Troværdighed kommer indefra!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troværdighed kommer indefra!"

Transkript

1 Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag

2 Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag 2015

3 Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation 1.udgave, 1. oplag 2015 by Handelshøjskolens Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Illustration: Carsten Islington Forfatterfoto: Ingrid Riis Hovgaard Tryk: AKAPRINT, Tilst Printed in Denmark 2015 ISBN Se mere på Handelshøjskolens Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

4 Forord Forord Når internationale undersøgelser sætter fokus på forskelle mellem kulturer, er et af de resultater, der gerne bliver fremhævet for Danmarks vedkommende, at vi i international målestok har en usædvanlig høj tillid til hinanden ikke blot i de nære familie- og vennenetværk men generelt. Vi tror på, hvad andre mennesker siger, indtil andet er bevidst. Vi møder i udgangspunktet hinanden med tillid og med forventning om, at den anden taler sandt og ikke forsøger at snyde os. Det er en kvalitet ved vores kultur, som vi har grund til at være glade for og stolte af, og som vi skal værne om, ligesom vi skal kæmpe for fortsat at være et af de mindst korrupte lande i verden. Tillid, troværdighed og lav korruption hører sammen. Helt anderledes forholder det sig, når det kommer til organisationers kommunikation. Her har erfaringerne lært os, at virksomheder ofte overdriver i deres reklamer, at topledelsen på arbejdspladsen forsøger at forføre os uden at fortælle hele sandheden, og at politikerne ikke svarer på det, de reelt bliver spurgt om. Lusk, forvirring og tavshed som Helle Bertram meget rammende kalder det i denne bog er al for udbredt i organisationers kommunikation. Selv om troværdighed er et ord, der efterhånden er nævnt i alle kommunikationsbøger, og næsten alle organisationer har fået professionelle kommunikationsafdelinger, så er troværdighedsbarometret bestemt ikke steget de senere år. For alt for ofte bliver kommunikation af ledelser og desværre også af mange af kommunikationsfagets egne udøvere betragtet og udøvet som en gang flødeskum eller glasur, der skal få budskaber til at glide ned hos modtageren, som ellers ikke ville have haft en chance for at finde en modtager. De seneste års finanskrise har mangedoblet eksemplerne på utroværdig kommunikation. Det synes nogle gange nærmest, som om orga- 7

5 nisationer, ledere og politikere udkæmper mesterskaber i utroværdighed. Det, der går galt, er, når kommunikation betragtes som noget udvendigt, hvor man som afsender nærmest frit kan vælge og vrage de budskaber, man vil, uanset disse budskabers forhold til realiteterne eller endnu mere udbredt undlade bestemte vigtige informationer. Ægte kommunikation og troværdighed kommer derimod indefra. Troværdighed kommer indefra, som Helle Bertram har valgt som den vigtige titel for sin bog. Punkt 1 i enhver kommunikationsuddannelse burde handle om det moralske og etiske ansvar, der påhviler en som professionel kommunikatør. Kommunikation er et farligt våben, for kommunikation er at påvirke andre menneskers bevidsthed og forføre mennesker. I de rigtige hænder kan professionel kommunikation bruges til at bringe mennesker sammen på et ligeværdigt og respektfuldt grundlag og igennem samvær, dialog og samarbejde skabe et rigere liv. I de forkerte hænder er kommunikation derimod en farlig kunnen, for kommunikation kan i værste fald resultere i manipulation, indoktrinering og hjernevask. Sidstnævnte finder vi desværre alt for mange eksempler på både i verden af i går og i dag. Selv om der er skrevet meget om troværdighed i kommunikation de seneste år, så er der god grund til endnu en bog og frem for alt en bog, som gør det komplicerede så dejligt ukompliceret, som denne bog gør. I denne bog er troværdighed ikke en teoretisk disciplin, men læseren tilbydes en enkel og ukompliceret model, der skærer helt ind til benet, og som er ligetil at gå til, og som giver en ramme for at sikre ægte og mere troværdige kommunikationsløsninger, hvad enten det handler om den store kampagne eller den lille kommunikationsopgave i hverdagen, eller det handler om ekstern eller intern kommunikation. Modellen er ikke mindst egnet i forbindelse med forandringsprojekter. Helle Bertram slår klart og entydigt fast, at der ikke er noget belæg for at påstå, at mennesker pr. naturlov er imod forandringer. 8

6 Men de er imod og meget velbegrundet imod når de ikke kan få ordentligt at vide på rette tid og sted, hvad forandringen handler om, hvem den er god for, og hvem den er skidt for kort sagt får et regulært og fair grundlag at tage stilling på. I forlængelse heraf er det afgørende, at de, en forandring får betydning for, involveres og udvikler ejerskab for forandringen. For hvem har lyst til at være»den, noget skal implementeres hos«for at nævne et af managementsprogets værste og mest grænseoverskridende udtryk. Der er mere end nogensinde brug for, at gamle dyder som ordentlighed og redelighed bliver genintroduceret i i kommunikationsfaget. Denne bog er en god begyndelse herpå. God læselyst. Flemming Smedegaard Lektor, Ph.D. Studieleder for International Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet 9

7 Introduktion Introduktion Troværdig kommunikation opstår, når det, der bliver sagt, og det, der rent faktisk sker, hænger sammen. Når den, der taler, mener det, han siger og gør det. Sværere er det ikke. Så hvorfor skrive en hel bog om troværdig kommunikation? Det er, fordi troværdighed skaber loyale medarbejdere. Glade kunder. Effektive virksomheder. Og fordi vi som forbrugere og borgere bliver bestormet via nettet, telefoner, reklamer, nyhedsbreve osv. med alt andet end troværdig kommunikation. Selv om vi til stadighed bliver bedre til at læse mellem linjer, sortere det uvæsentlige fra og skabe mening i et inferno af informationer, så bliver vi gang på gang skuffede over, at det, der blev sagt, ikke blev gjort. At det, vi blev lovet, viser sig at være noget andet. Det skaber dårligt arbejdsklima, utilfredse medarbejdere, rygter, hadegrupper på Facebook, illoyale kunder og dårligt omdømme. Hvor ofte har jeg ikke hørt fra medarbejdere og ledere i virksomheder, sagt med både afmagt og frustration: Det er ikke dét, at de har taget xxx beslutning. Det er ikke dét, at vi skal flytte/skære ned/løse nye opgaver/ osv. Det kan vi såmænd godt forstå alt taget i betragtning. Men det er MÅDEN, vi får det at vide på. Seks trin til troværdig kommunikation I metodeafsnittet får du en metode, du kan tage direkte og overføre på dit arbejde med professionel kommunikation. Metoden hører til forberedelsen, dvs. når mål, budskaber, medier, målgrupper osv. tilrettelægges. Det er med andre ord en metode til planlægning af strategisk, professionel kommunikation. 11

8 Metoden tager udgangspunkt i, at du trin for trin sammen med en gruppe, der til sammen har den relevante indsigt i både interne og eksterne forhold, tilrettelægger budskabet. I trin 1 tilrettelægges det konkrete mål med kommunikationen. Trin 2 kortlægger de forhindringer, der kan stå i vejen for, at projektet bliver en succes. Trin 3 skaber motivation i gruppen og/eller virksomheden i forhold til at arbejde hen mod målet. Trin 4 og 5 genererer løsningsforslag, ideer til budskaber, medier osv. og i trin 6 struktureres processens resultater i en kommunikationsplan, som beskriver den unikke løsning, projektgruppen er nået frem til. Modellen er lige til at gå til. Især vil jeg fremhæve to meget vigtige trin forhindringer og motivation som ofte bliver overset med de problemer, der følger med. Ved at gå frem efter disse seks trin»udskydes«løsningerne, til at disse grundlæggende faktorer er udredt. Hermed sikres, at løsningerne ikke blot bliver»trukket ned over hovedet«ud fra overbevisninger og forestillinger, men tager højde for de faktuelle forhindringer og ikke mindst det»brændstof«(motivationen), der sikrer projektets succes. Metoden understreger ikke mindst, hvor vigtig involvering og ejerskab er for at få succes med kommunikationen og forandringen.»folderen«er ikke et mål i sig selv For mange garvede kommunikatører vil den helt store forskel på at arbejde efter de seks trin til troværdig kommunikation være, at»løsningen«(altså om der skal udarbejdes en folder, en hjemmeside eller en pressemeddelelse) udskydes. Ofte ser virksomheden dette kommunikationsprodukt som målet i sig selv. Men de fleste har jo masser af erfaringer med foldere, profilmagasiner osv., som ligger godt glemt, og/eller hjemmesider, der ikke bliver vedligeholdt osv. Så målet her er IKKE at udarbejde et bestemt kommunikationsprodukt. Målet er den EFFEKT, produktet skal have. Og det er denne effekt, de seks trin afklarer, før der træffes beslutninger om, hvordan det skal gøres. 12

9 I bogen skelner jeg i princippet ikke mellem intern og ekstern kommunikation, for de mekanismer, der går i gang, er de samme, uanset om det drejer sig om intern eller ekstern markedsføring. Blot er effekten forskellig. Derfor er det ikke kun marketingfolk, sælgere og reklamebureauer, der har et ansvar for god kommunikation. Det er i lige så høj grad ledere, HR-afdelinger, interne kommunikationsafdelinger osv. Denne bog er skrevet til dig, der gerne vil skabe troværdig kommunikation. Som leder, som kommunikationskonsulent, tekstforfatter osv. Hvis der i dit netværk eller blandt dine samarbejdspartnere eller kunder er nogen, som synes, at det med troværdighed er mindre vigtigt, når salget går strygende, eller medarbejderne alligevel kommer på arbejde, så kan du vælge. Hvad er din stil? Hvad vil du gerne være»kendt«for? Hvad tror du på giver dig det bedste omdømme og de bedste resultater? Det kan betyde, at du også skal vælge fra. At der simpelthen er kunder, opgaver eller samarbejdspartnere, du ikke kan stå inde for og ikke vil»lægge navn«til. Min tilgang til at arbejde med kommunikation er, at vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det, der er. Ikke det, du tror, folk gerne vil høre. Vi bliver nødt til at tro på, at produktet/servicen/beslutningen, der skal kommunikeres ud, er god nok. Og kommunikere det ud, så andre kan se, hvorfor vi mener det. Finder vi undervejs i processen ud af, at det ikke holder, at produktet fx er for ringe ift. prisen, eller at beslutningen, medarbejdernes skal orienteres om, ikke er helt gennemtænkt, så er det ikke kommunikationsløsninger, der skal til. Så er det udvikling. Folk er IKKE dumme. Vi kan snyde dem én gang, men ikke to. Og prøver vi på det og bliver taget i det, er skaden stort set uoprettelig. Det er der ingen virksomhed, politiker, leder eller andre, der»har råd til«. Som du vil kunne læse om længere inde i bogen, spreder dårlige erfaringer sig med lynets hast helt uden for nogens kontrol, hvilket gør det mere relevant nu end nogensinde før at være troværdig. 13

10 Er budskabet ikke godt nok til at blive kommunikeret ud (med den rette strategiske tilgang selvfølgelig), så er det tilbage i»maskinrummet«og se på produktet eller beslutningen igen ikke på måden, den skal kommunikeres på! Se mere på 14

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter.

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter. Sælg (meget) mere med nyhedsbreve Majbritt Lund 2014 1. udgave 2014 ISBN: 978-87-996803-0-6 Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere