Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A..."

Transkript

1

2 Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...8 Regler for konkurrence betaling...9 Referat fra Generalforsamling...10 Konsulenttjenesten...13 Stafetten (Mette Andersen)...14 Klubmestre Agility...17 Nyt fra PR...19 Nyt fra AGRU...20 Referat fra Generalforsamling (fortsat)...21 Boldkanon...22 Eftersøgningstjenesten...23 Referat fra Generalforsamling (sidste del)...24 Invitation Nytårsappel Nytårsråd for hunde ejere...27 Nyt fra TU...29 Vinter træningstider...30 Udvalg...31 Træneroversigt

3 Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: Bodil T Nielsen Skibelundvej Bjerringbro Mob.: Lene S Jensen Vellev Mose Ulstrup Mob.: Jette Kirk Broparken Bjerringbro Mob.: Herman Bruus Røngevej Ulstrup Tlf.: Jakob Brøndbjerg Kraghedevej Bjerringbro Mob.: Erik Rasmussen Himmestrupvej Bjerringbro Tlf.: Mob: Formand .: Kasserer Kasserer; Konkurrencetilmeldinger Sekretær Ansøgninger / Avis Pr.udvalg Medlem Agilityudvalg Medlem Konkurrenceudvalg; Kredsrådsmøder; Klubhus .: Næstformand Pladsudvalg Medlem Træningsudvalg

4 Leder klubblad 4, Four more years har vi hørt rigtig mange gange i diverse nyhedsmedier i forbindelse med det Amerikanske præsident valg. Helt så lang en valgperiode har vi ikke i foreningen, men to år er jo også et stykke tid ud i fremtiden! Ved generalforsamlingen fik vi udover genvalg af formand, genvalgt Jette Kirk samt nyvalgt Herman Bruus til bestyrelsen. Jeg er glad for at Jette har valgt at tage to år mere i bestyrelsen samtidig ønsker jeg Herman velkommen i jobbet som bestyrelsesmedlem. Herman afløser Annette Pejstrup som efter fire år i bestyrelsen har valgt at stoppe ikke bare i bestyrelsen men også som medlem i DcH Bjerringbro. Vi har været glade for Annettes indsats for klubben de seneste fire år og vi ønsker hende god vind fremover i DcH Langå. Det er vigtigt at huske på, at vi er medlemmer i en forening, der drives på basis af frivillig arbejdskraft. Uden denne frivillige indsats kunne klubben ikke fungere. Alle der i årets løb har ydet en indsats, dvs. deltaget i en pladsdag, været hjælper v. konkurrence, fungeret som træner, siddet i udvalg eller bestyrelse, har været medvirkende til at klubben kan tilbyde medlemmerne et sted hvor man kan komme og træne med sin hund. Mange af klubbens medlemmer har været behjælpelige m. foreningsarbejdet i løbet af året, hvilket jeg her ved årsskiftet ser tilbage på med glæde. Folk forsvinder ud af klubben jævnligt, nogle umiddelbart efter kursusholdets afsluttende test, andre efter få år, andre igen bliver i klubben i rigtig mange år. Ved årsskiftet er det tiden at forny sit medlemskab, flere af jer vil nok overveje om I skal fortsætte endnu et år i klubben, for andre er det næsten en selvfølge. Uanset hvilken situation I står i, håber jeg at I vælger klubben til og ikke fra, ikke mindst pga. den oplevelse som I kan give hunden ved at den kommer med mor eller far til træning, men forhåbentligt også fordi I selv får noget inspiration / hygge ud af at komme i DcH Bjerringbro. Årets juleafslutning er overstået når I får bladet i hånden, så jeg håber I alle synes at Lis, Ilse, Karsten og deres hjælpere havde lavet en sjov gang fællestræning, at der var æbleskiver og gløgg nok og at I var heldige med at få en gevinst med hjem fra Amerikansk Lotteri. Vi starter det nye år med Nytårsappel d. 5+6/ Der trænes som normalt, men til morgenholdene er der rundstykker efter træningen, mens suppen er varm mellem kl til alle øvrige hold. Pas godt på jer selv, jeres familie og ikke mindst jeres kæledyr nytåret over. Vi ses i Eva

5 2012 Juleafslutning...1/ Nytårsappel /1 Fællesudvalgsmøde...20/2 Sommerfest...29/6 Fællesudvalgsmøde...9/10 Klubkonkurrence /10 Løvfaldsfest...2/11 Generalforsamling...20/11 Juleafslutning...30/

6 Rengørings tjans 2012 Navn Uge Navn Uge Kurt Espensen 4 Jannie Asmussen 31 Lars Nielsen 5 Jette Kirk 32 Leif Jensen 6 Jonny Joensen 33 Lene S Jensen 7 Karin Siig 34 Marie Louise Mærsk Møller 8 Karsten Ebling 35 Poul Christensen 9 Kasper Kristensen 36 Poul Mogensen 10 Kurt Espensen 37 Tove Thougaard 11 Lars Nielsen 38 Ågot Elmquist 12 Leif Jensen 39 Anders Westh 13 Lene S Jensen 40 Annette Pejstrup 14 Marie Louise Mærsk Møller 41 Birthe Eva Larsen 15 Poul Christensen 42 Bodil Nielsen 16 Poul Mogensen 43 Claus Østergaard 17 Tove Thougaard 44 Else Huus Lund 18 Ågot Elmquist 45 Erik Rasmussen 19 Anders Westh 46 Eva Hansen 20 Annette Pejstrup 47 Iben Christiansen 21 Birthe Eva Larsen 48 Ilse Pedersen 22 Inge Lise Pedersen 23 Vinterferie Uge Jacob Brøndbjerg 24 Jan Andersen 25 Følgende opgaver ønskes varetaget: Jan Knudsen 26 Rengøring af kaffemaskine / kander Alle bordplader rengøres Sommerferie Uge Toiletter rengøres Alle gulve fejes/støvsuges Alle gulve vaskes Viskestykker + karklude + håndklæder skiftes og tages med hjem til vask

7 Nyt fra: Aktivitet s & PladsUdvalget Karsten, Mogens, Poul og Mikkala Der var ved redaktionens slutning ikke kommet yderligere fra APU. (red.)

8 Nyt fra: KonkurrenceUdvalget Claus,Ågot, Mette, Sandra, Leif & Poul Der var ved redaktionans slutning ikke kommet noget nyt fra KU. (RED) Poul & Aslan C kl. Poul & Samson B kl

9 Gitte & Kaiko A kl. Vedr. betaling af konkurrencer for medlemmer i DcH-Bjerringbro Hidtil har nogle medlemmer ved tilmelding til konkurrencer anmodet klubben om at betale. Da langt de fleste mennesker nu har NET-bank, har bestyrelsen besluttet, at fra , skal alle selv betale for konkurrencer i DcH-regi. Med venlig hilsen Bodil Tang Nielsen Kasserer i DcH-Bjerringbro

10 Tilstede: der var 33 personer tilstede inkl. bestyrelsen Referat: Lene Skovlund Dagsorden: Generalforsamling d. 20. November Valg af dirigent 2. Beretning af foreningens formand 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 4. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 5. Indkomne forslag 6. Valg af Formand (Eva Hansen) - modtager genvalg 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Annette Pejstrup modtager ikke genvalg Jette Kirk modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Jannie Asmussen 1. suppleant Anne Marie Justesen 2. suppleant 9. Valg af bilagskontrollanter Arne Præstgaard modtager genvalg Birthe Lauritsen modtager genvalg 10. Valg af bilagskontrollat-suppleant Lis Rosenkrands 11. Evt. Ad 1: Ad 2: Kurt Espensen blev valgt til dirigent og han lagde ud med at erklære generalforsamlingen for korrekt indvarslet. Formandens beretning Når jeg ser tilbage på 2012 ser jeg det som et af de mere hektiske år i klubben. Vi har afholdt mange konkurrencer i årets løb bl.a. konkurrence i Nordisk, C-B-A, E-hunde aften, SPH, færdselstest, prøvekonkurrencer samt klubmesterskab. Alle konkurrencer er blevet afholdt til stor tilfredshed for deltagrene. Konkurrenceudvalget fortjener stor ros for planlægningen/gennemførelsen af alle årets konkurrencer. Desværre meddelte tre af KUs fire medlemmer i løbet af foråret, at de ønskede at træde ud af udvalget ved årsskiftet. Det skabte nærmest en panik stemning i klubben. Mange konkurrence HF er siden blevet spurgt om de kunne tænke sig at træde ind i udvalget. Tak til Ågot for stor ihærdighed under hvervningen af nye KU medlemmer, så vi også har et KU i Ved forårets fællesudvalgsmøde blev det besluttet at udvide pladsudvalget m. en person nemlig Mikkala, samtidig kom udvalget til at hedde Plads og Aktivitets udvalget. Mikkala står nu for indkøb af daglige forbrugsvarer til klubben, hun fungerer ligeledes som køkkenansvarlig ved konkurrencer og lignende. Plads og Aktivitetsudvalget har stået for mange forbedringer i årets løb. På pladsdagene blev der opsat et nyt hegn langs hele træningspladsen ud mod omfartsvejen, der er opsat holdere m. spande til høm-høm poser flere steder langs træningspladsen, der er etableret holdere til kunstige runderingsskjul, gyngestativet blev fjernet og pælene anvendt til nyt rækværk v. klubhuset osv. Jeg vil gerne rose PAU for deres indsats i årets løb ikke mindst for den flotte standard der har været for græsklipning omkring klubhus, hundeparkeringen og p-pladsen. Det er en glæde og komme op til klubben når omgivelserne er holdt så fint. I foråret lykkedes det via ansøgninger at få bevilliget penge fra Grundfos Jubilæumsfond og Tuborg fondet. Pengene fra Grundfos blev brugt til to flytbare skuffe/skabe moduler, som især vil finde deres anvendelse som buffet v. klubbens arrangementer. Udover de to nye skuffe moduler er køkkenet blevet om bygget, der er flyttet flere skabssektioner, nye sektioner er kommet til, der er kommet nye bordplader og et par hylder. Samtidig er der indkøbt nyt køleskab samt lille skabsfryser, så alt i alt fremstår vores køkken nu funktionelt og med god plads til køkkenpersonalet under afholdelse af diverse klubarrangementer. Tak til PAU, Jan K. samt Johnny for hjælpen med opsætning af og sponsorat til det nye køkken. Tuborg fondet sponsorerede to nye agilityforhindringer. Et nyt flyv i aluminium samt en ny GRØN tunnel. Udover købet af de nye agility forhindringer, har Agilityudvalget, nu Agility og Rally udvalg, investeret i diverse Rally skilte, skilte holdere samt kegler. Som afslutning på sommerhalvåret afholdt AGRU et Rally kursus for alle interesserede i klubben. Anne Daugaard fra Vejle var

11

12

13

14 Stafetten Så blev det min tur til at fortælle lidt om mit hundeliv. Jeg hedder Mette B. Andersen og er sammen med min mand de lykkelige ejere af tre schapendoes er (hollandske fårehyrdehunde): Fletje på 10½ år, Cornelius på 9½ år og Grisell på 8 ½ år. Desuden har vi kattene Muffin og Cup Cake samt et varierende antal af halv- eller heldøde mus, der bliver slæbt ind gennem kattelemmen. Jeg har altid været glad for dyr og har gennem tiden haft hamstrer, undulater og katte. Min mand og jeg fik vores først hund, Fletje, i 2002, da vi boede i Sverige. Vi havde gjort os mange overvejelser vedrørende valget af race og havde været på udstillinger og snakket med opdrættere, inden vi besluttede os for en schapendoes: En skøn mellemstor hund med charme, selvtillid og lækker (MEN plejekrævende) pels. Når man har oplevet flere schapendoes er sammen, er man slet ikke tvivl om, at de hører til i en flok, så vi måtte jo bare have vores egen lille flok. Det var planen, at vi skulle have hvalpe på vores tæver, men sådan gik det ikke! Grisell udviklede et stort overbid og kan derfor ikke avlsgodkendes, og Fletje viste sig ved sterilisationen at have et underudviklet underliv. Ikke så underligt at hun hverken blev drægtig ved parringer eller inseminering. Heldigvis har Cornelius kunnet levere varen og er far til adskillige kuld, men det er jo ikke rigtigt vores hvalpe. Fletjes hvalpekursus foregik i SKK-regi (pendant til DKK), hvor vi oftest sad i rundkreds i et lille lokale og diskuterede interessante emner såsom løbetider og forhudsinfektioner, mens de små hvalpe skulle ligge ved siden af os. Fletje har altid hadet at kede sig, så den lille spilopmager forsøgte ihærdigt at opildne de andre hvalpe til unoder ved at sige mærkelige lyde og gabe højlydt. Den taktik benytter hun fortsat - hun må jo have erfaret, at den virker! Senere begyndte vi i en lokal brukshundeklub (pendant til DcH), og her fik vi god og inspirerende basal lydighedstræning og senere agilitytræning. Vi fandt hurtigt ud af, at Fletje var i sit es, når hun løb agility, og det var derfor med store forventninger min mand stillede op med hende til klubmesterskab. Fletje løb et perfekt løb den

15 hurtigste banetid og fejlfrit - lige indtil hun valgte at springe tilbage over det sidste spring og løbe ind på banen for at hente sin farmand, som nonchalant kom luntende. Det gav en diskvalifikation, og vinderen blev en lille 8 årig pige med sin spaniel. Dette blev enden på min mands deltagelse i agilitykonkurrencer! Da vi fik Cornelius, var Fletje skindrægtig til stor fornøjelse for den lille fyr, der havde fået en ny mælkebar, og Fletje syntes mærkeligt nok, at det var OK, at han tog for sig af de våde varer. Det gik heldigvis i sig selv efter nogen tid, og så var det slut med at blive vækket af smaskelyde i fodenden af sengen og få morgenkys af en mælkeskægget Cornelius. Desværre oplevede Cornelius den første dag på sit hvalpekursus, at den første hund, en noget ældre rottweilerhvalp, som han kom i nærheden af, overfaldt ham. Det var absolut ikke den mest optimale start for en hvalp, og Cornelius er aldrig blevet god til at omgås andre hanner. Siden 2007 har vi/jeg været medlem af DcH Bjerringbro. I starten trænede min mand agility med Fletje, og jeg gik på C2-hold med Cornelius. Det gik slet ikke med den lydighed der skete ALT for lidt, var Cornelius og jeg enige om, og vi valgte derfor agility i stedet. Han blev på agilityholdet kendt som velcro-hunden, fordi han meget nødigt veg fra min side. Det er ikke altid lige let at træne med en hanhund, der har prøvet at parre, så når der var løbetidstæver i nærheden udøvede han stangspring over springene og kunne løbe med hovedet direkte ind i siden på en tunnel, hvis der var gode dufte. Jeg overtog også ret hurtigt agilitytræningen med Fletje. Hun er meget dygtig og hurtig på banen, men hun har altså en stor portion selvstændighed og stædighed, som kan være en udfordring for samarbejdet. Nogle år gik jeg til agility med alle hundene (på skift) og har i flere år været formand for agilityudvalget. Da Fletje begyndte at få flere skader, og da jeg også selv fik problemer med ryggen, stoppede agilitykarrieren helt. Hvis jeg fortsat skulle træne i denne dejlig klub, måtte jeg jo prøve den der keeeeedelige lydighedstræning Jeg kom på et nyt C-hold med Jan K. som træner, og vi startede med at skulle lære rundering og felt. Det tog LANG tid (samt en ihærdig indsats fra gø-eksperten Karsten), inden min gamle hund lærte, at det var OK at gø af en figurant, og at hun ikke fik skæld ud for at gø, hvilket hun jo havde fået i 9 år. Det tog også rigtigt LANG tid, inden hun lærte at samle en apport og genstande op, da hun aldrig har båret rundt med noget i munden. Utallige gange sagde Jan, at vi bare skulle stå og se på, når de andre trænede felt, fordi hun jo ikke havde lært at samle genstande op endnu. Jublende stor var glæden den dag, da Fletje endelig fik lov til at træne felt med de andre og fandt og afleverede en lille gummistøvle til mig! Utroligt nok må jeg erkende, at lydighed faktisk kan være ganske fascinerende og sjovt, og i løbet af vores første konkurrenceår

16 lykkedes det at få oprykning til B- hmmm det havde jeg ikke lige regnet med! Jeg lærer nok aldrig at se det sjove i lineføringen, måske pga en kæmpe skræk for, at Fæhunden skal smide sig på ryggen og nægte at gå, så jeg kan trække af sted med hende i selen liggende på ryggen med alle benene strittende op i luften. Hun har endnu ikke gjort det under lineføringen til konkurrence, men jeg har måttet trække af sted med kræet på den måde efter endt karaktergivning. Foruden at Fletje er en habil agility og nu også lydighedshund, er hun også en glimrende hyrdehund. Vi fik testet hendes anlæg for at hyrde, da vi boede i Sverige. Hun blev sammen med en erfaren fårehyrde sendt ind til 6-7 får, og efter kort tid begyndte hun med dyb koncentration og indædthed at flytte rundt på fåreflokken efter hyrdens anvisninger. Det var en fantastisk oplevelse!! Fletje har en lidt nærgående stil at hyrde de til tider genstridige får på, så når hun kom til at nappe et får i den uldne bagdel, skulle hun lige befries for de lange uldtotter, der stak ud af munden på hende. Fletje nægtede at forlade sin fåreflok frivilligt, så min mand måtte ind og indfange hende og bære den svedige, småtudende og gispende hund ud af folden. Vi skulle også have testet Grisells anlæg ved samme lejlighed, men hun var for utryg ved hyrden med sin store hat og stav til, at det kunne vurderes. I stedet guffede hun fårehømhøm i sig. Ved en anden lejlighed havde jeg æren af at være med Cornelius inde i folden ved fårene, og mens jeg desperat kaldte på ham for at redde mig fra de bidske og farlige får, stod han med snuden i numsen på hyrdens border collie, der paralyseret lå inde i folden og holdt øje sine får. Cornelius overvejede længe: Hmmm, udnytte en oplagt mulighed med en lækker tæve eller redde sin hysteriske mor fra nogen får? OK moar to the rescue! og jeg kom helskindet ud af folden Glædelig jul ønskes af gulvmopperne/ de flyvende tæpper og Mette Stafetten gives videre til Lou Mærsk-Møller

17 Birgit & Eddie Agility begynder Agility Spring Dorthe & Monty Agility Let øvede Bine & Pi Let øvede Spring

18 Karin & Blackie Agility øvede Maria & Cody Agility Øvet Spring

19 Nyt fra: PRudvalget Kurt, Lene Hej alle Så kom vi frem til JUL igen.. Fra PR udvalget vil vi gerne sige tak for hjælpen med indlægene til bladet og hjemmesiden gennem året, samt ønske jer alle n god JUl og et godt NYTÅR. vi ses igen i Vi skal lige minde om at hjemmesiden kan være noget ustabil frem mod julen, vi skal have indkørt et nyt layout og der kan være dage hvor man ikke kan bruge hjemmesiden. RED

20 Nyt fra: AGilityRallyUdvalget Marie-Louise, Birthe Eva, og Jette Kirk Klubkonkurrence 2012: Siden sidst har vi haft klubkonkurrence. Den blev afviklet i strålende solskin med den flotteste blå himmel. Men koldt var det for tilskuerne! Det mærkede hunde og førere dog ikke noget til. De var alle i deres es, og arbejde hårdt og seriøst med banerne, så de fik sved både på panderne og på poterne. I år blev medaljer og pokaler jævnt fordelt mellem nogle af de nyere HF og nogle af de gamle garvede. Hvilke af alle de dygtige ekvipager, som vandt hvad, kan du se på fotografierne her i bladet! Anders Lindhart fungerede som en kvik, munter og retfærdig dommer, som både forstod at udtrykke tilfredshed med os samtidig med, at han gav os gode råd med på vejen, efter konkurrencen var slut. Så vi fik sørme lært at dreje os! Anders kan du også se et billede af her i bladet! Alt i alt en god, hyggelig og særdeles inspirerende dag krydret med lækker frokost lavet af Malika fra PU. Mange tak til Anders for bedømmelserne, til Malika for frokosten og selvfølgelig til alle andre, som frivilligt har givet et nap med, for at vort klubmesterskab kunne løbe af stablen. Ellers har vi kun at sige en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi ses igen til Nytårsappel med rundstykker fra morgenen og suppe til middag i week-enden d Januar AGRU FARVEHANDEL & MALERMESTER Falkevej Viborg Storegade Bjerringbro Tel Danske Malermestre

21 underviser og det blev en rigtig god dag for alle deltagere. Halvvejs inde i året blev AGRU reduceret til to personer og da presset har været stort på det reducerede udvalg, jeg er glad for at det er lykkedes at få en ny person, Maria, til at træde ind i udvalget. PR-udvalget har i år etableret en blog på klubbens hjemmeside. Et tiltag som enkelte af jer har brugt, men som vi endnu ikke har fået udnyttet til dets fulde potentiale. Jeg synes det er super godt at PR udvalget forsøger sig med nye tiltag. PR udvalget fremstiller fire klubblade om året, og klubbens medlemmer opfordres til at levere materiale til klubbladet, det har enkelte heldigvis gjort i årets løb, tak for disse input som har været med til at gøre klubbladet spændende for os alle. Vigtigst for vores klub er den træning vi levere ude på holdene, det er den vare vi sælger. Det er derfor et must at klubben råder over dygtige og engagerede trænere. For at holde et højt niveau i trænerstaben er det vigtigt at vi jævnligt sender trænerne på efteruddannelse, det er nu blevet muligt, udover de årligt tilbagevendende Viborg kurser at komme på overbygningskursus i kredsen. TU har i år haft trænere på uddannelse i feltsøg, apport, agility, Rally, adfærd osv. TU har ligeledes fundet nye træneraspiranter, som allerede går føl ude på holdene og jeg håber de kommer til at befinde sig vel i trænergerningen, da vi mangler dem i trænergruppen. TU har i år, i samarbejde m. KU, fremstillet et helt nyt D-program (tidligere C2), de første HF er testet og det så ud til at alle HF havde fået godt fat i de nye øvelser. Også ved de kursustest der har været i år har HF ligget m. et højt point gennemsnit, samtidig har vi har fået et helt hold nyoprykkede B-HF samt et par nye A-HF. Tak til TU og til trænerstaben for deres indsats i årets løb, det er deres fortjeneste at vi godt kan betegne 2012 som et sportsligt godt år for klubben. I bestyrelsen har vi i årets løb arbejdet på at få nedskrevet nogle af de regler/rammer som der findes i klubben, vi har revideret retningslinjer for udvalgene, eksperimenteret med afholdelsen af klubfester, søgt penge hos diverse fonde, holdt fællesudvalgsmøder for at sikre et godt og positivt samarbejde med og mellem udvalgene alt sammen arbejde der vil fortsætte i det nye år. Jeg vil gerne fremhæve Bodils indsats i forhold til at overtage kasserer jobbet, og tak til Lene for at vi har fået penge hjem på ansøgninger. Jeg vil også gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Jeg må desværre også nævne at jeg jævnligt oplever at der er en negativ tone i klubben. Ikke bare blandt os med tillidshverv, men også blandt menige medlemmer. Jeg vil gerne opfordre til at vi alle bliver bedre til at værdsætte den indsats der ydes i klubben. Nogle er i stand til at yde meget andre lidt mindre, men det er vigtigt at understrege at alles indsats er ligeværdig uanset omfanget den opgave der bliver løst. Det er vigtigt at vi husker på at alle som er involveret i foreningsarbejdet gør det efter bedste evne og intentioner. Hvordan de menige medlemmer taler i og om klubben kan vi ikke kontrollere men jeg vil gerne bede alle med tillidshverv være med til at arbejde på at vi i 2013 finder tilbage til en mere positiv omgangstone. Tak. Eva Ad 3: Ad 4: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Kassereren gennemgik regnskabet. Årets resultat ender på et overskud på kr ; den likvide beholdning er på kr ; aktiver i alt kr Der er pt. 171 medlemmer. Der er budgetteret med 190 medlemmer i Karsten siger en stor tak til Jan A fordi han har holdt øje med elforbruget i årets løb. Eva forklarer forskellen i administrationsomkostninger i forhold til budget med, at bestyrelsen ikke helt havde styr på hvad administration indeholdt da vi satte budgettet så lavt sidste år. Eva nævner endvidere, at bestyrelsen har budgetteret med flere penge til PAU i forhold til 2012 så græsset kan holdes på et passende niveau. Disse midler er taget fra hhv. TU og AGRU budgetterne. Regnskabet godkendes af forsamlingen. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud Bestyrelsen indstiller følgende: Kontingentåret i DcH Bjerringbro følger kalenderåret. Kontingentet dækker medlemskab af lokalforeningen DcH Bjerringbro (m. træning af én hund på ét hold) inklusiv medlemskab af DcH kreds 3 samt DcH landsforening

22 TIL ALLE TRÆNERNE Klubben har anskaffet en BOLDKANON (kan bruges til træning af fremadsendelse, halsgivning for død genstand m.m.) Boldkanonen kan ved henvendelse til ILSE lånes en aften/dag af gangen. Ilse træffes på telefon eller mail: eller på DCH pladsen lørdag og søndag

23

24 Gældende prisliste for fornyelse af kontingent givet pr. måned: Menig medlem (over 15 år): Menig medlem (10-15 år): Jan. 1100,-kr Jan. 900,-kr Feb. 1100,-kr Feb. 900,-kr Marts 1100,-kr Marts 900,-kr April 1050,-kr April 850,-kr Maj 1050,-kr Maj 850,-kr Juni 1000,-kr Juni 800,-kr Aug. 950,-kr Aug. 750,-kr Sep. 800,-kr Sep. 600,-kr Okt. 600,-kr Okt. 450,-kr Trænere, udvalgs-, bestyrelses- og æres - medlemmer: Passiv medlemskab (u. træning på hold): 400,-kr Træning på ekstra hold: 400,-kr pr. hund pr. hold Hvalpekursus: Info aften + 16 lektioner + afsluttende test 250,-kr 950,-kr Formanden gennemgår indstillingen. Kontingent for æresmedlemmer stiger fra kr. 0 til kr. 250 årligt. Klubben betaler stadig lands- og kredskontingent for æresmedlemmer, og dette vil dække størstedelen af den udgift. Der spørges om klubben kan trække et æresmedlemskab tilbage. Det mener bestyrelsen ikke vi kan. Der er generel enighed om, at æresmedlemmer skal betale lidt i kontingent ligesom trænere og udvalgsmedlemmer gør. Der vil desuden komme flere æresmedlemmer til i de nærmeste år. Forslaget om kontingenter 2013 blev flerstemmigt vedtaget. Ad 5: Der er ingen indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Ad 6: Eva Hansen genvælges til formand. Ad 7: Jette Kirk genvælges; Annette Pejstrup træder ud af bestyrelsen; Bestyrelsen foreslår Herman Bruus som nyt bestyrelses medlem. Herman vælges til bestyrelsen. Ad 8: Janni Asmussen genvælges til 1. suppleant. og Anne Marie (Rie) Justesen genvælges til 2. suppleant. Ad 9: Arne Præstgaard og Birthe Lauritsen genvælges til bilagskontrollanter. Ad 10: Lis Rosenkrands genvælges til bilagskontrollant-suppleant. Ad 11: Eventuelt Ilse: foreslår nye ændringer i retningslinjer for TU, så ordlyden er den samme som for andre udvalg og at der ikke står, at det er formanden, som er bestyrelsens repræsentant i TU. Bestyrelsen vil ikke lave ændringen p.t. da de mener, det er vigtigt at have føling med den vare vi sælger. En anden bestyrelse vil måske beslutte noget andet. Beslutningen er ikke taget for at besvære udvalget. Retningslinjer er bestemt af bestyrelsen, som kan nedsætte og opløse udvalg. Retningslinjerne kan diskuteres til fællesud valgsmøderne. Det foreslås at nye udvalgsmedlemmer evt. vælges ved fællesudvalgsmøder, men da ikke alle medlemmer har adgang til det møde er det ikke brugbart. Det vil kun være sværere med valg, da der generelt er mangel på folk til udvalg. Valg til udvalgene ved generalforsamlingen er heller ikke en mulighed, da mange menige medlemmer ikke kommer til general forsamlingen. Det er meget svært at finde udvalgsmedlemmer, hvilket KUs situation i 2012 er et godt eksempel på. Det kommenteres, at det er svært for trænerne at skulle tage fat i et medlem, som ikke har betalt kontingent. Bodil vil meget gerne høre fra trænerne hvis de er opmærksomme på personer, som kommer i klubben, men som ikke har betalt. Det foreslås, at trænerne giver Bodil en liste over nye HF som deltager i træning 3-4 gange efter kursustest og Bodil tjek ker om de har betalt. Bodil ønsker et mere formaliseret samarbejde med trænerne. Kurt nævner, at hjemmesiden kan være noget ustabil i en periode efter 1. December, da den skal opgraderes

25 Der efterlyses flere klubblade der kommer nye til juleafslutningen. Der er ansøgt Carlsberg Sportsfond om midler til et agility A-bræt. Viborgkurset og hundeførerkort diskuteres. Leif indskyder, at det er en rigtig god ide, men det hjælper ikke meget hvis det tages af HF som alligevel træner hund. Det er de andre som bør tage et hundeførerkort. To tredjedele af de samlede DcH HF har familiehunde, og er ikke konkurrenceorienterede. Medlemstal er stigende i de klubber som har indført familiehundetræning. Der spørges om forsikring Eva vil undersøge om det er rigtigt, at alle hjælpere uanset medlemskab er dækket af forsikring. Det ser ud til, at indbruddene er stoppet skilte og kameraer virker forebyggende. Poul M. indskyder hvor stort et foretagende DcHs DM er blevet. Eva vi har diverse pokaler at uddele inden generalforsamlingen er helt slut: Aktivitetspokal I år går Aktivitetspokalen til en person som yder en kæmpe indsats i forhold til klubbens drift, en person hvis indsats klubben ikke kunne være foruden. Bestyrelsen har valgt at tildele Johnny Joensen årets aktivitetspokal. Johnny har i en årrække siddet som formand for TU, hvilket han gør med sikker hånd og stor autoritet. Johnny nyder således stor respekt ikke bare i trænergruppen men i klubben som helhed. Johnny er som formand for TU foreningens ansigt udadtil i forhold til klubbens kommende medlemmer. Det er ham man kontakter for at blive meldt ind i klubben og ham som tager i mod når man møder op i klubben til info-aften inden første gang træning ude på pladsen. Ud over Johnnys arbejde i TU, deltager Johnny også flittigt i stort set alle andre aktiviteter, det være sig som hjælper til pladsdage, sporlægger til konkurrencer og meget mere. Grethes Mindepokal 2012 I år har bestyrelsen valgt at Grethes mindepokal tildeles to personer. Vi har vagt at Grethes Mindepokal skal gå til Mogens og Birthe. Vi er imponerede over, at I har formået at bevare et godt humør og en positiv indstilling når I møder op med i klubben når man tænker på hvad jeres familier måtte i gennem sidste år. Mogens er altid imødekommende og positiv når man kommer med en ny opgave, intet virker for småt eller stort til at du vil engagere dig. Du har også fundet en plads på opvisningsholdet både som HF og lydmand og du er som sådan med til at reklamere for vores forening på fornemste vis sammen med resten af opvisningsholdet. Birthe du er en super rar person at have som HF på et hold, du bidrager altid til den gode stemning såvel under træning som i klubhuset til tredje halvleg. Når du er på banen i trænergerningen, tager du altid udgangspunkt i positivitet i forhold til både HF og hunde, det gør dig til en afholdt træner blandt dine HF. Hvordan i deler pokalen håber vi i selv kan løse, men måske den kan stå ½år hos hver af jer? (Mogens får overrakt pokalen og Birthe får overrakt en jule/nissedekoration.) Årets mest vindende hund i DcH Bjerringbro. Kurt har været så venlig at beregne hvem der er årets mest vindende hund i klubben Han har brugt de samme regler som er gældende v. beregning af mest vindende hund i kredsen. Vinderen blev Poul Verner Jensen m. Samson m. 53p tæt forfulgt af Annette Pejstrup m. Jenna, som har nået 52point. Stort tillykke til Poul Verner. Eva takker Annette Pejstrup for hendes virke i bestyrelsen igennem årene hendes arbejde i KU; deltagelse i kredsrådsmøder, m.m. Du vil blive savnet i bestyrelsen!! Kurt har talt sammen: Poul M vinder med flest indslag. Karsten vinder med flest afbrydelser. Jan A vinder i bare snak kategorien Kurt takker for god ro og orden og formanden hæver mødet /Lene

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen Indhold: Bestyrelsen s. 3 Lederen s. 4-5 Nyt fra Redaktionen s. 6 Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer s. 7-8 Referat fra Generalforsamlingen d. 20/11 s. 9-16 Vidste du? s. 17 Aktivitetskalenderen

Læs mere

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Stafetten (Iben)...6 Nyt fra KU...7 Nyt fra PU...9 Når uheldet er ude (indlæg Ilse)...10 Indbydelse til C A hundedag...12 Tak

Læs mere

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund P o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet Side 14 Sådan bliver du eftersøger Side 19 Gul Hund Side 20 Præsentation af trænerne Side 25 Årsplan 2015 Side 30 Træningstider

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

DcH Bjerringbro Hund og fører

DcH Bjerringbro Hund og fører Trænere: Tlf: e-mail: Anders Westh 86684137/40171006 aw@sport.dk Bente Wilstrup 97 54 84 40 vindhoejgaard@get2net.dk Birte Knudsen 50 71 77 00 birteknudsen@privat.dk Birthe Larsen 86 68 48 10 jan.knudsen@pc.dk

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH

Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Årgang 9 Nr. 4 November 2012 Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN, BocH

Læs mere

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Årgang 9 Nr. 2 Maj 2012 - Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN,

Læs mere

HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING

HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING HAPS 12. årgang 2013 Nr. 3 - September Sjællandsmester 2013 i C-klassen: Dorthe og Basse Medlemsblad for HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING Indhold Nyt fra formanden 4 Klubmesterskaber 6 Nyt klubhus 7

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

DCH Grindsted/Billund

DCH Grindsted/Billund DCH Grindsted/Billund Nr. 3 2015 Bestyrelse 2015 Formand Jacob Lykkegård Jensen Tlf.: 51 80 32 85 Mail: Formand@dch-grindsted-billund-dk Næstformand Thomas Præstegaard Tlf.: 40 51 75 02 Mail: praeste88@hotmail.com

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

DcH Grindsted/Billund. A-spring

DcH Grindsted/Billund. A-spring DcH Grindsted/Billund A-spring Nr. 2 2014 Bestyrelse og udvalg Bestyrelse Formand Jacob Lykkegård Jensen formand@dch-grindsted-billund.dk 51803285 Næstformand Ejnar Østergård ejnarnikolaj@privat.dk 40962041

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling. Hunde-times. 33. årgang december 2013 Nr. 3

Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling. Hunde-times. 33. årgang december 2013 Nr. 3 Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling Hunde-times 33. årgang december 2013 Nr. 3 STØT VORE ANNONCØRER - 2 Indholdsfortegnelse Formandens indlæg side 5 Lokalkonkurrance i Hadsund side 6 Side

Læs mere

Medlemsblad for Vesthimmerland Civile Hundeførerforening

Medlemsblad for Vesthimmerland Civile Hundeførerforening Medlemsblad for Vesthimmerland Civile Hundeførerforening December 2010 38. Årgang Side 3 Nyt fra bestyrelsen Side 8 Tak er kun et fattigt ord.. Side 9 Info Side 10 Årets modtager af Skippers Minde pokal

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 2. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 2. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 2. 2014 Vi venter på sommer!! Husk Fedtmule Cup se side 10 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening,

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter BOXEREN 1 Boxer-klubben indbyder til foredrag om: Reproduktion og ernæring Søndag den 27. januar

Læs mere