Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland"

Transkript

1 Mundtlig beretning til generalforsamlingen Lederne Kronjylland Forår 2010 Indledning Hvis man går på Internettet og laver en søgning på ordet finanskrise, kommer der resultater. Næsten to millioner tekster, hvor ordet finanskrise indgår, er et meget godt billede på, at der er blevet talt og skrevet rigtig meget om finanskrisens hærgen i det forløbne års tid. Og når jeg står her i aften og kigger tilbage på 2009 kan jeg vist godt slå fast, at der desværre har været rigtig mange gode grunde til at beskæftige sig med de tunge skygger, som finanskrisen har trukket hen over det forgangne år. Mange virksomheder har skåret kraftigt ned på produktionen, mange sorte tal er blevet farvet røde, og en del virksomheder har måttet opgive at fortsætte driften og er helt forsvundet fra danmarkskortet. Som en anden direkte konsekvens af krisen er ledigheden steget i løbet af hele 2009, og flere af vores medlemmer har i det forgangne år mistet deres job. Det lyder dystert og det har været dystert på mange arbejdspladser. Men ikke desto mindre har 2009 rent faktisk været et på mange måder godt år for Ledernes Hovedorganisation. Vi har haft stor medlemsfremgang, stor tilfredshed blandt medlemmerne, mange og nye spændende produkter, vellykkede, velbesøgte konferencer og møder og stor bevågenhed fra offentligheden og pressen

2 Medlemstal Et af de bedste pejlemærker for, hvordan det går en organisation som vores, er medlemstallet. Og på den front har 2009 været et rekord år. Medlemstallet er steget med fra cirka til lidt over og den stigning er 50 procent bedre end 2008, som i øvrigt også var et særdeles godt år. Dermed fortsætter vi med solide skridt marchen frem mod at nå medlemmer i Og måske er det ikke længere urealistisk at forestille sig, at vi når det ambitiøse mål før 2012? Medlemstilgangen betyder, at vi bliver stærkere som organisation. Der bliver lyttet mere og mere til os og vores indflydelse, både her lokalt og på nationalt plan, vokser. Den fortsatte vækst i antallet af medlemmer betyder samtidig, at vi kan fastholde vores kontingent på et lige så lavt niveau som nu. Og et lavt, konkurrencedygtigt kontingent vil vi ganske enkelt fortsætte med at have. At der er kommet så mange nye medlemmer til Lederne i 2009 skyldes blandt andet det arbejde, som vi og de andre lokalafdelinger har udført ud fra filosofien om MGM Member Get Member. I 2009 har der været meget fokus på, at det som medlem skal være nemt og hurtigt at anbefale et nyt medlem. Ud over de tidligere kendte postkort er det også blevet muligt at anbefale et nyt medlem elektronisk, og så snart anbefalingen er sendt af sted, bliver det potentielle nye medlem ringet op. Postkortene og de elektroniske anbefalinger er væltet ind, og det er et sundhedstegn, at mange af os ikke kun vælger selv at være medlem af Lederne, men også gør en indsats for at overbevise andre om fordelene ved et medlemskab. 2

3 Medlemstal Her i afdelingen har vi i årets løb bidraget med at nå det overordnede må for medlemsvækst. Lederne Kronjylland medlemmer mod den 1. januar 2009 altså en vækst på 200 medlemmer. Ledighedstal Mindre positivt er det, at et andet tal end medlemstallet er steget kraftigt i det forgangne år nemlig ledighedstallet. Især i de første måneder af 2009 gik det bekymrende stærkt, da rigtig mange virksomheder var ude i fyringsrunder, som også kom til at ramme flere af vores medlemmer. Ved årets start var 1,2 procent af lederne i Danmark uden job, i marts var ledighedsprocenten oppe på 1,6, og hen over sommeren steg andelen til 2,2 procent. Ved årets udgang var 3,0 procent af lederne uden job, og p.t. er der næppe grund til at tro, udviklingen ikke vil fortsætte her i 2010 forhåbentlig og formentlig dog med en noget mindre eksplosiv stigningstakst end i Omregnet til fuldtidspersoner var godt 1000 medlemmer arbejdsløse, da 2009 startede. Et års tid senere var næsten tre gange så mange ledere i den situation, ca Cirka 2600 ledige ledere er selvfølgelig 2600 for mange, men det er vigtigt at fastholde, at ledigheden for ledere fortsat er lav sammenlignet med de fleste andre grupper på arbejdsmarkedet. Ledighedstal Finanskrisen har desværre også sat sine spor i Kronjylland. Ikke alene har vi oplevet flere konkurser i vores område, ledigheden er også steget. Ved årets begyndelse havde vi 31 ledige medlemmer og ved årets udgang havde vi 98. 3

4 Det betyder, at ledighedsprocenten over året er steget fra 1,0 % til 3,1 %. Dette er en kedelig udvikling, som vi naturligvis håber vender i løbet af Når det er sagt, må vi jo nok desværre, pga. konjunkturerne, forvente, at ledigheden i 2010 fortsat vil stige. Vi må dog glæde os over, at en ledighedsprocent på 3,1 % ikke er alarmerende. Generation Plus Dykker man lidt mere detaljeret ned i ledighedsstatistikken kan man se, at ledigheden især rammer de ældste medlemmer. Og netop de ældre ledere har været meget i fokus i det forgangne år i den satsning, som vi i Lederne har valgt at kalde Generation Plus. Fokuseringen blev skudt i gang i efteråret med et nyt subsite under lederne.dk med masser af inspiration, services og produkter til ledere over 55 år. I Lederne mener vi, at der er behov for at skabe en ny fortælling om dét at blive ældre i et moderne samfund som det danske. Trods den voksende ledighed er der fortsat en stigende efterspørgsel på medarbejdere og ledere med erfaring og viden og derfor er det vigtigt, at den ældre del af arbejdsstyrken overvejer muligheden for at tage et par ekstra år på arbejdsmarkedet. I Lederne ser vi den voksende gruppe af ældre som en styrke og en mulighed, ikke som en byrde. Men når mange ældre gerne vil fortsætte med at arbejde, også selvom dåbsattesten måske fortæller, at de er 62, 65 eller 68 år, skal der tænkes i nye baner på virksomhederne, når det gælder rekruttering og fastholdelse. En ældre gruppe af ansatte stiller krav til både ledelse og kolleger. Og lederne over 55 år skal huske, hvor vigtigt det er hele tiden at holde sig ajour og tilpasse ledelsesstilen til de nye udfordringer. Derfor handler Generation Plus også om at guide de ældre 4

5 ledere til, hvor og hvordan de bliver inspirerede til fortsat at udvikle sig som ledere. Derudover er der et vigtigt økonomisk element i hele spørgsmålet om, hvordan man får hele kabalen til at gå op, hvis man beslutter sig for at blive et par år eller tre længere på arbejdsmarkedet. Også på det felt er der god viden at hente på subsitet for Generation Plus Forsikringer Økonomi er i det hele taget noget, som optager mange af vores medlemmer også i relation til, hvad de økonomiske konsekvenser til være, hvis man som leder mister jobbet. En overgang fra en pæn lederløn til dagpenge kan vende op og ned på tilværelsen. Derfor valgte mange medlemmer i 2009 at tegne en tillægsforsikring også kaldet en lønforsikring og det samlede antal medlemmer, som har en tillægsforsikring via Lederne, er oppe på cirka Her fra årsskiftet valgte vi at skifte leverandør. Vores hidtidige leverandør Tryg bebudede som følge af den stigende ledighed at sætte prisen meget kraftigt i vejret. Det afviste vi og gik på jagt efter en anden samarbejdspartner. Enden på de sonderinger blev, at vi indgik aftale med det irske selskab AM Trust, der både i forhold til pris og vilkår havde den bedste vare på hylden, som vi med tilfredshed kunne bære videre til medlemmerne. I sidste ende kommer alle med en tillægsforsikring til at opleve forhøjede præmier her i Det har været uundgåeligt. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Fra 1. januar har vi nemlig overtaget behandlingen af forsikringssagerne, og det betyder en forenkling og en bedre service for de medlemmer og forsikringshavere, som mister jobbet. Nu er det således 5

6 ét og samme sted, at opsigelsessagen bliver ført og tillægsforsikringen bliver behandlet. I det hele taget er der sket meget nyt på forsikringsområdet. 5. januar gik Lederne i luften med 11 privatforsikringer, som vores medlemmer kan tegne lige fra indboforsikringer til blandt andet hus-, bil-, ulykkes- og rejseforsikringer. Priserne og vilkårene er absolut konkurrencedygtige. Tilmed kan forsikringerne hvilket er helt unikt i ro og mag både bestilles og købes online på lederne.dk, hvilket går fint i tråd med vores tankegang om mere og mere selvbetjening på nettet. Når det gælder privatforsikringerne ligger administrationen og sagsbehandlingen ikke hos Lederne. Det tager Gjensidige Forsikring og forsikringsmæglerne Marsh sig af. Det er en god idé at bruge lidt tid på at kigge på tilbuddene, for mange vil erfare, at der kan være en pæn pose penge at spare Løn Apropos penge. Vores årlige lønstatistik udkom i december, og vanen tro blev den modtaget med stor interesse. Efter et år i krisens tegn havde mange forventet, at statistikken i år ville vise en lidt mindre lønstigning end i 2008, hvor de privatansatte ledere i gennemsnit steg med 5,6 procent. Men alligevel kom det nok bag på de fleste af os, at stigningen i ledernes løn alligevel var så beskeden, som de nøgne tal viste. 6

7 Statistikken fortæller, at ultimo 2009 tjener en privatansat leder i Danmark i snit kroner om måneden, hvilket er en stigning på kun 1,9 procent i forhold til året før. Til sammenligning er lønningerne på det private arbejdsmarked for lønmodtagere generelt det seneste år steget med 3 procent. Man kan udlægge tal på mange måder, måske især når det gælder noget så følsomt som løn. Men jeg mener, at den svage stigning først og fremmest vidner om ansvarlighed. Mens det har været svære tider for dansk erhvervsliv, har lederne taget hensyn til virksomhedens økonomi og vist løntilbageholdenhed. For de fleste ledere navnlig dem med stor anciennitet betyder virksomhedens overlevelse og dét at kunne fastholde jobbet mere end at få et par procent mere i løn. Det handler om at tænke ud over egen næsetip. Men det handler også om at tænke længere frem end kun til i morgen. Løn Gennemsnitslønnen for privatansatte ledere i vores område er i 2009 opgjort til kroner. Dermed er lederne i vores område nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet for ledere på kroner. 7

8 Ledelseskonferencer og Ledelsens Dag Noget af det, vi gerne vil bryste os af i Ledernes Hovedorganisation, er, at vi dygtiggør vores medlemmer og efter bedste evne forsøger at klæde medlemmerne på til de stadigt voksende udfordringer, som lederjobbet indbefatter. Blandt fora til det formål har vi vores to årlige lokale ledelseskonferencer rundt om i landet samt Ledelsens Dag. I alt mødte der i 2009 flere end deltagere op til konferencerne Karriere find din indre vinder, Motivation din nøgle til fremtiden og Ledelsens Dag. Største enkeltarrangement var Ledelsens Dag i starten af november, og selvom krisen havde gjort, at knap så mange mødte som de forrige år, var der alligevel godt fyldt op til en dag i ledelsens tegn. En af de ting, som har gjort Ledelsens Dag til lidt af en institution, er den tilbagevendende kåring af Årets Leder. Prisen i 2009 gik for første gang til en leder uden for erhvervslivet, nemlig oberst Kim Kristensen, der har stået i spidsen for en lang række vanskelige operationer i blandt andet Afghanistan. Der er ingen tvivl om, at en af hemmelighederne bag god ledelse er at lade sig inspirere af andre dygtige ledere også ledere, som til daglig arbejder med helt andre problemstillinger og færdes i helt andre miljøer. Netop derfor kan hæderen til en fremragende officer som Kim Kristensen ses som en påmindelse til os alle om, at dygtige, inspirerende ledere findes mange steder. Også uden for den branche og det nærområde, hvor vi normalt færdes. Både Ledelsens Dag og kåringen af Årets Leder er gode traditioner, som fortsætter. I år sker det den 2. november. 8

9 Lokale aktiviteter Jeg vurderer, at 2009 har været et meget aktivt år for Lederne Kronjylland, hvor vi har igangsat flere nye tiltag for at gøre os mere synlige i lokalområdet! Nyhedsbreve 2009 var året, hvor Lederne for alvor tog fat på udviklingen af de elektroniske medier. Største satsning er de lokale nyhedsbreve, som betyder, at det nu for alvor er blevet muligt for os at få en mere direkte kommunikation med vores medlemmer. Ca. 4 gange om året har vi nu mulighed for at sende et nyhedsbrev ud med relevante informationer om arrangementer og ledelse af lokal karakter. Og heldigvis kan vi se, at rigtig mange af jer har taget godt imod denne udvikling. På generalforsamlingen sidste år var der et ønske om at bestyrelsen forsøgte at fordele afdelingens aktiviteter i hele Kronjyllands område, derfor har vi i 2009 fastholdt vores samarbejde med erhvervsrådene i Randers, Favrskov og på Djursland.. Vi har som opfølgning på konferencerne om sundhedsledelse, der blev afholdt i 2008, synliggjort os ved flere sportsevents i lokalområdet. Vi var hovedsponsor ved Grenaa Maraton, vi var sponsor ved Frijsenborg Midsommerstafet og Favrskov Familiecykling, vi fik vist vores logo blandt de mange tusinde deltagere og blev vist både i aviser og på TV2 Østjylland. Vi er derudover sponsor i Randers FC, Hadsten IF og vi har sponsoreret 2 spinningscykler i Spentrup IF nye fittnes center. Bortset fra Randers FC, er det aktiviteter hvor vi har fået meget synlighed for små penge, derfor vil vi også i 2010 sponsorere disse aktiviteter. Pga. nye tilskudsregler, har vi færre penge i 2010 og har derfor skåret ned på flere poster bl.a. vores sponsorat til Randers FC, der sættes ned til ¼ af hvad det er i dag. 9

10 Vores 2 ledelseskonferencer Karriere find din indre vinder, Motivation din nøgle til fremtiden trak tilsammen knap 550 deltagere, hvilket vi er godt tilfredse med. Vi har afholdt et fyraftensmøde på Årslev Kro omkring efterløn, det var i samarbejde med Lederne Østjylland, der var 101 deltagere. Lederne Kronjylland er et geografisk stort område (Randers, Favrskov, Nord -, Syd Djursland) og vi ved godt at hvis vi skal arrangere noget, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage, er det ikke nok at holde et arrangement ét sted i området. Derfor vil vi prøve med et nyt koncept fremover, hvor vi tilbyder det samme arrangement 2-3 steder i lokalområdet. Vi prøvede sidste år, i samarbejde med Norddjurs Kommune og Vise Mind, at lave et fyraftensmøde omkring psykisk arbejdsmiljø. Det blev afholdt i Grenaa og var et arrangement, der var målrettet lokalområdet på Djursland vi syntes selv at det var en succes, med 44 tilmeldte. Vi vil prøve at lave noget tilsvarende i år, men i stedet for at holde arrangementet ét sted, vil vi forsøge at dække hele afdelingens område, sådan at så mange som muligt af jer får mulighed for at deltage. Det vil give os mere synlighed lokalt og mere omtale i medierne. Presseomtale Kim Kristensen optrådte rigtig meget i medierne i kølvandet på Ledelsens Dag. Portrætter af ham fyldte de landsdækkende aviser, han var med direkte i Aftenshowet og da DR1 mellem jul og nytår kiggede tilbage på 2009 i den årligt tilbagevendende kavalkade, var der både billeder fra kåringen af Årets Leder og et langt interview med Kim Kristensen. 10

11 I det hele taget blev 2009 et rigtig godt år i forhold til, hvor meget Lederne blev omtalt i radio, tv og aviser. Hver måned er der i snit 188 artikler i aviser og webmedier samt radio- og tv-indslag, hvor Lederne medvirker. Og hvis man omregner alle artiklerne og indslagene fra hele 2009 til, hvad de ville have kostet i annoncekroner, svarer det til et temmelig stort tal nemlig 43 millioner kroner. Det tal er 12 millioner kroner højere end det tilsvarende tal i 2008, hvor der i øvrigt også blev sat rekord. Det er især de landsdækkende aviser som Jyllands- Posten og Berlingske Tidende, der skriver rigtig meget om Ledernes holdninger og undersøgelser. Men også alle de regionale og lokale aviser tæller med, og her har vi kunnet se, at de lokale pressemeddelelser og lokale debatindlæg bærer frugt. Indsatsen med at trække lokale tal og tendenser ud af de landsdækkende undersøgelser fortsætter med uformindsket styrke i Ledernes A-kasse Også for Ledernes A-kasse blev 2009 et godt og særdeles travlt år, hvor det voksende antal medlemmer og den stigende mængde ledige gjorde, at telefoner og mails i perioder har været nærmest rødglødende. Men trods travlhed er det lykkedes a-kassen at fastholde en høj tilfredshed blandt medlemmerne. I november kom den årlige undersøgelse af danske a- kasser fra Arbejdsdirektoratet, og den understregede blandt andet, at administrationsudgifter er lave, tilfredsheden høj, og tilbuddene om elektronisk indberetning af for eksempel dagpengekort er blevet en stor succes. 11

12 Afrunding Og hvordan vil det hele så gå her i 2010? Tja, hvis man skal tro den konjunkturundersøgelse, som vi lavede lige før jul, er der grund til en spirende optimisme. Bevares, krisen er ikke slut endnu slet ikke. Og vi har givetvis ikke set hverken den sidste virksomhedslukning eller den sidste fyringsrunde. Men når de adspurgte ledere i undersøgelsen kigger frem, forventer de fleste uændret beskæftigelse. En tredjedel tror, at de i første halvår af 2010 vil opleve stigende omsætning og stigende overskud. Og en fjerdedel forventer, at økonomien bliver så god, at der kan foretages flere investeringer. Lad os håbe, at vi har set det værste af krisen, at bøtten begynder at vende og at optimisterne får ret. En Google-søgning om et års tid vil sikkert fortsat vise et par millioner resultater på ordet finanskrise. Men hvem ved måske kommer der til den tid lige så mange resultater på begreber som overskud, fremgang og god ledelse? Jeg vil gerne her til sidst takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft i 2009 og tak for de mange frivillige timer i har brugt på foreningen, både aften og weekender. Tak. 12

Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011

Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011 Generalforsamling Lederne Himmerland onsdag d. 2 marts 2011 På afdelingens vegne vil jeg byde alle fremmødte medlemmer velkommen. På nær 2 dage, er det 1 år siden at Lederne Himmerland sidst afholdt generalforsamling

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 isioner Danmark mangler ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 3. 20. juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

DIG OG FINANSKRISEN FYRINGER FORUDE SÅDAN BLIVER DU I JOBBET UNDGÅ AT FYRE I BLINDE

DIG OG FINANSKRISEN FYRINGER FORUDE SÅDAN BLIVER DU I JOBBET UNDGÅ AT FYRE I BLINDE MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #1 FEBRUAR 2009 DIG OG FINANSKRISEN FYRINGER FORUDE SÅDAN BLIVER DU I JOBBET UNDGÅ AT FYRE I BLINDE Dig og finanskrisen: Gode råd om, hvad du kan gøre, når ledigheden stiger,

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere