Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger"

Transkript

1 Fjernvarme Beholderløsninger Vekslerløsninger

2 Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet væsentlig mindre, end når hver enkelt husejer fyrer i eget varmeanlæg, uanset hvilken type brændsel, der benyttes. Fjernvarme kort og godt Fjernvarme bruges både til boligopvarmning og til opvarmning af brugsvand. Fjernvarme produceres på et fjernvarmeværk og fordeles til den enkelte bolig som varmt vand via et rørsystem. I Danmark findes i dag ca. 400 fjernvarmeselskaber. Fjernvarme produceres på et kraftvarmeværk og distribueres til huse og lejligheder via rørsystemer. Fjernvarme er mest velegnet til større byer med tæt bebyggelse. energieffektiv opvarmning Et fjernvarmesystem er kostbart at bygge, men har en god driftsøkonomi og meget store fordele set ud fra et miljøsynspunkt. Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet i væsentligt mindre grad, end hvis hver enkelt husejer skal fyre i egen kedel, uanset hvilken type brændsel, der benyttes. Så der er store miljømæssige fordele ved at konvertere huse og lejligheder til fjernvarme. Har fjernvarmeværket først ført tilslutningen fra vejen op til dit hus, tager det ikke lang tid at blive tilsluttet. Hvordan virker fjernvarme? Fjernvarmevandet sendes ud til forbrugeren via rør, der tilsluttes husets varmesystem. Enten løber fjernvarmevandet direkte ind i radiatorerne - det kaldes direkte fjernvarme - eller også varmes vandet til radiatoranlægget op via en varmeveksler - det kaldes indirekte fjernvarme. Ved indirekte fjernvarme overføres varmen fra fjernvarmevandet til vandet i radiatoranlægget gennem en veksler. Kan placeres Er støj- og lugtfri Kræver ikke Er miljøvenlig overalt skal blot tilsluttes vand og el aftræk eller ventilation og energieffektiv 2

3 Varmeudnyttelse og årsafkøling Når man har fjernvarme afregner man efter den varme, man aftager fra fjernvarmeværket. Til gengæld stiller fjernvarmeværket krav om, at man skal udnytte denne varme ordentligt. Det vil sige, at det brugte fjernvarmevand skal komme afkølet tilbage til fjernvarmeværket. Afkøling er forskellen mellem temperaturen på vandet, der kommer ind i din bolig og temperaturen, når vandet forlader dine radiatorer. Hvis ikke vandet bliver tilstrækkeligt afkølet, strømmer vandet for hurtigt igennem systemet. Hvis den samlede årsafkøling er for lav, kan man komme til at betale ekstra til fjernvarmeværket. Derfor er det vigtigt at have fokus på en fornuftig afkøling og få VARME FJERNVARMEVÆRK VARMT BRUGSVAND 3

4 Til fjernvarmeproduktion bruges alle typer brændsel og vedvarende energikilder. Effektivt og miljøvenligt Fjernvarme stammer primært fra produktionen af kraftvarmeværk (kombineret el-og varmeproduktion). Ved kraftvarme udnyttes over 90% af energien i brændslet i modsætning til ren el-produktion, hvor det kun er ca. 40% af brændslets energi,der udnyttes. Langt det meste brændsel er af indenlands oprindelse. Det vil sige Danmark sparer på importen af brændsel. Det giver en langt bedre samfundsøkonomi. Den mest CO 2 venlige opvarmningsform CO 2 udledningen er det halve i forhold til oliefyr hos de enkelte husstande. Desuden er 40% af fjernvarmeproduktionen helt uden CO 2 udslip. Den mængde CO 2 der slippes ud, sker under kontrollerede forhold og er fx renset så meget det er muligt for skadelige stoffer i modsætning til fx afbrænding i private brændeovne og oliefyr. Brændsel og vedvarende energi Fjernvarmeværket bruger forskellige produkter som brændsel til produktion af fjernvarme; affald, halm, olie, naturgas, kul og overskudsvarme fra industri. Desuden spiller solvarme en større og større rolle i varmeproduktionen. Blandt andet derfor er fjernvarme en meget miljøvenlig og energieffektiv opvarmningsform. vejrkompensering Vejrkompensering er en elektronisk temperaturstyring, det kaldes også klimastyring. Styringen regulerer fremløbstemperaturen (temperaturen på det vand, der løber fra kedlen eller fjernvarmeveksleren ud i radiatorerne) efter, hvor varmt det er udenfor. Det betyder, at der ikke bruges mere fjernvarme end der er brug for. Vejrkompensering kan fås til direkte fjernvarmeanlæg med blandesløjfe og indirekte anlæg. 4

5 Fjernvarme og solvarme Selv om du har fjernvarme kan du sagtens kombinere din varmeproduktion med fx solceller. Det kan være en fordel i sommermånederne, hvor du ikke har brug for rumopvarmning. For så kan du spare på dit fjernvarmeforbrug ved at slukke for fjernvarmen. Så bruger du udelukkende solenergi til at opvarme dit brugsvand. Det kræver blot, at du har en combibeholder til brugsvand installeret. få beregnet din besparelse For at det kan svare sig at investere i solceller, når du har fjernvarme, kræver det et vist varmtvandsforbrug i sommerperioden. Du kan kontakte en energivejleder for at høre, om det er en god ide for dig. 5

6 Fjernvarme til brugsvand For at kunne bruge fjernvarme til at opvarme brugsvand, skal man enten have installeret en varmtvandsbeholder eller en gennemstrømningsvandvarmer. Varmtvandsbeholdere I en beholder løber det varme vand fra fjernvarmeværket op gennem en spiral inde i beholderen, hvor den overfører varmen til brugsvandet i beholderen. Med beholderløsningen opvarmes vandet af fjernvarmevandet og sikrer dermed, at der altid er den kapacitet varmt vand til rådighed, som der kan lagres i beholderen. Beholderløsninger giver desuden færre problemer med tilkalkning end vekslerløsninger. En beholderløsning udjævner også tryktab fra fjernvarmeværket. Det vil sige, at selv om vandet løber langsommere fra fjernvarmeværket, når der er spidsbelastning på, så påvirker det ikke forbrugeren. Der vil stadig være tryk på det varme vand fra beholderen. Udjævner temperaturforskelle Med en beholder udjævnes temperaturforskelle fra fjernvarmeværkets side, da fjernvarmevandets fremløbstemperatur som oftest er højere end den ønskede beholdertemperatur. Brugsvandstemperaturen styres af en indbygget termostat, og på combivandvarmere er der desuden en omskifter, så man kan vælge at regulere el-varmen eller styre centralvarmen. Udjævner trykforskelle 6

7 FORDELE MED FJERNVARMEBEHOLDERE Billig opvarmning af brugsvand, når man bor i et fjernvarmeområde Der findes to typer beholdere til fjernvarme, fjernvarmebeholdere og combibeholdere. Fra liter varmt vand på lager i beholderen Fjernvarmebeholdere En fjernvarmebeholder indeholder en spiral, hvor fjernvarmevandet ledes op gennem beholderen. Varmen fra fjernvarmevandet afgives undervejs i spiralen, og vandet i beholderen opvarmes dermed. Spiralen er placeret så lavt i beholderen som muligt for optimal varmeafgivelse. Combibeholdere Den anden type er en combibeholder, hvor der udover spiralen også er et el-varmelegeme i beholderen. Det giver mulighed for at lukke for fjernvarmetilførslen og udelukkende bruge el til at opvarme vandet i beholderen. Det kan være en fordel fx om sommeren. Desuden kan man bruge solceller til at generere strøm i sommerhalvåret, så elforbruget minimeres yderligere. Behandlet indvendigt med en specialemalje for at hindre korrosion og for øget hygiejne Tryghed og sikkerhed for et kvalitetsprodukt med 5 års garanti mod gennemtæring Nem og hurtig installation og udskiftning og dermed billigere VVS regning FLERE FORDELE MED COMBIBEHOLDERE Økonomisk fordelagtigt, da man kan lukke for fjernvarmen om sommeren og bruge el til brugsvandsopvarmning. Mulighed for at opvarme brugsvand via solceller i sommerhalvåret. 7

8 Gennemstrømningsvandvarmere I en gennemstrømningsvandvarmer opvarmes brugsvandet i takt med, at det aftappes, det vil sige, når vandhanen åbnes. Der opvarmes dermed præcis den mængde vand, der skal bruges. Gennemstrømningsvandvarmere findes både som traditionelle units og i en elektronisk udgave. Fjernvarmevandet og brugsvandet løber tæt ved siden af hinanden i hver sit lukkede system, hvorved varmen fra fjernvarmevandet afgives til brugsvandet. Gennemstrømning med termostatiske ventiler Gennemstrømningsunits med termostatiske ventiler reguleres ved manuelt at indstiller temperaturen på brugsvandet. Fjernvarmevandet passerer gennem veksleren, hvorved brugsvandet varmes op. Fordelen ved termostatiske ventiler er, at det er nemt at indstille temperaturen på brugsvandet. Når unitten først er indstillet, så kører det bare. Det er ikke nødvendigt at justere eller efterregulere. Det er også nemt og økonomisk overkommeligt at udskifte ventilerne, hvis der skulle være fejl. Gennemstrømning med elektronisk styring METRONETTE Vision er en helt ny elektronisk gennemstrømningsvandvarmer. Den styrer temperaturen meget nøjagtigt og har en lang række besparende funktioner. Den elektroniske styring er indstillet fra fabrikken, men indstillingerne kan evt. ændres via et pc-program. Den elektroniske styring sparer både på CO 2 og på udgifterne til varmeregningen, da den dels kan indstilles langt mere nøjagftigt end gennemstrømningsvandvarmere med termostatiske ventiler og dels har en række besparende funktioner. 8

9 Fordele ved elektronisk styring: - konstant brugsvandstemperatur - minimalt vandspild - minimalt varme- og tomgangstab. Fordele ved termostatiske ventiler: - simpel funktion - nem at indstille - billig i anskaffelse FORDELE MED GENNEMSTRØMNING Der opvarmes kun den mængde vand, der skal bruges. FORDELE MED METRONETTE VISION Konstant temperatur under aftapning Minimeret tomgangstab og øget årsafkøling Dvalefunktion til ferieperioder Mulighed for en forsinkelse på frem løb af det varme vand på fx 2 sekunder. Det er en fordel fx med 1-grebs batterier, hvor håndtaget ofte åbnes lige tilbage, for derefter at dreje over på koldt eller varmt vand. Minimalt varmetab med fuldisoleret unit giver 1/3 varmetab under drift og helt ned til intet varmetab, når den ikke er i drift. Forskellig fremløbstemperatur ved flere strenge. Besparelser med METRONETTE Vision elektronisk gennemstrømningsvandvarmer. BESPARELSE PÅ VARMETAB: En termostatisk fjernvarmeunit til brugsvand har et varmetab på 1,7 kwh/døgn. METRONETTE Vision har et varmetab på 0,312 kwh/døgn. Det giver en besparelse på 1,38 kwh/døgn, og da dette er brugsvand og således ens for hele året, bliver det til en besparelse på 507 kwh/år. Det svarer det til en besparelse på ca. 130 kg CO 2 pr år. BESPARELSE PÅ TOMGANGSTAB: En termostatisk fjernvarmeunit til brugsvand har gennemsnitligt et tomgangsflow på omkring 200l/døgn. Det vil sige fjernvarmevand, der løber gennem unitten uden at der er et vandforbrug. METRONETTE Vision har ikke tomgangsflow når der ikke er forbrug, hvilket giver en besparelse på kwh/år. Det svarer til en besparelse på ca. 550 kg CO 2 pr år. 9

10 Forbrugeroplevelse: Med Vision oplever man ikke, at ens varme vand bliver brugt op under aftapning, forklarer Lennart. Så er der VARMT vand til beboerne på Tømmergården Varmt vand i vandhanen er faktisk ikke nogen selvfølge. I et ejendomskompleks med ældreboliger i Faaborg har de længe haft lunkent vand. Men nu kan beboerne igen blive forsynet med varmt vand, takket være METRONETTE Vision. Ejendomsmesteren og beboerne er begejstrede. Vision kan ganske enkelt levere varmt vand til forskel fra de gamle vekslere, som sidder i mange lejligheder. Vision justerer brugsvandets temperatur, så det holder den ønskede temperatur meget nøjagtigt, og gør det konstant. Man oplever ikke, at ens varme vand bliver brugt op under aftapning, forklarer Lennart. Tømmergaarden i Faaborg rummer 200 ældreboliger, der opvarmes med fjernvarme. Beboerne har haft store problemer med at få varmt brugsvand. Ejendomsmester Lennart DahlQvist blev anbefalet at investere i METRO THERMs elektroniske varmeveksler, METRONETTE Vision. Den anbefaling fulgte han, og det har han ikke fortrudt: Så lige så snart en ældre varmeveksler sætter ud, bliver den erstattet af en METRONETTE Vision. Og beboerne på Tømmergaarden er rigtig glade for, at de nu kan se en ende på problemet med lunkent vand i varmtvandshanen. En efter en kan Tømmergaardens beboere skrue op for varmt vand. 10

11 fjernvarme direkte og indirekte 11

12 Når man bruger fjernvarmen direkte, betyder det, at husets varmesystem er direkte forbundet til fjernvarmeledningerne. Det varme vand fra fjernvarmeværket ledes direkte ind i husets radiatorer eller gulvarmesystem. Det vil sige, at det er den høje temperatur på fjernvarmevandet, der kommer ind i varmesystemet. Direkte fjernvarme Fordele ved direkte fjernvarne Systemet er enkelt i sin opbygning og dermed relativt billigt i anlægs- og driftsudgifter. Der spares udgifter til etablering og drift af en cirkulationspumpe, som skal etableres på anlæg med blandesløfte. Ulemper ved direkte fjernvarme Hvis en radiator eller gulvvarmeslange bliver utæt eller der sker et brud på et rør, kan vandskaden blive langt større, da fjernvarmevandet vil fortsætte med at sive/løbe uendeligt i forhold til et lukket varmerørsystem. Funktion og betjening Brugsvandet opvarmes i en beholder eller via en gennemstrømningsvandvarmer. Brugsvandstemperaturen bør være så lav som muligt, dog ikke under 55 o C for at sikre mod legionellabakterier. Ved temperaturer over 55 o C øges kalkudfældningen. I sommermånederne kan varmeanlægget lukkes hetl af ved at lukke afspærringsventilerne (sommerventil) på fremløbsledningen til radiatoranlægget. Anvendelsessteder Primært i enfamiliehuse og mindre ejendomme. METRO THERM tilbyder 2 forskellige løsninger med direkte fjernvarme: System 1: Direkte fjernvarme med beholder til brugsvand System 2: Direkte fjernvarme med gennemstrømning til brugsvand Rumopvarmning: Direkte fjernvarme til varmesystemet. Fjernvarmevandet løber direkte i husets varmesystem. Rumopvarmnng: Direkte fjernvarme til varmesystemet. Fjernvarmevandet løber direkte i husets varmesystem. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandet opvarmes i en beholder, ved at fjernvarmevandet løber i en spiral i beholderen og afgiver varme. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandet opvarmes ved hjælp af en gennemstrømningsvandvarmer, hvor fjernvarmevandet varmer brugsvandet op via en veksler. 12

13 Forbrugeroplevelse: Jeg vil have et varmeanlæg, der bare virker, fortæller Kim, og det nye system regulerer også selv efter temperaturen udenfor. Fjernvarme uden irritation Hejnsvig Varmeværk har opfordret sine fjernvarmforbrugere til at ændre deres varmesystem fra indirekte til direkte fjernvarme. For Kim Tapdrup har dette skift også betydet et opgør med gamle irritationsmomenter. For Kim Tapdrup blev det en anledning til at få gjort op med nogle irritationsmomenter, som var forbundet med den gamle varmeenhed. Kim vil have noget, der virker, og dét var det afgørende, da han i efteråret 2012 fik installeret en ny METRO THERM beholderenhed. Jeg vil gætte på, at min gamle varmeenhed blev fabrikeret for omkring 25 år siden, så den fungerede ikke godt længere. Jeg skulle selv fylde vand på med en vandslange, hvilket ikke er særligt tidssvarende. Det værste var dog, at den havde en veksler, som lækkede vand, når det var rigtigt koldt eller meget varmt. Det var ikke, fordi den var i stykker. Den var bare gammeldags, fortæller Kim. Kim, der også er glad for, at han nu selv kan indstille varmeenheden. Det er én af de mange fordele ved mit nye anlæg. Når vi ikke er hjemme, vil jeg kunne slukke for varmen, og den mulighed har jeg nu. Det kunne jeg ikke med den gamle, for så blev systemet utæt, fortæller Kim. Den nye varmeenhed følger årstiderne ved hjælp af en termostat. Mit gamle varmesystem var ligeglad med temperaturen udenfor. Den kørte bare den temperatur, den blev bedt om. Nu sidder der en udendørs føler, som regulerer efter temperaturen udenfor, fortæller Kim. 13

14 Med direkte fjernvarme med blandesløjfe er husets varmesystem direkte forbundet til fjernvarmeledningerne. Ved hjælp af en blandesløjfe (en cirkulationspumpe) bliver fjernvarmevandet cirkuleret rundt i varmesystemet flere gange, indtil så meget varme fra fjernvarmevandet som muligt er blevet udnyttet. Direkte fjernvarme med blandesløjfe Fordele ved direkte fjernvarne med blandesløfte Systemet giver god afkøling af fjernvarmevandet, hvilket er en økonomisk fordel for såvel varmeværk som forbruger. Systemet kan endvidere tilsluttes et vejrkompenseringsanlæg med udeføler, samt give mulighed for døgnprogram/natsænkning. Ulemper ved direkte fjernvarme med blandesløfte Der er udgift til etablering og drift af cirkulationspumpe. Ved brud/utætte rør kan vandskaden blive langt større, da fjernvarmevandet vil fortsætte med at sive/løbe uendeligt i forhold til et lukket varmerørsystem. Funktion og betjening Brugsvandet opvarmes i en beholder eller via en gennemstrømningsvandvarmer. Brugsvandstemperaturen bør være så lav som muligt, dog ikke under 55 o C for at sikre mod legionellabakterier. Ved temperaturer over 55 o C øges kalkudfældningen. Varmeregulering foretages via central temperaturstyring og på radiatorventilerne. Det er vigtigt, at cirkulationspumpen er korrekt dimensioneret. I sommermånederne kan varmeanlægget lukkes helt ved at lukke afspæringsventilerne på fremløbsledningen til radiatoranlægget. Anvendelsessteder Både i enfamiliehuse, større varmeinstallationer og ejendomme. Systemet er særlig egnet hvor der ønskes central styring og variabel fremløbstemperatur til varmeanlægget, fx til gulvvarme og et-strengsanlæg. METRO THERM tilbyder 2 forskellige løsninger med direkte fjernvarme med blandesløjfe: System 3: Direkte fjernvarme med blandesløjfe og beholder til brugsvand Rumopvarmning: Direkte fjernvarme med blandesløjfe for genbrug af fjernvarmevandet til varmesystemet. Denne løsning er velegnet til fx gulvvarme, da der kan køres med lavere fremløbstemperatur. System 4: Direkte fjernvarme med blandesløjfe og gennemstrømning til brugsvand Rumopvarmning: Direkte fjernvarme med blandesløjfe for genbrug af fjernvarmevandet til varmesystemet. Denne løsning er velegnet til fx gulvvarme, da der kan køres med lavere fremløbstemperatur. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandet opvarmes i en beholder ved at fjernvarmevandet løber i en spiral i beholderen. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandet opvarmes ved hjælp af en gennemstrømningsvandvarmer, hvor fjernvarmevandet varmer brugsvandet via en veksler. 14

15 Indirekte fjernvarme vil sige, at husets varmesystem er helt adskilt fra fjernvarmesystemet. Temperaturen vil derfor være lidt lavere end ved direkte fjernvarme. Varmesystemet er et lukket kredsløb, hvor vandet varmes op når det passerer fjernvarmeveksleren. Hermed overføres varmen fra fjernvarmevandet til vandet i husets varmesystem. Indirekte fjernvarme Fordele ved indirekte fjernvarne Varmesystemet sikres mod fjernvarmeværkets høje tryk, og der kræves ikke ny trykprøvning af radiatorerne. Ved lækager/brud i varmesystemet begrænses omfanget af vandskader, da husets eget varmesystem vil løbe tør for vand. Systemet kan endvidere tilsluttes et vejrkompenseringsanlæg med udeføler, samt give mulighed for døgnprogram/natsænkning. Ulemper ved indirekte fjernvarme Fjernvarmevandets tryk kan ikke bruges som drivkraft i husets varmeinstallation, så der skal beregnes udgift til etablering og drift af cirkulationspumpe. Funktion og betjening Brugsvandet opvarmes i en beholder eller via en gennemstrømningsvandvarmer. Brugsvandstemperaturen bør være så lav som muligt, dog ikke under 55 o C for at sikre mod legionellabakterier. Ved temperaturer over 55 o C øges kalkudfældningen. Varmeregulering foretages via central temperaturstyring og på radiatorventilerne. Det er vigtigt, at cirkulationspumpen er korrekt dimensioneret. I sommermånederne kan varmeanlægget lukkes helt ved at lukke afspæringsventilerne på fremløbsledningen til radiatoranlægget. Anvendelsessteder Både i enfamiliehuse og alle størrelser varmeinstallationer og ejendomme. METRO THERM tilbyder 2 forskellige løsninger med indirekte fjernvarme: System 5: Indirekte fjernvarme via veksler og beholder til brugsvand Rumopvarmnng: Indirekte opvarmning af radiator systemets vand via varmeveksler. System 6: Indirekte fjernvarme via veksler og gennemstrømning til brugsvand Rumopvarmning: Indirekte opvarmning af radiator systemets vand via varmeveksler. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandet opvarmes i en beholder ved at fjernvarmevandet løber i en spiral i beholderen. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandet opvarmes ved hjælp af en gennemstrømningsvandvarmer, hvor fjernvarmevandet varmer brugsvandet via en veksler. 15

16 Kompaktanlæg/store stationer Store stationer til rumopvarmning Systemet er med indirekte fjernvarme. Det vil sige, at varmesystemet er et lukket kredsløb, hvor vandet varmes op når det passerer fjernvarmeveksleren. Hermed overføres varmen fra fjernvarmevandet til vandet i ejendommens varmesystem. Store stationer til brugsvandsopvarmning med gennemstrømningsvandvarmer Brugsvandet opvarmes ved hjælp af en gennemstrømningsvandvarmer, hvor fjernvarmevandet varmer brugsvandet op via en veksler, der styres elektronisk. Store stationer til brugsvandsopvarmning via ladekreds Et ladekredsanlæg bruges til større brugsvandsanlæg hvor varmtvandsbehovet varierer hen over dagen. Fx i ejendomme med stort forbrug om morgenen og mindre resten af dagen, samt i fabrikker, idrætshaller og lignende. Denne løsning kræver en mindre effekt og mindre dimensioneret stikledning. Store stationer til både rum- og brugsvandsopvarmning Til store ejendomme opbygges en unit, der består af en brugsvandsveksler og en veksler til varme. Systemet er indirekte fjernvarme, hvor al vandet passerer gennem veksleren til radiatorsystemet og gennem en gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandet. 16

17 Anlæggene opbygges efter specifikationer fx med CTS-styring eller rustfri veksler. Opbygges efter specifikationer Kompaktanlæg/store stationer kan være en serie af større fjernvarmeunits til rumopvarmning og/eller brugsvandsanlæg. Det kan også være store fjernvarmevekslere, der opbygges efter kundens specifikke behov for levering af varme og varmt vand. rustfri kobberloddet vekslere Som standard leveres stationerne med kobberloddet rustfri veksler, men kan også bygges op med boltet eller helt rustfri loddet veskler. Alle units leveres med elektronisk styring. Efter ønske kan de også forberedes til fx CTS styring eller anden styringsform. Kompaktanlæg/ store stationer bruges typisk til større boligejendomme, industri, idrætshaller mv. 17

18 18 produktoversigt

19 Beholdere Til opvarmning af brugsvand via fjernvarme. Fjernvarme- og combibeholderne fås med volumen fra 60 til 450 liter. De er behandlet indvendigt med en specialemalje for at hindre korrosion og for øget hygiejne. Ved udskiftning passer de nye beholdere på gamle beslag. Det giver en nem og hurtig installation/udskiftning og dermed billigere VVS regning. Alle METRO THERM beholdere passer til danske skabsmål. Beholderne er udført i klassisk, enkelt og dansk design af Niels Wibroe. Fjernvarmebeholdere En fjernvarmebeholder indeholder en spiral, hvor fjernvarmevandet ledes op gennem beholderen. Varmen fra fjernvarmevandet afgives undervejs i spiralen, og vandet i beholderen opvarmes dermed. Spiralen er placeret så lavt som muligt i beholderen for optimal varmeafgivelse. Boligtype Liter Gulvstillet/ Mål Mulige system- Spiral Hedeflade Type VVS nr. væg hængt HxBxD kombinationer (m2) 60 Væg 875x390x390 (1, 3, 5)* 3/8 0, Væg 1030x460x460 1, 3, 5 3/ Væg 1400x460x460 1, 3, 5 3/ Gulv 1450x595x615-3/ ¾ Gulv 1820x595x615-3/ ¾ Gulv 2000x700x700 - ¾ * Kræver ombygning Spiral: Tallet angiver diameteren på spiralens rør. 3/8 er specielt udviklet til fjernvarmetilslutning. ¾ bruges typisk til større familier og flerfamiliehuse. Kan både bruges til fjern- og centralvarme. Hedeflade: Tallet angiver spiralens udvendige aral i m2. Beholdere med 2 m2 spiral kan kobles i serie for at få større vandkapacitet og større vandafkøling. 19

20 Combibeholdere I Combibeholdere sidder et el-varmelegeme, så man kan slukke for fjernvarmen om sommeren, når man ikke har behov for varmesystemet, eller hvis der er nedbrud på fjernvarmeværket. El-varmelegemet er placeret i en flange inde i beholderen, så varmen afgives direkte til vandet i beholderen. Dette gør det også nemt at udskifte varmelegemet uden at skulle tømme beholderen. Boligtype Liter Gulvstillet/ Mål Mulige system- Ydelse Spiral Hedeflade Type VVS nr. væg hængt HxBxD kombinationer kw (m2) 60 Væg 875x390x390 1, 3, 5 1/3* 3/8 0,6 622C Væg 1030x460x460 1, 3, 5 1/3* 3/ C Væg 1400x460x460 1, 3, 5 1/3* 3/ C Gulv 1450x595x615-9 ¾ C Gulv 1820x595x615-9 ¾ C Gulv 2000x700x700-9 ¾ C * Ved tilslutning til 230V varmer el-varmelegemet med 1 kw. Ved tilslutning til 400V varmet det med 3 kw. 20

21 Veksler- og beholderløsninger Til rumopvarmning og med varmtvandsbeholder til opvarmning af brugsvand. Units med beholdere - direkte METRO THERM fjernvarmeunits med beholder fås i tre udførelser; som gulvstillet 110 eller 200 liters beholder, som væghængt 60, 110 eller 160 liters beholder eller som split-model, dvs. uden styring til brugsvand. I modellerne med beholder er fjernvarmeunitten monteret direkte under beholderen. Ønsker man en 60 liter beholder kræver det en tilpasning Splitanlægget har en væghængt fjernvarmeunit med indirekte opvarmning af radiatorkredsen og tilslutning til eksternt monteret fjernvarmebeholder. Veksleren er standard udført som loddet veksler i syrefast rustfrit stål. System 3 og 5 løsninger fås med vejrkompensering. System 1: Sortimentsoversigt over de mest brugte units Direkte fjernvarme Unit navn/ Gulvstillet/ Mål mulig beholder- Ydelse VVS nr. Type væghængt HxBxD kombination kw** 6371 Væg 400x460x460 60*/110 l/ 160 l returkøl Væg 400x460x460 60/ Gulv 1835x615x595 Indbygget 110 l Gulv 1835x615x595 Indbygget 200 l * Kræver ombygning ** ved temperatursæt 70/40. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 70 grader og Retur er 40 grader. System 3: Sortimentsoversigt over de mest brugte units Direkte fjernvarme med blandesløjfe Unit navn/ Gulvstillet/ Mål mulig beholder- Ydelse VVS nr. Type væghængt HxBxD kombination kw* 6366 Væg 600x460x l/ 160 l Gulv 1835x615x595 Indbygget 110 l Gulv 1835x615x595 Indbygget 200 l * ved temperatursæt 70/40. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 70 grader frem og 40 grader retur. Alle modeller fås også med vejrkompensering. 21

22 Units med beholdere - indirekte System 5: Sortimentsoversigt over de mest brugte units Indirekte fjernvarme Unit navn/ Fås også Gulvstillet/ Mål mulig beholder- Ydelse VVS nr. Type med ECI væghængt HxBxD kombination kw* 6368* X Væg 600x460x460 60/*110 l/ 160 l ** X Væg 600x460x460 60*/110 l/ 160 l * Gulv 1835x615x595 Indbygget 110 l * Gulv 1835x615x595 Indbygget 200 l * Gulv 1835x615x595 Indbygget 110 l * Gulv 1835x615x595 Indbygget 200 l * Rumopvarmning, ved temperatursæt 70/40 35/60. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 70 grader frem og 40 grader retur. Alle modeller fås også med vejrkompensering. 22

23 Veksler og gennem strømning Til rumopvarmning og med gennemstrømningsvandvarmer til opvarmning af brugsvand. Units med vekslere Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer (fjernvarmeveksler) til brugsvand. Fjernvarmeveksler er rustfri kobberloddet. System 2 units Direkte fjernvarme Unit navn mål ydelse Ydelse vvs nr. HxBxD varme kw* brugsvand kw System x530x430 16* 37** System x530x430 16* 55** * ved temperatursæt 70/40. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 70 grader i fremløb fra fjernvarmeværket og 40 C i returløb til fjernvarmeværket. ** ved temperatursæt 60/20 10/45. Begge modeller leveres med sikkerhedsaggregat og uden kabinet. Alle modeller fås også med vejrkompensering. Direkte med blandesløjfe System 4 units Unit navn mål ydelse Ydelse vvs nr. HxBxD varme kw* brugsvand kw System x530x430 16* 37** System x530x430 16* 55** * ved temperatursæt 70/40. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 70 grader i fremløb fra fjernvarmeværket og 40 C i returløb til fjernvarmeværket. ** ved temperatursæt 60/20 10/45. Begge modeller leveres med sikkerhedsaggregat. Alle modeller fås også med vejrkompensering. Indirekte fjernvarme System 6 units Unit navn mål ydelse Ydelse vvs nr. HxBxD varme kw* brugsvand kw METRONETTE 37/16 900x530x430 16* 37** METRONETTE 55/16 900x530x430 16* 55** METRONETTE 55/32 900x530x ** * ved temperatursæt 70/40 35/60. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 70 grader i fremløb fra fjernvarmeværket og 40 C i returløb til fjernvarmeværket. ** ved temperatursæt 60/20 10/45. Alle modeller leveres uden kabinet. Model 37/16 og 55/16 leveres med sikkerhedsaggregat. Alle modeller fås også med vejrkompensering. 23

24 Gennemstrømning Opvarmning af brugsvand med gennemstrømningsvandvarmer Med manuelle ventiler Gennemstrømningsvandvarmere (fjernvarmevekslere) til opvarmning af brugsvand. Alle modeller er væghængte og med kobberloddet veksler. Sortiment gennemstrømningsunits: Unit navn mål variant Ydelse vvs nr. HxBxd brugsvand kw METRONETTE x315x150 Kabinet 37* METRONETTE x315x150 Kabinet 37* Trykudligner METRONETTE x315x150 Uden kabinet 37* METRONETTE x340x235 Kabinet 55** METRONETTE x340x235 Uden kabinet 55** SP x315x150 Uden kabinet 37* Med ventil METRONETTE AH x315x150 Uden kabinet 37* Uden ventil * ved temperatursæt 60/20 10/45. Det vil sige hvor fjernvarmetemperaturen er 60 grader i fremløb fra fjernvarmeværket og 20 C i returløb til fjernvarmeværket. ** ved temperatursæt 60/20 10/45. Alle modeller leveres uden sikkerhedsaggregat. Med elektroniske ventiler METRONETTE Vision er med pladeveksler, fuldisoleret kabinet og elektronisk styring, hvilket giver en række ekstra fordele for energibesparelser og øget afkøling. Sortiment gennemstrømningsunits: Unit navn mål variant Ydelse vvs nr. HxBxd brugsvand kw METRONETTE Vision 454x275x235 Elektronisk styring 37* Isoleret skumkabinet * ved temperatursæt 60/25 10/45. Max. 85 o C fjernvarme. Differenstryk mellem 0,4 og 2,5 bar. 24

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

PRISLISTE VEJLEDENDE UDSALGSPRIS 1. FEBRUAR 2005

PRISLISTE VEJLEDENDE UDSALGSPRIS 1. FEBRUAR 2005 water hot Creating PRISLISTE VEJLEDENDE UDSALGSPRIS 1. FEBRUAR 2005 21 Ring mandag torsdag: kl. 7.30 16.00 Fredag: kl. 7.30 12.30 48 77 00 00 eller direkte... omstilling Hanne Svensson Cristina Dahlquist

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering

Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering AGENDA Præsentation af Gemina Termix Fremtidens krav til fjernvarmen - og hvordan vi opfylder dem Præsentation af seneste nyheder Casestory

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Bilag 1 Dimensionerings temperatur for varmeinstallationer Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Dimensionerings-temperatur for varmt brugsvandsanlæg Maksimal fjernvarme

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere