Grænsen. 5 Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænsen. 5 Oktober 2006 68. årgang"

Transkript

1 Grænsen Nr. 5 Oktober årgang LANDSMØDE I SSW. Det danske mindretals- og regionalparti erklærer sig parat til i fremtiden at indgå i et regeringssamarbejde i Kiel. SENDEMANDSMØDE. Der er lagt et spændende program for årets Sendemandsmøde, der afholdes om godt to uger på Nyborg Strand.

2 INDHOLD 02 Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. Grænseforeningens kontor Peder Skrams Gade 5, Postboks 9074, 1022 København K Tlf: Fax: Giro: Internet: Formand Finn Slumstrup Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen Informationschef Mette Kragh Faurholdt Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, Aabenraavej 22, 6400 Sønderborg Tlf: Mobil: Bladet GRÆNSEN Udgives af Grænseforeningen Ansvarshavende redaktør Knud-Erik Therkelsen Redaktør Ole Adrian Sørensen/Punktum og Søn Redaktion Claus Jørn Jensen og Knud-Erik Therkelsen Ekspedition og redaktion Grænseforeningens kontor Peder Skrams Gade 5, Postboks 9074, 1022 København K Tlf: Fax: Giro: Internet: Annoncer Adrian Marketing, Brostykkevej 123, 2650 Hvidovre. Tlf Fax Udgivelse og oplag GRÆNSEN udkommer seks gange årligt Oplag: Næste udgivelsesdato: 29. november. Annoncepriser Kr. 13,00 pr. spaltemillimeter (+ moms) intet farvetillæg Deadline: Sidste frist for indsendelse af annoncemateriale og for indlæg til næste nummer: 26. oktober. Produktion Punktum og Søn Grænsevej 24, 2650 Hvidovre tlf DTP: JU Service, tlf Tryk: Jørn Thomsen Offset A/S, Kolding Eftertryk er tilladt med angivelse af eventuel forfatters navn samt kilde: Grænseforeningens blad, GRÆNSEN Forsiden: Vikingemarked på Danevirke. Foto: Willi Kramer 4 GRÆNSEFORENINGEN UDGIVER CD. I næste måned udgiver Grænseforeningen en cd med danske og nordiske melodier i lettere jazzficerede arrangementer. Cd ens gennemgående musiker bliver pianisten Ole Kock Hansen der akkompagnerer Sokkelund-koret og sangerinden Signe Asmussen. I en række numre spiller Ole Kock Hansen sammen med bassisten Jesper Lundgaard og trommeslageren Aage Tanggaard. Endvidere medvirker også violinisten Kim Sjøgren på den nye cd. 6 FREMTIDENS HISTORIER. - Jeg er ikke historieløs. Men jeg har mere lyst til at beskæftige mig med historiens konsekvens, det der er her og nu, end at læse i gamle bøger. Jeg vil se fremad og på historierne foran mig Citatet tilhører 20-årige Mikka Lene Pers, som har skrevet en spændende kronik til denne udgave af GRÆNSEN. 08 Grænseforeningens nye ansigter 09 Pengegave på fire hjul 09 Sendemandsmøde 10 Strukturudvalget 16 Vi er nummer ét! 18 Lokalforeninger 24 Mindretalstal 27 Vikingemarked på Danevirke 30 Ny hæderspris 12 TYSK MINDRETALSPOLITIK. Små sejre skal øge synligheden for de fire mindretal i Tyskland. De har fundet sammen i et mindretalsråd. Ad åre kan det måske bevirke, at mindretallene opnår det maksimale: Ligestilling via den tyske grundlov. GRÆNSEN har været på besøg i Berlin hos sekretæren for det tyske mindretalsråd, Thede Boysen. 28 FILM. De to søstre, Tine og Ulla Bay Lührssen, begge tidligere elever på Husby Danske Skole, vendte i sommer tilbage til deres barndoms skole for at optage en kortfilm. Skolen blev bragt 20 år tilbage i tiden til 1980 erne. Filmen er i kassen, men endnu mangler de at redigere og bearbejde materialet.

3 LEDER At skabe et levende fællesskab FINN SLUMSTRUP, FORMAND Inde i dette nummer af Grænsen har jeg redegjort for arbejdet i Strukturudvalget i årets løb, og om de konklusioner både på det gennemførte arbejde og for den næste fase som Hovedstyrelsen tiltrådte på mødet den 19. august i Aabenraa. Dermed kunne man mene at der ikke er grund til at bruge flere ord på den sag. Men det er jo tydeligt nok et synspunkt jeg ikke er enig i, siden jeg nu også bruger lederpladsen på at skrive om sagen. Når jeg gør det er det af den enkle grund, at strukturudvalgets arbejde simpelthen kommer til at skabe rammerne for Grænseforeningens fortsatte trivsel, og derfor skal tages alvorligt. Struktur er umiddelbart noget ligegyldigt, som kun kan have interesse for paragrafryttere, hvis den drøftes løsrevet fra indhold. Men det er en situation strukturudvalget fra den første dag har været enige om at undgå. For udvalget er strukturen et nødvendigt redskab som skal bruges til at forme foreningen på en sådan måde, at opfyldelsen af formålsparagraffen sikres bedst muligt! Og det er med dette for øje vi nu har været første fase igennem. En fase hvor det altså er blevet fastslået, at der er en overvejende stemning i de mange lokalforeninger og kredse for, at Grænseforeningen også i fremtiden skal være bygget op netop af lokalforeninger og kredse. Jeg mener det har været nødvendigt at være hele møderækken igennem for at vi på kvalificeret måde har kunnet tage temperaturen og konstatere, at det altså er sådan det forholder sig. Herefter begynder det så at blive spændende. For der står jo ikke skrevet nogen steder at lige præcis 118 lokalforeninger opdelt i 27 kredse er det rigtige antal for at gøre Grænseforeningen så levende som muligt! Erfaringer fra de første 9 måneders arbejde skal nu danne platform for de kommende 10 måneders indsats - hvor vi har sat os det ambitiøse mål, at sigtepunktet for arbejdet skal være, at hvis vi skal få mennesker til at overveje at melde sig ind i Grænseforeningen, skal vi også med sandhed kunne love dem, at deres liv i det lokalsamfund, hvor de bor, vil blive mere spændende og rigt, hvis de melder sig ind hos os. Vi skal med andre ord sikre, at Grænseforeningens lokalforeninger over alt i landet har et sådant aktivitetsniveau, at travle nutidsmennesker vil opleve det som en berigelse at blive medlem af vores forening. Det vil igen sige, at bestyrelserne i lokalforeningerne og i kredsene hver på deres sted må stille sig selv spørgsmålet om man lever op til dette mål? Og hvis ikke svaret er et fuldtonende JA, bør man spørge sig selv: Har vores lokalforening den rette størrelse? Kunne vi opnå bedre resultater og større vægt i arbejdet hvis vi sluttede os sammen med den lokalforening der ligger os nærmest? Har vores kreds den rette størrelse? Hvad kan vi gøre for at få mere kraft og energi i arbejdet? Disse vanskelige spørgsmål skal vi stille os selv - og bestyrelserne skal drøfte det med medlemmerne - af hensyn til den bedst mulige varetagelse af de opgaver, der er grunden til at Grænseforeningen nu har eksisteret i snart 86 år - og nogle af vore lokalforeninger i op mod 125 år. Netop disse respektindgydende tal siger meget om, hvilket overblik det kræver af os at forestille os, at arbejdet måske kan hjælpes bedre på vej gennem strukturelle justeringer. Samtidig skal der ikke herske nogen tvivl om, at både strukturudvalg, forretningsudvalg og hovedstyrelse kan opfordre lige så tosset de vil. Det nytter alt sammen ikke det mindste, hvis ikke lokalforeningerne ser noget behov for justeringer. Vilkåret for arbejdet i Grænseforeningen er nu engang, at vi er bygget op af suveræne lokalforeninger. Det har gennem årene vist sig at være en kolossal styrke, og det er jeg sikker på det også vil vise sig at være i fremtiden. Men det er mig magtpåliggende at understrege, at fremtiden begynder nu. De kommende 10 måneder vil være afgørende for den strukturmodel der til sin tid vil blive besluttet på Sendemandsmødet i oktober Derfor både en leder og en artikel inde i bladet om arbejdet med Grænseforeningens fremtidige struktur. GRÆNSEN nr. 5 Oktober

4 Grænseforeningen gør det efter to års pause igen. Udgiver en cd. Denne gang bliver det danske og nordiske melodier i lettere jazzficerede arrangementer blandt andet med tekster fra den nye højskolesangbog og fra forfatteren William Heinesens lyrik. Men der bliver også plads til gode gamle kendte melodier som Hist hvor vejen slår en bugt og Ny cd udkommer i næste måned I skovens dybe stille ro på den nye cd. Cd ens gennemgående musiker bliver pianisten Ole Kock Hansen, der har arrangeret alle melodier. Han akkompagnerer også Sokkelundkoret og sangerinden Signe Asmussen. I en række numre spiller Ole Kock Hansen sammen med bassisten Jesper Lundgaard og trommeslageren Aage Tanggaard. Endvidere medvirker også violinisten Kim Sjøgren på Grænseforeningens nye cd. 04 AF OLE ADRIAN SØRENSEN De fleste af GRÆNSENs læsere husker Valdemar Rasmussens cd, Solæg, som for to år siden blev udgivet til Grænseforeningens medlemmer. Cd en fulgte med bladet i oktober 2004 sammen med en opfordring til frivilligt at støtte Grænseforeningens oplysningsarbejde. Nu gør Grænseforeningen det igen. Udgiver en cd. Med GRÆNSENs næste nummer, som udkommer i slutningen af november, følger nemlig en gave-cd, produceret specielt til Grænseforeningens medlemmer. Cd ens gennemgående musiker bliver pianisten Ole Kock Hansen, der har arrangeret alle melodier og som akkompagnerer Sokkelund-koret, sangerinden Signe Asmussen og i en række numre spiller sammen med bassisten Jesper Lundgaard og trommeslageren Aage Tanggaard. Endvidere medvirker violinisten Kim Sjøgren. Genren er danske/nordiske melodier i lettere jazzificerede arrangementer, bl.a. med tekster fra den nye højskolesangbog samt tekster af William Heinesen. GRÆNSEN BESØGTE i begyndelsen af september Ole Kock Hansen i huset i Ishøj på den københavnske Vestegn ganske få dage før han gik i studiet for at påbegynde indspilningen af Grænseforeningens nye cd: - Jeg glæder mig meget til at indspille den nye cd. At jeg overhovedet er blevet involveret i dette arbejde, skyldes udelukkende mit personlige kendskab til Grænseforeningens formand, Finn Slumstrup. Jeg kender Finn fra musikkens verden, men kender naturligvis også til Grænseforeningens virke og det danske mindretals historie. Når man tænker på grænselandets historie og på de mange problemer, der er i øjeblikket rundt omkring i Europa, er det tankevækkende, at vi har haft de samme problemer og at vi har løst dem. Det lader til, at enigheden om at håndtere problemerne er fundamentet for løsningen Ole Kock Hansen er født i 1945 i Osager mellem Roskilde og Ringsted. Lige fra barndommen spillede jazzen en dominerende rolle i hans liv: - Ja, og lægges hertil den europæiske musik og den nordiske folketone, har man de væsentligste ingredienser i mit musikalske univers Den professionelle karriere indledtes i Fra 1968 og i de næste 30 år sad han på klaverbænken i Danmarks Radios Big Band. Arbejdsområderne greb efterhånden om sig først som arrangør og komponist, senere som assisterende dirigent og til sidst som chefdirigent. OLE KOCK HANSEN HAR gennem årene arbejdet tæt sammen med Niels-Henning Ørsted Pedersen (NHØP). Det sidste omfangsrige resultat af de mange års musikalske parløb var Grundtvigs sang til livet

5 en dobbelt-cd med sangsolister, Sokkelund Sangkor, blæserkvintet og jazztrio, samt en bog om Grundtvigs liv og virke, skrevet af Ebbe Kløvedal Reich. - Det tætte, indforståede samarbejde med Niels-Henning Ørsted Pedersen hænger sammen med vores fælles opvækst og det deraf følgende venskab, som blev grundlagt i den tidlige barndom på NHØP s forældres Osted Fri- og Efterskole, beretter Ole Kock Hansen Venskabet og det musikalske samarbejde fik dog desværre sin bratte afslutning ved NHØP s alt for tidlige død i april sidste år. Ole Kock Hansen har i årenes løb komponeret og arrangeret musik for mange forskellige besætningstyper. Eksempelvis DR s Pigekor og Aalborg Symfoniorkester med Ulla Henningsen som solist. Når Ole Kock Hansen i øjeblikket optræder offentligt, er det som oftest som den ene part i en duo med jazzog gospelsangeren, Etta Cameron. I løbet af den kommende måned er Grænseforeningens og Ole Kock Hansens nye cd på gaden Cd en falder i tre dele og rummer følgende tekster og melodier: Sokkelund-koret (akkompagneret af Ole Kock Hansen og Jesper Lundgaard): Hist, hvor vejen slår en bugt (H.C. Andersen/J. Gebauer)* I skovens dybe, stille ro (med Kim Sjögren) (Fritz Andersen/folkemelodi)* Og der det blev morgen (ukendt ophav) At sige verden ret farvel (Grundtvig/ Ole Kock Hansen)* Grundlovssang (Gunild Kock Hansen/ Ole Kock Hansen) Sang i natten (Soya/Ole Kock Hansen) Signe Asmussen (akkompagneret af trioen): Danskerne findes i mange modeller (Ebbe Kløvedal Reich/Erling Lindgren)* Som sol der rammer klodernes gang (Jens Rosendal/John Høybye)* God morgen, lille land (Niels Brunse/ Ole Kock Hansen)* Stenen slår smut på det danske vand (Søren Eppler/Henrik Birk Andersen)* Mod nat (William Heinesen/Ole Kock Hansen) Den lille søvnige lampe (William Heinesen/Ole Kock Hansen) Stille martsaften (William Heinesen/ Ole Kock Hansen) Oktobermorgen (William Heinesen/Ole Kock Hansen) Trioen (instrumentalt): Af sted, af sted! I danske helte (ukendt komponist) O, tysta ensamhet (svensk folkemelodi) Altid frejdig når du går (Weyse)* Det haver så nyligen regnet (folkemelodi)* De med * markerede tekster findes i Folkehøjskolens Sangbog, 18. udgave (udkommer 24. oktober 2006). - Jeg glæder mig til at få færdigindspillet den nye cd, som jeg både håber og tror på vil appellere til mange af Grænseforeningens medlemmer, slutter Ole Kock Hansen, som i øvrigt kan ses og høres på Sendemandsmødet, som afsluttes med en lille koncert med Ole Kock Hansen og Signe Asmussen, hvor de præsenterer nogle af sangene fra cd en GRÆNSEN nr. 5 Oktober

6 KRONIK Plads til fremtidens historier 06 - Jeg er født i 1986, datter af en far fra Skive og en mor fra Berlin og er vokset op i den lille landsby Drage ved Ejderen. I løbet af min skoletid har jeg stiftet bekendtskab med tre forskellige skoletyper, været aktiv i ungdomsklub, i Ejderviking og i min tid på Duborg-Skolen spillet på Det lille Teater Således skriver Mikka Lene Pers som indledning til nedenstående kronik, som hun har skrevet til GRÆNSEN: VÆK FRA SYDSLESVIG. Jeg tog studentereksamen på Duborg Skolen i 2005, sagde farvel til mine venner og flyttede til København, hvor jeg har boet lige siden. I løbet af det år der er gået siden da, har jeg ikke på nogen måde fulgt med i Sydslesvigs gøren og laden. Ikke af dovenskab eller mangel på tid, men fordi jeg ikke har haft lyst til det. Jeg er træt af Sydslesvigs historie, grænsen der flyttes op og ned, København-Bonnerklæringerne, sprogdebatter, strukturdebatter. Jeg gider ikke beskæftige mig med det. Det er trist. Jeg er vokset op som del af et helt unikt fællesskab, der har lært mig meget og gjort mig til den jeg er i dag. Når jeg forklarer uindviede om min oprindelse, gør jeg det med stolthed og tænker med glæde tilbage på den klat jord syd for grænsen, der befolkes af mindretallet. Ikke desto mindre er jeg, så snart studenterhuen er lagt på hylden, flyttet til København. Ikke for at læse, men for at leve et liv udenfor et defineret mindretal. HVAD ER DET DER ER GÅET GALT? Det er unge som jeg, der burde bære Sydslesvig videre og sikre dets fremtidige eksistens. Jeg burde sågar gøre det med glæde, for jeg ved hvor smukt og spændende et sted det er. I stedet for længes jeg efter endelig at komme væk fra det, leve et liv som den jeg er nu, uden at bære på en historie jeg ikke føler, jeg er en del af. - Jeg er træt af Sydslesvigs historie, grænsen der flyttes op og ned, København- Bonn-erklæringerne, sprogdebatter, strukturdebatter. Jeg gider ikke beskæftige mig med det Nu vil mange hævde, at en stor del af mit liv er en konsekvens af grænsedragningen fra 1920, de mindretalsgarantier og de senere rettigheder København-Bonnerklæringerne har sikret grænselandet. Det kan jeg ikke benægte, men samtidig ved jeg, at jeg i langt højere grad er konsekvensen af mine forældres møde i Danmark i 1977 og deres kærlighed. De er ikke garvede sydslesvigere, men to mennesker der stammer fra henholdsvis Danmark og Tyskland og fandt et sted at bo, der gjorde det muligt for begge at bruge deres uddannelser. Det er altså deres valg om at flytte til Drage, de søskende og venner jeg har fået, badestranden bag mit hus, mine skoler og fritidsaktiviteter, jeg er et produkt af. Mit Sydslesvig er netop det ovennævnte, grænsedragningen virker for mig meget fjern.

7 KRONIK Jeg er ikke historieløs. Men jeg har mere lyst til at beskæftige mig med historiens konsekvens, det der er her og nu, end at læse i gamle bøger. Jeg vil se fremad og på historierne foran mig. Jeg har ikke rod i Danmark eller Tyskland, men jeg er heller ikke rodløs, jeg har stærke rødder i min hjemstavn og alt det, der har udgjort min barn- og ungdom. Det jeg mangler for at se Sydslesvig som noget jeg vil kæmpe for, frem for blot at mindes, er accepten af netop dette. - Hvis man af frygt for ikke at være dansk nok efterstræber en danskhed, der er uægte og indsnævrende, bliver Sydslesvig en tom illusion. En illusion, der har til formål at opretholde forældede institutioner Vi er som vi er, tosprogede, dobbeltkulturelle, halvsprogede, halvkulturelle, tyskere med danske rødder, danskere med tyske rødder. På trods af brogetheden er der fælles træk, som I må acceptere. Man efterspørger heller ikke en fynbos nationalitetsfølelse. I stedet for at få unge til at føle, at de ikke er rigtige tyskere, fordi de er danske, og samtidig ikke er danske fordi de ikke er helt danske nok, burde det danske være et attraktivt tilbud, et privilegium. Ville jeg have oplevet det, ville jeg ikke være flygtet fra mindretallet. I det øjeblik man ikke længere forsøger at plante vore rødder i imaginær dansk jord, vil vi unge se, at de vokser i Sydslesvig. Før vi unge kan tage ansvar for mindretallet må vi føle at det er vores, at motivationen for at være en del af det og vores form for danskhed bliver anerkendt. FORÆLDEDE VÆRDISÆT OG UREALISTISKE FORVENTNIN- GER. På trods af alt det gode, jeg kan sige om mindretallet syd for grænsen har jeg oplevet at skulle leve op til at være dansk på en måde, jeg ikke kunne og ville. Jeg har mødt dogmer og holdninger, der er forældede og stagnerede, værdisæt, der stammer fra en kontekst jeg ikke kan forholde mig til. Det har fået mig til i dag at være passiv i forhold til mindretallet. Når jeg ser på mine gamle skolekammerater, gør enkelte en indsats for Sydslesvig ved at indgå i foreninger, men langt de fleste holder snuden ude ad det. Grunden hertil ser jeg i, at deres motivationer til at blive del af det danske mindretal og deres danskhed ikke er blevet betragtet som fuldstændig legitime. De færreste har bånd til Danmark før de knyttes i de danske institutioner, taler dansk med deres bedsteforældre eller holder med det danske landshold. De har som jeg ikke kunnet leve op til det billede af en ægte sydslesviger, en slags eksildansker, der stadig dyrkes blandt den ældre generation. Hvis man fortsat, af frygt for ikke at være dansk nok og derfor miste Danmarks opbakning, efterstræber en danskhed, der er uægte og indsnævrende, bliver Sydslesvig en tom illusion. En illusion der har til formål at opretholde forældede institutioner. ACCEPT SKABER ANSVAR. Skal Sydslesvigs eksistens sikres, er det på tide at tage dets værdisæt op til revision. Byde ungdommen velkommen, frem for at skræmme den bort med forventninger, der ikke kan indfries. GRÆNSEFORENINGENS ROLLE. Her kan ikke mindst Grænseforeningen spille en stor rolle. Besøg, pensionistklubber, folkedans, teaterbesøg, bese institutioner, plejeforældre, understøtte nye initiativer, vise interesse, deltage i debat, snak med naboer, udsprede kendskab, vise os Jeres danske værdier, formidle kultur, festivaller, understøtte højskole- og efterskoleophold. I det hele taget kan I være bindeled mellem Danmark og Sydslesvig, fordi den egentlige forståelse for hinanden ikke findes i historiebøgernes gulnede sider, men opstår med den menneskelige kontakt. - Jeg er ikke historieløs. Men jeg har mere lyst til at beskæftige mig med historiens konsekvens, det der er her og nu, end at læse i gamle bøger. Jeg vil se fremad og på historierne foran mig INTET FRAVALG KRÆVET. Sydslesvig er et sted for sig. Det ligger der, hvor Danmark og Tyskland overlapper hinanden og vi behøver ikke tage afstand fra nogle af landenes kultur, for de er ikke omvendt proportionale. Jeg har ikke brug for at vælge land eller nationalitet. Først som syvårig opdagede jeg, at der fandtes et mormor og et farmor sprog. Og jeg kunne lide dem begge to. GRÆNSEN nr. 5 Oktober

8 Grænseforeningens nye ansigter 08 Som nævnt i sidste udgave af GRÆN- SEN har Grænseforeningen i forbindelse med en omstrukturering af hovedkontoret ansat tre nye medarbejdere. Gunvor Vestergaard, der er ansat i en nyoprettet stilling som pædagogisk konsulent, blev omtalt på side 9 i augustnummeret. Siden da er også økonomichef Gert Mailand og informationschef Mette Kragh Faurholdt begyndt på arbejdet på hovedkontoret. GERT MAILAND er bankuddannet og kommer fra Himmerland, hvor han bl.a. har været forretningsfører for Mariager Højskole og senere direktør i Onsild Andelskasse. I 2004 flyttede han til København og midt i august tiltrådte han stillingen som økonomichef ved Grænseforeningen: - Jeg er 54 år, gift med Astrid, der er lærer og vi har tre - nu voksne sønner, fortæller Gert Mailand. - Jeg er født og opvokset i Hobro og Nordjylland har, indtil vi flyttede til København for små to år siden, været vores base. Vi har boet i Hobro, Frederikshavn, Mou (øst for Aalborg) og Mariager. Jeg startede som bankelev i 1969 og har siden været inden for bankvæsenet i næsten 30 år, afbrudt af to perioder hvor jeg har været forretningsfører på en høj- og efterskole. Min fritid bruges ofte i sommerhuset i Bakkebølle ved Vordingborg. Jeg løber og er næsten hver sommer på vandretur i Norge. Jeg er aktiv i en frikirke og har gennem årene været involveret i blandt andet lokalpolitik og skolebestyrelser. Og så har jeg - ikke at forglemme - været medlem af Grænseforeningen i ca. 25 år METTE KRAGH FAURHOLDT er B.A. i fransk og formidling og har en uddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole i strategisk kommunikation. Hun har været freelancejournalist ved flere magasiner, ansvarshavende chefredaktør på månedsmagasinet MIX og redaktionschef på websitet teenzone.dk. I de sidste fire år har Mette Kragh Faurholdt været kommunikationsrådgiver ved TDC. Hun begyndte som informationschef ved Grænseforeningen den 1. september. Mette Kragh Faurholdt er 32 år, gift med Mikkel og har en søn, Ditlev, på 15 måneder. - Jeg er meget glad for at være blevet en del af Grænseforeningen, hvor der er så mange spændende og udfordrende opgaver. Grænseforeningen adskiller sig fra de fleste andre foreninger ved at være bygget på et historisk fundament, og det gør den ekstra interessant. Det vil jeg gerne være med til at gøre den yngre generation opmærksom på. De ældre danskere har enten oplevet besættelsen eller efterkrigstiden og dermed mærket på egen krop, hvad det vil sige at tilhøre en nation, der kan blive truet udefra. Men det har den yngre generation ikke mærket og de helt unge kan heller ikke huske Den Kolde Krig, som har præget min egen opvækst. Selvom det er positivt, at unge danskere kun har levet i fredstid, så har de ikke på samme måde lært, at selvstændighed, demokrati og alt det, vi forbinder med dansk kultur, ikke er en given sag, men en sag, det er værd at huske på og arbejde for, siger Grænseforeningens nye informationschef. Hun fortsætter: - Jeg kommer fra en stilling som kommunikationsrådgiver og lobbyist i teleselskabet TDC, og der har jeg på nært hold erfaret, hvor vigtigt det er at være synlig på både Christiansborg og i medierne, hvis man vil have opmærksomhed. Så jeg vil gøre mit bedste til, at vi kan bevare den fornødne opbakning til både Grænseforeningens arbejde og det danske folk syd for grænsen, som ikke skal glemmes

9 Formand for Grænseforeningen Finn Slumstrup gratulerer leder af cricketafdelingen på Mikkelberg Kunst- og Cricketcenter, Jörg Kröger. Pengegave på fire hjul Sendemandsmøde Allerede sidste år bevilgede Grænseforeningen et tilskud på kr. til Mikkelberg - Nordisk Kunst- og Cricketcenter til erhvervelse af en ny minibus. Og nu er gaven, som dækkede ca. halvdelen af de samlede omkostninger, blevet til virkelighed. Bussen vil fremover næsten hver weekend være at se på landevejene overalt i Danmark og Sydslesvig. Cricketklubben har for tiden fem hold, som deltager i turneringer over hele landet, så der køres mange kilometer. - Men aldrig med mere 80 km i timen, garanterer Henry Buhl. - Vi transporterer jo børn! Og når vi ikke kører stærkere får medtrafikanterne jo også mulighed for at se vores flotte bagdør med Dybbølmærke og det hele - inden de overhaler os Pengene er en del af overskuddet fra Det sønderjydske Lotteri, som Grænseforeningen gennemfører hver sommer. Takket været Det sønderjydske Lotteri har Nordisk Cricket- og kunstcenter nu fået råd til en ny bus Lørdag den 28. oktober mødes sendemændene på Nyborg Strand Der er lagt et spændende program for årets Sendemandsmøde. Fællessang, et ganske sikkert - inspirerende møde med unge fra Sydslesvig, en grundig orientering om den politiske situation i Sydslesvig, Finn Slumstrups mundtlige beretning og sidst men ikke mindst, en koncert, er på dagsordenen. GRÆNSEN bringer i næste nummer en grundig reportage fra Sendemandsmødet, der indeholder følgende programpunkter: Kl : Velkomstkaffe. Kl : Vi synger os sammen. Fællessang med forstander Carsten Andersen og 50 elever fra Ollerup Efterskole Musik og sang. Kl : Sendemandsmøde. Kl : Frokost. Kl : Sendemandsmødet genoptages. Kl : Formand for SSW og Sydslesvigsk Samråd Flemming Meyer: Den politiske situation både indadtil og udadtil. Kl : Kaffe. Kl : Samtaler med 25 elevambassadører fra Duborgskolen ved borde i salen. Kl : Mødet afsluttes med en lille koncert med pianisten Ole Kock Hansen og sangerinden Signe Asmussen. Kl : Sendemandsmødet afsluttes. oas Sidste år bød Sendemandsmødet på et formandsskift. Således kommer det ikke til at gå i år, hvor Finn Slumstrup aflægger sin første formandsberetning på Nyborg Strand. (Arkivfoto). GRÆNSEN nr. 5 Oktober

10 10 Strukturudvalget Som et vigtigt element i den overordnede indsats med at styrke arbejdet for Grænseforeningens formål og i forlængelse af vedtagelsen af Handlingsplanen for , nedsatte hovedstyrelsen sidste år tre ad hoc udvalg, nemlig et Strukturudvalg, et Kommunikationsudvalg samt et Ungdomsudvalg. GRÆNSEN har bedt Strukturudvalgets formand, Finn Slumstrup, om at give en slags status på udvalgets arbejde. I det kommende nummer af GRÆNSEN følges op med statusrapporter fra Ungdomsudvalget og Kommunikationsudvalget. Som en direkte følge af arbejdet i Strukturudvalget kan følgende slås fast: Fremlæggelsen af et nyt strukturforslag udsættes fra Sendemandsmødet i 2007 til Sendemandsmødet i Diskussionerne om Sendemandsmødet er afsluttet med konstateringen af, at det gamle hæderkronede navn for mødet bevares. Sendemandsmødet skal have to dages varighed når der er behov for det og det kan placeres forskellige steder rundt i landet. Uanset varighed skal Sendemandsmødet have et indhold og en form, der inddrager deltagerne direkte. Endvidere har Strukturudvalget konkluderet, at Grænseforeningen også i fremtiden skal være bygget op af lokalforeninger og kredse.

11 AF OLE ADRIAN SØRENSEN Strukturudvalget består af Jens Andresen, Carsten Dalgaard, Svend Kristiansen, Jytte Nielsen og Finn Slumstrup (formand). Desuden er Knud Enggaard tilknyttet som ressourceperson. Udvalget holdt sit første møde i Middelfart den 13. januar og tog ved den lejlighed initiativ til indkaldelse af tre møder for lokalforeningsformænd og kredsformænd. - Disse møder blev både velbesøgte og fyldt med konstruktiv debat, beretter Finn Slumstrup. - Møderne fandt sted den 9. februar i Rødding, den 16. februar i Viborg og endelig den 1. marts i Gerlev. De blev afviklet ud fra et notat, som udvalget havde udarbejdet for at sikre et vist element af ensartethed i valget af diskussionsemner. Notatet tog udgangspunkt i Grænseforeningens handlingsplan , hvor strukturudvalgets opgave er beskrevet. Formålet med møderne var bl.a. at få bredt strukturdebatten helt ud i organisationen, og kredsformændene blev bedt om at samle drøftelserne i deres respektive områder i tilbagemeldinger til sekretariatet i København senest den 15. juni STRUKTURUDVALGET holdt i mellemtiden dets andet møde i Vejle den 20. marts, hvor hovedopgaven var at forberede Hovedstyrelsens møde den 25. marts. - Ved den lejlighed fyldte strukturdebatten så meget, at dette hovedstyrelsesmøde ofte er blevet omtalt som det fjerde formandsmøde, anfører Finn Slumstrup. - Da udvalget mødtes for tredje gang den 15. august i Middelfart kunne det konstateres, at der var kommet tilbagemeldinger fra 25 af Grænseforeningens 27 kredse. Og selv om meldingerne naturligt nok var udtryk for, at der var blevet arbejdet med varierende energi med sagen, så er det under alle omstændigheder en fin svarprocent, som fortjener anerkendelse. På baggrund af besvarelserne fra kredsformændene udarbejdede udvalget en indstilling som hovedstyrelsen efterfølgende tiltrådte på dens møde den 19. august i Aabenraa. Denne indstilling var dels en foreløbig konklusion og dels en udstikning af rammerne for næste fase i strukturdebatten: Diskussionerne om sendemandsmødet er nu afsluttet med konstateringen af, at det gamle hæderkronede navn for mødet bevares; at mødet skal have to dages varighed når der er behov for det; at mødet kan placeres forskellige steder rundt i landet og at det uanset varighed skal have et indhold og en form, der inddrager deltagerne direkte. Endvidere blev det konkluderet, at Grænseforeningen også i fremtiden skal være bygget op af lokalforeninger og kredse. Men kommet så vidt skal vi til at tage fat på næste fase af strukturdiskussionen OPGAVEN BLIVER i den kommende tid at nå frem til større klarhed over, hvordan Grænseforeningen når det rigtige antal lokalforeninger og det rigtige antal kredse. - Ja, for både lokalforeninger og kredse bør have en sådan styrke, at der er dækning for overskriften og indholdet i vores nye hvervebrochure, hvor det hævdes, at melder man sig ind i Grænseforeningen bliver man budt Velkommen til et levende fællesskab, pointerer Grænseforeningens og Strukturudvalgets formand - For at man kan skabe et levende fællesskab er det simpelthen nødvendigt at en lokalforening har et vist aktivitetsniveau, og det kræver igen et vist fundament af medlemmer at kunne gøre det! For at sikre noget sådant, kan sammenlægninger af lokalforeninger og kredse visse steder måske være en god idé. Eventuelle sammenlægninger kan kun besluttes af de direkte involverede. Vore lokalforeninger er som bekendt selvstændige foreninger, siger Finn Slumstrup og fortsætter: - Derfor bliver det i den kommende tid foreningskonsulent Claus Jørn Jensens vigtigste opgave at rejse landet tyndt og diskutere med bestyrelserne rundt omkring. Claus Jørn har allerede for nogle måneder siden udsendt en folder, hvor han tilbyder foreningerne et serviceeftersyn. Jeg opfordrer til at man benytter sig af tilbuddet. En sådan proces tager tid. Strukturudvalget mener, at perioden fra Sendemandsmødet og frem til august næste år er nødvendig, og udvalget vil derfor i den periode være hvilende, og kun blive indkaldt, såfremt konsulenten har brug for det. Men medlemmerne af udvalget er naturligvis parate til at indgå i diskussioner, hvor der måtte være ønske om det I lyset af ovenstående besluttede hovedstyrelsen også i Aabenraa at følge udvalgets indstilling om, at fremlæggelsen af nyt strukturforslag udsættes fra sendemandsmødet i 2007 til mødet i Der ligger mange diskussioner forude før vi vil være kommet så langt, slutter Finn Slumstrup GRÆNSEN nr. 5 Oktober

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres Grænsen nr. 2 april 2010 72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det Med lov skal mindretal sikres En løves lange rejse Indhold Grænseforeningens

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5 Lørdag, 28. februar 2015 www.skoleforeningen.de/fokus Lærerne skal undervise eleverne individuelt Side 3 I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen,

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et FLENSBORG AVIS Lørdag 9. juni 2012 1 Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum INDHOLD Formandens beretning ved Dieter Paul Küssner 3 Beretning fra Kulturudvalget ved formand

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2011 Dansk virke i grænselandet e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu på www.flensborg-avis.de

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje nr. 4 / august 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje Vi hører sammen, når vi hører noget sammen Først nordisk, så dansk 2 nr. 4 / august

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

Så brug dog mulighederne! INDSTIK. Side 10-13. Årsmødeprogram 2009. 1 januar 2009 Magasin for Skolelederne

Så brug dog mulighederne! INDSTIK. Side 10-13. Årsmødeprogram 2009. 1 januar 2009 Magasin for Skolelederne INDSTIK Årsmødeprogram 2009 1 januar 2009 Magasin for Skolelederne Så brug dog mulighederne! Side 10-13 Nytårshilsen fra formanden Leder At turde være leder Side 6 Skolebyggeri på trods... Side 23 Landsretsdom

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 10. Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus. om landsbyplan. Helnæs Made skal ikke fredes Side 10. Kite-surfing Side 6 og 8

HELNÆSPOSTEN 10. Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus. om landsbyplan. Helnæs Made skal ikke fredes Side 10. Kite-surfing Side 6 og 8 HELNÆSPOSTEN 10 Oktober 2007 2. årgang nr. 10 Løssalg 10,00 kr. Kite-surfing Side 6 og 8 Helnæs Made skal ikke fredes Side 10 Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus om landsbyplan Fortsættes på side 4-5 Første

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere