DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08"

Transkript

1 DG/TG 316s-320s Driftsvejledning K

2 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Bestemmelsesmæssig anvendelse Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B Lastoptagningsudstyr... B 4 3 Tekniske data for standardmodel... B Tekniske data DG/TG 316s/320s... B 8 4 Markeringssteder og typeskilte... B Truckens typeskilt... B Truckens lastdiagram... B Lastdiagram påbygningsaggregat... B 14 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport... C 1 2 Aflæsning med kran... C 1 3 Sikring af trucken under transport... C 2 4 ørste idriftsættelse... C 3 5 lytning af trucken uden motorkraft... C 3 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) D 1 2 Påfyldning af diesel... D 2 3 Udskiftning af gasflaske... D 3 E Betjening 0708.DK 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer... E 3 3 Betjening af løfteanordning og tiltning (o)... E 8 4 Dobbelt pedalbetjening (o)... E 9 5 Kontroller og rutiner forud for idriftsættelse... E 14 6 Idriftsættelse af trucken... E Indstilling af førersædet... E Indstilling af ratstamme... E Sikkerhedssele... E 21 7 Start af trucken... E Startprocedure TG... E Startprocedure DG... E Visning af fejl under driften... E Slukning af motoren... E 26 I 1

5 8 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E 27 9 Kørsel... E Styring... E Bremser... E Betjening af mast og påbygningsaggregat... E Styring af arbejdsaggregatets hastighed... E Optagning, transport og nedsætning af lastenheder... E Transport af last... E orholdsregler i faresituationer... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Motorkappe og vedligeholdelseskapper... E vedligeholdelseskapper... E Bugsering af køretøjer... E Trækning af anhængere... E Afhjælpning af fejl... E 46 Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen Service og eftersyn Vedligeholdelses-tjekliste til DG/TG Vedligeholdelses-tjekliste DG Vedligeholdelses-tjekliste TG Kølevæskespecifikationer Driftsmidler Oplysninger om brændstof DG Smøreskema Smøreskema DG/TG Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder orberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Starthjælp Motorvedligeholdelse TG 316s/320s Motorvedligeholdelse DG 316s/320s Kontrol af kølevæskekoncentration Påfyldning af kølesystemet Rengøring/udskiftning af luftfilterpatroner Kontrol af hjulenes fastgøring og lufttryk Hydrauliksystem Elektrisk system Relæbestykning Udstødningssystem Ny idriftsættelse efter rengøring og vedligeholdelse Oplægning af trucken orholdsregler før oplægning orholdsregler under oplægningen DK I 2

6 14.3 ornyet idriftsættelse efter oplægningen Sikkerhedskontrol efter en bestemt tid og usædvanlige hændelser Endegyldig skrotning, bortskaffelse Betjeningsanvisning dieselpartikelfilter HUSS S MK-serien Vigtige generelle anvisninger Vigtige sikkerhedsanvisninger unktionsbeskrivelse Betjening HUSS-Control Driftsvejledning HUSS-Control Regenerering Vedligeholdelse DK I 3

7 I DK

8 A Z Bestemmelsesmæssig anvendelse Brochuren "Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved levering af dette køretøj. Reglerne er en del af denne driftsvejledning og skal altid overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller uensartet fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ligesom den heller ikke må køre i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsansvarliges forpligtelser: Driftsansvarlig er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjeparts liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne brugsvejledning. Hvis denne brugsvejledning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producentens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: Påmontering og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Z Trækning af anhænger se kapitel E, afsnit DK A 1

9 A DK

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse Trucks i serien DG/TG er 4-hjulede trucks med førersæde og forbrændingsmotor. Trucks i serien DG er udstyret med dieselmotorer, trucks i serien TG med gasforbrændingsmotorer. DG/TG er udstyret med et hydrostatisk drev. orbrændingsmotoren driver en højtrykspumpe til den hydrauliske funktion og to hydraulikmotorer, som driver hjulene. Trucktyper og maksimal løfteevne. Model Løfteevne (kg)*) Akselafstand (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) De lastdiagrammer, der sidder på den enkelte truck, er bindende i forbindelse med løfteevnen. B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftecylinder 8 t Anhængertræk 2 t Lastkæde 9 t Kontravægt 3 t Mast 10 t Styrende aksel 4 t Instrumentpanel 11 t Motorbeklædning 5 t Ratstamme 12 t Hydrostatisk drivaksel 6 t ørerbeskyttelsestag 13 t Gaffelslæde 7 t ørersæde 14 t Lastgaffel B 2

12 2.1 Truck Chassis og opbygning: Et robust, vridningsstabilt chassis, hvor aggregater og betjeningselementer er monteret beskyttet, giver trucken en høj grad af statisk sikkerhed. ørerpladsen er flydende ophængt, hvorved vibrationer og støj dæmpes. Motorhjelmen, der kan åbnes langt op, gør det sammen med de to motorsidebeklædninger (11) nemt at komme til at vedligeholde trucken. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DG-serien er integreret i chassiset på den modsatte side. Brændstofgasflasken til TG-serien fastgøres på kontravægten (9) i en holder. Udstødningssystemet med udstødningsrøret forhindrer, at der trænger udstødningsgasser frem til førerpladsen og dæmper samtidig udstødningsstøjen. ørerplads: Skridsikre trin og et håndtag på stolperne til førerbeskyttelsestaget gør det let at komme op i og ned fra trucken. øreren beskyttes af førerbeskyttelsestaget (6). ra førersædet (7) kan sædedæmpningen og sædepositionen indstilles, og på ratstammen (5) kan rattets hældning indstilles. Den enkle betjening vha. ergonomisk anbragte betjeningsgreb og det stort set vibrationsfrie førerhus gør, at føreren kun er udsat for et minimum af belastninger. Styre- og advarselsindikatorerne i instrumentbrættet (4) gør det muligt at overvåge systemet under driften og sikrer dermed en meget høj sikkerhedsstandard. Motor: Vandkølede motorer med rolig gang og høj effekt ved lavt forbrug. I DG-serien er der monteret dieselmotorer med en meget ren forbrænding af brændstoffet under alle driftsbetingelser og med sodværdier, der ligger under grænsen for, hvad der kan iagttages med det blotte øje. I TG-serien anvendes benzinmotorer med meget lave rest-udstødningsgasværdier. Køredrev: De to drivende hjul trækkes af hver sin hydraulikmotor, der drives af en hydraulikpumpe. Med retningsgrebet i betjeningskonsollen indstilles forlæns-/baglænskørsel hhv. neutralstilling. Styring: Hydrostatisk styring med en styrecylinder, der er integreret i den styrende aksel (10). Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Bremser: Trucken bremses til stilstand via hydraulikmotorerne, hvorved energiforbruget minimeres. Parkeringsbremsen er en automatisk aktiveret lamelbremse. Hydrauliksystem: Alle funktioner skal udføres forsigtigt, proportionalt og simultant. De hydrauliske funktioner styres med styregrebet via en multistyreventil. B 3

13 El-system: 12-volt-anlæg med startbatteri og vekselstrømsgenerator med integreret regulator. En genstartsspærre forhindrer fejlbetjening ved start, og en sikkerhedskobling gør, at trucken kun kan startes med retningsgrebet i neutralstilling. I dieselmotorerne er der monteret lynstart-forglødeanlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et kontaktløst elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren slukkes med tændings-/startkontakten. 2.2 Lastoptagningsudstyr Mast: Det er vores mål at optimere udsynet. De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket man især lægger mærke til i tretrins-masten, hvor der et godt udsyn til gaffelarmene. Vi har opnået samme gode resultater med gaffelslæden. Masten og gaffelslæden kører på permanent smurte og dermed vedligeholdelsesfrie skråtstillede støtteruller. Påbygningsaggregater: Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken. B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. B 5

15 Specifikationsblad til truck DG 316s/320s Specifikation Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) AH-J Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 316s DG 320s 1.3 Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 4000/ / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 1320/ /2030 Længdestabilitet 1,66 1, Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretan 3.2 Dækstørrelse: for (14PR) (14PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b 10 (mm) Sporvidde, bag b 11 (mm) 870 (forskudt) 870 (forskudt) 4.1 Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/10 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Koblingshøjde h 10 (mm) 375/ / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 40/100/ /100/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b 3 (mm) 1000/ / Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Kørehastighed med last/uden last (km/t) 18,5/19 18,5/ Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trækkraft med last/uden last (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 36/28 29/ Accelerationstid med last/uden last s 5,1/4,8 5,3/5, Driftsbremsetype hydrostatisk hydrostatisk 7.1 Motor: Producent/model 404D D Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningstal (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/2216 4/2216 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i 143/ /1800 minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min B 6

16 Specifikationsblad til truck TG 316s/320s Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 316s TG 320s 1.3 Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 4030/ / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 1270/ /2060 Længdestabilitet 1,69 1, Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretan 3.2 Dækstørrelse: for (14PR) (14PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b 10 (mm) Sporvidde, bag b 11 (mm) 870 (forskudt) 870 (forskudt) 4.1 Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/10 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Koblingshøjde h 10 (mm) 375/ / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 40/100/ /100/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b 3 (mm) 1000/ / Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Kørehastighed med last/uden last (km/t) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trækkraft med last/uden last (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 32/25 28/ Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,6 4,9/4, Driftsbremsetype hydrostatisk hydrostatisk 7.1 Motor: Producent/model E 2.0 E Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/1998 4/1998 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i 120/ /1600 minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min AH-J B 7

17 3.1 Tekniske data DG/TG 316s/320s Styresystem TYPE PUMPE ANTAL OMDREJNINGER RA ANSLAG TIL AN- SLAG uldt hydrostatisk Som hovedhydrauliksystemet 5 Drivende aksel TYPE Radialstempelaksel MODEL ESE 02 SMØREMIDDELKAPACITET Ikke relevant Motor DG 316s/320s TYPE 404D.22 firecylindret TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2400 o/min (uden belastning) / 880 o/min (tomgang) VENTILSPILLERUM (indstrømning/udblæsning) 0,20 mm kold OLIETRYK 4, o/min OLIEMÆNGDE 8,9 liter BRÆNDSTOTANK 42 liter YLDNINGSMÆNGDE KØLEVÆSKE 9,0 liter Motor TG 316s/320s TYPE E 2.0 firecylindret TÆNDINGSRÆKKEØLGE SLAGVOLUMEN 1998 cc REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 3100 o/min (uden belastning) / 830 o/min (tomgang) OLIETRYK 3, o/min TÆNDRØRSTYPE NGK BPR 2E eller DENSO W9EXR-U TÆNDRØR ELEKTRODEASTAND 0,80 mm OLIEMÆNGDE 4,3 liter BRÆNDSTOTANK Ikke relevant YLDNINGSMÆNGDE KØLEVÆSKE 9,0 liter Luftfilter TYPE Cyclopac tørelement Bremsesystem TYPE PARKERINGSBREMSE Lamelbremse Skiven fungerer via et hydraulisk tryksystem B 8

18 Hjul og dæk DÆKSTØRRELSE se specifikationsblad DÆKTRYK Model Drivende aksel bar Styrende aksel bar 6,50-10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23x9-10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 HJULMØTRIKKER TIL- SPÆNDINGSMOMENT Model Drivende aksel Nm Styrende aksel Nm DG/TG 316s/320s Dæk Z ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE TYPE MODEL Drivende aksel 6.50x10 10PR Luftfyldte diagonaldæk DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 14PR Drivende aksel 6.50x10 Massive gummidæk, DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 profil Drivende aksel 23x9x10 18PR Luftfyldte diagonaldæk DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 14PR Drivende aksel 23x9x10 Massive gummidæk, DG/TG 316s/320s Styrende aksel 18x7-8 profil Tilladte dæktyper: Der må kun anvendes dæk, som er godkendt af producenten af trucken. Kontakt den lokale JH-serviceafdeling i tvivlstilfælde. Støjniveau VEDVARENDE LYDTRYKSNIVEAU i henhold til EN i overensstemmelse med ISO <80 db (A) Cyclopac tørelement Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, som fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Svingninger SVINGNINGSPÅVIRKNING A KROPPEN GENNEMSNITSVÆRDI i henhold til EN ,57 m/s Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. B 9

19 Elektrisk system SYSTEM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 12 volt negativ jord Overholdelse af følgende grænseværdier iht. produktstandarden "Elektromagnetisk kompatibilitet for truck (9/95)": t orstyrrelser (EN ) t Støjimmunitet (EN ) t Elektrostatiske udladninger (EN ). Hydrauliksystem HYDRAULIKPUMPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYK HOVEDTRYK TANKINDHOLD KAPACITET HYDRAULIKSYSTEM 1PX-serien 5000-serien 106 bar 215 bar 46 liter 51 liter Anvendelsesbetingelser OMGIVELSESTEMPERATUR t under drift -15 C til +40 C Z Ved vedvarende anvendelse under 0 C anbefales det, at det hydrauliske system fyldes med frostsikker olie iht. producentens angivelser. Ved brug i kølehus eller ved ekstreme skift i temperatur og luftfugtighed er specielt udstyr til og godkendelse af trucken påkrævet. B 10

20 4 Markeringssteder og typeskilte 22 Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt "Ophold under lastoptaget forbudt" 16 Ankrogningspunkter til læsning med kran 17.1 orbudsskilt "Kørsel med løftet last forbudt" 17.2 orbudsskilt "remtiltning af mast med løftet last forbudt" 18 Lastdiagram lastgaffel, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 19 Lastdiagram sideskift, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 20 Truckens typeskilt 21 Skilt, løftepunkter donkraft 22 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" B 11

21 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Producent 24 Serie-nr. 29 Egenvægt i kg 25 Nominel løfteevne i kg 30 Lasttyngdepunktsafstand i mm 26 Nominel drivkraft i kw 31 Byggeår 27 Producentens logo 32 Option Z Angiv serienummer (24) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. B 12

22 4.2 Truckens lastdiagram Lastdiagrammet for trucken (16) angiver truckens løfteevne Q i kg med masten stående lodret. Diagrammets udformning afhænger af den anvendte masts højde. I tabelform vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Lastdiagrammet angiver truckens bæreevne med de gaffelarme, der var monteret ved levering. ra og med en gaffellængde på 1300 mm er dette ensbetydende med en nedregulering. Trucks, der leveres uden gaffelarme, forsynes med et standardskilt. Eksempel: De pileformede markeringer (38 og 39) på den hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået. Disse pile er monteret på alle master med en løftehøjdeafhængig løfteevnegraduering B 13

23 4.3 Lastdiagram påbygningsaggregat Z Lastdiagrammet for påbygningsaggregater angiver truckens løfteevne Q i kg i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Det serienummer, der fremgår af lastdiagrammet for påbygningsaggregatet, skal svare til nummeret på påbygningsaggregatets typeskilt, da producenten angiver løfteevnen specielt for hvert enkelt aggregat. De vises på samme måde som truckens løfteevne og findes på tilsvarende vis. Ved laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm opefter reduceres bæreevnen med forskellen i det ændrede tyngdepunkt. B 14

24 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små byggehøjder) Stående med afmonteret mast (ved store byggehøjder), alle hydraulikledninger mellem grundkøretøj og mast er afbrudt. Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse Samling af trucken på arbejdsstedet samt ibrugtagning og instruktion af føreren må kun foretages af personale, der er uddannet og autoriseret af producenten. Hydraulikledningerne i grænsefladen grundkøretøj/mast må først forbindes, og trucken først tages i brug, når masten er monteret korrekt. 2 Aflæsning med kran M Benyt udelukkende løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). M M Parkering af trucken i sikret tilstand (se kapitel E). astgør krangrejet på mastens hovedtværbjælke (1) og på anhængertrækket (2). Der må kun sættes kranremme resp. -kæder i det øverste øje på kontravægten og i øjerne på hovedtværbjælken (mast). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranremmen resp. -kæden på masten skal have en fri mindstelængde på 2 m. Krangrejets anhugningsudstyr skal placeres, så det ikke rører ved påmonterede dele eller beskyttelsestag, når der løftes. C 1

25 3 Sikring af trucken under transport M Ved transport på lastbil eller trailer skal trucken surres og kiles fast på korrekt vis. Lastbilen/traileren skal være udstyret med en træbund samt ringe til fastsurring. Læsningen skal iht. VDI 2700 og VDI 2703 foretages af personale, der er specielt uddannet hertil. Den korrekte dimensionering og realisering af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Benyt øjerne på mastens øverste tværbjælke samt anhængerboltene til fastsurring af trucken, når masten er monteret. Hvis trucken skal transporteres uden mast, surres den fast i chassisets forende. Nedenstående billede viser det omtrentlige tyngdepunkt. C 2

26 4 ørste idriftsættelse ørste ibrugtagning og instruktion af føreren skal foretages af personale med en relevant uddannelse. Hvis der leveres flere trucks, skal det sikres, at kun lastoptagningsudstyr, mast og grundtruck med tilsvarende serienummer sammenbygges. Klargøring af trucken til drift efter levering eller transport kræver gennemførelse af følgende trin: Kontrollér, at udstyret er komplet og i ordentlig stand. Kontrollér olieniveauet i motoren. Kontrollér olieniveauet i den hydrostatiske drivaksel. Kontrollér hydraulikolieniveauet. Kontrollér batteritilslutninger og syrevægtfylde. Tag trucken i brug som forskrevet. 5 lytning af trucken uden motorkraft Bremsesystemet er konstrueret således, at lamelbremsen automatisk aktiveres, når trucken står stille. Derfor er det nødvendigt at slække bremsen iht. nedenstående beskrivelse, når trucken skal bugseres. ør der udføres arbejder under trucken, skal masten og køretøjet understøttes med blokke. Slækning af den mekaniske bremse Hvis det skulle blive nødvendigt at bugsere trucken, skal følgende procedure følges: Komponenter 73 Kugle 74 Låseskrue 75 Mellemlægsskive 76 O-ring Låseskruernes (74) position C 3

27 jern de fire låseskruer (74) fra den hydrostatiske drivaksel. M Lad kuglerne i akseldrevets hus blive siddende. Træk mellemlægsskiverne (75) og O-ringene (76) ud. Genmonter låseskruerne (74) parvist, og spænd dem samtidigt til et tilspændingsmoment på 30 Nm. Bugser trucken langsomt. Under den første kvarte hjulomdrejning vil der evt. kunne konstateres en vis modstand, som afhænger af stilstandsperiodens varighed. M Bugsering med en motor, der er taget ud af drift, medfører overophedning af den hydrostatisk drevne aksel. or at forhindre en sådan overophedning må trucken kun bugseres med maks. 4 km/t og kun over en kort strækning. Efter bugseringen er det tvingende nødvendigt, at mellemlægsskiverne og O-ringene monteres igen. Hvis denne instruktion ikke overholdes, forhindres driften af nødog parkeringsbremsen. jern låseskruerne (74), og monter mellemlægsskiverne (75) igen med nye O-ringe (76). Spænd låseskruerne med et tilspændingsmoment på 60 ±6 Nm. C 4

28 Trækpunkt Der skal benyttes en fast trækstang til at bevæge en truck. Truckens bugseringspunkt er markeret med (77). Brug af truckens bugseringspunkt Tryk trækbolten (78) ned og drej den 90 grader. Træk trækbolten opad og før hhv. slæbeøjet og anhængerstyrestangen ind i åbningen (79). ør trækbolten ind, tryk den ned, drej den 90 grader og lad den gå i indgreb. Z Der skal sidde en person på førersædet i det bugserede køretøj, så det kan styres. Bugser kun trucken med gåhastighed! Eftersom servoaggregatet til styretøjet ikke fungerer uden motordrift, kræver det en ekstra kraftanstrengelse at styre trucken. C 5

29 C 6

30 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Inden påfyldning af brændstof eller udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres sikret (se kap. E). Brandsikringsforanstaltninger: Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af påfyldningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstoffer og gas. Anbring skilte, der markerer fareområdet, så alle kan se dem. Det er forbudt at opbevare letantændelige materialer i dette område. unktionsdygtige ildslukningsapparater skal hele tiden stå klar i påfyldningsområdet. Der må kun anvendes kulsyrepulverslukkere eller kulsyregasslukkere ved bekæmpelse af flaskegasbrande. Opbevaring og transport: Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der ikke er en brændstofstander til disposition, skal brændstoffet lagres og transporteres i rene og godkendte kar. Det skal markeres tydeligt, hvad beholderen indeholder. Utætte gasflasker skal omgående bringes ud i det fri og placeres på steder med god udluftning. Leverandøren af gasflasker skal kontaktes. Spildt dieselbrændstof skal bindes vha. egnede midler og bortskaffes iht. de gældende miljøbeskyttelsesregler. Personale til påfyldning af brændstof og udskiftning af gasflasker: Personer, der håndterer flaskegas, er af hensyn til sikker drift forpligtet til at tilegne sig den nødvendige viden om flaskegassens karakteristika. Påfyldning af gastanke: Gastankene forbliver sammenkoblede med trucken og fyldes op på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. M Slange-/rørbrudssikring OBS: Ved drift med flaskegas skal der forefindes slange-/rørbrudssikring, som forhindrer abrupt udstrømning af gas i tilfælde af svigt i en forsyningsledning. Der må kun anvendes gasflasker med integreret slange-/rørbrudssikring. lasketilslutningen på trucken skal være udstyret med en slange-/rørbrudssikring (denne er til rådighed fra fabrikken). Driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. laskegas giver frostsår på ubeskyttet hud. D 1

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Driftsanvisning K 51105333 09.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316/320. Driftsanvisning 04.06- 51011145 02.07

DFG/TFG 316/320. Driftsanvisning 04.06- 51011145 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Driftsanvisning K 51011145 02.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 425/430/435. Driftsvejledning 07.04- 52025752 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Driftsvejledning 07.04- 52025752 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Driftsvejledning K 52025752 02.08 Supplement: Brake System, Post 09/2007 Trucks As of 09/2007, DG/TG 425-435 series trucks have been fitted with a new service brake system. In

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Driftsanvisning K 50045365 12.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Motoreffekt : 20 HK Maskinvægt : 1175 kg KUBOTA MINILÆSSER

Motoreffekt : 20 HK Maskinvægt : 1175 kg KUBOTA MINILÆSSER Motoreffekt : 20 HK Maskinvægt : 1175 KUBOTA MINILÆSSER STÆRK, MANØVREDYGTIG OG ALSIDIG Kubota har udviklet en ny serie af knækstyrede minilæssere med en driftsvægt fra 1.000 til 2.800. Maskinerne i den

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien C Specifikationer WE/WS 2300 serien El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300 Serien C WE 2300 serien Selvkørende el-stabler for gående fører bremszone 4.5 4.22 krybezone kørezone 4.2 4.3 90 4.4

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien Kompaktraktorer Yanmar EF 200 serien Den grønne linje Yanmar TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning Den nye TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning har både større effekt og en særdeles effektiv forbrænding.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler til gående fører Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02 Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis giver maksimal

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Driftsanvisning 51069886 07.12 K ETV C16 ETV C20 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 kg KUBOTA MINILÆSSER

Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 kg KUBOTA MINILÆSSER Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 KUBOTA MINILÆSSER STÆRK, MANØVREDYGTIG OG ALSIDIG Kubota har udviklet en ny serie af knækstyrede minilæssere med en driftsvægt fra 1.000 til 2.800. Maskinerne i den

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere