Kirkemøde juli 2014 På den klippe vil jeg bygge min kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemøde 19.-20. juli 2014 På den klippe vil jeg bygge min kirke"

Transkript

1 Kirkemøde juli 2014 På den klippe vil jeg bygge min kirke Den Evangelisk - Lutherske Frikirkes 159. årsmøde på Langeland. ANDAGT Matt 16,18: Og på den klippe vil jeg bygge min kirke Jesus er sammen med sine disciple. De er på tur til udlandet. Det blev en af de få rejser, hvor de ikke blev forstyrret af andre. Andre gange når han rejste til udlandet: til Tyrus og Sidon og til den anden side af Genezarets Sø, fandt folk ham til disciplenes frustration. De brød sig ikke altid om alt det arbejde. Men denne gang lykkedes det dem at være alene. Det blev en rejse, hvor Jesus hjalp dem til at tænke efter og overveje, så de kunne blive fornyede og styrkede. Det var på den rejse, at han spurgte dem: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er? Og de overvejede og svarede. Sådan har vi også brug for at samles med andre disciple og med Herren! Det er søndagen beregnet til. Men nogle gange er det godt med ekstra dage. For om søndagen når uroen, støjen og virvaret mange gange ikke rigtigt at lægge sig i forbindelse med gudstjenesten. Derfor kan det være vigtigt at tage på en lang tur og høre Guds ord i bøn og sang en del dage. Jesus stiller nu to spørgsmål: Det ene: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er? Og det andet: Men I, hvem siger I, at jeg er? Og da kommer bekendelsen: Du er Kristus, den levende Guds søn. Hvor denne tro er blevet vores, der er noget urokkeligt kommet ind i vores liv, noget evigt. Noget, der kan bære os i livet og i døden og ind i evigheden. Ja, ikke blot noget, men nogen, nemlig den levende Guds Søn, Jesus. Hvor har vi det fra? Jesus svarer: Det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader i himlene. Når vi virkelig stoler på Jesus Kristus, skyldes det ikke os selv eller andre mennesker. Det er en gave fra vores Fader. Og da er Klippen her. Og klippen er vores grundvold. Derfor står vi fast. Det kan mærkes. For den bærer dig. Din tro viser det. Herren er din klippe. Herren er din tilflugt. Klippen er ikke dig selv. Men du står på den. Hvis din sikkerhed i stedet var dig selv, ville alt være usikkert. Hvis din sikkerhed var dine gerninger, din tro, din omvendelse og dine kristne kvaliteter, da ville den ikke kunne kaldes for klippen. For vi visner og forgår. Vi er som blomster, der falder. Så er det altså ikke troen som en følelse eller stemning inden i os, han kalder for klippe, men troen, som stoler på, at Jesus er vores Frelser! Klippen er dermed Jesus selv og alt det, han har gjort for os. Det er jo ham, vi stoler på. På den klippe vil jeg bygge min kirke, siger Jesus! Det er ferietid. Vi er på rejse. Og vi har tænkt os at slå os ned her nogle dage her på øen for at få tid til at være stille og ikke blive forstyrret af alt muligt fra vores normale hverdag. - Så kan det godt være, at vi ligesom Peter sætter os imod, hvad han fortæller os, når han viser os, at han skal udsættes for mange lidelser og dø, for senere at opstå. Og det kan godt være, at vi ikke kan lide, at han også siger, at den der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For det er hverken hyggeligt, let, rart eller lækket at miste sit liv. Men det er nødvendigt! - Og det vil ske, når han tager fat i os. Han kalder os til sig og sætter vores fod på klippen. Og helvedes porte skal ikke få min kirke!, siger han. Helvedes porte skal ikke få magt over dig og de andre i din menighed. Helvedes magt er stærk, men Jesus er stærkere. Tusind gange stærkere. Uendeligt meget stærkere, ligesom Skaberen er stærkere end sin skabning. For Jesus er Kristus, den levende Guds Søn. Amen. 1

2 ÅRSBERETNING på Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes kirkemøde søndag d. 19. juli 2014 i Humble. Pastor Leif G. Jensen, formand. I. ÅRETS TEMA: På den klippe vil jeg bygge 1. Hvem vil bygge? Jesus svarer: Jeg vil bygge! Han er bygmester. Det er sandt nok, at der mange steder i Bibelen lyder et kald til at bygge, tjene og arbejde. Men et af de vers, vi måske først tænker på i forbindelse med ordet bygge, er måske et ord fra 1. Petersbrev, altså fra ham, som var sammen med Jesus, da Jesus sagde: På den klippe vil jeg bygge Og hvis nogen ved, hvad Jesus mente med disse ord, så må det jo være Peter. Peter skriver: Lad jer som levende sten opbygge til et åndeligt hus (1 Pet 2,5). Her er vi ikke bygningsarbejdere, men de sten, der arbejdes med. Og Herren er den, som udfører arbejdet. Det, som er det aller vigtigste, er altså, at Herren opbygger os. Peter siger i samme åndedræt: Hig efter ordets uforfalskede mælk, så I kan vokse op til frelse! (1 Pet 2,2). Når vi samles i menighedens fællesskab, så er det vigtigste ikke, at vi arbejder, men at der arbejdes med os. Det er sådan, kirken bygges op. Det er sådan, vi bliver faste i troen. Det er sådan, vi bliver salige og får del i den evige frelse. Vi bliver salige ved at høre og tro. Men med vore hænder og gerninger er det umuligt. Tager det ikke al selvretfærdigheden fra os? Gør det os ikke stille og afhængige af Gud? Men det er ikke nogen modsætning til, at Gud også kalder os til tjeneste. For Peter fortsætter: Lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud (1 Pet 2,5). Troen og åndelige ofre hører sammen. Men sådan at vores åndelige ofre kun er noget takket være Jesus Kristus. I sig selv er vores indsats uduelig. I sig selv er den blot stolthed og ære. Men takket være Jesus kan vi tages ind i tjenesten for Gud. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Og den, der tjener skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort (1 Pet 4,11). Så er Jesus altså bygmesteren. Og vi er dem, der bygges op. Ustandseligt må vi være sten i hans hænder. Men samtidig får vi også lov til at tjene som arbejdsmænd på byggepladsen. Ikke som arkitekter, ikke som rådgivere, men som håndværkere. Og ligesom der på en byggeplads er en plan, tegninger og ledere, som sikrer, at byggeriet følger planen, sådan også i kirken. Her skal der igen og igen holdes byggemøder, så håndværkerne ikke udfører deres egne små projekter, men Bygmesterens plan. Så kan vi betragte et årsmøde og kirkemøde som sådan et byggemøde. I vor kirkes forfatning 13 står der om vores kirkemøde: Der holdes gudstjeneste. Der holdes forhandlingsmøde. Gudstjenesten, hvor vi læser og lytter til Guds ord, er det egentlige byggemøde. Forhandlingsmødet er snarere et lille håndværkermøde, hvor vi får indbyrdes aftaler på plads vejledet af vores fælles Bygmester. Hvis vi kun holdt forhandlingsmøde, da kunne vi let glemme bygmesteren og få den tanke, at vi selv var små bygmestre. Vi kunne bilde os ind, at præster og ledende menighedsmedlemmer og særligt ansvarlige og engagerede kristne skulle have et afgørende ord mht. menighedens liv. Men da ville uenighed og splittelse være lige om hjørnet. Hvis kristne indfører deres egne betydningsfulde ideer og tanker som grundlag for menighedens liv, opstår partier og grupper, hvor enkeltpersoner mener at have ret til at kræve af de andre, at man følger deres tanker. Når vi hører dette, bliver det endnu mere vigtigt for os at sætte forkyndelsen af Guds ord, bøn, bibellæsning og salmesang forrest. Og forvaltningen af dåb og nadver. Derfor er det også godt, at vi tage på rejse med hinanden og sammen lyttet til Bygmesteren, Jesus. Ved Ordet og Bønnen fører Gud os tilbage til grundvolden og tegningen. Her gælder først og fremmest, at tjenere skal findes tro (1 Kor 4,2). Det ligger jo også i, at troen ikke er åbenbaret os af mennesker, men givet os af Gud ved Guds ord. 2

3 Og så er der to andre store temaer, som vi har et helt år til at fordybe os i. Her skal kun Jesu svar antydes: 2. Hvor vil han bygge? Jesus svarer, at han vil bygge på denne klippe. Ikke på det, mennesker synes er holdbart, men på den klippe, som består, når alt andet forgår. Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. (1 Sam 2,2). Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen (Sl 27,5). Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast (Sl 40,2-3) Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod (Sl 73,26). Klippen er ham, som fortalte Peter, at Menneskesønnen må lide meget ondt og blive korsfæstet og dø og derefter opstå (Matt 16,21). Klippen er ham, som også sagde til Peter, at en discipel skal miste sit liv på grund af Jesus (Matt 16,25). Han er klippen. Den klippe skal der bygges på. Men mange synes ikke, at sådan et budskab er værd at bygge på. Den klippegrund fremstår jo for mange som umoderne og som et dårligt sted at bygge en moderne menighed. Det er nærliggende for os at sige, som Peter sagde til Jesus: at sådan må det aldrig dig! (Matt 16,22). Og at det heller aldrig må gå en kristen menighed sådan. Den skal ikke få det så vanskeligt og svært. For da vil ingen jo ønske at blive kristne. Nej, den skal kunne tilbyde mennesker fremgang og jordisk lykke. Da er det nødvendigt, at Jesus sætter os på plads: Vig bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil (Matt 16,23). Vi har simpelt hen ikke forstand på, hvordan man bygger Guds kirke på jord. Det ved kun Jesus Kristus. 3. Og hvad vil han bygge? Jesus svarer: Min kirke. Ikke præstens, ikke fædrenes, ikke ungdommens, ikke børnenes, men min kirke. Og det er jo en stor glæde, at kirken er hans og ikke vores. Vi er ikke vores egne, når vi er med i en menighed. Vi står alle sammen under Jesus Kristus. Vi er hans. Og han ejer os med sin offer-kærlighed. For han købte os med sit blod. Derfor er vi hans. En kristens kendemærke er at være købt! Købt med Guds eget blod, som der står i ApG 20,28. Så skal dette årsmøde ikke arbejde på at opbygge nogen organisation, selv om der er brug for organisering. Vi skal ikke opbygge strukturer som sikkerhed. Vi kan heller ikke lægge planer, som sikrer menighedernes fremtid. Nej, vi skal fokusere på, hvad det er at være kirke og menighed. Og ordet, som ligger bag ordet der på dansk er oversat med kirke, består af to ord: at KALDE og FRA. Kalde fra døden til livet. Kalde fra verdens rige til Guds rige. Kalde fra mørket til lyset. Kirken er mennesker, som Gud har kaldt til sig og samlet hos sig. Og hermed kommer Guds ord i forreste række. For det er når Gud kalder, at menigheden får liv. Når Gud kalder, bliver hans kirke til. Men når Gud tier, synker vi tilbage i bedrag og mørke og død og skyld. Derfor skal der kaldes! Troen skal kaldes frem. Det anfægtede og skyldige menneske skal kaldes på med trøst og håbets budskab. Jesus bygger sin menighed af mennesker, som Gud kaldte fra mørket til lyset, og som Gud fortsat kalder på, så vi bliver bevaret i troen. 3

4 II. Frelse og fællesskab i årets løb ( ) Lad os i dette lys se på enkelte begivenheder i årets løb. Her var både det, som glædede os og gjorde livet skønt. Og her var også begivenheder, som tog alt fra os og drev os tættere ind til Herren. 1. Dåb og kirkelige handlinger Barnedåb: Erasmin Kianna Bugtrup Lund, datter af Annie Lund Nielsen og Thomas Bugtrup, blev døbt 26. maj 2013 i Aarhus menighed. Levi Lund Larsen, søn af Judith og Christoffer Lund Larsen, blev døbt 13. oktober 2013 i Aarhus menighed. Erasmin og Levi blev døbt til at tilhøre deres korsfæstede frelser. Gud rensede Erasmin og Levi. Han iklædte dem Jesus Kristus. Han genfødte dem ved vand og Ånd. Bryllup: Silke Henriksen og Mads Høj Christiansen blev gift i Gratiakirken 18. maj De blev hinandens mand og kvinde. De blev hinandens indtil døden en dag skiller. Hun blev hans hjælper fra Gud i medgang og modgang. Og han blev den mand, som ofrer sig for hende, ligesom Kristus ofrede sig for sin menighed og helligede den. Begravelse: Jens Bendix Jensen blev skærtorsdag ramt af stor hjerneblødning. Han fyldte 51 på hospitalet og var omgivet af sine kære Birthe, sine børn Mikkel og Sidsel, søsteren Grete og hans far Bendix og enkelte andre. Vi troede, at Jens ville komme sig. Men han døde den 26. april efter 9 dages sygdom. Vi forstår aldrig døden, og da slet ikke når en af vore kære bliver taget bort uden varsel. - Ved begravelsen 3. maj i Haldum kirke søgte vi trøst i Jesu ord til Martha og Maria, da de havde mistet deres bror: Jesus sagde til dem dengang og til os. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. (Joh 11). - Vi har lidt et stort tab, fordi vi i Jens fik så meget godt af Gud og ikke får det længere. Men samtidig har vi så meget at sige Gud tak for. Og vi må bede til Gud for Jens kære og følges med dem, så godt vi kan. Gud gjorde det klart for os, at vi ikke har forstand på hverken livet eller døden. Og da kan vi kun hvile i, at ham, som døde og opstod for os, har bedre forstand, end vi. Derfor begravede vi Jens Bendix med håb. Medlemsoptagelse i Aarhus søndag d. 15. juni 2014: Christoffer Lund Larsen. - Vi glæder os så meget, når ægtefæller følges ad i troen og holder sig til Guds ord i familien og lever med Jesus Kristus. Og det er en ekstra glæde og gave, når de sammen lever med i kirkens liv til velsignelse for dem selv og for menigheden. Velkommen, Christoffer! 2. Kontakt med søsterkirker Besøg fra søsterkirker: juli Pastor Jon Ehlers ELCE fra søsterkirken i England besøgte sommerlejren og gav os Guds ord fra Samuelsbøgerne og fra Davids Salmer. Vores fællesskab med Gud voksede og blev styrket. Og fællesskabet med søsterkirken i England blev stærkere. Deres præsteskole inviterer årligt præster fra søsterkirke til studieuge. Jeg havde den glæde at deltage og modtage undervisning sammen med deres ca. 10 præster og 2 diakoner. Underviserne var fra Doxology i USA, en pensioneret professor fra Concordia Theologiske Præsteskole i Ft.Wayne og en psykolog, som samtidig er en sund og klartseende luthersk kristen. De underviste og vejlede ang. præstens liv, moral, planlægning og hvordan han sørger for at holde sig til Guds ord også for sin egen del. Konferencer: Der var to større konferencer i årets løb: Først ILC s præsteskolers konference i Palanga i Litauen i august Her var temaet: Korset som kirkens kendetegn. Der blev talt om kristendomforfølgelser i vor tid, og hvordan kirkerne kan udruste unge præster til at stå fast, når de må lide for troens skyld. Her var det en gave at være i et land, hvor man for få årtier siden havde båret mange lidelser for troens skyld. Den anden konference var Europæisk Luthersk Konference i Bleckmar i maj Det var en stor glæde at deltage, lytte til gennemgang af Efeserbrevet, foredrag om, hvordan vi forholder os til 4

5 kristne, der har andet syn på Skriften, dåben og nadveren. Og det var godt for vor kirke, at Svend- Erik Haahr deltog som delegeret. Han gjorde sit til, at drøftelserne fik praktisk betydning for deltagerne. Og så var det en glæde at følges til konference og lære hinanden at kende. Således blev konferencen i Bleckmar til dobbelt velsignelse. 3. Kontakt til kristne andre grupper og menigheder i Danmark Kontakten til andre kirker og grupper i Danmark voksede og blev stærkere i løbet af , bl.a. i forbindelse med forberedelse af efterårets missionsprojekt Åbne Øjne. Der blev plejet kontakter til MF, til DBI og til enkelte folkekirkepræster. Mere derom i løbet af forhandlingsmødet. Der er brug for at vi sammen med dem, der også uden for vore menigheder tror på Herren og hans Ord, forholder os til det frafald fra troen, som finder sted indenfor folkekirken både i dens ledelse og hos et flertal af dens præster. Den kristne tro omskrives, så det svarer til menneskers egne tanker om Gud. Frafaldet kommer fra denne verdens tidsånd, fra Djævelen, som mest af alt forsøger at ødelægge livet hos dem, som tror. De, som ikke kender Gud, lader han i fred. Jo, selv om vore menigheder er små og få, har vi et kald til at hjælpe søstre og brødre, som står i den folkekirke, der hastigt går kristeligt i opløsning, ligesom kristne søstre og brødre udenfor vore menigheder også med deres tro på Herren kan være til stor hjælp for os og støtte os. 4. Klippegrunden Vi ved, at det ikke er det ydre tilhørsforhold til en organisation, som sikrer vores tro. Den sikres alene af Herren. Derfor er vores liv som kristne uløseligt forbundet til og helt afgørende afhængigt af, at vi hører evangeliet klart og bibelsk forkyndt i vore menigheder, og at dåben og nadveren forvaltes sådan hos os, som vor Herre Jesus har sagt. Derfor er vi Evangelisk Luthersk Fri Kirke. Det er nødvendigt af dén grund! Og det er vores trøst, at Jesus siger: På den klippe vil jeg bygge min kirke, og Helvedes porte skal ikke få magt over den. Det er et stærkt løfte at gå ind i det nye år med. Vi vil bede Herren om åbne øjne og åbne hjerter for hans ord. Og vi vil bede om velsignelse over de missionsdage, vi i oktober har planlagt sammen med pastor Mark Jasa. Samtidig må vi se vore menigheder som Guds store velsignelsesgave til os hver især. - Det er en stor glæde igen og igen at mærke, hvordan I, kære medlemmer, tager imod hinanden, tager jer af hinanden og af gæster. Og at I også tager jer af jeres præster. Tak for jeres kærlighed til jeres præster og deres ægtefæller og familier. Jeg ved, at jeg også taler på pastor Sigmund Hjorthaug vegne, når jeg udtrykker glæden over, at I bærer ham og mig i forbøn og søndag efter søndag tager imod os som Guds ords tjenere, og når vi underviser på hverdage, og når vi kommer på husbesøg. Sigmund og jeg mødes i reglen hver tirsdag formiddag til sang og bøn. Vi beder for jer! Bliv også ved med at bede for os, at vi må være tro mod Herren og hans ord i vores tjeneste for jer. - Vi lever sammen i Guds nåde. Må Gud også i det nye give hver eneste af jer troens glæde og frimodighed. Så vil vi rejse os og tænke på Jens Bendix, som Herren tog hjem i herlighed 26. april 2014 og synge to vers af salmen Guds kirkes grund alene. Hvor der stod den om kirken, synger vi vi. I ringe kår, i trængsel, i kampens tummel hed, / [vi] venter her med længsel fuldendelse og fred. [Vi] beder Gud at virke det syn, [vi] hårdt attrår, / da Herrens sejerskirke sin sabbatshvile får. Ét er [vi] allerede med dig, treenig Gud, / og fælles, alt hernede, med dem, som gik forud. Dem kvæger alt din hvile, vi færdes end på jord; /Gud, hjælp os did at ile, hvor du i lyset bor! 5. Menigheder, kirkesamfund søsterkirker og konferencer MENIGHEDER Martins menighed, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg: Menighedsråd: Mogens Rasmussen, Bent Nielsen og præsten. Kasserer: Lisa Bøgely. Revisorer: Mogens Rasmussen og Lars Gregersen. Or- 5

6 ganist: Tanja Michael. Kirketjener: Lars Gregersen. Sekretær: Birgitte Bay Jensen. Børnemedarbejder: Tanja Michael. Løsning menighed, Vinkelvej 8, 8723 Løsning: Menighedsråd: Jan Strand og Orla Andersen og præsten. Kasserer: Lilian Andersen. Kirketjener: Orla Andersen. Sekretær: Jan Strand. Gratia menighed, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov: Menighedsråd: Anders Henriksen, Klaus Kristensen, pastor Sigmund Hjorthaug og pastor LGJ. Kasserer: Inger Nex. Medie-mission: Lea Henriksen, Kari Jensen, Hans Henriksen, Stefan Lykkehøj Lund og Leif G. Jensen. Kirketjener: Hans Henriksen. Sekretær: Silke Henriksen. Organister: Judith Lund Larsen, Thea Jensen, Karin Hjorthaug. Andre musikere: Mads Christiansen, Katrine Jensen. Kor: Sigmund Hjorthaug. Børnemedarbejdere: Birgit Lund Nielsen. Statistik: Kbh Løsning Århus Husgudstjenester Medlemmer 27 (28) 9 (9) 51 (50) 3 (3) 87 (87) Venner / kontakter 32 (32) 9 (17) (40) 2 (3) 335 (92) Andre - (30) 45 (30) 3 (3) 48 (73) I alt 57 (90) 18 (26) 138 (120) 8 (6) 470 (252) Dåb 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) Konfirmation 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) Optagelse 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) Udmeldelse 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) Flyttet 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) Bryllup 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) Begravelse 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) KIRKESAMFUNDET Stiftelse: Den evangelisk-lutherske Frikirke blev stiftet 1855 i København. Retslig status: Siden 1970 har vor kirke været registreret som "godkendt trossamfund" af de danske myndigheder. Se Kirkeministeriets fortegnelse over "anerkendte" og "godkendte trossamfund". Forfatning: 3. reviderede forfatning af Sekretariat: Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Web-sted: Telefon: CVR nr Kirkeråd: Anders Henriksen, Århus. Jan Evan Strand, Løsning. Bent Nielsen, København. Pastor Sigmund Hjorthaug, Aarhus. Pastor Leif G. Jensen, Aarhus. Sekretær Karin Hjorthaug. Formandskab: Pastor Leif G. Jensen, formand; Bent Nielsen, næstformand. Hovedkasserer: Rolf Michael, Frederiksberg. Admin. adr.: Frederik VI s Alle 6 st. th., 2000 Frederiksberg. Sekretær Line Obel Kristensen, Risskov. Bankforbindelse: Danske Bank, IBAN: DK BIC: DABADKKK. Revisor: statsaut. revisor Alex Kirkegaard, Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Agerlandsvej 1, 8800 Viborg. Budgetudvalg: Poul Bøgely, Lejre; Klaus O. Kristensen, Risskov; Rolf Michael, Frederiksberg. Lejrudvalg: Martins menighed, Bent og Inge Nielsen, Helene L. Storgaard og Esther Bay Jensen. Præster: Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå (siden 2007/09). Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov (siden 1980). SØSTERKIRKER Søsterkirker: Evangelisk Luthersk Kirke i Portugal, Evangelisk Luthersk Kirke i England, Evangelisk Luthersk Synode i Frankrig, Evangelisk Luthersk Kirke i Belgien, Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Sverige/Norge, Den Lutherske Kirke - Missiorisynoden i USA, Den Frie Evangelisk Lutherske Synode i Sydafrika, Den Lutherske Kirke i Sydafrika, Evangelisk Luthersk Kirke i Brasilien m.fl. Desuden Den Selvstændige Evangelisk-Lutherske Kirke i Tyskland (inaktivt pga. bekendelses-status). I alt 6

7 KONFERENCER Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er medlem af Europæisk Luthersk Konference (ELC) og associeret medlem af Internationalt Luthersk Råd (ILC). ELC: 6 europæiske medlemskirker i England, Portugal, Tyskland, Belgien, Frankrig og Danmark. Seneste konference blev afholdt i maj 2014 i Bleckmar i Tyskland. Næste konference: Juni 2016 i Antwerpen, Belgien. Konferencens ledelse: Præsident provst Klaus Pahlen, SELK, Tyskland, vicepræsident pastor Leif G. Jensen, ELFK, Danmark; sekretær pastor George Samiec, ELCE, England. ILC: 35 medlemskirker i 5 verdensdele. Seneste konference blev holdt i Niagara Falls, Canada, september Næste konference er planlagt til at blive afholdt september 2015 i Buenos Aires i Argentina. Generalsekretær: Rev. Dr. Albert B. Collver III, 1333 S. Kirkwood Road, St. Louis, MO USA. Web-sted: Aarhus i juli 2014 Leif G. Jensen, pastor 7

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær /

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

16. søndag efter trin. - Joh. 11, , 217, 750, 542 / 408, 474, 240 Magleby Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold!

16. søndag efter trin. - Joh. 11, , 217, 750, 542 / 408, 474, 240 Magleby Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold! 16. søndag efter trin. - Joh. 11,19-45 754, 217, 750, 542 / 408, 474, 240 Magleby Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold! Amen I dag for 15 år siden blev Vesten vækket af sin tårnerosesøvn.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed?

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. maj 2016 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh 17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 267 * 262,2 * 264 LL: 257 * 251 * 254 * 267 * 262,2 * 264 Sidste søndag

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Det er faktisk meget vigtigt, at vi ved, hvad vi mener om Kristus, om Jesus. Derfor er Jesu spørgsmål ikke et

Det er faktisk meget vigtigt, at vi ved, hvad vi mener om Kristus, om Jesus. Derfor er Jesu spørgsmål ikke et Gudstjeneste i Uvelse & Skævinge Kirke den 20. juli 2014 Kirkedag: 5.s.e.Trin/B Tekst: Matt 16,13-26 Salmer: SK: 334 * 447 * 449 * 332 * 54 * 458,3 * 345 LL: 334 * 332 * 54 * 458,3 * 345 Hvorfor er jeg

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Luthersk Kirke. Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke

Luthersk Kirke. Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke Luthersk Kirke Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke Nr. 1 August-september 2013 Årgang 62 Indhold Bekendende kirke...2 Tillæg...3 Så vi kan bevare håbet...4 Hver dag vil jeg prise dig...6 Om

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 5. oktober 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op Kirkeskolen synger: - Hvor

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere