Adrian Bentzon GUD OG FREMTIDEN TIDERNE SKIFTER. Tiderne_Gud og fremtiden.indd 3 16/09/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adrian Bentzon GUD OG FREMTIDEN TIDERNE SKIFTER. Tiderne_Gud og fremtiden.indd 3 16/09/10 13.35"

Transkript

1 Adrian Bentzon GUD OG FREMTIDEN TIDERNE SKIFTER Tiderne_Gud og fremtiden.indd 3 16/09/

2 GUD OG FREMTIDEN Copyright Adrian Bentzon/Tiderne Skifter, 2010 Forlagsredaktion: Claus Clausen Bogen er sat med Minion Sats: An:Sats, Espergærde Tryk: Printing House POZKAL Printed in Poland 2010 ISBN Udgivet med støtte fra Velux Fonden TIDERNE SKIFTER Læderstræde 5, 1. sal 1201 København K Tlf: Fax: www. tiderneskifter.dk Tiderne_Gud og fremtiden.indd 4 16/09/

3 Indhold Forord 7 I. OPGØR MED FORTIDEN 9 Lidt om forfatteren og hans virke 11 Om tingenes nyhed 20 Om religion 24 II. SAMTALER MED FREMTIDEN maj l Videre samtaler 52 Om at tale med gud 58 III. DEL MENNESKET I TIDEN 65 Indledningsvis om gud 67 Om Neale Donald Walsch 70 Historisk perspektiv 72 Forholdet til kristendommen 76 Om Gud 78 Mennesket i tiden 90 To opfattelser af tidens bevægelse 90 Fortid, nutid, fremtid 92 Samtiden 97 Tiden og det ubevidste 102 Hvorledes kan man tale om det samtidige felt 105 Tiden som interesse 110 Interessens svingninger i tid 111 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 5 16/09/

4 Nogle kommentarer 120 Intuitionens vilkår i vort samfund 125 Forfølgelse af interessens intuitive fase 127 Højere bevidsthedstilstande 136 Essens/manifestation 144 IV. NOGLE RELIGIØSE GRUNDBEGREBER 155 Tro, virkelighed og værdier 157 Tro i Vesten 162 Noget og ingenting 166 Godt og ondt. De grundlæggende valg 170 Synd 180 Døden 183 Mening 190 Tanker om skabelsen 202 V. FORNYELSEN 209 Trossætninger 212 Om gud 218 Satan 232 Konklusion 237 APPENDIKS To historier 241 Om formålet med mennesket 243 Søndag 248 Litteratur 249 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 6 16/09/

5 Forord I 1978 udgav jeg en bog med titlen En samtale med fremtiden. Den byggede på mine egne åbenbarede oplevelser. Det samme gør denne nye bog. Gud og fremtiden kan ses som en videreudvikling af de overvejelser og refleksioner, jeg gjorde mig dengang for mere end tredive år siden. Men betragtningerne over tidens natur er gennemgribende omarbejdet. Og denne nye bog har har direkte sigte imod en fornyelse af gudsforholdet og en gudsforestilling, der er forenelig med moderne tænkning og politisk bevidsthed. Hvis nogle af mine betragtninger forekommer naive, kan jeg ikke have noget at indvende imod dette; de er på mange måder et forsøg på at genoptage de spørgsmål, vi normalt holder op med at stille, når vi er 10 år. En tak til de elever, arbejdskammerater og venner, der har villet snakke med mig om disse ting i de forløbne år. Mange af tankerne er også deres. En særlig tak til min gamle ven Tor Nørretranders, som har gået manuskriptet kritisk igennem og givet mig mange gode råd og anvisninger. Og til min forlægger Claus Clausen for en lige så grundig gennemgang og for hans bidrag til en klarere fremstilling. Samt til Tamara, Nils og Martin på Tiderne Skifter for deres venlighed og hjælpsomhed. Indholdet står for min egen regning. København 2010 Adrian Bentzon Tiderne_Gud og fremtiden.indd 7 16/09/

6 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 8 16/09/

7 I. OPGØR MED FORTIDEN Tiderne_Gud og fremtiden.indd 9 16/09/

8 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 10 16/09/

9 Lidt om forfatteren og hans virke Når man beskæftiger sig med Gud, beskæftiger man sig med alting. Dette kan selvfølgelig ikke lade sig gøre; et enkelt menneske kan ikke overskue tilværelsen i sin helhed. Et verdensbillede eller en livsfilosofi viser sig altid senere at være en beskrivelse af den måde, tingene falder i hak på, når man ser det fra den afkrog af virkeligheden, hvor man selv rumsterer omkring. Jeg finder det derfor rimeligt at indlede med en kort redegørelse for det virke, der har ført til de spørgsmål, der tages op i det følgende. Jeg er født i 1929 og opvokset i en borgerlig familie, hvor jura eller musik var de foretrukne beskæftigelser. I de tidlige ungdomsår blev jeg meget optaget af friheden, både som idé og i praksis, og A.S. Neills bøger om en opdragelse i frihed kom til at betyde meget for mig. I min gymnasietid gennemførte jeg en slags én-mands oprør mod autoriteterne (man havde dog megen tålmodighed med mig). Til studentereksamen skrev jeg om emnet Disciplin i skole, hjem og samfund og jeg benyttede lejligheden til at fremsætte nogle tanker om friheden, inspireret af bl.a. Neill. Jeg fik derfor karakteren g- (en meget lav karakter), der var ikke megen forståelse for A.S. Neills ideer i skolen dengang. I 1946 tog jeg nysproglig studentereksamen fra Gentofte Statsskole. I og for sig ville jeg have været lærer og forsøgt mig med moderne pædagogik, men som folkeskolen tog sig ud i 1946, syntes det ret udsigtsløst. Så efter et mislykket forsøg, lod jeg mig optage på universitet inden for slavisk filologi. I studieåret opholdt jeg mig på et stipendium i Prag. Det var mit første møde med egentlig fattigdom og arbej- 11 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 11 16/09/

10 derklassens vilkår, og det førte til fire års medlemskab af Det kommunistiske Parti. I 1952 aflagde jeg magisterkonferens i slaviske sprog med tjekkisk som hovedfag og titlen: Karel Capek som humani - s tisk samfundskritiker. Men jeg var i mellemtiden blevet klar over, at den akademiske verden ikke var noget for mig og så mig om efter noget mere livsnært var også året, hvor ungdomskulturen opstod, i første omgang kaldet teen-age. Og af en eller anden grund blev New Orleans-jazzen dens musik og jazzklubberne stedet, hvor man mødtes. Hver eneste provinsby havde sin jazzklub, ledet af ganske unge mennesker, som var centrum for ungdommens udfoldelser. Jeg har spillet klaver siden jeg var lille og var i krigsårene meget optaget af den hjemlige jazzscene med Peter Rasmussen som mit foretrukne orkester. Efter en pause efter krigen genoptog jeg i 1952 jazzen, denne gang i dens oprindelige form. Jeg spillede første gang på åbningsaftenen af Storyville i Hambroesgade, en af de allerførste jazzklubber, og så var vi fem, der startede et New Orleans-orkester i mit navn. Det gik så godt, at vi i 1954 kunne oprette vores egen jazzklub sammen med Anders Dyrup. Den fik navnet Club Montmartre efter et lille værtshus i Store Regnegade, og senere blev den videreført af Anders som Jazzhus Montmartre. Vi var en fast årlig gæst i jazzklubberne over hele landet, og der er ikke den provinsby eller det forsamlingshus, jeg ikke har spillet i. Det var også almindeligt, at vi fik jobbet med at akkompagnere amerikanske musikere på besøg i Danmark, af hvilke jeg især skal nævne klarinettisten Albert Nicholas, der brugte lang tid på at få sat skik på vores orkester og lære os, hvad det hele drejede sig om. Med eget orkester spillede jeg offentligt til 1963 og vendte så tilbage som pianist i Theis/Nyegaards Jazzband Tiderne_Gud og fremtiden.indd 12 16/09/

11 I begyndelsen af 50 erne opstod også de alternative skoler, Bernadotteskolen og lilleskolerne, med rod i den progressive tradition, som fandtes i småbørnspædagogikken. I 1955 fik jeg jobbet som musiklærer på Bernadotteskolen og blev senere også klasselærer og fuldt medlem af lærerstaben. De første år på Bernadotteskolen, med C.C. Kragh-Müller som inspirerende leder, var utroligt spændende. Dels udviklingen af musikværkstedet som en del af hele det kreative område, dels arbejdet med virkeliggørelsen af en skole bygget på fundamentale demokratiske principper som gensidig respekt, alsidig personlighedsudvikling osv. Jeg var der i 16 år. Omkring 1967 var der en gruppe af lærere og unge, der fremsatte ideen om Det frie Gymnasium, baseret på det direkte demokrati, dvs. at alle deltog i alle beslutninger. Efter nogle år lykkedes det at få undervisningsministeriet interesseret i et sådant eksperiment. Da det så ud til at blive en realitet, stod man og manglede et rektoremne, og da flere af de unge var mine gamle elever, henvendte de sig til mig. Jeg deltog så i det sidste års politiske forberedelse og var rektor Det var ret vildt, og jeg mindes den tid med en del nostalgi. I længden havde jeg ikke kræfter til rollen som gidsel mellem skolemødet og undervisningsministeriet, som begge kunne være ret urealistiske og ikke altid rimelige i deres forventninger, og i 1974 måtte jeg holde op af hensyn til mit helbred. I 1973 havde jeg de åbenbarede oplevelser, der førte til udgivelsen af En samtale med fremtiden i Jeg holdt fri i 1½ år for at skrive og søgte derefter rektorstillingen på Børnehaveseminariet Frøbel-Højskolen. Det var som at komme tilbage til Bernadotteskolens første år, og jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med en særdeles engageret og kvalificeret lærerstab. Det hele forløb lidt roligere end før, og megen af min tid gik med administration, men det var gode år. Og 13 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 13 16/09/

12 sammen med studerende og lærere fik vi etableret en stemning af åbenhed og engagement og et uddannelsesforløb med ganske kontante kvalitetskrav. Jeg var der til min pension, 67 år gammel, i Forholdet til naturen har betydet meget for mig, og det norske fjeld har været mit yndlingsopholdssted. 10 gange har jeg gennemvandret Jotunheimen, og hver gang er mit forhold til fjeldet blevet dybere. To gange har jeg været gift og skilt. Første gang med Lulu Gauguin, som fødte vores søn Aske. Tyve år senere med Tine Jolander, med hvem jeg fik Adelaide. Efter skilsmissen har forholdet til min tidligere hustruer udviklet sig til et godt venskab. Og begge mine børn har været til stor glæde for mig. Generelt kan man sige, at mit arbejde har ligget inden for, hvad man kunne kalde den humanistiske oprørstradition, som den er formuleret af Sokrates, Jesus, Rousseau, Marx, Freud, Camus o.l. Deri ligger først og fremmest troen på, at det er muligt at forbedre sin tilværelse og med grundlag i det menneskelige fællesskab indrette et samfund med en retfærdig fordeling af magt og rigdom og gunstige betingelser for udfoldelse af de evner og muligheder, der er os givet. Et sådant livssyn har i Vesteuropa i ca. 150 år for manges vedkommende været knyttet til ideen om socialismen. Og jeg var som sagt i min ungdom medlem af det kommunistiske parti. Jeg mødte mange gode mennesker der, og ungdomsfestivalerne i 1949 og 1951 bød på oplevelser, jeg ikke ville have undværet. Men jeg var aldrig nogen helt god kommunist, og efterhånden som hele kommuniststyrets undertrykkende natur blev mere og mere åbenbar, var vi mange, der blev så betænkelige, at vi meldte os ud. For mit vedkommende i 1953, 14 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 14 16/09/

13 da de første dokumenterede afsløringer af Stalins forbrydelser blev offentliggjort. Da marxismen vendte tilbage i 70 erne, kunne man efterhånden blive godt træt af den. Jeg havde været det hele igennem i min ungdom, og jeg er skolet i Leninismens Problemer, nu skulle man åbenbart til det igen, med stort set uforandret tekst. Universitetsmarxismen var utrolig dogmatisk, pedantisk, intolerant og i det hele taget en trist affære. Og på Det frie Gymnasium var det nedslående at se elever, der var mødt op fulde af tillid til deres egne iagttagelser og værdien af deres selvstændige forsøg på at ændre tingenes tilstand ud fra ganske høje idealer, men som efter et par år sad med næsen i Das Kapital for at finde ud af, hvad de skulle mene og gøre. Men jeg måtte erkende, at jeg selv som ung havde været igennem en tilsvarende periode, så det måtte være deres ret at gøre det samme. Det var bare ikke nødvendigt, at jeg deltog, hvilket også var en af grundene til, at jeg holdt op. Karl Marx var jo selv langt mere åben end hans disciple. Og hans analyse af det kapitalistiske samfund er i mange sammenhænge stadig ikke til at komme udenom. Men han rækker ikke ud over det, dertil er hans menneskesyn for snævert, og ideen om statens overtagelse af produktionsmidlerne viste sig at være en politisk fantasi, der ikke holdt. (Jeg kan her ikke lade være med at bemærke, at Hegel, den store idealistiske filosof, og Marx, den tilsvarende materialistiske, begge skrev mammutværker om mennesket og dets udvikling, med tysk grundighed. Når de kommer frem til idealtilstanden, kan ingen af dem forestille sig andet end, at den nødvendigvis må ligne den prøjsiske stat.) Ideen om socialismen har ikke længere den samme bærekraft som tidligere. Og på hele venstrefløjen hersker der stor uenighed og usikkerhed på, hvad socialisme i dag går ud på. Umiddelbart er det svært at se perspektivet i dette. 15 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 15 16/09/

14 Kapitalismen har været enerådende siden Sovjetunionens fald i Men med finanskrisen i ser det ud til, at den heller ikke holder. Så står vi der. Personligt har jeg altid været mest tiltrukket af anarkismen. Jeg tænker her på den form, der blev givet den af folk som Proudhon, Kropotkin. Emma Goldman og i en mere modereret form af George Orwell. Anarkismen lægger vægt på følelsesmæssige relationer og nære forhold, og rummer såvel friheden som fællesskabet. Og Kropotkin, som man møder ham i En anarkists erindringer, står for mig som en af de mest fængslende og sympatiske politiske skikkelser: På én gang eventyrer og videnskabsmand, med en fysisk og psykisk styrke, der gør ham upåvirket af lang tids fængselsophold, altid interesseret og åben i forhold til dem, han møder, og i det hele taget. I sin i dag ret ukendte bog om Gensidig Hjælp, hvor han imødegår Darwin, påpeger han samarbejdets betydning for livets udvikling et tema, der i de sidste år er blevet genoptaget af den biologiske forskning. Som politisk realitet har anarkismen vist sig ret upraktisk (på et tidspunkt havde anarkisterne styret i Katalonien, Bayern og dele af Rusland, men de forsvandt igen uden at efterlade sig spor), og den kan på mange måder virke umoden. Men de spørgsmål, den rejser, er stadig aktuelle. Der er folk, der tror, at anarkismen består i bombekastning, hæmningsløs voldsudøvelse og total opløsning af enhver form for orden, og der har jo unægteligt været eksempler herpå. For at lægge afstand til dette og samtidig markere den oprindelige observans foretrækker folk som f.eks. sprogforskeren Noam Chomsky i dag at benytte udtrykket libertær. Ordet er egentlig ikke særlig kønt, og det udtrykker ligesom ikke den sprudlende oprørsånd, der er et af anarkismens kendetegn, men det har nok været nødvendigt for ikke at blive misforstået. * * * 16 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 16 16/09/

15 Samfundskritik har aldrig interesseret mig så meget, uden at jeg på nogen måde underkender dens betydning. Men som kritiker af det bestående samfund bliver man samtidig bundet dertil; magthaverne har hele tiden udspillet, og begår de ingen overgreb, har man ikke noget at lave. Det har forekommet mig mere givende at prøve på at få noget nyt op at stå og vise, at tingene kunne fungere på andre præmisser. Såvel Bernadotteskolen som Det frie Gymnasium var sådanne forsøg, og vi var i det perspektiv et par af de mange alternative foretagender der udviklede sig i årene fremover. Karakteristisk for alternativ virksomhed er, at man ikke blot løser eksisterende problemer på en anden måde, men i lige så høj grad opsøger nye problemstillinger, som forekommer mere værd at beskæftige sig med end de gængse. Ofte kræver dette, at man afstår fra industrisamfundets belønninger økologiske landmænd er f.eks. sjældent rige. Jeg kunne godt lide 60 erne. Der tales i dag meget om 1968, men som jeg oplevede det, opstod langt det meste nye i årene 62-68, og de politiske bevægelser i 1968 var ligesom begyndelsen til enden. Derefter gik der kun et par år før Karl Marx holdt sit indtog. Jeg har ikke egentlig rod i 60 erne; jeg var dengang var oppe i trediverne og deltog i udskejelserne med en vis tilbageholdenhed. Men ellers var det fandeme sjovt. Hele den elektroniske musik dukkede op, og man kunne høre Beatles, Stones og Jimi Hendrix for første gang. Det bare boblede med nye ideer og vilde påfund. Huset i Magstræde var stuvende fuldt af unge til timelange møder, hvor hele verdens indretning blev taget op til diskussion. Eller de sad hele natten ved Storkespringvandet, og der var ingen grænser for, hvor underlige de kunne se ud. Kollektiver skød op som paddehatte, det kendteste var nok Maos Lyst, hvor alle tog navneforandring til stammenavnet Kløvedal. Ole Grünbaum, finansministerens søn, sprang nøgen omkring i Studentersamfundet. Se- 17 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 17 16/09/

16 nere slog han sig sammen med nogle venner ned på Fugleøen i Sortedamssøen, udråbte øen til selvstændig stat og erklærede USA krig. Den almindelige kulturelle debat var utroligt levende, og man snakkede knap så meget om sine banklån og prioriteter som i dag. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange unge valgte en frivillig fattigdom i en periode, hvor der var arbejde og penge nok til alle. Men de havde andet at tænke på, og 1 kilo brune ris rækker til lang tid. Man må også huske, at 60 erne principielt var ikke-voldelige. Det vil ikke sige, at der ikke fandt vold sted. Men det var ikke på mode, og slagordene var flower-power og budskabet: Make love, not war. Sådan kunne jeg blive ved. Der er skrevet meget og rigtigt om ansvarsløsheden, mangelen på realitetssans og de unge, der gik ned med flaget. Og på mange måder kan man sige, at 60 erne gik op i røg. Men tilbage står en periode med en utrolig kreativitet, så at de fleste nye værdifulde foretagender må ses som en mere bevidst og jordnær videreførelse af ideer fra 60 erne. Jeg er på ingen måde nostalgisk med hensyn til 60 erne, men for nylig snakkede jeg igen med Ole Grünbaum, der siden bl.a. var blevet en anset computerekspert, og vi var enige om, at bortset fra internationaliseringen og computerteknologien er der ikke opstået meget egentlig nyt efter ca Det er nok værd at bemærke, at forholdet til muslimerne dengang var væsentlig anderledes end i dag. 60 erne åbnede for hele indflydelsen fra de orientalske kulturer, især den indiske. Men det var fuldt så almindeligt at lade sig inspirere af den islamiske verden. Og jeg har kendt mange, der rejste til Marokko eller Den nære Orient og hævdede, at de der fandt en inderlighed og forståelse mellem folk, som var gået tabt herhjemme. * * * 18 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 18 16/09/

17 Ungdomsoprøret findes ikke mere og jeg savner det. Det var utroligt forfriskende at møde unge, der stillede spørgsmålstegn ved alting, eksperimenterede med deres egen tilværelse og beskæftigede sig alvorligt med livets grundlæggende spørgsmål. Så havde man nogen at rives med. Ser man på ungdommen af i dag, så finder jeg 3 kategorier: 1. De der stort set benytter deres ideologier til at udtrykke deres indre vrede og retfærdiggøre deres egen trang til at smadre ting og slås med autoriteterne, for det meste i skikkelse af politiet den type militantisk aktivisme har der altid været; dens udtryk er blot blevet kraftigere. 2. De der er oprigtig interesseret i at yde en humanitær indsats, der rækker ud over dem selv de er bedre end nogensinde. 3. Men flertallet af de unge mennesker i dag er flinke, fornuftige og realistiske, ganske dygtige til deres ting, men uden store ord og revolutionerende tanker. De flytter tidligt hjemmefra og må koncentrere sig en del om at tjene til huslejen. Og ellers er det som om, de mest dyrker deres tilværelse her og nu. Måske er deres realitetssans uforenelig med den uskyld, der er nødvendig for at kaste sig ud i altomstyrtende forehavender. Måske har de bare forpuppet sig og dukker op, når vi mindst venter det. Siden jeg var fem år, har jeg haft en fornemmelse af, at verden snød mig. Ikke på den måde, at jeg føler mig snydt. Men jeg har følt, at tingene i virkeligheden så helt anderledes ud, end de blev præsenteret. Og at jeg ville kunne gennemskue dette, hvis jeg blot var i stand til at se klarere og tænke mig lidt bedre om. 19 Tiderne_Gud og fremtiden.indd 19 16/09/

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud!

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud! 3. Generations Christinia - Den nye generation taler ud! - Rosinhuset: rammen om historien! I 3 generation Christiania følger vi en gruppe unge mellem 11 og 13år. De har går alle sammen en tilknytning

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere