Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011"

Transkript

1 Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011 På afdelingens vegne vil jeg byde alle fremmødte medlemmer velkommen. På nær 2 dage, er det 1 år siden at Lederne Himmerland sidst afholdt generalforsamling her i de selv samme lokaler. Jeg var desværre forhindret i at deltage, da jeg samme dag blev ramt af alvorlig sygdom. Men som I kan se, forgår ukrudt ikke så let, og i september genoptog jeg igen mit arbejde, på fuld tid, såvel ved Falck som i Lederne. I mit fravær blev ledelsen af Lederne Himmerland godt og sikkert varetaget af næstformand Inger Poulsen og den øvrige bestyrelse. Stor tak for det! Inden generalforsamlingens start skal jeg traditionen tro bede alle rejse sig og mindes de af vore medlemmer der er gået bort i det forgangne år. TAK Også en særlig velkomst til Finn Stenrøs, som er chef for organisationspolitisk afdeling i Vermlandsgade. Finn vil præsentere sig selv lidt senere. Der er 82 tilmeldte hvoraf 68 er stemmeberettigede, antallet af fremmødte udgør således godt 1 ½ % af afdelingens 5162 medlemmer. Generalforsamlingen er indkaldt pr. mail (Nyhedsbrev), og indvarslet på afdelingens hjemmeside på Hvilket er i henhold til 4 i Lederne Himmerlands vedtægter. I henhold til Ledernes love, er pensionister passive medlemmer og har derfor ikke stemmeret. I henhold til Ledernes love, er medlemmer på efterløn aktive medlemmer og har derfor stemmeret. Bestyrelsen foreslår Finn Stenrøs som dirigent Valg af 2 stemmetællere: Bestyrelsen foreslår Susanne Lynge Hansen og Hans Chr. Christiansen 1

2 Lederne Himmerland - Generalforsamling Mundtlig beretning 2. marts 2011 Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at vi befinder os i et valgår. Lige siden Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale den 1. januar blandt andet slog fast, at det snart skal være slut med efterløn, er der blevet slået løs på valgtrommerne, både i medierne og hen over frokosten på de danske arbejdspladser. Inden året er omme, ved vi, om regeringslederen i Danmark fortsat hedder Lars Løkke, eller om Helle Thorning-Schmidt har sat sig i stolen som historiens første kvindelige danske statsminister og vi ved, om Danmark bliver styret af det, som medierne kalder blå eller rød blok. Det er et spændende valg, der venter, og det er selvsagt også rigtig spændende for os som ledere at følge med i, hvordan vindretningen bliver i forhold til blandt andet beskæftigelsespolitik, skat og efterløn. Men selvom blyanterne er spidset, og vi alle er klar til at sætte et kryds, inden året er omme, vil jeg bruge nogle minutter på at dvæle ved en anden slags valg nemlig de valg, der blev truffet i Valget mellem at være medlem eller ikke-medlem af Lederne. Valget mellem god og dårlig ledelse. Og de ikke altid frivillige valg mellem små eller store lønstigninger og mellem at være i job eller mellem job. Når det gælder Ledernes medlemstal, kan vi se tilbage på et godt Vi startede året med lidt flere end medlemmer. Og da nytårsklokkerne markerede overgangen til 2011, var antallet af medlemmer vokset til og her Pr. 25. februar her vi rundet En stigning på medlemmer er godt gået i et 2010, der fortsat har været præget af skyggerne fra finanskrisen, og hvor mange danskere for at skære privatøkonomien helt ind til benet har valgt at fravælge den post på budgettet, der hedder faglig organisation og a-kasse. Vi kan lokalt konstatere en nettotilgang på 90 medlemmer, en vækst på 1,8 %. Ved årsskiftet 2010/2011 var vi 5099 medlemmer. Og her Pr. 1. marts 5162 Vores MGM aktivitet har bidraget positivt til antallet af medlemmer med et bidrag til bruttotilgangen på 3,0 %. Men når vi modsat mange konkurrerende organisationer og a-kasser kan melde om en synlig forøgelse af medlemmer, skyldes det flere ting, tror jeg. 2

3 Dels er det fortsat billigt at være medlem af Lederne sammenlignet med mange andre organisationer og det lave kontingent bliver der ikke pillet ved her i Dels bliver der leveret rådgivning og sparring på et højt niveau, når medlemmerne har brug for os. Og dels er vi hurtige både, når man som medlem ringer til Lederne, og når man henvender sig via selvbetjeningen på lederne.dk. Netop selvbetjeningen har været et fokusområde i det forgangne år, og vil i endnu højere grad blive det i år og de kommende år. Det, at man kan betjene sig selv på det tidspunkt, der passer én bedst ligesom med eksempelvis netbank er helt klart noget, som vi véd, at både nuværende og kommende medlemmer sætter pris på. Med et medlemstal, der nu er oppe på 98,442, er vi jo også efterhånden meget tæt på målet om medlemmer. Da målet blev defineret, var forventningen at runde i Men jeg tager næppe munden for fuld ved at sige, at champagnepropperne kan springe allerede i år. Når champagnen er drukket, kan vi begynde at se frem mod nye mål. Allerede efter generalforsamlingen i 2010 var vores formand, Svend Askær ude at sige, at det næste mål, når det gælder medlemstal, er Et mål, som vi arbejder efter at efter at nå i Et andet tal, som er med til at tegne billedet af 2010, er ledighedstallet for ledere i Danmark. Og selvom der ikke er basis for ligefrem at lade champagnepropperne springe i den anledning. Er der dog tale om en positiv udvikling sammenlignet med 2009, hvor vores ledighed næsten blev tredoblet. Ledighedsprocenten i januar 2010 var på 3,4 og kulminerede i februar, hvor flere end medlemmer, svarende til 3,5 procent, var uden job. Hen over sommeren faldt den til cirka 3 procent, og i de sidste tre måneder af 2010 røg den yderligere lidt ned og lå stabilt på 2,8 procent. Summa summarum er ledigheden blandt ledere i Danmark altså faldet med 0,6 procent fra januar til december. I antal drejer det sig om et fald på godt 400 fuldtidsledige. Den positive udvikling i beskæftigelsen går fornuftigt i tråd med, at krisen er ved at være slut. Men før der for alvor er kommet gang i hjulene igen, og før de mange røde tal fra de forrige år i flere virksomheders regnskaber er blevet farvet sorte, vil der nok gå yderligere lidt tid. 3

4 Og dermed vil der også gå yderligere lidt tid, inden virksomhederne skal i gang med at ansætte nye folk. Det handler om det, man engang kaldte at sætte tæring efter næring. Trods den overordnet set positive udvikling i ledigheden har der også været fyringer i 2010 blandt vores medlemmer, og i den forbindelse har Lederne oplevet en stigning i antallet af juridiske sager. Mange medlemmer har henvendt sig for at få juridisk vejledning, fordi de har ment, at deres fyring har været uberettiget. Og både kurven med de saglige og de usaglige afskedigelser har været stigende i det forgangne år. Lokalt har vi også oplevet et fald i ledigheden fra 5,3 % til 3,9 %. Vi er således over landsgennemsnittet. Ledigheden på aldersklasser er anderledes end landsprofilen. Blandt de unge og de ældre har vi højere ledighed. Når vi taler beskæftigelse og samfundsøkonomi, vil jeg også gerne lige bruge et par minutter på tidens varme kartoffel efterløn. I Lederne er vi rigtig glade for, at statsministeren åbnede året med at tage fat på en diskussion om efterlønnen, for vi har ganske enkelt ikke råd til at lade ordningen forblive uændret. I Lederne har vi gennem flere år peget på, at ordningen skal ændres. Vi foreslår en gradvis afkortning af efterlønsperioden fra fem til tre år og en tilsvarende gradvis forhøjelse af efterlønsalderen fra de nuværende 60 år til 64 år over de næste ni år. Det giver alle tid til og mulighed for at indrette sig på en senere tilbagetrækningsalder. Lederne går således ikke med i det kor, som ønsker at afskaffe efterlønnen helt hellere i dag end i morgen. Vi mener, at der fortsat skal være mulighed for at gå på efterløn i en kortere periode forud for folkepensionen. Efterløn er et velfærdsgode, som for nogen fortsat vil være den bedste løsning efter at langt og fysisk hårdt liv på arbejdsmarkedet og for andre måske et af den slags velfærdsgoder, hvor bare bevidstheden om, at muligheden eksisterer, er et væsentligt gode i sig selv. Et område, Lederne i det forgangne år har haft stor fokus på, er forsikringer. I starten af 2010 gik vi i luften med 11 privatforsikringer, som medlemmerne kan tegne lige fra indboforsikringer til blandt andet hus-, bil- og rejseforsikringer. 4

5 Priserne og vilkårene er absolut konkurrencedygtige, og tilmed kan de i ro og mag både bestilles og købes online på lederne.dk. Og nyskabelsen er kommet pænt fra start, idet der i løbet af 2010 er medlemmer, som har tegnet en eller flere private forsikringer gennem Lederne. Vores tillægsforsikring er et velkendt produkt. I kølvandet på finanskrisen meddelte vores hidtidige samarbejdspartner Tryg meget kraftige prisstigninger på lønsikringen. Det betød, at vi sagde farvel til Tryg og goddag til det irske selskab AM Trust, der havde den bedste vare på hylden i forhold til både pris og vilkår. Det var dog uundgåeligt med en præmiestigning, og de knap ledere, som i forvejen havde en tillægsforsikring, blev derfor i løbet af 2010 varslet om de nye vilkår og nye priser. Fem ud af seks svarende til næsten forsikringshavere valgte at gentegne. Det samlede antal af medlemmer med en tillægsforsikring er nu oppe på knap Dette svarer til at ca. 12 % af medlemmerne har en tillægsforsikring. For vores område er det en højere andel, der har valgt at tegne en tillægsforsikring Nemlig 14,0 % Lige før jul udkom vores årlige lønstatistik, og den viste, at de privatansatte ledere i Danmark på landsplan i gennemsnit steg med 2,4 procent i løn. Det betyder, at en leder i Danmark nu i snit tjener kroner. Stigningen i den månedlige gage betyder faktisk, at lederne det forløbne år kunne registrere en lille nedgang i reallønnen. For mens lønningerne altså voksede med 2,4 procent, steg forbrugerpriserne i samme periode med 2,6 procent. Tallene på landsplan viser først og fremmest to ting: Dels at der er en sammenhæng mellem indsats og resultater. Nogle virksomheder har manøvreret gennem krisen på en måde, som gør, at de har kunnet belønne ledere og medarbejdere med pæne lønhop, mens andre klogt nok har valgt ikke at give store, ufinansierede lønstigninger. Dels at det er en myte, når vi igen og igen fra folk, der ikke véd, hvad de taler om, skal høre om lederes såkaldte grådighed. Lederjobbet i Danmark anno 2010 har ikke været noget økonomisk tag-selv-bord. Tværtimod vidner en lønstigning på gennemsnitligt 2,4 procent om ansvarlighed og langsigtet tænkning. I det nordjyske, som vi primært tilhører, blev gennemsnitslønnen kr., og vi kunne konstatere en lønstigning på 2,2 %. Altså et lønniveau og en lønstigning under landsgennemsnittet. 5

6 En mand, der ved noget om økonomisk ansvarlighed, er Christian Clausen topchefen i Nordea. Mens andre banker har haft, mildt sagt, meget store problemer med at navigere skuden gennem en lang og hård finanskrise, har Nordea klaret sig igennem de svære tider med sund økonomi og vækst i antallet af kunder. Det var blandt de primære årsager til, at Christian Clausen den 2. november blev den niende modtager af Ledernes pris som Årets Leder. Kåringen fandt, som altid, sted i Bella Centeret ved København i forbindelse med Ledelsens Dag, og i sin motivationstale sagde Svend Askær blandt andet, at det er med gode ledere, som det er med dygtige sportsfolk. De får det svære til at se let ud. Og fra devisen om at sætte en klar retning og være en engageret leder, har Nordeas topchef evnet at få god ledelse til at se meget enkelt ud. Christian Clausen slog i sin takketale fast, at han var meget stolt over at blive hædret for sine lederevner af netop ledere. Mens tiden er kommet til at ændre på formen for Ledelsens Dag og flytte konferencen væk fra Bella Centeret fra og med i år, bliver der ikke ændret ved Årets Leder. Prisen er en god anledning til at sætte fokus på gode ledere og god ledelse, og i år vil der måske være lidt ekstra opmærksomhed omkring prisuddelingen, idet det er 10. gang, en person kan smykke sig med den ærefulde titel. Netop kåringen af Christian Clausen som Årets Leder 2010 fyldte rigtig meget i medierne både på dagen for begivenheden og i de efterfølgende dage. Og i det hele taget blev 2010 er rigtig fint år i forhold til, hvor meget Lederne blev omtalt i radio, tv og aviser. Helt nøjagtig var der i det forgangne år artikler i aviser og webmedier samt radio- og tv-indslag, hvor Lederne medvirkede svarende til 200 artikler om måneden eller 6,5 om dagen. Og hvis man omregner alle artiklerne og indslagene fra hele året til, hvad de ville have kostet i annoncekroner, svarer det til lige knap 42 millioner kroner. Megen af omtalen af Ledernes holdninger og undersøgelser er selvfølgelig placeret i de store medier som Jyllands-Posten, Berlingske og TV2. Men rent faktisk fylder omtalen i de lokale medier mere og mere. I 2010 var der næsten 1000 artikler om og med Lederne i lokale ugeaviser og lokale dagblade, og det svarer til 40 procent af den samlede medieomtale. Når vi fylder så meget i de lokale medier, skyldes det en målrettet indsats for at udbrede Ledernes holdninger og viden set i et lokalt perspektiv. 6

7 Hver gang, Lederne i 2010 har gennemført en stor undersøgelse på landsplan om emner som løn, sociale medier og økonomiske forventninger, er undersøgelsen blevet splittet op i lokale tal. Og alle de lokale pressemeddelelser, som det har ført til, har fundet vej til de lokale avisspalter. Også ledelseskonferencerne, både i foråret og efteråret, afstedkom fin medieomtale. Og mon ikke vi kan snige lidt omtale ind i de lokale medier igen i dette forår, når blandt andre tv-kokken og forfatteren Adam Price taler på vores konferencer og sætter ord på, hvordan man får appetit på både lederjobbet og livet. Og hvordan vil det hele så gå her i 2011? Tja, hvis man skal tro den seneste konjunktur-undersøgelse den, vi lavede før jul så vil 2011 byde på fyldte ordrebøger og stigende eksport. Over halvdelen af de ledere, som medvirkede i undersøgelsen, gav udtryk for, at første halvdel af dette år vil byde på stigende omsætning, stigende overskud og stigende eksport. Jeg håber, at de får ret. Sker det, kan 2011 vise sig at blive et rigtig godt år for både virksomheder og ledere i Danmark. At dette så samtidig både er året, hvor vi skal til folketingsvalg, og hvor Lederne med stor sandsynlighed runder det magiske medlemstal på , gør absolut ikke 2011 til et mindre spændende år. Som jeg plejer vil jeg runde min beretning af med at tage de lokale briller på. Året startede med at bestyrelsen deltog i de to årlige delegeretmøder som afholdes på Ledernes Konference Center i Odense (i øvrigt et af de få 5 stjernede konference centre i Danmark) På disse 2 møder har alle Ledernes lokalbestyrelser mulighed for at komme med input til Hovedbestyrelsen om bl.a. strategiske mål og den politiske ledelse af Lederne. 28. januar inviterede vi til virksomhedsbesøg ved Nordjyllands Politi, på politigården i Aalborg, hvor vi havde formået at få Politidirektør Else Mette Cassøe til at fortælle om politireformen og dens betydning for borgerne i Nordjylland. Et rigtig godt og informativt møde. Bare synd at kun 16 medlemmer, incl. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog. Det lave deltagerantal til dette arrangement fik bestyrelsen til at beslutte, ikke at afholde flere virksomhedsbesøg for nuværende. Da de sidste 3 arrangerede virksomhedsbesøg ikke engang kunne trække 20 deltagere. 7

8 13. marts afholdt vi den traditionelle jubilarfest hvor vi hædrer de af vore medlemmer som i det forgangne år har været medlem af Lederne i og 50 år. En festlig aften for 20 jubilarer og deres ledsagere. 27. april afholdt vi i samarbejde med Lederne Vendsyssel forårets ledelseskonference her i Aalborg Kongres og Kultur Center. Temaet var Kommunikation din personlige ressource og på programmet stod de to kommunikationseksperter Jesper Klit og Lars Mogensen. 225 mødte op og fik nogle inspirerende timer. 26. maj sagde vi ja tak til et samarbejde med HR virksomheden Comentor og reklamebureauet EMAZE om at få Finn Nørbygaard til at komme og sige tillykke med din krise. Arrangementet blev afholdt på Kunsten og samlede over 100 deltagere. I efteråret havde vi planlagt et virksomhedsbesøg i Ikea. Men på grund af den manglende tilslutning til de sidste virksomhedsbesøg. Besluttede vi, ikke at afholde det. 16. november afholdt vi efterårets ledelseskonference. Temaet var her Kend dig selv som leder. Kongelig skuespiller Berit Kvorning og livsstilsekspert Niels Folmann underholdt ved denne lejlighed 250 ledere. Hvilket var totalt udsolgt Vi måtte desværre skuffe en del og vi her derfor besluttet at de fremtidige konferencer afholdes i Europahallen. I den forbindelse skal jeg lige komme med et reklameindslag for vores forårskonference d. 11. maj. Her kommer Janne Wind og Adam Price og taler om Få appetit på dit lederjob og livet Den nordjyske ledelsespris. Blev i samarbejde med act2learn, Aalborg Kongres og Kultur Center og AIH, uddelt for tredje gang, i forbindelse med efterårskonferencen. Vinderen af Den Nordjyske Ledelsespris 2010 blev Mejeridirektør Jonna Mortensen fra Bislev Mejeri. Foran 55 andre indstillede nordjyske ledere. Denne begivenhed gav Lederne en massiv presseomtale. Ikke kun i landsdelens medier. Også Børsen fandt uddelingen af prisen så spændende at den fik pæn spalteplads her. Men også andre lidt mere ukendte medier skrev om prisen. Bl.a. Food Supply.dk, Maskinbladet.dk og Landbrugsavisen.dk. Ikke lige de medier vi optræder mest i. Gennem hele året har bestyrelsen taget aktivt del i arrangementer udbudt af en af vores gode samarbejdspartnere, Aalborg Industri og Handelskammer, i daglig tale AIH. Bl.a. Borgmestermøde, generalforsamling og det årlige møde med de 20 folketingsmedlemmer som er valgt i Nordjylland. 8

9 I det hele taget bruger bestyrelsen en del kræfter på synliggørelse og branding af Lederne og til det formål er alle bestyrelsesmedlemmer udstyret med jakker og skjorter. Så ingen er i tvivl om hvem vi er. Vores holdning til bæredygtighed og naturen kommer til udtryk i Lederne Himmerlands sponsorat i Aalborg Zoo. Ved sponsorklubbens generalforsamling i 2010 fik vi valgt Claus Münster ind i bestyrelsen. Så også der har vi fingeren på pulsen. Og selvfølgelig skal jeg ikke glemme bestyrelsesmøder og bestyrelseskurser som også suppleanterne deltager i. Vel og mærke om aftenen og i week-end er Inden jeg runder min beretning af må jeg ikke glemme vores seniorafdeling, som tæller 202 passive pensionister. Også i 2010 har seniorerne med ledsagere været på den årlige udflugt. Ligesom der blev spillet julebanko. Her var der som altid fuldt hus, og som traditionen foreskriver, mødte bestyrelsen op som opråber og stik i rend drenge og pige. Her til slut vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen, suppleanterne, revisorerne og alle dem der har været med til at få vores afdeling til at fungere. Tak for et godt og konstruktiv samarbejde til gavn for vore medlemmer. Også en stor tak til Seniorafdelingens aktivitetsudvalg. Tak til Vermlandsgade for hjælp og support Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 9

Mundtlig beretning til generalforsamling i Lederne Midt-Vest

Mundtlig beretning til generalforsamling i Lederne Midt-Vest Mundtlig beretning til generalforsamling i Lederne Midt-Vest Forår 2010 Indledning Hvis man går på Internettet og laver en søgning på ordet finanskrise, kommer der 1.940.000 resultater. Næsten to millioner

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland

Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland Forår 2010 Indledning Hvis man går på Internettet og laver en søgning på ordet finanskrise, kommer der 1.940.000 resultater. Næsten to millioner

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

en kort status på digitalisering og medlemstilfredsheden en status på Ledernes lønudvikling i 2013

en kort status på digitalisering og medlemstilfredsheden en status på Ledernes lønudvikling i 2013 Referat fra Lederne Nordsjællands Generalforsamling hos Aarstiderne, Krogerupgård - 12. marts 2014 1. Valg af dirigent: Henrik Kongsbak som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

VEDTÆGTER for Silkeborg Musik og Kultur Events

VEDTÆGTER for Silkeborg Musik og Kultur Events Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Sagsnr.: 18-120708-LOF/AJO VEDTÆGTER for Silkeborg Musik og Kultur Events 1 Navn og hjemsted Foreningen

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere