Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af spørgeskema til Friskolens elever"

Transkript

1 Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e r s y n e s e r o d t p å F i l s k o v F r i s k o l e & B ø r n e h a v e, o h v a d I s y n e s, v i k a n b l i v e b e d r e t i l RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

2 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Forord til rapporten udarbejdet på barund af spøreskema uddelt til ne på Filskov Friskole. Spøreskemaet er uddelt til der i maj 04 ik i.-. Klasse på Filskov Friskole. Der er inen barundsspørsmål vedr. køn. Dette er undladt for at sikre anonymitet i de enkelte r. Praktiske spørsmål Eleverne er lade for de små kvotienter, hele 83, % finder kvotienterne for passende,, % ved ikke o, % mener, rne er for små. En enkelt (8. Klasse) er do lidt kritiske, ud af ns mener, at antallet i n er for lidt, mens fra samme svarer ved ikke. Eleverne fra 8. har desuden i spøreskemaerne udtrykt bekymrin for, om man kunne være ovenpå, fordi man var et lille antal i n. En elev fra. kl. mener lieledes, at antallet i n er for lille, mens en fra. kl. oså mener de er for få. Næsten 4 % af ne har et fritidsjob. Den der har mest fritidsarbejde har 30 om uen. Ellers er den ennemsnitlie arbejdstid, for de der har fritidsarbejde, på,4 om uen. O på de enkelte årane ses ennemsnittet herunder.. 0, time Kun elev har fritidsarbejde. 0, 3 har fritidsarbejde 7. 4, 3 Fordelt på har fritids arbejde 8. Fordelt på 4 har fritidsa rbejde.,8 Flere nævner de har i perioder. De tæller ikke med her Falit 4 ud af 0 finder selv, at de falit lier midt i. finder, at de rent falit er nole af de bedste o 7 finder, at der er mane, der er bedre end dem rent falit. Hvis man føler man er en af de bedste, så er der inen der iver skolen som helhed lave karakterer (4 eller derunder). Lant de fleste iver tilmed skolen som helhed højere (8-0) karakterer. 40 % ud af de 4 som finder deres falie niveau er midt i/mellem iver skolen som helhed de højeste karakterer. Kun 4,4% iver skolen 4 eller derunder. Ser man på dem, der finder, at der er mane, der er bedre end dem selv, så er der kun ud af de 7, der iver skolen som helhed karakteren 4 eller derunder. Fremtiden Umiddelbart kunne det se ud som at ne fra Filskov Friskole ikke ved, hvad de vil efter sidste skoleår på Filskov Friskole. Dette er do ikke tilfældet. Grundet spøreskemaets svarmuliheder, har man fx ikke kunnet væle efterskole o mane af besvarelserne ved ikke ud (hvilket svarer til 3, % af alle besvarelserne) - har anivet, at de skal på efterskole efter friskolen o først derefter på en undomsuddannelse. Dette antal kan do være større, eftersom de altså reelt set ikke har haft svarmuliheden.

3 Hvis man år på Filskov Friskole, o føler man er en af de bedste i n, så er det ikke nødvendivis sådan, at man erne vil have en ymnasial uddannelse. Man væler i lie så høj rad en erhvervsuddannelse. Vi finder det både interessant o vitit, hvor vores bliver af efter friskolen, o vi vil derfor løbende orientere os om, hvilke undomsuddannelser vore ender med at færdiøre, o dette vil blive offentlijort på vores hjemmeside. Overordnet vurderin o nes motivation. Elever er overordnet set lade for deres skole. Inen iver skolen de laveste karakterer (-3), o hele 4 % iver skolen top karakterer (8-0) Lant de fleste af ne mener selv, de er topmotiverede o klar til undervisnin, liesom de overholder aftaler, kommer til tiden osv. Kun i forhold til spørsmålet om, hvorvidt de selv er med til at skabe ro i n, bliver de lidt mere kritiske. Lærerne o undervisninen. Eleverne er overordnet set meet lade for deres lærere o den undervisnin, de udfører. Fx erklærer 78 % si eller helt e i, at lærerne er odt forberedte, o inen er u eller helt u i, at de er odt forberedte. Det samme ør si stort set ældende vedrørende lærerenes tilbaemeldiner på opaver mv. Mht. til undervisninen er der inen, der overordnet set iver de absolutte bundkarakterer på skalaen (-), o kun der iver karakteren % iver undervisninen topkarakterer (8-0) På spørsmålet om man noen sinde har overvejet at skifte skole, svarer 3 %, at de har overvejet det. De fleste aniver det ode sociale samvær o kammeraterne som årsaen til, at de ikke har skiftet skole. En del aniver oså de dytie lærere som årsaen til, at de bliver. En enkelt har beskrevet en anst for at være baud ved et skoleskifte. Vi vil derfor øre os umae med at belyse det reelle høje niveau af den praktiserede undervisninen på friskolen. For os er lektiemænden naturlivis oså interessant. Overordnet set så laver ne på friskolen en del lektier. I kan se fordelinen på de forskellie årane her.:. o uen Mellem, o om uen. 4,4 om uen Mellem 0, o om uen 7., om uen 3 Mellem 0 o om uen 8.,4 pr ue Mellem o 3 om uen., time om uen mellem 0,-0 om uen En del kritik kommer der i forbindelse med IT-hjælpen o i den forbindelse kommenterer mane af ne, at det er det dårlie internet, der er årsaen til kritikken. En kritik der bliver understreet i de sidste afsluttende kommentarer o ien under det fysiske miljø. Der har været en del problemer med internetforbindelsen særlit i perioden omkrin besvarelse af spøreskemaet. RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3

4 4 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Det sociale miljø o mobnin. % iver det sociale miljøet karakterer mellem o 0 o 3 iver karakteren 3. Selv om dette antal er beskedent, er det noet, der har stort fokus. Vi ved, hvor vitit det er for s indlærin, at de har det odt socialt, o derfor er det af allerstørste vitihed for skolen. Mht. mobnin svarer elev, at han/hun føler si mobbet an om uen o elev føler si mobbet eller flere ane om uen. Resten har enten aldri følt si mobbet eller kun an følt si mobbet. Der er efterfølende sat yderliere tilta i an på skolen for at fremme trivsel o mindske mobnin. Det fysiske miljø o ideer. Overordnet set ønsker ne si flere mere aflukkede steder til ruppearbejde. Mane har lieledes ønsket si en streetbane. Andre påpeer en rine stand mht. borde o stole i enkelte r. Til sidst har en del understreet, at det er ærerlit, der ikke lænere er skolefester. 4

5 .0 Barund. Hvilket trin år du på? Fordelin af fra. til.. Klassetrin % 8% % 3% % 3 4 -,, 3-7, 4 8,. Klasse. Antal Antal i n på besvarelsestidspunktet: RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

6 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER.3 Har du fritidsarbejde? Fritidsarbejde 4% % - Nej, - ja Hvis du har fritidsarbejde: Hvor mane har du arbejdet i den seneste ue?. 0, time. Kun elev har fritidsarbejdej 0, , 3 Fordelt på 8. Fordelt på 4.,8 Flere nævner de har i perioder. De tæller ikke med her.4 Niveau Hvordan opfatter du dit falie niveau i n med hensyn til løsnin af opaver mv. je er en af de bedste - middel 3 - der er mane der er bedre end mi Falit niveau 3 % 7% 7%

7 .0 Fremtidsplaner Hvad er dine nuværende fremtidsplaner efter afslutninen af din skolean på friskolen? Tae en ymnasial undomsuddannelse på ymnasiet, teknisk skole el. erhvervsskolen? % Tae en erhvervsuddannelse (HG butik, % kontor) Tae en erhvervsuddannelse, lærerplads 3 % (Teknisk skole tømrer, kok, mekaniker, mv.) Få mi et arbejde % Holde fri 3 % Ved ikke 3 % Fremtidsplaner % 3% 3% % 3% % RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 7

8 8 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3.0 Overordnede vurderiner 3. På en skala fra til 0, hvor er mindst o 0 er mest: Hvilken karakter vil du så ive Friskolen som helhed? Karakter % % 4% 8 8% 8% 3. På en skala fra -0, hvor er mindst o 0 er mest: Hvor meet vil du anbefale Friskolen til andre? 7 3% Anbefalin 0 % 3% 3 % 4 % 8% 4% 8 3% 3% 7 3% 8

9 Een indsats Motivation: 4. På en skala fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive din een indsats i undervisninen? 8 7 Een indsats % % 4. 3% På en skala fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive din een din lyst til at lære nyt? 3% 3% lyst til lærin 0 8% 3 3% 7% 4 % % % 7 7% 8 7% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

10 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 4.3 Hvor er du i følende? Je har altid de bøer o notater med som je skal brue til ne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni rafik Notater o bøer med D % C % E F % % A % B 4 Je kommer til tiden Eni Delv is Delv is ueni Ueni ueni C 3% Je kommer til tiden D E % F B 7% A 78% 0

11 Afleverin af opaver til tiden D % E F Je afleverer altid mine opaver til tiden Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni C 3% B 33% A 3% Je overholder de aftaler som je laver med lærerne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni overholder aftaler D % C E F % A 4% B 4% Je er med til at skabe arbejdsro i ne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni 3% 3% 3 % 7% 3% F 3% med til at skabe ro E 7% D % A 3% C 3 B 3% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

12 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 4.4 Hvor lan tid vurderer du, at du ca. bruer på lektielæsnin o opaver pr. ue udenfor skoletiden? Ca. antal I nedenstående skema kan man se den ennemsnitlie tid som ne laver lektier i om uen o hvad den mindste o største værdi er.. klass e o uen. klass e Mellem, o 4,4 om uen Melle m 0, o 7. klass e, om uen 3 Melle m 0 o 8. klass e,4 pr ue Melle m o 3. klass e, time om uen melle m 0,- 0

13 .0 Lærerne. På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvordan vurderer du samlet dine læreres dytihed? samlet vurderin af lærerene 0 % 3% 3 4 3% % % 7% 7 8 8%. Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Lærerne er odt forberedte 3% 4% 7% % 0 0 Lærerne anvender den nyeste viden, % % % % % bøer o prorammer Lærerne ør, at je bliver lad for at å i % 3% 34% % % % an med opaverne Lærerne iver tilbaemeldiner på mine 33% 4 % 7% 3% % opaver o præstationer, som je kan brue til at blive bedre Lærerne overholder de aftaler, de indår 4% 47% 4% 7% 3% % Lærerne kommer til tiden 7% 7% 4% 7% % Lærerne iver plads til, at man kan rine i ne 7% 8% 7% 8% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3

14 4 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER.0 Undervisninen. På en skala fra til 0 hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du samlet set ive den undervisnin du modtaer? Undervisninen samlet set 7% 8 7% 0 3% 4 7% 7 7% % 7% 3 %.3 Har du overvejet at skifte skole indenfor det sidste år? overvejelse om skoleskifte Sæt kryds Hvis du svarede ja: Hvad fik di så til at blive på Filskov Friskole? Kommentar: nej 4% ja 3% 4

15 .4 Hvordan oplever du sværhedsraden i undervisninen oplevelse af sværhedsraden Sværhedsraden betrates i overvejende rad som pasende. Det blå område er for svært, det røde som passende o det rønne som for let. E D C F A Der har do ved den endelie udformnin af spøreskemaet indsneet si en fejl o derfor kan der har været tvivl vedr. besvarelsen af dette spørsmål. B RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

16 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER. Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Je har indflydelse på, hvad der % % % 7% 8% % undervises i o hvordan Je lærer noet nyt hver da 3% 8% % 3% % Je bliver forstyrret, når andre % % 7% 8% 7% % bruer bærbare/ipads eller linende i ne Bru af computere/ipads o internettet i 4% 3% % % 0 % undervisnin ør mi bedre i undervisninen Der er arbejdsro i ne % % 43% % 7% 0 Lærerne kommer til undervisninen til 3% 34% 3% 8% % tiden Lærerne er ode til at brue computere % 7% % 3% o teknoloi undervisninen Det er vitit for mi at kunne chatte, % 7% 7% % maile med mine venner o skolekammerater mens je er i skole Lærerne er ode til at aføre, hvornår vi % 3% % 7% 3% 0 skal brue computere o internet i undervisnin Der er hurti IT-hjælp ved problemer med skolens IT-udstyr 4% % 7% 3% 3%

17 7.0 Socialt miljø 7. hvordan trives du på skolen På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvordan trives du på skolen? 0 8% 4 3 % % 7 3% 7% 8 % 7. På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive det sociale sammenhold i din? det sociale sammenhold i n 3 % 0 8% 4 8% 8% 3% % 8 % 7 % 7.3 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 7

18 8 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Skolen er et rart sted at være % 4% % % 0 Je føler mi try i min 43% 3% 7% 3% 0 % Stemninen i min er præet af % % 37% 3% % tolerance o respekt for hinanden Je kan få hjælp o støtte fra mine % % 3% % 0 kammerater % Skolen laver ode arranementer fx % 7% 48% 7% % 3% fester, cafe, overnatniner på skolen, musical eller andet uden for skoletiden Je har en od kontakt med fra andre r % 3% 8% 7% % 3% 8.0 Mobnin Der er tale om mobnin, hvis du riti mane ane er blevet udsat for neative handliner som fx sårende bemærkniner, bliver holdt udenfor, bliver truet eller tvunet til noet af andre: Hvis du tænker tilbae på det seneste halve år: Hvor mane ane: Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre? Har du været med til at holde en anden elev udenfor? Er du blevet mobbet af en lærer? Har du været med til at mobbe en lærer? Sæt kryds Aldri eller ane eller 3 ane an om uen Flere ane om uen % 3% 7% % % 73% 8% 7% 0 % % % % % 3% 8% 7% % % 0 8% 4% 4% 0 0 8

19 .0 Kommunikation Hvor eller u er du i følende? Je kan selv finde de oplysniner som je skal brue om skolen, undervisninen mv. Je får od information om ændriner fx i undervisninen Ledelsen taer forsla fra ne op til overvejelse o behandlin Skolen føler op på, når har udvist uacceptabel adfærd Je har adan til det nødvendie ITudstyr, når je har bru for det Sæt kryds Delvist Delvist u u u 8% % % 8% % % 43% 4% 3% % 0 % 3 8% 4% % 4% 4 7% 7% % % 4% % % % % Skolens IT-udstyr funerer odt % % 8% 3% % 3%. Hvor tit bruer du computeren til: Sæt kryds Altid Ofte Sjældent Aldri At tae noter i % % 34% % undervisninen Underholdnin i % 7% 47% 3% ne, fx chat, Facebook, film. mv.? Informationssønin? 37% 43% 7% 3% At arbejde alene? 4% 37% % At arbejde sammen med andre? % % 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

20 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 0 Fysisk miljø 0 På en skala fra -, hvor er bedst: Hvordan vurderer du følende udsan? Sæt kryds 3 4 Pladsforholdene er i orden i n 8% 7% 33% % 7% Stole o borde i n er i orden o kan 3% % % % 3% indstilles, så man sidder odt Udstyret til undervisnin er i orden i 3% % % 7% n Lysforholdene er i orden i n 4% 3 3% 0 % Indeklimaet i n er i orden i n 38% % % % Støjniveauet for indtrænende støj udefra 38% % % % er i orden i n Fysik/kemi-lokalet er i orden med 48% 7% 8% % % hensyn til sikkerhed o indretnin LEGO-lablokalet er i orden med hensyn til 3% 3% % 4% 4% sikkerhed o indretnin Områderne til ruppearbejde på anen 8% 33% 33% 3% 3% udenfor n er i orden med hensyn til tilstrækkeli plads o muliheder Lærinscenteret er i orden med hensyn 4% % 7% % 3% til pladsforhold o inventar Oprydninen er i orden i o udenfor 8% 3% 34% % 3% n Renørinen er i n er i orden 3% 7% 7% % Renørinen på anene o på toiletterne er i orden % 3% 3% 7% % 0

21 0. Hvor eller u er du i følende udsan? Sæt kryds Delvist Delvist u u u Fællesarealerne er spændende at 8% 4% 3% 7% % 7% opholde si i Der er mane hyekroe på skolen 7% % 33% % 7% 3% Skolen er flot udsmykket 3% 3% 3% 8% % % Eleverne har indflydelse på skolens indretnin o udseende 0 % % 3% 3% % % 0.3 Har du nole idéer eller andet vi skal vide? RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Bila 2 Undervisninsforløb for pierne fra 2. åran Ueda Indhold

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring:

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring: Lærinsmål Kompetenceområdet Tal o alebra i forenklede Fælles Mål omfatter på trin tre færdiheds- o vidensområder. I evaluerinen til 1. kap. Tal o målin ser vi på det område, som omhandler elevens opnåelse

Læs mere

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Undomsskole EUD 10 er en ny erhvervsrettet 10. klasses linie, som alle kommuner tilbyder fra auust 2015. I Næstved tilbydes den på undomsskolen, Skellet 29. Den

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: Funktionærer

Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: Funktionærer Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: er TOP De spørsmål, hvor der er opnået de højeste ennemsnit Je har et odt forhold til mine kolleer, De interne EDB-systemer er velfunerende?, Mine arbejdsopaver o

Læs mere

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang Uddannelsesplan Praktik 4.åran 2016 2017 Hadsten Skole Hadbjervej 12 8370 Hadsten Tlf. 8964 4720 1 Om Hadsten Skole Hadsten Skole åbnede i 1969 o er i da overbyninsskole for Bavnehøjskolen i Hadsten o

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementerin af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementerin af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementerin af folkeskolereformen 1 1 Barund 1 2 Vi vil skabe

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Indhold 1. SOSU Nord 2009 og 2010 og andre SOSU Skoler:... 3 2. SOSU Nords afdelinger:... 3 2.1 Svarprocent:... 3 2.2. Alder... 4 2.3. Elevtyper

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelse VUC (AVU, FVU, OBU)

Kursisttrivselsundersøgelse VUC (AVU, FVU, OBU) 2012 Kursisttrivselsundersøgelse VUC (AVU, FVU, OBU) 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere