Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur"

Transkript

1 Indgående post uge 36 ( september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september KL breve Borgmesterbrev vedr. DI's erhvervsklimaundersøgelse KL breve Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg ( ) HedeDanmark a/s Viby fælleskontor Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg Dagens analyser af LURGI-prøve (28. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (3. september 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (30. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (31. august, 1. og 2. september Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 2013) Dagens analyser af LURGI-prøve (29. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (26. & 27. august 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Hæmningstest Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Rexam EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Beverage Can Udløbsbrønd Vedr. Rapport angående egenkontrol. SAMTANK A/S Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Rapportering af ph i afgang fra CAT II uge 35. Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Pjedsted EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Vandværk Ledningsnet - Pjedstedvej 50 A Købsaftale pr Caregruppen Aps Vis - Aftale om frit valg af leverandør - Caregruppen Boli.nu i Fredericia, 11, Stendalparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Korskærvej 20-92/Ullerupdalvej Renovering af afdeling 11, Stendalparken, pensionistboliger - Socialt Boligbyggeri / Boli.nu Udledning af 20 m3 kasseret øl Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph i afgang Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia fra CAT II uge Indberetning af udledte spildevandsmængder, august Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia SV: OML bergening Dan Gødning Mogens Tusborg Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia Påbegyndelse, færdigmelding af byggearb., påbegyndelse af VVS Driftsmester Rene Villefrance Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia arb. samt tegningsmateriale Revideret liste - mellemkommunal betaling - Hedensted Hedensted - Børn, Undervisning, Kultur Mellemkommunal refusion til andre kommuner i henhold til Folkeoplysningsloven, Mellemkommunal betaling for deltagelse i aftenskoleundervisning i Hedensted i 1. halvår 2013 Hedensted - Børn, Undervisning, Kultur Mellemkommunal refusion til andre kommuner i henhold til Folkeoplysningsloven, Følgebrev vedlagt situationsplan Thorkil Schrøder Alrøvænget 4, 7000 Fredericia Boligkontoret Fredericia, 307, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 307, Korskærparken 2-18

2 60229 Boligkontoret Fredericia, 406, Sønderparken, kvittering LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret afd. 406, Sønderparken huslejestøtte, jnr.: Boli.nu i Fredericia, 10, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boli.nu, afd. 10, Korskærparken, jnr.: som udført kloak Randalsvej 34, 7000 Fredericia ok fra fredericia spildevand Randalsvej 34, 7000 Fredericia Data fra UNI-Cs kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen UNI-C Statistik & Analyse Indberetning af linjefagsdækning i folkeskolen Svar til GJ Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, Svar på spørgsmål Skade, Brandvæsen, , VJ89105, 12, supplerende oplysninger til landinspektørattest H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia spørgsmål til landindspektørattest h. c. ørsteds vej 10, fredericia H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Taulov EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Vandværk Ledningsnet - C.F. Tietgensvej Indsigelse fra DN - pga. skildpadder og karper Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Insigelse fra Friluftsrådet - pga. skildpadder og karper Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Kvittering fra Vejle Museerne på modtagelse af afgørelse Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Kvittering fra NST på modtagelse af afgørelse Landzonetilladelse sø, Sdr. Vilstrupvej 30, 7000 Fredericia, matrik. nr. 7a og 24d, Højrup By, Herslev Huslejeforhøjelse pr Boligkontoret Fredericia Lejemålet Fuglebakken 61 (ungdomsbolig) Svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk vedr. procestank Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia Ordrebekræftelse - Plejecenter Øster Elkjær, Fredericia Lauritsen Hanne Palmelund Erritsø Bygade 85A, 7000 Fredericia VS: Message from "RNP EBC6" Amerikavej 1, 7000 Fredericia data på træfyr Amerikavej 1, 7000 Fredericia Aftaler retur med underskrift Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Budget efter2013 tilrettet efter SUUs beslutning.docx Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Høringssvar! - FTF - OBS tilrettet Beskæftigelsesplan Mail - udkast til deklaration om opførelse af redskabsskur Advokatgruppen Fredericia Sanddal Engvej 2, 7000 Fredericia Sikker mail: Færdigmelding af byggearbejde samt kopi af Frits Dahl Kobbelgårdsvej 40, 7000 Fredericia byggeskadeforsikring Indrapportering af udført kloakarbejde. Per Aarsleff A/S Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Svar fra Vejdirektoratet om evt. opstilling af mobilantennemast Henrik Høj Andersen Nordensvej 33 - mobilantennemast Hjælp fra KM TELECOM til at svare på Vejdirektoratets spørgsmål Maj-britt Juul - KMT SA Nordensvej 33 - mobilantennemast Svar vedr. mangler Danmarks Port 1, 7000 Fredericia RE: Vedr. ansøgning om opførelse af solcelleanlæg på terræn Højrupvej 34, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggearbejde Ivan Johannes Sand Stallerupvej 34, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Ivan Johannes Sand Stallerupvej 34, 7000 Fredericia Tilmeldinger til temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag Tilmelding temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag Tilmelding til foreningshistorie Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

3 60552 RE: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! SV: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! 'tilmelding til Dialog- og temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag SV: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! SV: Temaaften om facebook, hjemmesider og kommunikation Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 med de trykte medier - kom og vær med! Invitation er lagt på nettet Folkeoplysningsrådet - temadag Invitation til temaaften 2 til nettet og Dagbladet Folkeoplysningsrådet - temadag Invitation på nettet og i Dagbladet Folkeoplysningsrådet - temadag Re: endelig dato Folkeoplysningsrådet - temadag SV: Oplæg om kommunikation på de sociale medier evt. også om Folkeoplysningsrådet - temadag 2013 hjemmesider Marianne har ferie til d Folkeoplysningsrådet - temadag SV: DGI Folkeoplysningsrådet - temadag Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. Arla Foods Amba Højrupvej 116, 7000 Fredericia Revideret varmetabsberegning - 6. julivej Fredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Revideret varmetabsberegning - 6. julivej Fredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Supplerende materiale - 6.julivej 67, Fredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Supplerende materiale - 6. Julivej Julivej 67, 7000 Fredericia Varmetabsramme - 6.julivej 67 Bredericia Julivej 67, 7000 Fredericia Udkast til høring, tillægsgodkendelse til anvendelse af naturgas som brændsel på værkets hjælpedampkedel Klippehagevej 22, Skærbækværket, ansøgning om miljøgodkendelse efter VVM-reglerne Anmodning om genoptagelse af sagen. Advokatgruppen Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Mail - færdigmelding af kloak samt klokplan som udført P. H. Jensen ApS Loddet 41, 7000 Fredericia Ansøgning om dispensation - Bøgeskov Strand 44, Fredericia Bøgeskov Strand 44, 7000 Fredericia som udført kloak er kommet Martine Christoffersens Vej 71, 7000 Fredericia SV: Røde Banke ApS - Røde Banke 111, 7000 Fredericia Røde Banke 109, 7000 Fredericia Referat kommuner.pdf Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver Påbegyndelse af byggearbejde SPORTSTURF A/S I. C. Højrups Vej 10, 7000 Fredericia SV: Ansøgningsskema - jordvarmeboring Lillenæs 69, 7000 Fredericia SV: Vertikale jordvarmeanlæg Lillenæs 69, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde. A. ESPERSEN A/S Værftsvej 13, 7000 Fredericia Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg den Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunale og regionale valg november Orientering om indledende undersøgelse Region Syddanmark Skovbøllingvej 15, 7000 Fredericia Høringssvar vedrørende lovliggørelse af etableret bådlift matrikel Kampmannsvej 31, 7000 Fredericia nr. 7an, Erritsø By, Erritsø i Fredericia stamoplysninger fra CVR på Hjertegarn eller som vi kender det Samhandelsaftale med Grønhøj Garn Grønhøj garn Færdigmedling af kloakarbejde Roerslevgaard entreprenør Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia

4 59992 Kloaktegning som udført Roerslevgaard entreprenør Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia ok for brand Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia SV: parkeringsforhold Ullerupdalsvej Ullerupdalvej 90, 7000 Fredericia Vedr. Asgårdsvænget Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia Asgårdsvænget torben lund Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia SV: Sag ang. mellemkommunal refusion til behandlingslignende kursus Aarhus - sag ang. mellemkommunal refusion i forbindelse med handicappet Ansøgning om opstilling af container i Oldenborggade fra den Opstllling af container ved Oldenborggade 23 sep. til den 9. sep Supplerende materiale - Sjællandsgade 96A Fredericia Sjællandsgade 96A, 7000 Fredericia Mail - færdigmelding af kloak samt kloakplan som udført P. H. Jensen ApS Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Dispensationsansøgning BOLIG JYLLAND ApS Kongensgade 57A, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Zartmannsvej 29, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Prinsessegade 20g, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Prinsessegade 20g, 7000 Fredericia Mail fra Niels-Jørgen Koed Mågevej - istandsættelse af privat fællesvej Mail fra Niels-Jørgen Koed Mågevej - istandsættelse af privat fællesvej Naturstyrelsens indsigelse mod Fredericia s forslag til plan 2013 Høring kommuneplan VS: manglende klipning af hæk. Bülowsvej/6. Julivej Hæk spærer oversigten over cykelstien ved Bülowsvej 1 og parkeringspladsen VS: Danmarksgade 3 renovering af tag og facade Irene Margrethe Jensen Danmarksgade 3, 7000 Fredericia projektmateriale Kopi af LEVs brev af erindring om besvarelse af LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej 30 dette Erindring om besvarelse af LEVs brev af LANDSFORENINGEN LEV Lukning af Botilbuddet Jupitervej Orientering om afslutning af sag - Naturbeskyttelseslovens 15 Miljøministeriet - Naturstyrelsen Trelde Næsvej 69, 7000 Fredericia Udkast til kontrakt Vis - Aftale om frit valg af leverandør af praktisk bistand - Dusta Udkast til kontrakt Vis - Aftale om frit valg af leverandør af praktisk bistand - Dusta Vurdering af medbenyttelse af rørlagt forløb ifm. kuntgræsbane, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Fredericia SV: Vejl. høring af udkast - Madsbyvej 4, matr.nr. 19b, Fredericia Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Kobbeljorder, spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Fortsættelse af: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Kobbeljorder, spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane VS: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Re: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder, spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af Madsbyvej 4, 7000 Fredericia

5 overfladevand via dræn fra kunstgræsbane RE: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder, Madsbyvej 4, 7000 Fredericia spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Underskrevet hegnsynsprotokol Hegnsynsag: Vejrmosegårds alle 13 og Plantagevej Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Poul Erik Pedersen Blåkjærsvej 20, 7000 Fredericia Anfordringsgaranti Gasværksgrunden Opstilling af ladestandere - Clever Henstilling i sagen Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Høringssvar parkering Hannerupvænget Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Mail - svar på brev af om lovliggørelse af bygninger Kolding Herreds Landbrugsforening/ Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia Mogens Westen Ændring af driftsgaranti , tillæg. LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Driftsgaranti nr Skansevejens Børnehave, Skansevej Faktura, aftale samt police Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, policenr , Brand & Redning, reg.nr. KF10120, branchenr Ansøgning, Fredericia Tegnsprogsforening Fredericia Tegnsprogsforening Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Fredeicia Krisecenter Fredericia Krisecenter Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, KFUMs Soldaterhjem KFUM's Soldaterhjem Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Hjerneskadeforeningen for Fredericia og Omegn Hjerneskadeforeningen, v/formand Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Carsten Lykke-Kjelsen Ansøgning, Red Barnet Lokalafdeling Fredericia Red Barnet Fredericia v/formand Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Annette Dal Ansøgning, Kirkens Korshørs Varmestue i Fredericia Kirkens Korshær varmestue Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Solstrålen Værestedet Solstrålen Uddeling af 18 midler, 1. runde Ansøgning, Rygforeningen, lokalafd. Fredericia Rygforeningen v/ Charlotte Glering Uddeling af 18 midler, 1. runde RE: Midlertidig spildevandstilladelse Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia FW: Hasselhøj, Brandsikring af ventilationsanlæg for type 2a/2b Holmbjerggårdsvej 1, 7000 Fredericia Hasselhøj, Brandsikring af ventilationsanlæg for type 2a/2b Holmbjerggårdsvej 1, 7000 Fredericia Mail om accept til skolen Skade 52, , skole, , Nørre Voldgade Accept til GJ Skade 52, , skole, , Nørre Voldgade Indstilling til afgørelse Skade 52, , skole, , Nørre Voldgade Tegningsmateriale til lovliggørelse, situationsplan med mål og Dorthe Marie Møller Fænøvej 45, 7000 Fredericia materialeliste SV: Byggeanmeldelse på ekstra outdoor skab for Hi3G ved Annette Juel Baand Blytækkervej 16, 7000 Fredericia Telenor mast JD555 7 Sags-id: 13/ Mail - erindring om svar på byggeanmeldelse på ekstra outdoor KPR CONSULT A/S Blytækkervej 16, 7000 Fredericia skab for Hi3G ved Telenor mast JD Stenten 18, 7000 Fredericia - rev. tegninger Stenten 18, 7000 Fredericia Stentenn 16 - ingen bemærkninger til nabohøring - Jesper Brockstedt Stenten 18, 7000 Fredericia 4348_001.pdf Annullering af byggeri tandlæge bedre-taender Tåsingevej 1, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia

6 59262 Anmeldelse om påbegyndt kloakarbejde. Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Brian Fuglsang Refsing Rudolf Steiner Allé 4, 7000 Fredericia Rapport om miljøtekniske undersøgelser efter spild af jernchlorid DONG ENERGY OIL & GAS A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia på Råolieterminal ved Fredericia Brev af docx Henvendelse om vedligeholldelse af skrænterne matr. nr. 24 a, ud for Fælledvej Brev af docx Henvendelse om vedligeholldelse af skrænterne matr. nr. 24 a, ud for Fælledvej Calundans tilbudsskema.xls Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) Spørgsmål til Bo Christiansen Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Spørgsmål fra GJ Skade 52, , Entreprenørgården, , Snoghøj Landevej Social-, Børne- og Integrationsministeriets evaluering af kommunernes revision vedrørende regnskabsåret 2011 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Indkaldelsesbrev for de kommunale revisionsberetninger regnskabsåret Re: _v1_Udkast - Tilladelse til etablering af Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia jordvarmeanlæg, Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia Re: _v1_Udkast - Tilladelse til etablering af Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia jordvarmeanlæg, Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia Vedrørende møde Vejlevej 55, 7000 Fredericia Vedrørende møde Vejlevej 55, 7000 Fredericia Spørger til sag Råden over vejareal - TDC salgsvogn, Danmarksgade 17B, VS: Beskæring af vejtræer Vej, rabatter, lindetræer, vedligehold, Fuglsangvej Svar på ansøgninger om tilskud om 16 og 17 midler Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationer og særtilskud budget SV: Vedr. JournalNr: IGM for ændring af vejforhold Nedlæggelse af en del af Stenhøjvej vedr. Stenhøjvej, Fredericia Vedrørende gebyrer Nedlæggelse af en del af Stenhøjvej Pris fra Lifa Nedlæggelse af en del af Stenhøjvej Rykker for besvarelse af aktindsigt Frank Møller Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Anmodning om oplysninger. Sydøstjyllands Politi Brandvæsenet - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej, 9 meter nordvest for km/mrk. 23,0, Tilskud fra Tips- og Lottomidler FRILUFTSRÅDET Naturens Dag Svar vedr kvittering Lillenæs 45, 7000 Fredericia VS: Dokumentation på IFT (nissehuer) Værkstedsvej 1A, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggeri brian lerche Randalsvej 40, 7000 Fredericia OPdateret målskitse vedr. Vejrmosegårdsalle 88 - overdækket Vejrmosegårds Allé 88, 7000 Fredericia terasse Mail - forespørgsel om en skriftlig tilbagemelding, at der ved en TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA Vejlevej 50B, 7000 Fredericia eventuel fremtidig udvidelse kan dispenseres ApS Mail - redegørelse for ventilation (inkl. volumenstrømme) TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA ApS Vejlevej 50B, 7000 Fredericia

7 59543 Korskærvej 33, 7000 Fredericia Vejlevej 50B, 7000 Fredericia Kvittering (no-reply) Klage over Fredericia kommunes behandling af sagen Skærbæk Havnegade VS: Jysk Miljørens A/S Ninna Susanne Johnsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia VS: Jysk Miljørens A/S Ninna Susanne Johnsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Mail - udkast til deklaration om opførelse af redskabsskur Sanddal Engvej 2 - placering af garage indenfor vejbyggelinie FS Regnskab Underskrifter.pdf Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche FS Regnskab 2012.pdf Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche Klipning af hæk Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Høringssvar fra Peter Schmidt Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Gammel tilladelse Oversigtsforhold Carit Etlars Vej / Drachmannsvej Brev fra Chr. Andersen vedr. lejeboliger Borgmesterhenvendelse om realisering af byggeri i lokalplan 299, Erindring om svar på mail af om klipning af træer i Hotel Gammel Havn Gothersgade 40 - beskæring af træer Gothersgade Mail svar til GJ Skade 49, Erritsø Centralskole, , Mail fra GJ Skade 49, Erritsø Centralskole, , Orientering om ny administrator. MAJBRITT BIRCH Møllebo Allé 56, 7000 Fredericia EJENDOMSADMINISTRATION ApS Anvendelse af borgmester foto i flere interaktive løsninger TV 2 / DANMARK A/S TV 2 anmodning om samtykke til brug af foto God Løsladelse præsentation til mødet Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Opfølgning fra IBC til mødet Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Afhentning af skilte Knudsvej - vejfest den 7-8. september Rev. ansøgningsmateriale BBYG, Møllebugtvej sags-id:13/ Rønnebækgårdsvej 8, 7000 Fredericia Huslejekontrakt.pdf Fredericia Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Re: rykker for svar på spørgsmål Fredericia Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer For stort telt og derfor ny pladsfordelingsplan Midlertidig arrangement, Energinet.dk, Tonne Kjærsvej Ekstern analysedata fra FSE 2008_2013.xlsx Lene Nielsen Samlet Belastningsundersøgelse for Fredericia Spildevand CTR REGNSK98.DOC Inger Pabst Samlet Belastningsundersøgelse for Fredericia Spildevand Varsel om påbud Klippehagevej 10, 7000 Fredericia Kloak lavet Kampmannsvej 20B, 7000 Fredericia Vedrørende møde Lokalplan spørgsmål vedrørende udlæg på veje

8 og overkørsler Vedrørende møde Lokalplan spørgsmål vedrørende udlæg på veje og overkørsler VS: svar på spørgsmål til lokalplan Lokalplan spørgsmål vedrørende udlæg på veje og overkørsler Kort over rute og ansøgning til polititet MTB-løb i Hannerup Skov den 13. oktober Høringssvar fra A. Sejer Poulsen Samsøvej 3, 7000 Fredericia Tegningsmateriale til byggeansøgning på Martine HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 68, 7000 Fredericia Chrostoffersensvej 68 A/S Høringssvar fra Claus Christensen Strandkrogen 9, 7000 Fredericia Re: SV: sags id.: 13/ Kolding Landevej 214, 7000 Fredericia Høringssvar fra Sonja Nielsen Kolding Landevej 214, 7000 Fredericia Høringssvar fra Lars Schmidt Bytoften 23, 7000 Fredericia Høringssvar Heimdalsvej 24, 7000 Fredericia Vinduer Købmagergade 40 Jon Kjærgaard Wiese Købmagergade 40, 7000 Fredericia Kvittering (no-reply) Radio Mælkebøtten klage til Statsforvaltningen om forskelsbehandling af pressen Vandskade Øster Elkjær Dorte Andersen Erritsø Bygade 85A 1 33, 7000 Fredericia Tro og love erklæring.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Mængdefortegenlse.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Accept af fagentreprise.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Accept af fagentreprise.docx Koordineret udbud Nordby og Klubber Taulov_Fritidscenter_nr_28_stueplan-Layout1.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Plan Bøgeskov.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Plan bissensvej-layout3.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Oversigstfoto dok.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Fredericia fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _Taulov fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _Erritsø Fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _1037 fritidscenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber _001Erritsø fritidacenter.pdf Koordineret udbud Nordby og Klubber Udbud Koordineret udbud Nordby og Klubber Revideret tegningsmateriale ITS Teknik A/S Signalanlæg Vesterbrogade/Jernbanegade Anmeldelse om sløjfning af tank Avlscenter Trekanten I/S Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia Aftalenr vedlagt kreditnota Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, policenr , Plejen, reg.nr.,xy40240, branchenr Henvendelse om hjælp til indslag til Station 2 TV 2 / DANMARK A/S TV 2 Station 2 - indslag om ressourcestærke forældre til kriminelle unge og/eller stofmisbrugere Forespørgsel om parkering i weekenden SPECIFIK ApS Prinsensgade 12 - parkeringsreglerne i weekenden Spørgeskema om vedligeholdelse af vandløb i Fredericia Miljøministeriet - Naturstyrelsen Spørgeskema om vedligeholdelse af vandløb til brug for projekt om afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse

9 59180 Skoledistrikt - hvilken af skolerne? Sara Lindvig Nielsen Henvendelse om skoledistrikter i Erritsø Gade lys defekt Jane Guldborg Olesen Gadelys Stævnebogårdsvej Spørgsmål vedr. elevantal m.v. Jørn Henner Pedersen Spørgsmål vedr. plads- og luftforhold i forbindelse med det udvidede antal elever ved den nye skolestruktur Supplerende oplysninger vedr. flisoplag Forhåndsvurdering af miljøforhold i forbindelse med flisoplag på Fredericia Havn Mail fra Martin Kragh lillenæs Henvendelse om vedligeholdelse af Lillenæs Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Stifinder Alarmens kontaktpersoner, Stifinder, Gothersgade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Misbrug - Team alkohol Alarmens kontaktpersoner, Misbrug - Team alkohol, Fynsgade 10B Tilbagekalder tidligere fremsendt ansøgning - NY MARIUS PEDERSEN A/S Vejlevej 119, 7000 Fredericia Fritagelsesansøgning Fritagelsesansøgning MARIUS PEDERSEN A/S Vejlevej 119, 7000 Fredericia Re: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN- 979CSN Fw: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN- 979CSN Re: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN- 979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: SV: Vedr. analyse af befordring på baggrund af Trapeze. CPEN-979CSN Re: Analyse af befordring i Fredericia Fredericia analyseprojekt

10 59369 Aflevering af kørselsanalyse for Fredericia opfølgning på Analyseprojekt Re: opfølgning på Analyseprojekt SV: SV: opfølgning på Analyseprojekt Re: SV: opfølgning på Analyseprojekt SV: SV: opfølgning på Analyseprojekt SV: støjvold ved Treldevej Treldevej 180, 7000 Fredericia Kløvervej 1, beplantning Beplantningsplan, bebyggelse af området syd for Kaltoftevej, Skanseparken sydjyllandsplan.pdf for området syd for Kaltoftevej, Skanseparken Beplantningsplan, bebyggelse af området syd for Kaltoftevej, Skanseparken Re: misbrug af skatteydernes peng. og bekræftelse på modt Opgravning af vejareal ved Østergade efter påmaling af vejstriber BBR meddelse - Brian Herløv Sørensen Pjedstedvej 58, 7000 Fredericia Notat vedrørende jordprøver efter bilbrand Entreprenørvej 1A, 7000 Fredericia Produktionsskolen. THORKIL SCHRØDER TØMRER- OG Prangervej 175, 7000 Fredericia SNEDKERFIRMA ApS Tagplade Britt Veje Prangervej 175, 7000 Fredericia På vegne af Beboerforeningen Stenhøjvej Klages med anmodning Palle Hans Jørgensen Stenhøjvej 63, 7000 Fredericia om nedrivning af Stenhøjvej Høring vedr. forslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Høring vedr. lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsat-sen, målretning af danskundervisning Bobby Singh Bhatia fremsender Administration og lign. til plan 35 DKplan automailer Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Beplantning skygger for belysning på Treldevej VS: Glemt udcheckning Fredericiaparkering.dk Måleblad Rønnebækgårdsvej 9 - råden over vej og overkørsel Brev og billeder Rønnebækgårdsvej 9 - råden over vej og overkørsel Orientering om adresseændring VIKANET ApS Taulov Kirkevej 33, 7000 Fredericia Forespørgsel om færdiggørelse af reparationer Bankdata Østergårdsvej - færdiggørelse af reparationer ved vejbrønde Kontrakt KMD.pdf SKI kontrak KMD kontakcenterløsning Anmodning om tilbagebetaling. Søren Keld Fisker Reklamation over træk for ikke gennemført parkering Rådhus Syd Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Ansøgningsskema ansøgning til akutpuljen - servicelovens 18

11 59474 Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Troldehuset, Trelde Næsvej, skadedato til , branchenr., skadenr Henvendelse vedr. besparelse Henvendelse vedr. besparelser i Socialpsykiatrien Henvendelse vedr. besparelse. Stoppestedets Brugerråd v/formand Henvendelse vedr. besparelser i Socialpsykiatrien Susanne Sørensen Skadeanmeldelse Skade, Serviceafdelingen, , XE92646, 11, Samtykke fra politiet Råden over vejareal - Vejfest på Grethevej d Anmeldelse om vejfest på Grethevej Kirsten Thorsø Jørgensen Råden over vejareal - Vejfest på Grethevej d Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF22306, 12, Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , EG24312, 12, Mail Andreas Rafn: Rent drikkevand i fremtiden Henvendelse om sikring af rent drikkevand i fremtiden Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Areal nyberegnet matr.nr. 15e Fredericia Kobbeljorder Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Anmodning om aktindsigt i byggemodning - Søndermarksvej Rafn & Søn Aktindsigt i byggemodning ved Søndermarksvej, Hannerupvænget, Prangervej, Skovvej og Parcelvej Håndbog for tilsynskampagner (miljøtilsyn) Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens håndbog for tilsynskampagner (miljøtilsyn) Orienteringsskrivelse om ret til dansk social pension Socialministeriet Ret til dansk social pension - associeringsaftalen mellem EU og Tunesien Klimatilpasningsplan for Kolding Indkaldelse af ideer og forslag Kolding - By- og Udviklingsforvaltningen Høring af klimatilpasningsplan for Kolding VS: Attached Image Kaj Thomsen H. C. Ørsteds Vej 7, 7000 Fredericia RE: Lysregulering KoldingLandevej/Tingvejen ved Taulov Henvendelse om lysregulering Kolding Landevej/Tingvejen Mail Birgitte M. Johnsen og kvittering: Lysregulering KoldingLandevej/Tingvejen ved Taulov Henvendelse om lysregulering Kolding Landevej/Tingvejen Rep. Efter hærværk på taget af Skansevejens skole Henrik Buus Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia SV: Rep. Efter hærværk på taget af Skansevejens skole TØMRERFIRMAET OLE DØSSING ApS Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia Anmeldelse af midlertidig aktivitet TORBEN CLAUSEN A/S Bøgeskov Strand 36, 7000 Fredericia Re: Lillenæs Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Re: Lillenæs Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Re: Den private fællesvej Lillenæs Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Mail fra Lasse Pedersen Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse,

12 rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Klage til Mads Lund Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Høringssvar fra DP Projektudvikling Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Henvendelse om renholdelse mv. på Lillenæs fra grundejere på Lyngsoddevej Orientering til samtlige kommuner om ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og ændringer i lejelovgivningen m.v. (MBBL Id nr.: ) Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs - Aktindsigt Ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og ændringer i lejelovgivningen m.v RE: SV: Anmeldelse af et spejder arrangement spejderarrangement Mail Jørn Erik Damm: Byggeansøgning Henvendelse om byggeansøgning Fwd: Tilbud vedr Det Brunske Pakhus Kirkestræde 3, 7000 Fredericia Det brunske pakhus Kirkestræde 3, 7000 Fredericia Annulleret kontrolgebyr EUROPARK A/S Parkeringskontrol , reg.nr. ZJ44806, parkeringssted: Løvbjerg 10-16, Horsens Anullering af kontrolgebyr. EUROPARK A/S Parkeringskontrol , reg.nr. ZJ44806, parkeringssted: Løvbjerg 10-16, Horsens Anmeldelse af defekt cykelsti Søren Kjærås Vejnavn? - udbedring af cykelstien efter den Gl. Lillebæltsbro Afhentning af ekstra dagrenovation GP - Administration Vendersgade 69 / Oldenborggade 8, vedr. afhentning af ekstra dagrenovation Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner BØRNEHAVEN SNAREMOSEVEJ Alarmens kontaktpersoner, Børnehaven Snaremosen, Snaremosevej Orientering om offentliggørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal Undervisningsministeriet Fr.Holm Planlagte undervisningstimer i folkeskolen for skoleårene 2010/2011 og 2012/ Brev og vejledning om kommunalt bidrag 2014 for elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler (elever pr. 5/9-2013) Undervisningsministeriet Fr.Holm Kommunalt bidrag 2014 for elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler (elever pr ) Mail Inger Nielsen: Redegørelse Henvendelse om redegørelse af sagsforløb vedr. Aktivitetshuset i Sønderparken Forslag fra A og F om masterplanen - Dagsordenstekst masterplan byråd 9. Sep Forslag fra A og F om ændring af masterplanen - I.P. Schmidt Mail Per Rasmussen: Skader på fortov Kongensstræde og Kongensgade Henvendelse om skader på fortov Kongensstræde og Kongensgade Ny ansøgning om byggetilladelse, tilbygning (Snaremosevej 23, TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA Snaremosevej 23B, 7000 Fredericia Erritsø). ApS Skriftlige ydelser ved Afd. for Traume- og Torturoverlevere. Psykiatrien i Region Syddanmark Skriftlige ydelser fra Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere A.1 projektgrundlag.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

13 60073 Tegningsliste, Ingeniør.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Statiske beregninger.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.74-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.73-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.72-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MV5.71-ventilation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MO2.02-kloak.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia MK2.10-fundamenter.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Geoteknisk Rapport.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Energiramme.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Dørskema.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Brandstrategi.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia B.1 Projektdokumentation.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Arkitekttegninger.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Bilag til ansøgning om byggetilladelse, FA00052.pdf Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse. til opførelse af ny Rambøll Egeskovvej 265, 7000 Fredericia kontrolrumsbvgning på Shell, Egeskovvej 265df Mail - supplerende materiale, fuldmagt fra ejer, plan- og Danmarksgade 8, 7000 Fredericia facadetegninger samt redegørelse for ventilation, udearealer m.v Ansøgning om byggetilladelse til renovering m.m. af Danmarksgade 8, 7000 Fredericia Danmarksgade Tilbud Ejendomscentret - Nødtelefon på servicebygningen på Täkker Kim (Bravida) Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia Østerstrand Natur & Miljø, Ean.nr Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia SV: Østerstrand Ole Albrechtsen Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia Ansøgning Opstilling af stillads - Vendersgade Spørgsmål ang. skiltning mod motorvejen Teknikervej regler om skiltning på bygninger i industriområde ud mod motorvejen Mail Lars Ejby Pedersen: Passagertal Henvendelse om passagertal i bybusserne Ansøgning om etablering af udvalgsvarebutik på adresserne Korskærvej 27 & 29, Fredericia Ansøgning om tildeling af detailhandelskvote på ejendommene Korskærvej 27 og Re: Ny overkørselstilladelse Stensgårdsvej 45, 7000 Fredericia tilladelse til indkørsel og carport Stensgårdsvej 45, 7000 Fredericia Fw: BBR MEDDELELSE AJOURFØRES Herredsvej 5, 7000 Fredericia SV: Ændring af BBR-ejermeddelse på ejendommen Toldbodvej Toldbodvej 72, 7000 Fredericia 72, 7000 Fredericia Meddelelse om tilmelding til digital post Preben Rasmussen Digital Post - kan ikke acceptere tilmelding Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Hal A, Kommentarer til besparelse. Depotgårdens Brugerforening v/formand Bent Ole Abelstedt Kommentarer til besparelse i den daglige ledelse på Depotgården Anmoder om byggetegninger EDC FREDERICIA ApS Ceresvænget 11, 7000 Fredericia

14 60136 Att. Sundheds- og Ældrechefer: Monitorering af forløbskoordinatorfunktioner og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner KL Monitorering af forløbskoordinatorfunktioner og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Klage over støj fra tyrolerfest Max Ærensgaard Axeltorv - klage over støj fra tyroler / oktoberfest VS: Opsætning af telt, Bræddehytten Danmarksgade Opsætning af telt i Danmarksgade års jubilæum Prøvningsrapport - Østre Strand v. Shell VBM Laboratoriet A/S Kongensgade 113, 7000 Fredericia Analyseresultater - Østre Strand ved Shell Kongensgade 113, 7000 Fredericia RE: Tilbagemelding på besøget - Tank til truckgas Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Kort over fremtidigt dræn.pdf Dræn til Ullerup Bæk Ansøgning om medbenyttelse af rørlagt forløb Dræn til Ullerup Bæk Meddelelse om kirkelig ligning 2014 til kommunen.docx Kirkelig ligning Kirkelig ligning 2014.msg Kirkelig ligning Henvendelse om etablering af valgstudie DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD Kommunalvalg TV Syd udsendelse på valgaftenen Henvendelse om løst kloakdæksel Kurt Larsen Fiskervænget / Lyngsvej - løst kloakdæksel Forespørgsel om anvendelse af erhvervslokaler FØNIX KIROPRAKTISK KLINIK ApS Erritsø Bygade 92, 7000 Fredericia Klage over sort røgfane fra skorstene Kim Lykke Nielsen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Budgetforslag til 1. behandling og høring.pdf Høring af Folkeoplysningsrådet ang. budget for folkeoplysningsområdet Olieudskillere Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Martine Christoffersens Vej 42, 7000 Fredericia Martine Christof.S V 42, 7000 Fredericia Lejeaftale til underskrift. POST DANMARK Tidlig Post Lejeaftale med Post Danmark vedr. postboks Orientering fra DSB vedr. opkrævning. DSB Ejendomme DSB Ejendomme - Opkrævning af ejendomsskatter Orientering fra DSB Ejendomsudvikling vedr. opkrævning. DSB Ejendomme DSB Ejendomme - Opkrævning af ejendomsskatter Anmeldelse af flytnign af jord fra Hagenørvej Hagenørvej 61, 7000 Fredericia Signalanlæg Vejlevej / Lumbyesvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg Signalanlæg Vejlevej / Skjoldborgvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg FW: Signalanlæg Vejlevej / Skjoldborgvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg RE: Signalanlæg Vejlevej / Skjoldborgvej Signalanlæg Vejlevej/Skjoldborgsvej - nyt anlæg [Skilteplaner] Dagarbejde på Vestre Ringvej... godkendelse af skilteplan Broreperation på Vestre Ringvej den september Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 2 carporte på Nymarksvej C32748.pdf Lars Risum Tranders Nymarksvej 144, 7000 Fredericia Tilladelse til Cykel Cross - d. 26/10-13 i Madsby og d. 27/10-13 i Kastellet Cykel Cross ved Madsbyparken og Kastellet den oktober afspærring af Madsbyvej og Dronningensgade VS: vejbump Henvendelse om vejbump generelt VS: Udkast til tekst til klage Inger Pabst Røde Banke 16, 7000 Fredericia VS: VS: Lugtgener Inger Pabst Røde Banke 16, 7000 Fredericia VVM anmeldelse DB Schenker Rail Scandinavia A/S Oplag af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård Ændret deadline for projekt.pdf Øsdal Bæk Rettelse af afmærkning Renovering af banebro på Snoghøj Landevej

15 59447 Varmeregnskab for perioden til Rolf Barfoed A/S Danmarksgade 4, 1. th. / Kirkestræde 2 - lejemål til Plejen Afgørelse om kortlægning af dele af Vejlbyvej 7 Region Syddanmark Vejlbyvej 7, 7000 Fredericia Regnskab 2012 og budget 2013 Taulov.pdf Vesterled 29, 7000 Fredericia Vedr. takstblad Taulov Vesterled 29, 7000 Fredericia SV: Renovering af Børnehaven Randalgård Charlotte Ahring Refsgaard Randalsvej 51, 7000 Fredericia Mail fra advokat vedrørende aktindsigt Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs Høringssvar fra DP Projektudvikling Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs Klage til Mads Lund Vedligehold, snerydning, glatførebekæmpelse, rengøring, overkørsel til stamvejen Lillenæs Boligkontoret Fredericia, 217, Sønderparken, kvittering LANDSBYGGEFONDEN Støttesag - Boligkontoret, afd. 217, Sønderparken huslejestøtte, jnr.: Boligkontoret Fredericia, 214, Korskærparken, kvittering LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 214, Korskærparken huslejestøtte, jnr.: SV: Opsigelse af bolig Vendersgade 43 ST 102, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af VVS arbejde ALKE KJØNGERSKOV VVS Aps Smedegårdsvej 14, 7000 Fredericia Varmeregnskab for perioden til Rolf Barfoed A/S Danmarksgade 4 1 TV, 7000 Fredericia Fwd: Handicapbiler og DTS test i forbindelse med letning af servostyring by udbud på levering af opbygning af biler til handicappede handicapbiler Jysk Miljørens Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Boligkontoret Fredericia, 310, Sønderparken, godkendelse skema b renoveringsstøtte, jnr.: 1351 LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret afd. 310, Sønderparken, skema A Boligkontoret Fredericia, 310, Sønderparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret afd. 310, Sønderparken, skema A Boligkontoret Fredericia, 405, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 405, Korskærparken, skema A Boligkontoret Fredericia, 503, Korskærparken, kvittering huslejestøtte, jnr.: LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligkontoret, afd. 503, Korskærparken, skema A Boli.nu i Fredericia, 12, Sønderparken, kvittering huslejestøtte, LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boli.nu, afd. 12, Sønderparken, skema A jnr.: Fw: SV: Fw: opsigelse af måtteservice med Serviceafdelingen by udbud på måtteservice Fredericia Udkast til kontrakt - underskrevet aftale. Totalrengøring v/ Heidi Vis-kontrakt - Frit valg - Total Rengøring Lejel Krause-Kjær Udkast til kontrakt, underskrevet. ELITE MILJØ A/S Vis- Aftale om frit valg af leverandør af rengøring/visse andre praktiske opgaveløsninger. Elite Miljø Udkast til kontrakt, underskrevet. DANREN HJEMMESERVICE A/S Vis - Fritvalg Leverandør om praktisk hjælp - Danren

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 18-09-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690

Læs mere

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.03G Forvaltning Børne- og Kulturområde Børn- og Kulturområde Dokumentdato 18-11-2014 Advodan Roskilde;Algade 43;4000 Roskilde;Att: Thorbjørn Thomsen Dokumenttitel Børn og unge-udvalgsmøde

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Marienlund Dokumentdato 06-10-2011 x Dokumenttitel Orientering vedr. Bellisbo og Marienlund. Sagsnr. 2010/01645 Dokumentnr. 2010/01645 006

Læs mere

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale 330-2015-27752 Orientering til KM at tilslutningsmulighed ikke er klar 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26478 Byggetilladelse 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26728 Erklæring retur

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927 Åben postliste 7. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Spørgsmål ang. underskriftsindsamling - 83833 LEMR 7927 Anmodning om kommentarer til citat

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Post. Oprettet den 02-10-2014 08:08 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 02-10-2014 08:08 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 01-10-2014 Anne Dankleff/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Potentiale profilen-tilbagemelding Sagsnr. 2014/31377

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464 Åben postliste 22. november Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning af niveau i tank - jebn 1464 Udledningstilladelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 16-04-2012 Henrik Louring/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Workshop naturcenter harrild Hede - aflyst Sagsnr.

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 20-02-2012 "Kunstpakhuset" Dokumenttitel Ansøgning om støtte - Bannerudstilling, Nr. Snede

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC 330-2015-78250 Partshøring 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-78200 Byggetilladelse 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-77220 Telefonnotat; projektet reduceres yderligere 13-02-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Post. Oprettet den 20-11-2012 09:06 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-11-2012 09:06 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer Naturbeskyttelse Inge Lise Kristensen;Gludstedvej 26;Gludsted;7362 Hampen Dokumenttitel Der er registreret ny natur på din ejendom Sagsnr. 2012/44800 Dokumentnr. 2012/44800 001 Journalnummer

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391 Åben postliste 20. august 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv.:Servicevejvisning til - - 135938 mome 14391 - rettelse af BBR - Message from KMBT_C353.msg

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 17-02-2014 Peter Thybo/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Neuro-Kreativitet / Dream-Team - Nyhedsbrev nr. 2

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, 330-2015-566115 Nørrevoldgade x. 29-10-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-565759 Indberetning vedr. leverance til SE. Nr. 16371874, for

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-08-2014 byggesag - sagsnr. 13-10837 - SCAN1914_000.pdf - 147332 doaa 10758

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-08-2014 byggesag - sagsnr. 13-10837 - SCAN1914_000.pdf - 147332 doaa 10758 Åben postliste 18. august 2014 Teknisk område - Pga. IT nedbrud på Frederikshavn kommune, er der ingen postliste for 15. august 2014 Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Bilka Slagelse. Tilladelse til salg og opbevaring af 330-2016-595685 fyrværkeri 10-10-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-595639 Tillæg til byggetilladelse 10-10-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312 Åben postliste 25. februar Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Retur Ubekendt på adressen mhmt 11977 Ansøgning-renovering - tosn 6947 Støjsammenligningsnotat

Læs mere

Ansøgning BNP : Byggesag - BBR Projekt - Drivhus - Strandvejen 25, Teknik, Miljø og Drift

Ansøgning BNP : Byggesag - BBR Projekt - Drivhus - Strandvejen 25, Teknik, Miljø og Drift Postliste over post som er modtaget i Sorø Kommune den 26. oktober 2017 Dokumentnr Overskrift Sagsoverskrift Afdeling 340-2017-137392 Kvittering, indberetning af registrering CRM:00531981 Huslejenævn -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Vedrørende P. K. Nielsens vej Skagen vije 15495

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Vedrørende P. K. Nielsens vej Skagen vije 15495 Postliste 6. august 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning om landzonetilladelse til Opstilling af husstandsvindmølle Brønderslevvej, 9750 Østervrå.

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507 Åben postliste 13. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk spritkampagne - - 88846 jaol 8507 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk

Læs mere

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ønsker ikke at deltage i projektet Tude Ådal men har 330-2015-517103 bemærkninger til fredning og 73 04-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-516955 Færdigmelding fra autoriseret mester 04-10-2015

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Dokumentdato 28-08-2015 "Liza Riis Lange (LIZL) VIA" Dokumenttitel konsortiestyregruppemøde 4. september Sagsnr.

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-553331 Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri 2015/16 22-10-2015 Beredskab Oplyses af afsender 330-2015-553355 Byggetilladelse 22-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-553220

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde. Journaliseringsdato 06-02-2012 Dokumentdato 12-12-2011 Postlistedato 06-02-2012

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde. Journaliseringsdato 06-02-2012 Dokumentdato 12-12-2011 Postlistedato 06-02-2012 Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 12-12-2011 Poul Ravnsbæk Dokumenttitel Brev til Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen vedr. nyt tag på Vester Plasgaard Sagsnr.

Læs mere

Post. Oprettet den 12-01-2012 14:02 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 12-01-2012 14:02 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 07.00I00 Bjarne Thorup-Jensen Dokumenttitel Affald - papirindsamling - info til nyt skriv Sagsnr. 2011/13513 Dokumentnr. 2011/13513 059 Journalnummer Landbrug hbw@srvest.dk

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Post. Oprettet den 13-03-2015 08:10 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 13-03-2015 08:10 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Andre virksomheder - 42-virksomheder Dokumentdato 11-03-2015 poula.larsen@fiberpost.dk Dokumenttitel Afbrænding Sagsnr. 2015/07225 Dokumentnr. 2015/07225 001 Journalnummer 07.00A Dokumentdato

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 18-03-2015 "Alice Rinder" Dokumenttitel Lokaler 2015-16 Sagsnr. 2012/18140 Dokumentnr. 2012/18140

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-728926 Observation af rotter i kommunen 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø 30 18 69 15 NOMUS A/S 330-2016-728920 Erhvervs lejemål i stueplan - Bredgade 3 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Indgående post uge 33 ( 12. 16. august 2013 )

Indgående post uge 33 ( 12. 16. august 2013 ) Indgående post uge 33 ( 12. 16. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 55294 NaturErhvervstyrelsens høringssvar vedrørende restaureringprojektet i NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn Til videreformidling: Præinvitation til Landsbytræf KULTURFRI VJLTRA 188132 i Selde 1/11-15 7118 188296 Mail fra Orbicon vedr.

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste 18. august 2008 Side 1 af 5. Åben postliste: Modtager: Afsender: E-post Overskrift: Beskrivelse:

Brønderslev Kommune. Postliste 18. august 2008 Side 1 af 5. Åben postliste: Modtager: Afsender: E-post Overskrift: Beskrivelse: Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Nybolig Anmodning om ejendomsværdipåtegning Borgerservice Advokatfirma Hjulmand Anmodning om ejendomsværdi- og Kaptain påtegning Borgerservice Advokatfirma Dahl

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-438308 Aktiviteter i partnerskabsnetværket 24-08-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af modtager Underskrevet allonge fra marts 2015 vedr. Skælskør 330-2015-438385 Nor Camping 24-08-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 19-03-2014 Forespørgsel om højde på værn - 54168 chaa 3428

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 19-03-2014 Forespørgsel om højde på værn - 54168 chaa 3428 Åben postliste 19. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 19-03-2014 Forespørgsel om højde på værn - 54168 chaa 3428 19-03-2014 Projektplan-skabelon

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 6. juli 2009 Side 1 af 5. Regnskab for projekt: Ernæringsrisiko for ældre borgere

Brønderslev Kommune. Postliste - 6. juli 2009 Side 1 af 5. Regnskab for projekt: Ernæringsrisiko for ældre borgere Side 1 af 5 Åben postliste: Borgmesteren KL X Indberetning af foreløbige pejlemærker for budget 2010 samt spørgeskema og forventninger til skatten og serviceudgifter i budget 2010 Borgmesteren KL X KL

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 06-11-2012 Søren Dokumenttitel bilag vedr. byggeprojekt Sagsnr. 2012/31247 Dokumentnr. 2012/31247

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr ansøgn. og supplerende oplysninger - lacm 11785

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr ansøgn. og supplerende oplysninger - lacm 11785 Åben postliste 13. december 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø ansøgn. og supplerende oplysninger - lacm 11785 - mail fra - godk. af synstidspunkt kejn 3549 Ansøgning vedr. bolig - jaiv 5712 Ansøgning

Læs mere

Indgående post uge 21 ( 20. 24. maj 2013 )

Indgående post uge 21 ( 20. 24. maj 2013 ) Indgående post uge 21 ( 20. 24. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34223 Carlsberg Danmark A/S, Coca Cola Tapperierne_Notat vedr. 23-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere