Kirkemøde juli 2014 På den klippe vil jeg bygge min kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemøde 19.-20. juli 2014 På den klippe vil jeg bygge min kirke"

Transkript

1 Kirkemøde juli 2014 På den klippe vil jeg bygge min kirke Den Evangelisk - Lutherske Frikirkes 159. årsmøde på Langeland. ANDAGT Matt 16,18: Og på den klippe vil jeg bygge min kirke Jesus er sammen med sine disciple. De er på tur til udlandet. Det blev en af de få rejser, hvor de ikke blev forstyrret af andre. Andre gange når han rejste til udlandet: til Tyrus og Sidon og til den anden side af Genezarets Sø, fandt folk ham til disciplenes frustration. De brød sig ikke altid om alt det arbejde. Men denne gang lykkedes det dem at være alene. Det blev en rejse, hvor Jesus hjalp dem til at tænke efter og overveje, så de kunne blive fornyede og styrkede. Det var på den rejse, at han spurgte dem: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er? Og de overvejede og svarede. Sådan har vi også brug for at samles med andre disciple og med Herren! Det er søndagen beregnet til. Men nogle gange er det godt med ekstra dage. For om søndagen når uroen, støjen og virvaret mange gange ikke rigtigt at lægge sig i forbindelse med gudstjenesten. Derfor kan det være vigtigt at tage på en lang tur og høre Guds ord i bøn og sang en del dage. Jesus stiller nu to spørgsmål: Det ene: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er? Og det andet: Men I, hvem siger I, at jeg er? Og da kommer bekendelsen: Du er Kristus, den levende Guds søn. Hvor denne tro er blevet vores, der er noget urokkeligt kommet ind i vores liv, noget evigt. Noget, der kan bære os i livet og i døden og ind i evigheden. Ja, ikke blot noget, men nogen, nemlig den levende Guds Søn, Jesus. Hvor har vi det fra? Jesus svarer: Det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader i himlene. Når vi virkelig stoler på Jesus Kristus, skyldes det ikke os selv eller andre mennesker. Det er en gave fra vores Fader. Og da er Klippen her. Og klippen er vores grundvold. Derfor står vi fast. Det kan mærkes. For den bærer dig. Din tro viser det. Herren er din klippe. Herren er din tilflugt. Klippen er ikke dig selv. Men du står på den. Hvis din sikkerhed i stedet var dig selv, ville alt være usikkert. Hvis din sikkerhed var dine gerninger, din tro, din omvendelse og dine kristne kvaliteter, da ville den ikke kunne kaldes for klippen. For vi visner og forgår. Vi er som blomster, der falder. Så er det altså ikke troen som en følelse eller stemning inden i os, han kalder for klippe, men troen, som stoler på, at Jesus er vores Frelser! Klippen er dermed Jesus selv og alt det, han har gjort for os. Det er jo ham, vi stoler på. På den klippe vil jeg bygge min kirke, siger Jesus! Det er ferietid. Vi er på rejse. Og vi har tænkt os at slå os ned her nogle dage her på øen for at få tid til at være stille og ikke blive forstyrret af alt muligt fra vores normale hverdag. - Så kan det godt være, at vi ligesom Peter sætter os imod, hvad han fortæller os, når han viser os, at han skal udsættes for mange lidelser og dø, for senere at opstå. Og det kan godt være, at vi ikke kan lide, at han også siger, at den der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For det er hverken hyggeligt, let, rart eller lækket at miste sit liv. Men det er nødvendigt! - Og det vil ske, når han tager fat i os. Han kalder os til sig og sætter vores fod på klippen. Og helvedes porte skal ikke få min kirke!, siger han. Helvedes porte skal ikke få magt over dig og de andre i din menighed. Helvedes magt er stærk, men Jesus er stærkere. Tusind gange stærkere. Uendeligt meget stærkere, ligesom Skaberen er stærkere end sin skabning. For Jesus er Kristus, den levende Guds Søn. Amen. 1

2 ÅRSBERETNING på Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes kirkemøde søndag d. 19. juli 2014 i Humble. Pastor Leif G. Jensen, formand. I. ÅRETS TEMA: På den klippe vil jeg bygge 1. Hvem vil bygge? Jesus svarer: Jeg vil bygge! Han er bygmester. Det er sandt nok, at der mange steder i Bibelen lyder et kald til at bygge, tjene og arbejde. Men et af de vers, vi måske først tænker på i forbindelse med ordet bygge, er måske et ord fra 1. Petersbrev, altså fra ham, som var sammen med Jesus, da Jesus sagde: På den klippe vil jeg bygge Og hvis nogen ved, hvad Jesus mente med disse ord, så må det jo være Peter. Peter skriver: Lad jer som levende sten opbygge til et åndeligt hus (1 Pet 2,5). Her er vi ikke bygningsarbejdere, men de sten, der arbejdes med. Og Herren er den, som udfører arbejdet. Det, som er det aller vigtigste, er altså, at Herren opbygger os. Peter siger i samme åndedræt: Hig efter ordets uforfalskede mælk, så I kan vokse op til frelse! (1 Pet 2,2). Når vi samles i menighedens fællesskab, så er det vigtigste ikke, at vi arbejder, men at der arbejdes med os. Det er sådan, kirken bygges op. Det er sådan, vi bliver faste i troen. Det er sådan, vi bliver salige og får del i den evige frelse. Vi bliver salige ved at høre og tro. Men med vore hænder og gerninger er det umuligt. Tager det ikke al selvretfærdigheden fra os? Gør det os ikke stille og afhængige af Gud? Men det er ikke nogen modsætning til, at Gud også kalder os til tjeneste. For Peter fortsætter: Lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud (1 Pet 2,5). Troen og åndelige ofre hører sammen. Men sådan at vores åndelige ofre kun er noget takket være Jesus Kristus. I sig selv er vores indsats uduelig. I sig selv er den blot stolthed og ære. Men takket være Jesus kan vi tages ind i tjenesten for Gud. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Og den, der tjener skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort (1 Pet 4,11). Så er Jesus altså bygmesteren. Og vi er dem, der bygges op. Ustandseligt må vi være sten i hans hænder. Men samtidig får vi også lov til at tjene som arbejdsmænd på byggepladsen. Ikke som arkitekter, ikke som rådgivere, men som håndværkere. Og ligesom der på en byggeplads er en plan, tegninger og ledere, som sikrer, at byggeriet følger planen, sådan også i kirken. Her skal der igen og igen holdes byggemøder, så håndværkerne ikke udfører deres egne små projekter, men Bygmesterens plan. Så kan vi betragte et årsmøde og kirkemøde som sådan et byggemøde. I vor kirkes forfatning 13 står der om vores kirkemøde: Der holdes gudstjeneste. Der holdes forhandlingsmøde. Gudstjenesten, hvor vi læser og lytter til Guds ord, er det egentlige byggemøde. Forhandlingsmødet er snarere et lille håndværkermøde, hvor vi får indbyrdes aftaler på plads vejledet af vores fælles Bygmester. Hvis vi kun holdt forhandlingsmøde, da kunne vi let glemme bygmesteren og få den tanke, at vi selv var små bygmestre. Vi kunne bilde os ind, at præster og ledende menighedsmedlemmer og særligt ansvarlige og engagerede kristne skulle have et afgørende ord mht. menighedens liv. Men da ville uenighed og splittelse være lige om hjørnet. Hvis kristne indfører deres egne betydningsfulde ideer og tanker som grundlag for menighedens liv, opstår partier og grupper, hvor enkeltpersoner mener at have ret til at kræve af de andre, at man følger deres tanker. Når vi hører dette, bliver det endnu mere vigtigt for os at sætte forkyndelsen af Guds ord, bøn, bibellæsning og salmesang forrest. Og forvaltningen af dåb og nadver. Derfor er det også godt, at vi tage på rejse med hinanden og sammen lyttet til Bygmesteren, Jesus. Ved Ordet og Bønnen fører Gud os tilbage til grundvolden og tegningen. Her gælder først og fremmest, at tjenere skal findes tro (1 Kor 4,2). Det ligger jo også i, at troen ikke er åbenbaret os af mennesker, men givet os af Gud ved Guds ord. 2

3 Og så er der to andre store temaer, som vi har et helt år til at fordybe os i. Her skal kun Jesu svar antydes: 2. Hvor vil han bygge? Jesus svarer, at han vil bygge på denne klippe. Ikke på det, mennesker synes er holdbart, men på den klippe, som består, når alt andet forgår. Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. (1 Sam 2,2). Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen (Sl 27,5). Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast (Sl 40,2-3) Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod (Sl 73,26). Klippen er ham, som fortalte Peter, at Menneskesønnen må lide meget ondt og blive korsfæstet og dø og derefter opstå (Matt 16,21). Klippen er ham, som også sagde til Peter, at en discipel skal miste sit liv på grund af Jesus (Matt 16,25). Han er klippen. Den klippe skal der bygges på. Men mange synes ikke, at sådan et budskab er værd at bygge på. Den klippegrund fremstår jo for mange som umoderne og som et dårligt sted at bygge en moderne menighed. Det er nærliggende for os at sige, som Peter sagde til Jesus: at sådan må det aldrig dig! (Matt 16,22). Og at det heller aldrig må gå en kristen menighed sådan. Den skal ikke få det så vanskeligt og svært. For da vil ingen jo ønske at blive kristne. Nej, den skal kunne tilbyde mennesker fremgang og jordisk lykke. Da er det nødvendigt, at Jesus sætter os på plads: Vig bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil (Matt 16,23). Vi har simpelt hen ikke forstand på, hvordan man bygger Guds kirke på jord. Det ved kun Jesus Kristus. 3. Og hvad vil han bygge? Jesus svarer: Min kirke. Ikke præstens, ikke fædrenes, ikke ungdommens, ikke børnenes, men min kirke. Og det er jo en stor glæde, at kirken er hans og ikke vores. Vi er ikke vores egne, når vi er med i en menighed. Vi står alle sammen under Jesus Kristus. Vi er hans. Og han ejer os med sin offer-kærlighed. For han købte os med sit blod. Derfor er vi hans. En kristens kendemærke er at være købt! Købt med Guds eget blod, som der står i ApG 20,28. Så skal dette årsmøde ikke arbejde på at opbygge nogen organisation, selv om der er brug for organisering. Vi skal ikke opbygge strukturer som sikkerhed. Vi kan heller ikke lægge planer, som sikrer menighedernes fremtid. Nej, vi skal fokusere på, hvad det er at være kirke og menighed. Og ordet, som ligger bag ordet der på dansk er oversat med kirke, består af to ord: at KALDE og FRA. Kalde fra døden til livet. Kalde fra verdens rige til Guds rige. Kalde fra mørket til lyset. Kirken er mennesker, som Gud har kaldt til sig og samlet hos sig. Og hermed kommer Guds ord i forreste række. For det er når Gud kalder, at menigheden får liv. Når Gud kalder, bliver hans kirke til. Men når Gud tier, synker vi tilbage i bedrag og mørke og død og skyld. Derfor skal der kaldes! Troen skal kaldes frem. Det anfægtede og skyldige menneske skal kaldes på med trøst og håbets budskab. Jesus bygger sin menighed af mennesker, som Gud kaldte fra mørket til lyset, og som Gud fortsat kalder på, så vi bliver bevaret i troen. 3

4 II. Frelse og fællesskab i årets løb ( ) Lad os i dette lys se på enkelte begivenheder i årets løb. Her var både det, som glædede os og gjorde livet skønt. Og her var også begivenheder, som tog alt fra os og drev os tættere ind til Herren. 1. Dåb og kirkelige handlinger Barnedåb: Erasmin Kianna Bugtrup Lund, datter af Annie Lund Nielsen og Thomas Bugtrup, blev døbt 26. maj 2013 i Aarhus menighed. Levi Lund Larsen, søn af Judith og Christoffer Lund Larsen, blev døbt 13. oktober 2013 i Aarhus menighed. Erasmin og Levi blev døbt til at tilhøre deres korsfæstede frelser. Gud rensede Erasmin og Levi. Han iklædte dem Jesus Kristus. Han genfødte dem ved vand og Ånd. Bryllup: Silke Henriksen og Mads Høj Christiansen blev gift i Gratiakirken 18. maj De blev hinandens mand og kvinde. De blev hinandens indtil døden en dag skiller. Hun blev hans hjælper fra Gud i medgang og modgang. Og han blev den mand, som ofrer sig for hende, ligesom Kristus ofrede sig for sin menighed og helligede den. Begravelse: Jens Bendix Jensen blev skærtorsdag ramt af stor hjerneblødning. Han fyldte 51 på hospitalet og var omgivet af sine kære Birthe, sine børn Mikkel og Sidsel, søsteren Grete og hans far Bendix og enkelte andre. Vi troede, at Jens ville komme sig. Men han døde den 26. april efter 9 dages sygdom. Vi forstår aldrig døden, og da slet ikke når en af vore kære bliver taget bort uden varsel. - Ved begravelsen 3. maj i Haldum kirke søgte vi trøst i Jesu ord til Martha og Maria, da de havde mistet deres bror: Jesus sagde til dem dengang og til os. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. (Joh 11). - Vi har lidt et stort tab, fordi vi i Jens fik så meget godt af Gud og ikke får det længere. Men samtidig har vi så meget at sige Gud tak for. Og vi må bede til Gud for Jens kære og følges med dem, så godt vi kan. Gud gjorde det klart for os, at vi ikke har forstand på hverken livet eller døden. Og da kan vi kun hvile i, at ham, som døde og opstod for os, har bedre forstand, end vi. Derfor begravede vi Jens Bendix med håb. Medlemsoptagelse i Aarhus søndag d. 15. juni 2014: Christoffer Lund Larsen. - Vi glæder os så meget, når ægtefæller følges ad i troen og holder sig til Guds ord i familien og lever med Jesus Kristus. Og det er en ekstra glæde og gave, når de sammen lever med i kirkens liv til velsignelse for dem selv og for menigheden. Velkommen, Christoffer! 2. Kontakt med søsterkirker Besøg fra søsterkirker: juli Pastor Jon Ehlers ELCE fra søsterkirken i England besøgte sommerlejren og gav os Guds ord fra Samuelsbøgerne og fra Davids Salmer. Vores fællesskab med Gud voksede og blev styrket. Og fællesskabet med søsterkirken i England blev stærkere. Deres præsteskole inviterer årligt præster fra søsterkirke til studieuge. Jeg havde den glæde at deltage og modtage undervisning sammen med deres ca. 10 præster og 2 diakoner. Underviserne var fra Doxology i USA, en pensioneret professor fra Concordia Theologiske Præsteskole i Ft.Wayne og en psykolog, som samtidig er en sund og klartseende luthersk kristen. De underviste og vejlede ang. præstens liv, moral, planlægning og hvordan han sørger for at holde sig til Guds ord også for sin egen del. Konferencer: Der var to større konferencer i årets løb: Først ILC s præsteskolers konference i Palanga i Litauen i august Her var temaet: Korset som kirkens kendetegn. Der blev talt om kristendomforfølgelser i vor tid, og hvordan kirkerne kan udruste unge præster til at stå fast, når de må lide for troens skyld. Her var det en gave at være i et land, hvor man for få årtier siden havde båret mange lidelser for troens skyld. Den anden konference var Europæisk Luthersk Konference i Bleckmar i maj Det var en stor glæde at deltage, lytte til gennemgang af Efeserbrevet, foredrag om, hvordan vi forholder os til 4

5 kristne, der har andet syn på Skriften, dåben og nadveren. Og det var godt for vor kirke, at Svend- Erik Haahr deltog som delegeret. Han gjorde sit til, at drøftelserne fik praktisk betydning for deltagerne. Og så var det en glæde at følges til konference og lære hinanden at kende. Således blev konferencen i Bleckmar til dobbelt velsignelse. 3. Kontakt til kristne andre grupper og menigheder i Danmark Kontakten til andre kirker og grupper i Danmark voksede og blev stærkere i løbet af , bl.a. i forbindelse med forberedelse af efterårets missionsprojekt Åbne Øjne. Der blev plejet kontakter til MF, til DBI og til enkelte folkekirkepræster. Mere derom i løbet af forhandlingsmødet. Der er brug for at vi sammen med dem, der også uden for vore menigheder tror på Herren og hans Ord, forholder os til det frafald fra troen, som finder sted indenfor folkekirken både i dens ledelse og hos et flertal af dens præster. Den kristne tro omskrives, så det svarer til menneskers egne tanker om Gud. Frafaldet kommer fra denne verdens tidsånd, fra Djævelen, som mest af alt forsøger at ødelægge livet hos dem, som tror. De, som ikke kender Gud, lader han i fred. Jo, selv om vore menigheder er små og få, har vi et kald til at hjælpe søstre og brødre, som står i den folkekirke, der hastigt går kristeligt i opløsning, ligesom kristne søstre og brødre udenfor vore menigheder også med deres tro på Herren kan være til stor hjælp for os og støtte os. 4. Klippegrunden Vi ved, at det ikke er det ydre tilhørsforhold til en organisation, som sikrer vores tro. Den sikres alene af Herren. Derfor er vores liv som kristne uløseligt forbundet til og helt afgørende afhængigt af, at vi hører evangeliet klart og bibelsk forkyndt i vore menigheder, og at dåben og nadveren forvaltes sådan hos os, som vor Herre Jesus har sagt. Derfor er vi Evangelisk Luthersk Fri Kirke. Det er nødvendigt af dén grund! Og det er vores trøst, at Jesus siger: På den klippe vil jeg bygge min kirke, og Helvedes porte skal ikke få magt over den. Det er et stærkt løfte at gå ind i det nye år med. Vi vil bede Herren om åbne øjne og åbne hjerter for hans ord. Og vi vil bede om velsignelse over de missionsdage, vi i oktober har planlagt sammen med pastor Mark Jasa. Samtidig må vi se vore menigheder som Guds store velsignelsesgave til os hver især. - Det er en stor glæde igen og igen at mærke, hvordan I, kære medlemmer, tager imod hinanden, tager jer af hinanden og af gæster. Og at I også tager jer af jeres præster. Tak for jeres kærlighed til jeres præster og deres ægtefæller og familier. Jeg ved, at jeg også taler på pastor Sigmund Hjorthaug vegne, når jeg udtrykker glæden over, at I bærer ham og mig i forbøn og søndag efter søndag tager imod os som Guds ords tjenere, og når vi underviser på hverdage, og når vi kommer på husbesøg. Sigmund og jeg mødes i reglen hver tirsdag formiddag til sang og bøn. Vi beder for jer! Bliv også ved med at bede for os, at vi må være tro mod Herren og hans ord i vores tjeneste for jer. - Vi lever sammen i Guds nåde. Må Gud også i det nye give hver eneste af jer troens glæde og frimodighed. Så vil vi rejse os og tænke på Jens Bendix, som Herren tog hjem i herlighed 26. april 2014 og synge to vers af salmen Guds kirkes grund alene. Hvor der stod den om kirken, synger vi vi. I ringe kår, i trængsel, i kampens tummel hed, / [vi] venter her med længsel fuldendelse og fred. [Vi] beder Gud at virke det syn, [vi] hårdt attrår, / da Herrens sejerskirke sin sabbatshvile får. Ét er [vi] allerede med dig, treenig Gud, / og fælles, alt hernede, med dem, som gik forud. Dem kvæger alt din hvile, vi færdes end på jord; /Gud, hjælp os did at ile, hvor du i lyset bor! 5. Menigheder, kirkesamfund søsterkirker og konferencer MENIGHEDER Martins menighed, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg: Menighedsråd: Mogens Rasmussen, Bent Nielsen og præsten. Kasserer: Lisa Bøgely. Revisorer: Mogens Rasmussen og Lars Gregersen. Or- 5

6 ganist: Tanja Michael. Kirketjener: Lars Gregersen. Sekretær: Birgitte Bay Jensen. Børnemedarbejder: Tanja Michael. Løsning menighed, Vinkelvej 8, 8723 Løsning: Menighedsråd: Jan Strand og Orla Andersen og præsten. Kasserer: Lilian Andersen. Kirketjener: Orla Andersen. Sekretær: Jan Strand. Gratia menighed, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov: Menighedsråd: Anders Henriksen, Klaus Kristensen, pastor Sigmund Hjorthaug og pastor LGJ. Kasserer: Inger Nex. Medie-mission: Lea Henriksen, Kari Jensen, Hans Henriksen, Stefan Lykkehøj Lund og Leif G. Jensen. Kirketjener: Hans Henriksen. Sekretær: Silke Henriksen. Organister: Judith Lund Larsen, Thea Jensen, Karin Hjorthaug. Andre musikere: Mads Christiansen, Katrine Jensen. Kor: Sigmund Hjorthaug. Børnemedarbejdere: Birgit Lund Nielsen. Statistik: Kbh Løsning Århus Husgudstjenester Medlemmer 27 (28) 9 (9) 51 (50) 3 (3) 87 (87) Venner / kontakter 32 (32) 9 (17) (40) 2 (3) 335 (92) Andre - (30) 45 (30) 3 (3) 48 (73) I alt 57 (90) 18 (26) 138 (120) 8 (6) 470 (252) Dåb 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) Konfirmation 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) Optagelse 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) Udmeldelse 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) Flyttet 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) Bryllup 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) Begravelse 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) KIRKESAMFUNDET Stiftelse: Den evangelisk-lutherske Frikirke blev stiftet 1855 i København. Retslig status: Siden 1970 har vor kirke været registreret som "godkendt trossamfund" af de danske myndigheder. Se Kirkeministeriets fortegnelse over "anerkendte" og "godkendte trossamfund". Forfatning: 3. reviderede forfatning af Sekretariat: Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Web-sted: Telefon: CVR nr Kirkeråd: Anders Henriksen, Århus. Jan Evan Strand, Løsning. Bent Nielsen, København. Pastor Sigmund Hjorthaug, Aarhus. Pastor Leif G. Jensen, Aarhus. Sekretær Karin Hjorthaug. Formandskab: Pastor Leif G. Jensen, formand; Bent Nielsen, næstformand. Hovedkasserer: Rolf Michael, Frederiksberg. Admin. adr.: Frederik VI s Alle 6 st. th., 2000 Frederiksberg. Sekretær Line Obel Kristensen, Risskov. Bankforbindelse: Danske Bank, IBAN: DK BIC: DABADKKK. Revisor: statsaut. revisor Alex Kirkegaard, Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Agerlandsvej 1, 8800 Viborg. Budgetudvalg: Poul Bøgely, Lejre; Klaus O. Kristensen, Risskov; Rolf Michael, Frederiksberg. Lejrudvalg: Martins menighed, Bent og Inge Nielsen, Helene L. Storgaard og Esther Bay Jensen. Præster: Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå (siden 2007/09). Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov (siden 1980). SØSTERKIRKER Søsterkirker: Evangelisk Luthersk Kirke i Portugal, Evangelisk Luthersk Kirke i England, Evangelisk Luthersk Synode i Frankrig, Evangelisk Luthersk Kirke i Belgien, Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Sverige/Norge, Den Lutherske Kirke - Missiorisynoden i USA, Den Frie Evangelisk Lutherske Synode i Sydafrika, Den Lutherske Kirke i Sydafrika, Evangelisk Luthersk Kirke i Brasilien m.fl. Desuden Den Selvstændige Evangelisk-Lutherske Kirke i Tyskland (inaktivt pga. bekendelses-status). I alt 6

7 KONFERENCER Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er medlem af Europæisk Luthersk Konference (ELC) og associeret medlem af Internationalt Luthersk Råd (ILC). ELC: 6 europæiske medlemskirker i England, Portugal, Tyskland, Belgien, Frankrig og Danmark. Seneste konference blev afholdt i maj 2014 i Bleckmar i Tyskland. Næste konference: Juni 2016 i Antwerpen, Belgien. Konferencens ledelse: Præsident provst Klaus Pahlen, SELK, Tyskland, vicepræsident pastor Leif G. Jensen, ELFK, Danmark; sekretær pastor George Samiec, ELCE, England. ILC: 35 medlemskirker i 5 verdensdele. Seneste konference blev holdt i Niagara Falls, Canada, september Næste konference er planlagt til at blive afholdt september 2015 i Buenos Aires i Argentina. Generalsekretær: Rev. Dr. Albert B. Collver III, 1333 S. Kirkwood Road, St. Louis, MO USA. Web-sted: Aarhus i juli 2014 Leif G. Jensen, pastor 7

"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær /

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Luthersk Kirke. Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke

Luthersk Kirke. Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke Luthersk Kirke Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke Nr. 1 August-september 2013 Årgang 62 Indhold Bekendende kirke...2 Tillæg...3 Så vi kan bevare håbet...4 Hver dag vil jeg prise dig...6 Om

Læs mere

Månedens bibelvers Maj

Månedens bibelvers Maj Luthersk Kirke Kirke-Nyt for Den evangelisk-lutherske Frikirke Maj juni 2009 Årgang 58 Kirke-Nyt Efter en pause i 2007-08, hvor bladet kun udkom med et enkelt missionsnummer i sep. 2008, er det nu tilbage.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Luthersk Kirke. Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke

Luthersk Kirke. Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke Luthersk Kirke Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke Nr. 2 Oktober-November 2013 Årgang 62 Indhold Evangeliet er betingelsesløst...2 Så længe jeg er til (Sl 146)...3 Jeg ved, hvor håbet grønnes,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere