Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde"

Transkript

1 Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at sikre flygtninge og fordrevne den fornødne beskyttelse og fremme langsigtede varige løsninger på de problemer, som er forbundet med fordrivelse. Det gør vi dels gennem fortalerarbejde, dels gennem direkte hjælp, når fortalerarbejdet ikke er nok. Nærværende papir fokuserer på fortalerarbejdet Det er Dansk Flygtningehjælps erfaring, at fordrivelse generelt betyder, at de fordrevnes fundamentale rettigheder sættes under pres. Det gælder, hvad enten der er tale om flygtninge i Flygtningekonventionens forstand eller det handler om andre typer af fordrivelse, f. eks. intern fordrivelse og irregulær migration, og det gælder, hvad enten der er tale om flygtninge og fordrevne, som opholder sig i Danmark og Europa eller om fordrevne i verdens konfliktramte områder. I arbejdet med at sikre de fundamentale rettigheder taler vi flygtninge og de fordrevnes sag både nationalt og internationalt. Vi er flygtninge og fordrevnes fortaler. Fortalerindsatsen kan gøres på mange måder og sker i vidt forskellige sammenhæng. Overordnet er rummet for fortalerarbejdet imidlertid blevet mindre, vanskeligere og mere komplekst gennem de seneste år. Det skyldes, at der er sket en øget politisering af den humanitære bistand samtidig med at operationelle organisationers adgang til de fordrevne grupper især internt fordrevne - er blevet vanskeligere og forbundet med større sikkerhedsproblemer. Hertil kommer at det humanitære arbejde underlægges flere og flere restriktioner af myndigheder og lokale magthavere. Det er derfor vigtigt, at Dansk Flygtningehjælp fortsætter og styrker sit fortalerarbejde - både ude i verden og i Danmark. En af Dansk Flygtningehjælps grundværdier er menneskelighed. Det betyder, at mennesket kommer før principper og politikker, og altså at en given fortalerindsats som udgangspunkt ikke må forhindre den fortsatte assistance til de fordrevne. 1

2 I det konkrete arbejde ikke mindst når det foregår ude i verdens konfliktområder stilles Dansk Flygtningehjælp imidlertid ofte over for en række dilemmaer, som kræver at der træffes vanskelige valg i forhold til, hvornår fortalerarbejde skal og kan foregå, hvem der skal udføre indsatsen samt hvilken karakter denne indsats skal have. Med andre ord: Hvordan kan vi udføre fortalerindsatsen, så den ikke bliver en trussel mod selve hjælpen til de nødstedte grupper? Kan vi tale de fordrevnes sag alene? Kan vi tale de fordrevnes sag, hvis vi går sammen med andre? Kan vi tale de fordrevnes sag i det offentlige rum eller yde fortalerindsatsen igennem ikke offentlige kanaler? Kan vi slet ikke tale de fordrevnes sag uden at måtte opgive den nødvendige konkrete hjælp til dem? Styrket fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælp ønsker at styrke sit fortalerarbejde mest muligt, dvs. udnytte de til enhver tid givne muligheder for at tale flygtningene og de fordrevnes sag optimalt. Formålet med dette notat er at bidrage hertil ved at etablere en fælles forståelse af begrebet fortalervirksomhed (advocacy) og et fælles udgangspunkt for indsatsen i hele organisationen fra projektkontoret i Den Centralafrikanske Republik over Integrationsnet i Roskilde til sekretariatet i Borgergade. Notatet giver den grundlæggende definition og udfolder en række implikationer. Dernæst angives nogle generelle retningslinier for Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde. I et Anneks (ikke vedlagt) præsenteres en række redskaber til det konkrete arbejde. Disse redskaber vil blive udviklet yderligere i de kommende år. Definition Dansk Flygtningehjælps fortalervirksomhed (advocacy) er den tænkning, de processer og de aktiviteter, der søger at påvirke beslutningstagere, opinionsdannere og borgere lokalt, regionalt og internationalt med det formål at beskytte flygtninge og fordrevne samt sikre disses rettigheder. Implikationer Definitionen har følgende implikationer: Fortalervirksomhed er en metode til at opnå Dansk Flygtningehjælps formål, ikke et mål i sig selv 2

3 Metoden kan anvendes til at styrke og bevidstgøre organisationer og grupper af mennesker (civilsamfundet) med henblik på at de kan indgå aktivt i fortalervirksomhed for flygtninge og fordrevne Fortalervirksomhed er en katalysator for varige forandringer inden for politik, praksis eller lovgivning til fordel for flygtninge, internt fordrevne og migranter Fortalervirksomhed omfatter udvælgelsen og organiseringen af information med henblik på at skabe den mest overbevisende argumentation Afhængig af målet kan fortalervirksomhed finde sted på både et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau Til gruppen af beslutningstagere hører regeringer, politikere, embedsmænd, FN og andre med magt til at ændre politikker og praksis Andre målgrupper, først og fremmest forskellige segmenter af befolkningen, skal derfor opfattes som midler til at påvirke beslutningstagere Fortalervirksomhed kan have et både kortsigtet og langsigtet perspektiv At tale flygtninge og de fordrevnes sag er, som det udtrykkes i definitionen, at bidrage til at styrke deres beskyttelse og sikring deres fundamentale rettigheder. Denne generelle bestræbelse tager sig forskelligt ud i de konkrete sammenhænge, hvori Dansk Flygtningehjælp arbejder. Retningslinier for Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde For at håndtere de dilemmaer Dansk Flygtningehjælp ofte er konfronteret med i sin fortalervirksomhed, må arbejdet være en del af den generelle strategiske planlægning og følgende principper og hensyn må iagttages: Mennesket går forud for principper og politik. Dette humanitære imperativ betyder at fortalerarbejde i nogle tilfælde må vige for konkret, nødvendig hjælp til berørte grupper af flygtninge og fordrevne, der ellers risikerer at blive afskåret fra hjælp fra Dansk Flygtningehjælps og andre humanitære organisationer. Forud for en given konkret fortalerindsats skal ligger en grundig analyse, som afdækker og vurderer den risiko fortalerindsatsen kan indebære både i forhold til den fortsatte hjælp til de berørte flygtninge og fordrevne, i forhold til medarbejdernes sikkerhed, i forhold til Dansk Flygtningehjælps operation og i forhold til organisationens grundlæggende interesser. Analysen bør desuden pege på forskellige, mulige måder at gennemføre fortalerindsatsen på (offentlig, ikke-offentlige, konfronterende, indirekte etc.) herunder udpege relevante kanaler for arbejdet. Politisk og sikkerhedsmæssigt følsomme situationer kan betyde, at Dansk Flygtningehjælp må gå sammen med andre aktører (f. eks. NGO er, FN, civilsamfunds netværk, m.v.), eller evt. overlade indsatsen til andre. 3

4 Fortalerarbejde bør have en nøje defineret målgruppe og hvile på en omhyggelig analyse af målgruppens motiver, interesser og muligheder for indflydelse i forhold til DFH s mål. Redskaber i fortalerarbejdet Aktiviteter/redskaber, der kan bringes i anvendelse ved fortalerarbejde, kan inddeles i to overordnede kategorier: Aktiviteter, der finder sted i det offentlige rum, og aktiviteter, der finder sted i lukkede fora. Offentlige aktiviteter Websites Pressetiltag (artikler, kommentarer, kronikker, læserbreve og andre debatindlæg, TV- indslag etc.) Høringssvar Udarbejdelse af udredninger, studier, dokumentation m.v. Konferencer/seminarer/undervisning/kurser (som arrangør eller deltager) Offentlige møder og høringer Nyhedsbreve Feltbesøg (effekt af at opleve tingene med egne øjne) Kampagner Sociale medier Informationstjeneste over for elever og studerende Ikke-offentlige aktiviteter Lobby gennem personlige møder og breve Formelle henvendelser til ministeriet, myndigheder, internationale organisationer m.v. Interne workshops og uformelle orienteringer Tilbud og forhandlinger med myndigheder Generel relationsship building med beslutningstagere og meningsdannere Presselobby Brush-up af medarbejdere Afslutning Det er Dansk Flygtningehjælps målsætning at styrke fortalerarbejdet mest muligt, uden at det får en skadelig virkning på vores muligheder for at yde konkret hjælp til flygtninge og fordrevne. Det betyder, at det vi kalder rummet for fortalerarbejde skal udnyttes fuldt ud. Vi skal derfor bruge alle muligheder for at tale flygtningene og de fordrevnes sag, og vi skal være opmærksomme på de forskellige måder indsatsen kan gøres på. I den forbindelse bør vi forbedre udnyttelsen af vores programmers mange praktiske erfaringer med fortalervirksomhed. Ligeledes bør vi videreudvikle det igangværende arbejde med at 4

5 forbinde programmernes fortalerarbejde med de nationale og internationale niveauer gennem samarbejde med nationale og internationale netværk. Nærværende papir er det første skridt i retning af at styrke organisationens fokus på fortalervirksomheden, og det er tanken, at papiret løbende skal opdateres med de erfaringer der gøres i det praktiske arbejde. Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt Dansk Flygtningehjælp skal udføre fortalerarbejde eller ej. Det handler typisk om, hvorledes det kan gøres med hvilke metoder, ad hvilke kanaler osv., og dette skal fremdeles være organisationens fokus. 5

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere