67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Christian Skovfoged Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN, TLF Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55,56 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Rene Boisen Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN, TLF Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Kontaktperson: Lasse Kragelund kontaktperson: Kurt Maarup Hjortebrovej Afd. 18,19,20,21,22,23 Kontaktperson: Martin Ravn Kontaktperson: Arne Larsen Michael Nagel Helle Larsen Steen Houmark Børge Nielsen Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,66 Kontaktperson: Preben Axelsen Kontaktperson: Martin Ravn Karina Axelsen Michael Ipsen Ole Møller Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2.th., tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd. 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd. 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30, 35 og 45: Erik Bernhard Hansen, Kløvervej 98, 4.tv., tlf , Afd. 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

5 140 klar til Stafet for Livet HAB sætter præg på Kræftens Bekæmpelses initiativ Stafet For Livet i Haderslev. HAB stiller med et af de største hold til Stafet For Livet, som finder sted i Damparken i Haderslev den 5. og 6. september. Stafet for Livet er et løb, hvor man viser sammenhold og fælles skab i kampen mod kræft, og særligt i Haderslev er det åbenbart en sag, folk kan støtte op om Haderslev har de senere år været det største Stafet for Livet-løb af alle. Mange af deltagerne i år er HAB ere. I omegnen af 140 deltagere udgør HAB s hold, og selv om HAB havde sat en max-grænse på for betaling til deltagere på holdet ved 100 personer, vil HAB betale for samtlige HAB ere, der løber med. HAB har eget telt med plads til 150 personer og livemusik til underholdning og opmuntring af deltagerne. Tovholderne Niels Vincent Andersen, Palle Ag og Kim Larsen inviterede den 5. august til infomøde om de aktiviteter, der vil være omkring Team HAB på dagen. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 5

6 Det Grønne Sja 10 ÅRS JUBILÆUM Aktiveringsprojektet Det Grønne Sjak rundede ti år som ghettogartnere. Det blev fejret. Med Spice-mad på tallerknerne, økologiske øl på bordet og smil på munden rundede et ganske særligt sjak 10 år i sommerferien. Det Grønne Sjak, som varetager vedligehold af de grønne områder i Varbergparken, kunne måske nok ha tænkt sig at bruge det strålende havevejr til at pleje buske og blomster i stedet blev det til indendørs roser i form af hæder og taler og gaver og sang til markering af, at et meget anderledes aktiveringsprojekt har vist sig at være så levedygtigt. Torben Jensen, sjakbajs gennem alle ti år for det, han selv kaldte ghettogartnerne, remsede da også selv bedriften op i form af personer og afdelinger, som sjakket har arbejdet for eller under: Fire borgmestre, to direktører i erhverv- og borgerservice, syv jobcenterchefer og to direktører i HAB. Og netop direktøren Christian Skovfoged talte varmt for, at der snildt kunne være ti år mere i Det Grønne Sjaks og HABs sam arbejde: - Det er en social indsats, som giver mening. De udfører en praktisk opgave i Varbergparken, og det gør de godt men samtidig gør de en indsats som social virksomhed, der langt overstiger hvad 6 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

7 10 ÅRS JUBILÆUM k fejret flot man kunne håbe på. Det Grønne Sjak kunne vanskeligt passe bedre ind i den form for virksomhed, vi er og ønsker at være, siger Christian Skovfoged. FAKTA Gennem de ti år med Det Grønne Sjak har mellem 150 og 200 personer været i aktivering eller jobafklarende forløb i sjakket. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 7

8 10 ÅRS JUBILÆUM 8 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

9 10 ÅRS JUBILÆUM HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 9

10 BEBOERTILFREDSHED HAB er god service og venligt personale Beboertilfredsundersøgelse viser generelt stor tilfredshed med at bo i HAB. En omfattende undersøgelse af tilfredsheden ved at bo i HAB har vist, at størsteparten af beboerne forbinder HAB med god service og venligt personale. I undersøgelsen skulle beboerne svare på en række udsagn om HAB, blandt andet om serviceniveau, medarbejdernes venlighed og hjælpsomhed og hvorvidt forventningerne til at bo i HAB også var blevet opfyldt. - Generelt er vi meget tilfredse med de svar, vi har fået ind, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Det er glædeligt, at så mange af deltagerne i undersøgelsen er positive. Når 96,4 procent har lyst til stadig at bo i HAB om to år, så er der noget, vi gør rigtigt, siger han. TILFREDSHED MED SERVICE Generelt var svarene positive. Eksempelvis blev der i undersøgelsen spurgt ind til, om man var tilfreds med henholdsvis tilgænge ligheden af medarbejderne og servicen, de leverer fordelt på de forskellige afdelinger. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget tilfreds og 5 er meget 10 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

11 BEBOERTILFREDSHED FAKTA Knap 500 beboere har besvaret undersøgelsen, hvilke er en responsprocent på 20 i den slags undersøgelser regnes svarprocenter mellem 15 og 20 procent for god respons. HAB vil gennemføre undersøgelsen igen i slutningen utilfreds, scorer medarbejderne over hele linjen højt mellem 1,79 og 2,15 på tilgængelighed, og mellem 1,59 og 2,23 på service. - De fleste beboere har jo den daglige kontakt med HAB gennem mødet med vores medarbejdere, og derfor er det glædeligt, at så mange af dem har en positiv oplevelse af det. Medarbejderne får eksempelvis også meget ros for at være imødekommende, og det kan man kun fortsættes på næste side HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 11

12 BEBOERTILFREDSHED være glad for, når man som HAB lever af at levere en god service, siger Christian Skovfoged. NOGET AT ARBEJDE MED Roser har torne, også i HAB. Selv om det overordnede svarbillede var rosende og udtrykte tilfredshed, så er der også i svarene en række forslag og kritikpunkter, som HAB nu vil gå nærmere ind i. - Hvis vi blot brugte resultatet til at klappe os selv på skulderen, så ville vi dumme os gevaldigt, understreger Christian Skovfoged: - Det er dejligt at konstatere, at vi får ros men vi kan også se, at vi på nogle områder har noget at arbejde videre med. Det er altid en motivation at kunne gøre tingene bedre, så det vil vi stræbe efter, siger han. Klagepunkterne er både relateret til det tekniske eksempelvis indeklima og parkeringsforhold for motorcykler og til det administrative, som eksempelvis åbningstider, informationsniveau, hjemmeside og manglende håndhævelse af husorden. - Nogle punkter skal vi oplagt ind i og gøre noget ved. Andre handler det om at få informeret yderligere, så beboerne får en større forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør, siger Christian Skovfoged. BEBOERDEMOKRATI SKAL STYRKES Han hæfter sig navnlig ved, at mange af de der har svaret, ikke kender nok til de muligheder, der er for at få indflydelse via beboerdemokratiet. - Der er eksempler på svar, hvor man beskriver, at man er blevet bortdømt af administrationen eller pålagt at gøre noget, fordi administrationen synes, man skal. Her er det vigtigt at få understreget, at det faktisk er administrationens opgave at rette sig efter det, beboerne ønsker! Men nogle gange kan beboerne misse det møde, hvor man debatterer det, eller man kan glemme, at der er husordner. Derfor skal vi styrke forståelsen af beboerdemokratiet og oplyse flere om, at de kan have aktiv indflydelse, siger Christian Skovfoged: - En større forståelse af, at man selv har både ansvar og muligheder ville nok gavne oplevelsen af at have indflydelse på det, der sker, siger han. Oplysninger generelt skal der også være mere af. - Kommunikation betyder meget for beboerne det kan vi også se i nogle af svarene. Nogle savner kommunikation fra organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller administrationen, og det må vi arbejde videre med, siger Christian Skovfoged. 12 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

13 INDBYDELSE TIL FRIVILLIGHEDENS DAG 2015 fredag den 25. september kl i Varbergparkens festlokaler Her vil vi gerne sige DIG tak, for den tid DU giver, og den indsats DU yder for fællesskabet! Om DU arrangerer lektiehjælp, er besøgsven, er opvasker, tur-arrangør, holder opsyn i børneklub, afdelingsbestyrelsesmedlem, bringer mad ud, arrangerer dart eller porcelænsmaling, står for cykelhold eller altid kan få en krolf-turnering op at køre så er det DIG, der er med til at gøre HAB til et dejligt sted at bo! TILMELDING SKAL SKE PÅ SENEST MANDAG DEN 18. SEPTEMBER. HAB fejrer hvert år sine frivillige med en fest på den internationale Frivillighedens Dag sidste fredag i september. I HAB definerer vi en frivillig person som én, der yder et stykke frivilligt arbejde for- & med beboere i HAB. Du vil derfor kunne træffe frivillige på dagen, som har mangeartede indsatser fra telefontjeneste til beboerdemokrater. MELD DIG TIL OG LAD DIG FEJRE FOR EN STUND!

14 BEBOERTILFREDSHED Her er bare g HAB do you do? Beboerundersøgelsen viste, at mange er tilfredse med at bo i HAB og gerne bliver. Vi spurgte en hel flok HAB ere, hvad der er godt ved at bo i HAB. Bent Petersen Afd. 23, Kløvervej Jeg har boet 40 år i samme afdeling, så man må nok sige, at jeg har været glad for at bo her. Her er godt at bo, og det er billigt - jeg tror ikke, man kan finde noget, der er bedre. Naboskabet er godt, og der er ikke noget at spekulere på: Når noget går i stykker, så ringer man bare så kommer de og laver det! Renoveringerne de senere år er også et stort plus. Søren Zoega Afd. 22, Råkærvej Min kone Karen har boet her i 40 år og jeg i 38. Det er alletiders. Vi havde også et sommerhus i en periode, og blandingen af et rækkehus til vinter og et sommerhus om sommeren var god. Min kone har døjet med ryggen, og med et række hus i to plan har det været lidt bøvlet. Men nu, hvor vi har fået badeværelser i stueplan også, er det muligt for os at blive boende her. Her er meget fint at være men vi mangler en legeplads! Engang var her 21 børn i blokken, og efter nogle år, hvor der har været børnefrit, er de begyndt at komme igen. Derfor kunne vi godt bruge nogle gynger og en sandkasse. Lilly Jensen Afd. 26, Varbergvej snart afd. 27 Jeg ved ikke, hvor længe, jeg har boet i HAB. Men det må være siden 1962 eller De seneste fire år har jeg boet her i højhuset og været glad for det, men med renoveringen har jeg valgt at flytte over i afdeling 27, hvor der er nogle rigtig gode lejligheder. Der er et godt sammenhold her, og det er der også i afdeling 27, selv om det er en ny afdeling. HAB er bare rigtig godt, her er godt at være! 14 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

15 BEBOERTILFREDSHED odt at være! Henning Riishøj Afd. 21, Kløvervej Jeg har boet i HAB i 18 år, og jeg bliver her gerne 18 mere! Her er godt at bo. Det er et rart, lille rækkehus med sol på begge sider af huset! Her er et dejligt naboskab, hvor vi kommer godt ud af det med hinanden og mange hjælpes ad. Dragita Radul Afd. 24, Varbergvej Jeg har boet to år her, fem i år i HAB i alt. Her er rart at være har aldrig haft problemer. Men i går var der nogen, der stjal mit tøj fra vaskeriet, og det er dyrt at købe nyt tøj til fire børn! Derudover har jeg aldrig haft noget at klage over. Gudrun Hartmann Afd. 55, Lodsvej Vi flyttede hertil fra hus i Vojens for 3½ år siden. Det var en stor omvæltning, som vi skulle bruge tid på at vænne os til - men det har været rigtig godt. Vi bor i et dejligt område, taler godt med naboerne, har mange fælles aktiviteter og holder af at være her. Vi bor her også om to år, helt sikkert og om tyve, hvis vi er i live! Anne-Grethe Jørgensen Afd. 3, Fjordagerring Til december har jeg boet her i 21 år inden da boede jeg også i HAB på Kløvervej. Vi bor her, fordi det er centralt og bynært og alligevel er lidt uden for byen. Servicen i HAB er rigtig god. De er venlige, gode til at lytte og er der noget, der er galt, så sender de en håndværker. Det er nemt og godt og huslejen er til at betale. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 15

16 AFDELING 40 Paradis ind Afdeling 40 har indviet Paradishaven, som en af beboerne har døbt anlægget foran afdelingen. I afdeling 40 har man bygget en pavillon og anlagt et haveanlæg med arbejdskraft fra gartnere. Gartnerne arbejdede ganske gratis, da afdelingsformand Anne Lise Hansen havde vundet en dags gartnerhjælp i en kon kurrence hun havde helt i af delingens ånd af sammenhold og fællesskab besluttet at give gartnertimerne til fælles bedste: - Præmien lød på arbejdsløn, men materialer skulle jeg selv stå for. Så jeg fortalte gartnerne, at de skulle holde lidt igen med udgifter til planter, for det var af min egen lomme, det skulle komme fra men gartnerne synes nu, det var flot at give gaven videre til afde- 16 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

17 AFDELING 40 viet! lingen, så de gav også planterne, siger Anne Lise Hansen. Arbejdet i haven fandt sted i sommerens løb, og da det hele stod klart, kunne både have og pavillon indvies på behørig vis med en gårdfest. HAB kvitterede for det fine naboskab ved at være værter for smørebrød til indvielsen. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 17

18 AFDELING 40 Foto: Ole Aaris og Jonas Ahlstrøm 18 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

19 Nu også orienteringskort til Sydbyen Løberuten i Varbergparken suppleres nu med et orienteringskort over Sydbyen. Haderslevs sydlige bydel får nu også et orienteringskort. Efter sommerferien vil der blive placeret 40 faste poster, med klippetænger og mobil quiz, som sender løberne rundt på udfordringer i Sydbyens terræn. Det er Ove Brix Therkildsen, som er medlem af organisationsbestyrelsen i HAB og aktiv i orienteringsklubben HTF, som er initiativtager til kortet, som er tegnet på opfordring fra blandt andet Hjorte broskolen og den Sociale Helhedsplan for Hjortebro. Kortet dækker et område, der er afgrænset af Aabenraa Landevej i vest, Grønningen i nord, Vandlingvej i øst og Knavvej i syd. Rekognoscering af området og udformning af kortet er sket med hjælp fra en professionel korttegner fra Litauen, der i forvejen var hyret af klubben til at tegne et orienteringskort over Damparken og Haderslev indre by. Kortet med faste poster vil være en del af det landsdækkende projekt Her vil man kunne downloade kortet, printe det ud og lave sin egen bane, alt efter ens evner og temperament. Udgifterne til projektet er dækket af Haderslev Kommune og Helhedsplanen for Hjortebro. INDVIELSE FØLGER Når posterne er placeret, vil HTF invitere til en officiel indvielse af projektet. HTF smugindviede selv kortet i forbindelse med klubbens ugentlige træningsløb onsdag den 1. juli. Nyt fra Varberparkens Seniorklub Som afslutning på vores forårssæson var vi på udflugt d.24. juni. Turen gik i år til Providence, og der var 40 personer, der deltog i en god dag. Vi begynder igen d. 17. september kl til i Varbergparkens Selskabslokale, Varbergvej 51a. Prisen er 50 kr. for underholdning, kaffe og kage alle er velkomne! Den første torsdag kommer Christiansfeld Harmonikaklub og underholder. Hilsen Dagny og Marie HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 19

20 KROLF Krolf Sydby Open Sydbyen inviterer til åbne mesterskaber i krolf. Der er håneretten på spil; både internt i Sydbyen men også i resten af HAB, når Sydby-samarbejdet inviterer til Krolf Sydby Openmesterskaber i weekenden den september. Det er dels banen ved Skovvænget Brombærvej og dels banen ved Hjortebrovej, der vil blive dystet på og derved har to af holdene en slags hjemmebanefordel, og de to sydbyhold har derfor passende én hjemmebane hver. Det åbne mesterskab be tyder, at der også er deltagere fra andre dele af HAB og bydele i det hele taget, eksempelvis ventes krolfholdet fra Varbergparken at deltage. Efter dysten lørdag er der fælles grillaften i Skovvænget Brombærvej, og efter kampene søndag er der fælles sønderjysk kaffebord ved Centralen på Hjortebro. - Alle er velkomne, så man skal endelig melde sig til med hold fra andre bydele også, siger Hanne Rosendahl, bydelskoordinator og kontaktperson på dysten. Hanne kan kontaktes på eller HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

21 UNDERVISNING Forberedende voksenundervisning i Varberg AOF Syd og Varberg Bydelssekretariat tilbyder forberedende voksenundervisning for at supplere og forbedre færdigheder i dansk og it. Fra uge 34 har AOF Syd og Varberg Bydelssekretariat i fællesskab tilbudt undervisning i Varbergparkens Netcafé for voksne, som har brug for at få styrket kompetencer i dansk og it. Den forberedende voksenundervisning, som det hedder, tilbydes hver mandag fra 9.00 til (fire lektioner) og kan eksempelvis bidrage til at gøre borgere mere klar til at tage mod et beskæftigelsestilbud eller yderligere undervisning: - En forudsætning for at kunne komme i arbejde, få en praktikplads eller gå i skole er, at man har det sproglige niveau, der skal til for at få udbytte af det, siger Marianne Skovshoved, voksenkontaktperson i Bydelssekretariatet i Varbergparken. TRYG GRUPPE Der er foreløbigt en håndfuld deltagere på kurset, og der er maksimalt plads til Det er vigtigt, at vi holder det i en lille flok, så der er tryghed til at være med på klassen og sikkerhed for, at alle får et udbytte af undervisningen, siger Marianne Skovshoved. Udgiften til undervisningen afholdes af AOF; og for den enkelte kursist vil kurset ofte være noget, der kan støttes som del af afklaringsforløb. Der screenes for deltagere hver den 1. mandag i måneden, men i opstartsfasen er der screening hver gang. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 21

22 FRIVILLIGE FEJRES Frivillige fejres HAB fejrer sine ildsjæle fredag den 25. september. En stor del af det gode naboskab i HAB er næret af frivilligt arbejde. Hver dag er der mange, som bruger tid på at være noget eller gøre noget for andre og få steder tager det flere former end i HAB: Her er underholdning og kativiteter, udflugter og ture, motion og sport: Fra strikkeklubber, kajakroning, madkurser, dart og krolf, til dans, banko, stavgang, spanskkurser og lektiehjælp HAB erne er en hjælpsom flok, som gerne gør noget for hinanden. - Der er så mange, der gør en stor indsats og de forventer ikke noget retur, siger Hanne Rosendahl, frivillighedskoordinator: - Men de er glade for at blive anerkendt og fejret for det store arbejde, de udfører. Derfor fejrer vi dem, siger hun. Det sker mere præcist på Frivillighedens Dag, som er den sidste fredag i september. Her skal de frivillige fejres, og derfor er der traditionen tro indbudt til fest i Varbergparkens Selskabslokaler fra kl til HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

23 FRIVILLIGE FEJRES Sidste år deltog cirka 90 frivillige til fest i Varbergparkens Selskabslokaler. HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 23

24 KORT NYT Strikkeklubben Flittige hænder lever op til sit navn I foråret begyndte nogle damer at strikke til de hjemløse. Vi mødes hver mandag eftermiddag i Værestedet fra kl til 17.00, og vi strikker sokker, huer, halstørklæder og vanter. Hvis der er nogle, der gerne vil strikke eller lave noget andet, er man velkommen du må også gerne strikke på dit eget, hvis du vil. Kig forbi og se, hvad vi laver. Alle er velkomne! Hilsen Bodil og Karen 24 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

25 KORT NYT Bingoklubben på Skolebakken inviterer til spil og fælleshygge ARRANGEMENTERNE BLIVER AFHOLDT I FÆLLESHUSET PÅ HIORT LORENZENS VEJ 50A Spilledage vil være alle mandage. Dørene bliver åbnet klokken Spillet starter klokken Der vil under arrangementet være mulighed for at købe kaffe og the. Medlemskontingent 50 kroner pr. år. Venlig hilsen Bingoklubbens Bestyrelse Varbergparkens Seniorklub Så er der tid til at begynde vores musikeftermiddage igen EFTERÅRETS ARRANGEMENTER 2015: Torsdag d Christiansfeld Harmonikaklub Torsdag d Rebølcentrets Salongruppe Torsdag d Bogenses Bolværksorkester Torsdag d Annette og Poul Henning Torsdag d Arne Smalbros Trio Torsdag d Godt Gråt GODT AT VIDE Alle arrangementer foregår i Varberg parkens Selskabslokale. Varbergvej 51a fra kl Pris kr. 50,- for underholdning samt kaffe og kage. Alle er velkomne og der er ingen tilmelding. Hilsen Dagny og Marie HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 25

26 Rejsegilde for renove REJSEGILDE Renoveringsprojekt fra 2009 er på opløbsstrækningen. Det blev fejret. I strålende sol kunne organisationsbestyrelsesformand Ole Aaris, arkitekt Rikke Martinussen og totalrådgiver Stefan Vestergaard i sommerferien byde interesserede beboere til rejsegilde på renoveringen af afdeling 18 komplet med taler og pølser og hotdogs fra Jønnes Grill. Projektet har været undervejs siden 2009, og beboerne glæder sig til at flytte ind i nye boliger - flytte ind i citationstegn, da renoveringsprojektet gennemføres uden genhusning. - Det er dejligt at opleve, at be boernes engagement stadig er så stort, som det er, siger totalrådgiver Stefan Vestergaard fra Rambøl: - Vi gik i gang i 2009 med den beboerdemokratiske proces, og beboerne har været gode til at bidrage og deltage. Vi havde eksempelvis 34 personer i byggeudvalget det er usædvanligt mange og et udtryk for stort engagement, som folk har bevaret hele vejen gennem processen, siger han. 1. etape af renoveringen til i alt 94 millioner kroner byder på nye køkkener, nye facader, indgangsparti og opgange samt altaner til alle lejligheder. Der er i alt 102 boliger i byggeriet, og renoveringen er den største og mest omfattende, siden bygningen blev opført i Projektet ventes afsluttet til næste sommer helt efter tidsplanen blok 1 med 54 boliger er dog næsten færdig nu. 26 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

27 REJSEGILDE ringen i afdeling 18 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 27

28 JUBILÆUM 50 år i samme afdeling Karl Ewald Jensen kunne den 15. maj 2015 runde lidt af en milepæl hele 50 år i samme afdeling, nemlig afdeling 13 på Skole bakken. Det blev fejret ved det årlige møde i afdelingens fælleshus på Hjort Lorenzensvej 50a, hvor afdelingsbestyrelsesmedlem Linda Bernt overrakte blomster og chokolade. Afdeling 13 består af dele af Lembckesvej, Hjort Lorenzensvej og Thrigesvej, og er med 147 lejemål HAB s største. Her bor unge og ældre nogle har boet her siden afdelingen blev bygget, og har således både været unge og ældre i samme afdeling! 28 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

29 SPICE KULTURCAFE Et cafe- og cateringprojekt for integrering af indvandrerkvinder Der arbejdes på højtryk hos Spice for at danne nye rammer omkring cafeen. Både cafeens indretning samt cafeens menukort. Vi har en stor passion for at udvikle kulturcafeen til en hyggelig café, der med stolthed kan invitere kunder ind i cafeen til en frokost fremstillet af vores dygtige kokke. Vi arbejder i et multifunktionelt køkken, der både leverer mad ud af huset, café-køkken, restaurant, frokost ordninger, take-away-sandwich, dagens ret, arrange menter, konferencer, events og meget mere Nu kan du bestille en SpiZy TapaZ tallerken til kr. 75,- Dagens ret serveres mandag-fredag til kr. 45,- Der vil fremover hænge en ugentlig madplan ved indgangen til Spice Kulturcafe. Dagens ret kr. 45,- SpiZy TapaZ tallerken kr. 75,- ÅBNINGSTIDER Hverdage Weekend, aften og helligdage efter aftale Hold øje med avisen og facebook for aftenbuffet MØD OS PÅ FACEBOOK SPICE KULTURCAFE Kontakt os for nærmere info, bestillinger eller blot en hyggesnak projektleder Pia Norman tlf [ spice ] catering

30 SKT. HANS Sct. Hans fejret Flere steder i HAB blev Sct. Hans markeret med bål, grillmad, taler og samvær. I Strandhusene, afd. 55, stod Madklubben bag en salatbuffet og grillpølser, og der var båltale ved beboer Erling Jensen og både Du danske sommer og Midsommervisen var på sang repertoiret. Også i afdeling 40 Gåskærgade var der fælles markering med grill - og en noget unik transportabel bålplads! I afdeling 32 var der både bålfad og fællesgrill, og på Hjortebro var der hyggeligt samvær i en fælles Sct. Hans- aften med Haderslev Boligselskab HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

31 SKT. HANS 32 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 31

32 SKT. HANS HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

33 SKT. HANS SYDBYEN HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 33

34 1 MDR. SERVICE Glad vinder af en Naboerne var misundelige på Karl Hansen, vinderen af en måneds HAB-service. - Man kunne godt vænne sig til det! Sådan siger Karl Hansen, vinderen af konkurrencen om at vinde en måneds HAB s service i egen villahave. Præmien brugte Karl Hansen fra den 15. juni til den 15. juli, hvor det var det Det Grønne Sjak, der stod for vedligeholdet i haven, mens Karl Hansen kunne snuppe en tur på divanen eller bruge tid på andre gode formål. - Det var en rigtig god oplevelse sjovt og anderledes. De ringede og spurgte, om det kunne passe i dag, og hvad jeg helst ville have udført. De ryddede skidtet væk bag efter, så det var fuldendt service. Det har været noget, både naboer, kolleger og venner på facebook har talt en del om. Jeg 34 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

35 1 MDR. SERVICE måneds service Karl Hansen have var velholdt, da han vandt præmien det blev den ved med at være, da Det Grønne Sjak overtog opgaven. har mødt meget sjov misundelse, siger han. Haven på Bakkevej var i forvejen velholdt, men Karl Hansen var glad for at få fagfolk på opgaven: - Det var flinke folk, og de ved, hvad de har med at gøre. Jeg fik eksempelvis beskåret en busk på en helt anden måde, end jeg selv kunne have gjort, og da de klippede hækken, fik de samtidig rettet op på den, siger Karl Hansen. Med i præmien var også indvendig service i form af vedligehold, men Karl Hansen har ikke haft brug for at trække på den del af servicen. Karl Hansen vandt præmien, da han deltog i konkurrencen på Tumpe Torsdag. Det har været en sjov gimmick, men også givet et godt indblik i, hvad det vil sige at have service med som en del af huslejen. Karl Hansen HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3 35

36 RAMADAN Velbesøgt ramadan-aften Foreningen Tilflytter og Dansker mødtes under ramadanen til fælles hyggeaften. Foreningen Tilflytter og Dansker fik både styrket venskab og skabt nye under ramadanen, hvor der var inviteret på fælles hyggeaften med indblik i, hvordan man fester under ramadanen. Ramadanen er nemlig både en faste- og en festmåned: Man må hverken spise eller drikke eller ryge fra sol opgang til solnedgang, men derefter må man og det gjorde man også i foreningen, siger Michael Christiansen fra Varbergparkens Bydelssekretariat: - Der var fest fra klokken i Spice Kulturcafés lokaler, og der var godt 50 fremmødte til en rigtig fin aften. Der var god stemning, meget snak og rigtig, rigtig god mad, siger han. Aktuelt arbejder man på at få kendskabet til foreningen yderligere udbygget. Der var bestyrelsesmøde i Foreningen Tilflytter og Dansker i august, hvor der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal etablere foreningen med egen hjemmeside og med profil på facebook. Hvis man vil melde sig ind, kan man henvende sig til Michael Christiansen på FAKTA Andre har vist interesse for Tilflytter og Danskerarrangementet. Foreningen Nydansker har spurgt ind til det, og andre kommuner har også observeret måden at skabe øget kendskab mellem tilflyttere og herboende. Vejen kommune har eksempelvis spurgt til en drejebog for arrangementet. Hvis andre kommuner eller institu tioner har interesse i at vide mere, er de velkomne til at deltage i et arrangement. 36 HAB SEPTEMBER 2015 NR. 3

37 Aktiviteter ved Øsby Centret Efterår og vinter 2015 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Program 2015 for alle efterlønsmodtagere og pensionister. MANDAG D. 5. OKTOBER KL. 14 AGNETE OG POUL HENNING: Sidste års store succes kommer igen. Fortælling og musik er stadig kernen, men det er et nyt program. Det bliver en dejlig eftermiddag. MANDAG D. 2. NOVEMBER KL. 14 FOREDRAG VED JENS OLE HENRIKSEN: Født i Tugthus handler om Jens Oles opvækst i Horsens Statsfængsel, hvor hans far var ansat. En beretning om en anderledes barndom også om kontakten med de fanger, han mødte. DER ER LOPPEMARKED I 2015 Centret modtager gerne lopper alle dage, f.eks. gerne møbler og brugsting, frem til ca. den 1. august, hvor loppemarkedet holdes. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen kr. 45,- for kaffe og kage. Forbehold for ændringer. AKTIVITETSRÅDET VED ØSBY CENTRET: Elly Jepsen, / Marie Skøtt, / Valborg Møller, Ami Sørensen, / Solveig Christensen, / Jette Witt, / Mona Detlefsen, Anne Platz, /

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Medlemsbladet STOR STAFET STOR OPLEVELSE 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STOR STAFET STOR OPLEVELSE 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STOR STAFET STOR OPLEVELSE Mange deltagere fra HAB gjorde deres til at gøre Stafet for Livet til en stor oplevelse. Læs mere på side 22 NR. 4 DECEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 29.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 29. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 29. maj 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet HAB HAB HURRA!

66. årgang Medlemsbladet HAB HAB HURRA! 66. årgang Medlemsbladet HAB HAB HURRA! Nr. 3 September 2013 Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon 74 52 97 22, oaa@hab-bolig.dk Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, telefon 27

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. juni 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. december 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. november 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. maj 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet.

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Aktiviteter på Lyngparken i Juni måned Onsdag, den 5. kl. 10.00 Sang Tirsdag, den 11. kl. 10.00 Max Mortensen Dyner Puder Sengetøj

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December billede ÅPARK CENTRET

PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December billede ÅPARK CENTRET PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December. 2015 billede ÅPARK CENTRET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter.

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet HAB VIL STYRKE DEN SOCIALE ANSVARLIGHED I PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDER. Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet HAB VIL STYRKE DEN SOCIALE ANSVARLIGHED I PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDER. Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet HAB VIL STYRKE DEN SOCIALE ANSVARLIGHED I PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDER Læs mere på side 14 NR. 4 DECEMBER 2014 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf. 74 52 73 40

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Program 1/1-31/7 2015

Program 1/1-31/7 2015 Program 1/1-31/7 2015 DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER Åpark Centret SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter.

Læs mere

Klubber i Gersagerparken

Klubber i Gersagerparken 2015 Klubber i Gersagerparken Preben Husted BS61 30-09-2015 Klubber i Gersagerparken Der er mange klubber i bebyggelsen. Nedenfor er et overblik med evt. links til den enkelte klubs hjemmeside og tilgængelige

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere