Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011"

Transkript

1 Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011 På afdelingens vegne vil jeg byde alle fremmødte medlemmer velkommen. På nær 2 dage, er det 1 år siden at Lederne Himmerland sidst afholdt generalforsamling her i de selv samme lokaler. Jeg var desværre forhindret i at deltage, da jeg samme dag blev ramt af alvorlig sygdom. Men som I kan se, forgår ukrudt ikke så let, og i september genoptog jeg igen mit arbejde, på fuld tid, såvel ved Falck som i Lederne. I mit fravær blev ledelsen af Lederne Himmerland godt og sikkert varetaget af næstformand Inger Poulsen og den øvrige bestyrelse. Stor tak for det! Inden generalforsamlingens start skal jeg traditionen tro bede alle rejse sig og mindes de af vore medlemmer der er gået bort i det forgangne år. TAK Også en særlig velkomst til Finn Stenrøs, som er chef for organisationspolitisk afdeling i Vermlandsgade. Finn vil præsentere sig selv lidt senere. Der er 82 tilmeldte hvoraf 68 er stemmeberettigede, antallet af fremmødte udgør således godt 1 ½ % af afdelingens 5162 medlemmer. Generalforsamlingen er indkaldt pr. mail (Nyhedsbrev), og indvarslet på afdelingens hjemmeside på Hvilket er i henhold til 4 i Lederne Himmerlands vedtægter. I henhold til Ledernes love, er pensionister passive medlemmer og har derfor ikke stemmeret. I henhold til Ledernes love, er medlemmer på efterløn aktive medlemmer og har derfor stemmeret. Bestyrelsen foreslår Finn Stenrøs som dirigent Valg af 2 stemmetællere: Bestyrelsen foreslår Susanne Lynge Hansen og Hans Chr. Christiansen 1

2 Lederne Himmerland - Generalforsamling Mundtlig beretning 2. marts 2011 Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at vi befinder os i et valgår. Lige siden Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale den 1. januar blandt andet slog fast, at det snart skal være slut med efterløn, er der blevet slået løs på valgtrommerne, både i medierne og hen over frokosten på de danske arbejdspladser. Inden året er omme, ved vi, om regeringslederen i Danmark fortsat hedder Lars Løkke, eller om Helle Thorning-Schmidt har sat sig i stolen som historiens første kvindelige danske statsminister og vi ved, om Danmark bliver styret af det, som medierne kalder blå eller rød blok. Det er et spændende valg, der venter, og det er selvsagt også rigtig spændende for os som ledere at følge med i, hvordan vindretningen bliver i forhold til blandt andet beskæftigelsespolitik, skat og efterløn. Men selvom blyanterne er spidset, og vi alle er klar til at sætte et kryds, inden året er omme, vil jeg bruge nogle minutter på at dvæle ved en anden slags valg nemlig de valg, der blev truffet i Valget mellem at være medlem eller ikke-medlem af Lederne. Valget mellem god og dårlig ledelse. Og de ikke altid frivillige valg mellem små eller store lønstigninger og mellem at være i job eller mellem job. Når det gælder Ledernes medlemstal, kan vi se tilbage på et godt Vi startede året med lidt flere end medlemmer. Og da nytårsklokkerne markerede overgangen til 2011, var antallet af medlemmer vokset til og her Pr. 25. februar her vi rundet En stigning på medlemmer er godt gået i et 2010, der fortsat har været præget af skyggerne fra finanskrisen, og hvor mange danskere for at skære privatøkonomien helt ind til benet har valgt at fravælge den post på budgettet, der hedder faglig organisation og a-kasse. Vi kan lokalt konstatere en nettotilgang på 90 medlemmer, en vækst på 1,8 %. Ved årsskiftet 2010/2011 var vi 5099 medlemmer. Og her Pr. 1. marts 5162 Vores MGM aktivitet har bidraget positivt til antallet af medlemmer med et bidrag til bruttotilgangen på 3,0 %. Men når vi modsat mange konkurrerende organisationer og a-kasser kan melde om en synlig forøgelse af medlemmer, skyldes det flere ting, tror jeg. 2

3 Dels er det fortsat billigt at være medlem af Lederne sammenlignet med mange andre organisationer og det lave kontingent bliver der ikke pillet ved her i Dels bliver der leveret rådgivning og sparring på et højt niveau, når medlemmerne har brug for os. Og dels er vi hurtige både, når man som medlem ringer til Lederne, og når man henvender sig via selvbetjeningen på lederne.dk. Netop selvbetjeningen har været et fokusområde i det forgangne år, og vil i endnu højere grad blive det i år og de kommende år. Det, at man kan betjene sig selv på det tidspunkt, der passer én bedst ligesom med eksempelvis netbank er helt klart noget, som vi véd, at både nuværende og kommende medlemmer sætter pris på. Med et medlemstal, der nu er oppe på 98,442, er vi jo også efterhånden meget tæt på målet om medlemmer. Da målet blev defineret, var forventningen at runde i Men jeg tager næppe munden for fuld ved at sige, at champagnepropperne kan springe allerede i år. Når champagnen er drukket, kan vi begynde at se frem mod nye mål. Allerede efter generalforsamlingen i 2010 var vores formand, Svend Askær ude at sige, at det næste mål, når det gælder medlemstal, er Et mål, som vi arbejder efter at efter at nå i Et andet tal, som er med til at tegne billedet af 2010, er ledighedstallet for ledere i Danmark. Og selvom der ikke er basis for ligefrem at lade champagnepropperne springe i den anledning. Er der dog tale om en positiv udvikling sammenlignet med 2009, hvor vores ledighed næsten blev tredoblet. Ledighedsprocenten i januar 2010 var på 3,4 og kulminerede i februar, hvor flere end medlemmer, svarende til 3,5 procent, var uden job. Hen over sommeren faldt den til cirka 3 procent, og i de sidste tre måneder af 2010 røg den yderligere lidt ned og lå stabilt på 2,8 procent. Summa summarum er ledigheden blandt ledere i Danmark altså faldet med 0,6 procent fra januar til december. I antal drejer det sig om et fald på godt 400 fuldtidsledige. Den positive udvikling i beskæftigelsen går fornuftigt i tråd med, at krisen er ved at være slut. Men før der for alvor er kommet gang i hjulene igen, og før de mange røde tal fra de forrige år i flere virksomheders regnskaber er blevet farvet sorte, vil der nok gå yderligere lidt tid. 3

4 Og dermed vil der også gå yderligere lidt tid, inden virksomhederne skal i gang med at ansætte nye folk. Det handler om det, man engang kaldte at sætte tæring efter næring. Trods den overordnet set positive udvikling i ledigheden har der også været fyringer i 2010 blandt vores medlemmer, og i den forbindelse har Lederne oplevet en stigning i antallet af juridiske sager. Mange medlemmer har henvendt sig for at få juridisk vejledning, fordi de har ment, at deres fyring har været uberettiget. Og både kurven med de saglige og de usaglige afskedigelser har været stigende i det forgangne år. Lokalt har vi også oplevet et fald i ledigheden fra 5,3 % til 3,9 %. Vi er således over landsgennemsnittet. Ledigheden på aldersklasser er anderledes end landsprofilen. Blandt de unge og de ældre har vi højere ledighed. Når vi taler beskæftigelse og samfundsøkonomi, vil jeg også gerne lige bruge et par minutter på tidens varme kartoffel efterløn. I Lederne er vi rigtig glade for, at statsministeren åbnede året med at tage fat på en diskussion om efterlønnen, for vi har ganske enkelt ikke råd til at lade ordningen forblive uændret. I Lederne har vi gennem flere år peget på, at ordningen skal ændres. Vi foreslår en gradvis afkortning af efterlønsperioden fra fem til tre år og en tilsvarende gradvis forhøjelse af efterlønsalderen fra de nuværende 60 år til 64 år over de næste ni år. Det giver alle tid til og mulighed for at indrette sig på en senere tilbagetrækningsalder. Lederne går således ikke med i det kor, som ønsker at afskaffe efterlønnen helt hellere i dag end i morgen. Vi mener, at der fortsat skal være mulighed for at gå på efterløn i en kortere periode forud for folkepensionen. Efterløn er et velfærdsgode, som for nogen fortsat vil være den bedste løsning efter at langt og fysisk hårdt liv på arbejdsmarkedet og for andre måske et af den slags velfærdsgoder, hvor bare bevidstheden om, at muligheden eksisterer, er et væsentligt gode i sig selv. Et område, Lederne i det forgangne år har haft stor fokus på, er forsikringer. I starten af 2010 gik vi i luften med 11 privatforsikringer, som medlemmerne kan tegne lige fra indboforsikringer til blandt andet hus-, bil- og rejseforsikringer. 4

5 Priserne og vilkårene er absolut konkurrencedygtige, og tilmed kan de i ro og mag både bestilles og købes online på lederne.dk. Og nyskabelsen er kommet pænt fra start, idet der i løbet af 2010 er medlemmer, som har tegnet en eller flere private forsikringer gennem Lederne. Vores tillægsforsikring er et velkendt produkt. I kølvandet på finanskrisen meddelte vores hidtidige samarbejdspartner Tryg meget kraftige prisstigninger på lønsikringen. Det betød, at vi sagde farvel til Tryg og goddag til det irske selskab AM Trust, der havde den bedste vare på hylden i forhold til både pris og vilkår. Det var dog uundgåeligt med en præmiestigning, og de knap ledere, som i forvejen havde en tillægsforsikring, blev derfor i løbet af 2010 varslet om de nye vilkår og nye priser. Fem ud af seks svarende til næsten forsikringshavere valgte at gentegne. Det samlede antal af medlemmer med en tillægsforsikring er nu oppe på knap Dette svarer til at ca. 12 % af medlemmerne har en tillægsforsikring. For vores område er det en højere andel, der har valgt at tegne en tillægsforsikring Nemlig 14,0 % Lige før jul udkom vores årlige lønstatistik, og den viste, at de privatansatte ledere i Danmark på landsplan i gennemsnit steg med 2,4 procent i løn. Det betyder, at en leder i Danmark nu i snit tjener kroner. Stigningen i den månedlige gage betyder faktisk, at lederne det forløbne år kunne registrere en lille nedgang i reallønnen. For mens lønningerne altså voksede med 2,4 procent, steg forbrugerpriserne i samme periode med 2,6 procent. Tallene på landsplan viser først og fremmest to ting: Dels at der er en sammenhæng mellem indsats og resultater. Nogle virksomheder har manøvreret gennem krisen på en måde, som gør, at de har kunnet belønne ledere og medarbejdere med pæne lønhop, mens andre klogt nok har valgt ikke at give store, ufinansierede lønstigninger. Dels at det er en myte, når vi igen og igen fra folk, der ikke véd, hvad de taler om, skal høre om lederes såkaldte grådighed. Lederjobbet i Danmark anno 2010 har ikke været noget økonomisk tag-selv-bord. Tværtimod vidner en lønstigning på gennemsnitligt 2,4 procent om ansvarlighed og langsigtet tænkning. I det nordjyske, som vi primært tilhører, blev gennemsnitslønnen kr., og vi kunne konstatere en lønstigning på 2,2 %. Altså et lønniveau og en lønstigning under landsgennemsnittet. 5

6 En mand, der ved noget om økonomisk ansvarlighed, er Christian Clausen topchefen i Nordea. Mens andre banker har haft, mildt sagt, meget store problemer med at navigere skuden gennem en lang og hård finanskrise, har Nordea klaret sig igennem de svære tider med sund økonomi og vækst i antallet af kunder. Det var blandt de primære årsager til, at Christian Clausen den 2. november blev den niende modtager af Ledernes pris som Årets Leder. Kåringen fandt, som altid, sted i Bella Centeret ved København i forbindelse med Ledelsens Dag, og i sin motivationstale sagde Svend Askær blandt andet, at det er med gode ledere, som det er med dygtige sportsfolk. De får det svære til at se let ud. Og fra devisen om at sætte en klar retning og være en engageret leder, har Nordeas topchef evnet at få god ledelse til at se meget enkelt ud. Christian Clausen slog i sin takketale fast, at han var meget stolt over at blive hædret for sine lederevner af netop ledere. Mens tiden er kommet til at ændre på formen for Ledelsens Dag og flytte konferencen væk fra Bella Centeret fra og med i år, bliver der ikke ændret ved Årets Leder. Prisen er en god anledning til at sætte fokus på gode ledere og god ledelse, og i år vil der måske være lidt ekstra opmærksomhed omkring prisuddelingen, idet det er 10. gang, en person kan smykke sig med den ærefulde titel. Netop kåringen af Christian Clausen som Årets Leder 2010 fyldte rigtig meget i medierne både på dagen for begivenheden og i de efterfølgende dage. Og i det hele taget blev 2010 er rigtig fint år i forhold til, hvor meget Lederne blev omtalt i radio, tv og aviser. Helt nøjagtig var der i det forgangne år artikler i aviser og webmedier samt radio- og tv-indslag, hvor Lederne medvirkede svarende til 200 artikler om måneden eller 6,5 om dagen. Og hvis man omregner alle artiklerne og indslagene fra hele året til, hvad de ville have kostet i annoncekroner, svarer det til lige knap 42 millioner kroner. Megen af omtalen af Ledernes holdninger og undersøgelser er selvfølgelig placeret i de store medier som Jyllands-Posten, Berlingske og TV2. Men rent faktisk fylder omtalen i de lokale medier mere og mere. I 2010 var der næsten 1000 artikler om og med Lederne i lokale ugeaviser og lokale dagblade, og det svarer til 40 procent af den samlede medieomtale. Når vi fylder så meget i de lokale medier, skyldes det en målrettet indsats for at udbrede Ledernes holdninger og viden set i et lokalt perspektiv. 6

7 Hver gang, Lederne i 2010 har gennemført en stor undersøgelse på landsplan om emner som løn, sociale medier og økonomiske forventninger, er undersøgelsen blevet splittet op i lokale tal. Og alle de lokale pressemeddelelser, som det har ført til, har fundet vej til de lokale avisspalter. Også ledelseskonferencerne, både i foråret og efteråret, afstedkom fin medieomtale. Og mon ikke vi kan snige lidt omtale ind i de lokale medier igen i dette forår, når blandt andre tv-kokken og forfatteren Adam Price taler på vores konferencer og sætter ord på, hvordan man får appetit på både lederjobbet og livet. Og hvordan vil det hele så gå her i 2011? Tja, hvis man skal tro den seneste konjunktur-undersøgelse den, vi lavede før jul så vil 2011 byde på fyldte ordrebøger og stigende eksport. Over halvdelen af de ledere, som medvirkede i undersøgelsen, gav udtryk for, at første halvdel af dette år vil byde på stigende omsætning, stigende overskud og stigende eksport. Jeg håber, at de får ret. Sker det, kan 2011 vise sig at blive et rigtig godt år for både virksomheder og ledere i Danmark. At dette så samtidig både er året, hvor vi skal til folketingsvalg, og hvor Lederne med stor sandsynlighed runder det magiske medlemstal på , gør absolut ikke 2011 til et mindre spændende år. Som jeg plejer vil jeg runde min beretning af med at tage de lokale briller på. Året startede med at bestyrelsen deltog i de to årlige delegeretmøder som afholdes på Ledernes Konference Center i Odense (i øvrigt et af de få 5 stjernede konference centre i Danmark) På disse 2 møder har alle Ledernes lokalbestyrelser mulighed for at komme med input til Hovedbestyrelsen om bl.a. strategiske mål og den politiske ledelse af Lederne. 28. januar inviterede vi til virksomhedsbesøg ved Nordjyllands Politi, på politigården i Aalborg, hvor vi havde formået at få Politidirektør Else Mette Cassøe til at fortælle om politireformen og dens betydning for borgerne i Nordjylland. Et rigtig godt og informativt møde. Bare synd at kun 16 medlemmer, incl. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog. Det lave deltagerantal til dette arrangement fik bestyrelsen til at beslutte, ikke at afholde flere virksomhedsbesøg for nuværende. Da de sidste 3 arrangerede virksomhedsbesøg ikke engang kunne trække 20 deltagere. 7

8 13. marts afholdt vi den traditionelle jubilarfest hvor vi hædrer de af vore medlemmer som i det forgangne år har været medlem af Lederne i og 50 år. En festlig aften for 20 jubilarer og deres ledsagere. 27. april afholdt vi i samarbejde med Lederne Vendsyssel forårets ledelseskonference her i Aalborg Kongres og Kultur Center. Temaet var Kommunikation din personlige ressource og på programmet stod de to kommunikationseksperter Jesper Klit og Lars Mogensen. 225 mødte op og fik nogle inspirerende timer. 26. maj sagde vi ja tak til et samarbejde med HR virksomheden Comentor og reklamebureauet EMAZE om at få Finn Nørbygaard til at komme og sige tillykke med din krise. Arrangementet blev afholdt på Kunsten og samlede over 100 deltagere. I efteråret havde vi planlagt et virksomhedsbesøg i Ikea. Men på grund af den manglende tilslutning til de sidste virksomhedsbesøg. Besluttede vi, ikke at afholde det. 16. november afholdt vi efterårets ledelseskonference. Temaet var her Kend dig selv som leder. Kongelig skuespiller Berit Kvorning og livsstilsekspert Niels Folmann underholdt ved denne lejlighed 250 ledere. Hvilket var totalt udsolgt Vi måtte desværre skuffe en del og vi her derfor besluttet at de fremtidige konferencer afholdes i Europahallen. I den forbindelse skal jeg lige komme med et reklameindslag for vores forårskonference d. 11. maj. Her kommer Janne Wind og Adam Price og taler om Få appetit på dit lederjob og livet Den nordjyske ledelsespris. Blev i samarbejde med act2learn, Aalborg Kongres og Kultur Center og AIH, uddelt for tredje gang, i forbindelse med efterårskonferencen. Vinderen af Den Nordjyske Ledelsespris 2010 blev Mejeridirektør Jonna Mortensen fra Bislev Mejeri. Foran 55 andre indstillede nordjyske ledere. Denne begivenhed gav Lederne en massiv presseomtale. Ikke kun i landsdelens medier. Også Børsen fandt uddelingen af prisen så spændende at den fik pæn spalteplads her. Men også andre lidt mere ukendte medier skrev om prisen. Bl.a. Food Supply.dk, Maskinbladet.dk og Landbrugsavisen.dk. Ikke lige de medier vi optræder mest i. Gennem hele året har bestyrelsen taget aktivt del i arrangementer udbudt af en af vores gode samarbejdspartnere, Aalborg Industri og Handelskammer, i daglig tale AIH. Bl.a. Borgmestermøde, generalforsamling og det årlige møde med de 20 folketingsmedlemmer som er valgt i Nordjylland. 8

9 I det hele taget bruger bestyrelsen en del kræfter på synliggørelse og branding af Lederne og til det formål er alle bestyrelsesmedlemmer udstyret med jakker og skjorter. Så ingen er i tvivl om hvem vi er. Vores holdning til bæredygtighed og naturen kommer til udtryk i Lederne Himmerlands sponsorat i Aalborg Zoo. Ved sponsorklubbens generalforsamling i 2010 fik vi valgt Claus Münster ind i bestyrelsen. Så også der har vi fingeren på pulsen. Og selvfølgelig skal jeg ikke glemme bestyrelsesmøder og bestyrelseskurser som også suppleanterne deltager i. Vel og mærke om aftenen og i week-end er Inden jeg runder min beretning af må jeg ikke glemme vores seniorafdeling, som tæller 202 passive pensionister. Også i 2010 har seniorerne med ledsagere været på den årlige udflugt. Ligesom der blev spillet julebanko. Her var der som altid fuldt hus, og som traditionen foreskriver, mødte bestyrelsen op som opråber og stik i rend drenge og pige. Her til slut vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen, suppleanterne, revisorerne og alle dem der har været med til at få vores afdeling til at fungere. Tak for et godt og konstruktiv samarbejde til gavn for vore medlemmer. Også en stor tak til Seniorafdelingens aktivitetsudvalg. Tak til Vermlandsgade for hjælp og support Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 9

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 3. 20. juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere