GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR"

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til vore jubilarer. Forsamlingen spiste kogt torsk, og de få som ikke bryder sig om fisk, fik serveret wienersnitzel. Gået til Ryes Brigade: Inden vi fortsatte aftenens program indledte formand Johannes Lund Nielsen generalforsamlingen med at meddele, at vi jo desværre også i det forgangne år har måttet tage afsked med brødre, der er gået til Ryes Brigade. Det drejer sig om brødrene: Verner Jochumsen Arne Larsen Forsamlingen rejste sig for at mindes de afdøde. - Æret være deres minde. Inden vi gik videre til generalforsamlingen var der nogle brødre, som vi gerne ville hædre i dagens anledning. Det drejer sig om vores 25 og som noget nyt vore 10 års jubilarer. I år drejer det sig om 9 jubilarer JUBILARER: 25 år: Steen Aage Jørgensen Asger Veje Bjarne L. Andersen 10 år: Elis Andersson Lene Møller Christiansen Knud Haugshøj Rickey Johnsen Michael Egholm Laursen Erik Ib Laursen Nye medlemmer: Også i år var det en stor glæde at kunne byde velkommen til 14 nye brødre, der havde valgt at melde sig under fanerne i De Danske Forsvarsbrødre siden sidste generalforsamling. Formand Johannes Lund Nielsen bad de der var tilstede om at komme op for at få overrakt Broderbrevet. Det drejede sig om brødrene: Sebahattin Köycü Jens Shilling Ravn Helle Christensen Peder Ole Mogensen Jens Riis Larsen Erling Ingemann Christensen Peter Rahbek Peter Bjørn Larsen

2 Niels Koefoed Nielsen Poul Erik Ebbesen Poul Christian Rochler Jens Arne Holm Wagner Mikael Holdgaard Nielsen Jørn Walter Deleuran DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Valg af formand, der er ikke formandsvalg i år. 5. Valg til bestyrelsen Erik Schwensen, Leif Nielsen, Erik Mouridsen og Erik W. Petersen. Leif Nielsen modtager ikke genvalg, de øvrige er villige til genvalg. I stedet for Leif Nielsen foreslår bestyrelsen den nuværende suppleant til valg til bestyrelsen. Peter Lund er villig til at modtage valg. 6. Valg af 2 suppleanter - på valg er Peter Lund og Jens D. Gade. Jens D. Gade modtager ikke genvalg. Hvis Peter Lund vælges til bestyrelsen skal der vælges to nye suppleanter. Her vil bestyrelsen gerne foreslå Hans Henrik Hansen og Rickey Johnsen, begge er villige til at modtage valg. 7. Valg af revisor Arne Jensen. 8. Valg af revisorsuppleant John Christensen. 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Dirigenten vælges: Jørgen Spetzler blev foreslået, har givet tilsagn. Jørgen Spetzler blev enstemmigt valgt. Formandens beretning for selskabets virke i 2014 Generalforsamlingen 2014: Efter generalforsamlingen i 2014 konstituerede bestyrelsen sig med føjgende sammensætning: Formand Undertegnede Næstformand: Erik Schwensen Kasserer: Erik Mouridsen Sekretær: Peter Gade Redaktør/skydeudvalgsformand: John Thomasen Bestyrelsesmedlemmer: Leif Nielsen Anders Engelbrecht Peer Petersen Erik W. Petersen Suppleanter: Jens D. Gade

3 Revisorer: Peter Lund Ole Hedegaard Arne Jensen Medlemssituationen: Der har igen i år været lidt bevægelse i medlemsantallet, idet vi løbende har renset lidt ud i de medlemmer, der var i alt for stor kontingentrestance. Dette er nødvendigt, idet vi skal betale kontingent til både 7. kreds og til Samvirksomheden kr. 34,50 pr. medlem for alle de medlemmer vi har registreret. Selskabet har pr. d.d.: 200 medlemmerne, der fordeler sig som følger: 7 ikke betalende medlemmer (over 50 års medlemskab). 8 æresmedlemmer 2 udmeldte 2 afgået til Ryes Brigade 7 restanter - 1 flyttet, hvorhen vides ikke 14 nye medlemmer er tilgået selskabet i årets løb ARRANGEMENTER: 2014 blev igen et år med mange gøremål for bestyrelsen. Vi har afviklet de sædvanlige arrangementer, med større eller mindre succes og jeg vil nu gennemgå året i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Indendørs skydninger på 15 m bane i Fredericia Idrætscenter, hvor vi igen med stor velvilje har fået lov at skyde sammen med Politihjemmeværnskompagni Fredericia. Vi har 10 standpladser til rådighed, så kom bare, det er rigtig fine forhold derude. Mindehøjtidelighed ved mindesten den 10. marts dagen blev igen i år markeret med en buket med Forsvarsbrødrenes bånd, denne gang i det flottest tænkelige vintervejr. Der deltog i omegnen af 30 deltagere i arrangementet. 7. Kreds skydning i BPI Skyttecenter den 09. februar - hvor vi deltog i hold skydningen med 2 hold i åben klasse: Hold 1: Aksel Ibsen, Klaus Asmussen og Poul E.D. Andersen, blev nr. 3 med Klaus som bedste skytte. Hold 2: Jens Andersen, Tommy Wulff og Erik W. Petersen. Blev nr. 10, med Jens Andersen som bedste skytte. Landsskydningen på BPI skyttecenter i Pjedsted den 09. marts her deltog vi igen med 2 hold i åben klasse. Hold 1: Aksel Ibsen, Klaus Asmussen og Jens Ravn blev nr. 3. Hold 2: Jens Andersen, Tommy Wulff og Poul E.D. Andersen blev nr. 7. I finalerunden mellem de 7 bedste skytter i åben klasse vandt Klaus, hvilket blev belønnet med DFBs nye skydemedalje + en vandrepokal.

4 Dybbøl den 18. april Ved markeringen af 150 året for det dramatiske slag var vi repræsenteret med tre bestyrelsesmedlemmer samt vores egen og Landsforeningens fane. Leif og Anders deltog med vores fane i en meget stor faneborg i Kongeskansen, mens jeg selv deltog med Landsforeningens fane ved fællesgravene. Kammeratskabsaften den 01. maj Som noget nyt forsøgte vi at arrangere en kammeratskabsaften, hvor styrkelse af kammeratskabet og det sociale samværet skulle være i højsædet. Aftenen afholdtes i Gl. Hovedvagt, som vi venligst vederlagsfrit havde fået lov at låne. Til at krydre aftenen havde vi aftalt med formanden Anders Ousen, "Danske Ølentusiaster Fredericia Afdeling", at han skulle komme og fortæller en hel masse om den ædle drik "Øl". Ved samme lejlighed var der mulighed for at smage på varerne. 4. maj mindehøjtideligheden ved Fredericia Banegård og på Landsoldatpladsen. Arrangementet var også denne gang særdeles velbesøgt. Aftenen forløb med, at de deltagende mødtes ved Monumentet kl. ca Kl startede højtideligheden med afspilning af frihedsbudskabet, hvorefter forsvarsbroder Jørgen Runge Madsen holdt mindetalen. Efter kranselægning m.m. var der fakkeltog til Landsoldatpladsen, hvor borgmester Jacob Bjerregaard talte inden det hele sluttede omkring kl En rigtig god aften, som jeg, varmt kan anbefale alle at deltage i, og det er så absolut med ledsagere, er gratis og kræver ingen tilmelding. Udflugten den 11. maj 2014 I anledning af 150 året for Slaget på Dybbøl havde vi valgt at turen skulle gå til netop Dybbøl. Hvad vi havde gjort ved jeg ikke, men vejrguderne valgte at det skulle regne næsten hver gang vi gjorde stop undervejs. I Dybbølcentret fik vi en grundig guidet rundtur. Da det blev frokost tid var Centret så elskværdige, at de tilbød os indendørs spiseplads i et af udstillingshuse, så vi kunne sidde i tørvejr. Turen afsluttedes med en lille indkøbstur over grænsen. Stafet for Livet afvikledes i weekenden den maj. DFB var igen repræsenteret med et hold, hvor der var 12 tilmeldte til at gå, og nogle få stykker, der havde valgt at støtte det gode formål alene ved at indbetale et beløb. Vi have en god weekend, om end natten som sædvanlig var en kold affære, men alt i alt en god oplevelse som jeg varmt kan anbefale at deltage i, alene det gode formål er det værd. Fugleskydning: Blev afviklet lørdag den 14. juni 2014 som sædvanlig med John og Erik W. som arrangører og som en ren fugleskydning. Skydningen var igen i år henlagt til Borgerligt skydeselskabs bane i Fuglsangskoven. Der deltog ca. 25 skytter på dagen, så der var plads til mange flere. Med hensyn til resultaterne vil jeg henvise til Broder Nyt juli udgaven juli Vi afsluttede dagen med spisning af den medbragte mad, herunder foregik også præmieuddelingen. En stor tak til Fredericia Forenede Borgerlige Skydeselskab for lån af skyttehus og bane.

5 Kranselægning den 15. juni igen i år deltog vi med vores fane ved garnisonens kranselægning på Sct. Michaelis Kirkegaard den 15. juni, sammen med De Blå Baretter og Telegrafregimentets soldaterforening. Kranselægning 30. juni traditionen tro lagde vi denne dag en krans på P. Andersens gravsted på Fredericia Fælled. Denne gang havde vi den fornøjelse, at flere, både forsvarsbrødre men også fra lokalbefolkningen havde fundet vej til begivenheden. 5. og 6. juli denne gang var festlighederne krydret med besøg og deltagelse i processionen af et antal bryggerheste der trak en kanon gennem byen med to forridere. Endvidere blev der i dagene også afholdt Nordiske Dage, hvilket bevirkede at der også deltog en dels unge nordiske gæster. Virksomhedsbesøg den 20. august hos Sydøstjyllands Politi - Politidirektøren havde meget venligt meddelt mig, at vi var meget velkommen til at besøge Sydøstjyllands Politi i deres nye lokaler i Horsens. Vi blev mødt af politiinspektør Benny Tollestrup, der gav os en introduktion i, hvordan politiet anno 2014 arbejder, selvfølgelig inden for tavshedspligtens rammer, endvidere fik vi få mulighed for at se en nutidig vagtcentral i arbejde, med al den moderne teknik den indeholder, og de muligheder det indebærer. Vi fik en meget interessant aften. Danmarks nationale Flagdag (soldatens dag) 5. september Der er nu fremadrettet lavet faste rammer for arrangementet. Der skal indgå en højtidelighed ved Gabriel statuen og et efterfølgende arrangement på Rådhuset, hvor der skal indgå taler fra en politiker samt fra en tidligere udsendt (veteran). I 2014 forløb arrangementet i store træk efter den opskrift, der var et rimeligt fremmøde på Rådhuspladsen, hvor Kristian Thulesen Dahl holdt den politiske tale, og hvor vores nyansatte kommunaldirektør Michael Holst holdt talen som tidligere udsendt, det var to rigtig gode taler. Derefter var der en kort reception inden alle, med Slesvigske Musikkorps begav sig til Veteranhjemmet, hvor der var helstegt pattegris med tilbehør. Landsskydning 31. august deltog vi i Landsskydningen på 50 m, der blev afviklet på skydebanerne i Honum. Vi deltog med 2 hold i åben klasse. Hold 1 Aksel Ibsen, Jens Andersen og Klaus Asmussen blev nr. 1 og vandt dermed vandrepokalen for 2. år i træk. Hold 2 Poul E.D. Andersen, Tommy Wulff og Erik W. blev nr. 2. Bedste holdskytte blev Aksel Ibsen. Kaserneaftenen 16. september blev afviklet den 16. september. Det var ikke så lidt af et tilløbsstykke, idet der deltog i alt 80, heraf de 48 fra Forsvarsbrødrene. Vi havde besøg af navnkundige oberst Lars Møller, der veloplagt talte til os over temaet Tak for Turen. Et

6 yderst interessant foredrag, der fint kunne have varet en time mere end den, der var til rådighed. Efter foredraget spiste vi i officersmessen. Aftenen viste os, at når bare vi har det rigtige tilbud, så møder vore medlemmer også op, så der ligger en udfordring til os i bestyrelsen. Kranselægning ved Dragongraven på Trinitatis Kirkegård 24. oktober: Deltog vi med vores fane sammen med de øvrige soldaterforeninger. Telegrafregimentets fødselsdagsparade 31. oktober hvor vi var inviteret til at deltage med fanen. Paraden udgik fra Bülows Kaserne, gennem byen til Axeltorv, hvor regimentschefen holdt tale og der blev uddelt diverse fortjensttegn. Andespillet 3. november havde denne gang et skuffende antal deltagere, idet der kun var omkring 60 deltagere. Der blev traditionen tro spillet om 20 ænder, 2 gæs og 2 dejlige pålægspakker. I pausen blev der solgt Amerikansk lotteri, som blev udtrukket inden 2. halvleg af andespillet fortsatte. En del af gevinsterne til lotteriet var velvilligt skænket af diverse sponsorer, og jeg vil her gerne takke alle giverne. Juletræsfældning 14. december - var i igen et rimeligt tilløbsstykke, vejret taget i betragtning. så det blev kun til 31 juletræer. En stor tak til kassereren for det store stykke arbejde du har lagt i det, så vi igen i 2014 kunne vende tilbage til det gode sted, i Kongsted. Også en stor tak til vore værter, der hver gang modtager os med stor genkendelsesglæde. Udover de omtalte arrangementer har hele eller dele af bestyrelsen været involveret i: 7. Kredsmøde i maj. 7. Kreds formandsmøde i september 20. september - Landsmødet: På Ryes Kaserne. Her er det De Danske Forsvarsbroderselskaber der er arrangør, mens vi som lokalafdeling er praktiske grise i forbindelse med afviklingen, d.v.s. vi fører fanerne ind, sælger øl og vand, uddeler kaffe og wienerbrød m.m. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt i alt 7 traditionelle bestyrelsesmøder samt det årlige store 6. juli møde. Bülows Kaserne vi har her mod slutningen af året måttet forlade kasernen, men har meget velvilligt fået tildelt et nyt mødelokale på Ryes Kaserne, hvor vi dog endnu ikke er helt færdige med indflytningen. Jeg vil her rette en stor tak til Telegrafregimentet for den store imødekommenhed vi har været genstand for. Kommende arrangementer: februar mindehøjtidelighed i Christianskirken

7 marts - indendørs skydning marts - højtidelighed ved mindestenen på Lyngsodde maj højtidelighed ved Banegården og Landsoldaten gerne med ledsager maj - udflugt. Med ledsager juni Stafet for Livet Gerne med ledsager juni - fugleskydning i Fuglsangskoven juni - Kranselægning Sct. Michaelis kirkegård juni - Kranselægning - på P. Andersen gravsted Hyby Fælled juli festlighederne august - Virksomhedsbesøg endnu ikke fastlagt september - Soldatens Dag september - Kaserneaften med ledsager september - langdistanceskydning oktober - Kranselægning Dragongraven på Trinitatis kirkegård november Andespil, med ledsager december Juletræsfældning Generalforsamling Broder Nyt: Kører i bedste velgående, vi synes selv at det går rigtig fint med omdelingen. Vi har i det forløbne år fået nogle få nye annoncører, og det kører rigtig fint idet det giver et godt årligt tilskud til udgivelsen af bladet.. Ad 3 Ad 4 Kasserer Erik Mouridsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Traditionen tro gav kassereren herefter en omgang til forsamlingen. Valg af formand: Formand Johannes Lund Nielsen var ikke på valg i år. Ad 5 Valg til bestyrelsen: På valg var Erik Schwensen, Erik Mouridsen, Erik W. Petersen og Leif Nielsen. Leif Nielsen modtog ikke genvalg. De øvrige modtog genvalg. I stedet for Leif Nielsen foreslog bestyrelsen suppleanten Peter Lund, som enstemmigt blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ad 6 og Ad 7 Valg af 2 suppleanter: På valg var Peter Lund som blev valgt til bestyrelsen, Jens Devantier Gade, som ikke ønskede genvalg. Der skulle derfor vælges 2 nye suppleanter. Bestyrelsen foreslog Hans Henrik Hansen og Rickey Johnsen som begge blev valgt som suppleanter. Valg af revisor: På valg var Arne Jensen som blev genvalgt.

8 Ad 8 Ad 9 Ad 10 Valg af revisorsuppleant: På valg var John Christensen som blev genvalgt. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde indsendt 2 ændringsforslag. 1. forslag er at bestyrelsen foreslår at punkterne på dagsordenen ændres således, at punkt 9 indkomne forslag ændres til punkt 4. Begrundelsen er, at forslag som indsende herefter kan træde i kraft med det samme, og ikke som nu først fra det følgende år. Forslaget blev vedtaget. 2. forslag er, at bestyrelsen foreslår at 15 i lovene for De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn valg til bestyrelsen ændres til: Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i tiden mellem 2 generalforsamlinger, indtræder en suppleant i vedkommendes sted indtil førstkommende generalforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den pågældendes valgperiode. Forslaget blev vedtaget. Eventuelt: Helle Christensen - Kan Ryes Kaserne bruges til overnatning i forbindelse med bl.a. 5. og 6. juli. Formand Johannes Lund Nielsen svarer, at der måske er en mulighed mod betalind. Sidst kendte pris 240,- kr. pr. nat. Aftalen skal indgåes med Ryes Kaserne. John Thomasen - viste billeder fra den nye monitor, som fra 2014 bruges til Fugleskydningen i Hannerup. Det er en klar forbedring af forholdene. Erik Mouritsen - Skal hilse fra det tidligere bestyrelsesmedlem Paul Nielsen, som nyder tilværelsen i Thailand. Johannes Lund Nielsen - Tager afsked med et meget arbejdsomt bestyrelsesmedlem Leif Nielsen, som får overrakt et DFB-krus. Afslutning: Formand Johannes Lund Nielsen kom med en stor tak til kollegerne i bestyrelsen for den store opbakning og støtte de yder. Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet, og fanen blev ført ud.

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07.

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07. Mastekranen Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925 Foto: Steen W. Buchart - 03.07.2008 Blad nr. 2 April 2015 44. årgang Marineforeningens Slagelseafdeling Bredegade 16 4200 Slagelse Tlf.:

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere