lørdag den 6. april i Slagelse Årsberetninger ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lørdag den 6. april i Slagelse Årsberetninger 2012-2013 ved"

Transkript

1 DEMs årsmøde 2013 lørdag den 6. april i Slagelse Mission med håb Årsberetninger ved Hans Peter Nohns, bestyrelsesformand Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international mission Katrinebjergvej Aarhus N Tlf

2 Formandsberetning ved Hans Peter Nohns Aflagt på DEMs årsmøde den 6. april 2013 i Slagelse Formandsberetningen her er en nyskabelse. Bestyrelsen har ønsket at formanden giver en kort beretning om de overordnede forhold i året der er gået, og de tiltag vi ønsker at tage i året der kommer. Formandssituationen I løbet af det sidste år er min arbejdssituation blevet intensiveret idet den præstelige betjening af det sogn, hvor jeg er præst, er blevet reduceret med 1 1/3 præstestilling. Derfor ønskede jeg at stoppe som formand for DEM efter ti år på posten. Vi valgte så Per Rasmussen som formand. Men da han og hans hustru blev ansat som missionærer pr. 1. marts, har han fået orlov fra posten i et år. Bestyrelsen bad så mig om at fungere som formand det næste år. Det bliver så mit 20. og sidste år i bestyrelsen. Bestyrelsesvalg Situationen omkring bestyrelsesvalget i år er den at Kristine Bodilsen og Arne Holmgaard har ønsket at udtræde et år før deres valgperiode udløber. Valgmenighedspræst Roar Steffensen har sagt ja til at lade sig vælge til den ene post, hvad vi siger tak for. Men trods mange forespørgsler fra bestyrelsens side er det ikke lykkedes at finde en til den anden post. Derfor må vi det næste år køre med seks bestyrelsesmedlemmer i stedet for de vedtægtsbestemte syv. Dertil kommer jo at Per Rasmussen har orlov. Det er mig bekendt første gang i DEMs historie det er sket. Derfor vil jeg opfordre DEMs venner til i fremtiden at overveje at opstille kandidater til bestyrelsesvalget. Ifølge vedtægterne kan ti medlemmer opstille en kandidat med den fastsatte frist. Vedtægtsændringer På årsmødet i år har bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer. Foruden mindre formelle og sproglige ændringer er der tre hovedpunkter. A. Valgbarhed til bestyrelsen. Valgbarheden foreslås udvidet så man enten skal være medlem af Folkekirken eller på anden måde bekender sig til Folkekirkens bekendelsesskrifter. Forslaget har sin baggrund i at en del af DEMs venner har meldt sig ud af Folkekirken, bl.a. i konsekvens af Folkekirkens indførelse af vielse af personer af samme køn. Vi ønsker at også menigheder med samme bekendelsesskrifter som Folkekirken kan være repræsenteret i bestyrelsen, og at altså de DEM-venner der nu tilhører sådanne menigheder, kan føle sig inkluderet. B. Valgperiode. Det foreslås at der kan være bestyrelsesvalg hvert år da valgperioden for genvalg ønskes 2

3 nedsat til to år. Det sker for at skabe en mere fleksibel bestyrelsessituation. Dertil kommer at det foreslås at der kan vælges en suppleant. C. Ekstraordinært årsmøde. Ved flytningen af sekretariatet til Aarhus i samarbejde med DIM og MF opstod behovet for et ekstraordinært årsmøde. Det foreslås i fremtiden at formalisere at DEM kan afholde ekstraordinært årsmøde ved store beslutninger, der ikke kan vente til det ordinære årsmøde. Generalsekretæren vil gøre nærmere rede for vedtægtsændringerne under det relevante dagsordenspunkt. DEM og Mekane Yesus Kirken DEM udsendte først i marts denne officielle udtalelse, underskrevet af formand og generalsekretær: DEM bakker Mekane Yesus Kirken op På generalforsamlingen i Den Etiopiske Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY) i januar 2013 besluttede kirken at afbryde partnerskabet med Den Evangeliske Lutherske Kirke i Amerika (ELCA) og Den Svenske Kirke. Baggrunden er at disse to partnerkirker har åbnet op for vielse af homoseksuelle par, hvilket EECMY over flere år har afvist af teologiske grunde. Dansk Ethioper Mission (DEM) deler Mekane Yesus Kirkens teologiske opfattelse. Gud skabte os i sit billede som mand og kvinde. Han indstiftede og velsignede ægteskabet som rammen for de to køns kærlighed og seksualitet (1.Mos 1,27-28 og 2,24). Vor Herre Jesus bekræfter denne gode ordning (Mat 19,4-5). Desuden har den været rammen om menneskelig seksualitet fra den første kristne kirkes tid. DEM anerkender den teologiske myndighed og det mod Mekane Yesus kirken udviser ved at stå fast på bibelsk grund selv om det vil koste dem penge. Desværre har den danske folkekirkes ledelse også åbnet for vielse af samkønnede ægteskaber. Beslutningen i Mekane Yesus omfatter alle kirker der åbent accepterer vielse af par af samme køn, dermed også den danske folkekirke. Eftersom DEM er en selvstændig og uafhængig organisation i forhold til Folkekirken, forventer vi ikke ændringer i samarbejdet på grund af dette. Vi glæder os til at fortsætte det mangeårige samarbejde med Mekane Yesus Kirken. DEMs vision er fortsat at arbejde med i kirkens mission om at opbygge menigheder, 3

4 sprede evangeliet og give håb til landets millioner af fattige. Men vi tror også at danske menigheder har brug for et fællesskab med Mekane Yesus som er en kirke i vækst, og som er præget af stor åndskraft og gudsfrygt. DEM pointerer desuden at vi ikke ønsker at medvirke til at fordømme mennesker med homoseksuelle følelser hverken i Danmark eller i vore partnerkirker. Tværtimod ønsker vi at menighederne viser en åben og inkluderende holdning til disse personer. I øvrigt har DEM sendt et brev til Mekane Yesus Kirkens ledelse for at redegøre for DEMs holdning i denne sag. Navneændring for DEM Gennem længere tid har der i DEMs forskellige sammenhænge været ønske om at ændre missionsselskabets navn. Begrundelsen er at det nuværende navn ikke afspejler vort arbejdsområde da vi jo også arbejder i andre lande end Etiopien. Navnet Dansk Ethioper Mission afspejler desuden en tid hvor man mere tænkte mission fra os til dem, altså mission herfra og dertil. Men i dag ser vi mission som noget der går fra alle steder til alle steder. Vi er sammen i mission. Det nye navn skal være levedygtigt ud i fremtiden. Desuden skal selskabets logo fornyes til brug for den fremadrettede kommunikation i bladet, på hjemmesiden, på brevpapir osv. Landsudvalget bakkede ideen op på dets sidste møde. Bestyrelsen har sat en proces i gang med henblik på en vedtagelse på næste årsmøde. Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for DEMs forskellige organer. Udvalget faciliteres af en konsulent med erfaring inden for markedsføring og kommunikation. Det planlægges at udskive en konkurrence, og alle DEMs venner kan foreslå navne så ejerskabet og engagementet i baglandet er så stærk som muligt inden der træffes en beslutning. Udvalget planlægger at holde tre møder i foråret og sommeren og så foreslå bestyrelsen tre navneforslag til bestyrelsesmødet i august hvorefter forslaget til navneændring vil blive forelagt landsudvalget. Vedtægtsændringerne med navneændring kan så vedtages på de to bestyrelsesmøder i efteråret med henblik på godkendelse på årsmødet næste år. Økonomi Bestyrelsen har besluttet at vi vil forsøge at finde sponsorer til DEM for at finde nye indtægtskilder via virksomheders CSR-politikker (social ansvarlighed). Vi har naturligvis taget højde for at DEM ikke skal være en reklamesøjle, og det er ikke hvem som helst der kan være sponsor. Tak til bestyrelseskolleger, ansatte ude og hjemme. 4

5 Årsberetning for DEMs virksomhed i Danmark Aflagt på DEMs årsmøde den 6. april 2013 i Slagelse ved Sune Skarsholm, generalsekretær TORVET en spændende arbejdsplads Den mest epokegørende og nyskabende forandring for DEM i 2012 var da vi i marts flyttede sekretariatet ind på TORVET i Aarhus. En helt ny hverdag begyndte dermed for de ansatte med nye kontorer, kolleger, studenter og en anderledes dagsrytme. Det er alt i alt gået rigtigt godt. Et år efter har en hverdag med genkendelighed indfundet sig. Vi nyder de flotte og lyse rum. Arkitektonisk fik vi det udtryk vi gerne ville have. Gæster der kommer her for første gang, ser ikke stedet som to bygninger. Det store åbne rum loungen inden for indgangen kan virke ødselt, men det fungerer som et vigtigt fællesrum og mødested. Husets hjerterum. Der er meget transparens i bygningen, altså mulighed for at kigge ind på dem der er her og arbejder. Men også for os ansatte til at kigge ud og blive mindet om verden udenfor. Det summer af liv på de åbne kontorpladser hvor vi og Israelsmissionen har unge siddende som er ansat i studenterjobs nogle timer om ugen. Vi er glade for fællesskabet med kollegerne i de andre organisationer, lærerne på Menighedsfakultet og de mange studerende i huset. Hver dag inviteres der til fælles andagt i huset, og efterfølgende spiser vi frokost sammen i kantinen. Det giver muligheder for samtaler og udveksling af ideer med de studerende om studieophold i Afrika eller forslag om en missionsteologisk vinkling på et bachelor-projekt. Samtidig er det et stort privilegium at vi kan trække på den store teologiske viden hos Menighedsfakultets lærerstab. Den daglige drift af TORVET ledes af en husbestyrelse der består af lederne fra de tre organisationer som ejer TORVET, samt Menighedsfakultetets forretningsfører. Husbestyrelsen har også ansvaret for at udvikle fælles visioner for TORVET og sætte initiativer i gang. Det er en udfordring at finde og prioritere ressourcer til de mange fælles muligheder når hver af lederne og organisationerne synes at de har nok at gøre med deres eget. Men det er helt nødvendigt hvis stedet skal blive til mere end flotte lokaler som huser os. For at sætte retning og pejling har vi formuleret tre visioner for TORVET: Vi vil skabe dynamisk samspil mellem teologi og mission Vi vil skabe rum hvor mennesker møder og bevæger hinanden Vi vil udruste Guds kirke i dens sendelse med evangeliet - lokalt og globalt Det bemærkelsesværdige ord er det gennemgående vi vi er fælles om disse visioner, og vi er forpligtet på at gøre dem konkrete og til virkelighed. Vi har eksempelvis et koncept 5

6 for teologistuderende der rejser ud i en praktikopgave i forbindelse med deres studium. DEM sendte en person af sted i 2012 til Liberia og Israelsmissionen sendte tre ud i praktik. Et andet eksempel er et tilbud om studieophold eller praktik for danske præster i Israel, Etiopien og Liberia som vi forventer af have klar til Teolkurset i Det vil være kulturelt og teologisk horisontudvidende for præsters verdensbillede at rejse ud med os! Og det vil smitte af på deres menigheder når de kommer hjem. Hvis menigheden også inviterer f.eks. den etiopiske præst til Danmark og får en venskabsmenighed, så kan grunden være lagt for et meget frugtbart samarbejde. Endelig vil jeg også nævne at vi sidst i september afholder TORVETs Højskole på Virksund Kursuscenter. Programmet afspejler den erfaring og viden som er samlet på TORVET, og aktuelle problemstillinger omkring mission, kirke og teologi. Vi håber at mange af jer har lyst til at deltage. Der er plads til 32 personer. Hele den nye bygning er nu i brug. Kontorlokalerne i overetagen er udlejet til Kristelig Handicapforening. Vi værdsætter at have en diakonal organisation på TORVET med et sundt teologisk ståsted. Den 1. april i år kom yderligere en organisation til på TORVET. Det er Wycliffe Danmark - en organisation der arbejder med bibeloversættelse over hele verden i et stort internationalt netværk. Da bibeloversættelse altid har været helt centralt i missionsarbejde, glæder vi os over at kunne byde dem velkomne. Den totale byggesum på TORVET blev på t.kr. hvilket er 142 t.kr. mere end budgettet. Men det skyldes primært at leje af grund og administration på t.kr. oprindeligt ikke var medregnet i driftsudgifter. Samlet set holdt vi altså budgettet hvilket i høj grad skyldtes meget kompetent bistand fra Finn Balle som TORVETs bygningsrådgiver. DEM ser ud til at få en årlig driftsbesparelse på t.kr. om året i sammenligning med udgifterne i Ydre Missions Hus. Men mere herom under præsentationen af årsregnskabet for TORVET er en god investering for DEM. DEM og Folkekirken I 2012 godkendte en række af Folkekirkens biskopper som bekendt et ritual for vielse af personer med samme køn efter at Folketinget havde bestemt dette ved lov. En lignende beslutning i Den Svenske Kirke og Den Evangelisk Lutherske Kirke i Amerika har medført at Mekane Yesus Kirken på sin generalforsamling den 27. januar 2. februar 2013 valgte at afbryde partnerskabet med disse kirker og fremover ikke vil have forkyndelses- og nadverfællesskab med dens præster. Beslutningen i Mekane Yesus gælder alle kirker med samme holdning og praksis vedr. samkønnede ægteskaber og dermed også den danske folkekirke og dens biskopper og præster. Folkekirkens formelle relation til Mekane Yesus består i begge kirkers medlemskab af Det lutherske Verdensforbund (LVF). Kirkerne i LVF har netop nadverfællesskab og kirkefællesskab med hinanden. Beslutningen fra Mekane Yesus er 6

7 derfor en stor udfordring for Det lutherske Verdensforbund, som nu oplever at der er en medlemskirke der ikke anerkender andre medlemskirker. Som nævnt i Hans Peter Nohns beretning, forventer DEM at kunne fortsætte samarbejdet med Mekane YesusKirken fordi vi organisatorisk set er uafhængig af Folkekirken. Vi forventer også fortsat at kunne arbejde for udveksling af præster og menighedsrelationer på tværs af landene så længe det sker gennem DEM. Men hele situationen giver anledning til at reflektere lidt over hvad DEM er for en størrelse i forhold til Folkekirken. I denne sag har vi med rette påberåbt os vores uafhængighed. Men vi kan ikke nægte at der i realiteten er mange forbindelseslinjer mellem DEM som organisation og Folkekirken. Flere bestyrelsesmedlemmer og ansatte medarbejdere er ordinerede præster. Langt hovedparten af DEMs bagland er medlemmer af Folkekirken. Aktuelt skal man ifølge vedtægterne være medlem af Folkekirken for at være valgbar til bestyrelsen osv. Problematikken omkring DEMs forhold til Folkekirken er aktualiseret dels af de nye frimenighedsdannelser, som også involverer DEMs bagland, og dels af kirkeministeriets arbejde for en ny styringsstruktur der også skal se på de mange folkekirkelige organisationers relation til Folkekirken. Vi er en folkekirkelig mission, men hvad betyder det? DEM har ikke og skal ikke have en kirkepolitik som svarer på eller har en mening om alle mulige spørgsmål. Men DEM ser sig fortsat som en folkekirkelig organisation. Deri ligger først og fremmest at vi er en organisation der arbejder på samme bekendelsesmæssige grund som Folkekirken, dvs. den evangelisk-lutherske. Vi bør kunne være kritiske eller lodret uenige med Folkekirkens biskopper i konkrete sager, som eksempelvis den gældende lov om homoseksuelles vielser, uden at vores folkekirkelige status betvivles. Den danske folkekirke har en lang tradition for en rummelighed for at valgmenigheder og frimenigheder fortsat har en form for tilknytning eller familieskab med Folkekirken. Denne frihed må også gælde organisationer som DEM der er evangelisk-lutherske og ønsker at regne sig som folkekirkelig. Får vi en ny styringsstruktur for Folkekirken med et nationalt organ, må det være på sin plads at det bliver med repræsentanter fra de folkekirkelige organisationer, herunder fra missionsorganisationerne. Det vil være en anerkendelse af at vi løfter en række funktioner som Folkekirkens hænder og fødder. Jobmission ud af pionerfasen Jobmission er vokset ud af pionerfasen og visionen er ved at blive til virkelighed. Nicolaj Wibe Nielsen, der er koordinator, får flere og flere henvendelser fra folk. De har fanget at 7

8 mission der hvor du er også inkluderer udlandet, og ikke mindst steder i udlandet hvor traditionel mission ikke har så nem adkomst. Henvendelserne er fra både studerende og færdiguddannede, og de kommer jævnligt, i perioder ugentligt. Folk vil vide hvad de kan bruge Jobmission til, og om de selv kan komme i betragtning som nogle vi gerne vil bakke op. Nogle har brug for en del vejledning, men de fleste vil gerne arbejde videre selv. Det hænder også at vi får mails fra studerende der spørger om vi kan bakke dem op/vejlede dem til et studieforløb i udlandet kombineret med en daglig vidnetjeneste. Nogle spørger om der er særlige lande/byer der har særligt behov for deres tilstedeværelse. Her er den internationale studenterbevægelse, IFES, en vigtig medspiller. Lige nu har Jobmission kontakt til danskere i Grønland, Kina og Vietnam. Flere er på vej, og andre lande har tidligere haft vores opmærksomhed. Men vi er nødt til at finde en ny organisering af Jobmission. Det har været en udfordring at løbe Jobmission i gang, også selvom DEM, ELM og KFS vedvarende har givet god støtte og medleven i arbejdet. Det har vist sig vanskeligt for de tre moderorganisationer at holde fokus på og prioritering af Jobmission så de ansatte tager et forpligtende og konkret ejerskab og bærer visionen ud i eget bagland. Nicolaj, der har taget et kæmpe slæb med at gøre visionen kendt, ønsker ikke at fortsætte som koordinator. Vi arbejder derfor på en ny organisering af arbejdet. En mulighed er at ansætte en ny koordinator der knyttes/ansættes i én af moderorganisationerne. Her synes Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) at være mest oplagt fordi vækstgrundlaget for Jobmission har vist sig primært at komme herfra. Arbejdet som koordinator består primært i kommunikationsopgaver (hjemmeside, facebook), sprede ideen om Jobmission, kontakt til og rekruttering af nye medarbejdere, kontakt til udsendte medarbejdere samt arrangere en årlig Jobmission konference. Koordinator skal støtte op om de mange små, selvstændige netværksgrupper der er ved at vokse op om Jobmission. Det er f.eks. folk som et meget optaget af et bestemt land eller kultur, f.eks. Kina eller Japan, eller af et bestemt fag som software udvikling med henblik på en international opgave med tilknytning til Jobmission. Jobbet som koordinator for Jobmission vil være en deltidsstilling. DEM har siden 1. september haft Ida Jensen ansat som studentermedarbejder for Jobmission. Idas opgave har været at skabe ejerskab for Jobmission i en række menigheder. Det ser nu ud til at lykkes at få flere menigheder til kollektivt at satse på Jobmission. Vi anser det for naturligt at disse menigheder tænkes med ind i en ny organisering af ejerkredsen omkring Jobmission. Ungdomsnetværket i DEM vokser DEM har de seneste fem år haft rigtig mange unge på kortere eller længere ophold i Etiopien. Enten som volontører i DEM, elever på Børkop Højskole, studenter på 8

9 Ledertrænings Centret i Kristeligt Forbund for Studerende eller på studierejsen Tsæl åt. Det har været en udfordring at forberede dem på opholdet og ikke mindst at samle dem op igen efter hjemkomsten. Vi ønsker at kanalisere deres oplevelser og inspiration over i et varigt missionsengagement i DEM. Lotte Carlsen har haft en central opgave med det og har bl.a. været købt fri af Børkop Højskole til at undervise og arrangere studieturen. Vi er glade for det samarbejde med højskolen. DEM ønsker ikke at etablere sin egen ungdomsorganisation med medlemskab, bestyrelse osv. Vi vil derimod gerne etablere et netværk af unge der brænder for mission, og som vil virke inden for deres egen ungdomsorganisation. Vi ansatte derfor Brian Hansen i juni 2012 som studentermedarbejder til at rekruttere, motivere og træne potentielle personer til et netværkssamarbejde mellem Indre Missions Unge og DEM. Netværket består nu af unge som vi gerne vil involvere direkte i DEMs missionsarbejde gennem bøn, givertjeneste, informationsarbejde, lokale events, projektgrupper mm. De etiopiske menigheder som vi samarbejder med, har helt grebet visionen om at udruste og inspirere de unge danskere til at leve sit liv i Guds mission. Vi erfarer at mange bliver optaget af bøn og har fået syn for Gud som en nærværende person og kraft i deres eget liv. Et par ungdomsforeninger med tilknytning til IMU har bestemt sig for at følge Anders Møbergs arbejde i Etiopien med givertjeneste, forbøn og volontørudsendelser. Og flere er måske på vej. Der har været afholdt en netværksdag i efteråret med 22 deltagere. Og i maj er der planlagt en social event på TORVET hvor vi håber på mange deltagere. Det er vigtigt at DEM arbejder målrettet på at mobilisere et ungt bagland for mission. Vi ønsker også at se sund åndelig vækst hos unge både i Afrika og i Danmark. Satsning på menighedsaftaler DEM arbejder ud fra en vision om at formidle relationer mellem menigheder og organisationer i Danmark og partnerkirkerne i Afrika til gensidig inspiration, forbøn og omsorg. Vi tror at fremtidens missionsengagement kommer fra menigheder der som fællesskaber samarbejder med DEM om konkrete missionsopgaver. Det er en ny tænkning for mange menigheder der ofte højst ser sig selv som donorer for mission, men ikke som partnere med kirkerne i Afrika. Den tankegang må vi ændre på. Aktuelt har vi kontakt med ca. ti menigheder og samfund i Indre Mission der vil noget sammen med DEM. Kun længerevarende og vedligeholdte relationer til folk med fingeren på pulsen i forhold til mission gennem DEM får folk til at blive venner af DEM. Det er en tillidssag, og det kræver nærmere kendskab at binde sig til et missionsselskab som økonomisk støtte. Ligeledes ser vi at de der virkelig kommer til at brænde for DEMs arbejde, er dem der har været i Afrika og fået syn for sagn, eller som har været udsendt som missionær eller volontør. Vi vil derfor sende flere mennesker af sted til Afrika på studierejser eller som 9

10 volontører. Vi ønsker at se mennesker i alle aldre som rejser ud for DEM til deres afrikanske søsterkirke. Og vi håber at de har mod på også at invitere gæster fra Afrika hertil som volontører, studerende eller praktikanter. Vi vil også satse mere på flerdagskurser arrangeret af DEM, samfundslejre og menighedslejre eller bibelcampings. Et konkret eksempel er International Mission Camp i uge 27 på Mørkholt som DEM arrangere sammen med Indre Mission. Hovedtaleren er etiopier, og en række personer med erfaringer fra international mission medvirker. Vi håber at der opstår relationer mellem deltagerne og DEMs medvirkende som fører til et langsigtet missionsengagement. Samarbejde om teologisk uddannelse DEM har gennem flere år givet økonomisk støtte til opbygning af en tværkulturel missionsuddannelse på Dansk Bibel-Institut i København. I 2012 bestemte vi at indstille det økonomiske bidrag med virkning fra 2013 og i stedet satse på mere konkrete aktiviteter og initiativer med gensidig interesse. Et eksempel på det er at lektor Finn Aasebø Rønne i juni måned rejser til Etiopien for at undervise på den teologiske kandidatuddannelse, Ethiopian Graduate School of Theology (EGST). Han tager forhåbentlig en håndfuld danske studerende med sig, foruden et tilsvarende antal nordmænd fra Fjellhaug Internationale Højskole. De skal sammen med etiopiere modtage undervisning i ikke-vestlig kirkehistorie. Faget kan give anledning til mange spændende diskussioner som vil blive endnu mere frugtbare med bidrag fra tre forskellige lande og kulturer. Samtidig vil skandinaviske studenters interaktion med etiopiske studenter give mulighed for venskaber som kan føre til besøg i etiopiske kirker og hjem under kurset eller bagefter hvis de skandinaviske studenter vælger at forlænge deres ophold i landet når kurset er forbi. Vi har mange andre ideer til samarbejde om teologisk uddannelse af den karakter, og vi ser gerne en ensartethed mellem det vi samarbejder med DBI og Menighedsfakultetet om. Det er nok en ny tænkning og nye overvejelser for underviserne på Menighedsfakultetet, men vi oplever god interesse og imødekommenhed, særligt fra de yngre lærere og ledelsen på MF. Sekretariatet på TORVET DEMs medarbejdere på sekretariatet på TORVET er fortsat fem fuldtidsansatte: Lotte Carlsen, netværkskoordinator, Benedikte Pedersen, sekretær, Marianne Bach, kommunikationssekretær og fundraiser, Jakob Swartz, sekretær for international mission og Sune Skarsholm, generalsekretær. Vi har desuden to studentermedarbejdere på hver syv timer om ugen. Det er Brian Hansen, ungdomsnetværker, og Ida Jensen, projektmedarbejder for Jobmission. 10

11 Det daglige arbejde er præget af stor travlhed, også af og til mere end vi trives med, eller som er sundt. Det arbejder vi på at forbedre. Men samarbejdet er godt, og der er tillid og respekt mellem medarbejderne. Og motivationen og engagementet for DEMs sag er helt i top. Tak til jer alle for det. I august 2012 kunne vi også markere Benediktes 25 års jubilæum i DEM med en flot reception der viste den respekt og anerkendelse hun nyder blandt DEMs venner. Benedikte kender DEM fra det yderste hjørne i Etiopien til den bagerste kasse i arkivet. Og hun er passioneret for DEMs missionsarbejde. Landsudvalget Landsudvalget mødtes i september. På programmet var bl.a. en spændende temadrøftelse af Mission og Penge. DEM forvalter hvert år mange millioner kroner som er tiltænkt mission. Hvordan forvalter vi dem ansvarligt, retfærdigt og bibelsk forsvarligt? Jesus udsendte og formanede sine disciple: Skaf jer ikke guld eller sølv heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler, eller sko eller stav. For en arbejder er sin føde værd. I dag udsendes DEMs missionærer med bolig og bil, forsikring og en rimelig løn. DEM har bygget nyt kontorhus til flere millioner. Og DEMs venner er blandt verdens rigeste mennesker. Temadrøftelse satte fokus på de mange overvejelser og dilemmaer som forvaltning i en missionsorganisation rummer. Landsudvalgets drøftede desuden udvalgets selvforståelse og funktion i DEM. Medlemmernes opgave er at være ressourcepersoner og ambassadører for DEM i kirkelivet. Og så skal de være konstruktive kritikere af DEM og sparringspartner for ledelsen. Det kom bl.a. til udtryk på mødet ved at landsudvalget drøftede og gav sin opbakning til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Medlemmerne gav også deres tilslutning til at DEM arbejder videre med en navneændring for organisationen. Anne Grete Rasmussen gik af som formand for landvalget og blev afløst af Sara Dørken Kristiansen. Sara er 35 år, gift og mor til to piger. Hun og familien bor i Galten. Sara har været i Etiopien i fire korte perioder, bl.a. som DEM-volontør og på praktikophold i forbindelse med sin uddannelse. I dag er hun pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi. Velkommen til Sara og tak til Anne Grete. Mission med håb Årsmødets tema mission med håb fortæller den historie som DEMs venner selv kan se: Udsatte, fattige og måske forældreløse børn og unge der får omsorg og en uddannelse. Kvinder som får syn og mod til at stå fast på den værdi Gud har skabt dem med, så de siger nej til de kulturelt nedarvede krænkelser. Menigheder som får gode præster og forkyndere af Guds livgivende ord. Afrikanske missionærer som får uddannelse til selv at gå med evangeliet til nye folkegrupper. Det er mission med håb. 11

12 Vi sætter ikke vores håb til egen succes eller fortræffeligheder. Og vi mister ikke håbet når vi fejler. Håbet er forankret uden for os selv i troen på Jesu opstandelse hans nærvær i sin kirke og hans komme med Guds Rige skønhed og magt. Det håb skal aldrig blive til skamme! 12

13 Årsberetning for DEMs internationale virksomhed Aflagt på DEMs årsmøde den 6. april 2013 ved Jakob Swartz, sekretær for international mission Der er mange initiativer i det sidste år der giver mig håb for DEMs fremtid. Særligt nye initiativer i det sidste år med venskabsmenigheder, praktikanter og ungdomsrejser giver mig håb. Det er min opgave at give et overblik over DEMs arbejde i udlandet siden sidste årsmøde. Oversigten giver anledning til håb for missionen og tak til missionens Herre. Liberia: Lederskifte og nye planer Der var lederskifte i Den lutherske Kirke i Liberia i Biskop Harris takkede af samtidig med at der skulle findes ny kasserer og generalsekretær i kirken. Bispevalget forløb roligt, og Rev. Daniel Jensen Seyenkulo blev indsat som ny biskop. Mrs. Naomi Ford-Wilson blev ansat som ny generalsekretær. Skiftet i ledelsen har været stort, men kirken virker til at være kommet godt igennem det. Vi har i dagene op til årsmødet afholdt partnerskabskonference med biskop og generalsekretær fra Den lutherske Kirke i Liberia. Her har vi skabt personlige relationer og drøftet mulighederne for partnerskabet fremover. Vi drøftede blandt andet: hvordan kan DEM bedst støtte kirken med medarbejdere og projekter, og hvordan kan kirken i Liberia inspirere kirken i Danmark. Christoffer Olesen: Praktikant fra TORVET I år sendte vi en praktikant fra Menighedsfakultetet til Liberia. Det er et konkret resultat af samarbejdet på TORVET. Christoffer Olesen var i præstepraktik hos Finn Hougaard i tre uger som led i sin teologiuddannelse. Både Finn og Christoffer var glade for samarbejdet, og det er en god begyndelse for DEMs øgede arbejde med praktikanter og et direkte resultat af samarbejdet på TORVET. Besøg af unge fra Liberia på danske skoler Fire unge mennesker fra Liberia har været i Danmark sammen med lederen af kirkens aids-arbejde, Janice Gonoe. De berettede for skoleelever, spejdere og andre unge om hvordan det er at vokse op i et land med borgerkrig og aids, og fortalte om kirkens aidsarbejde. Som del af besøget er der udviklet undervisningsmateriale til efterskoleelever om emnet. Tak til Niels Sørensen og Djurslands Efterskole for deres arbejde med oplysningskampagnen, og til de mange mennesker i Gjern der støtter aids-arbejdet i Liberia og også gjorde dette besøg muligt. 13

14 Finn Hougaard: Teologisk undervisning i Totota Finn Hougaard arbejder stadig som underviser og teologisk rådgiver ved Den lutherske Kirkes teologiske undervisningssted, Louis T. Bowers Lay Leaders and Ministers Training Center. Kirken har en ambitiøs plan for at blive akkrediteret til at uddanne teologer på bachelorniveau, og den er Finn meget involveret i. Finn oplærer en ny administrator til at overtage nogle bogholderfunktioner fra ham og støtter skolens rektor, Lydia Manawu Weagba, i hendes arbejde. Finn underviser desuden på flere kurser, både for lægfolk, præster og diakoner. Finn er meget bevidst om at afhænde sine opgaver til andre frem til han går på pension i marts Vi er i dialog med kirken om hvilke medarbejdere de kan se fra DEM i fremtiden. Finn vil tage på møderejse i de første måneder af Rie Lukowski: Kirkens kapacitetsopbygning Rie Lukowski var indtil august 2012 ansat med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling til at arbejde med kapacitetsopbygning inden for Den lutherske Kirke i Liberia. Rie havde et skrivebord lige over for generalsekretæren og var med til at få vigtige dele af kirkens maskinrum til at fungere. Rie var rigtigt dygtig til at udvikle kirkens administrative procedurer, og hun havde stor respekt og taleret til kirkens ledelse. Hun udfordrede både kirken og DEM på vores ledelse og administration. Effekten af Ries arbejde blev desværre formindsket på grund af ledelsesskiftet i kirken der betød at meget af Ries arbejde forsvandt med den gamle ledelse. Vi snakker stadig med kirken om hvordan vi fastholder de gode effekter af Ries arbejde som der stadig er mange af. Tak til Rie for de to år hun arbejdede med Dansk Ethioper Mission i Liberia. Udviklingsprojekter i Liberia Vi er taknemmelige over også i det forgangne år at kunne arbejde sammen med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling omkring udviklingsprojekter gennem kirken. Vi takker konsulenterne ved DMR-U, Karen Swartz Sørensen og Ulrik Jacobsen, for deres store arbejde. Kirkens aids-arbejde Kirkens femårige aids-projekt, finansieret af Danida, slutter juni Projektet har haft stor succes med at oplyse og rådgive om hiv/aids, samt hjælpe folk der lever med hiv. En to dages workshop i Liberia i november 2012 fremkom med visioner for en ny fase af arbejdet der vil forøge projektets geografiske område samt satse mere på grupper særligt udsat for kønsbaseret vold. Projektansøgningen bliver for tiden behandlet af CISU, CivilSamfund i Udvikling, hvor vi håber den bliver imødekommet til glæde for de tusinder af mennesker der har gavn af kirkens aids-arbejde. 14

15 Primært sundhedsprojekt ved Curran Lutheran Hospital Projektet startede i 2011 og strækker sig over fem år med det formål at styrke folks adgang til sundhedsydelser i fjerntliggende landsbyer. Projektet arbejder ud fra Curran Lutheran Hospital med at skabe forbindelser til traditionelle sundhedsarbejdere og lokale sundhedsudvalg for at forebygge sygdom, med særligt fokus på kvinders reproduktive sundhed. Skoleprojekt Skoleprojektet for 45 af Den lutherske Kirkes skoler i Liberia slutter i juli Projektet har stort set forløbet planmæssigt. Projektet sigter på at opbygge den administrative kapacitet i skolerne samt give efteruddannelse til lærere. Det er en stor udfordring at drive skoler for kirken når de ikke modtager tilskud af regeringen, og eleverne har begrænsede muligheder for at betale skolepenge. Vi er i dialog med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Den lutherske Kirke i Liberia om hvad der skal ske når projektet udløber. Guinea: Ukendt land Vi vil rigtigt gerne vide mere om hvad kirkens situation er i Guinea. I 2012 har vi ikke besøgt Guinea, og vi mangler fornemmelse af hvordan situationen er for kirken i landet. Samtidig snakker vi også med Den lutherske Kirke i Liberia og dennes andre partnere om hvordan vi fremover skal støtte kirken i Guinea. Den lutherske Kirke i Liberia støtter fortsat kirken i Guinea gennem udsendelsen af pastor Alfred Flomo. Støtte til tre teologistuderende DEM har støttet tre teologistuderende fra Guinea til at tage en præsteuddannelse i andre fransktalende lande. De dimitterer i 2013 for at tiltræde præstegerning i Guinea. Aids-projekt i Guinea I juni 2012 startede kirken i Guinea et aids-projekt i forlængelse af det tidligere pilotprojekt. Projektet er finansieret af Dansk Missionråds Udviklingsafdeling og kører i tre år. Projektet bygger på de gode erfaringer fra aids-arbejdet i Liberia og søger at skabe et øget kendskab til hiv/aids problematikken i befolkningen og hjælpe folk der lever med hiv. Der skal gøres en indsats med at udruste sundhedspersonale, lokale og religiøse ledere til at forebygge smittespredning, og kirken vil uddanne aids-rådgivere og oprette tre rådgivningscentre. Etiopien Der har været mange glædelige ting ved arbejdet i Etiopien i det sidste år. Flere danske unge har været i berøring med Etiopien, vi har udviklet partnerskabet med Wabe Batu 15

16 Synoden, og familien Møberg er ankommet til Addis. DEMs arbejde har været præget af at vi i en længere periode har manglet en koordinator i Etiopien. Tsæl åt: Unge i mission til Danmark I januar 2013 var ti unge på inspirationstur til Etiopien med Lotte Carlsen. De kom fra Indre Missions Unge og var blevet udvalgt til at deltage på turen med henblik på at bringe inspiration fra Etiopien hjem til deres fællesskaber. De fik en inspirerende tur hvor de blev undervist af pastor Soboka, som talte til DEMs årsmøde sidste år. Turen sluttede med en udsendelse af de unge til mission i Danmark. I sommeren 2012 var fire danske unge volontører ved Tabor menigheden i Hawassa. Tak til Meinhard Djurhus, Simon Kofoed-Pihl, Helene Bruun Simonsen og Gitte Knudsen for deres tjeneste. De er nu involveret i at skabe et netværk af unge der har en tilknytning til Etiopien. Brian Hansen er ansat som studentermedhjælp til at løbe dette netværk i gang hvorigennem vi håber at knytte flere unge til DEMs arbejde. Mekane Yesus Kirkens internationale partnerskab På Mekane Yesus Kirkens generalforsamling i januar 2013 besluttede kirkens medlemmer at afbryde partnerskabet med Den svenske Kirke og Den evangelisk lutherske Kirke i Amerika over spørgsmålet om homofili. Konsekvenserne af dette brud vil vi se over det næste år efterhånden som detaljerne bliver besluttet, og partnernes aktiviteter i Mekane Yesus Kirken ophører. Vi forventer ikke at beslutningen kommer til direkte at påvirke DEMs samarbejde med Mekane Yesus Kirken. Møbergs: Ankommet til Addis Den 30. december rejste Anders og Tine Møberg med deres fire børn, Liv, Ruben, Vicki Bjørk og Storm, til Addis Ababa. De er flyttet i hus på Mekane Yesus Seminariets grund. Det første år skal de bruge på at lære amharisk. Herefter skal Anders arbejde med ungdomsarbejde i Addis, og Tine skal bruge sin sygeplejefaglige baggrund i en tjeneste samt arbejde med danske volontører. Det er et takkeemne at arbejds- og opholdstilladelse gik i orden for familien så de kunne rejse til Etiopien som planlagt. Tak til Malene Stoltenberg der som volontør rejste med familien til England under deres forberedende studier på All Nations Christian College. Elisabeth Poulsen: Dansklærer Tak til Elisabeth Poulsen der i januar rejste til Etiopien med sine to døtre, Nomi og Mirjam. Elisabeth støtter Møbergs børn og underviser dem i dansk. 16

17 Ruth Osmundsen: Strategisk arbejde i kirken Ruth Osmundsen startede den 1. august i en stilling på kirkens hovedkontor som rådgiver for kirkens strategiske arbejde. Her arbejder hun med implementeringen af kirkens femårs strategiske plan. Ruth trives med opgaverne i forbindelse med strategiarbejdet hvor hun blandt andet holder workshops med kirkens synoder og følger op på implementeringen af strategien. Da vi desværre ikke kunne finde en teamleder pr. 1. august til at overtage koordinatorfunktionerne fra Ruth, varetog Ruth også en række koordinatorfunktioner samtidig med arbejdet på hovedkontoret frem til marts Per Rasmussen: Ny teamleder Per og Anne Grete Rasmussen rejste til Etiopien først i marts 2013 for at hjælpe med teamlederfunktionen. De skal primært se på mulighederne for at strukturere DEMs arbejde i Etiopien bedst muligt, varetage nødvendige koordinatorfunktioner og styrke DEMs volontørprogram. Per har fået orlov fra sin præstetjeneste i det år de er udrejste. Berit Østby: Sprog og kulturundervisning Berit Østby fortsætter sit arbejde på Mekane Yesus Sprogskolen i Addis Ababa. I det forgange år har hun, ud over at være rådgiver for amhariskundervisningen på sprogskolen, arbejdet med at tilbyde de teologistuderende på kirkens seminarium ekstra engelskundervisning. Sammen med kolleger udvikler hun nyt materiale til engelskundervisningen så de studerende får udviklet deres sprogkundskaber. Sprogskolen har en vision om at tilbyde sprog- og kulturundervisning til både udenlandske og etiopiske missionærer. Kirkens medarbejdere der skal arbejde i nye dele af Etiopien, har også glæde af introduktion til sprog- og kulturforståelse. Derfor arbejder Berit og sprogskolen blandt andet sammen med bibelskoler i kirkens synoder for at tilbyde kulturforståelse til etiopiske missionærer. Mehret-Ab Bereke Beraki: Bibliotekar Mehret-Ab har fortsat ansvaret for seminariets bibliotek og rådgiver studerende til at finde relevant litteratur. Han arbejdede i det forgange år på et stort projekt sammen med Den evangelisk lutherske Kirke i USA om at opgradere seminariets bibliotek. Desværre faldt projektet til jorden da Mekane Yesus Kirken afbrød samarbejdet med amerikanerne. Gunnar Sørensen: Sprogvolontør I efteråret 2012 var der behov for ekstra hjælp med engelskundervisningen på præsteseminariet da en af Berits kolleger skulle til USA på orlov. Derfor var vi glade for at kunne sende Gunnar Sørensen fra Norge med hans kone, Camilla, og datter, Cordelia, til Addis i efteråret. Gunnar, der er ved at færdiggøre en mastergrad i engelsk oversættelse, var en stor hjælp i engelskundervisningen på seminariet. Gunnar og Camilla forlængede 17

18 deres udsendelse så de er i Etiopien indtil maj. Tak til Gunnar og Camilla for deres tjeneste. Wabe Batu Synoden: Fornyet partnerskab DEM har valgt at øge vores arbejde i Wabe Batu Synoden. Derfor besøgte Sune Skarsholm og Per Rasmussen synoden sammen med mig i november. Det var en berigende tur hvor vi fik fornyet relationerne til synoden hvor kirken har mange udfordringer. DEM vil satse flere ressourcer i synoden fremover, særligt på bibelskolen, kapacitetsopbygning af synoden og relationen mellem kristne og muslimer. Vi arbejder også med synoden på at sende missionærer til synoden i fremtiden. Hjemvendte medarbejdere Gitte og Peter Rasmussen Gitte og Peter Rasmussen afsluttede deres ansættelse i DEM den 31. juli, efter tre års tjeneste. Tak til Gitte, Peter, Esther og Sara for det arbejde de har gjort for kirken. Gitte fortsætter sit engagement i DEM på deltid i et år som mødemedarbejder og konsulent på søndagsskolearbejdet i den sydcentrale synode. På den måde fortsætter hun arbejdet hun var udsendt til, og støtter Abraham Werasar med at føre det videre. Gitte har rejst til Etiopien to gange efter familien kom hjem, for at sparre med Abraham som fører søndagsskolearbejdet videre. Tak også til Marianne Korsholm der underviste Esther og Sara i dansk i skoleåret Familien Bøndergaard Iversen Ane og Jørgen Iversen var associerede udsendinge i Addis Ababa fra september De rejste hjem til Danmark i maj 2012 af familiemæssige årsager. Tak til familien for villighed til at følge et kald til at arbejde i Etiopien. DMR-U projekter Vi er glade for at have fået en bevilling til et nyt projekt i Wabe Batu Synoden der adresserer skadelige traditionelle skikke omkring Hebano, og særligt fokuserer på kvinders vilkår. Inger og Arne Holmgaard besøgte synoden i foråret Inger lavede en forundersøgelse med henblik på projektet. Projektansøgningen blev godkendt af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og det toårige projekt startede i juni Tak til Inger og Arne for deres indsats for at hjælpe dette projekt i gang. Derudover er projektet med den kristne studenterbevægelse EvaSUE afsluttet. Det havde succes med at styrke samfundet ved at oplære studerende i kristne ledelsesværdier. Vi afventer en endelig evaluering inden vi tager stilling til om vi skal ansøge om en ny fase i projektet. 18

19 Vi arbejder også med planer om at ansøge om midler til et projekt i fire menigheder i Addis, der giver menighederne ressourcer og støtte til at lave eftermiddagsaktiviteter med unge i deres lokalområde. Botswana: Besøgsrejse til en splittet partner Det var en stor glæde for mig at besøge Botswana i oktober sammen med tidligere missionær Niels Sørensen. Vi besøgte Den evangelisk lutherske Kirke i Botswana (ELCB) med henblik på at undersøge hvorvidt det er muligt for DEM at støtte kirken. Vi mødte en kirke der er splittet og i konflikt med sig selv. Det var trist at se hvordan kirken er præget af interne tvister, og at menighedslivet lider under det. Kirken spurgte om hjælp til at uddanne og styrke lægprædikanter, menighedsråd og ungdomsarbejdet. Det kunne være muligt at bruge kirkens uddannelsescenter, the Woodpecker, til at gennemføre kursusforløb og workshops, men det virker ikke oplagt at udsende en missionær til kirken som situationen er nu. DEM afbryder ikke partnerskabet med ELCB nu, men afventer situationen for at se om det vil blive muligt at støtte kirken aktivt igen. TORVET: Håb om nye muligheder Vi flyttede til TORVET i Aarhus sidste år. Det giver også nye muligheder på missionssekretariatet. Et konkret resultat af samarbejdet har i år været udsendelsen af Christoffer Olesen i praktik til Liberia. Men der er også håb i de mange små forbindelser der dagligt opstår på TORVET. En uformel samtale med en underviser om mulighederne for at undervise teologistuderende i Afrika. Et spørgsmål fra en studerende om hvordan man egentlig faster i Afrika. En idé til en psykologistuderende om at skrive speciale om missionærbørns særlige udfordringer. Et ønske fra flere teologistuderende om at komme på studierejse til DEMs partnere. Det bliver spændende i de kommende år at arbejde videre med disse mange nye forbindelser og se hvordan de kommer til at spille ind i Guds mission. 19

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede!

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede! DEMs årsmøde 2012 lørdag den 14. april i Herning Herre, lær os at bede! Årsberetninger 2011-2012 ved Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international mission Katrinebjergvej 75

Læs mere

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2014 2015 Årsmødet 11. april 2015. Formandsberetning ved Per Rasmussen

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2014 2015 Årsmødet 11. april 2015. Formandsberetning ved Per Rasmussen 1 2 Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2014 2015 Årsmødet 11. april 2015 Formandsberetning ved Per Rasmussen Indledning: Den første kærlighed Det er noget særligt at få fornyet den

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Handlingsplan 2012-2015 www.dsuk.dk [ Værdi 1 ] [ Vi er den danske evangelisklutherske folkekirke i udlandet ] at vi tilbyder rammer for gudstjeneste, menighedsliv og kirkelige

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Gud i bevægelse. Årsberetninger 2010-2011. DEMs årsmøde 2. april 2011

Gud i bevægelse. Årsberetninger 2010-2011. DEMs årsmøde 2. april 2011 Årsberetninger 2010-2011 DEMs årsmøde 2. april 2011 - ved Sune Skarsholm, generalsekretær - ved Anna-Kathrine T. Pedersen, sekretær for international mission Gud i bevægelse 1 Nørregade 14 6070 Christiansfeld

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Referat DropIN Aarhus

Referat DropIN Aarhus Referat DropIN Aarhus Velkomst v/ René Bidstrup Ordstyrer: Cecilie Kuhr Introduktion og regler v/ Cecilie Kuhr Paneldebat og resultater af workshops Mig og min kirke SITUATION: Kirken er en bygning og

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Global Mission KERNEVÆRDIER. Vi vil leve i kærlighed

Global Mission KERNEVÆRDIER. Vi vil leve i kærlighed Global Mission KERNEVÆRDIER Vi vil leve i kærlighed Støt unge kristne i Etiopien mod vranglære og frafald Baggrund: Samfundet i Etiopien har udviklet sig enormt hurtigt. Etiopierne har på de sidste 10

Læs mere

TORVET Katrinebjergvej Aarhus N

TORVET Katrinebjergvej Aarhus N 1 TORVET Katrinebjergvej 75 8200 Aarhus N www.promissio.dk Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2015 2016 Årsmødet 2. april 2016 Formandsberetning ved Per Rasmussen Evangeliet over

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

ÅRSBERETNING. for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark ÅRSBERETNING for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 2014-15 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 3. oktober 2015 Dette års beretning er en fælles beretning for landsstyrelsen og landssekretæren. Sidste år

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere