GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014"

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst til vore jubilarer, samt vore nye medlemmer. Forsamlingen spiste kogt torsk, og de få som ikke bryder sig om fisk, fik wienersnitzel. Inden vi fortsatte med aftenens program, meddelte formand Johannes Lund Nielsen, at vi jo desværre også i det forgangne år har måttet tage afsked med brødre, der er gået til Ryes Brigade. Det drejer sig om brødrene: Bjarne Munksø Rolle Jens Chr. Madsen Finn Christensen Tage Brøchner Egon Cevin Forsamlingen rejste sig for at mindes de afdøde. - Æret være deres minde. Inden vi gik videre til generalforsamlingen var der nogle brødre som vi gerne ville hædre i dagens anledning. Det drejer sig om vores jubilarer. I år drejer det sig om 5 jubilarer JUBILARER: 70 år: Arne W. Andersen 60 år: Richard A. Søndergaard 25 år: Svend Thomsen Thom B. Frank Bjarne Madsen ikke til stede Nye medlemmer: Også i år kunne formand Johannes Lund Nielsen sammen ded den øvrige bestyrelse glæde sig over at kunne byde velkommen til de 9 brødre, der har valgt at melde sig under fanerne i De Danske Forsvarsbrødre siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om brødrene: Anders Märcher Hedegaard Nicolas Christiansen Finn Hansen Lasse Lindhardt Hem Micharl Stisen Pedersen Christian Jørgensen Jacob J. Ladingkær Brian Nielsen Lars Schmidt

2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Valg af formand. Valg til bestyrelsen Ekstraordinært: Paul Nielsen, der har valgt at trække sig af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen foreslår OL Erik Schwensen til valg for 1 år. Ordinære valg: Anders Engelbrecht, John Thomasen, Peter D. Gade og Peer Petersen. Alle modtager genvalg. 5. Valg af 2 suppleanter - på valg er Peter Lund og Jens D. Gade 6. Valg af revisor Arne Jensen. 7. Valg af revisorsuppleant John Christensen. 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Ad 1. Dirigenten vælges: Jørgen Spetzler blev enstemmigt valgt. Ad 2. Formandens beretning for selskabets virke i 2013 Generalforsamlingen 2013: Efter generalforsamlingen i 2013 konstituerede bestyrelsen sig med uændret sammensætning: Formand Undertegnede Næstformand: Leif Nielsen Kasserer: Erik Mouridsen Sekretær: Peter Gade Redaktør/skydeudvalgsformand: John Thomasen Bestyrelsesmedlemmer: Anders Engelbrecht Peer Petersen Erik W. Petersen Paul Nielsen Suppleanter: Revisorer: Jens D. Gade Peter Lund Ole Hedegaard Arne Jensen

3 Medlemssituationen: Der har igen i år været lidt bevægelse i medlemsantallet, idet vi løbende har renset lidt ud i de medlemmer, der var i alt for stor kontingentrestance. Dette er nødvendigt, idet vi skal betale kontingent til både 7. kreds og til Samvirksomheden kr. 34,50 pr. medlem for alle de medlemmer vi har registreret. Selskabet har pr. d.d.: 198 medlemmerne, der fordeler sig som følger: 8 ikke betalende medlemmer (over 50 års medlemskab). 8 æresmedlemmer 8 udmeldte 5 afgået til Ryes Brigade 8 restanter 9 nye medlemmer er tilgået selskabet i årets løb ARRANGEMENTER: 2013 blev igen et år med mange gøremål for bestyrelsen. Vi har afviklet de sædvanlige arrangementer, med større eller mindre succes og jeg vil nu gennemgå året i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Indendørs skydninger på 15 m bane i Fredericia Idrætscenter, hvor vi med stor velvilje har fået lov at skyde sammen med Politihjemmeværnskompagni Fredericia. Vi har 10 standpladser til rådighed, så kom bare, det er rigtig fine forhold derude. Afsløring af mindesten den 10. marts 2013 i strid blæst og bidende kulde blev mindestenen for de 7 engelske flyvere der blev skudt ned over Lillebælt i 1943, afsløret. Vi havde bl.a. besøg fra RAF i England, ligesom ledende officerer fra det danske flyvevåben også var mødt op. Vejret til trods deltog der i omegnen af 200 deltagere i arrangementet. 7. Kreds skydning i BPI Skyttecenter den 10. februar hvor vi deltog i hold skydningen med følgende skytter: Klaus Asmussen, Tommy Wulff og Poul Andersen. De opnåede en 3. plads blandt 7 hold. Klaus fik præmie som bedste skytte på holdet. Endvidere deltog individuelt følgende: Jens Andersen og Erik W. Petersen. Aksel og Klaus fik præmie som bedste og næstbedste skytte på holdet. Landsskydningen på BPI skyttecenter i Pjedsted den 10. marts 2013 her deltog vi med 2 hold i åben klasse. Hold 1 med Aksel, Klaus og Poul Erik blev nr. 3. Hold 2 med Jens, Erik W. og Tommy blev nr. 7 ud af 11 hold.. Individuelt blev Klaus vores bedste skytte med en 6. plads, og deltog i finaleskydningen, hvor han blev nr. 4. med de 7 bedste i klassen sammen med Klaus, hvor den blev nr. 4 og 5. Bowlingaftenen så vi os desværre nødsaget til at aflyse, idet der kun var tilmeldt nogle ganske få deltagere, ærgerligt, vi overvejer da også om vi skal fortsætte eller hvad, det vil jeg gerne tage op under eventuelt.

4 4. maj mindehøjtideligheden ved Fredericia Banegård og på Landsoldatpladsen. Arrangementet var i år særdeles velbesøgt. Aftenen forløb med, at de deltagende mødtes ved Monumentet kl. ca Kl startede højtideligheden med afspilning af frihedsbudskabet, hvorefter jeg havde den ære og fornøjelse holde mindetalen. Efter kranselægning m.m. var der fakkeltog til Landsoldatpladsen, hvor borgmester Kenny Bruun Olsen talte inden det hele sluttede omkring kl En rigtig god aften, som jeg, varmt kan anbefale alle at deltage i, og det er så absolut med ledsagere, er gratis og kræver ingen tilmelding. Udflugten den 26. maj 2013 måtte vi desværre også se os nødsaget til at aflyse idet der kun var tilmeldt under 20 deltagere. Ved gennemførelsen af udflugten med så få deltagere ville vi have påført vores Selskab en alt for stor udgift, idet bussen jo koster det samme, om vi er 20 eller 50. Stafet for Livet afvikledes i weekenden den juni. DFB var igen repræsenteret med et hold, hvor der var 12 tilmeldte til at gå, og nogle få stykker der havde valgt at støtte det gode formål alene ved at indbetale et beløb. Vi have en god weekend, om end natten var en kold affære, men alt i alt en god oplevelse som jeg varmt kan anbefale at deltage i, alene det gode formål er det værd. Fugleskydning: Blev afviklet lørdag den 14. juni 2013 som sædvanlig med John og Erik W. som arrangører og som en ren fugleskydning. Skydningen var igen i år henlagt til Borgerligt skydeselskabs bane i Fuglsangskoven. Der deltog et 30 skytter på dagen, så der var plads til mange flere. Der blev afgivet i alt 450 skud til fuglen, så den var rimeligt sejlivet. Med hensyn til resultaterne vil jeg henvise til Broder Nyt juli udgaven juli Vi afsluttede dagen med spisning af den medbragte mad, herunder foregik også præmieuddelingen. En stor tak til Fredericia Forenede Borgerlige Skydeselskab for lån af skyttehus og bane. Kranselægning den 15. juni det er nu en fast tradition, at vi deltager med vores fane ved garnisonens kranselægning på Sct. Michaelis Kirkegaard den 15. juni, sammen med De Blå Baretter og Telegrafregimentets soldaterforening. Kranselægning 30. juni 2013 traditionen tro lagde vi denne dag en krans på P. Andersens gravsted på Fredericia Fælled. Denne gang havde vi den fornøjelse, at flere, både forsvarsbrødre men også fra lokalbefolkningen havde fundet vej til begivenheden. 5. og 6. juli 2013 havde besøg af Prinsgemalen, der var inviteret til byen for at afsløre en ny kanon på Prinsessens Bastion. Prinsgemalen havde i den anledning givet udtryk for, at han gerne ville deltage i en del af processionen, dog uden at gå med. Prinsgemalen deltog i mindehøjtideligheden ved Krigergraven og på Landsoldatpladsen.

5 Virksomhedsbesøg den 07. august 2013 hos Fredericia Shipping, hvor stifteren af virksomheden og vort ærede medlem af DFB Niels Jørgen Andersen havde budt indenfor til en meget interessant aften med fortællingen om Fredericia Shippings start og virke op gennem årene. Beretningen var krydret med mange billeder fra dagligdagen på Havnen. Danmarks nationale Flagdag (soldatens dag) 5. september gennemførtes også i Dagen indledtes med parade tale ved Garnisonskommandanten og kranselægning ved Gabriel statuen på Bülows Kaserne, hvorefter der var march gennem byen med SMUK i spidsen til Rådhuspladsen, hvor Borgmesteren talte inden der som afslutning blev serveret lidt godt til ganen. Fællesskydningen på Fælleden den 07. september gennemførtes i 2013også på den nye afspærringsfri bane nord. Til glæde for os alle var det denne gang lykkedes at genetablere skydningen som en fællesskydning med Garderforeningen, Marineforeningen og DFB. Der mødte ialt 30 skytter op på dagen og efter lidt startvanskeligheder med teknikken, så havde vi en rigtig dejlig dag, der slutter med en gang Gule ærter i sergentmessen på Ryes Kaserne, hvorunder der også var præmieuddeling. Med hensyn til resultaterne fra skydningen henviser jeg igen til Broder Nyt oktober nr. Landsskydning 8. september 2013 DFB Landsskydning på 50 meter og 200 meter blev som sædvanlig afviklet på skydebanerne i Honum i år søndag d. 8 september. DFB-Fredericia deltog med 1 hold i Åben klasse, som bestod af Poul Erik D. Andersen Jens Andersen og Tommy Wulff.Desuden var vi 2 individuelle skytter Børge Andersen og Erik W. Petersen. Holdet var så dygtige at vinde klassen og dermed hjemtage vandrepokalen, som vi så må passe på til næste år. Poul Erik var bedste skytte på holdet, og det modtag han en præmiecheck for. Kaserneaftenen 24. september der var et glædeligt stort fremmøde på i alt 40 deltagere. Vi havde denne gang fornøjelsen at lytte til vores regimentschef og garnisonskommandant, oberst Susanne Bach Bager, der fortalte om hendes udsendelse i international tjeneste til Liberia, hvor hun fungerede som operativ chef i en FN ledet fredsbevarende mission. Vi fik alle noget af en øjenåbner da obersten fortalte om de udfordringer der fulgte med, som kvinde at være chef for mange forskellige nationaliteter og religioner, hvor bestemt ikke alle var vant til en kvindelig chef. Efter foredraget spiste vi i officersmessen den traditionelle Skipper- labskovs og pandekager med is. Kranselægning ved Dragongraven på Trinitatis Kirkegård 24. oktober: Deltog vi med vores fane sammen med de øvrige soldaterforeninger.

6 Telegrafregimentets fødselsdagsparade 01. november hvor vi var inviteret til at deltage med fanen. Paraden udgik fra Bülows Kaserne, gennem byen til Axeltorv, hvor regimentschefen holdt tale og der blev uddelt diverse fortjensttegn. Andespillet 7. november 2013 Gennemførtes denne gang i de nye bankolokaler på Nørrebrogade. Denne gang med lidt færre deltagere end vi plejer. Der blev traditionen tro spillet om 20 ænder, 2 gæs og 2 dejlige pålægspakker. I pausen blev der solgt Amerikansk lotteri, som blev udtrukket inden 2. halvleg af andespillet fortsatte. En del af gevinsterne til lotteriet var velvilligt skænket af diverse sponsorer, og jeg vil her gerne takke alle giverne. Juletræsfældning 08. december - var i år et rimeligt tilløbsstykke, vejret taget i betragtning. så det blev kun til 31 juletræer. En stor tak til kassereren for det store stykke arbejde du har lagt i det, så vi igen i 2013 kunne vende tilbage til det gode sted, i Kongsted. I år var de nyplantede træer blevet så store, at mange valgte selv at fælde deres juletræ. Også en stor tak til vore værter, der hver gang modtager os med stor genkendelsesglæde. Udover de omtalte arrangementer har hele eller dele af bestyrelsen været involveret i: 7. Kredsmøde i maj. 7. Kreds formandsmøde i september 14. september - Delegeretmødet: På Ryes Kaserne. Her er det Samvirksomheden der er arrangør, mens vi som lokalafdeling er praktiske grise i forbindelse med afviklingen, d.v.s. vi fører fanerne ind, sælger øl og vand, uddeler kaffe og wienerbrød m.m. På Delegeretmødet blev der vedtaget en ret omfattende ajourføring af lovene, det medførte bl.a. af navnet ændres til De Danske Forsvarsbroderselskaber. Alle lovændringer var af ren administrativ karakter og medfører ikke ændringer i vore lokale vedtægter ud over tilpasning af navnet. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt i alt 7 traditionelle bestyrelsesmøder samt det årlige store 6. juli møde. Kommende arrangementer: januar, 18. februar og 18. marts - indendørs skydning marts - højtidelighed ved mindestenen på Lyngsodde marts - bowlingaften? med ledsager i Fredericia Bowlingcenter kl maj højtidelighed ved Banegården og Landsoldaten gerne med ledsager maj - udflugt. Med ledsager maj Stafet for Livet Gerne med ledsager juni - fugleskydning i Fuglsangskoven juni - Kranselægning Sct. Michaelis kirkegård

7 juni - Kranselægning - på P. Andersen gravsted Hyby Fælled juli festlighederne august - Virksomhedsbesøg endnu ikke fastlagt august - langdistanceskydning september Soldatens Dag september - Kaserneaften med ledsager oktober - Kranselægning Dragongraven på Trinitatis kirkegård november Andespil, med ledsager december Juletræsfældning Generalforsamling Broder Nyt: Kører i bedste velgående, vi synes selv at det går rigtig fint med omdelingen. Vi har i det forløbne år fået nogle få nye annoncører, og det kører rigtig fint idet det giver et godt årligt tilskud til udgivelsen af bladet.. Statuen af Landsoldaten blev som bekendt kørt på lazaret den 24. oktober Så vidt vides er den nu næsten færdig restaureret, men bliver først rejst nå det bliver forår o mildere i vejret. Formand Johannes Lund Nielsens flotte beretning, som i år for første gang blev vist via power point blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad. 3. Kasserer Erik Mouritsen fremlagde det reviderede regnskab via power point. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Traditionen tro gav kassereren herefter en omgang til forsamlingen. Ad 4. Valg af formand: Formand Johannes Lund Nielsen blev enstemmigt genvalgt. Valg til bestyrelsen / ekstraordinært havde Paul Nielsen valgt at trække sig af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen foreslog OL Erik Schwensen til valg for 1 år. Efter nogen meningsudveksling på generalforsamlingen, blev Erik Schwensen valgt til bestyrelsen med et sort flertal. Ordinære valg: Anders Engelbrecht, John Thomasen, Peer Petersen og Peter Gade var på valg. Alle modtog genvalg. Ad. 5 genvalgt. Ad. 6 Valg af 2 suppleanter: Peter Lund og Jens D. Gade var på valg. Begge blev Valg af revisor: På valg var Ole Hedegaard Nielsen, som blev genvalgt:

8 Ad. 7 Valg af revisorsuppleant: På valg var John Christensen, som blev genvalgt. Ad. 8 Indkomne forslag: Bestyrelsens havde indsendt forslag om, at ændre formandens valgperiode fra 3 år til 2 år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Ad. 9 Eventuelt: Medlem Ole Steen Hansen foreslog, at Forsvarsbrødrene skal opstille en bod i forbindelse med 6. juli arrangementet for at skaffe nye medlemmer. Ole Steen Hansen var godt klar over, at bestyrelsen ikke selv kan stille sig til rådighed i en bod 5. og 6. juli, men foreslog medlemmerne, at de kunne stille sig til rådighed. Kasserer Erik Mouritsen informerede om, at jubilæumstegnene for 10 og 40 år ikke uddeles, men kan købes for 110,- kr.. Afslutning; Formand Johannes Lund Nielsen takkede sine kolleger i bestyrelsen for den store opbakning og støtte. Fanen blev ført ud.

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 106 Papegøjehaven torsdag den 28. november 2013 kl. 18.00 Deltagere: 56 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 106 i GF Nordjylland. Efter

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG BRODBRM Juli 2007. NR.3 11.. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen m'*ilil*ilrwrril-r@) Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget 84. 7000 Fredericia Tlt.:

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere