Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur"

Transkript

1 Indgående post uge 36 ( september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september KL breve Borgmesterbrev vedr. DI's erhvervsklimaundersøgelse KL breve Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg ( ) HedeDanmark a/s Viby fælleskontor Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg Dagens analyser af LURGI-prøve (28. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (3. september 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (30. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (31. august, 1. og 2. september Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 2013) Dagens analyser af LURGI-prøve (29. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (26. & 27. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Hæmningstest Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Rexam EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Beverage Can Udløbsbrønd Vedr. Rapport angående egenkontrol. SAMTANK A/S Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Rapportering af ph i afgang fra CAT II uge 35. Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Pjedsted EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Vandværk Ledningsnet - Pjedstedvej 50 A Købsaftale pr Caregruppen Aps Vis - Aftale om frit valg af leverandør - Caregruppen Boli.nu i Fredericia, 11, Stendalparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Korskærvej 20-92/Ullerupdalvej Renovering af afdeling 11, Stendalparken, pensionistboliger - Socialt Boligbyggeri / Boli.nu Udledning af 20 m3 kasseret øl Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph i afgang Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia fra CAT II uge Indberetning af udledte spildevandsmængder, august Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia SV: OML bergening Dan Gødning Mogens Tusborg Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia Påbegyndelse, færdigmelding af byggearb., påbegyndelse af VVS Driftsmester Rene Villefrance Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia arb. samt tegningsmateriale Revideret liste - mellemkommunal betaling - Hedensted Hedensted - Børn, Undervisning, Kultur Mellemkommunal refusion til andre kommuner i henhold til Folkeoplysningsloven, Mellemkommunal betaling for deltagelse i aftenskoleundervisning i Hedensted i 1. halvår 2013 Hedensted - Børn, Undervisning, Kultur Mellemkommunal refusion til andre kommuner i henhold til Folkeoplysningsloven, Følgebrev vedlagt situationsplan Thorkil Schrøder Alrøvænget 4, 7000 Fredericia Boligkontoret Fredericia, 307, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 307, Korskærparken 2-18

2 60229 Boligkontoret Fredericia, 406, Sønderparken, kvittering LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret afd. 406, Sønderparken huslejestøtte, jnr.: Boli.nu i Fredericia, 10, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boli.nu, afd. 10, Korskærparken, jnr.: som udført kloak Randalsvej 34, 7000 Fredericia ok fra fredericia spildevand Randalsvej 34, 7000 Fredericia Data fra UNI-Cs kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen UNI-C Statistik & Analyse Indberetning af linjefagsdækning i folkeskolen Svar til GJ Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, Svar på spørgsmål Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, supplerende oplysninger til landinspektørattest H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia spørgsmål til landindspektørattest h. c. ørsteds vej 10, fredericia H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Taulov EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Vandværk Ledningsnet - C.F. Tietgensvej Indsigelse fra DN - pga. skildpadder og karper Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Insigelse fra Friluftsrådet - pga. skildpadder og karper Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Kvittering fra Vejle Museerne på modtagelse af afgørelse Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Kvittering fra NST på modtagelse af afgørelse Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Huslejeforhøjelse pr Boligkontoret Fredericia Lejemålet Fuglebakken 61 (ungdomsbolig) Svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk vedr. procestank Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia Ordrebekræftelse - Plejecenter Øster Elkjær, Fredericia Lauritsen Hanne Palmelund Erritsø Bygade 85A, 7000 Fredericia VS: Message from "RNP EBC6" Amerikavej 1, 7000 Fredericia data på træfyr Amerikavej 1, 7000 Fredericia Aftaler retur med underskrift Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Budget efter2013 tilrettet efter SUUs beslutning.docx Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Høringssvar! - FTF - OBS tilrettet Beskæftigelsesplan Mail - udkast til deklaration om opførelse af redskabsskur Advokatgruppen Fredericia Sanddal Engvej 2, 7000 Fredericia Sikker mail: Færdigmelding af byggearbejde samt kopi af Frits Dahl Kobbelgårdsvej 40, 7000 Fredericia byggeskadeforsikring Indrapportering af udført kloakarbejde. Per Aarsleff A/S Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Svar fra Vejdirektoratet om evt. opstilling af mobilantennemast Henrik Høj Andersen Nordensvej 33 - mobilantennemast Hjælp fra KM TELECOM til at svare på Vejdirektoratets spørgsmål Maj-britt Juul - KMT SA Nordensvej 33 - mobilantennemast Svar vedr. mangler Danmarks Port 1, 7000 Fredericia RE: Vedr. ansøgning om opførelse af solcelleanlæg på terræn Højrupvej 34, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggearbejde Ivan Johannes Sand Stallerupvej 34, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Ivan Johannes Sand Stallerupvej 34, 7000 Fredericia Tilmeldinger til temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag Tilmelding temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag Tilmelding til foreningshistorie Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

3 60552 RE: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! SV: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! 'tilmelding til Dialog- og temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag SV: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! SV: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! Invitation er lagt på nettet Folkeoplysningsrådet - temadag Invitation til temaaften 2 til nettet og Dagbladet Folkeoplysningsrådet - temadag Invitation på nettet og i Dagbladet Folkeoplysningsrådet - temadag Re: endelig dato Folkeoplysningsrådet - temadag SV: Oplæg om kommunikation på de sociale medier evt. også om Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 hjemmesider Marianne har ferie til d Folkeoplysningsrådet - temadag SV: DGI Folkeoplysningsrådet - temadag Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. Arla Foods Amba Højrupvej 116, 7000 Fredericia Revideret varmetabsberegning - 6. julivej Fredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Revideret varmetabsberegning - 6. julivej Fredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Supplerende materiale - 6.julivej 67, Fredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Supplerende materiale - 6. Julivej Julivej 67, 7000 Fredericia Varmetabsramme - 6.julivej 67 Bredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Udkast til høring, tillægsgodkendelse til anvendelse af naturgas som brændsel på værkets hjælpedampkedel Klippehagevej 22, Skærbækværket, ansøgning om miljøgodkendelse efter VVM-reglerne Anmodning om genoptagelse af sagen. Advokatgruppen Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Mail - færdigmelding af kloak samt klokplan som udført P. H. Jensen ApS Loddet 41, 7000 Fredericia Ansøgning om dispensation - Bøgeskov Strand 44, Fredericia Bøgeskov Strand 44, 7000 Fredericia som udført kloak er kommet Martine Christoffersens Vej 71, 7000 Fredericia SV: Røde Banke ApS - Røde Banke 111, 7000 Fredericia Røde Banke 109, 7000 Fredericia Referat kommuner.pdf Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver Påbegyndelse af byggearbejde SPORTSTURF A/S I. C. Højrups Vej 10, 7000 Fredericia SV: Ansøgningsskema - jordvarmeboring Lillenæs 69, 7000 Fredericia SV: Vertikale jordvarmeanlæg Lillenæs 69, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde. A. ESPERSEN A/S Værftsvej 13, 7000 Fredericia Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg den Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunale og regionale valg november Orientering om indledende undersøgelse Region Syddanmark Skovbøllingvej 15, 7000 Fredericia Høringssvar vedrørende lovliggørelse af etableret bådlift matrikel Kampmannsvej 31, 7000 Fredericia nr. 7an, Erritsø By, Erritsø i Fredericia stamoplysninger fra CVR på Hjertegarn eller som vi kender det Samhandelsaftale med Grønhøj Garn Grønhøj garn Færdigmedling af kloakarbejde Roerslevgaard entreprenør Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia

4 59992 Kloaktegning som udført Roerslevgaard entreprenør Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia ok for brand Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia SV: parkeringsforhold Ullerupdalsvej Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia Vedr. Asgårdsvænget Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia Asgårdsvænget torben lund Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia SV: Sag ang. mellemkommunal refusion til behandlingslignende kursus Aarhus - sag ang. mellemkommunal refusion i forbindelse med handicappet Ansøgning om opstilling af container i Oldenborggade fra den Opstllling af container ved Oldenborggade 23 sep. til den 9. sep Supplerende materiale - Sjællandsgade 96A Fredericia Sjællandsgade 96A, 7000 Fredericia Mail - færdigmelding af kloak samt kloakplan som udført P. H. Jensen ApS Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Dispensationsansøgning BOLIG JYLLAND ApS Kongensgade 57A, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Zartmannsvej 29, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Prinsessegade 20g, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Prinsessegade 20g, 7000 Fredericia Mail fra Niels-Jørgen Koed Mågevej - istandsættelse af privat fællesvej Mail fra Niels-Jørgen Koed Mågevej - istandsættelse af privat fællesvej Naturstyrelsens indsigelse mod Fredericia s forslag til plan 2013 Høring kommuneplan VS: manglende klipning af hæk. Bülowsvej/6. Julivej Hæk spærer oversigten over cykelstien ved Bülowsvej 1 og parkeringspladsen VS: Danmarksgade 3 renovering af tag og facade Irene Margrethe Jensen Danmarksgade 3, 7000 Fredericia projektmateriale Kopi af LEVs brev af erindring om besvarelse af LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej 30 dette Erindring om besvarelse af LEVs brev af LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej Orientering om afslutning af sag - Naturbeskyttelseslovens 15 Miljøministeriet - Naturstyrelsen Trelde Næsvej 69, 7000 Fredericia Udkast til kontrakt Vis - Aftale om frit valg af leverandør af praktisk bistand - Dusta Udkast til kontrakt Vis - Aftale om frit valg af leverandør af praktisk bistand - Dusta Vurdering af medbenyttelse af rørlagt forløb ifm. kuntgræsbane, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Fredericia SV: Vejl. høring af udkast - Madsbyvej 4, matr.nr. 19b, Fredericia Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Kobbeljorder, spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Fortsættelse af: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Kobbeljorder, spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane VS: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Re: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder, spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af Madsbyvej 4, 7000 Fredericia

5 overfladevand via dræn fra kunstgræsbane RE: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Underskrevet hegnsynsprotokol Hegnsynsag: Vejrmosegårds alle 13 og Plantagevej Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Poul Erik Pedersen Blåkjærsvej 20, 7000 Fredericia Anfordringsgaranti Gasværksgrunden Opstilling af ladestandere - Clever Henstilling i sagen Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Høringssvar parkering Hannerupvænget Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Mail - svar på brev af om lovliggørelse af bygninger Kolding Herreds Landbrugsforening/ Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia Mogens Westen Ændring af driftsgaranti , tillæg. LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Driftsgaranti nr Skansevejens Børnehave, Skansevej Faktura, aftale samt police Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, policenr , Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Ansøgning, Fredericia Tegnsprogsforening Fredericia Tegnsprogsforening Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Fredeicia Krisecenter Fredericia Krisecenter Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, KFUMs Soldaterhjem KFUM's Soldaterhjem Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Hjerneskadeforeningen for Fredericia og Omegn Hjerneskadeforeningen, v/formand Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Carsten Lykke-Kjelsen Ansøgning, Red Barnet Lokalafdeling Fredericia Red Barnet Fredericia v/formand Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Annette Dal Ansøgning, Kirkens Korshørs Varmestue i Fredericia Kirkens Korshær varmestue Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Solstrålen Værestedet Solstrålen Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Rygforeningen, lokalafd. Fredericia Rygforeningen v/ Charlotte Glering Uddeling af 18 midler, 1. runde RE: Midlertidig spildevandstilladelse Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia FW: Hasselhøj, Brandsikring af ventilationsanlæg for type 2a/2b Holmbjerggårdsvej 1, 7000 Fredericia Hasselhøj, Brandsikring af ventilationsanlæg for type 2a/2b Holmbjerggårdsvej 1, 7000 Fredericia Mail om accept til skolen Skade 52, , skole, , Nørre Voldgade Accept til GJ Skade 52, , skole, , Nørre Voldgade Indstilling til afgørelse Skade 52, , skole, , Nørre Voldgade Tegningsmateriale til lovliggørelse, situationsplan med mål og Dorthe Marie Møller Fænøvej 45, 7000 Fredericia materialeliste SV: Byggeanmeldelse på ekstra outdoor skab for Hi3G ved Annette Juel Baand Blytækkervej 16, 7000 Fredericia Telenor mast JD555 7 Sags-id: 13/ Mail - erindring om svar på byggeanmeldelse på ekstra outdoor KPR CONSULT A/S Blytækkervej 16, 7000 Fredericia skab for Hi3G ved Telenor mast JD Stenten 18, 7000 Fredericia - rev. tegninger Stenten 18, 7000 Fredericia Stentenn 16 - ingen bemærkninger til nabohøring - Jesper Brockstedt Stenten 18, 7000 Fredericia 4348_001.pdf Annullering af byggeri tandlæge bedre-taender Tåsingevej 1, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia

6 59262 Anmeldelse om påbegyndt kloakarbejde. Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia Rapport om miljøtekniske undersøgelser efter spild af jernchlorid DONG ENERGY OIL & GAS A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia på Råolieterminal ved Fredericia Brev af docx Henvendelse om vedligeholldelse af skrænterne matr. nr. 24 a, ud for Fælledvej Brev af docx Henvendelse om vedligeholldelse af skrænterne matr. nr. 24 a, ud for Fælledvej Calundans tilbudsskema.xls Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) Spørgsmål til Bo Christiansen Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Spørgsmål fra GJ Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Social-, Børne- og Integrationsministeriets evaluering af kommunernes revision vedrørende regnskabsåret 2011 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Indkaldelsesbrev for de kommunale revisionsberetninger regnskabsåret Re: _v1_Udkast - Tilladelse til etablering af Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia jordvarmeanlæg, Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia Re: _v1_Udkast - Tilladelse til etablering af Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia jordvarmeanlæg, Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia Vedrørende møde Vejlevej 55, 7000 Fredericia Vedrørende møde Vejlevej 55, 7000 Fredericia Spørger til sag Råden over vejareal - TDC salgsvogn, Danmarksgade 17B, VS: Beskæring af vejtræer Vej, rabatter, lindetræer, vedligehold, Fuglsangvej Svar på ansøgninger om tilskud om 16 og 17 midler Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationer og særtilskud budget SV: Vedr. JournalNr: IGM for ændring af vejforhold Nedlæggelse af en del af Stenhøjvej vedr. Stenhøjvej, Fredericia Vedrørende gebyrer Nedlæggelse af en del af Stenhøjvej Pris fra Lifa Nedlæggelse af en del af Stenhøjvej Rykker for besvarelse af aktindsigt Frank Møller Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Anmodning om oplysninger. Sydøstjyllands Politi Brandvæsenet - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej, 9 meter nordvest for km/mrk. 23,0, Tilskud fra Tips- og Lottomidler FRILUFTSRÅDET Naturens Dag Svar vedr kvittering Lillenæs 45, 7000 Fredericia VS: Dokumentation på IFT (nissehuer) Værkstedsvej 1A, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggeri brian lerche Randalsvej 40, 7000 Fredericia OPdateret målskitse vedr. Vejrmosegårdsalle 88 - overdækket Vejrmosegårds Allé 88, 7000 Fredericia terasse Mail - forespørgsel om en skriftlig tilbagemelding, at der ved en TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA Vejlevej 50B, 7000 Fredericia eventuel fremtidig udvidelse kan dispenseres ApS Mail - redegørelse for ventilation (inkl. volumenstrømme) TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA ApS Vejlevej 50B, 7000 Fredericia

7 59543 Korskærvej 33, 7000 Fredericia Vejlevej 50B, 7000 Fredericia Kvittering (no-reply) Klage over Fredericia kommunes behandling af sagen Skærbæk Havnegade VS: Jysk Miljørens A/S Ninna Susanne Johnsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia VS: Jysk Miljørens A/S Ninna Susanne Johnsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Mail - udkast til deklaration om opførelse af redskabsskur Sanddal Engvej 2 - placering af garage indenfor vejbyggelinie FS Regnskab Underskrifter.pdf Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche FS Regnskab 2012.pdf Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche Klipning af hæk Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Høringssvar fra Peter Schmidt Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Gammel tilladelse Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Brev fra Chr. Andersen vedr. lejeboliger Borgmesterhenvendelse om realisering af byggeri i lokalplan 299, Erindring om svar på mail af om klipning af træer i Hotel Gammel Havn Gothersgade 40 - beskæring af træer Gothersgade Mail svar til GJ Skade 49, Erritsø Centralskole, , Mail fra GJ Skade 49, Erritsø Centralskole, , Orientering om ny administrator. MAJBRITT BIRCH Møllebo Allé 56, 7000 Fredericia EJENDOMSADMINISTRATION ApS Anvendelse af borgmester foto i flere interaktive løsninger TV 2 / DANMARK A/S TV 2 anmodning om samtykke til brug af foto God Løsladelse præsentation til mødet Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Opfølgning fra IBC til mødet Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Afhentning af skilte Knudsvej - vejfest den 7-8. september Rev. ansøgningsmateriale BBYG, Møllebugtvej sags-id:13/ Rønnebækgårdsvej 8, 7000 Fredericia Huslejekontrakt.pdf Fredericia Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Re: rykker for svar på spørgsmål Fredericia Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer For stort telt og derfor ny pladsfordelingsplan Midlertidig arrangement, Energinet.dk, Tonne Kjærsvej Ekstern analysedata fra FSE 2008_2013.xlsx Lene Nielsen Samlet Belastningsundersøgelse for Fredericia Spildevand CTR REGNSK98.DOC Inger Pabst Samlet Belastningsundersøgelse for Fredericia Spildevand Varsel om påbud Klippehagevej 10, 7000 Fredericia Kloak lavet Kampmannsvej 20B, 7000 Fredericia Vedrørende møde Lokalplan spørgsmål vedrørende udlæg på veje

8 og overkørsler Vedrørende møde Lokalplan spørgsmål vedrørende udlæg på veje og overkørsler VS: svar på spørgsmål til lokalplan Lokalplan spørgsmål vedrørende udlæg på veje og overkørsler Kort over rute og ansøgning til polititet MTB-løb i Hannerup Skov den 13. oktober Høringssvar fra A. Sejer Poulsen Samsøvej 3, 7000 Fredericia Tegningsmateriale til byggeansøgning på Martine HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 68, 7000 Fredericia Chrostoffersensvej 68 A/S Høringssvar fra Claus Christensen Strandkrogen 9, 7000 Fredericia Re: SV: sags id.: 13/ Kolding Landevej 214, 7000 Fredericia Høringssvar fra Sonja Nielsen Kolding Landevej 214, 7000 Fredericia Høringssvar fra Lars Schmidt Bytoften 23, 7000 Fredericia Høringssvar Heimdalsvej 24, 7000 Fredericia Vinduer Købmagergade 40 Jon Kjærgaard Wiese Købmagergade 40, 7000 Fredericia Kvittering (no-reply) Radio Mælkebøtten klage til Statsforvaltningen om forskelsbehandling af pressen Vandskade Øster Elkjær Dorte Andersen Erritsø Bygade 85A 1 33, 7000 Fredericia Tro og love erklæring.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Mængdefortegenlse.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Accept af fagentreprise.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Accept af fagentreprise.docx Koordineret udbud Nordby og Klubber Taulov_Fritidscenter_nr_28_stueplan-Layout1.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Plan Bøgeskov.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Plan bissensvej-layout3.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Oversigstfoto dok.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Fredericia fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _Taulov fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _Erritsø Fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _1037 fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _001Erritsø fritidacenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Udbud Koordineret udbud Nordby og Klubber Revideret tegningsmateriale ITS Teknik A/S Signalanlæg Vesterbrogade/Jernbanegade Anmeldelse om sløjfning af tank Avlscenter Trekanten I/S Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia Aftalenr vedlagt kreditnota Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, policenr , Plejen, reg.nr.,xy40240, branchenr Henvendelse om hjælp til indslag til Station 2 TV 2 / DANMARK A/S TV 2 Station 2 - indslag om ressourcestærke forældre til kriminelle unge og/eller stofmisbrugere Forespørgsel om parkering i weekenden SPECIFIK ApS Prinsensgade 12 - parkeringsreglerne i weekenden Spørgeskema om vedligeholdelse af vandløb i Fredericia Miljøministeriet - Naturstyrelsen Spørgeskema om vedligeholdelse af vandløb til brug for projekt om afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse

9 59180 Skoledistrikt - hvilken af skolerne? Sara Lindvig Nielsen Henvendelse om skoledistrikter i Erritsø Gade lys defekt Jane Guldborg Olesen Gadelys Stævnebogårdsvej Spørgsmål vedr. elevantal m.v. Jørn Henner Pedersen Spørgsmål vedr. plads- og luftforhold i forbindelse med det udvidede antal elever ved den nye skolestruktur Supplerende oplysninger vedr. flisoplag Forhåndsvurdering af miljøforhold i forbindelse med flisoplag på Fredericia Havn Mail fra Martin Kragh lillenæs Henvendelse om vedligeholdelse af Lillenæs Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Stifinder Alarmens kontaktpersoner, Stifinder, Gothersgade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Misbrug - Team alkohol Alarmens kontaktpersoner, Misbrug - Team alkohol, Fynsgade 10B Tilbagekalder tidligere fremsendt ansøgning - NY MARIUS PEDERSEN A/S Vejlevej 119, 7000 Fredericia Fritagelsesansøgning Fritagelsesansøgning MARIUS PEDERSEN A/S Vejlevej 119, 7000 Fredericia Re: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN- 979CSN Fw: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN- 979CSN Re: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN- 979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: Analyse af befordring i Fredericia Fredericia analyseprojekt

10 59369 Aflevering af kørselsanalyse for Fredericia opfølgning på Analyseprojekt Re: opfølgning på Analyseprojekt SV: SV: opfølgning på Analyseprojekt Re: SV: opfølgning på Analyseprojekt SV: SV: opfølgning på Analyseprojekt SV: støjvold ved Treldevej Treldevej 180, 7000 Fredericia Kløvervej 1, beplantning Beplantningsplan, bebyggelse af området syd for Kaltoftevej, Skanseparken sydjyllandsplan.pdf for området syd for Kaltoftevej, Skanseparken Beplantningsplan, bebyggelse af området syd for Kaltoftevej, Skanseparken Re: misbrug af skatteydernes peng. og bekræftelse på modt Opgravning af vejareal ved Østergade efter påmaling af vejstriber BBR meddelse - Brian Herløv Sørensen Pjedstedvej 58, 7000 Fredericia Notat vedrørende jordprøver efter bilbrand Entreprenørvej 1A, 7000 Fredericia Produktionsskolen. THORKIL SCHRØDER TØMRER- OG Prangervej 175, 7000 Fredericia SNEDKERFIRMA ApS Tagplade Britt Veje Prangervej 175, 7000 Fredericia På vegne af Beboerforeningen Stenhøjvej Klages med anmodning Palle Hans Jørgensen Stenhøjvej 63, 7000 Fredericia om nedrivning af Stenhøjvej Høring vedr. forslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Høring vedr. lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsat-sen, målretning af danskundervisning Bobby Singh Bhatia fremsender Administration og lign. til plan 35 DKplan automailer Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Beplantning skygger for belysning på Treldevej VS: Glemt udcheckning Fredericiaparkering.dk Måleblad Rønnebækgårdsvej 9 - råden over vej og overkørsel Brev og billeder Rønnebækgårdsvej 9 - råden over vej og overkørsel Orientering om adresseændring VIKANET ApS Taulov Kirkevej 33, 7000 Fredericia Forespørgsel om færdiggørelse af reparationer Bankdata Østergårdsvej - færdiggørelse af reparationer ved vejbrønde Kontrakt KMD.pdf SKI kontrak KMD kontakcenterløsning Anmodning om tilbagebetaling. Søren Keld Fisker Reklamation over træk for ikke gennemført parkering Rådhus Syd Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Ansøgningsskema ansøgning til akutpuljen - servicelovens 18

11 59474 Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Troldehuset, Trelde Næsvej, skadedato til , branchenr., skadenr Henvendelse vedr. besparelse Henvendelse vedr. besparelser i Socialpsykiatrien Henvendelse vedr. besparelse. Stoppestedets Brugerråd v/formand Henvendelse vedr. besparelser i Socialpsykiatrien Susanne Sørensen Skadeanmeldelse Skade, Serviceafdelingen, , XE92646, 11, Samtykke fra politiet Råden over vejareal - Vejfest på Grethevej d Anmeldelse om vejfest på Grethevej Kirsten Thorsø Jørgensen Råden over vejareal - Vejfest på Grethevej d Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF22306, 12, Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , EG24312, 12, Mail Andreas Rafn: Rent drikkevand i fremtiden Henvendelse om sikring af rent drikkevand i fremtiden Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Areal nyberegnet matr.nr. 15e Fredericia Kobbeljorder Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Anmodning om aktindsigt i byggemodning - Søndermarksvej Rafn & Søn Aktindsigt i byggemodning ved Søndermarksvej, Hannerupvænget, Prangervej, Skovvej og Parcelvej Håndbog for tilsynskampagner (miljøtilsyn) Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens håndbog for tilsynskampagner (miljøtilsyn) Orienteringsskrivelse om ret til dansk social pension Socialministeriet Ret til dansk social pension - associeringsaftalen mellem EU og Tunesien Klimatilpasningsplan for Kolding Indkaldelse af ideer og forslag Kolding - By- og Udviklingsforvaltningen Høring af klimatilpasningsplan for Kolding VS: Attached Image Kaj Thomsen H. C. Ørsteds Vej 7, 7000 Fredericia RE: Lysregulering KoldingLandevej/Tingvejen ved Taulov Henvendelse om lysregulering Kolding Landevej/Tingvejen Mail Birgitte M. Johnsen og kvittering: Lysregulering KoldingLandevej/Tingvejen ved Taulov Henvendelse om lysregulering Kolding Landevej/Tingvejen Rep. Efter hærværk på taget af Skansevejens skole Henrik Buus Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia SV: Rep. Efter hærværk på taget af Skansevejens skole TØMRERFIRMAET OLE DØSSING ApS Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia Anmeldelse af midlertidig aktivitet TORBEN CLAUSEN A/S Bøgeskov Strand 36, 7000 Fredericia Re: Lillenæs Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Re: Lillenæs Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Re: Den private fællesvej Lillenæs Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Mail fra Lasse Pedersen Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse,

12 rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Klage til Mads Lund Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Høringssvar fra DP Projektudvikling Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Henvendelse om renholdelse mv. på Lillenæs fra grundejere på Lyngsoddevej Orientering til samtlige kommuner om ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og ændringer i lejelovgivningen m.v. (MBBL Id nr.: ) Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og ændringer i lejelovgivningen m.v RE: SV: Anmeldelse af et spejder arrangement spejderarrangement Mail Jørn Erik Damm: Byggeansøgning Henvendelse om byggeansøgning Fwd: Tilbud vedr Det Brunske Pakhus Kirkestræde 3, 7000 Fredericia Det brunske pakhus Kirkestræde 3, 7000 Fredericia Annulleret kontrolgebyr EUROPARK A/S Parkeringskontrol , reg.nr. ZJ44806, parkeringssted: Løvbjerg 10-16, Horsens Anullering af kontrolgebyr. EUROPARK A/S Parkeringskontrol , reg.nr. ZJ44806, parkeringssted: Løvbjerg 10-16, Horsens Anmeldelse af defekt cykelsti Søren Kjærås Vejnavn? - udbedring af cykelstien efter den Gl. Lillebæltsbro Afhentning af ekstra dagrenovation GP - Administration Vendersgade 69 / Oldenborggade 8, vedr. afhentning af ekstra dagrenovation Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner BØRNEHAVEN SNAREMOSEVEJ Alarmens kontaktpersoner, Børnehaven Snaremosen, Snaremosevej Orientering om offentliggørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal Undervisningsministeriet Fr.Holm Planlagte undervisningstimer i folkeskolen for skoleårene 2010/2011 og 2012/ Brev og vejledning om kommunalt bidrag 2014 for elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler (elever pr. 5/9-2013) Undervisningsministeriet Fr.Holm Kommunalt bidrag 2014 for elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler (elever pr ) Mail Inger Nielsen: Redegørelse Henvendelse om redegørelse af sagsforløb vedr. Aktivitetshuset i Sønderparken Forslag fra A og F om masterplanen - Dagsordenstekst masterplan byråd 9. Sep Forslag fra A og F om ændring af masterplanen - I.P. Schmidt Mail Per Rasmussen: Skader på fortov Kongensstræde og Kongensgade Henvendelse om skader på fortov Kongensstræde og Kongensgade Ny ansøgning om byggetilladelse, tilbygning (Snaremosevej 23, TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA Snaremosevej 23B, 7000 Fredericia Erritsø). ApS Skriftlige ydelser ved Afd. for Traume- og Torturoverlevere. Psykiatrien i Region Syddanmark Skriftlige ydelser fra Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere A.1 projektgrundlag.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

13 60073 Tegningsliste, Ingeniør.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Statiske beregninger.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.74-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.73-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.72-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.71-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MO2.02-kloak.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MK2.10-fundamenter.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Geoteknisk Rapport.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Energiramme.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Dørskema.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Brandstrategi.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia B.1 Projektdokumentation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Arkitekttegninger.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Bilag til ansøgning om byggetilladelse, FA00052.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse. til opførelse af ny Rambøll Egeskovvej 265, 7000 Fredericia kontrolrumsbvgning på Shell, Egeskovvej 265df Mail - supplerende materiale, fuldmagt fra ejer, plan- og Danmarksgade 8, 7000 Fredericia facadetegninger samt redegørelse for ventilation, udearealer m.v Ansøgning om byggetilladelse til renovering m.m. af Danmarksgade 8, 7000 Fredericia Danmarksgade Tilbud Ejendomscentret - Nødtelefon på servicebygningen på Täkker Kim (Bravida) Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia Østerstrand Natur & Miljø, Ean.nr Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia SV: Østerstrand Ole Albrechtsen Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia Ansøgning Opstilling af stillads - Vendersgade Spørgsmål ang. skiltning mod motorvejen Teknikervej regler om skiltning på bygninger i industriområde ud mod motorvejen Mail Lars Ejby Pedersen: Passagertal Henvendelse om passagertal i bybusserne Ansøgning om etablering af udvalgsvarebutik på adresserne Korskærvej 27 & 29, Fredericia Ansøgning om tildeling af detailhandelskvote på ejendommene Korskærvej 27 og Re: Ny overkørselstilladelse Stensgårdsvej 45, 7000 Fredericia tilladelse til indkørsel og carport Stensgårdsvej 45, 7000 Fredericia Fw: BBR MEDDELELSE AJOURFØRES Herredsvej 5, 7000 Fredericia SV: Ændring af BBR-ejermeddelse på ejendommen Toldbodvej Toldbodvej 72, 7000 Fredericia 72, 7000 Fredericia Meddelelse om tilmelding til digital post Preben Rasmussen Digital Post - kan ikke acceptere tilmelding Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Hal A, Kommentarer til besparelse. Depotgårdens Brugerforening v/formand Bent Ole Abelstedt Kommentarer til besparelse i den daglige ledelse på Depotgården Anmoder om byggetegninger EDC FREDERICIA ApS Ceresvænget 11, 7000 Fredericia

14 60136 Att. Sundheds- og Ældrechefer: Monitorering af forløbskoordinatorfunktioner og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner KL Monitorering af forløbskoordinatorfunktioner og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Klage over støj fra tyrolerfest Max Ærensgaard Axeltorv - klage over støj fra tyroler / oktoberfest VS: Opsætning af telt, Bræddehytten Danmarksgade Opsætning af telt i Danmarksgade års jubilæum Prøvningsrapport - Østre Strand v. Shell VBM Laboratoriet A/S Kongensgade 113, 7000 Fredericia Analyseresultater - Østre Strand ved Shell Kongensgade 113, 7000 Fredericia RE: Tilbagemelding på besøget - Tank til truckgas Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Kort over fremtidigt dræn.pdf Dræn til Ullerup Bæk Ansøgning om medbenyttelse af rørlagt forløb Dræn til Ullerup Bæk Meddelelse om kirkelig ligning 2014 til kommunen.docx Kirkelig ligning Kirkelig ligning 2014.msg Kirkelig ligning Henvendelse om etablering af valgstudie DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD Kommunalvalg TV Syd udsendelse på valgaftenen Henvendelse om løst kloakdæksel Kurt Larsen Fiskervænget / Lyngsvej - løst kloakdæksel Forespørgsel om anvendelse af erhvervslokaler FØNIX KIROPRAKTISK KLINIK ApS Erritsø Bygade 92, 7000 Fredericia Klage over sort røgfane fra skorstene Kim Lykke Nielsen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Budgetforslag til 1. behandling og høring.pdf Høring af Folkeoplysningsrådet ang. budget for folkeoplysningsområdet Olieudskillere Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Martine Christoffersens Vej 42, 7000 Fredericia Martine Christof.S V 42, 7000 Fredericia Lejeaftale til underskrift. POST DANMARK Tidlig Post Lejeaftale med Post Danmark vedr. postboks Orientering fra DSB vedr. opkrævning. DSB Ejendomme DSB Ejendomme - Opkrævning af ejendomsskatter Orientering fra DSB Ejendomsudvikling vedr. opkrævning. DSB Ejendomme DSB Ejendomme - Opkrævning af ejendomsskatter Anmeldelse af flytnign af jord fra Hagenørvej Hagenørvej 61, 7000 Fredericia Signalanlæg Vejlevej / Lumbyesvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg Signalanlæg Vejlevej / Skjoldborgvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg FW: Signalanlæg Vejlevej / Skjoldborgvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg RE: Signalanlæg Vejlevej / Skjoldborgvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg [Skilteplaner] Dagarbejde på Vestre Ringvej... godkendelse af skilteplan Broreperation på Vestre Ringvej den september Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 2 carporte på Nymarksvej C32748.pdf Lars Risum Tranders Nymarksvej 144, 7000 Fredericia Tilladelse til Cykel Cross - d. 26/10-13 i Madsby og d. 27/10-13 i Kastellet Cykel Cross ved Madsbyparken og Kastellet den oktober afspærring af Madsbyvej og Dronningensgade VS: vejbump Henvendelse om vejbump generelt VS: Udkast til tekst til klage Inger Pabst Røde Banke 16, 7000 Fredericia VS: VS: Lugtgener Inger Pabst Røde Banke 16, 7000 Fredericia VVM anmeldelse DB Schenker Rail Scandinavia A/S Oplag af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård Ændret deadline for projekt.pdf Øsdal Bæk Rettelse af afmærkning Renovering af banebro på Snoghøj Landevej

15 59447 Varmeregnskab for perioden til Rolf Barfoed A/S Danmarksgade 4, 1. th. / Kirkestræde 2 - lejemål til Plejen Afgørelse om kortlægning af dele af Vejlbyvej 7 Region Syddanmark Vejlbyvej 7, 7000 Fredericia Regnskab 2012 og budget 2013 Taulov.pdf Vesterled 29, 7000 Fredericia Vedr. takstblad Taulov Vesterled 29, 7000 Fredericia SV: Renovering af Børnehaven Randalgård Charlotte Ahring Refsgaard Randalsvej 51, 7000 Fredericia Mail fra advokat vedrørende aktindsigt Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs Høringssvar fra DP Projektudvikling Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs Klage til Mads Lund Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs Boligkontoret Fredericia, 217, Sønderparken, kvittering LANDSBYGGEFONDEN Støttesag - Boligkontoret, afd. 217, Sønderparken huslejestøtte, jnr.: Boligkontoret Fredericia, 214, Korskærparken, kvittering LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 214, Korskærparken huslejestøtte, jnr.: SV: Opsigelse af bolig Vendersgade 43 ST 102, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af VVS arbejde ALKE KJØNGERSKOV VVS Aps Smedegårdsvej 14, 7000 Fredericia Varmeregnskab for perioden til Rolf Barfoed A/S Danmarksgade 4 1 TV, 7000 Fredericia Fwd: Handicapbiler og DTS test i forbindelse med letning af servostyring by udbud på levering af opbygning af biler til handicappede handicapbiler Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Boligkontoret Fredericia, 310, Sønderparken, godkendelse skema b renoveringsstøtte, jnr.: 1351 LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret afd. 310, Sønderparken, skema A Boligkontoret Fredericia, 310, Sønderparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret afd. 310, Sønderparken, skema A Boligkontoret Fredericia, 405, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 405, Korskærparken, skema A Boligkontoret Fredericia, 503, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 503, Korskærparken, skema A Boli.nu i Fredericia, 12, Sønderparken, kvittering huslejestøtte, LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boli.nu, afd. 12, Sønderparken, skema A jnr.: Fw: SV: Fw: opsigelse af måtteservice med Serviceafdelingen by udbud på måtteservice Fredericia Udkast til kontrakt - underskrevet aftale. Totalrengøring v/ Heidi Vis-kontrakt - Frit valg - Total Rengøring Lejel Krause-Kjær Udkast til kontrakt, underskrevet. ELITE MILJØ A/S Vis- Aftale om frit valg af leverandør af rengøring/visse andre praktiske opgaveløsninger. Elite Miljø Udkast til kontrakt, underskrevet. DANREN HJEMMESERVICE A/S Vis - Fritvalg Leverandør om praktisk hjælp - Danren

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere