VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 3. ÅRGANG NR Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde, B Viborg. Tlf Mail: Næstformand, Leif Folke, Meldgårdsvej 3, 8830 Tjele. Tlf Mobil: Kasserer, Mogens Hansen, Asmild Dal 4, 8800 Viborg. Tlf Mail: Sekretær, Kåre Foss Johannesen, Boruphedevej 5, 883 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Erik Bruunshøj Jakobsen, Tinghøjvej 9, 7470 Karup J. Tlf Mobil: 98770Mail: Bestyrelsesmedlem, Martin Nielsen, Vallerbækvej 8, 7470 Karup. Tlf Mail: Suppleant, Heine Bonnevie, Bøgevej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf Mail: Suppleant, Christian Brøns Nielsen, Vesterheden 99, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Leif Tørring Tlf Revisor. Preben Møller Tlf Revisorsuppleant Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant Erik Fårup.. Tlf

3 Virksund Sejlklubs bestyrelse: 3 Formand: Erling Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Næstformand: Jørgen Christiansen, Hindbærvej 7, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer: Anne-Marie Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Jane Høj, Sundvej, 883 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: René Rosenlund Fjellerup, Kokildehøjen 9, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant: Sven Primdal, Kærvej B, 883 Skals. Tlf Revisor. Kristian Brøns Nielsen Revisor. Milter Mogensen Revisorsuppleant. Allan Pedersen. Tlf Tlf

4 Sejlklubbens udvalg: 4 Turudvalg: Målerudvalg: Regeludvalg: Bøjeudvalg: Sejlerskoleudvalg: Ungdomsudvalg: Niels Ove Jespersen, Poul Mackenhauer og Henning Kristen sen. Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg. Jørgen Christiansene, Jane Høj, Claus Skodborg Nielsen. Claus Skodborg Nielsen og Kåre Johannsen. Jørgen Christiansen, Erling Østergaard og Martin Andersen Søren Ringgaard, Kristian Brøns Nielsen, Niels Ove Jespersen og René Fjellerup. Samarbejdsudvalg Havn og Sejlklub: Ole Boel Pedersen og Erling Østergaard. Klubhus. Forpagter: Køkken/klubhus.. Tlf Havnekontor... Tlf Pladsmand: Lindy Gandrup.. Tlf Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 5, Virksund. Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 4, 8800 Viborg. Mail: Tlf Festudvalg: Ella og Kurt, tlf. 6. Ann og Søren, tlf Birgitte og Kristian, tlf Forsidebilled Gråsælernes besøg på Hancock Bryggeri den 3. marts 03. Adresseændring: Skal du selv foretage. Ring til kasseren på telefon Mail:

5 5 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 0, 7840 Højslev Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 9. marts. 03 kl. 0:00 Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Lars Hansen, Martin Nielsen, Leif Folke, Heine Bonnevie og Kristian Brøns Nielsen. Dagsorden:. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den. februar 03.. Siden sidst orientering. 3. Tilrettelæggelse af generalforsamling. 4. Havnens økonom 5. Eventuelt. 6. Frokost kl. :30. Ad. Referat godkendt. Ad. Ole: Båden som var placeret på beddingspladsen ved masteskuret er nu fjernet fra havnen. Kiosken er næsten færdig med udskiftning / montering af planlagt inventar og porcelæn. Der er opmålt og bestilt materialer til afskærmning ved kiosk pavillon. Hjertestarteren er monteret ved indgangen til Havnekontoret, den vil blive demonstreret før start af generalforsamling. Der er foretaget tinglysning over havnens fjordvarmeanlæg og højvandssikring omkring klubhuset, den sag er hermed afsluttet. Der vil blive forespurgt på generalforsamling, om medlemmernes interesse for havnens oprettelse af fælles obligatorisk ulykkesforsikring, det skulle give en billigere slutpris og havnen skal administrere opkrævningerne sammen med betaling for bådpladserne. Dette kræver dog en ændring i vedtægterne. Bådisætning: Martin står for transport af både og stativer, aftaler selv med evt. afløser. Heine for både over 5t. Ole for både til 5T. de aftaler også selv med evt. afløsere. For medlemmer som skal have isætning med vognmand bliver det lidt mere besværligt i år da vognmanden har solgt lastbilen med den store kran, det indebærer, at der skal bruges mere tid, der skal bruges to kran biler, prisen bliver højere for de store både, så nu var det måske på tide at få de sidste både med på havnens egne stativer. Oprydningsdag: Søndag den 8. april, kig i aktivitetskalenderen. Ad.3 Klargøring til generalfirsamling kl. 3:00 Ad.4 Ad.5 Ad.6 Mogens: Havnens økonomi viser et meget fint resultat. Intet. Frokost og derefter generalforsamling. Ref: Erik B. Jacobsen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Kristian Brøns Nielsen. Lars Hansen. Martin Nielsen.

6 6 Virksund Lystbådehavn byder velkommen til nye medlemmer af havnen, der fra februar 03 har fået fast bådplads. Det er bestyrelsens håb og ønske, at i vil føle jer godt til rette i jeres fremtidige virke på havnen. VELKOMMEN TIL: - B53, Annie og Per Egelund Nielsen. - B7, Kenneth Mortensen. - B76, Rasmus Schneider. - B00, Poul Erik Hørsted Jensen. - B79, Steen Haahr. - B609, Henning Jensen. -B78, Jørgen Skov Nielsen. - B54, Arne Albertsen. - B4, Mogens Gjerlev. - B708, Jens Vingborg. - B40, Thorkild Retz Jensen. - B70, Ejler Kristensen.

7 7

8 Foråret 0 gik med at få lavet højvandssikring omkring klubhuset færdig, selv om jeg næsten havde fået slidt arbejdsholdet op, lykkedes det at få højvandsmuren helt færdig og få lagt fliser omkring klubhuset inden bådene skulle i vandet, jeg vi sige en meget stor tak til alle som hjalp med dette projekt. Så troede jeg at resten af foråret skulle være stille og rolig, men ak og ve. Ca. 4 dage efter vi var færdige med muren, var der åbenbart nogle som syntes, at sådant skulle det ikke være. Der kom brev fra kystdirektoratet, de ville se en speciel tilladelse på opførelsen af muren, for miljø styrelsen havde fået en henvendelse om mur projektet, jeg var af den opfattelse at det var på plads sammen med tilladelserne i forbindelse med selve havneprojektet, hvilket jeg skriftlig meddelte kystdirektoratet. Det skal her siges at kystdirektoratet beklagede meget og var meget behjælpelig, men da der var gået så lang tid inden vi kom i gang med at lave det sidste, skulle der søges igen, der skulle laves en vvm. screening af projektets miljø påvirkning, den blev lavet af Skive kommune, miljøcenteret og kystdirektoratet skulle så give en lovliggørende tilladelse til muren, efter x 6 ugers høring ved forskellige myndigheder og man havde været nede og spørge de forskellige orme, biller og andet jordkryb om de kunne finde en vej uden om muren, lykkedes det så endeligt, den 5. oktober 0 at få de sidste tilladelser på plads. Men men det var sandelig ikke slut med det, nu skulle vi bare lige have det hele tinglyst, i den forbindelse opdagede jeg at vi også skulle have haft tinglyst fjordvarmeanlægget, så vi måtte til advokat med begge dele, nu er jeg bare glad for, jeg i dag kan sige, at her den 8. februar 03 er alle tilladelser på plads og tinglyst. Bådene i Vandet: Efter muren var færdig skulle vi have bådene i Vandet, det gik meget godt med det, men da alle skulle komme med bevis på bådens ansvarsforsikring gav det desværre nogle problemer for enkelte bådejere, jeg vil bare sige det er og var træls. Men da vi snart skal til at have bådene i vandet igen og vi igen skal aflevere bevis på at båden er ansvarsforsikret, vil jeg for at undgå problemer sige: Send kvitteringen til havnens postkasse eller drop en kopi af kvitteringen i havnens almindelige postkasse, husk at skrive navn og bådplads nr. på. Så skulle det gerne gå gnidningsfrit. Hvordan gik sidste sommeren så, desværre var der vejrmæssigt ikke så meget at råbe hurra for, men jeg tror, at de fleste på trods af regn og blæst, fik nogle gode og oplevelses rige sejlture. Heldigvis har jeg ikke hørt, at der er nogen sejlere her fra havnen som har haft nævneværdigt uheld. Så mit håb for os alle er, at vi her i sæson 03 må få rigtig godt sejlervej både til tursejlere og kapsejlere, for jeg synes oprigtigt, det har vi alle fortjent. Fjordvarme: Med baggrund i det meget store el forbrug vi havde i havnen, besluttede bestyrelsen i 00, at ændre varme forsyningen i klubhuset fra el radiatorer til et vandbaseret varmesystem i håbet om at nedbringe el udgifterne, anlægget opvarmer alle rum i klubhuset samt laver varmt vand i samarbejde med solfangerne til kiosken, køkken, toiletter og baderum. Hvordan er det så gået med el forbruget: På den netop modtagne opgørelse fra El selskabet kan jeg se at vi siden 00 har sparet kw timer i klubhuset, det er ca kr. vi har sparet. Så jeg må sige at de beregninger der blev lagt til grund for beslutning om at få fjordvarmen, til fulde er opfyldt. Vand: Vandforbruget er desværre gået den forkerte vej, jeg kan sige at vi i 0 har brugt 7 kubikmeter Vand mere end vi plejer, af de 7 kubikmeter er der brugt 4 kubikmeter mere i klubhuset, det kan forklares med at vi udelukkende brugte vand fra klubhuset da vi lavede muren omkring huset. Men så er der forsvundet 68 kubikmeter Vand på broer og beddingspladsen, hvor det er forsvundet jeg ikke, men jeg vil opfordre alle til at være behjælpelig med at få lukke for vandet på broerne og beddingspladsen, så der ikke står vandhaner og løber, når frosten forsvinder og vi åbner for vandet igen, skal vi have set efter om der skulle være utætheder på ledningsnettet. Mastehuset: Nu hvor vi har 50 båd i havnen, er presset på mastehuset blevet meget stort, desværre er der nogen som ikke helt har forstået, at man skal placerer sin mast på den hylde der står på de ophængte mastesedler, der er beddingspladsen, så der ikke står vandhaner og løber, når frosten forsvinder og vi åbner for vandet igen, skal vi have set efter om der skulle være utætheder på ledningsnettet. Mastehuset: Nu hvor vi har 50 båd i havnen, er presset på mastehuset blevet meget stort, desværre er der nogen som ikke helt har forstået, at man skal placerer sin mast på den hylde der står på de ophængte mastesedler, der er desværre også nogle der ikke forstår at masten skal være helt afrigget så den ikke fylder mere end højst nødvendig og man måske godt kan have sin spiler stage og bom ombord på sin båd når den står på beddingen. Kåre Johannesen er mastehus ansvarlig, han har gjort et godt stykke arbejde med at få plads til alle maste, tak for det 8

9 9 kåre, jeg håber du også i år vil varetage opgaven. Desværre er der stadig nogle der har deres mast liggende på bukke, på græsset uden mærkeseddel, jeg er træt af at sige det, men det kan ikke være rigtig at nogle få medlemmer bare gør lige hvad der passer dem, når alle andre medlemmer godt kan finde ud af det og få ryddet op til glæde og gavn for hele havnen. Når det er sagt så gælder det stadig at der skal være tydelig mærkeseddel med navn på alt materiel herunder også master. I år gælder det også, alle master skal være ude af mastehuset inden den. maj for der overtager Havkajak klubben mastehuset. Er der enkelte master tilbage i mastehuset skal de lægges på maste hylderne udenfor huset, og igen, kan man ikke selv finde ud af det, ja så må andre jo gøre det. Havnekran og bådstativer: Kranen, bådstativer og transportvognen har fungeret næsten helt perfekt. Kran og traktorfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, som de skal have en stor tak for, men kran og traktorfører er stadig frivillig, og de kan og skal ikke være på havnen hele tiden. Det bedste er, at alle bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og traktorfører til stede. Der vil blive fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, husk det hele går lettere når alle hjælper alle. Bestiller man Kran og traktorfører uden for de fastsatte tider skal man betale kørepenge direkte til kran og traktorføreren, for de skal jo ikke have udgifter i forbindelse med at hjælpe med at krane både udenfor de fastsatte tider. De Både som skal sættes i vandet med vognmanden skal i år være klar til lørdag den 3. april, men da vognmand Anders Frandsgaard har solgt den store kranbil, skal der to lastbiler til at sætte bådene i vandet, en lastbil der tager både op til 5T. og en der tager både over 5T. Prisen for isætning i år bliver 45 kr. for både under 5T. og 630 kr. for både over 5T. Beløbet er inc. moms, og betales direkte til vognmanden, jeg vil gøre opmærksom på at prisen kun gælder den ene dag, ellers aftaler man selv pris med vognmanden. Kiosken: 0 var desværre noget turbulent omkring kiosken, der er sagt meget og lavt mange rævekager i den anledning, derfor ønsker jeg ikke her at bidrage særligt meget mere til det. Jeg vil dog godt sige, Bestyrelsen havde skrevet kontrakt med Susanne og Carsten ud fra overbevisning om at det var, det helt rigtige bestyrere par for havnen, hvorfor havde vi den opfattelse, ja vi havde indhentet job oplysninger fra 3 forskellige arbejdsgivere for dem begge, vi var blevet dem anbefalet af personer, som vi kender for at være troværdige personer, og da alt så ud til at være i orden, skrev vi i bedste mening kontrakt med dem. Desværre stod det hurtig klart, at de nok alligevel ikke magtede opgaven, bestyrelsen havde i periode flere møder med dem, hvor de hver gang bedyrede, nu skulle de nok få det til at gå, men midt på sommeren blev Susanne desværre syg, på det tidspunkt havde bestyrelse flere gange opfordret dem til at sige op, og vi gerne ville være dem behjælpelig med at komme ud af kontrakten med havnen på en skånsom måde. Det tog de så imod, den 0. august fik jeg en opsigelse fra dem, hvor de meddelte at de ville lukke og forlade kiosken den 3. august, bestyrelsen løste dem derfor fra deres kontrakt med omgående virkning. Jeg vil i den forbindelse sige til enkelte medlemmer, når der er skrevet en kontrakt så gælder den, både for havnen såvel som den gælder for dem der er ansat, så havnen kan ikke bare ophæve en kontrakt, som flere medlemmer gav udtryk for, bestyrelsen bare skulle gøre. Nå, alt det er nu fortid, vi skulle gerne havde ansat en ny forpagter hurtigst mulig, jeg havde midt på sommeren snakket med Bente, i den samtale gav hun udtryk for hun godt kunne tænke sig at overtage forpagtningen af kiosken. Jeg kontaktede nu Bente for at høre om hun mente noget med det hun havde sagt, det gjorde hun bestemt, og da vi skulle have bestyrelsesmøde samme aften, aftalte vi at Bente og Kurt skulle komme til mødet så hele bestyrelsen kunne være med til at vurdere en ansættelse. Mødet gik så godt at bestyrelsen besluttede at ansætte dem, og da de var villige til at tiltræde straks, uagtet det sene tidspunkt på sæsonen, så underskrev vi en ny forpagtningskontrakt gældende fra den. september 0. Jeg vil her gerne sige, at det indtryk De på den korte tid De har været her har gjort, er et godt og professionelt indtryk, jeg vil sige dem en stor tak for deres måde at takle en så hurtig overtagelse på. Det var meningen at de skulle drive kiosken sammen med Golf centeret i Hjarbæk, men det er desværre gået sådant, at golf centeret i Hjarbæk er gået konkurs her i vinter så Bente og Kurt ikke kan drive golfrestauranten der. De har så i stedet for overtaget forpagtningen af center restauranten i Dover Odde, det er så planen at de vil drive begge steder.

10 0 Konkursen på Golfcenteret har gjort at nogle af de festers Bente og Kurt havde sagt ja til, ikke kan holdes der, så for at hjælpe Bente og Kurt har jeg sagt ja til at de afholder nogle af festerne her i huset, de dage det drejer sig om, må vi så rykke os lidt sammen og bruge sejlerafsnittet og mødelokalet, kiosken bliver ikke lukket, så vi kan stadig købe mad og drikke, I det hele taget tror jeg at vi vil komme til at se et noget højere aktivitets niveau fra kiosken en vi er vand til, det vil selvfølgelig give mange flere gæster i klubhuset og på terrassen, men jeg tror at det må være i alles interesse at der kommer mere liv i havnen, så jeg vil opfordre til, at vi alle samarbejder om at få det hele til at gå op i en højere enhed. Så jeg vil håbe i vil tage rigtig godt imod Bente og Kurt her til den nye sæson, da det ikke er let at finde nogen der gider arbejde og servicerer os om sommeren når vi har fri og gerne vil nyde tilværelsen med sejler livets glæder, uden at der kan tjenes rimelig ved det, så endnu engang tag godt imod Bente og Kurt så de kan føle sig velkommen og blive glade for at være her. Bestyrelsen har gjort hvad den kan, ved at være behjælpelig med at få indrettet køkkenet så der er lidt mere professionelt. Gæstesejlere: Sidste år havde vi besøg af 443 gæste både som var her i havnen mindst et døgn, det er det mindste antal besøgende både vi har registreret de seneste 6 år. Desværre var de 304 frihavns både fra nærliggende havne, jeg tror det skyldes det ustadige vejr vi havde sidste sommer, men det er da bare dejligt at nabo havnene kan finde vej til Virksund Lystbådehavn, for alle er jo velkommen. Når jeg sagde, desværre er det fordi den manglende indtægt tydeligt kan ses i regnskabet. Vi åbnede også for autocampere på beddingspladsen sidste år, vi havde besøg af 7 autocampere hvilket jeg syntes er flot den første sæson, jeg har kun hørt rosende ord fra autocampisterne så jeg tror på at der vil komme mange flere i år. Så husk at almindelige biler ikke parkeres på nord siden af midterrabatten. Derudover bliver Virksund Lystbådehavn besøgt af rigtig mange turister fra landsiden. Hvilket er rigtigt godt for havnen, kiosken, ja hele området. Jeg vil også sige, at det er vigtigt at man husker at få sit optaget/fri skilt på bådpladsen, sat på fri når man sejler væk fra havnen en nat eller mere, for så er det meget lettere for gæstesejlere at finde en plads. Hvis man også, husker at skrive på skiltet med en forventet tilbagekomst tid, så er ens plads også ledig når man kommer hjem igen. Jeg vil også sige at bestyrelsen har meldt havnen til den nye havneportal med online bookning af bådpladser, hvordan det helt kommer til at fungerer, kan jeg ikke sige endnu, men der er lagt op til, at det bliver i forbindelse med Dansk sejlunions sejler App den enkelte sejler kan reservere en plads i de havne der er tilmeldt systemet, og jeg har hørt at der er en overvældende interesse fra havnene for at komme med i det nye system. De pladser som her i havnen foreløbig er reserveret til online bookning er pladser for en den af bro /3, pladser for enden af bro 4,og pladser for enden af bro 5/6. Så snart bestyrelsen ved mere om hvordan det kommer til at foregå kommer det på hjemmesiden og i klubbladet. Sunket kutter. Sommerens helt store publikums magnet i Virksund blev den sunkne kutter, der blev diskuteret og givet mange gode råd, ja dykkerne som forsøgte at få kutteren op måtte på et tidspunkt spærre broen, for at få lidt arbejds ro. Der skulle hele tre forsøg til inden det under stor applaus fra publikum lykkedes at få kutteren op til overfladen og trukket over i slæbestedet i Sundstrup. Jeg kan her sige at alt skete uden udgift for havnen, hvilket var et stort emne blandt især havnens medlemmer. Havnefoged: Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig flere gange dagligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en hvis service i havnen. Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad bestyrelsen det vide snarest. Bådpladserne: Vi er så heldige her i Virksund, at alle bådpladser i havnen er udlejet, der var. nye der fik fast bådplads i år, Dem vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen i havnen og håbe at de vil føle sig velkommen og godt tilpas her i Virksund lystbådehavn, derudover har vi det luksusproblem at vi pt. har 3 på ventelisten, heraf har flere en båd som de gerne vil have i vandet her i Virksund, og da vi meget gerne vil hjælpe alle ventelistemedlemmer, med at få båden i vandet her i Virksund, vil jeg opfordre medlemmer med fast

11 bådplads, til at give bestyrelsen en melding hurtigst mulig, hvis ens plads af en eller anden grund er ledig, eller man ikke bruger sin plads et stykke tid. Bestyrelsen vil så bruge pladsen som låneplads til en båd fra ventelisten. Pladsmand: Der skal lyde en stor tak til Lindy Gandrup for hans hjælp som pladsmand på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt. Det er også Lindy der passer redningsposterne, Jeg vil endnu engang opfordre jer alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy. Sikker havn: Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få Virksund Lystbådehavn certificeret som sikker havn. Hvad betyder det så: Der skal være et bestemt antal redningsposter, dem har vi. Der skal være redningstiger på alle broer, dem har vi ikke. Der skal være redningshager ved hver redningsstige, dem har vi ikke Der skal være en håndildslukker på hver bro, dem har vi ikke Der er bestemte regler for hvorledes alt redningsmateriel skal mærkes så det tydeligt kan ses når det er mørkt. Det har vi ikke. Der skal være opsat hjertestarter, det har vi gjort, Når bestyrelsen er kommet længere med projektet vil i blive informeret, ligesom det gerne tydeligt skal kunne ses på havnen. Så er der nogen der vil mene at tingene vil blive ødelagt eller stjålet, det har de desværre nok ret i, men når vi er blevet certificeret som sikker havn, kan vi tegne en forsikring som dækker alt sikkerhedsudstyret til en pris af 500 kr. årligt, så er det jog kun en gang vi selv skal betale for udstyret. Foreninger i Virksund. Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb også i år i en god og fordragelig tone, referat er offentliggjort i klubbladet Sct. Hans Bål lørdag den 3. juni, samarbejder vi også med de andre foreninger om, Bål taler er ikke på plads endnu men bålet tændes efter båltalen ca. kl..0. Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund. Kræmmermarked i Virksund holdes i uge 9 fra den 8. juli til. juli. I lighed med de seneste år kommer der igen kræmmere på havnens område fra smeden og hænd til klubhuset, så husk ikke at parkerer langs vejen i uge 9. det er så træls at blive en del af kræmmermarked. Kulturbåden: Vi havde besøg af Skive kommunes kulturbåd, på båden blev der arrangeret Virksund vise- og folkemusikfestival og på pladsen foran båden kunne der købes skaldyr, pølser øl og vand, der var et stort fremmøde til arrangementet, og der er kommet mange rosende ord efterfølgende. Det er derfor besluttet at vi skal prøve at gentage arrangementet, hvis det kan lade sig gøre bliver det fra den torsdag den. august til søndag den 4. august. Det er vejret der bestemmer om båden kan komme. Der vil blive masser af musik på båden og der vil blive sat et stort telt op på pladsen, som sidste år, hvor der kan købes alt godt fra havet, grillede pølser, øl, vin, vand og meget mere. Slut op om arrangementet bliver det en succes er planen at lave det til en årlig tilbagevendende begivenhed. Internet: Jeg vil sige tak til Zebnet for et godt og sikkert netværk. Og så vil jeg gentage: Internet adgangen i havnen har nu kørt nogle år, jeg syntes at det har fungeret godt, eneste lille minus er at gæstesejlere skal op i klubhuset for at få en gratis internet forbindelse, det har så haft den fordel at vi ikke har været nød til at skifte kode hele tiden. Den aftale havnen har med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen. Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge, og så skal de som sagt opholde sig i klubhuset når de vil på nettet. Medlemmer med bådplads i havnen skal have sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det. Man sender en mail til hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns Hot Spot, man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten. Medlemmer der har en kode fra sidste år vil automatisk få sin kode forlænget, så de skal ikke foretage sig noget undtaget hvis det ikke virker, så må man selv kontakte Zebnet pr. mail. Det er Antennespecialisten Skivevej 44, 883 Løgstrup der har firmaet Zebnet tlf

12 Jeg vil lige sige til dem som tror at bestyrelsen har koder til internettet, det har vi ikke, så vil man på nettet skal man selv henvende sig til Zebnet. Åben Havn: ÅBEN HAVN arrangement blev desværre, af flere forskellige grunde, aflyst sidste år. Men der bliver arbejdet på at der bliver holdt ÅBEN HAVN i år, det er bestemt at Frandsgaard Cup afvikles samme dag og det er fastsat til lørdag den 3. august, forberedelserne er allerede godt i gang, det gælder også her, er der nogen der har gode ideer og gerne vil hjælpe til, så kontakt man Åben havn udvalget som består af Erik Nymann, Birgitte Hansen og Kåre Johannesen. Stormvejr: Det var godt vi fik lavet stormflodsmuren færdig, for efter den er blevet færdig har der ikke blæst så meget at vandet har været over broerne, så lidt har det da hjulpet. Men det er også godt på en anden måde, for nu har regeringen indført i reglerne for stormflods forsikring, som vi alle tvunget til at betalt gennem brandforsikringen, at Havne og lystbåde havne ikke længer kan få erstatning af den forsikring, det vil sige vi ikke har nogen forsikring, og kan heller ikke få en sådant, mod stormflod. Flid som havnen er medlem af, arbejder dog stadig på at få regeringen til at skifte holdning. Desværre tror jeg dog ikke det er muligt at få det ændret igen, for som jeg ser det så er denne regering kun ude på at gøre det så surt som muligt for Lystsejlerne, man kan jo også bare se på skibsregisteret, uden varsel har regeringen bestemt at der skal betales en årlig afgift på 800 kr. det kostede ikke noget før, og uden mulighed for at få sit indskud på 6000 kr. tilbage betalt ved udmeldelse af registeret. Skatteministeren har så lige forhøjet misundelsesafgiften på bådens kaskoforsikring med helt forkerte begrundelser, så uden at blive alt for politisk, så er det da tankevækkende. Når det er sagt vil jeg rejse spørgsmålet, er tiden ved at være inde til at vi tegner en kollektiv ansvarsforsikring for alle både i Virksund, altså en tvunget ansvarsforsikring på alle både som er i havnen, som betales sammen med Årsopkrævningen, alle vil kunne spare penge ved det, og så er vi fri for, at alle skal komme med kvitteringer hvert år, Jeg har talt med forsikringsselskabet og de oplyser at vi kan få en sådan ordning, det vil koste ca. 60 kr. pr. båd og så er det uden selvrisiko. Det der skal til fra den enkelte bådejer er, man skal oplyse sine personlige og bådens data til havnen, havnen sender så det til forsikringsselskabet, hvorefter den enkelte bådejer, fra forsikringsselskabet, får tilsendt et bevis på betalt ansvarsforsikring som skal ligge i båden til fremvisning, hvis der er nogen som spørger når man sejler rundt i fædrelandet. Jeg tror at tiden er velvalgt idet mange alligevel skal have fat i sit forsikringsselskab for at få rettet kaskoforsikringen til. Tænk over det og lad bestyrelsen få nogle kommentarer når jeg er færdig med beretningen. Bundmaling: Nu skal vi til at gøre bådene klar så de kan komme i vandet, i den forbindelse er der fra flere sejlere her i havnen en vis usikkerhed omkring hvilket bundmaling der er lovlig, jeg kan her referer det som er tilsendt havnen omkring dette, samt henvise til reglementet for havnen. Hvilke bundmalinger er lovlige? Alle bundmalinger der sælges til fritidsbåde skal overholde visse grænser for hvor meget kobber de må frigive til vandmiljøet. Alle kobberholdige bundmalinger solgt før 9. september 003 på det danske marked lever ikke op til disse krav. Hempels Bravo 76 0 og er eksempler på ulovlige malinger, som kun er beregnet til erhvervsfartøjer, idet de ikke overholder kobberfrigivelseskravene. Bøtten adskiller sig i øvrigt ved kun at have meget lidt tekst og er overvejende blank. Såfremt man køber sin bundmaling i en normal bådudstyrsforretning, kan man dog regne med at kravene er overholdt. Det er forhandlerens ansvar kun at sælge lovlige produkter. Det er dog vigtigt, at malingen er beregnet til fritidsbåde. Står der f.eks. "Kun til erhvervsbrug" på bøtten eller i databladet er malingen ikke tilladt at anvende på fritidsfartøjer. Den enkelte bådejer behøver derfor ikke, at bekymre sig om hvorvidt kravene er overholdt eller ej, når bundmalingen købes på normal vis og bøtten ser almindelig ud. Såfremt bøtten kun er blank (med meget lidt tekst) og/eller hvis bøtten er større en,5 liter bør man være på vagt, idet lystbådsmalinger ikke leveres i sådan emballage. Det er endvidere vigtigt, at bundmalingen ikke købes på et værft eller i udlandet. Som situationen er i dag, er der ikke de samme regler for bundmaling i EU. Det betyder, at Danmark har strengere krav end f.eks. Tyskland. Malingen skal altså være købt i Danmark og have dansk tekst på etiketten. Det skal du se efter: Opsummeret vil det sige, at lovlige malinger til lystfartøjer kan karakteriseres som følger: Er købt i Danmark og har dansk etikette. Er købt efter 003. Er købt i en almindelig bådudstyrsforretning. Er

13 3 makimalt på,5 liter. Er i en bøtte, som ikke primært er blank med kun meget lidt tekst. Ser man malinger / bøtter der ikke lever op til ovenstående bør havnen tage affære. Det vil sige at myndighederne forventer at havnebestyrelsen skal være politibetjent på bundmalingsområdet, men bestyrelsen er ikke glad for at rende rundt og lege politi, så derfor vil jeg henstille til, at vi alle her i havnen følger gældende regler, ikke mindst for at vi ikke skal komme i problemer ved en oprensning af havnen. Kong Vinter. Vinteren i år har igen lukket havnen med is, Så vi skal igen ud og slå nogle pæle mellem broerne. Klubbladet: Jeg synes vi har et godt klubblad, og jeg syntes faktisk det er blevet bedre siden vi er gået over til at udsende det elektronisk. Jeg har sendt bladet til alle jeg har adressen på, så hvis der er nogen jeg ikke har sendt bladet til, vil jeg sige, send mig en mail hvor i ønsker at komme på mail listen, så får i også bladet i jeres indbakke. For at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet, i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser. Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning. Hjemmesiden: Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodrer webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden. Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt. Arbejds og oprydningsdag: Jeg vil også lige gøre opmærksom på at havnens arbejdsdag er søndag den 8. april kl , mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuset og havnen hel klar til den nye sejler sæson. Jeg vil sige tak til alle havnens medlemmer og frivillige der har hjulpet til på den ene eller anden måde i årets løb. Tak til sejlklubben og Havkajakklubben for et godt samarbejde i det forløbne år. Samt stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg vil slutte med at sige, der er en del medlemmer som har spurgt mig, hvorfor vil du ikke fortsætte som formand, ja de har sågar sagt at jeg ikke får lov til at stoppe som formand endnu, tak for de velmenende ord. Jeg har ikke svaret så direkte på spørgsmålet, men jeg vil her begrunde mit valg med tre læresætninger: For det første skal man stoppe, inden man bliver en rutine. For det andet er jeg enig med Søren Kierkegaard, når han skriver: Det gælder i livet om at passe på, når ens stikord kommer. Mit stikord tror jeg er, de sikkert velmenende mails og kommentarer, som jeg, har modtaget fra enkelte medlemmer det sidste halvårs tid, jeg vil ikke her sitrer disse kommentarer og mails, for efter beretningen bliver der rig lejlighed til, at de få utilfredse medlemmer selv kan kommenterer og uddybe det som de har sagt og skrevet til mig. Og for det tredje vælger jeg, at følge det år gamle visdomsord: At det er tid for dig at gå bort, før din alder bliver latterlig. Så efter 8 år som formand for Virksund sejlklub, 4 år som næstformand og 6 år som formand for Virksund Lystbådehavn, tror jeg, tiden er ved at være kommet til at overlade stafetten til en ny formand. Herefter vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak. Beretningen blev godkendt med akklamation. Ad.3 og 4 Regnskab og Budget. Regnskabet er medsendt i sidste udgivet klubblad og på hjemmesiden. Mogens: Gennemgik og kommenterede regnskabet og budgettets forløb. Regnskab og budget: blev godkendt med akklamation. Spørgerunden: blev meget livlig. Svend Erik: om ikke Campingpladsen og Skipper Kroen er inviteret med til kulturbåds arrangementet i havnen. Svar: de er med arrangører. Gerhard Fonnesbæk: vendte tilbage til sagen fra sidste års isætning om fremvisning af gyldig betalt

14 4 forsikringskvittering. Svar: Reglerne er ens for alle før isætning af både. Til oplæget om den kollektive lovpligtige forsikring var der mange spørgsmål, bl.a. om man kunne adskille kasko og den lovpligtige fra hinanden. Hvis man havde lovpligtig i nærliggende havn, om den så også gjaldt i vores havn. Om kasko og lovpligtig kunne betales hver for sig. Det er en god ide at lave en fælles lovpligtig forsikrings ordning. Gælder tursejlerforsikring også. Spørgsmålene var mange og bestyrelsen vil nu undersøge og finde frem til den bedste måde at lave den fælles forsikring på. Ad.5 Orientering klubber og udvalg: Erling Østergård Sejlklubben:. Mange ting på bedding, og det vil tage for lang tid at fortælle om dem alle sammen, men jeg kan overordnet sige, at vi har fokus på at lave aktiviteter, som kan have interesse for både kapsejlere og tursejlere, og det er uanset, om man sejler i fjorden eller om man har mod på lange ture til skærgården eller Bornholm. Det vil vi gøre ved at have flere arrangementer end normalt også uden for sejlsæsonen og ved at intensivere den direkte kontakt med klubbens medlemmer. Vi vil sende jer s med remindere om forestående arrangementer og I har allerede set det første nyhedsbrev fra Klubbens bestyrelse, hvor jeg håber, der var noget, I kunne bruge, og det vil blive fulgt op af andre. Som medlem af VS er man også medlem af DS, og det er min oplevelse, at mange ikke er opmærksom på de mange fordele, der er at hente i DS også det vil vi gøre noget ved. Alt sammen skulle det gerne være med til at gøre, at endnu flere har lyst til at blive medlem af sejlklubben her i Virksund. Forårsarrangementer: a. Onsdag d. 0/3 kl. 9:5 har vi besøg fra Morsø Sejlklub, hvor Vita og Peder Nissum vil fortælle om deres tur til Sct. Petersborg. De sejler i en Granada 7, og jeg synes det er dejligt at se, at man kan sejle langt, selvom man ikke har en stor båd i million-klassen og selvom man er nået op i pensionsalderen. Jeg mener at vide, at de også har planlagt en lang tur næste sommer, så måske kan vi også få lidt at vide om det. b. VHF-kursus d. 3-4/3 c. 4/4: Regelaften, hvor vi som noget nyt udover kapsejladsreglerne - vil fokusere på sikkerheden. Ved en ganske almindelig onsdagskapsejlads i ikke-specielt hårdt vejr i en sejlklub på Sjælland faldt en mand overbord ved et banalt uheld og omkom i den forbindelse, selv om han bar redningsvest. Ulykken viste, at man slet ikke var forberedt på, hvad man skulle gøre i en sådan situation, og derfor gik alt galt. Det har fået os i bestyrelsen til at tænke over, hvordan sikkerheden er ved vores kapsejladser, og vi vil til regelaften komme med et sæt sikkerhedsanvisninger, som vi håber, kan forhindre, at én mand-over-bord ulykke udvikler sig så fatalt. d. Kapsejladserne starter d. /5, hvor der er Tune-op sejlads. e. Endelig planlægger vi her i foråret når bådene er kommet i vandet et arrangement med Elvstrøm Sails, som vil komme med tips og tricks til trimning af rig og sejl for både kapsejlere og tursejlere og naturligvis vil de også fortælle om deres sejl. Det bliver altså, når vi har haft den/de første ture i båden og gerne vil have trimmet rig og sejl efter erfaringerne fra disse første ture. f. Vi vil meget gerne igen i år have gang i klubbens sejlerskole, i pigesejlads (for voksne piger) og i ungdomsafdelingen skulle vi gerne have endnu flere sejlere. Det arbejder vi hårdt på i bestyrelsen, men jeg vil bede jer alle sammen om at være med til at udbrede det glade budskab og fortælle i jeres omgangskreds, at hvis man gerne vil lære at sejle barn eller voksen, eller hygge-sejle sammen med andre piger, så har vi nogle rigtig gode tilbud her i Virksund. Man kan læse mere om det på hjemmesiden, hvor vi lægger information ud i den nærmeste tid. g. Og så holder vi naturligvis fast i den gode tradition med en fællestur til Fur mere herom senere.. Efterårsarrangementer a. Dem kommer der adskillige af, men nu har jeg vist brugt min taletid, så hvad efteråret indeholder, vil vi informere om på et senere tidspunkt. Men jeg kan da sige, at vi planlægger arrangementer også i de trælse efterårs- og vintermåneder, sådan at vi hele året har glæde af at være medlem af Virksund Sejlklub. Og så vil vi satse hårdt på igen at få gang i duelighedsundervisningen, som har ligget stille et stykke tid. Klubbladet: Mogens Hansen ønsker at medlemmerne skal bruge klubbladet noget mere, men at man skal indsende mails i Word, da hans maskineri ikke er af nyere dato. Samtidig spørger han også om ikke kajakklubben kunne tænke sig at bruge bladet til deres information. Festudvalget: Festudvalget er i gang med tilrettelæggelse af forårsfesten. Gråsælerne: Erik Fårup gråsælerne har i denne periode haft god tilslutning til de forskellige arrangementer,

15 5 der har været afholdt 5 møder med mange ture, bl.a. til Foulum jordbrugscenter, Ørslev Kloster, Produktionsskolen og Glaspusteri, Hancock bryggeri, som sidste skal vi besøge Designa Køkken i Kjellerup. Af de møder som er holdt i klubhuset, mest som hygge, har der også været besøg af en rejsebiograf, fra medlemmer er der vist billeder fra sejlture til Stokholm og gennem Gøtakanalen. Gråsælerne er altid åbne for nye medlemmer og for at andre ikke skal tro at der er en udgift for havnen, kan det oplyses, at alt som foretages betaler vi selv. Kajakklubben: Alice Nørgaard kunne berette at klubben i dag består af mere end 50 medlemmer og at de havde mange forskellige aktiviteter, de havde bl.a. været på en tur Dalanas kanal i Sverige. Ad.6a Medlemsforslag: fra Gerhard Fonnesbæk fire forslag.. At der bliver sat max kr. beløb på hvad bestyrelsen kan investere uden om en generalforsamlingsbeslutning.. At en bestyrelse ikke må spekulere med en eventuel kapital som foreningen er i besiddelse af. 3. At bestyrelsen følger de vedtægter som er vedtaget og ikke tager forskud på eventuelle vedtægtsændringer og kassereren sender rykker ud med rykkergebyr på en vedtægtsændring som ikke er vedtaget af generalforsamlingen. 4. At den enkelte formand for afdelingen på havnen ikke bare indfører sine egne regler om f. eks. at smide folks master ud af mastehuset hvis der mangler navn på dem, selv om de er rigtig på plads. Gerhard motiverede sine forslag overfor forsamlingen. Kommentarer: Det endte med stor og heftig diskussion omkring de fire stillede forslag, Ole sluttede diskussionen med bestyrelsens bemærkninger: For det første så vil jeg sige at det er det helt rigtige sted at komme med forslagene. Når det er sagt, så må jeg desværre sige at alle 4 forslag kræve at der skal laves om på vedtægterne, og da forslagene ikke er udformet som vedtægtsændringer bliver det lidt vanskeligt. Når det er sagt så vil jeg gerne kommentere forslagene enkeltvis, Forslag, Som det er i dag godkender generalforsamlingen budgettet for det komne år, hvilket også er sket i år. Så efterfølgende har bestyrelsen ikke mulighed for at bruge en masse penge uden der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Forslag. Forslaget er lidt som forslag. Når budgettet er vedtaget på generalforsamlingen så er der ikke nogen kapital at spekulerer med. Så igen skal der spekuleres vil det altid skulle fremlægges på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Jeg vil også sige at det har heller aldrig været havnens mening at der skal være penge til at spekulere med, de beløb som årligt opkræves er sat efter, at de skal kunne dække havnens udgifter indtil næste opkrævning kommer ud, så havnen er ingen sparekasse, men det skal jo helst kunne løbe rundt. Forslag 3. Selvfølgelig skal bestyrelsen følge vedtægterne, hvilket bestyrelsen også gør. Når der så sker noget hvor det ikke kan lade sig gøre at følge vedtægterne til punkt og prikke så må bestyrelsen tage en beslutning, i dette tilfælde tog en enig bestyrelse en beslutning om at flytte kontingent indbetalingerne 0 dage frem og samtidig tog bestyrelsen en beslutning om at komme med vedtægtsændring om emnet, til denne generalforsamling. Grunden til bestyrelses beslutning (som også er forklaret forslagsstilleren) er ting: For det første har der de seneste år være svært at nå at blive færdig med pladsfordelingen inden generalforsamlingen, samtidig med at ventelistemedlemmer har meget svært ved at vente med at få, at vide, om de kan får en plads i Virksund, idet de skal give besked i den havn hvor de har plads nu, typisk først i februar måned. Så i havnens og dermed også medlemmernes interesse og for ikke at få ledige pladser, skal vi indrette os bedst mulig. For det andet så har kasseren de sidste år været på ferie i indbetalingstiden, og da lovgivningen siger at selvom folk ikke har betalt til tiden, så skal der udsendes rykkere, så det er umulig at dele pladser ud før vi har indbetalingerne på alle bådplads helt på plads. Omvend så er det jo frivillig arbejde der udføres så lidt fleksibilitetet skal der være plads til. Forslag 4. her vil jeg kun sige, det er beskrevet både i vedtægterne og reglementet for havnen hvordan Oplagt materiel skal være mærket, så jeg opfatter forslagene således, at forslagsstilleren mener at bestyrelsen skal følge vedtægterne slavisk, mens forslagsstiller ikke selv skal følge vedtægterne og reglementet. Og når bestyrelsen så har tilladt sig, at få en ny mand til at passe, i dette tilfælde mastehuset, ja så er det med at få ham jordet inden han får gode ideer. Undskyld jeg siger det, men jeg syntes det er usmageligt. Derfor vil jeg henstille til forslagsstiller at han trækker sine forslag. Kræver han derimod, (som han er i sin gode ret til) at forslagene kommer til afstemning, Vil jeg på bestyrelsen vegne foreslå generalforsamlingen at stemme nej til alle 4. forslag.

16 k 6 Forslagsstilleren blev meget ophidset over det sagte og over en del mishags ytringer fra salen, så det endte med at forslagsstilleren trak alle sine forslagene tilbage, hvorefter han forlod generalforsamlingen, uagtet dirigentens gentagne forsøg på at tale ham til ro og få ham til at blive indtil generalforsamling var færdig. 6b Bestyrelsesforslag: Ingen. 6c Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 5 økonomi, punkt C., D. og E. 5. ØKONOMI a. Generelt.Foreningens indtægter omfatter: - Medlemskontingent - lejeindtægt fra klubber for brug af lokaler og udendørs anlæg - Afgift for bådplads - Beddingsafgift - Havneafgift - Diverse, der fastsættes ved den årlige generalforsamling..bestyrelsen kan, ved ekstraordinære forhold, ændre afgifterne med højest 5 % 3.Regnskabsåret følger kalenderåret. b. indskud bådplads.. Medlemmer med fast bådplads, ventelistemedlemmer samt klubber betaler indskud som følger: Efter tildeling af fast plads betales indskud inkl. moms til Virksund Lystbådehavn.. Klubber uden bådplads, betaler indskud inkl. moms og kontingent som et medlem med fast bådplads. 3. Ventelistemedlemmer betaler et kvart indskud inkl. moms ved optagelse på listen. Resterende indskud inkl. moms betales ved tildeling af fast bådplads. 4. Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden af Virksund Lystbådehavn eller ventelisten. c. Kontingent..Skal betales senest 0. januar (ændres til 0. januar) for det pågældende år. Er skyldigt beløb ikke betalt senest 5. februar (ændres til. februar) for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem..betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 3.Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 4.Bestyrelsesmedlemmer betaler laveste kontingent. 5.En anparts ejer med bådplads skal betale sædvanligt kontingent. De øvrige anpartsmedlemmer betaler laveste kontingent. d. Afgift for bådplads..skal betales senest 0. januar (ændres til 0. januar) for det pågældende år..er skyldigt beløb ikke betalt senest 5. februar (ændres til. februar) for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3.Betalt afgift tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 4.Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke afgift for bådplads. e. Beddingsafgift..Afgiften betales senest 0. januar (ændres til 0. januar) for det pågældende år..er skyldigt beløb ikke betalt senest 5. februar (ændres til. februar) for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3.Beddingsafgiften for Både optaget af Skibssmeden betales ved optagelsen. f) Bestyrelsesudgifter. Medlemskab af bestyrelsen må principielt ikke medføre udgifter for den enkelte. Hvorfor udgifter refunderes efter bestyrelsens skøn. g) Optagelse af lån herunder gældsstiftelse eller anmodning om overtræk på havnens konto i pengeinstitut, skal godkendes af /3 af de stemmeberettigede fremmødte på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Motivering af forslaget: Ønsket om ændringen er udelukkende for at bestyrelsen kan få bedre tid til at få, en bedre båd og plads fordeling. Flere af båd ejerne på ventelisten kan ikke vente med at give besked i den havn som de er medlem af nu, så for at de kan tage stilling til hvilken havn de ønsker at være i er det nødvendig at vi kan melde tidligt ud om

17 7 vi har pladser. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad.7 Valg til bestyrelse: på valg er. Ole Boel Pedersen Ønsker ikke genvalg Lars Hansen Ønsker ikke genvalg Kristian Brøns Nielsen Forslag til valg af formand: Kåre Johannesen. Ole Boel Pedersen Da der kun var et forslag til formandsposten, besluttede bestyrelsen at der skulle holdes en kort pause, hvor man kunne diskuterer hvad der var bedst at gøre nu, det blev så til, at Ole stillede op til genvalg, men kun for én valgperiode mere, samt Ole ville forbeholde sig retten til at der ansættes en medhjælper/havnefoged. Valg af formand med skriftlig afstemning: Ole Boel Pedersen 49 stemmer. Kåre Johannesen stemmer. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer: Kristian Brøns Nielsen Kåre Johannesen Leif Folke Pedersen Martin Andersen Jørgen Mikkelsen Valg af bestyrelsesmedlemmer med skriftlig afstemning: Kåre Johannesen 38 stemmer Leif Folke Pedersen 8 stemmer Kristian Brøns Nielsen 3 stemmer Jørgen Mikkelsen 0 stemmer Martin Andersen stemmer Valgt til bestyrelse er: Kåre Johannesen Leif Folke Pedersen Valg af suppleant: På valg er. Leif Folke Pedersen Valgt til suppleant blev: Kristian Brøns Nielsen Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er. Revisor Preben Møller-modtager genvalg Revisorsuppleant Ivan Henriksen-modtager genvalg. Valgt til revisor: Preben Møller Valgt til revisorsuppleant: Ivan Henriksen Valgt til broformænd blev: Gammelhavn og Bro Erik Eriksen. Bro Sten Hørup. Bro 3 Ejgil Boel Nielsen. Bro 4 Leif Hansen. Bro 5 John Jakobsen. Bro 6 Kurt Graugaard. Bro 7 Peter Worsøe Bestyrelse sammensætning efter Generalforsamlingen afholdt 9. marts 03 er: Ole Boel Pedersen, Formand Leif Folke, Næstformand Mogens Hansen, Kasserer Kåre Foss Johannesen, Sekretær Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen Bestyrelsesmedlem Suppleanter: Heine Bonnevie Kristian Brøns Nielsen Ad8 Eventuelt: Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

18 8 Ole: Bød de nyvalgte velkommen til bestyrelsesarbejdet. Ole; Takkede Lars Hansen og Kristian Brøns for deres arbejde i bestyrelsen, Erik overrakt på havnens vegne en lille erkendelighed til begge to. Ole: Takkede dirigenten for god ledelse og god styring af generalforsamlingen. Ole Takkede forsamlingen for god ro og orden, og ønskede at alle måtte komme godt hjem. Refr. Erik B. Jacobsen. Dirigent Martin Lindgaard Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Leif Folke Pedersen Martin Nielsen. Kåre Johannesen. NB. På et spørgsmål om, hvordan beslutningen om fjordvarmeanlægget blev til, udtalte formanden, at det var besluttet på en generalforsamling i år 00. Det skal beklages, for det var ikke rigtigt, idet beslutningen blev taget på to bestyrelsesmøder henholdsvis den 4. juni og den. juni 00 hvorefter hele projektet fjordvarme blev forelagt generalforsamlingen i marts måned 0, i øvrigt uden bemærkninger.

19 9

20 0 VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

21 . NAVN a. Foreningens navn er Virksund Lystbådehavn b. Foreningens adresse er Sandkrogen 0 Virksund, 7840 Højslev.. FORMÅL Foreningens formål er, at: a. Administrere havn og beddingsanlæg ifølge lejemål med Skive Kommune. b. Yde medlemmerne gode havneforhold. c..fremme søsporten, i samarbejde med tilknyttede klubber. 3. MEDLEMMER Foreningen består af følgende medlemmer: a. Medlemmer med bådplads. b. Medlemmer på venteliste. c. Anpartsmæssige fartøjs ejere (alle anparts ejere skal registreres som medlem) d. Passive medlemmer. e. Æresmedlemmer. f. Hvilende medlemmer som har haft bådplads. g. Klubber med tilknytning til søsport. 4. IND-/UDMELDELSE a. Indmeldelse skal ske skriftligt til kasserer. b. Optagelse af medlemmer afgøres af bestyrelsen. Beslutninger kan indbringes for generalforsamlingen. c. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kasserer. 5. ØKONOMI a. Generelt Foreningens indtægter omfatter: - Medlemskontingent - lejeindtægt fra klubber for brug af lokaler og udendørs anlæg - Afgift for bådplads - Beddingsafgift - Havneafgift - Diverse, der fastsættes ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan, ved ekstraordinære forhold, ændre afgifterne med højest 5 % Regnskabsåret følger kalenderåret. b. indskud bådplads.. Medlemmer med fast bådplads, ventelistemedlemmer samt klubber betaler indskud som følger: Efter tildeling af fast plads betales indskud inkl. moms til Virksund Lystbådehavn.. Klubber uden bådplads, betaler indskud inkl. moms og kontingent som et medlem med fast bådplads. 3. Ventelistemedlemmer betaler et kvart indskud inkl. moms ved optagelse på listen. Resterende indskud inkl. moms betales ved tildeling af fast bådplads. 4. Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden af Virksund Lystbådehavn eller ventelisten. c. Kontingent. Skal betales senest 0. januar for det pågældende år. Er skyldigt beløb ikke betalt senest. februar for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem.

22 . Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 4. Bestyrelsesmedlemmer betaler laveste kontingent. 5. En anpartsejer med bådplads skal betale sædvanligt kontingent. De øvrige anpartsmedlemmer betaler laveste kontingent. d. Afgift for bådplads.. Skal betales senest 0. januar for det pågældende år.. Er skyldigt beløb ikke betalt senest. februar for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3. Betalt afgift tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 4. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke afgift for bådplads. e. Beddingsafgift.. Afgiften betales senest 0. januar for det pågældende år.. Er skyldigt beløb ikke betalt senest. februar for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem. 3. Beddingsafgiften for Både optaget af Skibssmeden betales ved optagelsen. f) Bestyrelsesudgifter. Medlemskab af bestyrelsen må principielt ikke medføre udgifter for den enkelte. Hvorfor udgifter refunderes efter bestyrelsens skøn. g) Optagelse af lån herunder gældsstiftelse eller anmodning om overtræk på havnens konto i pengeinstitut, skal godkendes af /3 af de stemmeberettigede fremmødte på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 6. ÆRESMEDLEM a. Et medlem som har udført et uegennyttigt og ulønnet arbejde for foreningen, kan udnævnes til æresmedlem af general forsamlingen. b. Bestyrelsen indstiller den pågældende efter anmodning fra 5 medlemmer eller på bestyrelsens eget initiativ. 7. EKSKLUSION a. Overtrædelse af foreningens vedtægter, forskrifter, reglement eller henstillinger kan medføre udelukkelse eller eksklusion. b. Bestyrelsen har beføjelser til udelukkelse eller eksklusion, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer har stemt for. Den pågældende skal inden afgørelsen have mulighed for at fremlægge bemærkninger til sagen. c. Den pågældende kan indbringe afgørelsen for generalforsamlingen. 8. BÅDPLADSER a. Havnens bådpladser stilles til rådighed for medlemmer og klubber der har betalt fuldt indskud og som betaler fuldt kontingent.. b. Rådighed over bådpladsen bevares to år efter, at båden sidst har ligget i vandet, hvorefter bådpladsen vil blive givet til anden side. c. En bådplads skal benyttes af medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever, og disse må kun have én bådplads, Bestyrelsens kan tildele klubber bådpladser. Der skal betales indskud, medlemskontingent og afgift for den enkelte bådplads. Ventelisten skal altid respekteres. d. Bestyrelsen kan anvise anden bådplads passende med bådens størrelse. e. Anpartsejere har fortrinsret til at overtage fartøjets bådplads ved overtagelse af resterende anparter, når anpartsejer

23 3 skabet har været registreret i fem år. Ved overtagelsen skal indbetales fuldt indskud inkl. moms. f. Medlemmer uden bådplads opføres på en venteliste. Ventelistemedlem mer skal hvert år, senest. februar over for kasserer bekræfte ønsket om bådplads det pågældende år. Tildeling sker efter venteanciennitet. g. Bestyrelsen skal anvise beddingsplads til vinteropbevaring samt midlertidig til sommeropbevaring. Beddingspladser er kun til foreningens medlemmer. 9. BÅDEJEREN a. Bådpladsen må ikke anvendes til fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig udlejning. b. Bådpladsen må ikke udlånes eller udlejes uden bestyrelsens tilsagn. c. Fartøjer med bådplads i havnen skal være ansvarsforsikret. Kvittering skal forevises før søsætning. d. Hvis bådpladsen i længere tid er ledig, skal kasserer orienteres. Besty relsen kan derefter disponere over pladsen som midlertidig bytteplads, ventelisteplads eller som gæsteplads. e. Bådejere må ikke bytte bådplads uden bestyrelsens tilladelse. f. Anpartsmæssige fartøjsejere, hæfter over for klubben som én ejer. g. Ved udskiftning af båd og ved adresseændringer skal medlemmer tilsende kasserer alle relevante oplysninger. 0. TVANGSFJERNELSE AF FARTØJER OG MATERIEL a. Hvor et medlem, trods bestyrelsens påkrav, ikke har fjernet sin båd fra havnen eller beddingens område, er foreningen berettiget til at tvangsfjerne fartøjet i henhold til dansk lovgivning. b. Uafmærkede vogne og lignende, som i 60 dage har henligget på havneområdet, kan fjernes af bestyrelsen uden ansvar og for ejerens regning. Tilsvarende gælder effekter uden kendt ejer.. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. a. Tidspunkt: Generalforsamlingen afholdes hvert år den anden lørdag i marts måned. b. Indvarsling: Indvarsling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 4 dages varsel. I indvarslingen skal oplyses forslag til ændringer for følgende, hvis disse skal behandles på generalforsamlingen: - foreningens havnereglement - kontingenter - afgifter - vedtægtsændringer - medlemsforslag. c Forslag til behandling: Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3. januar. d. Deltagere: Alle medlemmer. e. Stemmeret: Stemmeret har kun medlemmer med bådplads - med en stemme pr. bådplads. Klubber med bådplads kan max. have en stemme uanset antal af bådpladser.

24 4 f. Dirigent: Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og må ikke være bestyrelsesmedlem. g. Dagsorden:. Valg af dirigent og stemmetællere.. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Budget med kontingent, afgift, rykkergebyrer og indskud. 5.Orientering fra klubber og udvalg. a. a.medlems forslag. b. Bestyrelsens forslag. c. Vedtægtsændringer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter samt en broformand for hver bro. 8. Eventuelt. h. Beslutninger/afstemning:. Beslutninger tages ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer.. Afstemning skal være skriftlig, hvis to stemmeberettigede medlemmer kræver det. 3. Beslutninger indføres med kortfattet referat i protokollen, der underskrives af bestyrelsen og dirigent. i. Vedtægtsændringer:. Vedtægtsændringer kan foretages når /3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.. Vedtægter, der medfører foreningens ophævelse, kan af 0 medlemmer kræves forelagt Skive Kommune inden endelig beslutning træffes. 3. Ved foreningen ophævelse skal foreningens ejendom og aktiver overgå til fordel for Søsportens fremme. j. Beslutningsdygtighed: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. k. Vedtægtsdispensation: Generalforsamlingen kan med enstemmighed dispenser for vedtægternes formelle Indkaldelses og procedureregler.. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING a. Når bestyrelsen eller mindst /4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes. b. Indvarsling skal ske senest 0 dage efter bestyrelsen har modtaget begæring herom. c. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling. 3. BESTYRELSEN a. Medlemmer:. Bestyrelsen skal bestå af medlemmer med bådplads.. Bestyrelsen består af 6 medlemmer: - Formand (vælges direkte af generalforsamlingen) - Næstformand - Sekretær - Kasserer - menige medlemmer 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. 4. Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er år. 5. På skift afgår: - Formanden og bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og - 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 6. Bestyrelsesmedlemmer, der afhænder sin båd, kan fortsætte som bestyrelsesmedlem valgperioden ud.

25 5 b. Revisorer:. Foreningen har revisorer valgt på generalforsamlingen.. Revisorernes valgperiode er år. 3. Revisorerne afgår på skift. c. Suppleanter Bestyrelsessuppleanter:. Foreningen har bestyrelsessuppleanter valgt på generalforsam-lingen. Bestyrelsessuppleanternes valgperiode er år. Bestyrelsessuppleanterne afgår på skift.. Revisorsuppleanter: Foreningen har revisorsuppleanter valgt på generalforsamlingen. Revisorsuppleanternes valgperiode er år. Revisorsuppleanterne afgår på skift. 4. BESTYRELSENS BEFØJELSER OG OPGAVER a. Generelt:. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og er ansvarlig for det daglige arbejde i klubhus, kiosk, havn, bedding m.v.. Bestyrelsen forpligtes udadtil af formanden i foreningen med to andre bestyrelsesmedlemmer. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ansætte personale eller anden medhjælp i nødvendigt omfang. 4.Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovlig grund, bortfalder hans bestyrelsesrettigheder, og suppleanten indkaldes. b. Formanden:. Repræsenterer foreningen udadtil.. Er stemmeudslagsgivende ved stemmelighed i bestyrelsen. 3. Indkalder til generalforsamling. c. Næstformand: Stedfortræder for formanden ved dennes forfald. d. Sekretær:. Indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden og efterfølgende fordeler referatet.. Sætter opslag i klubhuset indeholdende referat af bestyrelsesmøder, samt evt. andre relevante opslag. 3. Fører protokol, fører korrespondance og er arkiv- ansvarlig. 4. Administrerer havnepladstildeling sammen med bestyrelsesmedlemmer. e. Kasserer:. Fører foreningens regnskaber.. Opkræver kontingent, afgifter og rykkergebyrer. 3. Betaler attesterede regninger. 4. Foreningens midler skal hovedsagelig være indsat i bank eller sparekasse. 5. Kassereren forelægger årsregnskabet for revisorerne så betids at revideret og underskrevet årsregnskab kan udsendes sammen med indvarsling til generalforsamling. 6. Sætter opslag i klubhuset indeholdende bytte og ventelister samt medlemsliste. 7. Administrerer havnepladstildeling sammen med bestyrelsesmedlemmer. f. Bestyrelsen ansætter og udpeger:. Klubhusvært, der løser følgende opgaver: Opgaver jf. Kontrakt. Overvåger klubhuset og melder om unormale hændelser til bestyrelsen.. Havneopsyn, der løser gældende opgaver: Overordnet ledelse af havnens besejling m.v. Kontaktmand til medlemmer og gæster. Ændring af vedtægterne godkendt på generalforsamlingen den 9. marts 03.

26 6 REGLEMENT FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN a. Generelt:. I perioden 5. november til. april må både ikke bebos.. Gæstesejlere, der benytter havn, bedding og beddingsplads er underlagt samme regler som medlemmer. 3. Brug af el ovn er ikke tilladt. 4. Havneopsynets anvisninger skal følges - ankeinstans er bestyrelsen. 5. Havneopsynet skal påse, at ovennævnte regler overholdes. Påtaler skal rettes inden for 4 dage. b. Havnen:. Fartøjer må kun fortøjes på den anviste plads.. Fortøjninger skal være forsvarlige, mindst skal være fjedrende. 3. Fortøjninger skal kunne reguleres fra broen. 4. Fartøjer skal affendres med mindst fendere på hver side, derudover i forhold til bådens størrelse. 5. Sejlbåde skal sikres, at fald ikke klaprer. 6. Fartøjer skal på et synligt sted føre pladsnummer eller venteliste mærkat samt frihavnsmærke. 7. Ved besejling af havnen skal alle på forlangende fremvise gyldig kvittering for ansvarsforsik-ring. 8. Forurening af bassin og havneområde er forbudt. Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 939 af 5. april 00 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling: ) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. ) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. 3) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. ) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 78 af //005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tin forbindelser) (bek. nr. 96 af 8//00). 9. Maksimal fart i havn og indtil 00 m fra indsejling er for maskindrevne fartøjer 3 knob, for sejldrevne fartøjer styrefart. 0. Enhver bådplads skal forsynes med et optaget/fri skilt. c) Bedding:. Optagning og isætning af både er på ejerens ansvar. Ejeren skal være til stede, hvis intet andet er aftalt.

27 7. Bukke m.v. til brug ved vinteropbevaring skal fremskaffes af ejeren. 3. Oplagt materiel, der bruges til vinteropbevaring af båden, skal være mærket med pladsnummer og må kun opbevares på anvist plads. 4. El ledninger skal fjernes fra beddingspladsen, når havnen forlades. 5. Både må kun oplægges på anvist plads. 6. Efter 5. maj betales særlig afgift samt udgifter til flytning for både på land. 7. Både på beddingspladsen, der ikke har fast bådplads, må højest henstå på pladsen i. år. 8. Grundig oprydning skal foretages når vinteropbevaringspladsen forlades. 9. Al færdsel på beddingspladsen er på eget ansvar. Ændring af reglement godkendt ved generalforsamlingen den. marts. 0. Tiden nærmer sig, hvor vi skal til at gøre bådene klar. Giv dig nu god tid, nyd det og gør det rigtigt første gang. Klubbladsredaktionen ønsker alle en rigtig god sommer.

28 8 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 0, 7840 Højslev Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 9. marts 03 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke og Kåre Johannesen Dagsorden:. Siden sidst orientering.. Konstituering. 3. Eventuelt. Ad. Ole: Det var en god generalforsamling som blev afviklet i en forholdsvis god tone. Ad. Den nye bestyrelses sammensætning blev således: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant Ole Boel Pedersen. Leif Folke Pedersen. Mogens Hansen. Kåre Johannesen. Martin Nielsen. Erik Bruunshøj Jacobsen. Heine Bonnevie. Kristian Brøns Nielsen. Ad. 3. Næste møde: Mandag den 8. marts kl. 8:00 Ref: Erik B. Jacobsen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Leif Folke Pedersen. Kåre Johannesen. Martin Nielsen.

29 9 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 0, 7840 Højslev Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 8.Marts. 03 kl.8:00 Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Kåre F. Johannesen, Martin Nielsen, Leif Folke, og Heine Bonnevie. Fraværende: Kristian Brøns Nielsen. Dagsorden:. Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet, og generalforsamlingen den 9. Marts 03.. Siden sidst orientering. 3. Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 03/4 4. a. Mandskab og plan for isætning af bådene. b. Mastehus. c. Medhjælp/Havnefoged. d. Arbejdsdagen 8. April, og Standerhejsning samt forårsfest 4. Maj. 5. Sikker Havn 6. Havnens aktuelle økonomi. 7. Andre emner/forslag, ansvarsforsikring. 8. Eventuelt. Ad. Referater godkendt. Ad. Da mødet kommer kort tid efter, det forrige møde var der ikke så meget nyt, Ole kunne dog fortælle at Kiosken er ved at være klar, og at forsatsvinduerne til verandaen er på trapperne. Ad.3 Handlingsplanen blev gennemgået, og godkendt, af presserende projekter er: Nedbankning af pæle, sættes i gang når isen er væk. Råddent bræt ved bro, skal skiftes. Vandledning på broer undersøges for utætheder, grundet stort vandforbrug. Jolletrappen og nybygning/toilet og bad, ved bro 5-6-7, blev udsat til 04. Ole orienterede om foreløbigt projekt/tegning. Ad.4 a. Ole har aftalt med Sjas, at han hjælper til den 4/4, ved kranen. Heine tager et nap med kranen den 0/4. Martin og Kåre finder ud af, om de ikke kan hjælpes ad, med båd kørsel. Der arbejdes fortsat med at finde flere hjælpere både til kranen og kørsel med både. b. Kåre fortsætter som mastehus ansvarlig, han vil også tjekke op på belysning og lign. c. Ole har undersøgt muligheden for en flexjobber, men denne løsning er ikke praktisk anvendelig for os. Det er i stedet blevet besluttet, at forsøge at få, en virksomhedspraktikant med efterfølgende løntilskud og, fastansættelse. Ole vil udfærdige, en job beskrivelse og annonce, og få den slået op på jobcenteret. Ole, Leif og Kåre, vil tage sig af jobsamtaler og lignende. d. Arbejdsdagen bliver den 8. April, med efterfølgende guleærter til medhjælperne. Standerhejsning og Forårsfest løber af stabelen den 4. Maj, fest udvalget er i fuld gang med forberedelserne. Ad.5 Ad.6 Der blev nedsat et udvalg, bestående af, Erik, Leif og Martin, som vil arbejde videre, med Sikker Havn Projektet. Mogens: Havnens økonomi ser fornuftig ud. Kvartalsregnskab er på vej til revisor, og bank, sammen med referat fra generalforsamlingen.

30 30 Ad. 7 Ad. 8 Det blev besluttet, at indhente tilbud fra div. Forsikringsselskaber, og arbejde hen imod, et forslag til vedtægtsændringer, ved næste generalforsamling. Leif kom med et forslag, om en liste med nye både på faste pladser i havnen, i klubbladet, forslaget blev godt modtaget, og vil blive forsøgt gennemført snarest. Næste møde er Den 8. Maj Kl Ref.: Kåre F. Johannesen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Leif Folke. Erik B. Jacobsen. Martin Nielsen.

31 3 Forårsfest på havnen 03 Lørdag den 4. maj kl i klubhuset Menuen består af: Fiskebuffet med masse af lækkerier fra hav og fjord samt en dessert. Fra kl spiller Nielsen og Hald duo op til dans. Pris pr. person 95 kr. Der vil være mulighed for at bestille natmad hos Kurt, når man ankommer prisen for dette er 50 kr. Tilmelding senest 8. april. Skriv jer på listen i klubhuset I kan også ringe eller mail til Birgitte eller Jørgen Birgitte mail: Jørgen 9957 mail: Vi glæder os til at se jer! Festudvalget Ella og Kurt, Jørgen, Birgitte og Kristian

32 Pigesejlads 03 3 En af de gode traditioner i Virksund Sejlklub er, at en gruppe voksne piger hver mandag i sejlsæsonen mødes til sejlads og hygge. Afhængig af hvor mange vi er, sejler vi på -3 både og altid sammen med en erfaren skipper, så man behøver ikke være meget rutineret for at deltage. Det er dog en fordel, hvis man har været på sejlerskole eller på anden vis har skaffet sig erfaring med at sejle for sejl. Ofte begynder vi i klubhuset med en snak om relevante sejleremner, og derefter har vi et par timers sjov og hyggelig sejlads i Lovns Bredning. Efterfølgende mødes vi igen i klubhuset til te og kaffe og en god snak om de hændelser, der har været på vandet! Mandag aften bliver således et af ugens højdepunkter for voksne sejlerpiger, og vi håber, at mange har lyst til at deltage i den kommende sæson. Vi begynder mandag d. 3. maj kl. 8:00 i klubhuset mød op og send mig meget gerne en mail på forhånd, så jeg har en fornemmelse af, hvor mange vi bliver. Med sejlerhilsen Anne-Marie Østergaard

33 Virksund Sejlklub 33 Virksund Sejlklubs bestyrelses beretning for 0 Indledning På bestyrelsen og alle medlemmers vegne vil vi gerne takke for det gode samarbejde vi har oplevet med Bente og Kurt som bestyrer af havnecafeen som en hjælp ved større arrangementer har vi aftalt at alle invitationer obligatorisk er med tilmelding hvilket allerede har været praktiseret flere gange med fint resultat enten via SMS eller . Ungdomsafdelingen Søren Ringgaard beretter følgende: 0 blev igen et godt år for vores lille ungdomsafdelingen, man kan vel sige at vi vanen tro igen havde sæsonstart lige da isen var forsvundet fra fjorden. Der blev sejlet hver mandag gennem hele sæsonen undtagen sommerferieugerne, uanset regn eller blæst. Langt de fleste mandage var alle tera-joller på vandet dvs. 7 stk. og - feva-joller samt et par optimister, hvilket jo er meget godt gået idet medlemstallet i ungdomsafdelingen jo desværre kun ligger på ca. 3 dvs. der næsten har været en mødeprocent på 00. Træningsaftnerne har været brugt både til sjov og til kapsejlads, typisk startende med lidt teori i sejlerskuret inden sejladsen. Som de andre år blev der kåret Året Sejlerkammerat. I år blev Andreas valgt ved afstemning blandt ungerne. Der er også blevet afholdt en kapsejladsrække så der kunne kåres en ungdomsmester i de forskellige bådtyper med følgende resultater: Feva-jolle:. Daniel & Frederik. Oliver & Maj/Cecilia Tera-jolle:. Kristian R.. Andreas 3. Gustav Nogle enkelte sejlere har været til aktiviteter i andre klubber bl.a. Sunds Cup og Sommercamp i Nykøbing Mors. År 03 bliver en udfordring for afdelingen idet vi er nødt til at få flere medlemmer for at sikre en fornuftig udvikling i afdelingen både økonomisk og træningsmæssigt. Vi vil allerede i januar forsøge at få lavet en plan for denne videre udvikling af afdelingen og håber på at vi kan få 8-0 nye medlemmer i løbet af sæsonen. Den. maj 0 deltog en del af klubbens medlemmer i overrækkelsen af en donation på.000 kr. fra Serapions-Ordenen, til køb af jolle til ungdomsafdelingen. Overrækkelsen fandt sted i Logen Wibergis lokaler på Sønæs i Viborg. Vi takker Serapions-Ordenen for donationen, og tak til Niels-Ove Jespersen for fremvisning af logens nye gildesal. TV i sejlerkøkkenet er blevet udskiftet og det gamle TV har Havnen givet til Ungdomsafdelingen, det er sat op i Sejler-skuret. Der kan tilsluttes en PC til brug i forbindelse med teoriundervisning m.m. der er også tilkoblet en DVD-afspiller. Tak til Havnen. Ingen fra ungdomsafdelingen har haft mulighed for at være P-vagt ved Virksund Kræmmermarked 0. Der er opstartsmøde for ungdomsafdelingen lørdag den 6. april kl. 9:00 og første træningsaften er mandag den 5. april kl. 8:00 med skippermøde kl. 8:0

34 Aktivitetskalender På hjemmesiden er aktivitetskalenderen løbende blevet ajourført, hver gang der har været tilføjelser eller ændringer. Målerudvalget Der har ikke været så stor aktivitet i målerudvalget i 0. 7 nye opmålinger af sejl og 4 tjekmål af sejl. Opmåling af sejl bliver lørdag den 0. april 03. Både opmåles efter nærmere aftale med målerne. Regeludvalget Claus Skodborg Nielsen beretter følgende fra Regeludvalget: Regeludvalget har afholdt den årlige Regelaften kort før sæsonstarten. Der var et fint fremmøde til dette arrangement. Sæsonen 0 har været meget fredelig der blev vist kun indgivet en enkelt protest under årets kapsejladser og udvalget måtte afvise at behandle denne, da der ikke var sat protestflag i forbindelse med hændelsen på vandet. Endvidere var der optræk til en protest med henblik på at ophæve resultatet af en af de første kapsejladser i sæsonen, da mange sejlede i retning af en tilfældig grøn bøje i stedet for mod Trangmanden. Der blev dog aldrig indgivet en egentlig protest og det står jo enhver frit at sejle et svinkeærinde efter drivgods i stedet for direkte til de officielle kapsejladsbøjer. Vi ser det meget lave protestantal som et bevis på, at der sejles meget fair sejlads, selv om der kapsejles på liv og død når vi er på vandet. Regeludvalget afholder onsdag den 4. april 03 et Regelaftenarrangement og vi vil bestræbe os på efter kapsejladserne at tage en regel op til debat, hvis en situation under sejladsen har givet anledning til det. Bøjeudvalget Claus Skodborg Nielsen beretter følgende fra Bøjeudvalget: Før sæsonstart blev både DS-bøjerne og start/mål-bøjerne udskiftet og forsynet med reflekser. Fortøjningskæderne blev enten udskiftet eller renoveret. Også fortøjningssystemet på DS-bøjerne blev ændret til en ny type. Start/målbøjerne blev desuden forsynet med lys. DS-bøjerne blev modtaget sent fra Dansk Sejlunion og det medførte, at de blev udlagt en uge for sent i forhold til starten af kapsejladssæsonen. I Bøjeudvalget var der stemning for, at de nye lys på start/målbøjerne blev anmeldt til Søfartsstyrelsen. Det faldt ikke i god jord, og Styrelsen reagerede straks med et påbud om at inddrage lysene. Dette blev gjort. Det viste sig også, at Sejlklubben ikke havde tilladelse til at udlægge bøjerne på de nuværende positioner, men derimod på en position længere mod nord et sted hvor de ikke kan bruges som start/mål. Bøjeudvalget har derfor ansøgt om tilladelse til at udlægge bøjerne, hvor de har været de seneste mange år. Vi har fået afslag på placeringen af den østligste bøje, da den ligger midt i Virksund. Vi har så ansøgt om en placering længere mod øst i samme linje. Denne tilladelse er modtaget i starten af januar. Samtidig ophæves tilladelsen til stagerne længere mod nord. Begge dele offentliggøres i Efterretninger for Søfarende DS-bøjerne er hidtil velvilligt blevet udlagt og inddraget af muslingefiskerne. Muslingefiskerne er fra 0 blevet underlagt øget overvågning blandt andet permanent GPS-overvågning og overvågning af brug af kutternes spil. Det kan på sigt betyde, at det bliver vanskeligere at få udlagt bøjerne, da der også følger en del indberetningsbureaukrati med, når kutterne bruges til andet formål. 34

35 Bøjeudvalget er derfor i gang med at drøfte alternativer til den årlige udlægning og inddragelse af bøjerne. 35 Kapsejladsudvalget Det er populært at sejle kapsejlads i Virksund, og det skal det fortsat være, så tag godt imod vores nytilkomne sejlere og få dem med i vores sjove kapsejladser, hvor sejlere bliver endnu bedre. Der er altid brug for gaster på bådene. I år havde 30 både tilmeldt sig vores klubkapsejladser og gennemsnit for deltagende både i de 5 klubkapsejladser har været så fint som 80 %, hvilket er yderst tilfredsstillende og med til at gøre det sjovt og udfordrende. Der var planlagt 5 klubmesterskabssejladser, 3 op-ned-baner om Virksundmesteren, Livø rundt, Rotholm rundt I & II, Le Mans løbet, Trekantbane I & II og Stjerneløbet I & II, 3 sejladser er det blevet til, hvoraf 3 tæller dobbelt. Sidste aftensejlads var onsdag den 6. september. Stjerneløbet I & II blev afviklet de to efterfølgende søndage. Deltagende besætninger har været tidtagere på skift, tak for det, hvis der ikke findes faste tidtagere til den nye sæson, vil der allerede inden første kapsejlads være udtrukket tidtagere fra tilmeldte både. Til vores Præmieaften havde vi besøg af Charlotte og Anders fra Net. Anders gav en virkelig seriøs fremlægning af fordelene ved at have bredbåndsløsninger fra Net installeret i sin båd. Der er opbygget et 3G-netværk på 450 MHz-frekvensen i Danmark, Norge og Sverige, som har en rækkevidde på 60 km. Det er 8 gange så langt som andre operatørers netværk. Det betyder, en god dækning på havet langt væk fra kysten. Net var så generøs at tilbyde 4 stk. 6 mdrs. bredbåndsabonnement til vinderne i hvert løb af Klubkapsejlads 0, tak til Charlotte og Anders fra Net. Til vinderne af alle løb havde Jørgen Christiansen fået lavet flotte lasergraverede plaketter på teakfod med alle besætningsmedlemmernes navne indgraveret han ønsker sig besætningsmedlemmer med færre og kortere navne stor ros til Jørgen for dette fine arbejde. Tak til Lars Hansen for sponsorering af klubstandere til alle der har fået anden og tredjepladser. Fransgaard Cup 0 havde 0 deltagende både. 3 fra Nautilus Hvalpsund, 9 fra Skive, fra Viborg og 7 fra Virksund. Et vellykket arrangement i samarbejde mellem Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub de andre år er der blevet opkrævet havnepenge i forbindelse med afviklingen af Fransgaard Cup, men i år indvilgede havnen i at deltagere ikke skulle opkræves havnepenge, en stor tak for det. Tak til alle deltagere og alle sponsorer Fransgaard Cup 03 er lørdag den 3. august, Limfjordskredsen er informeret. Klubbåd og Sejlerskole Jørgen Christiansen beretter følgende: Vi har måttet notere en vigende interesse for sejlerskolen i 0, således var kun 4 deltagere tilmeldt sejlerskolen. Vi kan naturligvis altid fundere over hvorfor tingene forholder sig således, det skyldes formodentlig en kombination af to ting, folks manglende lyst til at investere i både og deraf følgende behov for undervisning, samt at vore naboklubber har lært af os og nu tilbyder lignende aktiviteter, både i praktisk sejlads og pigesejlads. Sæsonen blev afviklet med meget varierende vejr, fra vindstille til + 0 m/sek. Afslutningsturen til Hvalpsund startede ud i fint sejlervejr, 8 m/sek., men endte på hård kryds op til Hvalpsund i 5-8 m/sek. Så er det dejligt at sejle Maxi. Sejlsæsonen blev afviklet uden uheld. Virksundknægten blev solgt, og forlod havnen ved sæsonstart. Virksundtøsen har fået skiftet en

36 en del tovværk + andre småting ved sæsonstart, så vi forventer ikke de store udgifter for 03. Heller ikke denne vinter har vi kunnet stille hold til duelighedsundervisningen, i stedet henviste vi de 5 tilmeldte til Viborg Sejlklub. Michael von Hedemann har måttet melde fra som underviser i duelighed, da hans vagter i Karup ikke kan forenes med denne undervisning, vi skal herfor have fundet en ny underviser til næste sæson. 36 Turudvalget Fur-turen var uden stor dramatik og rigtig hyggelig med kongespil og grillaften. Det var som vanligt en god måde at lære andre end sin sædvanlige omgangskreds at kende. Vejret var ikke specielt godt men det var vel et generelt problem den sommer? I år er Fællestur til Fur lørdag-søndag den juni idet vi kan være tilbage i Virksund til Sankt Hans aften. Til mandeturen var der tilmeldt 4 både og med 38 søfolk, gaster og skippere. Efter et kort skipper/gastemøde i klubhuset kl. 0:00, sejlede vi samlet fra Virksund i retning mod Livø, en sejltur på ca. 0 sømil. Som sædvanlig på vores mandeture, var der nok vind og vi nåede alle sikkert i havn på Livø. Efter en lille gåtur på Livø, var der fælles grill om aftenen og pga. regn/blæst foregik det under tag på havnen. Torsdag sejlede vi mod Nykøbing, en tur på ca. 3 sømil., og igen med god vind. Efter frokost aflagde vi besøg på Støberimuseet, hvor vi fik en meget interessant rundvisning af museumslederen, der kunne fortælle mange historier om Morsø Jernstøberi og om den familie der startede det hele. Sidst på eftermiddagen ankom træskibene til havnen, og planen var at vi skulle følge træskibene på resten af sejladsen i Limfjorden. Om aftenen havde vi fællesspisning i klubhuset på havnen. En flok autocampere havde fået samme ide, og de ville også følge træskibene under deres sejlads i Limfjorden. Selvom det kneb lidt med pladsen i klubhuset pga. campingfolket også havde valgt klubhuset til fællesspisning, blev det dog en god aften med rigeligt mad og underholdning. Fredag var det meningen at vi skulle følge træskibene til Fur, men bl.a. pga. rigeligt vind valgte de fleste at blive i Nykøbing og have fælles frokost og aftensmad i klubhuset. Pga. rejse til Portugal, sejlede NOA hjem til Virksund fredag. Lørdag sejlede alle mod Skive, en tur på ca. 9 sømil. I Skive var vi til fællesspisning/festaften med træskibssejlerne i et telt på havnen, det var en festlig aften med god mad og mange taler og rosende ord i forbindelse med afslutningen på Limfjorden Rundt 0 som også var 5 års jubilæumsfest. Søndag fælles afgang mod Virksund, hvor der blev holdt den traditionsrige afslutning med smørrebrød og øl. Vinder af Den uretfærdige kapsejlads blev besætningen på La Vie fra Hjarbæk. Igen en dejlig mandetur med socialt samvær og med rigelig vind. Jeg ser frem til mandeturen i 03. Pigesejlads Anne-Marie beretter følgende: Pigesejladsen er i år foregået via en sms-kæde. Vi har været 6 "pigesejlere", der er mødtes de fleste mandage fra 8- på Havnen. Henning og Martin har stillet både til rådighed og vi har i år ikke benyttet Virksundtøsen. Eneste krav har været at man skulle være medlem af Virksund Sejlklub. Undervisningen er foregået på vandet. Vi har på skift sørget for kaffe/kage - og det har været en meget hyggelig sæson. Pigesejlerudvalget + Anne Dorthe har forsøgt at lave en pigetur for alle kvinder i havnen, men der var ikke tilslutning til arrangementet. VHF kursus Niels-Ove Jespersen har afholdt VHF-SRC kursus med 0 deltagere i weekenden den marts 0. Der afholdes VHF-SRC kursus i klubhuset i weekenden den marts 03. Kurset bliver tilrettelagt således at man kan bestå søfartsstyrelsen prøve til SRC-certifikat. Har

37 man en VHF m. DSC i båden er det lovpligtig, at man har bestået prøven og fået udstedt et certifikat. Åben havn Åben Havn 0 blev ikke afholdt, da planlægningen i løbet af forsommeren ikke gik som forventet. Åben havn 03 havde sit første møde søndag den 4. november 0, for at finde ud af om der kunne samles et korps af frivillige, medarrangører og hjælpere til dagen, så Åben Havn 03 kan blive en realitet. Det kunne det umiddelbart, og en To Do liste blev udarbejdet på mødet. Styregruppe: Kåre Foss Johannesen, Birgitte Hald Hansen og Erik Nymann. Ønsket er selvfølgelig at hele arrangementet skal være selvfinansierende. Som et sikkerhedsnet for udgifter har havnen og sejlklubben afsat ressourcer i budgettet. Havnen har allokeret kr. til Åben havn. Sejlklubben har allokeret.00 kr. til Åben havn Næste møde er planlagt til søndag den 7. januar 03 klokken 3.00 i klubhuset. På mødet aflægges en statusberetning på planlægningsaktiviteter fra hver tovholder. Så kan vi i fællesskab vurdere hvor langt Åben Havn er, samt udarbejde en prioriteringsliste af arbejdsopgaver indtil næste møde. Deadline for 00 % færdig planlægning af hele Åben Havn 03 er den. maj 03 Åben havn 03 er lørdag den 3. august 03 i forbindelse med Fransgaard Cup 03. Dansk Sejlunion Husk at DS hjælper alle sejlere, senest forsøgte unionen at stoppe vedtagelsen af forhøjelse af forsikringsafgiften på lystbåde!! Dansk Sejlunions Generalforsamling lørdag den 6. april 03 i Odense Samarbejde med havnen Alle formalia i forbindelse med sejlklubbens både er bragt i orden. Indskuddet i forbindelse med venteplads til Virksundknægten er overført til ungdomsafdelingens gummibåd og resten af indskuddet er betalt, herefter har båden fået fast plads ved bro 6. Havnens bestyrelse har besluttet at give friplads til gummibåden i 03. Tak for det gode samarbejde med Havnen. Afslutning Antal medlemmer er i øjeblikket ca. 00, hvad er årsagen til den massive tilbagegang? Sidste år var min antagelse at det måske var den generelle afmatning/krise i samfundet, måske I kære medlemmer har en anden forklaring? Tak alle sammen, tak til min bestyrelse og tak til alle frivillige. 37 Leif Folke Fmd. Virksund Sejlklub

38 38 Virksund Sejlklub Ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub Lørdag den 9. januar 03 kl. 4:00 i klubhuset i Virksund Generalforsamlingen indledtes med, at Leif Folke bød velkommen til de cirka 30 deltagere.. Valg af dirigent. Kristian Brøns valgtes som dirigent.. Bestyrelsens beretning Leif Folke fremlagde årsberetningerne fra bestyrelsen og fra de forskellige udvalg. Årsberetningen kan i sin helhed ses på hjemmesiden. Efter beretningen blev årsagen til tilbagegangen i klubbens medlemstal drøftet. Anne-Marie forklarede, at medlemmer, der ikke betaler til tiden, ikke uden videre slettes som medlem. Tvært i mod rykkes medlemmer i restance flere gange. Senest er der udsendt cirka 30 rykkerbreve. En af årsagerne til medlemstilbagegang er, at VS ikke for tiden kan stille hold til Duelighedsundervisning. Tidligere gav denne undervisning en del medlemmer, hvoraf nogle dog kun var medlem det år, de deltog i undervisningen. Forsamlingen efterlyste et medlemsnummer, der eksempelvis kan gøre det nemmere at indbetale kontingent og gøre det nemmere for kassereren at finde ud af, hvem betalerne er. Bestyrelsen her jævnligt drøftet fastholdelse/udvidelse af medlemsskaren. Tiltag er undervejs. Formandens beretning blev herefter godkendt 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. Anne-Marie fremlagde den korte version: Kassen stemmer, budgettet holdt og revisorerne har godkendt regnskabet uden bemærkninger. Der er et lille overskud for 0. Herefter gennemgik Anne-Marie regnskabets hovedposter. Der blev stillet forslag om, at medlemstallet påføres regnskabet ved punktet Kontingent-medlemmer. Anne-Marie gennemgik regnskabsbalancen. Der var ingen spørgsmålet, og dirigenten kunne derfor konstatere at regnskabet var godkendt af Generalforsamlingen. Derefter blev budget for 03 gennemgået. Der budgetteres kun med det ene sponsorat fra Hancock til klubbåden bestyrelsen håber naturligvis at dette sponsorat fortsætter. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Regnskab og budget blev udleveret til forsamlingen og kan desuden ses på hjemmesiden.

39 39 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog, at kontingent for 04 hæves med 50 kr/år så det udgør 500 kr/år. Der fremkom et forslag om, at pensionister skulle friholdes for denne stigning. Dette kunne ikke imødekommes. Stigningen til 500 kr/år godkendtes af Generalforsamlingen 6. Valg til bestyrelse i henhold til. På valg er: Formand, Leif Folke Pedersen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem, Claus Skodborg Nielsen (modtager ikke genvalg) Erling Østergård blev foreslået som ny formand. Han valgtes uden modkandidat. René Rosenlund Fjellerup blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem og valgtes uden modkandidat. Anne-Marie takkede under applaus den afgående formand og overrakte ham tre flasker god rødvin. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er: René Rosenlund Fjellerup (modtager genvalg) Da René blev valgt ind i bestyrelsen, blev Svend Primdal foreslået som ny suppleant. Han valgtes uden modkandidat 8. Valg af revisorer. På valg er: Milter Mogensen og Kristian Brøns Nielsen. Begge blev genvalgt Valg af revisorsuppleant. På valg er: Allan Pedersen. Han blev genvalgt 9. Valg til udvalg. Inden valget af medlemmer i de forskellige udvalg gik i gang, fremlagde bestyrelsen sin holdning om, at medlemskab af et udvalg under Virksund Sejlklub kræver, at man er medlem af Sejlklubben. Dette skyldes, at man som udvalgsmedlem agerer på vegne af Sejlklubben og også har indflydelse på klubbens omkostninger. På valg er: Turudvalg: Niels Ove Jespersen, Poul Mackenhauer og Henning Kristensen: Alle tre blev genvalgt, men Henning forvarslede dog, at han næste år ikke modtager genvalg. Målerudvalg: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns: Sidstnævnte er flyttet pga. studier og udtræder derfor. Øvrige genvalgtes Regeludvalg: Jane Høj, Claus Skodborg Nielsen og Jørgen Christiansen: Alle genvalgtes Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen, Leif Tørring og Johan Jakobsen: Som varslet sidste år træder Leif og Johan ud af udvalget, idet de finder, at de nu har oplært de to unge udvalgsmedlemmer i bøjearbejdet. Claus og Kåre genvalgtes

40 40 Klubbåd & sejlerskole: Jørgen Christiansen, Erling Østergaard, Martin Andersen og Thomas Rasmussen: Thomas udtræder af udvalget. De tre øvrige genvalgtes og Allan Handberg indvalgtes som nyt medlem i udvalget. Ungdomsudvalg: Søren Ringgaard, Kristian Brøns Nielsen, Niels Ove Jespersen, René Fjellerup og Kaare Brøns: Sidstnævnte er flyttet pga. studier og udtræder derfor. De øvrige genvalgtes. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Jane Høj: Begge genvalgtes Eventuelt. Der blev efterlyst en bustur til Fredericia Boat Show. En sådan er allerede annonceret på hjemmesiden. Leif Folke takkede for samarbejdet gennem sin tid som formand og ønskede Erling held og lykke som ny formand. Leif gjorde desuden opmærksom på et kommende arrangement i klubben, nemlig beretningen den 0. marts kl. 9.5 om en sommertur til Sct. Petersborg. Jørgen Christiansen berettede om den kommende kapsejladssæson: Der er Regelaften den 4. april 03. Denne dato er også sidste frist for tilmelding til årets aftensejladser. Der opfordres til, at kapsejladslicensen betales i god tid, så målebrevet er aktivt senest den 4. april. Bestyrelsen ser i den forbindelse gerne, at alle skippere opfordrer deres faste gaster til at være medlem af Sejlklubben. Der udpeges måldommere fra de enkelte både inden sæsonstart såfremt det ikke lykkes at finde faste dommere. Hver båd skal sørge for måldommer cirka én gang hvert andet år. Der fremkom et forslag om at etablere en Gastebørs hvor nye gaster kan søge en båd at kapsejle med, og hvor skippere kan rekruttere nye gaster. Der var forslag om, at nye gaster kan være tilmeldt gastebørsen i forårssæsonen, uden klubmedlemskab. Bestyrelsen vil overveje dette. Herefter rundede Kristian Brøns af og afsluttede Generalforsamlingen 03. Referent: Claus Skodborg Nielsen

41 4

42 4 BÅDISÆTNING 03 MED VOGNMANDEN. Fælles bådisætning er aftalt med vognmand Anders Frandsgaard, Viborg telefon til: Lørdag den 3. april 03, fra kl til? Der er en liste i klubhuset hvor man kan skrive sig på. Man skal skrive sig på inden mandag den 8. april 03. Den enkelte bådejer skal afregne direkte med vognmanden. Prisen er kr. 45,00 pr. båd under 5 T. og kr. 630,00 pr.båd over 5 T. incl. moms. Beløbet afregnes direkte med vognmanden. Det vil sige, at betingelsen for de anførte priser er, at alle tidspunkter på listen er besat fra starttidspunkt og frem. BÅDISÆTNING 0 MED HAVNE KRANEN. Søndag den 4. april 03, fra kl til 6.00 Lørdag den 0. april 03, fra kl til 6.00 Søndag den. april 03, fra kl til 6.00 Lørdag den 7. april 03, fra kl til 6.00 Der er en liste i klubhuset hvor man kan skrive sig på. Man skal skrive sig på inden mandag den 8. april 03 for den første dag. De 3 næste dage inden søndag den 4. april 03. OBS. Brug venligst en af de 4 dage, for de dage er der kran og vognfører tilstede. Både som skal stå på beddingspladsen sommeren over skal, efter nærmere aftale, placeres på beddingspladsen bag klubhuset, orienter venligst bestyrelsen hurtigst mulig, husk både må ikke henstå på beddingspladsen mere end. år. HUSK - Arbejdsdag oprydning stativer på plads mm. Søndag den 8. april 03 fra kl , alle er velkommen til at deltage. Til alle der deltager serveres der gule ærter til middag.

43 43 HUSK HUSK HUSK Arbejds- og oprydningsdag søndag den 8. april 03 med start kl Det er vigtigt at der møder mange op denne dag, så vi kan få stativer på plads, få ryddet op over alt på havnens område, kort sagt, så vi kan få alt, ude og inde ordnet, så havnen er rigtigflot og lækker til den nye sæson. Til alle der hjælper denne dag serveres: Gule ærter med tilbehør til middag. Vel mødt. HUSK. HVIS DU FLYTTER BOPÆL AT MEDDELE DETTE TIL KLUBBENS KASSER.

44 44 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Bådpladser. Det er nok alle bekendt, at vi har en venteliste, pt. står der 3 på listen, vi vil gerne hjælpe alle med at få båden i vandet her i Virksund lystbådehavn. Såfremt den enkelte bådejer ikke får brug for sin vandplads i den nye sæson, er det vigtig at give bestyrelsen besked derom i god tid. Ligeledes opfordres medlemmer der forlader havnen et stykke tid, eksempelvis måneder, til at give besked om det, så pladsen kan udlejes til medlemmer på ventelisten. Dette for at vi i Virksund lystbåde havn ikke får tomme pladser, som ellers kunne have glædet nye ventelistemedlemmer og gavnet havnens (medlemmernes) økonomi. Husk at aflever kopi af betalt ansvarsforsikring inden søsætning. Aflevere på havnens mail adrs. Eller i havnens almindelige postkasse. Uddrag af havne reglementet:. Fartøjer må kun fortøjes på anvist plads.. Fortøjning skal være forsvarlig, mindst skal være fjedrende. 3. Fortøjninger skal kunne reguleres fra broen. 4. Fartøjet skal affendres med mindst fendere på hver side. 5. Sejlbåde skal sikres, at fald ikke klaprer. 6. Fartøjet skal på et synligt sted føre pladsnummer samt frihavnsmærke. 7. Ved besejling af havnen skal alle på forlangende fremvise gyldig kvittering for ansvarsforsikring. 8. Forurening af bassin og havneområde er forbudt. 9. Maksimal fart i havnen 3 knob, for sejldrevne fartøjer dog styrefart. 0. Enhver bådplads skal forsynes med et optaget-fri-skilt.. Efter 5. maj betales særlig beddings afgift samt udgifter til flytning for både på land.. Uafmærkede stativer, vogne m.v., som i 60 dage har henligget på havneområdet kan fjernes af bestyelsen uden ansvar og for ejerens regning. Tilsvarende gælder effekter uden kendt ejer. Bestyrelsen.

45 Stormflodssagen STATUS Af Jesper Højenvang 45 Trods massiv påvirkning bl.a. via politisk arbejde har ministeren foreløbig ikke ønsket at ændre de undtagelser i stormflodsordningen, der trådte i kraft den. oktober 0. I FLID fortsætter vi imidlertid kampen og samarbejder med flere interessenter om, hvad der skal til for at hjælpe havnene, når stormfloden rammer. Vi bringer her en kort status i sagen og forklarer samtidig, hvad de nye undtagelser præcis betyder for havnene. Spørgsmål til ministeren På hvilken måde agter ministeren at hjælpe havnene, når de. oktober 0 efterlades uden erstatningsmulighed og uden mulighed for at forsikre sig mod stormflodsskader? Dette spørgsmål blev stillet til Ministeren via Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, men det korte svar er, at Ministeren på nuværende tidspunkt ikke ønsker at hjælpe havnene. Ministeren skriver i sit svar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg i stedet, at havnene bør tænke i at forebygge skader på deres havneanlæg, da udgangspunktet for en revision af ordningen har været, at undtagelser fra ordningen: skal give incitamenter til at forebygge fremtidige skader. Det svar er vi ikke tilfredse med. Vi medgiver, at det er fornuftigt at tænke i forebyggelse af stormflodsskader, men at det - på eksisterende havneanlæg - kan blive en særdeles kostbar affære, hvis f.eks. moler skal forstærkes / forhøjes med ekstra sten. Ved anlæg af nye moler / broer bør det til gengæld være naturligt at dimensionere så havneanlæg og broer kan modstå mere voldsomme storme og højvandssituationer. Fakta om den nye stormflodsordning der trådte i kraft. oktober 0 Nyt erstatningsprincip En god ting ved den nye ordning er indførelse af et princip, hvor skader erstattes til genanskaffelsespris for tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Problemet er blot, at det for havnene er meget begrænset, hvad der ydes erstatning til. Ny negativliste Omfatter områder, ejendom og genstande mv., som eksplicit er undtaget muligheden for erstatning efter stormflodsordningen. Det drejer sig som bekendt om havne- og kajanlæg, bådebroer og løsøre placeret på havne- og kajanlæg. Skader på genstande, som kan kaskoforsikres, dækkes, hvis der er / kan tegnes kaskoforsikring herfor. Det drejer sig om: Køretøjer, herunder arbejdsmaskiner Fartøjer Kraner Maskiner Flydebroer Følgende er hverken dækket af stormflodordningen eller kan pt. forsikres i et forsikringsselskab. Det drejer sig om stormflodsskader på: Havne- og kajanlæg, herunder: - Faste broer og løsøre placeret herpå (kan ikke kaskoforsikres) - Stenmoler og løsøre placeret herpå (kan ikke kaskoforsikres) - Andre mole- og kajanlæg og løsøre placeret herpå (kan ikke kaskoforsikres) I sit svar skriver Ministeren dog, at: Der kan fortsat ansøges om erstatning for skader på fx bygninger eller løsøre, som befinder sig på et havneareal, så længe de er placeret uden for selve havne- og kajanlægget og skaden i øvrigt er omfattet af stormflodsordningen (og at der er tegnet brandforsikring for det pågældende).

46 46 Den endelige konklusion må være, at uden en mulighed for dækning af stormflodsskader hos Stormrådet, er det praktisk ikke muligt at få dækket udgifterne til stormflodsskader med mindre ) tingen/løsøret kan kaskoforsikres eller altså ) er placeret uden for selve havne og kajanlægget. Skulle nogen havne være så uheldige at blive ramt af stormflod, opfordres de til at søge erstatning via stormrådet, så vi dels kan dokumentere konsekvenserne for havnene, dels få afklaret tolkningen af, hvad der ligger i udtrykket selve havne- og kajanlægget. Kan man f.eks. få dækket undermineringsskader og skader på belægninger nær molerne, herunder parkeringsområder og promenader? Hvornår er Ministeren åben for justering af regler? Ministeren har i sit svar til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg udtrykt følgende: Jeg vil naturligvis følge udviklingen på dette område, herunder virkningerne af den nye negativliste og på baggrund af de indhøstede erfaringer overveje, om der måtte være behov for at justere reglerne. Det korte svar er, at Ministeren på nuværende tidspunkt ikke ønsker at hjælpe havnene. Vi er naturligvis positive overfor at Ministeren ønsker at følge virkningerne af den nye negativliste, og overveje, om der måtte være behov for at justere reglerne. Men vi mener ikke, at der hverken er råd, eller i øvrigt grund til, at vente med en justering. Vi arbejder derfor pt. via forskellige interessenter på alternative veje, der kan der kan være med til at lægge pres på ministeren.

47 47

48 48 Regelaften og tilmelding til årets kapsejladser Virksund Sejlklub onsdag den 4. april 03 klokken 9.00 i klubhuset. Mødet er sidste frist for tilmelding til årets kapsejladser. Temaet for årets regelaften er de nye regler Agenda for aftenen: Gennemgang af ændringerne i de nye kapsejladsregler i forhold til de gamle. Gennemgang af de reviderede kapsejladsbestemmelser for Virksund Sejlklub. Gennemgang af den nye sikkerhedsprocedure for kapsejlads i Virksund Sejlklub. En lille konkurrence i viden om kapsejladsregler. Pause: Tilmelding til årets kapsejladser, husk navne på jeres gaster. Tidtager planlægning. Hvis der er specifikke regler du ønsker særlig fokus på, så send gerne en mail om det til Claus på så er der større chance for at vi kan svare på dit spørgsmål. Vh Regeludvalget Lær at sejle 03. Så nærmer tiden sig for opstart af Virksund Sejlklubs sejlerskoleaktiviteter. Der er endnu ledige pladser på holdene. Vi afholder introduktionsaften i klubhuset tirsdag den 7/5 klokken 8.30 Første undervisningsaften bliver tirsdag den 4/5 klokken 8.30 Undervisningen gennemføres over 0 aftener á 3 timer. Vi sejler i klubbens Maxi 77. Virksundtøsen Pensum omfatter bl.a. Mand over bord øvelser havnemanøvrer sejltrim på forskellige kurser vigepligtsregler samt almen sejladsteori Prisen for kurset er 000 kr. + evt. medlemskab af klubben. Kontaktperson: Jørgen Christiansen. Tlf.: eller mail.:

49 49 Virksund Sejlklub REFERAT BESTYRELSESMØDE Til stede: Erling Østergaard (EØ), Jørgen Christiansen (JC), Anne-Marie Østergaard (AØ), René Fjellerup (RF), Jane Høj (JH), Sven Primdal (SP). Fraværende: Ingen Referent.: (SP) Sted: Nørresøvej Nord 33. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger.. Siden Sidst: Gensidig info-runde EØ har talt med Ole Boel om placering af en evt. ekstra følgebåd til ungdomsafdelingen. Ole er positiv over for at finde en løsning, så der ikke skal betales pladsleje for en ekstra følgebåd, forudsat den ikke beslaglægger en normal plads i havnen. Leif Folke har sagt ja til at være tovholder ved Fransgaard-cup d. 3/8. EØ har været testpilot for DS nye administrationssystem. Der er mange fejl, så det er uvist hvornår det bliver rullet ud til sejlklubberne. En af konsekvenserne er, at vi ikke kan indberette nye medlemmer, så de modtager Sejler. Kalenderen er nu på hjemmesiden med aktiviteter i årets første tre kvartaler. JC deltager i regelgennemgang i Skive sejlklub (Limfjordskredsen). Der er uddelt ungdomsfoldere (her og der). 3. Klubbens økonomi a. Status: Intet nyt siden sidste møde. b. Sponsormuligheder: Bestyrelsen drøftede emnet. Konklusionen blev, at der er muligheder for sponsorering, men igangsættelse af konkrete ansøgninger afventer sejlklubbens nærmeste udvikling. Drøftelsen om klubbens økonomi gav endvidere overvejelse om, hvorvidt deltagelse i sejlklubbens arrangementer bør ske ved tilmelding af hensyn til beregning af maden. Emnet drøftes med Kurt. 4. Ungdomsafdelingen a. Siden sidst: Der er afholdt møde med Allan fra DS angående bevarelse af ungdomsvenlig sejlklub. Fokus fastholdes på at bevare/hverve nye medlemmer. Der arbejdes på, at de voksne unge får mere autoritet i den daglige undervisning. b. Rekruttering af nye ungdomssejlere: Brochurer, skoler (SP undersøger markedet lokalt), pressemeddelelse ved opstart den 6. april (EØ) samt annonce/pressemeddelelse før sommerferien. Evt. reklamering i form af biografreklame (dette undersøges nærmere). RF har startet en åben facebook gruppe ( med hjælp fra Gustav), som må udvikle sig. Tages op igen på næste møde. c. Sikkerhed: Sikkerhedsbestemmelserne blev drøftet med Allan fra DS. Bestyrelsen ønsker følgende procedure: Sikkerhedsregler skal foreligge, reglerne gennemgås ved sæsonstart samt for nye sejlere. Det understreges i den forbindelse, at deltagelse sker på eget an

50 svar. Forældre til nye ungdomssejlere spørges, om deres børn kan svømme. Hvis børn ikke kan svømme skal de bære redningsvest (ikke svømmevest). Der laves en sammenskrivning af sikkerhedsreglerne, som rundsendes til bestyrelsen til godkendelse. 5. Klubfolderen AØ har gennemskrevet folderen. Navne og priser er renset ud af folderen, så den dermed bliver mere langtidsholdbar. Brochuren blev gennemgået og tilrettet. EØ laver en sidste udgave og sender den til SP, der trykker til omdeling. 6. Sikkerhed ved kapsejlads Sikkerhedsprocedurer ved kapsejlads blev omdelt, gennemgået og tilrettet. JC laver på den baggrund en ny udgave, der sendes til EØ. Procedurerne gennemgås på regelaftenen. 7. Aktiviteter Det første nyhedsbrev blev evalueret: EØ har modtaget positive tilkendegivelser fra enkelte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne sender ideer til temaer i det næste nyhedsbrev til EØ. Nyt til kalenderen: Opstart af pigesejlads mandag den 3/5. Indlæg til klubbladet (deadline 5/3): Sejlerskolen (JC) samt pigesejlads (AØ). Der opkræves 300 kr i betaling for pigesejlads. Sejlerskole. JC skriver i bladet og EØ skriver i nyhedsbrevet. 8. Klubarrangementer. Bestyrelsen drøftede omfang og emner. Beslutning: Der gennemføres et arrangement i foråret med temaet Trim af sejl og rig med Michael fra Elvstrøm Sails torsdag den 6. maj (EØ er ansvarlig for aftale). Arrangementet bliver for både kapsejlere og tursejlere, og det er placeret efter at bådene er kommet i vandet, så man med det samme kan bruge anbefalingerne fra Michael. Til efteråret er foreløbigt aftalt en rødvinssmagningsaften i et samarbejde med Kurt/Havnecafeen. JC arbejder videre med dette arrangement, som planlægges snarest og bringes i kalenderen. Et foreslået gaste-kursus i betjening af VHF (uden eksamen) drøftes på et senere møde. 9. Medlemskab af Sejlklubben (udsat til næste møde). 0. Evt. Ingen punkter. Næste møde: Torsdag den 8. april kl. 7 i Virksund. SP 09/03/03 50

51 5 NYHEDSBREV FRA VIRKSUND SEJLKLUB NR. - MARTS 03 I den nyvalgte bestyrelse for Virksund Sejlklub ønsker vi at udbygge den direkte kontakt til klubbens medlemmer. Vi har jævnligt behov for at henlede opmærksomheden på noget af interesse for klubbens medlemmer, uddybe noget, der fremgår af hjemmesiden eller blot minde om et forestående arrangement. Som medlem af Virksund Sejlklub er man også medlem af Dansk Sejlunion (DS), og det er vores oplevelse, at mange interessante nyheder fra DS ikke når frem til medlemmerne også det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor forsøger vi os med dette nyhedsbrev, som vil blive sendt direkte til klubbens medlemmer pr. mail. Nyhedsbrevet skal ses som et supplement - ikke et alternativ til klubbens og havnens fælles hjemmeside og vil blive udsendt efter behov. Indholdet vil fokusere specifikt på emner af interesse for medlemmer af Virksund Sejlklub, og det er vores håb, at vi med denne direkte kommunikation vil få endnu større aktivitet i og interesse for vores sejlklub. TURSEJLER-APP Dansk Sejlunion søsatte midt i sejlsæsonen 0 en lidt overset men både nyttig og sjov - nyhed, nemlig en gratis applikation, der giver mulighed for at se havne og havneoplysninger, placering af DS-turbøjer samt ikke mindst mulighed for at følge sine sejlervenners tur rundt på vandet. App en er kun tilgængelig for medlemmer af en sejlklub organiseret under Dansk Sejlunion, og for at logge ind skal man bruge det DS brugernavn og kode, som blev udsendt sammen med SEJLER nr. /0. Hvis du har mistet disse oplysninger, kan du kontakte Dansk Sejlunion på send dit navn, adresse og klubmedlemsskab, og du vil så får et svar med brugernavn og kode. Når du åbner TURSEJLER-APP, placerer systemet som indledning en nål på et kort, der markerer din egen position, og du kan derefter trække i kortet, så du kan se havne og turbøjer i hele landet og zoome ind og ud på kortet. App en fungerer således som en elektronisk havnelods og oplysningerne vedligeholdes af Dansk Sejlunion. Nederst på skærmbilledet er der fem knapper: Længst til venstre er der en knap, som centrerer kortet omkring din egen position. Den næste knap giver en list over havne, som kan ordnes efter nærmeste havne eller en alfabetisk liste over havne. Når den midterste knap aktiveres sender du din aktuelle position, som så kan ses af dine sejlervenner. Venner er de personer, som du har udvekslet din unikke ID med følg blot vejledningen i app en. Den næstsidste knap aktiverer en liste over dine venner, ligesom du her øverst i listen finder din egen ID. Vennerne vises på kortet som et grønt ikon med et lille sejlskib. PLANLÆGNING AF SOMMERTUREN Det er her i de kolde måneder, at næste sommertur skal planlægges, og uanset, om den skal gå til hjemlige eller udenlandske destinationer er der mange gode beskrivelser at blive inspireret af på DS hjemmeside, læs mere på: Husk at DS s opankringsbøjer kun må benyttes af medlemmer af DS, og at man derfor skal føre DS s stander under salingen. Jeg har nogle stykker, så hvis I mangler, så kontakt mig på havnen eller til et af de forestående arrangementer i sejlklubben. På DS s hjemmeside kan man også læse mere om den seneste udgave af Det Levede Søkort, der hedder DLS NG og koster 800/950 kr. afhængig af, om man skal have en ombytning eller en ny udgave. Man får to licenser for prisen, så man kan have én udgave på en pc derhjemme til planlægning og én udgave på en pc i båden. Vær opmærksom på, at

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 22. ÅRGANG NR. 148 03-2012 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn lørdag den 12. marts 2016 kl. 13.00 i klubhuset. Dagsorden: Formand Martin Lindgaard bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til markering

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGTER FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 1. NAVN a. Foreningens navn er Virksund Lystbådehavn b. Foreningens adresse er Sandkrogen 10 Virksund, 7840 Højslev. 2. FORMÅL Foreningens formål er, at: a. Administrere

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Guldborgland Bådelaug - generalforsamling den 19. marts 2015

Guldborgland Bådelaug - generalforsamling den 19. marts 2015 REFERAT: 1. Valg af dirigent a. Torben Jensen foreslået og valgt med applaus. b. Dirigenten konstaterede, at datoen for generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne - dog var regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND 23 ÅRGANG NR. 169-03 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. www.virksundlyst.dk Virksund Lystbådehavns bestyrelse:

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Virksund Lystbådehavns bestyrelse:

Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 1 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg. Tlf. 30205604. Mail: ole-boel@webspeed.dk 2 Næstformand, Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf. 86651236.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 22. ÅRGANG NR. 149 06-2012 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere