Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af spørgeskema til Friskolens elever"

Transkript

1 Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e r s y n e s e r o d t p å F i l s k o v F r i s k o l e & B ø r n e h a v e, o h v a d I s y n e s, v i k a n b l i v e b e d r e t i l RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

2 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Forord til rapporten udarbejdet på barund af spøreskema uddelt til ne på Filskov Friskole. Spøreskemaet er uddelt til der i maj 04 ik i.-. Klasse på Filskov Friskole. Der er inen barundsspørsmål vedr. køn. Dette er undladt for at sikre anonymitet i de enkelte r. Praktiske spørsmål Eleverne er lade for de små kvotienter, hele 83, % finder kvotienterne for passende,, % ved ikke o, % mener, rne er for små. En enkelt (8. Klasse) er do lidt kritiske, ud af ns mener, at antallet i n er for lidt, mens fra samme svarer ved ikke. Eleverne fra 8. har desuden i spøreskemaerne udtrykt bekymrin for, om man kunne være ovenpå, fordi man var et lille antal i n. En elev fra. kl. mener lieledes, at antallet i n er for lille, mens en fra. kl. oså mener de er for få. Næsten 4 % af ne har et fritidsjob. Den der har mest fritidsarbejde har 30 om uen. Ellers er den ennemsnitlie arbejdstid, for de der har fritidsarbejde, på,4 om uen. O på de enkelte årane ses ennemsnittet herunder.. 0, time Kun elev har fritidsarbejde. 0, 3 har fritidsarbejde 7. 4, 3 Fordelt på har fritids arbejde 8. Fordelt på 4 har fritidsa rbejde.,8 Flere nævner de har i perioder. De tæller ikke med her Falit 4 ud af 0 finder selv, at de falit lier midt i. finder, at de rent falit er nole af de bedste o 7 finder, at der er mane, der er bedre end dem rent falit. Hvis man føler man er en af de bedste, så er der inen der iver skolen som helhed lave karakterer (4 eller derunder). Lant de fleste iver tilmed skolen som helhed højere (8-0) karakterer. 40 % ud af de 4 som finder deres falie niveau er midt i/mellem iver skolen som helhed de højeste karakterer. Kun 4,4% iver skolen 4 eller derunder. Ser man på dem, der finder, at der er mane, der er bedre end dem selv, så er der kun ud af de 7, der iver skolen som helhed karakteren 4 eller derunder. Fremtiden Umiddelbart kunne det se ud som at ne fra Filskov Friskole ikke ved, hvad de vil efter sidste skoleår på Filskov Friskole. Dette er do ikke tilfældet. Grundet spøreskemaets svarmuliheder, har man fx ikke kunnet væle efterskole o mane af besvarelserne ved ikke ud (hvilket svarer til 3, % af alle besvarelserne) - har anivet, at de skal på efterskole efter friskolen o først derefter på en undomsuddannelse. Dette antal kan do være større, eftersom de altså reelt set ikke har haft svarmuliheden.

3 Hvis man år på Filskov Friskole, o føler man er en af de bedste i n, så er det ikke nødvendivis sådan, at man erne vil have en ymnasial uddannelse. Man væler i lie så høj rad en erhvervsuddannelse. Vi finder det både interessant o vitit, hvor vores bliver af efter friskolen, o vi vil derfor løbende orientere os om, hvilke undomsuddannelser vore ender med at færdiøre, o dette vil blive offentlijort på vores hjemmeside. Overordnet vurderin o nes motivation. Elever er overordnet set lade for deres skole. Inen iver skolen de laveste karakterer (-3), o hele 4 % iver skolen top karakterer (8-0) Lant de fleste af ne mener selv, de er topmotiverede o klar til undervisnin, liesom de overholder aftaler, kommer til tiden osv. Kun i forhold til spørsmålet om, hvorvidt de selv er med til at skabe ro i n, bliver de lidt mere kritiske. Lærerne o undervisninen. Eleverne er overordnet set meet lade for deres lærere o den undervisnin, de udfører. Fx erklærer 78 % si eller helt e i, at lærerne er odt forberedte, o inen er u eller helt u i, at de er odt forberedte. Det samme ør si stort set ældende vedrørende lærerenes tilbaemeldiner på opaver mv. Mht. til undervisninen er der inen, der overordnet set iver de absolutte bundkarakterer på skalaen (-), o kun der iver karakteren % iver undervisninen topkarakterer (8-0) På spørsmålet om man noen sinde har overvejet at skifte skole, svarer 3 %, at de har overvejet det. De fleste aniver det ode sociale samvær o kammeraterne som årsaen til, at de ikke har skiftet skole. En del aniver oså de dytie lærere som årsaen til, at de bliver. En enkelt har beskrevet en anst for at være baud ved et skoleskifte. Vi vil derfor øre os umae med at belyse det reelle høje niveau af den praktiserede undervisninen på friskolen. For os er lektiemænden naturlivis oså interessant. Overordnet set så laver ne på friskolen en del lektier. I kan se fordelinen på de forskellie årane her.:. o uen Mellem, o om uen. 4,4 om uen Mellem 0, o om uen 7., om uen 3 Mellem 0 o om uen 8.,4 pr ue Mellem o 3 om uen., time om uen mellem 0,-0 om uen En del kritik kommer der i forbindelse med IT-hjælpen o i den forbindelse kommenterer mane af ne, at det er det dårlie internet, der er årsaen til kritikken. En kritik der bliver understreet i de sidste afsluttende kommentarer o ien under det fysiske miljø. Der har været en del problemer med internetforbindelsen særlit i perioden omkrin besvarelse af spøreskemaet. RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3

4 4 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Det sociale miljø o mobnin. % iver det sociale miljøet karakterer mellem o 0 o 3 iver karakteren 3. Selv om dette antal er beskedent, er det noet, der har stort fokus. Vi ved, hvor vitit det er for s indlærin, at de har det odt socialt, o derfor er det af allerstørste vitihed for skolen. Mht. mobnin svarer elev, at han/hun føler si mobbet an om uen o elev føler si mobbet eller flere ane om uen. Resten har enten aldri følt si mobbet eller kun an følt si mobbet. Der er efterfølende sat yderliere tilta i an på skolen for at fremme trivsel o mindske mobnin. Det fysiske miljø o ideer. Overordnet set ønsker ne si flere mere aflukkede steder til ruppearbejde. Mane har lieledes ønsket si en streetbane. Andre påpeer en rine stand mht. borde o stole i enkelte r. Til sidst har en del understreet, at det er ærerlit, der ikke lænere er skolefester. 4

5 .0 Barund. Hvilket trin år du på? Fordelin af fra. til.. Klassetrin % 8% % 3% % 3 4 -,, 3-7, 4 8,. Klasse. Antal Antal i n på besvarelsestidspunktet: RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

6 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER.3 Har du fritidsarbejde? Fritidsarbejde 4% % - Nej, - ja Hvis du har fritidsarbejde: Hvor mane har du arbejdet i den seneste ue?. 0, time. Kun elev har fritidsarbejdej 0, , 3 Fordelt på 8. Fordelt på 4.,8 Flere nævner de har i perioder. De tæller ikke med her.4 Niveau Hvordan opfatter du dit falie niveau i n med hensyn til løsnin af opaver mv. je er en af de bedste - middel 3 - der er mane der er bedre end mi Falit niveau 3 % 7% 7%

7 .0 Fremtidsplaner Hvad er dine nuværende fremtidsplaner efter afslutninen af din skolean på friskolen? Tae en ymnasial undomsuddannelse på ymnasiet, teknisk skole el. erhvervsskolen? % Tae en erhvervsuddannelse (HG butik, % kontor) Tae en erhvervsuddannelse, lærerplads 3 % (Teknisk skole tømrer, kok, mekaniker, mv.) Få mi et arbejde % Holde fri 3 % Ved ikke 3 % Fremtidsplaner % 3% 3% % 3% % RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 7

8 8 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3.0 Overordnede vurderiner 3. På en skala fra til 0, hvor er mindst o 0 er mest: Hvilken karakter vil du så ive Friskolen som helhed? Karakter % % 4% 8 8% 8% 3. På en skala fra -0, hvor er mindst o 0 er mest: Hvor meet vil du anbefale Friskolen til andre? 7 3% Anbefalin 0 % 3% 3 % 4 % 8% 4% 8 3% 3% 7 3% 8

9 Een indsats Motivation: 4. På en skala fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive din een indsats i undervisninen? 8 7 Een indsats % % 4. 3% På en skala fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive din een din lyst til at lære nyt? 3% 3% lyst til lærin 0 8% 3 3% 7% 4 % % % 7 7% 8 7% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

10 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 4.3 Hvor er du i følende? Je har altid de bøer o notater med som je skal brue til ne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni rafik Notater o bøer med D % C % E F % % A % B 4 Je kommer til tiden Eni Delv is Delv is ueni Ueni ueni C 3% Je kommer til tiden D E % F B 7% A 78% 0

11 Afleverin af opaver til tiden D % E F Je afleverer altid mine opaver til tiden Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni C 3% B 33% A 3% Je overholder de aftaler som je laver med lærerne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni overholder aftaler D % C E F % A 4% B 4% Je er med til at skabe arbejdsro i ne Eni Ueni Delv is Delv is ueni ueni 3% 3% 3 % 7% 3% F 3% med til at skabe ro E 7% D % A 3% C 3 B 3% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

12 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 4.4 Hvor lan tid vurderer du, at du ca. bruer på lektielæsnin o opaver pr. ue udenfor skoletiden? Ca. antal I nedenstående skema kan man se den ennemsnitlie tid som ne laver lektier i om uen o hvad den mindste o største værdi er.. klass e o uen. klass e Mellem, o 4,4 om uen Melle m 0, o 7. klass e, om uen 3 Melle m 0 o 8. klass e,4 pr ue Melle m o 3. klass e, time om uen melle m 0,- 0

13 .0 Lærerne. På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvordan vurderer du samlet dine læreres dytihed? samlet vurderin af lærerene 0 % 3% 3 4 3% % % 7% 7 8 8%. Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Lærerne er odt forberedte 3% 4% 7% % 0 0 Lærerne anvender den nyeste viden, % % % % % bøer o prorammer Lærerne ør, at je bliver lad for at å i % 3% 34% % % % an med opaverne Lærerne iver tilbaemeldiner på mine 33% 4 % 7% 3% % opaver o præstationer, som je kan brue til at blive bedre Lærerne overholder de aftaler, de indår 4% 47% 4% 7% 3% % Lærerne kommer til tiden 7% 7% 4% 7% % Lærerne iver plads til, at man kan rine i ne 7% 8% 7% 8% RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 3

14 4 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER.0 Undervisninen. På en skala fra til 0 hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du samlet set ive den undervisnin du modtaer? Undervisninen samlet set 7% 8 7% 0 3% 4 7% 7 7% % 7% 3 %.3 Har du overvejet at skifte skole indenfor det sidste år? overvejelse om skoleskifte Sæt kryds Hvis du svarede ja: Hvad fik di så til at blive på Filskov Friskole? Kommentar: nej 4% ja 3% 4

15 .4 Hvordan oplever du sværhedsraden i undervisninen oplevelse af sværhedsraden Sværhedsraden betrates i overvejende rad som pasende. Det blå område er for svært, det røde som passende o det rønne som for let. E D C F A Der har do ved den endelie udformnin af spøreskemaet indsneet si en fejl o derfor kan der har været tvivl vedr. besvarelsen af dette spørsmål. B RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

16 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER. Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Je har indflydelse på, hvad der % % % 7% 8% % undervises i o hvordan Je lærer noet nyt hver da 3% 8% % 3% % Je bliver forstyrret, når andre % % 7% 8% 7% % bruer bærbare/ipads eller linende i ne Bru af computere/ipads o internettet i 4% 3% % % 0 % undervisnin ør mi bedre i undervisninen Der er arbejdsro i ne % % 43% % 7% 0 Lærerne kommer til undervisninen til 3% 34% 3% 8% % tiden Lærerne er ode til at brue computere % 7% % 3% o teknoloi undervisninen Det er vitit for mi at kunne chatte, % 7% 7% % maile med mine venner o skolekammerater mens je er i skole Lærerne er ode til at aføre, hvornår vi % 3% % 7% 3% 0 skal brue computere o internet i undervisnin Der er hurti IT-hjælp ved problemer med skolens IT-udstyr 4% % 7% 3% 3%

17 7.0 Socialt miljø 7. hvordan trives du på skolen På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvordan trives du på skolen? 0 8% 4 3 % % 7 3% 7% 8 % 7. På en skal fra til 0, hvor er dårlist o 0 er bedst: Hvilken karakter vil du ive det sociale sammenhold i din? det sociale sammenhold i n 3 % 0 8% 4 8% 8% 3% % 8 % 7 % 7.3 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 7

18 8 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER Hvor eller u er du i følende: Sæt kryds Delvist Delvist u u u Skolen er et rart sted at være % 4% % % 0 Je føler mi try i min 43% 3% 7% 3% 0 % Stemninen i min er præet af % % 37% 3% % tolerance o respekt for hinanden Je kan få hjælp o støtte fra mine % % 3% % 0 kammerater % Skolen laver ode arranementer fx % 7% 48% 7% % 3% fester, cafe, overnatniner på skolen, musical eller andet uden for skoletiden Je har en od kontakt med fra andre r % 3% 8% 7% % 3% 8.0 Mobnin Der er tale om mobnin, hvis du riti mane ane er blevet udsat for neative handliner som fx sårende bemærkniner, bliver holdt udenfor, bliver truet eller tvunet til noet af andre: Hvis du tænker tilbae på det seneste halve år: Hvor mane ane: Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre? Har du været med til at holde en anden elev udenfor? Er du blevet mobbet af en lærer? Har du været med til at mobbe en lærer? Sæt kryds Aldri eller ane eller 3 ane an om uen Flere ane om uen % 3% 7% % % 73% 8% 7% 0 % % % % % 3% 8% 7% % % 0 8% 4% 4% 0 0 8

19 .0 Kommunikation Hvor eller u er du i følende? Je kan selv finde de oplysniner som je skal brue om skolen, undervisninen mv. Je får od information om ændriner fx i undervisninen Ledelsen taer forsla fra ne op til overvejelse o behandlin Skolen føler op på, når har udvist uacceptabel adfærd Je har adan til det nødvendie ITudstyr, når je har bru for det Sæt kryds Delvist Delvist u u u 8% % % 8% % % 43% 4% 3% % 0 % 3 8% 4% % 4% 4 7% 7% % % 4% % % % % Skolens IT-udstyr funerer odt % % 8% 3% % 3%. Hvor tit bruer du computeren til: Sæt kryds Altid Ofte Sjældent Aldri At tae noter i % % 34% % undervisninen Underholdnin i % 7% 47% 3% ne, fx chat, Facebook, film. mv.? Informationssønin? 37% 43% 7% 3% At arbejde alene? 4% 37% % At arbejde sammen med andre? % % 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

20 0 RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER 0 Fysisk miljø 0 På en skala fra -, hvor er bedst: Hvordan vurderer du følende udsan? Sæt kryds 3 4 Pladsforholdene er i orden i n 8% 7% 33% % 7% Stole o borde i n er i orden o kan 3% % % % 3% indstilles, så man sidder odt Udstyret til undervisnin er i orden i 3% % % 7% n Lysforholdene er i orden i n 4% 3 3% 0 % Indeklimaet i n er i orden i n 38% % % % Støjniveauet for indtrænende støj udefra 38% % % % er i orden i n Fysik/kemi-lokalet er i orden med 48% 7% 8% % % hensyn til sikkerhed o indretnin LEGO-lablokalet er i orden med hensyn til 3% 3% % 4% 4% sikkerhed o indretnin Områderne til ruppearbejde på anen 8% 33% 33% 3% 3% udenfor n er i orden med hensyn til tilstrækkeli plads o muliheder Lærinscenteret er i orden med hensyn 4% % 7% % 3% til pladsforhold o inventar Oprydninen er i orden i o udenfor 8% 3% 34% % 3% n Renørinen er i n er i orden 3% 7% 7% % Renørinen på anene o på toiletterne er i orden % 3% 3% 7% % 0

21 0. Hvor eller u er du i følende udsan? Sæt kryds Delvist Delvist u u u Fællesarealerne er spændende at 8% 4% 3% 7% % 7% opholde si i Der er mane hyekroe på skolen 7% % 33% % 7% 3% Skolen er flot udsmykket 3% 3% 3% 8% % % Eleverne har indflydelse på skolens indretnin o udseende 0 % % 3% 3% % % 0.3 Har du nole idéer eller andet vi skal vide? RESULTAT AF SPØRGESKEMA TIL FRISKOLENS ELEVER

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere