For 6 mia. kr. planlagt sportsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For 6 mia. kr. planlagt sportsbyggeri"

Transkript

1 For 6 mia. kr. planlagt sportsbyggeri CASA Arena Horsens (Foto: Helene Høyer Mikkelsen) Frem til juli næste år er der planlagt sportsbyggeri for over 6 mia. kr., men der er kun sikkerhed for, at der igangsættes byggeri for 2,7 mia. kr. Temaredaktør: Kim Sejr, journalist De kommende tolv måneder er der planlagt for 6 mia. kr. sportsbyggeri, men over en tredjedel af projekterne er usikre især grundet finanskrisen, viser opgørelse fra CRM Byggefakta. Finanskrisen spøger også, når det gælder opførelsen af sportsbyggerier for der hersker en større usikkerhed om en række projekter. En opgørelse foretaget af CRM Byggefakta viser, at der fra juli i år og tolv måneder frem er planlagt sportsbyggerier for knap 6,4 mia. kr., fordelt på 244 projekter med et samlet areal på kvm. Af disse 244 projekter med sportsbyggeri er der dog usikkerhed omkring de 85 af projekterne altså over en tredjedel af det samlede antal projekter. - Nogle af de projekter, der er usikkerhed om, er til gengæld ret store, nye projekter, og det påvirker det planlagte byggeri markant, når værdien af projekterne opgøres, siger Jens Johansen, direktør for CRM Byggefakta ApS. Sikre projekter for 2,7 mia. kr. Af de 6,4 mia. kr., der er planlagt sportsbyggeri for frem til juli næste år, er der således kun sikkerhed for, at der vil blive iværksat projekter til en samlet værdi på 2,7 mia. kr. Summen på de usikre projekter er således hele 57 procent af den samlede planlagte anlægssum. Det er især i hovedstadsområdet, at der er usikkerhed om sportsprojekterne. Opgørelsen fra CRM Byggefakta viser, at der frem til juli næste år oprindeligt var planlagt sportsbyggeri i hovedstaden for 2,3 mia. kr., men heraf bliver der med sikkerhed kun igangsat 30 projekter for 674 mio. kr., mens 13 usikre projekter udgør en værdi på 1,62 mia. kr. - Det er ganske givet udtryk for, at finanskrisen spøger og har forsinket nogle af de oprindeligt planlagte byggerier, siger Jens Johansen. Efterslæb på renovering Ifølge en undersøgelse forrige år fra Lokale- og Anlægsfonden, udarbejdet af den rådgivende ingeniør virksomhed Grontmij Carl Bro, vil det koste mindst 5,5 mia. Planlagte sportsbyggerier Sikre i mio. kr. Usikre i mio.kr. Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: CRM Byggefakta (Foto: Rune Johansen). Nedslidte idrætshaller skræmmer brugerne væk, og hvis anlæggene står tomme, vil kommunerne ikke bruge flere penge på at istandsætte dem, mener Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden. kr. at renovere de gamle og mange steder nedslidte idræts- og svømmehaller. - Og de mindst 5,5 mia. kr. dækker kun renovering, ikke en opdatering af idrætshallerne til nutidens brugerbehov, der har ændret sig meget, siden hallerne blev opført. Tre ud af fire idrætshaller er således over 25 år gamle, siger Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden. 160 halinspektører med ansvar for 521 idræts- og svømmehaller har svaret på spørgsmål om hallernes behov for renovering. Halinspektørerne vurderer, at det vil koste knap 550 mio. kr. at renovere idræts- og svømmehallerne. Undersøgelsen er baseret på gennemsnitstal, og Grontmij Carl Bro anser det for sandsynligt, at det vil blive dyrere at renovere særligt svømmehaller, men også omklædningsrum, facader, installationer i jord og parkeringsforhold. Nedslidning skræmmer Af undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med Halinspektørforeningen, fremgår det i øvrigt, at der kun foreligger vedligeholdelsesplaner for hver anden idrætsog svømmehal i Danmark. - Undersøgelsen giver et billede af, hvad det vil koste at renovere landets idrætshaller, og viser, at det er vigtigt, at der bliver sat midler af til at forbedre dem. Idrætshallernes dårlige tilstand er en trussel mod deres fortsatte eksistens og dermed en stor og vigtig del af dansk idrætsliv. Nedslidte idrætshaller skræmmer brugerne væk, og hvis anlæggene står tomme, vil kommunerne ikke bruge flere penge på at istandsætte dem, mener Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden. 23

2 Billedet her illustrerer nogle af tankerne fra konkurrencen: med idræt i forgrunden, cafe til venstre, lounge-/mødefaciliteter på balkon og bibliotek midt i billedet. Boblehallen kan sættes i jorden med stål Hjernegymnastik og sportshaller Cowi og Cebra Arkitekter foreslår, at den traditionelle sportshal integreres med andre og nye aktiviteter og faciliteter f.eks. biblioteket Hvad med at tænke nyt, når det gælder byggeri og indretning af sportsfaciliteter, så man får en bedre udnyttelse af faciliteterne og samtidig større fleksibilitet? Spørger Mette Mogensen, arkitekt m.a.a og udviklingschef hos det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S. - De fleste af landets idrætshaller er bygget for over 25 år siden til nogle helt andre idrætsvaner end dem, danskerne har i dag. Håndbold er ikke engang på voksne danskeres topti-liste over foretrukne sportsgrene. De gamle haller henvender sig derfor slet ikke til hovedparten af sportsudøverne, der i stedet er henvist til fitnesscentre og andre private udbydere. Dermed bliver de offentlige idrætshaller brugt alt for lidt og ligger ofte døde hen uden for primetime mellem kl. 15 og 23, anfører Mette Mogensen. Attraktive åbningstider - Fritidslivet er stigende, og det kunne være relevant at bryde nogle grænser ned mellem det hårde og det bløde fritidsliv frem for den traditionelle opdeling, som har hersket i årtier. Da størstedelen af de mange haller trænger til renovering, kan kommunerne benytte lejligheden til at gøre hallerne mere tidssvarende og få mere gavn af faciliteterne. Det er helt oplagt at kombinere biblioteket med idrætshallen, så man kan få mere liv på området og samtidig få nogle mere attraktive åbningstider, fordi bemandingen vil omfatte flere aktiviteter hvoraf den sportslige del jo i vid udstrækning er selvbetjent, argumenterer Mette Mogensen. Cowi og Cebra Arkitekter deltog forrige år i Lokale- og Anlægsfondets inspirationskonkurrence, som de vandt. Konkurrencen gik ud på at skabe mere liv i de gamle idrætshaller. Gevinsten var ti mio. kr. og en hal til at realisere idéerne i der er tale om Sdr. Nissum Hallen, et projekt, der nu er ved at blive realiseret. Når hallen er færdig, fungerer den som et inspirerende eksempel på, hvordan resten af landets haller kan nytænkes. Udnyttelse af p-pladser Udover at rykke biblioteket over i idrætshallen, foreslår Cowi og Cebra i konkurrencen også at udnytte parkeringspladserne bedre. Parkeringspladserne er nemlig ofte anlagt til at rumme biler til en hel landskamp. Landskampe er dog langtfra hverdag, og derfor står parkeringspladserne ofte halvtomme hen. - Ved at strege pladsen op og give mulighed for at afspærre dele af den, kan den bruges til spil og leg i de perioder, hvor der ikke er brug for så mange p-pladser. Det kan gøre hallen mere attraktiv for lokalområdet, forklarer Mette Mogensen, der også understreger, at en halvtom parkeringsplads er et utrygt byrum, der ikke indbyder til at blive brugt. Lys og liv i hallerne De lukkede facader er skabt i en tid, hvor man satsede på aktiviteter, der krævede billetter. I stedet Fritidslivet er stigende, og det kunne være relevant at bryde nogle grænser ned mellem det hårde og det bløde fritidsliv frem for den traditionelle opdeling, som har hersket i årtier, siger Mette Mogensen, arkitekt m.a.a. og udviklingschef hos det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S. skal hallerne åbne sig mod lyset og livet udenfor. Derfor indeholder Cowi og Cebras idéoplæg til fremtidens hal loungeområder, en café og en døgnkiosk, der er åbne for gæster både ude- og indefra. Foldevægge og gardiner skaber mindre zoner til brug for de bløde sportsgrene og inviterer kvinderne og bløde sportsgrene indenfor. En meditationshave i forbindelse med omklædningsrummet og well ness er også nogle af de faciliteter, der skal invitere flere brugere ind i hallerne. Det er ikke kun beton, der kan anvendes til at fundere og montere produkter som eksempelvis lysmaster, spillerkabiner, skraldespande og cykelstativer på og omkring idrætsanlæg. Det kan også gøres med stålfundamenter. - Med stålfundamenter kan f.eks. lysmaster og spillerkabiner forankres inden for samme dag fordi metoden ikke kræver opgravning og derefter betonstøbning. Efterfølgende reetablering af terræn er minimal eller unødvendig fordi metoden ikke kræver opgravning og derefter betonstøbning. Alle stålfundamenter kan således monteres efter der er etableret diverse flise-/asfaltbelægninger uden større reetablering, ligesom etablering nær boldbaner udføres, uden at det går ud over den bestående græsplæne, fremhæver Niels Erik Pedersen, Dansk Stålfundering A/S i Farum. - Stålfundamenter kan neddrives selv i hård frossen jord og kan sikre en meget præcis stålfast fundering året rundt. Det betyder, at vi allerede har fået opgaver fra entreprenører, som skal have sat elmaster op sidst på året, hvor det sidste vinter var et stort problem grundet den meget hårde og langvarige frost. Og i år ved vi jo ikke om den kommer igen, siger Niels Erik Pedersen. Dansk Stålfundering A/S har bl.a. monteret lysmaster til Fredensborg petanqueklub, spillerkabiner på Gentofte Stadion, og cykelstativer, bænke og papirkurve for Københavns kommune. Skulpturel skatingbane Designer Markus Wassberg med hjemsted i København er arkitekten bag en ny skatingbane i en kommende multipark Stålfundamentet bankes i jorden med en hydraulisk hammer og kan herefter forankre en skraldespand, et cykelstativ eller en boblehal i Helsingør, støttet af Lokale- og Anlægsfonden. Hans tanker om en skulpturel skatingbane blev ført ud i livet, da Norrköping i Sverige viste interesse. Byen ønskede et skulpturelt anlæg, der kunne være med til at profilere byen. Det mundede ud i svær og udfordrende bane en fornyelse af det traditionelle skateranlæg (Foto:Brita Nordholm).

3 Intelligent adgangskontrol til idræt og svømning CompuSoft har netop lanceret en fuldautomatisk selvbetjening kombineret med intelligent adgangskontrol.til idrætscentre og svømmehaller CompuSoft i Odense har fået patenteret en selvbetjent udleverings- og inddragerløsning til chip-armbånd som kan anvendes til idrætscentre og svømmehaller altså fuldautomatisk og intelligent adgangskontrol. - Livredderen vil aldrig kunne undværes i en svømmehal. Vi gør det muligt at indfri de forventninger, som mange har til fleksible åbningstider i fritidscentre på den ene side og på den anden side, de krav mange kommuner har om at skulle administrere for færre skattekroner, siger Thomas Traberg-Larsen, stifter og administrerende direktør hos Compu Soft A/S i Odense. Chip-armbånd som billet Systemet fungerer på den måde, at gæsten køber sin elektroniske adgangsbillet, f.eks. i form af et chip-armbånd, i selvbetjeningsstanderen, hvor der betales med dankort m.m. I selvbetjeningsstanderen er der indbygget et udleveringsmodul, hvorfra billetten udtages. Gæsten lader sin chip læse ved adgangskontrollen og kommer nu ind. I omklædningsrummet låses/ åbnes skabet med samme chip. Gæsten er klar og kan få adgang til de områder af anlægget, som der er købt billet til. Chiparmbåndet kan også anvendes som betalingsmiddel, mens gæsten eksempelvis opholder sig i et badeland. Når faciliteterne forlades igen, skal billetten afleveres til inddrageren for at gæsten kan komme ud gennem drejekarrusellen. Ved tilbageværende klip på billetten får gæsten armbåndet med, ellers inddrages det. I dag er CompuSofts løsninger bl.a. i brug hos Svømme stadion Danmark i Esbjerg, Nørresundby Idrætscenter og Kastrup Svømmehal. Alt i ét system - Hos vore kunder har der været et stort behov for at styre mange CompuSoft i Odense har lanceret en fuld automatisk selv betjening kombineret med intelligent ad gangs - kontrol til svømmehaller og idrætscentre. Gæsten køber sin elektroniske adgangsbillet, f.eks. i form af et chiparmbånd, i selv betjeningsstanderen. forskelligartede processer på en nem måde. Det er her Compu- Softs koncept kommer på banen: Modsat mange andre stand-aloneløsninger, så integrerer Compu- Soft alle workflows i ét og samme system. Alt styres og samles i samme computerprogram, pointerer Thomas Traberg-Larsen. Det at samle trådene for medarbejderne i nogle smarte IT-løsninger er den ene del af succesen. Den anden del af forklaringen er, at CompuSoft altid har haft stor fokus på at skabe selvbetjente løsninger, hvor gæsternes adfærd reguleres på en måde, der igen minimerer det manuelle arbejde for personalet. Når faciliteterne forlades igen, skal billetten afleveres til inddrageren for at gæsten kan komme ud. Udvidet anvendelse - Og for det tredje kan løsningerne tilpasses kundens behov, som. f.eks. i Nørresundby Idrætscenter, der i 2009 skiftede alt ud til fordel for CompuSoft. Her er chiparmbåndene blevet udstyret med en forlods betalingsautorisation via gæstens Dankort/ kreditkort. Ønsker gæsten under opholdet spontant at tilkøbe sig adgang til nye områder, f.eks. separate wellness-afdelinger, holdes armbåndet blot op foran læseren adgangen gives og gæstens kreditkort debiteres (evt. til et forudbestemt maks. beløb). På samme måde kan gæsten med chiparmbåndet købe mad og drikke i centrets cafe, fortæller Thomas Traberg-Larsen. I Nørresundby bliver næste skridt at bruge CompuSofts booking- og internetbetalingssystem. Gæster skal selv kunne tilmelde sig og betale for eksempelvis holdbabysvømning eller kur-aftener. - Vi er slet ikke færdige med gøre det her meget bedre i forhold til vores center. Vi har også et overnatnings- og konferencecenter. Det ville jo være smart, hvis armbåndet også kunne fungere som adgang til hotelværelset. Det må blive næste skridt, forventer Jørgen Holm, centerleder i Nørresundby. Teknikhus i vækst CompuSoft er et dansk softwareog teknikhus med hovedsæde i Odense. Firmaet med 20 medarbejdere designer og udvikler alle produkter helt fra bunden, både hvad angår software og hardware. CompuSoft A/S blev grundlagt i I løbet af kort tid lykkedes det at vinde kunder på det danske feriemarked. Her har firmaet i dag en dominerende markedsposition på ikke mindre end 90 pct. Udover at være markedsledende på feriecentre, camping og vandrerhjem har CompuSoft også en lang række kunder blandt kendte attraktioner, som f.eks. Knuthenborg Safaripark, Løveparken Givskud Zoo, Geocenter Møns Klint, Rosenborg Slot, Fjord- & Bæltcentret, Odense Zoo og Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Her zoomes der ind på hooligans... Fjernbetjente overvågningskameraer er med til at øge sikkerheden på Superligaklubben Randers FC s hjemmebane, Essex Park Randers For at sætte en stopper for useriøse sportsfans med hang til vold har Superligaholdet Randers FC sammen med Randers Kommune fået en løsning med videoovervågning et krav fra DBU (Dansk Boldspil Union), når det gælder Superligaens stadioner. Valget faldt på alarminstallatøren Verdo Alarm & Sikring i Randers, der anbefalede kommunen at udvide den eksisterende overvågning med seks Sony SNC-RX570 videokameraer. Dome-kameraer uden blinde vinkler Kameraerne er ifølge alarminstallatøren valgt på grund af deres høje opløsning og deres fleksibilitet. De er af ptz-typen, der kan drejes i alle vinkler og zoome på ethvert objekt, uden blinde vinkler. Dome-kameraerne er monteret på stadionbygningen og stadions lysmaster, så de kan se alle ind- og udgangsvejene til stadion samt alle områder inde på stadion. Kameraerne betjenes før, under og efter kampene af sikkerhedspersonale fra et kontrolrum øverst på den store tribune, hvor man også har udsigt over det meste af Essex Park Randers. Alle input fra de nye overvågningskameraer samt input fra de gamle overvågningskameraer samles på en central server i kælderen på stadion, hvorfra de kan hentes, hvis politiet har brug for bevismateriale efter en kamp. Det kan være optagelser af personer eller bilers nummerplader på parkeringspladsen. Overvågning af store arenaer Løsningen med SNC-RX570 hos Essex Park Randers anvendes ofte til overvågning af store sportsarenaer, f.eks. i Sverige, hvor løsningen bruges på alle isstadions, Ved brug af lyttestationer før købsbeslutningen, kunne vi lytte til den færdige løsning fra alle siddepladser. Prisen var kendt og der var ingen usikkerhed omkring akustik og efterklang. Takket være Modeler lyd design. Det færdige resultat opfyldte alle vore forventninger, om perfekt lydgengivelse. Leif Andersen Projektleder, Arena Midt Seks fjernstyrede Domekameraer fra Sony er monteret på stadionbygning og som her på en lysmast med overvågning af bl.a. alle ind- og udgangsveje til stadion. hvor den svenske hockeyligas elite serie spiller. Men Sony er i det hele taget leverandører af totalløsninger inden for AV-systemer til stadions: - Vore komplette løsninger til større stadions omfatter udover overvågning også digital skiltning, storskærme og i det hele taget mediedistribution, siger Sten Lawaetz, Nordic Head of Professional Services hos Sony. Han I samarbejde med bl.a. BOSE, har North Star udarbejdet et unikt koncept for lydanlæg til sports- og multihaller. Vi skræddersyr lyden så den indfrier selv de skrappeste krav, til perfekt lydgengivelse. Farum Hovedgade DK-3520 Farum henviser bl.a. til Amsterdam Arena og ikke mindst Arsenals hjemmebane, Emirates Stadium, der for to år siden fik implementeret en komplet Sony-løsning: - Med denne type løsninger er det naturligvis vigtigt, at vi så tidligt som muligt kommer ind i planlægningsfasen for at optimere det endelige resultat, fremhæver Sten Lawaetz enterthemark.com

4 sportsbyggeri Fodbold på pukkelpist Fodbold på en anden måde. Det tør siges. Fodbold på en pukkelpistbane, hvor der er gjort en dyd ud af ujævnheder og så er banehalvdelene heller ikke engang lige store. Og bolden havner sjældent der, hvor man havde tænkt sig. Ophavsmanden til den alternative fodboldbane er svenske Johan Ferner Ström. - Banens uretfærdigheder neutraliserer forskellene i teknik og styrke blandt spillerne på banen. Det gør på en mærkelig måde spillet på banen mere retfærdigt og indbyder til et mere fantasifuldt spil. Dygtige og mindre dygtige kan spille mod hinanden på lige vilkår. Pukkelpistfodboldbanen vil genindføre det legeglade og tanken om, at alle kan være med, siger Johan Ferner Ström om sin bane, der er opført i Kroksbäcksparken i Malmø. Johan Ferner Ström fik ideen til pukkelpistbanen efter nogle tanker om at kombinere kunst og idræt, men den svenske kunster vil i virkeligheden gerne gå langt videre og f.eks. skabe et kultur- og Automatisk brandalarmering i sportshaller For at man skal kunne stole på et ABA-anlæg, stilles der store krav til anlæggets kvalitet og vedligeholdelse, fremhæver Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) idrætscenter med spændende udstillinger, fodbold og opera. Endnu en bane er på vej i Stockholm, og ifølge Johan Femer Stöm er der interesse fra både Danmark og Storbritannien. Fodbold på en pukkelpistbane gør spillet mere kreativt og tilfældigt og tilgængeligt for alle. (Foto: Johan Ferner Ström). IDRÆTSBYGGERIER - VI TEGNER FREMTIDEN Vores kompetencer spænder over Bygherrerådgivning Nybyggeri Renovering Skitsering Projektering Helhedsplaner Brugerinddragelse Udbud/granskning/kontrol Visualisering P O U L S E N & PA R T N E R E arkitekter og rådgivere Kystvejen 17, 5. sal, 8000 Århus C tlf: byggeplads.dk 4/10 - Behovet for hurtig detektering af brand er grunden til, at stadig flere idrætshaller får installeret automatiske brandalarmanlæg (ABAanlæg), fortæller inspektør Kim Kragh Jespersen, DBI. For at man skal kunne stole på et ABA-anlæg, stilles der store krav til anlæggets kvalitet og vedligeholdelse. Både i sportshaller og andre steder skal anlæggene installeres efter kravene i DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg. Desuden skal anlæggene inspiceres regelmæssigt af et akkrediteret inspektionsorgan, som f.eks. DBI, for at sikre, at de fungerer, som de skal. Anlægstyper og -systemer - I traditionelle anlæg installeres et større antal punktrøgdetektorer under loftet, hvor hver detektor typisk har et dækningsområde på 80 kvm. Det er imidlertid en anlægsform, som er forbundet med relativt store omkostninger (Foto: DBI) t e m a Moderne ABA-anlæg opdager en brand i begyndelsesfasen, og sørger for at alarmere både brandvæsen og de truede personer. Desuden aktiverer ABA-anlæggene ofte også andre af hallens sikringsanlæg, fremhæver inspektør Kim Kragh Jespersen, DBI. DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut uvildigt organ, der bl.a. er akkrediteret af DANAK til at inspicere ABA-anlæg og andre typer brandsikringsanlæg. En linjerøgdetektor fungerer ved, at en lysstråle sendes gennem det rum, hvor der skal detekteres for røgudvikling. Hvis lysstrålen afbrydes af røg, registreres det af en modtager, som derefter aktiverer alarmanlægget. til vedligeholdelse af de mange detektorer under loftet, siger Kim Kragh Jespersen og fortsætter: - I dag findes også andre typer detektorer og systemer, som kan opfylde mere specifikke detekteringsbehov, og som gør installationen mere fleksibel. F.eks. er systemer med linjerøgdetektorer blevet almindelige i blandt andet halbygninger. Disse detektorer har den fordel, at de kan erstatte adskillige punktdetektorer, hvilket betyder, at der kan spares udgifter både til installation og til den løbende vedligeholdelse, siger Kim Kragh Jespersen. Særlig følsomhed - Et andet princip, som har vundet frem, er aspirationsanlæg, som er et særlig følsomt system, der kan opdage brand tidligt i forløbet. Disse anlæg fungerer ved, at luften via et rørsystem suges gennem et udstyr, hvor luftens indhold af eventuelle røgpartikler analyseres særlig grundigt, siger Kim Kragh Jespersen og tilføjer: - I haller, der benyttes til arrangementer, hvor man for eksempel bruger scenerøg og lignende, kan man installere CO-detektorer, som kan skelne den falske røg fra rigtig brandrøg. Derved vil man kunne undgå fejlalarmer. Man skal kunne stole på, at det automatiske brandalarmanlæg virker, når der er brug for det. Derfor er det afgørende, at der gennemføres uvildige inspektioner af anlæggene. (Foto: DBI). Fejlalarmer Ved de fleste ABA-anlæg vil der dog være større eller mindre risiko for, at der kan opstå fejlalarmer eller blinde alarmer, som det også kaldes. Det kan skyldes røg fra håndværksarbejde eller måske uventet, ekstraordinær røg fra køkkenet. For linjerøgdetektorer kan årsagen til blinde alarmer være, at lysstrålen, som skal opfange røgudviklingen, afbrydes utilsigtet. Det kan ske, hvis man for eksempel kommer til at hejse et net til baneadskillelse op gennem detektorens lysstråle. - Blinde alarmer betyder, at brandvæsenet må rykke ud, hvilket dels kan koste hallen penge, dels vil belaste redningsberedskabet helt unødvendigt. For at undgå blinde alarmer er det vigtigt at fastlægge hensigtsmæssige retningslinjer for anlæggets daglige håndtering og at sikre, at hallens ansvarlige driftspersonale instrueres og oplæres i anlæggets korrekte håndtering, siger Kim Krag Jespersen og tilføjer. - Det er dog helt afgørende, at ABA-anlægget bliver projekteret korrekt og hensigtsmæssigt fra starten. Herunder er det vigtigt at vælge de rigtige detektorer og anlægstyper samt at sørge for detektorernes rette placering, så anlægget passer til den pågældende hal og de aktiviteter, der skal kunne finde sted i den. Kan du få plads til 16 biler 2 på 35 m uden buler? Tlf.: : byggeplads.dk 4/10 29

5 Vigtigt med logistik og overblik Mange halkomplekser lider af mange påbygninger, som forringer logistik og funktionalitet der er behov for at anvende en helhedsplan, påpeger arkitektfirmaet Poulsen & Partnere - Byggeri til sports- og fritidsbrug bruges som oftest timer i døgnet og af en lang række brugere med forskellige behov. Derfor er logistik, funktionalitet og robusthed vigtige nøgleord, og der skal som udgangspunkt tages højde for, at mange større idrætsanlæg indeholder flere funktioner, og at mange brugere kombinerer forskellige tilbud i deres besøg, siger Erik Rønde Andersen, arkitekt m.a.a. fra arkitektfirmaet Poulsen & Partnere i Århus. Synlige aktiviteter - Det er afgørende, at man som ny gæst, såvel som garvet bruger, hurtigt kan overskue halkomplekset, at der er en logik i ankomstområdet, og at de forskellige tilbud præsenteres. Det har stor værdi, at aktiviteterne kan være synlige, og at man fra indgangssituationen f.eks. kan se ind i forskellige aktivitetsrum. Det er trygt og behageligt, når funktionaliteten er overskuelig og logisk, fremhæver Erik Rønde Andersen. Behov for helhed - Mange halkomplekser lider af løbende tilbygninger og mere eller mindre tilfældige knopskydninger, som har forringet logistikken og funktionaliteten. Der har ofte manglet en helhedsplan, som styrende redskab for kommende tilbygninger. Mange halbyggerier er opført af frivillig arbejdskraft og med et lavt anlægsbudget, som naturligvis giver sig udslag i valg af byggematerialer, som ikke tåler det store slid, og som ikke bliver kønnere med tiden. Andre kommunale byggerier er opført som et samlet arkitektonisk kompleks, hvor beton, træ, stål, tegl og glas er de fremherskende materialer. Nogle af disse byggerier fremstår næsten smukkere i dag end for 30 år siden, fremhæver Erik Rønde Andersen. Brugsmønstre afgørende Ifølge Erik Rønde Andersen er det vigtigt med analyse af brugsmønstre og brugeradfærd i de indledende faser af sportsbyggeriet: - Det er afgørende, at fordelingen af gæster foregår på en logisk måde. Mange gæster kommer i grupper, f.eks. som familier, som ikke nødvendigvis skal foretage sig det samme. Nogle svømmer, andre træner og mødes så igen i cafeen. Hvordan kommer man Det er afgørende at man som ny gæst såvel som garvet bruger hurtigt kan overskue halkomplekset, at der er en logik i ankomstområdet og at de forskellige tilbud præsenteres, siger Erik Rønde Andersen, arkitekt m.a.a. fra omklædningsrum til forskellige aktiviteter? Hvordan er situationen, når der kommer mennesker til en generalforsamling, eller der er dyreudstilling eller modemesse? Hvordan fordeler gæsterne sig, hvor placerer man mødesteder, er der behov for flere indgange? Hvorledes håndteres evt. billettering til de forskellige aktiviteter? Der opstår hele tiden Poulsen & Partnere har i flere omgange været involveret i om- og tilbygninger til eksisterende idrætsanlæg senest i Greve Svømmehal, hvor det eksisterende 50 meter-bassin er blevet ombygget til et anlæg med hele fire forskellige bassiner. nye tilbud på idrætsområdet, som bygningerne skal kunne rumme. Hvorledes håndteres fleksibilitet? Denne analysefase er helt afgørende for et godt resultat. Og i denne proces er personalets kendskab til dagligdagen afgørende for udvikling af en helhedsplan eller blot en udvidelse. Men også større brugergrupper er væsentlige at inddrage, fremhæver Erik Rønde Andersen og tilføjer: - De mest interessante opgaver, og hvor vi som rådgiver føler os særlig kompetente, er opgaver, hvor vi deltager fra starten, og hvor vi får en høj grad af brugerinddragelse. Vi lægger stor vægt på at udvikle et projekt gennem studieture, interviews, modelstudier og præsentationer, siger Erik Rønde Andersen. Økonomi begrænser holdbarhed Robusthed og holdbarhed er også et nøgleord, når det gælder sportsbyggeri især når det gælder materialevalg: - Kravet til robusthed giver input til de arkitektoniske overvejelser i forbindelse med materialevalg. Materialer som beton, galvaniseret stål, træ er ofte gennemgående materialer, som kan tåle stor belastning, og som patinerer godt over tid. Det er vigtigt, at man i sit materialevalg studerer, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i f.eks. eksisterende anlæg. Her kan man lære en del. Dette skal så holdes op mod dagens ofte øgede krav til rengøringsvenlighed, energioptimering, dagslyskrav og arbejdsmiljø generelt. Men ofte er anlægsøkonomien jo desværre en særdeles afgørende faktor, som kan give et andet udfald end det mest optimale, siger Erik Rønde Andersen. Skærmvægge til toilet- og baderum Finske Eltete OY er producenten bag et bredt sortiment af skærmvægge til toilet- og baderum som på det danske marked markedsføres af Falkesen ApS i Holbæk. - Målet er, at produkterne bliver et naturligt valg for arkitekter, rådgivere og entreprenører, så skærmvæggene kommer til at indgå i de forskellige byggeopgaver. I øjeblikket er det mest inden for byggeri af institutioner, fordi der her er stor aktivitet inden for nybyggeri og renovering, men også inden for skolebyggeri og idrætsbyggeri er der nu aktivitet på grund af det store behov for renovering og nybyg, siger Jens Falkesen, indehaver af Falkesen ApS. Sparet opmuring Skærmvægge er ifølge Jens Falkesen et billigere alternativ til fast installation: - Med skærmvægge sparer man en del tid og penge på opmuring eller lette konstruktioner med efterfølgende vådrumssikring, derfor kan man få en billigere løsning i god kvalitet og så er det en løsning, som er mobil og flytbar, siger Jens Falkesen. Sortimentet hos finske Eltete OY er meget bredt og LTT 24 Kernen består af en 22 mm fugtbestandig spånplade med højtrykslaminat på begge sider. Totaltykkelse 24 mm. Kan også leveres som PLM-model (Armymodel med mm aluminiums rør som overlægger). Til vådrum LTT 10 og 13 Compact. Vægelementerne fremstilles i homogent højtrykslaminat. Profiler i natureloxeret aluminium. Lagerfarver på skærmvægge: hvid, lysegrå, grå, mørkegrå, koksgrå, beige. Andre farver produceres efter ordre. LTT skærmvægge til toilet og bruserum fremstilles i standardmål, og i rummål efter kundens ønske. Standardmål Dør: mm Totalhøjde: 2100 mm Vægelementhøjde: 1980 mm kan tilpasses de enkelte behov og ønsker. Til egent lige vådrum kan der f.eks. leveres en skærmvæg af typen LTT 13 Compact en løsning, der bl.a. blev anvendt på Malmø Stadion sidste år og Malmø Arena forrige år. I Danmark har Falkesen ApS leveret en løsning til MCH Multiarena i Herning skærmvæggen LTT 24, der typisk anvendes til toiletkerner og depotrum. - En fordel med Eltete OY er, at de er leveret fuldstændig tilpasset rummet. Systemet kommer mærket, så ved monteringen kan kunden se, hvor komponenterne skal bruges. I kraft af at Eltete OY er en stor producent, er der kun 14 dages leveringstid på alle standardfarver, fremhæver Jens Falkesen. Jens Falkesen fremhæver samtidig, at produktet er ETA-godkendt (Europæisk Teknisk Godkendelse - en vurdering, der anerkender, at et bestemt byggeprodukt opfylder et direktivs krav). Eltete LTT 24 en type skærmvægge der bl.a. er anvendt til MCH Multiarena i Herning

6 Når lyd skal være en del af en sportsbegivenhed En sportsbegivenhed er en iscenesættelse, for det skal gerne lykkes at give publikum en oplevelse, som de ikke kan få hjemme i deres stue, siger Lennart Funch, direktør i Northstar ApS I den store hal i Arena Midt er der installeret 7 stk. Bose højttalere som er specielt designet til store haller. De er retningsbestemt opsat så de både dækker tribuner og gulv, og betjeningen af anlægget styres fra et Bose styringssystem. - En sportshal eller multiarena er normalt ikke et sted, man forbinder med vellyd og god akustik, men det er ved at være fortid. Et lydanlæg skal det ene øjeblik være gearet til en håndboldkamp eller anden sportsbegivenhed, det næste et borgermøde, og begge kræver høj taleforståelighed og en musikkvalitet, som giver de tilstedeværende en god oplevelse. Der er ikke noget værre end at overvære eller deltage i en sportsbegivenhed, hvor taleforståligheden er dårlig, og musikken lyder som kommer den fra en gammel transistorradio, fremhæver fortæller Lennart Funch, direktør i Northstar ApS. Computersimulering af lydanlægget - I dag er en sportsbegivenhed en iscenesættelse, og i den henseende er lydsystemet helt afgørende, man kan ikke klare sig med perronhøjttalere, dertil er nutidens krav alt for høje, siger Lennart Funch og fortsætter: - Vi benytter i samarbejde med Bose deres lydsimuleringssoftware til akustiske lydberegninger. Ved hjælp af det avancerede PCprogram, bygger vi en model af sports-/multihallen. Med nøjagtige mål og materiale beskrivelser af vægflader, loft, tilskuerpladser m.m. kan vi simulere lyden i programmet. Derefter er det muligt for kunden/brugeren at lytte til det færdige resultat, før hallen er bygget, og inden vi har skruet så meget som en skrue i væggen, fortsætter Lennart Funch, direktør i Northstar ApS. Stort projekt Et eksempel på et større lydprojekt er Arena Midt, hvor Northstar for to år siden startede dialogen med projektgruppen i Arena Midt i Kjellerup. Da alle tegninger med materiale beskrivelser og mål var på plads, startede arbejdet med lyddesignet. - Efter nogle uger var vi klar til at præsentere projektet med lyd på. Beslutningstagerne fra Arena Midt blev inviteret til en præsentation. Her kunne de igennem lyttestationer, med egne ører, opleve hvordan det færdige resultat ville blive, fortæller Lennart Funch. Udover lydanlægget til den store hal, installerede Northstar ApS også informationsskærme i diverse lokaler samt varslingsanlæg, som i dag er et lovkrav, siger Lennart Funch. Et lettere liv i svømmehallen I Emdrupbadet i København er det slut med nøgler, armbånd og pantsystem for badegæsterne. Skabsløsningen er elektronisk og fungerer via en pinkode Omklædningsrum i svømmehaller er normalt ikke forbundet med avanceret teknologi. Det er ikke desto mindre tilfældet i Emdrupbadet, der siden 2007 har været udstyret med skabe, som benytter sig af en elektronisk pinkodelås. Væk er de traditionelle nøgleskabe, og det er både badegæster og personale glade for. - Tidligere havde vi de helt almindelige stålskabe med en nøgleboks, som man smed en tier i, og det skete rigtig tit, at folk knækkede nøglerne eller kom til at smide dem væk. Vi brugte kr. hvert år på at skifte nøgler og låse, og nogle gange var vi nødt til simpelthen at brække skabene op, når nøglerne blev væk. Ellers kunne gæsterne ikke få deres tøj, fortæller Eddie Larsen, der er daglig leder i Emdrupbadet på Østerbro i København. Elektronisk pinkodelås Problemerne blev løst ved at installere en skabsløsning med elektronisk pinkodelås fra firmaet LML Sport. Skabene består af aluminium og en homogen laminatplade og er designet til at kunne modstå den belastning, som dagligt slid og konstant fugt udgør i en svømmehal. Ydermere bliver låsene betjent med en selvvalgt pinkode, og det forenkler processen en hel del. - Vi har faktisk slet ikke noget med det at gøre længere. Vi råder folk til at vælge de sidste fire cifre i deres personnummer som kode, og derudover klarer de det selv. En sjælden gang imellem er der nogen, der glemmer koden eller får tastet forkert, men i de tilfælde har vi en masterkode, så det hele er dejligt nemt for begge parter, siger Eddie Larsen. Systemet kan udvides Controllerne i det benyttede pinkodesystem kan udvides Væk er problemerne med nøgleskabe nu har Emdrupbadet installeret en skabsløsning fra LML Sport med elektronisk pinkodelås, som betjenes med en selvvalgt pinkode. Skabene består af aluminium og en homogen laminatplade, og de er designet til at kunne modstå hård belastning. med en chipløsning, der for eksempel kan fungere som ad gangs kontrolsystem. Her bliver kunderne udstyret med et armbånd indeholdende en chip, der åbner for indgangs møller og giver adgang til de betalte faciliteter i et præcist defineret tidsrum. Afhængig af om der er tale om en dagsbillet eller for eksempel et årskort, ophører armbåndet med at fungere, når et bestemt tidspunkt nås. Konceptet kan foruden svømmehaller også benyttes på for eksempel hospitaler, i sportshaller og på skoler. På Nottingham Emmanuel School i England er eleverne således udstyret med et chipkort, der foruden at låse deres skabe op giver adgang til selve skolen og biblioteket, ligesom kortet kan bruges til at betale for fotokopier og mad i kantinen. NHH ønsker Greve Kommune og Lokale og Anlægsfonden tillykke med den nye IGLO! Iglohallen er en 12-kantet, uisoleret lethal til idræt og kultur på ca 1660m 2. Greve Kommune og Lokale og Anlægsfonden er bygherrer, NOVA5 og Cebra Arkitekter, HaCaFrø ingeniører og NHH er totalentreprenør. Gunnebo Boldbanehegn 3-6 meters højde Gråt fletvæv, 50x50 mm. masker Punktsvejste gittermåtter, 50x200 mm. Gunnebo Tilskuerrækværk/ Spectator Fencing Rækværk i lakeret stål og aluminium Mulig påmontering af bande eller gittermåtte Standardfarver: Grøn, grå, hvid og sort KVALITETSBYGGERI TIL TIDEN NHH har mere end 100-års erfaring som tømrer- og snedker firma. Vi forener tradition med den nyeste teknologi fra de mindste reparationer til de største entrepriser. N.H.Hansen & Søn A/S T Gunnebo 100-meter mester i hegn til sportsbyggerier og idrætsanlæg A/S Gunnebo Nordic Tlf.: Boldfang/ Ball stop fence Op til 8 meters højde Robust wiretræk for perfekt opstramning Net med kvadratiske masker i henholdsvis 100 eller 145 mm. Standardfarver: Grøn, grå, hvid og sort 32 33

7 Akustik i idrætshaller For næsten alle aktiviteter i en idrætshal gælder det om at opnå en høj grad af akustisk dæmpning, altså en lav efterklangstid, fremhæver rådgivningsfirmaet Gade & Mortensen Akustik A/S - I forbindelse med nyindretninger og ombygninger af idrætshaller åbner der sig på den ene side en række muligheder for at forbedre eventuelle utilfredsstillende akustiske forhold, men ofte vil ønsker om nyindretninger også medføre en række nye akustiske udfordringer. I særdeleshed skal ønsker om større rumlig åbenhed og samtidige aktiviteter under samme tag følges op af en vurdering af de akustiske muligheder, foranstaltninger og eventuelle begrænsninger, siger civilingeniør Bo Mortensen, medindehaver af Gade & Mortensen Akustik A/S. Ifølge Bo Mortensen vil den akustiske vurdering i forbindelse med nyindretninger af idrætshaller kunne omfatte overvejelser og behandlinger af følgende emner: Lydisolation Lydregulering Støjforhold Lydanlæg Varieret behov - De enkelte forhold skal vurderes ud fra de aktuelle ønsker og behov vedrørende de fysiske forhold, altså indretning og planløsning, men også ud fra hallens eller idrætsanlæggets prioriteringer, når det gælder de aktiviteter som bygningen skal danne rammen om. De forskellige aktiviteter adskiller sig ikke blot ved, at være støjende i meget varierende grad, men også ved deres individuelle behov for akustisk eller elektrisk forstærket ELTETE - Danmarks eneste ETA godkendte skærmvægge. Et lydabsorberende loft er normalt en betingelse for at opnå tilstrækkelig lydabsorption og en tilfredsstillende lav efterklangstid i en sportshal. Imidlertid bør lydabsorptionen i loftet suppleres med et vist omfang af lydabsorption placeret på væggene, mener civilingeniør Bo Mortensen. kommunikation, samt i hvilken grad de er følsomme overfor uvedkommende baggrundsstøj, siger Bo Mortensen og uddyber: - Nogle idrætspræstationer optimeres via en tydelig og klar akustisk kommunikation med et lavt baggrundsstøjniveau og en god taleforstålighed, mens andre er betinget af elektronisk forstærket, musikalsk ledsagelse som et bærende element i den fysiske aktivitet. For næsten alle aktiviteter, såvel idrætsaktiviteter, teater som koncertarrangementer, gælder det imidlertid om at opnå en høj grad af akustisk dæmpning, altså en lav efterklangstid. Kun eventuelle anvendelser til klassiske musikarrangementer trækker i den anden retning - altså mod mindre akustisk dæmpning og derved en længere efterklangstid, siger Bo Mortensen. Hvis du vil vide mere... Tlf Bo Mortensen henviser således til Bygningsreglementet fra 2008, BR08 for undervisningsbygninger, hvor der er anført et krav om en maksimal efterklangstid på 1,6 sek. for gymnastiksale med et rumfang indtil m3 og maks. 1,8 sek. for større gymnastiksale eller haller. For øvrige sportshaller anbefales typisk tilsvarende klangmæssige forhold. Absorption på både loft og væg - Den ønskede høje grad af akustisk dæmpning giver dels bedre betingelser for at kunne kommunikere klart og tydeligt såvel akustisk som ved hjælp af højttaleranlæg, og dels øges afstandsdæmpningen således, at eventuelle samtidige aktiviteter i mindre grad vil forstyrre hinanden, end hvis hallen var mere klangfuld og dermed støjende, siger Bo Mortensen og tilføjer: - Et lydabsorberende loft er normalt en betingelse for at opnå tilstrækkelig lydabsorption og en tilfredsstillende lav efterklangstid i en sportshal. Imidlertid bør lydabsorptionen i loftet suppleres med et vist omfang af lydabsorption placeret på væggene. Vægabsorptionen skal såvel reducere omfanget af gentagne lydrefleksioner mellem væggene nede i opholdszonen, som de generende ekkofænomener, der ofte forekommer i rektangulære sportshaller, hvor al lydabsorption er placeret i loftet, siger Bo Mortensen. Indhegning med Gunnebo - Når det kommer til etablering af sports- og idrætsanlæg, inddrages vi ofte som en kompetent sparringspartner og leverandør. Med mange års erfaring i etablering af konventionelt hegn samt bold- og tennisbane-hegn, er der mange udbytterige erfaringer at drage fordel af, siger Thomas Moesgaard fra Gunnebo Nordic A/S. Thomas Moesgaard henviser først og fremmest til, at de mange erfaringer er opnået ved etablering og udvidelser af flere af de danske superliga-stadions og øvrige idrætsarenaer, eksempelvis Esbjerg Stadion, Vejle Stadion og Silkeborg Stadion. Opkøb gav større sortiment - Udover konventionelt hegn, råder Gunnebo i dag over et af markedets stærkeste produktprogrammer inden for boldbanehegn, gittermåttehegn, boldfang og publikumsrækværk, siger Thomas Moesgaard og uddyber: - Op igennem 90 erne forestod Gunnebo en del virksomhedsopkøb rundt om i Europa som en del af en aggressiv vækststrategi. Ved Boldfanget Gunnebo Ball Stop Fence anvendt ved Skt. Annæ Plads i København her er det monteret i seks meters højde og ligeledes lakeret grøn. Nettet kan leveres med en kvadratisk maskestørrelse på henholdsvis 100 eller 145 mm. flere af disse opkøb, fik Gunnebo adgang til en række interessante nye produkter til supplering af det bestående sortiment. Blandt de nye produkter var blandt andet en ny type publikumsrækværk og produktet Ball Stop Fence, som er et effektivt boldfang, der kan monteres i op til otte meters højde, forklarer Thomas Moesgaard. Leverandør og udvikler af: Kunstig voksis (dansk udviklet og dansk produceret) Sportsgulve til både inde og udendørs brug Nye løsninger Netop publikumsrækværket og boldfanget er to produkttyper, hvor kunderne for alvor har fået øjnene op for Gunnebos løsninger, oplyser Thomas Moesgaard. - De to produkttyper fremstilles begge på Gunnebos produktionsfaciliteter i Frankrig og udmærker sig ved som standard at være både galvaniseret og efterfølgende pulverlakeret. Det giver mulighed for mere farverige installationer og løsninger, der falder bedre i med naturen eller de arkitektoniske udtryk uden, at der gås på kompromis med kvalitet eller holdbarhed, siger Thomas Moesgaard. Renovering og lakering af haller Tribunesæder (Jacob Jensen design) Saltflydetanke Alle mulige sportsrekvisitter Sportsfolk har også brug for at være lidt alene! Godsbanegade 20, 2. sal 9700 Brønderslev Telefon: Mobil: Mail: 34 35

8 Spektakulært sportsbyggeri N.H. Hansen & Søn A/S har været entreprenør på markante sportsbyggerier som ValHallen og Prismen Den Hellerupbaserede entreprenørvirksomhed N.H. Hansen & Søn A/S står bag nogle af de mest banebrydende projekter inden for sportsbyggeri. Senest har virksomheden været udførende på det helt specielle ValHallen i Hundige, et sportsanlæg på kvm med mange muligheder for anvendelse. til kampsport, yoga, gymnastik og lignende. Taget med det integrerede ovenlys-bånd som skylight, giver et fantastisk lysindfald. Gulvet skal bruges til rulleskøjteløb og indendørs fodbold som det primære, forklarer Marianne Hemicke Rysgaard, administrerende direktør for N.H. Hansen & Søn A/S. der afholdes enkeltstående koncerter og teaterbegivenheder. Den arkitektoniske idé bag byggeriet var, at skabe et grønt indendørs landskab i flere niveauer. Nederst er der en stor flade, hvor der kan spilles boldspil. Den grønne flade folder sig i den ene side opad mod en række forskellige multifunktionelle plateauer, hvor der eksempelvis kan dyrkes yoga. Under N.H. Hansen opførte den igloformede ValHallen på kvm i Hundige i totalentreprise byggeriet er det første af sin art i landet. plateauerne er omklædningsrum, administration og cafe placeret, forklarer Marianne Hemicke Rysgaard og tilføjer: - Det indendørs landskab i idræts- og kulturhuset har fået en gigantisk gennemsigtig overdækning, der er spændt ud mellem det nye hus og fire tilstødende gavle på et eksisterende boligbyggeri og giver idræts- og kulturhuset en karakteristisk form. Den gennemsigtige overdækning giver lysindfald overalt i huset. Når mørket falder på, står bygningen som, et lysende prisme, hvor skyggerne fra de indendørs aktiviteter er synlige udefra, siger Marianne Hemicke Rysgaard. Andre sportsbyggerier som N.H. Hansen & Søn A/S har været involveret i er bl.a. Idrætsfabrikken på Vesterbro i København med ombygning af eksisterende fabrikshal til idrætshal til brug for fritidshjem på Vesterbro. Desuden Greve Idrætscenter med to haller, der kan bruges sammen som en hal og underopdeles i 2-4 mindre enheder og endelig Gladsaxe Skøjtehal med udskiftning af tag og bærende limtræ. Ny, kunstig skøjteis undervejs Nis-Sport ApS har udviklet en ny kunstig is til skøjtebaner baseret på voks, så den til forveksling ligner rigtig is Den kunstige is af plast er på vej ud. Mener Nis-Sport ApS i Brønderslev, der arbejder på at erstatte isen af plast med kunstig is, baseret på voks, der kan ligge ude hele året og som til forveksling ligner rigtig is. - Vi har siden 2005 beskæftiget os med syntetisk is. Der er ligesom med kunstgræs sket en fantastisk udvikling i de sidste år, og i dag er vi fremme ved 4. generation kunstgræs. Den samme udvikling er der også inden for kunstig is, hvor gulve med is i plast efter vores vurdering er på vej ud bl.a. fordi det er upraktisk, at man skal slibe skøjterne efter blot minutters brug, fortæller Uffe Jensen, direktør i Nis-Sport ApS. Optimal skøjteevne - Vi startede sidste år med at udvikle vores egen is baseret på et dansk patent på voks. Udvikling tager tid, og vi har undersøgt mange forskellige måder at lave produktet på. Vi har nu fundet ud af, hvordan vi skal producere isen her i Brønderslev. Lige nu er vi i gang med vores første større test af et gulv på ca. 100 kvm. Dansk Ishockey Union, Det svenske Bandyforbund og en svensk ishockeylandsholdspiller er interesserede i at teste isen. Vores voksis er den eneste, der kan ligge ude hele året, og isvoksen bliver ligesom rigtig is skrabet af ved opbremsninger osv., så det til forveksling ligner rigtig is. Vi er nu ved at have udviklet et produkt uden brug af vand og energi og CO 2 -neutralt med en optimal skøjteevne, siger Uffe Jensen. Den nye is af voks kan udføres såvel som et fast gulv eller som et flytbart gulv og under isen kan Nis-Sport ApS lave reklamer eller sponsorlogoer en måde at få finansieret den kunstige skøjtebane på. Vil vokse i Norden - Vores strategi her og nu, er, at få en reference hurtigst muligt. Derefter starter vi op i Norge, Sverige og Finland. Vi er et lille, men meget innovativt firma, som er aktive inden for sport, og vi var de første, der fandt ud af at sætte reklamer/logoer på tribunesæder, fremhæver Uffe Jensen. Nis-Sport ApS er snart parat til at markedsføre en ny kunstig is med optimal skøjteevne, baseret på et dansk patent på voks. Første af sin art - Den igloformede hal er en 12-kantet, uisoleret lethal til idræt og kultur den første af sin art i landet. Taget er kuppelformet med en række spalter, som giver en koglevirkning. I hallen er der udført to store elementer: En amfitrappe, som er en trappeopbygning, der anvendes til leg og tribune, og en Dojo en isoleret, opvarmet træningssal der bruges Groundplugs er patenteret og designbeskyttet af Groundplug International. Kultur og idræt Et andet bemærkelsesværdigt byggeri er Prismen et idræts- og kultur hus med unik arkitektur og konstruktion, der i 2006 medvirkede til et markant kvarterløft i Holmbladsgade i Sundby på Amager. - Prismen er kombineret kulturhus og idrætshal. Idræts- og kulturhuset er bygget til både at rumme den organiserede og den uorganiserede idræt. Samtidig kan Vi funderer alt fra bænke og skilte til elmaster. Se eksempler på eller ring på og bed om en demo-film. N.H. Hansen & Søn A/S har endvidere været entreprenør på sportsbyggerier som Gladsaxe Skøjtehal og Greve Idrætscenter. Hurtig & solid fastgørelse uden opgravning og beton! DSF Montage & Service Dansk Stålfundering A/S Advance your capabilities. Forward thinkers use the number one software choice. Sony Professional s hybrid IP video security solutions now come with free industry-leading RealShot Manager Lite (RSM-Lite), enabling simple set-up and flexible management of up to nine Sony IP cameras. Based on our market-leading RSM Advanced software, RSM-Lite provides HD and SD camera support, presenting high quality images for reliable security surveillance. This free software, now supplied on a CD with every Sony IP camera, has a fast installation wizard that can get you up and running in just four minutes. Running on a proven Windows-based platform, RSM-Lite doesn t require a license and provides a simple user interface for intuitive security management. For more sophisticated applications, migration to RSM Advanced software is easily enabled. Don t get left behind. Make the move to HD with Sony video security solutions at UNIQUE HYBRID TECHNOLOGY DESIGNED FOR SECURITY 36 MigRATe ADVAnCe ConVeRT VieW CApTuRe 37 AnAlogue go HYBRiD ip SoluTionS

Mærk lyden MÆRK LYDEN

Mærk lyden MÆRK LYDEN ærk lyden MÆRK LYDEN Velkommen til NorthStar NorthStar ApS er specialister i professionelle AV-løsninger. Vi er blandt landets førende inden for lyd- og billedløsninger til kirker, sports- og multihaller,

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

TRIBUNESTOLER OG TELESKOPTRIBUNER

TRIBUNESTOLER OG TELESKOPTRIBUNER TRIBUNESTOLER OG TELESKOPTRIBUNER VINDER-KOMFORT! Der stilles ofte større krav om at idrætsanlæg skal fungere som multianlæg for at opnå en bedre udnyttelsesgrad. Dette kræver komfortable og funktionelle

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB e w r e h t e Tog ake it matter m Sammenhængen mellem skiftende arbejdsstillinger og et sundt ar bejdsmiljø har aldrig været tydeligere, og den traditionelle arbejdsmå

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

b y g g e r i der bevæger

b y g g e r i der bevæger byggeri der bevæger Vi udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Fonden støtter faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK FUGA Kontakt til det enkle og det klassiske Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Det klassiske design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontaktprogram

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Stålbygninger. www.llentab.dk

Stålbygninger. www.llentab.dk Stålbygninger www.llentab.dk Velkommen til LLENTAB! LLENTAB har leveret stålbygninger i næsten 35 år. I den tid har vi leveret over 7.000 stålbygninger i Sverige og Europa. Det faktum, at vi selv styrer

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere