Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på."

Transkript

1 Side 1/22 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet 26. november 2010

2 Indledning Side 2/22 Parterne bag aftalerne om en grøn transportpolitik fra 2009 og september 2010, regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået aftale om udmøntning af en række puljer samt det videre arbejde med en række større anlægsprojekter. Aftalen indgås som led i den rullende planlægning med at udmønte de overordnede principper, der blev fastlagt med aftale om en grøn transportpolitik den 29. januar Aftalen omfatter således en række nye initiativer til at videreudvikle transportsystemet, styrke cykeltrafikken, forbedre trafiksikkerheden, udvikle bustrafikken, reducere trafikstøjen og forbedre danskernes mobilitet. Endvidere sættes fokus på en målrettet indsats mod trafikale flaskehalse, herunder ved udbygning af kapaciteten i forbindelse med en række tilslutningsanlæg til motorvejene og styrkelse af stationskapaciteten. I alt udmøntes med aftalen midler i transportpuljerne for 1.3 mia. kr. Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på. En særlig indsats omfatter havnene. Efter Havnepakke I, der blev aftalt af forligskredsen med aftalen af 29. januar 2009, hvor der blev afsat godt 1 mia. kr. til bedre forbindelser til havnene, etableres en ny Havnepakke II med målrettede initiativer til at styrke havnene i udkantsområder. Havnepakke II skal skabe bedre mulighed for vækst i områderne og styrke havnenes rolle i transportsystemet. Havnepakke II omfatter initiativer for 0,2 mia.kr. Med aftalen sikrer forligspartierne endvidere gennemførelsen af en række vigtige projekter, som det med tidligere aftaler er besluttet at prioritere, når der kunne tilvejebringes ledige midler i Infrastrukturfonden. Gennem billiggørelser af tidligere besluttede anlægsprojekter og omprioritering af midler i Infrastrukturfonden er således tilvejebragt 309 mio. kr. til at sikre udbygning af den trængselsplagede Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen i hovedstadsområdet samt yderligere 100 mio. kr. til stationsmoderniseringer.

3 Udmøntning af puljer Side 3/22 Mere cykeltrafik Parterne ønsker at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Med denne aftale udmøntes i alt 175,9 mio. kr. i cykelpuljen. Der øremærkes 12,8 mio. kr. til innovation på cykelområdet og en særlig indsats for cykelturisme på småøer. De resterende midler på 163,1 mio. kr. fordeles med 30 pct. til projekter på statsvejene, svarende til 49,0 mio. kr. og 70 pct. til støtte af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer, svarende til 114,1 mio. kr. Der afsættes heraf 1,1 mio. kr. til administration af puljen. Parterne har med denne aftale sammen med de projekter til udmøntning i 2010, der blev besluttet med aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer, udmøntet i alt 247,8 mio. kr. i 2010 til at styrke cyklismen. Som en særlig indsats til at fremme udviklingen af cykelturisme med fokus på danske småøer med under indbyggere reserveres 5 mio. kr. til 100 pct. statstilskud til lokale projekter, der kan forbedre cykelinfrastrukturen i bred forstand. Disse midler udmøntes særskilt. Innovationen på cykelområdet fremmes gennem en ramme på 7,8 mio. kr. i Parterne er enige om at udmønte 113 mio. kr. i 2010 til medfinansiering af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. Det drejer sig om følgende projekter: Kommunale cykelbyprojekter (ca. 46,1 : Bornholms Regionskommune - Bornholmske cykelveje, Kystvejen og Haslevej samt forbedret skiltning, bedre forhold for cyklister på rastepladser og øget kommunikation (11,9 Frederikshavn Kommune Cykelkommunen Frederikshavn (1,9 mio. kr.) Horsens Kommune Et hjul foran (5,4 Høje Taastrup Kommune Cykelring (2,0 Kolding Kommune Kolding Cykelby Del 2 (2,8 Lolland Kommune Nakskov Cykelruteprojekt (8,0 Næstved Kommune Næstved Cykelby (9,0 Randers Kommune Randers Cykelby en by i bevægelse fase 2 (3,1 Århus Kommune Århus Cykelby, Lyshøj-Hjortshøj og sorte pletter (2,0

4 Cykelpendlingsprojekter (ca. 30,2 : Billund Kommune Vejle Landevej, Grindsted. Cykelforbindelsen til erhvervs- og industrikvarteret (0,3 Brøndby Kommune Bro over Vestbanen Jernbanen mellem Roskilde og København (9,2 Gribskov Kommune Cykelkoblinger i Pendlernet (1,7 Hjørring Kommune Udvikling af cykeltrafikken i Hjørring Kommune Folkeparkruten (3,0 Københavns Kommune Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej, et missing link (7,0 Odense Kommune Ny cykelrute ad Filosofgangen i Odense (7,4 mio. kr.) Svendborg Kommune Dobbeltrettet cykelsti fra rundkørsel og frem til Østre Havnevej 16A længde ca. 350 m (1,0 Aabenraa Kommune Sammenhængende stiforbindelse langs Egelund (0,5 Side 4/22 Cykling til skole og fritid (ca. 29,5 : Hillerød Kommune Harløsestien (5,4 Lemvig Kommune Cykelstitunnel under Nissumvej (0,4 Mariagerfjord Kommune Cykel- og gangtunnel ved Hadsund Skole (0,5 Norddjurs Kommune Cykelsti Allingåbro-Ørsted (2,7 Region Syddanmark Cykelfremme i tværkommunalt samarbejde (1,6 Stevns Kommune Sammenhængende cykelsti fra Rødvig til Strøby (3,5 Svendborg Kommune Cykelsti og strækningssanering på A.P. Møllersvej ud for Svendborg Gymnasium (1,0 Syddjurs Kommune Skole- og cykelsti på Mols (2,1 Tønder Kommune Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden (5,3 Varde Kommune Nr. Nebel Varde (7,1 Rekreativ cykling (ca. 7,2 : Jammerbugt Kommune Turist- og fritidscyklisme Hune-Fårup (4,3 Lemvig Kommune Cykelmulighed på Planetstien (0,5 Varde Kommune Strandvejen, Henne (1,3 Ærø Kommune Cykelsti langs Nevre Strand (1,1 Ansøgningen fra Bornholms Regionskommune vedrører en flerårig samlet regional indsats, der igennem en række integrerede cykeltiltag som cykelturisme, pendling i byer, skole og fritid samt kampagner har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt. Parterne er enige om at reservere 11,1 mio. kr. om året i perioden i tillæg til udmøntningen i 2010 til projektet på Bornholm. Ansøgningen fra Københavns Kommune om en bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej er et større infrastrukturprojekt, som giver mulighed for at forbinde de tre grønne cykelruter Nørrebroruten, Svanemølleruten og Ryvangs-

5 ruten, når anlægget af den kommende Nordhavnsvej er færdigt. Parterne er enige om at reservere 13,1 mio. kr. om året i 2011 og 2012 i tillæg til udmøntningen i 2010 til projektet. Side 5/22 Parterne er enige om, at der også i de kommende år vil kunne udmøntes midler til flerårige projekter i særlige tilfælde. Parterne udmønter i ,8 mio. kr. til medfinansiering af følgende innovationsprojekter mv.: Kampagner og borgerinddragelse (ca. 2,7 : Frederiksberg Kommune Cykelkampagne for skolebørn (0,1 Københavns Kommune Cykler, Natur, Kunst og Kultur Oplevelser og læring på cykel i skoletiden (1,3 Odense Kommune Cykling og socialt svagtstillede grupper (0,8 mio. kr.) Svendborg Kommune Unge på cykel i Svendborg (0,2 Det Økologiske Råd Arbejde-Stationscyklen & Arbejdspladsens Byrum (0,4 Innovation, udvikling og demonstration (ca. 5,1 : COGITA A/S Udvikling af værktøj til beregning af cykeltrafikkens afledte CO2-reduktion (0,3 COWI (Cycling Embassy of Denmark) Revision af idékatalog for cykeltrafik (0,8 Dansk Cyklist Forbund CyclingDenmark.dk en netbaseret gateway til cykeloplevelser i Danmark (2,7 Dansk Cyklist Forbund Håndbog i cykelstiinspektion (0,4 Frie Fugle Infrastrukturprojekt om nationale cykelruter (0,3 Vejdirektoratet Undersøgelsesprojekt vedr. en national cykelruteplanlægger (0,5 Parterne udmønter i ,0 mio. kr. til følgende projekter på statsvejene, herunder for at styrke cykelturismen i yderområder: Cykelstiprojekter knyttet til cykelturisme (29,0 : Forbedring af cykelinfrastruktur på rute 38 mellem Nexø og Rønne, Bornholms Regionskommune (2,2 Anlæg af cykelsti i Lyager Plantage i den planlagte Nationalpark Skjern Å, Ringkøbing-Skjern Kommune (5,7 Anlæg af cykelsti på Møn mellem Dr. Alexandrines Bro og Koster, Vordingborg Kommune (21,1 Cykelstiprojekter knyttet til bolig-skole/fritid (10,0 : Anlæg af cykelsti i Damhus ved Ribe, Esbjerg Kommune (2,2 Anlæg af cykelsti i Nørre Felding, Holstebro Kommune (3,0 Anlæg af cykelsti i Nørre Aaby nord, Middelfart Kommune (1,5 Anlæg af cykelsti i Mejls, Varde Kommune (3,3 Stikrydsningsprojekter knyttet til bolig-arbejde/indkøb (3,8 : Etablering af helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune (1,9 mio. kr.)

6 Etablering af helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune (1,9 mio. kr.) Side 6/22 Stikrydsningsprojekter knyttet til bolig-skole/fritid (6,2 : Etablering af helle m.m. i Højmark, Ringkøbing-Skjern Kommune (1,3 Etablering af fartvisere og belysning i Stenlille, Sorø Kommune (1,2 Fartvisere i Stenmagle, Sorø Kommune (0,3 Etablering af helle m.m. i Løgumkloster, Tønder Kommune (3,4 mio. kr.) Uudmøntede restmidler i puljen i 2010 på 7,4 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til mere cykeltrafik for 2011 sker i foråret Støjbekæmpelse Parterne ønsker med puljen at nedbringe trafikstøjen langs de overordnede veje og jernbaner gennem bl.a. opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og støjisolering af boliger langs statsveje og gennem skinneslibning for at nedbringe støj fra togene. Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til støjbekæmpelse i 2011: Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Gentofte (7,4 Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup (26,5 Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe (7,3 Støjskærm på Europavej (E45) ved Frederikshavn (16,9 Styrket støjmåling på det kørende togmateriel på jernbanen (7,3 mio. kr.) Støjskærme på en del af den østlige side af M3 ved Vestvolden i Rødovre Kommune (10,0 Der er 65,4 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at tilføre puljen yderligere 10,0 mio. kr., som finansieres inden for rammerne af Infrastrukturfonden. Nye teknologiske muligheder (ITS) Parterne noterer sig, at ITS udviklingsforum vil fremlægge et forslag til en national ITS-strategi i begyndelsen af En fokuseret national strategi vil kunne udgøre et godt udgangspunkt for fremtidige beslutninger på ITS-området. Parterne er enige om at drøfte det kommende oplæg fra ITS udviklingsforum i 2011.

7 Parterne ønsker samtidig at sikre anvendelsen af de systemer, som allerede i dag er til rådighed til at forbedre mobiliteten samt reducere trængslen og dermed også bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Der er derfor enighed om at fortsætte ITS-systemerne frem til 2014 på følgende strækninger: Side 7/22 Motorring 3 Køge Bugt Motorvejen Holbækmotorvejen Frederikssundsmotorvejens 1. etape I 2011 afsættes 12,2 mio. kr., i 2012 afsættes 15,5 mio. kr., og i 2013 og 2014 afsættes 19,8 mio. kr. årligt fra puljen til nye teknologiske muligheder til fortsættelse af ITS-systemer i disse korridorer. ITS er et godt redskab til at styrke samspillet i den kollektive trafik. Parterne er derfor enige om at afsætte 15,0 mio. kr. til forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Endvidere reserveres 5,0 mio. kr. til projektet i Projektet vil bidrage til en forbedret sammenhæng mellem tog, bus, S-tog og metro på udvalgte stationer ved at forbedre trafikinformationen for den enkelte passager. Formålet er, at passageren allerede ved ankomst til en station på stationsområdet vil kunne se, hvilke transportformer der kører fra stationen. Dette skal være med angivelse af realtid, hvor dette er muligt. Passageren kan dermed orientere sig om, hvor lang tid, der er til f.eks. næste busafgang og optimere sin rejsetid på denne måde. I tilfælde af aflysninger eller i situationer med større forsinkelser i trafikken vil det ligeledes være muligt at kunne finde informationer til planlægning af en alternativ rute. Projektet gennemføres af Banedanmark i samarbejde med trafikselskaberne, Metroselskabet og DSB. Uudmøntede restmidler i puljen i 2011 på 35,9 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Bedre trafiksikkerhed Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre trafiksikkerhed i 2011: Indsats mod særligt farlige vejstrækninger - grå strækninger (25,0 Trafiksikkerhedskampagne mod højresvingsulykker (3,3 Årets trafiksikkerhedsbyer (20 mio.kr.) Årets trafiksikkerhedsbyer Parterne er enige om, at der hvert år i perioden skal udpeges to byer som årets trafiksikkerhedsbyer. Kriterierne for at blive udpeget er, at byerne

8 planlægger bl.a. nye og innovative trafiksikkerhedsmæssige indsatser, der bidrager til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen skal være helhedsorienteret og på tværs af strukturer i samarbejde med bl.a. det lokale politi, regionale vejcentre og andre centrale aktører. Årets trafiksikkerhedsbyer skal bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med at fremme trafiksikkerheden. Side 8/22 Parterne er enige om at afsætte i alt 20,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikkerhedsbyer i Kommuner kan fremsende projektforslag med relevant dokumentation til Vejdirektoratet. Tiltagene kan være både kendte trafiksikkerhedstiltag som f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger, midterarealer og byporte og nye innovative tiltag. Forligskredsen vil i forbindelse med udmøntning af pulje til bedre trafiksikkerhed udpege årets trafiksikkerhedsbyer. Første gang i foråret Uudmøntede restmidler i puljen i 2011 på 46,7 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse i 2011: Udvidelse af rundkørsel til E45 ved Kolding (37,6 Nyt tilslutningsanlæg med østvendte ramper i skæringen mellem Høgemosevej og Djurslandsmotorvejen (rute 15) ved Favrskov Kommune (22,1 Udvidelse af rundkørsel ved Grundtvigs Allé ved Sønderborg (16,9 mio. kr.) Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn, jf. Havnepakke II nedenfor (10,0 Nyt tilslutningsanlæg på E 45 ved Grønlandsvej syd for Vejle. Der gives et statsligt bidrag til Vejle Kommune til kommunens anlæg af tilslutningsanlægget på op til 58,0 mio. kr. Reservation til nyt tilslutningsanlæg på E 20 ved Odense (45,0 Parterne noterer sig endvidere, at Nykøbing Falster Omfartsvej forventes at åbne i december 2014.

9 Der er 15 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at fremrykke midler og tilføre midler i puljen for i alt 174,5 mio. kr., som finansieres indenfor rammerne af Infrastrukturfonden. Side 9/22 Stationsmoderniseringer Med aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsætte 200 mio. kr. til stationsmoderniseringer af bl.a. Enghave Station og Nordhavn Station. Parterne har endvidere i aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 besluttet at tilføre puljen til stationsmoderniseringer 100 mio. kr., når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor gennem mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Parterne er med nærværende aftale enige om, at puljen til stationsmoderniseringer tilføres yderligere 100 mio. kr. Parterne har i aftale om Nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat 90 mio. kr. til flytning og modernisering af Enghave Station. Parterne har endvidere med aftale af 2. december 2009 om tillæg til aftale af 22. oktober 2009 afsat 3,5 mio. kr. til en gangtunnel ved Hvalsø station. Parterne har noteret sig, at Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn er blevet enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne er enige om at afsætte 76,7 mio. kr. til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en modernisering af Nordhavn Station. Parterne er endvidere enige om at afsætte 35,4 mio. kr. (fysikpris) samt 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, dvs. i alt 53,1 mio. kr. til genåbning af Langeskov Station under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads mv. Stationen forventes at kunne åbne i Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag for følgende fem stationer: Erritsø ved Fredericia Åløkke i Odense Gødstrup i Region Midtjylland Ny station ved det kommende hospital i Hillerød Store Rørbæk ved Frederikssund Disse beslutningsgrundlag forelægges for forligskredsen i Parterne er enige om at reservere i alt 50 mio. kr. til nye stationer og stationsmoderniseringer.

10 Parterne er enige om, at der anlægges en ny perron på Sønderborg Station. Etablering af en ny perron vil sikre de nødvendige direkte adgangsforhold mellem stationen og Alsion. Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af den nye perron inklusive tilpasninger af forpladsen. Dertil kommer udgifter, som DSB afholder til perronapteringen, dvs. belysning, bænke, læskure m.v. Perronen forventes at kunne ibrugtages i Side 10/22 Parterne er opmærksomme på adgangsforholdene til den kollektive transport for rejsende med bevægelseshandicap. Parterne noterer sig, at i takt med indsættelsen af nye IC4-tog og IC2-tog, som alle har lavgulvssektioner, vil tilgængeligheden til togtrafikken for bevægelseshandicappede blive markant forbedret. For at skabe bedre adgang til metroen på Nørreport Station er parterne enige om, at den eksisterende transfertunnel på Nørreport Station skal forlænges, samt at der skal etableres en nedgang fra gågadeområdet ved Frederiksborggade i retning mod Købmagergade. På Nørreport Station er der i dag ingen direkte adgang fra gadeplan til transfertunnelen og passagerer kan kun få adgang til tunnelen via metrostationen eller via nedgang fra S-tog og regionaltog. Dette er ikke hensigtsmæssigt. En forlængelse af transfertunnelen vil dermed kunne skabe bedre flow i passagerstrømmen til og fra S-tog, regionaltog og Metro. Parterne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. fra pulje til stationsmoderniseringer med henblik på at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en forlængelse af den eksisterende transfertunnel på Nørreport Station med en nedgang fra gågadeområdet ved Frederiksborggade. Beslutningsgrundlaget vil blive afsluttet i På baggrund af tidligere skitseforslag og foreløbige anlægsoverslag vurderes projektet at koste i størrelsesordenen 100 mio. kr. Parterne er enige om, at det i den konkrete tilrettelæggelse af projektet skal søges at nedbringe anlægsoverslaget. Parterne er endvidere enige om at finansieringen af en forlængelse af transfertunnelen og etablering af nedgang fra gågadeområdet sker således: Metroselskabet - som ejes af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - bidrager med 50 mio. kr. DSB s pulje til bedre adgang til den kollektive trafik bidrager med 50 mio. kr.

11 Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning: Side 11/22 Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Tønder-Esbjerg (rute 11) samt dimensionering af VVM-undersøgelse (6,0 Der reserveres 40,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 11, Esbjerg Tønder, idet der tages stilling hertil, når resultatet af forundersøgelsen foreligger. Forundersøgelse af en omfartsvej ved Brovst (rute 11) (2,0. Forundersøgelse af forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger på jernbanen i forbindelse med signalprojektet (4,0 Analyse af mulighederne for forbedring af jernbanekapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H (2,0 Den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede, fremrykkes, således at den er færdig i Der reserveres 15,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede, idet der tages stilling hertil, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger. Den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 9, fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til Maribo fremrykkes, således at resultaterne af den del af forundersøgelsen, der omhandler en forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn, vil være færdig i maj Der reserveres 10,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 9, i forlængelse af den igangværende forundersøgelse. Der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. til VVM-undersøgelsen af motorvejen Holstebro-Herning. Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Slagelse - Næstved (rute 22) (4,0. Der reserveres 25,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 22, Slagelse-Næstved, idet der tages stilling hertil, når resultaterne af den iværksatte forundersøgelse foreligger. Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15) (4,0 Der afsættes en ramme på 3,0 mio. kr. til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag. Analyse af en brugerfinansieringsmodel for ny fjordforbindelse ved Frederikssund (2,0 Kapacitetsanalyse af motorvejsfrakørsel mellem Hobro og Haverslev (0,2 Kapacitetsanalyse af tilslutningsanlæg ved Ødisvej syd for Kolding (0,2 Forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn (2,0 mio. kr.) Forundersøgelse af en omfartsvej ved Mariager (2,0

12 Forundersøgelse af forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup Lufthavn (2,0 Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje (2,0 Side 12/22 Parterne er enige om, at forundersøgelsen af en bane til Aalborg lufthavn skal omfatte såvel en løsning med en stikbane fra den bestående linje som en løsning, hvor den bestående linje omlægges til at gå via Aalborg Lufthavn. Der er 8,6 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at tilføre puljen yderligere 123,8 mio. kr., som finansieres indenfor rammerne af Infrastrukturfonden, herunder 8,0 mio. kr. fra de midler, der blev afsat til undersøgelse af mulighederne for en kombiterminal ved Køge. Øget antal buspassagerer Parterne ønsker at støtte kvalitetsprojekter, der giver en reel forbedring af tilbuddet til buspassagerer og derigennem tiltrækker flere passagerer til bustrafikken, herunder forsøg, som kan afdække nye ideer. I fjerde runde (efteråret 2010) er der i alt 84,7 mio. kr. til udmøntning i passagerpuljen. Parterne er enige om, at følgende projekter støttes: Shuttlebus i Lyngby-Taarbæk Kommune (0,3 Højere informationsniveau i togene på privatbanerne i Region Nordjylland (0,9 Rejseplanen A/S - Det digitale stoppested pilotprojekt (1,1 mio. kr) Pendlernet på Sjælland for-projekt til etablering af nyt sammenhængende bus- og tognet til længere regionale pendlerrejser (1,1 Forbedret SMS-billetsystem i FynBus (0,2 Rejseplanen A/S - RejseGuiden (0,9 Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X-busser i Nordjylland (0,6 Tværgående trafikinformationskoncept på knudepunkter på metroens linje pilottest på Flintholm Station (1,5 Sammenhæng i Silkeborg (6,2 Forprojekt om forbedret trafikinformation på rejseplanen.dk på hospitaler (1,9 Integreret A-buspakke i Helsingør (1,8 Rejseplanen A/S - Korrespondancesikring pilotprojekt (4,9 Bedre stoppesteder på Fyn og øerne (0,1 Den sønderjyske trafikkorridor (0,8 Gruppe- og cykelreservation på Bornholm (0,9 Offensiv salgsstrategi i Nordjylland (1,8 Prøv regionalbussen i Sydtrafik gratis (0,2

13 Forbedrede forhold for cyklister ved stoppesteder i Sydtrafik analyseprojekt (0,1 Stoppestedsforhold i Sydtrafik analyseprojekt (0,1 Side 13/22 Parterne er derudover enige om at støtte projektet til audio-identifikation af busser i Fynbus med henblik på at hjælpe blinde og svagtseende buspassagerer (0,4 Der udmøntes således i alt 25,6 mio. kr. i fjerde runde (efteråret 2010). I alt er der i 2010 udmøntet 117,0 mio. kr. fra puljen. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til øget antal buspassagerer for 2011 foregår i to runder i henholdsvis foråret og efteråret Bedre fremkommelighed for busser Midlerne fra fremkommelighedspuljen bruges til projekter med initiativer og innovative tiltag, der kan gøre kollektiv bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, ved enten at øge bussernes fremkommelighed eller ved at forbedre sammenhængen og lette passagerernes skift mellem transportmidler, herunder på terminaler. I fjerde runde (efteråret 2010) er der i alt 206 mio. kr. til udmøntning i fremkommelighedspuljen. Parterne er enige om, at følgende projekter støttes: Bedre fremkommelighed på Centerringen i Randers (11,6 Etablering af ny buslomme ved Lyngby Station forprojekt (0,3 mio. kr.) Strategi for busfremkommelighed i signalanlæg i Randers Kommune forprojekt (0,3 Busfremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej i Gentofte Kommune (0,8 Dobbeltrettet trafik i Ringsted Bymidte (1,9 Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station forprojekt (0,2 Ombygning og optimering af Nykøbing Falster banegård og busterminal (2,0 Signaloptimering for busser i 5 signalanlæg på Silkeborgvej i Herning Kommune (0,2 Integreret busterminal i Hobro Midtby (11,7 Ny trafikterminal i Thisted (4,2 Ny trafikterminal i Frederikshavn (4,0 Silkeborg Trafikterminal forprojekt (0,4 Bustracé på Ørbækvej og Ejbygade i Odense (0,6

14 ITS til busnettet i Helsingør (0,2 Busprioritering i krydsene Gefionsvej/Esrumsvej og Gefionsvej/Gurrevej i Helsingør (0,7 Udarbejdelse af forundersøgelser af en højklasset busløsning på strækningen fra Lyngbyvejen til Nørreport St. i København (1,5 Bynet 2018: Udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og anlæg i forhold til at sikre bedre fremkommelighed på og omkring Flintholm St. i København (6,9 Næstveds nye busstationer (6,9 Kvalitet i ventetid og terminaler på Lolland (5,2 Etablering af universitetskorridorens etape 1 i Aalborg (30,1 Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavns Kommune (1,0 Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X i Nordjylland (2,2 Fælleskoncept for brugerpopulære stoppesteder i nordvestkorridoren (0,3 Komplet renovering af perron samt etablering af ny stationsforplads på Vejby St. i Gribskov Kommune (1,8 Tunnel under Helsinge-banen (9,1 Flytning af Nørre Snede busterminal i Ikast-Brande Kommune (1,9 Sideudvidelse af Snogehøjvej i Hillerød (0,8 Side 14/22 Der udmøntes således 106,8 mio. kr. i fjerde runde (efteråret 2010). I alt er der i 2010 udmøntet 226,8 mio. kr. fra puljen. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til bedre fremkommelighed for busser for 2011 foregår i to runder i henholdsvis foråret og efteråret Fokusering af indsatsen for at styrke bustrafikken Parterne ønsker at prioritere en effektiv og målrettet indsats for at styrke bustrafikken. Parterne konstaterer, at der er opsparet restmidler i puljen til øget antal buspassagerer og puljen til bedre fremkommelighed for busser, fordi der ikke har været tilstrækkeligt mange kvalitetsprojekter. Parterne er enige om, at restmidlerne fra hidtidige udmøntninger på 158,3 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af nye initiativer på andre områder. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet Parterne afsatte med Aftale om en grøn transportpolitik 2 mia. kr. i en pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hoved-

15 stadsområdet, heraf blev 500 mio. kr. forlods reserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus. Side 15/22 Den gennemførte VVM-undersøgelse af etape 1 i Århus viser et samlet anlægsbudget, inkl. reserver, på 1,4 mia. kr. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte yderligere 200 mio. kr. fra puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet til letbanen i Århus. Parterne er endvidere enige om, at staten indgår som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Århus Kommune og Region Midtjylland. For at få en velfungerende letbaneløsning overdrager staten Grenaabanen til et kommende letbaneselskab eller parterne bag. Det er hensigten, at staten ikke deltager i et driftsselskab af letbanen i Århus. Parterne er samtidig enige om at tilføre yderligere 200 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren. Parterne noterer sig, at der med Aftale om bedre veje af 2. december 2009 er reserveret 4 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en letbane i Odense. Fremme af godstrafik på jernbane Med aftale om En grøn transportpolitik er der afsat en pulje på 200 mio. kr. i perioden til fremme af godstrafik på bane. Med aftale af 22. oktober 2009 om En moderne jernbane besluttede parterne at reservere et statsligt tilskud fra denne pulje på 100 mio. kr. til etablering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn. Banedanmark udarbejder beslutningsgrundlag inklusiv VVM-undersøgelse af projektet. Arbejdet er igangsat og parterne noterer sig, at der afrapporteres i Analyse af ny kombiterminal i Køge Med aftale af 29. januar 2009 blev der reserveret 10 mio. kr. til at kortlægge behovet for en ny kombiterminal ved Køge med udgangspunkt i en markedsanalyse. Der blev afsat 2 mio. kr. til at gennemføre markedsanalysen. Markedsanalysen viser, at der ikke er potentiale for en ny kombiterminal ved Køge. Parterne er enige om at tilføre de resterende 8 mio. kr. til Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning.

16 Sporforbindelse til Nyborg Havn Med aftalen om En moderne jernbane af 22. oktober 2009 blev der reserveret midler til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til Nyborg Havn. De foreløbige undersøgelser, herunder en markedsanalyse, viser, at det ikke er muligt at gennemføre det oprindeligt skitserede projekt, og at der ikke er grundlag for en etapedeling af dette. Derfor indstilles projektet. Side 16/22 De reserverede midler på 14,5 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af andre nye initiativer. Havnepakke II Parterne er enige om, at styrke indsatsen for havne i yderområderne. En bedre havneinfrastruktur vil skabe bedre muligheder for vækst i områderne bl.a. ved at øge tilgængeligheden til havnene fra søsiden. Da havnene er centrale infrastrukturknudepunkter og erhvervsområder, vil en udvikling af havnene også skabe grundlag for ny erhvervsudvikling og vækst i yderområderne. Der igangsættes derfor en række projekter, der skal styrke havneudviklingen og sikre et fortsat udviklingspotentiale. Parterne er enige om, at havnepakkens midler kan anvendes til udvikling af såvel infrastruktur til havnene som havneanlæg. Parterne er enige om, at følgende havneprojekter finansieres: Hanstholm Havn ramme til udvidelse af havneanlæg (30,0 Mere sikre moler på Thyborøn Havn (25,0 samt forundersøgelse af udvidelse af sejlrenden (1,0 Ny tørdok på Thyborøn Havn (35,0 Forundersøgelse - forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 Forbedret adgang til Thorsminde Havn udvidelse af vanddybde (13,5 Mere sikkert havneanlæg på Hammer Havn (12,0 Ramme til omstilling af havnekapacitet på Hasle Havn (9,0 Frederikshavn Havn støjskærm på Europavej (E45) (16,9 Istandsættelse af Løkken Læmole (12,0 Istandsættelse af Nr. Vorupør Læmole (12,0 Ny ydermole på Hvide Sande Havn - medfinansiering af anlæg af ny søndre ydermole (30. Parterne noterer sig endvidere, at der med aftalen af 22. oktober 2009 blev afsat 10 mio. kr. til veje m.v. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis der er lokalt ønske herom kan dette beløb omdisponeres til anlæg af søndre ydre mole. Rønne Havn er Bornholms største transportcenter og bindeledet mellem den regionale og nationale infrastruktur. Parterne er derfor enige om at understøtte adgangen til Rønne Havn under forudsætning af at, havnen forbliver en central erhvervshavn. Parterne noterer sig, at Transportministeriet, Bornholms Regi-

17 onskommune og Rønne Havn vil drøfte hvorledes dette sikres, og at sagen forelægges for forligskredsen. Havnen skal ikke betale for tilslutning til anlæg som finansieres af staten. På den baggrund er parterne enige om at finansiere følgende projekter for at styrke Rønne Havn: Side 17/22 Bedre adgang til Rønne Havn (Åkirkebyvej) (9,0 Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn (10,0 Parterne konstaterer, at der allerede på Finansloven 2010 er afsat 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Løkken læmole og 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Nr. Vorupør læmole. Projekterne i Havnepakke II finansieres af eksisterende midler i Infrastrukturfonden. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet I aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der besluttet gennemført en strategisk analyse af en yderligere elektrificering af banenettet. I lyset af bl.a. den forventede udvikling i togmateriel med leveringen af IC4 er parterne enige om at opdele den strategiske analyse i to faser. Frem til september 2011 udarbejdes en analyse af materielforudsætninger samt trafikale, miljømæssige og økonomiske aspekter af elektrificering af banenettet. På den baggrund drøfter parterne en mulig gennemførselsplan for elektrificering i efteråret Parterne er principielt enige om at gennemføre en elektrificering af strækningen Esbjerg Lunderskov. Der tages endelig stilling hertil i efteråret Dernæst udarbejdes frem til medio 2013 anlægsoverslag på udvalgte strækninger med henblik på, at der træffes en endelig principbeslutning om elektrificering af banenettet i efteråret Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen Parterne har i aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 aftalt at finansiere udbygningen af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen forud for andre projekter, når der er tilvejebragt finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden gennem fremtidige mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Parterne er enige om, at udbygningen af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundsmotorvejen tilføres 309 mio. kr. (2011-priser).

18 Der er fremsat anlægslov for udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen i Folketinget. Såfremt anlægsloven for projektet vedtages inden udgangen af 2010, vil den udbyggede strækning kunne ibrugtages ultimo Side 18/22 Nordlig omfartsvej ved Næstved Med aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. blev parterne enige om at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved. Vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej og bliver ca. 7 km lang. Der blev reserveret 0,7 mia. kr. til omfartsvejen med aftalen af 2. december Parterne blev desuden enige om, at krydsningen af Susådalen skal ske med en højbro. Denne løsning krævede en supplerende VVM-undersøgelse. Vejdirektoratet har nu afsluttet den supplerende VVM-undersøgelse. På baggrund af den supplerende VVM-undersøgelses resultater er parterne enige om at anlægge den nordlige omfartsvej ved Næstved med en højbro ved krydsningen af Susådalen. Parterne er enige om, at der i foråret 2011 fremsættes anlægslov for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Anlægsloven udarbejdes svarende til hovedforslaget i Vejdirektoratets konsolidering af en tidligere amtslig VVM-undersøgelse, dog med anlæg af en højbro over Susådalen samt et hankeanlæg ved krydsudformningen ved Ringstedgade. Vejdirektoratet vil være særligt opmærksom på krydsudformningen ved Ringstedgade. Udformningen af et hankeanlæg ved Ringstedgade betyder en billiggørelse af projektet på 11,1 mio. kr. (2011-priser). De 11,1 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden til finansiering af andre nye initiativer. Ny motorvej på strækningen Holstebro - Herning Parterne blev med aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer mv. enige om at reservere 20,0 mio. kr. til en VVMundersøgelse af strækningen Holstebro-Herning (rute 18). På baggrund af resultaterne af forundersøgelsen af strækningen, er parterne enige om at igangsætte VVM-undersøgelsen på strækningen. VVMundersøgelsen forventes færdiggjort i 2012 med henblik på at kunne fremsætte anlægslov senest i Parterne er enige om, at det som led i VVM-undersøgelsen som et alternativ undersøges, om motorvejen skal føres syd om Herning via udbygning af den nuværende motortrafikvej til Snejbjerg og ad den nye Gødstrup-forbindelse, så-

19 ledes at vejen øst og nord om Herning forbliver hhv. motorvej og motortrafikvej. Side 19/22 Parterne er endvidere enige om at afsætte yderligere 5,0 mio. kr. til VVMundersøgelsen af strækningen Holstebro-Herning (rute 18), herunder med henblik på at kunne VVM-undersøge vejforbindelsen til Gødstrup samt omkring Holstebro. VVM-undersøgelsen omkring Holstebro fokuseres på forslag A (bynær løsning). Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Parterne har noteret sig den færdige VVM-redegørelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund samt de foreløbige undersøgelser af muligheder for evt. brugerfinansiering. Parterne er enige om, at det er målet, at der etableres en ny sydlig fjordforbindelse ved Frederikssund, idet forbindelsen som udgangspunkt finansieres gennem brugerbetaling. Parterne er enige om, at der iværksættes en nærmere analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel, der omfatter både den nye og den eksisterende fjordforbindelse. Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. til analysen. Arbejdet med beslutningsgrundlaget gennemføres af det statslige aktieselskab Sund & Bælt Holding, der har konkret erfaring med brugerbetaling på faste forbindelser. Sund & Bælt Holding får til opgave at afdække den faktiske betalingsvilje hos de potentielle brugere og udarbejde et egentligt oplæg til gennemførelse af projektet, hvor de tekniske og organisatoriske løsninger og brugerbetalingsperspektiverne, herunder mulighederne for bro-bizz m.v., sammentænkes. Parterne træffer endelig beslutning om projektets udformning, finansiering og gennemførelse, når oplægget fra Sund & Bælt foreligger. Oplægget afsluttes i Tilslutningsanlæg ved Odense På strækningen Odense SØ Odense V er Vejdirektoratet i gang med udarbejdelsen af en VVM-undersøgelse med henblik på, at motorvejen på strækningen udvides fra fire til seks spor. VVM-undersøgelsen forventes færdig i I Odense er et nyt såkaldt supersygehus under planlægning i den sydlige del af byen tæt på motorvejen. Odense Kommune ønsker etableret et nyt tilslutningsanlæg ved det nye hospital, således at anlægsarbejdet med opførelsen af

20 det nye hospital kan smidiggøres, og således at tilkørselsforholdende vil være optimale, når hospitalet tages i brug. Side 20/22 Parterne er principielt enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge tilslutningsanlægget og vil når VVM-undersøgelsen er færdig i 2011 tage stilling til om tilslutningsanlægget skal anlægges før en egentlig udvidelse af motorvejsstrækningen Odense SØ Odense V. Parterne er enige om at afsætte foreløbigt 45,0 mio. kr. til tilslutningsanlægget. Rute 9 (Svendborg Maribo) Der er igangsat en forundersøgelse af udbygningsmulighederne på rute 9 fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn og videre på Lolland fra Tårs til Maribo. Forundersøgelsen forventes færdig ved årsskiftet 2011/2012. Parterne er enige om at fremrykke forundersøgelsen således, at resultaterne af den del af forundersøgelsen, der omhandler en forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn vil være færdig i maj Parterne er desuden enige om at afsætte 10,0 mio. kr. til VVM-undersøgelser på rute 9 i forlængelse af den igangværende forundersøgelse. Investeringer i bedre infrastruktur på Bornholms Lufthavn Bornholm har som den største danske ø uden fast forbindelse til resten af landet nogle særlige transportmæssige vilkår, som ikke kan håndteres gennem udbygning af de overordnede veje og jernbaner. Lufthavnen skaber i dag en nødvendig ramme for mobilitet til og fra øen, herunder ikke mindst indenrigsluftfarten til København, men også lejlighedsvis til andre destinationer. Bornholms Lufthavn er i dag den eneste danske lufthavn, der ejes af staten. Det påhviler derfor staten at sørge for, at lufthavnen er i ordentlig stand. Inden for de nærmeste år står lufthavnen over for væsentlige omkostninger til vedligeholdelsesarbejder og reinvesteringer. Der er behov for investeringer i vedligeholdelse af landingsbaner og rulleveje samt vedligeholdelse og bygningsmæssige ændringer af terminalbygningen for fortsat at kunne opretholde den nødvendige infrastruktur i lufthavnen. Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. til investeringer i Bornholms Lufthavn.

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Nordjylland til mere cykeltrafik Helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune 1,9 Helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune 1,9 Medfinansiering

Læs mere

Aftaler om. En grøn transportpolitik

Aftaler om. En grøn transportpolitik Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv.

Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Bedre cykeltrafik og ny metro

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Letbane i hovedstaden, busser og cykler

Letbane i hovedstaden, busser og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Letbane i hovedstaden, busser

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 3. februar 2017 2016-6274

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen Kontaktudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere