DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af"

Transkript

1 realisme? Hvad betyder lydsiden for spillet og spilleren? er et strategispil, for det angår ikke spillet, men dig. Derimod kan det være interessant, DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af holde, at valgmulighederne er alt for begræn- Prøv allerførst at spille et af de små demo- fi gurer, som optræder i spillet. Mange spil sede, at der ingen udvikling er i spillets for- Nu skal du lave dit eget eventyrspil, hvor spil, så du får en fornemmelse af, hvad det rummer modstandere, der er styret af com- tælling, eller at lydsiden ikke lever op til bil- du fortæller din egen historie i tekst og er, du kan lave. Du kan fi nde demo-spillene puteren. Spiller de strategisk eller tilfældigt ledsiden. Husk at være konkret i kritikken, og billeder. Programmet, som du skal bruge på For at spille og dumt? Kan de udvikle sig, lære, ændre udnyt analysens iagttagelser det er menin- til at lave og afspille historien i, ligger på demo-spillene skal du bruge en nyere ver- strategi? Beskriv spillerens spilfi gur. gen med dem! bogens hjemmeside: sion af Internet Explorer og version 7 af Ma- I dette kapi- cromedias Flash Player (plugin). Hvis du Spillemåder: Er spillet særligt beregnet til tel bliver du skridt for skridt vejledt, gen - mangler Flash Player 7 kan du hente den via spil i netværk, flere spillere ad gangen eller Vælg et computerspil og skriv en anmel- nem forskellige øvelser, om, hvordan du et link på siden. lignende? delse af det. Målret anmeldelsen til et bestemt medie, f.eks. en avis, et computer- selv kan lave et eventyrspil og bagefter afspille det, så dine kammerater kan prø- Muligheder i spillet Varighed og tempo: Hvordan er spillets tem- blad eller en hjemmeside. Begynd med at ve at spille dit spil. Kort fortalt går du rundt mellem STEDER, po (højt/lavt, jævnt/ujævnt)? Hvor lang tid læse en spilanmeldelse i det pågældende Når du har gennemgået dette kapitel, hvor der ligger TING, du kan SE, TAGE, SMI- tager det at spille færdigt (hvis det kan spil- medie. og prøvet at lave alle øvelserne, ved du, DE og BRUGE. les færdigt)? Hvor lang tid bruger man al- Skriv en sammenhængende analyse af et hvordan du programmerer et eventyrspil, Hvert sted består af en titel, en beskriven- mindeligvis på at spille spillet? selvvalgt computerspil. og så er det tid til at fortælle din egen hi- de tekst og lister med de veje, man kan gå, storie. Husk! Lav først rammefortællin g- og de ting der fi ndes på stedet. Spillets samlede udtryk: Virker spillets sam- en, og tegn derefter en plan over antal- lede udtryk (billedside, lydside osv.) sam- Find på et nyt computerspil. Prøv at tænke let af steder (sider) og vejene imellem Et sted kan f.eks. se sådan her ud: menhængende og overbevisende, eller er nyt og anderledes. Beskriv, hvordan det (links). der modsætninger eller mindre heldige ele- fungerer, og skitsér, hvordan det ser ud. menter? Beskriv og vurdér spillets samlede Huskelisten til analyse kan bruges som æstetik. Det kan også være interessant at hjælpemiddel. I kan fi nde billedmateriale, stille spørgsmål som: Hvis spillet var en bog, musik og andet til brug ved fremlæggel- hvad var det så for en slags bog? Hvis spillet sen, hvor spillet skal præsenteres. Aftal på var en fi lm, hvad var det så for en fi lm? forhånd, om der skal produceres reklame- materiale som f.eks. plakat og emballage. Vurdering: Beskriv, hvad der er lykkedes, og En anden mulighed er at producere en hvad der er mindre heldigt i spillet. Prøv at hjemmeside for spillet. vurdere spillet på dets egne betingelser. Det er således ikke så relevant en kritik, at du måske bedre kan lide actionspil, når spillet 52 hypertekst og computerspil computer 53

2 Hvad man kan se Når man klikker på Se (forstørrelsesglasset), skal man vælge den ting, man ønsker at se nærmere på. Man kan vælge mellem både de ting, man har, og de ting der ligger på stedet. Måske får man bare besked om at der ikke er noget særligt at se. Men det kan også være, at man får en vigtig eller sjov oplysning. Tag Når man klikker på Tag (hånden), skal man vælge den ting, man ønsker at tage. Man kan selvfølgelig kun vælge mellem de ting, der ligger på stedet. Man kan komme ud for, at man ikke kan bære mere end f.eks. tre ting ad gangen så må man smide noget andet. Smid Når man klikker på Smid (overkrydset hånd), skal man vælge den ting, man ønsker at smide. Man kan selvfølgelig kun vælge mellem de ting, man har. Når man har smidt en ting, ligger den på stedet (og man kan tage den igen). Brug Når man klikker på Brug (hammeren), skal man vælge den ting, man ønsker at bruge. Man kan kun vælge mellem de ting man har. Måske får man at vide, at der ikke sker noget særligt. Men det kan også være, at der sker noget, så man får nye muligheder. Hvis du trykker på hjælpe-knappen (? ) vises ovenstående. Hvad går spillet ud på? De små eventyrspil kan handle om alt muligt, men de fungerer altid grundlæggende på samme måde. Når man vælger at bruge en ting (ved at klikke på brug, dvs. hammer-ikonet) sker der enten ikke noget, eller også dukker en ny ting op, eller stedet ændrer sig. Eksempel: Der er en mørk kælder, man kan gå ned i en kælder, hvor man ikke kan se noget og ikke gå andre steder hen end op igen. Et andet sted i spillet ligger der en lommelygte. Hvis man tager den med ned i kælderen og klikker på brug og lommelygte, så sker der noget. Nu kan man se en lem i gulvet Eksempel: Der er et pengeskab, men det er låst. Et andet sted ligger der en nøgle. Hvis man tager den med hen til pengeskabet og vælger brug og nøgle, så sker der noget. Nu kan man tage En hel bunke hundredekronesedler. Har Når man klikker på Har (tasken), vises en liste over de ting, man har på sig. Hjælp (?) Når man klikker på Hjælp vises skærmbilledet ovenfor. Lav dit eget eventyrspil Hvis du har prøvet at spille et af de små demo-spil, har du nu en fornemmelse af, hvad Mit eget eventyrspil går ud på. Nu skal du selv lave dit eget eventyrspil! Når man spiller de færdige spil, foregår det i afspilleren. Det er et lille program. som nemt kan lægges på en hjemmeside på internettet. Det var også sådan, du afprøvede det, hvis du besøgte For at lave et spil, skal du bruge et helt andet program, nemlig konstruktøren. Start programmet, og vælg Ny i menuen Filer, og skriv navnet på dit projekt. Det er bare, så du selv kan fi nde det igen. Her har brugeren skrevet øvelse, og hans projekt vil komme til at ligge på C:\AlleProjekter\ øvelse\. 54 mit eget eventyrspil computer 55

3 Når man har trykket OK kan man gå i gang. Det ser sådan her ud Steder (øvelse nr. 1) Lad os starte med at lave et lille spil, hvor man kun kan gå rundt mellem forskellige steder: 1) Hvis programmet ikke er startet, så start det. 7) Klik på knappen Nyt sted. Læg mærke til, at der nu står (2) ud for Vælg sted: prøv at bruge denne menu til at gå tilbage til sted (1). Sådan hopper man rundt mellem stederne i konstruktøren. Gå nu tilbage til sted (2), og udfyld stedet lige som før, men selvfølgelig med et andet indhold. F.eks. Første gang, man prøver, kan det godt se forvirrende ud, men det er i virkeligheden ikke så svært at bruge konstruktøren. Her går vi ud fra, at programmet er installeret og klar til brug. Information om installation, systemkrav og lignende fi n- des på bogens hjemmeside sammen med programmet. Øverst ser du en række faneblade, som Steder, Ting, Spillerens ejendele, Reaktioner og Start og slut. Til at begynde med bliver vi på det første faneblad, altså Steder. Det er her, vi laver alle de steder, vi vil bruge i vores eventyrspil. 2) Vælg ny, tast projektets navn ind (f.eks. testprojekt ) og tryk ok. 3) Nu skulle du have et skærmbillede lige som på side 56. Ud for Vælg sted står der (1). Det er det første tomme sted. 4) Giv stedet et navn ved at skrive f.eks. Stuen ud for Stedet (navn): og klik ok. 5) Giv stedet en beskrivelse ved at skrive i feltet Beskrivelsen af stedet:, skriv f.eks. Du er i en hyggelig stue med et tykt tæppe på gulvet. Husk at trykke ok. 6) Giv evt. stedet et billede ved at klikke på knappen Billede og fi nde et passende billede. Da dette bare er en øvelse, så kan ethvert billede bruges. Du har nu lavet de grundlæggende dele af et sted. Stedet (navn): Køkkenet Beskrivelsen af stedet: Du er i et skinnende hvidt køkken. Billede: Et billede af køkkenet (Da dette bare er en øvelse, så kan ethvert billede bruges.) 8) Lav endnu et sted: Stedet (navn): Soveværelset Beskrivelsen af stedet: Du er i et mørkt soveværelse. Billede: Et billede af soveværelset (Da dette bare er en øvelse, så kan ethvert billede bruges.) 9) Nu skulle du have tre steder: (1) Stuen (2) Køkkenet (3) Soveværelse Alle steder har et nummer, som ikke vises i det færdige spil. Numrene gør det nemmere at holde rede på stederne, før de har fået navne, eller hvis flere steder har samme navn. 56 mit eget eventyrspil computer 57

4 Tallene vises kun i konstruktøren, ikke i Nu kan du se den valgmulighed, du lige har 13) Nu er vi færdige med den lille øvelse. det færdige spil. lavet: Gem dit projekt (Vælg Gem under me- nuen Filer ). 10) Men vi er ikke færdige endnu, for hvis vi 11) Lav en valgmulighed til, så man ved at Vælg fanebladet Test spil, og tryk på prøvede spillet nu, ville vi bare være i Gå ud af den røde dør kommer ind i knappen Test spil. Stuen (det første sted). Spilleren ville Soveværelset (3). Spillet skulle gerne virke sådan, at du Hvis du vil gøre det rigtig svært for spille- ikke have nogen mulighed for at gå til starter i stuen, hvorfra du kan gå ind i ren, kan du lave en hel labyrint, der er svær køkkenet eller soveværelset. Det gør vi no- 12) Nu kunne man tro, at vi var færdige. Men soveværelset eller køkkenet. Og fra sove- at fi nde rundt i. F.eks. kunne du lave en skov get ved nu. hvis vi spillede spillet nu, ville vi godt nok værelset eller køkkenet kan du komme med en masse næsten ens steder, som spil- Sørg for at Stuen vises (ved at vælge kunne gå fra stuen og til soveværelset tilbage til stuen. leren skulle igennem. det i Vælg sted ). Klik på Ny vej. Følgende vindue kommer frem: eller køkkenet. Men når vi først var i sove - værelset eller køkkenet, ville vi ikke kunne Du kan altid teste dit spil, også mens du Ting (øvelse nr. 2) komme videre. Der skal nemlig også tilføj- er i gang med at lave det. Når du er fær- Vores lille spil vil blive lidt mere interessant, es valgmuligheder til de steder. dig med at teste, så klik i X i spil-vinduets hvis der ligger nogle ting på stederne, altså Altså: Vælg Køkkenet (2) i Vælg sted, øverste højre hjørne. Det er en god idé at ting som spilleren kan tage, smide og se og klik Ny valgmulighed og udfyld teste undervejs. På den måde opdager du nærmere på. f.eks. sådan: nemt, om du har glemt noget. Beskrivelse: Gå ud. Hvis du har lukket projektet fra øvelse nr. 1, Mål: Stuen (1) Mere om veje man kan gå så åbn det igen. (Menuen Filer : Åbn ). Og vælg Soveværelset (3) i Vælg sted, Der kan højst være seks veje man kan gå 1) Når vi tilføjer ting, starter vi altid med at I det øverste felt ( Beskrivelse ) skal du skri- og klik Ny valgmulighed og udfyld fra et sted. Valgmulighederne (=vejene) be- oprette tingene, først bagefter tager vi stil- ve det, som spilleren kan vælge. Skriv f.eks. f.eks. sådan: høver ikke at overholde naturlovene! I virke- ling til, hvor de skal ligge. Gå ud af den blå dør. Beskrivelse: Forlad soveværelset. ligheden kan man for det meste gå tilbage Vælg fanebladet Ting, og klik på Ny Mål: Stuen (1). samme vej, som man kom, men sådan be- ting. I det nederste felt ( Mål ) skal du vælge det høver det ikke at være. Du bestemmer selv! sted, som man havner (ved at gå ud af den Husk at lave alle de nødvendige veje. Den bedste måde, at planlægge et spil på, blå dør ). Vælg Køkkenet (2). Tryk ok. Hvis du laver en vej fra A til B, skal du er at starte med at tegne et kort over ste- normalt også lave en vej fra B til A! Und- derne og vejene imellem dem. Et kort over tagelsen er, hvis du ikke vil have, at man det forrige eksempel kunne se sådan ud som skal kunne komme tilbage samme vej, overfor: som man kom. 58 mit eget eventyrspil computer 59

5 Udfyld Tingens navn med f.eks. Bly- I dette vindue er der oprettet tre ting fanebladet Steder ) flytte den til Tilgæn- 3) Her er et kort over de steder og veje, du ant, og Evt. beskrivelse med En gul ( Blyant, Spejl og Opvaskebørste ). gelige ting. Og så gå til fanebladet Spil- skal oprette: Du skal altså give sted (1) blyant Ejeren har tydeligvis tygget me- Hvis du markerer en af tingene (ved at lerens ejendele, hvor du nu kan flytte den navnet Udenfor huset og oprette alle get på den. Klik på Ny ting for at opret- klikke på den), kan du klikke på >> så fra Tilgængelige ting til spilleren. de andre steder, f.eks. Sti med statue te tingen. den flytter over i næste spalte: Findes (2) og Bænk (3). I alt skal der være følg- 2) Du kan blive ved med at oprette ting ved at udfylde felterne og klikke på Ny ting. Når du er færdig så klik på Luk. (Du kan altid oprette flere ting senere). Beskrivelsen behøver du ikke at udfylde, men det er sjovest for spilleren, hvis den er udfyldt. Beskrivelsen er det, der vises, når spilleren vælger at se på en ting. her. Du kan også flytte en ting helt over i spalten Findes skjult her. Hvad det betyder vender vi tilbage til. Når du er færdig her, tryk ok. Tilgængelige ting = de ting der ikke ligger nogen steder Hvis du senere vil flytte en ting, f.eks. fra stuen til køkkenet, skal du først vælge stedet stuen og 6) Prøv at se listen over alle ting på fanebladet Ting. Her kan du på en overskuelig måde se, hvilke ting du har oprettet, og hvor de fi ndes. 7) Husk at du ind imellem kan teste dit spil. Reaktioner (øvelse 3) ende 8 steder: Udenfor huset (1) Sti med status (2) Bænk (3) Sti (4) T-sti (5) Busk med skraldespand (6) Låge (7) Tillykke! (8) flytte tingen til Tilgængelige ting. Du er nu igennem langt det meste af det, Du kan bruge en beskrivelse til at give Derefter vælger du stedet køkkenet, og du skal kende for at lave dit eget eventyrspil. spilleren et godt råd, føre ham på vildspor flytter tingen fra Tilgængelige ting til Du mangler kun at forstå hvad reaktioner eller bare underholde ham (F.eks.: Bag Findes her. er. Det er til gengæld nok også det sværeste. på billetten har nogen skrevet, Husk lyg- Men så svært er det heller ikke! ten, når du går ind i hulen ). 4) Det kan også være, at du vil have, at spil- leren skal have en eller flere ting fra star- I denne øvelse laver vi en lille del af et spil, 3) Tingene, du har oprettet, ligger ikke no- ten af. som vi kalder Fanget i parken. Du kan se gen steder. Det gør vi noget ved nu. Vælg Klik på fanebladet Spillerens ejendele. den færdige øvelse på fanebladet Steder. Og vælg det sted, Her kan du flytte ting fra Tilgængelige dk. du vil placere en eller flere af tingene. ting til spilleren. F.eks. Stuen (1). Klik på Redigér ting 1) Start et nyt projekt. der fi ndes her. 5) Prøv at lege med at oprette ting. Pla cer dem på forskellige steder, og/eller giv 2) Vælg fanebladet Start og slut. Her kan dem til spilleren. Vær sikker på, at du for- du skrive titlen på eventyrspillet. Skriv står, hvordan det virker. Fanget i parken, og tryk ok. Du kan også skrive en indledende tekst, det kan Endnu et eksempel: være en slags rammefortælling, kort eller Hvis du har placeret en kniv i køkke- lang. Her kan du skrive: Du er lukket net, men ombestemmer dig og vil give inde i en mystisk park. Kan du komme den til spilleren i stedet, så skal du (under ud?. Husk at trykke ok. 60 mit eget eventyrspil computer 61

6 Du kan hente billeder, der passer til denne øvelse på bogens hjemmeside. Billederne hedder det samme som stederne. Find selv på beskrivende tekster til alle stederne (vent med det sidste sted). Prøv at skabe en uhyggelig eller mystisk stemning. 4) Nu skal du lave vejene. Find selv på passende beskrivelser til valgmulighederne. Læg mærke til, at der er pile i begge ender på de fleste veje på kortet. Du skal altså oprette en vej fra sted (1) til sted (2) og fra sted (2) til sted (1) og så videre. Lav IKKE nogen vej fra sted (7) til sted (8)! 5) Nu skal du oprette ting. Vi skal bruge en magnet i en snor og en nøgle. Giv dem gerne beskrivelser. Magneten skal placeres på stedet Bænk (3). Nøglen skal placeres SKJULT på stedet Busk med skraldespand (6). Illust rationen nederst på siden viser, hvordan nøglen placeres. 6) Test spillet, hvis du ikke allerede har gjort det. Du skal nu kunne gå rundt mellem stederne 1-7, som på det tegnede kort. På stedet Bænk skal du kunne se en magnet i en snor, som du kan tage. Som du måske allerede har gættet, er meningen med spillet, at magneten skal bruges på stedet Busk med skraldespand, sådan at nøglen bliver synlig. Så kan spilleren tage nøglen og bruge den på stedet Låge, så hun kan komme ud og vinde spillet. For at det kommer til at virke sådan, skal vi oprette reaktioner. Som du ved, kan spilleren bruge en ting, som han har. Det, vi skal nu, er, at sørge for at der sker noget, når spilleren bruger den rigtige ting det rigtige sted. Der er to forskellige typer af ting, der kan ske: TING: Enten bliver en skjult ting synlig (så spilleren ser en ting, han ikke så før). STED: Eller stedet ændres (så spilleren f.eks. får andre veje at gå). Vi fortsætter øvelsen. 7) Vælg fanebladet Reaktioner, og klik på Ny reaktion. Først skal du vælge stedet, hvor reaktion - en sker. Vælg Busk med skraldespand (6). Så skal du vælge den ting, spilleren skal bruge. Vælg en magnet i en snor. Så skal du vælge, hvad der sker. Vælg Skjult ting bliver synlig. Og i Tingen der bliver synlig, vælger du en nøgle. Nu skal du vælge, hvad der sker med tingen, der bruges. Vælg Ingenting. Læg mærke til forklaringen under overskriften Betydning. Og husk så at klikke på Tilføj reaktion. 62 mit eget eventyrspil computer 63

7 starten, men da du brugte alle dine kræf- Hvad sker med tingen, som bruges? Når ter, gav låsen op med et højt klik. Nu kan du opretter en ny reaktion, kan du vælge, du endelig gå ud af den forheksede park. hvad der sker med den ting, som bruges. For det meste kan du bare vælge ingen- 10) Nu er vi så godt som færdige med øvel- ting. Hvis tingen logisk set bliver brugt sen. Nu skal du bare sørge for, at spillet op, så vælg Den forsvinder (brug af også slutter på stedet Tillykke! (8). træ et sted med et bål, f.eks.). Hvis du Vælg fanebladet Start og slut, vælg vælger Den bliver på stedet, bliver tin- stedet under Slutning(er), og sæt kryds: gen nævnt i beskrivelsen af stedet, men kan ikke tages op igen. 11) Test spillet. Gør det større, bedre og sjo- Billeder vere, eller start på dit helt eget eventyr- spil. Billeder skal være i.jpg -format. Det er de næsten altid, hvis de stammer fra digitalkameraer eller fra nettet. Hvis du vil bruge Giv spilleren en chance! I vores øvelse andre billedtyper, må du lave dem om i et var det måske ikke lige til at regne ud, at billedbehandlingsprogram, som Adobe Pho- 8) Nu kan spilleren fi nde den skjulte nøgle Læg mærke til forklaringen under over- magneten skulle bruges (for at fi ske nøg- toshop eller Paintshop. ved at bruge magneten. Nu skal vi sørge skriften Betydning. len op af skraldespanden). Husk, at du for, at hun også kan komme ud ad lågen ved at bruge nøglen. Vælg fanebladet Reaktioner, hvis du Og husk så at klikke på Tilføj reaktion. Er du med på, hvad vi gjorde? Når spilleren nu bruger nøglen på stedet Låge kan give spilleren gode råd. F.eks. kunne du lægge en seddel et sted med beskrivelsen: Der står Mon nøglen er smidt Hvor får du billederne fra? Tag dem selv med digitalkamera Tegn dem selv, eller klip dem ud og scan ikke allerede er der, og klik Ny reaktion. Først skal du vælge stedet, hvor reaktionen sker. Vælg Låge (7). Så skal du vælge den ting, spilleren skal bruge. Vælg en nøgle. Så skal du vælge, hvad der sker. Vælg Stedet ændrer sig. Og i Den nye udgave af stedet, vælger (7), vil hun uden videre hoppe til stedet Tillykke (8). På den måde kan du lave mange forskellige slags reaktioner. Det nye sted kan være helt forskelligt fra det gamle, eller det kan være næsten ens alt efter, hvordan du har lavet det. ud?. dem ind. Tegn dem selv i et billedbehandlingsprogram Find dem på nettet (f.eks. via Googles billedsøgning). Vær opmærksom på ophavsretten! du Tillykke! (8). 9) Vælg fanebladet Steder, og vælg stedet Så skal du vælge, hvad der sker med tin- Tillykke! (8). Udfyld den beskrivende gen, der bruges. Vælg Ingenting. tekst, f.eks. Nøglen var svær at dreje i 64 mit eget eventyrspil computer 65

8 Udgivelse af spil Ideer til spil Når du er færdig og tilfreds med et spil, er det på tide at udgive det. I menuen Filer, vælger du Lav eventyr-afspiller. Du kan vælge mellem to slags færdigt spil, enten beregnet til at blive spillet på internettet, eller til at blive spillet normalt og f.eks. blive brændt på cd. Det færdige spil vil ligge i en mappe med navnet eventyrspil_net eller eventyrspil i din projektmappe. Eventyrspil-udgave af Palle alene i verden. Eventyrspil, hvor spilfi guren vågner op med hukommelsestab og skal prøve at fi nde ud af, hvem han er. Eventyrspil, hvor spilfi guren skal fi n- de noget, der lugter, i sin lejlighed og bruge affaldsposen på det. Eventyrspil, som foregår på din skole. Når du skal flytte spillet, brænde det på cd, e det eller lignende, er det vigtigt, at du altid flytter eller kopierer hele denne mappe med indhold. Du må godt give mappen et andet navn. For at starte spillet i en almindelig eventyrspil -mappe, åbner du mappen og dobbeltklikker på Eventyr_afspiller.exe. For at starte spillet i en eventyrspil_net - mappe, er det index.htm, som skal åbnes. Figur 34 Everquests eventyrverden 66 mit eget eventyrspil computer 67

Kom gratis på nettet med 123hjemmeside:

Kom gratis på nettet med 123hjemmeside: . afsnit Kom gratis på nettet med hjemmeside: Få en funklende en funklende Start din egen kreative hjemmeside, og del dine bedste oplevelser, billeder og videoklip med Få familie og venner. Med hjemmeside

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Word- 4: Indsættelse af grafik (fra Internet?)

Word- 4: Indsættelse af grafik (fra Internet?) Word- 4: Indsættelse af grafik (fra Internet?) Ofte vil man gerne peppe sine dokumenter op med noget grafik eller vise noget vigtigt og meget relavant i forbindelse med teksten. Det er ikke svært med Word!

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre!

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre! Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Hvad er en søgemaskine? 10 Hvad er en portal? 16 Hvad gør jeg, hvis jeg oplever noget ubehageligt på nettet? 18 Hvordan

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Byd velkommen kursus i dukapc.

Byd velkommen kursus i dukapc. 1 Byd velkommen kursus i dukapc. Præsenter dig (jer) selv og din baggrund for at undervise. Skriv dit Navn og e-mail adresse op på tavlen Fortæl om kursusstedet Toiletforhold Tidsplan Pauser Kaffe Rygning

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere