VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B Viborg. Tlf Mail: Næstformand, Lars Hansen, Skovvej 14, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer, Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Tlf Mail: Sekretær, Erik Bruunshøj Jakobsen, Tinghøjvej 29, 7470 Karup J. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Christian Brøns Nielsen, Vesterheden 99, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Martin Nielsen, Vallerbækvej 8, 7470 Karup. Tlf Mail: Suppleant, Heine Bonnevie, Bøgevej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf Mail: Revisor. Leif Tørring Tlf Revisor. Preben Møller Pedersen Tlf Revisorsuppleant Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant Erik Fårup.. Tlf

3 Virksund Sejlklubs bestyrelse: 3 Formand: Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf Mail: Næstformand: Jørgen Christiansen, Hindbærvej 7, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer: Anne-Marie Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Jane Høj, Sundvej 12, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Claus Skodborg, Fælledvej 23, 7840 Højslev. Tlf Mail: Suppleant, Sekretær: René Rosenlund Fjellerup, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Kristian Brøns Nielsen Tlf Revisor. Milter Mogensen Tlf Revisorsuppleant. Ejgil Boel Nielsen. Tlf

4 4 Sejlklubbens udvalg: Turudvalg: Målerudvalg: Regeludvalg: Bøjeudvalg: Klubbåd og Sejlerskole: Ungdomsudvalg: Henning Kristensen, Poul Mackenhauer og Niels Ove Jespersen. Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns. Henning Kristensen, Jane Høj, Claus Skodborg, og Jørgen Christiansen. Hans Bech og Dennis Laursen. Jørgen Christiansen, Thomas Rasmussen og Erling Østergaard. Kristian Brøns Nielsen, Kaare Brøns, Niels Ove Jespersen og René Rosenlund Fjellerup. Samarbejdsudvalg Havn og Sejlklub: Ole Boel Pedersen og Leif Folke. Klubhus. Forpagter: Køkken/klubhus.. Tlf Havnekontor... Tlf Pladsmand: Lindy Gandrup.. Tlf Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund. Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Mail: Tlf Festudvalg: Ella og Kurt, tlf Ann og Søren, tlf Birgitte og Kristian, tlf INDHOLD KLUBBLAD Forside billede: Stemningsbillede fra efterårs mandetur. Side 5-6: Ref. Fra Virksund Lystbådehavn bestyrelsesmøde Side 7: Takstblad for Side : Annoncer. Side 9: Fotos. Side 12-14: Praktiske oplysninger. Side 16-17: Ref. fra bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub samt indkaldelse til generalforsamling i sejlklubben Side 18: Præmieaften i sejlklubben den Side 19-20: Ref. Fra bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub Side Side 21: Billeder. 22: Aktivitetskalender. Deadline næste klubblad: 11. Februar 2012.

5 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 5 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen, Mogens Hansen og Martin Nielsen. Afbud: Heine Bonnevie. Gæster: Louise og Thomas Holdgaard. Dagsorden: 1. Louise og Thomas Holdgaard kommer for en snak om deres kajak forretning. 2. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september Siden sidst. 4. Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn. 5. Kran-optagning af bådene. 6. Kiosk/forpagter opsigelse / ansættelse, i skrivende stund er der kommet 3 ansøgninger. 7. Havnens økonomiske, budget forslag til Andre emner/forslag. 9. Eventuelt. Ad. 1 Louise og Thomas fremlagde deres ønsker for havnens bestyrelse, om evt. der var et ledigt lokale, eller de på andet vis måtte oprette salgslokale / butik på havnens område til fremvisning og salg af udstyr til kajakbrugere. Begrundelse for ønsket, er at de tidligere har haft butik på Campingpladsen, men på grund af tyveri og nu også lukning af Campingpladsen, kan de ikke fortsætte der. Spørgsmålet var da, om havnen på nogen måde kunne eller ville hjælpe dem med at afklarer dette. Fra bestyrelsens side er man villige til at hjælpe det man kan, men på nuværende tidspunkt er der ikke nogen ledige lokaler som kan bruges til formålet, og det er nok også et spørgsmål om der må laves nogen form for butik på områder overhovedet. Ad. 2 Referater godkendt. Ad. 3 Ole: tilbuddet på håndholdt terminal er fra en enig bestyrelse for dyrt en løsning og emnet er hermed ind til videre aflyst. I forbindelse med godkendelse og underskrift af rammeaftale med kommunen, er der samtidig udfærdiget og underskrevet ny kontrakt med sejlklub og kajakklub. Der er godkendt et tilskud til sejlklubben i form af otte stk. standere. Klage over kranfundamentet til betonleverandøren, vedr., revnedannelse i fundamentet kunne ikke godkendes, da man her mente at betonen skulle have været nedkølet i hærdeperioden, udbedringen bliver for egen regning og vil blive forsøgt udført i denne uge. Toiletbygningen på det offentlige område (den gule bygning) vil af Skive Kommune blive lukket og nedlagt, herefter skal turisterne kunne bruge de offentlige toiletter på havnen. Premiere Is og Havnen har lavet en sponsor aftale som gælder i 6 år. Havnen har haft de fleste besøgende nogensinde, 577 gæstebåde har anløbet Virksund Lystbådehavn i løbet af sommeren Ad.4 Strømskærmene har svært ved at holde til den hårde strøm som opstår fra Hjarbæk fjord, skaderne vil snarest blive forsøgt udbedret på bedste måde. Højvandssikringen forventes igangsat evt. i uge 45

6 6 Ad.5 Bådoptagning er næsten tilendebragt, med kun få både tilbage, som vi forventer snarest vil få gjort klar til optagning. Heine har foreslået, at alle som har egen båd vogn skal have én bestemt dag for isætning og optagning, der går for meget tid med transport, da mange af vognene er i dårlig stand. Enkelte vogne er i så dårlig stand, at ejerne ikke fremover kan få flyttet med havnens traktor, men skal tilmelde isætning med vognmand. Ad.6 Kioskforpagteren har stoppet alt aktivitet og fjerner alle ejendele. Der er til dato modtaget fire ansøgninger om forpagterjobbet til kiosk og klubhus. Det blev besluttet at to af de indkomne ansøgninger vil blive indkaldt til samtale om jobbets forløb og derefter tages stilling til ansættelse. Ad.7 Gennemgang og godkendelse af takstblad. Budget bliver klar til gennemgang på næste møde. Havnen har stadig en god økonomi. Ad.8 Åben havn er bestemt til søndag den 12. august 2012 kl. 10:00 til 16:00 Der er indkommet flere forskellige forslag til aktivitet for dagen, men flere modtages gerne af Mogens og Ole. Ad.9 Mogens: omtalte den uskik og den ukorrekthed det er at kommunikere anonym på hjemmesiden, man må stå frem med navns nævnelse hvis man vil fremsætte sine klager. HUSK: Julefrokost i klubhuset lørdag den 3. december kl. 13:00 Pris. a. 150,00 kr. Næste møde: Julebestyrelsesmøde man den 12. december kl hos Jenny og Erik. Tinghøjvej 29 Havredal 7470 Karup. Ref: Erik B. Jacobsen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Kristian Brøns Nielsen. Lars Hansen. Martin Nielsen.

7 Virksund Lystbåddehavns Takstblad Priser 1/ alle beløb er incl. moms Havnen Jens I alt Indskud Indskud i havnen 8.050, ,00 3/4 indskud 6.037, ,50 Optagelse på venteliste (1/4 indskud + kontingent 2.502, ,50 7 Kontingent, pladsleje, gæsteleje Kontingent for fast plads Kontingent andre Pladsleje sommer, pr. m², medlemmer Pladsleje vinter, medlemmer 490,00 490,00 Pladsleje for medlemmer uden fast plads 3.000, ,00 Gæsteleje 115,00 110,00 Gæsteleje, frihavnsordning 40,00 40,00 Gæsteleje øvrige, pr. uge 675,00 675,00 Bedding og mastehus Mastehus når der ikke betales for bedding 240,00 240,00 Beddingsleje vinter 490,00 490,00 Beddingsleje sommer 760,00 760,00 Bedding incl. optagning og isætning, m/bedd.vogn 910,00 490, ,00 Medlemmer op/i med bedd.vogn 485,00 700, ,00 Fremmede på bedding incl. optagning og isætning. Første måned betales 1.200,00 850, ,00 Følgende måneder, max 1 år, opkræves 300,00 kvartalsvis forud - pr. md. 300,00 600,00 Bedding solgte både 760,00 760,00 Havnens Kran Medlemmer: Båd op eller i - pr. gang 400,00 400,00 Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. 300,00 300,00 Bådstativ leje 1.250, ,00 Bådstativ Depositum , ,00 Øvrige brugere: Båd op eller i - pr. gang 500,00 500,00 Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. 500,00 500,00 Rambuk: I havnen op til 5 pæle, pr. pæl 350,00 350,00 Udleje - kun med Jens, pr. pæl 755,00 550, ,00 Annoncer: 1/1 annonce 2.650, ,00 1/2 Annonce 1.325, ,00 1/4 Annonce 662,00 662,00 1/8 Annonce 332,00 332,00 Leje af klubhus: 1.000, ,00 Møderum pr. gang 500,00 500,00 Fiskerum, årligt 585,00 585,00 Standere, små 100,00 100,00 Standere, mellem 125,00 125,00

8 8

9 9 I Klubhuset lørdag den 3. december 2011 kl Menu:???? Oplyses på tavlen i klubhuset straks den er kendt. Pris: 150,00 kr. Husk tilmelding senest den 27. november 2011, På listen i klubhuset eller mail Alle er velkommen

10 Klubblads redaktionen ønsker alle en glædelig jul samt et godt Nytår 10

11 11

12 Virksund Lystbådehavn 12 HUSK JULEFROKOSTEN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LØRDAG DEN 3. DECEMBER 2011 KL TILMELDING PÅ LISTEN I KLUBHUSET ELLER TIL Alle i Virksund lystbådehavn ønskes rigtig glædelig jul, Samt et godt og lykkebringende nyt sejler år. Med julehilsen fra Bestyrelsen Virksund lystbådehavn

13 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER 14 Billede fra åben havn (skøre skipper sejlads) Så er efteråret igen over os og vi må finde andre aktiviteter end sejlsport/sejlads at beskæftige os med. Næsten alle både er på land, der mangler kun ganske få, man må sige at mastehus og beddingspladsen nu er fyldt til sidste plads, et flot syn. Så jeg vil her, takke alle for den udviste positive medvirken til at få tingene til at lykkes. Så allerede nu kan vi begynde at se frem til den nye sæson 2012, og allerede nu skal vi så småt til at tænke på at få bådene i vandet igen. Alle der har deres båd på bådvogn eller i de ny havne stativer bliver sat i vandet med havnekranen, vi satser på søndag den 15. april, lørdag den 21. april, søndag den 22. april og de sidste både lørdag den 28. april. Til både der står på eget stativ og vogne der er for ringe til at transporterer båden til kranen, er vognmand Anders Frandsgaard bestilt til at sætte disse både i vandt. Vognmanden er bestilt til lørdag den 14. april Jeg vil allerede nu appellere til at man planlægger sin tid således at man kan have sin båd klar til isætning en af disse datoer, for du skal huske på at, det er frivillige der hjælper dig med at få din båd i vandet. Søndag den 29. april 2012 er der fælles arbejds/oprydningsdag, for at gøre det lettere og hurtigere bedes alle sørge for at den beddingsplads man har haft i vinter, bliver ryddet op og alt ukrudt bliver fjernet så beddings området kan fremstå ren, pæn og rydeligt hele sommeren, gør det helst inden søndagen. tak.

15 Herudover vil jeg gerne komme med en opfordring til alle, hjælp jer selv og andre som har båden stående på havnearealet vinteren over, sørg for at fastgøre presenninger så de ikke slider på lakken, hverken på egen eller nabobådene når stormen rusker og sidst men ikke mindst, så sørg for god afstivning samt fastgørelse af afstivningen så bådene ikke flytter sig på hverken bådvogn eller i båd stativerne. Hold gerne kig med de omkringstående både, når I fører tilsyn med jeres egen båd og giv eventuelt bestyrelsen besked, hvis du ikke er klar over hvis båd det er, der evt. konstateres uregelmæssigheder ved. Husk det er ejeren selv der retter fejl på stativ/båd, det er kun hvis der er overhængende fare for ulykke at man griber ind og i så tilfælde aldrig alene, men sørg for at få fat i hjælp. Forebyg tyveri fra bådene på land. Nu bådene er kommet på land, er det vigtig at fjerne/aflåse stiger, så adgang for ubudne gæster besværliggøres. Ikke kun for den enkelte bådejers skyld, men for alles bådejers skyld. Det hjælper ikke meget, hvis den enkelte bådejer fjerner sin egen stige, hvis naboens er tilgængelig. Fjern også værdifulde genstande og sluk for hovedafbryderen for at undgå brand. Husk det er ikke tilladt at have landstrøm tilslutte bådene på beddingspladsen når båden er forladt. Det kan ligeledes være en god idé at fiksere badestigen med en strip, da mange af denne adgangsvej har haft dårlige oplevelser. Lad os alle medvirke til, at indbrud/vandalisme i/på bådene vanskeliggøres. 15 Bådpladser - Ventelisten Det er nok alle bekendt, at vi har en venteliste for såvel nye medlemmer, og for bådejere med fast plads som ønsker pladsbytte af flere årsager. En venteliste er et luksusproblem for en havn (pt. har vi 37 på ventelisten) men!!! Alle som er på ventelisten her i Virksund, skal, for at have en chance for at få en plads i år 2012, bekræfte at De ønsker at få en fast plads, samt oplyse båden størrelse, længde, brede samt dybde, inden den 15. februar 2011, helst på mail til

16 Et generelt problem for nogen er, at de får større båd og ikke kan genanvende den gamle plads. Desværre kan man ikke bare regne med at få en større plads, det er ikke havnens problem at finde en anden plads, det er dit eget problem. Såfremt der ikke kan findes en anden velegnet plads, må den enkelte derfor lade sig skrive op til en større plads på ventelisten og i mellemtiden finde en anden velegnet havn, indtil der kan blive en plads i Virksund. Såfremt den enkelte bådejer ikke får brug for sin vandplads i den nye sæson, er det vigtig at du giver bestyrelsen besked derom i god tid. Ligeledes opfordres medlemmer, som har besluttet sig for ikke mere at have båd til at få opsagt pladsen til gavn for en mere optimal pladsfordeling. Dette for at vi i Virksund ikke får tomme pladser, som ellers kunne have glædet potentielle nye medlemmer og gavnet havnens (medlemmernes) økonomi. Udendørs vandforsyning til vask af bådene lukkes straks frosten sætter ind dog senest den 15. november 2011 og åbnes igen ca. 15. marts 2012 hvis frosten tillader det. Lys på broerne slukkes den 1. november Sejlerafsnittet lukkes fra 15. november 2010 til 1. marts Den 15. november laves opgørelsen af, om båden står på land i Virksund eller ligger i vandet. OBS. Nøglebrikken virker i vinterhalvåret kun på fordøren til klubhuset. Hvis man ønsker at få nyheder, klubblad m.v. pr. mail så send en mail til så kommer du på mail listen. Husk adresseændring meddeles til Kasseren Mogens Hansen tlf eller på mail Husk forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar Med efterårs hilsen OBS - FORVARSEL - OBS Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn den 10. marts 2012 kl vil ske på årsopkrævningerne, der udsendes sidst i december 2011.

17 17

18 18 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub: Torsdag den 18. august 2011 kl. 17:00, hos Anne-Marie, Nørresøvej Nord 33. Med følgende deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16.juni Gensidig information, alle. (Post, osv.) 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Eventuelt. Referat: Ad. 1. Referat godkendt fra d.16. juni 2011 Ad. 2. IAB siden sidste møde d.16. juni 2011 Ad. 3.1 Opfølgning af afviklende aktiviteter. Kræmmermarked i Virksund i uge 29 gik over alt forventning. Der var lidt problemer med, at skaffe frivillige nok til hjælp med at kræve penge ind fra parkering, da det er midt i industriferien. Men nogle hurtig telefon opringninger løste hurtigt problemet. Alle frivillige skal have et stort tak for den gode indsats der blev ydet den weekend. Ungdomsafdelingen modtog 8885 kr. som var deres del af de indsamlede penge. Der blev afholdt Kajak dag d. 26/6. Jane melder tilbage, at det kneb med tilmeldinger. Fælles tur til Fur d /6 var en succes. Der var dog tilbagemeldinger om lidt hårdt vejr undervejs. Ad. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter. Åben havn d. 20/8. Leif melder tilbage at alle opgaver er fordelt imellem de frivillige. Det er dog besluttet, at annoncering af arrangementet i de lokale medier er sløjfet, grundet dårlig økonomi i sejlklubben. Man vil dog sætte skilte op ved hovedvej ned til havnen. Fransgaard Cup 27/8 Rotholm Rundt 4/9 Mandetur 14-18/9 Ad. 4. Der er ingen ændringer i økonomien.

19 19 Ad. 5 Bestyrelsen har bestemt at sælge klub båden (Knægten). Den er ikke blevet brugt i den udstrækning man havde forventet. Jørn Christiansen undersøger hvad den skal koste. Da de gamle tidstagere ved onsdagskapsejlads ikke har ønsket at fortsætte med deres i øvrigt rigtige gode stykke arbejde, er det besluttet fra bestyrelsens side fremover at udvælge nye tidstagere fra gang til gang blandt deltagerne i kapsejlerne. Det skal dog ske onsdagen før de skal tidstage. Ad. 6. Næste bestyrelsesmøde onsdag 5. oktober ved Rene R Fjellerup Leif Folke formand René Fjellerup sekretær Indkaldelse til generalforsamling i Virksund Sejlklub Lørdag den 21. januar 2012 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg til bestyrelse i henhold til Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Valg til udvalg. 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne. Leif Folke Husk ifølge vedtægternes 7, skal forslag til generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde inden den 1. december 2011.

20 Præmieaften onsdag den 16. november 2011 kl. 19:00 i Virksund Sejlklub 20 Kl. 19:00 20:30 Carsten Bo Pedersen er inviteret til at fortælle om sit arbejde i Eskadrille 722 Eskadrille 722 benytter sig af den mellemstore helikopter Augusta-Westland EH101 Merlin til at løse den række opgaver, som eskadrillen arbejder med. Redningstjeneste, olieobservation, VIP-transport samt taktisk troppetransport. kl. 20: Præmieoverrækkelse Sejlklubben er vært med øl, vand og snacks

21 21 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 17:00, hos René, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Med følgende deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. august Gensidig information, alle. (Post, osv.) Kontrakt med Havn m.m. 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter: Åben Havn, 20/8 Fransgaard Cup, 27/8 Pigetur, 2/9-3/9 Rotholm Rundt II, 4/9 Le Mans, 14/8 Sejlerskole Hvalpsundtur 24/8 Stjerneløbet, 25/9 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter: Åben Havn 2012 Steen Hørup har indkaldt til møde onsdag d. 26/10 kl. 19:00 i Virksund. Præmieaften, 16/11 besøg af helikopterpilot Carsten Bo Pedersen fra eskadrille 722 Karup. December hygge med udvalg. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. Skolebåde. 5. Andre emner og forslag. 6. Eventuelt. Referat: Ad.1. Referat godkendt fra d. 5. oktober 2011 Ad.2. IAB Siden sidste møde d. 5. oktober 2011 Kontrakt til havnen vedrørende lokaletilskud er på plads. Der er lavet en rammeaftale med Skive kommune, som bevirker at havnen får udbetalt et driftstilskud på kr pr. år fra Aftalen gælder frem til 2015, hvorefter aftalen skal genforhandles. Sejlklubben har afholdt et møde med havnens bestyrelse, vedrørende konflikten imellem havnens bestyrelse og havnens forpagter. Havnen har informeret om de faktiske forhold. Ad Opfølgning på afviklende aktiviteter. Åben havn: Åben havn 20/8 var ikke den succes mange havde forventet. Der har været kritik af den manglende pressedækning, som skyldes sejlklubben ringe økonomi. Det har sejlklubben taget til efterretning. Sejlklubben har sat spørgsmålstegn til, om det er den rigtige måde at afholde åben havn på og vil gerne diskutere det yderligere. Derfor er sejlklubben meget glade for det initiativ Steen Hørup har

22 22 taget, ved at arr. et møde d. 26. oktober i Virksund sejlklub. Rep. fra Sejlklubben vil være repræsenteret. Sejlklubben har sat nogle nøgleord vedrørende åben havn: Aktivitetsdag. Fest for medlemmer. Indsigt i de forskellige afdelinger i sejlklubben. Fransgaard Cup: Blev afholdt d. 27/8. Det var et godt arr. med 24 deltagende både. Økonomisk gav det et plus, som deles med Viborg Sejlklub. Udlægning af bøje i sidste øjeblik blev besværliggjort ved at ønsket bøje var defekt, men der blev fundet en anden, Claus gjorde opmærksom på at det vil være udmærket med et eftersyn inden. Yderligere var der et ønske om håndholdte VHF, det blev aftalt at de kan lånes i Ungdomsafdelingen når behovet melder sig igen. Pigetur + Sejlerskolens Hvalpsundtur: Da der var for få tilmeldinger til pigetur, blev den slået sammen med sejlerskolens Hvalpsundtur. Det blev afholdt d. 24/8. 12 personer fordelt i 3 både. Rotholm Rundt 2.: D. 4/9. Der var kun 6 både tilmeldt. Det blæste meget den dag, så de var hurtigt rundt. Le Mans: D. 14/8.: 9 både tilmeldt. Der berettes om hård vind den dag. Præmier vil blive udleveret på præmieaften d. 16/11 Stjerneløbet.: D. 25/9. 9 både tilmeldt. Der var lidt problemer med formidlingen af ruten, som afstedkom lidt forvirring under løbet. Til næste stjerneløb skal ruten visualiseres, så der ikke er nogen misforståelser. A.d.3.2. Planlægning af kommende aktiviteter. Præmieaften d. 16/11. kl. 19:00 til ca. 21:30 i Virksund Besøg af helikopterpiloten Carsten Bo Pedersen fra eskadrille 722 Karup. Kl. 19:00 20:30 Kaffe Kl. 20:30-20:45. Præmieoverrækkelse Kl. 20:45 ca. 21:30 Bestyrelsen mødes kl. 18:30 for at forberede. Næste bestyrelsesmøde + decemberhygge med udvalg.: D. 7. december kl. 17:00-19:00 afholdes bestyrelsesmøde. D. 7. december kl. 19:00 og frem afholdes der hyggemøde med div. Udvalg. D. 9/ afholdes der bestyrelsesmøde kl. 17:00 ved Jane på Fabrikvej 13. i Viborg. D. 21/ kl. 14:00 afholdes der generalforsamling i Virksund sejlklub i Virksund. A.d.4. Anne-Marie beretter at økonomier følger budgettet. Vedrørende salg af skolebåd. Jørgen sætter begge både til salg. Så må vi se hvilken båd der er tilbage. Leif Folke formand René Fjellerup sekretær

23 Nogen vil helst starte afrigningen af båden oppe fra? 23

24 24 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN OG VIRKSUND SEJLKLUBS AKTIVITETSKALENDER NOVEMBER 2011 DECEMBER 2011 JANUAR T 1 T 1 S 2 O 2 F 2 M 3 T 3 L 13:00 Julefrokost 3 T 4 F 4 S 4 O 5 L 5 M 5 T 6 S 6 T 6 F 7 M 7 O 7 L 8 T 8 T 8 S 9 O 9 F 9 M 10 T 10 L 10 T 11 F 11 S 11 O 12 L 12 M 12 T 13 S 13 T 13 F Tilmeld. Duelighed + 14 M 19:00 Yachtskipper III 14 O 14 L 15 T 15 T 15 S Præmieaften + 16 O 19:00 Helikopterpilot fra Karup 16 F 16 M 17 T 17 L 17 T 18 F 18 S 18 O 19 L 19 M 19 T 20 S 20 T 20 F 21 M 21 O 21 L 13:00 22 T 22 T 22 S 23 O 23 F 23 M 24 T 24 L 24 T 25 F 25 S 25 O 26 L 26 M 26 T 27 S 27 T 27 F 28 M 28 O 28 L 29 T 29 T 29 S 30 O 30 F 30 M 31 L 31 T Generalforsamling Sejlklub Adresseændring: Skal du selv foretage. Ring til kasseren på telefon Mail:

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 133-09/2009 19 ÅRGANG NR. 134-11/ 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 166 08 2015 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand:

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

27. årgang Nr. 4. December 2010.

27. årgang Nr. 4. December 2010. 27. årgang Nr. 4. December 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere