Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø"

Transkript

1 Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli

2 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt verden. Den har haft vidtrækkende konsekvenser og er blevet sammenlignet med depressionen efter krakket på Wall Street i 1929 og oliekrisen i 1970 erne. Ledernes Hovedorganisation ønsker med denne undersøgelse at finde svar på, hvilken finanskrisen har haft for virksomhederne, hvordan krisen har påvirket det psykiske arbejdsmiljø og hvordan lederne har oplevet og håndteret krisen. Undersøgelsen er opdelt i tre dele. I første del stilles der skarpt på, hvilken finanskrisen har for virksomhederne. I andel del af rapporten undersøges, hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for det psykiske arbejdsmiljø. Er der eksempelvis mere utryghed, stress og bekymring for fyringsrunder som følge af krisen? Ofte er der fokus på de negative konsekvenser, som følger i kølvandet på finanskrisen. Ifølge eksperter i kriseledelse, kan kriser dog også medføre positive konsekvenser, som mere sammenhold, innovation og nytænkning. Disse aspekter er afgørende for, hvor gode chancer virksomhederne har for at komme godt igennem kriser. Vi har derfor fundet det interessant at spørge ind til både hvilke positive og negative konsekvenser, finanskrisen har haft. I sidste del af rapporten sættes der fokus på kriseledelse og ledernes situation under krisen. I første omgang undersøges den øverste ledelses håndtering af finanskrisen. Har den været på forkant med situationen, sørget for at kommunikere og være synlige overfor medarbejderne under forløbet? Herefter ses der nærmere på, hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for lederne selv. Hvordan forholder de sig som ledere til finanskrisen? Føler de sig rustet til at klare de ledelsesmæssige udfordringer, som krisen medfører? Og er de selv blevet mere stressede? Disse og en række andre spørgsmål vil blive besvaret i rapporten. I undersøgelsen indgår kun ledere fra private virksomheder, da disse primært rammes af finanskrisen. I alt indgår 627 ledere på alle niveauer i undersøgelsen. Resume Undersøgelsen viser, at 66 procent af lederne mener, at finanskrisen har haft en negativ eller meget negativ for deres arbejdsplads og 60 procent af lederne forventer, at krisen fremover vil få en negativ eller meget negativ for deres arbejdsplads. På en stor del af virksomhederne er der blevet anvendt en række tiltag som direkte konsekvens af finanskrisen. Eksempelvis har 65 procent skåret ned på medarbejderstaben og 57 procent har indført ansættelsesstop Det psykiske arbejdsmiljø på størstedelen af virksomhederne, 58 procent, er godt eller meget godt, mens 16 procent mener, at det psykiske arbejdsmiljø er dårligt eller meget dårligt. Dog er der siden 2003 og 2006 sket et fald på ca. 10 procent point i antallet af ledere, der mener, at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller meget godt. Undersøgelsen viser, at 34 procent af lederne mener, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet dårligere på deres arbejdsplads, som følge af finanskrisen. Set i lyset af at 66 procent oplyser, at finanskrisen har haft en negativ eller meget negativ for deres arbejdsplads, må dette tal dog siges at være relativt lavt. Større bekymring for fyringsrunder og større utryghed, er de mest markante konsekvenser af finanskrisen. Krisen har ifølge 67 procent af lederne medført mere bekymring for fyringsrunder på arbejdspladsen, og 60 procent oplyser, at krisen har medført større utryghed på deres arbejdsplads. Finanskrisen har dog kun negative, men også positive konsekvenser. 44 procent af lederne giver 2

3 således udtryk for, at krisen har medført mere innovation og nytænkning og 38 procent mener, at krisen har ført til et større sammenhold. Når der spørges ind til den øverste ledelses håndtering af finanskrisen, mener 51 procent af lederne, at den alt i alt har håndteret krisen godt eller meget godt og 61 procent af lederne mener, at den øverste ledelse i høj eller nogen grad har været på forkant med situationen. 39 procent af lederne mener, at den øverste ledelse i høj eller nogen grad har øget kommunikationen med medarbejderne og 33 procent mener, at den øverste ledelse har øget synligheden overfor medarbejderne. Der er således nogen tilfredshed med den øverste ledelses indsats, dog med plads til forbedringer særligt i forhold til kommunikation og synlighed overfor medarbejdere, som er to væsentlige punkter at øge i forbindelse med krisesituationer. Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af lederne, 77 procent, føler sig godt rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører. Undersøgelsen viser dog, at Lederne mener, de kunne blive endnu bedre rustet til det. Eksempelvis er 39 procent enige eller overvejende enige i, at de mangler mere information om, hvilke konsekvenser krisen har for arbejdspladsen for at kunne tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører bedst muligt. Finanskrisen påvirker kun medarbejderne, en også lederne selv. Ifølge resultaterne fra undersøgelsen, er 39 procent af lederne blevet bekymrede for at miste deres job og har for 34 procent af ledernes vedkommende ført til mere stress. En stor del af lederne forsøger dog også at vende situationen til noget positivt. 54 procent af lederne svarer således, at krisen har medført, at de lærer en masse og får styrket deres ledelsesmæssige kompetencer og 51 procent svarer, at det betyder, at de har fået en spændende ledelsesmæssig udfordring. 3

4 Finanskrisens Tabel 1. Har finanskrisen allerede haft en og i givet fald hvilken? Meget negativ Negativ Positiv Meget positiv Ingen væsentlig endnu / Ikke For din arbejdsplads? 19% 47% 29% 4% 1% 0% 100% For din afdeling? 12% 38% 42% 4% 1% 2% 100% For at få et indblik i hvor mange virksomheder krisen har ramt indtil videre, er lederne i undersøgelsen blevet bedt om at svare på, om finanskrisen allerede har haft en for deres afdeling og arbejdsplads og om en i givet fald har været negativ eller positiv. En relativ stor andel af lederne, 66 procent, oplyser, at finanskrisen allerede har haft negativ eller endog meget negativ for deres arbejdsplads. Knap 30 procent oplyser, at krisen endnu har haft væsentlig, mens kun en lille andel på fem procent oplyser, at krisen indtil nu har haft positiv eller meget positiv for arbejdspladsen. Disse tal gælder lederens vurdering af situationen for arbejdspladsen som helhed. Generelt oplyser lederne, at situationen har været værre for arbejdspladsen som helhed end for deres egen afdeling. Præcis halvdelen af lederne oplyser, at krisen har haft negativ i deres egen afdeling. Tabel 2. Forventer du at finanskrisen fremover vil komme til at få en og i givet fald hvilken? Forventer meget negativ Forventer negativ Forventer ingen væsentlig Forventer positiv Forventer meget positiv /Ikke For din arbejdsplads? 10% 50% 31% 6% 1% 1% 100% For din afdeling? 7% 44% 38% 8% 1% 2% 100% Lederne i undersøgelsen er desuden blevet bedt om at vurdere, om de forventer at krisen fremover vil komme til at få en for virksomheden. 60 procent af lederne forventer, at krisen fremover vil få en negativ eller meget for deres virksomhed. 31 procent af lederne forventer, at finanskrisen fremover vil få en, mens 7 procent forventer at krisen fremover vil få en positiv eller meget positiv. 4

5 Undersøgelsen viser, at det især er lederne på de virksomheder, hvor krisen hidtil har haft en negativ, som forventer at krisen også fremover vil få en negativ. Langt de fleste ledere på de få virksomheder, der er positivt ramt af finanskrisen forventer også, at krisen fremover vil få en positiv for deres virksomhed. På de virksomheder, hvor finanskrisen endnu har haft en væsentlig regner 6 ud af 10 ledere med, at den vil få en væsentlig for virksomheden fremover. Der er dog 3 ud af 10 ledere på virksomheder, der endnu er ramt af finanskrisen, som regner med, at den fremover vil få en negativ for virksomheden. Ganske få ledere på virksomheder, der endnu er ramt af finanskrisen regner med, at den fremover vil få en positiv for deres virksomhed. Tabel 3. Har I på din arbejdsplads indtil nu anvendt nogle af følgende tiltag, som direkte konsekvens af finanskrisen? Ja Nej / Ansættelsesstop 57% 40% 3% 100% Nedskæringer i medarbejderstaben 65% 34% 1% 100% Arbejdsfordeling 20% 75% 5% 100% Udvidelse af medarbejderstaben 9% 89% 2% 100% Udskudt eller fravalgt planlagte investeringer 62% 32% 5% 100% Foretaget flere investeringer 10% 84% 6% 100% Nedsat produktion 42% 44% 14% 100% Øget produktion 12% 74% 14% 100% Reduktion af personalegoderne 31% 66% 3% 100% Tilbudt flere personalegoder 3% 94% 3% 100% Mere efteruddannelse til medarbejdere 27% 69% 4% 100% Mindre efteruddannelse til medarbejdere 16% 77% 7% 100% Mere efteruddannelse til ledere 18% 77% 5% 100% Mindre efteruddannelse til ledere 17% 76% 7% 100% Virksomhederne forsøger med forskellige tiltag at mindske finanskrisens negative konsekvenser. I undersøgelsen har vi spurgt lederne om, hvilke tiltag der har været anvendt på deres virksomhed, som direkte konsekvens af finanskrisen. Tallene viser, at mange virksomheder som følge af finanskrisen har været tvunget ud i en kraftig opbremsning. 65 procent af lederne oplyser, at de på deres virksomhed som direkte konsekvens har skåret ned på medarbejderstaben og 57 procent har indført ansættelsesstop. Arbejdsfordeling er væsentligt mindre udbredt, men er dog anvendt i 20 procent af virksomhederne. En stor andel, 62 procent, af virksomhederne har været nødt til at udskyde eller fravælge planlagte investeringer og 42 procent har nedsat produktionen. Få virksomheder, 10 procent, har foretaget flere investeringer som følge af finanskrisen og 12 procent har øget produktionen. 31 procent af virksomhederne har valgt at foretage en reduktion af personalegoderne, mens meget få har tilbudt flere personalegoder. 5

6 Billedet omkring efteruddannelse af medarbejdere og ledere er noget mere uklart. 27 procent af virksomhederne har øget efteruddannelsen af medarbejderne og 18 procent har øget efteruddannelsen for ledere. Men andre virksomheder går den anden vej. 16 procent har reduceret efteruddannelse af medarbejdere og 17 procent har reduceret efteruddannelse af ledere som følge af krisen. Tabel 4. Forventer du, at I på arbejdspladsen fremover, som direkte konsekvens af finanskrisen, vil anvende følgende tiltag? Ja Nej /Ikke Ansættelsesstop 59% 37% 4% 100% Nedskæringer i medarbejderstaben 54% 41% 5% 100% Arbejdsfordeling 26% 69% 6% 100% Udvidelse af medarbejderstaben 10% 85% 5% 100% Udskyde eller fravælge planlagte investeringer 61% 33% 6% 100% Foretage flere investeringer 14% 80% 6% 100% Nedsætte produktionen 34% 51% 16% 100% Øge produktionen 18% 66% 16% 100% Reduktion af personalegoderne 30% 64% 6% 100% Tilbyde flere personalegoder 4% 90% 6% 100% Mere efteruddannelse til medarbejdere 27% 66% 7% 100% Mindre efteruddannelse til medarbejdere 21% 71% 8% 100% Mere efteruddannelse til ledere 23% 69% 7% 100% Mindre efteruddannelse til ledere 19% 73% 8% 100% Udover at være blevet spurgt til, hvilke tiltag der hidtil er blevet anvendt som følge af finanskrisen, er lederne også blevet bedt om at svare på, hvilke tiltag de forventer, der fremover vil blive anvendt på arbejdspladsen, som direkte konsekvens af finanskrisen. Ifølge undersøgelsen forventer 59 procent at deres virksomhed vil anvende ansættelsesstop, 54 procent forventer nedskæringer i medarbejderstaben, og 26 procent af lederne forventer, at virksomheden vil anvende arbejdsfordeling. Kun 10 procent af virksomhederne regner med at udvide medarbejderstaben. I alt forventer 61 procent at udskyde eller fravælge planlagte investeringer og 34 procent forventer, at produktionen nedsættes. En mindre andel på 14 procent regner med at foretage flere investeringer som følge af finanskrisen, mens 18 procent forventer at øge produktionen. Mens nogle virksomheder forventer at skære ned på efteruddannelsen i fremtiden, regner andre med at tilbyde mere. 27 procent af lederne forventer således, at finanskrisen vil medføre mere efteruddannelse til medarbejdere og 23 procent forventer, at det vil medføre mere efteruddannelse til ledere. Lidt færre, 21 procent forventer, at det vil betyde mindre efteruddannelse til medarbejdere og 19 procent forventer, at det vil betyde mindre efteruddannelse for ledere. 6

7 Finanskrisens for det psykiske arbejdsmiljø Tabel 5. Hvordan vil du bedømme det psykiske arbejdsmiljø i dag? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt I din afdeling? 21% 48% 20% 7% 3% 1% 100% På din arbejdsplads generelt? 12% 46% 26% 12% 4% 0% 100% I undersøgelsen blev lederne bedt om at vurdere det psykiske arbejdsmiljø på deres virksomhed og i deres afdeling. Undersøgelsen viser, at det psykiske arbejdsmiljø er godt på størstedelen af virksomhederne. Samlet set mener 58 procent af lederne, at arbejdsmiljøet er godt eller meget godt på deres arbejdsplads. 26 procent af ledernemener, at det psykiske arbejdsmiljø hverken er godt eller dårligt, mens 16 procent mener, at det er dårligt eller meget dårligt. Ledernes Hovedorganisation har tidligere lavet undersøgelser, hvor der blev spurgt til ledernes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på deres virksomhed 1. Sammenligner man de tidligere undersøgelser med denne undersøgelse, kan der ses en tendens til, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet dårligere. I 2003 og 2006 mente henholdsvis 64 og 67 procent, at det psykiske arbejdsmiljø var godt eller meget godt. Der er således et fald på knap 10 procent point i andelen af ledere der mener, at arbejdsmiljøet er godt eller meget godt. Det må formodes, at den nuværende finanskrise er en væsentlig årsag til, at det psykiske arbejdsmiljø vurderes dårligere nu end i 2003 og Dette er nedenstående tabel med til at understrege. Tabel 6. Hvordan vil du bedømme det psykiske arbejdsmiljø nu, sammenlignet med før finanskrisen? Meget bedre Bedre Næsten uændret Dårligere Meget dårligere / I din afdeling? 1% 4% 68% 20% 5% 1% 100% På din arbejdsplads generelt? 1% 3% 60% 27% 7% 1% 100% Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er nu, sammenlignet med før finanskrisen. 34 procent oplyser, at finanskrisen har medført, at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er blevet dårligere eller meget dårligere. Set i lyset af at 66 procent giver udtryk for at finanskrisen har haft en negativ, er det overraskende, at der er flere som mener, at arbejdsmiljøet er blevet dårligere. Det kan tyde i retning af, at man på en del arbejdspladser har været gode til at håndtere finanskrisen, således at den har medført et forringet psykisk arbejdsmiljø. 1 Psykisk arbejdsmiljø om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø. Ledernes Hovedorganisation, august Sygefravær og arbejdsmiljø en undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Ledernes Hovedorganisation, november

8 Størstedelen af lederne, 60 procent, oplyser at det psykiske arbejdsmiljø er uændret og kun ganske få, 4 procent, mener at finanskrisen ligefrem har haft en positiv for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Disse tal gælder ledernes vurdering af situationen for virksomheden som helhed. Generelt oplyser lederne, at arbejdsmiljøet er dårligere på arbejdspladsen end det er i deres egen afdeling. I undersøgelsen har vi spurgt lederne om, hvilken finanskrisen har haft for en række faktorer, der kan have for det psykiske arbejdsmiljø. Vi har dels spurgt om en række negative faktorer, som stress, konflikter og utryghed, men også om krisen har haft positive konsekvenser, eksempelvis i form af et større sammenhold. Tabel 7. Hvor enig er du i følgende udsagn. På min arbejdsplads har finanskrisen medført.. Enig eller overvejende enig Hverken enig eller uenig Uenig eller overvejende uenig Større bekymring for fyringsrunder 67% 18% 14% 1% 100% Mere utryghed 60% 21% 19% 1% 100% Mere sladder og rygtedannelser 43% 30% 25% 2% 100% Mere stress 42% 36% 20% 1% 100% En større arbejdsbyrde 42% 33% 24% 1% 100% Mangel på arbejdsopgaver 34% 26% 38% 2% 100% At medarbejderne i mindre grad tør 31% 33% 33% 3% 100% udfordre ledelsens syn på tingene Flere konflikter 23% 38% 38% 2% 100% Som det fremgår af ovenstående tabel, har finanskrisen overraskende haft en række negative konsekvenser. Undersøgelsen viser, at større bekymring for fyringsrunder og mere utryghed er de to mest markante konsekvenser af finanskrisen. 67 procent af lederne er således enige eller overvejende enige i, at finanskrisen har medført større bekymring for fyringsrunder, mens 60 procent er enige eller overvejende enige i, at det har givet større utryghed. Finanskrisen har desuden ifølge 44 procent af lederne medført mere sladder og rygtedannelser og 43 procent af lederne peger på mere stress som en konsekvens. Cirka en lige så stor andel, 42 procent, mener, at finanskrisen har medført en større arbejdsbyrde, mens 34 procent oplever en mangel på arbejdsopgaver. 31 procent af lederne mener, at finanskrisen har medført, at medarbejderne i mindre grad tør udfordre ledelsens syn på tingene. Der er desuden 23 procent af lederne, der rapporterer, at finanskrisen har medført flere konflikter på deres arbejdsplads. Tabel 8. Hvor enig er du i følgende udsagn. På min arbejdsplads har finanskrisen medført.. Enig eller overvejende enig Hverken enig eller uenig Uenig eller overvejende uenig Mere innovation og nytænkning 44% 37% 18% 1% 100% Større sammenhold 38% 39% 21% 2% 100% Mere videndeling 29% 48% 21% 2% 100% 8

9 Undersøgelsen viser dog også at krisen kun har negative konsekvenser. En relativ stor del af lederne, 44 procent, giver udtryk for at krisen har medført mere innovation og nytænkning. Ifølge flere eksperter i kriseledelse er innovation og nytænkning særdeles vigtigt i forbindelse med kriser. Det er afgørende for, at der skabes vækst og nye muligheder, som kan bidrage til at virksomhederne kommer godt ud af krisen. Undersøgelsen viser også, at krisen kan medføre, at man på virksomheder rykker tættere sammen. 38 procent af lederne i undersøgelsen er enten enige eller overvejende enige i, at finanskrisen har medført et større sammenhold, mens 29 procent mener, at det har medført mere videndeling. 9

10 Ledelse og lederne under finanskrisen Den øverste ledelses håndtering af finanskrisen Tabel 9. Hvordan synes du alt i alt den øverste ledelse på din arbejdsplads har håndteret krisen? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Hvordan synes du alt i alt den øverste ledelse på din arbejdsplads har håndteret krisen? 12% 39% 30% 11% 6% 2% 100% Når en virksomhed rammes af en krise, har den øverste ledelse et stort ansvar for at få virksomheden godt igennem forløbet. I undersøgelsen har vi spurgt lederne om, hvordan de mener, at den øverste ledelse på deres virksomhed har håndteret finanskrisen. Det fremgår, at 51 procent af lederne mener, at den øverste ledelse alt i alt har håndteret krisen godt eller meget godt, mens 17 procent mener, at den øverste ledelse har klaret det dårligt eller meget dårligt. 30 procent af lederne mener, at den øverste ledelse hverken har klaret krisen godt eller dårligt. Tabel 10. Har den øverste ledelse på din arbejdsplads gjort noget af følgende for at mindske krisens konsekvenser? I høj I mindre Slet grad eller nogen grad grad eller i meget lille grad /Ikke Gjort hvad den kunne for at være på forkant med situationen 61% 13% 21% 5% 100% Sørget for at få samarbejdet i hele ledergruppen til at fungere bedst muligt 42% 19% 29% 10% 100% Øget kommunikationen med medarbejderne 39% 19% 37% 6% 100% Øget synligheden i forhold til medarbejderne 33% 19% 41% 7% 100% Udover at vurdere, hvordan den øverste ledelse overordnet har håndteret finanskrisen, blev lederne i undersøgelsen bedt om at vurdere den øverste ledelses indsats på fire konkrete indsatsområder. Det drejer sig om, hvorvidt den øverste ledelse har været i stand til at være på forkant med situationen, om den øverste ledelse har øget kommunikationen med medarbejdere som følge af finanskrisen, om den øverste ledelse har øget synligheden overfor medarbejderne, som følge af finanskrisen, og om den øverste ledelse har sørget for at få samarbejdet i ledergruppen til at fungere bedst muligt. Undersøgelsen viser, at 61 procent mener, at den øverste ledelse i høj grad eller nogen grad har gjort hvad den kunne for at være på forkant med situationen. Set i lyset af at finanskrisen er kommet meget 10

11 pludseligt og har haft vidtrækkende konsekvenser, er det positivt at en så stor andel af lederne giver udtryk for, at den øverste ledelse på virksomheden har været på forkant med situationen. På trods af at en relativ stor andel af lederne mener, at den øverste ledelse har gjort, hvad denne kunne for at være på forkant med situationen, tyder det på, at en stor del af dem godt kunne tænke sig, at den øverste ledelse havde været mere synlig og kommunikeret mere med medarbejderne i forbindelse med finanskrisen. 39 procent af lederne, mener at den øverste ledelse i høj eller nogen grad har øget kommunikationen med medarbejderne, som følge af finanskrisen. Lidt færre, 33 procent, mener, at den øverste ledelse har øget synligheden i forhold til medarbejderne. Ifølge 42 procent af lederne, har den øverste ledelse i høj eller nogen grad sørget for at få samarbejdet i hele ledergruppen til at fungere bedst muligt. Tabel 11. Hvordan har krisen påvirket samarbejdet i ledergruppen? Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt / Hvordan har krisen påvirket samarbejdet i ledergruppen? 14% 68% 11% 7% 100% Et godt samarbejde i ledergruppen er vigtigt i forbindelse med krisesituationer. Undersøgelsen viser, at forholdsvis få, 11 procent, mener, at samarbejdet i ledergruppen er blevet påvirket negativt af finanskrisen, mens 14 procent mener, at finanskrisen har påvirket samarbejdet i ledergruppen positivt. Langt størstedelen af lederne, 68 procent, mener at finanskrisen har påvirket samarbejdet i ledergruppen væsentligt. Ledernes egen oplevelse og håndtering af finanskrisen Et af formålene med undersøgelsen har været at undersøge, hvordan lederne selv oplever og håndterer finanskrisen. I undersøgelsen er de blevet spurgt om, hvorvidt de føler sig rustet til at klare de ledelsesmæssige udfordringer, som krisen medfører samt til en række spørgsmål om, hvordan de som ledere forholder sig til finanskrisen. Lederne er desuden blevet spurgt, om de mangler mere viden og kompetence på forskellige områder for bedst muligt at kunne tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører. Herudover er lederne blevet spurgt om, hvilken finanskrisen har haft for dem, eksempelvis om de ser det som en spændende ledelsesmæssig udfordring, om de er blevet bekymrede for at miste jobbet og lignende. Tabel 12. Jeg føler mig godt rustet som leder til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Jeg føler mig godt rustet som leder til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører 26% 51% 12% 4% 8% 100% 11

12 Størstedelen af lederne, 77 procent, føler sig godt rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører. Dette gælder også for lederne på de virksomheder, der er negativt ramt af finanskrisen, hvilket er relativt mange, eftersom krisen for denne gruppe af ledere sandsynligvis vil medføre en række mindre behagelige udfordringer, som eksempelvis at skulle fyre medarbejdere. Tabel 13. Hvordan forholder du dig som leder til finanskrisen? Enig eller Uenig eller overvejende overvejende enig uenig Jeg sørger for at informere medarbejderne bedst muligt om krisens konsekvenser for arbejdspladsen 93% 3% 4% 100% Jeg gør en ekstra indsats for at opmuntre og motivere medarbejderne 85% 10% 5% 100% Jeg sørger for at være mere synlig 78% 16% 6% 100% Jeg tænker først og fremmest på, hvordan min afdeling klarer sig igennem krisen og lader andre bekymre sig om problemerne i den øvrige del af virksomheden Jeg sørger for, i højere grad end før, at kontrollere at medarbejderne udfører deres opgaver 28% 67% 5% 100% 27% 70% 3% 100% Undersøgelsen viser, at lederne er meget opmærksomme på at yde en ekstra indsats i forbindelse med finanskrisen. 93 procent sørger for at informere medarbejderne bedst muligt om krisens konsekvenser, 85 procent gør en ekstra indsats for at opmuntre og motivere medarbejderne og 78 procent sørger for at være mere synlige. Desuden svarer 27 procent af lederne, at de i højere grad end før krisen sørger for at kontrollere medarbejderne. Det er i lidt højere grad ledere på virksomheder, der er negativt påvirket af finanskrisen, som sørger for at informere, motivere, kontrollere og være synlige overfor medarbejderne. Dette skyldes sandsynligvis, at der på disse virksomheder i højere grad synes at være behov for det. Der er en kønsforskel i forhold til information, motivation og synlighed over for medarbejderne, men analyserne viser, at mandlige ledere i lidt højere grad end kvindelige ledere vælger at kontrollere mere som følge af finanskrisen. I undersøgelsen svarer 28 procent af lederne, at de først og fremmest tænker på hvordan deres egen afdeling klarer sig igennem krisen og lader andre bekymre sig om problemer i den øvrige del af virksomheden. 12

13 Tabel 14. Hvad mangler du for bedst muligt at kunne tackle de ledelsesmæssige udfordringer, som finanskrisen medfører? Enig eller overvejende enig Både / og Uenig eller overvejende uenig /Ikke Mere information om krisens konsekvenser for arbejdspladsen? Mere viden om, hvordan man bedst motiverer medarbejdere i krisetider? Mere klare rammer for, hvilke oplysninger om krisens konsekvenser, du må videregive til medarbejderne? Mere viden om, hvordan man afskediger medarbejdere på en god måde? 39% 22% 33% 7% 100% 36% 26% 31% 6% 100% 26% 20% 46% 9% 100% 17% 18% 56% 9% 100% Selvom lederne i høj grad føler sig godt rustet til at klare krisens konsekvenser, viser undersøgelsen, at lederne på en række områder godt kunne tænke sig endnu mere information og kompetence. 39 procent af lederne er enige eller overvejende enige i, at de mangler mere information om krisens konsekvenser for arbejdspladsen for at kunne tackle finanskrisens ledelsesmæssige udfordringer bedst muligt. 36 procent ville gerne have mere viden om, hvordan man bedst motiverer medarbejderne i krisetider og 26 procent er enige eller overvejende enige i, at de mangler mere klare rammer for, hvilke oplysninger om krisens konsekvenser, de må videregive til medarbejderne. 17 procent af lederne, kunne godt tænke sig mere viden om, hvordan man afskediger medarbejdere på en god måde. Tabel 15. Hvor enig er du i følgende udsagn? For mig har finanskrisen medført Enig eller overvejende enig Uenig eller overvejende uenig At jeg lærer en masse og får styrket mine ledelsesmæssige kompetencer At jeg har fået en spændende ledelsesmæssig udfordring 54% 40% 7% 100% 51% 45% 4% 100% At jeg i højere grad overvejer at videreuddanne mig for at stå stærkere på arbejdsmarkedet 43% 51% 6% 100% At jeg er blevet bekymret for at miste mit job 39% 59% 2% 100% At jeg er blevet mere stresset 34% 65% 1% 100% At jeg er begyndt at kigge efter andet job eller andre karrieremuligheder At jeg i højere grad tænker på mit job, når jeg har fri At jeg har benyttet mig mere af rådgivning og sparring At jeg gør mere end jeg plejer for at fastholde mit job 32% 67% 1% 100% 30% 69% 1% 100% 28% 70% 3% 100% 21% 78% 1% 100% Som det fremgår af de ovenstående afsnit har finanskrisen medført ændringer i det psykiske arbejdsmiljø på en del af virksomhederne. Krisen har blandt andet medført en høj grad af utryghed, hvilket er overraskende set i lyset af, at mange virksomheder, har været nødt til at fyre medarbejdere og skære ned i produktionen. Et af formålene med denne undersøgelse har været at finde ud af, hvilken finanskrisen har haft for lederne selv og hvordan de har oplevet og håndteret at være ledere i en krisetid. 13

14 Resultaterne fra undersøgelsen viser, at det kun er blandt medarbejderne på arbejdspladsen, at jobusrheden er steget som følge af finanskrisen. I alt svarer 39 procent af lederne, at de er blevet mere bekymrede for at miste deres job. Finanskrisen har desuden haft en for stressniveauet blandt lederne. 34 procent er enige eller overvejende enige i, at de er blevet mere stressede og 30 procent tænker i højere grad på deres job, når de har fri. Undersøgelsen viser endvidere, at 28 procent af lederne har benyttet sig mere af rådgivning og sparring. Undersøgelsen viser, at 43 procent af lederne overvejer at videreuddanne sig, for at stå stærkere på arbejdsmarkedet og 32 procent er begyndt at kigge efter andre job eller andre karrieremuligheder. Der er desuden 21 procent af lederne, som gør mere end de plejer for at fastholde deres job. Det tyder således på, at finanskrisen har medført, at lederne i højere grad end normalt tænker på karriere og jobmuligheder. Undersøgelsen viser dog også, at en stor del af lederne også forsøger at vende situationen til noget positivt og vælger at se finanskrisens og de udfordringer, den medfører, som en læringsproces. Der er således 54 procent af lederne, der svarer, at de får styrket deres ledelsesmæssige kompetencer og 51 procent mener, at de har fået en ledelsesmæssig udfordring. Om undersøgelsen Undersøgelsen er afsluttet ultimo april 2009 og baserer sig på svar fra 627 privatansatte medlemmer af Ledernes spørgepanel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby, (mam@lederne.dk eller ) eller Arbejdsmiljøkonsulent Signe Tønnesen Bergmann (smt@lederne.dk eller ). I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100%, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er udtryk for en fejl men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. 14

Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011

Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011 Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011 April 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resume... 1 3. Konjunkturvurdering... 2 4. Hvad gjorde virksomhederne konkret det foregående halve

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere