Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på."

Transkript

1 Side 1/22 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet 26. november 2010

2 Indledning Side 2/22 Parterne bag aftalerne om en grøn transportpolitik fra 2009 og september 2010, regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået aftale om udmøntning af en række puljer samt det videre arbejde med en række større anlægsprojekter. Aftalen indgås som led i den rullende planlægning med at udmønte de overordnede principper, der blev fastlagt med aftale om en grøn transportpolitik den 29. januar Aftalen omfatter således en række nye initiativer til at videreudvikle transportsystemet, styrke cykeltrafikken, forbedre trafiksikkerheden, udvikle bustrafikken, reducere trafikstøjen og forbedre danskernes mobilitet. Endvidere sættes fokus på en målrettet indsats mod trafikale flaskehalse, herunder ved udbygning af kapaciteten i forbindelse med en række tilslutningsanlæg til motorvejene og styrkelse af stationskapaciteten. I alt udmøntes med aftalen midler i transportpuljerne for 1.3 mia. kr. Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på. En særlig indsats omfatter havnene. Efter Havnepakke I, der blev aftalt af forligskredsen med aftalen af 29. januar 2009, hvor der blev afsat godt 1 mia. kr. til bedre forbindelser til havnene, etableres en ny Havnepakke II med målrettede initiativer til at styrke havnene i udkantsområder. Havnepakke II skal skabe bedre mulighed for vækst i områderne og styrke havnenes rolle i transportsystemet. Havnepakke II omfatter initiativer for 0,2 mia.kr. Med aftalen sikrer forligspartierne endvidere gennemførelsen af en række vigtige projekter, som det med tidligere aftaler er besluttet at prioritere, når der kunne tilvejebringes ledige midler i Infrastrukturfonden. Gennem billiggørelser af tidligere besluttede anlægsprojekter og omprioritering af midler i Infrastrukturfonden er således tilvejebragt 309 mio. kr. til at sikre udbygning af den trængselsplagede Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen i hovedstadsområdet samt yderligere 100 mio. kr. til stationsmoderniseringer.

3 Udmøntning af puljer Side 3/22 Mere cykeltrafik Parterne ønsker at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Med denne aftale udmøntes i alt 175,9 mio. kr. i cykelpuljen. Der øremærkes 12,8 mio. kr. til innovation på cykelområdet og en særlig indsats for cykelturisme på småøer. De resterende midler på 163,1 mio. kr. fordeles med 30 pct. til projekter på statsvejene, svarende til 49,0 mio. kr. og 70 pct. til støtte af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer, svarende til 114,1 mio. kr. Der afsættes heraf 1,1 mio. kr. til administration af puljen. Parterne har med denne aftale sammen med de projekter til udmøntning i 2010, der blev besluttet med aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer, udmøntet i alt 247,8 mio. kr. i 2010 til at styrke cyklismen. Som en særlig indsats til at fremme udviklingen af cykelturisme med fokus på danske småøer med under indbyggere reserveres 5 mio. kr. til 100 pct. statstilskud til lokale projekter, der kan forbedre cykelinfrastrukturen i bred forstand. Disse midler udmøntes særskilt. Innovationen på cykelområdet fremmes gennem en ramme på 7,8 mio. kr. i Parterne er enige om at udmønte 113 mio. kr. i 2010 til medfinansiering af projekter i kommuner, virksomheder og organisationer. Det drejer sig om følgende projekter: Kommunale cykelbyprojekter (ca. 46,1 : Bornholms Regionskommune - Bornholmske cykelveje, Kystvejen og Haslevej samt forbedret skiltning, bedre forhold for cyklister på rastepladser og øget kommunikation (11,9 Frederikshavn Kommune Cykelkommunen Frederikshavn (1,9 mio. kr.) Horsens Kommune Et hjul foran (5,4 Høje Taastrup Kommune Cykelring (2,0 Kolding Kommune Kolding Cykelby Del 2 (2,8 Lolland Kommune Nakskov Cykelruteprojekt (8,0 Næstved Kommune Næstved Cykelby (9,0 Randers Kommune Randers Cykelby en by i bevægelse fase 2 (3,1 Århus Kommune Århus Cykelby, Lyshøj-Hjortshøj og sorte pletter (2,0

4 Cykelpendlingsprojekter (ca. 30,2 : Billund Kommune Vejle Landevej, Grindsted. Cykelforbindelsen til erhvervs- og industrikvarteret (0,3 Brøndby Kommune Bro over Vestbanen Jernbanen mellem Roskilde og København (9,2 Gribskov Kommune Cykelkoblinger i Pendlernet (1,7 Hjørring Kommune Udvikling af cykeltrafikken i Hjørring Kommune Folkeparkruten (3,0 Københavns Kommune Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej, et missing link (7,0 Odense Kommune Ny cykelrute ad Filosofgangen i Odense (7,4 mio. kr.) Svendborg Kommune Dobbeltrettet cykelsti fra rundkørsel og frem til Østre Havnevej 16A længde ca. 350 m (1,0 Aabenraa Kommune Sammenhængende stiforbindelse langs Egelund (0,5 Side 4/22 Cykling til skole og fritid (ca. 29,5 : Hillerød Kommune Harløsestien (5,4 Lemvig Kommune Cykelstitunnel under Nissumvej (0,4 Mariagerfjord Kommune Cykel- og gangtunnel ved Hadsund Skole (0,5 Norddjurs Kommune Cykelsti Allingåbro-Ørsted (2,7 Region Syddanmark Cykelfremme i tværkommunalt samarbejde (1,6 Stevns Kommune Sammenhængende cykelsti fra Rødvig til Strøby (3,5 Svendborg Kommune Cykelsti og strækningssanering på A.P. Møllersvej ud for Svendborg Gymnasium (1,0 Syddjurs Kommune Skole- og cykelsti på Mols (2,1 Tønder Kommune Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden (5,3 Varde Kommune Nr. Nebel Varde (7,1 Rekreativ cykling (ca. 7,2 : Jammerbugt Kommune Turist- og fritidscyklisme Hune-Fårup (4,3 Lemvig Kommune Cykelmulighed på Planetstien (0,5 Varde Kommune Strandvejen, Henne (1,3 Ærø Kommune Cykelsti langs Nevre Strand (1,1 Ansøgningen fra Bornholms Regionskommune vedrører en flerårig samlet regional indsats, der igennem en række integrerede cykeltiltag som cykelturisme, pendling i byer, skole og fritid samt kampagner har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt. Parterne er enige om at reservere 11,1 mio. kr. om året i perioden i tillæg til udmøntningen i 2010 til projektet på Bornholm. Ansøgningen fra Københavns Kommune om en bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej er et større infrastrukturprojekt, som giver mulighed for at forbinde de tre grønne cykelruter Nørrebroruten, Svanemølleruten og Ryvangs-

5 ruten, når anlægget af den kommende Nordhavnsvej er færdigt. Parterne er enige om at reservere 13,1 mio. kr. om året i 2011 og 2012 i tillæg til udmøntningen i 2010 til projektet. Side 5/22 Parterne er enige om, at der også i de kommende år vil kunne udmøntes midler til flerårige projekter i særlige tilfælde. Parterne udmønter i ,8 mio. kr. til medfinansiering af følgende innovationsprojekter mv.: Kampagner og borgerinddragelse (ca. 2,7 : Frederiksberg Kommune Cykelkampagne for skolebørn (0,1 Københavns Kommune Cykler, Natur, Kunst og Kultur Oplevelser og læring på cykel i skoletiden (1,3 Odense Kommune Cykling og socialt svagtstillede grupper (0,8 mio. kr.) Svendborg Kommune Unge på cykel i Svendborg (0,2 Det Økologiske Råd Arbejde-Stationscyklen & Arbejdspladsens Byrum (0,4 Innovation, udvikling og demonstration (ca. 5,1 : COGITA A/S Udvikling af værktøj til beregning af cykeltrafikkens afledte CO2-reduktion (0,3 COWI (Cycling Embassy of Denmark) Revision af idékatalog for cykeltrafik (0,8 Dansk Cyklist Forbund CyclingDenmark.dk en netbaseret gateway til cykeloplevelser i Danmark (2,7 Dansk Cyklist Forbund Håndbog i cykelstiinspektion (0,4 Frie Fugle Infrastrukturprojekt om nationale cykelruter (0,3 Vejdirektoratet Undersøgelsesprojekt vedr. en national cykelruteplanlægger (0,5 Parterne udmønter i ,0 mio. kr. til følgende projekter på statsvejene, herunder for at styrke cykelturismen i yderområder: Cykelstiprojekter knyttet til cykelturisme (29,0 : Forbedring af cykelinfrastruktur på rute 38 mellem Nexø og Rønne, Bornholms Regionskommune (2,2 Anlæg af cykelsti i Lyager Plantage i den planlagte Nationalpark Skjern Å, Ringkøbing-Skjern Kommune (5,7 Anlæg af cykelsti på Møn mellem Dr. Alexandrines Bro og Koster, Vordingborg Kommune (21,1 Cykelstiprojekter knyttet til bolig-skole/fritid (10,0 : Anlæg af cykelsti i Damhus ved Ribe, Esbjerg Kommune (2,2 Anlæg af cykelsti i Nørre Felding, Holstebro Kommune (3,0 Anlæg af cykelsti i Nørre Aaby nord, Middelfart Kommune (1,5 Anlæg af cykelsti i Mejls, Varde Kommune (3,3 Stikrydsningsprojekter knyttet til bolig-arbejde/indkøb (3,8 : Etablering af helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune (1,9 mio. kr.)

6 Etablering af helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune (1,9 mio. kr.) Side 6/22 Stikrydsningsprojekter knyttet til bolig-skole/fritid (6,2 : Etablering af helle m.m. i Højmark, Ringkøbing-Skjern Kommune (1,3 Etablering af fartvisere og belysning i Stenlille, Sorø Kommune (1,2 Fartvisere i Stenmagle, Sorø Kommune (0,3 Etablering af helle m.m. i Løgumkloster, Tønder Kommune (3,4 mio. kr.) Uudmøntede restmidler i puljen i 2010 på 7,4 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til mere cykeltrafik for 2011 sker i foråret Støjbekæmpelse Parterne ønsker med puljen at nedbringe trafikstøjen langs de overordnede veje og jernbaner gennem bl.a. opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og støjisolering af boliger langs statsveje og gennem skinneslibning for at nedbringe støj fra togene. Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til støjbekæmpelse i 2011: Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Gentofte (7,4 Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup (26,5 Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe (7,3 Støjskærm på Europavej (E45) ved Frederikshavn (16,9 Styrket støjmåling på det kørende togmateriel på jernbanen (7,3 mio. kr.) Støjskærme på en del af den østlige side af M3 ved Vestvolden i Rødovre Kommune (10,0 Der er 65,4 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at tilføre puljen yderligere 10,0 mio. kr., som finansieres inden for rammerne af Infrastrukturfonden. Nye teknologiske muligheder (ITS) Parterne noterer sig, at ITS udviklingsforum vil fremlægge et forslag til en national ITS-strategi i begyndelsen af En fokuseret national strategi vil kunne udgøre et godt udgangspunkt for fremtidige beslutninger på ITS-området. Parterne er enige om at drøfte det kommende oplæg fra ITS udviklingsforum i 2011.

7 Parterne ønsker samtidig at sikre anvendelsen af de systemer, som allerede i dag er til rådighed til at forbedre mobiliteten samt reducere trængslen og dermed også bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Der er derfor enighed om at fortsætte ITS-systemerne frem til 2014 på følgende strækninger: Side 7/22 Motorring 3 Køge Bugt Motorvejen Holbækmotorvejen Frederikssundsmotorvejens 1. etape I 2011 afsættes 12,2 mio. kr., i 2012 afsættes 15,5 mio. kr., og i 2013 og 2014 afsættes 19,8 mio. kr. årligt fra puljen til nye teknologiske muligheder til fortsættelse af ITS-systemer i disse korridorer. ITS er et godt redskab til at styrke samspillet i den kollektive trafik. Parterne er derfor enige om at afsætte 15,0 mio. kr. til forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Endvidere reserveres 5,0 mio. kr. til projektet i Projektet vil bidrage til en forbedret sammenhæng mellem tog, bus, S-tog og metro på udvalgte stationer ved at forbedre trafikinformationen for den enkelte passager. Formålet er, at passageren allerede ved ankomst til en station på stationsområdet vil kunne se, hvilke transportformer der kører fra stationen. Dette skal være med angivelse af realtid, hvor dette er muligt. Passageren kan dermed orientere sig om, hvor lang tid, der er til f.eks. næste busafgang og optimere sin rejsetid på denne måde. I tilfælde af aflysninger eller i situationer med større forsinkelser i trafikken vil det ligeledes være muligt at kunne finde informationer til planlægning af en alternativ rute. Projektet gennemføres af Banedanmark i samarbejde med trafikselskaberne, Metroselskabet og DSB. Uudmøntede restmidler i puljen i 2011 på 35,9 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Bedre trafiksikkerhed Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre trafiksikkerhed i 2011: Indsats mod særligt farlige vejstrækninger - grå strækninger (25,0 Trafiksikkerhedskampagne mod højresvingsulykker (3,3 Årets trafiksikkerhedsbyer (20 mio.kr.) Årets trafiksikkerhedsbyer Parterne er enige om, at der hvert år i perioden skal udpeges to byer som årets trafiksikkerhedsbyer. Kriterierne for at blive udpeget er, at byerne

8 planlægger bl.a. nye og innovative trafiksikkerhedsmæssige indsatser, der bidrager til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen skal være helhedsorienteret og på tværs af strukturer i samarbejde med bl.a. det lokale politi, regionale vejcentre og andre centrale aktører. Årets trafiksikkerhedsbyer skal bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med at fremme trafiksikkerheden. Side 8/22 Parterne er enige om at afsætte i alt 20,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikkerhedsbyer i Kommuner kan fremsende projektforslag med relevant dokumentation til Vejdirektoratet. Tiltagene kan være både kendte trafiksikkerhedstiltag som f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger, midterarealer og byporte og nye innovative tiltag. Forligskredsen vil i forbindelse med udmøntning af pulje til bedre trafiksikkerhed udpege årets trafiksikkerhedsbyer. Første gang i foråret Uudmøntede restmidler i puljen i 2011 på 46,7 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden. Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse i 2011: Udvidelse af rundkørsel til E45 ved Kolding (37,6 Nyt tilslutningsanlæg med østvendte ramper i skæringen mellem Høgemosevej og Djurslandsmotorvejen (rute 15) ved Favrskov Kommune (22,1 Udvidelse af rundkørsel ved Grundtvigs Allé ved Sønderborg (16,9 mio. kr.) Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn, jf. Havnepakke II nedenfor (10,0 Nyt tilslutningsanlæg på E 45 ved Grønlandsvej syd for Vejle. Der gives et statsligt bidrag til Vejle Kommune til kommunens anlæg af tilslutningsanlægget på op til 58,0 mio. kr. Reservation til nyt tilslutningsanlæg på E 20 ved Odense (45,0 Parterne noterer sig endvidere, at Nykøbing Falster Omfartsvej forventes at åbne i december 2014.

9 Der er 15 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at fremrykke midler og tilføre midler i puljen for i alt 174,5 mio. kr., som finansieres indenfor rammerne af Infrastrukturfonden. Side 9/22 Stationsmoderniseringer Med aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsætte 200 mio. kr. til stationsmoderniseringer af bl.a. Enghave Station og Nordhavn Station. Parterne har endvidere i aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 besluttet at tilføre puljen til stationsmoderniseringer 100 mio. kr., når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor gennem mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Parterne er med nærværende aftale enige om, at puljen til stationsmoderniseringer tilføres yderligere 100 mio. kr. Parterne har i aftale om Nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat 90 mio. kr. til flytning og modernisering af Enghave Station. Parterne har endvidere med aftale af 2. december 2009 om tillæg til aftale af 22. oktober 2009 afsat 3,5 mio. kr. til en gangtunnel ved Hvalsø station. Parterne har noteret sig, at Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn er blevet enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne er enige om at afsætte 76,7 mio. kr. til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en modernisering af Nordhavn Station. Parterne er endvidere enige om at afsætte 35,4 mio. kr. (fysikpris) samt 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, dvs. i alt 53,1 mio. kr. til genåbning af Langeskov Station under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads mv. Stationen forventes at kunne åbne i Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag for følgende fem stationer: Erritsø ved Fredericia Åløkke i Odense Gødstrup i Region Midtjylland Ny station ved det kommende hospital i Hillerød Store Rørbæk ved Frederikssund Disse beslutningsgrundlag forelægges for forligskredsen i Parterne er enige om at reservere i alt 50 mio. kr. til nye stationer og stationsmoderniseringer.

10 Parterne er enige om, at der anlægges en ny perron på Sønderborg Station. Etablering af en ny perron vil sikre de nødvendige direkte adgangsforhold mellem stationen og Alsion. Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af den nye perron inklusive tilpasninger af forpladsen. Dertil kommer udgifter, som DSB afholder til perronapteringen, dvs. belysning, bænke, læskure m.v. Perronen forventes at kunne ibrugtages i Side 10/22 Parterne er opmærksomme på adgangsforholdene til den kollektive transport for rejsende med bevægelseshandicap. Parterne noterer sig, at i takt med indsættelsen af nye IC4-tog og IC2-tog, som alle har lavgulvssektioner, vil tilgængeligheden til togtrafikken for bevægelseshandicappede blive markant forbedret. For at skabe bedre adgang til metroen på Nørreport Station er parterne enige om, at den eksisterende transfertunnel på Nørreport Station skal forlænges, samt at der skal etableres en nedgang fra gågadeområdet ved Frederiksborggade i retning mod Købmagergade. På Nørreport Station er der i dag ingen direkte adgang fra gadeplan til transfertunnelen og passagerer kan kun få adgang til tunnelen via metrostationen eller via nedgang fra S-tog og regionaltog. Dette er ikke hensigtsmæssigt. En forlængelse af transfertunnelen vil dermed kunne skabe bedre flow i passagerstrømmen til og fra S-tog, regionaltog og Metro. Parterne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. fra pulje til stationsmoderniseringer med henblik på at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en forlængelse af den eksisterende transfertunnel på Nørreport Station med en nedgang fra gågadeområdet ved Frederiksborggade. Beslutningsgrundlaget vil blive afsluttet i På baggrund af tidligere skitseforslag og foreløbige anlægsoverslag vurderes projektet at koste i størrelsesordenen 100 mio. kr. Parterne er enige om, at det i den konkrete tilrettelæggelse af projektet skal søges at nedbringe anlægsoverslaget. Parterne er endvidere enige om at finansieringen af en forlængelse af transfertunnelen og etablering af nedgang fra gågadeområdet sker således: Metroselskabet - som ejes af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - bidrager med 50 mio. kr. DSB s pulje til bedre adgang til den kollektive trafik bidrager med 50 mio. kr.

11 Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning: Side 11/22 Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Tønder-Esbjerg (rute 11) samt dimensionering af VVM-undersøgelse (6,0 Der reserveres 40,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 11, Esbjerg Tønder, idet der tages stilling hertil, når resultatet af forundersøgelsen foreligger. Forundersøgelse af en omfartsvej ved Brovst (rute 11) (2,0. Forundersøgelse af forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger på jernbanen i forbindelse med signalprojektet (4,0 Analyse af mulighederne for forbedring af jernbanekapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H (2,0 Den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede, fremrykkes, således at den er færdig i Der reserveres 15,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 54, Næstved Rønnede, idet der tages stilling hertil, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger. Den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 9, fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til Maribo fremrykkes, således at resultaterne af den del af forundersøgelsen, der omhandler en forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn, vil være færdig i maj Der reserveres 10,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 9, i forlængelse af den igangværende forundersøgelse. Der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. til VVM-undersøgelsen af motorvejen Holstebro-Herning. Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Slagelse - Næstved (rute 22) (4,0. Der reserveres 25,0 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af rute 22, Slagelse-Næstved, idet der tages stilling hertil, når resultaterne af den iværksatte forundersøgelse foreligger. Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15) (4,0 Der afsættes en ramme på 3,0 mio. kr. til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag. Analyse af en brugerfinansieringsmodel for ny fjordforbindelse ved Frederikssund (2,0 Kapacitetsanalyse af motorvejsfrakørsel mellem Hobro og Haverslev (0,2 Kapacitetsanalyse af tilslutningsanlæg ved Ødisvej syd for Kolding (0,2 Forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn (2,0 mio. kr.) Forundersøgelse af en omfartsvej ved Mariager (2,0

12 Forundersøgelse af forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup Lufthavn (2,0 Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje (2,0 Side 12/22 Parterne er enige om, at forundersøgelsen af en bane til Aalborg lufthavn skal omfatte såvel en løsning med en stikbane fra den bestående linje som en løsning, hvor den bestående linje omlægges til at gå via Aalborg Lufthavn. Der er 8,6 mio. kr. til udmøntning i Parterne er enige om at tilføre puljen yderligere 123,8 mio. kr., som finansieres indenfor rammerne af Infrastrukturfonden, herunder 8,0 mio. kr. fra de midler, der blev afsat til undersøgelse af mulighederne for en kombiterminal ved Køge. Øget antal buspassagerer Parterne ønsker at støtte kvalitetsprojekter, der giver en reel forbedring af tilbuddet til buspassagerer og derigennem tiltrækker flere passagerer til bustrafikken, herunder forsøg, som kan afdække nye ideer. I fjerde runde (efteråret 2010) er der i alt 84,7 mio. kr. til udmøntning i passagerpuljen. Parterne er enige om, at følgende projekter støttes: Shuttlebus i Lyngby-Taarbæk Kommune (0,3 Højere informationsniveau i togene på privatbanerne i Region Nordjylland (0,9 Rejseplanen A/S - Det digitale stoppested pilotprojekt (1,1 mio. kr) Pendlernet på Sjælland for-projekt til etablering af nyt sammenhængende bus- og tognet til længere regionale pendlerrejser (1,1 Forbedret SMS-billetsystem i FynBus (0,2 Rejseplanen A/S - RejseGuiden (0,9 Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X-busser i Nordjylland (0,6 Tværgående trafikinformationskoncept på knudepunkter på metroens linje pilottest på Flintholm Station (1,5 Sammenhæng i Silkeborg (6,2 Forprojekt om forbedret trafikinformation på rejseplanen.dk på hospitaler (1,9 Integreret A-buspakke i Helsingør (1,8 Rejseplanen A/S - Korrespondancesikring pilotprojekt (4,9 Bedre stoppesteder på Fyn og øerne (0,1 Den sønderjyske trafikkorridor (0,8 Gruppe- og cykelreservation på Bornholm (0,9 Offensiv salgsstrategi i Nordjylland (1,8 Prøv regionalbussen i Sydtrafik gratis (0,2

13 Forbedrede forhold for cyklister ved stoppesteder i Sydtrafik analyseprojekt (0,1 Stoppestedsforhold i Sydtrafik analyseprojekt (0,1 Side 13/22 Parterne er derudover enige om at støtte projektet til audio-identifikation af busser i Fynbus med henblik på at hjælpe blinde og svagtseende buspassagerer (0,4 Der udmøntes således i alt 25,6 mio. kr. i fjerde runde (efteråret 2010). I alt er der i 2010 udmøntet 117,0 mio. kr. fra puljen. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til øget antal buspassagerer for 2011 foregår i to runder i henholdsvis foråret og efteråret Bedre fremkommelighed for busser Midlerne fra fremkommelighedspuljen bruges til projekter med initiativer og innovative tiltag, der kan gøre kollektiv bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, ved enten at øge bussernes fremkommelighed eller ved at forbedre sammenhængen og lette passagerernes skift mellem transportmidler, herunder på terminaler. I fjerde runde (efteråret 2010) er der i alt 206 mio. kr. til udmøntning i fremkommelighedspuljen. Parterne er enige om, at følgende projekter støttes: Bedre fremkommelighed på Centerringen i Randers (11,6 Etablering af ny buslomme ved Lyngby Station forprojekt (0,3 mio. kr.) Strategi for busfremkommelighed i signalanlæg i Randers Kommune forprojekt (0,3 Busfremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej i Gentofte Kommune (0,8 Dobbeltrettet trafik i Ringsted Bymidte (1,9 Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station forprojekt (0,2 Ombygning og optimering af Nykøbing Falster banegård og busterminal (2,0 Signaloptimering for busser i 5 signalanlæg på Silkeborgvej i Herning Kommune (0,2 Integreret busterminal i Hobro Midtby (11,7 Ny trafikterminal i Thisted (4,2 Ny trafikterminal i Frederikshavn (4,0 Silkeborg Trafikterminal forprojekt (0,4 Bustracé på Ørbækvej og Ejbygade i Odense (0,6

14 ITS til busnettet i Helsingør (0,2 Busprioritering i krydsene Gefionsvej/Esrumsvej og Gefionsvej/Gurrevej i Helsingør (0,7 Udarbejdelse af forundersøgelser af en højklasset busløsning på strækningen fra Lyngbyvejen til Nørreport St. i København (1,5 Bynet 2018: Udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og anlæg i forhold til at sikre bedre fremkommelighed på og omkring Flintholm St. i København (6,9 Næstveds nye busstationer (6,9 Kvalitet i ventetid og terminaler på Lolland (5,2 Etablering af universitetskorridorens etape 1 i Aalborg (30,1 Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavns Kommune (1,0 Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X i Nordjylland (2,2 Fælleskoncept for brugerpopulære stoppesteder i nordvestkorridoren (0,3 Komplet renovering af perron samt etablering af ny stationsforplads på Vejby St. i Gribskov Kommune (1,8 Tunnel under Helsinge-banen (9,1 Flytning af Nørre Snede busterminal i Ikast-Brande Kommune (1,9 Sideudvidelse af Snogehøjvej i Hillerød (0,8 Side 14/22 Der udmøntes således 106,8 mio. kr. i fjerde runde (efteråret 2010). I alt er der i 2010 udmøntet 226,8 mio. kr. fra puljen. Parterne er enige om, at udmøntning af pulje til bedre fremkommelighed for busser for 2011 foregår i to runder i henholdsvis foråret og efteråret Fokusering af indsatsen for at styrke bustrafikken Parterne ønsker at prioritere en effektiv og målrettet indsats for at styrke bustrafikken. Parterne konstaterer, at der er opsparet restmidler i puljen til øget antal buspassagerer og puljen til bedre fremkommelighed for busser, fordi der ikke har været tilstrækkeligt mange kvalitetsprojekter. Parterne er enige om, at restmidlerne fra hidtidige udmøntninger på 158,3 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af nye initiativer på andre områder. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet Parterne afsatte med Aftale om en grøn transportpolitik 2 mia. kr. i en pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hoved-

15 stadsområdet, heraf blev 500 mio. kr. forlods reserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus. Side 15/22 Den gennemførte VVM-undersøgelse af etape 1 i Århus viser et samlet anlægsbudget, inkl. reserver, på 1,4 mia. kr. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte yderligere 200 mio. kr. fra puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet til letbanen i Århus. Parterne er endvidere enige om, at staten indgår som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Århus Kommune og Region Midtjylland. For at få en velfungerende letbaneløsning overdrager staten Grenaabanen til et kommende letbaneselskab eller parterne bag. Det er hensigten, at staten ikke deltager i et driftsselskab af letbanen i Århus. Parterne er samtidig enige om at tilføre yderligere 200 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren. Parterne noterer sig, at der med Aftale om bedre veje af 2. december 2009 er reserveret 4 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en letbane i Odense. Fremme af godstrafik på jernbane Med aftale om En grøn transportpolitik er der afsat en pulje på 200 mio. kr. i perioden til fremme af godstrafik på bane. Med aftale af 22. oktober 2009 om En moderne jernbane besluttede parterne at reservere et statsligt tilskud fra denne pulje på 100 mio. kr. til etablering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn. Banedanmark udarbejder beslutningsgrundlag inklusiv VVM-undersøgelse af projektet. Arbejdet er igangsat og parterne noterer sig, at der afrapporteres i Analyse af ny kombiterminal i Køge Med aftale af 29. januar 2009 blev der reserveret 10 mio. kr. til at kortlægge behovet for en ny kombiterminal ved Køge med udgangspunkt i en markedsanalyse. Der blev afsat 2 mio. kr. til at gennemføre markedsanalysen. Markedsanalysen viser, at der ikke er potentiale for en ny kombiterminal ved Køge. Parterne er enige om at tilføre de resterende 8 mio. kr. til Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning.

16 Sporforbindelse til Nyborg Havn Med aftalen om En moderne jernbane af 22. oktober 2009 blev der reserveret midler til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til Nyborg Havn. De foreløbige undersøgelser, herunder en markedsanalyse, viser, at det ikke er muligt at gennemføre det oprindeligt skitserede projekt, og at der ikke er grundlag for en etapedeling af dette. Derfor indstilles projektet. Side 16/22 De reserverede midler på 14,5 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af andre nye initiativer. Havnepakke II Parterne er enige om, at styrke indsatsen for havne i yderområderne. En bedre havneinfrastruktur vil skabe bedre muligheder for vækst i områderne bl.a. ved at øge tilgængeligheden til havnene fra søsiden. Da havnene er centrale infrastrukturknudepunkter og erhvervsområder, vil en udvikling af havnene også skabe grundlag for ny erhvervsudvikling og vækst i yderområderne. Der igangsættes derfor en række projekter, der skal styrke havneudviklingen og sikre et fortsat udviklingspotentiale. Parterne er enige om, at havnepakkens midler kan anvendes til udvikling af såvel infrastruktur til havnene som havneanlæg. Parterne er enige om, at følgende havneprojekter finansieres: Hanstholm Havn ramme til udvidelse af havneanlæg (30,0 Mere sikre moler på Thyborøn Havn (25,0 samt forundersøgelse af udvidelse af sejlrenden (1,0 Ny tørdok på Thyborøn Havn (35,0 Forundersøgelse - forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 Forbedret adgang til Thorsminde Havn udvidelse af vanddybde (13,5 Mere sikkert havneanlæg på Hammer Havn (12,0 Ramme til omstilling af havnekapacitet på Hasle Havn (9,0 Frederikshavn Havn støjskærm på Europavej (E45) (16,9 Istandsættelse af Løkken Læmole (12,0 Istandsættelse af Nr. Vorupør Læmole (12,0 Ny ydermole på Hvide Sande Havn - medfinansiering af anlæg af ny søndre ydermole (30. Parterne noterer sig endvidere, at der med aftalen af 22. oktober 2009 blev afsat 10 mio. kr. til veje m.v. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis der er lokalt ønske herom kan dette beløb omdisponeres til anlæg af søndre ydre mole. Rønne Havn er Bornholms største transportcenter og bindeledet mellem den regionale og nationale infrastruktur. Parterne er derfor enige om at understøtte adgangen til Rønne Havn under forudsætning af at, havnen forbliver en central erhvervshavn. Parterne noterer sig, at Transportministeriet, Bornholms Regi-

17 onskommune og Rønne Havn vil drøfte hvorledes dette sikres, og at sagen forelægges for forligskredsen. Havnen skal ikke betale for tilslutning til anlæg som finansieres af staten. På den baggrund er parterne enige om at finansiere følgende projekter for at styrke Rønne Havn: Side 17/22 Bedre adgang til Rønne Havn (Åkirkebyvej) (9,0 Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn (10,0 Parterne konstaterer, at der allerede på Finansloven 2010 er afsat 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Løkken læmole og 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Nr. Vorupør læmole. Projekterne i Havnepakke II finansieres af eksisterende midler i Infrastrukturfonden. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet I aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der besluttet gennemført en strategisk analyse af en yderligere elektrificering af banenettet. I lyset af bl.a. den forventede udvikling i togmateriel med leveringen af IC4 er parterne enige om at opdele den strategiske analyse i to faser. Frem til september 2011 udarbejdes en analyse af materielforudsætninger samt trafikale, miljømæssige og økonomiske aspekter af elektrificering af banenettet. På den baggrund drøfter parterne en mulig gennemførselsplan for elektrificering i efteråret Parterne er principielt enige om at gennemføre en elektrificering af strækningen Esbjerg Lunderskov. Der tages endelig stilling hertil i efteråret Dernæst udarbejdes frem til medio 2013 anlægsoverslag på udvalgte strækninger med henblik på, at der træffes en endelig principbeslutning om elektrificering af banenettet i efteråret Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen Parterne har i aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 aftalt at finansiere udbygningen af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen forud for andre projekter, når der er tilvejebragt finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden gennem fremtidige mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Parterne er enige om, at udbygningen af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundsmotorvejen tilføres 309 mio. kr. (2011-priser).

18 Der er fremsat anlægslov for udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen i Folketinget. Såfremt anlægsloven for projektet vedtages inden udgangen af 2010, vil den udbyggede strækning kunne ibrugtages ultimo Side 18/22 Nordlig omfartsvej ved Næstved Med aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. blev parterne enige om at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved. Vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej og bliver ca. 7 km lang. Der blev reserveret 0,7 mia. kr. til omfartsvejen med aftalen af 2. december Parterne blev desuden enige om, at krydsningen af Susådalen skal ske med en højbro. Denne løsning krævede en supplerende VVM-undersøgelse. Vejdirektoratet har nu afsluttet den supplerende VVM-undersøgelse. På baggrund af den supplerende VVM-undersøgelses resultater er parterne enige om at anlægge den nordlige omfartsvej ved Næstved med en højbro ved krydsningen af Susådalen. Parterne er enige om, at der i foråret 2011 fremsættes anlægslov for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Anlægsloven udarbejdes svarende til hovedforslaget i Vejdirektoratets konsolidering af en tidligere amtslig VVM-undersøgelse, dog med anlæg af en højbro over Susådalen samt et hankeanlæg ved krydsudformningen ved Ringstedgade. Vejdirektoratet vil være særligt opmærksom på krydsudformningen ved Ringstedgade. Udformningen af et hankeanlæg ved Ringstedgade betyder en billiggørelse af projektet på 11,1 mio. kr. (2011-priser). De 11,1 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden til finansiering af andre nye initiativer. Ny motorvej på strækningen Holstebro - Herning Parterne blev med aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer mv. enige om at reservere 20,0 mio. kr. til en VVMundersøgelse af strækningen Holstebro-Herning (rute 18). På baggrund af resultaterne af forundersøgelsen af strækningen, er parterne enige om at igangsætte VVM-undersøgelsen på strækningen. VVMundersøgelsen forventes færdiggjort i 2012 med henblik på at kunne fremsætte anlægslov senest i Parterne er enige om, at det som led i VVM-undersøgelsen som et alternativ undersøges, om motorvejen skal føres syd om Herning via udbygning af den nuværende motortrafikvej til Snejbjerg og ad den nye Gødstrup-forbindelse, så-

19 ledes at vejen øst og nord om Herning forbliver hhv. motorvej og motortrafikvej. Side 19/22 Parterne er endvidere enige om at afsætte yderligere 5,0 mio. kr. til VVMundersøgelsen af strækningen Holstebro-Herning (rute 18), herunder med henblik på at kunne VVM-undersøge vejforbindelsen til Gødstrup samt omkring Holstebro. VVM-undersøgelsen omkring Holstebro fokuseres på forslag A (bynær løsning). Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Parterne har noteret sig den færdige VVM-redegørelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund samt de foreløbige undersøgelser af muligheder for evt. brugerfinansiering. Parterne er enige om, at det er målet, at der etableres en ny sydlig fjordforbindelse ved Frederikssund, idet forbindelsen som udgangspunkt finansieres gennem brugerbetaling. Parterne er enige om, at der iværksættes en nærmere analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel, der omfatter både den nye og den eksisterende fjordforbindelse. Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. til analysen. Arbejdet med beslutningsgrundlaget gennemføres af det statslige aktieselskab Sund & Bælt Holding, der har konkret erfaring med brugerbetaling på faste forbindelser. Sund & Bælt Holding får til opgave at afdække den faktiske betalingsvilje hos de potentielle brugere og udarbejde et egentligt oplæg til gennemførelse af projektet, hvor de tekniske og organisatoriske løsninger og brugerbetalingsperspektiverne, herunder mulighederne for bro-bizz m.v., sammentænkes. Parterne træffer endelig beslutning om projektets udformning, finansiering og gennemførelse, når oplægget fra Sund & Bælt foreligger. Oplægget afsluttes i Tilslutningsanlæg ved Odense På strækningen Odense SØ Odense V er Vejdirektoratet i gang med udarbejdelsen af en VVM-undersøgelse med henblik på, at motorvejen på strækningen udvides fra fire til seks spor. VVM-undersøgelsen forventes færdig i I Odense er et nyt såkaldt supersygehus under planlægning i den sydlige del af byen tæt på motorvejen. Odense Kommune ønsker etableret et nyt tilslutningsanlæg ved det nye hospital, således at anlægsarbejdet med opførelsen af

20 det nye hospital kan smidiggøres, og således at tilkørselsforholdende vil være optimale, når hospitalet tages i brug. Side 20/22 Parterne er principielt enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge tilslutningsanlægget og vil når VVM-undersøgelsen er færdig i 2011 tage stilling til om tilslutningsanlægget skal anlægges før en egentlig udvidelse af motorvejsstrækningen Odense SØ Odense V. Parterne er enige om at afsætte foreløbigt 45,0 mio. kr. til tilslutningsanlægget. Rute 9 (Svendborg Maribo) Der er igangsat en forundersøgelse af udbygningsmulighederne på rute 9 fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn og videre på Lolland fra Tårs til Maribo. Forundersøgelsen forventes færdig ved årsskiftet 2011/2012. Parterne er enige om at fremrykke forundersøgelsen således, at resultaterne af den del af forundersøgelsen, der omhandler en forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland til Spodsbjerg Havn vil være færdig i maj Parterne er desuden enige om at afsætte 10,0 mio. kr. til VVM-undersøgelser på rute 9 i forlængelse af den igangværende forundersøgelse. Investeringer i bedre infrastruktur på Bornholms Lufthavn Bornholm har som den største danske ø uden fast forbindelse til resten af landet nogle særlige transportmæssige vilkår, som ikke kan håndteres gennem udbygning af de overordnede veje og jernbaner. Lufthavnen skaber i dag en nødvendig ramme for mobilitet til og fra øen, herunder ikke mindst indenrigsluftfarten til København, men også lejlighedsvis til andre destinationer. Bornholms Lufthavn er i dag den eneste danske lufthavn, der ejes af staten. Det påhviler derfor staten at sørge for, at lufthavnen er i ordentlig stand. Inden for de nærmeste år står lufthavnen over for væsentlige omkostninger til vedligeholdelsesarbejder og reinvesteringer. Der er behov for investeringer i vedligeholdelse af landingsbaner og rulleveje samt vedligeholdelse og bygningsmæssige ændringer af terminalbygningen for fortsat at kunne opretholde den nødvendige infrastruktur i lufthavnen. Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. til investeringer i Bornholms Lufthavn.

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Nordjylland til mere cykeltrafik Helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune 1,9 Helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune 1,9 Medfinansiering

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven 1 Finanslov 2013 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: 1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder 22. maj 2015

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Trafikaftale 2014 udmøntning

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere