58. årgang Nr. 3 April, maj Forældre/barn-holdet. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "58. årgang Nr. 3 April, maj 2015. Forældre/barn-holdet. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis"

Transkript

1 58. årgang Nr. 3 April, maj 2015 Forældre/barn-holdet Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

2 2

3 MINDEORD Tidligere sekretær og næstformand i Tarup-Paarup Idrætsforening Keld Nordland, Odense 89 år. Det er med stor sorg, at vi har fået meddelelse om Keld Nordlands bortgang den 24. april Hermed har Tarup-Paarup Idrætsforening mistet en af sine store personligheder. Keld Nordland har været særdeles aktiv på ledersiden. Han deltog således i bestyrelsesarbejdet i Paarup Gymnastikforening i perioden Han var kasserer i Tarup-Paarup Idrætsforening i perioden I perioden var han formand for Tarup-Paarup Idrætsforenings håndboldafdeling. I 1981 blev Keld valgt til sekretær og næstformand for hele idrætsforeningen. Et job han bestred med stor dygtighed indtil Ud over at være en dygtig leder, så var Keld Nordland en af foregangsmændene, da man besluttede at opføre Paarup-Hallen. I 1983 blev Keld Nordland tildelt den højeste udmærkelse i idrætsforeningen, idet han blev udnævnt til æresmedlem. Ved Keld Nordlands bortgang har foreningen mistet et utroligt varmt og engageret menneske, og vi er mange, for hvem det vil være et enormt savn ikke længere at have Keld iblandt os. Æret være Kelds minde Steen Wandrup Jørgensen 3

4 4

5 Beretning for 2014 På sidste års generalforsamling meddelte jeg, at det at drive en idrætsforening i dagens Danmark ingen lunde er blevet lettere tværtimod. Undersøgelser som DGI har foretaget, viser, at indførelsen af den udvidede skoledag bevirker, at flere børn og unge ikke orker at skulle til træning efter en lang skoledag. Dette sammenholdt med, at flere og flere dyrker motion udenfor idrætsforeningerne i form af løb, cykling og fittness, bevirker at endnu flere vælger idrætsforeningerne fra. For at imødegå dette, har vi i TPI valgt at indgå i en dialog med Paarup Skole om et fremtidigt samarbejde. Et samarbejde, der på sigt gerne skulle resultere i endnu flere medlemmer. Vi vil drøfte ideer og muligheder for et frugtbart samarbejde, og det bliver utrolig spændende om skolen og idrætsforeningen på den måde, kan få gavn af hinanden. Modsat mange andre foreninger kan vi i TPI glæde os over igen at kunne præstere en forøgelse af medlemsskaren i forhold til Medlemsfremgangen har især været markant fodboldafdelingen. Her har man oplevet en stigning på ca. 24 % i 2014, men også håndboldafdelingen har oplevet en stor fremgang. Fremgangen har været på ca. 18 %. Desværre har gymnastikafdelingen og badmintonafdelingen oplevet en nedgang på ca %. Nedgangen i gymnastikafdelingen skyldes bl.a. de mange gymnastikhold som fittness-centrene reklamerer med. I foreningen foregår der til stadighed en evaluering af vore idrætsfaciliteter, og vi må med den stadige medlemstilgang konstatere, at vi ikke er i stand til at tilbyde de nødvendige rammer, der skal gøre træningen optimal for vore medlemmer. Vi har i foreningen tre store ønsker til faciliteter, som vil kunne gøre betingelserne optimale. For at imødekomme kravet om yderligere træningsmuligheder indendørs, er det et stort ønske, at der opføres endnu en træningshal. Flere af vore afdelinger er nødsaget til at leje sig ind i gymnastiksale og andre idrætshaller i byen for at kunne tilbyde træning mere end én gang om ugen. En yderligere 5

6 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads Middelfartvej 84 Bolbro 5200 Odense V Tlf Mobil Det er os med de billige blækpatroner - prøv os "Spar penge - tjen penge!" Tjen penge til din klub!" Prinstation Bolbro tilbyder en række tjenesteydelser indenfor genopfyldning af blækpatroner, samt toner til laserprintere, salg af forbrugsvarer og god servicering omkring hjemmets og kontorets printere! Printstation Bolbro yder rabat på genopfyldning af blækpatroner til printere og toner til laserprintere, klubbens medlemmer får 15% af den i forvejen lave pris og 10% overføres ubeskåret til klubben. Altså: Alt i alt en rabat på 25% Duggede termoruder? Tilbud gives på udskiftning af punkterede termoruder evt. til lav-energi termoruder. (GRATIS OPMÅLING) Døgnservice Alt glarmesterarbejde udføres Kontakt den faguddannede glarmester Støt vore annoncører - de støtter os! Erik Vester privat:

7 træningshal vil kunne afhjælpe dette problem, samtidig med, at andre foreninger kan få gavn af de frigivne timer andre steder i byen. Herudover vil en samling af alle vore afdelinger omkring Paarup-Hallen være med til at styrke det sociale sammenhold i foreningen. Et andet stort ønske er etablering af flere omklædnings- og mødefaciliteter. Fodboldafdelingen gennemgår i disse år en kolossal udvikling, ikke mindst på pigesiden. Vi råder i dag over 6 omklædningsrum til fodboldspillere. For at dække det nuværende behov vil det være optimalt med det dobbelte antal. Udover flere omklædningsfaciliteter mangler vi kontor- og mødefaciliteter samt genoptrænings- rum. Sådanne faciliteter vil med fordel kunne indgå i bygningen af en hal 3. Paarup-Hallen benyttes af mange organisationer/foreninger til større arrangementer. Det betyder, at vi meget ofte er i bekneb for yderligere parkeringsfaciliteter. De nuværende faciliteter er langtfra tilstrækkelige, hvilket betyder, at vi ofte blokerer trafikken på Paarupvej. Hvis tilkørselsforholdene forbedres, vil vi med fordel kunne anvende den lille grusbane til dette formål. I Odense Kommune undersøger man i øjeblikket denne mulighed. I 2014 har Odense Kommune færdiggjort de sidste store idrætsprojekter i kommunen. Det drejer sig om Thorvald Ellgaard Arena og tennishallerne ved Marienlystcentret. Herefter kan vi håbe på, at der indenfor overskuelig fremtid bliver penge til igangsætning af nye projekter, gerne til fordel for TPI. Paarup Skole har fået en ny skoleleder. Samarbejdet med hende tegner til at blive særdeles frugtbart. Idrætsforeningen har længe haft et ønske om at kunne tilbyde væsentlig bedre internetforbindelser i hallerne, men alene har vi ikke kunne magte denne opgave økonomisk. Da skolen havde et ønske om at kunne afholde terminsprøver og eksamener i hallerne var det nærliggende om vi i fællesskab kunne løse denne opgave. Det har resulteret i, at vi i disse dage er i fuld gang med at etablere Wii-Fii i begge haller, således at dette er klar til terminsprøverne i begyndelsen af maj måned. I disse digitale tider har hallerne fået deres egen hjemmeside. Det skyldes, at 7

8 AffaldsCONtainere Levering af grus og sten Sættevogne/Trækkere/trailere Nedbyggede udtrækstrailere Kranvogne indtil 115 TM flytte- og bjergningsopgaver SIKKERHEDSMAKULERING Tlf Støt vore annoncører - de støtter os! Murermester Peter Atke Alt murerarbejde udføres - fast tilbud... Ågade Odense N Tlf Mobil Støt vore annoncører - de støtter os 8

9 alle fra 1. august 2015 skal til at booke timer i hallerne digitalt. Det betyder, at afdelingerne og andre ikke længere kan booke timer hos Odense Kommune i vore haller. Det skal foregå digitalt. Selvstyret med Paarup-Hallen lever fortsat til fulde op til vore forventninger. Selvstyret har siden etableringen i 1993 bevirket, at vi har været i stand til at gennemføre en tiltrængt renovering af Paarup-hallen og de omkringliggende faciliteter. I 2014 har vi færdiggjort en renovering af cafeteriet og forgangen. Vi har opsat nye troltek-lofter til forbedring af argustikken. Udover at passe alle vore lokalefaciliteter, bruger vore folk utrolig mange kræfter på at holde udendørsarealerne. Det er en opgave, som er meget omfattende, men også spændende. Det er længe siden, at vi har haft så velplejede fodboldbaner som tilfældet er på nuværende tidspunkt. Som jeg har sagt ved tidligere lejligheder, så er Selvstyret på mange måder utrolig tidskrævende, men det har givet os unikke muligheder for at drive en velfungerende idrætsforening. Uden selvstyret ville vi med garanti ikke kunne løfte omtalte opgaver. Der ville simpelthen ikke kunne rejses penge til sådanne formål. Annekshallen er kommet ud af 2014 med et pænt overskud, der er resultatet af en god og stabil udlejning. Driften går som forventet, og vi kan konstatere, at der heller ikke i 2014 har været større vedligeholdelsesopgaver. Den gode økonomi har betydet, at vi også i 2015, vil kunne tilbagebetale afdelingerne det tillæg vi påfører udlejningsfakturaerne ud over den egentlige leje. TPI-Nyt er i 2014 udkommet 6 gange. Distributionen af bladet via mail ser ud til at fungere efter hensigten. I løbet af det kommende år skal hovedbestyrelsen tage stilling til om bladet fortsat skal produceres. Efter at vi har fået hjemmesiden, er stoffet til bladet blevet mindre og mindre. Hvis den udvikling fortsætter, vil vi ikke længere kunne tiltrække annoncører, og så vil bladet stille og roligt blive afviklet. 9

10 10

11 Jeg synes selv, at det er en kedelig udvikling. Jeg er af den opfattelse, at en forening af vores størrelse fortsat bør have et foreningsblad. Loppemarkedet i 2014 var igen en god indtægtskilde, idet vi kunne konstatere en lille nedgang i indtjeningen i forhold til Loppemarkedet er stadigvæk en fin indtægtskilde, men også et arrangement, der spiller en stor social rolle. Det er et arrangement, hvor vi har lejlighed til at være sammen med andre medlemmer på tværs af afdelingerne, og hvor vi har et fælles mål, at skaffe penge til fornyelser i de enkelte afdelinger. Det var en dejlig dag. Sportsligt har 2014 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte afdelinger. Det er således blevet til adskillige mesterskaber og oprykninger. Resultaterne er selvfølgelig vigtige, men nok så vigtigt er det, at det sociale sammenhold i afdelingerne fungerer og stadig udbygges. I vores forening skal der være plads til alle, og alle skal føle, at de er en del af foreningen. Jeg kan ikke lade være med at være imponeret af det store arbejde, der lægges i vore ungdomsafdelinger. Det er en fornøjelse at se, hvordan trænere, instruktører og ledere arbejder seriøst med de unge. Resultatet heraf afspejler sig i en masse børn og unge, der udstråler gejst og glæde, når de er i foreningen, og som til kamp individuelt eller som hold opnår mange fine resultater. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i hovedbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i Tak til alle, som har ydet en indsats for vores forening. Tak til vore annoncører, sponsorer, Odense Kommune og andre, der har støttet vores forening økonomisk eller på anden måde. Steen Wandrup Jørgensen Hovedformand 11

12 MALERMESTER Arne Rosenløv Laursen TLF BILTLF PAULICK COIFFURE SMART HÅR - for ham og hende Spangsvej 51, 5210 Odense NV Lukket mandag M.G. REVISION ApS Charlotte Schmidt Registreret Revisor F.R.R Den lokale revisor Odense Nord Afdeling Næsbyhovedvej Odense N Telefon x46 Logo_ann_Odense.indd 1 15/01/

13 Planer for det kommende år 2015 Vi går et spændende år i møde. Som nævnt i formandsberetningen er det lykkedes at indgå en aftale med Paarup Skole om etablering af Wii-Fii i hallerne. Et arbejde som forventes færdigt i begyndelsen af maj måned. Herudover er det lykkedes for håndboldafdelingen at tilvejebringe midler til endnu en strandhåndboldbane. Banen forventes påbegyndt i midten af maj måned, således at den kan tages i brug i slutningen af måneden. I selvstyret er det lykkedes at få en aftale igennem med Odense Kommune om en gradvis udskiftning af trådhegnet omkring vore fodboldbaner på den anden side af åen. Mange af de nuværende stolper er ved at gå i forrådnelse. Foreløbig er det lykkedes at skaffe kr til projektet. Herudover arbejder vi på en udskiftning af indgangspartiet til Paarup-Hallen. Her er det meningen, at de nuværende døre skal skiftes ud med et automatisk aluminiumsparti. Indgangspartierne til fodboldafdelingens udendørs omklædningsrum skal ligeledes udskiftes i årets løb. Det er ligeledes planen, at fodboldafdelingens rum samt bestyrelseslokalet skal renoveres. Planen er, at væggene skal vandskures. Det samme gælder i øvrigt væggene i den lille mellemgang. Som omtalt i min beretning har vi ønsker om en hal III samt yderligere omklædnings- og mødefaciliteter. Vi er i hovedbestyrelsen i gang med at udarbejde en behovsanalyse. Når den foreligger, vil vi tage kontakt til kommunen og orientere om vore planer. Med hensyn til parkeringsfaciliteterne, så venter vi på en tilbagemelding fra kommunen, således at vi kan få taget hul på den opgave. Vi har for ikke ret længe siden afholdt det 30. loppemarked i Paarup-Hallerne. Det var som sædvanlig en travl dag. Omsætningen blev små kroner større end året før. Det er ligeledes vores plan at fortsætte vores juletræsarrangement, idet der 13

14 stadig er stor interesse for dette arrangement. Således var der i deltagere. Det sidste nye tiltag er et møde med nogle frivillige, der kunne tænke sig at starte en løbeafdeling i vores forening. Jeg håber virkelig, at dette medfører noget positivt, da en løbeafdeling i mange år har været et stort ønske. TPI har en unik placering i et område med gode løbemuligheder. Herudover vil der opstå mange andre opgaver hen ad vejen. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få dem løst, når blot vi alle går til arbejdet i den sædvanlige positive TPI-ånd. Steen W. Jørgensen Hovedformand Tpi s hovedgeneralforsamling den 28. april 2015 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår 4. Indkomne forslag 5. Budget og plan for det kommende år 6. Valg til bestyrelse og revision 7. Eventuelt Hovedformand Steen Jørgensen byder velkommen til de 28 fremmødte til hovedgeneralforsamlingen. Foreningen har for kort tid siden mistet et mangeårigt medlem. Æresmedlem Keld Nordland gik bort den 24. april Generalforsamlingen startede med at mindes Keld Nordland 1. Valg af dirigent Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent. 14

15 2. Beretning for det forløbne år Steen W. Jørgensen aflægger beretning for Beretningen er, i sin helhed, trykt i maj/juninummeret af TPI-Nyt. Beretningen blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab Kenneth Broe fremlagde foreningens regnskaber. Leg & Bevægelse Underskud på -356 kr. Loppemarked Overskud på kr. TPI-Nyt Overskud på kr. Hovedafdelingen Overskud på kr. Forsamlingen havde ingen spørgsmål. Regnskaberne blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Under dette punkt blev der uddelt pokaler. TPI s Ungdomspokal blev uddelt til Camilla Louise Larsen fra Gymnastikafdelingen. Albanipokalen blev uddelt til Lone Vandborg Pedersen fra Gymnastikafdelingen. Uddrag af motivationerne samt billeder er vist i TPI-NYT maj/juni nummeret samt på vores hjemmeside 5. Budget og plan for det kommende år Kenneth Broe fremlagde budget for TPI-Nyt samt hovedafdelingen for Steen W. Jørgensen fremlagde planerne for det kommende år. Planer er trykt i maj/juni nummeret af TPI-Nyt. 6. Valg til bestyrelse og revision: Valg af hovedsekretær: Bente Pedersen blev genvalgt Valg af hovedkasserer: Kenneth Broe blev genvalgt Valg af bestyrelsessuppleant: Jørgen Dreyer blev valgt Valg af revisor: Mogens Guldmann blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Poul Guldbrandt Jensen blev valgt 7. Eventuelt: Der er ingen af de fremmødte, der har noget til dette punkt. 15

16 Generalforsamlingen slutter med en tak til dirigenten Per Rønn og der udbringes et længe leve for TPI. Referent Bente Pedersen Albanipokalen 2015 Albani pokalen blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Lone Vandborg Pedersen fra gymnastikafdelingen. I indstillingen hedder det bl.a.: Lone kom ind i TPI gymnastikafdelingen via sine tre døtre, der stadig er aktive som instruktører og hjælpeinstruktører. Lone fik "blod på tanden" og lyst til at blive både instruktør og bestyrelsesmedlem. På instruktørsiden har Lone kastet sin kærlighed på vores små "Svingpiger". Ud over at skabe gode og trygge rammer for gymnasterne, hygger Lone om de ventende forældre i omklædningsrummet med levende lys i lanterner og godter. Dette overskud til både gymnaster og forældre har bevirket, at Svingpigerne er et af de mest populære hold i foreningen med en lang venteliste! 16

17 I bestyrelsen har Lone gennem en årrække været en stor arbejdskraft som næstformand/sekretær, et stykke arbejde hun yder med stort engagement og præcision. Lone har været idémanden bag et årshjul, der har sat Gymnastikafdelingens arbejdsopgaver i system samt etableringen af Team Frivillig. Lone er nu i gang med at arrangere DM i Grand Prix-gymnastik for nu 2. år i træk. Lone; du har fortjent denne ære for det kæmpe stykke arbejde, du lægger i gymnastikafdelingen. Vi håber du vil fortsætte i mange år endnu - vi kan nemlig ikke undvære dig! TPI's ungdomspokal 2015 TPI's ungdomspokal blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Camilla Louise Larsen fra gymnastikafdelingen. I indstillingen hedder det bl.a.: Camilla har dyrket Gymnastik i TPI siden 1995, hvor hun startede på det hold, der dengang hed "Gymna-Hopsa. I 1998 begyndte hun til Grand Prixgymnastik hos Tove Langkilde og siden har hendes hjerte banket for denne gymnastikgren som hun selv har dyrket indtil

18 Camilla har været instruktør siden 2005 og efter 2012 udelukkende på Grand-Prix-holdene. Hun er særdeles vellidt af alle. Hun er også uddannet dommer indenfor Grand Prix-gymnastikken, her repræsenterer hun også TPI på fornemmeste vis. Camilla udviser et kæmpe engagement og både gymnastikken og TPI har en stor plads i hendes hjerte. Camilla var i 2013 idémanden bag afholdelsen af en sommer-gymnastikskole for piger, hvor der deltog ikke mindre end 42 piger. En stor succes der blev gentaget i 2014 med 56 piger. I 2015 bliver der atter afholdt gymnastikskole og det er både bestyrelsen, gymnaster og forældre meget glade for. En opgave har du taget fuldstændigt til dig og med dit store engagement og din passion for gymnastikken, håber vi, at det endnu engang bliver en stor succes. Camilla; du fortjener denne ære og vi er meget heldige i gymnastikafdelingen, at du er en del af os - og det håber vi naturligvis, du fortsætter med at være! Du er en ægte TPI er! Loppemarked 2015 Søndag den 12. april 2015 blev der for 30. gang afholdt loppemarked i Paarup-hallerne. Det var en rigtig hektisk weekend. Heldigvis har foreningen en masse frivillige hjælpere. I år kom der også frivillige forældre til og nogle unge hjælpere. Det er rigtig dejligt, da loppemarkedet jo netop afholdes for at samle penge ind til fordel for foreningens brugere. Traditionen tro havde vi modtaget en masse effekter fra lokalsamfundet. Søndag startede loppemarkedet med morgenkaffe til alle frivillige. Kl. 10 slog vi dørene op for vores købelystne gæster. Der var i løbet af sønda- 18

19 gen stor aktivitet i begge haller med et imponerende besøgstal på 801. Dagens omsætning blev ca kr. Selvom der er en del udgifter forbundet med afholdelse af loppemarkedet vil der blive et pænt overskud til foreningen. Vi vil gerne sige mange tak til alle frivillige hjælpere for en stor indsats. TOMBOLA 2015 Gæsterne ved vores årlige loppemarked kunne igen i år besøge tombolaen, der vrimlede med flotte og fine præmier. Vi er taknemlige for, at der er så mange sponsorer, der ønsker at støtte foreningen med gaver til tombolaen: Sædvanen tro var der i forbindelse med loppemarkedet en flot tombola. Det er igen i år lykkedes at finde en masse gode sponsorer, der gør, at vores tombola er attraktiv. Der skal lyde en stor tak til: Centerkontoret, Tarup Centret. Centerpubben, Tarup Centret. Løvbjerg, Tarup Centret. Apoteket, Tarup Centret. Anna Petra, Tarup Centret. Profil Optik, Tarup Centret. Danske Bank, Tarup Centret. Intersport, Tarup Centret. Tops, Tarup Centret. Skoringen, Tarup Centret. Harlem For Men, Tarup Centret. Bog & Idé, Tarup Centret. Synoptik, Tarup Centret. Fætter BR, Tarup Centret. Lilli, Tarup Centret. Name It, Tarup Centret. Amour Blomster, Tarup Centret. Spisehuset, Tarup Centret. Centerkiosken, Tarup Centret. TC Gulve, Rismarksvej. Rema1000, Rugårdsvej. McGallister By Hair, Rugårdsvej. Thranes Røgeost Sydbank, Rugårdsvej. Arbejdernes Landsbank, Rismarksvej. Bjerg Iversen, Tarupvej. Orloff Jobtøj, Tarupvej. Eurospar, Rugårdsvej Julia, Rugårdsvej. Totalbanken, Rugårdsvej. Preben Din TøjMand, Tarup Centret Pizza King, Rugårdsvej. Pizza Pinnochio, Rugårdsvej Pårup Hallens Cafeteria VIP Coiffure, Rugårdsvej. Kornbageren, Kornvej. Pårup Grillen, Pårupvej. Krogs Blomster, Rugårdsvej. Trend Of Hair, Tarup Centeret. Paulick Coiffure, Spangsvej. Frisør Dorthe Mørch. Purple, Tarup Centret. Vero Moda, Tarup Centret. Jette s Klip, Paarupvej. 19

20 Matas, Tarup Centret. CykelXperten, Rugårdsvej. Tiger, Tarup Centret. Blomsterhøjen, Risvangen. Harlem 4 Tweens, Tarup Centret. Fiskehandler Hilbert Christiansen, Tarup Centret. Her til sidst en kæmpe tak til Erling Pedersen for hans utrættelige indsats med indsamling af præmier, stort tak til Brian og Annette for jeres formidable hjælp både lørdag og søndag samt tak til Anne og Louise for jeres store indsats i tombolaen. Uden jeres alles hjælp ingen tombola! 20

21 Nummer 1 TPI ligger nummer 1 i Albaniserien for Herre. Et stærkt forår har budt på 7 sejre og 2 uafgjorte kampe. De resterende 6 kampe vil afgøre om det bliver til oprykning til Danmarkserien. Alle kampene er vigtige, men især kampen mod rækkens nummer 2 B1913 bliver spændende. Der findes 100 ekstra parkeringspladser lige rundt om hjørnet ved stenmelsbanen/tennisanlæget. Kør ind af Vintermosevej, så kommer parkeringen på højre hånd. Parkeringen ligger kun 2 minutters gang fra hallen. Kampen spilles lørdag den 30. maj kl på Campus Road. Ekstra parkeringspladser Ofte er alle parkeringspladser ved hallen optaget. 21

22 Afslutning med forældre/barn-holdet! Tirsdag d. 28/4 blev annekshallen for en stund forvandlet til et inferno af scootere, løbecykler og andre køretøjer for de mindste. Der blev holdt afslutning for foreningens store forældre/barn-hold, og i dagens anledning skulle der prøves noget nyt! Efter den aktive del, blev der hygget med lidt guf til ganen og da det var sidste gang, blev vores farvelsang sunget ekstra højt! Hallen blev delt i 2 en halvdel med redskaber til at boltre sig på og den anden halvdel med en bane til køretøjerne. Det var en succes for alle og sjovt at se, hvad vi også kan finde på at lave på forældre/barn-holdet. Tak for endnu en dejlig sæson med forældre/barn-holdet, vi glæder os til at starte op igen til september. Sommerhilsener fra Maria, Louise, Trine og Mette 22

23 Gymnastikskole i TPI For 3. år i træk afholder Gymnastikafdelingen i TPI Gymnastikskole i uge 31 (ons-fre). Da vores styrke i TPI ligger indenfor Grand Prix-gymnastikken, vil skolen tage udgangspunkt i dette, men der skal også laves en masse andet gymnastik og også helt andre aktiviteter. Skolen henvender sig til piger i alderen 5-15 år og foregår i og omkring Paaruphallerne fra kl alle de tre dage. Instruktører på skolen er primært kendte instruktører fra gymnastikafdelingen i TPI, men der vil også komme gæsteinstruktører. Læs meget mere om vores Gymnastikskole bl.a. hvordan man tilmel- 23

24 der sig på vores hjemmeside eller skriv en mail til skoleleder Camilla Larsen på hvis I har et spørgsmål. Håber vi ses til tre megafede dage fyldt med gymnastik Sommerhilsener fra Gymnastikskole-teamet Programmet lægges på hjemmesiden samt husstandsomdeles primo/ medio august. Vi glæder os til, ovenpå sommeren, igen at starte alle vores hold op i sale og haller. Vel mødt til september! PBV, Mette Find Andersen God sommer! Alle gymnaster og instruktører samt deres familier ønskes en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig og varm sommer. I Gymnastikafdelingen arbejdes der i øjeblikket på at færdiggøre programmet for næste sæson, der som vanligt har opstart den første uge i september. Agenda til ordinær generalforsamling i håndboldafdelingen Onsdag den 8. april kl i Paarup-hallen. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. 24

25 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og plan for det kommende år. 6. Valg til bestyrelse og revision. 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Thomas Olsen i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen. På valg er: Ungdom - Mathias Rettig (for en to årig periode) Materialeansvarlig Ane Sandal (for en to årig periode) Sekretær - Lone Phillip Saysette (for en to årig periode) Suppleant Carsten Simonsen (vælges for et år ad gangen) Kasser Charlotte Schmidt (for en to årig periode) Revisorsuppleant Thomas Jørgensen (vælges for et år ad gangen) Referat fra ordinær generalforsamling i håndboldafdelingen Ad.1. Stig Spangsberg blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Ad.2. Formand Thomas Olsen aflagde beretning om det overordnede i klubben,blandt andet tilgangenaf sponsorer. Ungdomsformand Mathias Rettig fortalte om hvad der er sket i det forgangne år på ungdomsiden, og der blev også fortalt om hvad der er sket i det forgangne år på seniorsiden, hvor især 3.div. Damer har været en stor succes, men hele seniorafdelingen har været en succes i denne sæson. Alt blev taget til efterretning og godkendt. Ad.3. Kasser Charlotte Schmidt gennemgik hovedtallene for regnskabet som blev enstemmigt godkendt, uden spørgsmål eller kommentarer. Ad.4. Ingen indkomne forslag. Ad.5. Formanden Thomas Olsen fortæller om de overordnede planer der er for det kommende år. Bl.a. er der lavet aftale med Tietgen Skolen, om at der et par weekender hvor kampe kan spilles dér, for at der er haltid nok. En anden udfordring er at der mangler styrketræningsfaciliteter, så spillerne ikke skal i fitness centre, og det projekt er nu i fuld gang. Der er også en ny strandhåndboldbane på vej, ved siden af den eksisterende. Der søges også endnu engang om tilladelse til at bygge en hal 3, der 25

26 regnes lige nu på haltid, og så skal der søges fonde mv., så håbet er at der er en hal 3 om ca 3 år. Antallet af parkerings pladser øges også. Forældreforeningen er kommet rigtig godt i gang. Det har vist sig, at det er nødvendigt at øge informationerne mellem bestyrelsen og forældreforeningen, det påtænkes derfor at få formanden ind i bestyrelsen. Ungdomsformand Mathias Rettig oplyser at holdsamarbejdet mellem TPI og Stjernen er i enighed, stoppet med udgangen af sæson 2014/2015. Vejen turen fastholdes. Målet for kommende sæson er stabilitet og højt humør. Seniorformand Tommy Simonsen oplyser at målene lidt blev sat for nogle år siden, bl.a. i forhold til divisions damerne. Med den målsætning der tidligere blev sat har det været muligt at forlænge med Thomas Reeh (2 år) og Morten Bøjden (1 år). Samtidig har Helle Sørensen og Micky Aaskov. Der er endnu ikke sat navn på træner til serie 1. På herresiden fortsætter Carsten Simonsen og Flemming Crone Rasmussen hertil kommer Mathias Guldmann. Ad.6. Valg Ungdom - Mathias Rettig (for en to årig periode) Materialeansvarlig Ane Sandal (for en to årig periode) Sekretær - Lone Phillip Saysette (for en to årig periode) Suppleant Carsten Simonsen (vælges for et år ad gangen) Kasser Charlotte Schmidt (for en to årig periode) Revisorsuppleant Thomas Jørgensen (vælges for et år ad gangen) Alle blev enstemmigt genvalgt. Samtidig udvides bestyrelsen med Helle Madsen fra forældreudvalget. Ad.7. Evt. -Der forespørges hvorfor OK er valgt, når der ikke ligger en OKtank i området. Men der er ikke andre stationer der giver lignende tilskud til sportsklubber. -Der spørges også til web reklamer, og det skal måske overvejes. -Der var ros til bestyrelsen for, at gøre det attraktivt for de unge at komme til håndbold. Dirigenten takkede for god ro og orden. Peter Rask fortsætter ligeledes. Holdsamarbejdet med Korup stoppede ved sæson afslutningen. 26

27 Motionsafdelingen afholdt generalforsamling mandag den 16 marst Der blev enstemmigt valgt et nyt bestyrelsmedlem Niels Bjørn, bestyrelsen glæder sig til et fremtidig samarbejde med ham. Niels har i forvejen overtaget redigering af vores hjemmeside. Efter mødet var der hyggelig samvær, hvor der blev serveret fransbrød m. pålæg og kaffe/te. Motionsafdelingen Bestyrelsen Motionsafdelingen holder åbnet hus MANDAG DEN 18 MAJ 2015 KL VED TIPUS Med fremvisning af PETANQUE, og som noget NYT vil vi starte op med DARTSPIL. Alle er velkommen til at komme og kigge på eller spille med. Motionsafdelingen Bstyrelsen I skrivende stund er vi i fuld sving med at gøre baner klar, og når bladet udkommer, er vi igang med at spille, så orienter jer på klubbens hjemmeside <http:// tennis - mht udendørssæsonen og de sidste nyheder. TPI-nyt postomdeles ikke mere og udkommer nu "kun" 6 gange årligt i form af et link på hjemmesiden. Der trykkes stadig et lille oplag. Jeg sørger for, at der lægges et par eksemplarer i begge klubhuse. Indendørs kunne vi tage et helt nyt Tenniscenter med 6 baner i brug i Marienlyst. Over 50 medlemmer har spillet der i vinter, og tilbagemeldingerne er meget positive. Forholdene er optimale. Så nu kan vi tilbyde helårstennis i klubben. Det er vigtigt i udvikling af klubben. Vintersæsonen sluttede med manér, idet vores 1. senior sluttede nr. 3 i holdturneringen i 2. division. Dejligt at vi kunne byde vore gæster gode baneforhold. Vi har hygget os lidt med minitennis om søndagen i annekshallen og fik også afholdt vores traditionelle nytårsstævne i 27

28 hallen med deltagere - voksne og børn. Ved FM i minitennis for seniorer blev Kim Birk Fynsmester for 4. gang i træk. Stort tillykke til Kim. Men nu glæder vi os til at "komme på grus". Alle er velkomne når TPI Tennis holder åbent hus/officiel sæsonstart på tennissportens dag, lørdag d. 2. maj kl på Vintermosevej ved Paarup-Hallen. klubben repræsenteret med hold på både motions - og eliteniveau. Se mere på vores hjemmeside. Er du i tvivl kan du altid kontakte formand Ib Grünfeld/ Vi tilbyder træning til spillere i alle aldre og på alle niveauer. Træning er inkluderet i kontingentet. Har du lyst til at spille turneringstennis, er 28

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed

Læs mere

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015 Fastelavn 2015 Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 HOVEDGENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 kl.19.30

Læs mere

57. årgang Nr. 6 December 2014. Opvisning i Tarup Centret. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 6 December 2014. Opvisning i Tarup Centret. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 6 December 2014 Opvisning i Tarup Centret Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 JULETRÆSFEST 2014. Jeg glæder mig i denne tid; nu falder julesneen hvid,

Læs mere

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 5 November, december 2014 Deltagere til Sponsor cykelløbet Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 5 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads

Læs mere

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI 55. årgang Nr. 10 December 2012 Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI Motion 2 NYTÅRSMARCH! Som noget helt nyt arrangerer Gymnastikafdelingen

Læs mere

55. årgang Nr. 8 Oktober 2012. oprydningsdag i Odense Idrætshal. Motion

55. årgang Nr. 8 Oktober 2012. oprydningsdag i Odense Idrætshal. Motion 55. årgang Nr. 8 Oktober 2012 oprydningsdag i Odense Idrætshal Motion 2 3 4 INVITATION TIL FODBOLDENS ÅRSFEST I UNGDOMSAFD. PÅRUPHALLEN LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2012 KL. 18.00 22.30 Aftenens program: Kl.

Læs mere

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion 56. årgang Nr. 6 December 2013 Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest Motion 2 3 4 JULETRÆSFEST 2013 Så er årets juletræsfest lige på trapperne. Den afholdes i Paarup-hallen Søndag

Læs mere

54. årgang Nr. 9 November 2011. Rope Skipping. Motion

54. årgang Nr. 9 November 2011. Rope Skipping. Motion 54. årgang Nr. 9 November 2011 Rope Skipping Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk i Paarup-Hallen Indbydelse til årets juletræsfest, der afholdes Søndag den 4. december 2011 kl. 13-15.30. Eftermiddagen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion 53. årgang Nr. 8 Oktober 2010 Det kræver koncentration at steppe Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk INDVIELSEN AF DE FIRE NYANLAGTE PETANQUEBANER. På en dejlig sensommeraften mandag den 30. august

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET Formandens hjørne LKB-hold blev suveræn Puljevinder Julehilsen fra gymnastikafdelingen Nyt spillertøj til to talentfulde LKB-hold

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

xxxx Fastelavnsfesten

xxxx Fastelavnsfesten FEBRUAR 2011 NR. 01 ÅRGANG 44 xxxx Fastelavnsfesten 2011 LÆS INDE I BLADET Beretning fra generalforsamlingen Fastelavnsfest Gymnastikopvisning Standerhejsning i fodboldafdelingen Nyt fra Gistrup Motionscenter

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere