VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B Viborg. Tlf Mail: Næstformand, Lars Hansen, Skovvej 14, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer, Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Tlf Mail: Sekretær, Erik Bruunshøj Jakobsen, Tinghøjvej 29, 7470 Karup J. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Christian Brøns Nielsen, Vesterheden 99, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Martin Nielsen, Vallerbækvej 8, 7470 Karup. Tlf Mail: Suppleant, Heine Bonnevie, Bøgevej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf Mail: Revisor. Leif Tørring Tlf Revisor. Preben Møller Pedersen Tlf Revisorsuppleant Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant Erik Fårup.. Tlf

3 Virksund Sejlklubs bestyrelse: 3 Formand: Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf Mail: Næstformand: Jørgen Christiansen, Hindbærvej 7, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer: Anne-Marie Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Jane Høj, Sundvej 12, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Claus Skodborg, Fælledvej 23, 7840 Højslev. Tlf Mail: Suppleant, Sekretær: René Rosenlund Fjellerup, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Kristian Brøns Nielsen Tlf Revisor. Milter Mogensen Tlf Revisorsuppleant. Ejgil Boel Nielsen. Tlf

4 4 Sejlklubbens udvalg: Turudvalg: Målerudvalg: Regeludvalg: Bøjeudvalg: Klubbåd og Sejlerskole: Ungdomsudvalg: Henning Kristensen, Poul Mackenhauer og Niels Ove Jespersen. Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns. Henning Kristensen, Jane Høj, Claus Skodborg, og Jørgen Christiansen. Hans Bech og Dennis Laursen. Jørgen Christiansen, Thomas Rasmussen og Erling Østergaard. Kristian Brøns Nielsen, Kaare Brøns, Niels Ove Jespersen og René Rosenlund Fjellerup. Samarbejdsudvalg Havn og Sejlklub: Ole Boel Pedersen og Leif Folke. Klubhus. Forpagter: Køkken/klubhus.. Tlf Havnekontor... Tlf Pladsmand: Lindy Gandrup.. Tlf Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund. Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Mail: Tlf Festudvalg: Ella og Kurt, tlf Ann og Søren, tlf Birgitte og Kristian, tlf INDHOLD KLUBBLAD Forside billede: Stemningsbillede fra efterårs mandetur. Side 5-6: Ref. Fra Virksund Lystbådehavn bestyrelsesmøde Side 7: Takstblad for Side : Annoncer. Side 9: Fotos. Side 12-14: Praktiske oplysninger. Side 16-17: Ref. fra bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub samt indkaldelse til generalforsamling i sejlklubben Side 18: Præmieaften i sejlklubben den Side 19-20: Ref. Fra bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub Side Side 21: Billeder. 22: Aktivitetskalender. Deadline næste klubblad: 11. Februar 2012.

5 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 5 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen, Mogens Hansen og Martin Nielsen. Afbud: Heine Bonnevie. Gæster: Louise og Thomas Holdgaard. Dagsorden: 1. Louise og Thomas Holdgaard kommer for en snak om deres kajak forretning. 2. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september Siden sidst. 4. Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn. 5. Kran-optagning af bådene. 6. Kiosk/forpagter opsigelse / ansættelse, i skrivende stund er der kommet 3 ansøgninger. 7. Havnens økonomiske, budget forslag til Andre emner/forslag. 9. Eventuelt. Ad. 1 Louise og Thomas fremlagde deres ønsker for havnens bestyrelse, om evt. der var et ledigt lokale, eller de på andet vis måtte oprette salgslokale / butik på havnens område til fremvisning og salg af udstyr til kajakbrugere. Begrundelse for ønsket, er at de tidligere har haft butik på Campingpladsen, men på grund af tyveri og nu også lukning af Campingpladsen, kan de ikke fortsætte der. Spørgsmålet var da, om havnen på nogen måde kunne eller ville hjælpe dem med at afklarer dette. Fra bestyrelsens side er man villige til at hjælpe det man kan, men på nuværende tidspunkt er der ikke nogen ledige lokaler som kan bruges til formålet, og det er nok også et spørgsmål om der må laves nogen form for butik på områder overhovedet. Ad. 2 Referater godkendt. Ad. 3 Ole: tilbuddet på håndholdt terminal er fra en enig bestyrelse for dyrt en løsning og emnet er hermed ind til videre aflyst. I forbindelse med godkendelse og underskrift af rammeaftale med kommunen, er der samtidig udfærdiget og underskrevet ny kontrakt med sejlklub og kajakklub. Der er godkendt et tilskud til sejlklubben i form af otte stk. standere. Klage over kranfundamentet til betonleverandøren, vedr., revnedannelse i fundamentet kunne ikke godkendes, da man her mente at betonen skulle have været nedkølet i hærdeperioden, udbedringen bliver for egen regning og vil blive forsøgt udført i denne uge. Toiletbygningen på det offentlige område (den gule bygning) vil af Skive Kommune blive lukket og nedlagt, herefter skal turisterne kunne bruge de offentlige toiletter på havnen. Premiere Is og Havnen har lavet en sponsor aftale som gælder i 6 år. Havnen har haft de fleste besøgende nogensinde, 577 gæstebåde har anløbet Virksund Lystbådehavn i løbet af sommeren Ad.4 Strømskærmene har svært ved at holde til den hårde strøm som opstår fra Hjarbæk fjord, skaderne vil snarest blive forsøgt udbedret på bedste måde. Højvandssikringen forventes igangsat evt. i uge 45

6 6 Ad.5 Bådoptagning er næsten tilendebragt, med kun få både tilbage, som vi forventer snarest vil få gjort klar til optagning. Heine har foreslået, at alle som har egen båd vogn skal have én bestemt dag for isætning og optagning, der går for meget tid med transport, da mange af vognene er i dårlig stand. Enkelte vogne er i så dårlig stand, at ejerne ikke fremover kan få flyttet med havnens traktor, men skal tilmelde isætning med vognmand. Ad.6 Kioskforpagteren har stoppet alt aktivitet og fjerner alle ejendele. Der er til dato modtaget fire ansøgninger om forpagterjobbet til kiosk og klubhus. Det blev besluttet at to af de indkomne ansøgninger vil blive indkaldt til samtale om jobbets forløb og derefter tages stilling til ansættelse. Ad.7 Gennemgang og godkendelse af takstblad. Budget bliver klar til gennemgang på næste møde. Havnen har stadig en god økonomi. Ad.8 Åben havn er bestemt til søndag den 12. august 2012 kl. 10:00 til 16:00 Der er indkommet flere forskellige forslag til aktivitet for dagen, men flere modtages gerne af Mogens og Ole. Ad.9 Mogens: omtalte den uskik og den ukorrekthed det er at kommunikere anonym på hjemmesiden, man må stå frem med navns nævnelse hvis man vil fremsætte sine klager. HUSK: Julefrokost i klubhuset lørdag den 3. december kl. 13:00 Pris. a. 150,00 kr. Næste møde: Julebestyrelsesmøde man den 12. december kl hos Jenny og Erik. Tinghøjvej 29 Havredal 7470 Karup. Ref: Erik B. Jacobsen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Kristian Brøns Nielsen. Lars Hansen. Martin Nielsen.

7 Virksund Lystbåddehavns Takstblad Priser 1/ alle beløb er incl. moms Havnen Jens I alt Indskud Indskud i havnen 8.050, ,00 3/4 indskud 6.037, ,50 Optagelse på venteliste (1/4 indskud + kontingent 2.502, ,50 7 Kontingent, pladsleje, gæsteleje Kontingent for fast plads Kontingent andre Pladsleje sommer, pr. m², medlemmer Pladsleje vinter, medlemmer 490,00 490,00 Pladsleje for medlemmer uden fast plads 3.000, ,00 Gæsteleje 115,00 110,00 Gæsteleje, frihavnsordning 40,00 40,00 Gæsteleje øvrige, pr. uge 675,00 675,00 Bedding og mastehus Mastehus når der ikke betales for bedding 240,00 240,00 Beddingsleje vinter 490,00 490,00 Beddingsleje sommer 760,00 760,00 Bedding incl. optagning og isætning, m/bedd.vogn 910,00 490, ,00 Medlemmer op/i med bedd.vogn 485,00 700, ,00 Fremmede på bedding incl. optagning og isætning. Første måned betales 1.200,00 850, ,00 Følgende måneder, max 1 år, opkræves 300,00 kvartalsvis forud - pr. md. 300,00 600,00 Bedding solgte både 760,00 760,00 Havnens Kran Medlemmer: Båd op eller i - pr. gang 400,00 400,00 Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. 300,00 300,00 Bådstativ leje 1.250, ,00 Bådstativ Depositum , ,00 Øvrige brugere: Båd op eller i - pr. gang 500,00 500,00 Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. 500,00 500,00 Rambuk: I havnen op til 5 pæle, pr. pæl 350,00 350,00 Udleje - kun med Jens, pr. pæl 755,00 550, ,00 Annoncer: 1/1 annonce 2.650, ,00 1/2 Annonce 1.325, ,00 1/4 Annonce 662,00 662,00 1/8 Annonce 332,00 332,00 Leje af klubhus: 1.000, ,00 Møderum pr. gang 500,00 500,00 Fiskerum, årligt 585,00 585,00 Standere, små 100,00 100,00 Standere, mellem 125,00 125,00

8 8

9 9 I Klubhuset lørdag den 3. december 2011 kl Menu:???? Oplyses på tavlen i klubhuset straks den er kendt. Pris: 150,00 kr. Husk tilmelding senest den 27. november 2011, På listen i klubhuset eller mail Alle er velkommen

10 Klubblads redaktionen ønsker alle en glædelig jul samt et godt Nytår 10

11 11

12 Virksund Lystbådehavn 12 HUSK JULEFROKOSTEN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LØRDAG DEN 3. DECEMBER 2011 KL TILMELDING PÅ LISTEN I KLUBHUSET ELLER TIL Alle i Virksund lystbådehavn ønskes rigtig glædelig jul, Samt et godt og lykkebringende nyt sejler år. Med julehilsen fra Bestyrelsen Virksund lystbådehavn

13 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER 14 Billede fra åben havn (skøre skipper sejlads) Så er efteråret igen over os og vi må finde andre aktiviteter end sejlsport/sejlads at beskæftige os med. Næsten alle både er på land, der mangler kun ganske få, man må sige at mastehus og beddingspladsen nu er fyldt til sidste plads, et flot syn. Så jeg vil her, takke alle for den udviste positive medvirken til at få tingene til at lykkes. Så allerede nu kan vi begynde at se frem til den nye sæson 2012, og allerede nu skal vi så småt til at tænke på at få bådene i vandet igen. Alle der har deres båd på bådvogn eller i de ny havne stativer bliver sat i vandet med havnekranen, vi satser på søndag den 15. april, lørdag den 21. april, søndag den 22. april og de sidste både lørdag den 28. april. Til både der står på eget stativ og vogne der er for ringe til at transporterer båden til kranen, er vognmand Anders Frandsgaard bestilt til at sætte disse både i vandt. Vognmanden er bestilt til lørdag den 14. april Jeg vil allerede nu appellere til at man planlægger sin tid således at man kan have sin båd klar til isætning en af disse datoer, for du skal huske på at, det er frivillige der hjælper dig med at få din båd i vandet. Søndag den 29. april 2012 er der fælles arbejds/oprydningsdag, for at gøre det lettere og hurtigere bedes alle sørge for at den beddingsplads man har haft i vinter, bliver ryddet op og alt ukrudt bliver fjernet så beddings området kan fremstå ren, pæn og rydeligt hele sommeren, gør det helst inden søndagen. tak.

15 Herudover vil jeg gerne komme med en opfordring til alle, hjælp jer selv og andre som har båden stående på havnearealet vinteren over, sørg for at fastgøre presenninger så de ikke slider på lakken, hverken på egen eller nabobådene når stormen rusker og sidst men ikke mindst, så sørg for god afstivning samt fastgørelse af afstivningen så bådene ikke flytter sig på hverken bådvogn eller i båd stativerne. Hold gerne kig med de omkringstående både, når I fører tilsyn med jeres egen båd og giv eventuelt bestyrelsen besked, hvis du ikke er klar over hvis båd det er, der evt. konstateres uregelmæssigheder ved. Husk det er ejeren selv der retter fejl på stativ/båd, det er kun hvis der er overhængende fare for ulykke at man griber ind og i så tilfælde aldrig alene, men sørg for at få fat i hjælp. Forebyg tyveri fra bådene på land. Nu bådene er kommet på land, er det vigtig at fjerne/aflåse stiger, så adgang for ubudne gæster besværliggøres. Ikke kun for den enkelte bådejers skyld, men for alles bådejers skyld. Det hjælper ikke meget, hvis den enkelte bådejer fjerner sin egen stige, hvis naboens er tilgængelig. Fjern også værdifulde genstande og sluk for hovedafbryderen for at undgå brand. Husk det er ikke tilladt at have landstrøm tilslutte bådene på beddingspladsen når båden er forladt. Det kan ligeledes være en god idé at fiksere badestigen med en strip, da mange af denne adgangsvej har haft dårlige oplevelser. Lad os alle medvirke til, at indbrud/vandalisme i/på bådene vanskeliggøres. 15 Bådpladser - Ventelisten Det er nok alle bekendt, at vi har en venteliste for såvel nye medlemmer, og for bådejere med fast plads som ønsker pladsbytte af flere årsager. En venteliste er et luksusproblem for en havn (pt. har vi 37 på ventelisten) men!!! Alle som er på ventelisten her i Virksund, skal, for at have en chance for at få en plads i år 2012, bekræfte at De ønsker at få en fast plads, samt oplyse båden størrelse, længde, brede samt dybde, inden den 15. februar 2011, helst på mail til

16 Et generelt problem for nogen er, at de får større båd og ikke kan genanvende den gamle plads. Desværre kan man ikke bare regne med at få en større plads, det er ikke havnens problem at finde en anden plads, det er dit eget problem. Såfremt der ikke kan findes en anden velegnet plads, må den enkelte derfor lade sig skrive op til en større plads på ventelisten og i mellemtiden finde en anden velegnet havn, indtil der kan blive en plads i Virksund. Såfremt den enkelte bådejer ikke får brug for sin vandplads i den nye sæson, er det vigtig at du giver bestyrelsen besked derom i god tid. Ligeledes opfordres medlemmer, som har besluttet sig for ikke mere at have båd til at få opsagt pladsen til gavn for en mere optimal pladsfordeling. Dette for at vi i Virksund ikke får tomme pladser, som ellers kunne have glædet potentielle nye medlemmer og gavnet havnens (medlemmernes) økonomi. Udendørs vandforsyning til vask af bådene lukkes straks frosten sætter ind dog senest den 15. november 2011 og åbnes igen ca. 15. marts 2012 hvis frosten tillader det. Lys på broerne slukkes den 1. november Sejlerafsnittet lukkes fra 15. november 2010 til 1. marts Den 15. november laves opgørelsen af, om båden står på land i Virksund eller ligger i vandet. OBS. Nøglebrikken virker i vinterhalvåret kun på fordøren til klubhuset. Hvis man ønsker at få nyheder, klubblad m.v. pr. mail så send en mail til så kommer du på mail listen. Husk adresseændring meddeles til Kasseren Mogens Hansen tlf eller på mail Husk forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar Med efterårs hilsen OBS - FORVARSEL - OBS Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn den 10. marts 2012 kl vil ske på årsopkrævningerne, der udsendes sidst i december 2011.

17 17

18 18 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub: Torsdag den 18. august 2011 kl. 17:00, hos Anne-Marie, Nørresøvej Nord 33. Med følgende deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16.juni Gensidig information, alle. (Post, osv.) 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Eventuelt. Referat: Ad. 1. Referat godkendt fra d.16. juni 2011 Ad. 2. IAB siden sidste møde d.16. juni 2011 Ad. 3.1 Opfølgning af afviklende aktiviteter. Kræmmermarked i Virksund i uge 29 gik over alt forventning. Der var lidt problemer med, at skaffe frivillige nok til hjælp med at kræve penge ind fra parkering, da det er midt i industriferien. Men nogle hurtig telefon opringninger løste hurtigt problemet. Alle frivillige skal have et stort tak for den gode indsats der blev ydet den weekend. Ungdomsafdelingen modtog 8885 kr. som var deres del af de indsamlede penge. Der blev afholdt Kajak dag d. 26/6. Jane melder tilbage, at det kneb med tilmeldinger. Fælles tur til Fur d /6 var en succes. Der var dog tilbagemeldinger om lidt hårdt vejr undervejs. Ad. 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter. Åben havn d. 20/8. Leif melder tilbage at alle opgaver er fordelt imellem de frivillige. Det er dog besluttet, at annoncering af arrangementet i de lokale medier er sløjfet, grundet dårlig økonomi i sejlklubben. Man vil dog sætte skilte op ved hovedvej ned til havnen. Fransgaard Cup 27/8 Rotholm Rundt 4/9 Mandetur 14-18/9 Ad. 4. Der er ingen ændringer i økonomien.

19 19 Ad. 5 Bestyrelsen har bestemt at sælge klub båden (Knægten). Den er ikke blevet brugt i den udstrækning man havde forventet. Jørn Christiansen undersøger hvad den skal koste. Da de gamle tidstagere ved onsdagskapsejlads ikke har ønsket at fortsætte med deres i øvrigt rigtige gode stykke arbejde, er det besluttet fra bestyrelsens side fremover at udvælge nye tidstagere fra gang til gang blandt deltagerne i kapsejlerne. Det skal dog ske onsdagen før de skal tidstage. Ad. 6. Næste bestyrelsesmøde onsdag 5. oktober ved Rene R Fjellerup Leif Folke formand René Fjellerup sekretær Indkaldelse til generalforsamling i Virksund Sejlklub Lørdag den 21. januar 2012 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg til bestyrelse i henhold til Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Valg til udvalg. 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne. Leif Folke Husk ifølge vedtægternes 7, skal forslag til generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde inden den 1. december 2011.

20 Præmieaften onsdag den 16. november 2011 kl. 19:00 i Virksund Sejlklub 20 Kl. 19:00 20:30 Carsten Bo Pedersen er inviteret til at fortælle om sit arbejde i Eskadrille 722 Eskadrille 722 benytter sig af den mellemstore helikopter Augusta-Westland EH101 Merlin til at løse den række opgaver, som eskadrillen arbejder med. Redningstjeneste, olieobservation, VIP-transport samt taktisk troppetransport. kl. 20: Præmieoverrækkelse Sejlklubben er vært med øl, vand og snacks

21 21 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 17:00, hos René, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Med følgende deltagere: Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. august Gensidig information, alle. (Post, osv.) Kontrakt med Havn m.m. 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning af afviklede aktiviteter: Åben Havn, 20/8 Fransgaard Cup, 27/8 Pigetur, 2/9-3/9 Rotholm Rundt II, 4/9 Le Mans, 14/8 Sejlerskole Hvalpsundtur 24/8 Stjerneløbet, 25/9 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter: Åben Havn 2012 Steen Hørup har indkaldt til møde onsdag d. 26/10 kl. 19:00 i Virksund. Præmieaften, 16/11 besøg af helikopterpilot Carsten Bo Pedersen fra eskadrille 722 Karup. December hygge med udvalg. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. Skolebåde. 5. Andre emner og forslag. 6. Eventuelt. Referat: Ad.1. Referat godkendt fra d. 5. oktober 2011 Ad.2. IAB Siden sidste møde d. 5. oktober 2011 Kontrakt til havnen vedrørende lokaletilskud er på plads. Der er lavet en rammeaftale med Skive kommune, som bevirker at havnen får udbetalt et driftstilskud på kr pr. år fra Aftalen gælder frem til 2015, hvorefter aftalen skal genforhandles. Sejlklubben har afholdt et møde med havnens bestyrelse, vedrørende konflikten imellem havnens bestyrelse og havnens forpagter. Havnen har informeret om de faktiske forhold. Ad Opfølgning på afviklende aktiviteter. Åben havn: Åben havn 20/8 var ikke den succes mange havde forventet. Der har været kritik af den manglende pressedækning, som skyldes sejlklubben ringe økonomi. Det har sejlklubben taget til efterretning. Sejlklubben har sat spørgsmålstegn til, om det er den rigtige måde at afholde åben havn på og vil gerne diskutere det yderligere. Derfor er sejlklubben meget glade for det initiativ Steen Hørup har

22 22 taget, ved at arr. et møde d. 26. oktober i Virksund sejlklub. Rep. fra Sejlklubben vil være repræsenteret. Sejlklubben har sat nogle nøgleord vedrørende åben havn: Aktivitetsdag. Fest for medlemmer. Indsigt i de forskellige afdelinger i sejlklubben. Fransgaard Cup: Blev afholdt d. 27/8. Det var et godt arr. med 24 deltagende både. Økonomisk gav det et plus, som deles med Viborg Sejlklub. Udlægning af bøje i sidste øjeblik blev besværliggjort ved at ønsket bøje var defekt, men der blev fundet en anden, Claus gjorde opmærksom på at det vil være udmærket med et eftersyn inden. Yderligere var der et ønske om håndholdte VHF, det blev aftalt at de kan lånes i Ungdomsafdelingen når behovet melder sig igen. Pigetur + Sejlerskolens Hvalpsundtur: Da der var for få tilmeldinger til pigetur, blev den slået sammen med sejlerskolens Hvalpsundtur. Det blev afholdt d. 24/8. 12 personer fordelt i 3 både. Rotholm Rundt 2.: D. 4/9. Der var kun 6 både tilmeldt. Det blæste meget den dag, så de var hurtigt rundt. Le Mans: D. 14/8.: 9 både tilmeldt. Der berettes om hård vind den dag. Præmier vil blive udleveret på præmieaften d. 16/11 Stjerneløbet.: D. 25/9. 9 både tilmeldt. Der var lidt problemer med formidlingen af ruten, som afstedkom lidt forvirring under løbet. Til næste stjerneløb skal ruten visualiseres, så der ikke er nogen misforståelser. A.d.3.2. Planlægning af kommende aktiviteter. Præmieaften d. 16/11. kl. 19:00 til ca. 21:30 i Virksund Besøg af helikopterpiloten Carsten Bo Pedersen fra eskadrille 722 Karup. Kl. 19:00 20:30 Kaffe Kl. 20:30-20:45. Præmieoverrækkelse Kl. 20:45 ca. 21:30 Bestyrelsen mødes kl. 18:30 for at forberede. Næste bestyrelsesmøde + decemberhygge med udvalg.: D. 7. december kl. 17:00-19:00 afholdes bestyrelsesmøde. D. 7. december kl. 19:00 og frem afholdes der hyggemøde med div. Udvalg. D. 9/ afholdes der bestyrelsesmøde kl. 17:00 ved Jane på Fabrikvej 13. i Viborg. D. 21/ kl. 14:00 afholdes der generalforsamling i Virksund sejlklub i Virksund. A.d.4. Anne-Marie beretter at økonomier følger budgettet. Vedrørende salg af skolebåd. Jørgen sætter begge både til salg. Så må vi se hvilken båd der er tilbage. Leif Folke formand René Fjellerup sekretær

23 Nogen vil helst starte afrigningen af båden oppe fra? 23

24 24 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN OG VIRKSUND SEJLKLUBS AKTIVITETSKALENDER NOVEMBER 2011 DECEMBER 2011 JANUAR T 1 T 1 S 2 O 2 F 2 M 3 T 3 L 13:00 Julefrokost 3 T 4 F 4 S 4 O 5 L 5 M 5 T 6 S 6 T 6 F 7 M 7 O 7 L 8 T 8 T 8 S 9 O 9 F 9 M 10 T 10 L 10 T 11 F 11 S 11 O 12 L 12 M 12 T 13 S 13 T 13 F Tilmeld. Duelighed + 14 M 19:00 Yachtskipper III 14 O 14 L 15 T 15 T 15 S Præmieaften + 16 O 19:00 Helikopterpilot fra Karup 16 F 16 M 17 T 17 L 17 T 18 F 18 S 18 O 19 L 19 M 19 T 20 S 20 T 20 F 21 M 21 O 21 L 13:00 22 T 22 T 22 S 23 O 23 F 23 M 24 T 24 L 24 T 25 F 25 S 25 O 26 L 26 M 26 T 27 S 27 T 27 F 28 M 28 O 28 L 29 T 29 T 29 S 30 O 30 F 30 M 31 L 31 T Generalforsamling Sejlklub Adresseændring: Skal du selv foretage. Ring til kasseren på telefon Mail:

Virksund Lystbådehavns bestyrelse:

Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 1 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg. Tlf. 30205604. Mail: ole-boel@webspeed.dk 2 Næstformand, Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf. 86651236.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 140 11-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23. ÅRGANG NR. 56 09-203 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 22. ÅRGANG NR. 148 03-2012 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 161 06 2014 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 145 09-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 139 10-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 22. ÅRGANG NR. 149 06-2012 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 136 04-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen. Tlf. 86676504 ole boel@webspeed.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, 23. ÅRGANG 23 Virksund ÅRGANG Sejlklub og Virksund NR. NR. 161 162 Kajakklub. 08 09-2014 2014 23. ÅRGANG NR. 162, 11-2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND 23 ÅRGANG NR. 169-03 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. www.virksundlyst.dk Virksund Lystbådehavns bestyrelse:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23. ÅRGANG NR. 160 06-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn lørdag den 12. marts 2016 kl. 13.00 i klubhuset. Dagsorden: Formand Martin Lindgaard bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til markering

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 168 11 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand: Martin Lindgaard, Korsbakken

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 171-08 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. www.virksundlyst.dk Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand Mogens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 3. ÅRGANG NR. 54 03-03 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Sønderborg d. 22 nov. 16 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Fraværende: Michael Hampen 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige: a. Intet nyt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 133-09/2009 19 ÅRGANG NR. 134-11/ 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere