67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Christian Skovfoged Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN, TLF Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55,56 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Rene Boisen Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN, TLF Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Kontaktperson: Lasse Kragelund kontaktperson: Kurt Maarup Hjortebrovej Afd. 18,19,20,21,22,23 Kontaktperson: Martin Ravn Kontaktperson: Arne Larsen Michael Nagel Helle Larsen Steen Houmark Børge Nielsen Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,66 Kontaktperson: Preben Axelsen Kontaktperson: Martin Ravn Karina Axelsen Michael Ipsen Ole Møller Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2.th., tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd. 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd. 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30, 35 og 45: Erik Bernhard Hansen, Kløvervej 98, 4.tv., tlf , Afd. 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

5 140 klar til Stafet for Livet HAB sætter præg på Kræftens Bekæmpelses initiativ Stafet For Livet i Haderslev. HAB stiller med et af de største hold til Stafet For Livet, som finder sted i Damparken i Haderslev den 5. og 6. september. Stafet for Livet er et løb, hvor man viser sammenhold og fælles skab i kampen mod kræft, og særligt i Haderslev er det åbenbart en sag, folk kan støtte op om Haderslev har de senere år været det største Stafet for Livet-løb af alle. Mange af deltagerne i år er HAB ere. I omegnen af 140 deltagere udgør HAB s hold, og selv om HAB havde sat en max-grænse på for betaling til deltagere på holdet ved 100 personer, vil HAB betale for samtlige HAB ere, der løber med. HAB har eget telt med plads til 150 personer og livemusik til underholdning og opmuntring af deltagerne. Tovholderne Niels Vincent Andersen, Palle Ag og Kim Larsen inviterede den 5. august til infomøde om de aktiviteter, der vil være omkring Team HAB på dagen. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 5

6 Det Grønne Sja 10 ÅRS JUBILÆUM Aktiveringsprojektet Det Grønne Sjak rundede ti år som ghettogartnere. Det blev fejret. Med Spice-mad på tallerknerne, økologiske øl på bordet og smil på munden rundede et ganske særligt sjak 10 år i sommerferien. Det Grønne Sjak, som varetager vedligehold af de grønne områder i Varbergparken, kunne måske nok ha tænkt sig at bruge det strålende havevejr til at pleje buske og blomster i stedet blev det til indendørs roser i form af hæder og taler og gaver og sang til markering af, at et meget anderledes aktiveringsprojekt har vist sig at være så levedygtigt. Torben Jensen, sjakbajs gennem alle ti år for det, han selv kaldte ghettogartnerne, remsede da også selv bedriften op i form af personer og afdelinger, som sjakket har arbejdet for eller under: Fire borgmestre, to direktører i erhverv- og borgerservice, syv jobcenterchefer og to direktører i HAB. Og netop direktøren Christian Skovfoged talte varmt for, at der snildt kunne være ti år mere i Det Grønne Sjaks og HABs sam arbejde: - Det er en social indsats, som giver mening. De udfører en praktisk opgave i Varbergparken, og det gør de godt men samtidig gør de en indsats som social virksomhed, der langt overstiger hvad 6 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

7 10 ÅRS JUBILÆUM k fejret flot man kunne håbe på. Det Grønne Sjak kunne vanskeligt passe bedre ind i den form for virksomhed, vi er og ønsker at være, siger Christian Skovfoged. FAKTA Gennem de ti år med Det Grønne Sjak har mellem 150 og 200 personer været i aktivering eller jobafklarende forløb i sjakket. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 7

8 10 ÅRS JUBILÆUM 8 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

9 10 ÅRS JUBILÆUM HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 9

10 BEBOERTILFREDSHED HAB er god service og venligt personale Beboertilfredsundersøgelse viser generelt stor tilfredshed med at bo i HAB. En omfattende undersøgelse af tilfredsheden ved at bo i HAB har vist, at størsteparten af beboerne forbinder HAB med god service og venligt personale. I undersøgelsen skulle beboerne svare på en række udsagn om HAB, blandt andet om serviceniveau, medarbejdernes venlighed og hjælpsomhed og hvorvidt forventningerne til at bo i HAB også var blevet opfyldt. - Generelt er vi meget tilfredse med de svar, vi har fået ind, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Det er glædeligt, at så mange af deltagerne i undersøgelsen er positive. Når 96,4 procent har lyst til stadig at bo i HAB om to år, så er der noget, vi gør rigtigt, siger han. TILFREDSHED MED SERVICE Generelt var svarene positive. Eksempelvis blev der i undersøgelsen spurgt ind til, om man var tilfreds med henholdsvis tilgænge ligheden af medarbejderne og servicen, de leverer fordelt på de forskellige afdelinger. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget tilfreds og 5 er meget 10 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

11 BEBOERTILFREDSHED FAKTA Knap 500 beboere har besvaret undersøgelsen, hvilke er en responsprocent på 20 i den slags undersøgelser regnes svarprocenter mellem 15 og 20 procent for god respons. HAB vil gennemføre undersøgelsen igen i slutningen utilfreds, scorer medarbejderne over hele linjen højt mellem 1,79 og 2,15 på tilgængelighed, og mellem 1,59 og 2,23 på service. - De fleste beboere har jo den daglige kontakt med HAB gennem mødet med vores medarbejdere, og derfor er det glædeligt, at så mange af dem har en positiv oplevelse af det. Medarbejderne får eksempelvis også meget ros for at være imødekommende, og det kan man kun fortsættes på næste side HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 11

12 BEBOERTILFREDSHED være glad for, når man som HAB lever af at levere en god service, siger Christian Skovfoged. NOGET AT ARBEJDE MED Roser har torne, også i HAB. Selv om det overordnede svarbillede var rosende og udtrykte tilfredshed, så er der også i svarene en række forslag og kritikpunkter, som HAB nu vil gå nærmere ind i. - Hvis vi blot brugte resultatet til at klappe os selv på skulderen, så ville vi dumme os gevaldigt, understreger Christian Skovfoged: - Det er dejligt at konstatere, at vi får ros men vi kan også se, at vi på nogle områder har noget at arbejde videre med. Det er altid en motivation at kunne gøre tingene bedre, så det vil vi stræbe efter, siger han. Klagepunkterne er både relateret til det tekniske eksempelvis indeklima og parkeringsforhold for motorcykler og til det administrative, som eksempelvis åbningstider, informationsniveau, hjemmeside og manglende håndhævelse af husorden. - Nogle punkter skal vi oplagt ind i og gøre noget ved. Andre handler det om at få informeret yderligere, så beboerne får en større forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør, siger Christian Skovfoged. BEBOERDEMOKRATI SKAL STYRKES Han hæfter sig navnlig ved, at mange af de der har svaret, ikke kender nok til de muligheder, der er for at få indflydelse via beboerdemokratiet. - Der er eksempler på svar, hvor man beskriver, at man er blevet bortdømt af administrationen eller pålagt at gøre noget, fordi administrationen synes, man skal. Her er det vigtigt at få understreget, at det faktisk er administrationens opgave at rette sig efter det, beboerne ønsker! Men nogle gange kan beboerne misse det møde, hvor man debatterer det, eller man kan glemme, at der er husordner. Derfor skal vi styrke forståelsen af beboerdemokratiet og oplyse flere om, at de kan have aktiv indflydelse, siger Christian Skovfoged: - En større forståelse af, at man selv har både ansvar og muligheder ville nok gavne oplevelsen af at have indflydelse på det, der sker, siger han. Oplysninger generelt skal der også være mere af. - Kommunikation betyder meget for beboerne det kan vi også se i nogle af svarene. Nogle savner kommunikation fra organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller administrationen, og det må vi arbejde videre med, siger Christian Skovfoged. 12 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

13 INDBYDELSE TIL FRIVILLIGHEDENS DAG 2015 fredag den 25. september kl i Varbergparkens festlokaler Her vil vi gerne sige DIG tak, for den tid DU giver, og den indsats DU yder for fællesskabet! Om DU arrangerer lektiehjælp, er besøgsven, er opvasker, tur-arrangør, holder opsyn i børneklub, afdelingsbestyrelsesmedlem, bringer mad ud, arrangerer dart eller porcelænsmaling, står for cykelhold eller altid kan få en krolf-turnering op at køre så er det DIG, der er med til at gøre HAB til et dejligt sted at bo! TILMELDING SKAL SKE PÅ SENEST MANDAG DEN 18. SEPTEMBER. HAB fejrer hvert år sine frivillige med en fest på den internationale Frivillighedens Dag sidste fredag i september. I HAB definerer vi en frivillig person som én, der yder et stykke frivilligt arbejde for- & med beboere i HAB. Du vil derfor kunne træffe frivillige på dagen, som har mangeartede indsatser fra telefontjeneste til beboerdemokrater. MELD DIG TIL OG LAD DIG FEJRE FOR EN STUND!

14 BEBOERTILFREDSHED Her er bare g HAB do you do? Beboerundersøgelsen viste, at mange er tilfredse med at bo i HAB og gerne bliver. Vi spurgte en hel flok HAB ere, hvad der er godt ved at bo i HAB. Bent Petersen Afd. 23, Kløvervej Jeg har boet 40 år i samme afdeling, så man må nok sige, at jeg har været glad for at bo her. Her er godt at bo, og det er billigt - jeg tror ikke, man kan finde noget, der er bedre. Naboskabet er godt, og der er ikke noget at spekulere på: Når noget går i stykker, så ringer man bare så kommer de og laver det! Renoveringerne de senere år er også et stort plus. Søren Zoega Afd. 22, Råkærvej Min kone Karen har boet her i 40 år og jeg i 38. Det er alletiders. Vi havde også et sommerhus i en periode, og blandingen af et rækkehus til vinter og et sommerhus om sommeren var god. Min kone har døjet med ryggen, og med et række hus i to plan har det været lidt bøvlet. Men nu, hvor vi har fået badeværelser i stueplan også, er det muligt for os at blive boende her. Her er meget fint at være men vi mangler en legeplads! Engang var her 21 børn i blokken, og efter nogle år, hvor der har været børnefrit, er de begyndt at komme igen. Derfor kunne vi godt bruge nogle gynger og en sandkasse. Lilly Jensen Afd. 26, Varbergvej snart afd. 27 Jeg ved ikke, hvor længe, jeg har boet i HAB. Men det må være siden 1962 eller De seneste fire år har jeg boet her i højhuset og været glad for det, men med renoveringen har jeg valgt at flytte over i afdeling 27, hvor der er nogle rigtig gode lejligheder. Der er et godt sammenhold her, og det er der også i afdeling 27, selv om det er en ny afdeling. HAB er bare rigtig godt, her er godt at være! 14 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

15 BEBOERTILFREDSHED odt at være! Henning Riishøj Afd. 21, Kløvervej Jeg har boet i HAB i 18 år, og jeg bliver her gerne 18 mere! Her er godt at bo. Det er et rart, lille rækkehus med sol på begge sider af huset! Her er et dejligt naboskab, hvor vi kommer godt ud af det med hinanden og mange hjælpes ad. Dragita Radul Afd. 24, Varbergvej Jeg har boet to år her, fem i år i HAB i alt. Her er rart at være har aldrig haft problemer. Men i går var der nogen, der stjal mit tøj fra vaskeriet, og det er dyrt at købe nyt tøj til fire børn! Derudover har jeg aldrig haft noget at klage over. Gudrun Hartmann Afd. 55, Lodsvej Vi flyttede hertil fra hus i Vojens for 3½ år siden. Det var en stor omvæltning, som vi skulle bruge tid på at vænne os til - men det har været rigtig godt. Vi bor i et dejligt område, taler godt med naboerne, har mange fælles aktiviteter og holder af at være her. Vi bor her også om to år, helt sikkert og om tyve, hvis vi er i live! Anne-Grethe Jørgensen Afd. 3, Fjordagerring Til december har jeg boet her i 21 år inden da boede jeg også i HAB på Kløvervej. Vi bor her, fordi det er centralt og bynært og alligevel er lidt uden for byen. Servicen i HAB er rigtig god. De er venlige, gode til at lytte og er der noget, der er galt, så sender de en håndværker. Det er nemt og godt og huslejen er til at betale. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 15

16 AFDELING 40 Paradis ind Afdeling 40 har indviet Paradishaven, som en af beboerne har døbt anlægget foran afdelingen. I afdeling 40 har man bygget en pavillon og anlagt et haveanlæg med arbejdskraft fra gartnere. Gartnerne arbejdede ganske gratis, da afdelingsformand Anne Lise Hansen havde vundet en dags gartnerhjælp i en kon kurrence hun havde helt i af delingens ånd af sammenhold og fællesskab besluttet at give gartnertimerne til fælles bedste: - Præmien lød på arbejdsløn, men materialer skulle jeg selv stå for. Så jeg fortalte gartnerne, at de skulle holde lidt igen med udgifter til planter, for det var af min egen lomme, det skulle komme fra men gartnerne synes nu, det var flot at give gaven videre til afde- 16 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

17 AFDELING 40 viet! lingen, så de gav også planterne, siger Anne Lise Hansen. Arbejdet i haven fandt sted i sommerens løb, og da det hele stod klart, kunne både have og pavillon indvies på behørig vis med en gårdfest. HAB kvitterede for det fine naboskab ved at være værter for smørebrød til indvielsen. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 17

18 AFDELING 40 Foto: Ole Aaris og Jonas Ahlstrøm 18 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

19 Nu også orienteringskort til Sydbyen Løberuten i Varbergparken suppleres nu med et orienteringskort over Sydbyen. Haderslevs sydlige bydel får nu også et orienteringskort. Efter sommerferien vil der blive placeret 40 faste poster, med klippetænger og mobil quiz, som sender løberne rundt på udfordringer i Sydbyens terræn. Det er Ove Brix Therkildsen, som er medlem af organisationsbestyrelsen i HAB og aktiv i orienteringsklubben HTF, som er initiativtager til kortet, som er tegnet på opfordring fra blandt andet Hjorte broskolen og den Sociale Helhedsplan for Hjortebro. Kortet dækker et område, der er afgrænset af Aabenraa Landevej i vest, Grønningen i nord, Vandlingvej i øst og Knavvej i syd. Rekognoscering af området og udformning af kortet er sket med hjælp fra en professionel korttegner fra Litauen, der i forvejen var hyret af klubben til at tegne et orienteringskort over Damparken og Haderslev indre by. Kortet med faste poster vil være en del af det landsdækkende projekt Her vil man kunne downloade kortet, printe det ud og lave sin egen bane, alt efter ens evner og temperament. Udgifterne til projektet er dækket af Haderslev Kommune og Helhedsplanen for Hjortebro. INDVIELSE FØLGER Når posterne er placeret, vil HTF invitere til en officiel indvielse af projektet. HTF smugindviede selv kortet i forbindelse med klubbens ugentlige træningsløb onsdag den 1. juli. Nyt fra Varberparkens Seniorklub Som afslutning på vores forårssæson var vi på udflugt d.24. juni. Turen gik i år til Providence, og der var 40 personer, der deltog i en god dag. Vi begynder igen d. 17. september kl til i Varbergparkens Selskabslokale, Varbergvej 51a. Prisen er 50 kr. for underholdning, kaffe og kage alle er velkomne! Den første torsdag kommer Christiansfeld Harmonikaklub og underholder. Hilsen Dagny og Marie HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 19

20 KROLF Krolf Sydby Open Sydbyen inviterer til åbne mesterskaber i krolf. Der er håneretten på spil; både internt i Sydbyen men også i resten af HAB, når Sydby-samarbejdet inviterer til Krolf Sydby Openmesterskaber i weekenden den september. Det er dels banen ved Skovvænget Brombærvej og dels banen ved Hjortebrovej, der vil blive dystet på og derved har to af holdene en slags hjemmebanefordel, og de to sydbyhold har derfor passende én hjemmebane hver. Det åbne mesterskab be tyder, at der også er deltagere fra andre dele af HAB og bydele i det hele taget, eksempelvis ventes krolfholdet fra Varbergparken at deltage. Efter dysten lørdag er der fælles grillaften i Skovvænget Brombærvej, og efter kampene søndag er der fælles sønderjysk kaffebord ved Centralen på Hjortebro. - Alle er velkomne, så man skal endelig melde sig til med hold fra andre bydele også, siger Hanne Rosendahl, bydelskoordinator og kontaktperson på dysten. Hanne kan kontaktes på eller HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

21 UNDERVISNING Forberedende voksenundervisning i Varberg AOF Syd og Varberg Bydelssekretariat tilbyder forberedende voksenundervisning for at supplere og forbedre færdigheder i dansk og it. Fra uge 34 har AOF Syd og Varberg Bydelssekretariat i fællesskab tilbudt undervisning i Varbergparkens Netcafé for voksne, som har brug for at få styrket kompetencer i dansk og it. Den forberedende voksenundervisning, som det hedder, tilbydes hver mandag fra 9.00 til (fire lektioner) og kan eksempelvis bidrage til at gøre borgere mere klar til at tage mod et beskæftigelsestilbud eller yderligere undervisning: - En forudsætning for at kunne komme i arbejde, få en praktikplads eller gå i skole er, at man har det sproglige niveau, der skal til for at få udbytte af det, siger Marianne Skovshoved, voksenkontaktperson i Bydelssekretariatet i Varbergparken. TRYG GRUPPE Der er foreløbigt en håndfuld deltagere på kurset, og der er maksimalt plads til Det er vigtigt, at vi holder det i en lille flok, så der er tryghed til at være med på klassen og sikkerhed for, at alle får et udbytte af undervisningen, siger Marianne Skovshoved. Udgiften til undervisningen afholdes af AOF; og for den enkelte kursist vil kurset ofte være noget, der kan støttes som del af afklaringsforløb. Der screenes for deltagere hver den 1. mandag i måneden, men i opstartsfasen er der screening hver gang. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 21

22 FRIVILLIGE FEJRES Frivillige fejres HAB fejrer sine ildsjæle fredag den 25. september. En stor del af det gode naboskab i HAB er næret af frivilligt arbejde. Hver dag er der mange, som bruger tid på at være noget eller gøre noget for andre og få steder tager det flere former end i HAB: Her er underholdning og kativiteter, udflugter og ture, motion og sport: Fra strikkeklubber, kajakroning, madkurser, dart og krolf, til dans, banko, stavgang, spanskkurser og lektiehjælp HAB erne er en hjælpsom flok, som gerne gør noget for hinanden. - Der er så mange, der gør en stor indsats og de forventer ikke noget retur, siger Hanne Rosendahl, frivillighedskoordinator: - Men de er glade for at blive anerkendt og fejret for det store arbejde, de udfører. Derfor fejrer vi dem, siger hun. Det sker mere præcist på Frivillighedens Dag, som er den sidste fredag i september. Her skal de frivillige fejres, og derfor er der traditionen tro indbudt til fest i Varbergparkens Selskabslokaler fra kl til HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

23 FRIVILLIGE FEJRES Sidste år deltog cirka 90 frivillige til fest i Varbergparkens Selskabslokaler. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 23

24 KORT NYT Strikkeklubben Flittige hænder lever op til sit navn I foråret begyndte nogle damer at strikke til de hjemløse. Vi mødes hver mandag eftermiddag i Værestedet fra kl til 17.00, og vi strikker sokker, huer, halstørklæder og vanter. Hvis der er nogle, der gerne vil strikke eller lave noget andet, er man velkommen du må også gerne strikke på dit eget, hvis du vil. Kig forbi og se, hvad vi laver. Alle er velkomne! Hilsen Bodil og Karen 24 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

25 KORT NYT Bingoklubben på Skolebakken inviterer til spil og fælleshygge ARRANGEMENTERNE BLIVER AFHOLDT I FÆLLESHUSET PÅ HIORT LORENZENS VEJ 50A Spilledage vil være alle mandage. Dørene bliver åbnet klokken Spillet starter klokken Der vil under arrangementet være mulighed for at købe kaffe og the. Medlemskontingent 50 kroner pr. år. Venlig hilsen Bingoklubbens Bestyrelse Varbergparkens Seniorklub Så er der tid til at begynde vores musikeftermiddage igen EFTERÅRETS ARRANGEMENTER 2015: Torsdag d Christiansfeld Harmonikaklub Torsdag d Rebølcentrets Salongruppe Torsdag d Bogenses Bolværksorkester Torsdag d Annette og Poul Henning Torsdag d Arne Smalbros Trio Torsdag d Godt Gråt GODT AT VIDE Alle arrangementer foregår i Varberg parkens Selskabslokale. Varbergvej 51a fra kl Pris kr. 50,- for underholdning samt kaffe og kage. Alle er velkomne og der er ingen tilmelding. Hilsen Dagny og Marie HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 25

26 Rejsegilde for renove REJSEGILDE Renoveringsprojekt fra 2009 er på opløbsstrækningen. Det blev fejret. I strålende sol kunne organisationsbestyrelsesformand Ole Aaris, arkitekt Rikke Martinussen og totalrådgiver Stefan Vestergaard i sommerferien byde interesserede beboere til rejsegilde på renoveringen af afdeling 18 komplet med taler og pølser og hotdogs fra Jønnes Grill. Projektet har været undervejs siden 2009, og beboerne glæder sig til at flytte ind i nye boliger - flytte ind i citationstegn, da renoveringsprojektet gennemføres uden genhusning. - Det er dejligt at opleve, at be boernes engagement stadig er så stort, som det er, siger totalrådgiver Stefan Vestergaard fra Rambøl: - Vi gik i gang i 2009 med den beboerdemokratiske proces, og beboerne har været gode til at bidrage og deltage. Vi havde eksempelvis 34 personer i byggeudvalget det er usædvanligt mange og et udtryk for stort engagement, som folk har bevaret hele vejen gennem processen, siger han. 1. etape af renoveringen til i alt 94 millioner kroner byder på nye køkkener, nye facader, indgangsparti og opgange samt altaner til alle lejligheder. Der er i alt 102 boliger i byggeriet, og renoveringen er den største og mest omfattende, siden bygningen blev opført i Projektet ventes afsluttet til næste sommer helt efter tidsplanen blok 1 med 54 boliger er dog næsten færdig nu. 26 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

27 REJSEGILDE ringen i afdeling 18 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 27

28 JUBILÆUM 50 år i samme afdeling Karl Ewald Jensen kunne den 15. maj 2015 runde lidt af en milepæl hele 50 år i samme afdeling, nemlig afdeling 13 på Skole bakken. Det blev fejret ved det årlige møde i afdelingens fælleshus på Hjort Lorenzensvej 50a, hvor afdelingsbestyrelsesmedlem Linda Bernt overrakte blomster og chokolade. Afdeling 13 består af dele af Lembckesvej, Hjort Lorenzensvej og Thrigesvej, og er med 147 lejemål HAB s største. Her bor unge og ældre nogle har boet her siden afdelingen blev bygget, og har således både været unge og ældre i samme afdeling! 28 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

29 SPICE KULTURCAFE Et cafe- og cateringprojekt for integrering af indvandrerkvinder Der arbejdes på højtryk hos Spice for at danne nye rammer omkring cafeen. Både cafeens indretning samt cafeens menukort. Vi har en stor passion for at udvikle kulturcafeen til en hyggelig café, der med stolthed kan invitere kunder ind i cafeen til en frokost fremstillet af vores dygtige kokke. Vi arbejder i et multifunktionelt køkken, der både leverer mad ud af huset, café-køkken, restaurant, frokost ordninger, take-away-sandwich, dagens ret, arrange menter, konferencer, events og meget mere Nu kan du bestille en SpiZy TapaZ tallerken til kr. 75,- Dagens ret serveres mandag-fredag til kr. 45,- Der vil fremover hænge en ugentlig madplan ved indgangen til Spice Kulturcafe. Dagens ret kr. 45,- SpiZy TapaZ tallerken kr. 75,- ÅBNINGSTIDER Hverdage Weekend, aften og helligdage efter aftale Hold øje med avisen og facebook for aftenbuffet MØD OS PÅ FACEBOOK SPICE KULTURCAFE Kontakt os for nærmere info, bestillinger eller blot en hyggesnak projektleder Pia Norman tlf [ spice ] catering

30 SKT. HANS Sct. Hans fejret Flere steder i HAB blev Sct. Hans markeret med bål, grillmad, taler og samvær. I Strandhusene, afd. 55, stod Madklubben bag en salatbuffet og grillpølser, og der var båltale ved beboer Erling Jensen og både Du danske sommer og Midsommervisen var på sang repertoiret. Også i afdeling 40 Gåskærgade var der fælles markering med grill - og en noget unik transportabel bålplads! I afdeling 32 var der både bålfad og fællesgrill, og på Hjortebro var der hyggeligt samvær i en fælles Sct. Hans- aften med Haderslev Boligselskab HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

31 SKT. HANS 32 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 31

32 SKT. HANS HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

33 SKT. HANS SYDBYEN HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 33

34 1 MDR. SERVICE Glad vinder af en Naboerne var misundelige på Karl Hansen, vinderen af en måneds HAB-service. - Man kunne godt vænne sig til det! Sådan siger Karl Hansen, vinderen af konkurrencen om at vinde en måneds HAB s service i egen villahave. Præmien brugte Karl Hansen fra den 15. juni til den 15. juli, hvor det var det Det Grønne Sjak, der stod for vedligeholdet i haven, mens Karl Hansen kunne snuppe en tur på divanen eller bruge tid på andre gode formål. - Det var en rigtig god oplevelse sjovt og anderledes. De ringede og spurgte, om det kunne passe i dag, og hvad jeg helst ville have udført. De ryddede skidtet væk bag efter, så det var fuldendt service. Det har været noget, både naboer, kolleger og venner på facebook har talt en del om. Jeg 34 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

35 1 MDR. SERVICE måneds service Karl Hansen have var velholdt, da han vandt præmien det blev den ved med at være, da Det Grønne Sjak overtog opgaven. har mødt meget sjov misundelse, siger han. Haven på Bakkevej var i forvejen velholdt, men Karl Hansen var glad for at få fagfolk på opgaven: - Det var flinke folk, og de ved, hvad de har med at gøre. Jeg fik eksempelvis beskåret en busk på en helt anden måde, end jeg selv kunne have gjort, og da de klippede hækken, fik de samtidig rettet op på den, siger Karl Hansen. Med i præmien var også indvendig service i form af vedligehold, men Karl Hansen har ikke haft brug for at trække på den del af servicen. Karl Hansen vandt præmien, da han deltog i konkurrencen på Tumpe Torsdag. Det har været en sjov gimmick, men også givet et godt indblik i, hvad det vil sige at have service med som en del af huslejen. Karl Hansen HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 35

36 RAMADAN Velbesøgt ramadan-aften Foreningen Tilflytter og Dansker mødtes under ramadanen til fælles hyggeaften. Foreningen Tilflytter og Dansker fik både styrket venskab og skabt nye under ramadanen, hvor der var inviteret på fælles hyggeaften med indblik i, hvordan man fester under ramadanen. Ramadanen er nemlig både en faste- og en festmåned: Man må hverken spise eller drikke eller ryge fra sol opgang til solnedgang, men derefter må man og det gjorde man også i foreningen, siger Michael Christiansen fra Varbergparkens Bydelssekretariat: - Der var fest fra klokken i Spice Kulturcafés lokaler, og der var godt 50 fremmødte til en rigtig fin aften. Der var god stemning, meget snak og rigtig, rigtig god mad, siger han. Aktuelt arbejder man på at få kendskabet til foreningen yderligere udbygget. Der var bestyrelsesmøde i Foreningen Tilflytter og Dansker i august, hvor der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal etablere foreningen med egen hjemmeside og med profil på facebook. Hvis man vil melde sig ind, kan man henvende sig til Michael Christiansen på FAKTA Andre har vist interesse for Tilflytter og Danskerarrangementet. Foreningen Nydansker har spurgt ind til det, og andre kommuner har også observeret måden at skabe øget kendskab mellem tilflyttere og herboende. Vejen kommune har eksempelvis spurgt til en drejebog for arrangementet. Hvis andre kommuner eller institu tioner har interesse i at vide mere, er de velkomne til at deltage i et arrangement. 36 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

37 Aktiviteter ved Øsby Centret Efterår og vinter 2015 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Program 2015 for alle efterlønsmodtagere og pensionister. MANDAG D. 5. OKTOBER KL. 14 AGNETE OG POUL HENNING: Sidste års store succes kommer igen. Fortælling og musik er stadig kernen, men det er et nyt program. Det bliver en dejlig eftermiddag. MANDAG D. 2. NOVEMBER KL. 14 FOREDRAG VED JENS OLE HENRIKSEN: Født i Tugthus handler om Jens Oles opvækst i Horsens Statsfængsel, hvor hans far var ansat. En beretning om en anderledes barndom også om kontakten med de fanger, han mødte. DER ER LOPPEMARKED I 2015 Centret modtager gerne lopper alle dage, f.eks. gerne møbler og brugsting, frem til ca. den 1. august, hvor loppemarkedet holdes. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen kr. 45,- for kaffe og kage. Forbehold for ændringer. AKTIVITETSRÅDET VED ØSBY CENTRET: Elly Jepsen, / Marie Skøtt, / Valborg Møller, Ami Sørensen, / Solveig Christensen, / Jette Witt, / Mona Detlefsen, Anne Platz, /

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

ALMEN - NYT. Event. Entreprenørkontrakt. 150 mio. kr. NR. 3 JUli 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

ALMEN - NYT. Event. Entreprenørkontrakt. 150 mio. kr. NR. 3 JUli 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING ALMEN - NYT NR. 3 JUli 2015 Event Entreprenørkontrakt Makers på 150 mio. kr. Se Se side side 12 4 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Udlejning: Anita Marcussen Rita Paulsen Finn Boysen - kontorbud Boligforeningernes

Læs mere

Parkvej-Avisen. Skælskør en oase for livsnydere. Skælskør Boligselskab. Skælskør. - et boligselskab i udvikling

Parkvej-Avisen. Skælskør en oase for livsnydere. Skælskør Boligselskab. Skælskør. - et boligselskab i udvikling Avis om Parkvej? Du står nu med Parkvej-Avisen i hånden. Vi har lavet den, fordi vi i de kommende år bruger 215 mio. kr. på at skabe en ny bebyggelse med beboerhaver, moderne køkkener, elevatorer og flotte

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Nr. 52, august 2013 Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Åben Skole i Tandslet Åben skole indkalder til opstartsmøde torsdag den 26. september

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere