DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af"

Transkript

1 realisme? Hvad betyder lydsiden for spillet og spilleren? er et strategispil, for det angår ikke spillet, men dig. Derimod kan det være interessant, DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af holde, at valgmulighederne er alt for begræn- Prøv allerførst at spille et af de små demo- fi gurer, som optræder i spillet. Mange spil sede, at der ingen udvikling er i spillets for- Nu skal du lave dit eget eventyrspil, hvor spil, så du får en fornemmelse af, hvad det rummer modstandere, der er styret af com- tælling, eller at lydsiden ikke lever op til bil- du fortæller din egen historie i tekst og er, du kan lave. Du kan fi nde demo-spillene puteren. Spiller de strategisk eller tilfældigt ledsiden. Husk at være konkret i kritikken, og billeder. Programmet, som du skal bruge på For at spille og dumt? Kan de udvikle sig, lære, ændre udnyt analysens iagttagelser det er menin- til at lave og afspille historien i, ligger på demo-spillene skal du bruge en nyere ver- strategi? Beskriv spillerens spilfi gur. gen med dem! bogens hjemmeside: sion af Internet Explorer og version 7 af Ma- I dette kapi- cromedias Flash Player (plugin). Hvis du Spillemåder: Er spillet særligt beregnet til tel bliver du skridt for skridt vejledt, gen - mangler Flash Player 7 kan du hente den via spil i netværk, flere spillere ad gangen eller Vælg et computerspil og skriv en anmel- nem forskellige øvelser, om, hvordan du et link på siden. lignende? delse af det. Målret anmeldelsen til et bestemt medie, f.eks. en avis, et computer- selv kan lave et eventyrspil og bagefter afspille det, så dine kammerater kan prø- Muligheder i spillet Varighed og tempo: Hvordan er spillets tem- blad eller en hjemmeside. Begynd med at ve at spille dit spil. Kort fortalt går du rundt mellem STEDER, po (højt/lavt, jævnt/ujævnt)? Hvor lang tid læse en spilanmeldelse i det pågældende Når du har gennemgået dette kapitel, hvor der ligger TING, du kan SE, TAGE, SMI- tager det at spille færdigt (hvis det kan spil- medie. og prøvet at lave alle øvelserne, ved du, DE og BRUGE. les færdigt)? Hvor lang tid bruger man al- Skriv en sammenhængende analyse af et hvordan du programmerer et eventyrspil, Hvert sted består af en titel, en beskriven- mindeligvis på at spille spillet? selvvalgt computerspil. og så er det tid til at fortælle din egen hi- de tekst og lister med de veje, man kan gå, storie. Husk! Lav først rammefortællin g- og de ting der fi ndes på stedet. Spillets samlede udtryk: Virker spillets sam- en, og tegn derefter en plan over antal- lede udtryk (billedside, lydside osv.) sam- Find på et nyt computerspil. Prøv at tænke let af steder (sider) og vejene imellem Et sted kan f.eks. se sådan her ud: menhængende og overbevisende, eller er nyt og anderledes. Beskriv, hvordan det (links). der modsætninger eller mindre heldige ele- fungerer, og skitsér, hvordan det ser ud. menter? Beskriv og vurdér spillets samlede Huskelisten til analyse kan bruges som æstetik. Det kan også være interessant at hjælpemiddel. I kan fi nde billedmateriale, stille spørgsmål som: Hvis spillet var en bog, musik og andet til brug ved fremlæggel- hvad var det så for en slags bog? Hvis spillet sen, hvor spillet skal præsenteres. Aftal på var en fi lm, hvad var det så for en fi lm? forhånd, om der skal produceres reklame- materiale som f.eks. plakat og emballage. Vurdering: Beskriv, hvad der er lykkedes, og En anden mulighed er at producere en hvad der er mindre heldigt i spillet. Prøv at hjemmeside for spillet. vurdere spillet på dets egne betingelser. Det er således ikke så relevant en kritik, at du måske bedre kan lide actionspil, når spillet 52 hypertekst og computerspil computer 53

2 Hvad man kan se Når man klikker på Se (forstørrelsesglasset), skal man vælge den ting, man ønsker at se nærmere på. Man kan vælge mellem både de ting, man har, og de ting der ligger på stedet. Måske får man bare besked om at der ikke er noget særligt at se. Men det kan også være, at man får en vigtig eller sjov oplysning. Tag Når man klikker på Tag (hånden), skal man vælge den ting, man ønsker at tage. Man kan selvfølgelig kun vælge mellem de ting, der ligger på stedet. Man kan komme ud for, at man ikke kan bære mere end f.eks. tre ting ad gangen så må man smide noget andet. Smid Når man klikker på Smid (overkrydset hånd), skal man vælge den ting, man ønsker at smide. Man kan selvfølgelig kun vælge mellem de ting, man har. Når man har smidt en ting, ligger den på stedet (og man kan tage den igen). Brug Når man klikker på Brug (hammeren), skal man vælge den ting, man ønsker at bruge. Man kan kun vælge mellem de ting man har. Måske får man at vide, at der ikke sker noget særligt. Men det kan også være, at der sker noget, så man får nye muligheder. Hvis du trykker på hjælpe-knappen (? ) vises ovenstående. Hvad går spillet ud på? De små eventyrspil kan handle om alt muligt, men de fungerer altid grundlæggende på samme måde. Når man vælger at bruge en ting (ved at klikke på brug, dvs. hammer-ikonet) sker der enten ikke noget, eller også dukker en ny ting op, eller stedet ændrer sig. Eksempel: Der er en mørk kælder, man kan gå ned i en kælder, hvor man ikke kan se noget og ikke gå andre steder hen end op igen. Et andet sted i spillet ligger der en lommelygte. Hvis man tager den med ned i kælderen og klikker på brug og lommelygte, så sker der noget. Nu kan man se en lem i gulvet Eksempel: Der er et pengeskab, men det er låst. Et andet sted ligger der en nøgle. Hvis man tager den med hen til pengeskabet og vælger brug og nøgle, så sker der noget. Nu kan man tage En hel bunke hundredekronesedler. Har Når man klikker på Har (tasken), vises en liste over de ting, man har på sig. Hjælp (?) Når man klikker på Hjælp vises skærmbilledet ovenfor. Lav dit eget eventyrspil Hvis du har prøvet at spille et af de små demo-spil, har du nu en fornemmelse af, hvad Mit eget eventyrspil går ud på. Nu skal du selv lave dit eget eventyrspil! Når man spiller de færdige spil, foregår det i afspilleren. Det er et lille program. som nemt kan lægges på en hjemmeside på internettet. Det var også sådan, du afprøvede det, hvis du besøgte For at lave et spil, skal du bruge et helt andet program, nemlig konstruktøren. Start programmet, og vælg Ny i menuen Filer, og skriv navnet på dit projekt. Det er bare, så du selv kan fi nde det igen. Her har brugeren skrevet øvelse, og hans projekt vil komme til at ligge på C:\AlleProjekter\ øvelse\. 54 mit eget eventyrspil computer 55

3 Når man har trykket OK kan man gå i gang. Det ser sådan her ud Steder (øvelse nr. 1) Lad os starte med at lave et lille spil, hvor man kun kan gå rundt mellem forskellige steder: 1) Hvis programmet ikke er startet, så start det. 7) Klik på knappen Nyt sted. Læg mærke til, at der nu står (2) ud for Vælg sted: prøv at bruge denne menu til at gå tilbage til sted (1). Sådan hopper man rundt mellem stederne i konstruktøren. Gå nu tilbage til sted (2), og udfyld stedet lige som før, men selvfølgelig med et andet indhold. F.eks. Første gang, man prøver, kan det godt se forvirrende ud, men det er i virkeligheden ikke så svært at bruge konstruktøren. Her går vi ud fra, at programmet er installeret og klar til brug. Information om installation, systemkrav og lignende fi n- des på bogens hjemmeside sammen med programmet. Øverst ser du en række faneblade, som Steder, Ting, Spillerens ejendele, Reaktioner og Start og slut. Til at begynde med bliver vi på det første faneblad, altså Steder. Det er her, vi laver alle de steder, vi vil bruge i vores eventyrspil. 2) Vælg ny, tast projektets navn ind (f.eks. testprojekt ) og tryk ok. 3) Nu skulle du have et skærmbillede lige som på side 56. Ud for Vælg sted står der (1). Det er det første tomme sted. 4) Giv stedet et navn ved at skrive f.eks. Stuen ud for Stedet (navn): og klik ok. 5) Giv stedet en beskrivelse ved at skrive i feltet Beskrivelsen af stedet:, skriv f.eks. Du er i en hyggelig stue med et tykt tæppe på gulvet. Husk at trykke ok. 6) Giv evt. stedet et billede ved at klikke på knappen Billede og fi nde et passende billede. Da dette bare er en øvelse, så kan ethvert billede bruges. Du har nu lavet de grundlæggende dele af et sted. Stedet (navn): Køkkenet Beskrivelsen af stedet: Du er i et skinnende hvidt køkken. Billede: Et billede af køkkenet (Da dette bare er en øvelse, så kan ethvert billede bruges.) 8) Lav endnu et sted: Stedet (navn): Soveværelset Beskrivelsen af stedet: Du er i et mørkt soveværelse. Billede: Et billede af soveværelset (Da dette bare er en øvelse, så kan ethvert billede bruges.) 9) Nu skulle du have tre steder: (1) Stuen (2) Køkkenet (3) Soveværelse Alle steder har et nummer, som ikke vises i det færdige spil. Numrene gør det nemmere at holde rede på stederne, før de har fået navne, eller hvis flere steder har samme navn. 56 mit eget eventyrspil computer 57

4 Tallene vises kun i konstruktøren, ikke i Nu kan du se den valgmulighed, du lige har 13) Nu er vi færdige med den lille øvelse. det færdige spil. lavet: Gem dit projekt (Vælg Gem under me- nuen Filer ). 10) Men vi er ikke færdige endnu, for hvis vi 11) Lav en valgmulighed til, så man ved at Vælg fanebladet Test spil, og tryk på prøvede spillet nu, ville vi bare være i Gå ud af den røde dør kommer ind i knappen Test spil. Stuen (det første sted). Spilleren ville Soveværelset (3). Spillet skulle gerne virke sådan, at du Hvis du vil gøre det rigtig svært for spille- ikke have nogen mulighed for at gå til starter i stuen, hvorfra du kan gå ind i ren, kan du lave en hel labyrint, der er svær køkkenet eller soveværelset. Det gør vi no- 12) Nu kunne man tro, at vi var færdige. Men soveværelset eller køkkenet. Og fra sove- at fi nde rundt i. F.eks. kunne du lave en skov get ved nu. hvis vi spillede spillet nu, ville vi godt nok værelset eller køkkenet kan du komme med en masse næsten ens steder, som spil- Sørg for at Stuen vises (ved at vælge kunne gå fra stuen og til soveværelset tilbage til stuen. leren skulle igennem. det i Vælg sted ). Klik på Ny vej. Følgende vindue kommer frem: eller køkkenet. Men når vi først var i sove - værelset eller køkkenet, ville vi ikke kunne Du kan altid teste dit spil, også mens du Ting (øvelse nr. 2) komme videre. Der skal nemlig også tilføj- er i gang med at lave det. Når du er fær- Vores lille spil vil blive lidt mere interessant, es valgmuligheder til de steder. dig med at teste, så klik i X i spil-vinduets hvis der ligger nogle ting på stederne, altså Altså: Vælg Køkkenet (2) i Vælg sted, øverste højre hjørne. Det er en god idé at ting som spilleren kan tage, smide og se og klik Ny valgmulighed og udfyld teste undervejs. På den måde opdager du nærmere på. f.eks. sådan: nemt, om du har glemt noget. Beskrivelse: Gå ud. Hvis du har lukket projektet fra øvelse nr. 1, Mål: Stuen (1) Mere om veje man kan gå så åbn det igen. (Menuen Filer : Åbn ). Og vælg Soveværelset (3) i Vælg sted, Der kan højst være seks veje man kan gå 1) Når vi tilføjer ting, starter vi altid med at I det øverste felt ( Beskrivelse ) skal du skri- og klik Ny valgmulighed og udfyld fra et sted. Valgmulighederne (=vejene) be- oprette tingene, først bagefter tager vi stil- ve det, som spilleren kan vælge. Skriv f.eks. f.eks. sådan: høver ikke at overholde naturlovene! I virke- ling til, hvor de skal ligge. Gå ud af den blå dør. Beskrivelse: Forlad soveværelset. ligheden kan man for det meste gå tilbage Vælg fanebladet Ting, og klik på Ny Mål: Stuen (1). samme vej, som man kom, men sådan be- ting. I det nederste felt ( Mål ) skal du vælge det høver det ikke at være. Du bestemmer selv! sted, som man havner (ved at gå ud af den Husk at lave alle de nødvendige veje. Den bedste måde, at planlægge et spil på, blå dør ). Vælg Køkkenet (2). Tryk ok. Hvis du laver en vej fra A til B, skal du er at starte med at tegne et kort over ste- normalt også lave en vej fra B til A! Und- derne og vejene imellem dem. Et kort over tagelsen er, hvis du ikke vil have, at man det forrige eksempel kunne se sådan ud som skal kunne komme tilbage samme vej, overfor: som man kom. 58 mit eget eventyrspil computer 59

5 Udfyld Tingens navn med f.eks. Bly- I dette vindue er der oprettet tre ting fanebladet Steder ) flytte den til Tilgæn- 3) Her er et kort over de steder og veje, du ant, og Evt. beskrivelse med En gul ( Blyant, Spejl og Opvaskebørste ). gelige ting. Og så gå til fanebladet Spil- skal oprette: Du skal altså give sted (1) blyant Ejeren har tydeligvis tygget me- Hvis du markerer en af tingene (ved at lerens ejendele, hvor du nu kan flytte den navnet Udenfor huset og oprette alle get på den. Klik på Ny ting for at opret- klikke på den), kan du klikke på >> så fra Tilgængelige ting til spilleren. de andre steder, f.eks. Sti med statue te tingen. den flytter over i næste spalte: Findes (2) og Bænk (3). I alt skal der være følg- 2) Du kan blive ved med at oprette ting ved at udfylde felterne og klikke på Ny ting. Når du er færdig så klik på Luk. (Du kan altid oprette flere ting senere). Beskrivelsen behøver du ikke at udfylde, men det er sjovest for spilleren, hvis den er udfyldt. Beskrivelsen er det, der vises, når spilleren vælger at se på en ting. her. Du kan også flytte en ting helt over i spalten Findes skjult her. Hvad det betyder vender vi tilbage til. Når du er færdig her, tryk ok. Tilgængelige ting = de ting der ikke ligger nogen steder Hvis du senere vil flytte en ting, f.eks. fra stuen til køkkenet, skal du først vælge stedet stuen og 6) Prøv at se listen over alle ting på fanebladet Ting. Her kan du på en overskuelig måde se, hvilke ting du har oprettet, og hvor de fi ndes. 7) Husk at du ind imellem kan teste dit spil. Reaktioner (øvelse 3) ende 8 steder: Udenfor huset (1) Sti med status (2) Bænk (3) Sti (4) T-sti (5) Busk med skraldespand (6) Låge (7) Tillykke! (8) flytte tingen til Tilgængelige ting. Du er nu igennem langt det meste af det, Du kan bruge en beskrivelse til at give Derefter vælger du stedet køkkenet, og du skal kende for at lave dit eget eventyrspil. spilleren et godt råd, føre ham på vildspor flytter tingen fra Tilgængelige ting til Du mangler kun at forstå hvad reaktioner eller bare underholde ham (F.eks.: Bag Findes her. er. Det er til gengæld nok også det sværeste. på billetten har nogen skrevet, Husk lyg- Men så svært er det heller ikke! ten, når du går ind i hulen ). 4) Det kan også være, at du vil have, at spil- leren skal have en eller flere ting fra star- I denne øvelse laver vi en lille del af et spil, 3) Tingene, du har oprettet, ligger ikke no- ten af. som vi kalder Fanget i parken. Du kan se gen steder. Det gør vi noget ved nu. Vælg Klik på fanebladet Spillerens ejendele. den færdige øvelse på fanebladet Steder. Og vælg det sted, Her kan du flytte ting fra Tilgængelige dk. du vil placere en eller flere af tingene. ting til spilleren. F.eks. Stuen (1). Klik på Redigér ting 1) Start et nyt projekt. der fi ndes her. 5) Prøv at lege med at oprette ting. Pla cer dem på forskellige steder, og/eller giv 2) Vælg fanebladet Start og slut. Her kan dem til spilleren. Vær sikker på, at du for- du skrive titlen på eventyrspillet. Skriv står, hvordan det virker. Fanget i parken, og tryk ok. Du kan også skrive en indledende tekst, det kan Endnu et eksempel: være en slags rammefortælling, kort eller Hvis du har placeret en kniv i køkke- lang. Her kan du skrive: Du er lukket net, men ombestemmer dig og vil give inde i en mystisk park. Kan du komme den til spilleren i stedet, så skal du (under ud?. Husk at trykke ok. 60 mit eget eventyrspil computer 61

6 Du kan hente billeder, der passer til denne øvelse på bogens hjemmeside. Billederne hedder det samme som stederne. Find selv på beskrivende tekster til alle stederne (vent med det sidste sted). Prøv at skabe en uhyggelig eller mystisk stemning. 4) Nu skal du lave vejene. Find selv på passende beskrivelser til valgmulighederne. Læg mærke til, at der er pile i begge ender på de fleste veje på kortet. Du skal altså oprette en vej fra sted (1) til sted (2) og fra sted (2) til sted (1) og så videre. Lav IKKE nogen vej fra sted (7) til sted (8)! 5) Nu skal du oprette ting. Vi skal bruge en magnet i en snor og en nøgle. Giv dem gerne beskrivelser. Magneten skal placeres på stedet Bænk (3). Nøglen skal placeres SKJULT på stedet Busk med skraldespand (6). Illust rationen nederst på siden viser, hvordan nøglen placeres. 6) Test spillet, hvis du ikke allerede har gjort det. Du skal nu kunne gå rundt mellem stederne 1-7, som på det tegnede kort. På stedet Bænk skal du kunne se en magnet i en snor, som du kan tage. Som du måske allerede har gættet, er meningen med spillet, at magneten skal bruges på stedet Busk med skraldespand, sådan at nøglen bliver synlig. Så kan spilleren tage nøglen og bruge den på stedet Låge, så hun kan komme ud og vinde spillet. For at det kommer til at virke sådan, skal vi oprette reaktioner. Som du ved, kan spilleren bruge en ting, som han har. Det, vi skal nu, er, at sørge for at der sker noget, når spilleren bruger den rigtige ting det rigtige sted. Der er to forskellige typer af ting, der kan ske: TING: Enten bliver en skjult ting synlig (så spilleren ser en ting, han ikke så før). STED: Eller stedet ændres (så spilleren f.eks. får andre veje at gå). Vi fortsætter øvelsen. 7) Vælg fanebladet Reaktioner, og klik på Ny reaktion. Først skal du vælge stedet, hvor reaktion - en sker. Vælg Busk med skraldespand (6). Så skal du vælge den ting, spilleren skal bruge. Vælg en magnet i en snor. Så skal du vælge, hvad der sker. Vælg Skjult ting bliver synlig. Og i Tingen der bliver synlig, vælger du en nøgle. Nu skal du vælge, hvad der sker med tingen, der bruges. Vælg Ingenting. Læg mærke til forklaringen under overskriften Betydning. Og husk så at klikke på Tilføj reaktion. 62 mit eget eventyrspil computer 63

7 starten, men da du brugte alle dine kræf- Hvad sker med tingen, som bruges? Når ter, gav låsen op med et højt klik. Nu kan du opretter en ny reaktion, kan du vælge, du endelig gå ud af den forheksede park. hvad der sker med den ting, som bruges. For det meste kan du bare vælge ingen- 10) Nu er vi så godt som færdige med øvel- ting. Hvis tingen logisk set bliver brugt sen. Nu skal du bare sørge for, at spillet op, så vælg Den forsvinder (brug af også slutter på stedet Tillykke! (8). træ et sted med et bål, f.eks.). Hvis du Vælg fanebladet Start og slut, vælg vælger Den bliver på stedet, bliver tin- stedet under Slutning(er), og sæt kryds: gen nævnt i beskrivelsen af stedet, men kan ikke tages op igen. 11) Test spillet. Gør det større, bedre og sjo- Billeder vere, eller start på dit helt eget eventyr- spil. Billeder skal være i.jpg -format. Det er de næsten altid, hvis de stammer fra digitalkameraer eller fra nettet. Hvis du vil bruge Giv spilleren en chance! I vores øvelse andre billedtyper, må du lave dem om i et var det måske ikke lige til at regne ud, at billedbehandlingsprogram, som Adobe Pho- 8) Nu kan spilleren fi nde den skjulte nøgle Læg mærke til forklaringen under over- magneten skulle bruges (for at fi ske nøg- toshop eller Paintshop. ved at bruge magneten. Nu skal vi sørge skriften Betydning. len op af skraldespanden). Husk, at du for, at hun også kan komme ud ad lågen ved at bruge nøglen. Vælg fanebladet Reaktioner, hvis du Og husk så at klikke på Tilføj reaktion. Er du med på, hvad vi gjorde? Når spilleren nu bruger nøglen på stedet Låge kan give spilleren gode råd. F.eks. kunne du lægge en seddel et sted med beskrivelsen: Der står Mon nøglen er smidt Hvor får du billederne fra? Tag dem selv med digitalkamera Tegn dem selv, eller klip dem ud og scan ikke allerede er der, og klik Ny reaktion. Først skal du vælge stedet, hvor reaktionen sker. Vælg Låge (7). Så skal du vælge den ting, spilleren skal bruge. Vælg en nøgle. Så skal du vælge, hvad der sker. Vælg Stedet ændrer sig. Og i Den nye udgave af stedet, vælger (7), vil hun uden videre hoppe til stedet Tillykke (8). På den måde kan du lave mange forskellige slags reaktioner. Det nye sted kan være helt forskelligt fra det gamle, eller det kan være næsten ens alt efter, hvordan du har lavet det. ud?. dem ind. Tegn dem selv i et billedbehandlingsprogram Find dem på nettet (f.eks. via Googles billedsøgning). Vær opmærksom på ophavsretten! du Tillykke! (8). 9) Vælg fanebladet Steder, og vælg stedet Så skal du vælge, hvad der sker med tin- Tillykke! (8). Udfyld den beskrivende gen, der bruges. Vælg Ingenting. tekst, f.eks. Nøglen var svær at dreje i 64 mit eget eventyrspil computer 65

8 Udgivelse af spil Ideer til spil Når du er færdig og tilfreds med et spil, er det på tide at udgive det. I menuen Filer, vælger du Lav eventyr-afspiller. Du kan vælge mellem to slags færdigt spil, enten beregnet til at blive spillet på internettet, eller til at blive spillet normalt og f.eks. blive brændt på cd. Det færdige spil vil ligge i en mappe med navnet eventyrspil_net eller eventyrspil i din projektmappe. Eventyrspil-udgave af Palle alene i verden. Eventyrspil, hvor spilfi guren vågner op med hukommelsestab og skal prøve at fi nde ud af, hvem han er. Eventyrspil, hvor spilfi guren skal fi n- de noget, der lugter, i sin lejlighed og bruge affaldsposen på det. Eventyrspil, som foregår på din skole. Når du skal flytte spillet, brænde det på cd, e det eller lignende, er det vigtigt, at du altid flytter eller kopierer hele denne mappe med indhold. Du må godt give mappen et andet navn. For at starte spillet i en almindelig eventyrspil -mappe, åbner du mappen og dobbeltklikker på Eventyr_afspiller.exe. For at starte spillet i en eventyrspil_net - mappe, er det index.htm, som skal åbnes. Figur 34 Everquests eventyrverden 66 mit eget eventyrspil computer 67

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 Picasa 3 - billedbehandling Dansk vejledning til Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 picasa.google.dk Åge Monrad UC Syddanmark Haderslev juni 2014 Enhver distribution uden forfatterens samtykke

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Handel på Internettet Pricerunner side 1 af6 www.pricerunner.dk Pricerunner er en side hvor man kan sammenligne produkter og priser. Det er muligt at filtrere sin søgning og at søge i emner, eller på et

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Faxekuben Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Indholdsfortegnelse 1. VEJLEDNING TIL BRUG AF FAXEKUBEN... 3 2. HVAD ER FAXEKUBEN... 5 3. ISAP SKADESREGISTRERINGSSYSTEM TIL ANMELDELSE

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Brugermanual til KlubOffice og KlubCMS. Light udgaven

Brugermanual til KlubOffice og KlubCMS. Light udgaven Brugermanual til KlubOffice og KlubCMS Light udgaven Indhold Indledning... 3 Start... 3 KlubOffice... 4 Overblik... 4 Kampflytning... 4 KlubCMS... 7 Overblik... 7 Nyhed på forsiden... 8 Skriv om dit hold...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere