Den nye Sundhedsog Ældrepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye Sundhedsog Ældrepolitik"

Transkript

1 Idékatalog Den nye Sundhedsog Ældrepolitik Idékataloget indeholder borgernes input til den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Idéerne er fremkommet via højskoledagen, de lokale folkehøjskoler og højskoleeftermiddagene. Tilbage til indholdsfortegnelsen

2 Indhold Den nye Sundheds- og Ældrepolitik Den nye Sundheds- og Ældrepolitik Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Sundhedsfremme og forebyggelse Bevare, styrke og udvikle ressourcer Livskvalitet og livsindhold Innovation og velfærdsteknologi Frivillige og medborgerskab... 9 Involvering af borgere, pårørende, og frivillige Det sammenhængende borgerforløb Det nære sundhedsvæsen Hjemmeplejen Plejehjemsforebyggende tilbud Den palliative indsats Borgere med demens Plejeboliger og centre Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren Livskvalitet og livsindhold (forslag til nyt tema) Andre gode idéer Sundheds fremme, forebyggelse og mestring af eget liv Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren Frivillige og medborgerskab Det sammenhængende borgerforløb 3. maj Tilbage til indholdsfortegnelsen 3

3 1. Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Sundhedsfremme og forebyggelse - Information og synlighed om mulighederne og aktiviteter på plejecentrene og i lokalområdet - Ansættelse af en ernæringsekspert. Konsulenten skal vejlede køkkenpersonalet på plejehjemmene i brug af sunde og ernæringsrige råmaterialer, og vejlede de private udbydere specielt i forbindelse med levering af mad til udeboende/visiterede ældre - Sundhedshuse og sundhedsklinikker decentralt - Tilbyde holdtræning til pensionister i kommunen, evt. med undervisning af en fysioterapeut i dagtimerne (mod betaling af mindre beløb) - Opfølgende besøg efter træning - Holdaktiviteter/holdtræning på GOR - Forebyggende motion til borgere over 80 år - Gode råd til avisen - Prisen ned på Idræt om dagen - Stille faciliteter til rådighed for frivillige tiltag mht. forebyggelse - Aktiviteter målrettet overvægtige - Øget indsats ift. alkoholmisbrug og forebyggelse heraf i hjemmene - Forløbsprogrammer til bariatri, rygning, alkohol mm.. - Aktiviteter i mindre grupper til f.eks. landmænd - Medicingennemgang af farmaceut - Obligatorisk ældregymnastik - Varmtvandsbassin - Tilbyde træning på 12 ugers hold til alle interesserede med varieret pulstræning med moderat intensitet - Folkesundhedspladser rundt om i kommunen - Øget tiltag omkring livsstilssygdomme - Åbne for lokale brugerstyrede aktiviteter igen. Kan have en aktivitetsleder med. - Foredragsaftner om kost og motion - Sundhedstjek af alle 60-årige og opfølgning - Mobile sundhedstjek - Tilbud til 65-årige om et forløb, hvor de kan få noget at vide om kost, motion, arbejdsstillinger mm. - Informationsmøder til alle på 50+ med oplysning om aldring, eget ansvar og kommunens ansvar - Flere sjove og inspirerende foredrag om sundhed og motion til borgere og medarbejdere - Lokale afdelinger af Sundhedshuset med nem tilgængelighed (ikke bussen) - Åbne for aftentræning for 79 (Servicelovens 79 giver mulighed for at søge støtte til forebyggende aktiviteter som f.eks. klub- og dagcenteraktiviteter) - Afholde borgermøder, hvor forventninger til det at klare sig selv/være aktiv længst muligt debatteres - Kursusforløb for personer over 65 med fokus på motion, kost, arbejdsteknik, socialt samvær mm. - Ergoterapeut i Sundhedshuset. Bevare, styrke og udvikle ressourcer - Etablere et rehabiliteringshus. Samle genoptræningscenter, hjælpemiddelafdeling, evt. talepædagog, og den nero-undervisning, der er sparet væk = synergi. Skal ligge centralt. Udstilling og information om Rehabiliteringssektionen og rådgivningstider. Udlejning, salg og udstilling af hjælpemidler, showroom til selvkøbshjælpemidler. Åbent hus - Altid træningstilbud og hjælpemidler før hjemmehjælp. Ingen overkompensation før evnen er afdækket - Mere vurdering af motivation og ressourcer (aktivitetsvurdering). Motivere borgere til hjælp til selvhjælp - Terapeutisk undersøgelsespakke (afdækning af ressourcer, pakke med træning, hjælpemidler) - Øget fokus på belysning hos ældre - Opret gruppe efter døgnophold fastholdelse i gode vaner - Rengørings-, madlavnings- og tøjvaskekurser for enlige ældre mænd - Samarbejde med Selvhjælp Silkeborg - Flere assistenttimer til træning - Balancetræning 4 Tilbage til indholdsfortegnelsen 5

4 - Ved pensionering indbydes til fælles træning - Udvide mestringsprojektet med undervisning af svagtseende/blinde i almindelige daglige opgaver (ADL), herunder madlavning, rengøring mm.. Svagtseende kan have glæde af mestringsindsats i SDL-modul af synskonsulent eller anden med det fokus. Fokus på det nedsatte syn og de risici og begrænsninger det medfører - De økonomisk bedst stillede kan måske selv betale tilskud til hjælpemidler - Mestringsambassadørere - Udbredning af mestringstanken til alt plejepersonale også til de private leverandører. Integrering af team mestring til alle terapeuter i lokalteams - Sikre bevarelsen af mobilitet gennem bevilling af hjælpemidler - Borgerne skal kunne købe hjælpemidler af kommunen - Øge kendskabet til hjælpemidler - Rehabiliteringssektionen skal være en aktiv part på Silkeborg Kommunes hjemmeside - Tilbud om daglig træning ved ergo- og fysioterapeut efter et sygdomsforløb med funktionsnedsættelse til følge - Træning i weekenden og eftermiddage på GOR - Fri adgang til fælles træning og aktiviteter - Genoptræning og vedligeholdelsestræning bør samles et centralt beliggende sted, f.eks. hvor Hjælpemiddelcentralen er i dag - Udvidelse af Rehabiliteringssektionen - Kort sagsbehandling ved ansøgning om f.eks. kropsbårne hjælpemidler - Mere hjemmetræning inden borgeren bliver for dårlig - Seance, plenum, socialt medie, hvor borgeren kan byde ind med egne idéer til, hvordan uafhængighed i hverdagen bevares - En kontaktperson/tovholder til borgere, der kommer i Rehabiliteringssektionen - Terapeuterne kan udbrede deres viden ved at udbrede deres arbejdstid - Lettere adgang til hjælpemidler. Det skal også gælde tekniske hjælpemidler - Dele køretøjer - Større viden om små hjælpemidler f.eks. turnersejl, der giver to frie hænder ved nedre hygiejne og bleskift - Flere hjælpemidler til at klare personlige ting, såsom at spise og klare den personlige hygiejne - Mere hverdagsrehabilitering og samarbejde mellem hjemmeplejen og terapeuter - Terapeuttimer i aftenvagt (efter kl. 15). Innovation og velfærdsteknologi - Informere borgerne om muligheden for at anskaffe sig velfærdsteknologiske hjælpemidler - Vindue og døråbnere - Nye toiletter med skyl - Fokus på væskeindtagelse (teknologisk væskearmbånd) - Sælen erstattes med en kat eller hund, f.eks. via en eksamensopgave på en teknologisk uddannelse - Den 100 % intelligente digitale bolig: adgang med fingertouch, energistyring, åbne vinduer, lys, tv-overvågning af gæster (sikkerhed ift. hjemmerøvere). Kommunen kan søge fonde og samarbejde med firmaer, der vil udvikle højteknologiske huse mm. - Udvikle og anvende robotter til huslige opgaver både ude og inde (komme i og af tøj, vask, madservicering, madklargøring, opvask, vasketunnel mm.) - Digitaliseret medicinering i hjemmet - IT-kommunikation via fingertouch skærm (instruktion om medicin, dagens mad, påmindelse om aktivitet) - Teknologi i TV: Sund mad, vitaminpiller og husk at lufte ud og drikke vand, automatisk godmorgen, når brugeren står op - kombineret med vejrudsigten - En multistyrepult (som remotekontrol eller mobiltelefon), der kan betjene dør/lås, lys overalt i huset, pc-skærme og kameraer, åbning af døre, kontakt til/fra hjemmehjælp, dagens vittighed) 6 Tilbage til indholdsfortegnelsen 7

5 - Mobiliserende hjælpemidler (vende sig selv, rejse sig, et hylster på alle funktioner, køremotor på loftlift) - Teknologi påmonteret kroppen, så en lammet person kan rejse sig med egen hjælp/komme op på el-køretøj - Træningshjælpemidler i hjemmet - fællesskab over tv-skærmen, Wii via tv-skærm, træningsprogram på tv-skærm, også til siddende gymnastik (Åbne seniormesterskaber i computerspil/wii) - Brug af nettet ift. kommunikation med familie, venner, læge, hjemmepleje, ansøgninger til kommunen, skat, indkøb af dagligvarer mm. - Computer og internet i alle boliger og på alle plejecentre. Alle har adgang til computerspil og lignende 2. Frivillige og medborgerskab Involvering af borgere, pårørende, og frivillige - Rammeaftaler vedr. snitflader mellem professionelle og frivillige - Beskrive indholdet af de aktiviteter som frivillige kan engageres i, fra besøgs- og motionsvenner til medarrangører af forskellige møder, fester, fællesspisning, udflugter, gåture, højtlæsning, selskab til film, indkøb, busture mm. - Igangsætte initiativer ift. rekruttering og kompetenceudvikling af flere frivillige - Arbejde anerkendende i det frivillige arbejde - Styrke samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer, herunder at synliggøre de frivillige tilbud - Udvikle samarbejdet med pårørende og gensidigt afstemme forventningerne til involveringen - Sikre god faglig sparring, information og evt. tilbud om kurser til de frivillige og det nære netværk - Mulighed for at kontakte egen læge med lyd og billede på - Telekufferter - medicin/træning - Individuel vurdering ift. robotanvendelse - Svage behøver døråbner/stifinder - Hjælpemidler som gør det lettere for borgeren at deltage i samfundslivet, f.eks. køretøjer og pc, som er let at betjene. 8 Tilbage til indholdsfortegnelsen 9

6 - Beboerråd/pårørenderåd/brugerråd kan erstattes af orienteringsmøder. Vigtigt at både den politisk valgte og Ældrerådets kontaktperson deltager - Aktivitetspersonale som koordinerende forbindelse til de frivillige - Motionsvenner gennem Idræt om dagen - Frivillige til undervisning i gymnastik - Samarbejde med og uddanne frivillige ift. aktiviteter og træning, Idræt om dagen mm. - Udbyg venneforeningerne ift. de opgaver som de kan varetage, såsom at arrangere terapien, underholdning, møder, udflugter, fester, gymnastik, højtlæsning, cykle, se film, rejser, lave mad, gåture, gudstjenester, besøgsvenner mm. - Organisering af aktiviteter, der kan drives af frivillige - Frivillige kan køre mere holdtræning, hvor terapeuten kan være katalysator - Frivillige med i alle kommunale tilbud - Flere frivillige/motionsvenner - Italesætte forventninger til familiens deltagelse i plejeopgaver, rengøring mm. - Årlig fest for frivillige alle slags med takketale af borgmester. Påskønnelse af indsatsen - Pårørende mere i spil hos ressourcesvage borgere - Nedsættelse af lokale initiativgrupper i lokalsamfundene - Frivillige kan hjælpe med KRAM-faktorerne - Frivillige til borgere med demens de skal klædes på - Nabohjælp - Frivillige skal ledes af frivillige - Etablering af et forum, hvor der kan snakkes med ligestillede - Personalet skal uddannes til at samarbejde med de frivillige - Personalet skal være opmærksomme på deres opførsel overfor de frivillige - Indtænk de frivillige i beslutninger -- Frivillighedsplatform på nettet f.eks. til at finde træningskammerater - Besøgsvenner i Ældresagen anvender et skema om regler for tavshedspligt, forventninger mm. - Kladdehæfte ved den enkelte beboer, hvad har vi lavet og oplevet - Lister med hvad plejecentrene gerne vil have de frivillige til at hjælpe med, og hvoraf forventningerne til de frivillige fremgår. - Åbenhed omkring prioriteringer, når der bliver endnu færre ressourcer at der kaldes på frivilligheden til specifikke opgaver 10 Tilbage til indholdsfortegnelsen 11

7 3. Det sammenhængende borgerforløb Det nære sundhedsvæsen - Oplyse de praktiserende læger om mulighed for kommunalt samarbejde - Bedre samarbejde mellem kommune og praktiserende læge ift. rehabiliteringstakten - Fælles medicinsystem sygehus/kommune - Samarbejde med alkoholcenter, Psykiatriens Hus og Hammel Neurocenter - Borger-koordinatorer - så borgeren kommer i centrum frem for kassetænkning - Bredere samarbejde mellem sektorer og fag. Gøre det tværfaglige/sektionelle samarbejde mere overskueligt - Adgang til alle oplysninger på tværs af sektioner f.eks. lægeoplysninger - Motion på recept, der kan nå borgerne, før de bliver for tunge samarbejde med praktiserende læge - Udvikle fælles IT-system, borger.dkløsning eller udvide IT-samarbejde mellem computersystemerne, sygehus, privatpraktiserende læge, behandlere mm. - Mere sygdomsbehandling i borgerens eget hjem ved udgående funktioner. Læge og sygehus behandler kun én sygdom ad gangen, men patienten har ofte flere - Videokonferencer, hvor sygehus, praktiserende læge, hjemmepleje, borger og evt. andre kan tale sammen - Patientsamtaler hos egen læge optages, og kan afspilles for de andre sundhedsaktører og pårørende - Kendt ansvar ved udskrivning - Forebyg indlæggelser (akutteam i kommunen, diagnoser kan skabe sygdom - pas på med at give diagnoser, kronikerforløb, hurtig diagnose) - Samarbejde mellem kommune og hospital om den gode udskrivelse udvides til andre hospitaler. Dele data og viden - Behandlingsplan skal følge patienten og skrives med det samme - Koordinerende møde omkring de enkelte borgerforløb - Sikring af opfølgende besøg efter udskrivelse og opfølgning i hjemmet - Udbyg akutteamet, så det kan varetage den akutte funktion, både hvad angår forebyggelse af indlæggelser, og tilrettelæggelse og håndtering af udskrivelser - At man kan henvise videre f.eks. senhjerneskadede til relevante tilbud Hjemmeplejen - Styrke og motivere hjemmeplejen til at arbejde rehabiliterende - Opfølgende hjemmebesøg 2 uger efter udskrivelse fra GOR (personale fra GOR) - Terapeuter fra lokalteams med ud i grupperne - Få hjemmeplejen opgraderet til at tænke i borgernes ressourcer frem for pleje - Brugerbetaling hos de velhavende ældre Plejehjemsforebyggende tilbud - Supplere tilbuddene i eget hjem med tilbud om aflastning, dagtilbud, aktiviteter mm.. - Sikre at der er et tilstrækkeligt tilbud af træning og midlertidige pladser - Oplysning om træningsmuligheder på plejecentrene mv. - Ens forudsætninger for aflastningspladser ift. basisinventar - Ved afslutning af træningsforløb skal der sørges for, at borgeren inddrages i andre sociale aktiviteter, hvor borgeren får rørt sig (evt. gå med et par gange, hvis der er behov for det) - Flere muligheder for træning f.eks. træningscenter Grauballelund, og længere åbningstider evt. med brugerbetaling 12 Tilbage til indholdsfortegnelsen 13

8 Den palliative indsats - Udvikle den palliative indsats - Sikre et koordineret og sammenhængende forløb på tværs af sektorerne for borgere med behov for en palliativ indsats - Fast vagt til døende - Mere uddannelse til plejere i den palliative indsats, ressourcer til sygeplejersker til at opgradere i plejegrupperne - Netværk for de pårørende til borgere med demens - Professionelt vikarkorps - Sikre en god støtte til pårørende til borgere med demens, herunder videreudvikle samtalegrupper (også om tabuer såsom seksualitet og kørekort), demenscaféer, lokale netværk, undervisning, aflastning, støttepersoner og frivillige aflastere til de pårørende -- Mere uddannelse indenfor palliation til basissygeplejerskerne - Supervision skal være en større del af den palliative indsats - Direkte tlf.nr. til egen læge for at undgå ventetid, når det handler om døende - Bedre ansvarsfordeling - Kontakt omkring udskrivelse bør gå udenom visitationen. Kontakt går direkte til sygeplejerske i distriktet Borgere med demens - Sikre gode aflastningsmuligheder for hjemmeboende borgere med demens - Boformer med plads til raske pårørende - Boformen skal tilpasses den enkelte, højst 8-10 personer - Muligheder i lokalområdet så borgere med demens kan blive i lokalområdet - Undervisning af pårørende - Aflastning og støttepersoner til de pårørende. Muligheder for fleksibel aflastning - Skovhuset i Bryrup og Karolinelundscenteret i Gjern som løsningsmodeller i lighed med de øvrige demensenheder i tilknytning til centrene - Aflastningspladser og daghjemstilbud i lokalområdet for hjemmeboende demente - Mindre restriktive visitationsregler så procentdelen af borgere med demens reduceres - Personalet bør have socialpædagogiske kompetencer. At takle svære og måske bizarre situationer kræver uddannelse - Tænk langsigtet med hensyn til placering af flere pladser til borgere med demens - Udvide aflastningsmulighederne for hjemmeboende - Særlig støtte til enlige hjemmeboende borgere med demens - Bedre og hurtigere tilbud til borgere med demens - Nødkald for pårørende til voldsomme demente - Udbrændte borgere med demens skal ud af demensafsnittene - Undervisning i hvordan man omgås borgere med demens - Aktiviteterne tilpasses de nye generationer f.eks. golf eller kajak - Muligheder for musikterapi og massage - Bedre oplysning om demens til borgere, herunder om hvad demens er, og hvordan det kan forebygges. Bryd tabuer gennem oplysning. Brug TV f.eks. serien Sommer - Inddrag gerne borgere med demens i madlavningen - Borgere med alkoholproblemer og alkoholdemens bør bo i et bofællesskab for alkoholikere, de bør ikke bo på plejecentrene - Kompetenceudvikling af medarbejderne inden for alkoholdemens 14 Tilbage til indholdsfortegnelsen 15

9 Plejeboliger og centre - Tilbyd et differentieret udbud af botilbud, som matcher borgernes efterspørgsel og behov - Byg fremtidige plejeboliger som Leve Bomiljøer, hvor borgeren har mulighed for på egne betingelser at leve et godt hverdagsliv - Sikre centerfunktioner på plejecentrene, som giver mulighed for fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter, og som er åbne for hjemmeboende såvel som beboerne på centrene - Koordinerende personale, som kan skabe et fælles liv sammen med de frivillige - Opmærksomhed på konsekvenserne af at mellemboligerne forsvinder; de beskyttede boliger, ældreboligerne ved plejehjemmene, Stiftelserne ved Åen mm. - Bedre boliger og plejecentre smart-home teknologi fra start - Flere åbne dagcentre - Fortsæt med at bygge 2 rums ældreboliger - Byg flere særlige demens afsnit/boliger og særlige afsnit/bygninger for de mere velfungerende ældre - I forbindelse med nybyggeri skal der tages miljøvenlige og energibesparende initiativer, såsom solenergi, byggematerialer etc. - Det nye Marienlund bør bygges, så der er skærmede afdelinger, beregnet for demente ældre, som ikke kan håndtere fællesskabet - Lav et storkøkken, som kan betjene demensafdelingerne, caféen og genoptræningscentret på Remstruplund - Lejlighedsstørrelse: 2 rums boliger på minimum 50 m 2 Inkl. fællesarealer max. 70 m 2. Prisleje: Max. kr inkl. varme og el. - Træningsslokaliteter på alle plejecentre - Afsæt f.eks kr. til en undersøgelse af plejeboligbehov. Spørg evt. Jobservice om lån af sygemeldt HK er. Vedkommende ansættes i 2-3 måneder, og ringer til/opsøger ældre, der står på spring til ældrebolig. Hermed fås et overblik over behov - I Leve- og Bomiljøer skal maden tilberedes på stedet af uddannet køkkenpersonale, allerhelst en ernæringsekspert for at sikre fagligheden og kvaliteten. Det er en selvfølge, at maden er fremstillet af friske råvarer, er veltilberedt, indbydende og appetitvækkende - Det er ikke problemfrit, at demente og ikke demente spiser sammen. Ældre- og Sundhedsudvalget bør se på denne problematik - Flere ældreboliger tæt knyttet til plejecentret i Kragelund ved Engesvangvej - Kragelund Plejecenter er ikke egnet til demensboliger for svært demente - Lille nem støvsuger som borgerne selv kan bruge på Remstruplund - De ældre i Kragelund bør kunne komme på plejehjemmet og spise eller evt. hente mad med hjem. Kan ældre i byen gå til hånde i køkkenet og hjælpe personalet med madlavningen og dermed fremme en madordning for andre i byen? - God indslusning. Det var en fin ide med en god indslusning som tanken var med Ballelund for 20 år siden, hvor der kom forholdsvis kvikke og raske ind i området omkring et plejecenter - Marienlund bør bygges i 4 etager, og dække Frydenslund området - Bofællesskaber. 16 Tilbage til indholdsfortegnelsen 17

10 4. Samarbejde, dialog og kvalitet i mødet med borgeren - Lyt til frontmedarbejderne og find ud af deres behov - Øge vejledning og undervisning til plejepersonalet ift. rehabilitering - Mindre dokumentation og administration mere borgertid. Forenkling af det administrative - Få specialfaglig bistand tilknyttet f.eks. psykolog, neuropsykolog, jurist, økonom mm.. - Udviklingsterapeuter både fysioterapeuter og ergoterapeuter - Bredere uddannelse til visitatorerne (sygeplejefaglig/terapeautfaglig) - Medarbejdermotion i arbejdstiden - Mere oplysning til medarbejderne om kost til småtspisende - Sosu-ansatte på mestringskursus a la forflytningsundervisning - Borgerservicemedarbejdere klædes på til at guide borgere igennem til Træningssektionen - Specialisere og uddelegere terapeutens arbejdsopgaver. Alle behøver ikke at lave det samme - Investere i teknologi for at udvikle en bedre arbejdsplads for personale frigive gemte ressourcer - Flere midler til kurser, så den nyeste faglige viden sikres i alle faggrupper - Hvis ikke personalet har den fornødne ekspertise/viden, må det vurderes om man skal købe den nødvendige specialviden ved læger, kirurger mm. - Mere synlig ledelse. Lederfunktionen på plejehjemmene bør gennemgå et større eftersyn og fornyelse - At være med fremme i udvikling, vidensdeling og projekter både internt og eksternt - Flere aktiviteter ud af huset/remstruplund eftermiddage - Lettere adgang for personale til massage og kiropraktor - Elevnetværk - Mere fleksibilitet ift. vagter og skæve arbejdstider. Vagtbyrde begrænses. Faste natteog aftenvagter. Medarbejderindflydelse ift. tjenesteplanlægning - E-learning - Sikre muligheder for personlig udvikling, uddannelse, kompetencer, efteruddannelse og faglighed. Betale efteruddannelse til alle medarbejdere 14 dage om året - Arbejde med frihed og ansvar - Sikre at aftalestof overholdes og være vidende om, hvad der er tilladt, og hvad der er lige over kanten (medindflydelse) - At skabe en kultur, hvor der fokuseres på muligheder og løsninger frem for begrænsninger - At medarbejdere og ledere kærer sig om hinanden, og at der sikres et godt kollegialt fællesskab - Månedens medarbejder. Den enkelte medarbejder har mulighed for at smide en positiv kommentar om en anden medarbejder, dermed får man fokus på anerkendelse - Ledelsen skal være uddannet i konflikthåndtering og sparring. Mulighed for god lederuddannelse og efteruddannelse - Faste informationsmøder og dialog med medarbejderne - Rammer for at MED-systemet fungerer - Økonomisk mulighed for at hjælpe syge tilbage til arbejdspladsen - God oplæring af nyansatte - Undgå mange forskellige hjælpere. 18 Tilbage til indholdsfortegnelsen 19

11 5. Livskvalitet og livsindhold (forslag til nyt tema) - Fokus på dét at give og bevare de ældres livsindhold, da det er en vigtig del af livskvaliteten, med alt hvad det betyder for psykisk sundhed, velvære og værdighed - Gymnastik, håndarbejde og underholdning er gode initiativer men også fællessang, oplæsning, gudstjeneste og samtale om erindringer kan indgå og her kan de frivillige inddrages - Betydningen af de ældres lokale netværk af bekendte, naboer og venner (udover pårørende og frivillige). Hvordan bevares forholdet til netværket og nærheden i lokalområdet, når de ældre flytter i ældrebolig, på plejehjem mm. Det gælder også demente, som ofte flyttes til særlige bosteder - Bevare og styrke gode aktivitetsmuligheder i lokalområderne - Skabe aktivitetssteder, som styres af borgeren, men som også har kommunalfaglig tilknytning til hele kommunen - Flere attraktive væresteder for forskellige målgrupper f.eks. psykisk syge - Diagnoserelaterede caféer - Sammensatte grupper på tværs af alder ift. sociale aktiviteter f.eks. sammen med børn og voksne handicappede - Fester på plejecentrene, hvor der kommer gæster udefra - Oprette netværk ift. sociale, kulturelle og fysiske aktiviteter - Pensionistforeningen bør prøve at lavet et fællesskab for pensionister, der ikke selv tænker på at komme af sted - Giv alle svage ældre mulighed for frisk luft hver dag - SSP for ældre (opsøgende arbejde) for at afhjælpe ensomhed - Støtte til at komme ud og spise sammen med andre og være med til indkøb. 20 Tilbage til indholdsfortegnelsen 21

12 6. Andre gode idéer - Bedre information på hjemmesiden - Flere busafgange med lave busser - Flere udendørs træningsaktiviteter rundt i byen (udnytte naturens faciliteter og bearbejde det lidt) - Mad for udeboende. Der bør være større valgmuligheder. Udbringning fra Rosengårdcentret, Føtex, Kvickly, Remstruplund, evt. plejehjem med køkkenfaciliteter Hvis der f.eks. i Fårvang er 10 ældre, som er visiteret til madudbringning, så kunne plejehjemmet i Fårvang lave maden - Lokal visitering. Det er upraktisk, hvis de pårørende skal involveres i de ældres liv, at de bliver visiteret til et plejehjem i den modsatte ende af byen - Evaluering af plejehjemmet i Kragelund - Brug de tre områder i kommunen til at afprøve forskellige modeller: - Kan man undvære de mange computere og til gengæld få mere arbejdstid. Der er spildtid i hjemmeplejen - Mere tillid til hjemmehjælperne (dvs. mindre kontrol og evaluering) kan medføre forbedringer eller forringelser. - At bruge nogle af de gamle kommuners kulturer imod hinanden i områderne, altså i konkurrence. Måske var det en ide at lade de tre områder være meget forskellige - Telefonkæde - TV, playstation, wii mm. drevet af motionscykler i SFO mm. Forebyggelse i tidlig alder - Steptrænere i borgerservice reducere antal stole - Undervisning og aktiviteter for yngre senhjerneskadede - Gør kommunens profil mere synlig - hvad vil vi? - Mere kommunal net-baseret spørge-jørgen funktion, (net-borgerservice ift. sund levevis og lokale tilbud) - Bedre infrastruktur, flere stier, gode fortove, cykelstier - Skærm i borgerservice bruges til info om tilbud, træning mm. - Portal med oversigt over netværk, aktiviteter, tilbud fra borger til borger (motion, evner mm.) - Forgængerovergang ved Brugsen på Engesvangvej - Tiltag vedr. ældres færdsel i trafikken, herunder huller i vejen, hullede og ujævne fortove, isbelagte veje og fortove. Brug mere sand end salt - Formulering i breve er vigtig. Der skal skrives i et venligt og imødekommende sprog - Flere sekretærer som kan aflaste ift. administrative opgaver og dokumentation Plejepersonalet kan bruge diktafon til at give oplysninger til borgers journal, og slippe for at bruge tid på at skrive - Tilkøb af ekstra ydelser/supplerende hjælp på plejecentrene f.eks. rengøring - Èn person til at betjene personløftere - Flyt administrationen ud fra plejecentrene. 22 Tilbage til indholdsfortegnelsen 23

13 24 Layout og tryk: S&O

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere