BRODER NYT. April 2013 NR ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODER NYT. April 2013 NR. 2 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen"

Transkript

1 BRODER NYT April 2013 NR ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

2 B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen Stenhøjvænget 84 Tlf Mobil Næstformand Leif Nielsen Dreyersvænget 12 Tlf Mobil Kasserer Erik Mouridsen Tolstrup Allé 1 Tlf Mobil Sekretær Peter D. Gade Skovkrogen 19 Tlf Mobil Skydeudvalg/redaktør John Thomasen Fælledvej 27 Tlf Mobil Bestyrelsesmedlemmer Anders Engelbrecht Gefionsvej 16 Tlf Mobil Paul Nielsen Dronningensgade 98 Tlf Mobil Erik W. Petersen Willumsensvænget 3 Tlf Mobil Peer E. H. Petersen Fredericiavej 26 Tlf Suppleanter Jens D. Gade Thulesvej 55 Tlf Peter Lund Dalegade 50 Tlf Revisorer Ole Hedegaard Nielsen Grønkjærsvej 50 Tlf Arne Jensen Godthåbsvej 29 Tlf Anne Vibeke Rossing Guldsmed Jyllandsgade 43. Tlf Fredericia afdeling Prinsessegade 95 Telefon Gothersgade 2 Tlf Giro Bowling Air-Hockey Pool Dart Café Bodega AirCondition Bowling Air-Hockey Pool Dart Café Bodega AirCondition City Bowling Vendersgade Telefon City Bowling Vendersgade 65 Telefon Ring og få en aftale. Hos os eller dig. Et møde er helt uforpligtende Phønixvej Hedensted Tlf Fax

3 Formanden orienterer Selv om frosten i skrivende stund (27. marts) bider, og jorden er delvis dækket af sne, så er vi i bestyrelsen i fuld gang med at planlægge forårets og sommerens aktiviteter i De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn. Nærmere omkring aktiviteterne kan i læse på de følgende sider. Generalforsamlingen Den 6. februar 2013 afholdtes den årlige ordinære generalforsamling i Fuglsangcentret. Inden vi startede generalforsamlingen mindedes vi i stilhed de brødre, der i årets løb var gået til Ryes Brigade. Efterfølgende hædrede vi følgende 25 års jubilarer: Broder Jonny T.R. Larsen Broder Leif Henning Pedersen Broder Knud Erik Hansen Broder Peter Devantier Gade Broder Jens Christian Madsen Generalforsamlingen afvikledes herefter med følgende dagsorden: 1. valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. valg af formand (der var ikke formandsvalg i år). 5. valg til bestyrelsen på valg er: Leif Nielsen, Erik Mouridsen, Paul Nielsen og erik W. Petersen. 6. valg af 2 suppleanter - på valg er Peter Lund og Jens D. Gade 7. valg af revisor Arne Jensen. 8. valg af revisorsuppleant John Christensen. 9. Indkomne forslag Ingen. 10. Eventuelt Ad. 1. Broder Jørgen Spetzler blev enstemmigt valgt som dirigent. Ad. 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. Ad. 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på ,99 kr. for regnskabsåret Beholdningen pr er herefter ,95 kr. heri er dog me dregnet en indtægt, som er øremærket til en mindesten for nedskudte engelske flyvere på 8.725,00 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad. 4. Formandsvalg der var ikke formandsvalg i år. Ad. 5. Valg til bestyrelsen. På valg var Leif Nielsen, Erik Mouridsen, Paul Nielsen og Erik W. Petersen. Alle blev genvalgt uden modkandidater. Ad. 6. Valg af 2 suppleanter, på valg var Jens D. Gade og Peter Lund. Begge blev genvalgt. Ad. 7. Valg af revisor, på valg var Arne Jensen. Han blev genvalgt. Ad. 8. Valg af revisorsuppleant, på valg var John Christensen, Også han blev genvalgt. Ad. 9. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Ad. 10. Eventuelt. Formand Johannes Lund Nielsen fortalte om den forestående indvielse af mindestenen for nedskudte RAF flyvere, som skal finde sted den 10. marts 2013 kl Alle er velkomne. Formand Johannes Lund Nielsen rejste spørgsmålet om hvordan vi fremover skal arrangere vores skydning i september. Forslag fra medlemmerne er velkomne. Skydeudvalgsformand og redaktør John Thomasen foreslog, at hvis nogen har ideer til skydearrangementet eller har indlæg til BRODER NYT, bedes de skrive til ham pr. mail. Kasserer Erik Mouridsen informerede om, at jubilæumstegnene for 10 og 40 år ikke uddeles, men kan købes for 110,00 kr. Med broderlig hilsen Johannes Lund Nielsen 3

4 Kl. 1930: Kl. 2000: 4. maj højtidelighed 2014 ved Banegården og på Landsoldatpladsen Fredericia Postorkester spiller Frihedsbudskabet afspilles velkomst Der synges: En vinter lang og mørk og hård Mindetale ved formand Johannes Lund Nielsen Der lægges kranse og buketter af følgende: De Erhvervshæmmede fra Frihedskampen HJV lægger kransen skænket af legatet til mindehøjtideligheden ved Frihedsmonumentet. Chefen for HHD Sydøstjylland lægger Hjemmeværnets krans Borgmesteren lægger Fredericia kommunes buket. De Danske Forsvarsbrødre De blå Baretter Herefter er der naturligvis adgang for pårørende og gæster til at lægge kranse og buketter. Kl. ca. 2030: Mindehøjtideligheden afsluttes med Altid Frejdig Kl. ca. 2035: Fakkeltog ad Vesterbrogade Prinsens Port til Landsoldaten. Kl. ca. 2050: Fakkeltogets ankomst til Landsoldaten Mandagskoret synger. Borgmester Kenny Bruun Olsen taler. Der synges En lærke letted. Kl. ca. 2120: Flaget tages ned over Prinsens Port, der spilles retræte. Kl. ca. 2125: Sammenkomst i det grønne ved Landsoldaten. Vel mødt! 4 Bakspejl Nyt om skydning i DFB regi DFB Fredericia har deltaget i 7-kreds skydning i BPI Skyttecenter d. 10. februar med et hold i åben klasse Tommy Wulff, Klaus Asmussen og Poul E. D. Andersen, som opnåede en 3. plads blandt 7 hold. Klaus fik præmiecheck som bedste skytte på holdet. Jens Andersen og Erik W. deltog individuel i åben klasse. Søndag d. 10. marts var vi til Landskydning også i BPI Skyttecenter, hvor vi stillede med to hold i åben klasse. Hold 1 med Aksel, Klaus og Poul E. blev nr. 3, og hold 2 med Jens, Tommy og Erik W. blev nr. 7 ud af 11 hold. Individuel blev Klaus vores bedste skytte som nr. 6, hvilket gav adgang til finalerunden, hvor det blev til en 4 plads. Vinterens indendørsskydning i FIC i samarbejde med politihjemmeværnet har været med et rimeligt fremmøde og et par nye skytter, men vi kan nemt være flere, så mød endelig op i den nye sæson. Til sidst en stor tak til politihjemmeværnet for det gode samarbejde og kaffe og kage.

5 U d f l u g t den 26. maj afgang kl Vi kører fra Fredericia banegård (bagindgangen ud til Chr. Winthers Vej). Turen går i år til Randers Regnskov, der er et unikt overdækket område bygget op omkring temperatur, klima, dyr og planter i de tre verdensdele Sydamerika, Afrika og Asien. Randers Regnskov er som skræddersyet til vores form for udflugt, idet der her er både udendørs og indendørs spiseplads for gæster med medbragt mad, ligesom der er rig mulighed for at købe sin frokost i restauranten. I år kan vi holde prisen nede på kr. 175,00 pr. deltager, incl. bus og entré. Udflugten er med ledsager. Tilmelding og betaling senest den 20. maj 2013 kan ske enten hos Spetzler Optik, Gothersgade 2, Fredericia eller ved at overføre beløbet til kassereren på konto reg.nr konto husk at angive navn og udflugt. Bindende tilmelding kan også ske til kassereren på eller på tlf / mobil Husk, der er kun 50 pladser i bussen, så tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet. Vi påregner at være hjemme igen kl. ca Vel mødt til en god dag, vi har bestilt godt vejr. Mbh. Johannes Lund Nielsen STAFET FOR LIVET lørdag den 01. og søndag den 02. juni 2013 Er et velgørenhedsarrangement til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Det afvikles på stadion ved Bakkeskolen i Erritsø. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi igen i år vil støtte den gode sag og oprette et hold med navnet: Forsvarsbrødrene Alle kan deltage, det koster kr. 100,- pr. deltager. Vi vil samtidig gøre os synlige på pladsen og dermed styrke kendskabet til forsvarsbrødrene. Arrangementet foregår ved, at der vandres eller løbes rundt om grønsværen i 24 timer i træk, startende lørdag formiddag kl og slutter søndag kl Der skal hele tiden være mindst én deltager på banen, men der må gerne være flere. Vil du vide mere om arrangementet, så gå ind på hjemmesiden Gå ned på siden, i ruden lige under Kender du det hold du det hold du vil deltage på skriver du Forsvarsbrødrene og klik på søg. Nu er du så direkte inde på vores hold. I højre side klik på tilmeld, resten går af sig selv. Det er absolut ikke en betingelse, at man skal være på stadion i alle 24 timer, men jeg vil gerne have en tilkendegivelse på mail med angivelse af, i hvilke tidsrum i vil kunne deltage, så jeg kan få lavet en oversigt, der dækker hele døgnet. Inviter gerne familie, venner og bekendte til at deltage på vores hold. Er der problemer med tilmeldingen. Eller spørgsmål til arrangementet er i velkommen til at kontakte mig enten på mail eller på tlf Mbh. Johannes Lund Nielsen 5

6 G r u n d l o v s s k y d n i n g lørdag d. 08. juni 2013 i skydepavillonen i Fuglsang skov bag rideskolen Skydningen afholdes igen i år, med velvillig hjælp fra Fredericia Forenede Borgerlige Skydeselskab i pavillonen i Fuglsang skov. Der vil i år blive skudt på en pansret fugl, der vil gøre ligeså kraftig modstand som i Skydningen udføres på samme måde som tidligere år. Skydekort købes i pavillonen. Bestyrelsen vil sørge for salg af øl og vand. Frokosten den medbragte mad indtages efter nedskydning af fuglen med efterfølgende præmieuddeling. Det er derfor vigtigt at tidligere vindere får graveret deres vandrepræmier fra Fugleskydningen, samt får dem afleveret til skydeudvalget således de er klar til udlevering i nydelig pudset tilstand. Der er indskrivning til skydelisten kl og fugleskydningen forventes at starte kl. ca Skydekort købes på stedet. Det forventes at sidste års fuglekonge/-kronprins/- prins afgiver de første skud. Det er skydeudvalgets håb at alle brødre vil møde talstærkt op med medbragt madpakke og hermed støtte vores traditionelle skydninger, således at disse kan fortsættes med stor deltagelse og til glæde for alle. Sidste år var der (rimelig) deltagelse!!!! MBH Skydeudvalget 6 KRANSELÆGNINGER m.m. Fredag den 15. juni 2013 kl på Sct. Michaelis Kirkegård flankerer vi med vores fane, Garnisonens kranselægning på krigergraven ud mod Norgesgade. Lørdag den 30. juni 2013 kl lægger vi krans på Peder Andersen Jonstrups gravsted på Fredericia Fælled, indkørsel fra Heerupsvej, ca. 200 m inde på Fælleden ved den gamle transformator drejes til højre, ca. 50 m inde er gravstedet på venstre hånd. 5. og 6. juli festlighederne 2013 I år markerer vi festlighederne for 164. gang. Med hensyn til programmet henviser jeg til dagspressen når vi nærmer os datoerne. Der er dog to begivenheder jeg gerne vil slå til lyd for her. 1. Fakkeltoget torsdag den 5. juli kl Det udgår fra Ved Landsoldaten det kunne være rigtig flot, om vi i fakkeltoget kunne præsentere en delegation af Forsvarsbrødre i samlet flok, vi vil sørge for samlet opstilling, så det kan tage sig rigtig godt ud. 2. Processionen fredag den 6. juli kl Mødetid er senest kl i S jællandsgade ved Meldahls Rådhus. Her stiller i op bag Forsvarsbrødrenes fane. Også her kunne det være rigtig flot om vi mødte mange til at slutte op bag vores fane. Til de af jer der har mulighed for det, stiller vi op i uniform d.v.s. blå blazer og lyse bukser, men det er ikke noget krav. Mbh. Johs. Lund Nielsen

7 Bakspejl Vi nåede målet LANCASTER I BRAND OVER LILLEBÆLT - nedskudt den 10. marts 1943 Søndag den 10. marts 2013 kl oprandt det store øjeblik, hvor vi skulle afsløre mindestenen for 7 RAF flyvere, der blev skudt ned med deres Lancaster den 10. marts I isnende kulde og strid blæst var der mødt ca. 200 mennesker op på den yderste kant af Lyngsodde, hvor afsløringen skulle finde sted, faktisk var det så koldt, at vi valgte at lægge en del af arrangementet væk fra stranden og lidt mere i læ. Allerede fredag den 8. startede festlighederne, idet vi her modtog 12 gæster fra England, der alle havde tilknytning til RAF. De blev, som en særdeles venlig gestus fra regimentschefen, indkvarteret på Ryes Kaserne. Fredag eftermiddag og lørdag tog vi dem med rundt til Fredericias historiske steder, og der skal i den forbindelse lyde en stor tak til provst Børge Munk Povlsen, borgmester Kenny Bruun Olsen og generalmajor I.J. Bager, for venlig modtagelse, fortællinger og rundvisninger. Endvidere skal der lyde en stor tak til Fredericia Stenhuggeri for et fornemt udført arbejde med udformningen af stenen, og også en tak til Fredericia Kommune for anlægget omkring stenen. I tilknytning til afsløringen af mindestenen er der endvidere udgivet en publikation med titlen LANCASTER I BRAND OVER LILLEBÆLT nedskudt den 10. marts Forfatter til bogen er broder Peer Petersen, hvor Rosa og Anders Engelbrecht har ydet en stor indsats omkring opsætning og trykning. Bogen kan erhverves hos byens to boghandlere for en pris af kr. 40,00 (se billedet nederst til venstre). Mbh. formanden Foto: TGR/DFB Herover, mindestenen løftes på plads fredag den 22. februar Foto: TGR/DFB Æresoverflyvning af to F16 jagere under afsløringen den 10. marts Publikation fortsættes side

8 nyt om skydning LANCASTER I BRAND OVER LILLEBÆLT fortsat... dfb-fredericia har deltaget i vinterens 2 dfb-skydninger Søndag d. 6 februar blev 7. kreds 15 meter skydning afviklet i Horsens.Vi deltog med 1 hold (Klaus Asmussen, Poul E.D. Andersen, Tommy Wulff og Erik W) i åben klasse, hvor vi blev nr. 3. Klaus og Tommy fik gavecheck som bedste og næstbedste skytte på holdet. Søndag d. 13 marts afholdtes Landskydningen i BPI-Skyttecenter i Pjedsted. Her deltog vi også med de samme skytter Klaus, Poul Erik, Tommy og Erik.Vi blev nr. 3 i åben klasse for hold. Individuel blev Klaus nr. 5, hvilket gav adgang til finalerunden, der blev afviklet mellem de 7 bedste skytter i klassen. Resultatet blev at Klaus endte på en 6 plads med 95 point Foto: af TGR/DFB 100 mulige. Skydeudvalget ANTIRUST & AUTOGLAS Foto: TGR/DFB Herover, musiker fra flyverhjemmeværnets musikkorps spiller Last Post. Til venstre, regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen lægger Telegrafregimentets krans. v/keld Christensen Viaduktvej Martin & Morten Jacobsen Tlf Nørreport Cykelforretning Nørre Voldgade 30 Tlf

9 Gandrups Eftf. A/S Danmarksgade 71 Tlf Autoriseret Bang & Olufsen forhandler nyt om skydning dfb-fredericia har deltaget i vinterens 2 dfb-skydninger Søndag d. 6 februar blev 7. kreds 15 meter skydning afviklet i Horsens.Vi deltog med 1 hold (Klaus Asmussen, Poul E.D. Andersen, Tommy Wulff og Erik W) i åben klasse, hvor vi blev nr. 3. Klaus og Tommy fik gavecheck som bedste og næstbedste skytte på holdet. Søndag d. 13 marts afholdtes Landskydningen i BPI-Skyttecenter i Pjedsted. Her deltog vi også med de samme skytter Klaus, Poul Erik, Tommy og Erik.Vi blev nr. 3 i åben klasse for hold. Individuel Danmarksgade blev Klaus 49 nr. 5, hvilket 7000 gav Fredericia adgang til finalerunden, Telefon 75 der 92 blev 27 afviklet 67 mellem Giro 1 de 68 7 bedste skytter i klassen. Resultatet blev at Klaus endte på en 6 plads med 95 point af 100 mulige. Skydeudvalget ANTIRUST & AUTOGLAS DK-. Tel Fax v/keld Christensen Viaduktvej ANTIRUST & AUTOGLAS - fordi tillid betyder alt... v/keld Christensen Viaduktvej verdens bedste rustbeskytter... 9

10 Runde fødselsdage og nyt medlem april kvartal år: Bent Jensen Fynsgade 2 B, 2. tv Svend Axel Hansen Sandalvej 2 60 år: Jens Peter Peters Johannevej 19 Ivan Hvid Jensen Skansevej 26 Bjarne L. Andersen Kolding Landevej 74 Ole Nørbygaard Pedersen Asbjørnvænget 4 Nyt medlem: Anders Märcher Hedegaard Ussinggårdsvej 18 Egeskov Turistfart FREDERICIA FREDERICIA FREDERICIA Forskellige former for buskørsel med minibusser fra 16 og 25 siddepladser og turistbusser fra 35 til 58 siddepladser V/ Jørgen Skou Larsen & Allan Skou Jensen Tlf Fax Kvalitet til tiden Tlf Tryk & Print Skanse Tryk ApS Nymarksvej Fredericia Vejlevej 30 Tlf. Ford Tlf. Mazda Middelfart Damgårdvej Middelfart Tlf. Ford Tlf. Toyota Din køreglæde er vores mærkesag

11 Tlf Erritsø Fredericia IRIS blomster Lene M. Christiansen Gothersgade 35 DK- FREDERICIA STENHUGGERI Stenhuggermester Lund Det sidste musiksted før detentionen! Levende musik alle dage Åbent alle dage kl Fredag/lørdag kl Casino Bodega Købmagergade 10 Tlf Jyllandsgade 63 (Axeltorv) Tlf.: Fax: P.L. JESSEN & SØN ApS Røde Banke 100 Tlf

12 Husk! I tilfælde af brand eller indbrud er det din indboforsikring, der dækker dine ejendele fx tøj, værdigenstande og møbler. Men derudover dækker den også, hvis du uforvarende kommer til at forvolde skade på andre end dig selv. Hør hvordan vi kan hjælpe dig. Ring eller sms TREKANTOMRÅDET til 1272 og vi kontakter dig. Det koster alm. sms-takst. Skanse Tryk GF TrekantOmrådet Tlf gftrekantomraadet.dk Treldevej 3, Butikstor vet 14B, 7190 Billund

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2014 NR. 1 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG BRODBRM Juli 2007. NR.3 11.. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen m'*ilil*ilrwrril-r@) Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget 84. 7000 Fredericia Tlt.:

Læs mere

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1.

BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1. BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1. 8. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen gv4*"ånrru Gothersgade 2. 7000 Tlf. 75 92 00 62 Giro Fredericia 7230397 Formand

Læs mere

KAF ønsker Kronprinsparret tillykke

KAF ønsker Kronprinsparret tillykke 94. ÅRGANG - 2004 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST KAF ønsker Kronprinsparret tillykke Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Åben alle dage Kl. 7-19. Tlf: 58 14 00 01

Åben alle dage Kl. 7-19. Tlf: 58 14 00 01 Nr. 104 April 2014 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning ved Hulby Gymnastikforenings generalforsamling 26/2-14 Vi er nu godt inde i 2014 og har lagt 2013 bag os. Et år der sagtens kan ligne alle

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere