Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager ACV - Opsigelse STU Udd Center for Handicap og Psykiatri Borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger"

Transkript

1 ACV - Opsigelse STU Udd Center for Handicap og Psykiatri Borger Indkaldelse til samtale Orientering om skærpet sanktion Orientering om skærpet sanktion Orientering om ret og pligt Indkaldelse til INFO-Møde Indkaldelse til samtale Overtagelse ønskes 1. januar underskrivere fra bestyrelsen Udarbejde handelsdokumenter i f.m. salg - overtagelse 1. januar Ejendomme Advokat Rene Rasmussen Svar på klage Center for Handicap og Psykiatri Restaurant Superbowl & Golfcenter Slagelse SV: Ghanavej 14, 4200 Slagelse, SV: Tak for snakken Center for HR og Udvikling Borger rykker for svar Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Brev til borger Borgerservice Borger Yderligere spørgsmål Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fladholtevej - ønske om bump Center for Teknik og Miljø Borger Afvikling indskudslån Dannevirkevej ARKIV - Fordeling af tilskud i Borgerservice BØGELUNDE FORSAMLINGSHUS Afvikling indskudslån Ærøvej 90, 1 tv Afslag på ansøgning om opsætning af midlertidig skiltning Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering omkring fejlkonstruktion i OC-huset Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Kvittering og fristforlængelse Center for Plan og Byg Borger Kvitteringsbrev med forespørgsel om yderligere oplysninger Center for Teknik og Miljø Borger

2 Reaktion på utilfredsstillende iltning af vandet Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Afvikling indskudslån Ærøvej 86, 2. tv Rydning af ejendommene Center for Plan og Byg Borger Anmeldelsesskema sendt til beboer Center for Plan og Byg Borger Afvikling indskudslån Ærøvej 86, 1 mf Afvikling indskudslån Ærøvej 86, 1 mf Fordeling af tilskud i Borgerservice Bisserup Forsamlingshusforening Byggetilladelse - Præstemarksvej Center for Plan og Byg Oplyses af afsender SV: VSC - Brandventilation i Kvickly m.m. - Beredskabets godkendelse Beredskab Oplyses af afsender Vedr ansøgning om aktindsigt Center for Dagtilbud Borger Kvitterings- og mangelbrev Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Afslag af 23/12015: Afslag på økonomisk friplads - Over indkomstgrænse Center for Dagtilbud Borger Forespørgsel om loftbeklædning Center for Plan og Byg Borger Information til ejer Center for Plan og Byg Borger Afgørelse: Slagelse Kommune fremmer digesag i Halsskov Område Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering til ansøger Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Spørgsmål til nedbrændt bygning Center for Plan og Byg Borger Svar på manglende færdigmelding Center for Plan og Byg Borger Att: NAVN Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Afvikling indskudslån Ærøvej 12, 1. th Byggetilladelse Center for Plan og Byg Oplyses af afsender SV: Indbydelse Skælskør Bestandige Borgerlige Fugleskydningsselskab anno Center for HR og Udvikling Oplyses af afsender ARKIV - Fordeling af tilskud i Borgerservice Bisserup Forsamlingshusforening Bekræftelse på modtaget indsigelse vedr. lokalplan 11390g kommuneplantillæg nr Center for HR og Udvikling Borger Spørgsmål om anslået sagsbehandlingstid Center for Plan og Byg Borger SV: Miljøgodkendelse Aluscan Center for Teknik og Miljø Borger

3 skrivelse til Politiet Borgerservice Borger skrivelse til Politiet Borgerservice Borger Forslag til tidspunkt for færdigsyn Center for Plan og Byg Oplyses af afsender anmodning om udtalelse vedr. udspredning af affaldsprodukt (TASP) på landbrugsjord jf. slambekendtgørelsesn Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Spørgsmål samt svar vedr. rampe Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Orientering til ansøger og klageberettigede. Landzonetilladelse og 3 dispensation til udvidelse af sø Valbyvej 71a, 4200 Slagelse. Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: Forslag til kystbeskyttelse - Ejerforeningen Lersøparken Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Supplerende oplysninger Center for Plan og Byg Borger Mail til NAVN pension 030/ / Supplerende oplysninger Center for Plan og Byg Oplyses af afsender skrivelse til Politiet Borgerservice Borger Ændring af placering af bygning - der fremsendes ny oversigtstegning Meddelelse om Byggearbejde Center for Plan og Byg Borger Byggetilladelse Center for Plan og Byg Oplyses af afsender skrivelse til Politiet Borgerservice Borger Tilsynsrapport om Plejecenter Smedegade Center for HR og Udvikling Oplyses af afsender Ny dato for næste møde i Vandsynsrådet Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af afsender Oplysninger om pris på erhvervsarealet Industrivænget overfor arealet matr.nr. 10x i Vemmelev Oplysninger vedr. areal på Vejsgårdtoften samt kontaktoplysninger til forsyningsselskaber mv Besvarelse fra Byggeri af spørgsmål til lokalplan 134 videresendt til NAVN SV: Ansøgning vedr. afholdelse af Femina Kvinde løb i Slagelse Center for Teknik og Miljø Borger

4 Anmeldelse af krav i boet efter NAVN su fra vej sendt til udtalelse Center for Plan og Byg Borger Anmodning om redegørelse for ejerforhold Skovsgaard Mølle Borgerservice Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum Anmeldelse af krav i boet efter NAVN For lidt ilt i ledningsnetprøve Center for Teknik og Miljø Boeslunde vandværk Sender nyt afsnit om landbrug og SFL/MVJ Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til undersøgelse i forbindelse med spild af ethylacetat på Danapak i Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Anmeldelse af krav i boet efter NAVN Afvikling indskudslån Klostergade 21, st 3, Afgørelse: Slagese Kommune fremmer 3 digesager i Halsskov Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Afgørelse: Slagese Kommune fremmer 3 digesager i Halsskov Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Afvikling indskudslån Dybbølvej 79, Afgørelse: Slagelse Kommune fremmer 3 digesager i Halsskov Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Orientering til ny ejer om sagens status Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Dispensationsansøgning med bilag Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Besked til Tårnborgkonferencen vedr. afbud fra NAVN og tilmelding af NAVN - Nymarkskolen Center for Skole Oplyses af afsender Program til NAVN vedr tilmelding til tårnborgkonferecen - Nymarkskolen Center for Skole Oplyses af afsender Forpagtningskontrakt vedrørende Langøre nu med begge underskrifter Ejendomme Oplyses af afsender Rykket for teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Borger Tilsagn til ansøgning om aktivitetstilskud Borgerservice Borger Rykket for teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Borger Svar på afklarende spørgsmål til udkastet til indsatsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

5 Tilsagn til ansøgning om aktivitetstilskud Borgerservice Skælskørfotograferne Lånedokument til underskrift Beredskab Borger Tilsagn til ansøgning om aktivitetstilskud Borgerservice Skælskørgruppen Lånedokument Beredskab Borger Orientering - Lovliggørelse af indrettet kontor og showroom Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Lånedokument Beredskab Borger Bevilling Beredskab Borger Mail med udtalelse Center for Plan og Byg Borger tilladelse til ny overkørsel til Havrebjergvej 4, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø MY Rengøring Manglende oplysninger til sagen Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Tilsagn til ansøgning om aktivitetstilskud Borgerservice Hashøj-gruppen Tilsagn til ansøgning om aktivitetstilskud Borgerservice Kunstnet Slagelse Afvikling indskudslån Skovparken Brev til nabo m. orientering om afgørelse Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Tilladelse pr Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Byggetilladelse Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Påbud om at fjerne campingvogn Center for Plan og Byg Borger Svar vedr. tidsfrister Center for Plan og Byg ADVODAN Slagelse Endelig udregning gods og takster.xlsx Center for Økonomi Oplyses af afsender Lånedokument Beredskab Borger Bevilling Beredskab Borger Brev til låntager start afdrag efter 5 år Kvittering på anmeldelse - Slagelse Landevej 39, Korsør Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Helhedsvurdering Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Kvittering - Jørgensmindevej Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Information til ejer Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Beredskabet høring Center for Plan og Byg Oplyses af afsender Afvikling - frivillig afdragsordning fra 1/

6 Foresp. fra Politiet om restance Ejendomme Rigspolitiet Foresp. fra Politiet om restance Ejendomme Rigspolitiet Svar Center for Plan og Byg Borger Indfrielse af indskudslån Skovparken VS: Kopi af faktura + girokort fra Slagelse kommune Genfremsendelse Ejendomme MAERSK DRILLING A/S Tilladelse til jordvarmeanlæg, Marysvej 9, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: IKV Center for IT og Digitalisering Borger SV: IKV Center for IT og Digitalisering Borger Landinspektør anmodning om overslag på udgifter til opdeling af sportscollege i 2 ejerlejligheder Center for Handicap og Psykiatri Oplyses af afsender Afslag på lån til beboerindskud Beredskab Borger September - NAVN Beredskab Børnhuset Kloden Køb og Salgs bemærkninger til skødeudkast på køb af de m2 på Japanvej Center for Vækst og Bosætning Oplyses af afsender Anmodning om aktindsigt.rtf Kvittering på modtagelse af ansøgning Center for HR og Udvikling Andelsboligforeningen Havnearka Miljøtilsyn Center for Teknik og Miljø VIMINCO A/S

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere