ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger"

Transkript

1 ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance per 31. december Aktiver Passiver Materielle aktiver Egenkapital Varelager Varedebitorer Langfristet gæld Værdipapirer Varekreditorer Driftslikviditet Resultatopgørelse per 31. december 2009 Nettoomsætning Renteindtægter 9 Driftsomkostninger Renteomkostninger 36 Skatteomkostning 61 (3.145) Nettooverskud 159

2 Selskabsskatteprocenten er 25 procent. Både værdipapirer og den langfristede gæld er målt til markedsværdi på balancen. Der er ingen dirty-surplus poster på balancen. Du bedes reformulere disse finansielle opgørelser og efterfølgende beregne ROIC og r. Øvelse 2 Følgende er fra en egenkapitalopgørelse for 2008 (beløb i kr.). Beregn egenkapitalforrentningen, ROE, for året. Saldo 1. jan Kapitalindskud Salg af egne aktier Årets resultat Udbetalt udbytte (6.193) Valutakurstab (713) Urealiseret gevinst på obligationer disponible for salg 427 Saldo 31. dec Resultatopgørelse for den samme virksomhed er som følger (beløb i kr.): Nettoomsætning Produktionsomkostninger Salgs- og administrationsomkostninger Renteindtægter Renteomkostninger (5.479) Skatteomkostning Nettooverskud

3 Balancen ultimo 2007 udviser finansielle aktiver på og finansielle forpligtelser på Ultimo 2008 var de finansielle aktiver på og finansielle forpligtelser udgjorde Selskabsskatteprocenten er 25 procent. Beregn ROIC og r for år Øvelse 3 Udfyld de manglende beløb i de reformulerede finansielle opgørelser: Balance 31. dec Netto driftsaktiver A Netto finansielle forpligtelser 40 Egenkapital B Resultatopgørelse 2009 Nettoomsætning C Driftsomkostninger 438 Skat på driftsoverskud 22 Driftsoverskud efter skat 40 Netto finansielle omkostninger, efter skat Totalindkomst D E De gennemsnitlige låneomkostninger, r, på netto finansielle forpligtelser er 5 procent efter skat. Virksomheden realiserede et afkast på den investerede kapital, ROIC, på 10 procent i 2009.

4 Øvelse 4 Color Print rapporterede følgende totalindkomstopgørelse for 2010/2011 (beløb i t.kr.): Resultatopgørelse Nettoomsætning Forskydning i igangværende produktion 19 Andre driftsindtægter 516 Andre driftsomkostninger Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder 903 Årets totalindkomst Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger består af gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver. Der er i regnskabsåret nedskrevet t.kr. til imødegåelse af forventede tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Beløbet er indeholdt i posten Andre eksterne omkostninger. Selskabsskatteprocenten er 25 pct. Reformuler denne opgørelse til analysebrug.

5 Øvelse 5 En virksomhed rapporterede følgende resultatopgørelse (beløb i mio. kr.): Nettoomsætning 496 Produktionsomkostninger -240 Salgs- og administrationsomkostninger -48 Restruktureringsomkostninger -12 Tab ved salg af materielle aktiver -18 Driftsoverskud 178 Finansielle omkostninger -18 Resultat før skat 160 Skat af årets resultat -40 Årets resultat 120 Selskabsskatteprocenten er 25 pct. Du er blevet bedt om at forecaste næste års forventede driftsoverskud (efter-skat) baseret på denne information. Hvad er dit bedste estimat?

6 Øvelse 6 Følgende er udvalgte beløb fra en resultatopgørelse rapporteret for A/S Core for 2011 og 2010 (beløb i t.kr.): Nettoomsætning Driftsoverskud Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder, efter skat Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Selskabsskatteprocenten er i begge år 25 pct. En granskning af noterne afslører, at driftsoverskuddet er efter restruktureringsomkostninger på 21 t.kr. i 2011 og 39 t.kr. i Beregn core driftsoverskud fra salg samt samlet core driftsoverskud i begge år.

7 Løsninger Øvelse 1 Reformulerede balancer: Gns. Anlægskapital Arbejdskapital NDA NFF EK Arbejdskapital: varelager + varedebitorer + driftslikviditet varekreditorer NFF: langfristet gæld værdipapirer Reformuleret resultatopgørelse: Adskil drifts- og finansielle aktiviteter og allokér skatten: Nettoomsætning Driftsomkostninger Rapporteret skat 61 Skat på NFO 6,75 67,75 Driftsoverskud (DO) 179,25 Netto finansielle omkostninger (36-9) 27

8 Skat på NFO (0,25 x 27) 6,75 NFO 20,25 Totalindkomst ,25 ROIC = 13,18% ,25 r = 6,75% 300 Øvelse 2 Beregn totalindkomsten for året: Årets resultat Valutakurstab (713) Urealiseret gevinst på obligationer Gennemsnitlig EK ( )/2 = ROE = / = 14,29 procent

9 Reformuleret resultatopgørelse: Rapporteret DO ( ) Valutakurstab (713) Rapporteret skatteomkostning Skattefordel på NFO (0,25 X 4.356) DO efter skat Netto finansielle omkostninger Skattefordel (0,25 x 4.356) Urealiseret gevinst på obligationer Totalindkomst Reformuleret balancer: NFF EK NDA (NFF + EK) DO ROIC = 11,46% Gns. NDA NFO r = 4,83% Gns. NFF

10 Øvelse 3 A = 400 B = 360 C = = 500 D = 40 * 5% = 2 E = 38 For A: ROIC = DO/NDA = 10% Da DO = 40 gælder, at NDA = 400 For D: NFO = NFF x 5% = 40 x 5% = 2

11 Øvelse 4 Rapporteret nettoomsætning Nedskrivning på tilgodehavender Core nettoomsætning Driftsomkostninger EBITDA Afskrivninger EBIT Skat på EBIT 1.022,5 NOPAT ,5 Usædvanlige driftsposter Skat herpå 1.642, ,5 Driftsoverskud i alt Core Netto finansielle omkostninger Skattefordel (25 pct.) Usædvanlige finansielle poster 903 Årets totalindkomst Skat af årets resultat Skattefordel core netto finansielle omkostninger = Skat på driftsoverskud Skat allokeret til usædvanlige driftsposter ,5 = Skat på EBIT 1.022,5 Øvelse 5 Opgaven består i at beregne indeværende års core driftsoverskud (efter skat): Nettoomsætning 496 Produktionsomkostninger -240 Salgs- og administrationsomkostninger Core driftsoverskud fra salg, før skat 208 Rapporteret skatteomkostning -40 Skattefordel på netto finansielle omkostninger -4,5 Skat allokeret til usædvanlige poster -7,5-52 Core driftsoverskud, efter skat 156 ( ) x 0,25 = 7,5 Det bedste estimat er det nuværende core drifsoverskud 156 mio. kr.

12 Øvelse 6 Reformulér for at komme ind til benet: Core DO (eksklusiv restruktureringsomk.) Rapporteret skat Skattefordel NFO -105,5-106,75 Skattefordel restruktureringsomk. -5,25-732,75-9,75-676,5 Core DO fra salg 1.516, Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder, efter skat Core DO i alt 1.627, ,5

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere