Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand"

Transkript

1 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev

2 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn: Ejers adresse: Telefon nuer: E-ail adresse: Kontakt evt. en kloakester Du å gerne selv etablere et anlæg til nedsivning af regnvand på din ejendo under forudsætning af, at der ikke skal foretages afkobling fra en eksisterende kloakledning. Det kan dog være hensigtsæssigt at kontakte en kloakester, so kan vejlede o anlæggets diensioner og placeringer sat udarbejde lednings- og oversigtsplaner. Kortateriale Ansøgningen skal vedlægges en plan, der viser afløbssysteet og den nøjagtige placering af nedsivningsanlægget sat placeringen af de under punkt 9 nævnte anlæg. Anvendelsen af de arealer, hvorfra der ønskes nedsivning, skal ligeledes fregå. Hent evt. kortateriale på Sagsbehandling For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at satlige oplysninger afgives, at lednings- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt og at ansøgningen underskrives af ejere og evt. kloakester inden den indsendes. 2. Byggesag: Nedsivningsanlægget etableres i forbindelse ed nybygning, tilbygning eller obygning: Ja 3. Ejers underskrift: Dato: Underskrift 4. Eventuel kloakesters stepel og underskrift Underskrift Stepel Dato: Side 2 / 5

3 5. Ejendoens anvendelse: Landbrug Med dyrehold: Ja, hvilke dyr: Industri Type: Kun beboelse 6. Nedsivning af vand fra: Tag/belægning: Tagareal inkl. udhæng: 2 Type tagrende: Fliser 2 Græsareringssten: 2 Grus 2 Andet, type og areal: 2 Asfalt 2 Processpildevand, husspildevand og vand fra ødding, ensilage- og påfyldningspladser å ikke nedsives i nedsivningsanlæg for regnvand. 7. Tekniske oplysninger o nedsivningsanlægget for regnvand: Regnvandet nedsives via: Faskine af: Plastkasetter Højde: Bredde: Letklinker Længde: Voluen: 3 Singels Andet: Udføres ed overløb: Ja, til: (Skal vises på kloakplan) Regnbed: Dybde: Bredde: Længde: Voluen: 3 Udføres ed overløb: Ja, til: (Skal vises på kloakplan) På græs: Beregnet iniusareal til nedsivning: 2 Areal til rådighed på græs i alt: 2 Andet: Beskriv anlægget: Side 3 / 5

4 8. Jordbundsforhold: Analyse af jordbunden er udført so: Sigteprøve Infiltrationsprøve Jordbundstype: Grus Sand Silt Ler K-værdi: /s Pejling af grundvandsstand, dato: Afstand fra terræn til grundvand 9. Afstand fra nedsivningsanlægget til næreste: Vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav o drikkevandskvalitet: Beboelseshus eller hus ed kælder Bygning uden beboelse og kælder Kyst, sø, vandløb, grøft eller dræn Vejskel eller naboskel 10. Eventuelle beærkninger til ansøgningen Yderligere inforation kan hentes på Såfret der er spørgsål til ansøgningsskeaet kan Favrskov Koune, Natur og Miljø kontaktes. Det udfyldte skea ed tilhørende bilag sendes til nedenstående adresse. Favrskov Koune Natur og Miljø Skovvej Hinnerup eller Side 4 / 5

5 Vejledning til etablering af faskine til nedsivning af regnvand. Du å gerne selv etablere en faskine til nedsivning af regnvand på din ejendo under forudsætning af, at der ikke skal foretages afkobling fra en eksisterende kloakledning. Du kan også få hjælp fra en kloakester. 1. Betingelser for etablering af faskine Nedsivning af tag- og overfladevand skal ske i en separat faskine, hvortil der ikke ledes andre forer for spildevand. Vand fra ødding, ensilage-, vaske- og påfyldningspladser å ikke nedsives i faskine. Faskinen skal diensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrøning eller gener i øvrigt. Inden vandes ledes til faskinen skal det passere et egnet sandfang. Sandfanget skal tøes og renses efter behov - dog indst en gang årligt. 2. Afstandskrav Vandafvindingsanlæg, hvortil der stilles krav o drikkevandskvalitet (drikkevandsboringer): 25 Kyst, sø, vandløb, grøft eller dræn: 25 Beboelseshus eller hus ed kælder: 5 Vejskel eller naboskel: 2 Bygning uden beboelse og kælder 2 3. Beregning af faskinens voluen Til beregning af faskinens voluen anvendes arealet og jordbundstypen sat nogle faste paraetre. So toelfingerregel kan an gå ud fra nedenstående tabel, so gælder for arealer op til I beregningen er anvendt følgende paraetre: Overgangsbelastningshyppighed (T) = 2 år, svarende til én gang hvert andet år Hulrusprocent i plastkassetter = 95% Bredde af faskine = 1 Hvis der anvendes andet end plastkassetter, skal faskinens voluen beregnes ed en anden hulrusprocent. Fx er hulrusprocenten i letklinker ca. 50% og i singels er den kun ca. 25%. Jordbundstype Grus Sand Sand/Silt Silt Ler Hydraulisk ledningsevne (K) 10-3 /s 10-4 /s 10-5 /s 10-6 /s 10-7 /s Areal pr. 1 3 faskine Der gøres opærkso på, at ovennævnte beregninger er vejledende. For at få en præcis beregning af faskinens størrelse, bør der foretages en test af jordbundens evne til nedsivning. Dette kan foregå enten ved en kornstørrelsesanalyse eller en infiltrationsprøve, og det er især vigtigt ved arealer større end Øvrig vejledning: Inforation o nedsivningsanlæg fregår af rørcenter-anvisning 016, aj 2012 Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, se Side 5 / 5

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere