For 6 mia. kr. planlagt sportsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For 6 mia. kr. planlagt sportsbyggeri"

Transkript

1 For 6 mia. kr. planlagt sportsbyggeri CASA Arena Horsens (Foto: Helene Høyer Mikkelsen) Frem til juli næste år er der planlagt sportsbyggeri for over 6 mia. kr., men der er kun sikkerhed for, at der igangsættes byggeri for 2,7 mia. kr. Temaredaktør: Kim Sejr, journalist De kommende tolv måneder er der planlagt for 6 mia. kr. sportsbyggeri, men over en tredjedel af projekterne er usikre især grundet finanskrisen, viser opgørelse fra CRM Byggefakta. Finanskrisen spøger også, når det gælder opførelsen af sportsbyggerier for der hersker en større usikkerhed om en række projekter. En opgørelse foretaget af CRM Byggefakta viser, at der fra juli i år og tolv måneder frem er planlagt sportsbyggerier for knap 6,4 mia. kr., fordelt på 244 projekter med et samlet areal på kvm. Af disse 244 projekter med sportsbyggeri er der dog usikkerhed omkring de 85 af projekterne altså over en tredjedel af det samlede antal projekter. - Nogle af de projekter, der er usikkerhed om, er til gengæld ret store, nye projekter, og det påvirker det planlagte byggeri markant, når værdien af projekterne opgøres, siger Jens Johansen, direktør for CRM Byggefakta ApS. Sikre projekter for 2,7 mia. kr. Af de 6,4 mia. kr., der er planlagt sportsbyggeri for frem til juli næste år, er der således kun sikkerhed for, at der vil blive iværksat projekter til en samlet værdi på 2,7 mia. kr. Summen på de usikre projekter er således hele 57 procent af den samlede planlagte anlægssum. Det er især i hovedstadsområdet, at der er usikkerhed om sportsprojekterne. Opgørelsen fra CRM Byggefakta viser, at der frem til juli næste år oprindeligt var planlagt sportsbyggeri i hovedstaden for 2,3 mia. kr., men heraf bliver der med sikkerhed kun igangsat 30 projekter for 674 mio. kr., mens 13 usikre projekter udgør en værdi på 1,62 mia. kr. - Det er ganske givet udtryk for, at finanskrisen spøger og har forsinket nogle af de oprindeligt planlagte byggerier, siger Jens Johansen. Efterslæb på renovering Ifølge en undersøgelse forrige år fra Lokale- og Anlægsfonden, udarbejdet af den rådgivende ingeniør virksomhed Grontmij Carl Bro, vil det koste mindst 5,5 mia. Planlagte sportsbyggerier Sikre i mio. kr. Usikre i mio.kr. Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: CRM Byggefakta (Foto: Rune Johansen). Nedslidte idrætshaller skræmmer brugerne væk, og hvis anlæggene står tomme, vil kommunerne ikke bruge flere penge på at istandsætte dem, mener Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden. kr. at renovere de gamle og mange steder nedslidte idræts- og svømmehaller. - Og de mindst 5,5 mia. kr. dækker kun renovering, ikke en opdatering af idrætshallerne til nutidens brugerbehov, der har ændret sig meget, siden hallerne blev opført. Tre ud af fire idrætshaller er således over 25 år gamle, siger Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden. 160 halinspektører med ansvar for 521 idræts- og svømmehaller har svaret på spørgsmål om hallernes behov for renovering. Halinspektørerne vurderer, at det vil koste knap 550 mio. kr. at renovere idræts- og svømmehallerne. Undersøgelsen er baseret på gennemsnitstal, og Grontmij Carl Bro anser det for sandsynligt, at det vil blive dyrere at renovere særligt svømmehaller, men også omklædningsrum, facader, installationer i jord og parkeringsforhold. Nedslidning skræmmer Af undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med Halinspektørforeningen, fremgår det i øvrigt, at der kun foreligger vedligeholdelsesplaner for hver anden idrætsog svømmehal i Danmark. - Undersøgelsen giver et billede af, hvad det vil koste at renovere landets idrætshaller, og viser, at det er vigtigt, at der bliver sat midler af til at forbedre dem. Idrætshallernes dårlige tilstand er en trussel mod deres fortsatte eksistens og dermed en stor og vigtig del af dansk idrætsliv. Nedslidte idrætshaller skræmmer brugerne væk, og hvis anlæggene står tomme, vil kommunerne ikke bruge flere penge på at istandsætte dem, mener Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden. 23

2 Billedet her illustrerer nogle af tankerne fra konkurrencen: med idræt i forgrunden, cafe til venstre, lounge-/mødefaciliteter på balkon og bibliotek midt i billedet. Boblehallen kan sættes i jorden med stål Hjernegymnastik og sportshaller Cowi og Cebra Arkitekter foreslår, at den traditionelle sportshal integreres med andre og nye aktiviteter og faciliteter f.eks. biblioteket Hvad med at tænke nyt, når det gælder byggeri og indretning af sportsfaciliteter, så man får en bedre udnyttelse af faciliteterne og samtidig større fleksibilitet? Spørger Mette Mogensen, arkitekt m.a.a og udviklingschef hos det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S. - De fleste af landets idrætshaller er bygget for over 25 år siden til nogle helt andre idrætsvaner end dem, danskerne har i dag. Håndbold er ikke engang på voksne danskeres topti-liste over foretrukne sportsgrene. De gamle haller henvender sig derfor slet ikke til hovedparten af sportsudøverne, der i stedet er henvist til fitnesscentre og andre private udbydere. Dermed bliver de offentlige idrætshaller brugt alt for lidt og ligger ofte døde hen uden for primetime mellem kl. 15 og 23, anfører Mette Mogensen. Attraktive åbningstider - Fritidslivet er stigende, og det kunne være relevant at bryde nogle grænser ned mellem det hårde og det bløde fritidsliv frem for den traditionelle opdeling, som har hersket i årtier. Da størstedelen af de mange haller trænger til renovering, kan kommunerne benytte lejligheden til at gøre hallerne mere tidssvarende og få mere gavn af faciliteterne. Det er helt oplagt at kombinere biblioteket med idrætshallen, så man kan få mere liv på området og samtidig få nogle mere attraktive åbningstider, fordi bemandingen vil omfatte flere aktiviteter hvoraf den sportslige del jo i vid udstrækning er selvbetjent, argumenterer Mette Mogensen. Cowi og Cebra Arkitekter deltog forrige år i Lokale- og Anlægsfondets inspirationskonkurrence, som de vandt. Konkurrencen gik ud på at skabe mere liv i de gamle idrætshaller. Gevinsten var ti mio. kr. og en hal til at realisere idéerne i der er tale om Sdr. Nissum Hallen, et projekt, der nu er ved at blive realiseret. Når hallen er færdig, fungerer den som et inspirerende eksempel på, hvordan resten af landets haller kan nytænkes. Udnyttelse af p-pladser Udover at rykke biblioteket over i idrætshallen, foreslår Cowi og Cebra i konkurrencen også at udnytte parkeringspladserne bedre. Parkeringspladserne er nemlig ofte anlagt til at rumme biler til en hel landskamp. Landskampe er dog langtfra hverdag, og derfor står parkeringspladserne ofte halvtomme hen. - Ved at strege pladsen op og give mulighed for at afspærre dele af den, kan den bruges til spil og leg i de perioder, hvor der ikke er brug for så mange p-pladser. Det kan gøre hallen mere attraktiv for lokalområdet, forklarer Mette Mogensen, der også understreger, at en halvtom parkeringsplads er et utrygt byrum, der ikke indbyder til at blive brugt. Lys og liv i hallerne De lukkede facader er skabt i en tid, hvor man satsede på aktiviteter, der krævede billetter. I stedet Fritidslivet er stigende, og det kunne være relevant at bryde nogle grænser ned mellem det hårde og det bløde fritidsliv frem for den traditionelle opdeling, som har hersket i årtier, siger Mette Mogensen, arkitekt m.a.a. og udviklingschef hos det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S. skal hallerne åbne sig mod lyset og livet udenfor. Derfor indeholder Cowi og Cebras idéoplæg til fremtidens hal loungeområder, en café og en døgnkiosk, der er åbne for gæster både ude- og indefra. Foldevægge og gardiner skaber mindre zoner til brug for de bløde sportsgrene og inviterer kvinderne og bløde sportsgrene indenfor. En meditationshave i forbindelse med omklædningsrummet og well ness er også nogle af de faciliteter, der skal invitere flere brugere ind i hallerne. Det er ikke kun beton, der kan anvendes til at fundere og montere produkter som eksempelvis lysmaster, spillerkabiner, skraldespande og cykelstativer på og omkring idrætsanlæg. Det kan også gøres med stålfundamenter. - Med stålfundamenter kan f.eks. lysmaster og spillerkabiner forankres inden for samme dag fordi metoden ikke kræver opgravning og derefter betonstøbning. Efterfølgende reetablering af terræn er minimal eller unødvendig fordi metoden ikke kræver opgravning og derefter betonstøbning. Alle stålfundamenter kan således monteres efter der er etableret diverse flise-/asfaltbelægninger uden større reetablering, ligesom etablering nær boldbaner udføres, uden at det går ud over den bestående græsplæne, fremhæver Niels Erik Pedersen, Dansk Stålfundering A/S i Farum. - Stålfundamenter kan neddrives selv i hård frossen jord og kan sikre en meget præcis stålfast fundering året rundt. Det betyder, at vi allerede har fået opgaver fra entreprenører, som skal have sat elmaster op sidst på året, hvor det sidste vinter var et stort problem grundet den meget hårde og langvarige frost. Og i år ved vi jo ikke om den kommer igen, siger Niels Erik Pedersen. Dansk Stålfundering A/S har bl.a. monteret lysmaster til Fredensborg petanqueklub, spillerkabiner på Gentofte Stadion, og cykelstativer, bænke og papirkurve for Københavns kommune. Skulpturel skatingbane Designer Markus Wassberg med hjemsted i København er arkitekten bag en ny skatingbane i en kommende multipark Stålfundamentet bankes i jorden med en hydraulisk hammer og kan herefter forankre en skraldespand, et cykelstativ eller en boblehal i Helsingør, støttet af Lokale- og Anlægsfonden. Hans tanker om en skulpturel skatingbane blev ført ud i livet, da Norrköping i Sverige viste interesse. Byen ønskede et skulpturelt anlæg, der kunne være med til at profilere byen. Det mundede ud i svær og udfordrende bane en fornyelse af det traditionelle skateranlæg (Foto:Brita Nordholm).

3 Intelligent adgangskontrol til idræt og svømning CompuSoft har netop lanceret en fuldautomatisk selvbetjening kombineret med intelligent adgangskontrol.til idrætscentre og svømmehaller CompuSoft i Odense har fået patenteret en selvbetjent udleverings- og inddragerløsning til chip-armbånd som kan anvendes til idrætscentre og svømmehaller altså fuldautomatisk og intelligent adgangskontrol. - Livredderen vil aldrig kunne undværes i en svømmehal. Vi gør det muligt at indfri de forventninger, som mange har til fleksible åbningstider i fritidscentre på den ene side og på den anden side, de krav mange kommuner har om at skulle administrere for færre skattekroner, siger Thomas Traberg-Larsen, stifter og administrerende direktør hos Compu Soft A/S i Odense. Chip-armbånd som billet Systemet fungerer på den måde, at gæsten køber sin elektroniske adgangsbillet, f.eks. i form af et chip-armbånd, i selvbetjeningsstanderen, hvor der betales med dankort m.m. I selvbetjeningsstanderen er der indbygget et udleveringsmodul, hvorfra billetten udtages. Gæsten lader sin chip læse ved adgangskontrollen og kommer nu ind. I omklædningsrummet låses/ åbnes skabet med samme chip. Gæsten er klar og kan få adgang til de områder af anlægget, som der er købt billet til. Chiparmbåndet kan også anvendes som betalingsmiddel, mens gæsten eksempelvis opholder sig i et badeland. Når faciliteterne forlades igen, skal billetten afleveres til inddrageren for at gæsten kan komme ud gennem drejekarrusellen. Ved tilbageværende klip på billetten får gæsten armbåndet med, ellers inddrages det. I dag er CompuSofts løsninger bl.a. i brug hos Svømme stadion Danmark i Esbjerg, Nørresundby Idrætscenter og Kastrup Svømmehal. Alt i ét system - Hos vore kunder har der været et stort behov for at styre mange CompuSoft i Odense har lanceret en fuld automatisk selv betjening kombineret med intelligent ad gangs - kontrol til svømmehaller og idrætscentre. Gæsten køber sin elektroniske adgangsbillet, f.eks. i form af et chiparmbånd, i selv betjeningsstanderen. forskelligartede processer på en nem måde. Det er her Compu- Softs koncept kommer på banen: Modsat mange andre stand-aloneløsninger, så integrerer Compu- Soft alle workflows i ét og samme system. Alt styres og samles i samme computerprogram, pointerer Thomas Traberg-Larsen. Det at samle trådene for medarbejderne i nogle smarte IT-løsninger er den ene del af succesen. Den anden del af forklaringen er, at CompuSoft altid har haft stor fokus på at skabe selvbetjente løsninger, hvor gæsternes adfærd reguleres på en måde, der igen minimerer det manuelle arbejde for personalet. Når faciliteterne forlades igen, skal billetten afleveres til inddrageren for at gæsten kan komme ud. Udvidet anvendelse - Og for det tredje kan løsningerne tilpasses kundens behov, som. f.eks. i Nørresundby Idrætscenter, der i 2009 skiftede alt ud til fordel for CompuSoft. Her er chiparmbåndene blevet udstyret med en forlods betalingsautorisation via gæstens Dankort/ kreditkort. Ønsker gæsten under opholdet spontant at tilkøbe sig adgang til nye områder, f.eks. separate wellness-afdelinger, holdes armbåndet blot op foran læseren adgangen gives og gæstens kreditkort debiteres (evt. til et forudbestemt maks. beløb). På samme måde kan gæsten med chiparmbåndet købe mad og drikke i centrets cafe, fortæller Thomas Traberg-Larsen. I Nørresundby bliver næste skridt at bruge CompuSofts booking- og internetbetalingssystem. Gæster skal selv kunne tilmelde sig og betale for eksempelvis holdbabysvømning eller kur-aftener. - Vi er slet ikke færdige med gøre det her meget bedre i forhold til vores center. Vi har også et overnatnings- og konferencecenter. Det ville jo være smart, hvis armbåndet også kunne fungere som adgang til hotelværelset. Det må blive næste skridt, forventer Jørgen Holm, centerleder i Nørresundby. Teknikhus i vækst CompuSoft er et dansk softwareog teknikhus med hovedsæde i Odense. Firmaet med 20 medarbejdere designer og udvikler alle produkter helt fra bunden, både hvad angår software og hardware. CompuSoft A/S blev grundlagt i I løbet af kort tid lykkedes det at vinde kunder på det danske feriemarked. Her har firmaet i dag en dominerende markedsposition på ikke mindre end 90 pct. Udover at være markedsledende på feriecentre, camping og vandrerhjem har CompuSoft også en lang række kunder blandt kendte attraktioner, som f.eks. Knuthenborg Safaripark, Løveparken Givskud Zoo, Geocenter Møns Klint, Rosenborg Slot, Fjord- & Bæltcentret, Odense Zoo og Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Her zoomes der ind på hooligans... Fjernbetjente overvågningskameraer er med til at øge sikkerheden på Superligaklubben Randers FC s hjemmebane, Essex Park Randers For at sætte en stopper for useriøse sportsfans med hang til vold har Superligaholdet Randers FC sammen med Randers Kommune fået en løsning med videoovervågning et krav fra DBU (Dansk Boldspil Union), når det gælder Superligaens stadioner. Valget faldt på alarminstallatøren Verdo Alarm & Sikring i Randers, der anbefalede kommunen at udvide den eksisterende overvågning med seks Sony SNC-RX570 videokameraer. Dome-kameraer uden blinde vinkler Kameraerne er ifølge alarminstallatøren valgt på grund af deres høje opløsning og deres fleksibilitet. De er af ptz-typen, der kan drejes i alle vinkler og zoome på ethvert objekt, uden blinde vinkler. Dome-kameraerne er monteret på stadionbygningen og stadions lysmaster, så de kan se alle ind- og udgangsvejene til stadion samt alle områder inde på stadion. Kameraerne betjenes før, under og efter kampene af sikkerhedspersonale fra et kontrolrum øverst på den store tribune, hvor man også har udsigt over det meste af Essex Park Randers. Alle input fra de nye overvågningskameraer samt input fra de gamle overvågningskameraer samles på en central server i kælderen på stadion, hvorfra de kan hentes, hvis politiet har brug for bevismateriale efter en kamp. Det kan være optagelser af personer eller bilers nummerplader på parkeringspladsen. Overvågning af store arenaer Løsningen med SNC-RX570 hos Essex Park Randers anvendes ofte til overvågning af store sportsarenaer, f.eks. i Sverige, hvor løsningen bruges på alle isstadions, Ved brug af lyttestationer før købsbeslutningen, kunne vi lytte til den færdige løsning fra alle siddepladser. Prisen var kendt og der var ingen usikkerhed omkring akustik og efterklang. Takket være Modeler lyd design. Det færdige resultat opfyldte alle vore forventninger, om perfekt lydgengivelse. Leif Andersen Projektleder, Arena Midt Seks fjernstyrede Domekameraer fra Sony er monteret på stadionbygning og som her på en lysmast med overvågning af bl.a. alle ind- og udgangsveje til stadion. hvor den svenske hockeyligas elite serie spiller. Men Sony er i det hele taget leverandører af totalløsninger inden for AV-systemer til stadions: - Vore komplette løsninger til større stadions omfatter udover overvågning også digital skiltning, storskærme og i det hele taget mediedistribution, siger Sten Lawaetz, Nordic Head of Professional Services hos Sony. Han I samarbejde med bl.a. BOSE, har North Star udarbejdet et unikt koncept for lydanlæg til sports- og multihaller. Vi skræddersyr lyden så den indfrier selv de skrappeste krav, til perfekt lydgengivelse. Farum Hovedgade DK-3520 Farum henviser bl.a. til Amsterdam Arena og ikke mindst Arsenals hjemmebane, Emirates Stadium, der for to år siden fik implementeret en komplet Sony-løsning: - Med denne type løsninger er det naturligvis vigtigt, at vi så tidligt som muligt kommer ind i planlægningsfasen for at optimere det endelige resultat, fremhæver Sten Lawaetz enterthemark.com

4 sportsbyggeri Fodbold på pukkelpist Fodbold på en anden måde. Det tør siges. Fodbold på en pukkelpistbane, hvor der er gjort en dyd ud af ujævnheder og så er banehalvdelene heller ikke engang lige store. Og bolden havner sjældent der, hvor man havde tænkt sig. Ophavsmanden til den alternative fodboldbane er svenske Johan Ferner Ström. - Banens uretfærdigheder neutraliserer forskellene i teknik og styrke blandt spillerne på banen. Det gør på en mærkelig måde spillet på banen mere retfærdigt og indbyder til et mere fantasifuldt spil. Dygtige og mindre dygtige kan spille mod hinanden på lige vilkår. Pukkelpistfodboldbanen vil genindføre det legeglade og tanken om, at alle kan være med, siger Johan Ferner Ström om sin bane, der er opført i Kroksbäcksparken i Malmø. Johan Ferner Ström fik ideen til pukkelpistbanen efter nogle tanker om at kombinere kunst og idræt, men den svenske kunster vil i virkeligheden gerne gå langt videre og f.eks. skabe et kultur- og Automatisk brandalarmering i sportshaller For at man skal kunne stole på et ABA-anlæg, stilles der store krav til anlæggets kvalitet og vedligeholdelse, fremhæver Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) idrætscenter med spændende udstillinger, fodbold og opera. Endnu en bane er på vej i Stockholm, og ifølge Johan Femer Stöm er der interesse fra både Danmark og Storbritannien. Fodbold på en pukkelpistbane gør spillet mere kreativt og tilfældigt og tilgængeligt for alle. (Foto: Johan Ferner Ström). IDRÆTSBYGGERIER - VI TEGNER FREMTIDEN Vores kompetencer spænder over Bygherrerådgivning Nybyggeri Renovering Skitsering Projektering Helhedsplaner Brugerinddragelse Udbud/granskning/kontrol Visualisering P O U L S E N & PA R T N E R E arkitekter og rådgivere Kystvejen 17, 5. sal, 8000 Århus C tlf: byggeplads.dk 4/10 - Behovet for hurtig detektering af brand er grunden til, at stadig flere idrætshaller får installeret automatiske brandalarmanlæg (ABAanlæg), fortæller inspektør Kim Kragh Jespersen, DBI. For at man skal kunne stole på et ABA-anlæg, stilles der store krav til anlæggets kvalitet og vedligeholdelse. Både i sportshaller og andre steder skal anlæggene installeres efter kravene i DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg. Desuden skal anlæggene inspiceres regelmæssigt af et akkrediteret inspektionsorgan, som f.eks. DBI, for at sikre, at de fungerer, som de skal. Anlægstyper og -systemer - I traditionelle anlæg installeres et større antal punktrøgdetektorer under loftet, hvor hver detektor typisk har et dækningsområde på 80 kvm. Det er imidlertid en anlægsform, som er forbundet med relativt store omkostninger (Foto: DBI) t e m a Moderne ABA-anlæg opdager en brand i begyndelsesfasen, og sørger for at alarmere både brandvæsen og de truede personer. Desuden aktiverer ABA-anlæggene ofte også andre af hallens sikringsanlæg, fremhæver inspektør Kim Kragh Jespersen, DBI. DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut uvildigt organ, der bl.a. er akkrediteret af DANAK til at inspicere ABA-anlæg og andre typer brandsikringsanlæg. En linjerøgdetektor fungerer ved, at en lysstråle sendes gennem det rum, hvor der skal detekteres for røgudvikling. Hvis lysstrålen afbrydes af røg, registreres det af en modtager, som derefter aktiverer alarmanlægget. til vedligeholdelse af de mange detektorer under loftet, siger Kim Kragh Jespersen og fortsætter: - I dag findes også andre typer detektorer og systemer, som kan opfylde mere specifikke detekteringsbehov, og som gør installationen mere fleksibel. F.eks. er systemer med linjerøgdetektorer blevet almindelige i blandt andet halbygninger. Disse detektorer har den fordel, at de kan erstatte adskillige punktdetektorer, hvilket betyder, at der kan spares udgifter både til installation og til den løbende vedligeholdelse, siger Kim Kragh Jespersen. Særlig følsomhed - Et andet princip, som har vundet frem, er aspirationsanlæg, som er et særlig følsomt system, der kan opdage brand tidligt i forløbet. Disse anlæg fungerer ved, at luften via et rørsystem suges gennem et udstyr, hvor luftens indhold af eventuelle røgpartikler analyseres særlig grundigt, siger Kim Kragh Jespersen og tilføjer: - I haller, der benyttes til arrangementer, hvor man for eksempel bruger scenerøg og lignende, kan man installere CO-detektorer, som kan skelne den falske røg fra rigtig brandrøg. Derved vil man kunne undgå fejlalarmer. Man skal kunne stole på, at det automatiske brandalarmanlæg virker, når der er brug for det. Derfor er det afgørende, at der gennemføres uvildige inspektioner af anlæggene. (Foto: DBI). Fejlalarmer Ved de fleste ABA-anlæg vil der dog være større eller mindre risiko for, at der kan opstå fejlalarmer eller blinde alarmer, som det også kaldes. Det kan skyldes røg fra håndværksarbejde eller måske uventet, ekstraordinær røg fra køkkenet. For linjerøgdetektorer kan årsagen til blinde alarmer være, at lysstrålen, som skal opfange røgudviklingen, afbrydes utilsigtet. Det kan ske, hvis man for eksempel kommer til at hejse et net til baneadskillelse op gennem detektorens lysstråle. - Blinde alarmer betyder, at brandvæsenet må rykke ud, hvilket dels kan koste hallen penge, dels vil belaste redningsberedskabet helt unødvendigt. For at undgå blinde alarmer er det vigtigt at fastlægge hensigtsmæssige retningslinjer for anlæggets daglige håndtering og at sikre, at hallens ansvarlige driftspersonale instrueres og oplæres i anlæggets korrekte håndtering, siger Kim Krag Jespersen og tilføjer. - Det er dog helt afgørende, at ABA-anlægget bliver projekteret korrekt og hensigtsmæssigt fra starten. Herunder er det vigtigt at vælge de rigtige detektorer og anlægstyper samt at sørge for detektorernes rette placering, så anlægget passer til den pågældende hal og de aktiviteter, der skal kunne finde sted i den. Kan du få plads til 16 biler 2 på 35 m uden buler? Tlf.: : byggeplads.dk 4/10 29

5 Vigtigt med logistik og overblik Mange halkomplekser lider af mange påbygninger, som forringer logistik og funktionalitet der er behov for at anvende en helhedsplan, påpeger arkitektfirmaet Poulsen & Partnere - Byggeri til sports- og fritidsbrug bruges som oftest timer i døgnet og af en lang række brugere med forskellige behov. Derfor er logistik, funktionalitet og robusthed vigtige nøgleord, og der skal som udgangspunkt tages højde for, at mange større idrætsanlæg indeholder flere funktioner, og at mange brugere kombinerer forskellige tilbud i deres besøg, siger Erik Rønde Andersen, arkitekt m.a.a. fra arkitektfirmaet Poulsen & Partnere i Århus. Synlige aktiviteter - Det er afgørende, at man som ny gæst, såvel som garvet bruger, hurtigt kan overskue halkomplekset, at der er en logik i ankomstområdet, og at de forskellige tilbud præsenteres. Det har stor værdi, at aktiviteterne kan være synlige, og at man fra indgangssituationen f.eks. kan se ind i forskellige aktivitetsrum. Det er trygt og behageligt, når funktionaliteten er overskuelig og logisk, fremhæver Erik Rønde Andersen. Behov for helhed - Mange halkomplekser lider af løbende tilbygninger og mere eller mindre tilfældige knopskydninger, som har forringet logistikken og funktionaliteten. Der har ofte manglet en helhedsplan, som styrende redskab for kommende tilbygninger. Mange halbyggerier er opført af frivillig arbejdskraft og med et lavt anlægsbudget, som naturligvis giver sig udslag i valg af byggematerialer, som ikke tåler det store slid, og som ikke bliver kønnere med tiden. Andre kommunale byggerier er opført som et samlet arkitektonisk kompleks, hvor beton, træ, stål, tegl og glas er de fremherskende materialer. Nogle af disse byggerier fremstår næsten smukkere i dag end for 30 år siden, fremhæver Erik Rønde Andersen. Brugsmønstre afgørende Ifølge Erik Rønde Andersen er det vigtigt med analyse af brugsmønstre og brugeradfærd i de indledende faser af sportsbyggeriet: - Det er afgørende, at fordelingen af gæster foregår på en logisk måde. Mange gæster kommer i grupper, f.eks. som familier, som ikke nødvendigvis skal foretage sig det samme. Nogle svømmer, andre træner og mødes så igen i cafeen. Hvordan kommer man Det er afgørende at man som ny gæst såvel som garvet bruger hurtigt kan overskue halkomplekset, at der er en logik i ankomstområdet og at de forskellige tilbud præsenteres, siger Erik Rønde Andersen, arkitekt m.a.a. fra omklædningsrum til forskellige aktiviteter? Hvordan er situationen, når der kommer mennesker til en generalforsamling, eller der er dyreudstilling eller modemesse? Hvordan fordeler gæsterne sig, hvor placerer man mødesteder, er der behov for flere indgange? Hvorledes håndteres evt. billettering til de forskellige aktiviteter? Der opstår hele tiden Poulsen & Partnere har i flere omgange været involveret i om- og tilbygninger til eksisterende idrætsanlæg senest i Greve Svømmehal, hvor det eksisterende 50 meter-bassin er blevet ombygget til et anlæg med hele fire forskellige bassiner. nye tilbud på idrætsområdet, som bygningerne skal kunne rumme. Hvorledes håndteres fleksibilitet? Denne analysefase er helt afgørende for et godt resultat. Og i denne proces er personalets kendskab til dagligdagen afgørende for udvikling af en helhedsplan eller blot en udvidelse. Men også større brugergrupper er væsentlige at inddrage, fremhæver Erik Rønde Andersen og tilføjer: - De mest interessante opgaver, og hvor vi som rådgiver føler os særlig kompetente, er opgaver, hvor vi deltager fra starten, og hvor vi får en høj grad af brugerinddragelse. Vi lægger stor vægt på at udvikle et projekt gennem studieture, interviews, modelstudier og præsentationer, siger Erik Rønde Andersen. Økonomi begrænser holdbarhed Robusthed og holdbarhed er også et nøgleord, når det gælder sportsbyggeri især når det gælder materialevalg: - Kravet til robusthed giver input til de arkitektoniske overvejelser i forbindelse med materialevalg. Materialer som beton, galvaniseret stål, træ er ofte gennemgående materialer, som kan tåle stor belastning, og som patinerer godt over tid. Det er vigtigt, at man i sit materialevalg studerer, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i f.eks. eksisterende anlæg. Her kan man lære en del. Dette skal så holdes op mod dagens ofte øgede krav til rengøringsvenlighed, energioptimering, dagslyskrav og arbejdsmiljø generelt. Men ofte er anlægsøkonomien jo desværre en særdeles afgørende faktor, som kan give et andet udfald end det mest optimale, siger Erik Rønde Andersen. Skærmvægge til toilet- og baderum Finske Eltete OY er producenten bag et bredt sortiment af skærmvægge til toilet- og baderum som på det danske marked markedsføres af Falkesen ApS i Holbæk. - Målet er, at produkterne bliver et naturligt valg for arkitekter, rådgivere og entreprenører, så skærmvæggene kommer til at indgå i de forskellige byggeopgaver. I øjeblikket er det mest inden for byggeri af institutioner, fordi der her er stor aktivitet inden for nybyggeri og renovering, men også inden for skolebyggeri og idrætsbyggeri er der nu aktivitet på grund af det store behov for renovering og nybyg, siger Jens Falkesen, indehaver af Falkesen ApS. Sparet opmuring Skærmvægge er ifølge Jens Falkesen et billigere alternativ til fast installation: - Med skærmvægge sparer man en del tid og penge på opmuring eller lette konstruktioner med efterfølgende vådrumssikring, derfor kan man få en billigere løsning i god kvalitet og så er det en løsning, som er mobil og flytbar, siger Jens Falkesen. Sortimentet hos finske Eltete OY er meget bredt og LTT 24 Kernen består af en 22 mm fugtbestandig spånplade med højtrykslaminat på begge sider. Totaltykkelse 24 mm. Kan også leveres som PLM-model (Armymodel med mm aluminiums rør som overlægger). Til vådrum LTT 10 og 13 Compact. Vægelementerne fremstilles i homogent højtrykslaminat. Profiler i natureloxeret aluminium. Lagerfarver på skærmvægge: hvid, lysegrå, grå, mørkegrå, koksgrå, beige. Andre farver produceres efter ordre. LTT skærmvægge til toilet og bruserum fremstilles i standardmål, og i rummål efter kundens ønske. Standardmål Dør: mm Totalhøjde: 2100 mm Vægelementhøjde: 1980 mm kan tilpasses de enkelte behov og ønsker. Til egent lige vådrum kan der f.eks. leveres en skærmvæg af typen LTT 13 Compact en løsning, der bl.a. blev anvendt på Malmø Stadion sidste år og Malmø Arena forrige år. I Danmark har Falkesen ApS leveret en løsning til MCH Multiarena i Herning skærmvæggen LTT 24, der typisk anvendes til toiletkerner og depotrum. - En fordel med Eltete OY er, at de er leveret fuldstændig tilpasset rummet. Systemet kommer mærket, så ved monteringen kan kunden se, hvor komponenterne skal bruges. I kraft af at Eltete OY er en stor producent, er der kun 14 dages leveringstid på alle standardfarver, fremhæver Jens Falkesen. Jens Falkesen fremhæver samtidig, at produktet er ETA-godkendt (Europæisk Teknisk Godkendelse - en vurdering, der anerkender, at et bestemt byggeprodukt opfylder et direktivs krav). Eltete LTT 24 en type skærmvægge der bl.a. er anvendt til MCH Multiarena i Herning

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

DR-bål baner vej for bedre røgtest NORDMÆNDENE HAR SUCCES MED AT NEDBRINGE INDBRUD...SIDE 14

DR-bål baner vej for bedre røgtest NORDMÆNDENE HAR SUCCES MED AT NEDBRINGE INDBRUD...SIDE 14 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 4 2012 En succes som kan blive større DR-bål baner vej for bedre

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Operation Sikring - Danmarks nye sikringsselskab. Overvågningskameraer Alarm Fingeraftrykslåse

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Operation Sikring - Danmarks nye sikringsselskab. Overvågningskameraer Alarm Fingeraftrykslåse ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET INNOVATIVE HJEM Oktober 2007 Dynamisk lys er et hit Læs mere på side 12 Komfort, sikkerhed og besparelser Moderne højteknologiske løsninger

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20

Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb SIDE 6 SIDE 20 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Kvalitet betyder alt for sikring Kasper Skov-Mikkelsen, Et produkt fra Stærkt dansk forsvar mod IT-angreb for

Læs mere

Specialist i ventilationsteknisk person & produktbeskyttelse til hospitaler

Specialist i ventilationsteknisk person & produktbeskyttelse til hospitaler Nr. 5 juni 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Det moderne færøske sundhedssystem får ny

Læs mere

No 08 december 2007 VISION: >>FRA OMKLÆDNINGSRUM TIL OPHOLDSRUM TEMA: >>PLADS TIL SPIL PÅ SPILDPLADS

No 08 december 2007 VISION: >>FRA OMKLÆDNINGSRUM TIL OPHOLDSRUM TEMA: >>PLADS TIL SPIL PÅ SPILDPLADS No 08 december 2007 VISION: >>FRA OMKLÆDNINGSRUM TIL OPHOLDSRUM : >>PLADS TIL SPIL PÅ SPILDPLADS >>LEDER ANSVH. REDAKTØR TORBEN FRØLICH REDAKTION TOM ERIK KAMPMAN, JOHAN RASMUSSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

idræt kultur fritid Nytænkning vandt hos både Årets Nyhed og Årets Stand Mønshallerne samler aktive i alle aldre Nr. 238 juni 2014

idræt kultur fritid Nytænkning vandt hos både Årets Nyhed og Årets Stand Mønshallerne samler aktive i alle aldre Nr. 238 juni 2014 idræt kultur fritid Nr. 238 juni 2014 Nytænkning vandt hos både Årets Nyhed og Årets Stand Mønshallerne samler aktive i alle aldre Nyd sommeren! Liggestol 299,- ex. moms Art.nr. 24454 Spar 217,- Sidebord

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel Kulturhus, mediehus, lejligheder med udsigt og hotel med luksus og velvære skyder op i hjertet af Og så har DGI Parken meget mere end vand at tilbyde. Det nye byggeri i Østergade er også base for DGI,

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 5 juni 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Vejle Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Vejle Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 1 februar 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET Regioner bygger og moderniserer sygehuse

Læs mere

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13 Håkan Kronlund startede hos Viega i Sverige for tre år siden. Siden har han hver eneste dag glædet sig til at gå på arbejde. I fritiden kører han i Corvette og rygtet siger, han løber marathon, når familien

Læs mere