DEMs årsmøde Herre, lær os at bede!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede!"

Transkript

1 DEMs årsmøde 2012 lørdag den 14. april i Herning Herre, lær os at bede! Årsberetninger ved Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international mission Katrinebjergvej Aarhus N Tlf

2 2

3 Årsberetning ved generalsekretær Sune Skarsholm Herre, lær os at bede! Da Ruth Osmundsen for nogen tid siden var hjemme i Danmark fra Etiopien for at holde møder for DEM, fortalte hun om en oplevelse, der har sat sig fast, og som jeg kom til at tænke på i forbindelse med årsmødets tema: Herre, lær os at bede! Ruth besøgte en gruppe ældre kvinder der sammen har en missionskreds hvor de læser nyheder fra DEM og beder sammen for missionsarbejdet. Hun fortalte kvinderne om hvordan man beder i Etiopien. Folk mødes i kirken og knæler på det hårde og kolde cementgulv. Måske bruger de et stykke pap for at beskytte knæene under den lange bøn. Efterhånden samles flere og flere i kirken. Mødets indhold er en stadig vekslen mellem bøn, skriftlæsning, prædiken, sang, bøn osv. Når præsten læser en bibeltekst, så bruges den som anledning til konkret og aktuel bøn. Gud, du som førte Israel gennem den store og frygtelig ørken, så de ikke manglede noget at spise og drikke se nu til os som er her i dag i en ørken, hvor der mangler mad og drikke. Vis os, at du er den samme som for Moses og for Israels folk. Folk knæler og hengiver sig i bønnen. Bønnen finder sit indhold fra et dybt og indgående kendskab til Guds ord. Da Ruth var færdig med at fortælle, sad kvinderne med tårer i øjnene. De forklarede: Dét du fortæller fra Etiopien kender vi godt, men vi havde næsten glemt det. Sådan bad vi også i vores ungdom i missionshuset. På knæ og over en åben Bibel. Og vi blev fyldt af Guds Ånd, og der var vækkelse blandt de unge. I både 2011 og 2012 var unge fra Indre Mission på studietur i Etiopien. Og samstemmende kommer de hjem og fortæller om en fornyet inspiration til at bede på knæ! Skikken med at bede på knæ ser ud til at blive mere og mere udbredt iblandt de unge. Selvfølgelig har vi lov til at bede spontant på cyklen og i bussen. Men de unge har opdaget at når jeg knæler, så giver jeg med kroppen udtryk for at jeg lægger andre ting til side og fokuserer på samværet med Gud. Det er naivt at tro at min bønspraksis ikke har betydning for min relation til Gud og mit syn på ham. Hvad fortæller jeg mig selv når jeg knæler mens jeg beder? Ja, jeg beder ikke blot for at Gud lige må fikse mine problemer. Jeg knæler for ham som er Herre og råder over alt. Hvilket privilegium at jeg må bede til ham! Bøn er som blodet i kroppen. Pulserende. Livgivende. Altafgørende. Så stærkt kan mennesker i Afrika beskrive bønnens liv med Gud. Det samme så disciplene demonstreret i Jesu liv. Derfor bad de: Herre, lær os at bede! Vi gør disciplenes bøn til vores egen på årsmødet. For mission, bøn og åndelig fornyelse hører sammen. Må Gud lære os at bede 3

4 mere og bede med større dristighed og tillid til Gud. Lad os blive udfordret og inspireret af mødet og samarbejdet med bedende kristne i Afrika. Fælles i mission her og der Ønsket om at tjene og velsigne Guds folk i Danmark er meget stærkt hos DEMs samarbejdskirker i Afrika. For dem er det kritiske missionsområde lige såvel Europa som muslimer og hedninger i deres egne lande og i nabolandene. Flere af dem siger ligeud at de ønsker at modtage volontører og missionærer fra DEM fordi de vil være med til at præge dem og siden sende dem tilbage som missionærer i Danmark. Vi har ofte i missionssammenhænge citeret Paulus ord om at lider en legemsdel, så lider også alle de andre (1 Kor 12,26) og gjort det med tanke på de kristne i Afrika. Men det er mere og mere tydeligt at vores brødre og søstre i Afrika lider med os fordi de hos os ser en kirke i nød, hvor tilliden og respekten for Guds ord og skaberordninger for menneskelivet eroderes. Og de beder for os! Det har vi brug for, og det vil DEM gerne skabe rammerne for. Når DEM derfor inviterer menigheder, missionshuse og enkeltpersoner til et konkret samarbejde om og engagement i mission, så er det ikke blot for de andres skyld dem i Afrika. Det er også fordi vi har brug for fællesskabet med kirkerne i Afrika til at tage del i Guds mission her og der. Tankegangen om mission er vendt fra et dem og os til et fælles vi i mission. Danmark er selv en stor missionsmark. I den situation skal alle kristne være lige så meget i mission i Danmark, som det forventes af nyomvendte kristne i Afrika. En række af DEMs seneste satsninger skal ses i lyset af denne tænkning om samhørighed i mission. DEM og Indre Missions Unge Antagelsen af Tine og Anders Møberg som missionærer med forventet udsendelse til Etiopien sidst på året kan ses i dette lys. Anders kommer fra en stilling som landsleder i Indre Missions Unge (IMU) hvor han har beskæftiget sig med træning og vejledning af unge ledere. Det er den samme opgave som han skal varetage blandt unge ledere i Etiopien. Vi ønsker at Anders udsendelse og opgave skal danne bro for et følgeskab mellem Indre Missions Unge og ungdomsarbejdet i Mekane Yesus Kirken. Juridisk og økonomisk bliver Anders ansat i DEM, men vi vil udfordre Indre Missions Unge til fortsat at se ham som deres udsendte medarbejder med tæt kontakt hjem til ungdomsmiljøet i Danmark. Indre Mission hverken kan eller skal give præferencer til bestemte missionsselskaber, men vi fornemmer at tiden er inde til at finde modeller for hvordan de gamle skel mellem indre og ydre mission kan rives ned, så vi tænker et fælles vi i mission. DEM skal udvikle rammer for et medvandrerskab i mission. Et andet og konkret eksempel på medvandrerskab i mission var en studietur til Etiopien i februar 2012 for ni unge mennesker fra Indre Mission. Lotte Carlsen deltog som leder på 4

5 turen sammen med to af ungdoms-konsulenterne i IMU. Ellers var deltagerne ledere fra lokale IMU foreninger. Det bliver spændende at se om de kan blive en grundstamme i en ny generation af DEM-venner. Der er planlagt en ny studierejse i DEM og Børkop Højskole DEMs samarbejder også med Børkop Højskole på medvandring og følgeskab med nye brudflader mellem mission i Danmark og internationalt. Desværre er volontørlinjen på højskolen nedlagt, men DEM fortsætter samarbejdet. Lotte Carlsen er frikøbt 4-5 uger i 2012 til undervisning på højskolen om mission, til forberedelse og deltagelse på en rejse til Etiopien i maj og juni måned. Fra højskolen deltager 24 elever og tre lærere. Målet er at give de unge indblik i og engagere dem i international mission og at skaffe inspiration til det hjemmearbejde som de unge danskere kommer til at stå i efter endt ophold på højskolen. En gruppe af eleverne bliver i Etiopien som DEM-volontører med tilknytning til en menighed i Mekane Yesus. Også her har vi begrundet optimisme om at denne satsning vil danne grobund for at engagere nye folk i DEM. Portal for udlandspraktik Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) har i samarbejde med blandt andre DEM oprettet praktikportalen udlandspraktik.kfs.dk for studerende der overvejer at rejse ud i forbindelse med en praktikperiode på studiet i tilknytning til en missionsorganisation. Portalen giver de studerende et overblik over mulige praktikstillinger eller analyseopgaver samt mulighed for at komme i kontakt med missionsorganisationer. Vi glæder os over initiativet fra KFS som passer godt til de forventninger DEM har med en placering midt i et uddannelsesmiljø i Aarhus. Fremover vil vi gå målrettet efter at identificere og opslå muligheder for udlandspraktik i DEMs samarbejdslande. Vi tror på at vi dermed kan opsamle større viden i organisationen og at vi vil se studerende som gennem en faglig tilgang kommer til at brænde for mission. Teologisk uddannelse DEMs flytning af sekretariatet til Aarhus og samarbejdet med Menighedsfakultetet (MF) og Israelsmissionen på TORVET har givet anledning til at genoverveje vores engagement omkring den tværkulturelle uddannelse på Dansk Bibel Institut (DBI). DEM har været med i opbygningen af uddannelsen fra begyndelsen og har støttet økonomisk senest med et årligt bidrag på kr. Der er grund til at udtrykke stor anerkendelse af det dygtige arbejde, som DBI har gjort for uddannelse af folk i teologi og mission under svære vilkår med flere ændringer i akkrediteringsaftalerne for uddannelsen. Samtidig har DEM desværre ikke fået det forventede output af uddannelsen i form af missionærer. DEMs bestyrelse vil gerne forsætte samarbejdet med DBI, men det økonomisk bidrag bortfalder med udgangen af I stedet vil DEM målrette samarbejdet med DBI mod konkrete aktiviteter og projekter. Lektor Finn Aasebø Rønnes undervisningsophold i Etiopien er et 5

6 eksempel på den slags aktiviteter som vi gerne ser flere af. Vi ser også gerne DBI - og MF - involveret i: - udvikling af studieordningerne for teologi i vores samarbejdskirker - studieophold for teologistuderende i Afrika og i Danmark - udveksling af lærere fra de teologiske uddannelsesinstitutioner i Afrika og i Danmark - vejledning og kontakter til BA-projekter o. lign. DBI har indgået en akkrediteringsaftale med Fjellhaug Internasjonale Høgskole som rummer flere spændende nye muligheder for et samarbejde med DEM, bl.a. at teologistuderende kan tage studier på Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba og få meritoverførsel til Danmark. Det vil være skønt at se danske studerende sammen med etiopiske teologistuderende. DEM ser meget gerne at der sker en koordinering mellem DBI, MF og danske missionsselskaberne om hvilke rammer vi kan blive enige om for et udbygget samarbejde. Netværkskoordinator Lotte Carlsen har i godt et år arbejdet som netværkskoordinator i DEM. Hendes ansættelse er båret af en forventning om der kan skabes et større engagement hos flere mennesker i DEMs missionsarbejde. Opgaven for Lotte er at formidle relationer mellem menigheder og organisationer i Danmark og DEMs partnerkirker i Afrika til gensidig inspiration, forbøn og omsorg. Lotte har gjort et stort arbejde for at få menigheder og missionshuse til i fællesskab at indgå i et spændende netværk med DEM og vores medarbejdere og samarbejdskirker i Afrika. Indsatsen ser ud til at lykkes - netværket omkring DEMs missionsarbejde vokser. Som eksempel vil jeg nævne projektet Guds ord i børnehøjde, der handler om Gitte Rasmussens arbejde med at styrke kirkens indsats for børn og unge i Etiopien. Flere provstier, en valgmenighed og et par samfund i Indre Mission er engageret i projektet. De følger projektet, støtter økonomisk og har kontakter til konkrete menigheder i Etiopien. Det er en meget glædelig udvikling hvis vi fremover får flere af den slags aftaler. Det betyder også en økonomisk stabilitet for hvad DEM kan love at bidrage med. Men netværksmodellen er også krævende. For danske menigheder har forventninger om meget konkret og hyppig information om hvad der foregår i projektet og det er ikke altid at sekretariatet og den afrikanske partner kan leve op til det. Og hvordan skal vi håndtere situationen når den missionær der har været centralt placeret i projektet, fratræder eller ønsker omplacering til en anden opgave? Trods udfordringerne vil vi gå målrettet efter at få flere netværksaftaler mellem danske menigheder og konkrete missionsopgaver i Afrika. Vi tror nemlig at menighederne i Danmark og Afrika har brug for hinanden. Volontørarbejdet i DEM Sekretariat og bestyrelse har i det forgangne år forsøgt at nytænke volontørarbejde i DEM. I de senere år har DEM haft meget få volontører i Afrika primært fordi 6

7 missionærerne ikke har ønsket at påtage sig opgaven som ansvarlige for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et volontørophold. Og det kan der være gode grunde til. Samtidigt ved vi at det er vanskeligt at engagere unge i international mission uden at de har gjort sig personlige erfaringer med sagen. Derfor forsøger vi os med en ny type volontørudsendelser hvor volontørernes primære tilknytning ude ikke er til missionærerne, men til en lokal menighed eller organisation og opgaver i relation til denne. Lige nu har vi en volontør af sted på de nye vilkår, og erfaringerne herfra ser meget lovende ud. Til sommer er flere unge på vej til opgaver i en menighed i Hawassa i Etiopien. Vi har kun mødt en stor velvillighed hos etiopierne til at tage imod danske unge. For at DEM også i fremtiden kan opfylde sin vision, er det afgørende at den unge generation inddrages og selv får mulighed for at se og opleve Guds levende, handlende, missionerende kirke. Gennem volontør-arbejde skabes mulighed for at unge kan indgå i konkrete aktiviteter i relation til DEMs samarbejdskirker og selv være med til at løfte opgaverne. Men det handler om mere og andet end at gøre en forskel her og nu. DEM ønsker at volontørudsendelse også skal være identitetsdannende. Når alt kommer til alt, er det jo Gud der handler, og ham der kalder mennesker til at være med. Det er derfor DEMs vision at unge, samtidig med at de løser værdifulde opgaver til gavn for andre, også får mulighed for at lære ydmyghed og respekt både for de mennesker de møder, og Gud der sender. Med et aktivt, attraktivt og veletableret volontørarbejde i DEM skabes der mulighed for at unge på et tidligt tidspunkt i deres liv får et personligt engagement i global mission. Samtidig skal volontørarbejdet sikre at hjemkomne volontører tilbydes et fortsat engagement i DEMs arbejde, ud fra hvilken de får mulighed for at smitte andre med deres engagement. Volontører som er aktive i frivillige kirkelige foreninger, organisationer eller grupper i Danmark, kan være bindeled til disse organisationer for et eventuelt samarbejde med DEM. Ydre Missions Hus Samarbejdet i Ydre Missions Hus i Christiansfeld blev definitivt afsluttet med udgangen af 2011, selvom DEM først flyttede fra huset to måneder senere. Det blev til 38 års samarbejde på Nørregade 14 i Brødremenighedens smukke by i et hus fyldt med atmosfære og historie. Et godt arbejdsfællesskab med mennesker som gennem mange forskellige arbejdsindsatser har bidraget til Guds mission. Så det er med vemod at vi har taget afsked med Ydre Missions Hus, men også med taknemmelighed over alt det gode som Gud har ladet os opleve sammen på dette sted. Der er også grund til at udtrykke en varm tak til de fælles medarbejdere i YMH for at de blev på deres pinde selvom de blev sat ned i tid efterhånden som opgaverne flyttede ud af huset. Nedtrapningen af arbejdstiden for medarbejderne i YMH endte med at give en 7

8 betydelig besparelse på husets drift til gode for missionsselskaberne. Glædeligvis har alle ansatte i YMH fundet anden beskæftigelse eller valgt at gå på efterløn eller pension. TORVET Den 22. juni 2011 blev det første spadestik taget til opførslen af DEMs nye kontorer på TORVET i Aarhus - et samarbejde med Menighedsfakultet og Israelsmissionen. Tidsplanen for byggeriet var oprindelig at det skulle stå klar den 1. januar 2012, men allerede tidligt i efteråret viste det sig at være umuligt for håndværkerne at nå. Den 29. november kunne vi fejre rejsegilde. Nu begyndte vi for alvor at fornemme husets dimensioner og opbygning. Og så den 9. marts i år, for godt og vel en måned siden, mødte 400 mennesker op til den officielle åbning af TORVET. Det blev en meget festlig dag, og både bestyrelse og ansatte i DEM glædede os over at mærke folks begejstring over husets gode fysiske rammer og ikke mindst deres forventninger til et nyt samarbejde mellem teologi og mission. TORVET er ikke en tilbygning på Menighedsfakultetet. Rent fysisk er der skabt et sammenhængende helt nyt hus mellem den oprindelige bygning og den nye. Og det er helt bevidst for vi ønsker at noget nyt skal blive til her både for Menighedsfakultetet og for os missionsselskaber, til velsignelse for alle parter. Et kraftcenter for teologi og mission. Et hus der er stærkt udadvendt i sin karakter, som har stor gennemsigtighed i hvad der foregår. Et sted hvor dyb faglig indsigt og stor global udsigt mødes. Hverdagen har knap nok indfundet sig endnu hos os ansatte og de mange studerende og andre som bruger huset og besøger os. Men vi mærker en ny puls og en helt ny kontaktflade mellem DEM og nye grupper. Vi fornemmer at her kan mange tanker hurtigere blive til virkelighed fordi vi møder nye mennesker og de møder os. Altså meget af det DEM håbede på da beslutning om flytningen til Aarhus blev truffet. Rent administrativt varetager Menighedsfakultetets medarbejdere opgaver for DEM som bogholderi, aftaler med givere, forsikringer, ansøgninger og økonomirapporter. Vi er glade for et kompetent og tjenstvilligt samarbejde med MFs administration. DEM har finansieret sin andel af TORVET på 3,2 mio. kr. gennem en del af den likviditet der har stået i arvefonden. Mere om det under præsentationen af årsregnskabet for Men jeg vil gerne rette en tak til de venner der har betænkt DEM med en gave til TORVET. Sekretariatet Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, der har været ansat som sekretær for international mission siden august 2009, meddelte i oktober måned at hun ønskede at fratræde sin ansættelse i DEM. Beslutningen blev truffet af hende selv af familiemæssige årsager og skete i fuld forståelse med DEMs ledelse. Anna-Kathrine ønskede at finde andet arbejde 8

9 tættere på familiens bopæl i Kolding hvor hendes mand er sognepræst. Hun fratrådte med udgangen af februar måned i år, så hendes afløser kunne være med i etableringen af sekretariatet i Aarhus. Vi savner Anna-Kathrine som en rigtig god og omsorgsfuld kollega der har givet meget til det sociale fællesskab. Hun har lagt en stor og dygtig arbejdsindsats som personaleleder for missionærerne. Hun har vundet stor respekt og anerkendelse i samarbejdskirkerne i Afrika og hos kollegerne fra andre missionsselskaber. Og ikke mindst har hun været med til at styrke samarbejdet med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling for at få integreret de Danida finansierede projekter i DEMs selvforståelse som missionsselskab. Tak til Anna-Kathrine. Det er flot at sætte sig så markante spor på så kort tid! Guds velsignelse over dig og din familie! DEM ansatte 1. februar i år Jakob Swartz i stillingen som sekretær for international mission. Jakob er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet. Han har ledelseserfaring og praktisk kendskab til udviklingsarbejde fra sine tidligere ansættelser hvor han har boet i både Afghanistan og Uganda. I Jakob har DEM fået en medarbejder som er stærk på det analytiske og strategiske felt. Som formand for Afrika InTouch og med et stort personligt netværk i Aarhus er Jakob også en vigtig brik i opbygningen af en mere åben sekretariatskultur på TORVET. Vi glæder os over hans ansættelse. Jeg vil også benytte anledningen til at rette en tak til Benedikte Pedersen og Marianne Bach fordi I har taget turen med fra Christiansfeld til Århus. Det giver stor tryghed og kontinuitet at have erfarne folk som jer med i det nye samarbejde på TORVET. Bestyrelsen DEMs bestyrelse består af syv personer: Hans Peter Nohns, Købehavn (formand), Per Rasmussen, Skagen, Birgit Poulsen, Aarhus, Carsten Thygesen, Skjern, Arne Holmgaard, Selde, Kristine Bodilsen, København og Simon Nielsen, Holstebro. På valg i år er Per Rasmussen, Birgit Poulsen og Carsten Thygesen. Alle genopstiller. Tak for det. Bestyrelsen har afholdt fem møder i En del er tiden er gået med at drøfte og gennemtænke DEMs udvikling i de kommende år. DEMs strategiplan Mission med hjerte, mund og hænder skal revurderes og fornyes. Nytænkningen skal ikke foregå ved et skrivebord i Danmark, men gennem konkrete møder og samtaler med de mennesker vi arbejder sammen med i Afrika. Vi har taget hul på denne dialog, men der er stadig et stykke vej endnu før vi er klar med en ny strategiplan. Men lad mig kort nævne nogle af de emner, som bestyrelsen har drøftet. Missionæransættelser Missionærudsendelse har altid været en helt central del af DEMs virksomhed. Gennem dem har DEM en stærk personlig vinkel ind i partnerrelationen med kirkerne frem for et 9

10 sterilt partnerskab om projekter og penge på stor afstand af hinanden. Missionærer er meget værdifulde for at give ejerskab og forståelse for missionsarbejdet i baglandet. Og de giver gode muligheder for at kommunikere om arbejdet og holde en tæt kontakt med kirken om relevante forhold. Samarbejdet om en konkret opgave udført af mennesker med forskellige kulturer har desuden ofte vist sig meget frugtbart selvom det også er besværligt og giver anledning til mange misforståelser. Missionærer vil også i fremtiden være en vigtig del af DEMs missions-arbejde, men deres funktioner er under forandring. Og vi har i dag markant færre missionærer end tidligere. Nedgangen skyldes dels manglende økonomisk råderum hos DEM til flere ansættelser. Men den væsentligste forklaring er at uddannelse og kompetence hos mulige kandidater ofte ikke svarer til kirkernes forventninger og behov og myndighedernes krav for at give arbejds- og opholdtilladelse. Det generelle perspektiv for missionærudsendelse til Liberia og Etiopien er at der fremover efterspørges personer med høje kompetencer som indgår i specialist- /konsulentfunktioner. Fokusering og specialisering DEM er en lille missionsorganisation som alligevel ofte har spredt sin indsats over mange forskellige felter som sundhedsarbejde, bibeloversættelse, evangelisation, teologisk uddannelse, kirkebyggeri, studenterarbejde osv. Samtidig har vi i Etiopien været ret låst af et samarbejde med bestemte synoder selvom om opgaverne og behovene måske er langt større andre steder. Bestyrelsen har drøftet og ønsker en dialog med Mekane Yesus Kirken om vi fremover kan være lidt mindre geografisk orienterede og i stedet sætte mere fokus på særlige indsatsområder som fx teologisk uddannelse, styrkelse af og medvandring med kirkens børne- og ungdomsarbejde og så forskellige udviklingsprojekter. Bestyrelsen ønsker også en dialog med de andre missionsorganisationer om hvor vi hver især prioriterer vores indsats med henblik på en større koordinering og faglighed. Nybrudsarbejde og evangelisation Der må altid være en indre uro hos DEM om vi forvalter vores pund rigtigt. Og der må være en balance mellem at støtte kirkernes eksisterende arbejde og så at udfordre dem og os selv til at gå til områder hvor mennesker ikke kender evangeliet. Selvom vi ikke længere sender missionærer ud som pionerer, så skal evangelisation have høj prioritet for DEM. Men hvordan i praksis? Bestyrelsen ønsker at styrke indsatsen i Bale området i Wabe Batu Synoden. Det er et område hvor der er få kristne og de økonomiske resurser er meget små. Folk er fattige, og uddannelsesniveauet er lavt. DEM har længe ikke haft missionærer i området. Det ønsker både bestyrelsen og synodeledelsen at DEM får igen. Et andet satsningsområde kunne være Mekane Yesus Kirkens missionsselskab, International Mission Society (IMS). Kirken har kaldet missionærer og vil gerne sende folk 10

11 til primært muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten. Frimodigheden og risikovilligheden er stor, men der mangler økonomisk hjælp, hjælp til at opbygge netværk med andre missionsselskaber som arbejder samme steder, og endelige grundig uddannelse af de etiopiske missionærer. Bestyrelsen ønsker en dialog med IMS om de er interesseret i DEMs hjælp. Foreløbig er det blevet til et mindre økonomisk bidrag til uddannelse for missionsselskabets leder, Wondimu Mathewos Game, der er på All Nations Christian College i England. Et tredje satsningsområde for nybrudsarbejde og evangelisation kunne være den spæde lutherske kirke i Guinea, nabolandet til Liberia. Landet er langt overvejende muslimsk, men der rapporteres om en stor åbenhed for evangeliet netop nu. Erfaringen fra de nordafrikanske lande er at døren ikke står åben så længe. Landet er fransksproget, og der kunne måske etableres et tættere samarbejde med de andre fransksprogede lande i regionen som satser meget på mission til muslimer. Der er brug for at DEM får afklaret sin rolle i forhold til kirken i Guinea. Fællesskab i mission Vi er på vej ud af det gamle missionsparadigme fra Vesten til resten, og vi vil gerne bevæge os mere i retning af en selvforståelse som et netværk af missionærer på tværs af kloden. Vi ved ikke endnu hvad det indebærer i praksis, men det må bl.a. betyde at menigheder i Danmark får tættere relationer til kristne og menigheder i Afrika så de slår følgeskab med hinanden i mission. Fællesskab, følgeskab og medvandring er kodeord for denne vision. Visionen betyder nødvendigvis en større decentralisering af hvor beslutningerne og kommunikationen kommer fra mellem Danmark og Afrika. Det er svært at forestille sig at ejerskabet og engagementet for fællesskab i mission kan udvikle sig hvis alt skal ind omkring DEMs missionssekretariat. En øget decentralisering betyder positivt at flere mennesker bliver direkte involveret i det konkrete missionsarbejde og kan lære hinanden at kende og lære af hinanden. Og der skal skabes rum for at de kan træffe egne beslutninger indenfor de rammer DEM opstiller. Målet er større engagement, fællesskab i mission og selvbestemmelse. Der er mange fornyende perspektiver i det, men også meget der skal overvejes. Det vil en ny strategiplan arbejde på. Tak Tak til alle jer som er med til at bære DEMs arbejde gennem forbøn og givertjeneste. Tak til jer der på forskellig måde gør et stykke frivilligt eller lønnet arbejde for DEM. Og tak til Gud som også i 2011 har velsignet os på så mange måder. Når bøn er som blodet i kroppen pulserende, livgivende, altafgørende så er det fordi vi i bønnen har forbindelse med den levende Gud missionens Herre. 11

12 12

13 Årsrapport for DEM i Afrika, ved Jakob Swartz, sekretær for international mission Herre, lær os at bede, er temaet for årsmødet. Når vi ser på perioden siden sidste årsmøde, må vi også tilføje: Tak, at du svarede vores bøn, for alle de gode ting vi i DEM har fået lov til at være del af. Men vi tænker måske også bad vi ikke nok?, når vi ser på de ting der ikke gik som vi håbede. Vi takker Gud for de ting vi af hans nåde har været en del af til hans ære i det forgange år. Og vi takker for hans nåde til at komme videre når vi har fejlet og forsøgt at gøre tingene i egen kraft. DEM har også i 2011 arbejdet med kirker i Botswana, Etiopien, Liberia og Guinea, hvor DEM støtter den liberianske kirkes missionsarbejde. En stor del af arbejdet er evangeliserende der forkynder Guds kraft til frelse. En anden stor del af arbejdet er det som vi i Danmark kalder udviklingsarbejde. Det er kirkens diakonale arbejde der støtter de svage, viser kærlighed til de udstødte og hjælper de undertrykte. Begge dele er kirkens mission. Jeg startede som sekretær for international mission den første februar Det er en fornøjelse at overtage stillingen fra Anna-Kathrine Thunbo Pedersen som har gjort et fantastisk flot og inspirerende arbejde for DEM de sidste år. Det takker jeg hende for, og for hendes opmærksomhed på at overlevere arbejdet til mig på bedste måde. Jeg vil ud fra de informationer jeg har haft tilgængelige, forsøge at give et retvisende billede af arbejdet i missionssekretariatet det forgange år. Liberia Jeg havde mulighed for at besøge Den lutherske Kirke i Liberia i slutningen af marts. Jeg overbringer mange varme hilsener fra kirkens ledelse og medarbejdere. Det var tydeligt for mig at der er et nært partnerskab mellem kirken i Liberia og DEM. Jeg blev varmt modtaget selvom det blot var mit første besøg i landet. Indrømmet, mange af mine forestillinger om Liberia stammer fra film om borgerkrigen i landet. Selvom jeg har fulgt DEMs arbejde i Liberia det sidste årti, havde jeg stadig en forventning om at møde sønderskudte bygninger og nedbrændte broer. Mine 13

14 forventninger blev gjort til skamme. Jeg mødte et rimeligt opbygget land og en selvbevidst kirke der er klar til at takle deres store udfordringer. Kirkens biskop går på pension senere denne måned. Derfor skal der vælges en ny biskop. Samtidig bliver generalsekretæren og kassereren også skiftet ud. Dette ledelsesskifte fylder meget i kirken, og en del beslutninger er på standby indtil den nye ledelse er indtrådt. Bed gerne for den nye ledelse, og for at bispevalget må ske uden at der skabes splid i kirken. DEM har mulighed for at støtte kirkens diakonale arbejde med mange midler fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). Vi er taknemmelige for at vi på den måde kan få penge til at støtte kirkens gode projekter. Vi støtter særligt kirkens hiv/aids arbejde, sundhedsarbejde og skolearbejde med hjælp fra DMR-U. Derudover har DEM to udsendte medarbejdere i Liberia: Finn Hougaard og Anne-Marie (Rie) Lukowski. Kapacitetsopbygning af kirkens centraladministration Rie Lukowski arbejder som konsulent, støttet af DMR-U, med at styrke den centrale administration i Den lutherske Kirke. Her har hun et skrivebord over for general sekretæren og deltager som rådgiver i hans arbejde. Rie har blandt andet hjulpet kirken med at få udarbejdet klare jobbeskrivelser for ledende medarbejdere, lavet ferieoversigter og tydeliggjort kommunikationsgangene i kirken. Rie er meget værdsat for sin ligefremhed og direkte tilgang til sine kollegaer. Desuden er det tydeligt at hun bekymrer sig for medarbejdernes og kirkens trivsel. I det forgange år er kapacitetsopbygningen også kommet videre ud fra kirkens centrale administration. Blandt andet har alle afdelingslederne i kirken været på ledertræning og fået bærbare computere. Og provsterne har lavet planer for hvordan de vil følge og støtte præsternes virke. Vi er glade for at Rie har forlænget sin kontrakt med tre måneder til og med juli 2012, og at DMR-U har bevilget ekstra penge hertil. Det er vigtigt for at kirkens nye ledelse også kan overtage nogle af de styrkede procedurer og forretningsgange som Rie har været med til at indføre. Arbejdet i Totota med videreuddannelse af præster og diakoner På Louis T. Bower s Lay Leaders and Ministers Training Center (LTB-LLMTC ) i Totota arbejder de med videreuddannelse af præster og lægfolk. I det sidste år har de arbejdet videre med de populære kurser for diakoner og lægfolk der kører i fire moduler af ni uger. Desuden er der årligt kurser der videreuddanner præster i kirken. Et nyt tiltag i år er at der er blevet udviklet et ni-ugers kursus i luthersk teologi. Præsterne i Den lutherske Kirke bliver uddannet på Gbarnga School of Theology, et seminarium der har forbindelse til Methodistkirken. I de senere år har der ikke været undervisning i luthersk teologi, og det er baggrunden for kurset på LTB-LLMTC. 14

15 Kirken har ambitioner om at skolen i Totota skal akkrediteres som et luthersk seminarium. Der er ikke mange lutherske seminarier i Vestafrika, så behovet eksisterer reelt. Skolen har udarbejdet en ambitiøs plan der blandt andet indebærer at tre præster skal videreuddannes så de kan undervise på bachelor niveau. Det vil være et stort løft for kirken hvis de kan få et seminarium. Finn Hougaard arbejder i Totota med mange forskellige opgaver. Ud over at undervise og være teologisk konsulent i kirken er han finansmand på skolen og støtter skolens rektor, Lydia Weagba, i hendes arbejde. Finn har meddelt at han går på pension senest den 31. december Finn har sammen med Lydia udarbejdet en plan for hvordan han kan videregive sine opgaver til flere medarbejdere. Derfor bliver det ikke nødvendigt for DEM at udsende en missionær til direkte at varetage Finns opgaver. Vi er nu ved at undersøge hvordan vi fremover kan støtte kirken med udsendte medarbejdere i andre roller. DEM vil fortsat holde en tæt kontakt til LTB-LLMTC og støtte denne vigtige skole. Det kan for eksempel ske gennem udveksling af lærere og studerende fra Menighedsfakultetet. Muligheder for volontører og praktikanter Lotte Carlsen besøgte Liberia i november Hun fandt ud af at der er gode muligheder for at der kan komme flere praktikanter og volontører fra Danmark til Liberia fremover. Helt konkret samarbejder vi med Menighedsfakultetet om at sende studerende tre uger i praktik i Totota. Der er også mulighed for at medicinstuderende kan komme i praktik på Phebe hospital og i deres fritid engagere sig i St. Luke kirken. Volontører og praktikanter er en konkret måde hvorpå vi kan bringe unge fra Danmark i kontakt med den lokale kirke. Det er vigtigt for at smitte dem med et globalt udsyn og et engagement i verden uden for Danmark. Lige så meget for kirkens skyld i Danmark som i Liberia. Bed gerne for at mange unge fra Danmark må blive rørt af kirkens virkelighed i Liberia. Projekter støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling DEM støtter flere projekter i Liberia med hjælp fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. De fleste projekter har et vigtigt element af egenbetaling hvor pengene gavmildt kommer fra DEMs venner. Selvom vi får god støtte gennem Danida midlerne, er det fortsat nødvendigt at DEMs venner også støtter med både bøn og penge, for at projekterne kan blive virkeliggjort. Skoleprojekt med de lutherske skoler Vi er godt halvvejs i et treårigt projekt med 45 lutherske skoler. Projektet søger at opgradere skolernes centrale administration i Monrovia, efteruddanne lærere, samt undervise i bogholderi og administration rundt om på skolerne. De lutherske skoler får ikke tilskud fra staten og må derfor klare sig for elevernes skolepenge. Det kan ikke 15

16 dække de reelle omkostninger, og lærerlønningerne er derfor markant lavere end på regeringsskolerne. En del af projektet er derfor også fortalervirksomhed over for regeringen for at søge tilskud til skolerne derfra. Projektet er støttet med en halv million kroner gennem DMR-U. DEMs venner støtter med kroner over tre år til indkøb af skolebøger, basal renovering samt udstyr til fysik og kemi. De penge er allerede brugt, og DEMs venner bliver derfor spurgt om de kan støtte skolerne med et større beløb. Hiv/aids arbejde Den lutherske Kirkes hiv/aids arbejde er førende i Liberia, og deres arbejdsmetoder inden for rådgivning, blodprøver og hjemmebaseret pleje af syge har dannet udgangspunkt for statens eget hiv/aids arbejde. I øjeblikket bliver arbejdet støttet gennem Danida. I forbindelse med arbejdet kommer rådgiverne i kontakt med flere børn der har mistet deres forældre til aids. Projektet fra DANIDA kan ikke støtte de forældreløse børn med skolegang, pleje og andre fornødenheder. Derfor er vi glade for at en stor kreds af mennesker omkring Gjern utrætteligt samler ind til at sikre de forældreløse børns fremtid. Tak. Sundhedsarbejde på Curran Lutheran Hospital I januar 2011 startede et nyt projekt med forbedret indsats over for befolkningen i svært tilgængelige områder omkring Curran hospitalet. Det handler om at skabe muligheder for at alle kan få adgang til basal sundhedspleje på en bæredygtig måde. DANIDA har bevilget omkring seks millioner kroner til projektet som løber frem til og med Det første år af projektet har været en etableringsfase som indtil videre er forløbet planmæssigt. Guinea DEM har i flere år støttet Den lutherske Kirke i Guinea med både kirkebyggeri og uddannelse af evangelister. Guinea er primært muslimsk. Mange har aldrig hørt evangeliet. Missionen i Guinea er pionermission, og det er et privilegium at DEM kan være partner med en så ung kirke der tager sine første skridt. Kirken i Liberia støtter arbejdet i Guinea med en enkelt medarbejder, Alfred Flomo, og det er del af kirkens strategi at starte nye kirker i nabolandene. Dog er kirken i Liberia også meget opmærksom på at kirken i Guinea skal være selvstændig; de vil ikke støtte den så meget at den bliver afhængig af kirken i Liberia. Den tilgang kommer efter erfaring med europæiske kirker der ikke har givet lokale afrikanske kirker nok selvstændighed. DEM støtter sammen med andre partnere tre teologistuderende fra Guinea i de tre år deres uddannelse varer. Desuden støtter DEM gennem DMR-U kirkens arbejde med hiv/aids der kan trække på erfaringer fra Liberia. 16

17 Nyt hiv projekt i Guinea I 2011 kørte der et hiv/aids pilotprojekt gennem Den lutherske Kirke i Guinea. Projektet byggede på erfaringer fra Hhiv/aids arbejdet i Liberia. Projektet har været succesfuldt, og derfor vil DEM nu sammen med kirken i Guinea ansøge DMR-U om midler til at udvide projektet. Etiopien DEM fortsætter sit partnerskab med Mekane Yesus Kirken i Etiopien. Det er en stor og voksende kirke der er bevidst om at den indgår i en global kirke. Flere menigheder beder for kirken i Skandinavien, og kirkens ledere snakker om at de nu gerne vil give noget tilbage til kirken i Danmark. Kirken oplever vækkelse, og det vil være en velsignelse hvis vi i Danmark kan få nåde til også at få del i den åndelige vækst. Addis Abeba Berit og Mehret-Ab Sidste år kunne Anna-Kathrine fortælle om de dårlige engelskkundskaber som de studerende på Mekane Yesus seminariet har. Det var en stor hindring for undervisningen og medførte et fald i niveauet. Derfor er det med stor glæde, og et bønnesvar, at DEM i sommer kunne ansætte Berit Østby som engelskunderviser. Berit er nordmand og har i mange år været udsendt for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til Etiopien. Hun har arbejdet som konsulent på den fælles sprogskole i Mekane Yesus Kirken med den såkaldt Growing Participatory Approach. Flere lærere på skolen har nu taget metoden til sig. Derfor er Berit i stigende grad også begyndt at undervise teologistuderende i engelsk. På den måde er hun med til at højne niveauet for den teologiske undervisning. Mehret-Ab Bereke Beraki er gift med Berit. Han arbejder på Mekane Yesus seminariets bibliotek og har et indgående kendskab til bøger og tidsskrifter. Derudover har han god kontakt til de studerende på seminariet og bliver uofficielt brugt som rådgiver og sjælesørger. Mehret-Ab arbejder på at opgradere seminariets bibliotek med IT så de studerende kan søge på internationale tidsskrifter. Det er et stort ønske at skolens bibliotek kan blive opgraderet, og vi håber at DEMs venner også vil støtte dette. Vi er glade for at Norsk Lærernes Missionsforening har givet tilsagn om at støtte en del af Berits løn. Karismatiske prædikanter Mekane Yesus Kirken har bedt DEM om at hjælpe med at holde kurser for 130 forkyndere. Kirken oplever stor vækst, og mange forkyndere bliver påvirket af karismatiske strømninger og herlighedsteologi. Kirken ønsker en sund, luthersk karismatisk teologi. Derfor arbejder de på at videreuddanne forkyndere. Sune Skarsholm var i april 2011 i Addis Abeba for at undervise på kurset. DEM har stor brug for at vore venner støtter op om dette initiativ. 17

18 Ethiopian Graduate School of Theology Igen i 2012 har det været muligt at sende Kurt Christensen fra Menighedsfakultetet til at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology. Kurt var også i Etiopien i Skolen er en overbygning til den uddannelse som studerende kan få på Mekane Yesus seminariet, og fører til en mastergrad. Kurt underviser i forholdet mellem kristendom og islam. Det er et vigtigt emne, særligt fordi kirken syd for Addis Abeba oplever stor vækkelse blandt muslimer. Det er glædeligt at Kurt kan hjælpe i uddannelsen af etiopiske teologer. Men ligeså vigtigt er det at han får nye indtryk med hjem fra kirken i Etiopien til undervisningen på Menighedsfakultetet. Vi håber at vi med samarbejdet på TORVET vil få mulighed for at sende flere undervisere til vore partnere. Til inspiration og velsignelse i både Afrika og Danmark. Konference om forholdet mellem kristne og muslimer DEM har i år været involveret i en international konference omkring forholdet mellem muslimer og kristne i Afrika. Ledere fra vore partnere deltog, og det gjorde Sune Skarsholm også. Konferencen blev holdt i Addis Abeba i januar 2012, og blev ledt af organisationen PROCMURA, i samarbejde med Mission Afrika, Danmission og DEM. Det er et eksempel på hvordan vi som missionsorganisationer kan samarbejde om fælles tiltag. Ungdomsarbejdet i Mekane Yesus Kirken Leder af ungdomsarbejdet i Mekane Yesus kirken, Lalissa Daniel, var på besøg i Danmark i september Det er på høje tid at vores partnerskab transformeres og når et nyt niveau hvor mission er i fokus, sagde han ved sit besøg. Det var berigende at have Lalissa på besøg, og det har ført til planer og forventninger om et stærkere samarbejde mellem Indre Missions Ungdom og Mekane Yesus Kirken. Det er en stor glæde at vi kan kalde Tine og Anders Møberg til en tjeneste ved Mekane Yesus Kirkens ungdomsarbejde i Addis Abeba. Anders skal i samarbejde med etiopiske ledere undersøge hvordan livet ser ud for postmoderne unge etiopiere, og udvikle undervisningsmaterialer og strategier med kirkens ungdomsafdeling for hvordan kirken kan være mere relevant for de unge. Vi forventer at Tine som sygeplejerske vil få mulighed for at indgå i fagligt meningsfuldt arbejde. Men først skal de lære amharisk. Anders og Tine tager med deres fire børn til All Nations Christian College i England til september. Vi forventer de kan rejse ud efter julen Tak om I vil takke og bede med for familien. Særligt for den nødvendige arbejdstilladelse og alt det praktiske. To resursestærke samarbejdspartnere Ud over Mekane Yesus Kirken samarbejder DEM også med to andre resursestærke partnere i Addis Abeba. 18

19 Win Souls for God Win Souls for God gør et imponerende arbejde blandt gadebørn og prostituerede i Addis Abeba og har mange store partnere i Skandinavien og USA.I 2011 stoppede vi støtten til drengehjemmet Lighthouse, fordi Win Souls for God har andre partnere, der støtter det vigtige arbejde. Vi støtter fortsat rehabiliteringscentret Deborah Center med kr årligt. Tak til DEMs venner der bærer med i dette vigtige arbejde for de at støtte de udsatte og svage i Addis Abeba. Vi har også haft mulighed for at sende en volontør til Win Souls for Gods arbejde. Ruth Negash har været udsendt i otte måneder til arbejdet og trives så meget med det, at hun netop har forlænget sit ophold i endnu to måneder. Studenterbevægelsen EvaSUE DEM har i flere år støttet studenterbevægelsen EvaSUE som arbejder blandt landets kommende ledere. I år sluttede et treårigt projekt, støttet gennem DMR-U, der sigtede på at udruste studerende fra de højere læreanstalter til at udleve gode ledelsesværdier. Projektet er forløbet godt, og vi overvejer nu mulighederne for det videre samarbejde. Ruth Osmundsen Ruth har meddelt at hun ønsker at stoppe som koordinator i Addis Abeba og blive omplaceret til en anden opgave indenfor kirken. Vi værdsætter Ruths strategiske evner, hendes stærke relationer til kirkens ledelse og hendes kendskab til etiopisk kontekst. Sammen med kirken afsøger vi mulighederne for en meningsfuld omplacering. Jeg vil gerne takke Ruth for hendes arbejde som koordinator, ofte under vanskelige forhold, og for hendes tjenestevillighed over for kirken. Ny teamleder og ny struktur At Ruth stopper som koordinator giver lejlighed til at gentænke strukturen i DEM. Vi kan se at mange beslutninger bliver sendt til Danmark hvor de bliver truffet af folk langt væk fra situationen. Det tager mange resurser i missionssekretariatet og giver en langsommelig beslutningsproces. Desuden får missionærerne ikke altid får den sparring og støtte som de har behov for, på grund af distancen til Danmark. Derfor ændrer vi strukturen i DEM så vi nu søger en teamleder med større ansvar og beføjelser til Etiopien. Teamlederen kan træffe strategiske beslutninger for DEM, får budgetansvar for DEMs aktiviteter og får desuden personaleansvar for DEMs udsendte medarbejdere til Etiopien. Vi forventer at den nye struktur vil føre til øget trivsel blandt udsendte medarbejdere og en hurtigere beslutningsproces med vore partnere. Ane og Jørgen Bøndergård Iversen Ane og Jørgen rejste til Addis Abeba i september 2011 med deres tre børn. Ane arbejder som læge på Bethel Hospital. Jørgen er fortsat i sit job i en IT virksomhed indtil marts 2012, og han søger nu opgaver hvor han kan tjene kirken. Ane og Jørgen er associerede udsendinge. Det er dejligt, at DEM på denne måde kan medvirke til at flere professionelle rejser til lande som vi arbejder i, for at arbejde og være del af kirken. 19

20 Wabe Batu Synoden Ved sidste årsmøde kunne Anna-Kathrine viderebringe et konkret kald fra synodepræsident Agamo Adamo om igen at sende missionærer til Wabe Batu Synoden. Det er dejligt at vi i det sidste år har haft flere aktiviteter i synoden og derved har kunnet styrke arbejdet i den synode hvor DEM begyndte sit arbejde i Etiopien. Skadelige traditioner et nyt projekt Vi er glade for at vi har kunnet sende Inger og Arne Holmgaard tre måneder til Wabe Batu Synoden. Inger har arbejdet som konsulent på et projekt omkring kvinders rettigheder, imod kvindelig omskæring og forebyggelse af hiv/aids. Ingers arbejde udmønter sig i en projektbeskrivelse i samarbejde med kirkens udviklingsafdeling, på et nyt projekt som vi søger støtte til gennem DMR-U. Arne har arbejdet sammen med synodens ledelse omkring kapacitetsopbygning i synoden. Projektet går ud på at skabe en Mekane Yesus identitet ude i de lokale menigheder og oplære medlemmerne til at støtte kirkens arbejde lokalt, regionalt og nationalt. DEM har tidligere støttet kapacitetsopbygning i Den Sydcentrale Synode, og vi er glade for at DEMs venner nu gennem deres støtte giver mulighed for at et lignende projekt kan gennemføres i Wabe Batu Synoden. Arne udarbejder også en rapport over den nuværende situation i synoden for at hjælpe ledelsen i Danmark med at træffe beslutninger om det fremtidige samarbejde med synoden. Hanne og Ove Johannesen, seniorvolontører Hanne og Ove Johannesen rejste i januar 2012 til Dodola. I to måneder har de arbejdet på at istandsætte en af synodens bygninger hvor Inger og Arne Holmgaard har boet. Og som vi håber i fremtiden kan blive bolig for en DEM-missionær. Den Sydcentrale Synode DEM har haft et engagement i Den Sydcentrale Synode i mange år med mange udsendte missionærer. Det giver et tæt partnerskab med synoden. Vi har i 2011 afsluttet et kapacitetsopbygningsprojekt med synoden og overvejer nu hvordan vores partnerskab skal se ud i fremtiden. DEM vil fortsat støtte søndagsskolearbejdet som er en vigtig prioritet, men derudover overvejer vi om vi skal satse mere på arbejdet i Wabe Batu Synoden i stedet for. Gitte og Peter Rasmussen Gitte og Peter har arbejdet i synoden siden Gitte arbejder med søndagsskolerne. Sammen med en lokal kollega, Abraham Werasar, er Gitte kommet langt med at udvikle materialer til søndagsskolearbejdet og har holdt en del kurser for søndagsskoleledere. Peter er tilknyttet kirkens udviklingsafdeling. Her har han undersøgt muligheder for nye projekter. Desværre har det været svært at finde opgaver som har passet til Peter. Gitte og Peter har besluttet sig for at opsige deres arbejde til juli 2012 og kommer derfor 20

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2014 2015 Årsmødet 11. april 2015. Formandsberetning ved Per Rasmussen

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2014 2015 Årsmødet 11. april 2015. Formandsberetning ved Per Rasmussen 1 2 Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2014 2015 Årsmødet 11. april 2015 Formandsberetning ved Per Rasmussen Indledning: Den første kærlighed Det er noget særligt at få fornyet den

Læs mere

lørdag den 6. april i Slagelse Årsberetninger 2012-2013 ved

lørdag den 6. april i Slagelse Årsberetninger 2012-2013 ved DEMs årsmøde 2013 lørdag den 6. april i Slagelse Mission med håb Årsberetninger 2012-2013 ved Hans Peter Nohns, bestyrelsesformand Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international

Læs mere

Gud i bevægelse. Årsberetninger 2010-2011. DEMs årsmøde 2. april 2011

Gud i bevægelse. Årsberetninger 2010-2011. DEMs årsmøde 2. april 2011 Årsberetninger 2010-2011 DEMs årsmøde 2. april 2011 - ved Sune Skarsholm, generalsekretær - ved Anna-Kathrine T. Pedersen, sekretær for international mission Gud i bevægelse 1 Nørregade 14 6070 Christiansfeld

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Global Mission KERNEVÆRDIER. Vi vil leve i kærlighed

Global Mission KERNEVÆRDIER. Vi vil leve i kærlighed Global Mission KERNEVÆRDIER Vi vil leve i kærlighed Støt unge kristne i Etiopien mod vranglære og frafald Baggrund: Samfundet i Etiopien har udviklet sig enormt hurtigt. Etiopierne har på de sidste 10

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

VISION Vi bygger kirke for fremtiden

VISION Vi bygger kirke for fremtiden VISION 2020 Vi bygger kirke for fremtiden Jerusalems fald og genoprejsning. I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både templet og byen lægges

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

TORVET Katrinebjergvej Aarhus N

TORVET Katrinebjergvej Aarhus N 1 TORVET Katrinebjergvej 75 8200 Aarhus N www.promissio.dk Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2015 2016 Årsmødet 2. april 2016 Formandsberetning ved Per Rasmussen Evangeliet over

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tro & Job grupper. En hjælp til at være en god næste på min arbejdsplads

Tro & Job grupper. En hjælp til at være en god næste på min arbejdsplads Tro & Job grupper En hjælp til at være en god næste på min arbejdsplads HELT KORT En Tro & Job gruppe er udgjort af ca. seks personer, som har fælles fagfelt. Gruppen mødes ca. fire gange med en måneds

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 92 Åbningshistorie Jeg har flere småpenge liggende i askebægeret ude i min bil. Må jeg gå ud og hente dem? spurgte Rebekka, da hun lagde et par tyvere i min hånd. Hun og de

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

ÅRSBERETNING. for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark ÅRSBERETNING for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 2014-15 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 3. oktober 2015 Dette års beretning er en fælles beretning for landsstyrelsen og landssekretæren. Sidste år

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere