Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015"

Transkript

1 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til til pension af bidrag til tiget løn, Anciennitet Løntrin udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttoløn ba , , , , , , , , , ba , , , , , , , , , ba , , , , , , , , , ba , , , , , , , , , ba , , , , , , , , , , , , , , , , , , og flg , , , , , , , , ,280.94

2 Lønramme Beløb pr. år og måned Satser pr. d. 1 april 2014 Pensionsgivende løn, i alt Lønramme Skalatrin pr. år pr. måned ,617 37, ,040 40, ,425 44, ,804 50, ,149 55, ,247 62, ,246 69, ,780 78, ,008,133 84, Skalatrin 56 er identisk med trin 55+, der er indført med virkning fra april 2008

3 Special- og chefkonsulenter Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent Satser gældende fra 1.april ugentlig arbejdstid 37 timer Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til til pension af bidrag til tiget løn, udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttoløn Specialkonsulent - basisløn, min. 450, , , , , , , , , basisløn, max. 472, , , , , , , , , Chefkonsulent - basisløn, min. 485, , , , , , , , , basisløn, max. 511, , , , , , , , ,004.91

4 Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1.april 2015 Grundbeløb Nettotillæg Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto til til pension af bidrag til tiget tillæg, Tillægstype udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttotillæg Videnskabelig assistent 37, , , , , , , Stillinger på adjunktniveau 49, , , , , , , Stillinger på lektorniveau 87, , , , , , , , Professor med særlige 171, , , , , opgaver, (PMSO'er)* 14, , , *) Ydes ofte med en lokalt aftalt højere sats Hidtidige tillæg, der fortsætter indtil ansættelsens ophør eller udløb Kandidatstipendiat / forskningsassistent 34, , , , , studieadjunkt, de første3 år 2, , Studieadjunkt efter 3 år 43, , , , , , , Studielektor 65, , , , , , ,876.92

5 Lønnede ph.d.-stipendiater Reguleringsprocent ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1.april 2015 Grundbeløb PH.d tillæg Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberet- Anciennitet fra ny løn uden pension til til pension* af bidrag til tiget løn, År løntrin grundbeløb udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttoløn Indskrevet ved dansk institution , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og flg , , , , , , , , , , *) Bidraget til pension udgør 85 pct. af det beregnede beløb Indskrevet ved udenlandsk institution Grundbeløb er aftalt forhøjet pr. oktober 2008 Grundbeløb PH.d tillæg Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetfra ny løn uden pension til af bidrag til tiget løn, Anciennitet grundbeløb udbetaling til pension pension, 1/3 gl. bruttoløn hele studietiden 231, , , , ,766.82

6 19, , , ,980.57

7 Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent Beløb pr. år og måned Satser gældende fra 1.april 2015 ugentlig arbejdstid 37 timer Basisløn, Nyt lønsystem trin 4-8, se ark. 1, Statens overenskomst (link til ark) undersvisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg Nyt Nettotillæg Samlet bidrag Egen andel Ferieberetgrundbeløb til til pension af bidrag til tiget tillæg, udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttotillæg Undervisnings anciennitet 1. år 38, , , , , , , år 38, , , , , , , år. 50, , , , , , , år 50, , , , , , , år 50, , , , , , , år. 50, , , , , , , år og følgende år 72, , , , ,631.78

8 1, ,469.31

9 Professionshøjskoler og erhvervsakademier Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent Beløb pr. år og måned ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1.april 2015 Adjunker og lektorer Basisløn til adjunker og lektorer, Nyt lønsystem trin 4-8, se ark. 1, Statens overenskomst (linkt til ark) Nyt Nettotillæg Samlet bidrag Egen andel Ferieberetgrundbeløb til til pension af bidrag til tiget tillæg, Tillægstype udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttotillæg Adjunkt tillæg 42, , , , , , , Lektor tillæg 83, , , , , , , , Docenter Basislønnen til docenter 471, , , , , udgør kr kr. årligt 40, , , , Til docenter aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på kr * * Minimum tillæg 40, , , , , til docenter 3, ,599.95

10 Turnustillæg Til forstfuldmægtige på ny ordning, gammelt og nyt lønsystem Udbetales efter 6 års ansættelse, når forudsætninger er opfyldte Reguleringsprocent ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1.april Grundbeløb Nettotillæg Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto til til pension af bidrag til tiget tillæg, udbetaling 17.10% pension, 1/3 gl. bruttotillæg 27, , , , , , ,490.74

11 Rådighedstillæg på ny løn til fuldmægtige og forstfuldmægtige Reguleringsprocent ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1.april 2014 Basisløn til fuldmægtige, Nyt lønsystem trin 4-8, se ark. 1, Statens overenskomst (link til ark) Grundbeløb Nettotillæg Samlet bidrag Egen andel Ferieberet- Anciennitet netto til til pension af bidrag til tiget tillæg, år udbetaling 9% pension, 1/3 gl. bruttotillæg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og følgende 57, , , , , , ,976.47

12 Chefer med ansættelse på individuel kontrakt Reguleringsprocent Satser gældende fra 1.april ugentlig arbejdstid 37 timer Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. tiltil pension min. af bidrag til tiget løn, udbetaling 16.80% pension, 1/3 gl. bruttoløn Gruppe 1 - basisløn, min. 517, ,968 88,363 29, ,423 43,831 7,364 2,455 46,285 - basisløn, max. 575, ,626 98,385 32, ,421 48,802 8,199 2,733 51,535 Gruppe 2 - basisløn, min. 592, , ,319 33, ,859 50,257 8,443 2,814 53,072 - basisløn, max. 704, , ,452 40, ,128 59,748 10,038 3,346 63,094 Gruppe 3 797, , ,239 45, ,359 67,579 11,353 3,784 71,363 Gruppe 4 891, , ,424 50, ,096 75,607 12,702 4,234 79,841

13 Eksterne lektorer Aftale med Akademikernes Cetnralorganisation om eksterne lektorer Satser pr. 1.april 2014 Grundbeløb m.v. pr. time Reguleringsprocent Grundbeløb Aflønning pr. Forberedelse Samlet timeløn 04/01/12 arbejdstime pr. undervisnings- pr. undervis- Område pr. time kr. time, minutter ningstime, kr. Universiteter og højere læreanstalter

14 Censorvederlag Efter Finansministeriets cirkulære Satser pr. 1.april 2014 Grundbeløb m.v. pr. time Reguleringsprocent Grundbeløb Honorar pr. censor- Område for aflønning time, kr. Universiteter og højere læreanstalter (sats A) Seminarier og tilsvarende (sats B) Gymnasier og tilsvarende (sats C)

15 Timelønninger ved undervisning Efter Finansministeriets cirkulære Satser pr. 1.april 2014 Grundbeløb m.v. pr. time Reguleringsprocent Grundbeløb Aflønning pr. Forberedelse Samlet timeløn 04/01/12 arbejdstimepr. undervisnings- pr. undervis- Område pr. time kr. time, minutter ningstime, kr. Universiteter og højere læreanstalter Seminarier og tilsvarende Gymnasier og tilsvarende

16 Tjenestemænd i staten løntrin Statens satser 1. april 2014 Skala- Periode Pensions- Løn efter stedtillægssats Skalatrin givende løn II III IV V VI trin 37 år 330, , , , , , måned 27, , , , , , år 337, , , , , , måned 28, , , , , , år 344, , , , , , måned 28, , , , , , år 351, , , , , , måned 29, , , , , , år 358, , , , , , måned 29, , , , , , år 366, , , , , , måned 30, , , , , , år 374, , , , , , måned 31, , , , , , år 382, , , , , , måned 31, , , , , , år 391, , , , , , måned 32, , , , , , år 400, , , , , , måned 33, , , , , , år 418, , , , , , måned 34, , , , , , år 446, , , , , , måned 37, , , , , , år 477, , , , , , måned 39, , , , , , år 527, , , , , , måned 43, , , , , , år 600, , , , , , måned 50, , , , , , år 659, , , , , , måned 54, , , , , , år 737, , , , , , måned 61, , , , , , år 832, , , , , , måned 69, , , , , , år 937, , , , , , måned 78, , , , , , år 999, , , , , , måned 83, , , , , ,295.33

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Udgivet marts 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 015 (OK-stat) Note Overenskomstens dækningsområde Den 17. december 014 Sagsnr. S-014-75 Dok.nr. D-014-47 sn/bef 1. Redaktionel præcisering af

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere