Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april Nu kan alle gå på vandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet"

Transkript

1 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet

2 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har Ørkild det absolut største lager i Svendborg! Til fornuftige priser og ingen minimumskøb. Tlf.: Fax:

3 Thurø Sejlklub Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg 3 Tlf Bestyrelse Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 Sekretær Inna Marie Krat Walkendorffvej 24 Udvalg Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 Optimister Bjerne Sørensen Birkealle 9 Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 Blad Erling Steffensen St. Byhavevej 24 Juniorer Erik Fürsterling Grønnevænget 4 Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 Thurø Thurø Thurø Tved Thurø Thurø Thurø Thurø Thurø Thurø Svendborg Thurø Svendborg Målere Ole Jensen Bent Poulsen Hjaltesvej 8 Thurø Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg Følgebåde Tomas Valling Rolf Krakesvej 4 Thurø

4 4 Thurø Sejlklub Næste måneders aktiviteter Se klubbens hjemmeside på Marts 17. Henrik Meyer fortæller og viser billeder i Egely - se side solingsudvalgsmøde kl. 19:00 i Havnehuset April 17. søsætning starter kl. 8: standerhejsning kl.15: fordelingsmøde, pigesejlads kl. 19:00 i Egely Maj 8. maj starter aftenkapsejlads 21. Pinseturen - se side 16 Den første mandag i hver måned kl. 19: i Egely. Teori og hyggesnak for alle såvel unge som gamle med eller uden erfaring. Alle sejlsportsrelaterede emner tages op. Gambøtposten - er din orientering fra klubben! Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. Indlæg og billeder til bladet er meget velkommen og kan enten mailes på eller sendes med posten til formanden for bladudvalget inden deadline Læg mærke til den NYE hjemmeside Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Madsen tlf Mobil Indlæg afleveres til: OBS: DEADLINE næste blad 23 april

5 Vi giver ordet til formanden 5 I sne står urt og busk i sne og har gjort det i lang tid. Det var nok ikke det vi forventede, da vi ved nytårstide så fremad mod det kommende års fritidsaktivitet på vandet. Generalforsamlingen den 31. januar blev afholdt i en Ib Oldrup god, rolig og afdæmpet form, der var jo ikke oplæg til de store debatter, bl.a. vor aktive medlem Erling Steffensen havde givet sig selv mundkurv på, fra denne generalforsamling, for at lade andre komme til orde. Vi var lidt mindre deltagere end de forrige år, det var måske også derfor at spørgelysten var lille, ikke en eneste af forsamlingen havde behov for at ytre sig. Kan bestyrelsen tage det som udtryk for at klubmedlemmerne er tilfredse med måden som klubben styres på måske - men jeg tror på at bestyrelsen stadig skal have for øje at vor klubskib sejler midt i renden og styrer mod at opfylde så mange ønsker som det er muligt. På valg var formanden og sekretæren som fortsætter i en ny 2årig periode I klubbens udvalg var der enkelte udskiftninger i blad -junior og optimist, velkommen til de nye. Vi tager nu fat på forårets kommen med forhåbentlig varmere vejr og aktiviteter igen på havnen, selv med forsinkelse skal bådene nok blive klar til forårets og sommerens sejladser. Der har været afholdt generalforsamling i Fynskredsen, på mødet er bl.a. sommerens kapsejladser aftalt, se på hvilke kapsejladser du og din båd skal deltage på i 2010, få aftalt med dit mandskab hvilke kapsejladser der skal sejles, så vi opnår deltager fremgang i år. Sæt allerede nu datoen ind for deltagelse på Øhavet Rundt i år, vi skulle gerne have MANGE Thurø både med i år. Deltag f.eks. i løb uden målerbrev, Mange af klubbens medlemmer tager på den årlige udflugt til Bella - Centret også i år forventes mange besøgende, bliver besøget til nyanskaffelse af båd eller tilbehør? De brugte både er faldet i pris de sidste år. Kontroller din forsikring om kasko forsikringssummen burde sættes lidt ned, det sparer også på misundelsesafgiften. Den 1% afgift vi betaler burde komme tilbage til havnene til at dække nyetablering modernisering og vedligeholdelse af bro anlæggene.

6 6 Thurø Sejlklub Udover dette blad som du sidder med har vi jo også vor hjemmeside, her er det muligt for alle at ytre sig, komme med gode ideer, eller sætte båd og grej eller anden til salg. Til alle medlemmerne er fremsendt Dansk Sejlunions blad med bl.a. oplæg til generalforsamlingen i Nyborg i marts måned, der er klubber som ønsker en anden styreform for ledelsen i Dansk Sejlunion. I bladet er beskrevet hvorledes valget til bestyrelsen fremover skal ske, og det betyder at vor regionsrepræsentant bliver afløst af direkte valg, vi tager til generalforsamlingen for at bruges klubbens stemme til det bedste for os. Der er forøget aktivitet i alle udvalg, planlægningen af sæsonens aktiviteter er i gang, og i den næste måned vil havnen summe af aktivitet. Klubbens første udendørs arrangement er vor standerhejsning SØNDAG, den 18 april kl. 15,00 kom til dette fællesarrangement som er en velkomst til sommerens aktiviteter. Har du ikke haft tid til at deltage meget i de fællesaktiviteter og det arbejde som skal gøres for at holde klubben flot og udenoms arealer rene, er det kun at tage knoglen og ringe til et af udvalgsformænd og melde dig under fanerne, du vil vel også gerne arbejde for at være medlem i - en af Danmarks bedste sejlklubber. Formandens beretning for året 2009 Velkommen til alle jer medlemmer. Året 2009 har været en god sæson for Thurø Sejlklub, her vil jeg mene, at årets første gode begivenhed, var at vore broer blev færdige til præsentation ved standerhejsningen i april måned, forinden var der dog megen debat i klubben omkring betalingen for nyerhvervelsen. Generalforsamlingen i januar 2009 trak i langdrag med afstemninger, på grund af forskellige meninger om betalingen til denne nyerhvervelse, men jeg er stadig glad for at beslutningen omkring betalingen blev vedtaget med et meget stort flertal af de afgivne stemmer. Vi har jo i klubben altid haft megen diskussion om, hvem der skal betale for fornyelse og fremtiden for klubben enten broliggerne, eller alle på stigning på klubkontingentet. Den ansøgning som var indsendt til Svendborg Kommune omkring broetableringsomkostningerne, fik vi en positiv tilbagemelding på. Kr ,- i tilskud blev en stor hjælp til klubben.

7 Resultatet er forhåbentlig, at vi nu kun i mindre grad i årene fremover skal spørge vore medlemmer om stigning i de betalinger/kontingenter som erlægges. Måske skulle der fremover være automatik i alle indtægter i klubben på grundlag af stigning i prisindexet de enkelte år. Vi må alle huske på, at aktiviteter koster penge, det kan i også se i tallene i budgettet 2010 som kassereren vil komme ind på senere i dag. I forbindelse med at broerne er taget i brug, har en del af arbejdet været fornyelse og indretning af bedre bro faciliteter for vore handicappede sejlere, de handicappede medlemmer og særligt de sejlende får nu bedre muligheder for at kunne dyrke deres sport med sejlads i klubbådene. Jeg ved at også, at handicap- afdelingen ikke kunne bestå, hvis vi ikke havde et stort hjælperkorps til at bistå på klubaftenerne. Samarbejdet med de andre Svendborg sejlklubber forløber på en god måde, der afholdes formandsmøde 1 gang om året, hvor vi kan drøfte alle ting der rører sig i klubberne, og snakke om tiltag indenfor sejlsporten. i vort lokalområde. Et af de områder hvor der er stor aktivitet, er det fællesskab der er blandt sejlerne vedr. afholdelse af Svendborg Classic Regatta. Arrangementet løber af stabelen i august måned, og her deltager medlemmer fra sundklubberne, hvor alle på forskellig måde gør dette arrangement muligt. De overskud der skabes, skulle gerne komme tilbage til klubberne på den ene eller anden måde, f.eks. indkøb af grej til fælles brug. Vor hovedorganisation Dansk Sejlunion er efterhånden efter min mening - en by i Rusland -, efter omlæggelse af kredsene til Regioner med delvis direkte valg, har vi ikke megen kontakt indad i systemet, men vi deltager dog på den årlige generalforsamling, som i 2010 afholdes i Nyborg. Der hvor samarbejdet på Fyn sker er organisatorisk under DS - Fynskredsen, hvor formændene i de fynske klubber kan mødes og drøfte fællesanliggender, selv om kredsens talerør sidder i Jylland. Vi er på det idrætslige område ramt på samme måde som enhver anden udvikling der går mod centralisering. Vi kan håbe på at der sker ændring, når nyvalg til formandsposten sker i marts måned. Mange af jer vil nok sige, lad os melde os ud, og spare de penge i regnskabet, men her mener jeg at vi SKAL blive i en organisation eller anden sammenslutning af klubber for politisk at blive hørt. Et eksempel på dette, er udviklingen omkring brug af bundmaling hvor sejlunionen kraftigt har påpeget det Uhensigtsmæssige i at forbyde giftstoffer og hvad dette vil betyde for sejlads. 7

8 8 Thurø Sejlklub De forskellige udvalg vi har, på mande/ mandage kapsejlads pigesejlads ungdoms og junior soling samt også handicap, er alle udvalg hvor bestyrelserne i disse udvalg gør et stort stykke arbejder for at fast holde og udvikle alle til at blive bedre sejlere. Vi har desværre ikke midler til professionelle trænere tilknyttet vor klub, men den snak som foregår bl.a. efter sejladserne har alligevel stor betydning. Vi får hvert år nye sejlmedlemmer og det drøftes i bestyrelsen, hvorledes vi kan få disse nye medlemmer til at blive en del af klubben. Her skal de nuværende medlemmer være opmærksomme og de nye selv sige til og tage kontakt, enten når de færdes på havnearealet eller kontakt på hvor hjemmeside. Et udvalg som ikke er så meget i front, nemlig udvalget der tager sig af vedligeholdelse af vore huse, havnehus og Egely, det er et udvalg som også sørger for de arrangementer som klubben har, f.eks. her i dag. Udvalget sørger for at vi trygt kan bruge husene til gavn for alle. Udvalget siger at det går fint med udlejning af Egely. Desværre skete der dette i 2009 for det udvalg der var nedsat for at tilrettelægge den årlige afriggerfest, måtte aflyse på grund af for ringe tilslutning, der kan være mange forklaringer hvorfor at medlemmerne ikke meldte sig til, men jeg forstår ved snak med medlemmerne, at der fortsat er ønske om afholdelse af fællesarrangementer i klubregi. Husk arrangementer er for alle, ikke alene for broliggerne. Til udvalget som skulle arrangere festen, prøv igen, og er der medlemmer som har ideer, kom frem med det, f.eks. mail det til bestyrelsen. Vort blad udkommer 6 gange årligt, husk at bladet gerne modtager indlæg fra alle medlemmer intet er for småt til at bringes, jeg savner en side 9 båd, men det kan komme. Bladet har stadig 1. prioritet på at det skal bestå, selv om der kunne være mulighed for at sende det som til alle. Som tidligere sagt er der kommet gode vilkår for handicapsejlerne og i forbindelse med at Svendborg Kommune indstiftede en pris der uddeles på handicapdagen den 3. december, blev Thurø Sejlklub og klubbens formand for de handicappede Erling Justesen, indstillet. Det var dog ikke vor klub som løb med 1. præmien ved uddelingen, men vi var alligevel glade for at være tilstede på dagen, hvor der blev knyttet nye forbindelser til andre handicapforeninger, forhåbentlig tiltrækker det nye handicapsejlere i den kommende sæson.

9 Vi må ikke glemme vor seniorafdeling, der ved indkaldte dage får klaret det arbejde der nu engang skal gøres i vor klub, særligt på vore havnearealer. Disse personer med oprydning kan vi ikke undvære, da vi ikke får kommunal hjælp til disse arbejder, Der er flere og flere af klubbens medlemmer der bliver 60+, Så antallet er støt voksende, det giver motion at arbejde. Til at holde styr på klubarbejdet, har vi en vor listefører som på fortrinlig måde indkalder og sætter folk i arbejde, uden at det føles irriterende, vi må ikke glemme vor klubmåler som hjælper klubmedlemmerne, der skal have målt nye sejl og både, de seneste år er der nok ikke sket meget. Vi har i bestyrelsen det seneste år haft et godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde med gode debatter omkring det arbejde der skal udføres i Thurø Sejlklub, enhver klubs diskussion er altid økonomien og derfor er der stadig hos os en god dialog, hvor alle udvalg kan få mulighed for at realisere det som afdelingen gerne vil, under hensyntagen til vor klubs samlede formåen på det økonomiske område.. Vor kasserer vil efterfølgende gennemgå regnskabet som vi kan være stolte af, vi har en sund økonomi, og derfor har den samlede bestyrelse indstillet til at budgettet for 2010 ikke lægges penge til side, som vi plejer, men vi fastholder en god udvikling i aktiviteterne. Jeg har i min tale haft tilbageblik på det der er sket i 2009, men her i denne kolde januar dag i 2010 tænker vi alle fremad på den kommende sæson i bestyrelsen, ikke mindst aktivitetsudvalget har en stor opgave foran sig med afholdelse af vor årlige Kapsejlads Øhavet Rundt, der i 2010 har 40 års jubilæum. Som I kan høre, ydes der et stort arbejde i udvalgene og jeg kunne nævne meget mere som sker i årets løb, men I er alle informeret gennem Gambøt posten gennem året om de væsentlige ting. Referaterne fra årsmøderne giver ligeledes et indblik i det arbejde der udføres. Til slut jeg vil takke alle de medlemmer som tager en tørn i klubben og på forskellig vis er med til at gøre vor klub til en af Danmarks bedste sejlklubber. 9

10 10 HP MARKED V/ Hans Petersen Bergmannsvej 112 Thurø Tlf./Fax vi har det Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag og søndag TØMRER-OG MASKINSNEDKERI

11 Generalforsamling TSK 31/ Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning samt udvalgsberetningerne til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af sekretær 8. Godkendelse af udvalgsformænd (M/K) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Jakob Skov valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning og udvalgsberetningerne til god kendelse Formandens beretning godkendt med akklamation. Ingen bemærknin ger. Udvalgsberetningerne alle bragt i Gambøtposten godkendt med akklamation ingen bemærkninger. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Lars fremlagde regnskabet på sædvanlig vis ganske sagligt og forståe ligt. Ingen bemærkninger. Godkendt med akklamation 4. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. Lars igen på banen. Ingen bemærkninger. Godkendt med akklamation. Ingen kontingentstigning. PAUSE 5. Indkomne forslag Det fremsendte forslag fra Peter Hübner var et ændringsforslag til vedtægternes 7 stk. 3. Forslagsstilleren eller en repræsentant var ikke til stede. Jakob Skov som kan se det med juridiske øjne, mente ikke, vi kan komme uden om, at der altid vil være en gråzone, og at vi ikke opnår væsentlige fordele ved at lave teksten om. Vi skred til afstemning om hvorvidt forslaget skulle vedtages eller forkastes. Intet ønske om skriftlig afstemning og foregik derved med håndsoprækning. 2 stemte for forslaget. (Til stede var ca. 50). Forsla-

12 12 6. Valg af formand Ib Oldrup blev genvalgt 7. Valg af sekretær Inna M. Krat blev genvalgt. 8. Godkendelse af udvalgsformænd (M/K) Bladudvalget. Tak til Lise Madsen Velkommen til Erling Steffensen Optimist. Tak til Niels Bergmann Velkommen til Bjerne Sørensen Junior. Tak til Jan Christensen Velkommen til Erik Fürsterling Hus- og Plads. Kaj Hansen blev genvalgt Bro. Kim Isager blev genvalgt Piger. Janice Frænde blev genvalgt Aktivitet og Kapsejlads. Ole Jensen blev genvalgt Soling. Jørgen Holme blev genvalgt Handicap. Erling Justesen blev genvalgt DEApokalen gik i år til Jørn Schjeldahl der på sin stille måde har hjulpet til på mange områder i klubben. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Leif Nielsen, Niels Otto Jessen samt Niels Madsen har alle givet tilsagn om at fortsætte. 10. Eventuelt Der er stævne for Handicapsejlere i TSK 6. juni. Hjælpere efterlyses. Henvendelse til Erling Justesen. Husk bowlingaften 18/2 kl. 17:30, samt aktivitetsudvalgets arrangementer 7. og 9. marts

13 Søsætning lørdag d. 17. april 13 Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente. Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne frem. Alle master skal være ude af masteskuret senest lørdag eftermiddag den 24. april så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen! Det er her vigtigt at du kommer og holder øje med at der stadig er navn på din mast. Til efteråret vil optagningen blive den 16. oktober. Joller på pladsen Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller og både der står på pladsen. Derfor skal alle der kommer med joller og både som skal stå på pladsen henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på pladsen. Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen på pladsen forudsat at vi ved hvem det er og at der er plads. Gæstebøjer Moringerne skal i år fornyes fordi stålbøjlerne er ved at være tæret væk. Derfor støber vi nye som skal udlægges her i foråret. Broudvalget.

14 14 Thurø Sejlklub En bådslængde foran Når det gælder briller og kontaktlinser Wichmann Optik OPTOMETRIST KONTAKTLINSESPECIALIST KATTESUNDET SVENDBORG TLF Jans Skoklinik Brogade 27a Tlf SVENDBORG RIGGER OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. Alt i riggerarbejde / stort som småt. PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods, Sejlpresenninger og hynder. Pilegårdsvej 7, 5700 Svendborg Fax:

15 Igen i år en forrygende bowlingaften Der var 7 baner og den bedste fra hver bane fik præmie 15 Årets bowling event blev igen en bragende succes med glade medlemmer der mødte med godt humør og god appetit. På ikke mindre end syv baner blev det bekræftede at bowling er noget for vinter,- og sne tyngede sejlere. Vi er mange der håber at Erling fremover vil gentage succesen og arrangere den efterhånden traditionelle bowling. Det var godt, godt gjort.

16 16 Thurø Sejlklub Pinsetur 2010 I år har vi planlagt aktiviteter for medlemmernes børn såvel som voksne. Vi laver Orienteringssejlads, Tipskupon til børnene og vi skal også ud at se noget på turen. Fredag den 21. maj mødes vi ved Havnehuset til check-in. Vi tænder op i fælles grill kl. 18, og alle som har lyst er velkomne her. Lørdag formiddag kl. 10:00 er der Skippermøde ved Havnehuset inden afsejling mod Drejø. Vi har bestilt Grillaften hos Søstrene på Gammel Elmegaard, hvor vi også kan købe eftermiddagskaffe og lagkage, ligesom vi kan få rundvisning på museet. Gl. Elmegaard en af de ældste gårde på Drejø Søndag sejler vi til Marstal på Ærø, hvor vi om eftermiddagen skal på byvandring og rundvisning på det kæmpe store solfangeranlæg som er etableret i udkanten af byen. I Marstal er der en rigtig fin legeplads og mulighed for at grille / spise medbragt mad. Temaet i år er hyggeligt samvær også med vores børn og hinanden, derfor har vi valgt et par korte stræk ombord og flest mulige aktiviteter i land. Pris kr. 75,- pr. voksen deltager. Dertil kommer festmiddagen om lørdagen og havnepenge på Drejø og i Marstal. Vi skal nok prøve at få en god pris begge steder. Tilmelding senest lørdag den 1. maj til Erling Brandt Kjeldsen (Havfruen) mail eller mobiltelefon (helst efter 16). Husk at oplyse bådnavn, antal voksne og børn samt mobilnummer.

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 Thurø Sejlklub 21 Dea-pokalen 1. Marts 2010 Thurø Sejlklub har en pokal som årligt går på omgang blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsens holdning er den, at pokalen overdrages til en person som gennem sit klubarbejde har gjort sig særlig fortjent årets løb til at modtage pokalen. Der har været flere personer som burde få, men, men. Pokalen i år gives til en person som gennem sit arbejde på sin egen stille måde er med til at vedligeholde klubbens anlæg og deltager i de fornyelser i klubben. Personen har gennem de seneste år været med til at få vore broer til at se godt ud. Været medvirkende til at vor mastekran er blevet ordnet så den opfylder kravene - selv om det var en svær fødsel. Og på de seneste år indgået i vor handicapafdeling, med et velfungerende broanlæg for de handicappede, jeg har hørt i min øresnegl at du også har haft blyanten fremme og slået de streger som har givet et knæk på den østlige bro i forbindelse med renoveringen, men med forbedret vilkår for vore handicapsejlere, herunder udarbejdelse projektering og færdiggørelse af den sliske der blev lavet for at kunne komme ned på pontonen. Og ikke mindst er Bro udvalget glade for dit årlige arrangement med gule ærter. Bestyrelsen Thurø Sejlklub byder velkommen til nye medlemmer i klubben Jens Rohde Nielsen Peter Nørskov Junge

22 22 Thurø Sejlklub Årets Handicap pris i Svendborg Kommune Blandt mange nominerede til årets Handicappris 2009 var Thurø Sejlklub indstillet af Henning Blåby. En ide også vores Formand Ib Oldrup havde barslet med. Han havde indstillet Erling Justesen for hans utrættelige arbejde for at få det bedst Muligt for vore handicappede sejlere i TSK. Glade mødte vi op på rådhuset d. 3/12-10 på FN s internationale Handicapdag og havde en dejlig oplevelse hvor de nominerede blev nævnt og begrundet for indstillingen. Kunstneren Sabine Jensen præsenterede sin flotte pris. En statuette Favnende et hjerte. Meget smuk. Desværre blev det ikke Erling eller Thurø Sejlklub der løb med den flotte skulptur. Det blev Svendborg Handicapfestival. Rigtig fortjent, men det var nu alle, der blev indstillet. Ingeborg Den meget Smukke statuette og Erling spændt ventende om han kunne opnå den flotte pris. For år st ilbud: Fra Sadolin- Glostrup har TSK modtaget tilbud om levering af bundmaling med 25% til vore både, hvis vi kan lave en samlet bestilling. Det er Hempels produkter der vil kunne leveres. Hvis du er interesseret da ring eller skriv til mig og så vil jeg sørge for bestilling og levering. Tlf / Jeg sætter også en liste op i Havnehuset, hvor du kan skrive dig på. Mærke og kvantum. Seneste tilmelding er 19/3-10. Vi skulle gerne have det til påske. Håber at foråret så er kommet. Ingeborg

23 Lej en Klubbåd til at sejle Mandagskapsejlads til sæsonen Har du lyst til at sejle Soling eller 806èr til Mandagskapsejlads? Hvis du går med en drøm om at plane af sted på Lunkebugten i en Soling, eller har lyst til at prøve kræfter med de andre 806ére til mandagskapsejlads, så har du muligheden for at leje en klubbåd. Med fornøjelsen i at sejle en klubbåd om mandagen følger også forpligtelsen til at fungere som bådsmand for båden, således at båden bliver klargjort, vedligeholdt, og evt. skader udbedret hurtigst muligt. Det koster 1500,00 kr. at leje en Soling og 2000,00 kr. at leje 806éren for en sæson. Hvis du ønsker at leje en klubbåd, til mandagskapsejlads så kontakt Jørgen Holme tlf senest d.23 marts. Hvis der er flere der ønsker at leje en båd, end der er både til rådighed, vil der blive trukket lod om retten til at leje en båd,på Solingudvalgsmødet onsdag d.24 marts. Du har også mulighed for at tegne et årskort til en klubbåd. Det koster 500,00 kr. for en sæson, hvor du kan bruge båden, når dem ikke bliver brugt i klubregi. Der er også mulighed for at leje en båd en weekend. Hvis du vil vide mere så kontakt Jørgen Holme og/eller se på Pigesejlere, Fleetsejlere, Mandagskapsejlere og andre brugere af Solingerne og klubbens 806ér. Så kan vi så småt begynde at glæde os til at komme ud at sejle 806ér og Soling igen. Inden vi kan søsætte bådene d skal de forårsklargøres, og vi kan kun håbe på at vi snart kan blive fri for frost og sne, så vi kan komme i gang med arbejdet. Sæt kryds i kalenderen lørdag d.10.april og søndag d.11.april hvor vi mødes kl. 10. og håber på der er varmegrader nok til at vi kan få bundmalet, poleret og repareret småskader på Solingerne og 806éren. På gensyn til en arbejdsom og hyggelig arbejdsweekend. Jørgen Holme Solingudvalgsmøde onsdag d. 24 marts kl i Havnehuset. Vi mødes og koordinere klargøring og søsætning af Solingerne, og 806éren.Hvis det bliver nødvendigt trækker vi lod om retten til at leje en båd til mandagskapsejlads sæsonen Mød op med nye ideer, til hvordan vi kan forbedre sejladsen i klubbådene, så sæsonen 2010 bliver endnu bedre, end sidste år. Jørgen Holme

24 24 Thurø Sejlklub Så er det tid for tilmelding til Pigesejlads i 2010! Sæsonen starter med fordelingsmøde onsdag den 28. april 2010 k i Egely Denne aften vil fordelingen på bådene blive bekendtgjort, der vil blive orienteret lidt om pigesejlads generelt samt sagt særligt velkommen til nye pigesejlere og pigesejlereskippere. Endelig vil årets program blive præsenteret. Sidst men ikke mindst er klubben vært ved en lille forfriskning, som kan nydes, mens snakken går og alle lige får hilst på hinanden. Især på den enkelte båds besætning. Onsdag den 5. maj er første sejlads og så kan det være rart at have hilst på skipperen forinden. Da fordelingen på bådene skal være klar inden fordelingsmødet bedes du udfylde tilmeldingsblanketten og aflevere den i papir senest den 1. april til: Janice L. Frænde, Rolf Krakes Vej 47, Thurø, 5700 Svendborg. Hold i øvrigt øje med informationer på Thurø sejlklubs hjemmeside / pigesejlads og benyt evt. muligheden for at tilknytte sig nyhedsbreve. Vel mødt - Pigesejlerudvalget Janice, Carin, Lone, Conni, Hanne og Margit

25 25 TILMELDING PIGESEJLADS 2010 Navn... Fødselsdato/år... Adr.: Telefon.... mail:.... Bådskipper Jeg vil gerne sejle Pigesejlads i år og jeg er Skipper på (bådens navn og type) Jeg har plads til... gaster - foruden mig selv Jeg har en aftale med følgende gaster: Gast Jeg vil gerne gaste på (båd/ bådtype/-størrelse)... Jeg har allerede aftale med (skipper/ båd) Jeg er begynder... Jeg har sejlet i... år Jeg er til kapsejlads: Ja. Nej.. Ved ikke.. Jeg forudser at være: Meget stabil.... noget fraværende meget fraværende... Bemærkninger.. Blanketten afleveres i papir senest 1. april 2010 til Janice L. Frænde, Rolf Krakes Vej 47, 5700 Svendborg

26 26 Thurø Sejlklub

27 Distance-kapsejladsbane Baneskitse for første og sidste aftenkapsejlads. 27 Vi bruger samme distancebane som sidste år Denne bane skulle give mulighed for mere kryds og mindre afhængighed af vejrets luner, da der er mulighed for at tage i mål mange steder, hvis vinden er svag eller løjer af undervejs. En anden fordel er, at vi kan sikre os, at alle mærkerne er på plads. Banelængden er 16,6 sømil.

28 28 Thurø Sejlklub Aftenkapsejlads 2010 Tiden er inde til at få tilmeldt dit skib til aftenkapsejladserne. Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal. Aftensejlads-banen, (se banekort et andet sted i bladet). Lørdag den 8. maj og lørdag den 25. september, sejles der en distance-sejlads. (Se distancebane et andet sted i bladet) Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00. Afslutning med præmieuddeling sker mandag den 27. september kl. 19:30 i Egely. Deltagergebyr for alle sejladser er kun 150,- kr, og skal være overført til Svendborg Sparekasse regnr kontonr senest den 30. april. Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten. For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr. Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor havnehuset. SEJLADSDATOER. Forår...: 8/5-10/5-17/5-31/5-7/6-14/6-21/6-28/6 Sommerferie i juli. Efterår.: 9/8-16/8-23/8-30/8-6/9-13/9-20/9-25/9 16 sejladser, hvoraf 2 ikke medregnes. D.v.s. under 10,- kr. pr. sejlads. Distancesejlads den 8/5 og den 25/9. (Se distancebane et andet sted i bladet) AFTENSEJLADS-BANEN. Mærkerne fremgår af søkortudsnittet andet sted i bladet. Mærke 1 - udlagt mellem Fredskov og Revet. ( Ø N) Mærke 2 - Revbøjen (sydmærke). Mærke 3 - Stenodden (østmærke). Mærke 4 - udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). ( Ø N) Det grønne mærke ved Grønneodde Ud: skal altid holdes om bagbord. Hjem: skal altid holdes om styrbord.

29 29 Østmærket på Middelgrund Ud: hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord. hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord. Hjem: hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord. hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord. DOMMERSTADE: Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start vil banen blive angivet med tallene , således at mærkerne rundes i samme rækkefølge som tallene er anbragt - regnet fra oven og ned. START- OG MÅLLINIE: Mellem dampskibsbroen og udlagt mærke. I særlige tilfælde kan måltagning finde sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag S sættes. STARTERNE: 1. start kl , 2. start kl , 3. start kl , o.s.v. Fra 1. september går 1. start kl , 2. start kl , 3. start kl , o.s.v. STARTPROCEDURE: Banesignal ( rød / grøn flag) sættes inden startproceduren går i gang. Kl lydsignal og talstander 1 ( en) sættes Kl lydsignal og signalflag P sættes Kl lydsignal og signalflag P nedtages Kl Start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes Kl lydsignal og signalflag P sættes Kl lydsignal og signalflag P nedtages Kl Start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes o. s. v. BEMÆRK ENDVIDERE: Fra 5 minutter før 1. Start og til sidste start er afsluttet må startlinien ikke passeres fra banesiden. Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden. Dette gælder ikke ved omstart i forbindelse med for tidlig start. Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både. FOR TIDLIG START: Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende båd(e) skal omstarte. Undlades omstart tillægges 10 min. sejltid.

Thurø Sejlklub Hyæneræs 29. august 2015 Sejladsbestemmelser

Thurø Sejlklub Hyæneræs 29. august 2015 Sejladsbestemmelser Thurø Sejlklub Hyæneræs 29. august 2015 Sejladsbestemmelser Regler: Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 2013-2016. Stævneleder: Præmietid: Opslagstavle: Skippermøde: Deltagere: Banerne: Banebeskrivelse:

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2009. Arbejdet med de nye broer tager form

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2009. Arbejdet med de nye broer tager form Thurø Sejlklub 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2009 Arbejdet med de nye broer tager form 2 Thurø Sejlklub Bowlingaftenen blev igen i år en succes. Der var mødt mange op til nogle hyggelige timer og

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2008. Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2008. Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK 1 Nr. 2 marts/april 2008 Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK 2 v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Bulb til Granada 31 Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning af containere Mangler

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. September/ oktober 2010. Drama på Ø-havet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. September/ oktober 2010. Drama på Ø-havet rundt 1 Thurø Sejlklub Nr. September/ oktober 2010 Drama på Ø-havet rundt 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/februar 2009. Både på land

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/februar 2009. Både på land Thurø Sejlklub 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/februar 2009 Både på land 2 Thurø Sejlklub Den store årlige bowlingkonkurrence afholdes Torsdag d. 12 februar Kl. 18:00 i Bowl `n`fun Nyborgvej 4 her i staden.

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2012. Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2012. Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2012 Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84

Læs mere

Husk Standerhejsning på Troense havn den klokken 14.

Husk Standerhejsning på Troense havn den klokken 14. Messen, 1, 2012 Husk Standerhejsning på Troense havn den 28.4. klokken 14. Sikre forårstegn: Nogle både er allerede i vandet og havnefogeden varmer op til den nye sæson! Nyt fra formanden Af Lars Hansen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 5 September/oktober 2008. Hygge i Gambøt efter en våd Øhavet Rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 5 September/oktober 2008. Hygge i Gambøt efter en våd Øhavet Rundt 1 Nr. 5 September/oktober 2008 Hygge i Gambøt efter en våd Øhavet Rundt 2 Hej Optimistforældre, Ungdomssejlere, Pigesejlere, Broliggere, seniorer og alle andre i TSK! Så afslutter vi sommerens aktiviteter

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt 1 Nr. 6 november/december 2007 Øhavet rundt 2 Afriggerfest En forrygende afriggerfest, et virkelig fint arrangement. Maden var god, stemningen i top. Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg 3 Tlf. 6220

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015

SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015 SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015 SSS Mandagskapsejlads regler Nedenstående beskriver de regler der sejles efter ved SSS mandagskapsejladser. Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014 Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014 Dato: Lørdag den 20. september 2013 Skippermøde: I Jyllinge klubhus kl. 8.00 (Hvor der vil være en lille en, så husk gasterne). Løb: Bådene deles ind i løb

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser Tune-Up Cup 22. maj 2016 Sejladsbestemmelser Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder Tilladelse til

Læs mere

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser Home Cup Søndag d. 3. september 2017 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 4 juli/august 2008. Hyænevinderne på vej i mål

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 4 juli/august 2008. Hyænevinderne på vej i mål 1 Nr. 4 juli/august 2008 Hyænevinderne på vej i mål 2 Til Farvandsvæsenet erfarer at den nedenfor viste afmærkning, isoleret faremærke, Slotshage, Tåsinge NE, er forsvundet, meddelelsen er bragt i Efterretninger

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 3 maj/juni 2007. Standerhejsning

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 3 maj/juni 2007. Standerhejsning 1 Nr. 3 maj/juni 2007 Standerhejsning 2 3 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 62 20 56 53 tsk@mail.dk www.thuroesejlklub.dk Bestyrelse Formand Bjarne Skov Abildgårdsvej 21 bs@toyota-svendborg.dk

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure.

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure. SSS Mandags kapsejlads regler Gældende fra mandag 2. maj 2016 Fast overdommer Vi har fået fast afløser til dommerbåden StorSpræl, og han vil hver mandag gå ud før start med dommerbåden og blive ude og

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser Home Cup 4. september 2016 Sejladsbestemmelser 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Regler for Kapsejlads

Regler for Kapsejlads Regler for Kapsejlads og afvikling af MeginBowlen Indledning Nærværende skriv er Meginclub Danmarks beskrivelse af de praktiske del omkring afvikling af foreningens årlige kapsejllads. Skrivelsen er delt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Nr. 1 januar/februar 2007 Godt nytår 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.thuroesejlklub.dk Bestyrelse Søndervej Peter hubner@hotmail.com Ege-

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Generalforsamlingen 2011 Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Regel gennemgang ved Jon Andersen Der blev gennemgået kapsejladsregler hvor mange fik genopfrisket situationer fra det virkelige liv

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Bestemmelser: Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2013-2016 Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, samt disse sejladsbestemmelser. Præmietidsberegning:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Regler for Kapsejlads

Regler for Kapsejlads Regler for Kapsejlads og afvikling af Megin bowlen Indledning Nærværende skriv er Meginclub Danmarks beskrivelse af de praktiske del omrking afvikling af foreningens årlige kapsejllads. Skrivelsen er delt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Taarbæk Sejlklub Aftenmatch 2015. Taarbæk Sejlklub Indbyder hermed til Aftenmatch Sæsonen 2015

Taarbæk Sejlklub Aftenmatch 2015. Taarbæk Sejlklub Indbyder hermed til Aftenmatch Sæsonen 2015 Taarbæk Sejlklub Aftenmatch 2015 Taarbæk Sejlklub Indbyder hermed til Aftenmatch Sæsonen 2015 1 Taarbæk Sejlklub har hermed fornøjelsen at indbyde til aftenmatcher i sæsonen 2015 på følgende dage: Dato

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vi glæder os meget til at se jer i uge 42

Vi glæder os meget til at se jer i uge 42 3 dage i efterårs ferien (uge 42) mandag - onsdag afholder vi Basanta sport, Basanta sport er 3 dage med sjov og lidt anderledes motion. Vi laver sund og lækker mad og vi vil have forskellige boder. De

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2011. Godt nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2011. Godt nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2011 Godt nytår 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger Solar Anlæg.

Læs mere