67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Christian Skovfoged Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN, TLF Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55,56 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Rene Boisen Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN, TLF Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Kontaktperson: Lasse Kragelund kontaktperson: Kurt Maarup Hjortebrovej Afd. 18,19,20,21,22,23 Kontaktperson: Martin Ravn Kontaktperson: Arne Larsen Michael Nagel Helle Larsen Steen Houmark Børge Nielsen Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,66 Kontaktperson: Preben Axelsen Kontaktperson: Martin Ravn Karina Axelsen Michael Ipsen Ole Møller Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2.th., tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd. 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd. 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30, 35 og 45: Erik Bernhard Hansen, Kløvervej 98, 4.tv., tlf , Afd. 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

5 140 klar til Stafet for Livet HAB sætter præg på Kræftens Bekæmpelses initiativ Stafet For Livet i Haderslev. HAB stiller med et af de største hold til Stafet For Livet, som finder sted i Damparken i Haderslev den 5. og 6. september. Stafet for Livet er et løb, hvor man viser sammenhold og fælles skab i kampen mod kræft, og særligt i Haderslev er det åbenbart en sag, folk kan støtte op om Haderslev har de senere år været det største Stafet for Livet-løb af alle. Mange af deltagerne i år er HAB ere. I omegnen af 140 deltagere udgør HAB s hold, og selv om HAB havde sat en max-grænse på for betaling til deltagere på holdet ved 100 personer, vil HAB betale for samtlige HAB ere, der løber med. HAB har eget telt med plads til 150 personer og livemusik til underholdning og opmuntring af deltagerne. Tovholderne Niels Vincent Andersen, Palle Ag og Kim Larsen inviterede den 5. august til infomøde om de aktiviteter, der vil være omkring Team HAB på dagen. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 5

6 Det Grønne Sja 10 ÅRS JUBILÆUM Aktiveringsprojektet Det Grønne Sjak rundede ti år som ghettogartnere. Det blev fejret. Med Spice-mad på tallerknerne, økologiske øl på bordet og smil på munden rundede et ganske særligt sjak 10 år i sommerferien. Det Grønne Sjak, som varetager vedligehold af de grønne områder i Varbergparken, kunne måske nok ha tænkt sig at bruge det strålende havevejr til at pleje buske og blomster i stedet blev det til indendørs roser i form af hæder og taler og gaver og sang til markering af, at et meget anderledes aktiveringsprojekt har vist sig at være så levedygtigt. Torben Jensen, sjakbajs gennem alle ti år for det, han selv kaldte ghettogartnerne, remsede da også selv bedriften op i form af personer og afdelinger, som sjakket har arbejdet for eller under: Fire borgmestre, to direktører i erhverv- og borgerservice, syv jobcenterchefer og to direktører i HAB. Og netop direktøren Christian Skovfoged talte varmt for, at der snildt kunne være ti år mere i Det Grønne Sjaks og HABs sam arbejde: - Det er en social indsats, som giver mening. De udfører en praktisk opgave i Varbergparken, og det gør de godt men samtidig gør de en indsats som social virksomhed, der langt overstiger hvad 6 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

7 10 ÅRS JUBILÆUM k fejret flot man kunne håbe på. Det Grønne Sjak kunne vanskeligt passe bedre ind i den form for virksomhed, vi er og ønsker at være, siger Christian Skovfoged. FAKTA Gennem de ti år med Det Grønne Sjak har mellem 150 og 200 personer været i aktivering eller jobafklarende forløb i sjakket. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 7

8 10 ÅRS JUBILÆUM 8 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

9 10 ÅRS JUBILÆUM HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 9

10 BEBOERTILFREDSHED HAB er god service og venligt personale Beboertilfredsundersøgelse viser generelt stor tilfredshed med at bo i HAB. En omfattende undersøgelse af tilfredsheden ved at bo i HAB har vist, at størsteparten af beboerne forbinder HAB med god service og venligt personale. I undersøgelsen skulle beboerne svare på en række udsagn om HAB, blandt andet om serviceniveau, medarbejdernes venlighed og hjælpsomhed og hvorvidt forventningerne til at bo i HAB også var blevet opfyldt. - Generelt er vi meget tilfredse med de svar, vi har fået ind, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Det er glædeligt, at så mange af deltagerne i undersøgelsen er positive. Når 96,4 procent har lyst til stadig at bo i HAB om to år, så er der noget, vi gør rigtigt, siger han. TILFREDSHED MED SERVICE Generelt var svarene positive. Eksempelvis blev der i undersøgelsen spurgt ind til, om man var tilfreds med henholdsvis tilgænge ligheden af medarbejderne og servicen, de leverer fordelt på de forskellige afdelinger. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget tilfreds og 5 er meget 10 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

11 BEBOERTILFREDSHED FAKTA Knap 500 beboere har besvaret undersøgelsen, hvilke er en responsprocent på 20 i den slags undersøgelser regnes svarprocenter mellem 15 og 20 procent for god respons. HAB vil gennemføre undersøgelsen igen i slutningen utilfreds, scorer medarbejderne over hele linjen højt mellem 1,79 og 2,15 på tilgængelighed, og mellem 1,59 og 2,23 på service. - De fleste beboere har jo den daglige kontakt med HAB gennem mødet med vores medarbejdere, og derfor er det glædeligt, at så mange af dem har en positiv oplevelse af det. Medarbejderne får eksempelvis også meget ros for at være imødekommende, og det kan man kun fortsættes på næste side HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 11

12 BEBOERTILFREDSHED være glad for, når man som HAB lever af at levere en god service, siger Christian Skovfoged. NOGET AT ARBEJDE MED Roser har torne, også i HAB. Selv om det overordnede svarbillede var rosende og udtrykte tilfredshed, så er der også i svarene en række forslag og kritikpunkter, som HAB nu vil gå nærmere ind i. - Hvis vi blot brugte resultatet til at klappe os selv på skulderen, så ville vi dumme os gevaldigt, understreger Christian Skovfoged: - Det er dejligt at konstatere, at vi får ros men vi kan også se, at vi på nogle områder har noget at arbejde videre med. Det er altid en motivation at kunne gøre tingene bedre, så det vil vi stræbe efter, siger han. Klagepunkterne er både relateret til det tekniske eksempelvis indeklima og parkeringsforhold for motorcykler og til det administrative, som eksempelvis åbningstider, informationsniveau, hjemmeside og manglende håndhævelse af husorden. - Nogle punkter skal vi oplagt ind i og gøre noget ved. Andre handler det om at få informeret yderligere, så beboerne får en større forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør, siger Christian Skovfoged. BEBOERDEMOKRATI SKAL STYRKES Han hæfter sig navnlig ved, at mange af de der har svaret, ikke kender nok til de muligheder, der er for at få indflydelse via beboerdemokratiet. - Der er eksempler på svar, hvor man beskriver, at man er blevet bortdømt af administrationen eller pålagt at gøre noget, fordi administrationen synes, man skal. Her er det vigtigt at få understreget, at det faktisk er administrationens opgave at rette sig efter det, beboerne ønsker! Men nogle gange kan beboerne misse det møde, hvor man debatterer det, eller man kan glemme, at der er husordner. Derfor skal vi styrke forståelsen af beboerdemokratiet og oplyse flere om, at de kan have aktiv indflydelse, siger Christian Skovfoged: - En større forståelse af, at man selv har både ansvar og muligheder ville nok gavne oplevelsen af at have indflydelse på det, der sker, siger han. Oplysninger generelt skal der også være mere af. - Kommunikation betyder meget for beboerne det kan vi også se i nogle af svarene. Nogle savner kommunikation fra organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller administrationen, og det må vi arbejde videre med, siger Christian Skovfoged. 12 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

13 INDBYDELSE TIL FRIVILLIGHEDENS DAG 2015 fredag den 25. september kl i Varbergparkens festlokaler Her vil vi gerne sige DIG tak, for den tid DU giver, og den indsats DU yder for fællesskabet! Om DU arrangerer lektiehjælp, er besøgsven, er opvasker, tur-arrangør, holder opsyn i børneklub, afdelingsbestyrelsesmedlem, bringer mad ud, arrangerer dart eller porcelænsmaling, står for cykelhold eller altid kan få en krolf-turnering op at køre så er det DIG, der er med til at gøre HAB til et dejligt sted at bo! TILMELDING SKAL SKE PÅ SENEST MANDAG DEN 18. SEPTEMBER. HAB fejrer hvert år sine frivillige med en fest på den internationale Frivillighedens Dag sidste fredag i september. I HAB definerer vi en frivillig person som én, der yder et stykke frivilligt arbejde for- & med beboere i HAB. Du vil derfor kunne træffe frivillige på dagen, som har mangeartede indsatser fra telefontjeneste til beboerdemokrater. MELD DIG TIL OG LAD DIG FEJRE FOR EN STUND!

14 BEBOERTILFREDSHED Her er bare g HAB do you do? Beboerundersøgelsen viste, at mange er tilfredse med at bo i HAB og gerne bliver. Vi spurgte en hel flok HAB ere, hvad der er godt ved at bo i HAB. Bent Petersen Afd. 23, Kløvervej Jeg har boet 40 år i samme afdeling, så man må nok sige, at jeg har været glad for at bo her. Her er godt at bo, og det er billigt - jeg tror ikke, man kan finde noget, der er bedre. Naboskabet er godt, og der er ikke noget at spekulere på: Når noget går i stykker, så ringer man bare så kommer de og laver det! Renoveringerne de senere år er også et stort plus. Søren Zoega Afd. 22, Råkærvej Min kone Karen har boet her i 40 år og jeg i 38. Det er alletiders. Vi havde også et sommerhus i en periode, og blandingen af et rækkehus til vinter og et sommerhus om sommeren var god. Min kone har døjet med ryggen, og med et række hus i to plan har det været lidt bøvlet. Men nu, hvor vi har fået badeværelser i stueplan også, er det muligt for os at blive boende her. Her er meget fint at være men vi mangler en legeplads! Engang var her 21 børn i blokken, og efter nogle år, hvor der har været børnefrit, er de begyndt at komme igen. Derfor kunne vi godt bruge nogle gynger og en sandkasse. Lilly Jensen Afd. 26, Varbergvej snart afd. 27 Jeg ved ikke, hvor længe, jeg har boet i HAB. Men det må være siden 1962 eller De seneste fire år har jeg boet her i højhuset og været glad for det, men med renoveringen har jeg valgt at flytte over i afdeling 27, hvor der er nogle rigtig gode lejligheder. Der er et godt sammenhold her, og det er der også i afdeling 27, selv om det er en ny afdeling. HAB er bare rigtig godt, her er godt at være! 14 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

15 BEBOERTILFREDSHED odt at være! Henning Riishøj Afd. 21, Kløvervej Jeg har boet i HAB i 18 år, og jeg bliver her gerne 18 mere! Her er godt at bo. Det er et rart, lille rækkehus med sol på begge sider af huset! Her er et dejligt naboskab, hvor vi kommer godt ud af det med hinanden og mange hjælpes ad. Dragita Radul Afd. 24, Varbergvej Jeg har boet to år her, fem i år i HAB i alt. Her er rart at være har aldrig haft problemer. Men i går var der nogen, der stjal mit tøj fra vaskeriet, og det er dyrt at købe nyt tøj til fire børn! Derudover har jeg aldrig haft noget at klage over. Gudrun Hartmann Afd. 55, Lodsvej Vi flyttede hertil fra hus i Vojens for 3½ år siden. Det var en stor omvæltning, som vi skulle bruge tid på at vænne os til - men det har været rigtig godt. Vi bor i et dejligt område, taler godt med naboerne, har mange fælles aktiviteter og holder af at være her. Vi bor her også om to år, helt sikkert og om tyve, hvis vi er i live! Anne-Grethe Jørgensen Afd. 3, Fjordagerring Til december har jeg boet her i 21 år inden da boede jeg også i HAB på Kløvervej. Vi bor her, fordi det er centralt og bynært og alligevel er lidt uden for byen. Servicen i HAB er rigtig god. De er venlige, gode til at lytte og er der noget, der er galt, så sender de en håndværker. Det er nemt og godt og huslejen er til at betale. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 15

16 AFDELING 40 Paradis ind Afdeling 40 har indviet Paradishaven, som en af beboerne har døbt anlægget foran afdelingen. I afdeling 40 har man bygget en pavillon og anlagt et haveanlæg med arbejdskraft fra gartnere. Gartnerne arbejdede ganske gratis, da afdelingsformand Anne Lise Hansen havde vundet en dags gartnerhjælp i en kon kurrence hun havde helt i af delingens ånd af sammenhold og fællesskab besluttet at give gartnertimerne til fælles bedste: - Præmien lød på arbejdsløn, men materialer skulle jeg selv stå for. Så jeg fortalte gartnerne, at de skulle holde lidt igen med udgifter til planter, for det var af min egen lomme, det skulle komme fra men gartnerne synes nu, det var flot at give gaven videre til afde- 16 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

17 AFDELING 40 viet! lingen, så de gav også planterne, siger Anne Lise Hansen. Arbejdet i haven fandt sted i sommerens løb, og da det hele stod klart, kunne både have og pavillon indvies på behørig vis med en gårdfest. HAB kvitterede for det fine naboskab ved at være værter for smørebrød til indvielsen. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 17

18 AFDELING 40 Foto: Ole Aaris og Jonas Ahlstrøm 18 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

19 Nu også orienteringskort til Sydbyen Løberuten i Varbergparken suppleres nu med et orienteringskort over Sydbyen. Haderslevs sydlige bydel får nu også et orienteringskort. Efter sommerferien vil der blive placeret 40 faste poster, med klippetænger og mobil quiz, som sender løberne rundt på udfordringer i Sydbyens terræn. Det er Ove Brix Therkildsen, som er medlem af organisationsbestyrelsen i HAB og aktiv i orienteringsklubben HTF, som er initiativtager til kortet, som er tegnet på opfordring fra blandt andet Hjorte broskolen og den Sociale Helhedsplan for Hjortebro. Kortet dækker et område, der er afgrænset af Aabenraa Landevej i vest, Grønningen i nord, Vandlingvej i øst og Knavvej i syd. Rekognoscering af området og udformning af kortet er sket med hjælp fra en professionel korttegner fra Litauen, der i forvejen var hyret af klubben til at tegne et orienteringskort over Damparken og Haderslev indre by. Kortet med faste poster vil være en del af det landsdækkende projekt Her vil man kunne downloade kortet, printe det ud og lave sin egen bane, alt efter ens evner og temperament. Udgifterne til projektet er dækket af Haderslev Kommune og Helhedsplanen for Hjortebro. INDVIELSE FØLGER Når posterne er placeret, vil HTF invitere til en officiel indvielse af projektet. HTF smugindviede selv kortet i forbindelse med klubbens ugentlige træningsløb onsdag den 1. juli. Nyt fra Varberparkens Seniorklub Som afslutning på vores forårssæson var vi på udflugt d.24. juni. Turen gik i år til Providence, og der var 40 personer, der deltog i en god dag. Vi begynder igen d. 17. september kl til i Varbergparkens Selskabslokale, Varbergvej 51a. Prisen er 50 kr. for underholdning, kaffe og kage alle er velkomne! Den første torsdag kommer Christiansfeld Harmonikaklub og underholder. Hilsen Dagny og Marie HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 19

20 KROLF Krolf Sydby Open Sydbyen inviterer til åbne mesterskaber i krolf. Der er håneretten på spil; både internt i Sydbyen men også i resten af HAB, når Sydby-samarbejdet inviterer til Krolf Sydby Openmesterskaber i weekenden den september. Det er dels banen ved Skovvænget Brombærvej og dels banen ved Hjortebrovej, der vil blive dystet på og derved har to af holdene en slags hjemmebanefordel, og de to sydbyhold har derfor passende én hjemmebane hver. Det åbne mesterskab be tyder, at der også er deltagere fra andre dele af HAB og bydele i det hele taget, eksempelvis ventes krolfholdet fra Varbergparken at deltage. Efter dysten lørdag er der fælles grillaften i Skovvænget Brombærvej, og efter kampene søndag er der fælles sønderjysk kaffebord ved Centralen på Hjortebro. - Alle er velkomne, så man skal endelig melde sig til med hold fra andre bydele også, siger Hanne Rosendahl, bydelskoordinator og kontaktperson på dysten. Hanne kan kontaktes på eller HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

21 UNDERVISNING Forberedende voksenundervisning i Varberg AOF Syd og Varberg Bydelssekretariat tilbyder forberedende voksenundervisning for at supplere og forbedre færdigheder i dansk og it. Fra uge 34 har AOF Syd og Varberg Bydelssekretariat i fællesskab tilbudt undervisning i Varbergparkens Netcafé for voksne, som har brug for at få styrket kompetencer i dansk og it. Den forberedende voksenundervisning, som det hedder, tilbydes hver mandag fra 9.00 til (fire lektioner) og kan eksempelvis bidrage til at gøre borgere mere klar til at tage mod et beskæftigelsestilbud eller yderligere undervisning: - En forudsætning for at kunne komme i arbejde, få en praktikplads eller gå i skole er, at man har det sproglige niveau, der skal til for at få udbytte af det, siger Marianne Skovshoved, voksenkontaktperson i Bydelssekretariatet i Varbergparken. TRYG GRUPPE Der er foreløbigt en håndfuld deltagere på kurset, og der er maksimalt plads til Det er vigtigt, at vi holder det i en lille flok, så der er tryghed til at være med på klassen og sikkerhed for, at alle får et udbytte af undervisningen, siger Marianne Skovshoved. Udgiften til undervisningen afholdes af AOF; og for den enkelte kursist vil kurset ofte være noget, der kan støttes som del af afklaringsforløb. Der screenes for deltagere hver den 1. mandag i måneden, men i opstartsfasen er der screening hver gang. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 21

22 FRIVILLIGE FEJRES Frivillige fejres HAB fejrer sine ildsjæle fredag den 25. september. En stor del af det gode naboskab i HAB er næret af frivilligt arbejde. Hver dag er der mange, som bruger tid på at være noget eller gøre noget for andre og få steder tager det flere former end i HAB: Her er underholdning og kativiteter, udflugter og ture, motion og sport: Fra strikkeklubber, kajakroning, madkurser, dart og krolf, til dans, banko, stavgang, spanskkurser og lektiehjælp HAB erne er en hjælpsom flok, som gerne gør noget for hinanden. - Der er så mange, der gør en stor indsats og de forventer ikke noget retur, siger Hanne Rosendahl, frivillighedskoordinator: - Men de er glade for at blive anerkendt og fejret for det store arbejde, de udfører. Derfor fejrer vi dem, siger hun. Det sker mere præcist på Frivillighedens Dag, som er den sidste fredag i september. Her skal de frivillige fejres, og derfor er der traditionen tro indbudt til fest i Varbergparkens Selskabslokaler fra kl til HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

23 FRIVILLIGE FEJRES Sidste år deltog cirka 90 frivillige til fest i Varbergparkens Selskabslokaler. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 23

24 KORT NYT Strikkeklubben Flittige hænder lever op til sit navn I foråret begyndte nogle damer at strikke til de hjemløse. Vi mødes hver mandag eftermiddag i Værestedet fra kl til 17.00, og vi strikker sokker, huer, halstørklæder og vanter. Hvis der er nogle, der gerne vil strikke eller lave noget andet, er man velkommen du må også gerne strikke på dit eget, hvis du vil. Kig forbi og se, hvad vi laver. Alle er velkomne! Hilsen Bodil og Karen 24 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

25 KORT NYT Bingoklubben på Skolebakken inviterer til spil og fælleshygge ARRANGEMENTERNE BLIVER AFHOLDT I FÆLLESHUSET PÅ HIORT LORENZENS VEJ 50A Spilledage vil være alle mandage. Dørene bliver åbnet klokken Spillet starter klokken Der vil under arrangementet være mulighed for at købe kaffe og the. Medlemskontingent 50 kroner pr. år. Venlig hilsen Bingoklubbens Bestyrelse Varbergparkens Seniorklub Så er der tid til at begynde vores musikeftermiddage igen EFTERÅRETS ARRANGEMENTER 2015: Torsdag d Christiansfeld Harmonikaklub Torsdag d Rebølcentrets Salongruppe Torsdag d Bogenses Bolværksorkester Torsdag d Annette og Poul Henning Torsdag d Arne Smalbros Trio Torsdag d Godt Gråt GODT AT VIDE Alle arrangementer foregår i Varberg parkens Selskabslokale. Varbergvej 51a fra kl Pris kr. 50,- for underholdning samt kaffe og kage. Alle er velkomne og der er ingen tilmelding. Hilsen Dagny og Marie HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 25

26 Rejsegilde for renove REJSEGILDE Renoveringsprojekt fra 2009 er på opløbsstrækningen. Det blev fejret. I strålende sol kunne organisationsbestyrelsesformand Ole Aaris, arkitekt Rikke Martinussen og totalrådgiver Stefan Vestergaard i sommerferien byde interesserede beboere til rejsegilde på renoveringen af afdeling 18 komplet med taler og pølser og hotdogs fra Jønnes Grill. Projektet har været undervejs siden 2009, og beboerne glæder sig til at flytte ind i nye boliger - flytte ind i citationstegn, da renoveringsprojektet gennemføres uden genhusning. - Det er dejligt at opleve, at be boernes engagement stadig er så stort, som det er, siger totalrådgiver Stefan Vestergaard fra Rambøl: - Vi gik i gang i 2009 med den beboerdemokratiske proces, og beboerne har været gode til at bidrage og deltage. Vi havde eksempelvis 34 personer i byggeudvalget det er usædvanligt mange og et udtryk for stort engagement, som folk har bevaret hele vejen gennem processen, siger han. 1. etape af renoveringen til i alt 94 millioner kroner byder på nye køkkener, nye facader, indgangsparti og opgange samt altaner til alle lejligheder. Der er i alt 102 boliger i byggeriet, og renoveringen er den største og mest omfattende, siden bygningen blev opført i Projektet ventes afsluttet til næste sommer helt efter tidsplanen blok 1 med 54 boliger er dog næsten færdig nu. 26 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

27 REJSEGILDE ringen i afdeling 18 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 27

28 JUBILÆUM 50 år i samme afdeling Karl Ewald Jensen kunne den 15. maj 2015 runde lidt af en milepæl hele 50 år i samme afdeling, nemlig afdeling 13 på Skole bakken. Det blev fejret ved det årlige møde i afdelingens fælleshus på Hjort Lorenzensvej 50a, hvor afdelingsbestyrelsesmedlem Linda Bernt overrakte blomster og chokolade. Afdeling 13 består af dele af Lembckesvej, Hjort Lorenzensvej og Thrigesvej, og er med 147 lejemål HAB s største. Her bor unge og ældre nogle har boet her siden afdelingen blev bygget, og har således både været unge og ældre i samme afdeling! 28 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

29 SPICE KULTURCAFE Et cafe- og cateringprojekt for integrering af indvandrerkvinder Der arbejdes på højtryk hos Spice for at danne nye rammer omkring cafeen. Både cafeens indretning samt cafeens menukort. Vi har en stor passion for at udvikle kulturcafeen til en hyggelig café, der med stolthed kan invitere kunder ind i cafeen til en frokost fremstillet af vores dygtige kokke. Vi arbejder i et multifunktionelt køkken, der både leverer mad ud af huset, café-køkken, restaurant, frokost ordninger, take-away-sandwich, dagens ret, arrange menter, konferencer, events og meget mere Nu kan du bestille en SpiZy TapaZ tallerken til kr. 75,- Dagens ret serveres mandag-fredag til kr. 45,- Der vil fremover hænge en ugentlig madplan ved indgangen til Spice Kulturcafe. Dagens ret kr. 45,- SpiZy TapaZ tallerken kr. 75,- ÅBNINGSTIDER Hverdage Weekend, aften og helligdage efter aftale Hold øje med avisen og facebook for aftenbuffet MØD OS PÅ FACEBOOK SPICE KULTURCAFE Kontakt os for nærmere info, bestillinger eller blot en hyggesnak projektleder Pia Norman tlf [ spice ] catering

30 SKT. HANS Sct. Hans fejret Flere steder i HAB blev Sct. Hans markeret med bål, grillmad, taler og samvær. I Strandhusene, afd. 55, stod Madklubben bag en salatbuffet og grillpølser, og der var båltale ved beboer Erling Jensen og både Du danske sommer og Midsommervisen var på sang repertoiret. Også i afdeling 40 Gåskærgade var der fælles markering med grill - og en noget unik transportabel bålplads! I afdeling 32 var der både bålfad og fællesgrill, og på Hjortebro var der hyggeligt samvær i en fælles Sct. Hans- aften med Haderslev Boligselskab HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

31 SKT. HANS 32 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 31

32 SKT. HANS HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

33 SKT. HANS SYDBYEN HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 33

34 1 MDR. SERVICE Glad vinder af en Naboerne var misundelige på Karl Hansen, vinderen af en måneds HAB-service. - Man kunne godt vænne sig til det! Sådan siger Karl Hansen, vinderen af konkurrencen om at vinde en måneds HAB s service i egen villahave. Præmien brugte Karl Hansen fra den 15. juni til den 15. juli, hvor det var det Det Grønne Sjak, der stod for vedligeholdet i haven, mens Karl Hansen kunne snuppe en tur på divanen eller bruge tid på andre gode formål. - Det var en rigtig god oplevelse sjovt og anderledes. De ringede og spurgte, om det kunne passe i dag, og hvad jeg helst ville have udført. De ryddede skidtet væk bag efter, så det var fuldendt service. Det har været noget, både naboer, kolleger og venner på facebook har talt en del om. Jeg 34 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

35 1 MDR. SERVICE måneds service Karl Hansen have var velholdt, da han vandt præmien det blev den ved med at være, da Det Grønne Sjak overtog opgaven. har mødt meget sjov misundelse, siger han. Haven på Bakkevej var i forvejen velholdt, men Karl Hansen var glad for at få fagfolk på opgaven: - Det var flinke folk, og de ved, hvad de har med at gøre. Jeg fik eksempelvis beskåret en busk på en helt anden måde, end jeg selv kunne have gjort, og da de klippede hækken, fik de samtidig rettet op på den, siger Karl Hansen. Med i præmien var også indvendig service i form af vedligehold, men Karl Hansen har ikke haft brug for at trække på den del af servicen. Karl Hansen vandt præmien, da han deltog i konkurrencen på Tumpe Torsdag. Det har været en sjov gimmick, men også givet et godt indblik i, hvad det vil sige at have service med som en del af huslejen. Karl Hansen HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 35

36 RAMADAN Velbesøgt ramadan-aften Foreningen Tilflytter og Dansker mødtes under ramadanen til fælles hyggeaften. Foreningen Tilflytter og Dansker fik både styrket venskab og skabt nye under ramadanen, hvor der var inviteret på fælles hyggeaften med indblik i, hvordan man fester under ramadanen. Ramadanen er nemlig både en faste- og en festmåned: Man må hverken spise eller drikke eller ryge fra sol opgang til solnedgang, men derefter må man og det gjorde man også i foreningen, siger Michael Christiansen fra Varbergparkens Bydelssekretariat: - Der var fest fra klokken i Spice Kulturcafés lokaler, og der var godt 50 fremmødte til en rigtig fin aften. Der var god stemning, meget snak og rigtig, rigtig god mad, siger han. Aktuelt arbejder man på at få kendskabet til foreningen yderligere udbygget. Der var bestyrelsesmøde i Foreningen Tilflytter og Dansker i august, hvor der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal etablere foreningen med egen hjemmeside og med profil på facebook. Hvis man vil melde sig ind, kan man henvende sig til Michael Christiansen på FAKTA Andre har vist interesse for Tilflytter og Danskerarrangementet. Foreningen Nydansker har spurgt ind til det, og andre kommuner har også observeret måden at skabe øget kendskab mellem tilflyttere og herboende. Vejen kommune har eksempelvis spurgt til en drejebog for arrangementet. Hvis andre kommuner eller institu tioner har interesse i at vide mere, er de velkomne til at deltage i et arrangement. 36 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

37 Aktiviteter ved Øsby Centret Efterår og vinter 2015 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Program 2015 for alle efterlønsmodtagere og pensionister. MANDAG D. 5. OKTOBER KL. 14 AGNETE OG POUL HENNING: Sidste års store succes kommer igen. Fortælling og musik er stadig kernen, men det er et nyt program. Det bliver en dejlig eftermiddag. MANDAG D. 2. NOVEMBER KL. 14 FOREDRAG VED JENS OLE HENRIKSEN: Født i Tugthus handler om Jens Oles opvækst i Horsens Statsfængsel, hvor hans far var ansat. En beretning om en anderledes barndom også om kontakten med de fanger, han mødte. DER ER LOPPEMARKED I 2015 Centret modtager gerne lopper alle dage, f.eks. gerne møbler og brugsting, frem til ca. den 1. august, hvor loppemarkedet holdes. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen kr. 45,- for kaffe og kage. Forbehold for ændringer. AKTIVITETSRÅDET VED ØSBY CENTRET: Elly Jepsen, / Marie Skøtt, / Valborg Møller, Ami Sørensen, / Solveig Christensen, / Jette Witt, / Mona Detlefsen, Anne Platz, /

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

67. ÅRGANG Medlemsbladet

67. ÅRGANG Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet High five på Harmonien Der blev klasket i hænder på generalforsamlingen, hvor der blandt andet var fokus på bedre service, bedre boliger og bedre humør! Nr. 1 Marts 2014 Nordbyen

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med.

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Ungdomsboliger bliver en del af stadionprojekt HAB etablerer både sportshotel og ungdomsboliger som en del af stadionombygningen. Projektet gør det muligt for os at tilbyde attraktive

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. April 2014. God påske

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. April 2014. God påske Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej April 2014 God påske Side 2 HER PÅ BAKKEN april 2014 Åbent hus hos projektleder Liane Wagner Mange var mødt op til åbent hus i ny lejlighed,

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere