BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODERM1. APRIL 1997 NR.2."

Transkript

1 BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

2 Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon Næstformand: Johan Pedersen Lupinvej 27, Fredericia Telefon Kasserer og redaktør: Jørgen Chr. Frederiksen Agertoften 69, 7000 Fredericia Telefon l Sekretær: Jens Gade Annavej 8, 7000 Fredericia Telefon Skydeudvalgsformand: John Thomasen Fæliedvej 27, 7000 Fredericia Telefon Bestl'relsesmedlemmer: Arne S. Madsen Stallerupvej 43 B, 7000 Fredericia Telefon Ib O. Andersen Lumbyesvej 8-115, 7000 Fredericia Telefon Finn Hansen Anchersvej 25, 7000 Fredericia Telefon N. K. Østergaard Lumbyesvej 10-55, 7000 Fredericia Telefon Ny't Syn Gothersgade 2 70O0 Fredericia Tlt Giro ERIK ANDERSEN Kaltoftevej 2.7OO0 Fredericia. Tlf Glasreparationer Udskiftning af termoruder. Lavenergiruder. Fugeforsegling. Reparation af rammer og karme. Udskiftning af vinduer og døre FREDERICIA AUTOGUMMI- & BATTERILAGER MIDDELFART AUTOGUMMI- & BATTERILAGER Fr. Hansens A tlf Vesterbrogade 52 llf Strandvejen 4-8, Middelfart Alt andet er vand ved siden. Kvalitets æ.trvk. d\}dager SxANsp ThYK op GrafiskPmduktion Nymarksvej 24 a'- Et moderne trykkerl med x x x Hotel Hybylund Fælledvej Fredericia Tlf Telefax i5 81 OFFSET LYNTRYK DFSKTOP 7000 Fredericia TLf '7 Fax X BOGTRYK X UDSTANSNING r FOTOSÆITER Restaurant LILLEDÆLT -

3 Sommerudflugt til Finderup Som aftalt ivores årsprogram og isidste nr. af Broder Nyt nærmere tiden sig, hvor vi skal på sommerudflugt til Finderup. Vi mødes kl ved Banegården, hvor bussen vil holde klar. På vej til Finderup gør vi holdt for at drikke kaffe med en wienerbasse og en Fæstningsbitter. Vi ankommer til Finderup kl. 1000, hvor major Johansen tager imod. Major Johansen er chef for selve bunkeren og har et indgående kendskab til bunkeren og dens funktioner. I kan glæde jer til et meget interessant foredrag og til en spændende rundtur i bunkeren For at komme med på turen skal du senest den 09 MAJ 1997, tilmelde dig hos Spetzler Optik, Gothersgade 2, ai hensyn til reglerne for at besøge bunkeren skal du aflevererfødselsdato, navn og adresse ved tilmeldingen. Der er plads til max. 40 pers. under besøget i bunkeren. Kl. ca kører vi til sergentmessen på Viborg Kaserne, hvor vi nyder den medbragte mad. Kl. ca kører vi til Viborg Domkirke, hvor vi ser på en meget smuk bygning. Vi kører mod Fredericia kl og forventer at være ved Banegården kl. ca. 1630, Vi ses til en god tur. Med venlig hilsen Finn Støt uore crnnoneører De har giort det muligt for os at udsende dette blad.

4 Ca. 60 brødre var mødt frem. lnden mødets start blev fanen ført ind, og der blev afsunget 1. vers af "l natten kold og klam". Man gik herefter over til den traditioneile omgang kogt torsk. Under spisningen blev 3 fremmødte af i alt 4 25 års jubilarer hædret med 25 års tegnet nemlig: Poul E. Schou Søren KetelJørgensen Ole Hedegaard den sidste Erling Lauritsen vilsenere få sit tegn ovenakt. Desuden blev kapt. N.K. Østergaard udnævnt tir æresmedlem for mere end 25 års frivilligt arbejde som kasserer. Man gik herefter over til selve generalforsamlingen. lnden starten mindedes man de brødre, der var gået bort iårets løb. Carl Chr. Petersen, Tage Skov Petersen, lver Sund, Svend Kl0wer, H.M. Holgersen, Marius Johansen, Jens Erik Rasmussen, Johan W. Bruun og Age Jensen. Formanden udtalte et "Ære være deres minde". P. 1. Valgaf dirigent: Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Jørgen spetzler til dirigent. Denne modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 4

5 P.2. Formandens beretning: Herunder blev årets arrangementer omtalt: - Generalforsamling d Harte Elkraftværk med besøg hos DFB i Kolding. - Vesterhavstur med besøg på Artillerimuseet ivarde. - Grundlovsskydning. - Holdkapskydning. - Kaserneaften med damer. - Andespil. - "Fæld dit eget juletræ" i Trelde skov. - Juletræsfest med officersforeningen. Desuden har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt mange and re repræsentationer. Der er i øjeblikket 334 medlemmer i Fredericia selskabet. Formanden sluttede bl.a. med en tak til Hjemmeværnet samt Garnisonen for stor hjælp også i forbindelse med 5 og 6 juli. P.3. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab: Regnskabet udviste et lille underskud i årets løb på kr. 800,00. P.4. Valg af formand: Genvalg med akklamation. P.5. Valg til bestyrelsen: På valg var: Johan H. Pedersen, Arne Madsen, N.K. Østergaard og Jens Gade. Alle blev genvalgt. P.6. Valg af suppleant: Flemming Schmidt P.7. Valg af revisor: Palle Buch Simonsen blev genvalgt. P.8. Valg af revisorsuppleant: Arne Jensen blev genvalgt. 5

6 P.9. lndkomne forslag: Der var fra bestyrelsen forslag om et par små ændringer i foreningens love $ 2 og S 3 for at bringe dem i overensstemmelse med samvirkesomheden. H.c. Kjeldsen havde indsendt forespørgsel vedr. leje af værelse på militærets kaserner. Dette var ikke muligt for enkeltpersoner. P.10, Eventuelt: Der var under evt. stor debat om det nye tiltag BRODERNyT, som dog overalt blev positiv modtaget af medlemmerne. Med annoncører var det muligt at udsende bladet 4 gange årligt uden udgifter for foreningen. Desuden var der fra forretningsverdenen forslag om evt. at henlægge udflugten til søndag. Den kommende sangbog blev ligeledes diskuteret, og en revision af nogle af sangene ville blive foretaget. Generalforsamlingen sluttede med formandens tak til dirigenten for dygtig ledelse. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær. 6

7 Vedr. Grundlovsskydningen den 07 JUNI på fælleden. lgen iår 1997 starter Festskydningen på 200 m banen kl. 09OO til den sædvanlige lave pris af kr. 30,00 for 3 serier af 3 skud. Ligeledes startes Fugleskydningen kl også til den sædvanlige lave pris af kr. 20,00 for 3 skydekort. Husk tilmelding til listeføreren FØR fugleskydningen starter, hvis du vil afgive skud. Det er naturligvis mit håb at skydningen gennemføres uden afbrydelser med skibe ifarvanden o.s.v. Ellers er der jo naturligvis den obligatoriske frokost (medbragt mad) kl. ca. 123O, hvis alt går vel, derefter præmieroverrækkelse. Mød op alle mand, meddel dine brødre hvor du går hen, og at de følge skal. Vi ses på fælleden. Med venlig hilsen J. Thomasen Set i bakspejlet Vi måtte desværre aflyse virksomhedsbesøg på Central_ r.ensningsanlægget på Røde Banke p.g.a. manglende tilslutning.

8 IV:TE IVIEDI- EIVIIVIEI? Vi byder følgende forening og håber rangementer: nye medlemmer I vil deltage velkommen i vores aktlvt i vores ar- Hans Peter Hansen Egeskovvej 34L Peter Larsen Olafsvej 4 1. th. Boe Sejerup Lumbyesvej 1,2-56 HJERTESIJK FRA }<ASSEREREhI Da der endnu er nogle af jer, cler ikke har indbe_ talt kontingent for 1997 opforclres I til at tænke på os, når I næste gang ser et posthus. Norreport Gykelforietning B

9 RIJNIDE F-ØDSEI-SD.AGE API?IL_K\,ZAF'1TAI., 50 AR Frank Andersen Rypevej 87 '/ 4Bo Vilbjerg Aksel- Eskelund Ibsen Mønstedvænget 24 Asger Veje VandmølIegårdsvej 6 c) Å.n Svend Aage Nielsen Gudrunvej 3 58oo Nyborg '7 o Å.e Arnold Olesen Rosenvej 6 Poul E. Sørensen Nyhavevej 6o -Lyng - -:- a ---tll- Jyllandsgade 4l. Fredericia Telefon \ I Poul Erik Dyrby-Andersen Ydunsvej 26 l-. th. J. Chr. Poulsen Gefionsvej 11 Knud Grosen Jørgensen Snebærvænget 2 H F, Æk^R i{åikii*'*ji1, :i,:i : 1: : lf l,:';;'$$ ;, t'i ;";Siu j$ffi, Ib Kopp us Vejlevej 52, 7000 Fredericia Telefon

10 Tit Redaktøren af Broder Nyt Først en stor tak for det gode initiativ med nævnte publikation som lover godt. Da forsvarsbrødre i overvejende grad er gamle soldater som kan forvente jubilæumsarrangementer på deres tidligere tjenestested viljeg hermed foreslå, at der i Broder Nyt bringes meddelelser vedr. sådanne og lignende initiativer fra deres tidligere tjenestesteder. I den forbindelse henledes opmærksomheden på publikationen F O V Nyhedsbrev, som tilsendes gratis på anmodning fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, postboks 57, 21QQ København Ø, tlf.nr , telefax Zg I sidste nummer af nyhedsbrevet forekom adskillige oplysninger af interesse for en 50-års jubilar som mig. Med venlig hilsen H.C. Kjeldsen Jeg har fået oplyst at der ikke på landsplan er en samlet oversigt over soldater jubilæums arrangementer. Jeg har talt med Forsvaret oplysnings- og velfærdtjeneste, de fortæller at kun få soldater jubilæer er bekendt med, grundet de mange forskellige tjenestesteder. Det nemmeste er at kontakte velfærdstjenesten ved det regiment du har ligget inde ved, hvis der er sket en sammenlægning, så ved det nye regiment hvornår det er sket. Med Broderlig Hilsen Willy K. Nielsen Formand 10

11 Bliv medlem af HJEMMEVÆRNET Søgårdlejren, Postboks 59, 6200 Aabenraa Telefon Ruko - Service Låse - SiLrinqstetnift v/allan Anderlson Tlf Norgesgade 14 Bil Fredericia Fax75 95 i9 3\ SLAGTERMESTER JENS JACOBSEN 6. Julivej Fredericia Ttf s P.L. JESSEN & SøN ApS Røde Banke Fredericia Tll ARNESåiJ::::Jf: Altid billig med dæk, udstødning og batterier Vejlevej 16 B 7000 Fredericia I Værkst. ttf Telefon I privat ttf s Nykredit Fredericia KBbmagergade Fredericia Tlf SOCIALT BOLIGBYGGERI i Fredericia Danmarksgade 81, Postbox 154, 7000 Fredericia >?O.//' n$ Unibank p Albani for tørst. Casino først D ; Castuto Bodega 'ø 1 Købmagersade l Fredeicia d $ 'rnzsstt364 l. Levende musik + hrerfredag, lordag og sondag E?.= Aben alle dage O å fra kl å.?at,ått-ri er på spit r-t bani for tørst. Casino først Ø Ery"rtr.sr"," Guld og sølv Reparationer udføres på eget værksted Gothersgade 2 (Gågaden) Tll

12 POSTBESØRGET BLAD oo7 (FAC) il744 'Jr:hn ilve lhnma*en F"mlledv*j 77 7il00 fi:rpdericiil &<-- DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Jørgen Chr. Frederiksen, Agertoften 69, 7000 Fredericia Fulde navn: Stilling: Bopæl: Postnr.:- By: Telefon: Fødselsdato og år: Forrettet tjeneste ved: I perioden:, den : * (Underskrift)

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JULI2OO2 NR. 3 o. Åncawc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn "'r""*.x*.r"*.f Formand Johannes Lund Nielsen StenhBjvænget 84 Tlf.7592 3041 ' Mobil 2029 3L78 E-mail: jln@post11.tele.dk

Læs mere

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG BRODBRM Juli 2007. NR.3 11.. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen m'*ilil*ilrwrril-r@) Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget 84. 7000 Fredericia Tlt.:

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 April 2010 40. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 106 Papegøjehaven torsdag den 28. november 2013 kl. 18.00 Deltagere: 56 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 106 i GF Nordjylland. Efter

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere