2012/4. December Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Hjælp til nytårsfyrværkeri, Pas på dit smedejernshegn, 4. Den store brøndrensningsdag,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012/4. December 2012. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Hjælp til nytårsfyrværkeri, Pas på dit smedejernshegn, 4. Den store brøndrensningsdag,"

Transkript

1 2012/4 December 2012 Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Hjælp til nytårsfyrværkeri, 3 Pas på dit smedejernshegn, 4 Den store brøndrensningsdag, 6 Elforbrug, 8 Energigruppen, 9 Invitation til Bogbyt, 10 Nyt bibliotek i kvarteret, 10 Opskrift på succes, 11 Nyt i Fælledparken, 11 Julekort fra kvarteret, 12 Regnskab og aktiviteter, 13 Om Kildevældsgade og sammenhængskraft, 14 Kalender, 15 Kilden 2012/4 1

2 Leder Som det ses på forsiden, var der rigtig mange, som gjorde sig umage med at pynte med græskar til Halloween, og også i år var der stor tilslutning til selve festen, mange iført flotte kostumer. Aftenen var lun, og der var masser af ristede pølser. Tak for den flotte aften. Vidste du, at der oprindeligt især boede arbejdere fra B&Ws skibsværft i kvarteret. Dengang gik der en færge fra Svanemøllen til Inderhavnen, hvorfra de kom videre med båd til værftet. I sin artikel fortæller Christian Sonne historien bag de mange smedejernshegn, som karakteriserer vores gader. På hjemmesiden kan du se endnu flere billeder af disse hegn. Dette nummer af Kilden tilbyder en lang række muligheder for, at du kan indgå i fælles projekter og aktiviteter i kvarteret. Det er en af de store kvaliteter ved at bo her at man går sammen om en aktivitet, der interesserer. Det bliver også fremhævet i boligannoncerne som et særligt attraktivt træk ved kvarteret. Og jo flere der deltager, des sjovere bliver det. Her er en oversigt: Hent gratis julekort fra kvarteret, se side 12 Nytårsfyrværkeri der mangler hjælpere til affyringen, se side 3 Nytårskur husk at møde op 1. Nytårsdag kl. 14, se side 15 Byt dine bøger med nye, mød op til Bogbyt den 16. januar, se side 10 Giv en hånd til fastelavnsforberedelserne den 10. februar, se side 13 Husk at skrive Generalforsamlingen 26. februar kl ind i din kalender Tal med nogle naboer og find på en ny sjov, fælles aktivitet til foråret, se side 13 Indgå i arbejdet med at hente gode råd fra Energirapporter, se side 9 Meld dig til at arrangere næste Brøndrensningsdag til efteråret, se side 6 Du kan indgå i en arbejdsgruppe om at ændre torvet, se side 14. Glædelig jul og godt nytår fra Ulla og Lise Kilden 2012/4, december 2012 Medlemsblad for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret Udgives 4 gange om året. Oplag 450. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Tidligere numre kan findes på Redaktion: Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg Foto: Per Elvekjær m.fl. Indlæg kan sendes til eller til redaktørerne, se adresser på bagsiden. 2 Kilden 2012/4

3 Nyt fra bestyrelsen YouSee YouSee forventer at være færdige med arbejdet i kvarteret inden udgangen af året. Vi vil nu på falderebet gerne erkende, at vi har været bekymret for, hvordan det skulle gå. Det har imidlertid til vores lettelse vist sig at forløbe langt mere fredeligt end forventet. I den forbindelse bør der lyde en stor tak til tålmodige og konstruktive hjørnehusejere samt naboer. Det har naturligt nok ikke altid været lige sjovt at se gården blive gravet op og planter blive fjernet eller skåret ned. Når nu gravearbejde og kabling er slut, så skal der i nogle huse laves ændringer. Det er først og fremmest huse med flere husstande. Alle, der bliver berørt, vil blive kontaktet af YouSee, når de er færdige med den udvendige kabling. Det bliver muligvis først i det nye år. Store træer i baggårdene Husejerforeningen har fået klager fra Andelsboligforeningen i Edvard Griegs Gade. De mener, at en del af træerne i gårdene i Berggreensgade nord er alt for høje. Vi har også fået henvendelser om meget store træer i andre karreers gårde. En "gren" på størrelse med et velvoksent kastanjetræ brækkede i foråret af et endnu større træ i en af gårdene. Den slags er selvfølgelig decideret farligt, men selv ufarlige træer kan stjæle en ellers sparsom aftensol fra mange naboer. Husejerforeningen har ingen myndighed i forhold til den slags problemer, men vi vil alligevel opfordre til at tænke på naboerne. Det kan godt være, at man ikke selv har skygge af træet, men kig lige ind til naboen og tjek, hvor mosgrønt der er derinde. Det kan jo skyldes for lidt sol! Husk generalforsamling Der er generalforsamling den 26. februar 2013 kl på Svanemøllen Kaserne. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 24. januar Arrangementer Det var en fantastisk uhyggelig Halloween. Stor tak til arrangørerne og hjælpere i H.C. Lumbyesgade. Vi ser frem til nytårsfyrværkeri, men beder frivillige hjælpere om at melde sig. Dem er vi meget afhængige af. Kontakt Lars Bjerregaard. Medhjælpere til nytårsfyrværkeri Har du lyst til at give en hånd med ved nytårsfyrværkeriet på torvet? Kravene er: Minimum 18 år Mød op til instruktion på torvet kl Undlad at være beruset ifm affyringen. Hvis du kan leve op til kravene, så meld dig til Lars Bjerregaard, senest den 30. december. Kilden 2012/4 3

4 Pas på dit smedejernshegn Tekst og fotos af Christian Sonne, Heisesgade 49 Christian Sonne har specielt øje for kvarterets unikke arkitektoniske og historiske træk. Denne gang er fokus på de gamle smedejernshegn, som fortæller en helt særlig del af historien. Den 25. oktober 1865 indkaldte Arbejderforeningen af 1860 til foredrag med distriktslæge på Christianshavn Frederik Ferdinand Ulrik. Emnet var Småfolks Selvhjælp og Samarbejde i andre Lande og handlede bl.a. om, hvordan man byggede arbejderboliger i England. Foredraget blev annonceret på Burmeister & Wains værksteder og vakte stor interesse blandt arbejderne. Interessen blev fulgt op af et møde den 20. nov. 1865, hvor Ulrik holdt foredrag om de store fysiske og moralske goder, arbejderne kunne opnå ved at støtte hinanden i en bygge- og spareforening: Når Hygge i Hjemmet mangler, da søger Familien udad. Drikfældighed, Usædelighed og Tomhed drage ind, den opvoxende Ungdom seer et slet Eksempel, følger Sporet og saadan forringes Folkets Karakter. En sund og god Bolig er derfor ej alene en behagelighed, den er et overmaade stort Gode, ved den bevares Menneskets Sundhed, hæves og fremmes dets moralske og aandelige Udvikling. Efter den opsang stiftede de tilstedeværende Arbejdernes Byggeforening man bandt sig til i 10 år hver måned at indbetale 1 mark af sin løn. For de samlede indbetalinger blev der bygget huse, som blev bortloddet blandt medlemmerne. Hermed var grundstenen til også vores huse lagt. Med foreningens udgangspunkt i B&W udgjorde arbejderne dér - smede, klejnsmede, skibsbyggere, metalarbejdere, snedkere osv. i de første mange år en stor del af foreningens medlemmer. Den lette adgang til materialer, skrot, værksteder mm., der fulgte med at arbejde på et stort skibsværft, betød, at mange benyttede mulighederne for at fuske lidt i fritiden, låne lidt materialer og skabe nogle af de smukke smedejernshegn, der stadig pynter kvarteret. Nogle af smedejernshegnene bærer præg af individuel opfindsomhed og kreativitet og af hvad man kunne skaffe af materialer. Andre af hegnene er mere inspireret af datidens smedejernshegn omkring gravsteder o. lign. eller af mere eller mindre standardiserede hegn. Smedejernshegnene er en del af bebyggelsens kulturhistorie og er derfor vigtige at bevare. Desværre har mange af dem det ikke for godt især er mange af stolperne ved at ruste op forneden ved fortovet pga. mange års fugt og saltning. Jeg skal derfor meget opfordre til at vedligeholde og istandsætte hegnene, inden de falder om af sig selv. Kvarteret vil være kedeligere uden dem. Da det alt andet lige er relativt kostbart at sætte smedejernshegnene i stand, kunne bestyrelsen evt. overveje en særlig støtte-/præmieringsordning i Husejerforeningens regi - f.eks. udnævnelse af og støtte til ÅRETS HEGN for at sætte gang i restaureringen. Kvarteret fortjener det! 4 Kilden 2012/4

5 Kilden 2012/4 5

6 Den store brøndrensningsdag Tekst og foto Ulla Liberg og Per Elvekjær brønden meget fyldt. Nogle havde riste under nedløbsrøret, hvilket gør det nemmere at stoppe blade, nytårsraketpinde mv. Man bliver helt flov, når man har så meget. Det er ligesom, hvis man ikke havde gjort rent, udtalte en deltager. En gruppe engagerede beboere af forskellig alder og køn samledes med deres spande søndag den 11. november for at få renset brønde både i for- og baghave. Vi blev delt i tre grupper, med en kyndig instruktør i hver, og fordelte os i kvarteret. Målet var ikke kun at få det gjort i år, men at alle skulle lære hvordan, så de selv kan fremover. Derfor var det meget pædagogisk, at husejerne selv skulle tage fat ved deres hus. Også de børn, som var med, gjorde en stor indsats. Man vurderede undervejs, at det var tilstrækkeligt at rense hvert andet år. En kvinde, der ikke er så høj, udtalte: Det sværeste var nu at få slammet op i den høje container. En sådan var opstillet midt i kvarteret. Det inspirerede andre, vi mødte på vores vej rundt i kvarteret, til også at få det gjort denne søndag. Nu var alle foreningens redskaber også ude og let tilgængelige. Slammet er miljøfarligt affald, så det må ikke blot smides ud. Det vil derfor være godt også fremover, hvis der bliver lavet en løsning med en fællescontainer på en annonceret weekend. Måske vil det være godt også at lave et lignende initiativ næste efterår, for dem At rense brønden ved nedløbsrøret var tydeligt noget, som mange ikke havde prøvet tidligere. Det kræver en mindre brøndskovl, og der var ofte planter og andet rundt om stederne. Hos nogle var 6 Kilden 2012/4

7 Kloakbrønde Gennemløbsbrønd: Normalt én foran huset og ofte én i baggården. Også kaldet 1-meter brønd. Her kan en mand gå ned og rense med split eller trykspuler under huset og i hovedkloakken ud til vejen. Tagvandsbrønd: Smal brønd under nedløbsrøret fra tagrenden, ofte i husets hjørne. Brønden har sandfang og oftest en rist under en kappe foroven. Den skal renses af ejeren, typisk hvert år efter bladfald. Passer til den lille kloakskovl. Køkkenbrønd: Normalt én i baghaven. Samler normalt tilløb fra et nedløbsrør fra tagrenden, et gulvafløb i kælderen og stadig i visse tilfælde et udvendigt afløb fra køkkenet. Brønden har sandfang og som ikke kunne eller havde fået tilmeldt sig - hvis initiativgruppen orker? Du kan læse mere på hjemmesiden, og senere vil man også dér kunne se et par korte videooptagelser, som viser, hvordan man konkret renser en brønd. Da endnu en omgang fra brønden blev tømt op i spanden, lød der et SLAM, og én sagde: Nu ved jeg, hvorfor det hedder slam. åben rist foroven. Den skal renses af ejeren, typisk hvert år efter bladfald. Passer til den store kloakskovl. Tagvandsbrønd fra oprindeligt gårddas: Smal brønd i baghaven. Er afproppet i de fleste huse. Vær opmærksom på, om det er gjort ordentligt, da det ellers kan forårsage rotteproblemer. Sandfang: Den nederste del under fraløbet i køkkenbrøndene og tagvandsbrøndene kaldes sandfanget, fordi alskens sand, skidt og møg skal falde til bunds her i stedet for at løbe ud i kloakrørene. Med kloakskovlen er det let at tømme et sandfang, mens et tilstoppet kloakrør kan være et større problem. Kilde: Frit efter den gamle "Håndbog for husejere" Kommentar indsendt af Lone Nørmark, NWGG 41: Stor tak til Energigruppens Jørgen Frederiksen, Ole Munck og Søren Borch for deres hjælpsomme, venlige og tålmodige guidning af os husejere, der - iført arbejdstøj og bevæbnede med spande, koben, papegøjetænger, brøndskovle m.m.m var med på store brøndrensningsdag. Det var både lærerigt og hyggeligt og måtte gerne blive en tradition. Det var rart at være sammen om det og en anledning til at få taget sig sammen. Kilden 2012/4 7

8 Lidt forskning i elforbrug Af Jørgen Frederiksen og Søren Klokhøj, Energigruppen Beboerne I Jørgens hus bor to voksne mennesker og de har selvfølgelig et rend af familie og venner på samme vis som hos alle andre. Vi har selv en oplevelse af, at vores levemåde i hverdagen er som hos de fleste, og vi er da også almindeligt opmærksomme på, hvordan vi bruger vores elektriske apparater: Lys og diverse installationer, TV, PC er, radioer, vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskabe, elkedler etc. Der er naturligvis forskel på forbruget, afhængigt af, hvor mange personer der bor i hvert enkelt hus, men vi tror selv, at vi udgør en slags gennemsnit af beboerne her i kvarteret. Kortlægningen I 2011 foretog vi en optælling og registrering af alle vores el-installationer i vores ejendom for at kortlægge, hvordan vores forbrug af elektricitet fordelte sig over et år. Der viste sig flere overraskende momenter. Den faktiske gennemgang af alle enkeltforbrug er baseret på: Registrering af enkeltforbrugere, alt fra el-tandbørsten til tørretumbleren. Notering af effekt. Hvor der intet er angivet, er denne målt med et Sparometer, mere herom en anden gang. Skøn over brugstid, stand-by-tid og slukket tid. (Summen skulle gerne give 8760 timer/år.) Det er det. Det hele registreres i et simpelt regneark (Excel) og ganges igennem med den aktuelle elpris på 2,10 kr/kwh. Andre elleverandører end vores har muligvis andre takster, men variationerne er små. Ved at justere lidt på de skønnede brugstider kom resultatet meget tæt på det faktiske afregnede forbrug for 2011 på i alt ca kr. Resultaterne: Belysningen Allerede punkt 1, antallet af enkeltforbrugere, overrasker. Vi har i vores hus 83 forskellige forbrugere, lige fra gulvvarmen til el-tandbørsten. Vi blev overrasket over, at vi har 42 lampesteder (forbrug) fordelt rundt i husets 5 etager (inkl. kælder, loft og haver). Ligeledes var det overraskende, at belysning kun udgør en femtedel af det samlede elforbrug, altså kr. Flere resultater: Stand-by-forbrug Vi har forskellige elektriske apparater: DVD-optager, TV, radioer, kassettebåndspiller, DVD-afspillere, computere, printere, telefonsvarere. Cirka 19 forskellige forbrugere. Her fandt vi frem til, at det samlede elforbrug til stand-by udgør cirka en tiendedel af det samlede forbrug: 618 kr i året Er det for meget? Hør så: Hvis vi leger med tanken om, at sådan ser forbruget ud i alle vore 393 ejendomme her i Strandvejskvarteret, løber det op til kr/år. Det er da noget, ikke? Hvis vores adfærd er et udtryk for gennemsnittets, og vi skønner, at der findes mindst 1,6 millioner husstande i Danmark, vil de samlede omkostninger til stand-by beløbe sig til mindst 1 milliard kr. Ta den Helle! Store enkeltforbrugere Tre år tilbage fik vi lagt 2 m 2 elgulvvarme i vores dejlige baderum i kælderen. Vi satte varme på i årets 6 kolde måneder i døgnets 24 timer. 8 Kilden 2012/4

9 Dejligt. Da vi så opgørelsen for elforbruget i årsopgørelsen fra Dong, fik vi alligevel kolde fødder. Vores el-udgifter var steget med ca. 20 %, dvs med kr/ år. Vi har selvfølgelig ændret vores gulvvarmeadfærd siden og anvender nu det indbyggede tænd-sluk ur i vintermånederne, så vi kun varmer gulvet op i to morgentimer. Udgiften er nu 151 kr/år - eller mindre end 50 øre om dagen. Et fald til 8%. Små enkeltforbrugere Så er der den livslange fornøjelse: Vores Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe. Den anskaffede vi i december 2010 for kr, og den har nu betjent vores hjem i 18 måneder. Vi har naturligvis kun anvendt pumpen i vintersæsonen. Vores ældre pumpe gennem 19 år brugte 70 Watt, mens Alpha2 kun bruger cirka 7 Watt. Forskellen er 63 Watt. 63 Watt, der ikke kører i 24 timer sparer 3,28 kr/ dag, eller cirka 100 kr om måneden. Det bliver omkring 600 kr i fyringssæsonen. Når pumpen er betalt tilbage efter knap 3 år, ruller de 600 kr ind på kontoen, år efter år. Med stigende elpriser er besparelsen tilsvarende stigende. Om 25 år har vi mindst sparet kr + renter fra vores lille pumpe. Det er da noget, der vil noget. Så holder vi en fest! Disse resultater på tal og forbrug lyder måske i dine ører som urealistiske og forkerte? Måske skal du prøve at foretage en kortlægning i dit eget hus, med dine vaner og din anvendelse af elektriske apparater. Måske bliver du også overrasket? Inviterer du også til fest? Nyt fra Energigruppen Af Søren Borch, Energigruppen Tommelfingerregler Energigruppen har på hus/ Energiråd skrevet tre artikler med meget nyttige tommelfingerregler til at justere fjernvarmeanlægget i kælderen: Brugsvandets temperatur: Vandet skal være 55 C som kompromis for at undgå både legionærsyge og tilkalkning af systemet. Radiatorvandets temperatur: C afhængig af udetemperaturen, jvf en detaljeret tabel. Trykket på radiatorvandet: Skal ligge mellem 1,2 og 2,0 bar. Et andet sted (www.strandvejskvarteret.dk/din forening/energigruppe) kan man bl.a. læse energigruppens nyhedsbrev og et oplæg til en påtænkt ordning for energiservice. Efterlysning: Energirapporter Mange beboere har fået lavet energirapporter, fx ifm salg af huset. Disse energirapporter kan enhver hente fra Vil du hjælpe med at udtrække de mest rentable råd, som energirådgiverne har givet om vores huse i disse rapporter? Kontakt Søren Borch, Kilden 2012/4 9

10 Invitation til Bogbyt d. 16. januar Vores huse er små, og mange af os har metervis af bøger. Har du lyst til at få tyndet lidt ud i din bogreol og samtidig få nyt læsestof, gratis, så er her en ny mulighed. Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 20, Områdefornyelsen, Vennemindevej 39 Sådan foregår det: Du medbringer 3 8 bøger, som du vil skille dig af med. Vi lægger alle vores bøger ud på et bord og går rundt og kigger. Når der bliver sagt værsgo, vælger alle én bog hver. Så kigger vi igen, og på signalet kan vi igen vælge en bog, og så videre. Til sidst ligger der måske nogle bøger tilbage, som ingen ønsker. Enten tager man sine egne bøger med hjem igen, eller vi afleverer dem til genbrugsstationen - til glæde for andre. Vi håber, at mange har lyst til at afprøve den lidt anderledes måde at møde andre beboere fra vores kvarter. Du må gerne tilmelde dig, så vi får lavet nok kaffe/te, til Ulla Liberg: eller senest den 13. januar Hilsner fra Sanne, Weysesgade 11, Lise og Ulla, Berggreensgade 50 og 54. Et nyt bibliotek i kvarteret Bogudlån i gaden I H.C. Lumbysgade nr. 2 hænger dette fine bogskab ude ved hegnet, hvor du gratis kan låne en bog, bare du skriver det i den lille bog i skabet. Det er Esben Wolstrup, som har lavet skabet, inspireret af venner i Ledøje. Oprindeligt kommer ideen fra USA, hvor det kaldes Little Free Library. Skabet blev indviet efter sommerferien i år med en reception i gaden med champagne og det hele. Hver uge bliver bogsamlingen skiftet ud med en ny række bøger. Desværre er der ingen bøger lige nu, da biblioteket har været udsat for hærværk. Der er nogen, som først har stjålet bøgerne, og de næste bøger blev så overhældt med yoghurt. Der kommer dog nye bøger ud igen. En anden mulighed for genbrug af bøger, kan du se i ovenstående forslag. /ul 10 Kilden 2012/4

11 Opskrift på succes Anmeldelse af Maria Grønlykke: Lene og Sven Grønlykke - Et erindringsportræt Af Benditte Skyhøj Olsen I Berggreensgade 14 ligger en skov. Den består dog kun af et eneste træ, men det er blevet så stort, at træet gør det ud for en hel skov. Derinde, skjult bag grene og blade, skriver forfatteren Maria Grønlykke sine bøger. Hvorfor hun er endt der, er en gåde, for hun har været vant til anderledes større forhold. Hun er nemlig vokset op på et slot med voldgrav, tårne og spir, og med udsigt over sund og bælt. Det kan man læse om i hendes erindringsportræt af sine forældre, Lene og Sven Grønlykke, som netop er udkommet på Gyldendals forlag. Slottet var resultatet af, at Sven Grønlykke pludseligt fik penge på lommen. Han havde opbygget en stor skumgummivirksomhed, og den solgte han. Han havde altid drømt om at lave film. Så han købte et filmselskab han havde jo penge på lommen. Og drømmen blev realiseret, for sammen med sin kone Lene skrev og instruerede han filmen Balladen om Carl-Henning. Bodil en var hjemme. Der var swung over Lene og Sven Grønlykke. De opbyggede Løgismosekoncernen med Falsled Kro, Kong Hans Kælder, rygeost, vin, østers, vagtler, chokolade, marcipan og dåsekartofler, for blot at nævne lidt. Ind imellem satte de seks børn i verden. Maria har med kærlighed skrevet om to mennesker, der nåede så meget, og som med deres egne store krav til kvalitet ændrede danskernes smagsløg: Chokolade behøvede ikke at være noget brunt, som klistrede mod ganen det kunne og skulle smage som en drøm. Bogen handler meget om mad, og den er forsynet med opskrifter på alskens lækkerier. Så skulle man få lyst til at spise som på Falsled Kro, kan man bare slå op i Marias bog lige til at gå til og let at lave. Bogens hovedret hedder dog succes á la Grønlykke. Den opskrift er nu ikke så lige til, og det vil nok være de færreste, der har held til at lave den. Fælledparken nye muligheder I slutningen af september indviede Fælledparken de nye aktivitetsområder, der er blevet skabt de sidste par år. I området ud mod Serridslevvej er der blevet bygget en stor legeplads med alskens sjove gynger, trampoliner, små boldbaner mm. Her er nok at gøre for børn i flere aldersgrupper. Desuden er der den flotte Tårnlegeplads for små børn, som ligger i hjørnet ved Blegdamsvej og Rigshospitalet. Hvis man hellere vil lege på en mere fredelig måde, kan man opsøge Sansehaven, som ligger i hjørnet tæt ved Trianglen. Hvis voksne vil lege, kan de benytte de nye motionsapparater, som findes lige Kilden 2012/4 11

12 over for Parken. Eller man kan spille pétanque på Den franske Plads ud mod Serridslevvej. Desuden er der åbnet en smuk staudehave med udsigt ud over søen. Der er sat nye skilte op, stierne er blevet udbedret, der er sat lys op langs mange af dem, og det er tilladt at cykle over det hele. Og til de firbenede er der anlagt to indhegnede hundegårde. Soppesøen er blevet renoveret, og endelig er der jo dansepladsen og den store skateboardbane ud mod Nørre Allé. Trafiklegepladsen er stadig under etablering og forventes åbnet i december i år. Den nordlige del af Borgmester Jensens allé er blevet til en grussti, og resten af vejen er omdøbt til Edel Sauntes vej. Kort sagt nyd den store park, som har fået nyt slogan: 24/7 fordi den er åben hele døgnet. Læs mere på Faelledparken hvor der også er et kort over parken. /lf Julekort med motiver fra kvarteret Der var engang, da man skrev og sendte julekort med posten, og i en række år tog husejerforeningen initiativ til, at lokale kunstnere fremstillede specielle julekort med motiver fra kvarteret. Nede i matrielkælderen fandt vi en kasse med restoplaget af nogle af disse julekort. Desværre kender vi ikke alle kunstnerne. Hvis du kender navnene, hører vi det gerne. Vi uddeler julekortene gratis til interesserede max 10 til hver. De kan hentes hos Lise, Berggreensgade Kilden 2012/4

13 Regnskab og aktiviteter Lars Bjerregaard er en mand af få ord, men til gengæld fuld af handling. Han er kasserer for husejerforeningen og desuden sammen med Chris ansvarlig for fællesarrangementerne i kvarteret. Da Lars og hans familie havde boet her i seks år, meldte han sig selv som kandidat til bestyrelsen. Jeg ville gerne have føling med, hvad der skete, og indflydelse på det, forklarer han. Han blev valgt ind og fik rollen som næstformand. Det viste sig, at foreningens regnskab var en stor opgave, og da den daværende kasserer ikke ønskede at fortsætte, tilbød Lars at overtage jobbet. Som økonom har jeg jo stor rutine i regnskaber, så jeg mente, at jeg lettere kunne løse opgaven, siger han beskedent. Det endte med, at Lars også fungerede som formand ved siden af jobbet som kasserer. Det gav dog for meget arbejde, så efter ét år overgik han til at være kasserer og ansvarlig for fællesaktiviteterne. Han er således ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i møderne uden stemmeret. Betal kontingent via Betalingsservice Han indrømmer, at det er et ret stort arbejde at være kasserer hele året, ikke kun op til regnskabsaflæggelsen ved generalforsamlingen. Jeg ville ønske, at alle betalte deres kontingent via en betalingsaftale. Det ville lette mit arbejde ret meget, siger Lars, det er lidt irriterende, når folk ikke betaler til tiden. Omkring 60 pct. af husejerne betaler i dag via Betalingsservice og vi skal gerne op på 80 pct. Så dette er en opfordring til dem, som endnu ikke betaler kontingentet over Betalingsservice. Halloween er et godt supplement Det bedste ved at bo her er de ting, vi har til fælles. Når man går og snakker og hygger sig, siger han og nævner bl.a. det gode samarbejde med Chris Pethick fra bestyrelsen ang. kvarterets arrangementer. Der kommer nok allerflest beboere til nytårsfyrværkeriet, mener Lars, og nu har vi besluttet, at der af sikkerhedsgrunde skal være flere hjælpere med til affyringen. Se side 3, hvis du har lyst til at hjælpe. Vi taler med Lars kort efter en vellykket fejring af Halloween. Det er godt med Halloween, mener Lars, så der foregår noget mellem sommerfesten og nytåret. Desuden har vi fået meget foræret, da de har fejret Halloween i den sydlige del af HCL i mange år. Vi har bare tilføjet grillede pølser. Lars glæder sig over, at Halloween appellerer til bredere deltagelse her kommer fx også teenagere. Desuden kommer der også en stor del børn udefra men det gør ikke noget. Der må gerne være åben deltagelse, mener Lars. Nordgaderne og sydgaderne En anden fordel ved Halloween er, at det foregår i en af sydgaderne. Flere fælles aktiviteter foregår nemlig i Berggreensgade, og Lars har overvejet, om man kan flytte nogle af aktiviteterne til andre gader. Men problemet er, at man ikke så let kan spærre af eller lukke sydgaderne Kilden 2012/4 13

14 eller torvet, fordi der går trafik igennem. Det kræver nemlig polititilladelse. Det generer Lars, når nogle grupper holder sig for sig selv i stedet for at deltage i det fælles fx ved sommerfesten. Samtidig forstår han godt, at det kan være svært at feste helt ovre i Berggreensgade, hvis man har små børn, som skal i seng i et hus i en sydgade. Han er åben for nye aktiviteter fx i foråret. Der er ingen arrangementer mellem fastelavn i februar og sommerfesten i august. Så hvis I har en god ide, vil Lars gerne høre det. Desuden er der brug for nye kræfter til at arrangere fastelavn. De, som har stået for det i et par år, vil gerne trække sig, så hvis du har lyst til at være med til at arrangere det, kan du kontakte Lars eller Chris fra bestyrelsen. Snerydning Lars og hans familie med tre børn er meget tilfredse med at bo i kvarteret det er et fantastisk sted at have børn. Man har det hele inden for rækkevidde, tæt på by, strand og station. Men på ét punkt er Lars ikke tilfreds. Han ville ønske, at vi kunne få styr på snerydningen. Det er ærgerligt, at skraldemændene i ugevis ikke kan komme frem i gaderne efter et snefald. Han foreslår, at foreningen køber en fejemaskine, som vi selv betjener. Mon ikke der er en, som gerne vil påtage sig at rydde alle gaderne for sne mod betaling? Men først skal vi finde ud af, hvor vi kan opbevare fejemaskinen... /ul&lf Noget om Kildevældsgade og sammenhængskraft Af Ole Graugaard, formand I interviewet i Kilden nr. 1, 2012 udtaler arkitekt og professor Jan Gehl på brutal vis, at vores "...kvarter er ikke slet så godt som de to andre byggeforeningskvarterer, Kartoffelrækkerne og Humleby, for I har trafik igennem." Det er da nok en melding, som kan få en del af os til at tænke, at manden "...ikke har forstået en sk.. af det hele, og at vi tværtimod bor i det smukkeste og bedste af byggeforeningskvartererne. Punktum." Hvis man imidlertid lige sænker paraderne, og forsøger at spille med på provokationen, så må man også erkende, at der nok er noget om snakken. Jan Gehl henviser til, at de andre kvarterer ligger som øer i trafikhavet, men at vores kvarter er delt i to øer - en på hver sin side af Kildevældsgade. Trafikken spiller en stor rolle for livet i gaden. Et lavt trafikniveau, som hovedsageligt udgøres af de lokale, betyder, at børn leger ude i gaderummet, og at folk krydser gaden og taler med hinanden. Jo flere der bruger udearealerne, jo flere ting sker der, udtaler Jan Gehl. Vi har naturligvis diskuteret det i bestyrelsen, og vi erkender, at det kan gøres bedre! Faktum er i vid udstrækning, at selv relativt store børn ikke kan krydse Kildevældsgade og torvet på betryggende vise, at vi selv som voksne kan have svært ved at få overblik over trafikken, at det er stort set umuligt selv i bil at komme ud på Kildevældsgade fra dels Heisesgade nord og Kuhlausgade syd uden at løbe en risiko, at gående på 14 Kilden 2012/4

15 det i højere grad også tjener som kvarterets samlingspunkt. Man må erkende, at i sin nuværende udformning kan det alene samle nytårsaften, og det er - vel at mærke - kun muligt, fordi den sidste bus er kørt. Derudover er torvets væsentligste funktion - sat på spidsen - "ulovlig" hundeluftning rundt om træet. torvet ikke bevæger sig på fortovet, men tværtimod går på vejarealet, og at torvet er det trafikmæssigt sværeste sted at færdes på tværs i kvarteret. Der findes helt sikkert ikke nogen lette løsninger, men den ærlige konstatering af tingenes tilstand bør vel i sig selv føre til, at man gør noget både af hensyn til kvarterets "sammenhængskraft" og af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Det vil bestyrelsen i det kommende år arbejde på, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Vi opfordrer derfor alle, der er interesserede, til at melde sig til den eller de arbejdsgrupper, som vi vil søge at hverve medlemmer til ved generalforsamlingen. Vi har også i bestyrelsen drøftet, hvorvidt torvet kunne indrettes på en måde, så Vi ved godt, at der er følelser knyttet til torvet i dets nuværende form og udseende, men det kunne da være godt, hvis ikke stort set hele torvet var forbeholdt trafikken, hvis belægningen i et indskrænket køreareal ikke støjede, hvis der var plads til fælles ophold for kvarteret, og hvis torvet var det sted, hvor vi og især vores børn trygt kunne krydse Kildevældsgade. Sådan et projekt tager tid og koster penge! Men hvis vi kan få lavet et oplæg, som vi på en kommende generalforsamling kan drøfte og principgodkende, så er det afgørende ikke at gennemføre det hele på en gang, men at have en plan, der kan aflive Jan Gehls helt rigtige pointe. Kalender 1. januar 2013 Kl : Nytårsfyrværkeri på Torvet Kl. 14: Nytårskur med sang i gaderne, start i Berggreensgade øst 16. januar kl. 20 Bogbyt, Vennemindevej februar kl. 14 Fastelavn, Berggreensgade 26. februar kl Generalforsamling, Svanemøllen Kaserne Kildens udgivelsesplan i 2013 Nr. 1 udkommer i marts Frist for indlæg: 10. marts Nr. 2 udkommer i juni Frist for indlæg: 15. maj Nr. 3 udkommer i september Frist for indlæg: 31. august Nr. 4 udkommer i december Frist for indlæg: 15. november Indlæg kan sendes til eller afleveres til redaktørerne. Kilden 2012/4 15

16 Bestyrelsesformand Ole Graugaard, Berggreensgade 60, T , M , Opgaver: Gader, fortove og renholdelse (ansv), YouSee (ansv), kontakt til Trafikgruppe Næstformand Benditte Skyhøj Olsen Hornemansgade 22, T , M Opgaver: Haver, hegn (ansv), facader (ansv) Chris Pethick Niels W. Gades Gade 34 T Opgaver: Fællesarrangementer Grete Kladakis H.C. Lumbyes Gade 52 T Opgaver: Renovation/ papircontainere (ansv) Jan Væver Kildevældsgade 13 M Opgaver: Kloakker/rotter/el/ vand (ansv), graffiti (ansv), YouSee Claus Engelsen H.C. Lumbyes Gade 61 T Opgaver: Hjemmeside (ansv) Desuden Dorte Nørby, Hornemansgade 15 Lars Bjerregaard Niels W. Gades Gade 44 T Opgaver: Kasserer, fællesarrangementer (ansv) Niels Ingvartsen Hornemansgade 29 T , M Opgaver: Materielforvalter Lise Fogh Berggreensgade 50 T , M Opgaver: Redaktør af Kilden (ansv) Ulla Liberg Berggreensgade 54 T Opgaver: Redaktør af Kilden Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, 16 Kilden 2012/4

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

2014/4. December. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Møde om vinduer, tage og isolering, 4. Håndværkerliste, 5

2014/4. December. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Møde om vinduer, tage og isolering, 4. Håndværkerliste, 5 2014/4 December Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Møde om vinduer, tage og isolering, 4 Håndværkerliste, 5 Interview med suppleant Merete H.M. Nielsen, 6 Mere havekunst, 7 Smedejernshegn, 8 Trappemaleri,

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

2012/1. Marts 2012. Leder, 2. Referat af generalforsamling, 3. En generalforsamling i 1897, 8. Nytårskur, 9. Forhaverne gør forskellen, 10

2012/1. Marts 2012. Leder, 2. Referat af generalforsamling, 3. En generalforsamling i 1897, 8. Nytårskur, 9. Forhaverne gør forskellen, 10 2012/1 Marts 2012 Leder, 2 Referat af generalforsamling, 3 En generalforsamling i 1897, 8 Nytårskur, 9 Forhaverne gør forskellen, 10 Det kan bliver småt for enhver, 12 Nyt fra Områdefornyelsen, 13 Her

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012...

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... Ved en lille sammenkomst, i kassererens have, uddeltes de traditionelle havepræmier, til de dygtige havelejere, som har vundet året dyst i veldyrket have. Årgang 3 nummer

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp«

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / SEPTEMBER 2009 d+ Levebrødet forsvinder + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Annelene

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere