Studieretningsopgave. Magt og magtmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsopgave. Magt og magtmisbrug"

Transkript

1 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 1 af 20 Studieretningsopgave Magt og magtmisbrug En engelskfaglig undersøgelse af George Orwells Animal Farm og en billedkunstfaglig gennemgang af udvalgte værker. Indledning Magt er et universelt begreb. 1 Overordnet set betyder magt dette at kunne styre eller bestemme over nogen eller noget. Hvis der gøres overdreven og forkert brug af magt opstår begrebet magtmisbrug, hvilket er et negativt ladet begreb. Magt i alle dens udformninger har til alle tider være en del af menneskets tilværelse på godt og ondt. I denne studieretningsopgave har jeg valgt at undersøge hvorledes magten og misbruget af magten kommer til udtryk på forskellig vis når mennesker er involveret. Jeg har tit tænkt over hvordan kunsten og litteraturen til fuldkommenhed har kunnet skildre magt og magtmisbrug og hvilke mekanismer der er i spil. Jeg vil derfor i denne opgave forsøge at påvise hvordan udvalgte kunstnere og forfattere har skildret og reageret på magt og magtmisbrug. Den engelske forfatter George Orwell er med sin roman Animal Farm, et tydeligt eksempel på hvordan en forfatter kan fremlægge sit kritiske syn på magtmisbrug. I denne bog kritiserer og skildrer Orwell Sovjetunionens styres magtmisbrug i det 20 århundrede. Der perspektiveres til George Orwells Ukrainske introduktion til Animal Farm, som blev brugt som propaganda af de allierede overfor flygtede ukrainere i eksil. Naturligt kan der derfor trækkes en parallel til den valgte plakat forestillende en agitatorisk Lenin, hvilket skildrer en mand med et ønske om magt til sovjetterne. Det vil samtidig være relevant at se på kunstneren Kristian Von Hornsleth, der netop benytter sig af magt for at påvise magtmisbrug. Hans værk Hornsleth Village Project beviser netop at en levende person kan være et kunstværk ved brug af magt. Samtidig kan der foretages punktnedslag i historien hvor surrealismen opstår i 1920 erne som en modreaktion til magt. Som perspektivering til kunstnernes reaktion og skildring af magt og magtmisbrug behandles Francis Bancon s parafrase over Velazquez s portræt af Pope Innocent X. 1 Definition: Politikkens Nudansk Ordbog etymologi 2. udgave.

2 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 2 af 20 George Orwell 2 Eric Arthur Blair (25. juni januar 1950) var en engelsk forfatter og journalist, bedre kendt under pseudonymet George Orwell. Som aktiv politisk og kulturel kommentator og romanforfatter benyttede han sig af navnet George Orwell, for at beskytte familienavnet Blair. 3 Hvis han skulle ende i en fiasko, ville dette dermed ikke falde tilbage på faderens navn, Blair. 4 Orwell var født i Motihari, Indien, men moderen tog ham med til England allerede i Sammen med sine søstre tilbragte han her sine barndomsår i den engelske middelklasse. Orwell begyndte i England på en kostskole for med middel- og overklasse børn. For Orwell var kostskolen et helvede og han sled sig derfor til et statsstipendium til Eton i Orwell ville gerne gøre indtryk af at Eric havde været en fattig dreng blandt de rige, 5 en lavere del af den øvre middelklasse. Det blev samtidig også den lavere middelklasse Orwell satte pris på og ønskede at henvende sig til. Efter sin skolegang tog Orwell til Burma (i dag Myanmar) i 1922 for at arbejde som politimand. I de fem år så han menneskers fattigdom som en grim side af den engelske imperialisme. I 1928 tog Orwell til Paris for at ernære sig som forfatter, men blev syg af tuberkulose og vendte tilbage til England i 1929, hvor han hutlede sig igennem med småjobs. I 1935 beslutter han sig for at ville leve som forfatter samt af en lille købmandsbutik; det er her hvor Orwells forfatterskab for alvor begynder. 6 I 1936 vælger Orwell at tage til Spanien for at kæmpe på den republikanske side i den spanske borgerkrig mod den fascistiske opstand. Orwell slutter sig til den anarkistisk-marxistiske men antikommunistiske enhed POUM i stedet for at tilslutte sig den kommunistiske Internationale Brigade, som de fleste andre udlændinge gjorde. Orwell bliver såret i halsen af en kugle i maj og flygter til England i juni Herefter arbejder Orwell i England som socialistisk journalist og debattør. I juni 1938 melder han sig ind i The Independant Labour Party, ILP, dette var begyndelsen til hans politiske selvbevidsthed og han udviklede derfor sine politiske teser. George Orwells politiske anskuelse var ikke baseret på statskundskabs- eller økonomiske studier, men baseret på den verden han havde set og levet i. Orwell gik ind for socialistisk kollektivisme, 2 De første linjer er udformet med udgangspunkt i det første afsnit på wikipedia: George Orwell (DK) 3 Denne linje er baseret på min viden fra bogen: George Orwell, en introduktion, side 36, sidste linjer i 2 afsnit. 4 Min viden om George Orwell i afsnittet om George Orwell er fra Orwells håb og frygt, Per Stig Møller. Side Wikipedia (DK): George Orwell, afsnit: Ungdom, nederste linje: en lavere del af den øvre middelklasse 6 Sætningen er med inspiration fra wikipedia (DK): George Orwell, afsnit: Den spanske borgerkrig, første linje.

3 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 3 af 20 men hvor det enkelte individ stadig bevarede sin frihed. 7 I februar 1941 udkommer George Orwells politiske manifest: The Lion and the Unicorn, hvori han beskriver sin politiske overbevisning: 8 I suggest that the following six-point programme is the kind of thing we need. The first three points deal with England s internal policy, the other three with the Empire and the world. The general tendency of this programme is unmistakable. It aims quite frankly at turning this war into a revolutionary war and England into a Socialist democracy. 1. Nationalization of land, mines, railways, banks and major industries. 2. Limitation of incomes, on such a scale that the highest tax-free income in Britain does not exceed the lowest by more than ten to one. 3. Reform of the educational system along democratic lines. 4. Immediate Dominion status for India, with power to secede when the war is over. 5. Formation of an Imperial General Council, in which the coloured peoples are to be represented. 6. Declaration of formal alliance with China, Abyssinia and all other victims of the Fascist powers. 9 George Orwell brød sig ikke om totalitære magtregimer og havde set marxismen blive ført ud i livet under den russiske revolution med Lenin i spidsen, og set hvorledes kommunismen satte sig tungt på det arbejdende folk. De intellektuelle kommunister blev til et nyt magtorgan intelligentsiaen, og han brød sig slet ikke om disse venstrefløjs intellektuelle. Hans oplevelser under den Spanske Borgerkrig blev en øjenåbner for ham rent politisk. Orwell stod på sidelinjen og fulgte udviklingen i Sovjet, og Stalins udrensninger og jerngreb om befolkningen. Dette var ikke Orwells ideelle socialistiske stat. Han følte kommunismen var lige så undertrykkende som fascismen især da Stalin og Hitler indgår en ikkeangrebs pagt i Som Orwell udtaler i juni 1941: 10 No doubt a strong pro- Nazi party exists in Russia, and I dare say Stalin is at the head of it If the Sovjet regime is simply wiped out and Stalin killed or taken prisoner, many Communists would in my opinion transfer their loyalty to Hitler. Dette ansporede ham til at udlevere hvad der skete rent politisk i Sovjetunionen i disse år. Derfor skrev han bogen Animal Farm i forsøget på at spejle begivenhederne. 7 Bog: Orwell, Scott Lucas: side 60 og (Part III, The English Revolution, II) 9 Baseret på side 62 i bogen Orwell, Scott Lucas. 10 Orwell citat: Side 63 i bogen Orwell, Scott Lucas.

4 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 4 af 20 Animal Farm Animal Farm er en satirisk fabel, med et belærende og moraliserende formål. Fabelhistoriens handling udspiller sig fra dyrenes synspunkt, da dyrene er menneskeligt personificeret og tillagt menneskelige karakteregenskaber. Disse dyr lever på Manor Farm, der er ejet af deres 11 forsumpede menneske, Mr. Jones, der til tider forsømmer dyrene grueligt. Dyrene er trætte af Mr. Jones rolle som den styrende magt og vælger derfor at gøre oprør mod deres herre. Efter fordrivelsen af Mr. Jones forsøger dyrene at oprette et strengt socialistisk samfund, hvor alle dyr er lige. Dette lykkes dog ikke da de kloge svin skaber ulighed og dyrene til sidst må overlade magten til svinet Napoleon. Napoleon indfører ved hjælp af sine hundelivvagter et terrorregime, der næsten resulterer i hungersnød. Dyrene er dog fast besluttede på at deres nye liv stadig er bedre end deres tidligere. Men til sidst er det ikke muligt at kende forskel på svinene eller menneskene, og spørgsmålet er om livet ikke var bedre før?! 12 Vi bliver som det første i historien introduceret for ornen Old Major, hvor han indkalder til et natligt møde fordi han har drømt drømmen om det klasseløse samfund. Dette kan perspektiveres til 13 Karl Marxs socialistiske tankegang. Old Major slår fast at dyr og mennesker aldrig kan stå sammen, fordi mennesket er udbytteren og dyrene er folkefronten, jævnfør Marx og Lenins tanker. Old Major opfordrer dyrene til at begå revolution mod mennesket: 14 Man is the only real enemy we have. Remove Man from the scene, and the root cause of hunger and overwork is abolished for ever That is my message to you, comrades: Rebellion! Old Major dør fredeligt 3 dage efter sin agiteren for revolutionen. Da svinene var anset for at være de klogeste af dyrene påtager de sig derfor organiseringen af Old Majors omtalte revolution, der skal tilvejebringe 15 animalisme som ny styreform på gården. Svinene formulerer animalismen ud fra deres egen opfattelse af Majors revolutionstanker og formulerer den i 7 bud. Det er de to unge svin Napoleon og Snowball der formulerer animalismens 7 bud og skriver dem op på ladens ydervæg så alle dyrene kan se dem. Dette skal huske dyrene på at de er blevet frie og har rettigheder, hvilket man også benyttede sig af på fabrikker i Sovjettiden, for at skabe sammenhold og fællesskab. Da dyrene er sluppet af med Mr. Jones, ses det at svinene begynder at påtage sig rollen som de organiserende ledende magtorganer, det ses 11 Ordet Forsumpet herre taget med inspiration fra referatet af den danske oversættelse: Kammerat Napoleon. 12 I Afsnittet Animal Farm er noget af min viden tilegnet fra bøgerne: Orwells håb og frygt og George Orwell en introduktion. 13 Karl Marx (5.maj marts 1883): Wikipedia (DK): Karl Marx 14 Citat fra Animal Farm: side 5 linje 33 og side 7 linje Alle ismer har jeg valgt at skrive med småt forbogstav jævnfør Den Store Danske Encyklopædi.

5 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 5 af 20 bl.a. at de inddrager mælken og æblerne til deres egen fordel: 16 We pigs are brainworkers. The whole management and organization of this farm depend on us. Day and night we are watching over your welfare. It is for your sake that we drink that milk and eat those apples. Do you know what would happen if we pigs failed in our duty? Jones would come back! Yes, Jones would come back! Surely, Comrades. Dette kan sammenlignes med Sovjettidens statsstyrede økonomi, hvor staten bevarede kontrollen med produktionsapparatet. Ved at true med Jones tilbagekomst (Kontrarevolution) får de overbevist dyrene om at beslutningen netop er den rigtige, da tiden før revolutionen var præget af sult, elendighed og undertrykkelse og dette ønskes ikke genoprettet. Dyrene er tilfredse. Der er ikke længere misundelse, slagsmål og tyveri som før i tiden. Denne følelse var også gældende for arbejdernes vilkår efter revolutionen i Sovjet, og det sås at beskæftigelsen bl.a. var steget, men forholdene var samtidig blevet dårligere pga. dårlige lønninger, hvilket svinenes indskrænkelse af mad symboliserer. Arbejdshesten Boxer er fundamentet for hele revolutionen, da han var den store stabile arbejdskraft og den der godt ville undvære. Boxer var det sovjetiske folks frontkæmper, han troede på revolutionen og ville kæmpe til sit sidste. I Sovjetunionen begyndte man i 1935 på at lade arbejderne konkurrere om hvem der kunne klare mest og hvem der var den mest produktive arbejder. 17 Der kan trækkes en direkte parallel til 1935 hvor kulminearbejderen Aleksej Stakhanov ( ) øgede produktiviteten med 1400 %. Dette udviklede sig til en massekampagne for at få arbejderne til at lave mest muligt og dette blev belønnet med medaljer, som det også ses i Animal Farm: The animals decided unanimously to create a military decoration, Animal Hero, First Class, which was conferred there and the non Snowball and Boxer. It consisted of a brass medal (they were really some old horse-brasses which had been found in the harnessroom), to be worn on Sundays and holidays. There was also Animal Hero, Second Class, which was conferred posthumously on the dead sheep. På grund af svinenes magtpropaganda tror dyrene stadig på den fælles revolution og det fælles mål. Målet helliger midlet. Dette skaber et interessefællesskab og optimisme hos dyrene. Derfor opdager dyrene ikke de forskellige indskrænkninger og stramninger. For svinene argumenterer for at det er i alles fælles interesse. Snowball er den idealistiske, intelligente og organiserende i revolutionen. Han nedsætter komiteer og organiserer arbejdet på farmen i bedste interesse for dyrene. Snowball kan få ting til at ske med sin veltalenhed og organisationstalent. På den anden side er der Napoleon, et stor brysk Stalin- 16 Citat fra Animal Farm: side 22 linje Min viden er baseret på: Den Store Danske: Stakhanovbevægelsen

6 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 6 af 20 udseende svin, der ikke har det retoriske i sin magt. 18 Han har ikke bidraget med noget under revolutionen, hverken ideologisk, retorisk eller fysisk. Napoleon tager sig af opdragelsen af de unge dyr og uddanner ni hundehvalpe som sin egen hær, igen et symbol på Sovjettidens efterretningstjeneste. Napoleon er en allegori på 19 Stalin. Napoleon viser sig at være en beregnende taktiker. Han har næse for det politiske spil, og for hvornår og hvordan man skal spille det. Dette illustreres ved hans passivitet og manglende retoriske deltagelse på møderne, lige indtil debatten om vindmøllen opstår. Vindmøllen var en plan udarbejdet af Snowball. Den havde til formål at gøre gården selvforsynende med elektricitet og energi. Vindmøllen er dermed en allegori på 5 årsplanerne i Sovjetunionen. Denne plan skaber stridigheder mellem Snowball og Napoleon, da Napoleon er imod dette industrialiserings projekt. Dette symboliserer stridigheden mellem rivalerne Stalin og 20 Trotskij. Dog er Snowball og Napoleon ikke rivaler. De har hver deres opfattelse af hvad revolutionen skal munde ud i. Snowball vil gerne beholde animalismen, da den tror på det kollektive fællesskab, hvorimod Napoleon vil have ophævet demokratiet og ønsker et totalitært magtregime. Der sker en splittelse mellem Napoleon og Snowball, da Napoleon ser hvordan Snowball har været i stand til at fange folkets sjæl i et fælles projekt, der vil komme dem alle til gode. Dette er Napoleon ikke interesseret i, han vil styre folket selv, jævnfør opdragelsen af de unge dyr og hvalpene. På denne måde vil han være i stand til at styre hvad de lærer, hvad de kan og hvad de mener. Dette nærmer sig en fascistisk og nazistisk tankegang se Orwells citat side 3. Da Napoleon ikke kan få dyrene fra industrialiserings projektet giver han en høj hvinende lyd: But just at this moment Napoleon stod up and casting a peculiar sidelong look at Snowball, uttered a high-pitched whimper of a kind no one had ever heard him utter before it was noticed that they wagged their tales to him in the same way as the other dogs had been used to do to Mr. Jones. Sammenlignet med udstødelsen af Trotskij og hans tilhængere i 1927 gør Napoleon rent bord og ophæver demokratiet, ved at udstøde Snowball fra farmen og indfører samtidig socialistisk diktatur. Svinet Squealer er Napoleons håndlanger og talerør. Da Napoleon ikke kunne tage dyrene, folket, fra deres fællesprojekt, vindmøllen, måtte han finde en anden taktik If you can t beat them, join them. Derfor fik han Squaler til at fortælle dyrene, folket, at Snowball havde hugget hans eget projekt. Svinet Snowball bliver fra da af hver gang brugt som syndebuk, når noget går galt på gården. Samtidig bruger Napoleon, Squealer, til at berolige dyrene og forklare dyrene, folket, hvorfor han 18 Animal Farm side 21 linje Josef Stalin (18. december marts 1953): Wikipedia (DK): Josef Stalin 20 Lev Trotskij (7. november august 1940): Wikipedia (DK): Lev Trotskij

7 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 7 af 20 handler som han gør, og at det er for deres eget bedste. Squealer bruger adskillige gange kontrarevolutionen som argument: Disciplin, comrades, iron disciplin! That is watchword for today. One false step and our enemies would be upon us. Surely, comrades, you do not want Jones back.. Squealer personificerer Sovjetstatens styring af medierne og den strøm af nyheder og information man måtte få. Man kan lægge låg på eller lække oplysninger til folkets bedste. Squalers propaganda var et middel for Napoleon til at fastholde sin magt. Det var vigtigt for Napoleon at overbevise dyrene om at de grusomheder dyrene gennemlever, var et skridt på vejen mod den kommende Dyrenes Republik. Napoleon benægter bl.a. at dyrene skulle gennemleve en hungerkatastrofe af samme grund. Dette er parallelt med Stalins benægtelser af hungersnøden i Sovjet i Det ses samtidig at Napoleon fjerner sine skeptiske modstandere på vejen mod den absolutte magt. Dette gør han ved at henrette de dyr som stiller spørgsmål, siger ham i mod og dem systemet har overbevist om deres skyld, hvilket fører til et blodbad tilsvarende Stalins 21 Moskva-processer. Napoleon og Squealer begynder at tilegne sig menneskelige sæder og skikke. Dette ses bl.a. ved at de flytter ind i stuehuset, der ellers var inddraget til museum. Fra at holde sig for sig selv på Manor Farm, indser svinene at der er behov for en form for naturaliehandel, hvis de skal kunne klare sig. Fra at være fuldstændig afsondret begynder de at handle med nærliggende gårde: Pilkington på Foxwood og Frederick på Pinchfield. Nu er det ikke længere et lukket kollektiv. Der bliver åbnet op til omverdenen. Hvem er ven eller fjende hvis det er æg man mangler eller hø man gerne vil sælge? Det er markedssituationen der bliver det afgørende. Frederick er udlagt til at være Tyskland, og den antiangrebspagt Stalin aftalte med 22 Hitler i Hvorimod Pilkington er USA og de allierede. Frederick, allegorien på Hitler, bryder deres aftale. Ganske som Tyskland og Hitler invaderer Sovjetunionen i Han og hans folk smadrer dyrenes vindmølle og ødelægger dermed det dyrene havde opnået under revolutionen. Dyrene må derfor begynde forfra. Napoleon ser sit snit til at benytte lejligheden til at indføre et diktatur. Napoleon sætter sig som en fører i toppen af en klassisk fascistisk og hierarkisk republik med svinene som herskende klasse: 24 In April Animal Farm was proclaimed a Republic, and it became necessary to elect a President. There was only one candidate, Napoleon, who was elected unanimously. 25 Whiskyen Napoleon finder og bowlerhatten han bærer 21 Den Store Danske: Moskva-processerne 22 Adolf Hitler (20. april april 1945): Wikipedia (DK): Adolf Hitler 23 Wikipedia (DK): Operation Barbarossa 24 Animal Farm side 66 linje Animal Farm side 61 linje 30-36

8 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 8 af 20 imens han galoperer ud af stuehuset symboliserer det, i Sovjetunionens øjne, dekadente Vesten, og i mine øjne kunne bowlerhatten symbolisere 26 Winston Churchill. Efterhånden som svinene begynder at tilegne sig de menneskelige sæder og skikke desto flere af animalismens bud bliver fjernet eller ændret med tilføjelser. Og til sidst bliver det marxistiske bud der bevarede det klasseløse samfund også ændret fra at lyde: 27 All animals are equal til 28 All animals are equal but some animals are more equal than others. De kommunistiske teorier bliver ændret og erstattet med kapitalismens, hvilket symboliseres ved svinenes menneskeliggørelse. Der bliver bl.a. holdt et forsoningsmøde mellem menneskerne og svinene, hvor de stakkels arbejdende dyr ser svin og mennesker, kapitalismen og kommunismen, hånd i hånd. Dette var hvad Orwell selv havde set foregå ved 29 Teheran-konferencen i 1943, hvor Stalin og de allierede forhandlede. George Orwells primære incitament til at skrive Animal Farm var bl.a. at skildre hvordan de rige udnytter proletariatet, som det ses i bogen hvor menneskene udnytter dyrene. 30 Det er derfor tydeligt vi har at gøre med den bevidsthedskontrollerende magt. En magtform, hvor man udnytter og fokuserer på svagheder hos andre medskabninger for at vinde styrke eller for at undgå at påtage sig et medansvar. Napoleon og de andre svin brugte deres viden som magtvåbnen og genskaber klassesamfundet. 31 Denne viden havde grisene tilegnet sig via en gammel skolebog de havde fundet på møddingen. Og det var med denne viden at de kunne gøre sig til mere end de andre dyr. Dette skabte ulighed mellem den herskende klasse, svinene, intelligentsiaen og underklassen, de andre dyr. (I dette afsnit henvises der til Bilag 1.)Det var menneskets overlegne magt overfor dyr der i første omgang havde inspireret George Orwell til at lade historien foregå på en gård, som det fremkommer af det ukrainske forord: 32 "..I saw a little boy, perhaps ten years old, driving a huge carthorse along a narrow path, whipping it whenever it tried to turn. It struck me that if only such animals became aware of their strength we should have no power over them, and that men exploit animals in much the same way as the rich exploit the proletariat." Der er forskellige opfattelser af hvorvidt forordet rent faktisk var skrevet til førsteudgaven af Animal Farm, men blev fravalgt. 33 Andre mener at original manuskriptet blev fundet nogle år efter førsteudgavens udgivelse. I forordet beskriver 26 Winston Churchill (30. November Januar 1965): Wikipedia (DK): Winston Churchill 27 Animal Farm side 16 linje 4 28 Animal Farm side 77 linje Teheran-kronferencen: Den Store Danske 30 Wikipedia (DK): Magtbegreber definition på bevidsthedskontrollerende magt 31 Animal Farm side 15 linje Det udleverede bilag: Author s Preface to the Ukrainian Edition of Animal Farm: side 458, sidste linje. 33 (En hjemmeside der hævder at manuskriptet blev fundet)

9 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 9 af 20 Orwell sit liv og sin politiske overbevisning samt grunden til at han skrev Animal Farm. Den ukrainske udgave udkom i 1947 og var beregnet på flygtede ukrainere, hvoraf de fleste var anti-sovjet og anti-stalin. Forordet blev brugt som propaganda mod Sovjetunionen. George Orwells politiske magtvåben var derfor sit forfatterskab. Orwell forsøgte på denne måde at påvise verden den rigtige vej ved at benytte sig af propagandamagt. Hans rolle blev derfor at påvise magtmisbrug ved hjælp af magt. Her kan man diskutere om Orwell selv benyttede sig af Napoleons magt i forhold til at drive propaganda. Titlen Animal Farm lyder som titlen på en børnebog, hvilket ikke er tilfældet. Orwell forsøgte netop at forenkle sit budskab ved at forklare situationen i Sovjet fortalt som en fabelhistorie. På denne måde kunne han med sit budskab nå ud til flere ved at popularisere bogen og derved gøre den lettere fordøjelig end hvis det havde været en politisk afhandling. 34 Det ses også at plakaten var et af de mest udbredte propagandavirkemidler i tiden. Plakaten var på samme måde med til at udbrede en større forståelse med dens forenklede billedbudskab. Dette var derfor et middel som også kunne nå de ikke uddannede, arbejderne, hvilket sandsynligvis var grunden til, at det blev det mest udbredte propagandavirkemiddel. En af propagandaplakaterne var plakaten af Vladimir Lenin. Dette har lighedspunkter med Animal Farm, hvilket jeg vil redegøre for i det følgende. Analyse af Vladimir Lenin plakaten Form-, Social- og betydningsanalyse. (I dette afsnit henvises der til Bilag 2) På plakaten ses 35 Lenin med spredte ben og højre arm der løfter sig en smule fra kroppen. Vi som beskuer er stillet i frøperspektiv, så vi ser Lenin nedefra. Hans højre hånd er en smule åben og laver en form for tegn, hans venstre hånd knuger om sin kasket. Hans klæder blafrer i vinden. Hans hoved og blik er rettet mod venstre side af billedet, og hans højre skulder er statisk og står i modsætning til hans armbevægelse. I baggrunden ses Sovjetunionens flagrende flag, som danner en diagonal fra øverste venstre hjørne til nederste venstre hjørne, det man kalder læselinjen. Nederst i venstre hjørne ses årstallet: Da vi har baggrund og forgrund, bevirker det at Lenin kommer til at stå som det fremtrædende element i billedet. Læselinjen fører os samtidig fra tegnene på Sovjetunionens flag til Lenin selv og til sidst ned til årstallet. Lenin 34 (Propaganda i sovjettiden) 35 Vladimir Lenin (22. april januar 1924): Wikipedia (DK): Vladimir Lenin

10 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 10 af 20 er samtidig malet med forskellige konturer der gør at han udstår fra de andre elementer og baggrunden. Årstallet danner en dimension hvor tallene bliver mindre mod højre, hvilket får beskueren til at læse tallet da det trækker øjnene i den vandrette læseretning. I den sorte flade ses 3 hvide sætninger. De mange diagonaler i billedet danner tilsammen nogle trekanter med spisen opad, dette gør at billedet kommer til at virke roligt så handlingen ikke vælter. Billedet er bearbejdet med forskellige toner, der gør billedet meget dynamisk. Vi har samtidig 2 kunstige, konstruerede lyskilder der rammer Lenin med forskelligt lys fra begge sider. Fra venstre side ses et skarpt hvidligt lys, der rammer Lenin i venstre af ansigtet samt krop. I højre side ses en dybere rødlig lyskilde der rammer ham i højre side. Begge lyskilder danner slagskygger med de blafrende klæder. Det giver Lenin et meget dynamisk udtryk, da forholdet mellem skyggerne og lyset er velafbalanceret. De 3 farver rød, gul og grå og kontrasterne sort og hvid er de dominerende farver i billedet. Alle farveflader har forskellige nuancer, dette bliver bl.a. brugt til at vise flagets bevægelse/dynamik. Styrkeforholdet mellem farverne er ligeligt fordelt, da den røde flade (flaget) og den sorte baggrund kompenserer for hinandens styrke. Men samtidigt er den røde flade alligevel det dominerende element og den sorte kontrast er kun brugt som virkemiddel til at ophæve en overvægt af den røde farve. Tegnet på flaget er gult og udstår fra den røde farve. Farvekraften i billedet gør at der bliver skabt en masse kraftfuldt temperament. De hvide sætninger står som en kontrast til den sorte flade, og er på den måde med til at bryde den røde og sorte flade. Da vi som beskuere ser Lenin i frøperspektiv, virker han meget kraftfuld. Kunstneren har sandsynligvis valgt at placere de stærke elementer, som det store røde flag og Lenins frontfigur i venstre side da det er denne der kan bære mest. Benenes stilling gør at han er plantet solidt på jorden og kan dermed ikke væltes af vinden. Hans fast rettede blik og hånd/arm bevægelsen får ham til at virke fremadrettet. Hans blik og ansigts mimik symboliserer magt og vilje. Da munden er lukket, er det hans kropssprog som taler. Vi som beskuere er ikke inviteret med i handlingen, men kan beskue og beundre ham som en magtfuld herre der er hævet over os andre. 36 De hvide sætninger i øverste højre hjørne, er citeret fra den russiske forfatter og billedkunster Vladimir Majakovskij. 37 Vladimir Majakovskij var bekymret for den kommunistiske udvikling efter 36 Dette er baseret på viden fra søgeresultatet for Lenin i Den Store Danske Encyklopædi se her billedteksten til plakaten. 37 Mine overvejelser er baseret på viden om Vladimir Majakovskij (Bog: Mellemkrigstiden, s. 105)

11 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 11 af 20 Lenins død i 1924, og skrev derfor digtet Vladimir Iljitj Lenin (1924). Digtet var tilegnet Kommunist Partiet og Lenin selv. På plakaten bliver Vladimir Majakovskij citeret fra dette digt med de berømte sætninger: Lenin levede, Lenin lever, Lenin vil altid leve. Vladimir Majakovskij eksperimenterede med formen i sine digte, skuespil, film og plakater. Det ses, at disse sætninger er inspireret af trappestilen såvel som resten af digtet. Plakaten udtrykker en form for Lenin dyrkelse, og må siges at være propagandakunst. 38 Årstallet 1917 hænger sammen med Lenins politiske kamp på denne tid. I 1917 opfordrede Lenin bl.a. til en øjeblikkelig overtagelse af den politiske magt i Rusland under sloganet: Al magt til sovjetterne. Dette lykkedes ham efter Oktoberrevolutionen i 1917, hvor Lenin nu stod i spidsen for sammenslutningen af Sovjetstater, Sovjetunionen. På trods af Vladimir Majakovskij og George Orwells forskellige politiske synspunkter, havde de stadig samme formål med deres værker; begge værker var propagandakunst der prøvede at gøre op med de politiske magtforhold i samme tid. 39 Old Major i Animal Farm er præget af de marxistiske teorier og var samtidig også en allegori for Lenin. Sammenlignelighederne for Old Major og Lenin er tydelige, da det ses at dyrene graver Majors kranium op og stiller det ved flagstangen. Her vandrer dyrene forbi hver dag og hilser. Dette kan perspektiveres til Lenins lig, som er bevaret og udstillet i Moskva. Samt ses det, at Sovjetunionens flag har elementer der kan sammenlignes med dyrenes eget flag i Animal Farm. Flaget i billedet består af en hammer krydslagt med et segl med en stjerne over, hvilket var Sovjetunionens flag. 40 Hammer og segl symboliserer at det arbejdende folk står sammen, henholdsvis by og land. Hammer og segl er blevet brugt fra 1917/18 som symbol på kommunistpartiet. Kunstneren har dermed valgt at male dette flag på plakaten, da plakaten er en hyldest til kommunistpartiet og Lenin. Flaget kan samtidig sammenlignes med flaget der optræder i Animal Farm. 41 Flaget i Animal Farm er lavet af et grønt bordtæppe, der havde tilhørt Mr. Jones. På dette havde dyrene malet en hov og et horn i hvidt. Den grønne farve symboliserede Englands grønne marker, medens hoven og hornet stod som symboler for den kommende Dyrenes Republik, der skulle opstå når menneskeslægten var blevet endelig udryddet. George Orwell ønskede ikke at de rige udnyttede proletariatet og dette kan på sin vis sammenlignes med flaget der symboliserer enheden mellem arbejdere og bønder. Begge flag symboliserer en kommunistisk, leninistisk og marxistisk tankegang. 38 Baseret på viden fra Wikipedia (DK): Vladimir Lenin 39 Informationerne om Lenins lig er fra wikipedia under søgeresultatet: Gamle Major (Animal Farm) (DK) 40 Baseret på oplysninger fra wikipedia (DK): Hammer og segl 41 Animal Farm Side 19, linje 6-14

12 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 12 af 20 Samtidig med den russiske revolution begynder der at spire nye kunstretninger bl.a. Dadaismen, hvor man ville væk fra den gamle verdensorden. Der skulle ske en ny udvikling, en slags revolution af kunsten. Dadaisme og Surrealisme Dadaismen er en bevægelse der opstod i 1915 under 1. verdenskrig i Europa. Den dyrkede det meningsløse og tilfældige i protest mod alle bestående normer og værdier i samfundet, og alle former for autoriteter. I 1920 erne lagde Dadaismen fundamentet for Surrealismen. Surrealismen udforskede det irrationelle og absurde som skulle drives frem uden brug af magt. 44 Surrealismen blev beskrevet af kunstneren André Breton med sit Det surrealistiske Manifest i 1924, hvori han definerer surrealismen som: 45 Ren psykisk automatisme, hvorved man sætter sig for mundtligt, skriftligt eller på enhver anden måde at udtrykke tankens virkelige funktion, tankens diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side og uden for enhver æstetisk eller moralsk interesse. Surrealismen bygger på troen på den større virkelighed bag visse former for associationer, som før surrealismen var forblevet upåagtede, på drømmenes almagt og på tankens uegennyttige leg". På denne måde fralægger surrelisterne sig magten. Surrealisterne er ikke herre over deres kunst, da de netop søger et produkt der ikke er baseret på en bevidst eftertanke. Deres kunst er baseret på tilfældigheden og på menneskets underbevidsthed, og underbevidstheden kan intet menneske være fuldkommen herre over. 46 Ifølge Breton kunne surrealismen føre til ændringer hos mennesket i form af personlig og samfundsmæssig frihed, og på denne måde gøre op med de samfundsmæssige normer og værdier samt autoriteter, som Dadaismen også ønskede. Den surrealistiske kunster skabte dermed værker igennem underbevidstheden som gjorde op med kunstnerens og samfundets magter. 42 Min viden om Dada er med udgangspunkt i bogen: Dansk Billedkunst: s. 120 og Kort definition på Dada: 44 (Surrealismen, en lyrisk outsider) 45 Citat fra hjemmesiden Den Store Danske: André Breton 46 me.htm (Surrealisme, 6 afsnit)

13 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 13 af 20 Kristian von Hornsleth Hornsleth Village project Uganda (I dette afsnit henvises der til Bilag 3)Den samtidskunst der har udfoldet sig i Danmark siden 1990 erne har rødder helt tilbage til dadaismens opståen under første Verdenskrig. Det ses, at det ikke længere er det håndværksmæssige der er det kreative og essentielle, men i stedet tanken bag værket som præger dadaismen såvel som samtidskunsten. Samtidskunsten ønsker netop, at der bliver dannet en dialog som en bro mellem beskueren og værket. Kunstneren ønsker at beskueren i dag skal tvinges til at tage stilling til værket. Det ses derfor tit at værket prøver at provokere beskueren så der bliver fremkaldt en modreaktion. Jeg vil derfor påstå at der i samtidskunsten ikke findes en passiv beskuer. Dette kommer sig af, at vi på den ene side finder de forargede, afvisende og flygtende beskuere og på den anden siden findes de nysgerrige beskuere, men der findes ikke nogen passiv mellemvej da beskueren er tvunget til at tage stilling. Ved de fleste af samtidskunstens værker kan man være fristet til at stille spørgsmålet om hvorvidt det er kunst. 47 Men som den aktuelle samtidskunstner Kristian von Hornsleth har udtalt, er det oplevelsen af kunstværket og ikke det etiske spørgsmål om hvorvidt det er kunst, der er det fundamentale. 48 Kristian von Hornsleth (født 1963) er en dansk kunstner uddannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi ( ). Han trådte for alvor i mediernes lys i 2006, da han lancerede sit Hornsleth Village project. Hornsleth er en iscenesættende kunstner, hvor værkerne har det formål at de nogle gange først opstår når de er blevet trykt i avisen. Han er en provokatør der forsøger at afprøve sit felt for nye svar. Han forsøger at være en politisk kunstner ved at være kritisk overfor samfundet og gribe ind i den politiske virkelighed. Han er ikke klassens slemme dreng der leger med lærerens tålmodighed, men i stedet en af Danmarks slemme kunstnere der leger med virkeligheden. Han stiller ikke folk spørgsmålet om det er kunst, for som han siger i introduktionen til The Hornsleth Village project 49 Don t worry, this is art! Hornsleths Village project er baseret på ideen om at 100 afrikanere skulle være kunstværker. Han rejste til en lille by i Uganda, hvor han lavede en frihandel med 100 afrikanere. Hornsleth lavede inden projektet en forretningsaftale baseret på landbyboere efter aftale med landsbylederne. 47 Baseret på Kristian von Hornsleths foredrag på Herlufsholm Kostskole tirsdag d. 18. maj 2009 kl De 2 næste afsnit er baseret på Hornsleths foredrag samt introduktionen til bogen: Hornsleth Village Project Uganda Citat fra bogen: Hornsleth Village project Uganda 2007 side 9, sidste linje

14 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 14 af 20 Ideen med projektet var at alle afrikanerne skulle ændre deres navn til Hornsleth i bytte for en ged eller en gris. Hver person skulle igennem en officiel navneskifte proces og fik bagefter et nationalt Uganda ID kort som bevis for deres nye navn. Herefter tog Hornsleth et billede af personerne med deres ID kort, og disse 100 billeder dannede dermed fundamentet for Hornsleths eget samfund. Værket bestod af disse 100 fotografier af størrelsen 120 x 100 cm og blev herefter udstillet på internationale gallerier og museer. 50 Værket er performancekunst dvs. kunst der udføres af kunstneren foran et publikum. Dog er publikum selve værket i dette tilfælde. Han tilbyder dem en gris eller ged velvidende, at de ikke har råd til at sige nej, derfor bliver den ønskede dialog ikke skabt mellem kunstner og publikum (projektets deltagere), men i stedet i mødet mellem de færdige billeder og beskueren. Det ses derfor i denne sammenhæng at værket først opstår når det har opnået omtale i medierne. Omtalen og kritikken i medierne bliver dermed Hornsleths våben. Hornsleth går i projektet ind og er kapitalisten fra Vesten, som køber 100 landsbybeboere, der i forvejen er mærket af deres undertrykkelse af bureaukrati. Han bliver derfor som han ønsker den politiske magthaver. Han bliver samtidig også reetableret som den hvide koloniherre der køber ophavsretten til sine nyoprettede kunstværker og genopretter uligheden mellem Afrika og Vesten. Og går på denne måde ind og sætter uligheden hos afrikanere og danskere under debat. Som den udøvende kunstner er det hans opgave at påvise den rigtige vej. I dette tilfælde fremhæver han bl.a. frihandel over for nødhjælp. Afrikanerne er villige til at give køb på deres identitet for en gris eller ged og således sælge ud af deres frihed til en større magthaver. Dette er i stor kontrast til Vesten i dag hvor vi er rykket ud af det gamle klassesamfund og er i stedet blevet selvstændige individer, hvor netop identiteten og personligheden er blevet det betydningsfulde. Samtidig viser værket beskueren hvordan Vestens syn er på afrikanere. Vi ser dem som aidsramte og sultne mennesker og de ser os som egoistiske rige mennesker. Denne forskel appellerer til den vestlige beskuers medlidenhed, og man kan som beskuer diskutere om det er okay at behandle afrikanere som svin og geder? George Orwell ønskede netop at gøre op med kapitalismen, og dennes ofre. Alle skulle være lige. De rige skulle ikke have mulighed for at udnytte de fattige, som det er tilfældet i Hornsleth Village project. Det ses netop i Animal Farm at dyrene bliver opmærksomme på deres styrke og gør oprør med deres magthaver og det etablerede klassesamfund. Afrikanerne i Hornsleth Village project er ikke opmærksomme på deres styrke, og lader sig derfor handle med, som dyr der er underlagt menneskets magt. På denne måde 50 Wikipedia (DK): Performancekunst

15 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 15 af 20 bliver Hornsleth en kunster der benytter sig af magt for at påvise et magtmisbrug. Samtidig opnår Hornsleth at være et spejl på tiden såvel som George Orwell var det. Perspektivering og billedkunstfaglig behandling af Study after Velazquez s Portrait of Pope Innocent X by Francis Bacon (I dette afsnit henvises der til Bilag 4) Der kan perspektiveres til Francis Bacon s nyfortolkning af Diego Velazquez s portræt af Pope Innocent X fra Maleriet er et andet eksempel på hvordan en kunstner ved brug af penslens magt kan fortolke en anden kunstners skildring af Pope Innocent X. Francis Bacon benytter på samme måde sin magt til at omfortolke Diego Velazquez s maleri, som Hornsleth og Orwell benyttede deres magt til at fortolke magtmisbrug. 51 Diego Velazquez ( ) var en spansk maler der blandt andet udmærkede sig i portrætmalerier, heraf er et af hans kendte Pope Innocent X. Maleriet af Velazquez fra 1650 er en realistisk skildring af Pope Innocent X. Det er en skildring af den romersk-katolske kirkes overhoved, og ifølge katolicismen er paven det højest rangerende magtmenneske på jorden, rangerende lige under Gud. Maleren har skildret pavens magt gennem hans øjne. Paven stirrer beskueren dybt i øjnene med et blik der får enhver beskuer til at være underlagt Pavens magt. Det magtfulde blik og de afslappede hænder bevirker at der skabes et spændingsfelt mellem det menneskelige og marionetagtige. Lige før der kan ses snore fra hænderne op til Gud. Paven er Guds mand på jorden. Paven har ikke magten, det har Gud og kristendommen. 52 Study after Velazquez s Portrait of Pope Innocent X var én variant ud af flere i Francis Bacons serie på 45 malerier han lavede fra perioden Det er malet i 1953, malet med olie på lærred, måler 153 cm x 118 cm og hænger på Des Moines Art Center, Des Moines, Iowa. På billedet ses Paven siddende i en stol med sine hænder der griber om armlænene. Hans øjne er utydelige imens munden former sig i et skrig. Han er iklædt en hvid underdragt, med en lilla kappe over og en kalot i samme farve. Paven er fanget i et slør der regner ned foran ham. Perspektivet i billedet er blevet til en sort baggrund. 51 Wikipedia (DK): Diego Velazquez 52 Wikipedia (ENG): Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X

16 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 16 af 20 Billedet bliver opløst af en masse vertikale linjer. Fra stolen udgår både vertikale linjer som stolebenene og horisontale linjer som armlænene. De gule diagonale linjer der udgår fra stolesædet danner en trekant med spidsen nedad, dette bliver kompenseret af de modsatte gule diagonale linjer der udgår fra det nederste på stolen. Der bliver på den måde skabt en masse dynamik i billedet. Pavens kappe danner en rolig trekant blandt virvaret af den opløsende regn. Billedet har ændret sig fra at være realistisk til at blive en fremstilling der nærmer sig det abstrakte. Det purpur farvede baggrundstæppe er blevet til en sort uendelig baggrund der fjerner rum dimensionen. Francis Bacon har fjernet de klart definerede linjer hos paven og tilsat nogle abstrakte penselstrøg der udgår fra stolen. Kappen bliver i kanterne opslugt af baggrundens sorte skygger. Billedet består af farverne gul og violet og kontrasterne sort og hvid. Stolen har fået en skrap gul farve og Pavens ansigt er blevet blå/violet. Kappen der før var purpur har nu fået en violet/lilla farve, hvilket også er tilfældet for kalotten. Underdelen og ærmerne er stadig hvide og står i kontrast til den sorte baggrund. Francis Bacon har benyttet sig af komplementærfarverne gul og violet, hvilket giver en dramatisk effekt. 53 Francis Bacon havde ikke noget imod Paverne, men var imod kristendommen og den måde regeringen brugte religionen til at kontrollere folk. I Animal Farm benytter Napoleon sig af en propaganda, der skal give dyrene noget at tro på og en større magt at se op til. 54 På samme måde er religion en størrelse der drejer sig om at knytte forbindelse til højere magter eller kræfter. Kristendommen som trosretning har en forklaring på tilværelsens spørgsmål og indeholder retningslinjer for hvordan man bør leve. Napoleons propaganda minder forveksleligt om en trosretning, da han prøver at give dem svar på deres spørgsmål, udbreder animalismen budskab og beordrer dem til at følge den vej han viser, samtidig med der ligger en forvrængning af informationer bag budskabet. Francis Bacon var en fortvivlet sjæl, der ikke følte sig godt tilpas i livet. Bacon var tiltrukket af det mandlige køn, hvilket faderen ikke var betaget af og faderen valgte af den grund at tage afstand til Bacon. Da religionen og statsmagten altid har hængt sammen i Vatikanet, har han set kristendommen som en størrelse der kunne begrænse hans personlige frihed. Samtidig med at kristendommen er imod homoseksualitet, hvilket ville få Bacon til at se religionen som en form for magtmisbrug der indskrænkede hans frihed i livet. 55 Francis Bacon ønskede netop at lukke op for sine følelsers dybereliggende muligheder. Dette kunne være grunden til at Francis Bacon valgte at lave et maleri 53 Wikipedia (ENG): Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X 54 Wikipedia (DK): Religion 55 Bog: Janson verdenskunstens historie 3: side 105 Lukker op for følelsens dybereliggende muligheder

17 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 17 af 20 hvor han opløser kristendommens magt, da han dermed ville kunne få frit løb for sine følelser uden de var styret af en højere magt. Det har dermed været ideelt for ham at vælge et billede af Paven, da han er den næsthøjest rangerende religiøse figur placeret lige under Gud. Det ses derfor i billedet at han vælger at placere paven midt i et mareridt. 56 Bacon var fascineret af munden som indgang til kroppen, hvilket også er det bærende element i billedet. Man ser munden rumme skriget. Skriget der er ganske lydløst for beskueren da det forsvinder i gardinerne foran. Det ætsende og lydløse skrig fra paven bønfalder beskueren om hjælp, men beskueren må bare se på imens paven bliver opløst. Beskueren er udelukket fra handlingen. Bacon har valgt at opløse Pavens purpurfarver, der i Velazquez s billede symboliserede kongelig magt og guddommelighed. Bacon laver farven om til lilla der bl.a. symboliserer synd og anger 57. I modsætning til Pavens afslappede hænder på Velazquez s billede er hænderne nu fast knyttede til armlænene, der har en gul farve. Den gule farve kan symbolisere Gud og det guddommelige, som Paven febrilsk forsøger at holde fast i, men som Bacon prøver at fravriste Paven. Francis Bacon skaber en chokerende drabsscene for beskueren, hvor han myrder kristendommen. På samme måde bliver Bacon den magtfulde der prøver at konkurrere med Velazquez. Han fratager Kristendommen og Paven deres magt og bliver som kunster den kontrollerende magt såvel som Orwell og Hornsleth. Konklusion Jeg har i min studieretningsopgave omhandlende magt og magtmisbrug undersøgt via en engelskfaglig analyse af Animal Farm hvorledes George Orwells opfattelse af begreberne magt og magtmisbrug kommer til udtryk i romanen. Herefter har jeg perspektiveret til George Orwells introduktion til den ukrainske udgave af Animal Farm. Som modvægt til dette har jeg analyseret via en billedkunstfaglig behandling af Vladimir Lenin plakaten, The Hornsleth Village project Uganda og Study after Velazquez s Portrait of Pope Innocent X hvordan disse værker forholder sig til begreberne magt og magtmisbrug. Jeg har diskuteret og påvist hvorledes magt og magtmisbrug kan benyttes enten som øjenåbner eller i ens egen interesse, på godt eller ondt. Jeg har konstateret at forfattere og kunstnere til alle tider afspejler den tid og det samfund de lever i, og tager levende del i de samfundsmæssige og politiske strømninger. Jeg har også påvist hvordan surrealismen som mod- 56 Wikipedia (ENG): Francis Bacon 57

18 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 18 af 20 stykke dertil frasagde sig magten og gjorde op med kunstnerens og samfundets magt/magtmisbrug. Målet helliger midlet. The abstract 58 In this assignment I will try to illustrate how artists and authors have described and reacted to power and the abuse of power. Starting out with a subject analysis and interpretation in English of the author George Orwell s Animal Farm and the Ukrainian introduction to Animal Farm I intend to account for the author s understanding of the notions power and the abuse of power. As a counterbalance I will via a subject analysis and interpretation in Art study the poster of Vladimir Lenin, The Hornsleth Village project Uganda and Study after Velazquez s Portrait of Pope Innocent X by Francis Bacon. Having pointed out extracts from art history and made a perspective to Surrealism, I have established that Surrealism has attempted to disclaim power in the search for using subconscience. I have accounted for the artists reflection of life in their art just as in a mirror, a catalyst. I have demonstrated that power and the abuse of power can be used as propaganda or in your very own interest. 58 Jeg har valgt at placere mit engelskresumé til sidst i min opgave da jeg finder det mest naturligt i forhold til min opgave.

19 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 19 af 20 Litteraturliste Bøger: Orwell, George, Animal Farm, 1999, Penguin Student Edition Andersen, Henrik Schell og Laursen, Ole, Billedkunst metode kronologi tema, , Systime Andersen, Ingelise Krarup, Frederiksen, Hans Jørgen, Hansen, Børge, Preisler, Jan, Olsen, Knud Ryg, Sandberg, Jens Henrik, Dansk Billedkunst fra magi til galleri, 1989, Systime Liversage, Toni, George Orwell en introduktion, 2000, Gyldendal von Hornsleth, Kristian, Hornsleth Village project Uganda 2007, 2007, Futilististic Society Publishing Janson, H.W., Janson Verdenskunstens Historie 3, 1978, Politikkens Forlag Møller, Per Stig, Orwells håb og frygt, 1983, Gyldendal Lucas, Scott, Orwell, 2003, Life & Times Williams, Raymond, Orwell, 1984 Tiderne Skifter. Red. Gross, Miriam, The World of George Orwell, 1971, George Weidenlfeld and Nicolson Ltd. Websider: (Animal Farm: En hjemmeside med karakteranalyser, temaer, motiver, symboler, resume af bogen og analyse af kapitlerne.) (Digital version af bogen The Lion and the Unicorn) (En hjemmeside der hævder at manuskriptet til forordet for den ukrainske udgave af Animal Farm blev fundet) (Propaganda i sovjettiden) (Definition på Dada) (Surrealismen, en lyrisk outsider)

20 16/ Engelsk A og Billedkunst B Side 20 af 20 0abstrakts%20ekspressionisme.htm (Surrealisme) (Farvesymbolik) Andet materiale: Noter fra Kristian von Hornsleths foredrag på Herlufsholm Skole, tirsdag d. 18. maj 2009, kl Underskrift: Julie Rosenmeier-Mörch

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Analyse af Locobase reklamen

Analyse af Locobase reklamen Analyse af Locobase reklamen Genre Tekstens genre er sagprosa, hvilket vil sige, at teksten er nonfiktiv, altså er indholdet virkeligt. Man kan kende sagprosa på, at det har en afsender, et sagforhold

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!

Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! Kære underviser Som supplement til vores undervisningsmateriale har vi her samlet supplerende information og forslag til ekstra opgaver og tematikker, der kan inkluderes

Læs mere

Det civile samfund, hvordan styrker vi det?

Det civile samfund, hvordan styrker vi det? Det civile samfund, hvordan styrker vi det? / Elsebeth Gerner Nielsen Tre perspektiver: Det civile samfund og demokratiets krise Det civile samfund og den menneskelige/sociale krise Det civile samfund

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler Lene Bjerregaard Farveordbog 100 farvers skjulte universelle signaler Forlaget Colourful Lene Bjerregaard er både arkitekt, psykoterapeut og farveforsker. Allerede i 1992 stod det klart for forfatteren,

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Against Drugs Kampagneguide 2011 Against Drugs Against Drugs En klar holdning Bag om kampagnen Det er din festival, brancheorganisationen Festivaldanmark

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Synes godt om. Kreative unge mellem selvtillid og selvværd

Synes godt om. Kreative unge mellem selvtillid og selvværd Synes godt om Kreative unge mellem selvtillid og selvværd Moderne ungdom Resultat af lommepenge, fritid og familiehygge Unge køber symboler der bekræfter egen kultur Unge og generationer Den klassiske

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere