VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE 2014-15"

Transkript

1 VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

2 2 Profilfagsvalg 3. periode Mål for 3. periodes profilfag: 1. Periodens tema er Dannelse. Dannelse ses som en personlig udvikling ifht. til elevens egen selvopfattelse, relation til andre unge og voksne, samt stillingtagen til samfundsforhold og særligt andre leveformer og kulturer. Således samles erfaringerne fra første profilfagsperiode og 2. profilfagsperiode i 3. periode: Profilfaget formes omkring en natursports og/eller en Imagination aktivitet og kombineres med et kulturperspektiv på den sidste dannelsesrejse. Derfor skal profilfagene have fokus på den enkeltes personlige udvikling i relation til selvværd, kammeratskab, interessefællesskabet, kendskab til andre unges liv og vilkår i forskellige kulturer. 2. Skolens værdigrundlag sigter mod at forberede eleverne på at kunne begå sig i en kompleks of foranderlig verden. Derfor skal profilfaget formes i et samspil mellem elever og lærere ud fra temaet Dannelse. Det er vores erfaring at kompleksitet og foranderlighed i livet bedst erfares ved at komme på usikker grund i et stærkt fællesskab, samt gennem åbenhed for andre og omverdenen. 3. Vi er en skole i tiden, og de fællesskabende aktiviteter skal give både lærere og elever mening. Profilfagene udgør stærke interessefællesskaber, som bringer forskellige elever og voksne sammen om en udviklingsproces som er helt unik. Vi oplever, at det vejledende fællesskab, der opstår i mellem elever og voksne på rejsen er det ultimative læringsrum, som for alvor giver eleverne mod og lyst til at tage roret selv videre i livet. 4. Vi har fokus på den enkelte elevs udvikling i respekt for fællesskabet. Eleverne og lærerene er meget forskellige og der er igennem året mange forskellige prioriteringer og mål, under det store mål at danne og uddanne sig i et forpligtigende fællesskab. Derfor har vi har fokus på at give plads til forskellige interesser og der er igen kommet mange og nye spændende forslag til profilfag og ekspeditioner. Det betyder også at der er forskellig egenbetaling på profilfagsrejserne. Processen frem til at forme profilfagene: Elever og lærere har i gennem november og december foreslået og forberedt forskellige ideer til profilfag. Tilslutningen til ideerne er efterprøvet ved 3 afstemninger, og der er faldet ca. 1/3 ideer væk. Enten fordi de ikke kan bære at være et profilfag eller der ikke er umiddelbar tilslutning. De profilfag som er i dette magasin er med på valgsedlen. Således bør flest elever kunne få deres første prioritet. Hvis man mod forventning ikke får første prioritet, får man mulighed for at vælge om igen i uge 2. Læs mere om de enkelte profilfag og få inspiration ved at tjekke billeder og videoer på hjemmesiden! Afstemningen skal være afsluttet søndag den Læs mere på bagsiden... VALG TIL PROFILFAG

3 3 PROFILFAGSVALG 3. PERIODE 2 Alpint skiløb og snowboard 4 Build and burn it 5 Cheerleading 6 Dans i Beijing 7 Dans i New York 8 Dykning Padi OW og AOW Fit for life 11 Foto safari 12 Free skiing North 13 Gastronomi 14 Konditori 15 Hardballadventure 16 Håndarbejde 17 Medie 18 Motorsport 19 Musik 20 Overlevelses kursus 21 Pilgrimsrejse til verdens ende 22 Ranum Fodbold 23 Ridning 24 Sejlads 25 Sejlads og dykning 26 Streetperformance 27 Warhammer - cosplay 28 Water Performance 29 Vigtigt at vide profilfagsvalg i 3. periode 30 VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

4 4 Alpin ski og Snowboard (Østrig / Italien) Er du til frisk luft, fart, motion og elsker at have det sjovt så er Ski og Snowboard noget for dig. Du behøver ikke at have prøvet det før for at være med der er udfordringer til alle niveauer! En stor del af forberedelsen vil være fysisk træning, men vi skal også få kendskab til området, lære de mest almindelige ord og få viden om det udstyr vi skal bruge på rejsen. Derudover vil vi lave sociale aktiviteter, så vi lærer hinanden rigtig godt at kende inden rejsen. På rejsen vil der være undervisning i ski eller snowboard hver dag, men der vil også være tid til at stå med vennerne, så man kan øve det man har gennemgået i dagens undervisning. Derudover vil der være en masse andre sjove, sociale aktiviteter bl.a. picnic i sneen, konkurrencer på bakken, samlinger på hotellet med spil og hygge. Fælles madlavning og ansvar for aktiviteterne er en del af rejsen, hvilket også vil være en del af det vi forbereder hjemmefra. Vi påtænker at rejse til Passo Tonale i Italien, da det er rimeligt snesikkert i uge 16. Et formål med faget er at eleverne lærer eller forbedrer deres kundskaber indenfor ski eller snowboard. Styrke socialt ansvar gennem samarbejde både i skiområdet og i lejlighederne. Fysisk træning, kendskab til kultur og sprog, kendskab til forskellige former for udstyr og de måder man udnytter det. Mulighed for skiguidekursus. Lærere / tovholdere på alpint skiløb er bl.a. Stine Damgaard m.fl. Spørgsmål rettes til Vilkår: Du skal være indstillet på at være fysisk aktiv! Og åben for at prøve andre former for skiløb end alpint, samt villig til at indgå i et evt. kultursamarbejde med andre unge. Egenbetaling ml ,- 1. rate 1.500,- kr. inden den 9.januar. + evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 1.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

5 5 Build and burn Nyhed Inspirationen og ideen til Build and burn kommer fra den internationale event og bevægelse Burning Man i Nevadas saltørken, som hvert år samler mennesker fra hele verden. Det er svært at forklare, hvad Burning Man helt præcist er, den er en slags udladning af kreativitet, interaktivitet, tolerance og inklusion i et ikke-kommercielt fælleskab og opleves som det ultimative udtryk for en slags bæredygtig livsglæde med kærligheden i midten. Man kan dele events, oplevelser, musik, mad, udklædning, kultur osv.. "Build and burn" vil stræbe at følge Burning Man's hoved pricipper som er: Radikal inklusion, gavegivning, af-varelig gørelse, radikal selv-hjulpen, radikal selv-udtryk, fælles indsats, borger-ansvar, efterlad intet spor, deltagelse og umiddelbarhed. Formålet med Build and burn er at skabe møder på tværs af nationaliteter, kulturer, mennesker om en fælles oplevelse, hvor der er fokus på processen i fællesskabet. Vi tænker at elevene laver nogle kreative interaktive projekter, som måske kan kobles sammen med andre unges projekter måske i andre lande. Sammenkoblingen finder sted ved en Build and burn event et sted i Danmark eller i udlandet og deltagerne deler processen, oplevelsen og fastholder kun den store finale i tanker og minder, samt på billeder og film. Det materialiserede produkt brændes af i en symbolsk event, som ikke efterlader andet end asken. Tilbage bliver den fælles oplevelse og historie. Det er ikke os bekendt lavet denne type projekter før i Danmark for unge, og derfor går en del af forløbet også ud på at elever og lærere på holdet sammen former rammerne, indholdet og inviterer til samarbejde med andre unge. Vi har en stor grund hvor det er muligt at arbejde med f.eks. bygning af skulpturer, øve events osv. Økonomien er meget begrænset og det er en forventning at vi kan etablere en event uden videre egenbetaling ud over skolepengene, men det er også op til holdet at bestemme. Lærere / tovholdere på Build and burn it er bl.a. Nigel Hopwood Spørgsmål rettes til Vilkår: Du skal være indstillet på at være aktiv og kreativ! Og åben for at prøve andre former samarbejde og leveformer, samt villig til at indgå i et evt. kultursamarbejde med unge fra forskellige dele af verden og Danmark. Egenbetaling ml. 0,- til 2.500,- kr. 1. rate 0,- kr. Indtil holdet har sat sig deres mål. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

6 6 Chearleading Los Angeles Undervisningen kommer til at veksle mellem teori og praksis. Det teoretiske arbejde vil bl.a. dreje sig om cheerleading i et historisk og kulturelt perspektiv, både i Danmark og USA. Profilfagsrejse går til L.A., hvor vi vil beskæftige os med highschool kulturen, samt L.A. historie og samfund i dag. Faget vil også bestå af en introduktion til kroppens anatomi i den udstrækning det har relevans for den fysiske træning. Arbejdet vil blive organiseret som lærer- og/eller elevoplæg, individuelt og gruppearbejde, anvendelse af relevante tv-udsendelser mm. Den praktiske del af undervisningen vil bestå af fysisk træning bl.a. smidighedsog styrketræning. Vi vil også fokusere på at øge elevernes kropsbevidsthed gennem forskellige massage og afspændingsøvelser. Målsætningen med faget er, at eleverne øger deres kropsbevidsthed og samarbejdsevner. De skal arbejde frem i mod at kunne præsentere et færdigt cheerleading program, der evt. skal fremvises på profilfagsrejsen til L.A. Det er hensigten, at eleverne selv skal være med til at udfærdige dele af dette program. Målsætningen er ydermere at eleverne får et kendskab til hele livsstilen og kulturen omkring cheerleading særligt med fokus på L.A./USA. Faget skal bidrage til, at eleverne oplever, at de alle skal bidrage og har ansvar for, at det fælles projekt lykkes. Profilfagsrejsen i cheerleading går i år til L.A. Denne destination er valgt ud fra erfaringerne fra sidste års rejse og et elevønske om at udforske cheerleading kulturen i netop USA. På profilfagsrejsen vil vi tilstræbe at besøge en highschool med henblik på deltage i undervisningen, samt møde og måske træne med skolens cheerleadere. Der vil så vidt muligt være træning/undervisning i cheerleading med gæstelærere flere dage på rejsen. Vi vil ligeledes tage til en sportsbegivenhed for at se professionelle cheerleadere i aktion. Derudover vil der være et eller flere kulturelle arrangementer. Efter rejsen skal eleverne arbejde med deres rejseoplevelser med henblik på formidling til de andre elever/forældre. Lærere på Chearleading vil bl.a. være Solveig Madsen Spørgsmål angående faget rettes til Vilkår: Eleverne på dans skal være interesserede i at danse og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til Los Angeles. Det er gennem dansen at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge. Egenbetaling Los Angeles ca ,- kr. 1. rate 3.000,- kr. inden den 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 3.500,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

7 7 Dans Beijing - Nyhed. Vi kombinerer dans, koreografi og kultur i et fantastisk spændende univers. Vi tilrettelægger sammen danseprogrammet og der er plads til både øvede og mindre erfarne dansere. Programmet vil bestå af Kinas største klassiske kulturelle seværdigheder som fx Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By, Den kinesiske mur, OL byen og Tempel of Heaven, hvor vi sammen med lokale kinesere vil dyrke morgentræning, bestående af sang, dans, Tai Chi og styrketræning. Vi vil besøge den internationale skole i Beijing, hvor vi ligeledes vil danseudveksle med deres danselinje. Vi vil i samarbejde med den internationale skolen udforme et danseshow, som vi vil fremvise for skolens andre elever. Vi vil også gennem et andet skolebesøg på en klassisk kinesisk skole få indsigt i deres skolekultur. Vi vil endvidere også her udveksle dans med deres danselinje. Vi vil i Beijing besøge to forskellige danseskoler, hvor vi vil modtage undervisning. Vi vil lave flashmobs forskellige steder, som fx på Den Kinesiske mur. Danseekspeditionen sigter mod den kinesiske danseverden. I Kina kan vi både opleve kinesisk traditionel dans og wacking, poledance og hip hop, samt showdance. Ann Charlotte har alle kontakterne til skolerne og danselærerne de forskelige steder. Vi vil både opleve Beijing som turister, se livet i Beijing hvis man er bosat som vesterlændinge og opleve den oprigtige kinesiske kultur. Lærer på dans: Ann Charlotte Spørgsmål angående faget rettes til Vilkår: Eleverne på dans skal være interesserede i at danse og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til Kina Det er gennem dansen at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge i Kina. Egenbetaling Beijing ca ,- kr. 1. rate 3.500,- kr. inden den 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 3.500,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

8 8 Dans New York Dans er for de elever, der virkelig brænder for dansen og vil træne mod et fælles mål og optræde med dansen. Alle kan alle være med. Nybegyndere, samt rutinerede dansere oplever glæden ved at danse. Koreografi og dans vil i træningen afspejle de forskellige niveauer på holdet. Vi udfordrer jeres danse tekniske færdigheder, udvikler jeres grundteknik samt indvier jer i mange forskellige dansegenrer så som: House, Funk Hiphop, Showdance, Rock'n roll mm. Der undervises i musikforståelse, og I får også selv muligheden for at lave egne personlige koreografier. Ved specielle lejligheder og arrangementer på skolen optræder danserne med deres koreografier i forskellige genrer. Danse ekspeditionen sigter mod danseverdenens mekka, New York. Her har lærere og elever fra Ranum gennem snart 5 år har fået en rigtigt samarbejde med flere dansestudier og skoler med dans på skemaet. Skolebesøgene er først og fremmest en kulturel oplevelse, der også giver indsigt i en meget anderledes verden, som er præget af et ghettomiljø, hvor politiet dagligt færdes, og hvor eleverne omgås hinanden trods deres mange forskellige multikulturelle baggrunde. Danseeleverne skal forberede et oplæg, hvor de fortæller om Ranum Efterskole, Danmark og dem selv, og får mulighed for at mødes uformelt med de unge på skolen. Vi besøger også Dance Studio, Peridance Studio, i New York, hvor vi har arrangeret 4 forskellige undervisningstimer. Peridance Studio er et succesfuldt dance studio, som har rigtig mange professionelle og kompetente danselærere til at undervise os. Der indgår også på rejsen ekskursioner til kendte turiststeder og der arbejdes med amerikansk kultur og særligt relationen til vores liv og kultur i Danmark. Lærere på dans: gæstelærer Lisa Clark og Ann Charlotte m.fl. Spørgsmål angående faget rettes til Vilkår: Eleverne på dans skal være interesserede i at danse og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til New York. Det er gennem dansen at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge i NY. Egenbetaling New York ca ,- kr. 1. rate 3.500,- kr. inden den 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 3.500,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

9 9 Dykning Padi Open Water Rødehavet. Padi Open Water er for dig, der ikke har dykkercertifikat. Du gennemgår en masse teori og praktiske øvelser, der giver dig mulighed for at bestå prøverne og bliver certificeret, så du kan dykke over hele verden. Undervisningen er i starten meget teoretisk og det kræver grundighed og vilje at lære teorien. Der er desuden en ture til svømmehal, hvor de første praktiske prøver afvikles. Selve kurset afsluttes i Rødehavet. Læs mere om Padi OW kurset på dykkerkurser/lar-at-dykke/padi-open-water-diverdykkercertifikat Dykning Pga. temperaturen her hjemme starter dykning i Egypten, hvor alle eleverne får to guidede dyk om dagen med enten en instruktør eller divemaster på husrevet eller på nærtliggende rev, vi kan køre til. Eleverne er imidlertid certificerede til også at dykke alene i makkerpar, når først de har gennemført og bestået grundkurset. Af sikkerhedshensyn vil vi dog vurdere hver enkelt elev, om vedkommende er kompetent og ansvarlig nok til at dykke uden en voksen. Profilfaget i dykning indebærer også at eleverne arbejder med bl.a. Egyptens kultur og særligt de samfundsmæssige forhold, som er under stærk forandring i gennem det sidste år. Vi forsøger at besøge lokale unge og familier, så vi kan erfare deres syn på udviklingen. Der vil også være mulighed for en kamelridetur til en beduin landsby. Lejren: Der kan forståelig nok være en del usikkerhed om, om det er forsvarligt at rejse til Egypten. Vi forholder os til udenrigsministeriets anvisninger, der lyder på, at det er sikkert at rejse til Rødehavsdestinationerne. Derudover føler vi os meget trygge ved rejsen, idet vi skal bo i en lille ørkenlejr, hvor der kun er turister (der er plads til ca. 100 personer i lejren) og hvor der er langt til nærmeste by. Dykkerlejren hedder Eco Lodge Nakari Village. Lærer på dyk: Rolf Iversen m.fl. Spørgsmål angående faget rettes til LÆS mere om dykning på næste side... Vilkår: Vi har stor opmærksomhed omkring sikkerheden på kurset i dykning, og I kan læse mere herom på sikkerhedsinstrukserne på hjemmesiden. sosikkerhed. Vilkår: Vaccinationer Det er jeres eget ansvar, at jeres søn/datter er vaccineret til rejserne. Til Egypten anbefaler Statens Serum Institut, at man er vaccineret mod stivkrampe/difteri samt Hepatitis A. Pas skal være gyldigt et ½ år efter hjemkomst. Dvs. til min. udgangen af oktober VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

10 10 Dykning: Padi Advance og Rescue Dykning fortsætterkursus med mulighed for at tage et Advanced open Water og/eller Rescue-kursus. Profilfaget er for dig, der allerede er Open Water eller Advanced Open Water, og som har lyst til at vide mere om Undervandsmiljø. Forløbet er en blanding af teori og praksis. Det må forventes, at der bliver en del læsning, da ambitionen med kurset er at eleverne bliver ansvarlige og kompetente dykkere. Efter vores dykkerrejse vil der være mulighed for at komme på dykkerture i Limfjorden og evt. andre steder i DK. Indholdet i forløbet, som fokuserer på kultur og undervandsmiljø, vil blive tilrettelagt i et samspil mellem elever og lærere. Det er ligeledes en ambition at eleverne bliver medskabere omkring et projekt med afsæt i særlige interesseområder af, dykning og undervandsmiljø, eller eventuelt egyptisk/mellemøstlig kultur. De som ønsker at tage et Advanced open water bevis fordyber sig i undervandsmiljø, men vil ligeledes møde teorielementer fra Rescue diver kurset. De særligt ihærdige Advanced open water elever vil have mulighed, for at blive både Advanced open water dykkere og Rescue dykkere, såfremt de går i dybden med teorien og består teorien til begge kurser, samt har logget min. 25 dyk, som kræves for at kunne indlede Rescue diver kurset. Skulle nogen ønske at erhverve begge beviser kan/ vil der være en øget egenbetaling, i forbindelse med kursusudgifter. De som ønsker Rescue diver bevis vil få genopfrisket elementer fra Advanced open water kurset, men skal under kurset også lave fysisk træning, da god fysik er en væsentlig del af al dykning, men særligt i forbindelse med Rescue kurset. Ekspeditionen foregår sammen med Dykning Padi Open Water til Rødehavet. Sikkerhed og dykning: Det er et spændende, udfordrende og udviklende fag, men da det også kan være forbundet med risici, er der nogle sikkerhedsmæssige og administrative foranstaltninger, der skal være på plads. Her får I forskellige vigtige informationer. Administrative papirer ligger på Helbredserklæring Bilag til helbredserklæring Padi s regler for sikker dykning Risiko- og ansvarserklæring Disse administrative papirer skal alle udfyldes og underskrives af jer forældre, jer elever og evt. en læge (se bilag til helbredserklæring). Det er meget vigtigt, at eleven kan svare nej til hvert eneste udsagn på helbredserklæringen. Hvis eleven svarer JA til blot ét udsagn, skal eleven til en dykkerlæge for at få en erklæring på at de må dykke. Har man astma, må man som udgangspunkt IKKE dykke! Alle papirerne skal være os dykkerlærere i hænde. Er de administrative papirer ikke på plads til ovenstående dato, kan eleven ikke deltage i faget dykning. Vilkår for at deltage på dykning: Alle adm. papirer skal være i orden med underskrifter og evt. lægeerklæring og os i hænde senest d. 9 feb Teori materialet skal læses og kundskabstests skal afleveres til tiden. Egenbetaling i dykning er samlet ca ,- kr. inkl. Padi OW / Advanced, rejseforsikring. 1. rate 3.750,- kr. inden den 9. januar. + evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 3.750,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

11 Fit for life - nyt fokus! 11 Faget handler om at arbejde hårdt med seriøs træning, der giver resultater for den enkelte, både fysisk og psykisk. Det er faget for dig, hvor fysikken ikke nødvendigvis er i top, men som søger fysiske udfordringer. Det er for dig der har en drøm at komme i form og bevæge dig hver dag, og mærke hvor fantastisk det er når kroppen med et kan en masse, den ikke kunne før. Udover hård træning vil der lægges vægt på et godt kammeratskab. Der vil blive opbygget et stærkt fællesskab, så alle kan udvikle sig trygt sammen. Det handler om at vi alle kommer i mål sammen. Træningen vil fokusere på crossfit, styrketræning,, samt elementer fra boksning og kampkunst. Vi skal udvikle os både fysisk og mentalt, men træningen vil fokusere på at opbygge fysikken og dermed selvtilliden. Det vigtigt ved træningen er at den er hård, effektiv og at man lærer selv at kunne planlægge og arbejde med sin egent træning i fremtiden. Rejsen er tænkt til Skotland eller Irland, hvor fysiske udfordringer, fælles oplevelser og et levende trænings/ kampsportsmiljø er i fokus. Lærer på faget: Peter F. Andersen m.fl. Spørgsmål angående faget rettes til Vilkår: Stor interesse for fysisk træning, mentale udfordringer, motivationsprocesser og personlig grænseflytning. Egenbetaling: ikke afklaret, men går rejsen til Skotland eller Irland, kan det blive ca ,- kr. 1. rate 1.500,- kr. inden den 9.januar.. + evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 1.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

12 12 Fotosafari helt nyt... ET helt nyt forslag, som kombinerer interessen for foto, fotografering med forskellige kameraer med det at tage på safari i en storby. Vi arbejder med fototeknikker og lærer udstyret rigtigt så godt at kende, at vi kan fokusere på temaet, motivet og historien i billedet. Vi arbejder med teorien bag fotogragering, motiver og tricks. Og vi er med til at lave den 3. fotokonkurrence. Vi vil arbejde med print af billeder i storformat, digitale gengivelser og måske bliver det muligt selv at prøve at fremkalde billeder i mørkekammeret i fysik. Fotosafarien planlægger vi sammen og målet er en større by i Europa. Vi kan også tage på et roadtrip rundt til flere byer. Vi vil gerne have gæstelærere som er super gode til at fotografere og vi vil gerne besøge en fotograf. Det er bedst, at du selv har et spejlreflekskamera, men skolen har også forskellige kameraer, som kan anvendes. Lærere på faget: gæstefotografer Medielærere Thomas Bjerg / Nigel Hopwood Spørgsmål angående faget rettes til Vilkår: Stor interesse for fotografering og at du er indstillet på at tage udfordringer og forhindringer som de kommer undervejs. Egenbetaling: ikke afklaret, men går rejsen til en storby med bus, kan det blive ca ,- kr. 1. rate 1.500,- kr. inden den 9.januar.. + evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 1.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

13 Free Skiing North - Nyhed 13 Freeskiing er en disciplin indenfor alpint skiløb, hvor man kommer væk fra pisten og ud i den uspolerede natur. Bag aktiviteten gemmer sig et motto: "Earn your turns". Det vil sige du skal gøre dig fortjent til din tur ned af bjerget. Måden det foregår på, er at man spænder skins under sine ski, og på denne måde er i stand til at gå op af bjerget. Dette giver et helt nyt aspekt af alpint skiløb, da de fleste er vant til at blive transporteret op af bjerget med en lift, og ikke mindst køre af piste ned igen. Guleroden ved freeskiing er naturligvis den store naturoplevelse samt turen ned af bjerget, som oftest foregår i lækkert puddersne, eller powder som er "fagudtrykket". Disciplinen adskiller sig samtidig fra almindeligt skiløb ved følgende: Længere og bredere ski end almindelig alpinski. Skins til skiene Rygsæk med skovl, sonde og lavinebipper Hjelm Derudover stiller aktiviteten nogle fysiske krav til deltagerne. Her kommer undervisningen ind i billedet. Da vi af naturlige årsager ikke kan stå på ski i Ranum, vil undervisningen hovedsageligt være bygget op omkring fysisk træning, såsom styrke- og cardiotræning. Styrken bruges i forhold til at kunne præstere både op af bjerget og ned igen. Dette er specielt vigtigt i dårligt føre/dårlige sneforhold. Cardiotræningen gør sig gældende ifb. turene op af bjerget, og en god kondition giver dig det sidste, når du er højt oppe i den tynde luft. Vilkår: Rigtig god fysisk form og stor erfaring i skiløb spørg Kristian F., hvis du er i tvivl. Egenbetaling ca ,- kr. til profilfagsrejsen, kan variere afhængig om du skal leje udstyr eller har selv. 1. rate 3.500,- kr. inden den 9.januar.. + evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 3.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

14 14 Gastronomi Middelhavets køkken I samarbejde med skolens egne kokke og gæsteundervisere, arbejder vi med spændende råvarer og fremtryller spændende retter som udfordrer smagsløgene og dig mentalt. Vi arbejder uden opskrifter og smager os ind i det kulinariske univers. Vi har i 3. periode fokus på Middelhavets køkken og særligt det spanske køkken. Vi ser på kostens betydning for livskvalitet og sundhed, samt på de kulturelle retter og tilberedningsmetoder. Gastronomi er også tæt og forpligtigende kammeratskab, hvor der skal arbejdes hårdt sammen for at opnå det ypperste inden for madlavning og mad design! Det betyder lange dage og at ingen er er færdige før hele holdet er i mål. På ekspeditionen skal vi følge råvarerne fra jord / vand til bord. Og vi skal naturligvis ud og smage på det lokale køkken. Vi forsøger desuden at få lov til at besøge en lokal kokkeskole, og møde andre madinteresserede unge. Vi har rejst til bl.a. København, Spanien, Paris, Gran Canaria og London. Målet for 3. periodes gastronomiske ekspedition besluttes i et samråd mellem lærere og kokke, samt elever. Vi tilstræber en lav egenbetaling. Tilladelse: Vi vil gerne bede om jeres tilladelse til at afholde vinsmagning med eleverne. Vinsmagningen vil Lars stå for. Udover denne vinsmagning er det selvfølgelig strengt forbudt at indtage alkohol (også) på rejsen. Vi vil gerne bede jer om at sende en skriftlig tilladelse på nedenstående mail, hvis jeres barn må deltage i vinsmagningen. Egenbetaling maks ,- kr. i egenbetaling. 1. rate 2.000,- kr. inden 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 1.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

15 - KONDITERI Nyhed 15 Konditorfaget er tænkt som et Imaginationfag, da det både indebærer det fysiske ved at kreere og bage, og det kreative, som vil bestå i at pynte og dekorere, kombinere smagsoplevelser, og generelt bringe sanserne, nye kulturer og mennesker ind i faget. Undervisningen vil kunne indeholde: Teknikker indenfor bagning udfra grundopskrifter, strukturer og udformning, samt cremer, mousser, pynt og dekoration. Kendskab til teori og fagbegreber er en nødvendighed for at kunne arbejde med perfekt tempereret chokolade, tørre macaronskaller eller f.eks., karamel. Vi vil gerne specialisere os i konditorfaget og det kunne være fantastisk at være med til at lave kreere et meterværk som en afslutning på faget. Kulturmøder og faget. Konditorkunsten kender ingen grænser og det vil være oplagt at rejse til f.eks. Paris, kagernes by. Eller til Bruxelles. Vi vil gerne besøge kente konditorier, chokolaterier og møde andre unge, der uddanner sig til konditorer på kokkeskoler. Målet for 3. periodes gastronomiske ekspedition besluttes i et samråd mellem lærere og kokke, samt elever. Vi tilstræber en lav egenbetaling. Undervisere: Lars Jeppesen + Jan Rind + Gæstelærere Spørgsmål vedrørende indhold i faget stiles til Lars Jeppesen på Konditori er et elevforslag og der er et stort ønske om selv at være med til at forme faget. Det kan være et dyrt fag i materialer, så der vil være projekter, hvor eleverne måske selv skal bidrage og nye resultatet. Vi har et bageri med begrænset kapacitet til undervisning, men det skal prøves. Vilkår: Gastronomi og konditori profilfagene vil forløbe sideløbende i en del af timerne, da der mange køkkentkeniske og hygiejneforhold, som er de samme. Der vil også være samarbejde omkring komponering af menuer og arrangementer. Ligesom holdene også kan samarbejde om profilfagsrejsen. Egenbetaling maks ,- kr. i egenbetaling. 1. rate 2.000,- kr. inden 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 1.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

16 16 Hardball adventure - NYHED Hardball /adventure er både for drenge og piger! Ideen til hardball som profilfag er kommet fra en gruppe elever, som dyrker det på efterskolen i Hardballhallen. Hardball er for alle, men man skal kunne tåle blåmærker og at blive øm over hele kroppen. Vi anvender skolens egne hardballvåben, men man må gerne medbringe sit eget våben, og aftalen om kugler, hætte og maske er den samme som gælder for Ranum Efterskoles Hardball forening. Formålet med Hardball er IKKE at træne elever til at være soldater! Formålet er at bruge hardball som sporten der giver fysiske, mentale og samarbejdsmæssige, samt strategiske færdigheder. Ligeledes debateres de etiske og moralske aspekter af militær, skydevåben op i mod f.eks., situationer i krig og terrorhandlinger. Faget har været oprettet som profilfag tidligere, hvor det indeholdt følgende emner: Teoretisk kenskab til: Lovgivning og sikkerhed Teknik og vedligehold Strategiske spil ud fra bl.a. virkelighedstro scenarier og forløb. Samarbejde og gruppedynamik. Opsætning af spil for andre grupper. Spilleder. Planlægning af ekspedition Træning og øvelse: Håndtering af våben og teknik Skydetræning Kamp i forskellige scenarier. Gennemførsel af spilscenarier for andre grupper. Gennemførelse af ekspedition. Efterbehandling og formidling af erfaringerne i ekspeditionen og spil. Profilfagsekspeditionen har tidligere været afholdt på et hemmeligt sted i Danmark og været ledet af en professionel instruktører med ledelsesmæssig baggrund i militæret. Egenbetalingen kan der for være 0,- kr. Men hvis holdet beslutte sig at rejse med Hardball til f.eks., Polen eller et andet land der tillader at unge spiller hardball i lukkede områder, så kan der komme en egenbetaling på tale. Tovholder på hardball er Kurt Andersen og gæstelærer. Information fås ved Vilkår: Hardball kræver forældretilladelse og medlemskab af RE hardball forening for at være lovligt. Eleverne skal påregne at bruge onsdag aften på spil og evt. 1-2 weekender. Min. alder 16 år. Egenbetaling for hardball er 450,- kr. i medlemskab af RE Hardball forening, hvis man ikke allerede er medlem. Proilfagsekspeditionen kan koste fra 0,- kr. måske 2.500,- kr. 1. rate 1.500,- kr. inden den 9.januar.. + evt. medlemskab af Hardball forening (inkl. kugler og hætte) 2. rate 1.000kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

17 17 Håndarbejde NYHED Profilfaget Håndarbejde er et elevforslag og en del af vores Imaginationprofil og har til formål at udfordre og udvide elevens kreative evner, kulturelle viden og æstetiske sans. I håndarbejde vil vi hovedsageligt arbejde projektorienteret enten alene, i grupper eller som et samlet hold. Håndarbejde er et fag, hvor du lærer konkrete færdigheder f.eks. At strikke, sy, væve, lave glas, keramik, male etc. Nogle forløb vil være tematiserede og fælles andre vil være mere individuelle. Der er god plads til fantasi og drømme, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med forskellige materialer i både to og tre dimensioner. De vil blive præsenteret for forskellige teknikker, metoder og værktøjer til at frembringe deres helt egne udtryk. Ekspeditionen er ikke aftalt og det vil være holdets mål at bestemme dette. Vi har tidligere rejst til Paris eller Barcelona, hvor vi vil se på mange forskellige former for kunst i såvel gadebilledet som på museer. Vi besøger bl.a. en ung spirende kunstner, og arbejder selv med Street Art. Vi arbejder desuden på at skabe kontakt til en uddannelsesinstitution, som vi kan besøge. Lærere på RE design: Julie, Kathrine og Leonore Spørgsmål sendes til Vilkår: Som udgangs er materialer med i prisen, men ved store dyre kreationer skal eleven også bidrage. Profilfagsrejsen forventes at gå til en større by og budgettet vil betyde ca ,- kr. i egenbetaling. 1. rate 1.500,- kr. inden den 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 1.000,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

18 18 Medie Kunne du tænke dig at arbejde med video, Photoshop, radio, grafisk design af plakater, visitkort, logoer, brochurer, bannere, hjemmesider? Er du nysgerrig efter at lære mere om skrifttyper, farver, form og illustration, så har vi hele Adobe pakken både til grafisk og filmisk arbejde. Eller brænder du for fange efterskolelivet gennem knivskarpe interviews og fotoreportager, lave egne videoproduktioner og evt. få mulighed for at realisere dit helt eget medieprojekt? Så er profilfaget MEDIE helt sikkert et godt valg for dig. Vi holder til i mediebunkeren på Imagination gangen i kælderen, hvor vi arbejder i vores hyggelige værksted. Vi råder over en del mediecomputere og opgraderer med 12 skarpladte i-mac computere til skolestart Vi har desuden en storformat printer til plakater og bannere. Du er også velkommen til at medbringe din egen computer til brug i undervisningen. Medieforløbet sigter mod en profilfagsekspedition til en storby - ofte i inspirerende samvær med f.eks. Fotosafari eller? Tidligere har holdet været i Berlin og London med besøg på bla. grafisk design museer, pr-bureau, tv-station, film-museum, grafittiværksted. Lærer på medie: Thomas Bjerg. Yderligere information fås ved Vilkår: Eleverne på medie skal være interesserede i at arbejde selvstændigt og sammen med andre om fælles mål f.eks. et produkt, som skal vises frem. Der kan forekomme ekstra timer og opgaver for at få produktet afsluttet og medieholdet har mulighed for benytte medielokalet i fritiden. Egenbetaling 2.000,- kr. VALG TIL PROFILFAG

19 Motorsport Nyhed 19 I samarbejde med lokale automekanikere og værksteder arbejder vi med bilens mekanik og lærer de forskellige systemer at kende ved at skille og samle gamle biler. Når vejret er til det så kører vi en kontrolleret form for markræs. Vi satser på at købe to identiske biler til formålet. Vi øver bl.a. forskellige køreteknikker og forsøger også at få erfaringer med glatføre, hvis vejret er til det. Vi kan IKKE komme på nogen motorbaner, så det sætter en begrænsning for aktiviteterne. Vi sætter sikkerheden højest og det vil være nødvendigt med forældreaccept, samt sikkerhedsudstyr, såsom brandsikre dragter og hjelm. Det vil være oplagt at bruge en del af teorien til Kørekort og førstehjælp i forløbet. Endvidere kunne det være en mulighed at se på trafikvilkårene i andre lande f.eks. Tyskland og Norden. Vi kan tage på Gocart bane i Thy og i Års nogle gange i forløbet og arrangere vores egne motorløb. Hvis der bliver mulighed for det pga. vejret kunne det også være spændende at komme til et rigtigt motorløb. Målet for 3. periodes Motorsportsekspedition besluttes i et samråd mellem lærere, samt elever. Vi tilstræber en lav egenbetaling. Tovholder: Steen, Tom og gæstelærere Spørgsmål vedrørende indhold i faget stiles til Olav Storm, Tilladelse: Alle deltagere skal have forældretilladelse. Det er endvidere nødvendigt med en kedeldragt og en motorhjelm. Man kan også låne dette af skolen i det omfang vi har nok. Egenbetaling 0, - kr. og maks ,- kr. i egenbetaling. 1. rate 0,- kr. inden den 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 280,- kr. 2. rate 0,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG 3. PERIODE

20 20 Musik New York Musik er for de elever, der virkelig brænder for at spille musik eller synge. Det er vigtigt, at du i forvejen har prøvet at spille eller synge, så du kan være med til at øve mod et fælles mål og optræde. Hvis du er helt begynder vil det være en god ide at tale med en af musiklærerne om dit valg og interesse. Vi udfordrer jeres musiske tekniske færdigheder, udvikler din grundteknik samt indvier dig i mange forskellige genrer. Et centralt tema på profilfagsrejsen er Gospel og rock. Der undervises i musikforståelse og lidt i musikhistorie. Ved specielle lejligheder og arrangementer på skolen optræder musikholdet for forældre og gæster. Musik ekspeditionen går til New York. Vi har gennem 4 ekspeditioner fået rigtig gode kontakter til de etablerede musik miljøer og vi skal bl.a. opleve live koncerter på gadeplan og i de etablerede scener. Indholdet i rejsen planlægges i detaljer i et samarbejde med eleverne, som også for ansvar for at guide hinanden til dels møder med andre unge, musik oplevelser og seværdigheder. Der indgår også på rejsen ekskursioner til kendte turiststeder og der arbejdes med amerikansk kultur og særligt relationen til vores liv og kultur i Danmark. Lærere på musik Thomas Fuglsang m.fl Spørgsmål angående faget rettes til Vilkår: Eleverne på Musik skal være interesserede i at spille eller synge, og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til New York. Det er gennem musikken at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge i NY. Egenbetaling New York ca ,- kr. 1. rate 3.500,- kr. inden den 9.januar..+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 350,- kr. 2. rate 3.500,- kr. inden den 1. marts. VALG TIL PROFILFAG

til ungdomsskolen Brug din fritid aktivt sammen med kammerater og veninder på sjove og dygtiggørende aktiviteter i ungdomsskolen.

til ungdomsskolen Brug din fritid aktivt sammen med kammerater og veninder på sjove og dygtiggørende aktiviteter i ungdomsskolen. Program 2015/2016 1 VELKOMMEN til ungdomsskolen Brug din fritid aktivt sammen med kammerater og veninder på sjove og dygtiggørende aktiviteter i ungdomsskolen. Igen i år tilbyder vi i tusindvis af timer,

Læs mere

Velkommen. Foto: Vikingefoto

Velkommen. Foto: Vikingefoto program 2014/2015 1 Velkommen 2 Foto: Vikingefoto I ungdomsskolen glæder vi os til at se dig i klubben, til en eller flere af vores spændende undervisningstilbud, til vores aktiviteter og på vores ture

Læs mere

Se vores spændende valgfag her i kataloget

Se vores spændende valgfag her i kataloget Se vores spændende valgfag her i kataloget Viby Skole Vestergaardsskolen Rosenvangskolen Bavnehøj Skole Højvangskolen UNGiAarhus Skanderborgvej K INDHOLD a Velkommen til For første gang, er et helt skoleområde

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Velkommen til Frederikssund Ungdomsskole. Forældre information Informationsmøder om Ungdomsskolen

Velkommen til Frederikssund Ungdomsskole. Forældre information Informationsmøder om Ungdomsskolen Program 2012/2013 1 Indhold Velkommen til Frederikssund Ungdomsskole Går du i 7. til 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse? Så har ungdomsskolen tilbuddet til dig. Vil du gerne lære sprog, matematik,

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Overblikket Info. Velkommen til Ungdomsskolens nye sæson! Info

Overblikket Info. Velkommen til Ungdomsskolens nye sæson! Info Velkommen til Ungdomsskolens nye sæson! I år har vi fornøjelsen af, at kunne byde 7. årgang velkommen til både fritidsundervisningen og studieturene i Skandinavien. Ungdomsskolerne i Danmark fylder 70

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Orienteringshæfte 2014/15

Orienteringshæfte 2014/15 Orienteringshæfte 2014/15 INDHOLD 2 Dagsprogram 3 At skabe et godt ophold 3 Liv om aftenen 3 Skoleårets sammensætning 4 Regler og oplysninger 6 Kostpolitik 6 Sundhed 6 Snetur 7 Om IT 7 Niveaudeling 7 Skolevejledning

Læs mere

for fremtidens voksne 1516

for fremtidens voksne 1516 for fremtidens voksne 1516 næstved ungdoms skole for fremtidens voksne 1516 NAESTVEDUNG.NU EDUTAINMENT Næstved Ungdomsskole tilstræber originalitet ved at tilbyde fremtidens voksne dét, andre ikke tilbyder.

Læs mere

BYENS UNGE KURSER, AKTIVITETER OG KLUBBER. Volume 10 Sæson 2015/2016 WWW.UNGVEST.DK

BYENS UNGE KURSER, AKTIVITETER OG KLUBBER. Volume 10 Sæson 2015/2016 WWW.UNGVEST.DK BYENS UNGE KURSER, AKTIVITETER OG KLUBBER Volume 10 Sæson 2015/2016 WWW.UNGVEST.DK UngVest Ungdomsskole Program BYENS UNGE Volume 10 Sæson 2015/2016 TILMELDING Du kan tilmelde dig på www.ungvest.dk eller

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE ITALIEN 2015. August 2014 Nr. 19

FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE ITALIEN 2015. August 2014 Nr. 19 FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE AMP C R E M SUM ITALIEN 2015 August 2014 Nr. 19 Velkommen Velkommen til en ny sæson i Ungdomsskolen med masser af tilbud til unge på Frederiksberg Få venner og opleverler på

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

BRØNDBY UNGDOMSSKOLE UNG I BRØNDBY 2013-2014 UNGDOMSKLUB FRITIDSUNDERVISNING TUR MED KLASSEN

BRØNDBY UNGDOMSSKOLE UNG I BRØNDBY 2013-2014 UNGDOMSKLUB FRITIDSUNDERVISNING TUR MED KLASSEN BRØNDBY UNGDOMSSKOLE UNG I BRØNDBY UNGDOMSKLUB FRITIDSUNDERVISNING TUR MED KLASSEN 2013-2014 VELKOMMEN Velkommen til Brøndby Ungdomsskole I dette program ser du nogle af de muligheder vi tilbyder dig.

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

Introduktion. Set derudefra er du bare en lille dims...

Introduktion. Set derudefra er du bare en lille dims... Introduktion LIVETS SKOLE - SKOLEN FOR LIVET Hvorfor skal du gå i skole, og blive ved nu for ottende, niende eller tiende år, når nu du godt kan læse og kan den lille tabel eller måske har opgivet at lære

Læs mere

MIDDELFART UNGDOMSSKOLE

MIDDELFART UNGDOMSSKOLE MIDDELFART UNGDOMSSKOLE PROGRAM 08/09 Velkommen Ungdomsskolen en oplevelse for livet Velkommen til masser af spændende tilbud i Ungdomsskolen. Igen i denne sæson er der mulighed for at spille musical,

Læs mere

frizone - du bestemmer!

frizone - du bestemmer! din frizone - du bestemmer! 2009-2010 Hvem er vi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Silkeborg Ungdomsskole Oslovej 2 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 34 33 Kontortid alle hverdage fra 8.00 15.00 Ungdomsskoleleder Lars

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE

FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE August 2012 Nr. 17 Velkommen Velkommen til alle til en ny sæson i Ungdomsskolen med masser af tilbud til unge på Frederikssberg Du sidder nu med Ungdomsskolens program for 2012/2013

Læs mere