DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08"

Transkript

1 DG/TG 316s-320s Driftsvejledning K

2 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Bestemmelsesmæssig anvendelse Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B Lastoptagningsudstyr... B 4 3 Tekniske data for standardmodel... B Tekniske data DG/TG 316s/320s... B 8 4 Markeringssteder og typeskilte... B Truckens typeskilt... B Truckens lastdiagram... B Lastdiagram påbygningsaggregat... B 14 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport... C 1 2 Aflæsning med kran... C 1 3 Sikring af trucken under transport... C 2 4 ørste idriftsættelse... C 3 5 lytning af trucken uden motorkraft... C 3 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) D 1 2 Påfyldning af diesel... D 2 3 Udskiftning af gasflaske... D 3 E Betjening 0708.DK 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer... E 3 3 Betjening af løfteanordning og tiltning (o)... E 8 4 Dobbelt pedalbetjening (o)... E 9 5 Kontroller og rutiner forud for idriftsættelse... E 14 6 Idriftsættelse af trucken... E Indstilling af førersædet... E Indstilling af ratstamme... E Sikkerhedssele... E 21 7 Start af trucken... E Startprocedure TG... E Startprocedure DG... E Visning af fejl under driften... E Slukning af motoren... E 26 I 1

5 8 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E 27 9 Kørsel... E Styring... E Bremser... E Betjening af mast og påbygningsaggregat... E Styring af arbejdsaggregatets hastighed... E Optagning, transport og nedsætning af lastenheder... E Transport af last... E orholdsregler i faresituationer... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Motorkappe og vedligeholdelseskapper... E vedligeholdelseskapper... E Bugsering af køretøjer... E Trækning af anhængere... E Afhjælpning af fejl... E 46 Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen Service og eftersyn Vedligeholdelses-tjekliste til DG/TG Vedligeholdelses-tjekliste DG Vedligeholdelses-tjekliste TG Kølevæskespecifikationer Driftsmidler Oplysninger om brændstof DG Smøreskema Smøreskema DG/TG Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder orberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Starthjælp Motorvedligeholdelse TG 316s/320s Motorvedligeholdelse DG 316s/320s Kontrol af kølevæskekoncentration Påfyldning af kølesystemet Rengøring/udskiftning af luftfilterpatroner Kontrol af hjulenes fastgøring og lufttryk Hydrauliksystem Elektrisk system Relæbestykning Udstødningssystem Ny idriftsættelse efter rengøring og vedligeholdelse Oplægning af trucken orholdsregler før oplægning orholdsregler under oplægningen DK I 2

6 14.3 ornyet idriftsættelse efter oplægningen Sikkerhedskontrol efter en bestemt tid og usædvanlige hændelser Endegyldig skrotning, bortskaffelse Betjeningsanvisning dieselpartikelfilter HUSS S MK-serien Vigtige generelle anvisninger Vigtige sikkerhedsanvisninger unktionsbeskrivelse Betjening HUSS-Control Driftsvejledning HUSS-Control Regenerering Vedligeholdelse DK I 3

7 I DK

8 A Z Bestemmelsesmæssig anvendelse Brochuren "Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved levering af dette køretøj. Reglerne er en del af denne driftsvejledning og skal altid overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller uensartet fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ligesom den heller ikke må køre i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsansvarliges forpligtelser: Driftsansvarlig er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjeparts liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne brugsvejledning. Hvis denne brugsvejledning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producentens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: Påmontering og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Z Trækning af anhænger se kapitel E, afsnit DK A 1

9 A DK

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse Trucks i serien DG/TG er 4-hjulede trucks med førersæde og forbrændingsmotor. Trucks i serien DG er udstyret med dieselmotorer, trucks i serien TG med gasforbrændingsmotorer. DG/TG er udstyret med et hydrostatisk drev. orbrændingsmotoren driver en højtrykspumpe til den hydrauliske funktion og to hydraulikmotorer, som driver hjulene. Trucktyper og maksimal løfteevne. Model Løfteevne (kg)*) Akselafstand (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) De lastdiagrammer, der sidder på den enkelte truck, er bindende i forbindelse med løfteevnen. B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftecylinder 8 t Anhængertræk 2 t Lastkæde 9 t Kontravægt 3 t Mast 10 t Styrende aksel 4 t Instrumentpanel 11 t Motorbeklædning 5 t Ratstamme 12 t Hydrostatisk drivaksel 6 t ørerbeskyttelsestag 13 t Gaffelslæde 7 t ørersæde 14 t Lastgaffel B 2

12 2.1 Truck Chassis og opbygning: Et robust, vridningsstabilt chassis, hvor aggregater og betjeningselementer er monteret beskyttet, giver trucken en høj grad af statisk sikkerhed. ørerpladsen er flydende ophængt, hvorved vibrationer og støj dæmpes. Motorhjelmen, der kan åbnes langt op, gør det sammen med de to motorsidebeklædninger (11) nemt at komme til at vedligeholde trucken. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DG-serien er integreret i chassiset på den modsatte side. Brændstofgasflasken til TG-serien fastgøres på kontravægten (9) i en holder. Udstødningssystemet med udstødningsrøret forhindrer, at der trænger udstødningsgasser frem til førerpladsen og dæmper samtidig udstødningsstøjen. ørerplads: Skridsikre trin og et håndtag på stolperne til førerbeskyttelsestaget gør det let at komme op i og ned fra trucken. øreren beskyttes af førerbeskyttelsestaget (6). ra førersædet (7) kan sædedæmpningen og sædepositionen indstilles, og på ratstammen (5) kan rattets hældning indstilles. Den enkle betjening vha. ergonomisk anbragte betjeningsgreb og det stort set vibrationsfrie førerhus gør, at føreren kun er udsat for et minimum af belastninger. Styre- og advarselsindikatorerne i instrumentbrættet (4) gør det muligt at overvåge systemet under driften og sikrer dermed en meget høj sikkerhedsstandard. Motor: Vandkølede motorer med rolig gang og høj effekt ved lavt forbrug. I DG-serien er der monteret dieselmotorer med en meget ren forbrænding af brændstoffet under alle driftsbetingelser og med sodværdier, der ligger under grænsen for, hvad der kan iagttages med det blotte øje. I TG-serien anvendes benzinmotorer med meget lave rest-udstødningsgasværdier. Køredrev: De to drivende hjul trækkes af hver sin hydraulikmotor, der drives af en hydraulikpumpe. Med retningsgrebet i betjeningskonsollen indstilles forlæns-/baglænskørsel hhv. neutralstilling. Styring: Hydrostatisk styring med en styrecylinder, der er integreret i den styrende aksel (10). Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Bremser: Trucken bremses til stilstand via hydraulikmotorerne, hvorved energiforbruget minimeres. Parkeringsbremsen er en automatisk aktiveret lamelbremse. Hydrauliksystem: Alle funktioner skal udføres forsigtigt, proportionalt og simultant. De hydrauliske funktioner styres med styregrebet via en multistyreventil. B 3

13 El-system: 12-volt-anlæg med startbatteri og vekselstrømsgenerator med integreret regulator. En genstartsspærre forhindrer fejlbetjening ved start, og en sikkerhedskobling gør, at trucken kun kan startes med retningsgrebet i neutralstilling. I dieselmotorerne er der monteret lynstart-forglødeanlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et kontaktløst elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren slukkes med tændings-/startkontakten. 2.2 Lastoptagningsudstyr Mast: Det er vores mål at optimere udsynet. De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket man især lægger mærke til i tretrins-masten, hvor der et godt udsyn til gaffelarmene. Vi har opnået samme gode resultater med gaffelslæden. Masten og gaffelslæden kører på permanent smurte og dermed vedligeholdelsesfrie skråtstillede støtteruller. Påbygningsaggregater: Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken. B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. B 5

15 Specifikationsblad til truck DG 316s/320s Specifikation Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) AH-J Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 316s DG 320s 1.3 Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 4000/ / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 1320/ /2030 Længdestabilitet 1,66 1, Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretan 3.2 Dækstørrelse: for (14PR) (14PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b 10 (mm) Sporvidde, bag b 11 (mm) 870 (forskudt) 870 (forskudt) 4.1 Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/10 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Koblingshøjde h 10 (mm) 375/ / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 40/100/ /100/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b 3 (mm) 1000/ / Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Kørehastighed med last/uden last (km/t) 18,5/19 18,5/ Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trækkraft med last/uden last (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 36/28 29/ Accelerationstid med last/uden last s 5,1/4,8 5,3/5, Driftsbremsetype hydrostatisk hydrostatisk 7.1 Motor: Producent/model 404D D Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningstal (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/2216 4/2216 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i 143/ /1800 minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min B 6

16 Specifikationsblad til truck TG 316s/320s Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 316s TG 320s 1.3 Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 4030/ / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 1270/ /2060 Længdestabilitet 1,69 1, Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretan 3.2 Dækstørrelse: for (14PR) (14PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b 10 (mm) Sporvidde, bag b 11 (mm) 870 (forskudt) 870 (forskudt) 4.1 Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/10 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Koblingshøjde h 10 (mm) 375/ / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 40/100/ /100/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b 3 (mm) 1000/ / Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Kørehastighed med last/uden last (km/t) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trækkraft med last/uden last (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 32/25 28/ Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,6 4,9/4, Driftsbremsetype hydrostatisk hydrostatisk 7.1 Motor: Producent/model E 2.0 E Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/1998 4/1998 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i 120/ /1600 minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min AH-J B 7

17 3.1 Tekniske data DG/TG 316s/320s Styresystem TYPE PUMPE ANTAL OMDREJNINGER RA ANSLAG TIL AN- SLAG uldt hydrostatisk Som hovedhydrauliksystemet 5 Drivende aksel TYPE Radialstempelaksel MODEL ESE 02 SMØREMIDDELKAPACITET Ikke relevant Motor DG 316s/320s TYPE 404D.22 firecylindret TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2400 o/min (uden belastning) / 880 o/min (tomgang) VENTILSPILLERUM (indstrømning/udblæsning) 0,20 mm kold OLIETRYK 4, o/min OLIEMÆNGDE 8,9 liter BRÆNDSTOTANK 42 liter YLDNINGSMÆNGDE KØLEVÆSKE 9,0 liter Motor TG 316s/320s TYPE E 2.0 firecylindret TÆNDINGSRÆKKEØLGE SLAGVOLUMEN 1998 cc REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 3100 o/min (uden belastning) / 830 o/min (tomgang) OLIETRYK 3, o/min TÆNDRØRSTYPE NGK BPR 2E eller DENSO W9EXR-U TÆNDRØR ELEKTRODEASTAND 0,80 mm OLIEMÆNGDE 4,3 liter BRÆNDSTOTANK Ikke relevant YLDNINGSMÆNGDE KØLEVÆSKE 9,0 liter Luftfilter TYPE Cyclopac tørelement Bremsesystem TYPE PARKERINGSBREMSE Lamelbremse Skiven fungerer via et hydraulisk tryksystem B 8

18 Hjul og dæk DÆKSTØRRELSE se specifikationsblad DÆKTRYK Model Drivende aksel bar Styrende aksel bar 6,50-10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23x9-10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 HJULMØTRIKKER TIL- SPÆNDINGSMOMENT Model Drivende aksel Nm Styrende aksel Nm DG/TG 316s/320s Dæk Z ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE TYPE MODEL Drivende aksel 6.50x10 10PR Luftfyldte diagonaldæk DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 14PR Drivende aksel 6.50x10 Massive gummidæk, DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 profil Drivende aksel 23x9x10 18PR Luftfyldte diagonaldæk DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 14PR Drivende aksel 23x9x10 Massive gummidæk, DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 profil Tilladte dæktyper: Der må kun anvendes dæk, som er godkendt af producenten af trucken. Kontakt den lokale JH-serviceafdeling i tvivlstilfælde. Støjniveau VEDVARENDE LYDTRYKSNIVEAU i henhold til EN i overensstemmelse med ISO <80 db (A) Cyclopac tørelement Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, som fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Svingninger SVINGNINGSPÅVIRKNING A KROPPEN GENNEMSNITSVÆRDI i henhold til EN ,57 m/s Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. B 9

19 Elektrisk system SYSTEM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 12 volt negativ jord Overholdelse af følgende grænseværdier iht. produktstandarden "Elektromagnetisk kompatibilitet for truck (9/95)": t orstyrrelser (EN ) t Støjimmunitet (EN ) t Elektrostatiske udladninger (EN ). Hydrauliksystem HYDRAULIKPUMPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYK HOVEDTRYK TANKINDHOLD KAPACITET HYDRAULIKSYSTEM 1PX-serien 5000-serien 106 bar 215 bar 46 liter 51 liter Anvendelsesbetingelser OMGIVELSESTEMPERATUR t under drift -15 C til +40 C Z Ved vedvarende anvendelse under 0 C anbefales det, at det hydrauliske system fyldes med frostsikker olie iht. producentens angivelser. Ved brug i kølehus eller ved ekstreme skift i temperatur og luftfugtighed er specielt udstyr til og godkendelse af trucken påkrævet. B 10

20 4 Markeringssteder og typeskilte 22 Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt "Ophold under lastoptaget forbudt" 16 Ankrogningspunkter til læsning med kran 17.1 orbudsskilt "Kørsel med løftet last forbudt" 17.2 orbudsskilt "remtiltning af mast med løftet last forbudt" 18 Lastdiagram lastgaffel, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 19 Lastdiagram sideskift, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 20 Truckens typeskilt 21 Skilt, løftepunkter donkraft 22 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" B 11

21 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Producent 24 Serie-nr. 29 Egenvægt i kg 25 Nominel løfteevne i kg 30 Lasttyngdepunktsafstand i mm 26 Nominel drivkraft i kw 31 Byggeår 27 Producentens logo 32 Option Z Angiv serienummer (24) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. B 12

22 4.2 Truckens lastdiagram Lastdiagrammet for trucken (16) angiver truckens løfteevne Q i kg med masten stående lodret. Diagrammets udformning afhænger af den anvendte masts højde. I tabelform vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Lastdiagrammet angiver truckens bæreevne med de gaffelarme, der var monteret ved levering. ra og med en gaffellængde på 1300 mm er dette ensbetydende med en nedregulering. Trucks, der leveres uden gaffelarme, forsynes med et standardskilt. Eksempel: De pileformede markeringer (38 og 39) på den hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået. Disse pile er monteret på alle master med en løftehøjdeafhængig løfteevnegraduering B 13

23 4.3 Lastdiagram påbygningsaggregat Z Lastdiagrammet for påbygningsaggregater angiver truckens løfteevne Q i kg i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Det serienummer, der fremgår af lastdiagrammet for påbygningsaggregatet, skal svare til nummeret på påbygningsaggregatets typeskilt, da producenten angiver løfteevnen specielt for hvert enkelt aggregat. De vises på samme måde som truckens løfteevne og findes på tilsvarende vis. Ved laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm opefter reduceres bæreevnen med forskellen i det ændrede tyngdepunkt. B 14

24 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små byggehøjder) Stående med afmonteret mast (ved store byggehøjder), alle hydraulikledninger mellem grundkøretøj og mast er afbrudt. Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse Samling af trucken på arbejdsstedet samt ibrugtagning og instruktion af føreren må kun foretages af personale, der er uddannet og autoriseret af producenten. Hydraulikledningerne i grænsefladen grundkøretøj/mast må først forbindes, og trucken først tages i brug, når masten er monteret korrekt. 2 Aflæsning med kran M Benyt udelukkende løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). M M Parkering af trucken i sikret tilstand (se kapitel E). astgør krangrejet på mastens hovedtværbjælke (1) og på anhængertrækket (2). Der må kun sættes kranremme resp. -kæder i det øverste øje på kontravægten og i øjerne på hovedtværbjælken (mast). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranremmen resp. -kæden på masten skal have en fri mindstelængde på 2 m. Krangrejets anhugningsudstyr skal placeres, så det ikke rører ved påmonterede dele eller beskyttelsestag, når der løftes. C 1

25 3 Sikring af trucken under transport M Ved transport på lastbil eller trailer skal trucken surres og kiles fast på korrekt vis. Lastbilen/traileren skal være udstyret med en træbund samt ringe til fastsurring. Læsningen skal iht. VDI 2700 og VDI 2703 foretages af personale, der er specielt uddannet hertil. Den korrekte dimensionering og realisering af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Benyt øjerne på mastens øverste tværbjælke samt anhængerboltene til fastsurring af trucken, når masten er monteret. Hvis trucken skal transporteres uden mast, surres den fast i chassisets forende. Nedenstående billede viser det omtrentlige tyngdepunkt. C 2

26 4 ørste idriftsættelse ørste ibrugtagning og instruktion af føreren skal foretages af personale med en relevant uddannelse. Hvis der leveres flere trucks, skal det sikres, at kun lastoptagningsudstyr, mast og grundtruck med tilsvarende serienummer sammenbygges. Klargøring af trucken til drift efter levering eller transport kræver gennemførelse af følgende trin: Kontrollér, at udstyret er komplet og i ordentlig stand. Kontrollér olieniveauet i motoren. Kontrollér olieniveauet i den hydrostatiske drivaksel. Kontrollér hydraulikolieniveauet. Kontrollér batteritilslutninger og syrevægtfylde. Tag trucken i brug som forskrevet. 5 lytning af trucken uden motorkraft Bremsesystemet er konstrueret således, at lamelbremsen automatisk aktiveres, når trucken står stille. Derfor er det nødvendigt at slække bremsen iht. nedenstående beskrivelse, når trucken skal bugseres. ør der udføres arbejder under trucken, skal masten og køretøjet understøttes med blokke. Slækning af den mekaniske bremse Hvis det skulle blive nødvendigt at bugsere trucken, skal følgende procedure følges: Komponenter 73 Kugle 74 Låseskrue 75 Mellemlægsskive 76 O-ring Låseskruernes (74) position C 3

27 jern de fire låseskruer (74) fra den hydrostatiske drivaksel. M Lad kuglerne i akseldrevets hus blive siddende. Træk mellemlægsskiverne (75) og O-ringene (76) ud. Genmonter låseskruerne (74) parvist, og spænd dem samtidigt til et tilspændingsmoment på 30 Nm. Bugser trucken langsomt. Under den første kvarte hjulomdrejning vil der evt. kunne konstateres en vis modstand, som afhænger af stilstandsperiodens varighed. M Bugsering med en motor, der er taget ud af drift, medfører overophedning af den hydrostatisk drevne aksel. or at forhindre en sådan overophedning må trucken kun bugseres med maks. 4 km/t og kun over en kort strækning. Efter bugseringen er det tvingende nødvendigt, at mellemlægsskiverne og O-ringene monteres igen. Hvis denne instruktion ikke overholdes, forhindres driften af nødog parkeringsbremsen. jern låseskruerne (74), og monter mellemlægsskiverne (75) igen med nye O-ringe (76). Spænd låseskruerne med et tilspændingsmoment på 60 ±6 Nm. C 4

28 Trækpunkt Der skal benyttes en fast trækstang til at bevæge en truck. Truckens bugseringspunkt er markeret med (77). Brug af truckens bugseringspunkt Tryk trækbolten (78) ned og drej den 90 grader. Træk trækbolten opad og før hhv. slæbeøjet og anhængerstyrestangen ind i åbningen (79). ør trækbolten ind, tryk den ned, drej den 90 grader og lad den gå i indgreb. Z Der skal sidde en person på førersædet i det bugserede køretøj, så det kan styres. Bugser kun trucken med gåhastighed! Eftersom servoaggregatet til styretøjet ikke fungerer uden motordrift, kræver det en ekstra kraftanstrengelse at styre trucken. C 5

29 C 6

30 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Inden påfyldning af brændstof eller udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres sikret (se kap. E). Brandsikringsforanstaltninger: Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af påfyldningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstoffer og gas. Anbring skilte, der markerer fareområdet, så alle kan se dem. Det er forbudt at opbevare letantændelige materialer i dette område. unktionsdygtige ildslukningsapparater skal hele tiden stå klar i påfyldningsområdet. Der må kun anvendes kulsyrepulverslukkere eller kulsyregasslukkere ved bekæmpelse af flaskegasbrande. Opbevaring og transport: Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der ikke er en brændstofstander til disposition, skal brændstoffet lagres og transporteres i rene og godkendte kar. Det skal markeres tydeligt, hvad beholderen indeholder. Utætte gasflasker skal omgående bringes ud i det fri og placeres på steder med god udluftning. Leverandøren af gasflasker skal kontaktes. Spildt dieselbrændstof skal bindes vha. egnede midler og bortskaffes iht. de gældende miljøbeskyttelsesregler. Personale til påfyldning af brændstof og udskiftning af gasflasker: Personer, der håndterer flaskegas, er af hensyn til sikker drift forpligtet til at tilegne sig den nødvendige viden om flaskegassens karakteristika. Påfyldning af gastanke: Gastankene forbliver sammenkoblede med trucken og fyldes op på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. M Slange-/rørbrudssikring OBS: Ved drift med flaskegas skal der forefindes slange-/rørbrudssikring, som forhindrer abrupt udstrømning af gas i tilfælde af svigt i en forsyningsledning. Der må kun anvendes gasflasker med integreret slange-/rørbrudssikring. lasketilslutningen på trucken skal være udstyret med en slange-/rørbrudssikring (denne er til rådighed fra fabrikken). Driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. laskegas giver frostsår på ubeskyttet hud. D 1

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Driftsanvisning K 51105333 09.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Driftsanvisning K 50045365 12.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor 01/2011 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) 1 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) Dette tillæg supplerer instruktionsbogen

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission MT 625 T Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission Kompakt DU HAR BRUG FOR AT HAVE ADGANG OVERALT Bliver dine arbejdsforhold stadig mere krævende,

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Driftsanvisning K 52020416 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Den nye forbedrede og avancerede U173 gravemaskine fra Kubota er en alsidig og fleksibel opgaveløser. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere