Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave

2 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil /autenticitet /autonomi / vidensmæssig dannelse /moralsk dannelse /æstetisk dannelse /det hele menneske /om mennesket /om samfundet /om kulturen /faglig viden /faglige færdigheder /didaktik /sociale /kommunikative /kreative og innovative /selvledelse /interkulturelle /evne til læring Dine forventninger til og udbytte af højskoleopholdet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Eventuelle kommentarer... 22

3 3 Om beskrivelsen af din læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke-formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som foreninger, arbejdsliv m.v. Her skal du beskrive din læringsmæssige profil gennem de tre dimensioner: Hver dimension bestemmes gennem 6 led, og hvert led beskrives gennem 5 nøgleord (og 5 nøglesætninger), hvor du skal vægte deres betydning for dig. 1. bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 1.1 Autenticitet Selvfølelse, livsglæde, spontanitet, livsfylde og lykke 1.2 Autonomi Selvtillid, livsmod, selvstændighed, holdning og myndighed 1.3 Refleksiv Bred orientering, tværfaglighed, kritisk sans, personligt perspektiv og selvrefleksion 1.4 Moral Medfølelse, etisk sans, demokratisk kultur, socialt engagement og aktivt medborgerskab, 1.5 Æstetik Følsomhed, sanselighed, poetisk, fantasirig og kunstnerisk smag 1.6 Alsidighed Selvværd, balance mellem fornuft og følelser, synergi mellem viden, moral og æstetik bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 2.1 Almen viden om mennesket Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, handleevne i menneskelige forhold 2.2 Almen viden om samfundet Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, handleevne i samfundsmæssige forhold 2.3 Almen viden om kulturen Viden vurdering, stillingtagen, formidling, handleevne i kulturelle forhold 2.4 viden om emnet Teori, historie, metoder, teknikker, kvalitetsnormer i interesseområdets emne 2.5 e færdigheder i emnet Kvalitetsvurdering, tekniske færdigheder, performance og kunstnerisk udførelse i emnet 2.6 Fagdidaktisk læring Pædagogiske metode, faglig etik, didaktisk selvindsigt, ansvar for egen læring bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 3.1 Sociale kompetencer Indlevelse, inddragelse, ansvarlighed, sammenhold, samarbejde 3.2 Kommunikative kompetencer Glad for at kommunikere, klar, mangesidig, Kommunikationsbevidst, kan skifte stil 3.3 Kreative og innovative komp. Ser nye muligheder, en sikker intuition, iderig, nyskabende, eksperimenterende 3.4 Selvledelseskompetencer Selvkørende, initiativrig, selvindsigt, risikovillig, målbevidst planlægning 3.5 Interkulturelle kompetencer Nysgerrighed, indsigt i egen og andres kulturer, tolerance, respekt for forskellighed 3.6 Læringskompetence Glæde ved læring, selvdisciplin, udvikling, bevidst om læringsstil, ansvar for egen læring De nævnte led i de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Gennem besvarelsen af denne spørgeramme giver du en status over din læringsprofil.. God fornøjelse start på serien af spørgsmål

4 4 1.1 /autenticitet Første led i dannelse er autenticitet (ægthed) At være autentisk betyder, at du er ægte og naturlig, umiddelbar og levende i den betydning at du er dig selv Selvfølelse Livsglæde Spontanitet Livsfylde Lykke Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Status over din læringsprofil Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben autenticitet har for dig her og nu. Jeg er god til at være mig selv Jeg er glad for livet og føler mig hjemme i verden Jeg har nemt ved at handle spontant og utvungent.. Jeg er ofte selvforglemmende optaget af verden og de andre Jeg oplever, at mit liv har mening i sig selv, og jeg har værdi som jeg er. Hvilken betydning har din deltagelse i forening. tilbud haft Prøv at angive hvilken grad din deltagelse i forening tilbud har haft for at udvikle din autenticitet? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes din deltagelse i (navn på organisation) tilbud har bidraget til at udvikle din autenticitet?

5 5 1.2 /autonomi Andet led i dannelse er autonomi Autonomi kan oversættes til selv-lovgivning eller selvbestemmelse. At have autonomi betyder, at du kan tage selvstændig stilling og følger din egen dømmekraft kort sagt at du er en myndig person. Helhed Ægte Selvtillid og livsmod Uafhængighed og selvstændighed Selvstyrende og selvbestemmende Myndighed og handlekraft Personlig livsholdning Æstetik Moral Refleksion Myndig k Her skal du vurdere den vægt, som egenskaben myndighed har for dig her og nu. Jeg har mod på livet Jeg har tillid til, at jeg kan skabe forandring og gøre en forskel Jeg stoler på min egen dømmekraft Jeg følger mine egne værdier og holdninger Jeg kan stå inde for mine handlinger Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet din myndighed? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle din myndighed?

6 6 1.3 / vidensmæssig dannelse Tredje led i dannelse er vidensmæssig dannelse At have vidensmæssig dannelse betyder, at du har en personlig holdning til din viden om menneske, kultur, samfund og natur, og at du kan reflektere over og samle denne viden til et helhedspræget livssyn. Kort sagt - at du søger det sande. Bred orientering Selvstændig tilegnelse af viden Tværfaglighed og helhedspræget forståelse Personligt perspektiv Refleksion og selvrefleksion Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som vidensmæssig dannelse har for dig her og nu. Jeg har en bred viden om samfundet, kulturen og naturen. Jeg er god til at tilegne mig omfattende viden om udvalgte emner Jeg er god til at få overblik over og se sammenhænge mellem forskellige vidensområder Jeg kan have et personligt perspektiv på min tilegnede viden Jeg kan (selv-)kritisk vurdere værdien af min viden og mine holdninger Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet din vidensmæssige dannelse? Giv evt. et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle din vidensmæssige dannelse?

7 7 1.4 /moralsk dannelse Fjerde led i dannelse er moralsk dannelse At have moralsk dannelse betyder, at du både kan handle medmenneskeligt i de nære forhold og kan handle medborgerligt i de større samfundsmæssige forhold. Kort sagt - at du søger det gode. Medfølelse Den gyldne regel handel mod andre, som du ønsker de skal handle mod dig Demokratisk kultur Aktivt medborgerskab Politisk engagement Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben moralsk dannelse har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andres situation og har medfølelse med dem. Jeg handler mod andre, som jeg ønsker, at de skal handle mod mig. Jeg værdsætter et ligeværdigt fællesskab præget af tillid og dialog Jeg føler et medansvar for de fællesskaber, jeg er del af. Jeg tager stilling til politiske og samfundsmæssige spørgsmål Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet din moralske sans? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle din moralske sans?

8 8 1.5 /æstetisk dannelse Femte led i dannelse er æstetisk dannelse At have æstetisk dannelse betyder, at du er følsom, har fornemmelse for stemninger, kan udtrykke dig sanseligt og poetisk, er fantasifuld og har en udviklet æstetisk dømmekraft. Kort sagt - at du søger det skønne. Følsomhed og stemningsfuld Sanselige udtryksformer Poetisk stemthed Fantasirig Kunstnerisk smag Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksion Myndig Her skal du vurdere den betydning, som din æstetiske dannelse har for dig her og nu. Jeg har en fin fornemmelse for stemninger og følelsesmæssige betydninger. Jeg er god til at anskueliggøre oplevelser ved hjælp af kropsprog og andre sanselige udtryk. Jeg kan udtrykke mig poetisk gennem billedsprog og fortællinger. Jeg er god til at bruge min fantasi, når jeg skal se nye muligheder. Jeg har udviklet min smag og dømmekraft i forhold til kunstnerisk kvalitet. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet din æstetiske sans? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle din æstetiske sans?

9 9 1.6 /det hele menneske Sjette led i dannelse er den alsidige personlige udvikling (det hele menneske) En alsidig personlig udvikling betyder, at du har balance mellem dine fornuftsmæssige og følelsesmæssige egenskaber, at der er sammenhæng mellem din viden, moral og æstetiske sans, og at du kan vekselvirke mellem at være i kontrol og give slip (mellem autonomi og autenticitet). Kort sagt at du er et helt menneske. Selvværd - enhed af selvfølelse (at være) og selvtillid (at kunne) Balance mellem fornuft og følelse Synergi mellem viden, moral og æstetik Vekselvirkning mellem kontrol og spontanitet Det hele menneske harmoni og helhed Æstetik Helhed Moral Ægte Refleksio n Myndig Her skal du vurdere den betydning, som en alsidig personlig udvikling har for dig her og nu. Jeg har et godt selvværd med både selvfølelse og selvtillid Jeg kan både bruge min fornuft og mine følelser Min dømmekraft bygger både på min viden, min moral og æstetiske sans. Jeg kan veksle mellem at være i kontrol og give slip (veksle mellem selvbevidst styring og selvforglemmende optagethed af situationer) Jeg oplever mig selv som et helt og harmonisk menneske Prøv at angive i hvilken grad, du opnåede en alsidig personlig udvikling? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til din alsidige personlige udvikling?

10 /om mennesket Første led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om mennesket. At have almene kundskaber om mennesket betyder, at du har en bred viden om mennesket, at du kan vurdere og tage stilling til menneskelige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i medmenneskelige situationer. Almene viden om mennesket Vurdering af menneskelige forhold Personlig stillingtagen til menneskelige forhold Formidling af egen forståelse Handleevne i medmenneskelige situationer færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om mennesket har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på menneskelige vilkår og værdier Jeg kan tage personligt stilling til konkrete menneskelige forhold Jeg er god til at formidle mine synspunkter og holdninger til andre. Jeg er god til at handle i forhold til medmenneskelige situationer. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine almene kundskaber om mennesket? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle dine almene kundskaber om mennesket?

11 /om samfundet Andet led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om samfundet At have almene kundskaber om samfundet betyder, at du har en bred viden om samfundet, at du kan vurdere og tage stilling til samfundsmæssige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle samfundsmæssigt og samfundspolitisk. Almene viden om samfundet Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af samfundsmæssige forhold Samfundsmæssig og samfundspolitisk stillingtagen Formidling af egen samfundsmæssig og politisk holdning Samfundsmæssig og politisk handleevne færdighe d Fagdidaktik viden Mennesk e Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om samfundet har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om samfundsmæssige forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på samfundsmæssige forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete samfundspolitiske spørgsmål. Jeg kan formidle mine samfundsmæssige synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle politisk i forhold til samfundsmæssige problemer. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine almene kundskaber om samfundet? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle dine almene kundskaber om samfundet?

12 /om kulturen Tredje led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om kulturelle forhold. At have almene kundskaber om kulturen betyder, at du har en bred viden om kulturen, at du kan vurdere og tage stilling til kulturelle vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i kulturelle situationer. Almene viden om kulturen Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af kulturelle forhold Kulturel stillingtagen Formidling af egen kulturel forståelse Kulturel handleevne færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om kulturen har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om kulturelle forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på kulturelle forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete kulturelle og værdimæssige spørgsmål. Jeg kan formidle mine kulturelle synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle kulturelt i forhold til samfundsmæssige problemer. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine almene kundskaber om kulturelle forhold? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle dine almene kundskaber om kulturelle forhold?

13 /faglig viden Fjerde led er din faglige viden om dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle faglig viden betyder, at du udvikler dine viden om fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine vidensmæssige kvalifikationer. Grundlæggende teori om fagets emne Fagets discipliner og metoder Fagets historiske udvikling Teknisk viden om fagets udførelse kvalitetsnormer i faget færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Angiv det hovedfag, du skal følge på dit højskoleophold Her skal du vurdere den betydning, som din faglige viden om dit højskoleopholds hovedfag, har for dig her og nu. Jeg kender fagets basale teorier Jeg har en bred viden om fagets metoder og discipliner Jeg har en bred viden om fagets historiske udvikling Jeg har et bredt kendskab til fagets teknikker Jeg har en bred viden om fagets kvalitetsnormer Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet din faglige viden om dit hovedfag på skolen? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle din faglige viden om dit hovedfag på skolen?

14 /faglige færdigheder Femte led er dine faglige færdigheder inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle faglige færdigheder betyder, at du udvikler dine færdigheder inden for fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Kvalitetsvurdering af fagets udførelse Tekniske færdigheder i fagets udførelse Færdigheder i at benytte fagets metoder Færdigheder i fagets performance udførelse færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine faglige færdigheder i dit højskoleopholds hovedfag, har for dig her og nu. Jeg kan vurdere kvaliteten af aktivitetens udførelse Jeg har gode færdigheder i fagets teknikker Jeg har gode færdigheder i fagets forskellige discipliner og metoder Jeg har en god performance inden for fagets udtryksformer Min samlede udførelse af fagets områder er på et fagligt tilfredsstillende niveau Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine faglige færdigheder i dit hovedfag? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle dine faglige færdigheder i dit hovedfag?

15 /didaktik Sjette led er dine didaktiske kundskaber inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle dine didaktiske kundskaber betyder, at du udvikler din viden om din egen læringsstil og dine evner til at vælge den form for læring inden for faget, der virker bedst for dig. Kort sagt du lærer at lære i dit fag. Fagets pædagogiske metoder Fagets praktiske lærings-/undervisningsformer etik Didaktisk selv-indsigt Personlige læringsformer færdighed Fagdidaktik viden Menneske Kultur Samfund Her skal du vurdere den betydning, som dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag har for dig her og nu. Jeg har god indsigt i fagets pædagogiske metoder Jeg har bred indsigt i fagets forskellige lærings- og undervisningsformer Jeg har bred indsigt i emnets faglige etik og normer. Jeg har en god (selv-)indsigt i de former for læring i faget, der passer bedst til mig. Jeg er god til at anvende mine foretrukne former for læring i faget Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag?

16 /sociale Kompe -tencer Første led inden for kompetencer er de sociale kompetencer At have sociale kompetencer betyder, at du kan indgå i sociale fællesskaber på en konstruktiv måde. Indlevelse Inddragelse Ansvarlighed Sammenhold Samarbejde Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andre menneskers behov. Jeg kan inddrage andre i at løse en fælles opgave. Jeg tager ansvar for at fælles udfordringer bliver løst. Jeg kan skabe sammenhold mellem mennesker. Jeg er god til at samarbejde med vidt forskellige mennesker. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine sociale kompetencer? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit højskoleophold har bidraget til at udvikle dine sociale kompetencer?

17 /kommunikative Kompe -tencer Andet led inden for kompetencer er de kommunikative kompetencer At have kommunikative kompetencer betyder, at du har lyst og evne til at kommunikere med andre på en god og hensigtsmæssig måde. Glad for at kommunikere Klar og tydelig Kan bruge forskellige formidlingsformer Kommunikationsbevidst Kan skifte kommunikationsstil Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine kommunikative kompetencer har for dig her og nu. Jeg har det godt med at kommunikere med andre Jeg kan udtrykke mig klart og tydeligt, når jeg taler med andre. Jeg kan bruge de gængse Informations- og kommunikations-teknikker (powerpoint, mail, weblog etc.) Jeg kan vælge den mest egnede kommunikationsform til den givne situation Jeg kan skifte stil efter hvor og med hvem jeg kommunikerer Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine kommunikative kompetencer? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit ophold har bidraget til at udvikle dine kommunikative kompetencer?

18 /kreative og innovative Kompe -tencer Tredje led inden for kompetencer er de kreative og innovative kompetencer At have kreative og innovative kompetencer betyder, at du både er god til at få ideer og se nye muligheder, samt at udvikle og gennemføre fornyelser. Ser nye muligheder En sikker intuition Iderig Nyskabende Eksperimenterende Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit ophold har bidraget til at udvikle dine kreative og innovative kompetencer? Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg ser ofte nye muligheder, når en opgave skal løses. Jeg bruger ofte min intuition og fantasi til at løse nye opgaver. Jeg får ideer til at løse opgaver på en ny måde Jeg er åben over for at opgive gamle løsninger og gå nye veje Jeg kan lide at eksperimentere og afprøve nye løsninger. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine kreative og innovative kompetencer?

19 /selvledelse Kompe -tencer Fjerde led inden for kompetencer er kompetence i selvledelse At have kompetence til selvledelse betyder, at du er god til at planlægge og gennemføre dine egne opgaver. Selvkørende Initiativrig Selvindsigt Risikovillig Målbevidst planlægning Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine kompetencer i selvledelse har for dig her og nu. Jeg kan motivere mig selv til en stor indsats. Jeg tager selv initiativ til at løse forskellige opståede problemer. Jeg kan vurdere mine egne svage og stærke sider i forhold til en opgave. Jeg er villig til at løbe en risiko for at nå svære mål. Jeg kan planlægge og gennemføre mine egne opgaver. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine selvledelseskompetencer? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit ophold har bidraget til at udvikle dine selvledelseskompetencer?

20 /interkulturelle Kompe -tencer Femte led inden for kompetencer er de interkulturelle kompetencer At have interkulturelle kompetencer betyder, at du har en bred indsigt i forskellige kulturer, og at du kan forstå og fungere sammen med mennesker på tværs af forskelligheder. Åbenhed og nysgerrighed Indsigt i egen kultur Indsigt i andres kultur Tolerance og respekt for forskellighed Interkulturelt samarbejde Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som dine interkulturelle kompetencer har for dig her og nu. Jeg finder det spændende at møde mennesker fra andre kulturer. Jeg kender min egen kultur og dens forskelle til andre kulturer. Jeg har indsigt i de fælles menneskelige værdier på tværs af de kulturelle forskelle. Jeg mener, at vi skal møde hinanden med tolerance og respekt for forskellighed. Jeg kan omgås mennesker med en anden baggrund og en anden kultur. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine interkulturelle kompetencer? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit ophold har bidraget til at udvikle dine interkulturelle kompetencer?

21 /evne til læring Kompe -tencer Sjette led inden for kompetencer er evnen til læring At have læringskompetence betyder, at du har lyst og evne til løbende at danne og udvikle dig som menneske, medborger og medarbejder, og at du kender dine egne læringsstile og hermed bedste måder til at tilegne dig nye kundskaber. Nysgerrighed og glæde ved at lære nyt Vedholdenhed og selvdisciplin Lyst til at udvikle mig Bevidst om egen læringsstil Ansvar for egen læring Selvledelse Interkulturel Ansvar egen læring Social Kreativ Kommuni kativ Her skal du vurdere den betydning, som din evne til at tage ansvar for egen læring har for dig her og nu. Jeg har lyst til at lære nyt. Jeg giver ikke op, når jeg ønsker at lære noget, selvom det er svært. Jeg ønsker også at lære noget, fordi det udvikler mig som person. Jeg er bevidst om, hvordan jeg lærer bedst (min egen læringsstil). Jeg tager ansvar for, hvad jeg vil lære og hvordan jeg vil gøre det. Prøv at angive i hvilken grad, du fik udviklet dine læringsmæssige kompetencer? Giv eventuelt et eller flere eksempler på, hvorledes dit ophold har bidraget til at udvikle dine læringsmæssige kompetencer?

22 22 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til og kritik af spørgeskemaet, er du meget velkommen til at komme med dem nedenfor. Generelle kommentarer: Spørgsmål om dannelse (ægte, myndig, refleksiv, moralsk dømmekraft, æstetisk sans og alsidighed) Spørgsmål om kundskaber (viden om mennesker, samfund og kultur, faglig viden og færdighed, metoder) Spørgsmål om kompetencer (social, kommunikation, kreativitet, selvledelse, interkulturel, ansvar læring)

23 23

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold 2 HJV, 13. juli 2009, 2. udgave Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3... 4 1.1 /autenticitet... 4 1.2 /autonomi...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3)

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 5 Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Version 5 20. august 2010 Hans Jørgen Vodsgaard 2

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension...

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension... HJV / 23.07.2012 3. udkast Spørgeramme A til beskrivelse af elevernes læringsprofil ved kursusstart Det eksistentielle 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

2. maj 2012. Interfolk Institute for Civil Society

2. maj 2012. Interfolk Institute for Civil Society Nordfyns Folkehøjskole 2. maj 2012 at forklare det uforklarlige Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2 Højskolens opgave Højskolens to spor - det faglige og det almene sigte uddannelse

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Innovation i historieundervisningen Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål stx. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Kompetencemål for Madkundskab

Kompetencemål for Madkundskab Kompetencemål for Madkundskab Madkundskab er både et praktisk og et teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

Gak til myren Gang på jord

Gak til myren Gang på jord L Æ R E R V E J L E D N I N G Gak til myren Gang på jord Birgitte Bækgaard medborgerskab i skolen Alinea Indhold Medborgerskab i teori og praksis 3 Kristendomskundskab: faglige trin- og slutmål 4 Materialernes

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN VIDEBEGÆR DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN NYSGERRIGHED

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Folkeoplysningens demokratiske værdi. Bjarne Ibsen

Folkeoplysningens demokratiske værdi. Bjarne Ibsen Folkeoplysningens demokratiske værdi Bjarne Ibsen Hvem står bag? Dansk Folkeoplysnings Samråd tog initiativet. Kulturministeriet har betalt. Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed har stået

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Le arn Lab. Artikelserie Nr. 2. Forskning og faglig kvalitet. Højere kvalitet i. i dagtilbud. Højkvalitets. Fyrtårnet

Le arn Lab. Artikelserie Nr. 2. Forskning og faglig kvalitet. Højere kvalitet i. i dagtilbud. Højkvalitets. Fyrtårnet Artikelserie Nr. 2 Højere kvalitet i dagtilbud Højkvalitets Fyrtårnet Forskning og faglig kvalitet De fem pejlemærker i Højkvalitets-fyrtårnet - resumé og overblik over de fem pejlemærker for kvalitet

Læs mere

Al-Salahiyah Skolen. Formål

Al-Salahiyah Skolen. Formål Formål 1/11 Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: give undervisning på 0. 10. klassetrin, som står mål med, kravene i folkeskolen. i samarbejde med forældre og bestyrelse at

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

STX egenart og dannelse

STX egenart og dannelse STX egenart og dannelse Jens Thodberg Bertelsen Rektor, Odense Katedralskole Dansk, religion og filosofi 23. september 2015 Albert Einstein: Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden handler om det

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse WOLFWAY v. Preben Werther PRÆSENTERER FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER 1 I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 16. april 2008 bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser - Et GRATIS forløb for, af og med førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner. - Et Lolland Billedskole-projekt ved billedkunstner Mini Blume med

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere