DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08"

Transkript

1 DG/TG 316s-320s Driftsvejledning K

2 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Bestemmelsesmæssig anvendelse Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B Lastoptagningsudstyr... B 4 3 Tekniske data for standardmodel... B Tekniske data DG/TG 316s/320s... B 8 4 Markeringssteder og typeskilte... B Truckens typeskilt... B Truckens lastdiagram... B Lastdiagram påbygningsaggregat... B 14 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport... C 1 2 Aflæsning med kran... C 1 3 Sikring af trucken under transport... C 2 4 ørste idriftsættelse... C 3 5 lytning af trucken uden motorkraft... C 3 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) D 1 2 Påfyldning af diesel... D 2 3 Udskiftning af gasflaske... D 3 E Betjening 0708.DK 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer... E 3 3 Betjening af løfteanordning og tiltning (o)... E 8 4 Dobbelt pedalbetjening (o)... E 9 5 Kontroller og rutiner forud for idriftsættelse... E 14 6 Idriftsættelse af trucken... E Indstilling af førersædet... E Indstilling af ratstamme... E Sikkerhedssele... E 21 7 Start af trucken... E Startprocedure TG... E Startprocedure DG... E Visning af fejl under driften... E Slukning af motoren... E 26 I 1

5 8 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E 27 9 Kørsel... E Styring... E Bremser... E Betjening af mast og påbygningsaggregat... E Styring af arbejdsaggregatets hastighed... E Optagning, transport og nedsætning af lastenheder... E Transport af last... E orholdsregler i faresituationer... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Motorkappe og vedligeholdelseskapper... E vedligeholdelseskapper... E Bugsering af køretøjer... E Trækning af anhængere... E Afhjælpning af fejl... E 46 Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen Service og eftersyn Vedligeholdelses-tjekliste til DG/TG Vedligeholdelses-tjekliste DG Vedligeholdelses-tjekliste TG Kølevæskespecifikationer Driftsmidler Oplysninger om brændstof DG Smøreskema Smøreskema DG/TG Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder orberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Starthjælp Motorvedligeholdelse TG 316s/320s Motorvedligeholdelse DG 316s/320s Kontrol af kølevæskekoncentration Påfyldning af kølesystemet Rengøring/udskiftning af luftfilterpatroner Kontrol af hjulenes fastgøring og lufttryk Hydrauliksystem Elektrisk system Relæbestykning Udstødningssystem Ny idriftsættelse efter rengøring og vedligeholdelse Oplægning af trucken orholdsregler før oplægning orholdsregler under oplægningen DK I 2

6 14.3 ornyet idriftsættelse efter oplægningen Sikkerhedskontrol efter en bestemt tid og usædvanlige hændelser Endegyldig skrotning, bortskaffelse Betjeningsanvisning dieselpartikelfilter HUSS S MK-serien Vigtige generelle anvisninger Vigtige sikkerhedsanvisninger unktionsbeskrivelse Betjening HUSS-Control Driftsvejledning HUSS-Control Regenerering Vedligeholdelse DK I 3

7 I DK

8 A Z Bestemmelsesmæssig anvendelse Brochuren "Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved levering af dette køretøj. Reglerne er en del af denne driftsvejledning og skal altid overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller uensartet fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ligesom den heller ikke må køre i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsansvarliges forpligtelser: Driftsansvarlig er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjeparts liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne brugsvejledning. Hvis denne brugsvejledning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producentens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: Påmontering og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Z Trækning af anhænger se kapitel E, afsnit DK A 1

9 A DK

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse Trucks i serien DG/TG er 4-hjulede trucks med førersæde og forbrændingsmotor. Trucks i serien DG er udstyret med dieselmotorer, trucks i serien TG med gasforbrændingsmotorer. DG/TG er udstyret med et hydrostatisk drev. orbrændingsmotoren driver en højtrykspumpe til den hydrauliske funktion og to hydraulikmotorer, som driver hjulene. Trucktyper og maksimal løfteevne. Model Løfteevne (kg)*) Akselafstand (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) De lastdiagrammer, der sidder på den enkelte truck, er bindende i forbindelse med løfteevnen. B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftecylinder 8 t Anhængertræk 2 t Lastkæde 9 t Kontravægt 3 t Mast 10 t Styrende aksel 4 t Instrumentpanel 11 t Motorbeklædning 5 t Ratstamme 12 t Hydrostatisk drivaksel 6 t ørerbeskyttelsestag 13 t Gaffelslæde 7 t ørersæde 14 t Lastgaffel B 2

12 2.1 Truck Chassis og opbygning: Et robust, vridningsstabilt chassis, hvor aggregater og betjeningselementer er monteret beskyttet, giver trucken en høj grad af statisk sikkerhed. ørerpladsen er flydende ophængt, hvorved vibrationer og støj dæmpes. Motorhjelmen, der kan åbnes langt op, gør det sammen med de to motorsidebeklædninger (11) nemt at komme til at vedligeholde trucken. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DG-serien er integreret i chassiset på den modsatte side. Brændstofgasflasken til TG-serien fastgøres på kontravægten (9) i en holder. Udstødningssystemet med udstødningsrøret forhindrer, at der trænger udstødningsgasser frem til førerpladsen og dæmper samtidig udstødningsstøjen. ørerplads: Skridsikre trin og et håndtag på stolperne til førerbeskyttelsestaget gør det let at komme op i og ned fra trucken. øreren beskyttes af førerbeskyttelsestaget (6). ra førersædet (7) kan sædedæmpningen og sædepositionen indstilles, og på ratstammen (5) kan rattets hældning indstilles. Den enkle betjening vha. ergonomisk anbragte betjeningsgreb og det stort set vibrationsfrie førerhus gør, at føreren kun er udsat for et minimum af belastninger. Styre- og advarselsindikatorerne i instrumentbrættet (4) gør det muligt at overvåge systemet under driften og sikrer dermed en meget høj sikkerhedsstandard. Motor: Vandkølede motorer med rolig gang og høj effekt ved lavt forbrug. I DG-serien er der monteret dieselmotorer med en meget ren forbrænding af brændstoffet under alle driftsbetingelser og med sodværdier, der ligger under grænsen for, hvad der kan iagttages med det blotte øje. I TG-serien anvendes benzinmotorer med meget lave rest-udstødningsgasværdier. Køredrev: De to drivende hjul trækkes af hver sin hydraulikmotor, der drives af en hydraulikpumpe. Med retningsgrebet i betjeningskonsollen indstilles forlæns-/baglænskørsel hhv. neutralstilling. Styring: Hydrostatisk styring med en styrecylinder, der er integreret i den styrende aksel (10). Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Bremser: Trucken bremses til stilstand via hydraulikmotorerne, hvorved energiforbruget minimeres. Parkeringsbremsen er en automatisk aktiveret lamelbremse. Hydrauliksystem: Alle funktioner skal udføres forsigtigt, proportionalt og simultant. De hydrauliske funktioner styres med styregrebet via en multistyreventil. B 3

13 El-system: 12-volt-anlæg med startbatteri og vekselstrømsgenerator med integreret regulator. En genstartsspærre forhindrer fejlbetjening ved start, og en sikkerhedskobling gør, at trucken kun kan startes med retningsgrebet i neutralstilling. I dieselmotorerne er der monteret lynstart-forglødeanlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et kontaktløst elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren slukkes med tændings-/startkontakten. 2.2 Lastoptagningsudstyr Mast: Det er vores mål at optimere udsynet. De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket man især lægger mærke til i tretrins-masten, hvor der et godt udsyn til gaffelarmene. Vi har opnået samme gode resultater med gaffelslæden. Masten og gaffelslæden kører på permanent smurte og dermed vedligeholdelsesfrie skråtstillede støtteruller. Påbygningsaggregater: Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken. B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. B 5

15 Specifikationsblad til truck DG 316s/320s Specifikation Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) AH-J Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 316s DG 320s 1.3 Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 4000/ / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 1320/ /2030 Længdestabilitet 1,66 1, Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretan 3.2 Dækstørrelse: for (14PR) (14PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b 10 (mm) Sporvidde, bag b 11 (mm) 870 (forskudt) 870 (forskudt) 4.1 Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/10 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Koblingshøjde h 10 (mm) 375/ / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 40/100/ /100/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b 3 (mm) 1000/ / Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Kørehastighed med last/uden last (km/t) 18,5/19 18,5/ Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trækkraft med last/uden last (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 36/28 29/ Accelerationstid med last/uden last s 5,1/4,8 5,3/5, Driftsbremsetype hydrostatisk hydrostatisk 7.1 Motor: Producent/model 404D D Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningstal (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/2216 4/2216 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i 143/ /1800 minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min B 6

16 Specifikationsblad til truck TG 316s/320s Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 316s TG 320s 1.3 Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 4030/ / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 1270/ /2060 Længdestabilitet 1,69 1, Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretan 3.2 Dækstørrelse: for (14PR) (14PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b 10 (mm) Sporvidde, bag b 11 (mm) 870 (forskudt) 870 (forskudt) 4.1 Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/10 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Koblingshøjde h 10 (mm) 375/ / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 40/100/ /100/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b 3 (mm) 1000/ / Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Kørehastighed med last/uden last (km/t) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trækkraft med last/uden last (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 32/25 28/ Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,6 4,9/4, Driftsbremsetype hydrostatisk hydrostatisk 7.1 Motor: Producent/model E 2.0 E Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/1998 4/1998 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i 120/ /1600 minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min AH-J B 7

17 3.1 Tekniske data DG/TG 316s/320s Styresystem TYPE PUMPE ANTAL OMDREJNINGER RA ANSLAG TIL AN- SLAG uldt hydrostatisk Som hovedhydrauliksystemet 5 Drivende aksel TYPE Radialstempelaksel MODEL ESE 02 SMØREMIDDELKAPACITET Ikke relevant Motor DG 316s/320s TYPE 404D.22 firecylindret TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2400 o/min (uden belastning) / 880 o/min (tomgang) VENTILSPILLERUM (indstrømning/udblæsning) 0,20 mm kold OLIETRYK 4, o/min OLIEMÆNGDE 8,9 liter BRÆNDSTOTANK 42 liter YLDNINGSMÆNGDE KØLEVÆSKE 9,0 liter Motor TG 316s/320s TYPE E 2.0 firecylindret TÆNDINGSRÆKKEØLGE SLAGVOLUMEN 1998 cc REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 3100 o/min (uden belastning) / 830 o/min (tomgang) OLIETRYK 3, o/min TÆNDRØRSTYPE NGK BPR 2E eller DENSO W9EXR-U TÆNDRØR ELEKTRODEASTAND 0,80 mm OLIEMÆNGDE 4,3 liter BRÆNDSTOTANK Ikke relevant YLDNINGSMÆNGDE KØLEVÆSKE 9,0 liter Luftfilter TYPE Cyclopac tørelement Bremsesystem TYPE PARKERINGSBREMSE Lamelbremse Skiven fungerer via et hydraulisk tryksystem B 8

18 Hjul og dæk DÆKSTØRRELSE se specifikationsblad DÆKTRYK Model Drivende aksel bar Styrende aksel bar 6,50-10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23x9-10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 HJULMØTRIKKER TIL- SPÆNDINGSMOMENT Model Drivende aksel Nm Styrende aksel Nm DG/TG 316s/320s Dæk Z ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE TYPE MODEL Drivende aksel 6.50x10 10PR Luftfyldte diagonaldæk DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 14PR Drivende aksel 6.50x10 Massive gummidæk, DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 profil Drivende aksel 23x9x10 18PR Luftfyldte diagonaldæk DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 14PR Drivende aksel 23x9x10 Massive gummidæk, DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 profil Tilladte dæktyper: Der må kun anvendes dæk, som er godkendt af producenten af trucken. Kontakt den lokale JH-serviceafdeling i tvivlstilfælde. Støjniveau VEDVARENDE LYDTRYKSNIVEAU i henhold til EN i overensstemmelse med ISO <80 db (A) Cyclopac tørelement Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, som fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Svingninger SVINGNINGSPÅVIRKNING A KROPPEN GENNEMSNITSVÆRDI i henhold til EN ,57 m/s Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. B 9

19 Elektrisk system SYSTEM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 12 volt negativ jord Overholdelse af følgende grænseværdier iht. produktstandarden "Elektromagnetisk kompatibilitet for truck (9/95)": t orstyrrelser (EN ) t Støjimmunitet (EN ) t Elektrostatiske udladninger (EN ). Hydrauliksystem HYDRAULIKPUMPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYK HOVEDTRYK TANKINDHOLD KAPACITET HYDRAULIKSYSTEM 1PX-serien 5000-serien 106 bar 215 bar 46 liter 51 liter Anvendelsesbetingelser OMGIVELSESTEMPERATUR t under drift -15 C til +40 C Z Ved vedvarende anvendelse under 0 C anbefales det, at det hydrauliske system fyldes med frostsikker olie iht. producentens angivelser. Ved brug i kølehus eller ved ekstreme skift i temperatur og luftfugtighed er specielt udstyr til og godkendelse af trucken påkrævet. B 10

20 4 Markeringssteder og typeskilte 22 Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt "Ophold under lastoptaget forbudt" 16 Ankrogningspunkter til læsning med kran 17.1 orbudsskilt "Kørsel med løftet last forbudt" 17.2 orbudsskilt "remtiltning af mast med løftet last forbudt" 18 Lastdiagram lastgaffel, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 19 Lastdiagram sideskift, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 20 Truckens typeskilt 21 Skilt, løftepunkter donkraft 22 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" B 11

21 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Producent 24 Serie-nr. 29 Egenvægt i kg 25 Nominel løfteevne i kg 30 Lasttyngdepunktsafstand i mm 26 Nominel drivkraft i kw 31 Byggeår 27 Producentens logo 32 Option Z Angiv serienummer (24) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. B 12

22 4.2 Truckens lastdiagram Lastdiagrammet for trucken (16) angiver truckens løfteevne Q i kg med masten stående lodret. Diagrammets udformning afhænger af den anvendte masts højde. I tabelform vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Lastdiagrammet angiver truckens bæreevne med de gaffelarme, der var monteret ved levering. ra og med en gaffellængde på 1300 mm er dette ensbetydende med en nedregulering. Trucks, der leveres uden gaffelarme, forsynes med et standardskilt. Eksempel: De pileformede markeringer (38 og 39) på den hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået. Disse pile er monteret på alle master med en løftehøjdeafhængig løfteevnegraduering B 13

23 4.3 Lastdiagram påbygningsaggregat Z Lastdiagrammet for påbygningsaggregater angiver truckens løfteevne Q i kg i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Det serienummer, der fremgår af lastdiagrammet for påbygningsaggregatet, skal svare til nummeret på påbygningsaggregatets typeskilt, da producenten angiver løfteevnen specielt for hvert enkelt aggregat. De vises på samme måde som truckens løfteevne og findes på tilsvarende vis. Ved laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm opefter reduceres bæreevnen med forskellen i det ændrede tyngdepunkt. B 14

24 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små byggehøjder) Stående med afmonteret mast (ved store byggehøjder), alle hydraulikledninger mellem grundkøretøj og mast er afbrudt. Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse Samling af trucken på arbejdsstedet samt ibrugtagning og instruktion af føreren må kun foretages af personale, der er uddannet og autoriseret af producenten. Hydraulikledningerne i grænsefladen grundkøretøj/mast må først forbindes, og trucken først tages i brug, når masten er monteret korrekt. 2 Aflæsning med kran M Benyt udelukkende løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). M M Parkering af trucken i sikret tilstand (se kapitel E). astgør krangrejet på mastens hovedtværbjælke (1) og på anhængertrækket (2). Der må kun sættes kranremme resp. -kæder i det øverste øje på kontravægten og i øjerne på hovedtværbjælken (mast). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranremmen resp. -kæden på masten skal have en fri mindstelængde på 2 m. Krangrejets anhugningsudstyr skal placeres, så det ikke rører ved påmonterede dele eller beskyttelsestag, når der løftes. C 1

25 3 Sikring af trucken under transport M Ved transport på lastbil eller trailer skal trucken surres og kiles fast på korrekt vis. Lastbilen/traileren skal være udstyret med en træbund samt ringe til fastsurring. Læsningen skal iht. VDI 2700 og VDI 2703 foretages af personale, der er specielt uddannet hertil. Den korrekte dimensionering og realisering af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Benyt øjerne på mastens øverste tværbjælke samt anhængerboltene til fastsurring af trucken, når masten er monteret. Hvis trucken skal transporteres uden mast, surres den fast i chassisets forende. Nedenstående billede viser det omtrentlige tyngdepunkt. C 2

26 4 ørste idriftsættelse ørste ibrugtagning og instruktion af føreren skal foretages af personale med en relevant uddannelse. Hvis der leveres flere trucks, skal det sikres, at kun lastoptagningsudstyr, mast og grundtruck med tilsvarende serienummer sammenbygges. Klargøring af trucken til drift efter levering eller transport kræver gennemførelse af følgende trin: Kontrollér, at udstyret er komplet og i ordentlig stand. Kontrollér olieniveauet i motoren. Kontrollér olieniveauet i den hydrostatiske drivaksel. Kontrollér hydraulikolieniveauet. Kontrollér batteritilslutninger og syrevægtfylde. Tag trucken i brug som forskrevet. 5 lytning af trucken uden motorkraft Bremsesystemet er konstrueret således, at lamelbremsen automatisk aktiveres, når trucken står stille. Derfor er det nødvendigt at slække bremsen iht. nedenstående beskrivelse, når trucken skal bugseres. ør der udføres arbejder under trucken, skal masten og køretøjet understøttes med blokke. Slækning af den mekaniske bremse Hvis det skulle blive nødvendigt at bugsere trucken, skal følgende procedure følges: Komponenter 73 Kugle 74 Låseskrue 75 Mellemlægsskive 76 O-ring Låseskruernes (74) position C 3

27 jern de fire låseskruer (74) fra den hydrostatiske drivaksel. M Lad kuglerne i akseldrevets hus blive siddende. Træk mellemlægsskiverne (75) og O-ringene (76) ud. Genmonter låseskruerne (74) parvist, og spænd dem samtidigt til et tilspændingsmoment på 30 Nm. Bugser trucken langsomt. Under den første kvarte hjulomdrejning vil der evt. kunne konstateres en vis modstand, som afhænger af stilstandsperiodens varighed. M Bugsering med en motor, der er taget ud af drift, medfører overophedning af den hydrostatisk drevne aksel. or at forhindre en sådan overophedning må trucken kun bugseres med maks. 4 km/t og kun over en kort strækning. Efter bugseringen er det tvingende nødvendigt, at mellemlægsskiverne og O-ringene monteres igen. Hvis denne instruktion ikke overholdes, forhindres driften af nødog parkeringsbremsen. jern låseskruerne (74), og monter mellemlægsskiverne (75) igen med nye O-ringe (76). Spænd låseskruerne med et tilspændingsmoment på 60 ±6 Nm. C 4

28 Trækpunkt Der skal benyttes en fast trækstang til at bevæge en truck. Truckens bugseringspunkt er markeret med (77). Brug af truckens bugseringspunkt Tryk trækbolten (78) ned og drej den 90 grader. Træk trækbolten opad og før hhv. slæbeøjet og anhængerstyrestangen ind i åbningen (79). ør trækbolten ind, tryk den ned, drej den 90 grader og lad den gå i indgreb. Z Der skal sidde en person på førersædet i det bugserede køretøj, så det kan styres. Bugser kun trucken med gåhastighed! Eftersom servoaggregatet til styretøjet ikke fungerer uden motordrift, kræver det en ekstra kraftanstrengelse at styre trucken. C 5

29 C 6

30 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Inden påfyldning af brændstof eller udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres sikret (se kap. E). Brandsikringsforanstaltninger: Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af påfyldningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstoffer og gas. Anbring skilte, der markerer fareområdet, så alle kan se dem. Det er forbudt at opbevare letantændelige materialer i dette område. unktionsdygtige ildslukningsapparater skal hele tiden stå klar i påfyldningsområdet. Der må kun anvendes kulsyrepulverslukkere eller kulsyregasslukkere ved bekæmpelse af flaskegasbrande. Opbevaring og transport: Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der ikke er en brændstofstander til disposition, skal brændstoffet lagres og transporteres i rene og godkendte kar. Det skal markeres tydeligt, hvad beholderen indeholder. Utætte gasflasker skal omgående bringes ud i det fri og placeres på steder med god udluftning. Leverandøren af gasflasker skal kontaktes. Spildt dieselbrændstof skal bindes vha. egnede midler og bortskaffes iht. de gældende miljøbeskyttelsesregler. Personale til påfyldning af brændstof og udskiftning af gasflasker: Personer, der håndterer flaskegas, er af hensyn til sikker drift forpligtet til at tilegne sig den nødvendige viden om flaskegassens karakteristika. Påfyldning af gastanke: Gastankene forbliver sammenkoblede med trucken og fyldes op på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. M Slange-/rørbrudssikring OBS: Ved drift med flaskegas skal der forefindes slange-/rørbrudssikring, som forhindrer abrupt udstrømning af gas i tilfælde af svigt i en forsyningsledning. Der må kun anvendes gasflasker med integreret slange-/rørbrudssikring. lasketilslutningen på trucken skal være udstyret med en slange-/rørbrudssikring (denne er til rådighed fra fabrikken). Driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. laskegas giver frostsår på ubeskyttet hud. D 1

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Brugsmanual Stama minilæsser

Brugsmanual Stama minilæsser Brugsmanual tama minilæsser aturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk tilladelse forbudt. * opyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden Læs

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Indhold Indledning... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 26 Sæder, sikkerhed... 43 Opbevaring... 65 Instrumenter og betjening... 75 Lygter... 106 Klimastyring...

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

FORD TRANSIT CUSTOM Instruktionsbog

FORD TRANSIT CUSTOM Instruktionsbog FORD TRANSIT CUSTOM Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere