TIL FORSTANDIGE MENNESKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL FORSTANDIGE MENNESKER"

Transkript

1

2 E t af formålene med åbenbaringen af Qur an var at samle folk til at tænke på skabelsen. Når en person undersøger hans egen krop eller en hvilken som helst anden levende skabning i naturen, verden eller hele universet, ser han tydeligt en perfekt formgivning, skabelseskunst, nøje planlægning og intelligens. Alt dette er bevis for Guds eksistens, énhed og evig magt. Til folk med forstand blev skrevet for, at få læseren til at se og erkende nogle af de beviser på skabelse der findes i naturen. Mange levende mirakler fremvises i bogen med hundredevis af billeder og korte forklaringer. OM FORFATTEREN Forfatteren, som skriver under forfatternavnet Harun Yahya, blev født i Ankara i Han studerede humanistiske fag på Mimar Sinan - universitetet i Istanbul og filosofi på Istanbul - universitetet. Forfatteren har siden 1980 udgivet mange bøger om politiske, trosrelaterede og videnskabelige emner. Hans hovedfokus har været at modbevise Darvinisme og materialisme, to moderne myter fremført i videnskabelige klæder. Nogle af forfatterens bøger er blevet oversat til mere end 40 sprog og udgivet i relevante lande. Harun Yahyas bøger appellerer til alle mennesker, både muslimer og ikke-muslimer, uanset deres alder, race eller nationalitet, da de alle bevæger sig mod et mål: at åbne læsernes sind ved at opmuntre dem til at tænke over betydningsfulde emner, såsom eksistensen af Allah og Hans énhed, og ved at fremvise de faldefærdige grundlag og forvredne tanker i gudløse filosofisk systemer.

3

4 OM FORFATTEREN Under pseudonymet Harun Yahya, har forfatteren udgivet adskillige bøger med politiske og tros-relaterede emner. En væsentlig del af hans arbejde omhandler det materialistiske verdensbillede, og dettes historiske og politiske indflydelse på den verden vi lever i. [Pseudonymet er en kombination af de to navne Aron og John, som et ophøjet minde om to profeter, der kæmpede mod gudløsheden]. Hans arbejde omfatter: Judaism and Freemasonry, Freemasonry and Capitalism, Satan s Religion: Freemasonry, Jehovah s Sons and the Freemasons, The New Masonic Order, The Secret Hand in Bosnia, The Holocaust Hoax, Behind the Scenes of Terrorism, Israel s Kurdish Card, A National Strategy for Turkey, Solution: Qur anic Morals, Darwin s Antagonism Against the Turks, The Evolution Deceit, Perished Nations, The Golden Age, The Colour Art of Allah, The Truth of the Life of This World, Confessions of Evolutionists, The Misconceptions of Evolutionists, The Qur an Leads the Way to Science, The Design in Nature, Self-Sacrifice and Intelligent Models of Behaviour in Living Beings, Eternity Has Already Started, Kids Darwin Lied!, The End of Darwinism, The Creation of the Universe, Never Feign Ignorance, Timelessness and the Reality of Fate, The Miracle og the Atom, The Miracle in the Cell, The Miracle of the Immune System, The Miracle in the Eye, The Creation Miracle in Plants, The Miracle in the Spider, The Miracle in the Gnat, The Miracle in the Honeybee, The Miracle in the Ant. Blandt hans hæfter findes: The Mystery of the Atom, The Collapse of the Theory of Evolution: The Facts of Creation, The Collapse of Materialism, The end of Materialism, The Blunders of Evolutionists 1, The Blunders of Evolutionists 2, The Microbiological Collapse of Evolution, The Fact of Creation, The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions, The Biggest Deception in the History of Biology: Darwinism. Forfatterens andre værker om forskellige emner fra Koranen omfatter: Ever Thought About the Truth? Devoted to Allah, Abandoning the Society of Ignorance, Paradise, The Theory of Evolution, Moral Values in the Qur an, Knowledge of the Qur an, Qur an Index, Emigrating for the Cause of Allah, The Character of Hypocrites in the Qur an, The Secrets of the Hypocrite, The Epithets of Allah, Communicating the Message and Disputing in the Qur an, Basic Concepts in the Qur an, Answers from the Qur an, Death Resurrection Hell, The Struggle of the Messengers, The Avowed Enemy of Man, Satan, Idolatry, The Religion of the Ignorant, The Arrogance of Satan, Prayer in the Qur an, The Importance of Conscience in the Qur an, Day of Resurrection, Never Forget, Disregarded Judgements in the Qur an, Human Characters in the Society of Ignorance, The Importance of Patience in the Qur an, General Knowledge from the Qur an, Quick Grasp of Faith 1-2-3, The Crude reasoning of Disbelief, Perfected Faith, Before Regretting, Our Messengers Say, The Compassion of Believers, Fear of Allah, The Nightmare of Disbelief, Prophet Isa Will Come, Beauties Presented to Life by the Qur an, A Collection from Allah s Beauties

5 HIMLENES OG JORDENS TEGN TIL FORSTANDIGE MENNESKER Sandelig i himlene og på jorden er der overbevisende tegn for de troende. Og i jeres egen skabelse og i alt, hvad Han udbreder (på jorden) af levende væsener, er der visselig tegn for et folk, som har en sikker tro. (Sura al Djathija: 3-4) HARUN YAHYA OKTOBER 2003

6 Copyright: Harun Yahya 1999 Første udgivelse på tyrkisk: Vural Yayincilik, Istanbul, Tyrkiet 1995 Engelsk udgave: TaHa Publishers Ltd "The Signs af the Heavens and the Earth - For Men of Understanding" By: Harun Yahya Oversat til dansk af: IVIC Islamisk Videns- og InformationsCenter Omar Louborg Udgiver: IVIC Islamisk Videns-og InformationsCenter Nørre Allé 34 DK-8000 Århus C ISBN Seçil Ofset MAS-SIT Matbaac lar Sitesi 4. Cadde No: 77 Ba c lar-istanbul ( )

7 TIL LÆSEREN Grunden til at et bestemt kapitel er viet til evolutionsteoriens sammenbrud er, at denne teori udgør grundlaget for alle anti-spirituelle filosofier. Eftersom darwinismen fornægtede skabelsens faktum, og derfor Allahs eksistens, har den igennem de sidste 140 år været årsag til, at mange mennesker har opgivet deres tro eller er kommet i tvivl. Det er derfor en meget væsentlig forpligtelse at vise, at denne teori er et bedrag. Det er en forpligtelse som er stærkt knyttet til troen. Det er altafgørende, at dette væsentlige budskab når ud til alle mennesker. Nogle af vore læsere har måske kun mulighed for at læse én af vore bøger, og vi finder det derfor passende at reservere et kapitel til at opsummere dette emne. En anden pointe der bør fremhæves vedrører bogens indhold. I alle forfatterens bøger er trosrelaterede emner fremlagt i lyset af Koranens vers (ayat), og mennesker opfordres til at lære Allahs vers og til at leve efter dem. Alle de emner, der vedrører Allahs vers, er forklaret på en sådan måde, at de ikke efterlader tvivl eller ubesvarede spørgsmål i læserens sind. Den oprigtige, ligefremme og flydende skrivestil sikrer, at enhver læser, uanset alder eller miljø, uden videre kan forstå bøgerne. Denne effektive og klare måde at berette på, gør bogen letlæselig. Selv mennesker, der hårdnakket fornægter det spirituelle, bliver påvirket af de fakta, der bliver redegjort for i bøgerne og kan ikke modbevise sandheden i indholdet. Denne og alle andre bøger af forfatteren kan læses individuelt, eller læses af en gruppe mennesker sammen. At læse bøgerne i en gruppe af mennesker, som er villige til at drage udbytte af dem, har den fordel, at læserne kan udveksle personlige erfaringer og overvejelser over teksten med hinanden. At bidrage i form af omtale og læsning af denne type bøger vil desuden være en stor tjeneste for troen. Bøgerne er skrevet udelukkende for Allahs velbehag. Alle forfatterens bøger er overordentlig overbevisende. For de, som ønsker at overbringe troen til andre mennesker, vil en af de mest effektive måder at overbringe troen på være, at opfordre folk til at læse disse bøger.

8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Evnen til at se Allahs tegn Del: De fire dyr fremhævet i Koranen Myggen Honningbien Kamelen Fluen Del: Mennesket Skabelsen i livmoderen Kroppens mekanismer Forsvarssystemet Del: Tegnene i levende væsner Profess onelle Jægere Forsvarsteknikker Forbløffende arkitekter

10 Mysterierne ved dyrenes reproduktion Fuglene på træk Monark-sommerfuglens fantastiske rejse Naturen og teknologi Del: Jorden En planet skabt for mennesket Del: Nye videnskabelige opdagelser og Koranen Koranens Vers Og Un verset Del: Evolutionsbedraget

11 EVNEN TIL AT SE ALLAHS TEGN Og sig: Al pris og tak tilkommer Allah. Han vil snart vise jer Sine tegn, så I vil kende dem... Og din Herre er ikke uvidende Om det I gør. (Sura al-naml: 93) I det moderne samfund er menneskers indgang til Koranen meget forskellig fra, hvad det var dengang den blev åbenbaret. Generelt i den islamiske verden er der ret få mennesker, der har kendskab til Koranens indhold. Nogle muslimer hænger ofte Korancitater på væggene i deres hjem, som en del af en dekorativ sammenhæng, og ældre mennesker læser fra tid til anden i Koranen, da de formoder, at de derved bliver beskyttet mod ulykker og uønskede hændelser. I henhold til denne form for overtro, er Koranen for dem en slags amulet mod uheld. Koranens vers informerer os imidlertid om, at dens formål er helt forskelligt fra det her nævnte. Allah siger f.eks. i vers 52 i Sura Ibrahim: Denne (Koran) er et budskab til menneskeheden, så de kan advares derved, og så at de kan vide, at Han er Den Eneste Gud, og så at de forstandige kan lade sig formane. I utallige andre vers gør Allah det meget klart, at en af Koranens mest fornemme opgaver er at opfordre mennesket til eftertænksomhed. Allah opfordrer i Koranen mennesket til at forkaste den tro, og de værdier, som samfundet påtvinger dem og til selv at tænke efter, og dermed gøre op med fordomme, tabuer og alle former for båndlæggelse af deres sind. Mennesket må tænke over, hvordan det blev til og hvad formålet med dets liv er. Hvorfor skal vi dø, og hvad venter der os efter døden? Mennesket må spørge sig selv, hvordan det selv og hele universet blev til, og hvordan vors eksistens bevares og fortsættes. Alt imens men-

12 nesket gør dette, må det befri sig fra alle begrænsninger og forudfattede meninger. Via eftertanke uden at bevidstheden er bundet af sociale, ideologiske eller psykologiske begrænsninger, skulle mennesket kunne erkende at hele universet, inklusive mennesket, er skabt af en overordnet kraft. Selv når mennesket undersøger sit eget legeme eller et hvilket som helst andet emne i naturen, vil det opleve, at en imponerende harmoni, plan og visdom kommer til udtryk heri. Her kommer vi igen under Koranens egen vejledning. Allah viser os i Koranen hvad vi bør tænke over og undersøge. Ved hjælp af denne metode til refleksion, som Koranen beskriver, vil det menneske, der har troen på Allah, erkende Allahs fuldkommenhed og den evige visdom, viden og kraft i Hans skaberværk. Når den troende begynder at forstå tingene, som vist i Koranen, indser han snart, at hele universet er et tegn på Allahs kraft og kunstværk. Naturen er et kunstværk, ikke en skabene kunstner i sig selv. Ethvert kunstværk viser de enestående færdigheder hos den, der har skabt det og udtrykker derigennem kunstnerens budskab til os. I Koranen opfordres mennesket til at betragte talrige begivenheder og emner, der tydeligt bevidner Allahs eksistens og det enestående ved Allah og Hans egenskaber. I Koranen vil alt, hvad der bærer vidne herom, være udpeget som tegn til os, det vil sige prøvede vidneudsagn, som absolut viden og som udtryk for sandheden. Allahs tegn omfatter alle væsener i universet, der åbenbarer og meddeler Allahs eksistens og egenskaber. De, der kan betragte disse ting og huske på dem, vil opdage at hele universet består af Allahs tegn. Sandelig, dette er menneskehedens ansvar: at kunne se Allahs tegn... På denne måde vil et menneske komme til at kende den Skaber, som skabte mennesket og alt andet. Mennesket vil på denne måde søge nærmere til Ham, og opdage meningen med sit liv og sin eksistens, og derigennem få fremgang. Denne bog vil aldrig i tilstrækkelig grad kunne vise de utallige tegn, der findes fra Allah, ej heller kan nogen anden skreven bog gøre 10 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

13 det. Alt, det vil sige menneskets åndedræt, den politiske og sociale udvikling, universets kosmiske harmoni, atomet, som er en af de mindste fysiske bestanddele, alt dette er tegn på Allahs eksistens og fungerer under Hans kontrol og viden, og underlagt Hans love. At kunne opfatte og kende Allahs tegn kræver en personlig indsats og enhver vil opfatte og kende Allahs tegn i overensstemmelse med sin egen visdom og samvittighed. Visse retningslinier vil utvivlsomt også kunne hjælpe. Som et første skridt vil man kunne undersøge visse pointer, der er understreget i Koranen, for at kunne nå til forståelsen af, at hele universet er et udtryk for Allahs skabelse. Denne bog er skrevet for at rette opmærksomheden mod nogle af de emner, som vi gennem Koranen er blevet rådet til at tænke nærmere over. Allahs tegn i naturen er blevet fremhævet i Sura al-nahl: Det er Ham som sender vand (regn) ned fra himlen til jer: af det drikker I, og af det (vokser) planterne, hvoraf I lader kvæget æde. Ved det lader Han kornet gro, og oliven og daddelpalmer og druer og frugter af enhver art. Sandelig, heri er der visselig et tegn for folk, som vil tænke efter. Og Han har underlagt jer natten og dagen og solen og månen, og stjernerne er underlagt jer - på Hans befaling. Sandelig, i dette er der tegn for folk, som forstår. Og hvad Han har skabt for jer på jorden af forskellig art og farve. Og af dyr. Sandelig i dette er der tegn for folk, som husker. Og det er Ham, som har underlagt (jer) havet, så at I kan spise frisk kød derfra og frembringe smykker derfra, som I bærer. Og du ser skibene pløje sig igennem det, så I kan søge Hans Gaver (transport af mennesker og gods på havet) og for at I kan være taknemmelige. Og Han har anbragt bjerge solidt i jorden, så den ikke skælver med jer, og floder og veje, for at I må følge den rette vej. Og (Han har skabt andre) vejvisere: ( af dem) og af stjernerne retledes de. Evnen Tıl At Kunne Se Allahs Tegn 11

14 Er Han, som skaber da lig den, som intet har skabt? Vil I da ikke huske? (Sura al-nahl: 10-17) I Koranen opfordrer Allah mennesker med forstand, til at tænke over de emner som andre mennesker overser, eller simpelthen affærdiger med så ufrugtbare begreber som udvikling, tilfældighed eller naturens eget mirakel. Sandelig, i himlenes og jordens skabelse og i nattens og dagens vekslen er der visselig tegn for de forstandige. De, der ihukommer Allah, stående, siddende og liggende på deres sider, og som tænker dybt over himlenes og jordens skabelse (sigende): Vor Herre, Du har ikke skabt dette uden et formål, hellig er Du (hævet over alt, hvad nogle tilskriver Dig af partner). Frels os fra ildens straf! (Sura al-imran: ) Som vi ser i disse vers, ser forstandige mennesker Allahs tegn, og søger at fatte Hans evige viden, kraft og kunst gennem refleksion over og ihukommelse af disse tegn. For Allahs viden er ubegrænset og Hans skaberværk er fejlfrit. For forstandige mennesker er alt omkring dem et tegn på dette skaberværk. 12 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

15 Sandelig, Allah generer Sig ikke for at bruge en lignelse, hvad enten det er en myg eller noget meget større. Og for de troende, så ved de, at det er Sandheden fra deres Herre og for dem, der er vantro, så siger de:hvad vil Allah (sige) med denne lignelse? Med denne vildleder Han mange, og mange retleder Han dermed, men Han vildleder kun de oprørske. (Sura al-baqarah: 26)

16 1. DEL: DE FIRE DYR FREMHÆVET I KORANEN MYGGEN S om tidligere nævnt opfordrer Allah i Koranen jævnligt mennesker til at undersøge naturen og se tegnene i den. Alle besjælede og ubesjælede skabninger i universet er fulde af tegn, der beviser, at de er skabt og at de udtrykker deres skabers kraft, viden og kunst. Mennesket er ansvarligt for at identificere disse tegn ved at bruge sin visdom og for at hædre Allah. Selvom alle levende skabninger bærer disse tegn, er der nogle, som Allah refererer specifikt til i Koranen. Myggen er et af disse dyr. I Sura al-baqarah, vers 26 nævnes myggen: Sandelig, Allah generer Sig ikke for at bruge en lignelse, hvad enten det er en myg eller noget meget større. Og for de troende, så ved de, at det er Sandheden fra deres Herre og for dem, der er vantro, så siger de: Hvad vil Allah (sige) med denne lignelse? Med denne vildleder Han mange, og mange retleder Han dermed, men Han vildleder kun de oprørske. Selv myggen, der betragtes som en almindelig, uinteressant skabning, er værd at undersøge og fordybe sig i, idet den bærer Allahs tegn. Det er derfor Allah ikke forsmår at bruge en lignelse, hvad enten det er en myg eller noget større. Den vigtigste fødekilde for han og hun myg er nektar.

17 SPECIELLE KLØER TIL PARRING En han myg, som er moden nok til parring, bruger sine følehorn, dvs. sine høreorganer, til at finde hunnen. Han myggens antenner har en anden funktion end hunnernes. Tynde fjer for enden af deres antenner er stærkt følsomme overfor lyde, der udsendes af hun myg. Lige ved siden af han myggens kønsorganer, er der modhager, som hjælper ham til at holde på hunnen under parringen i luften. Han myg flyver i sværme som skyer, og når en hun myg kommer ind i sværmen, parrer den han, som kan holde hunnen, sig med hende under flyvningen. Parringen varer ikke længe og hannen flyver tilbage til sværmen efter parringen. Fra det øjeblik har hun myggen brug for blod, for at æggene kan udvikle sig. MYGGENS USÆDVANLIGE EGENSKABER Generelt siger man om myg, at de er blodsugere og lever af blod. Dette er imidlertid ikke korrekt, da det ikke er alle myg, der suger blod, men kun hun myggene. Desuden suger hun myggene ikke blod, fordi de har brug for mad. Både han og hun myg lever af nektar fra blomster. Den eneste grund til at hun myggen, til forskel fra han myggen, suger blod er fordi, de har brug for proteinerne i blodet, da det hjælper deres æg til at udvikle sig. Med andre ord, hun myggen suger kun blod for at sikre artens overlevelse. Myggens udviklingsproces er en af de mest fantastiske og beundringsværdige. Ganske kort kan de forskellige faser i et levende væsens ændringsproces fra en lillebitte larve til en myg beskrives således: Myggeæg, som fodres med blod for at udvikle sig, lægges af hun myggen i fugtige blade eller i en tør sø i løbet af sommeren eller efteråret. Før dette, undersøger hun myggen omhyggeligt jorden ved Hos nogle myg, lægger hunnen hundreder af æg, som et gitter.

18 Myg i puppestadiet. ÅNDEDRÆTSSYSTEMET Larvens åndedrætssystem fungerer ved at larven ånder luft ind gennem et hult rør, der er skubbet op over vandoverfladen, samtidig med at larven hænger nedad under vandet. Et klæbrigt sekret hindrer vandet i at trænge ind i den åbning, larven ånder igennem. at bruge de fine følere under sin bagkrop. Når hun finder et passende sted, begynder hun at lægge sine æg. Æggene, som er mindre end 1 mm lange, arrangeres i rækker, enten i grupper eller et efter et. Nogle arter lægger deres æg i en form, der fæstnes sammen som et gitter. Nogle af disse æg-grupper indeholder omkring 3oo æg. De pænt arrangerede hvide æg bliver snart mørke, og de bliver fuldstændig sorte på et par timer. Denne sorte farve yder larverne beskyttelse ved at forhindre, at de ses af andre insekter eller af fugle. Bortset fra at æggene skifter farve, ændrer nogle larvers hud også farve i forhold til deres omgivelser, hvilket hjælper til at beskytte dem. Larverne skifter farve ved brug af temmelig komplicerede kemiske processer. Der er ingen tvivl om, at hverken æggene, larverne eller moder myggen er bevidste om processerne bag farveskiftene i løbet af myggens forskellige udviklingsstadier. Det er udelukket at disse levende væsner selv kan skabe dette system eller at dette system skulle være skabt ved et tilfælde. Myg har været skabt med disse systemer fra det første øjeblik, de eksisterede. Puppe Larve 16 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

19 Ægge-gitter Nyudklækket larve Snorkel UD AF ÆGGET Når klækningsperioden er færdig, begynder larverne næsten samtidigt at komme ud af æggene. Larverne, som spiser hele tiden, vokser hurtigt. Deres hud bliver hurtigt for trang og tillader dem ikke at vokse yderligere. Dette antyder, at det er tid til deres første hamskifte. I denne fase revner den hårde, skrøbelige hud nemt. Før myggelarven har gennemgået sin fulde udvikling, skifter den hud to gange mere. Den måde, hvorpå myggelarven fodres, er ret forbløffende. Larven laver små hvirvelstrømme i vandet med sine to vifteformede modhagere, der er lavet af fjer. På den måde viftes bakterier og andre mikroorganismer forbi dens mund. Larven, som hænger nedad under vandoverfladen, trækker vejret gennem et luftrør magen til dykkernes snorkel. Et klæbrigt sekret, som udskilles fra dens krop, forhindrer vand i at trænge ind i den åbning, den ånder igennem. Dette levende væsen overlever i kraft af sammenhængen og samspillet mellem mange fine balancer. Hvis den ikke havde et luftrør, kunne den ikke overleve; hvis den ikke havde et klæbrigt sekret, ville dens luftrør blive fyldt med vand. Skabelsen af disse to systemer på to forskellige tider, ville betyde, at dyret døde i dette stadium. Dette beviser, at myggen har alle sine systemer intakte fra begyndelsen, dvs. at den er skabt. De Fıre Dyr, Fremhævet I Koranen 17

20 Når myggen kommer op af vandet, skal dens hoved slet ikke røre vandet, da blot et enkelt øjeblik uden vejrtrækning, kan betyde at den bliver kvalt. Selv en brise eller en lille bevægelse på vandoverfladen kan blive livsfarlig for myggen. Larven skifter hud endnu engang. Det sidste hamskifte er temmelig forskelligt fra de andre. I dette stadium bevæger larven sig frem til sit sidste modningsstadie, puppestadiet. Det hylster, den er i, bliver for trangt. Dette viser, at det er blevet tid til, at larven skiller sig af med hylsteret. Et så anderledes væsen kommer ud af denne skal, at det er svært at tro, at disse to udgør forskellige udviklingsfaser af det samme væsen. Som man kan se, er denne forandringsproces alt for kompliceret og fin til at være udviklet af enten larven eller hun myggen. Gennem dette sidste stadium i udviklingen, står myggen overfor faren for at blive kvalt, når dens åndedrætsåbninger, som når op over vandet gennem et luftrør, lukkes. Fra dette stadie fungerer åndedrættet ikke ved hjælp af disse huller, men ved hjælp af to rør, som er nyudviklede på dyrets forkrop. Det er derfor disse rør vender sig op mod vandoverfladen før hudskiftet. Myggen i puppen er nu blevet voksen. Den er flyveklar med alle sine organer: antenner, snabel, fødder, bryst, vinger, bagkrop og sine store øjne. 18 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

21 HVORDAN MYG OPFATTER DEN YDRE VERDEN Myg er udstyret med ekstremt følsomme varmesensorer. Som det ses på billedet til højre, opfatter de tingene omkring sig med forskellige farver afhængigt af varmeudstrålingen. Da myggens opfattelse ikke er afhængig af lyset, er det ret nemt for den at opdage blodårer, selv i et mørkt værelse. Myggens varmesensorer er følsomme nok til at opdage varmeforskelle på helt ned til 1:1.000 C. De Fıre Dyr, Fremhævet I Koranen 19

22 Myggen har næsten 100 øjne. Som et samlet øje er disse anbragt på toppen af dens hoved. På billedet ovenfor vises et udsnit på tre af disse øjne. Til højre ser vi, hvordan billedet af en genstand sendes fra øjet til hjernen. 20 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

23 Hinde Snabel Puppen åbnes i toppen. Den største risiko på dette tidspunkt er vandets indtrængen i puppen. Puppens åbne top dækkes imidlertid med en speciel klæbrig væske, som beskytter myggens hoved mod kontakt med vandet. Dette øjeblik er yderst vigtigt. Selv den mindste vind kan betyde døden, hvis myggen falder i vandet, mens den kravler henover vandoverfladen. Det lykkes. Hvordan kan det være, at den første myg rummede evnen til at gennemgå en sådan ændring? Kan det være fordi en larve besluttede at ændre sig til en myg efter at have skiftet hud tre gange? Absolut ikke! Det er fuldstændig indlysende, at dette lille væsen, som Allah nævner som eksempel, blev skabt på denne specielle måde. FORBLØFFENDE TEKNIK TIL AT SUGE BLOD Myggens teknik til at suge blod afhænger af et kompliceret system, i hvilket utroligt detaljerede strukturer samarbejder. Når myggen lander på målet, finder den først et sted ved hjælp af læberne i sin snabel. Myggens sprøjtelignende snabel beskyttes af en speciel hinde, der trækkes tilbage under blodsugnings-processen. Myggen gennemborer ikke huden, som man har troet, ved at presse sin snabel hårdt ned i den. Det vigtigste arbejde udføres af overkæben, der er knivskarp, og af kindbakkerne, på hvilke der sidder tilbagebøjede tænder. Myggen bevæger kindbakkerne De Fıre Dyr, Fremhævet I Koranen 21

24 Snabel Hinde frem og tilbage som en sav og gennemskærer huden ved hjælp af overkæberne. Når brodden, som stikkes ned gennem hullet i huden, når en blodåre, stopper gennemboringen. Det er nu tid for myggen at suge blod. Vi ved imidlertid, at den mindste beskadigelse af en åre får den menneskelige krop til at udskille et enzym, der får blodet til at koagulere, eller størkne og dermed stoppe hullet i åren. Dette enzym ville skabe problemer for myggen, da menneskekroppen også vil reagere på det hul, som er åbnet af myggen. Kroppen ville øjeblikkeligt få blodet på dette sted til at størkne og reparere såret. Dette ville betyde, at myggen ikke kunne suge noget blod. Men problemet løses af myggen. Før den begynder at suge blod, sprøjter den et specielt flydende sekret fra sin krop ind i den åbning, 22 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

25 "Alt hvad der er i himlene og på jorden lovpriser Allah, og Han er den Almægtige, den Alvise. Han ejer Herredømmet over himlene og jorden. Han skænker liv og bevirker død, og Han har magt over alle ting." (Sura al-hadid: 1-2) Fotografiet viser en lille lus, der lever som en parasit på myggen. Når vi ser bort fra myggens fantastiske systemer til reproduktion, åndedræt og blodcirkulation, af hvilke vi kun kan undersøge en lille del her, - og betragter denne lus, som også har komplekse systemer og organiske funktioner, kan vi bedre værdsætte grænseløsheden i Allahs tegn. den har skåret i det levende væsen. Denne væske neutraliserer det enzym, der får blodet til at størkne. På denne måde suger myggen det blod, den har brug for, uden problemer med at det størkner. Den svien og opsvulmning på det sted, som er bidt af myggen, skyldes den væske, som forhindrer blodet i at størkne. Dette er helt sikkert en usædvanlig proces, som rejser følgende spørgsmål: 1) Hvordan ved myggen, at der er et blodstørknende enzym i den menneskelige krop? 2) For i sin egen krop at kunne producere et neutraliserende sekret mod dette enzym har den brug for at kende enzymets kemiske struktur. Hvordan er dette muligt? 3) Selv hvis den på en eller anden måde besad en sådan viden..., hvordan kan den så producere sekretet i sin egen krop og skabe det tekniske redskab, som er nødvendigt for at overføre sekretet til sin snabel? Svaret på alle disse spørgsmål er indlysende: Det er ikke muligt for myggen at udføre noget af ovenstående. Den har hverken den nødvendige visdom, kemiske viden eller laboratorie-omgivelserne til at producere dette sekret. Vi taler her om en myg, der kun er få millimeter lang, uden bevidsthed eller visdom, - det er det hele! Det er fuldstændig klart, at Allah, Herre over himlene og over jorden og over alt imellem dem, har skabt både myggen og mennesket og givet myggen sådanne usædvanlige og fantastiske egenskaber. De Fıre Dyr, Fremhævet I Koranen 23

26

27

28 HONNINGBIEN D et er velkendt for de fleste, at honning er en fundamental fødekilde for den menneskelige krop, mens kun få mennesker er opmærksomme på de usædvanlige kvaliteter der findes hos honningbien. Vi ved, at biens fødekilde er nektar, som ikke kan findes om vinteren. Derfor blander bierne den nektar, som de samler om sommeren med et specielt sekret fra deres krop og frembringer et nyt næringsmiddel - honning -, som de gemmer til de kommende vintermåneder. Det er bemærkelsesværdigt at den mængde honning, som bierne gemmer, er meget større end den de faktisk behøver. Det første spørgsmål, man stiller sig selv er, hvorfor stopper bierne ikke denne overskudsproduktion, som forekommer at være spild af tid og energi for dem? Svaret på dette spørgsmål ligger gemt i den åbenbaring som i følge Koranens vers er givet til bien. Bier frembringer ikke kun honning til sig selv, men også til menneskene. Bier er, ligesom mange andre skabninger i naturen, også viet til at tjene mennesket, på samme måde som hønen lægger mindst ét æg om dagen, skønt den ikke behøver det, og koen frembringer meget mere mælk, end dens kalve behøver. FREMRAGENDE ORGANISATION I BISTADET Biernes liv i bistadet og deres produktion af honning er fascinerende. Lad os, uden at gå i for mange detaljer, undersøge de grundlæggende træk ved biernes sociale liv. Bier skal udføre mange opgaver, og de udfører dem alle ved hjælp af en fremragende organisation. Regulering af luftfugtighed og ventilation: Bistadets luftfugtighed, som giver honningen dens særlige egenskaber, må holdes indenfor visse grænser. Hvis luftfugtigheden er over eller under disse grænser, ødelægges honningen og mister sine beskyttende og 26 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

29

30 nærende kvaliteter. På lignende måde må temperaturen i bistadet holdes på 35 o C, gennem 10 måneder om året. For at kunne holde temperaturen og luftfugtigheden i bistadet, indenfor disse bestemte grænser, tager en bestemt gruppe bier sig af ventilationen. På en varm dag kan man nemt se bierne ventilere bistadet. Indgangen til bistadet fyldes med bier som, idet de holder sig fast til træbygningen, vifter luft ind i bistadet med deres vinger. I et almindeligt bistade vil luft som kommer ind fra den ene side, være tvungent til at forlade stadet fra den anden side. Andre ventilator-bier arbejder inde i bistadet for at fordele luften til alle dets hjørner. Dette ventilationssystem er også brugbart for at beskytte bistadet mod røg og luftforurening. Sundhedssystem: Biernes anstrengelser for at bevare honningens kvalitet begrænser sig ikke til regulering af luftfugtighed og varme. Indenfor i et bistade eksisterer der et perfekt sundhedssystem, som holder alt, hvad der kan opstå som resultat af en bakterieproduktion, under kontrol. Hovedformålet med dette system er at fjerne alt, hvad der kan producere bakterier. Det grundlæggende princip i dette sundhedssystem er at forhindre fremmede elementer i at komme ind i bistadet. For at sikre dette, står der altid to vagtposter ved bistadets 28 TIL FORSTANDIGE MENNESKER

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: Hvor kan du læse om, at koen bliver malket? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: Hvor kan du læse om, at koen bliver malket? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr på gården 1 Klasse: Decimal-nummer: 63.6 Dato: KO Indhold 1. Hvor kan du læse om, at koen bliver malket? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor meget vejer en ko? 3. Hvor

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig forvandling.

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera)

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Dias 2 Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2017 Karin Gutfelt Jensen Dias 3 Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 1 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: FLAGER-MUS Indhold 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor er der flager-mus om

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

1.B's sommerfugle logbog

1.B's sommerfugle logbog 2010 1.B's sommerfugle logbog 1.B Pilehaveskolen Maj/juni 2010 FREDAG DEN 21. MAJ 2010 I dag modtog vi vore sommerfuglelarver fra England. De var lidt over 1 cm lange. De så ud til at have det godt, for

Læs mere

Væggelus biologi. Væggelusarter

Væggelus biologi. Væggelusarter Væggelus biologi Da væggelus er så svære at komme til livs, kan det være en god ide at sætte sig lidt ind i hvordan de lever, for at kunne planlægge sin indsats for at komme af med dem, eller for at undgå

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde?

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Grønland 1 Decimal-nummer : Navn: Klasse: Dato: Indhold IS-BJØRN 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad kan en stor han veje? 3. Hvad

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 1:4 2 Præsentation Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) Morten KABF bestyrelsesmedlem 2013-2015 Kyndig biavler Bier siden 2010

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Afrika 1 Navn: Klasse: Dato: ELEFANT Indhold 1. Hvor kan du læse om snablen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange muskler er der i en snabel? 3. Hvad æder elefanter?

Læs mere

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Blodtrk Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Emad Osman 29-10-2007 Indledning I de sidste par uger har vi på skolen haft temaet krop og sundhed, og på grund

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Også i GT s tid var rummet, himmelsfæren, fascinerende. For David er den et vidnesbyrd om Guds storhed og almagt.

Også i GT s tid var rummet, himmelsfæren, fascinerende. For David er den et vidnesbyrd om Guds storhed og almagt. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 22. sept. 2013 Kirkedag: 17.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,1-11 Salmer: SK: 392 * 381 * 289 * 477 * 609,3+5 LL: 392 * 447 * 448 * 381 * 289 * 477 * 609,3+5 Lidt

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 BÆVER. 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 BÆVER. 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 3 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: BÆVER Indhold 1. Hvor kan du læse om bæverens hule? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange bævere slap man ud i den danske

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden.

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden. Det er blevet en vane og vi undrer os ikke over, hvorfor nogle træer og buske beholder deres blade, mens andre kaster dem af sig. Vi får et svar af en af en specialist som arbejder i Botanisk Have. Planter

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Prædiken til 26. dec. kl juledag

Prædiken til 26. dec. kl juledag 1 Prædiken til 26. dec. kl. 10.00 2014-2. juledag 122 Den yndigste rose 129 julebudet til dem, der bygge - Hartmann 105 Venner sagde Guds engel blidt 131 - Blåt vældes lys frem - Haumann 439 O, du Guds

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere