Standardværdikatalog for energibesparelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardværdikatalog for energibesparelser"

Transkript

1 Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Belysning. side 4 Biomasse. side 7 Cirkulationspumper. side 14 El-besparelser diverse side 15 El-vandvarmer. side 15 Feedback om elforbrug. side 16 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser.. side 19 Gaskedler. side 36 Intelligent energistyring... side 46 Klimaskærm isolering.. side 46 Klimaskærm vinduer, ovenlys og døre. side 56 Kontorudstyr. side 63 Køl-frys.. side 64 Madlavning. side 64 Oliekedler. side 65 Solceller. side 75 Solvarme side 75 Varmepumper. side 78 Vaskeapparater. side 107 Ventilation. side 107

3 Indholdfortegnelse 2/107

4 Om standardværdikataloget Indledning Standardværdikataloget er et led i aftale af 13. november 2012 mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne om energiselskabernes energispareindsats. Kataloget anvendes i forbindelse med gennemførelse af en række energibesparende tiltag, hvor der med fornuft kan anlægges gennemsnitsbetragtninger. Værdierne er primært tænkt anvendt i forbindelse med besparelser i mindre enheder så som boliger og andre (mindre) bygninger. Ideen bag standardværdikataloget er at forenkle og simplificere opgørelsen af de realiserede energibesparelser. Grundlaget for standardværdierne udgør et fagligt velkvalificeret bud på de energibesparelser, der opnås på grund af en aktivitet. En række standardværdier er en gennemsnitsbesparelse for en række forskellige alternativer. Samtidig er nogle standardværdier justeret for at kompensere for at en del af projekterne ville blive gennemført uden selskabernes involvering. Derfor er standardværdien ikke nødvendigvis udtryk for den energibesparelse, som en konkret forbruger vil opnå. Den konkrete energibesparelse kan være end større eller mindre end standardværdien. Opgørelsen af besparelsen sker i Standardværdi-beregneren ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal enheder eks. antal isolerede m2. Ved beregningen ganges den anførte prioriteringsfaktor på, medmindre andet er anført. For den enkelte standardværdi er der anført en række forudsætninger, der skal være opfyldt for, at værdien kan anvendes, ligesom der er anført evt. begrænsninger i anvendelsen. Med henblik på at sikre retvisende og troværdige standardværdier, er der åbenhed om udarbejdelsen af standardværdikataloget. Selve arbejdet varetages af net- og distributionsselskaberne med bistand fra Teknologisk Institut og værdierne godkendes af Energistyrelsen. Den tekniske arbejdsgruppe vurderer årligt om der er grundlag for at justere de forskellige standardværdier, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Evt. ændringer har kun virkning for den fremtidige indsats. Gyldighedsområder: Standardværdierne skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver Standardværdierne kan yderligere anvendes på én- og to-familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. En række af værdierne kan dog anvendes bredt i boligbyggeri. Dette fremgår af de enkelte standardværdier under feltet Begrænsninger i anvendelse. I standardværdikataloget anvendes yderligere termen sommerhus, der dækker sommerhuse mellem 50m2 og 125 m2. Sommerhuset skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som sommer-/fritidsbolig. 3/107

5 Belysning Ref.: Belys 1 Udskiftning af halogenstift med A+ stift (fatning G4). Udskiftning af Stift-halogen belysning med A+ stift belysning (fatning G4) 7 kwh/år/stk. Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning (fatning G4) Standardværdien er pr. stk. Før situation: 12 V 10 W halogenbelysning. Efter situation: 2,5 W A+ stift belysning Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Belys 2 Udskiftning af halogenbelysning eller glødepære til A+ belysning. Udskiftning af 15 W glødepære til 2 W A+ pære 12 kwh/år/stk. Udskiftning af 15 W glødepære med 2 W A+ pære Standardværdien er pr. stk. Før situation: 15 W glødepære. Efter situation: 2 W A+ pære Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Belys 3 Udskiftning af halogenbelysning eller glødepære til A+ belysning. Udskiftning af 25 W glødepære eller 20 W halogen glødepære til 5 W A+ pære Ref.: Belys 4 14 kwh/år/stk. Udskiftning af halogenbelysning eller glødepære til A+ belysning. Udskiftning af 40 W glødepære eller 30 W halogen glødepære til 6 W A+ pære 22 kwh/år/stk. Udskiftning af 25 W glødepære eller 20 W halogenglødepære med 5 W A+ pære Standardværdien er pr. stk. Udskiftning af 40 W glødepære eller 30 W halogenglødepære med 6 W A+ pære Standardværdien er pr. stk. Før situation: 25 W glødepære eller 20W halogenglødepære. Efter situation: 5 W A+ pære Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Før situation: 40 W glødepære eller 30 W halogenglødepære. Efter situation: 6 W A+ pære Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. 4/107

6 Belysning Ref.: Belys 5 Udskiftning af halogenbelysning eller glødepære til A+ belysning. Udskiftning af 60 W glødepære eller 46 W halogen glødepære til 10W A+ pære Ref.: Belys 6 32 kwh/år/stk. Udskiftning af halogenbelysning eller glødepære til A+ belysning. Udskiftning af 75 W glødepære eller 57 W halogen glødepære til 13W A+ pære 40 kwh/år/stk. Udskiftning af 60 W glødepære eller 46 W halogenglødepære med 10W A+ pære Standardværdien er pr. stk. Udskiftning af 75 W glødepære eller 57 W halogenglødepære med 13W A+ pære Standardværdien er pr. stk. Før situation: 60W glødepære eller 46W halogenglødepære. Efter situation: 10 W A+ pære Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Før situation: 75W glødepære eller 57W halogenglødepære. Efter situation: 13W A+ pære Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Belys 7 Udskiftning af halogenbelysning Udskiftning af 20 W halogen spot eller glødepære til A+ belysning. med 2W A+ spot Udskiftning af 20 W halogen spot til Standardværdien er pr. stk. 2W A+ spot Ref.: Belys 8 16 kwh/år/stk. Udskiftning af halogenbelysning Udskiftning af 35 W halogen spot eller glødepære til A+ belysning. med 3 W A+ spot Udskiftning af 35 W halogen spot til Standardværdien er pr. stk. 3 W A+ spot 29 kwh/år/stk. Før situation: 20W halogen spot. Efter situation: 2 W A+ spot Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Før situation: 35 W halogen spot. Efter situation: 3 W A+ spot Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. 5/107

7 Belysning Ref.: Belys 9 Udskiftning af halogenbelysning Udskiftning af 50 W halogen spot eller glødepære til A+ belysning. med 4,5 W A+ spot Udskiftning af 50 W halogen spot til Standardværdien er pr. stk. 4,5 W A+ spot 41 kwh/år/stk. Før situation: 50 W halogen spot. Efter situation: 4,5 W A+ spot Ref.: Belys 10 Udskiftning - forkoblinger. Udskiftning af jernkerneforkoblinger til HF-forkoblinger i armaturer til 18W T8 lysstofrør 5 kwh/år/stk. Udskiftning af jernkerneforkoblinger til HF-forkoblinger i armaturer til 1 stk. 18W, T8 lysstofrør Standardværdien er pr. armatur Før situation: Jernkerne-forkobling i armatur til 1 stk. 18W T8 lysstofrør. Efter situation: HF-forkobling i armatur til 1 stk. 18W T8 lysstofrør Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Belys 11 Udskiftning - forkoblinger. Udskiftning af jernkerneforkoblinger til HF-forkoblinger i armaturer til 30 W eller 36 W T8 lysstofrør 8 kwh/år/stk. Udskiftning af jernkerneforkoblinger til HF-forkoblinger i armaturer til 1 stk. 30 W eller 36 W, T8 lysstofrør Standardværdien er pr. armatur Før situation: Jernkerne-forkobling i armatur til 1 stk. 30W el. 36 W T8 lysstofrør. Efter situation: HFforkobling i armatur til 1 stk. 30 W el 36 W T8 lysstofrør Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Belys 12 Udskiftning - forkoblinger. Udskiftning af stifter, glødepærer, lavenergipærer, halogenpærer, halogenspots til stifter, pærer eller spots som ikke lever op til A+ kravene 0 kwh/år/stk. Med virkning pr. 1. januar 2015 er det besluttet, at standardværdien sættes til 0. Før situation: Stifter, glødepærer, lavenergipærer, halogen pærer, halogen spots. Efter situation: Stifter, pærer eller spots der ikke lever op til A+ kravene Skal anvendes i boliger eller tilsvarende hvor brændetiden er under 1000 timer/år. 6/107

8 Belysning Ref.: Belys 13 Bevægelsesmeldere på udendørsbelysning. Bevægelsesmeldere på udendørsbelysning, glødepærer og lavenergipærer 0 kwh/år/stk. Med virkning pr. 1. januar 2011 besluttet, at standardværdien sættes til 0. Med virkning pr. 1. januar 2011 besluttet, at standardværdien sættes til 0. Skal anvendes i boliger eller tilsvarende, hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Belys 14 Udskiftning af halogenstift med A+ stift (fatning G4). Udskiftning af 12 V 20 W stift-halogen belysning med 4 W A+ stift belysning Biomasse 14 kwh/år/stk. Udskiftning af 12 V 20 W stifthalogen belysning med 4 W A+ stift belysning. Standardværdien er pr. stk. Før situation: 12V 20W halogenbelysning. Efter situation: 4W A+ stift belysning Skal anvendes i boliger eller tilsvarende, hvor brændetiden er under 1000 timer/år. Ref.: Bio 1 Udskiftning af ikke-kondensende oliekedel. Udskiftning af ikkekondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder til automatisk fyret biokedel 2255 kwh/år/énfamiliehus Kedel fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder erstattes med automatisk fyret træpillekedel (kedelklasse 5). Hvis der i forbindelse med udskiftning/konvertering etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i Bio 4. Standardværdien er pr. stk. 1,5 Før situation: Olieopvarmet hus med kedel fra 1978 eller nyere. Efter situation: Automatisk fyret træpillekedel (kedelklasse 5 i DS/EN 303-5, 2012 "Centralvarmekedler til fast brændsel") 7/107

9 Biomasse Ref.: Bio 2 Udskiftning af ikke-kondensende oliekedel. Udskiftning af ikkekondenserende oliekedel fra 1977 eller ældre inkl. varmtvandsbeholder til automatisk fyret træpillekedel 5905 kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af oliekedler fra 1977 eller ældre inklusiv varmtvandsbeholder erstattes med automatisk fyret træpillekedel (kedelklasse 5). Hvis der i forbindelse med udskiftning/konvertering etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i Bio 4. Standardværdien er pr. stk. 1,5 Før situation: Olieopvarmet hus med oliekedel fra 1977 eller ældre. Efter situation: Automatisk fyret træpillekedel (kedelklasse 5 i DS/EN 303-5, 2012 "Centralvarmekedler til fast brændsel") Ref.: Bio 3 Udskiftning af radiatorventiler. Manuelle ventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling (pr. ventil) 167 kwh/år/stk. Manuelle ventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling. Standardværdien gælder for både traditionelle selvvirkende radiatortermostater og elektroniske radiatortermostater. Standardværdien er pr. ventil. Før situation: Manualle radiatorventiler. Efter situation: Samtlige radiatorventiler er skiftet til termostatventiler med forindstilling 8/107

10 Biomasse Ref.: Bio 4 Vejrkompensering for radiatoranlæg. Vejrkompensering inkl. motorventil på 1- og 2-strengede varmeanlæg Ref.: Bio kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af ældre kappebeholder. Udskiftning af ældre kappebeholder til ny varmtvandsbeholder Ref.: Bio kwh/år/stk. Udskiftning af ældre kappebeholder. Udskiftning af ældre kappebeholder til ny plusbeholder 1234 kwh/år/stk. Etablering af Vejrkompensering inkl. motorventil på 1- og 2- strengede varmeanlæg Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld, udskiftes til ny standardbeholder med mm PUR isolering eller tilsvarende Standardværdien er pr. beholder Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld, udskiftes til ny plusbeholder med mindst 50 mm PUR isolering eller bedre. Standardværdien er pr. beholder Før situation: Styring af fremløbstemperatur, manuelt eller med selvvirkende ventil. Efter situation: Vejrkompensering inkl. motorventil på det 1- eller 2- strengede varmeanlæg. Før situation: Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld. Efter situation: ny standardbeholder med mm PUR isolering eller tilsvarende Før situation: Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld. Efter situation: ny plusbeholder med mindst 50 mm PUR isolering eller tilsvarende 9/107

11 Biomasse Ref.: Bio 7 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder. Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Ældre præisoleret beholder fra før 2000 til ny standardbeholder 165 kwh/år/stk. Ældre præisoleret varmtvandsbeholder isoleret med mm mineraluld eller lign., udskiftes til ny standardbeholder med mm PUR isolering eller tilsvarende Standardværdien er pr. beholder Før situation: Ældre præisoleret varmtvandsbeholder isoleret med mm mineraluld. Efter situation: ny standardbeholder med mm PUR isolering eller tilsvarende Ref.: Bio 8 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder. Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder fra før 2000 til ny plusbeholder 297 kwh/år/stk. Ældre varmtvandsbeholder isoleret med mm mineraluld eller lign. udskiftes til ny plusbeholder med mindst 50 mm PUR isolering eller bedre. Standardværdien er pr. beholder Før situation: Ældre præisoleret varmtvandsbeholder isoleret med mm mineraluld. Efter situation: ny plusbeholder med mindst 50 mm PUR isolering eller tilsvarende 10/107

12 Biomasse Ref.: Bio 9 Isolering af rørstrækninger. Isolering af rørstrækninger ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) 176 kwh/år/m Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med ingen eller ringe isolering (mindre end 10 mm) så de svarer til middel isolering (10 til 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør Før situation: Uisolerede rør eller rør med ringe isolering (mindre end 10 mm). Efter situation: Rør med middel isolering (10 20 mm) Ref.: Bio 10 Isolering af rørstrækninger. Isolering af rørstrækninger ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm) 190 kwh/år/m Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med ingen eller ringe isolering (mindre end 10 mm) så de svarer til god isolering (mere end 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør Før situation: Uisolerede rør eller rør med ringe isolering (mindre end 10 mm). Efter situation: Rør med god isolering (mere end 20 mm) Ref.: Bio 11 Isolering af rørstrækninger. Isolering af rørstrækninger - middel (10-20 mm) til god isolering (mere end 20 mm) 13 kwh/år/m Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med middel isolering (10-20 mm) så de svarer til god isolering (mere end 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør Før situation: Rør med middel isolering (10-20 mm). Efter situation: Rør med god isolering (mere end 20 mm) 11/107

13 Biomasse Ref.: Bio 12 Urstyring på cirkulationsledning. Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand / rør med god isolering 26 kwh/år/m Montering af urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand, rør med god isolering (mere end 20 mm). Standardværdien er pr m. Før situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand uden styring. Rør med god isolering (mere end 20 mm). Efter situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand med urstyring Ref.: Bio 13 Urstyring på cirkulationsledning. Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand rør med middel isolering (10-20 mm) 34 kwh/år/m Montering af urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand, rør med middel isolering (10-20 mm). Standardværdien er pr m. Før situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand uden styring. Rør med middel isolering (10-20 mm). Efter situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand med urstyring 12/107

14 Biomasse Ref.: Bio 14 Udskiftning af radiatorventiler. Manuelle ventiler til termostatventiler uden forindstilling (pr. ventil eller pr. hus) eller returventiler til termostatventiler med eller uden forindstilling (pr. ventil eller pr. hus) 0 kwh/år/stk. Manuelle ventiler skiftes til termostatventiler uden forindstilling (pr. ventil eller pr. hus) eller returventiler skiftes til termostatventiler med eller uden forindstilling (pr. ventil eller pr. hus). Værdien er sat til 0 kwh/år pr. ventil eller pr. énfamiliehus som for øvrige forsyninger. Før situation: Manualle ventiler. Efter situation: Termostatventiler uden forindstilling. Før situation: Returventiler. Efter situation: Termostatventiler med eller uden forindstilling Ref.: Bio 15 Udskiftning af kondenserende olie eller gas kedel. Udskiftning af kondenserende olie eller gas kedel til automatisk fyret biokedel 0 kwh/år/énfamiliehus Cirkulationspumper Udskiftning af kondenserende olie eller gas kedel til automatisk fyret biokedel. Det er med virkning pr. 1 januar 2015 besluttet, at standardværdien sættes til 0. Hvis der i forbindelse med udskiftningen etableres vejrkompensering, henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i Bio 4 Udskiftning af kondenserende olie kedel til automatisk fyret biokedel. Det er med virkning pr. 1 januar 2015 besluttet, at standardværdien sættes til 0. 13/107

15 Cirkulationspumper Ref.: Pump 1 Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar cirkulationspumpe 280 kwh/år/stk. Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til en regulærbar cirkulationspumpe. Standardværdien er pr. stk. Før situation: En trinreguleret cirkulationspumpe. Efter situation: En trinløs regulerbar cirkulationspumpe. Ref.: Pump 2 Ur på cirkulationspumpe til varmt brugsvand 58 kwh/år/stk. EL-besparelser diverse Montering af et ur på cirkulationspumpen til det varme brugsvand. Afhængig af opvarmningsform kan værdien evt. kombineres med en af følgende standardværdier: Fjernvarmeanlæg: Fjv 17, Fjv 18 Gaskedler: Gas 10, Gas 11 Oliekedler: Olie 10, Olie 11 Varmepumper: VP 10, VP11 Standardværdien er pr. stk. Før situation: Cirkulationspumpe til varmt brugsvand uden styring. Efter situation: Etablering af urstyring på samme pumpe. 14/107

16 EL-besparelser diverse Ref.: El 1 Sluk alt knap/grønafbryder - central afbryder for reduktion af standby forbrug. Enfamilieboliger 327 kwh/år/énfamiliehus Installation af "Sluk alt knap" / Grøn afbryder for reduktion af standby forbrug. Standardværdien er pr. hus. Før situation:alm. elinstallation i hus. Efter situation:elinstallation udvidet med automatik til afbrydelse af alt ikke nødvendigt elforbrug. Ref.: El 2 Sluk alt knap/grønafbryder - central afbryder for reduktion af standby forbrug. Etageboliger/lejligheder 195 kwh/år/lejlighed Installation af "Sluk alt knap" / Grøn afbryder for reduktion af standby forbrug. Standardværdien er pr. etagebolig/lejlighed. Før situation: Alm. elinstallation i etagebolig/lejlighed. Efter situation: Elinstallation udvidet med automatik til afbrydelse af alt ikke nødvendigt elforbrug. etageboliger/lejligheder Elvand Ref.: Elvand 1 Udskiftning af elektrisk beholdervandvarmer til ny elektrisk beholdervandvarmer med plusbeholder 276 kwh/år/stk. Ældre præisoleret elopvarmet beholdervandvarmer fra før 2000 (isoleret med mm) med vandindhold på min. 55 liter udskiftes til ny beholdervandvarmer med plusbeholder isoleret med min. 50 mm PUR eller tilsvarende. Før situation: Ældre 55 ltr. elopvarmet beholdervandvarmer fra før 2000 isoleret med mm. Efter situation: Ny elopvarmet plusbeholder isoleret med min. 50 mm. 15/107

17 Elvand Ref.: Elvand 2 Udskiftning af elektrisk beholdervandvarmer til ny beholdervandvarmer med standardbeholder 153 kwh/år/stk. Ældre præisoleret elopvarmet beholdervandvarmer fra før 2000 (isoleret med mm) med vandindhold på min. 55 liter udskiftes til ny beholdervandvarmer med standardbeholder isoleret med 25 til 30 mm PUR eller tilsvarende Før situation: Ældre elopvarmet beholder-vandvarmer på min. 55 ltr. fra før 2000 isoleret med mm. Efter situation: Ny elopvarmet standardbeholder isoleret med mm. Feedback om elforbrug Ref.: Elfeed 1 Grafisk feedback om eget elforbrug énfamiliehuse uden elvarme 82 kwh/år/énfamiliehus Grafisk feedback om eget elforbrug énfamiliehuse uden elvarme Standardværdien er pr. bolig 0,5 Der henvises til ENS-notat: Krav til standardværdier for grafisk feedback på elforbrug. Notatet findes på forbrugbesparelser/energiselskabernesspareindsats/standardvaerdikataloget /standardvaerdikatalog/krav_til_stan dardvaerdier_for_grafisk_feedback_ paa_elforbrug.pdf 16/107

18 Feedback om elforbrug Ref.: Elfeed 2 Grafisk feedback om eget elforbrug lejligheder uden elvarme Ref.: Elfeed 3 32 kwh/år/lejlighed Grafisk feedback om eget elforbrug énfamiliehuse med elvarme 425 kwh/år/énfamiliehus Grafisk feedback om eget elforbrug lejligheder uden elvarme Standardværdien er pr. bolig. 0,5 Grafisk feedback om eget elforbrug énfamiliehuse med elvarme Standardværdien er pr. bolig 0,5 Der henvises til ENS-notat: Krav til standardværdier for grafisk feedback på elforbrug. Notatet findes på forbrugbesparelser/energiselskabernesspareindsats/standardvaerdikataloget /standardvaerdikatalog/krav_til_stan dardvaerdier_for_grafisk_feedback_ paa_elforbrug.pdf etageboliger/lejligheder Der henvises til ENS-notat: Krav til standardværdier for grafisk feedback på elforbrug. Notatet findes på forbrugbesparelser/energiselskabernesspareindsats/standardvaerdikataloget /standardvaerdikatalog/krav_til_stan dardvaerdier_for_grafisk_feedback_ paa_elforbrug.pdf 17/107

19 Feedback om elforbrug Ref.: Elfeed 4 Grafisk feedback om eget elforbrug lejligheder med elvarme 225 kwh/år/lejlighed Ref.: Elfeed 5 Grafisk feedback om eget elforbrug énfamiliehuse med varmepumpe 240 kwh/år/énfamiliehus Grafisk feedback om eget elforbrug lejligheder med elvarme Standardværdien er pr. bolig 0,5 Grafisk feedback om eget elforbrug énfamiliehuse med varmepumpe (jordvarme, luft/vand eller luft/luft) Standardværdien er pr. bolig 0,5 Der henvises til ENS-notat: Krav til standardværdier for grafisk feedback på elforbrug. Notatet findes på forbrugbesparelser/energiselskabernesspareindsats/standardvaerdikataloget /standardvaerdikatalog/krav_til_stan dardvaerdier_for_grafisk_feedback_ paa_elforbrug.pdf Kan uddelukkende anvendes i etageboliger/lejligheder Der henvises til ENS-notat: Krav til standardværdier for grafisk feedback på elforbrug. Notatet findes på forbrugbesparelser/energiselskabernesspareindsats/standardvaerdikataloget /standardvaerdikatalog/krav_til_stan dardvaerdier_for_grafisk_feedback_ paa_elforbrug.pdf Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser 18/107

20 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 1 Udskiftning af radiatorventiler. Manuelle ventiler. Termostatventiler med forindstilling. Manuelle radiatorventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling (pr. ventil) Manuelle radiatorventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling. Standardværdien gælder for både traditionelle selvvirkende radiatortermostater og elektroniske radiatortermostater. Før situation: Manuelle radiatorventiller. Efter situation: Samtlige radiatorventiler i huset er forsynet med termostat og forindstilling Ref.: Fjv kwh/år/stk. Vejrkompensering på 1-strengede radiatoranlæg. Vejrkompensering på 1-strenget radiatoranlæg Ref.: Fjv kwh/år/énfamiliehus Vejrkompensering på 2-strengede radiatoranlæg. Vejrkompensering på 2-strengede radiatoranlæg 1051 kwh/år/énfamiliehus Standardværdien er pr. stk. Vejrkompensering inkl. motorventil på 1-strenget radiatoranlæg. Standardværdien er pr. stk. Vejrkompensering på 2-strengede radiatoranlæg. Standardværdien er pr. stk. boligbyggeri Før situation: Manuel styring eller styring med selvvirkende ventil af fremløbstemperatur. Efter situation: Motorventil og regulator for styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Før situation: Manuel styring eller styring med selvvirkende ventil af fremløbstemperatur. Efter situation: Motorventil og regulator for styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen 19/107

21 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 4 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til en ny standardbeholder 1206 kwh/år/stk. Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld til ny standardbeholder. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre kappebeholder med mm isolering. Efter situation: Standardbeholder med minimum 25 mm. PUR isolering. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse Ref.: Fjv 5 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til en ny plusbeholder 1419 kwh/år/stk. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til en ny plusbeholder. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre kappebeholder med mm isolering. Efter situation: Plusbeholder med minimum 50 mm PUR isolering. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse 20/107

22 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 6 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardbeholder Ref.: Fjv kwh/år/stk. Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder 457 kwh/år/stk. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardbeholder. Standardværdien er pr. stk. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder. Efter situation: Standardbeholder med minimum 25 mm. PUR isolering. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse Før situation: Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder. Efter situation: Plusbeholder med minimum 50 mm PUR isolering. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse 21/107

23 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 8 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny brugsvandsveksler. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny standardveksler 1638 kwh/år/stk. Udskiftning af ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld til ny standardveksler. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld. Efter situation: Standardveksler som repræsenterer en vandvarmer med traditionel temperatorventil. Veksleren er med kabinet, men er ikke fuldisoleret. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse Ref.: Fjv 9 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny brugsvandsveksler. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusveksler 845 kwh/år/stk. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusveksler. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusveksler. Efter situation: Plusveksler som er en løsning, hvor temperaturen på veksleren sænkes, når der ikke tappes varmt brugsvand eller hvor veksleren fuldisoleres. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse 22/107

24 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 10 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny brugsvandsveksler. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardveksler 676 kwh/år/stk. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardveksler. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre præisoleret beholder fra før år Efter situation: Standardveksler som repræsenterer en vandvarmer med traditionel temperatorventil. Veksleren er med kabinet men er ikke fuldisoleret. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse Ref.: Fjv 11 Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny brugsvandsveksler. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny plusveksler 1807 kwh/år/stk. Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny plus brugsvandsveksler. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre kappebeholder med mm isolering. Efter situation: Plusveksler som er en løsning, hvor temperaturen på veksleren sænkes, når der ikke tappes varmt brugsvand eller hvor veksleren fuldisoleres. Kan ikke anvendes ved samtidig konvertering til fjernvarme. Skal anvendes på én-familiehuse 23/107

25 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 12 Udskiftning af brugsvandsveksler. Udskiftning af en ældre brugsvandsveksler til en ny standardveksler Ref.: Fjv kwh/år/stk. Udskiftning af brugsvandsveksler. Udskiftning af en ældre brugsvandsveksler til en ny plusveksler 523 kwh/år/stk. Udskiftning af en ældre brugsvandsveksler til en ny standardveksler. Standardværdien er pr. stk. Udskiftning af en ældre brugsvandsveksler til en ny plusveksler. Standardværdien er pr. stk. Før situation: Ældre varmevekslere af forskellige typer med ingen eller meget lidt isolering. Efter situation: Standardveksler som repræsenterer en vandvarmer med traditionel temperatorventil. Veksleren er med kabinet men er ikke fuldisoleret. Før situation: Ældre varmevekslere af forskellige typer med ingen eller meget lidt isolering. Efter situation: Plusveksler som er en løsning, hvor temperaturen på veksleren sænkes, når der ikke tappes varmt brugsvand eller hvor veksleren fuldisoleres. 24/107

26 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 14 Isolering af rørstrækninger. Ingen isolering. Ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) 164 kwh/år/m² Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med ingen eller ringe isolering (mindre end 10 mm) så de svarer til middel isolering (10 til 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør. Før situation: Uisolerede rør eller rør med ringe isolering (mindre end 10 mm). Efter situation: Rør med middel isolering (10 20 mm) Ref.: Fjv 15 Isolering af rørstrækninger. Ingen isolering. Ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm) 176 kwh/år/m Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med ingen eller ringe isolering (mindre end 10 mm) så de svarer til god isolering (mere end 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør Før situation: Uisolerede rør eller rør med ringe isolering (mindre end 10 mm). Efter situation: Rør med god isolering (mere end 20 mm) Ref.: Fjv 16 Isolering af rørstrækninger. Middel isolering. Middel (10-20 mm) til god isolering (mere end 20 mm) 12 kwh/år/m Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med middel isolering (10-20 mm) så de svarer til god isolering (mere end 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør Før situation: Rør med middel isolering (10-20 mm). Efter situation: Rør med god isolering (mere end 20 mm) 25/107

27 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 17 Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand. Montering af urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand, middel isolering Ref.: Fjv kwh/år/m Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand. Montering af urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand, god isolering 25 kwh/år/m Montering af urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand, middel isolering (10 til 20 mm) Værdien kan evt. kombineres med standardværdien pump 2 Standardværdien er pr m. Montering af urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand, god isolering (mere end 20 mm) Værdien kan evt. kombineres med standardværdien pump 2 Standardværdien er pr m. Før situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand uden styring. Rørene er isoleret med 10 til 20 mm. Efter situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand med urstyring Før situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand uden styring. Rørene er isoleret med mere end 20 mm. Efter situation: Cirkulationsledning til varmt brugsvand med urstyring 26/107

28 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 19 Ændring af radiatorsystem - afkølingsbesparelse. 1-strenget radiatoranlæg ændres til 2-strenget radiatoranlæg Ref.: Fjv kwh/år/énfamiliehus Opsætning af ekstra radiator/udskiftning af radiator. Forbedring af radiatorers ydelse Ref.: Fjv kwh/år/stk. Ændring af tilslutningsprincip - afkølingsbesparelse. Tilslutningsanlæg ændres fra et indirekte til et direkte anlæg 272 kwh/år/énfamiliehus 1-strenget radiatoranlæg ændres til 2 -strenget radiatoranlæg. Standardværdien er pr. anlæg. Opsætning af ekstra radiator eller udskiftning af radiator til ny med dobbelt hedeflade. Max. 8 radiatorer opsat eller udskiftet. Standardværdien er pr. radiator. Tilslutningsanlæg ændres fra et indirekte til et direkte anlæg. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus Før situation: 1-strenget varmeanlæg. Efter situation: 2- strenget varmeanlæg. Før situation: Radiatorer giver for lille afkøling. Efter situation: Afkøling er øget med yderligere radiatorer eller ved udskiftning af radiatorer til nye med dobbelt hedeflade Før situation: Indirekte tilsluttet fjernevarmeinstallation. Efter situation: Direkte tilsluttet anlæg. Det forudsættes at fremløbstemperaturen til radiatorerne er 70 ºC ved det direkte anlæg og 65 ºC ved det indirekte anlæg. 27/107

29 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 23 Udskiftning af tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer. Direkte til direkte. Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990). Udskiftning af ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) til ny plus fjernvarmeunit 1512 kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af et helt fjernvarme tilslutningsanlæg (direkte/direkte) inkl. vandvarmer. Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) til ny plus fjernvarmeunit. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus Før situation: Direkte ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990). Efter situation: Ny direkte plus (unit -) installation. Standardværdien skelner ikke mellem om vandvarmeren er en varmtvandsbeholder eller en brugsvandsveksler. Der kan således ikke medtages yderligere besparelser for vandvarmeren. Ref.: Fjv 25 Udskiftning af tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer. Direkte til direkte. Nyere unit. Udskiftning af nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) til plusinstallation 331 kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af et helt fjernvarme tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer direkte anlæg til direkte anlæg/ Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) til plusinstallation. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus Før situation: Nyere direkte unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990). Efter situation: Ny direkte plus -(unit-) installation. Standardværdien skelner ikke mellem om vandvarmeren er en varmtvandsbeholder eller en brugsvandsveksler. Der kan således ikke medtages yderligere besparelser for vandvarmeren. 28/107

30 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 27 Udskiftning af tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer. Indirekte til indirekte. Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990). Udskiftning af ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) til plusinstallation 2193 kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af et helt fjernvarme tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer / indirekte til indirekte / ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) til plusinstallation. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus Før situation: Ældre indirekte fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990). Efter situation: Ny indirekte plus - (unit-) installation. Standardværdien skelner ikke mellem om vandvarmeren er en varmtvandsbeholder eller en brugsvandsveksler. Der kan således ikke medtages yderligere besparelser for vandvarmeren. Ref.: Fjv 28 Udskiftning af tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer. Indirekte til indirekte. Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990). Udskiftning af nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) til plusinstallation 622 kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer indirekte til indirekte - Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) til plusinstallation. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus Før situation: Nyere indirekte unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990). Efter situation: Ny indirekte plus -(unit-) installation. Standardværdien skelner ikke mellem om vandvarmeren er en varmtvandsbeholder eller en brugsvandsveksler. Der kan således ikke medtages yderligere besparelser for vandvarmeren. 29/107

31 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 29 Konvertering fra el til fjernvarme. Konvertering fra el til fjernvarme kwh/år/énfamiliehus Elpaneler nedtages og der installeres vandbåret radiatoranlæg. Elopvarmet vandvarmer nedtages og der installeres ny fjernvarmeunit. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus Før situation: Elopvarmet hus. Efter situation: Vandbåret radiatoranlæg med fjernvarmeunit. Ref.: Fjv 30 Konvertering fra oliefyret kedel til fjernvarme. Kedler fra 1977 eller ældre til fjernvarme kwh/år/énfamiliehus Kedler fra 1977 eller ældre til fjernvarme. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus 1,5 Før situation: Olie opvarmet hus med støbe- eller pladejernskedler fra 1977 eller ældre. Efter situation: Fjernvarmeopvarmet hus med fjernvarmeunit. 30/107

32 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 31 Konvertering fra oliefyret kedel til fjernvarme. Ikke kondenserende kedler fra 1978 eller nyere til fjernvarme 7735 kwh/år/énfamiliehus Kedler fra 1978 eller nyere til fjernvarme. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus 1,5 Før situation: Olieopvarmet hus med kedel fra 1978 eller nyere. Efter situation: Fjernvarme opvarmet hus med fjernvarmeunit. Ref.: FJV 32 Konvertering fra ikkekondenserende gasfyret kedel til fjernvarme. Til kedelunit med gasblæseluftbrænder 9861 kwh/år/énfamiliehus Ikke kondenserende kedelunit med gasblæseluftbrænder udskiftes med fjernvarmeunit. Hvis der i forbindelse med udskiftningen etableres vejrkompensering, henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering fjv. 2 eller 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus. 1,5 Før situation: Gasopvarmet hus med kedelunit med gasblæseluftbrænder. Efter situation: Fjernvarmeopvarmet hus med fjernvarmeunit. 31/107

33 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 34 Konvertering fra gasfyret kedel til fjernvarme. Traditionel åben gaskedel til fjernvarme kwh/år/énfamiliehus Ref.: Fjv 35 Konvertering fra gasfyret kedel til fjernvarme. Traditionel lukket ikke kondenserende gaskedel til fjernvarme 8153 kwh/år/énfamiliehus Traditionel åben gaskedel udskiftes med ny fjernvarmeunit. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus 1,5 Traditionel lukket gaskedel udskiftes med ny fjernvarmeunit. Hvis der i forbindelse med udskiftningen etableres vejrkompensering, henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering fjv. 2 eller 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus 1,5 Før situation: Gasopvarmet hus med traditionel åben gaskedel. Efter situation: Fjernvarmeopvarmet hus med fjernvarmeunit. Før situation: Gasopvarmet hus med traditionel lukket gaskedel. Efter situation: Fjernvarmeopvarmet hus med fjernvarmeunit. 32/107

34 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 36 Serviceeftersyn. Lille serviceeftersyn 815 kwh/år/énfamiliehus Et lille serviceeftersyn af fjernvarmeinstallation - eks. Fjrordningens Vedligeholdelsestjek eller lignende. Standardværdien er pr. énfamiliehus 0,5 Før situation: Hus uden service. Efter situation: Hus med udført eftersyn (lille). Et lille serviceeftersyn indeholder en systematisk gennemgang og justering af kundens brugerinstallation på baggrund af en checkliste. Et lille serviceeftersyn skal dokumenteres med en rapport til kunden. Et lille serviceeftersyn kan udføres som FjR-ordningens Vedligeholdelsestjek eller lignende. Besparelsen kan kun medregnes hvert andet år. Det skal bemærkes, at der godt kan udføres et lille eftersyn 2 år efter, at der er udført et stort eftersyn. 33/107

35 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 37 Serviceeftersyn. Stort serviceeftersyn 1358 kwh/år/énfamiliehus Et stort serviceeftersyn af fjernvarmeinstallation - eks. FjRordningens Hovedeftersyn eller lignende. Standardværdien er pr. énfamiliehus 0,5 Før situation: Hus uden service. Efter situation: Hus med udført eftersyn (stort). Et stort serviceeftersyn indeholder en systematisk gennemgang og justering af kundens brugerinstallation på baggrund af en checkliste samt en gennemgang af radiatoranlæg og klimaskærm med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for indregulering af anlægget. Serviceeftersynet skal dokumenteres med en rapport til kunden. Et stort serviceeftersyn kan udføres som FjR-ordningens Hovedeftersyn eller lignende. Standardværdien for stort serviceeftersyn kan kun anvendes for stort serviceeftersyn, der foretages med et tidsmellemrum, der er større end 4 år Ref.: Fjv 39 Udskiftning af radiatorventiler. Manuelle ventiler. Termostatventiler uden forindstilling. Manuelle ventiler eller Returventiler udskiftes til termostatventiler uden forindstilling (pr. ventil eller pr. hus) 0 kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af radiatorventiler: Manuelle ventiler eller Returventiler udskiftes til termostatventiler uden forindstilling (pr. ventil eller pr. hus). Med virkning pr. den 1. januar 2015 er det besluttet, at standardværdien sættes til 0. Før: Manualle ventiler eller returventiler. Efter: Termostatventiler uden forindstilling. 34/107

36 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 42 Udskiftning af radiatorventiler. Returventiler. Termostatventiler med forindstilling. Returventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling (pr. ventil) 154 kwh/år/stk. Returventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling. Standardværdien gælder for både traditionelle selvvirkende radiatortermostater og elektroniske radiatortermostater. Standardværdien er pr. stk Før situation: Returventiller Efter situation: Samtlige radiatorventiler i huset er forsynet med termostat og forindstilling boligbyggeri.. Ref.: Fjv 46 Varmtvandstilslutning. Opvaskemaskine, varmtvandsforsyning baseret på fjernvarme 88 kwh/år/stk. Standardværdien omhandler varmtvandstilslutning af opvaskemaskine, der er designet med en intern blandekreds, der blander koldt og varmt vand, så det passer til et givent vaskeprogram. Før situation: Opvaskemaskine med koldtvandstilslutning. Efter situation: Opvaskemaskine med varmtvandstilslutning. Ingen Ref.: Fjv 47 Varmtvandstilslutning. Vaskemaskine med varmtvandsindtag, varmtvandsforsyning baseret på fjernvarme 147 kwh/år/stk. Standardværdien omhandler varmtvandstilslutning af vaskemaskine, der er designet med en intern blandekreds, der blander koldt og varmt vand, så det passer til et givent vaskeprogram. Før situation: Vaskemaskine med koldtvandstilslutning. Efter situation: Vaskemaskine med varmtvandstilslutning. Ingen 35/107

37 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Ref.: Fjv 49 Konvertering fra gasfyret kedel til fjernvarme. Kondenserende gaskedel til fjernvarme 3650 kwh/år/énfamiliehus Ref.: Fjv 50 Konvertering fra kondenserende oliekedel til fjernvarme 3650 kwh/år/énfamiliehus Kondenserende gaskedel udskiftes til fjernvarmeunit - plusinstallation. Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse i Fjv 2 eller Fjv 3. Standardværdien er pr. énfamiliehus 1,5 Konvertering fra kondenserende olie kedel til fjernvarme. Hvis der i forbindelse med udskiftningen etableres vejrkompensering, henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i Fjv 2 eller Fjv 3 1,5 Før situation: Kondenserende gaskedel. Efter situation: Fjernvarmeunit - plusinstallation Før situation: Hus opvarmet med kondenserende oliekedel. Efter situation: Hus opvarmet med fjernvarme Gaskedler Ref.: Gas 1 Skift af radiatorventiler. Manuelle ventiler. Termostatventiler med forindstilling. Manuelle radiatorventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling (pr. ventil) 155 kwh/år/stk. Manuelle ventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling. Standardværdien gælder for både traditionelle selvvirkende radiatortermostater og elektroniske radiatortermostater. Standardværdien er pr. stk. der udskiftes. Før situation: Manuelle radiatorventiller. Efter situation: Samtlige radiatorventiler i huset er forsynet med termostat og forindstilling boligbyggeri 36/107

38 Gaskedler Ref.: Gas 2 Vejrkompensering for radiatoranlæg. Montering af vejrkompensering på tilslutningsanlæg med 1-og 2- strengede radiatoranlæg Ref.: Gas kwh/år/énfamiliehus Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny standardbeholder 1025 kwh/år/stk. Der monteres vejrkompensering på anlæg med 1-og 2-strengede radiatoranlæg. Den selvvirkende ventil udskiftes til en motorventil med vejrkompensering (udetemperatur og evt. vindkompensering). Standardværdien er pr. stk. Udskiftning af ældre kappebeholder isoleret med op til 20 mm mineraluld til ny standardbeholder. Standardværdien er pr. stk. 1,5 Før situation: Selvvirkende reguleringsventil på centralvarme uden vejrkompensering. Efter situation: Motorventil med vejrkompensering. Minimum udetemperaturstyring og evt. vindkompensering. Før situation: Ældre kappebeholder isoleret med op til 20 mm. mineraluld. Efter situation: Varmtvandsbeholder beholder med minimum 25mm PUR isolering. Værdien kan ikke anvendes i kombination med udskiftning af gaskedel, da det i beregningen af standardværdien for ny gaskedel er forudsat, at den nye gaskedel indeholder en vandvarmer. Skal anvendes på én-familiehuse 37/107

39 Gaskedler Ref.: Gas 4 Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny plusbeholder 1148 kwh/år/stk. Udskiftning af ældre kappebeholder isoleret med op til 20 mm mineraluld til ny plusbeholder. Standardværdien er pr. stk. 1,5 Før situation: Ældre kappebeholder isoleret med op til 20 mm. mineraluld. Efter situation: Varmtvandsbeholder beholder med minimum 50 mm PUR isolering. Værdien kan ikke anvendes i kombination med udskiftning af gaskedel, da det i beregningen af standardværdien for ny gaskedel er forudsat, at den nye gaskedel indeholder en vandvarmer. Skal anvendes på én-familiehuse Ref.: Gas 5 Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardbeholder 153 kwh/år/stk. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før 2000 til ny standardbeholder. Standardværdien er pr. stk. 1,5 Før situation: Ældre præisoleret beholder fra før Efter situation: Varmtvandsbeholder beholder med minimum 25 mm PUR isolering Værdien kan ikke anvendes i kombination med udskiftning af gaskedel, da det i beregningen af standardværdien for ny gaskedel er forudsat, at den nye gaskedel indeholder en vandvarmer. Skal anvendes på én-familiehuse 38/107

40 Gaskedler Ref.: Gas 6 Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder. Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder Ref.: Gas kwh/år/stk. Isolering af rørstrækninger. Ingen. Ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) 164 kwh/år/m Udskiftning af ældre præisoleret beholder fra før 2000 til ny plusbeholder. Standardværdien er pr. stk. 1,5 Isolering af rørstrækninger i varmeanlæg, med ingen eller ringe isolering (mindre end 10 mm) så de svarer til middel isolering (10 til 20 mm) mineraluld eller tilsvarende. Standardværdien er pr. m rør 1,5 Før situation: Ældre præisoleret beholder fra før Efter situation: Varmtvandsbeholder beholder med minimum 50 mm PUR isolering. Værdien kan ikke anvendes i kombination med udskiftning af gaskedel, da det i beregningen af standardværdien for ny gaskedel er forudsat, at den nye gaskedel indeholder en vandvarmer. Skal anvendes på én-familiehuse Før situation: Uisolerede rør eller rør med ringe isolering (mindre end 10 mm). Efter situation: Rør med middel isolering (10 20 mm) 39/107

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2013 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version 6.0 Gyldig fra: 01-01-2017 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indhold Om standardværdikataloget...

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2012 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - vinduer, døre, ovenlys og glaspartier

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser januar 2012 Indholdfortegnelse Belysning side 5 2/159 Ændringsoversigt Reference 1. version af standardværdikataloget Revideret version af standardværdikatalog

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser.1 august 2011 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - isolering Klimaskærm - vinduer,

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr Standardværdikatalog Nyhedsbrev 01.10.2016 Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr. 01.01. 2017 Ændringerne er opdelt i 1. Nye Standardværdier 2. Ændring af standardværdier 3. Standardværdier der

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe >#41 Ravdex A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde 4. november 2014 Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe De danske net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas og olie har

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget Taastrup den 2. november 2012 Forslag til ændringer i Standardværdikataloget 1 Indhold Forslag til ændringer i Standardværdikataloget... 1 Fjernvarmeanlæg, afkølings og energibesparelser... 3 Vejrkompensering...

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011 Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 11 Indledning I forbindelse med revisionen af standardværdikataloget er der foretaget omfattende ændringer. Alle værdierne for opvask, køl/frys og madlavning

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Gruppering af 0-værdier for skift af radiator ventiler, dokumentationsark ændres ikke

Gruppering af 0-værdier for skift af radiator ventiler, dokumentationsark ændres ikke Beslutning 5 Gruppering af 0-værdier for skift af radiator ventiler, dokumentationsark ændres ikke FJV: Følgende værdier er uændrede: Følgende slåes sammen: Ny samlet 0-værdi for Fjv 39, 40, 43, 44 - værdierne

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Bio 9: Rørisolering, ingen til middel isolering udgår

Bio 9: Rørisolering, ingen til middel isolering udgår Rørisolering, rev. værdier, korte tekster pr. 01.01.2017 Bio 9: Rørisolering, ingen til middel isolering udgår 01.01.2017 Ref.: Bio 10 Beskrivelse Før/efter Isolering af rørstrækninger ringe (under 13

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog 01.01.2017 Bio 9 Isolering af ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) Udgår Ref.: Bio 10 Biokedler /

Læs mere

Standardværdier (rev. 9. april 2013). Gældende fra 1. april 2013 Indhold

Standardværdier (rev. 9. april 2013). Gældende fra 1. april 2013 Indhold Standardværdier (rev. 9. april 2013). Gældende fra 1. april 2013 Indhold Belysning... 3 Cirkulationspumper... 7 Kontorudstyr... 8 El diverse...10 Klimaskærm...11 Tagkonstruktioner...11 Ydervægge...13 Kælderydervægge...17

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

7. Tekniske installationer

7. Tekniske installationer 7. Tekniske installationer Selvom de tekniske installationer ikke er byggefagets fagområde, bør man have et vist kendskab til dem for at kunne informere kunden om de mest rentable energibesparelser. Kunden

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2016 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 18.05.2016 Opdateringer af web-service for SVK

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010

Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Indledning Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. marts 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Resdal Bakke 11A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-013007 Energikonsulent: Niels Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hyldeengen 13 2791 Dragør 155-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hedager 4 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-034742 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Højen 3 4100 Ringsted 329-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere