Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998"

Transkript

1 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I år måtte vi sande, at "planlægning" måske burde oversættes med immaqa. Et af vores mål forsvandt i tågen og et andet drev bort i pakisen. Et er teori - noget andet pakis,- sommansier. Men som man her vil se, havde vi alligevel hænderne fulde og nåede en masse. SYDHOLDET Sydholdet havde tre opgaver: At renovere den gamle, tidligere norske, fangststation Kap Peterséns, at etablere et depot på Mesters Vig/Nyhavn med henblik på fremtidige aktiviteter, at indhente oplysninger om, og ved selvsyn undersøge nye projekter. Den 29. juli landede vi på Mesters Vig (MVG) flyveplads i strålende sol - en markant forskel fra den kolde danske sommer, men med hensyn til vejret skulle vi snart blive klogere. Mesters Vig folket inviterede på kaffe, og vi aftalte radiofrekvenser og kaldetider. Dagen efter reparerede Jannik og Wagn en gammel Unimog for Sirius, og med et nyt forhjulsleje blev den os en god hjælp, når vi skulle have kørt grej til og fra Nyhavn. Der traf vi Henrik Friis - tidligere Siriusmand og stationsleder på Mesters Vig - som planlagde at sejle fjordsystemet tyndt i sin kutter "Jytte". Henrik tilbød straks at tage vort tunge gods med når de sejlede nordover, et tilbud vi med glæde sagde ja tak til, da vi jo ikke kunne fragte gods af betydning før vor egen båd ankom med årets skib. Den 1. august blev vi liftet ud til Kap Peterséns (KP) med helikopter. En fantastisk tur, som ingen af os vil glemme. Stationen blev godt beskrevet og opmål af sidste års hold, så vi vidste, hvad der ventede os. Huset blev bygget i 1930 af norske fangstfolk og var i brug som hoved eller bistation indtil nordmændene opgav fangsten i l959, hvorefter den har tjent Slædepatruljen og andre rejsende indtil i dag. I 29 år udgjorde denne lille bygning rammen om fangstmænds virkelighed i den kolossale natur, udgjorde det varmende hjerte, når han kom hjem fra fændrikken, og ilden buldrede i ovnrøret. Og dog ligger den indenfor mands minde, og vi mener, at rammerne om denne tilværelse nok er værd at bevare. Og det gik vi så i gang med. Hjemmefra havde vi besluttet at følge anbefalingen fra sidste års hold, nemlig at fjerne det ekstra sideskur, eller bislag, som blev smækket udenpå den oprindelige station i l958 for at skabe mere plads til proviant og kul, men som skæmmede stationen.

2 Første opgave var nedtagning af bislaget, så vi kunne skaffe os nogle byggematerialer. Efter fjernelse af de gamle søm og en total afpasning blev hele stationen forsynet med nyt underpap. Vi etablerede så to ekstra køjer i bislaget - herefter kunne vi alle fire sove med tag over hovedet. Vi etablerede to vinduer, tætnede komfuret med ovnkit, snørede det sammen med ståltråd og fandt et par ovnrør til så nogenlunde at bortlede røgen. Den 10. august var vi så vidt, at vi kunne begynde påbrænding af overpap, og så dukkede Sirius/Ellaø ud af tågen og landsatte gasflasker og overpap. Næste dag regnede det, Sirius sejlede videre, og vi måtte tage os en slappeaf-dag. Men da de dukkede ud af tågen et par dage senere, manglede der kun taget og et par baner, og som sædvanlig var Siriusgutternes indsats koncentreret og uundværlig. Efter opsætning af det medbragte navneskilt og behørig fotografering hed ordren: kaffe og snak. Da det efterhånden stod klart, at mulighederne for at få vor egen båd "AGSUT/NANOK" leveret i tide til, at den ville kunne være os til nogen nytte, var svindende, aftalte vi at Wagn kunne sejle med til Ella Ø. Ella Ø har været Wagns andet hjem, hvor han dels overvintrede alene med sine hunde, dels var bådfører for Lauge Kochs ekspeditioner i årene l Der genså han sin stadig flotte og velbevarede båd, som han selv havde bygget i l950, og som fortsat ligger intakt på forlandet med motor og det hele. Der var blå himmel at se for første gang i mange dage, og vi fik en af disse dage med høj sol, blikstille, bagende varmt, soldrukne humlebier, der tumler fra blomst til blomst, terner der dykker og en ravns skræp oppe fra fjeldet. På fjorden spejler isfjeldene sig og ind imellem afslører en fjern rumlende torden, at et af dem har fået overbalance og er tippet rundt. Vi benyttede dagen til en tiltrængt storvask. Men - hvor længe var Adam i Paradis? Vejret vendte tilbage til denne sommers sædvane: blæst og regn. Men det der manglede var småting, klamper til skodder, maling af skodder og vindskeder, opsætning af flagstang, afbrænding af affald. Da vi over radioen aftalte afhentning, kunne vi med god samvittighed overlade Kap Peterséns til næste generation af nordøstgrønlandsfarere. Vi havde flere gange gæster på KP og det var herligt at konstatere, at den østgrønlandske pionerånd eksisterer: vi tog alle huen af for to ældre skotske ægtepar, der i to-mands kajakker var på rejse rundt i fjordsystemet. De personificerer med deres gå-på mod, humør og udholdenhed det bedste man kan se på kysten. Desværre viste isforholdene sig i år fra deres kontrære side, og KISTA ARCTICA - og dermed vores båd - måtte opgive at anløbe MVG indenfor den tid, vi havde til rådighed, så den tredje opgave, at indhente oplysninger om andre mulige opgaver, samt at sejle proviant og gods for os, måtte opgives. Et par dages ophold på MVG blev udnyttet til etablering af depotet i Nyhavn, samt til at gå til hånde hvor vi kunne, og så var der afgang hjemover via Island den 23. august. Sommerrejsen l998 var slut, og trods vejret havde vi en flot oplevelse og fik også udrettet ganske meget. Jannik W. Berntsen, Wagn Kromann, Niels Lindegaard, Bent Zwergius.

3 ESKIMONÆSHOLDET Vores opgave var at renovere Eskimonæs-stationen, beliggende på sydsiden af Clavering Ø. Stedet har sin særlige historie, idet det indtil 2. Verdenskrig var den ene af to baser for Lauge Kochs videnskabelige ekspeditioner. Et stateligt hovedhus, identisk med Ella Ø huset, omgivet af flere sidehuse, med elværk og radiostation, bygget i l931. Ødelagt af tysk militær i kamp med den danske militære slædepatrulje en mørk martsnat i l943. Begivenheder, der er skrevet bøger om. Tilbage efter kampen stod en enkelt bygning, som trods sin lidende siden har haft væsentlig betydning for de rejsende, det være sig fangstfolk (i de første år), Slædepatruljen eller videnskabelige ekspeditioner i området. Det var denne beskedne bygning, vi gerne ville give en tiltrængt overhaling - i samarbejde med Sirius. Efter gæstfri modtagelse på Daneborg og en enkelt overnatning på Sandodden, pakning af proviant og udrustning, indledte vi første etape af turen med Carsten og Birger i gummibåd, godt et par timers nonstop sejlads til Revet i fint vejr. Herligt gensyn med en flot station (renoveret i l994 af Sirius og Nanok). Næste morgen fortsatte vi sydover ombord i "Dorthe" med Lars, Andreas, Hans og Stig, efter at en isbjørn først havde været nede i landbrækket og vinke farvel. Undervejs undersøgte vi tre norske bistationer ved Kap Oetker og Svampebugten (fra l926, 27 og 54). Eskimonæsbygningen ligger i udkanten af det tidligere stationsområde, hvor de mange ruindynger taler deres dystre sprog om det 55 år gamle drama - tillige med fire afbrændte både på stranden. I løbet af de næste l4 dage blev huset skrællet for de mange lag gammelt pap og søm, soklen gravet fri og nyt inder- og yderpap svejset på. Som resten af kysten var vi dog noget hindret af det dårligste vejr "i mands minde" - regn, tåge, blæst. Så processen endte i en hektisk slutspurt, hvor René, Ole og Sebastian kom til hjælp, og imellem bygerne den sidste dag, inden vi skulle stille i Daneborg, blev de sidste baner svejset på. Dog tillod tiden ikke, at vi pyntede på resultatet med malede skodder og sternbrædder. Vores hverdag var godt nok udramatisk (et højdepunkt var, at vores hus- hermelin adopterede os) - men over radioen kunne vi til gengæld dagligt med spænding følge de andres kamp mod tåge, is og stormvejr, - og til slut sende vores egne opmuntrende tilråb fra "Rumpelnæsset". Og lyspunkter var der også, - som når nødvendige byggematerialer dalede ned med helikopter, og skipper på KISTA ARCTICA personligt overbragte frisk morgenbrød, jo-jo. Og en tur i vores jolle til Falske næs og Eskimovig, med ca. 3o eskimoiske husruiner - en hel by! Det var måske her Kaptajn Clavering og hans besætning mødte eskimoerne i 1823, - den sidste gang de er set i Nordøstgrønland.

4 Vi beså to norske bistationer, og vi fik et kig ud over hele verden fra bjergets top. Møde med ryper, gæs, sneugle, falk, ravn, sæler og moskusokser - samt vores ven Hr. Melin. Men bjørnen så vi ikke igen. Det kunne da ikke være fordi vi lugtede forkert?? Efter fem timer med buler på vandet nåede vi kl. 03 Daneborg, hvor Aksel Mikkelsen sluttede sig til os. Hjemrejsen over Mesters Vig og Keflavik forløb planmæssigt over 6 døgn, og i Mesters Vig samledes vi igen med sydholdet. Henning Poulsen, Jens Erik Schultz. NORDHOLDET Vi rejste den 28. juli via Akureyri til Mesters Vig, hvor vi ankom den følgende dag i det smukkeste vejr som kysten kunne fremvise. Efter en hurtig omstigning til Twin Otter fløj vi direkte til Daneborg med Jonas ved roret, og kunne samme aften indrette os på Sandodden. De følgende to dage blev anvendt til klargøring og udpakning af diverse gods, der var opsendt med skib sidste år. Vores oprindelige plan var restaurering af stationen Ottostrand på Hochstetter Forland, forudsat der var mulighed for landing med fly. Derudover skulle holdet være stand by for udflyvning med helikopter til Shannon Ø og Alabamahus, når muligheden var til stede. Efter samråd med stationsleder Tommy på Daneborg blev vi enige om at udskyde restaureringen af Ottostrand til fordel for Sigurdsheim på østsiden af Kuhn Ø. Ottostrand var i følge nye oplysninger og billeder taget i foråret i en betydelig dårligere stand end først antaget, og krævede udflyvning af mere materiel, end vi kunne klare. Allerede 1. august kom vi af sted. Vi fik en perfekt landing på Hochstetter, og det var spændende at gense stationen. Det viste sig dog, at de sidste to vintre havde været hårde ved bygningen. Dette, sammenholdt med pilotens betænkeligheder ved at lande ved Sigurdsheim med det tunge læs på ukendt grund, afgjorde at vi valgte at blive på stedet og udbedre de skader der var opstået. Vi havde også medtaget rigeligt med tagpap og underpap til at udskifte meget af den gamle beklædning, og reparere det vi ikke havde mulighed for sidste gang, da tagpappet slap op. Hochstetter. Nye gavle, nyt ovenlys og meget mere. Det perfekte østkystvejr skiftede nu til regn, tåge og sneslud, der stort set holdt sig resten af tiden. Men vi fik dog gjort det vi havde planlagt at gøre. Der viste sig at blive brug for alle de specialer og evner holdet kunne mønstre, og der var heller ikke sure miner når der blev gået på tværs af "faggrænser". Vi nåede at løse følgende opgaver: to lag nyt pap på nordgavlen af såvel huset som bislaget ned til permafrost reparation af kulhuset og beklædning med tagpap udskiftning af mørnet træ i bislag og isætning af nytillavet ovenlysvindue underpap på væggen mellem bislag og opholdsrum beklædning af hele stationen med tjærede brædder i tagpapsamlinger

5 maling af vinduer og skodder rensning og oplagring af 700 kg engelsk kul, der var spredt rundt om huset (anbragt i værkstedet sammen med det medbragte kul, i alt 1300 kg.) totalrensning af ovn, så der nu både kan bages og opvarmes lapning af utætheder på tag og ny indfatning af skorstenen alle kasser i bislaget fyldt op med brænde Området omkring stationen var meget forskelligt fra 1996 med megen is og sne, så muligheden for at sejle var ikke til stede. Vi vandrede dog en dag til Kulhus i Peters Bugt, og gennemgik stationen. Selvom den udefra ser meget velholdt ud, er den indvendigt i dårlig stand, og vil kræve meget arbejde. Kulhus ligger ved Jarners kulmine, som er opdaget af Danmark ekspeditionen Stationen blev bygget af Lauge Koch i 1932, men har ikke været permanent bemandet siden Hvad der ikke lykkedes for os var at komme til Alabamahus, trods flere chancer. KISTA ARCTICA måtte sejle forbi Shannon flere gange, før den endelig nåede frem til Danmarkshavn. Vejret var i hele perioden meget dårligt, uden sigtbarhed og uden mulighed for at flyve med helikopter. Det var ærgerligt, og specielt for Aksel, der gerne ville have set sin fars berømte sted. Han er dog lige som vi andre et gammelt "kystvrag", og accepterede fuldt ud vejrets luner, og læste i stedet højt for os andre af sin fars klassiker: Tre År på Grønlands Østkyst ( ). Vi føler således at vi har været der, og kunne da også et par gange se over til Shannon Ø, når vejret tillod det. På grund af det dårlige vejr måtte vi med kort varsel være stand by for udflyvning. Den 15. august var der begyndende opklaring, som gav muligheder. Jonas udnyttede chancen, og hentede os ud samme dag, og efter en kort mellemlanding ved Fligely var vi tilbage på Sandodden. Her blæste det de næste to døgn 60 knob med regn og slud. Efter aftale med Henning og Jens på Eskimonæs blev Aksel tilbage på Sandodden, hvis der skulle vise sig en chance for udflyvning til Alabama. Carsten og Søren drog den 18. august videre sydpå, og kunne efter et kort men dejligt ophold på Ella Ø returnere via Mesters Vig til Reykjavik samme aften. På trods af vejret var det et dejligt gensyn med kysten og gode venner. Som vejret kom til at udarte sig var vi glade for at vi valgte at blive på Hochstetter. Denne station er nu i en perfekt stand, der kan sikre den i mange år i fremtiden, og vi håber at vores indsats vil komme mange frosne fupper og andre rejsende til gode. Det har samtidig været en stor oplevelse at tilbringe en sommer med Aksel Mikkelsen, og fra nærmeste kilde høre om Ejnars liv og alle Aksels egne oplevelser de 57 gange han har rejst i Grønland. Og det var en stor fornøjelse at lytte med når Aksel spillede på sin mandolin, mens regnen trommede på et tæt tag og en varm stue. På et tidspunkt må en isbjørn have følt sig tiltrukket af den hyggelige stemning, for vi fandt dens aftryk i sneen foran huset. Men den må jo have ombestemt sig. Som vi alle ved, er det ofte vejret der planlægger mere end vi selv gør. Det kan godt være irriterende, men er også med til at give oplevelsen og respekten for den store natur. Vi håber derfor vores sponsorer vil have forståelse for de ændringer i de oprindelige planer, der nødvendigvis måtte finde sted efter forholdene. Aksel Mikkelsen, Carsten Thordal, Søren Andersen

6 AFSLUTNING Vore opgaver kunne ikke være løst uden den megen hjælpsomhed og venlighed vi har mødt overalt. Vi vil gerne særligt takke vores Sirius-venner på Daneborg og Ella Ø, Carsten, Kristian, Stefan og Martin på Mesters Vig, Kaptajn Gøran Lindmark Grønlandsfly, Kaptajn Max Strickert C130, Henrik Friis, navigationsmester Bent Skydt kortarkivet Flådestationen Frederikshavn, Kaptajn Frits Ploug Nielsen og besætning KISTA ARCTICA, samt Royal Arctic Line. Vi takker hjerteligt de mange private, samt fonde og legater, som har gjort denne ekspedition mulig. TILFØJELSE Den tidligere Siriuskutter Agsut blev i vinteren totalrenoveret i Frederiksværk af Jannik, Niels, Wagn og deres venner. Den skulle har været base for en del af Sydholdets aktiviteter, men nåede ikke frem i tide på grund af de svære isforhold. Tak til Mesters Vig vennerne, som bragte den i vinterhi for os!

Ofte har vi ikke mere end 3-4 meter under kølen, men her er overhovedet ingen bølger, og vore skuder høvler afsted i den favorable vind.

Ofte har vi ikke mere end 3-4 meter under kølen, men her er overhovedet ingen bølger, og vore skuder høvler afsted i den favorable vind. SOL OVER TOPPEN Stolt ser den ud, som den står der med løftet snude og vejrer ud mod os. En Isbjørn i sin bedste alder, tilsyneladende rimelig velnæret og i god form. Vi er ved at have passeret det strømfyldte

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads En bog om TænkeTankprojektet i Ældreplejen i Slagelse Kommune

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2.

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2. Udlejnings magasinet #2. Juni 2008 Fornyelse og forbedringer i Fåborg Sommerhusudlejning og fremtiden Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv Leder af Kim Holmsted, Produktdirektør og Hans Jørgen

Læs mere