Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af spørgeskema til Friskolens elever"

Transkript

1 Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e r s y n e s e r o d t p å F i l s k o v F r i s k o l e & B ø r n e h a v e, o h v a d I s y n e s, v i k a n b l i v e b e d r e t i l RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

2 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Forord til rapporten udarbejdet på barund af spøreskema uddelt til ne på Filskov Friskole. Spøreskemaet er uddelt til der i maj 04 ik i.-. Klasse på Filskov Friskole. Der er inen barundsspørsmål vedr. køn. Dette er undladt for at sikre anonymitet i de enkelte r. Praktiske spørsmål Eleverne er lade for de små kvotienter, hele 83, % finder kvotienterne for passende,, % ved ikke o, % mener, rne er for små. En enkelt (8. Klasse) er do lidt kritiske, ud af ns mener, at antallet i n er for lidt, mens fra samme svarer ved ikke. Eleverne fra 8. har desuden i spøreskemaerne udtrykt bekymrin for, om man kunne være ovenpå, fordi man var et lille antal i n. En elev fra. kl. mener lieledes, at antallet i n er for lille, mens en fra. kl. oså mener de er for få. Næsten 4 % af ne har et fritidsjob. Den der har mest fritidsarbejde har 30 om uen. Ellers er den ennemsnitlie arbejdstid, for de der har fritidsarbejde, på,4 om uen. O på de enkelte årane ses ennemsnittet herunder.. 0, time Kun elev har fritidsarbejde. 0, 3 har fritidsarbejde 7. 4, 3 Fordelt på har fritids arbejde 8. Fordelt på 4 har fritidsa rbejde.,8 Flere nævner de har i perioder. De tæller ikke med her Falit 4 ud af 0 finder selv, at de falit lier midt i. finder, at de rent falit er nole af de bedste o 7 finder, at der er mane, der er bedre end dem rent falit. Hvis man føler man er en af de bedste, så er der inen der iver skolen som helhed lave karakterer (4 eller derunder). Lant de fleste iver tilmed skolen som helhed højere (8-0) karakterer. 40 % ud af de 4 som finder deres falie niveau er midt i/mellem iver skolen som helhed de højeste karakterer. Kun 4,4% iver skolen 4 eller derunder. Ser man på dem, der finder, at der er mane, der er bedre end dem selv, så er der kun ud af de 7, der iver skolen som helhed karakteren 4 eller derunder. Fremtiden Umiddelbart kunne det se ud som at ne fra Filskov Friskole ikke ved, hvad de vil efter sidste skoleår på Filskov Friskole. Dette er do ikke tilfældet. Grundet spøreskemaets svarmuliheder, har man fx ikke kunnet væle efterskole o mane af besvarelserne ved ikke ud (hvilket svarer til 3, % af alle besvarelserne) - har anivet, at de skal på efterskole efter friskolen o først derefter på en undomsuddannelse. Dette antal kan do være større, eftersom de altså reelt set ikke har haft svarmuliheden.

3 Hvis man år på Filskov Friskole, o føler man er en af de bedste i n, så er det ikke nødvendivis sådan, at man erne vil have en ymnasial uddannelse. Man væler i lie så høj rad en erhvervsuddannelse. Vi finder det både interessant o vitit, hvor vores bliver af efter friskolen, o vi vil derfor løbende orientere os om, hvilke undomsuddannelser vore ender med at færdiøre, o dette vil blive offentlijort på vores hjemmeside. Overordnet vurderin o nes motivation. Elever er overordnet set lade for deres skole. Inen iver skolen de laveste karakterer (-3), o hele 4 % iver skolen top karakterer (8-0) Lant de fleste af ne mener selv, de er topmotiverede o klar til undervisnin, liesom de overholder aftaler, kommer til tiden osv. Kun i forhold til spørsmålet om, hvorvidt de selv er med til at skabe ro i n, bliver de lidt mere kritiske. Lærerne o undervisninen. Eleverne er overordnet set meet lade for deres lærere o den undervisnin, de udfører. Fx erklærer 78 % si eller helt e i, at lærerne er odt forberedte, o inen er u eller helt u i, at de er odt forberedte. Det samme ør si stort set ældende vedrørende lærerenes tilbaemeldiner på opaver mv. Mht. til undervisninen er der inen, der overordnet set iver de absolutte bundkarakterer på skalaen (-), o kun der iver karakteren % iver undervisninen topkarakterer (8-0) På spørsmålet om man noen sinde har overvejet at skifte skole, svarer 3 %, at de har overvejet det. De fleste aniver det ode sociale samvær o kammeraterne som årsaen til, at de ikke har skiftet skole. En del aniver oså de dytie lærere som årsaen til, at de bliver. En enkelt har beskrevet en anst for at være baud ved et skoleskifte. Vi vil derfor øre os umae med at belyse det reelle høje niveau af den praktiserede undervisninen på friskolen. For os er lektiemænden naturlivis oså interessant. Overordnet set så laver ne på friskolen en del lektier. I kan se fordelinen på de forskellie årane her.:. o uen Mellem, o om uen. 4,4 om uen Mellem 0, o om uen 7., om uen 3 Mellem 0 o om uen 8.,4 pr ue Mellem o 3 om uen., time om uen mellem 0,-0 om uen En del kritik kommer der i forbindelse med IT-hjælpen o i den forbindelse kommenterer mane af ne, at det er det dårlie internet, der er årsaen til kritikken. En kritik der bliver understreet i de sidste afsluttende kommentarer o ien under det fysiske miljø. Der har været en del problemer med internetforbindelsen særlit i perioden omkrin besvarelse af spøreskemaet. RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3

4 4 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Det sociale miljø o mobnin. % iver det sociale miljøet karakterer mellem o 0 o 3 iver karakteren 3. Selv om dette antal er beskedent, er det noet, der har stort fokus. Vi ved, hvor vitit det er for s indlærin, at de har det odt socialt, o derfor er det af allerstørste vitihed for skolen. Mht. mobnin svarer elev, at han/hun føler si mobbet an om uen o elev føler si mobbet eller flere ane om uen. Resten har enten aldri følt si mobbet eller kun an følt si mobbet. Der er efterfølende sat yderliere tilta i an på skolen for at fremme trivsel o mindske mobnin. Det fysiske miljø o ideer. Overordnet set ønsker ne si flere mere aflukkede steder til ruppearbejde. Mane har lieledes ønsket si en streetbane. Andre påpeer en rine stand mht. borde o stole i enkelte r. Til sidst har en del understreet, at det er ærerlit, der ikke lænere er skolefester. 4

5 .0 Barund. Hvilket trin år du på? Fordelin af fra. til.. Klassetrin % 8% % 3% % 3 4 -,, 3-7, 4 8,. Klasse. Antal Antal i n på besvarelsestidspunktet: RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

6 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER.3 Har du fritidsarbejde? Fritidsarbejde 4% % - Nej, - ja Hvis du har fritidsarbejde: Hvor mane har du arbejdet i den seneste ue?. 0, time. Kun elev har fritidsarbejdej 0, , 3 Fordelt på 8. Fordelt på 4.,8 Flere nævner de har i perioder. De tæller ikke med her.4 Niveau Hvordan opfatter du dit falie niveau i n med hensyn til løsnin af opaver mv. je er en af de bedste - middel 3 - der er mane der er bedre end mi Falit niveau 3 % 7% 7%

7 .0 Fremtidsplaner Hvad er dine nuværende fremtidsplaner efter afslutninen af din skolean på friskolen? Tae en ymnasial undomsuddannelse på ymnasiet, teknisk skole el. erhvervsskolen? % Tae en erhvervsuddannelse (HG butik, % kontor) Tae en erhvervsuddannelse, lærerplads 3 % (Teknisk skole tømrer, kok, mekaniker, mv.) Få mi et arbejde % Holde fri 3 % Ved ikke 3 % Fremtidsplaner % 3% 3% % 3% % RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 7

8 8 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3.0 Overordnede vurderiner 3. På en skala fra til 0, hvor er mindst o 0 er mest: Hvilken karakter vil du så ive Friskolen som helhed? Karakter % % 4% 8 8% 8% 3. På en skala fra -0, hvor er mindst o 0 er mest: Hvor meet vil du anbefale Friskolen til andre? 7 3% Anbefalin 0 % 3% 3 % 4 % 8% 4% 8 3% 3% 7 3% 8

9 Een indsats Motivation: 4. På en skala fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive din een indsats i undervisninen? 8 7 Een indsats % % 4. 3% På en skala fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive din een din lyst til at lære nyt? 3% 3% lyst til lærin 0 8% 3 3% 7% 4 % % % 7 7% 8 7% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

10 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 4.3 Hvor er du i følende? Je har altid de bøer o notater med som je skal brue til ne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni rafik Notater o bøer med D % C % E F % % A % B 4 Je kommer til tiden Eni Delv is Delv is ueni Ueni ueni C 3% Je kommer til tiden D E % F B 7% A 78% 0

11 Afleverin af opaver til tiden D % E F Je afleverer altid mine opaver til tiden Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni C 3% B 33% A 3% Je overholder de aftaler som je laver med lærerne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni overholder aftaler D % C E F % A 4% B 4% Je er med til at skabe arbejdsro i ne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni 3% 3% 3 % 7% 3% F 3% med til at skabe ro E 7% D % A 3% C 3 B 3% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

12 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 4.4 Hvor lan tid vurderer du, at du ca. bruer på lektielæsnin o opaver pr. ue udenfor skoletiden? Ca. antal I nedenstående skema kan man se den ennemsnitlie tid som ne laver lektier i om uen o hvad den mindste o største værdi er.. klass e o uen. klass e Mellem, o 4,4 om uen Melle m 0, o 7. klass e, om uen 3 Melle m 0 o 8. klass e,4 pr ue Melle m o 3. klass e, time om uen melle m 0,- 0

13 .0 Lærerne. På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvordan vurderer du samlet dine læreres dytihed? samlet vurderin af lærerene 0 % 3% 3 4 3% % % 7% 7 8 8%. Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Lærerne er odt forberedte 3% 4% 7% % 0 0 Lærerne anvender den nyeste viden, % % % % % bøer o prorammer Lærerne ør, at je bliver lad for at å i % 3% 34% % % % an med opaverne Lærerne iver tilbaemeldiner på mine 33% 4 % 7% 3% % opaver o præstationer, som je kan brue til at blive bedre Lærerne overholder de aftaler, de indår 4% 47% 4% 7% 3% % Lærerne kommer til tiden 7% 7% 4% 7% % Lærerne iver plads til, at man kan rine i ne 7% 8% 7% 8% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3

14 4 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER.0 Undervisninen. På en skala fra til 0 hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du samlet set ive den undervisnin du modtaer? Undervisninen samlet set 7% 8 7% 0 3% 4 7% 7 7% % 7% 3 %.3 Har du overvejet at skifte skole indenfor det sidste år? overvejelse om skoleskifte Sæt kryds Hvis du svarede ja: Hvad fik di så til at blive på Filskov Friskole? Kommentar: nej 4% ja 3% 4

15 .4 Hvordan oplever du sværhedsraden i undervisninen oplevelse af sværhedsraden Sværhedsraden betrates i overvejende rad som pasende. Det blå område er for svært, det røde som passende o det rønne som for let. E D C F A Der har do ved den endelie udformnin af spøreskemaet indsneet si en fejl o derfor kan der har været tvivl vedr. besvarelsen af dette spørsmål. B RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

16 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER. Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Je har indflydelse på, hvad der % % % 7% 8% % undervises i o hvordan Je lærer noet nyt hver da 3% 8% % 3% % Je bliver forstyrret, når andre % % 7% 8% 7% % bruer bærbare/ipads eller linende i ne Bru af computere/ipads o internettet i 4% 3% % % 0 % undervisnin ør mi bedre i undervisninen Der er arbejdsro i ne % % 43% % 7% 0 Lærerne kommer til undervisninen til 3% 34% 3% 8% % tiden Lærerne er ode til at brue computere % 7% % 3% o teknoloi undervisninen Det er vitit for mi at kunne chatte, % 7% 7% % maile med mine venner o skolekammerater mens je er i skole Lærerne er ode til at aføre, hvornår vi % 3% % 7% 3% 0 skal brue computere o internet i undervisnin Der er hurti IT-hjælp ved problemer med skolens IT-udstyr 4% % 7% 3% 3%

17 7.0 Socialt miljø 7. hvordan trives du på skolen På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvordan trives du på skolen? 0 8% 4 3 % % 7 3% 7% 8 % 7. På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive det sociale sammenhold i din? det sociale sammenhold i n 3 % 0 8% 4 8% 8% 3% % 8 % 7 % 7.3 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 7

18 8 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Skolen er et rart sted at være % 4% % % 0 Je føler mi try i min 43% 3% 7% 3% 0 % Stemninen i min er præet af % % 37% 3% % tolerance o respekt for hinanden Je kan få hjælp o støtte fra mine % % 3% % 0 kammerater % Skolen laver ode arranementer fx % 7% 48% 7% % 3% fester, cafe, overnatniner på skolen, musical eller andet uden for skoletiden Je har en od kontakt med fra andre r % 3% 8% 7% % 3% 8.0 Mobnin Der er tale om mobnin, hvis du riti mane ane er blevet udsat for neative handliner som fx sårende bemærkniner, bliver holdt udenfor, bliver truet eller tvunet til noet af andre: Hvis du tænker tilbae på det seneste halve år: Hvor mane ane: Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre? Har du været med til at holde en anden elev udenfor? Er du blevet mobbet af en lærer? Har du været med til at mobbe en lærer? Sæt kryds Aldri eller ane eller 3 ane an om uen Flere ane om uen % 3% 7% % % 73% 8% 7% 0 % % % % % 3% 8% 7% % % 0 8% 4% 4% 0 0 8

19 .0 Kommunikation Hvor eller u er du i følende? Je kan selv finde de oplysniner som je skal brue om skolen, undervisninen mv. Je får od information om ændriner fx i undervisninen Ledelsen taer forsla fra ne op til overvejelse o behandlin Skolen føler op på, når har udvist uacceptabel adfærd Je har adan til det nødvendie ITudstyr, når je har bru for det Sæt kryds Delvist Delvist u u u 8% % % 8% % % 43% 4% 3% % 0 % 3 8% 4% % 4% 4 7% 7% % % 4% % % % % Skolens IT-udstyr funerer odt % % 8% 3% % 3%. Hvor tit bruer du computeren til: Sæt kryds Altid Ofte Sjældent Aldri At tae noter i % % 34% % undervisninen Underholdnin i % 7% 47% 3% ne, fx chat, Facebook, film. mv.? Informationssønin? 37% 43% 7% 3% At arbejde alene? 4% 37% % At arbejde sammen med andre? % % 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

20 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 0 Fysisk miljø 0 På en skala fra -, hvor er bedst: Hvordan vurderer du følende udsan? Sæt kryds 3 4 Pladsforholdene er i orden i n 8% 7% 33% % 7% Stole o borde i n er i orden o kan 3% % % % 3% indstilles, så man sidder odt Udstyret til undervisnin er i orden i 3% % % 7% n Lysforholdene er i orden i n 4% 3 3% 0 % Indeklimaet i n er i orden i n 38% % % % Støjniveauet for indtrænende støj udefra 38% % % % er i orden i n Fysik/kemi-lokalet er i orden med 48% 7% 8% % % hensyn til sikkerhed o indretnin LEGO-lablokalet er i orden med hensyn til 3% 3% % 4% 4% sikkerhed o indretnin Områderne til ruppearbejde på anen 8% 33% 33% 3% 3% udenfor n er i orden med hensyn til tilstrækkeli plads o muliheder Lærinscenteret er i orden med hensyn 4% % 7% % 3% til pladsforhold o inventar Oprydninen er i orden i o udenfor 8% 3% 34% % 3% n Renørinen er i n er i orden 3% 7% 7% % Renørinen på anene o på toiletterne er i orden % 3% 3% 7% % 0

21 0. Hvor eller u er du i følende udsan? Sæt kryds Delvist Delvist u u u Fællesarealerne er spændende at 8% 4% 3% 7% % 7% opholde si i Der er mane hyekroe på skolen 7% % 33% % 7% 3% Skolen er flot udsmykket 3% 3% 3% 8% % % Eleverne har indflydelse på skolens indretnin o udseende 0 % % 3% 3% % % 0.3 Har du nole idéer eller andet vi skal vide? RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Undomsskole EUD 10 er en ny erhvervsrettet 10. klasses linie, som alle kommuner tilbyder fra auust 2015. I Næstved tilbydes den på undomsskolen, Skellet 29. Den

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005 Arbejdsmiljø i Danmark 2005 HERMANN BURR OG KAREN ALBERTSEN Arbejdstid Hvem har skæve arbejdstider, o hvordan er balancen mellem privatliv o arbejdsliv? Stabil balance mellem arbejdsliv o privatliv Denne

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl Fakta o udsan om de muliheder o trusler, kommunerne står over for netop nu o om at løse dem 2011 7 SKARPE TIL TRØJBORG Mater kommunerne at væle fra - eller forstår de kun at bye til? Læs svaret på dette

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Det er historisk ganske nyt, at instanser uden for familien med øget styrke og øget ihærdighed søger at påvirke den retning, denne familielæring

Det er historisk ganske nyt, at instanser uden for familien med øget styrke og øget ihærdighed søger at påvirke den retning, denne familielæring Lærin i familien for barnets bedste eller snæver investerinsloik? Niels Kryer, lektor ved Institut for Uddannelse o Pædaoik (DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet forskninsprorammet Barndom, Undom o Institution

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning.

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning. Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Planen for i dag. Logiske og fysiske adresser. Systemarkitektur. Binding af programkode til lager. Hardware understøttelse af lageradministration

Planen for i dag. Logiske og fysiske adresser. Systemarkitektur. Binding af programkode til lager. Hardware understøttelse af lageradministration Planen for i da Bindin af proramkode til laer Laerallokerin Sidebaseret laeradministration Sementer Sementer kombineret med sider Bindin af proramkode til laer De relative adresser i proramkoden kan bindes

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Vil du have en CSR-strategi, der gør en forskel?

Vil du have en CSR-strategi, der gør en forskel? Vil du have en CSR-stratei, der ør en forskel? Væl Fairtrade Fairtrade Mærket er den største o mest kendte internationale etiske mærkninsordnin HVAD BETYDER FAIRTRADE MÆRKET? F airtrade Mærket er en international

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Allemandsretten en enestående mulighed

Allemandsretten en enestående mulighed 1 Allemandsretten en enestående mulied Ikke forstyrre ikke ødelæe Allemandsretten er en fantastisk mulied for os alle, fordi vi kan bevæe os frit i naturen. Du bruer allemandsretten, når du år tur i skoven,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

EgebjergBLADET. Vind flotte præmier i vores hyggelige bankospil den 2. nov. Egebjergklubben inviterer igen til spaghetti og kødsovs

EgebjergBLADET. Vind flotte præmier i vores hyggelige bankospil den 2. nov. Egebjergklubben inviterer igen til spaghetti og kødsovs EebjerBLADET Nr. 9, oktober 2014, 46. åran Vind flotte præmier i vores hyelie bankospil den 2. nov. Eebjerklubben inviterer ien til spahetti o kødsovs Lokalruppen: Nyt navn o nyt tilsnit i hjælpen til

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Hvorfor Autodata? data fra 1960 og frem. +45 75 31 09 06 elektropartner.dk

Hvorfor Autodata? data fra 1960 og frem. +45 75 31 09 06 elektropartner.dk AUTODATA ONLINE Teknisk information til professionelle værksteder 1 2 9 50 1 51 52 53 5 3 25 37 36 C C 2 35 C C 2 C C 3 B 18 3 17 B B 17 B B 1 w s sw n sw e r t e 5 6 B138 25 26 27 2 28 e sw e n C 2 13

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Klasse: HG11 Teammedlemmer: CHN, LCH, CS, EH, HEI Udfyldt d.: 29. november 2014 Lærergruppen skal som 44.4 80 Lærerne har inden for de udgangspunkt

Læs mere