BRODER NYT. Januar 2015 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen"

Transkript

1 BRODER NYT Januar 2015 NR ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

2 B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen Stenhøjvænget Fredericia Mobil Næstformand Erik Schwensen Erritsøgårdsvej Fredericia Mobil Kasserer Erik Mouridsen Tolstrup Allé Fredericia Tlf Mobil Sekretær Peter D. Gade Skovkrogen Fredericia Mobil Skydeudvalg/redaktør John Thomasen Fælledvej Fredericia Tlf Mobil Bestyrelsesmedlemmer Anders Engelbrecht Gefionsvej Fredericia Tlf Mobil Leif Nielsen Dreyersvænget Fredericia Tlf Mobil Erik W. Petersen Willumsensvænget Fredericia Tlf Mobil Peer E. H. Petersen Fredericiavej Fredericia Tlf Suppleanter Jens D. Gade Thulesvej Fredericia Tlf Peter Lund Dalegade Fredericia Tlf Revisorer Ole Hedegaard Nielsen Grønkjærsvej Fredericia Tlf Arne Jensen Godthåbsvej Fredericia Tlf Anne Vibeke Rossing Guldsmed Jyllandsgade Fredericia Tlf Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Telefon Gothersgade Fredericia Tlf Giro Bowling Air-Hockey Pool Dart Café Bodega AirCondition Bowling Air-Hockey Pool Dart Café Bodega AirCondition City Bowling Vendersgade Fredericia Telefon City Bowling Vendersgade Fredericia Telefon Ring og få en aftale. Hos os eller dig. Et møde er helt uforpligtende

3 De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn afholder G E N E R A L FOR S A M L I N G i Fuglsangcentret Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Tirsdag den 03. februar 2015 kl Aftenen indledes med spisning. Menuen er, kogt torsk med det hele, samt kaffe og en ostemad. Til dem, der ikke spiser kogt torsk, vil der ved tilmeldingen i stedet kunne bestilles en Wienersnitsel. Prisen for spisningen er kr. 200,00 pr. kuvert. Tilmelding og betaling til spisningen enten hos Spetzler Optik, Gothersgade 2, Fredericia eller ved at overføre beløbet til selskabets konto , husk at opgive navn. Bindende tilmelding kan også ske til kassereren på tlf , mobil eller seneste frist for tilmelding er søndag den 25. januar Af hensyn til dem der ikke ønsker at deltage i spisningen indledes GENERALFOR- SAMLINGEN kl. ca jfr. lovene med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Valg af formand der er ikke formandsvalg i år. 5. Valg til bestyrelsen på valg er: Erik Schwensen, Leif Nielsen, Erik Mouridsen og Erik W. Petersen. Leif Nielsen modtager ikke genvalg, de øvrige er villige til genvalg. I stedet for Leif Nielsen foreslår bestyrelsen vores nuværende suppleant Peter Lund til valg til bestyrelsen. 6. Valg af 2 suppleanter - på valg er Peter Lund og Jens D. Gade. 7. Valg af revisor på valg er Arne Jensen. 8. Valg af revisorsuppleant John Christensen. 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen. HUSK: Emblem skal bæres og dekorationer anlægges. På bestyrelsens vegne Johs. Lund Nielsen formand 3

4 Formanden orienterer Så har vi fået taget hul på året 2015, og det er jo altid spændende hvad sådan et nyt år får at byde på. Jeg vil starte med at ønske alle medlemmer i De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn et Godt og lykkebr ingende 2015 Det forgangne år har igen været et travlt DFB år, hvor I løbende har kunnet følge nogle af begivenhederne i Broder Nyt. Et er sikkert, vi har haft mange gode oplevelser hen over året i selskab med mange af jer brødre, stor tak for det. Helt personligt var en af mine største oplevelser, da jeg den 6. juli for øjnene af en tusindtallig skare af tilskuere, fra balkonen på Meldahls Rådhus blev dekoreret med Forsvarsbrødrenes højeste udmærkelse Forsvarsbrødrenes Æreskors. En 100 % overraskelse, som jeg ikke havde fjerneste anelse om, men stolt var jeg, og er jeg stadig over udmærkelsen. Det kommende år lægger vi hårdt ud med den årlige ordinære generalforsamling, den 3. februar 2015, nærmere herom kan i læse andet steds i bladet. I 2015 har vi et nyt eengangs arrangement nemlig den 10. februar på Christians Kirkegård, nærmere herom kan i også læse andet steds i bladet, det kunne være dejligt om mange af jer ville støtte op om arrangementet. Vi gentager også i år den mindre højtidelighed ved mindestenen på Lyngsodde den 10. marts, hvor vi vil lægge en buket fra Forsvarsbrødrene. Nærmere om dette arrangement kan også læses her i bladet. Hvis ikke det havde været nødvendigt at tage afsked med hele 7 medlemmer på grund af langvarig kontingents restance, så ville det egentlig have set rimeligt godt ud med medlemstallet ved udgangen af 2014, så vi vil rigtig gerne, om I alle vil hjælpe os med at hverve nye medlemmer, idet vi har en vision om, at vi ikke må komme under 200 medl., og det tal er vi faretruende tæt på. Under 200 medl. fratager os nemlig en stemme på de kommende Landsmøder. Mbh. Johannes Lund Nielsen, formand 4 Danmarksgade Fredericia Telefon Giro

5 m i n d e g u d s t j e n e s t e i Christianskirken Forsvarsbrødrene i Fredericia har foranlediget at der afholdes en mindegudstjeneste i Christianskirken den 10. februar kl. 1400, kranselægning og efterfølgende kaffebord i kirkens mødelokale. Årsagen er 70 års dagen for en tragisk hændelse samme dag i Da skulle otte engelske Stirling bombefly til Danmark for at nedkaste våben og sprængstoffer til modstandsbevægelsen. Et fly kom ikke afsted på grund af motorproblemer, men syv fly lettede fra Tempsford basen i Bedfordshire England. Da flyene nåede Danmark var der Blizard (snestorm) og meget ringe sigt. Et af flyene skulle have leveret våben til et nedkastningssted på Nordfyn, men dette fly må have mistet orienteringen, idet det kun nåede Gamborg. Der ventede mere end 60 modstandsfolk på et af de andre fly og de hører nu et fly over sig og mener selvfølgelig at det er deres. Snestormen hindrede lyskommunikation og flyet er sandsynligvis kommet så langt ned at det til sidst styrtede i bæltet ved Flækøje. Alle syv besætningsmedlemmer omkom. Et lig blev fundet ved Ålehoved på Fyn og blev begravet i Middelfart. Et andet lig blev bjerget i Lillebælt af en fisker, det blev begravet på Nordre kirkegård i Fredericia. I 1951 bliver vraget hævet og sejlet til Skærbæk. Der var ligdele i flyet og de blev også begravet på Nordre kirkegård som ukendt flyver fra Årstallet på stenen er fejlagtig. Ligdelene er fra Mindegudstjenesten holdes for at mindes og ære de syv døde besætningsmedlemmer. Den yngste var kun 20 år og den ældste 22 år. Fredericia Middelfart

6 V e l k o m m e n til H ø j t i d e l i g h e d ved RAF mindestenen på Lyngsodde På toårsdagen for afsløringen af mindestenen over 7 RAF flyvere der mistede livet ved nedskydningen den 10. marts 1943, fortsætter DFB Fredericia traditionen med at mindes de omkomne ved mindestenen. Bestyrelsen møder op med fanen, lægger en blomsterdekoration og nævner navnene på de 7 flyvere, hvis navne står præget i stenen. Under tilbageflyvningen til England fandt nyt besætningen om deres skydning våde grav i Lillebælt en mørk nat i marts dfb-fredericia har deltaget i vinterens 2 dfb-skydninger Alle medlemmer og andre interesserede er meget velkomne til at deltage i Søndag d. 6 februar blev 7. kreds 15 meter skydning afviklet i Horsens.Vi deltog med 1 hold højtideligheden. Adressen er Lyngsoddevej 77 (Ved kysten ud for dykkerklubben AKTIV). og Tommy fik gavecheck som bedste og næstbedste skytte på holdet. (Klaus Asmussen, Poul E.D. Andersen, Tommy Wulff og Erik W) i åben klasse, hvor vi blev nr. 3. Klaus Søndag d. 13 marts afholdtes Landskydningen i BPI-Skyttecenter i Pjedsted. Her deltog vi også med På gensyn de samme på skytter Lyngsodde. Klaus, Poul Erik, Tommy og Erik.Vi blev nr. 3 i åben klasse for hold. Individuel blev Klaus nr. 5, hvilket gav adgang til finalerunden, der blev afviklet mellem de 7 bedste skytter i klassen. Resultatet blev at Klaus endte Bestyrelsen på en 6 plads med 95 point af 100 mulige. Skydeudvalget Tirsdag den 10. marts kl ANTIRUST & AUTOGLAS DK-7000 Fredericia. Tel Fax v/keld Christensen Viaduktvej Fredericia Vestbyens Vejlevej 34 Fredericia 6

7 PROGRAM 2015 De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn KLIP OG FOLD! Se også hjemmesiden under menu Aktiviteter og Nyheder Indendørsskydning FIC kl Generalforsamling Fuglsangcentret - se omtale andetsteds i bladet Mindegudstjeneste og kranselægning for engelske flyvere fra 2. Verdenskrig. Christiankirken (tidligere Nordre kapel) Indendørsskydning FIC kl Kranselægning RAF mindesten Lyngsodde kl (rejst af DFB- Fredericia) Højtidelighed ved frihedsmonumentet v/banegården og Landsoldaten Udflugt Stafet for livet Erritsø Grundlovsskydning (fugleskydning) Skyttehuset Fuglsang skov Valdemarsdag kranselægning Michaelis kirkegård Kranselægning Peder Andersen s grav på Hyby Fælled kl KLIP OG FOLD! NB! Alt herover er forventede datoer følg derfor med på hjemmesiden under menu Aktiviteter eller Bnyt, der udkommer 4 gange årligt Generalforsamling Juletræsfældning Andespil Kranselægning Trinitatis kirkegård kl Fællesskydning MF, GF og DFB hvis muligt?. På Fælleden Bane Nord (afspærringsfri) Kaserneaften på Ryes kaserne Naturtur/virksomhedsbesøg juli i Fredericia 7

8 Det store rigsvåben, som blev benyttet indtil 1972! De fleste har set det, men kender vi egentlig betydningen af dette stykke Danmarkshistorie, hvor de ærværdige heraldiske billeder fortæller vor udenrigspolitiske historie helt tilbage til middelalderen, og kun ved særlige tildragelser er der sket ændringer ved sammensætningen af skjoldet. Den form skjoldet havde indtil 1972 fik det i 1819, med en mindre ændring i 1903, hvor den kronede stokfisk, som var Islands mærke, blev afløst af Islands falk. Island er nu republik og har således løsrevet sig fra det danske kongerige. Som følge heraf blev rigsvåbenet ændret ved kongelig anordning af 6. juli 1948, idet den islandske falk er forsvundet. De fleste af de enkelte billeder har fulgt de danske konger og det danske kongerige lige fra middelalderen og bærer således en ældgammel tradition. Hvis man kan tale om nogen del af rigsvåbenet som det vigtigste, må det være skjoldet, idet dette ligger som grunden i rigsvåbenet. I virkeligheden viser rigsvåbenet tre på hinanden lagte skjolde, nemlig hovedskjoldet og i dette midterskjoldet og inderst i midten hjerteskjoldet. 8 Læs hele beskrivelsen på hjemmesiden under menuen Læs mere (Red.) Peer Petersen 2014

9 En sand kanon historie fortsat desværre med dødelig udgang! Som jeg tidligere har beskrevet (Bnyt ) blev den 24 punds kuglekanon der er opstillet på Prinsessens Bastion anvendt som saluteringskanon den 6. juli Formentlig skulle samme kanon igen anvendes som saluteringskanon den 6. juli 1947, men da gik det ikke som planlagt. Kanonen skulle bruges til at markere slaget ved Fredericia og jf. Fredericia Dagblad lykkedes det ikke ved 2 forsøg at få kanonen til at skyde. Den 23. juli var en 11 årig dreng sammen med et par kammerater på volden for at lege. Den 11 årige var søn af en viktualiehandler fra Gothersgade og hans navn var Ib. Ib havde medbragt tændstikker og efter at have fjernet proppen fra kanonløbet kastede han brændende tændstikker i løbet. En flamme af ild stod ud af kanonløbet og ramte den 11 årige dreng i ansigtet. Skrigende og med ild i tøjet tumlede den sårede dreng ned ad volden. Tage Ebbesen, som nu bor på plejehjemmet Othello erindrer: Jeg kom cyklende ad Vesterbrogade ind mod byen da jeg hører et brag og ser en dreng tumle ned ad volden. Der var ild i drengens tøj. Den hårdt sårede dreng blev af en ambulance bragt til Fredericia sygehus, hvor han desværre kort efter døde. Forsvaret iværksatte allerede dagen efter undersøgelser om evt. krudtrester fra 6. juli kunne have været årsagen til den tragiske hændelse. Kaptajn E. V. Olsen udførte en række forsøg for at bevise at kanonen var blevet renset efter at man havde fjernet den krudtladning der ikke ville fænge den 6. juli. Resultatet af undersøgelserne blev, at alle kanonløb blev sikret, og at der siden ikke er affyret skud med de gamle kanoner. Og så blev kanonhistorierne afrundet her, omend med en sørgelig afslutning. (Red.) Peer Petersen 2014 Martin & Morten Jacobsen Tlf

10 Runde fødselsdage i januar kvartal år: Ingolf, Greve af Rosenborg Egelandvej 49 Øster Starup 6040 Egtved Niels Jørgen Andersen Alkevej Fredericia 70 år: Karl F. V. Petersen Randsborgvej Børkop Peder Ole Mogensen Forsythiavej Fredericia Ruddy Hvilsted Baunevej Fredericia Egeskov Turistfart FREDERICIA FREDERICIA FREDERICIA Forskellige former for buskørsel med minibusser fra 16 og 25 siddepladser og turistbusser fra 35 til 58 siddepladser V/ Jørgen Skou Larsen & Allan Skou Jensen Tlf Fax Kvalitet til tiden Tlf Tryk & Print Skanse Tryk ApS Nymarksvej Fredericia

11 Tlf Fredericia IRIS blomster Lene M. Christiansen Gothersgade 35 DK-7000 Fredericia P.L. JESSEN & SØN ApS Røde Banke Fredericia Tlf FREDERICIA STENHUGGERI Stenhuggermester Lund Jyllandsgade 63 (Axeltorv) 7000 Fredericia Tlf.: Fax:

12 Bilisterne i Trekantområdet sparede 19,07% på deres bilforsikring Hvert år gør GF TrekantOmrådet bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Det betød bilforsikringen blev 19,07% billigere. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling så kontakt os. GF TrekantOmrådet Treldevej 3, Fredericia og Butikstorvet 14B, Billund Tlf gftrekantomraadet.dk Skanse Tryk

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG BRODBRM Juli 2007. NR.3 11.. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen m'*ilil*ilrwrril-r@) Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget 84. 7000 Fredericia Tlt.:

Læs mere

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 April 2010 40. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JULI2OO2 NR. 3 o. Åncawc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn "'r""*.x*.r"*.f Formand Johannes Lund Nielsen StenhBjvænget 84 Tlf.7592 3041 ' Mobil 2029 3L78 E-mail: jln@post11.tele.dk

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere