Vi producerer tryksager med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi producerer tryksager med omtanke"

Transkript

1 1 2 / 2014

2 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600 Vejen Morten Munkesø sekretær / Oscar Yankee Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde Henrik Gabs Pedersen PU-formand Tornebakken 65, 2830 Virum sk.dk Palle Jørgen Christensen KDA-kontakt Søbakken 14, 8800 Viborg Thorbjørn Brunander Sund Oscar Yankee / webmaster / rally-pr Søndervang 13, 6862 Tistrup Ib Bentzien kasserer Høstbuen 65, Ballerup Vi producerer tryksager med omtanke... og det virker! Kontakt os på tlf PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management Medlemskab Medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben opnås ved indbetaling som følger: Ordinære medlemmer (ak vt flyvende og/eller ejer af KZ eller andet veteranfly) - incl. KDA-medlemskab: kr. 540 p.a. (>65 år kr. 415) Andre medlemmer passive og firmamedlemmer - excl. KDA-medlemskab: kr. 400 p.a. (>65 år kr. 275) Ordinære medlemmer, som er medlem af KDA i forvejen, behøver ikke at betale l KDA igennem KZ & V (oplys dit KDA medlemsnr. ved indmeldelse). INDBETALING - al d med angivelse af navn, adresse, telefonnr. og . - fra Danmark: kontonr fra udlandet: IBAN: DK BIC: RINGDK22 Tryk på Strandbygaard.dk Tryk - Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern Redak on Morten Munkesø (ansvarsh. redaktør) Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde Thorbjørn Brunander Sund (lay-out) Søndervang 13, Tistrup Kommerciel annoncering Materiale fremsendes som RGB eller usepareret CMYK i en PDF-fil (225 ppi) eller e er a ale. Priser 2014 (ex. moms): 1 helside: 2500,- ½ side (tværformat) 1380,- ¼ side 775,00 Rabat ved 4 indrykninger i samme format: 10% Ar kler og illustra oner Uopfordrede bidrag er velkomne. Fremsendes elektronisk gerne ledsaget af illustra oner i digital form (vedhæ ede JPEG-filer). Disclaimer Indholdet i ar kler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens / bladets holdninger, men står for den enkelte forfa er / bidragyders egen regning. Vig ge datoer Nr Deadline 15/1 1/4 1/8 1/11 Udgivelse 1/3 15/5 15/9 15/12 Ældre eksemplarer kan læses på ISNN

3 Hilsen fra formanden Af Bent Esbensen ALT er større i USA, siges det! Denne klumme skrives, mens indtrykkene fra det netop overståede Sun-N-Fun i Florida stadig kører forbi nethinden. Om det er jetlag eller almindelig søvnighed, der er årsagen, er ikke til at vide, men det er næsten umuligt at lade være med at dagdrømme sig tilbage til varmen, solskinnet og alle flyene. Selv om det selvfølgelig er flyene og de hermed forbundne aktiviteter, der er Sun-N-Fun s omdrejningspunkt, er der nu alligevel en anden ting, som imponerede os meget, nemlig alle de frivillige hjælpere, som får hele baduljen til at køre som smurt. Mette og jeg faldt i snak med en dame, som boede i Vermont til hverdag. Hun og hendes mand havde startet bilen, spændt campingvognen (lidt anden model end den typiske danske) bagefter og var kørt til Lakeland i Florida midt i december for at være med til at forberede Sun-N-Fun. De havde været der lige siden. Hun fortalte, at der var lidt over frivillige (ja, to tusinde), som hjalp til med at få pladsen sat i stand, sat hegn op, lavet PR og alt det andet, som skal til for at få show et i gang og holde det kørende. Ingen fik penge for det - den eneste betaling var en fri campingplads med vand og strøm i den tid, man var der. Alle havde deres pligter, der så vi vidt vi oplevede det blev opfyldt til punkt og prikke. Damen fortalte, at mange af de frivillige kom igen år efter år, og at de havde det virkelig hyggeligt sammen. Det var tydeligt, at de havde det godt med at være volunteers. Masser af smil, hilsener og vink til os gæster også sidst på ugen. Det var imponerende. Vi kan jo også herhjemme. Til Sun-N-Fun kommer der ca betalende gæster i løbet af ugen. Hvis vi sætter de frivillige hjælpere her i forhold til de ca betalende gæster, vi havde i Stauning sidste år, skulle vi have 30 frivillige i alt for at have samme relative bemanding. Det har vi så rigeligt, så her kan medlemmerne af KZ&V være glade for, at vi også har venlige, tjenstvillige klubkammerater, som laver sådan en fin weekend til os. Du kan jo også være med. Send en mail til Martin Olesen og fortæl, at du gerne vil gi et nap med. Jeg tør godt love, at du bliver kontaktet med et konkret forslag til en opgave, som du kan løse, så vi alle kan nyde et godt airshow til august. Det skal ikke nødvendigvis være hele weekenden, men hvis du f.eks. kan afse en time til at være opsyn ved hoppeborgen, ville det være en lille brik, som får puslespillet til at blive et hele. Når vi arbejder sammen, kan vi alt. Gensynets glæde På vejen mod Key West i Florida kom Mette og jeg forbi det lille museum, som de lokale EAA-medlemmer har lavet på lufthavnen på Marathon Key. Der står en DC-3 udenfor, så vi besluttede at kigge indenfor og hilse på. Vi blev vist rundt af en ældre fyr, som hævdede, at DC-3 eren var luftdygtig (jeg tvivler den har stået på samme sted i over 14 år. Du kan se den på Google Earth). Vi var oppe at sidde i cockpittet typisk amerikansk gæstfrihed! Da vi var ved at tage afsked, faldt mit blik på en stak gamle blade. På ét af dem var der en Beaver, som så bekendt ud, på forsiden. Bladene var til fri afbenyttelse og måtte gerne tages med, så jeg tog eksemplaret med og læste artiklen om flyet om aftenen: en smuk, bordeaux og hvid Beaver på straight floats. Nu så den endnu mere bekendt ud, så da jeg kom hjem forleden, kiggede jeg i en gammel logbog. Ganske rigtigt, der stod det: 5. august 1991; 0:20 times dual på N31357 i Ely, Minnesota! Jeg husker det, som var det i går. Gammel kærlighed ruster ligeså lidt som en De Havilland Beaver... Forside - Spitfire Mk 16 SE-BIR - pilot: Pär Cederqvist - set på Göteborg Airshow juni

4 Indkaldelse l Generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben Der indkaldes hermed til generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben. Generalforsamlingen finder sted i Hangar 4 på Stauning Lufthavn fredag d. 8. august 2014 kl. 17:00 18:30. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af beretning. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Fastsættelse af kontingent. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Flg. er på valg: Martin Bech Olesen og Henrik Gabs-Pedersen. Begge modtager genvalg. Idet Thorbjørn Brunander Sund sidste år indtrådte i bestyrelsen som suppleant, er Thorbjørn formelt på valg i år. Pga. voksende arbejdsbyrde i sit civile job, har Thorbjørn meddelt, at han ikke modtager valg. Ligeledes har Morten Munkesø besluttet, at han ønsker at forlade bestyrelsen. Der skal derfor nyvælges et bestyrelsesmedlem i stedet for Thorbjørn, og bestyrelsen skal suppleres til erstatning for Morten Munkesø. 6) Valg af revisorer. 7) Behandling af indkomne forslag. 8) Eventuelt. Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af dagsordenens punkter. Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlingsbeslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni. PROGRAM for KZ Rally 2014: Torsdag 7. august 2014 eftermiddag - Ankomster Fredag 8. august 2014 hele dagen - Ankomster 17-18:30 - KZ & Veteranfly Klubbens generalforsamling 19 - Hangarfest med spisning og livlig irsk-skotsk folkemusik fra Mac-K band (mulighed for besøg på Ringkøbing Fjord Jazz Festival) Lørdag 9. august Briefing af airshow piloter Airshow og udstillinger 19 - Hangarfest med spisning og levende musik (mulighed for besøg på Ringkøbing Fjord Jazz Festival) Søndag 10. august 2014 formiddag - Oprydning og farvel Nyt om KZ Rally og Stauning Airshow af Thorbjørn Brunander Sund I skrivende stund (sidst i påskeferien) har vi næsten styr på, hvilke fly der skal lave opvisning under airshowet. To af top-attraktionerne - Spitfire og YAK-3U - præsenteres i dette blad. Desuden forventer vi at se den norske og danske DC-3, Chip-Chaps, RV-ators, Broussard, T-17, L-29, Flymuseets formation, et veteransvævefly-slæb, Anders-fra-Randers jetbil, modelfly o.m.a. PR-maskineriet med plakater, radiospots, Facebook-kampagner, annoncer o.l. er ved at blive kørt i stilling. Der udsendes i nær fremtid en ny runde invitationer til udenlandske piloter og flyveklubber, da tilmeldingerne af fly indtil nu har været lovligt sparsomme. Up-to-date information Du kan løbende holde dig orienteret om tilmeldinger, airshow program og andre nyheder på og vores to Facebook-sider og www. facebook.com/stauningairshow Brug for reklame og tilmeldinger Vi har meget behov for, at alle vores medlemmer er aktive med at sprede det glade budskab om vores airshow til alle venner og bekendte - fx ved at dele vores opslag på Facebook-siderne. Vi har ikke et 6-cifret PR-budget, så al gratis reklame er velkommen! På hjemmesiden kan du downloade vores invitation på dansk, engelsk og tysk - lige til at printe ud og hænge op eller videresende til andre som PDF-fil. Desuden vil vi opfordre piloter, som har tænkt sig at deltage i rallyet en eller flere dage at melde sig til allerede nu. De vil løbende blive opført på en liste på vores rallyhjemmeside. Mere mad og plads til flere biler Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ingen var tilfredse med forholdene omkring catering under rallyet sidste år. Vores leverandør - Restaurant Stauning Havn - har lovet et helt andet forsyningsniveau i år - og samtidig et meget rundhåndet sponsorbidrag, som er medvirkende til, at vi kan præsentere to prominente warbirds samme år. Flymuseet har udarbejdet en plan, som gør parkering mere smidig og med større kapacitet, og politihjemmeværnet vil hjælpe med bedre trafikafvikling. 4

5 Rally Info, Stauning Lu havn, 6900 Skjern (fax: ) TILMELDING 47. Int. KZ-Rally, Stauning Lu havn august 2014 PERSONLIG INFO OVERNATNING Navn: Tlf.: Jeg ønsker at campere på lu havnsområdet: i telt Adresse: Ankomst: FLYOPLYSNINGER Jeg deltager uden fly. Jeg deltager med fly. Type: Reg: Afrejse: Årgang: Total d (stel): Jeg ønsker deltagelse i præsenta onsflyvning. Jeg ønsker mit fly med i flybedømmelsen*. DELTAGELSE I AFTENARRANGEMENTER Jeg ønsker at deltage i fest-middagen fredag a en med personer á kr. 150,-/20 euro. i campingvogn Der findes mange hoteller, sommerhuse, vandrehjem og værelser i området. Deltagerne bedes selv sørge for reserva on. Ved valg og booking: prak sk-informa on-om-overnatning Har du brug for hjælp, kan du kontakte Rally Info Stauning Lu havn, tlf.: RALLY-GEBYR FLY (inkl. pilot): kr. 100,-/15 (passagerer kr.100,-/15 /person) - gra s starter og landinger i rallydagene inkluderet UDEN fly kr. 100,-/15 pr. person (ledsagede børn u/12 år, gra s) Campingvogn eller telt: Kr. 100,-/15 euro Ved betaling udleveres adgangstegn Entré l publikumsområde lørdag, kr. 100,-/15 pr. person (inkluderet i rallygebyr) NB: Send ingen penge på forhånd. Betaling sker ved registrering i Rally-Info ved ankomst. Dato: Jeg ønsker at deltage i rally-middagen lørdag a en med personer á kr. 150,-/20 euro. Underskri : Børn under 12 år halv pris Middagen betales direkte l serveringspersonalet *) Husk at udfylde bedømmelsesskema og lægge det i den gule postkasse i rally-info! ASSISTANCE VED KZ-RALLY 2014 Jeg kan yde assistance i rallydagene på følgende Datoer Tider VIL DU IKKE KLIPPE I DIT MEDLEMSBLAD - gå on-line på og lmeld dig der! 5

6 Svæveflyvecenter Arnborg. Desuden skal rallyet være en manifestation af og støtte til det flyvehistoriske bevaringsarbejde, der allerede har fundet sted i Vintage Glider Clubs 40-årige og Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs 25-årige virke. Ved hjælp af pressen, som indbydes til rallyet, ønsker vi at fremme interessen for og tilgangen af nye medlemmer til svæveflyvning som sport og fritidsinteresse. VGC rallyet på Arnborg støttes af KDA og Herning Kommune. Der er desuden håb om en række sponsorater. Selve afviklingen af rallyet kommer til at foregå ved frivilligt, ulønnet arbejde fra et hold på entusiastiske personer med tilknytning til dansk svæveflyvning. De vil løse alle opgaver med administration og stå for det praktiske med afvikling af de mange flyvninger, markorganisation, fly-hentning, wire-hentning, spilkørsel og opslæb med motorfly osv. Hver dag kl. 10 vil der blive afholdt pilotbriefing med gennemgang af dagens vejr og flyvemæssige procedurer samt annonceret konkurrencer og sideløbende arrangementer med bl.a. dansk aften, international aften, foredrag, møder m.v. eller alternative forslag til udflugtsmål i lokalområdet. I forbindelse med rallyet er der oprettet en hjemmeside, hvor bl.a. program, priser, annoncer og nyhedsopdateringer bringes løbende - Den verdensomspændende interesseorganisation for historiske svævefly, The Vintage Glider Club, holder sit 42. Int. Rally på Svæveflyvecenter Arnborg syd for Herning august Arrangør er Dansk Svæveflyvehistorisk Klub (DASK) og Dansk Svæveflyver Union i forening. Der forventes deltagelse af op til 100 velbevarede historiske svævefly fra 1930 erne og fremad med 300 piloter og ledsagere fra 25 nationer. Nogle af de store lande i Europa har siden klubbens stiftelse i 1973 stået for arrangementet op til 4-5 gange. For Danmarks vedkommende er det første gang i rollen som vært. Det er arrangørens mål at skabe et storslået og farverigt rally med et flyvehistorisk forum, intens flyveaktivitet og masser af gode oplevelser for alle deltagerne i en afslappet international atmosfære. Det er visionen at sætte Dansk Svæveflyver Union på verdenskortet som en seriøs og kompetent arrangør af dette stævne, så Danmark også i fremtiden kan blive betroet at stå for internationale arrangementer og konkurrencer på Da der er tidsmæssigt sammenfald mellem VGC/DASKs internationale rally og Veteranflyklubbens eget rally - med blot 50 km s afstand - er det oplagt at besøge hinanden. Der arbejdes p.t. på muligheden for en fælles flyve-udflugt fra Stauning til Arnborg under rallyet, og vi regner med, at nogle af veteransvæveflyverne kommer på genvisit i Stauning. 6

7 KALENDER 2014 I denne trykte kalender bringes af pladshensyn kun danske og nære udenlandske flybegivenheder. I vores on-line kalender (www.veteranflyklubben.dk > Kalender) finder du et meget bredere udvalg af alle arrangementer, som vi får kontakt med samt beskrivelser, links og opdateringer. 24. maj - Åbent Hus, Holbæk Flyveklub 21. juni - Pøl Flyveklub 50 år 22. juni - Danish Air Show, Flyvestation Karup juni - Piper Cub Træf, Rendsburg 28. juni - Piper Cub Træf, Pøl 28. juni - Dæk og Vinger, Skive Lufthavn juni - Fly-In og Flygfest - Eslöv, Sverige 5. juli - Samsø og Endelave Flyvepladser 50 år 2. august - Veterantræf, Grønhøj 2. august - Fly-in - Wyk, Tyskland august - Veteransvævefly Rally, Arnborg august - KZ-Rally & Stauning Airshow august - Piper Cub træf, Endelave 23. august - Åbent Hus, Grønholt Flyveplads 7. september - Aeronautisk Dag, Avedøre Veterantræf Grønhøj af Orla H. Graversen 2013 var det sjette år, Veterantræf på Heden blev afviklet, men pga. kraftig sidevind måtte vi desværre aflyse deltagelse med veteranfly. Vi håber på bedre vejr i år, og du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen 2. august! Der kommer masser af veteranbiler, -motorcykler og forhåbentlig veteranfly. Start og landing foregår på Hedens Golfklubs areal ved hul 1. Arealet er let kuperet med bevoksning relativt tæt på banen, og desuden er der ret høje træer i vestenden og bygninger med bevoksning i østenden. Derudover lavede man i 2013 en bunker (sandhul) tæt på landingsbanen, så deltagelse er selvsagt kun for rutinerede piloter og kun i veteranfly. Landing skal ske efter kl. 10, og der er mulighed for at købe morgenkaffen på pladsen. Kroejer på Grønhøj Kro, Gregers, har lovet, at han igen i år giver frokost til pilot og passager i golfklubbens klubhus. Tilmelding SKAL ske via SENEST 28. juli til: Tilmeldingen skal indeholde: Navn & adresse / Tlf.nr. (helst mobilnr.) / Antal deltagere / Flyets registrering / Flytype / Start flyveplads. Der kan max. deltage 15 fly, og de tilmeldte vil nogle dage før veterantræffet få tilsendt briefing-materiale + et kort over området. Vel mødt og god sommer! Kenneths Piper L-4 i ny invasionsbemaling af Kenneth Maigaard Jeg har igennem det seneste år forsøgt at gøre min Piper L-4 lidt mere warbird-agtig. Jeg forsøgte mig først med camouflagefolie, og det medførte, at jeg fik lidt bemærkninger med på vejen (forståeligt nok set i bakspejlet). Efterfølgende har jeg researchet på mit fly og kan med sikkerhed sige, at det fremstår nu som et meget autentisk eksemplar og med historisk korrekthed. Det har været det hårde slid værd, og jeg er selv meget tilfreds med resultatet. Jeg glæder mig til at vise mit aeroplan frem til forskellige airshows. 7

8 The Sky is not the Limit YAK-3U F-AZZK af Thorbjørn Sund / fotos - via Yak Association 54-årige Rick van der Graaf blev opslugt af flyvning allerede i en alder af 5 år, mens han legede med modelfly. Han fik flyvecertifikat som 25-årig og startede som airshow-pilot som 30-årig. Siden da har han opnået erfaring på Focke Wulf P149D, Boeing Stearman, Klemm 35, Ryan PT 22, Tiger Moth, YAK 11 og nu senest YAK-3U. Hans drøm om at flyve var nær blevet smadret af en motorbrand under flyvning over åbent hav med efterfølgende nødlanding på vandet, men han slap uskadt. Siden 1994 har han specialiseret sig i formations-aerobatic i Piaggio 149 som en del af Seagull Formation Team. Han og hans team har stor erfaring med at reparere og vedligeholde veteranfly. Denne erfaring fik de god brug for, da Rick efter lang tids grundig research i 2005 købte et YAK-3U restaureringsprojekt i Reno, Nevada. Der manglede motor og propel, men at få fat i en original Shetsov Ash82 motor var urealistisk, så han besluttede sig for at anvende en 1200 HKs Pratt & Whitney R1830/92. Sammenbygningen af flyet krævede næsten 2 års hårdt slid. Under første korte prøveflyvning måtte Rick erkende, at hans nye fly ikke var noget blidt hunkønsvæsen ( my little Nikita ), men snarere en firebreathing dragon. På 6 sekunder accelererede det fra kts! Før han fik set sig om, var flyet i luften og nåede 270 kts. Flaps og understel kan kun sættes ud under 160 kts, så det krævede en del twisting and turning at få styr på flyet og komme ned på anflyvningshastighed til den 1200 m. lange bane. Der var 3 meter tilbage, før YAK en holdt stille... YAK-3U er et af den russiske flykonstruktør Aleksandr Yakovlevs mesterværker. Han valgte at bruge traditionelle materialer (træ, lærred og svejsede stålrør). Alle YAK fly blev designet som high performance jagere. At flyve dem var ikke nogen let opgave, og urutinerede piloter havde mere end nok at gøre med at komme helskindet ned igen. Men i hænderne på veltrænede piloter var YAK erne formidable våben. Når de ikke har fået nogen stor plads i flyhistorien, skyldes det ikke mindst, at mange russiske piloter under den Store Patriotiske Krig ikke fik så grundig træning, at de blev fortrolige med flyenes egenskaber. Veteranpiloter fra Normandiets Nieman Squadron fik mulighed for at sammenligne YAK med Spitfire i en simuleret luftkamp. Da de blev spurgt, hvilket fly de foretrak, svarede de samstemmende: YAK! Rick siger om det at flyve warbirds: Flying these old warbirds is not easy; they are very unforgiving and require a lot of tender love and care. Flying these airplanes takes up time and requires everybody to pitch in; especially the wife and kids. Without the support of one s family your dream will remain just that! Vi glæder os til, at Rick van der Graaf vil vise sit unikke fly frem på himlen over Stauning 9. august. Læs mere på 8

9 Spi ire Mk XVI SE-BIR af Thorbjørn Sund / fotos - TS og Thomas S. Damm Vi er meget stolte af, at der for første gang i Stauning Lufthavns historie vil lande en Spitfire til Airshow 9. august. Piloten er den meget erfarne 65-årige Pär Cederqvist, der sammen med sin hustru Jasmine (airshow-kommentator, pilot og kunstner) blev valgt til Årets Flyver 2012 i Sverige. Pär Cederqvist er kendt som airshowpilot. Han har været pilot i Flygvapnet, renoveret fly og i mange år fremvist sin egen Tiger Moth til airshows. Da Bertil Gerhardt tragisk omkom for et par år siden med en Spitfire, var det naturligt at opgradere Pär til chefpilot for BILTEMAs Spitfire og Mustang (han flyver også firmaets Citation CJ2). Pär er desuden deltids-instruktør på Trafikflygerhögskolan på Ljungbyhed. BILTEMAs Spitfire RW386 (NG-D) er en LF Mk.XVIe, som er næsten identisk med en Mk. IX. Den blev bygget i Castle Bromwich og leveret til Royal Air Force Brize Norton 2. aug Efter kun 3 års aktiv tjeneste blev den taget ud af drift og gennem nogle år anvendt til teknikertræning som såkaldt instructional airframe. Efter pensionering fra RAF førte flyet en lidt omflakkende tilværelse i diverse depoter og magasiner. En gennemgribende og langvarig restaurering blev påbegyndt i 1992 og kronedes med succes ved første prøveflyvning fra Duxford 2. marts udført af Lee Proudfoot. 30. maj 2007 landede flyet på Ängelholms flygplats - erhvervet af den nuværende ejer, BILTEMA. Gennem de seneste fem år har Pär Cederqvist fløjet ca. 250 timer i Spitfiren: Den flyger bra, den svänger bra. Det är lika läckert som der ser ut, fortæller Pär, der også fra tid til anden flyver BILTEMAs P-51 Mustang. Vickers Supermarine Spitfire Mk. XVI Motor: Packard Merlin HK Spændvidde: 11,2 m Længde: 9,6 m Max. startvægt: 3,4 ton Max. hastighed: 660 km/h Max. rækkevidde: 815 km märks inte minst när man startar motorn, då Mustang går igång lite sakta medan Spitfire varvar upp direkt. Gyralkrafterna från propellern är följaktligen lite mer markanta i Mustang, den går lite mjukare i luften medan Spitfiren är mer stötig och kan vara lite jobbig att flyga när det är mycket turbulens, fortæller Per om forskellene mellem de to fly. Begge fly har den klassiske Rolls Royce Merlin-motor, som blev udviklet i England. Samma motor blev også produceret i USA under navnet Packard Merlin. De første versioner ydede omkring 900 HK, men senere forbedringer på motorerne gør, at de kan præstere næsten 1700 HK. Kilder - / Spitfiren väger mindre än Mustang, vilket gör den smidigare i luften. Dessutom ger vingens utformning Spitfire bättre egenskaper i låga hastigheter. Mustang har metallpropeller med mer massa än träpropellern i Spitfire. Det 9

10 Det gør jeg aldrig igen... sagde jeg, da restaureringen af min Aeronca var færdig i Men hvis nu jeg skulle gøre det igen, skulle det være en PA af Bent Esbensen (BES) Ovenstående bemærkning faldt i hyggeligt samvær og blev hørt af min gode ven Steen Asmussen. Der gik et par år, men en dag i 2002 ringede telefonen. Det var Steen, som sagde: Nu har du chancen for at få et PA- 12 projekt. Ole på Padborg Flyveplads er ved at rydde op i hangaren, og han har et projekt, du kan få billigt. Jeg har altid været for nem, når ordene billigt og fly optræder i samme sætning, så jeg kastede mig på fruens motorcykel og drønede (nå ja, det var en Honda, så futtede) til Padborg for at beskue vidunderet. I hangaren befandt sig - udover er par nogenlunde genkendelige forhenværende fly - en stak forvredent metal og plexiglas, som lå på gulvet. I første omgang troede jeg, at det var noget, der var fejet sammen for at blive smidt ud, men med lidt vejledning fra Steen kunne jeg godt se, at der måske kunne blive en flyvemaskine ud af stakken. Efter indviklede forhandlinger med Ole var jeg ejer af noget, som mest lignede varebeholdningen i en lillebitte Har du givet PENGE for det? produkthandel Jeg drog stolt hjem til Mette og berettede, at jeg havde købt et fly mere der skulle bare lige skrues lidt på det, så ville det være fint. Større og hurtigere end Aeronca en og med mere bagageplads. Fint! sagde Mette. Idet fruens bil på det tidspunkt var den eneste i husstanden, der var forsynet med anhængertræk, blev hun inddraget i projekt afhentning af fly. Vi var en kortege på to biler og to kæmpeanhængere, som kørte til Padborg for at afhente det gode køb. Jeg husker stadig Mette s ansigtsudtryk, da hangarporten blev rullet til side, og sollyset ramte skrammelstakken på gulvet. Har du givet PENGE for det?, var den entusiastiske og opmuntrende kommentar. Efter at have forsikret fruen om, at det skam var et fly af ædel byrd, som lå der, og at den får vi hurtigt sat sammen, læssede vi hele herligheden på de to trailere og kørte hjem. Konversationen på hjemturen var sparsom. Projektets mange dele blev omhyggeligt installeret i hangaren i Varde. De næste par uger gik med at finde ud af, hvad det hele var for noget. Flyet havde været brugt til slæb af svævefly i Tyskland som D-EFBA. Sidste flyvning var i 1971, formentlig med en pilot, som havde gabt over mere, end... I hvert fald lignede vingerne proptrækkere, og de dele herfra, som kunne bruges, var hurtigt overset. Lang tids grundigt studium af hjemmesiden havde givet en hel del bekendtskaber i Alaska og Canada, hvor man for alvor bruger PA-12 og -18 ude i bushen. Det var fascinerende at læse om alle de godt udtænkte modifikationer, som mange års erfaringer havde 10

11 Stellet blev renset og malet bragt til veje. Listen over de ændringer, som var nødvendige at have, blev hurtigt lang: * 150HK * flaps * vortexgeneratorer * floatplane-dør * L-21 vinduer * PA-18 hale * omlægning af kontrolwirer for højderor, så man kan have bagage i hele bagkroppen * større instrumentpanel med gyroinstrumenter og en ordentlig radio og transponder * og sidst, men ikke mindst, Alaskan Bush Wheels. De sidste blev aldrig til noget, idet prisen for et sæt nye hjul med dæk ville være ca. DKK ! Nå, men projekter laver jo ikke sig selv, så vi gik i gang. Ansøgning om byggetilladelse blev afsendt, og tilladelsen Klar til prøveflyvning med behørig formaning om, hvad der skal til for at opnå en flyvetilladelse blev snart modtaget. Værksted og projekt blev inspiceret af kontrollanten, og så kunne festen begynde. Vi startede med stellet. Det blev ret hurtigt sandblæst og primet med en svejseprimer, så vi kunne begynde at reparere og modificere det. Så kom der noget andet i vejen, så da vi et par år senere kom til at kigge på, hvor meget der skulle svejses på stellet (jeg hverken kan eller må svejse selv), var det ret hurtigt klart, at det ville blive næsten ligeså billigt (!) at købe et nyt stel i USA. Så kunne vi få ét af 4130-stål og med alle de ønskede modifikationer indbygget fra starten. Vi fik en diagonal over cockpittet, så vingerne ikke kan trykkes ind i kabinen ved evt. havari. En såkaldt cathedral erstattede diagonalen over bagsædet, så loftshøjden kan udnyttes maksimalt ved lastning og losning af bagage. Et dogleg i diagonalen bag det egentlige bagagerum bevirker, at man nemt kan få bagagen agterud i det nu forlængede bagagerum (i to etager!). Et par ekstra rør i bagkroppen forstærker denne, så den større motors slipstrøm på den større hale ikke vrider kroppen. L-21 vinduerne gør det muligt at se opad og giver et meget bedre udsyn bagud. Desuden er kabinen meget mere lys Gulvet var det første, der blev lavet 11

12 Mette blev skrap til at sy ribber og indbydende for passageren end den med de originale D-vinduer. Jeg havde mødt producenten af FAA-PMA fuselagerne på Oshkosh, og det endte med, at der dukkede en stor lastbil op med en KÆMPE trækasse til os. Kassen fyrede vi med hele vinteren. Stellet blev renset og malet efter alle kunstens regler, og så kunne byggearbejdet begynde. Gulvet af mahogni-finér var det første, der blev lavet. Alle småting som pedaler, styrepinde, gashåndtag osv. var blevet blæst og malet hen ad vejen, så det var en dejlig fornemmelse at kunne begynde at samle noget. Stakken af pakker med nye dele fra Univair og Aircraft Spruce blev større og større, og det er min fornemmelse, at jeg var anledning til udbetaling af generøse julegratialer i begge firmaer. Imidlertid kom der hele tiden noget i vejen for projektet, så det stod i lang tid, hvor der ikke rigtig skete noget, indtil jeg indså, at jeg var nødt til at få lidt hjælp, hvis der skulle blive et fly ud af det. Det første delprojekt med indforskreven hjælp var vingerne. Min gamle bekendt, Mark Masters fra England, som havde restaureret Aeronca en, kom herover og hjalp med at få vingerne lavet og tilpasset flykroppen. Da en PA-12 er født uden flaps, var der en mængde modifikationer, vi var nødt til at lave. Det tog ca. tre gange så lang tid, som jeg havde regnet med, og var 10 gange så svært at få til at virke. Der er meget lidt plads til wirerne i vingen, når der både skal være styrewirer og bellcrank til flappen. Det kom dog på plads og de næsten færdige vinger blev stillet på lager i hangaren. Senere kom Peter Zier og hjalp mig med at gøre dem færdige til beklædning. Så kom turen til kroppen. Jeg var helt på det rene med, at jeg ikke ville kunne lave en indvendig beklædning af aluplader i en standard, som jeg selv ville være tilfreds med. I mangel af en ønskefé henvendte jeg mig til en troldmand i stedet, så Peter har også lavet de meget fine beklædningsplader i kabinen. Instrumentpanel og en hel del andre stumper kom også fra Peters hånd, og sandelig om ikke kroppen en dag var klar til at blive beklædt. Det ordnede Peter og jeg i løbet af en lang weekend. Vingerne skulle jo også beklædes. Heldigvis har en af mine gode venner en forkærlighed for veteranbiler og har til formålet en opvarmet garage. En af bilerne skulle til maler en vinter og så var der lige plads til to vinger og et par beklædere. Det var ren luksus at kunne stå inde i varmen og arbejde med store flydele. Mette blev rigtig skrap til at sy ribber. Ror, flaps og haleplaner blev beklædt hjemme i kælderen. Hurra for Stewart Systems vandfortyndbare lim! En anden bekendt har et autolakereri. Han har lastvognskabiner, som er store nok til, at en flykrop og samtlige ror og haleplaner kan være der på én gang. Det var den store malefest. Et par uger senere var vingerne klar til maling, og så gik det løs igen. Spændingen var stor, da vi holdt rejsegilde i hangaren. Vingerne kom på, og det hele så ud til at passe sammen. Efter montering af vinger, haleplaner, ror og flaps gik slutspurten ind. Montering af motor og fremstilling af et ledningsnet fra scratch var ikke paratviden, så der skulle spørges, lyttes og læres. Heldigvis var der også på disse områder tålmodige og venlige mennesker, som gerne ville hjælpe. Nogle af opgaverne var sjovere end andre. Monteringen af Micro Aero s vortex generatorer var en god oplevelse. Kittet var det mest komplette og gennemførte, jeg endnu har set. Selv blyanten var med..! Efterhånden så flyet mere og mere komplet ud, og der kom en dag, hvor kontrollanterne mente, at de godt kunne risikere at anbefale projektudvalgets formand at skrive en prøveflyvningstilladelse. Med den i hus og behørig coaching fra en rigtig bush pilot var vi klar til prøveflyvningen, som fandt sted 18. juni elleve år efter, at vi havde hentet projektet i Padborg. Det var en stor tilfredsstillelse at flyve i det fly, som så længe havde bemægtiget sig næsten alle til rådighed stående Elsystem bygget fra scratch 12

13 Montering af vortexgeneratorer ressourcer både økonomiske og tidsmæssige. Nu var der et substantielt resultat af alle anstrengelserne, ærgrelserne og udgifterne. Det stod klart, at det havde været det hele værd, selv om jeg aldrig fik set et eneste afsnit af Vild med dans eller X-faktor. Men jeg gør det altså aldrig mere Efterskrift Formålet med BL 2-2 ordningen er bl.a., at den skal give lejlighed til at lære noget nyt. Det er helt sikkert tilfældet. Takket være gode, tålmodige venner har jeg lært en masse færdigheder, som var nødvendige for at gennemføre projektet. Flinke mennesker i ind- og udland har hjulpet, når det var nødvendigt, så vi faktisk blev færdige og kom ud at flyve. Det ville ikke have været muligt uden hjælp fra: - Peter Zier, hvis eminente håndværksmæssige kunnen har sat sit præg på flyet og hvis overbærende tålmodighed som støttepædagog, når humøret var i bund, hjalp mig igennem projektet. - Bent Iversen, som ikke alene hjalp mig med at finde en næsten ny og helt fantastisk motor, men som også i mange år har vist overbærenhed med min klunsermentalitet, når jeg står på hovedet i brokkassen på værkstedet, og stor tålmodighed med 117 sikkert virkeligt tåbelige spørgsmål, når min mangel på faglighed stikker hovedet frem. - Bent Nielsen, som altid (uden undtagelse) åbner sit domicil og stiller sine faciliteter til rådighed for sagen. Høflig, deltagende og nysgerrigt interesseret i gammel teknik og altid klar med en hjælpende hånd, når det og det er det ofte er nødvendigt. - Jan Arpe og Bent Petersen, som med de gamle fagfolks indsigt og erfaring har givet mange nyttige tips og fiduser og som har vist vejen ud af mangen en blindgyde. - Hardy Vad med sin sans for humor, som kom i god anvendelse under Hardy s virke som kontrollant på projektet. - Dieter Betz, som med urokkelig ro og stor autoritet hjalp med at få den allerførste prøveflyvning til at foregå i god ro og orden og nogenlunde efter planen. Der er mange flere, som i årenes løb har hjulpet med stort og småt men den, som har hjulpet allermest og uden hvis stadige hjælp og støtte intet havde været opnået, er selvfølgelig fru Mette. Hun er en ægte ATW (Airplane Tolerant Wife)! Sidst, men ikke mindst har Steen Asmussen været skyld i hele denne historie. Jeg er sikker på, at han sidder på sin sky et sted og smiler og vinker (med en cola i hånden), når vi flyver forbi! Rejsegilde i hangaren 13

14 Det Gamle Arkiv: Piper Cub - af Sten Weidinger Jessen I mit arkiv af gamle flyblade, -bøger og her-og-derfra, har jeg fundet lidt om Piper Cub en, som jeg håber vil interessere. Annoncerne fra FLYVEBLADET er fra august og juni 1939 og er vist nogle af de allerførste eksempler på markedsføring af amerikanske privatfly, samlet i Danmark. Profiltegningerne, som vi bringer i næste nummer af Oscar Yankee, har jeg fået fat i ved et tilfælde i forbindelse med min interesse for modelfly. Jeg er ikke klar over, hvor tegningerne kommer fra, eller hvem der er mester for dem. Skulle jeg have krænket nogen ophavsret, beder jeg om forståelse og forhåbentlig tilgivelse. Den ultra korte historie om det kortvarige danske Cub eventyr begynder i 1937 Den dansk-amerikanske ingeniør Jack Hedegaard erhverver agenturet for Taylor Cub for Europa, og ideen var at etablere en samlefabrik for Cub-fly i Danmark. Den flyinteresserede Christian Bohnstedt-Petersen blev involveret. Firmaet Cub Aircraft Co. Ltd blev etableret, og Lundtofte Flyveplads blev lejet af Krigsministeriet. To hangarer blev opført, og i begyndelsen af 1938 blev de første 10 fly færdigmonterede og indfløjet. Der blev også oprettet en Cub-flyveskole, hvor omkring 40 elever opnåede flyvecertifikat. Du kan læse mere i bogen Der var engang en flyveplads, udgivet i 1985 af Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune og gengivet på klubbens hjemmeside med særlig tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Også en vandflyver Der var tidligt planer om også at sælge Cub med pontoner til de andre skandinaviske lande med mange søer og fjorde. Men denne konfiguration nåede ikke at få ordentligt fat i markedet, inden det hele var slut. Slut 1. september 1939 Det tyske overfald på Polen blev bogstaveligt talt startskuddet til anden verdenskrig, og hermed var det slut med privatflyvning overalt; og Cubfirmaet kunne blot slukke og lukke. Se mere på website Alle de viste illustrationer kan ses og hentes i god opløsning på KZ- og Veteranflyklubbens website - Klik på Det Gamle Arkiv under fanen Klubblad. Højere opløsning? Har du brug for profiltegningerne i højere opløsning, er du velkommen til at kontakte mig via mail: 14

15 før og senere... 15

16 O-619 restaureres tekst og fotos - Steen Lee Christensen I Strut Nordjylland flyver vi med to spændende veteranfly: en ex-rdaf KZ VII O-619 (OY-ATM) og en DHC-1 Chipmunk (OY-DHJ). O-619 var oprindeligt stationeret på Flyvestation Aalborg, så det er derfor med en vis stolthed, at vi i Strut Nordjylland kan holde den flyvende her - netop fra de startbaner, hvor den i sin tid havde sin operative tjeneste. Der er lavet en kontrakt mellem Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS) og Strut Nordjylland om, at vi kan operere O-619, så længe den holdes i flyvende stand. Hvis/når vi ikke længere er i stand til dette, skal O-619 leveres tilbage til Flyvevåbnet. Vores Chipmunk opereres på lignende vilkår, idet den ejes af Danmarks Flymuseum. Strut Nordjylland har for Danmarks Flymuseum gennemført en total restaurering og opbygning af OY-DHJ efter et havari. Vi har således vedligeholdelses- og brugsret over flyet. Strut Nordjyllands medlemmer kommer med forskellige baggrunde som fx flymekanikere, piloter, teknikere og andre specialer, der alle trækkes på, når der arbejdes med de ældre fly. Vi har dog alle det til fælles, at vi er interesseret i at arbejde med og flyve i veteranfly. Det daglige arbejde med vedligeholdelse og renovering af flyene varetages primært af aktive pensionister. Men også medlemmer, der stadig er aktive på arbejdsmarkedet, giver en hånd med i arbejdet. Med hjælp fra Flyvevåbnet blev flyet vendt om Den ser noget slukøret ud. OY-ATM (619-O) ligger på ryggen ved indflyvningslysene til bane 26R i Aalborg FORÅRET 2012: 14. marts var en smuk forårsdag med rigtig flot flyvevejr - en perfekt dag til at lufte vores veteranfly. O-619 var netop blevet klargjort efter en kold vinter, og sidst på eftermiddagen lettede O-619 fra bane 26R på Flyvestation Aalborg og satte kursen mod nord langs vestkysten. Efter ca. en times flyvning var det atter tid at sætte hjulene på asfalten på Aalborg Lufthavn. Da der var en let brise fra vest, blev der planlagt landing på bane 26R. Solen var ved at gå ned i vest efter en rigtig smuk dag, og solens stråler glimtede i den gamle frontrude, så piloten havde svært ved at se lige frem, hvor landingsbanen lå. Han valgte derfor at finde vej til landingsbanen ved at se ned til venstre. Da han var nået ned i lav højde, opdagede han, at det ikke var banen, der var under ham, men indflyvningslysene. Han kunne dog ikke nå at komme i luften igen og koncentrerede sig derfor om at lande og at undgå at ramme de pæle, indflyvningslysene var monteret på. Dette lykkedes fint, men den bløde overflade gjorde Bent Lund er i gang med træarbejde på en af de to vinger, som vi modtog fra Flyvevåbnets Historiske Samling 16

17 Knud Johansson er igang med at måle om propelnavet er slået skævt efter uheldet landingsafløbet meget kort. Det ene hjul sank ned i jorden, og flyet væltede forlæns om på ryggen. Heldigvis kom piloten ikke noget til. Den efterfølgende dag var Flyvevåbnet til meget stor hjælp ved bjergningen af O-619, idet de kom med en stor lastbil monteret med kran. Efter afmontering af ror og flaps blev (nu 619-O) vendt om, så den stod på egne ben, og man igen kunne læse registreringen O-619 korrekt. Bjergningen blev besværliggjort af det bløde terræn, men efter en del forsøg og besvær lykkedes det endelig at få flyet vendt om og op på lastbilen - og siden transporteret tilbage til vores hangar. Skaderne på flyet omfattede bl.a: -Hovedbjælke i begge vinger knækket -Propel bøjet -Motor skal have en Shock Load Inspection m.m. -Front- og top-ruder ødelagt -Sideror bøjet -Understelsben bøjet m.m. FHS blev orienteret om uheldet og skadernes omfang. FHS tilbød Strut Nordjylland at overtage en anden KZ VII mod til gengæld at renovere O 619 til udstillingsbrug. Vi tyggede lidt på tilbuddet her i Aalborg, men set i historisk lys kom vi frem til følgende: O-619 har tilhørt flyvestation Aalborg i hele sin aktive tjenestetid, og vi mente derfor at den skulle forblive på Aalborg. Altså var det en komplet genopbygning af flyet. Efter uheldet blev fuselagen målt op, uden at der blev konstateret skævheder. Alle ruder er udskiftet med nye, og der er syet og monteret nyt indtræk i kabinen. Efter at skadernes omfang var gjort op, begyndte arbejdet med at skaffe reservedele, hvilket jo ikke er så let med et fly fra 40 erne. FHS lå heldigvis inde med en del af de mest vitale emner, som vi gladeligt tog imod. Herudover har vi selv købt ny frontrude, ceconite (syntetisk lærred), dope, diverse pakninger m.m. Forinden blev der oprettet en EXPERIMENTAL byggesag for O-619, så alle formalia var i orden. Af FHS har vi modtaget: -Konserveret motor (siden 1978). Ved eftersyn af motoren Den gamle motor er fjernet fra O-619 og afventer sin fremtidige skæbne O-619 til Åbent Hus på Flyvestation Aalborg. Heldigvis var den blevet tæt, da dagen bød på regn, regn og regn 17

18 Kai Thomsen og Poul Erik Laursen smører dope på ceconiten Bent Lund er ved at "stryge" ceconite fast blev der opdaget en revne i cyl. 5 og manglende kompression på cyl. 3. Cylinder 5 er udskiftet, og der er hjemkøbt og monteret nye stempelringe i begge cylindre. En prøvekørsel 23. oktober viste en motor, der gik perfekt. Det sæt vinger, som vi også hentede i Karup, er kritisk gennemgået. De nødvendige reparationer er udført, og efter at vores kontrollant havde inspiceret og godkendt dem, blev vingerne beklædt, syet, dopet og malet. Af andet arbejde kan nævnes: - benzintanke - trykprøvet og fuelmåler testet - slats - gammel maling/lærred renset af, beklædt med ceconite og malet - propel og spinner - monteret - sideror - monteret - sideruder - monteret - understelsben - slebet, malet og monteret - topruder - monteret - frontrude - monteret O-619 blev gjort "vandtæt", så den kunne deltage i Airshow Aalborg 2012 som Static Display. Desværre kunne vi ikke deltage i 100-året for dansk militær flyvning på Kløvermarken i august, som det oprindeligt var planlagt. Tilbage er økonomien i genopbygningen. Vi søgte KZfonden om tilskud til genopbygningen. Der fik vi at vide, at vi kun kunne få tilskud, såfremt KZ og Veteranfly Klubben kunne overtage flyet, når vi ikke længere ville operere det. Dette krav kunne vi ikke opfylde, idet O 619 jo skal tilbageleveres til FHS, hvis/når vi ikke er i stand til at operere flyet længere. Så der blev ikke nogen pølse ud af det skind. Vi har derfor brugt egne midler fra Strut Nordjyllands konto til restaureringen. Yderligere har en privatmand fra Hjørring meget generøst doneret kr. til restaureringen. De første måneder af året 2013 blev brugt til at dope og male de to vinger og slats, vi har fået fra FHS, ligesom højderor og sideror har fået nyt lærred og maling. Vi har også med hjælp fra lokale venner fået malet dayglow på Kai Thomsen renser gulvpanelerne for gammelt lim, før nyt "gulvtæppet" limes fast O-619 på græs - deviering af kompas. 18

19 Vores hangar og værksted. Chipmunk OY-DHJ i baggrunden var heldigvis flyveklar mens O-619 blev genopbygget vingerne, så de bliver så autentiske som muligt. Efter malearbejdet blev delene monteret på kroppen, og O-619 begyndte igen at ligne noget, man kunne flyve i. Herefter fulgte arbejdet med at montere diverse rorliner, fuelslanger m.m. - et arbejde, hvor der visuelt ikke sker så meget, men som jo er meget vigtigt. Efter 13 måneders arbejde var flyet egentlig flyveklar sidst i april. Men der er jo også noget, der hedder papirarbejde. Selv om vi følte, at vi havde nogenlunde styr på denne del, tog det ekstra tre måneder, før flyet endelig kunne inspiceres af to kontrollanter. De kunne efter en nøje gennemgang godkende, at flyet nu kunne begynde den sjovere fase i projektet - prøveflyvningerne. O-619 skulle igennem et 10 timers prøveflyvningsprogram, hvor den skal prøves/testes/kontrolleres i luften. Vores prøveflyvningstilladelse var gyldig fra 12. oktober Lørdag 12. oktober, hvor vi skulle flyve O-619 for første gang, mødte vi op til en smuk efterårsdag med perfekt flyvevejr - sol fra en klar himmel, let vind lige ned ad banen, det bliver ikke meget bedre! Flyet blev klargjort. Knud Johansson kravlede spændt ind i cockpittet, lavede diverse check og startede motoren. Han taxiede ud til bane 08L, gennemførte de sidste punkter på checklisten, linede op på banen og gav gas. Venstre vinge klar til beklædning O-619 var klar og løftede hurtigt halen, og pludselig var den i luften. For at forevige turen fulgte Kai Thomsen (fotograf ) og undertegnede efter O-619 i vores Chipmunk. Nu skulle det vise sig, om de mange timers arbejde i hangaren havde genskabt de gode flyveegenskaber, som kendetegner en KZ VII. Efter ca. 35 min landede O-619 igen på bane 08L. Flyvningen forløb stort set til alles tilfredshed. De eneste anmærkninger var, at den hang lidt med venstre vinge, og at motoren rystede lidt ved 2300 omdrejninger. Vi arbejdede efterfølgende med at justere angle-of-incidence på højre vinge og afbalancerede propellen. Vi forventede, at O-619 hurtigt er på ret køl og uden rystelser, så vi kunne komme videre i prøveflyvningerne. Vores mål for 2013 var at O-619 skulle være flyvende inden årets udgang. Det mål har vi nået! Vores mål for 2014 må så være mere flyvning og mindre arbejde! Mindre arbejde bliver der sikkert, men vi er da i fuld gang med at restaurere O-622 til udstillingsbrug. Herudover bliver vi sikkert involveret i andre opgaver, der kan sikre, at veteranfly stadig kan ses i deres rette element over Danmark. 12. oktober 2012 flyver O-619 sin første prøveflyvningstur 19

20 Sportsman fra Glasair Avia on - nu med diesel af Bent Esbensen Det er gået op for selv amerikanerne, at flybenzin er dyr. Nogle amerikanere er endda så vidtskuende, at de har opdaget, at der er en verden udenfor USA, i hvilken man gerne vil bygge fly, men er hæmmet af meget dyr eller ikketilstedeværende AVGAS. Glasair Aviation har efter at Centurion er blevet købt af Teledyne Continental lanceret en udgave af Sportsmanflyet med den store 2.0 Centurion med 155 HK. Kombinationen tilbydes kun i forbindelse med fabrikkens Lærredskursus af Kenneth Maigaard Vi var omkring 15 kursister, der havde meldt os til lærredskursus. Alle har vi den ting til fælles, at vi ejer eller har interesse omkring de gamle fugle, som er gjort af lærred. Vi havde forinden modtaget pensum og kunne forberede os,ved at se film og læse en masse om lærredsarbejde. Vi ankom fredag aften kl. 19:30, og fra første minut var der undervisning ved vores utroligt velforberedte og dygtige lærer, Bent Esbensen. Han fortalte de næste timer om beskyttelse af metaldelene på vores fly, og hvilke produkter der arbejdede sammen, samt hvilke temperaturer og forhold der var optimale at arbejde i. Lørdagen foregik med praktisk arbejde. Vi fik alle udleveret et stykke af en flyvinge, som skulle forberedes til at blive beklædt. Det var utroligt, hvor meget vi alle fik ud af det. Jeg har været på rigtig mange kurser som arbejdsgiver og entrepenør, men endelig var jeg på et kursus, som jeg i den grad kan bruge i praksis. Vi er blevet klædt på til at lave lærredsreperationer samt beklædning og maling af flyvemaskiner. Two Weeks To Taxi program, men den er meget spændende. Tænk at kunne flyve 125 kts på 20 l. diesel pr. time. Nyheden er så ny, at den ikke er kommet på fabrikkens hjemmeside i skrivende stund, men se billederne fra Sun n Fun den er go nok. Et kursus, hvor man mødes med gamle venner og ikke kan undgå at få nye med hjem i bagagen. For vi, der har veteranfly, er ligesom én stor familie. Lufthavnschefen Allan og hans kone Lis havde sørget for, at vi fra Sjælland kom til nogle dejlige rare værelser, der var varmet op. Endvidere stod de to for forplejning morgen, middag og aften - de var uundværlige. Søndagen gik med at lave vores projekter færdige med takkebånd, som holder på syningerne. Afslutningsvis fik vi rundvisning på museet og udleveret vores kursusbeviser, og der blev taget vemodigt afsked med Stauning. 20

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011 3. og 4. SEPTEMBER 2011 LIDT OM AIRFIELDS.DK Som noget nyt arrangerer Airfields.dk med mellemrum nogle ture, for alle interesserede. Det er lige meget hvilken flyveklub du hører til, og om du er medlem

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

L-F Airsport juli 2007

L-F Airsport juli 2007 L-F Airsport juli 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. 40. Int. KZ-Rally, Stauning Lufthavn, 7.-10. Juni 2007 v/ Jane Hermansen. Flyg-fisk i Höganäs. Billigere flyforsikring

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

L-F Airsport oktober 2008

L-F Airsport oktober 2008 L-F Airsport oktober 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Lidt fra redaktøren Invitation til foredrag m/ Vincent Seremet Invitation til Danmarksspillet Arbejdsdag i klubhuset Udflugt til

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

AVIATOR Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 Aalborg svæveflyveklub

AVIATOR Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 Aalborg svæveflyveklub Side 1 af 6 Afbud: Michael Rønaa 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder Godkendt og underskrevet 3. Formanden Besøg af Lars Agesen-Pagh for at høre om klubbens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Vi er ikke de eneste, der bygger broer i lokalområdet. Heldigvis er vort behov for løftegrej ikke i samme størrelsesorden som dem, dem der bygger jernbanebro på Limfjorden!

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Generalforsamling i Strut Nordjylland afholdt lørdag den 11. februar 2017 på Nørresundby Gl. Rådhus

Generalforsamling i Strut Nordjylland afholdt lørdag den 11. februar 2017 på Nørresundby Gl. Rådhus Referat nr. 10 2017 Generalforsamling i Strut Nordjylland afholdt lørdag den 11. februar 2017 på Nørresundby Gl. Rådhus Deltagere: Keld J. Mouritsen, Torben N. Matzen, Kaj Fogh Kristensen, Jens Elmeros,

Læs mere

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år rapporter 2013 I 2013 blev der indberettet 12 havarier og 1 hændelse til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade. I det følgende er havarierne gengivet i forkortet og anonymiseret

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere