Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A..."

Transkript

1

2 Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...8 Regler for konkurrence betaling...9 Referat fra Generalforsamling...10 Konsulenttjenesten...13 Stafetten (Mette Andersen)...14 Klubmestre Agility...17 Nyt fra PR...19 Nyt fra AGRU...20 Referat fra Generalforsamling (fortsat)...21 Boldkanon...22 Eftersøgningstjenesten...23 Referat fra Generalforsamling (sidste del)...24 Invitation Nytårsappel Nytårsråd for hunde ejere...27 Nyt fra TU...29 Vinter træningstider...30 Udvalg...31 Træneroversigt

3 Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: Bodil T Nielsen Skibelundvej Bjerringbro Mob.: Lene S Jensen Vellev Mose Ulstrup Mob.: Jette Kirk Broparken Bjerringbro Mob.: Herman Bruus Røngevej Ulstrup Tlf.: Jakob Brøndbjerg Kraghedevej Bjerringbro Mob.: Erik Rasmussen Himmestrupvej Bjerringbro Tlf.: Mob: Formand .: Kasserer Kasserer; Konkurrencetilmeldinger Sekretær Ansøgninger / Avis Pr.udvalg Medlem Agilityudvalg Medlem Konkurrenceudvalg; Kredsrådsmøder; Klubhus .: Næstformand Pladsudvalg Medlem Træningsudvalg

4 Leder klubblad 4, Four more years har vi hørt rigtig mange gange i diverse nyhedsmedier i forbindelse med det Amerikanske præsident valg. Helt så lang en valgperiode har vi ikke i foreningen, men to år er jo også et stykke tid ud i fremtiden! Ved generalforsamlingen fik vi udover genvalg af formand, genvalgt Jette Kirk samt nyvalgt Herman Bruus til bestyrelsen. Jeg er glad for at Jette har valgt at tage to år mere i bestyrelsen samtidig ønsker jeg Herman velkommen i jobbet som bestyrelsesmedlem. Herman afløser Annette Pejstrup som efter fire år i bestyrelsen har valgt at stoppe ikke bare i bestyrelsen men også som medlem i DcH Bjerringbro. Vi har været glade for Annettes indsats for klubben de seneste fire år og vi ønsker hende god vind fremover i DcH Langå. Det er vigtigt at huske på, at vi er medlemmer i en forening, der drives på basis af frivillig arbejdskraft. Uden denne frivillige indsats kunne klubben ikke fungere. Alle der i årets løb har ydet en indsats, dvs. deltaget i en pladsdag, været hjælper v. konkurrence, fungeret som træner, siddet i udvalg eller bestyrelse, har været medvirkende til at klubben kan tilbyde medlemmerne et sted hvor man kan komme og træne med sin hund. Mange af klubbens medlemmer har været behjælpelige m. foreningsarbejdet i løbet af året, hvilket jeg her ved årsskiftet ser tilbage på med glæde. Folk forsvinder ud af klubben jævnligt, nogle umiddelbart efter kursusholdets afsluttende test, andre efter få år, andre igen bliver i klubben i rigtig mange år. Ved årsskiftet er det tiden at forny sit medlemskab, flere af jer vil nok overveje om I skal fortsætte endnu et år i klubben, for andre er det næsten en selvfølge. Uanset hvilken situation I står i, håber jeg at I vælger klubben til og ikke fra, ikke mindst pga. den oplevelse som I kan give hunden ved at den kommer med mor eller far til træning, men forhåbentligt også fordi I selv får noget inspiration / hygge ud af at komme i DcH Bjerringbro. Årets juleafslutning er overstået når I får bladet i hånden, så jeg håber I alle synes at Lis, Ilse, Karsten og deres hjælpere havde lavet en sjov gang fællestræning, at der var æbleskiver og gløgg nok og at I var heldige med at få en gevinst med hjem fra Amerikansk Lotteri. Vi starter det nye år med Nytårsappel d. 5+6/ Der trænes som normalt, men til morgenholdene er der rundstykker efter træningen, mens suppen er varm mellem kl til alle øvrige hold. Pas godt på jer selv, jeres familie og ikke mindst jeres kæledyr nytåret over. Vi ses i Eva

5 2012 Juleafslutning...1/ Nytårsappel /1 Fællesudvalgsmøde...20/2 Sommerfest...29/6 Fællesudvalgsmøde...9/10 Klubkonkurrence /10 Løvfaldsfest...2/11 Generalforsamling...20/11 Juleafslutning...30/

6 Rengørings tjans 2012 Navn Uge Navn Uge Kurt Espensen 4 Jannie Asmussen 31 Lars Nielsen 5 Jette Kirk 32 Leif Jensen 6 Jonny Joensen 33 Lene S Jensen 7 Karin Siig 34 Marie Louise Mærsk Møller 8 Karsten Ebling 35 Poul Christensen 9 Kasper Kristensen 36 Poul Mogensen 10 Kurt Espensen 37 Tove Thougaard 11 Lars Nielsen 38 Ågot Elmquist 12 Leif Jensen 39 Anders Westh 13 Lene S Jensen 40 Annette Pejstrup 14 Marie Louise Mærsk Møller 41 Birthe Eva Larsen 15 Poul Christensen 42 Bodil Nielsen 16 Poul Mogensen 43 Claus Østergaard 17 Tove Thougaard 44 Else Huus Lund 18 Ågot Elmquist 45 Erik Rasmussen 19 Anders Westh 46 Eva Hansen 20 Annette Pejstrup 47 Iben Christiansen 21 Birthe Eva Larsen 48 Ilse Pedersen 22 Inge Lise Pedersen 23 Vinterferie Uge Jacob Brøndbjerg 24 Jan Andersen 25 Følgende opgaver ønskes varetaget: Jan Knudsen 26 Rengøring af kaffemaskine / kander Alle bordplader rengøres Sommerferie Uge Toiletter rengøres Alle gulve fejes/støvsuges Alle gulve vaskes Viskestykker + karklude + håndklæder skiftes og tages med hjem til vask

7 Nyt fra: Aktivitet s & PladsUdvalget Karsten, Mogens, Poul og Mikkala Der var ved redaktionens slutning ikke kommet yderligere fra APU. (red.)

8 Nyt fra: KonkurrenceUdvalget Claus,Ågot, Mette, Sandra, Leif & Poul Der var ved redaktionans slutning ikke kommet noget nyt fra KU. (RED) Poul & Aslan C kl. Poul & Samson B kl

9 Gitte & Kaiko A kl. Vedr. betaling af konkurrencer for medlemmer i DcH-Bjerringbro Hidtil har nogle medlemmer ved tilmelding til konkurrencer anmodet klubben om at betale. Da langt de fleste mennesker nu har NET-bank, har bestyrelsen besluttet, at fra , skal alle selv betale for konkurrencer i DcH-regi. Med venlig hilsen Bodil Tang Nielsen Kasserer i DcH-Bjerringbro

10 Tilstede: der var 33 personer tilstede inkl. bestyrelsen Referat: Lene Skovlund Dagsorden: Generalforsamling d. 20. November Valg af dirigent 2. Beretning af foreningens formand 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 4. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 5. Indkomne forslag 6. Valg af Formand (Eva Hansen) - modtager genvalg 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Annette Pejstrup modtager ikke genvalg Jette Kirk modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Jannie Asmussen 1. suppleant Anne Marie Justesen 2. suppleant 9. Valg af bilagskontrollanter Arne Præstgaard modtager genvalg Birthe Lauritsen modtager genvalg 10. Valg af bilagskontrollat-suppleant Lis Rosenkrands 11. Evt. Ad 1: Ad 2: Kurt Espensen blev valgt til dirigent og han lagde ud med at erklære generalforsamlingen for korrekt indvarslet. Formandens beretning Når jeg ser tilbage på 2012 ser jeg det som et af de mere hektiske år i klubben. Vi har afholdt mange konkurrencer i årets løb bl.a. konkurrence i Nordisk, C-B-A, E-hunde aften, SPH, færdselstest, prøvekonkurrencer samt klubmesterskab. Alle konkurrencer er blevet afholdt til stor tilfredshed for deltagrene. Konkurrenceudvalget fortjener stor ros for planlægningen/gennemførelsen af alle årets konkurrencer. Desværre meddelte tre af KUs fire medlemmer i løbet af foråret, at de ønskede at træde ud af udvalget ved årsskiftet. Det skabte nærmest en panik stemning i klubben. Mange konkurrence HF er siden blevet spurgt om de kunne tænke sig at træde ind i udvalget. Tak til Ågot for stor ihærdighed under hvervningen af nye KU medlemmer, så vi også har et KU i Ved forårets fællesudvalgsmøde blev det besluttet at udvide pladsudvalget m. en person nemlig Mikkala, samtidig kom udvalget til at hedde Plads og Aktivitets udvalget. Mikkala står nu for indkøb af daglige forbrugsvarer til klubben, hun fungerer ligeledes som køkkenansvarlig ved konkurrencer og lignende. Plads og Aktivitetsudvalget har stået for mange forbedringer i årets løb. På pladsdagene blev der opsat et nyt hegn langs hele træningspladsen ud mod omfartsvejen, der er opsat holdere m. spande til høm-høm poser flere steder langs træningspladsen, der er etableret holdere til kunstige runderingsskjul, gyngestativet blev fjernet og pælene anvendt til nyt rækværk v. klubhuset osv. Jeg vil gerne rose PAU for deres indsats i årets løb ikke mindst for den flotte standard der har været for græsklipning omkring klubhus, hundeparkeringen og p-pladsen. Det er en glæde og komme op til klubben når omgivelserne er holdt så fint. I foråret lykkedes det via ansøgninger at få bevilliget penge fra Grundfos Jubilæumsfond og Tuborg fondet. Pengene fra Grundfos blev brugt til to flytbare skuffe/skabe moduler, som især vil finde deres anvendelse som buffet v. klubbens arrangementer. Udover de to nye skuffe moduler er køkkenet blevet om bygget, der er flyttet flere skabssektioner, nye sektioner er kommet til, der er kommet nye bordplader og et par hylder. Samtidig er der indkøbt nyt køleskab samt lille skabsfryser, så alt i alt fremstår vores køkken nu funktionelt og med god plads til køkkenpersonalet under afholdelse af diverse klubarrangementer. Tak til PAU, Jan K. samt Johnny for hjælpen med opsætning af og sponsorat til det nye køkken. Tuborg fondet sponsorerede to nye agilityforhindringer. Et nyt flyv i aluminium samt en ny GRØN tunnel. Udover købet af de nye agility forhindringer, har Agilityudvalget, nu Agility og Rally udvalg, investeret i diverse Rally skilte, skilte holdere samt kegler. Som afslutning på sommerhalvåret afholdt AGRU et Rally kursus for alle interesserede i klubben. Anne Daugaard fra Vejle var

11

12

13

14 Stafetten Så blev det min tur til at fortælle lidt om mit hundeliv. Jeg hedder Mette B. Andersen og er sammen med min mand de lykkelige ejere af tre schapendoes er (hollandske fårehyrdehunde): Fletje på 10½ år, Cornelius på 9½ år og Grisell på 8 ½ år. Desuden har vi kattene Muffin og Cup Cake samt et varierende antal af halv- eller heldøde mus, der bliver slæbt ind gennem kattelemmen. Jeg har altid været glad for dyr og har gennem tiden haft hamstrer, undulater og katte. Min mand og jeg fik vores først hund, Fletje, i 2002, da vi boede i Sverige. Vi havde gjort os mange overvejelser vedrørende valget af race og havde været på udstillinger og snakket med opdrættere, inden vi besluttede os for en schapendoes: En skøn mellemstor hund med charme, selvtillid og lækker (MEN plejekrævende) pels. Når man har oplevet flere schapendoes er sammen, er man slet ikke tvivl om, at de hører til i en flok, så vi måtte jo bare have vores egen lille flok. Det var planen, at vi skulle have hvalpe på vores tæver, men sådan gik det ikke! Grisell udviklede et stort overbid og kan derfor ikke avlsgodkendes, og Fletje viste sig ved sterilisationen at have et underudviklet underliv. Ikke så underligt at hun hverken blev drægtig ved parringer eller inseminering. Heldigvis har Cornelius kunnet levere varen og er far til adskillige kuld, men det er jo ikke rigtigt vores hvalpe. Fletjes hvalpekursus foregik i SKK-regi (pendant til DKK), hvor vi oftest sad i rundkreds i et lille lokale og diskuterede interessante emner såsom løbetider og forhudsinfektioner, mens de små hvalpe skulle ligge ved siden af os. Fletje har altid hadet at kede sig, så den lille spilopmager forsøgte ihærdigt at opildne de andre hvalpe til unoder ved at sige mærkelige lyde og gabe højlydt. Den taktik benytter hun fortsat - hun må jo have erfaret, at den virker! Senere begyndte vi i en lokal brukshundeklub (pendant til DcH), og her fik vi god og inspirerende basal lydighedstræning og senere agilitytræning. Vi fandt hurtigt ud af, at Fletje var i sit es, når hun løb agility, og det var derfor med store forventninger min mand stillede op med hende til klubmesterskab. Fletje løb et perfekt løb den

15 hurtigste banetid og fejlfrit - lige indtil hun valgte at springe tilbage over det sidste spring og løbe ind på banen for at hente sin farmand, som nonchalant kom luntende. Det gav en diskvalifikation, og vinderen blev en lille 8 årig pige med sin spaniel. Dette blev enden på min mands deltagelse i agilitykonkurrencer! Da vi fik Cornelius, var Fletje skindrægtig til stor fornøjelse for den lille fyr, der havde fået en ny mælkebar, og Fletje syntes mærkeligt nok, at det var OK, at han tog for sig af de våde varer. Det gik heldigvis i sig selv efter nogen tid, og så var det slut med at blive vækket af smaskelyde i fodenden af sengen og få morgenkys af en mælkeskægget Cornelius. Desværre oplevede Cornelius den første dag på sit hvalpekursus, at den første hund, en noget ældre rottweilerhvalp, som han kom i nærheden af, overfaldt ham. Det var absolut ikke den mest optimale start for en hvalp, og Cornelius er aldrig blevet god til at omgås andre hanner. Siden 2007 har vi/jeg været medlem af DcH Bjerringbro. I starten trænede min mand agility med Fletje, og jeg gik på C2-hold med Cornelius. Det gik slet ikke med den lydighed der skete ALT for lidt, var Cornelius og jeg enige om, og vi valgte derfor agility i stedet. Han blev på agilityholdet kendt som velcro-hunden, fordi han meget nødigt veg fra min side. Det er ikke altid lige let at træne med en hanhund, der har prøvet at parre, så når der var løbetidstæver i nærheden udøvede han stangspring over springene og kunne løbe med hovedet direkte ind i siden på en tunnel, hvis der var gode dufte. Jeg overtog også ret hurtigt agilitytræningen med Fletje. Hun er meget dygtig og hurtig på banen, men hun har altså en stor portion selvstændighed og stædighed, som kan være en udfordring for samarbejdet. Nogle år gik jeg til agility med alle hundene (på skift) og har i flere år været formand for agilityudvalget. Da Fletje begyndte at få flere skader, og da jeg også selv fik problemer med ryggen, stoppede agilitykarrieren helt. Hvis jeg fortsat skulle træne i denne dejlig klub, måtte jeg jo prøve den der keeeeedelige lydighedstræning Jeg kom på et nyt C-hold med Jan K. som træner, og vi startede med at skulle lære rundering og felt. Det tog LANG tid (samt en ihærdig indsats fra gø-eksperten Karsten), inden min gamle hund lærte, at det var OK at gø af en figurant, og at hun ikke fik skæld ud for at gø, hvilket hun jo havde fået i 9 år. Det tog også rigtigt LANG tid, inden hun lærte at samle en apport og genstande op, da hun aldrig har båret rundt med noget i munden. Utallige gange sagde Jan, at vi bare skulle stå og se på, når de andre trænede felt, fordi hun jo ikke havde lært at samle genstande op endnu. Jublende stor var glæden den dag, da Fletje endelig fik lov til at træne felt med de andre og fandt og afleverede en lille gummistøvle til mig! Utroligt nok må jeg erkende, at lydighed faktisk kan være ganske fascinerende og sjovt, og i løbet af vores første konkurrenceår

16 lykkedes det at få oprykning til B- hmmm det havde jeg ikke lige regnet med! Jeg lærer nok aldrig at se det sjove i lineføringen, måske pga en kæmpe skræk for, at Fæhunden skal smide sig på ryggen og nægte at gå, så jeg kan trække af sted med hende i selen liggende på ryggen med alle benene strittende op i luften. Hun har endnu ikke gjort det under lineføringen til konkurrence, men jeg har måttet trække af sted med kræet på den måde efter endt karaktergivning. Foruden at Fletje er en habil agility og nu også lydighedshund, er hun også en glimrende hyrdehund. Vi fik testet hendes anlæg for at hyrde, da vi boede i Sverige. Hun blev sammen med en erfaren fårehyrde sendt ind til 6-7 får, og efter kort tid begyndte hun med dyb koncentration og indædthed at flytte rundt på fåreflokken efter hyrdens anvisninger. Det var en fantastisk oplevelse!! Fletje har en lidt nærgående stil at hyrde de til tider genstridige får på, så når hun kom til at nappe et får i den uldne bagdel, skulle hun lige befries for de lange uldtotter, der stak ud af munden på hende. Fletje nægtede at forlade sin fåreflok frivilligt, så min mand måtte ind og indfange hende og bære den svedige, småtudende og gispende hund ud af folden. Vi skulle også have testet Grisells anlæg ved samme lejlighed, men hun var for utryg ved hyrden med sin store hat og stav til, at det kunne vurderes. I stedet guffede hun fårehømhøm i sig. Ved en anden lejlighed havde jeg æren af at være med Cornelius inde i folden ved fårene, og mens jeg desperat kaldte på ham for at redde mig fra de bidske og farlige får, stod han med snuden i numsen på hyrdens border collie, der paralyseret lå inde i folden og holdt øje sine får. Cornelius overvejede længe: Hmmm, udnytte en oplagt mulighed med en lækker tæve eller redde sin hysteriske mor fra nogen får? OK moar to the rescue! og jeg kom helskindet ud af folden Glædelig jul ønskes af gulvmopperne/ de flyvende tæpper og Mette Stafetten gives videre til Lou Mærsk-Møller

17 Birgit & Eddie Agility begynder Agility Spring Dorthe & Monty Agility Let øvede Bine & Pi Let øvede Spring

18 Karin & Blackie Agility øvede Maria & Cody Agility Øvet Spring

19 Nyt fra: PRudvalget Kurt, Lene Hej alle Så kom vi frem til JUL igen.. Fra PR udvalget vil vi gerne sige tak for hjælpen med indlægene til bladet og hjemmesiden gennem året, samt ønske jer alle n god JUl og et godt NYTÅR. vi ses igen i Vi skal lige minde om at hjemmesiden kan være noget ustabil frem mod julen, vi skal have indkørt et nyt layout og der kan være dage hvor man ikke kan bruge hjemmesiden. RED

20 Nyt fra: AGilityRallyUdvalget Marie-Louise, Birthe Eva, og Jette Kirk Klubkonkurrence 2012: Siden sidst har vi haft klubkonkurrence. Den blev afviklet i strålende solskin med den flotteste blå himmel. Men koldt var det for tilskuerne! Det mærkede hunde og førere dog ikke noget til. De var alle i deres es, og arbejde hårdt og seriøst med banerne, så de fik sved både på panderne og på poterne. I år blev medaljer og pokaler jævnt fordelt mellem nogle af de nyere HF og nogle af de gamle garvede. Hvilke af alle de dygtige ekvipager, som vandt hvad, kan du se på fotografierne her i bladet! Anders Lindhart fungerede som en kvik, munter og retfærdig dommer, som både forstod at udtrykke tilfredshed med os samtidig med, at han gav os gode råd med på vejen, efter konkurrencen var slut. Så vi fik sørme lært at dreje os! Anders kan du også se et billede af her i bladet! Alt i alt en god, hyggelig og særdeles inspirerende dag krydret med lækker frokost lavet af Malika fra PU. Mange tak til Anders for bedømmelserne, til Malika for frokosten og selvfølgelig til alle andre, som frivilligt har givet et nap med, for at vort klubmesterskab kunne løbe af stablen. Ellers har vi kun at sige en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi ses igen til Nytårsappel med rundstykker fra morgenen og suppe til middag i week-enden d Januar AGRU FARVEHANDEL & MALERMESTER Falkevej Viborg Storegade Bjerringbro Tel Danske Malermestre

21 underviser og det blev en rigtig god dag for alle deltagere. Halvvejs inde i året blev AGRU reduceret til to personer og da presset har været stort på det reducerede udvalg, jeg er glad for at det er lykkedes at få en ny person, Maria, til at træde ind i udvalget. PR-udvalget har i år etableret en blog på klubbens hjemmeside. Et tiltag som enkelte af jer har brugt, men som vi endnu ikke har fået udnyttet til dets fulde potentiale. Jeg synes det er super godt at PR udvalget forsøger sig med nye tiltag. PR udvalget fremstiller fire klubblade om året, og klubbens medlemmer opfordres til at levere materiale til klubbladet, det har enkelte heldigvis gjort i årets løb, tak for disse input som har været med til at gøre klubbladet spændende for os alle. Vigtigst for vores klub er den træning vi levere ude på holdene, det er den vare vi sælger. Det er derfor et must at klubben råder over dygtige og engagerede trænere. For at holde et højt niveau i trænerstaben er det vigtigt at vi jævnligt sender trænerne på efteruddannelse, det er nu blevet muligt, udover de årligt tilbagevendende Viborg kurser at komme på overbygningskursus i kredsen. TU har i år haft trænere på uddannelse i feltsøg, apport, agility, Rally, adfærd osv. TU har ligeledes fundet nye træneraspiranter, som allerede går føl ude på holdene og jeg håber de kommer til at befinde sig vel i trænergerningen, da vi mangler dem i trænergruppen. TU har i år, i samarbejde m. KU, fremstillet et helt nyt D-program (tidligere C2), de første HF er testet og det så ud til at alle HF havde fået godt fat i de nye øvelser. Også ved de kursustest der har været i år har HF ligget m. et højt point gennemsnit, samtidig har vi har fået et helt hold nyoprykkede B-HF samt et par nye A-HF. Tak til TU og til trænerstaben for deres indsats i årets løb, det er deres fortjeneste at vi godt kan betegne 2012 som et sportsligt godt år for klubben. I bestyrelsen har vi i årets løb arbejdet på at få nedskrevet nogle af de regler/rammer som der findes i klubben, vi har revideret retningslinjer for udvalgene, eksperimenteret med afholdelsen af klubfester, søgt penge hos diverse fonde, holdt fællesudvalgsmøder for at sikre et godt og positivt samarbejde med og mellem udvalgene alt sammen arbejde der vil fortsætte i det nye år. Jeg vil gerne fremhæve Bodils indsats i forhold til at overtage kasserer jobbet, og tak til Lene for at vi har fået penge hjem på ansøgninger. Jeg vil også gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Jeg må desværre også nævne at jeg jævnligt oplever at der er en negativ tone i klubben. Ikke bare blandt os med tillidshverv, men også blandt menige medlemmer. Jeg vil gerne opfordre til at vi alle bliver bedre til at værdsætte den indsats der ydes i klubben. Nogle er i stand til at yde meget andre lidt mindre, men det er vigtigt at understrege at alles indsats er ligeværdig uanset omfanget den opgave der bliver løst. Det er vigtigt at vi husker på at alle som er involveret i foreningsarbejdet gør det efter bedste evne og intentioner. Hvordan de menige medlemmer taler i og om klubben kan vi ikke kontrollere men jeg vil gerne bede alle med tillidshverv være med til at arbejde på at vi i 2013 finder tilbage til en mere positiv omgangstone. Tak. Eva Ad 3: Ad 4: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Kassereren gennemgik regnskabet. Årets resultat ender på et overskud på kr ; den likvide beholdning er på kr ; aktiver i alt kr Der er pt. 171 medlemmer. Der er budgetteret med 190 medlemmer i Karsten siger en stor tak til Jan A fordi han har holdt øje med elforbruget i årets løb. Eva forklarer forskellen i administrationsomkostninger i forhold til budget med, at bestyrelsen ikke helt havde styr på hvad administration indeholdt da vi satte budgettet så lavt sidste år. Eva nævner endvidere, at bestyrelsen har budgetteret med flere penge til PAU i forhold til 2012 så græsset kan holdes på et passende niveau. Disse midler er taget fra hhv. TU og AGRU budgetterne. Regnskabet godkendes af forsamlingen. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud Bestyrelsen indstiller følgende: Kontingentåret i DcH Bjerringbro følger kalenderåret. Kontingentet dækker medlemskab af lokalforeningen DcH Bjerringbro (m. træning af én hund på ét hold) inklusiv medlemskab af DcH kreds 3 samt DcH landsforening

22 TIL ALLE TRÆNERNE Klubben har anskaffet en BOLDKANON (kan bruges til træning af fremadsendelse, halsgivning for død genstand m.m.) Boldkanonen kan ved henvendelse til ILSE lånes en aften/dag af gangen. Ilse træffes på telefon eller mail: eller på DCH pladsen lørdag og søndag

23

24 Gældende prisliste for fornyelse af kontingent givet pr. måned: Menig medlem (over 15 år): Menig medlem (10-15 år): Jan. 1100,-kr Jan. 900,-kr Feb. 1100,-kr Feb. 900,-kr Marts 1100,-kr Marts 900,-kr April 1050,-kr April 850,-kr Maj 1050,-kr Maj 850,-kr Juni 1000,-kr Juni 800,-kr Aug. 950,-kr Aug. 750,-kr Sep. 800,-kr Sep. 600,-kr Okt. 600,-kr Okt. 450,-kr Trænere, udvalgs-, bestyrelses- og æres - medlemmer: Passiv medlemskab (u. træning på hold): 400,-kr Træning på ekstra hold: 400,-kr pr. hund pr. hold Hvalpekursus: Info aften + 16 lektioner + afsluttende test 250,-kr 950,-kr Formanden gennemgår indstillingen. Kontingent for æresmedlemmer stiger fra kr. 0 til kr. 250 årligt. Klubben betaler stadig lands- og kredskontingent for æresmedlemmer, og dette vil dække størstedelen af den udgift. Der spørges om klubben kan trække et æresmedlemskab tilbage. Det mener bestyrelsen ikke vi kan. Der er generel enighed om, at æresmedlemmer skal betale lidt i kontingent ligesom trænere og udvalgsmedlemmer gør. Der vil desuden komme flere æresmedlemmer til i de nærmeste år. Forslaget om kontingenter 2013 blev flerstemmigt vedtaget. Ad 5: Der er ingen indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Ad 6: Eva Hansen genvælges til formand. Ad 7: Jette Kirk genvælges; Annette Pejstrup træder ud af bestyrelsen; Bestyrelsen foreslår Herman Bruus som nyt bestyrelses medlem. Herman vælges til bestyrelsen. Ad 8: Janni Asmussen genvælges til 1. suppleant. og Anne Marie (Rie) Justesen genvælges til 2. suppleant. Ad 9: Arne Præstgaard og Birthe Lauritsen genvælges til bilagskontrollanter. Ad 10: Lis Rosenkrands genvælges til bilagskontrollant-suppleant. Ad 11: Eventuelt Ilse: foreslår nye ændringer i retningslinjer for TU, så ordlyden er den samme som for andre udvalg og at der ikke står, at det er formanden, som er bestyrelsens repræsentant i TU. Bestyrelsen vil ikke lave ændringen p.t. da de mener, det er vigtigt at have føling med den vare vi sælger. En anden bestyrelse vil måske beslutte noget andet. Beslutningen er ikke taget for at besvære udvalget. Retningslinjer er bestemt af bestyrelsen, som kan nedsætte og opløse udvalg. Retningslinjerne kan diskuteres til fællesud valgsmøderne. Det foreslås at nye udvalgsmedlemmer evt. vælges ved fællesudvalgsmøder, men da ikke alle medlemmer har adgang til det møde er det ikke brugbart. Det vil kun være sværere med valg, da der generelt er mangel på folk til udvalg. Valg til udvalgene ved generalforsamlingen er heller ikke en mulighed, da mange menige medlemmer ikke kommer til general forsamlingen. Det er meget svært at finde udvalgsmedlemmer, hvilket KUs situation i 2012 er et godt eksempel på. Det kommenteres, at det er svært for trænerne at skulle tage fat i et medlem, som ikke har betalt kontingent. Bodil vil meget gerne høre fra trænerne hvis de er opmærksomme på personer, som kommer i klubben, men som ikke har betalt. Det foreslås, at trænerne giver Bodil en liste over nye HF som deltager i træning 3-4 gange efter kursustest og Bodil tjek ker om de har betalt. Bodil ønsker et mere formaliseret samarbejde med trænerne. Kurt nævner, at hjemmesiden kan være noget ustabil i en periode efter 1. December, da den skal opgraderes

25 Der efterlyses flere klubblade der kommer nye til juleafslutningen. Der er ansøgt Carlsberg Sportsfond om midler til et agility A-bræt. Viborgkurset og hundeførerkort diskuteres. Leif indskyder, at det er en rigtig god ide, men det hjælper ikke meget hvis det tages af HF som alligevel træner hund. Det er de andre som bør tage et hundeførerkort. To tredjedele af de samlede DcH HF har familiehunde, og er ikke konkurrenceorienterede. Medlemstal er stigende i de klubber som har indført familiehundetræning. Der spørges om forsikring Eva vil undersøge om det er rigtigt, at alle hjælpere uanset medlemskab er dækket af forsikring. Det ser ud til, at indbruddene er stoppet skilte og kameraer virker forebyggende. Poul M. indskyder hvor stort et foretagende DcHs DM er blevet. Eva vi har diverse pokaler at uddele inden generalforsamlingen er helt slut: Aktivitetspokal I år går Aktivitetspokalen til en person som yder en kæmpe indsats i forhold til klubbens drift, en person hvis indsats klubben ikke kunne være foruden. Bestyrelsen har valgt at tildele Johnny Joensen årets aktivitetspokal. Johnny har i en årrække siddet som formand for TU, hvilket han gør med sikker hånd og stor autoritet. Johnny nyder således stor respekt ikke bare i trænergruppen men i klubben som helhed. Johnny er som formand for TU foreningens ansigt udadtil i forhold til klubbens kommende medlemmer. Det er ham man kontakter for at blive meldt ind i klubben og ham som tager i mod når man møder op i klubben til info-aften inden første gang træning ude på pladsen. Ud over Johnnys arbejde i TU, deltager Johnny også flittigt i stort set alle andre aktiviteter, det være sig som hjælper til pladsdage, sporlægger til konkurrencer og meget mere. Grethes Mindepokal 2012 I år har bestyrelsen valgt at Grethes mindepokal tildeles to personer. Vi har vagt at Grethes Mindepokal skal gå til Mogens og Birthe. Vi er imponerede over, at I har formået at bevare et godt humør og en positiv indstilling når I møder op med i klubben når man tænker på hvad jeres familier måtte i gennem sidste år. Mogens er altid imødekommende og positiv når man kommer med en ny opgave, intet virker for småt eller stort til at du vil engagere dig. Du har også fundet en plads på opvisningsholdet både som HF og lydmand og du er som sådan med til at reklamere for vores forening på fornemste vis sammen med resten af opvisningsholdet. Birthe du er en super rar person at have som HF på et hold, du bidrager altid til den gode stemning såvel under træning som i klubhuset til tredje halvleg. Når du er på banen i trænergerningen, tager du altid udgangspunkt i positivitet i forhold til både HF og hunde, det gør dig til en afholdt træner blandt dine HF. Hvordan i deler pokalen håber vi i selv kan løse, men måske den kan stå ½år hos hver af jer? (Mogens får overrakt pokalen og Birthe får overrakt en jule/nissedekoration.) Årets mest vindende hund i DcH Bjerringbro. Kurt har været så venlig at beregne hvem der er årets mest vindende hund i klubben Han har brugt de samme regler som er gældende v. beregning af mest vindende hund i kredsen. Vinderen blev Poul Verner Jensen m. Samson m. 53p tæt forfulgt af Annette Pejstrup m. Jenna, som har nået 52point. Stort tillykke til Poul Verner. Eva takker Annette Pejstrup for hendes virke i bestyrelsen igennem årene hendes arbejde i KU; deltagelse i kredsrådsmøder, m.m. Du vil blive savnet i bestyrelsen!! Kurt har talt sammen: Poul M vinder med flest indslag. Karsten vinder med flest afbrydelser. Jan A vinder i bare snak kategorien Kurt takker for god ro og orden og formanden hæver mødet /Lene

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael...

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael... Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael...9 Opvisningsholdet...10 Tak til AM lotteri sponsore...12 Stafetten...15

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Stafetten (Iben)...6 Nyt fra KU...7 Nyt fra PU...9 Når uheldet er ude (indlæg Ilse)...10 Indbydelse til C A hundedag...12 Tak

Læs mere

Forside billede:annette og Jenna i eftersøgning

Forside billede:annette og Jenna i eftersøgning Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Konkurrencetilmelding...7 Forenings opbygning (orientering)...8 Hestemarked...10 Pladsdag 1 2014...12 Sporlægger kursus (indlæg Marie

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen Indhold: Bestyrelsen s. 3 Lederen s. 4-5 Nyt fra Redaktionen s. 6 Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer s. 7-8 Referat fra Generalforsamlingen d. 20/11 s. 9-16 Vidste du? s. 17 Aktivitetskalenderen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DcH Bjerringbro Hund og fører

DcH Bjerringbro Hund og fører Trænere: Tlf: e-mail: Anders Westh 86684137/40171006 aw@sport.dk Bente Wilstrup 97 54 84 40 vindhoejgaard@get2net.dk Birte Kristensen se medlemsliste Orlov Birthe Larsen 86 68 48 10 jan.knudsen@pc.dk Eva

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

DcH Bjerringbro Hund og fører

DcH Bjerringbro Hund og fører DcH Bjerringbro Hund og fører 3 2008 < 1 > Indhold: Bestyrelsen... 3 Leder... 4 Aktivitetskalenderen... 5 Stafetten (Ilse Pedersen)... 6 Nyt fra Ungdomsudvalg... 11 Invitation hundemassage... 12 Nyt fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere