Politikken om Det Gode Samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikken om Det Gode Samarbejde"

Transkript

1 Politikken om Det Gode Samarbejde

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed og forudsigelighed... 7 Inddragelse... 7 Faglig og kompetent pleje, omsorg og behandling Politikken om Det Gode Samarbejde

3 3 Politikken om Det Gode Samarbejde

4 Forord Ældre- og Handicapudvalget satte i foråret 2017 gang i udarbejdelsen af politikken om Det Gode Samarbejde, hvor fokus er på borgere, der modtager hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning. Politikken om Det Gode Samarbejde er udarbejdet i en fælles proces med borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere. Ældre- og Handicapudvalget har besluttet, at al træning, pleje og behandling i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i en mestrende tilgang, hvor borgere støttes, trænes og vejledes til at klare mest muligt selv, for derved at blive uafhængig eller mindre afhængig af hjælp fra andre. Samarbejdet med sygehusene og de praktiserende læger er blevet styrket med henblik på at forebygge unødige indlæggelser og for at sikre gode udskrivelser, hvor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen varetager og fortsætter plejen og behandlingen i borgerens eget hjem. Genoptræningen og de midlertidige pladser er et målrettet tilbud til at komme til kræfter igen efter sygdom, hospitalsophold eller behandling, der ikke kræver indlæggelse. Ældre- og Handicapudvalget har ligeledes prioriteret nybyggeri og renovering af eksisterende plejeboliger for borgere, som ikke kan forblive i eget hjem. Det er med til at skabe tryghed for alle, at det valg er til rådighed, når fx sygdom eller funktionstab medvirker til, at livet i egen bolig bliver svært. Ældre- og handicapudvalget har også sat fokus på ensomhed blandt ældre samt på maden, der skal øge ældres livskvalitet og hindre vægttab, væskemangel og svækkelse. Ligesom der på demensområdet er lavet en handleplan, der rækker ind i Alt sammen tiltag, 4 Politikken om Det Gode Samarbejde

5 der skal medvirke til, at man som borger kan forblive i sit eget hjem, så længe man ønsker det, uanset sygdom og svækkelse. Politikken om Det Gode Samarbejde supplerer disse tiltag. Formålet med politikken er at styrke samarbejdet med borgeren og medvirke til at sikre en fælles forståelse af, hvad der skal ske i trænings-, pleje- og behandlingsforløbet. Politikken om Det Gode Samarbejde tydeliggør, hvordan Silkeborg Kommune tager hånd om og understøtter samarbejdet i mødet med borgerne. En stor tak til de mange, der har bidraget med engagement og input. Det har været en uundværlig hjælp i forhold til at komme i mål med Politikken om Det Gode Samarbejde. På vegne af Ældre- og handicapudvalget Hans-Jørgen Hørning Udvalgsformand 5 Politikken om Det Gode Samarbejde

6 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning Mange borgere i Silkeborg Kommune har brug for en indsats fra hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller træning i enten eget hjem eller et kommunalt tilbud. Indsatsen kan spænde fra hjælp til rengøring hver 14. dag, træning og personlig pleje dagligt eller intensiv genoptræning, pleje og behandling døgnet rundt. Samarbejdet kan også bestå af et daghjemstilbud, madservice, hjælp til indkøb og udlevering af og installering af hjælpemidler. Er man alvorligt syg eller døende, kan man få hjælp til for eksempel at holde styr på medicinen, den personlige pleje, at lindre smerter og støtte og vejledning. Plejen og omsorgen tilrettelægges med respekt for borgerens ønsker og behov og i tæt samarbejde med eventuelle pårørende. Når du oplever, at du ikke længere kan klare dig selv og får brug for hjælp, kan du telefonisk på tlf eller elektronisk på kontakte Visitationen i Silkeborg Kommune. Ud fra, hvad du fortæller, vil medarbejderen i Visitationen vurdere dit behov for hjælp. Med udgangspunkt i jeres samtale og kommunens serviceniveau, vil medarbejderen i samarbejde med dig træffe beslutning om, hvad vi kan tilbyde dig. Det kan fx være at sætte gang i et samarbejde med hjemmeplejen med det samme eller tilbyde dig et rehabiliteringsforløb ved Mestringsteamet. Omdrejningspunktet for samtalen er én borger, én plan, hvor den bedste løsning for dig altid er i fokus. målet er at støtte dig til igen at kunne klare dagligdagens gøremål eller planlægge et besøg hos dig, hvor I sammen finder ud af, hvad der er behov for. Du kan søge om hjælp, hvis du: Er handicappet Er ældre og ikke længere kan klare de daglige gøremål selv I en periode har været syg og ikke kan de samme ting, som du kunne tidligere Afhængig af, hvor ofte og hvor omfattende hjælp du får, kan der komme forskellige medarbejdere i dit hjem. Det kræver tillid at åbne sin dør for mennesker, man ikke kender. Derfor ønsker Silkeborg Kommune med politikken om Det Gode Samarbejde at sætte nogle pejlemærker for, hvad man som borger kan forvente i samarbejdet med kommunen. For at skabe en sammenhængende og koordineret indsats skal der være enighed om, hvad den overordnede opgave er, og hvad formålet med indsatsen er. Derfor er samarbejdet vigtigt, både mellem medarbejder og borger, mellem medarbejder og leder, men også mellem medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere som eksempelvis visitationen, pårørende, daghjemmet, plejecentre, sygehuse, praktiserende læger og frivillige. Et samarbejde, der skal bygge på ligeværdighed, tillid samt respekt og forståelse for de forskellige roller, som borgere, medarbejdere, pårørende, eksterne samarbejdspartere og frivillige har. 6 Politikken om Det Gode Samarbejde

7 Nogle af de forløb, der fungerer allerbedst er der, hvor vi sætter os sammen og laver et fælles mål. Hvad er det, vi skal nå? Vi er enige om det. Og hvem gør hvad? Hvor vi respekterer hinanden, hinandens faggrupper, hinandens kompetencer, men samtidig heller ikke bliver for firkantede, men at vi gør det, der skal til for at nå det mål, som borgeren har sat. Citat leder Og det synes jeg, den del kan man godt vinge af på, at der altid er en høflig tone, og det synes jeg faktisk også er vigtigt for samarbejdet. Citat praktiserende læge 7 Politikken om Det Gode Samarbejde

8 Samarbejde Det gode samarbejde har dig i centrum. Skal det gode samarbejde lykkes, er det nødvendigt, at alle arbejder sammen og mod de samme mål. Det er et grundlæggende menneskeligt behov, at vi i videst mulig forstand er uafhængige af andre og selv tilrettelægger vores dag. Når kroppen svigter, og du får brug for hjælp, forandrer den mulighed sig, og du kan opleve at skulle åbne dit hjem op for mennesker, du ikke har et naturligt tilhørsforhold til. Der kan være mange involverede i den træning, pleje og behandling, du modtager. Det kan være visitationen, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, fysioterapeuter, ergoterapeuter, de praktiserende læger, gerontopsykiatrien, hospitaler, familie, venner og frivillige. I det daglige samarbejde er der fokus på at fremme dine muligheder for fortsat at klare dig selv mest muligt. Vi letter din dagligdag, så du kan bevare din livskvalitet og blive uafhængig af hjælp eller mindske behovet for hjælp. Det er vores opgave at støtte, vejlede og træne dig til at kunne mestre dagligdagens gøremål længst muligt. Vores motto er "Du kan mest selv, når du gør mest selv". Prioriteres samarbejdet med dig højt. Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget have fokus på: At samarbejdet understøtter, at du så vidt muligt bevarer dine færdigheder og uafhængighed af andre At samarbejdet medvirker til, at du kan leve et meningsfuldt liv og modvirke ensomhed og isolation At samarbejdet tager udgangspunkt i din situation. Det er dine behov på det givne tidspunkt, der afgør, hvordan indsatsen tilrettelægges. At du får et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af kommune, hospital og praksissektor og på tværs af de social- og sundhedsfaglige indsatser At samarbejdet med frivillige organisationer styrkes, så du kender til de forskellige tilbud i kommunen og kan vælge til og fra At samarbejdet er baseret på en gensidig forventningsafstemning mellem dig og medarbejderne, hvor roller og ansvar er afstemt. I det gode samarbejde Er der respekt for dine ønsker, værdier og holdninger Er der fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen med henblik på, at du i størst mulig grad forbliver selvhjulpen Er du og din familie og venner ligeværdige partnere i samarbejdet Møder du engagerede og kompetente medarbejdere 8 Politikken om Det Gode Samarbejde

9 Der, hvor der er pårørende. Det kan betyde helt vildt meget, at man har et godt samarbejde, eller kombinerer sit samarbejde med dem også. At de føler, de er med og får noget information Citat medarbejder Min far har haft et rigtigt godt samarbejde på daghjemmet, og det er jeg jo også blevet inddraget i, når min mor har været på aflastning. Det har været helt vildt nemt at komme i kontakt med dem og få løst de praktiske opgaver, der har været. Citat pårørende 9 Politikken om Det Gode Samarbejde

10 Mester i eget liv I Silkeborg Kommune ønsker vi et samarbejde om din sundhed, helbred, trivsel og mestring af hverdagen. Derfor har vi spurgt os selv, hvad vi kan gøre for at sikre, at du længst muligt kan klare mest muligt selv. At klare mest muligt selv eller at være mester i eget liv betyder, at samarbejdet tager udgangspunkt i de ønsker og drømme, du har for dit liv. Vi har fokus på dine ressourcer og styrker og tilrettelægger indsatsen, så du kan håndtere dit eget liv. Du kan måske ikke altid helt genvinde de tidligere kræfter, men selv om du får brug for hjælp i hverdagen, er det vigtigt hele tiden at huske på det, du godt kan. Vi har fokus på dine muligheder og styrker frem for begrænsninger. For at du kan være mester i eget liv, er der behov for, at medarbejderne indgår klare aftaler med dig, og derfor har vi gjort det let at få fat på dem. Samarbejdet forudsætter, at de aftaler, I laver, er passet ind i din hverdag og medvirker til at understøtte din uafhængighed Har vi i samarbejdet fokus på dine fysiske, pyskiske og sociale behov, herunder at du ikke føler dig ensom Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget have fokus på: At du bliver inddraget og oplever kvalitet og sammenhæng i indsatserne At du og medarbejderne samarbejder om, hvordan dine behov, ønsker og forventninger bedst imødekommes. Det betyder, at medarbejderne opfordres til at tænke kreativt for at finde de gode løsninger, som det gode samarbejde kræver At du opnår et meningsfuldt liv med glæde i hverdagen, selv om man har brug for andres hjælp At medarbejderne har fokus på opsporing af ensomhed og i et fælles samarbejde med dig skaber mulighed for samvær med andre ældre eller frivillige, der arrangerer lokale aktiviteter Derfor: Ved du, hvornår hjælpen kommer og får besked, hvis vi bliver forsinket mere end en halv time Ved du, hvorfor du får hjælpen, og hvad formålet med hjælpen er Har medarbejderne de rette kompetencer til at udføre opgaven Får du et telefonnr. udleveret, så du altid kan ringe Tilpasses indsatsen i forhold til, hvad du selv kan, og hvad du har behov for, så du kan klare mest muligt selv 10 Politikken om Det Gode Samarbejde

11 Det, at de kommer, ja, det giver en kæmpe tryghed. Jeg synes også, at de er lynskarpe til at øjne, hvis der er et eller andet man går med herhjemme. Så jeg kan godt se, at de nogle dage tager lidt hensyn, det må de godt, men de skal nu heller ikke gøre det for meget, fordi så ender jeg i selvmedlidenhed. Citat borger..det der med, at de laver det sådan, at jeg selv skal lave mad nogle dage, det tvinger mig til selv at tage hånd om det og ikke bare sætte mig ned og sige, nå ja, der kommer jo nok noget udefra. Det, synes jeg, er en fordel. Det kan blive for mageligt. Citat borger 11 Politikken om Det Gode Samarbejde

12 Indflydelse og medbestemmelse Indflydelse og medbestemmelse er vigtigt, også når du får brug for hjælp. På et tidspunkt kan alle få brug for hjælp, måske på grund af sygdom eller fordi du ikke længere overkommer så meget, som du kunne tidligere. Når det sker, er vi opmærksomme på at sikre, at du inddrages med udgangspunkt i de ønsker og behov, du har, og at der i fællesskab laves aftaler for den hjælp, du skal have. Medarbejderne gør sig umage for at forstå, hvad der er vigtigt for dig, hvad du selv tænker om din situation, og hvordan de kan støtte dig, så du kan klare mest muligt selv. At dine synspunkter inddrages i tilrettelæggelsen af og beslutninger om den indsats, du har behov for at samarbejdet med den dig tilrettelægges, så det passer til dine ønsker og behov Udgangspunktet er, at: Du er betydningsfuld Du bevarer din værdighed, uanset din situation Du bliver taget alvorligt og lyttet til Du bliver støttet i at kunne træffe beslutninger, som har betydning for dit liv Dine beslutninger og holdninger respekteres Dine værdier, som dit liv og hverdag er bygget op omkring, respekteres. Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget have fokus på: At du, trods behov for hjælp, pleje og træning, ikke mister din selvbestemmelse At medarbejderne forstår og viser, at de arbejder i dit hjem, med respekt for dine normer og meninger 12 Politikken om Det Gode Samarbejde

13 Jeg synes, at de har en kæmpe stor respekt for individet, og de siger hele tiden, at det er mit hjem og at det er mig, der skal bestemme. Citat borger Hun vil helst ikke have mænd. Hun er jo af den gamle skole. Det kan godt være, at hun kun er 72, men hun er meget privat. Men nu hun har en mandlig hjælper, som kommer om aftenen. Det tog da lidt tid at vænne sig til, men altså, nu hører han bare til. Citat pårørende 13 Politikken om Det Gode Samarbejde

14 Tryghed og forudsigelighed Hvis ikke du er i stand til at tage hånd om din hverdag, så vil vi understøtte dig i det og inddrage eventuelle pårørende, hvis du ønsker det. Det må ikke betyde, at du skal opgive at bestemme over din egen hverdag. Trygheden ved at vide, hvem der kommer i ens hjem, betyder meget for det gode samarbejde. Vi tilstræber, at det er kendte personer og at alle ved, hvad deres opgave er, så du kan være tryg. At medarbejderne har de rette kompetencer til at møde dig i et tillidsfuldt samarbejde gennem dialog, gode relationer og anerkendelse At der er sammenhæng i indsatsen for dig med behov for mange besøg i døgnet. Samarbejdet bygger på det, der er vigtigt for dig. Derfor: Er medarbejderne fleksible i forhold til, hvilke opgaver du ønsker løst Tilrettelægges indsatsen, så den giver mening i din hverdag Bliver der udpeget en kontaktperson, som har overblikket over din situation Er der styr på, hvem der kommer i dit hjem og hvad deres opgave er Er en gensidig god kemi afgørende for, at det gode samarbejde lykkes. Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget have fokus på: At du bevarer størst mulig selvstændighed og livskvalitet i samarbejdet 14 Politikken om Det Gode Samarbejde

15 Jeg har en i hjemmeplejen. Hun er min kontaktperson. Hvis der er et eller andet, vi skal snakke om, eller vi lige skal have statusmøde, så er hun også med i det. Fordi hun godt vil følge med. Citat borger Jeg kan bare mærke, hvor stor forskel der er på mor, når det er sådan, at det er de faste, der kommer, og så i perioder, hvor de er på kursus eller sådan noget der, at der så kommer nye. Man kan måske så kan sørge for, at det er den samme person, der kommer i den afløserperiode, hvor der skal afløser på. Fordi så lærer de hurtigt rutinerne, og så slipper man for den der frustration med, at det er en ny, der skal lære det, og man skal til at have en ny en ind i hjemmet og alt det der." Citat pårørende 15 Politikken om Det Gode Samarbejde

16 Inddragelse De fleste mennesker har tæt kontakt til familie og/ eller venner, som gensidigt hjælper og forpligter sig på hinanden. Når man rammes af sygdom, ændrer de sociale relationer sig ofte gradvist eller pludseligt. Det er vi opmærksomme på og har derfor fokus på, at det betyder meget, at din familie og venner bliver inddraget, når dit liv forandrer sig. Det betyder, at medarbejderne arbejder målrettet på ikke kun at inddrage dig i samarbejdet, men også din familie og venner, da de kan være en stor hjælp og støtte i samarbejdet. Vi vil gerne inddrage dine pårørende i samarbejdet, hvis du ønsker det. Og hjælpe dem til at kunne give dig den støtte, du har brug for og som de gerne vil give. At du oplever, at dine pårørende mødes med imødekommenhed, og at de tilbydes valgmuligheder og åbenhed i forhold til deres ønsker og behov At medarbejderne og de pårørende har en forventningsafstemning og samtale om, hvordan den pårørende kan og vil bidrage i et omfang, der er ønskeligt for dig og den pårørende selv At medarbejderne har en positiv holdning til de pårørende, og at man betragter dem som nære samarbejdspartnere. Derfor: Inddrages din familie og venner i samarbejdet - hvis du ønsker det og i det omfang, de ønsker det Medinddrages din familie og venner i beslutninger, der vedrører dig hvis du ønsker det Er der forståelse for, at din familie og venner ofte har en stor opgave, når dit helbred svigter Tilstræbes en god kontakt til din familie og venner, så du får den bedst mulige støtte Er der lydhørhed i forhold til den betydning, din familie og venner spiller for din trivsel, men også den praktiske hjælp, de ofte yder i det små i hverdagen. Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget have fokus på: At du oplever, at de pårørende bliver inddraget og mødt med respekt 16 Politikken om Det Gode Samarbejde

17 17 Politikken om Det Gode Samarbejde

18 Faglig og kompetent pleje, omsorg og behandling Det har stor betydning, at de mennesker, vi møder på livets vej, vil os det bedste og støtter os der, hvor der er behov. Du vil derfor opleve, at medarbejderne altid gør deres bedste og sætter en ære i at give dig den rette indsats på rette tidspunkt. Det giver dig de bedst mulige vilkår for at håndtere dit liv på dine betingelser og fortsat være i stand til at klare mest muligt selv. Det gode samarbejde kræver en kontinuerlig udvikling af kompetencer hos medarbejderne, både faglige og personlige, for at: Kunne yde en koordineret faglig og tværfaglig kvalificeret indsats Kunne inddrage relevante samarbejdspartnere, når det er nødvendigt De personlige og faglige kompetencer kan gå hånd i hånd Kunne være nærværende hos dig Kunne møde dig med en positiv holdning, godt humør og høj faglighed At du i samarbejdet møder fagligt kompetente medarbejdere, som er bevidste om, at deres faglige bidrag er en del af en koordineret indsats At medarbejderne løbende får mulighed for kompetenceudvikling, så det faglige niveau fastholdes og styrkes, så ny viden om de bedste metoder hurtigt kan komme dig til gode At samarbedet på tværs af fagområder og sektorer styrkes i samarbejdet med andre faggrupper, praktiserende læger, hospitaler, frivillige og andre relevante samarbejdspartnere At medarbejderne har kompetencer til at hjælpe, træne og pleje dig med komplekse og forskellige behov Derfor vil Ældre- og Handicapudvalget have fokus på: At medarbejderne og du i fællesskab samarbejder om et koordineret og velfungerende forløb med høj faglighed og tværfaglig kvalitet At du, som har brug for hjælp oplever, at alle faggrupper samarbejder for at fastholde og styrke de ressourcer, du har 18 Politikken om Det Gode Samarbejde

19 De er kommet her over flere gange, fordi jeg var syg for snart to år siden. Der havde jeg også hjemmehjælp. Men altså, jeg synes, at den her gang, der er de altså blevet bedre og jeg kan ikke lige sige hvorfor. Det er bestemt dem, der er skyld i, at jeg i dag er oppe og gå. Citat Borger Vi oplever et rigtig godt samarbejde. Vi havde det lige oppe og vende på et kort møde her i går, hvor vi netop snakkede om, at vi oplever, at der er en stor velvillighed til at få det hele til at glide, og for at imødekomme de behov, som borgeren har af problemer. Og det er alt fra at skaffe daghjem, til at skaffe en plejehjemsplads, til alt muligt andet. Citat praktiserende læge 19 Politikken om Det Gode Samarbejde

20 Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Layout: S&O _

2 Godkendelse af Politikken om Det Gode Samarbejde og Strategien til udmøntning af politikken på ældreområdet

2 Godkendelse af Politikken om Det Gode Samarbejde og Strategien til udmøntning af politikken på ældreområdet 2 Godkendelse af Politikken om Det Gode Samarbejde og Strategien til udmøntning af politikken på ældreområdet 2.1 - Bilag: Politikken om Det Gode Samarbejde DokumentID: 6743126 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere