Sagsnr : :JesperAnder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr : :JesperAnder"

Transkript

1 Ned a andb u Kon an 349 ud p md 1 Udbe a n 25 B N e ud Bo m2 S ue Væ Beå G undm2 Sa Kon a JepAnd en endommæ &a ua,mde T Ema j ep and d Ana endommæ JepAnd en endommæ &a ua,mde RAMMEVEJ52,7620LEMVI G -RAMME " LI LLEBONNET"MEDETJ ORDAREALPÅ8 239KVM

2 Sa op n Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 San ud md 1 Da o27 11 Be e e B n n nebe åabeboe eop op ø 1900mednhe enmu øde en a 1976 ammed e n a o mo nduom hh n e æ a u o dæ d e p a mo ndu T b eude ue aca1991udb n nbe åendea d a d, adeohønehu de op ø øde enmede n aode medpandep ade aam e a De hø end da ea be endeø b n n ne Beboe en nd e emedb,p e ø en,bade æ e emedb u,o e æ e e, od n e uemedudan ude ue,en emedopan 1a, on æ e e, æ e eobade æ e emedb u På1ad nd e e1 æ e eamåben o umbeboe enop a memed cen a a me n eo e nan æo ob e1200lo ade an a2008 V n ma on Dø eopmæ om på,aenøba a e,h dennea eneund eeaøb,e bud æ,oaæ e p e aaccep e budde,he ee om de må eæ eo en emme emedudbud å ene Med ende endommæ ep æen æ,oan eæ åd beepa ammehande Købop d ed aøeeenj u d, nan eambe en åd n nm Ana endommæ JepAnd en V on2 1 E FA ER V GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1

3 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 V on2 1 E SO TS San ud md 1 Da o23 11 GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1a

4 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 V on2 1 E SO TS San ud md 1 Da o23 11 GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1b

5 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 V on2 1 E SO TS San ud md 1 Da o23 11 GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1c

6 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 San ud md 1 Da o23 11 endomda a S u,b d,p anoand eanende ebe ænn n A ea 8 238m2 G unda eaudø Ned a andb u 0m2 -h a Beboe e endom BBR G unda ea ø e BBR medde e e Lem 36aRammeHd,Ramme Hoedbbeba ea 169m2 Landz one 0m2 P a,a men and n nan æ Kæ d a ea 21m2 e ae ae P a æ e Udn 190m2 Bo a eaa Anden pea øb 505m2 ebn n Cen a a me aeean æ,e amm And -h audhu 505m Op ø ombeå BBR medde e e Bn na ea ø e Vu d no endomæ d a -ada o 2014 O en u d np 810 O en endomæ d H a undæ d E bo æ d G und a dæ d a 100 G unda e o æ d Dhen e endommen nbo endommen endom pe Måben e I ø e Kommune Ma n Zone a u Vand V K oa Va me n a a on Doom høj pænd nm,i e h nd p n Doom be ne e ab nam n a m,p e ud pan eæ d T behø Dea a,a ø ende edeæ endehå deh dea o øø emed ø ( ab a ) Med ø ende øø em E om um Vo,Emhæ em AEG,Kø e abm E e o ux, æ æ æpp Ø e edeæ endehå deh dea o øø emed ø e V on2 1 E SO EL Hhen eø endommenb ad nboen GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de2

7 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 San ud md 1 F n ho d F np æm en,d ndå ud enba epå Sæ endom nhoga n nef n P æm endæb and-ohu n,h udodæe SampJa I ne Ja Rø adeja F beho d Da o23 11 And e ho daæen be dn n F b ua hæn eud Å a me b u Ud F b u1 900L Ud enb eneå 2013 endommenp mæ ea me decen a a me aeean æ,e amm Op n n ne amm asæ ene eå b u Ø eud ed ø ende endommend oed eho de e Købø eopmæ om på,ad æ eud en,and,e op ee na n nan æ, e and e b ua hæn e ho dam øbendeed eho de e,oad eud e emåah en a op nen b ua hæn eud e ud T and app be en enneman,e n a a on app oen mæ n n T and app oand ebe en app T and app o nop n nunduda b de eod e do umen a e e, ø øba a e ndå E n a a on app E n a a on app unduda b de eodo umen e a e e, ø øba a e ndå En mæ n n endommen eom a eap en mæ n n V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de3

8 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 San ud md 1 ud 1å P å Kon an behoedøb endoma Hu n endomæ d a Reno a on S en n n M j øa enb u Ro eud dde e ud a 1å Kon an p udbe a n T n n na a øde Ia Købø eopmæ om på,adoennæn eon an behoedøb e ndeho d ud Dhen e de pan eb eeoa pan eb ee Ve j BanA S Da o23 11 Gæ duden øbeummen 200 I nen B en nab u o ne opåba unda anda d nan namæ eop n nom nan n Dø eopmæ om påa endommæ en h o en emåammen æe ud medb u o ne o de edenan neb u o ne o de eneden om a å edea ene nan nom o n n D a ud en æe denne de e ab enedenam edemåned ebo ud H udo d æ e b ua hæn eud Udbe a n25 B u oe ud 1 727md åNe oe ud 1 365md å 30, 47% B u oud en meddenam ede de e bundemeden anda d nan nuden ad aoe u ud, b ua hæn eud am øbende ed eho de ene oud en medb u oud ene ad aa a emæ ad adad a eom en anda d nan n, den e æ de e unneopnå S anda d nan n S anda d nan nenuda b deud a ø ende udæ n n Kon anudbe a npå5% aden on an e øbeum op unde næ me e 5 dom n mum 25 Dop ae ea ed ånop denma ma e åne æne denpåæ dende endom a e e oom ea ed åno ea ed ob a onm Løbe den30å Lånee on ba ob a on ånmed a en e,da d aeo he e øbe dene annu e p nc ppe Låneba epåd hø endeob a on,h u 100e næ me eh und B en nda o ea ed ån23 11 F e øbeummenb eneebo ånlånehaen øbe dpå30å Lånea d aeo he e øbe dene annu e p nc ppe Låne a æ e u pa,o en en a æeh a a den1 2,1 5,1 8o1 1 1om denennemn en eade6ene eo en j emåned Na ona ban en a n eud ån bo må ønmod a em Gennemn en enop unde næ me e a ep oceno æe3p ocen po n Næ æ end en epåbo ånba epådenennemn en e p oden F beho ddhen e de5 Sæ eop n nom nan nihenho d oom m d na a endom m må endommæ en euda b dee adeuda b de nan n a, eom endommæ en emå m d e nan n V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de4

9 Ad eeramme 52,Ramme,7620Lem Kon an p 349 San ud md 1 Da o23 11 Op n nom e ende ån,dano aepå ebe ne Lån a Rea ed pe DLRK ed A S 6% Ob a on ån Ob a on ån Re æ d Ob e æ d Kon an - Va u a Ren e 1å æ d Kon på d de e DKK Re - ÅOP Sa do a øbe d d aon o 22, 50 6, 78 Sæ eo ae e å Ga an - Kon an e e eu n N Kon an behoedøb Købø eopmæ om på,ad o ennæ n e on an beho ed øb e ndeho dud Køb ene åd e,h undj u d e, nan e eob e e n e S anda d nan n beho d S aden ea ed ån an ø ende a æ e ed ea ed n u nebe e e V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de5

10 Ve ommenhodanbo Lem Hodanbo Lem æ a e m endomme-de a, ned a e andb uo hed,ode d hu e,bådeedhaeo j denilem Kommunedde udenmu hed aøbeen he å bo ob ueden om d bo -ha å nenbopæ p D udoa b do å h oud n n V e eam på emeda b d eenodomb na onan e æ o m ea ede o, åhama a a na æepå, am d meda and a ammebådeden eodeæ d eøb emen Va e bo ddendeom ådeohae æ ne æ h Va e en n oand e oa ea e,bådep aop o e one,odebe d,a haen denom om åde,oom hadd ø Vdnam e emådeaå a b depå;hu e a ø emed end ne ma ede,o øa ænea na medhen n ma ed ø n an æ Sam d dea a ø ende o,aæ eo op eo eund, åmana dop e,amanan enemed o D udo ce,e,op ø n noodøb mand abb ono e a eende envmee n be endepåbenbed e ø medodmu hed e pon n e e ndu O åmee æne e- ææpå,amana danommeon amedéna emæ e,næ enuan e d pun e Team danbo Lem Je pand en-i ndeha, endom mæ,mde&va ua Mob ma j e p and d N c aka p en- endom mæ,mde Mob ma n c a a p d Jen Ch K oh- endom mæ e e Mob ma j c d Ben etho up-sa o d na T ma ben e ho d

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

Nyhed. 5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN

Nyhed. 5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN Sd enebo Mo e æde26,5700sendbo T 44412945 on a @ d en ebo d-www d en ebo d Nhed E 12A,B 5700Sendbo PRI S UDBETALI NG 145 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 12 767 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 10 513 EJ ERUDGI FT( MD

Læs mere

Sagsnr :H350918 :819

Sagsnr :H350918 :819 Sa op Ad eekoe en76,je ndø,7790th ho Kon an p 530 San H350918 ud d 819 Da o06 10 Be e e Rød en endo a1936edbe on a en aode æ-op a ndu T endoenhø a aeoudhubeeaæ d eda o endoenbe ende Je ndøbed epa o næ

Læs mere

Ful dmur ekt egnet hus 2007 andsr appor 201 vær ser køkken badevær ser Haven anl agt med æspl æne ampol egehus car por udhus 600 skoven 700 skol ads

Ful dmur ekt egnet hus 2007 andsr appor 201 vær ser køkken badevær ser Haven anl agt med æspl æne ampol egehus car por udhus 600 skoven 700 skol ads Lo o d e1 Sa op n Ad eeso Hede 87,8355So Kon an p 3 495 San 2774 ud md 3 Da o13 11 Be e e Fu dmu ea e enehu a2007= o and appo 201m2=4æ e +øena um + ue+2badeæ e Haenan amed æp æne+en ampo no eehu 44m2ca

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 325 udg p md 1 Udbe a 70 B N e udg 6 971 5 370 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Sag 85 1 3 2 1 070 220S14284 Kon a N e JHace Sa g&vu d T 55862990 Ema n e hace@danbo g d Ana g endommæg M che

Læs mere

Sagsnr :101210373. geså!

Sagsnr :101210373. geså! He å und Kon an 1 183 ud p md 1 Udbe a n 60 000 B N e ud 6 695 5 171 G undm2 Sa 1 156 101210373 Kon a He elyne endommæ MDE T 57521160 Ema he e yne@danbo d Ana endommæ He elyne endommæ MDE KI LDEBJ ERGSAGRE25,4632BJ

Læs mere

ndehaver LÆRKEMOSE5,6470SYDALS -SKOVMOSE

ndehaver LÆRKEMOSE5,6470SYDALS -SKOVMOSE F d hu Kon an 995 ud p md 1 563 Udbe a 50 B N e ej ud 5 292 4 128 Bo m2 S ue Væ Byeå G undm2 Sa 91 1 4 1977 1999 936 11020120023 Kon a KenF e b ndeha T 74426055 Ema en e b @danbo d Ana ej endommæ KenF

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

TS. JesperAnder ÆLDENBYHUS ØSTERGADE43,7620LEMVI

TS. JesperAnder ÆLDENBYHUS ØSTERGADE43,7620LEMVI V a,1 am Kon an 275 ud p md 1 Udbe a n 25 B N e ej ud 1 350 1 068 Bo m2 S ue Væ Byeå G undm2 Udhum2 En Sa 108 2 3 1877 1972 343 12 E 016001916TS Kon a JepAnd en endommæ &a ua,mde T 97822900 Ema j ep and

Læs mere

VESTERLED12,5953TRANEKÆR -HOU

VESTERLED12,5953TRANEKÆR -HOU F d hu Kon an 1 095 udg p md 2 057 Udbe a 55 B N e ej udg 5 815 4 436 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 Sag 79 1 3 1960 3 568 26110024 Kon a JohnnyD d en ndeha,ej endommæg,mde T 62515156 Ema j ohnny d d en@danbo

Læs mere

Udhus: ÅGERUPVEJ51,4400KALUNDBORG

Udhus: ÅGERUPVEJ51,4400KALUNDBORG V a,1 am Kon an 795 ud p md 1 Udbe a n 40 B N e ud 3 686 3 067 Bo m2 S ue Væ Beå G undm2 Ca p Udhu En Sa 123 1 3 1900 368 28 4 E 247KB15037 Ana endommæ Denn Hø und endommæ,mde-i ndeha ÅGERUPVEJ51,4400KALUNDBORG

Læs mere

Sagsnr : købmand. uehuset. 1.sal

Sagsnr : købmand. uehuset. 1.sal Sa op Ad eekj æ å d 20,6740B amm Kon an p 1 648 San 160048 ud md 1 Da o16 08 Be e e H d ømmenabo ede eom e medna u en euden dø en, mu hedenh!v e e ho doop ma udny e and endom,dnænom andamedano epe hue

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208758

.48716100. Sagsnr :208758 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeso a8,råge e,3210v Kon an p 975 Sagn 208758 udg md 1 Da o09 04 Be e e Sønomm hu emn p ag u dna u Cha m ende,a

Læs mere

ØSBYGADE96,6100HADERSLEV

ØSBYGADE96,6100HADERSLEV V a,1 am Kon an 550 udg p md 1 772 Udbe a 30 B / N es ej udg 2 737/ 2 148 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 154 1/ 3 1960 753 88 F 18920681 Kon a Ca s ens cax e sen endomsmæg,mde T 74520042

Læs mere

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV V a,1 am 26013KJ 151 An a g endom mæg V NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV UN C1 19V LLAMEDSKØNUGENERTBAGHAVE Sa gop Ad eev e o en94,h,2730h Kon an p 2 575 Sagn 26013KJ151 udg md 3 Da o30 04 Be e e Nuenade

Læs mere

5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN

5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN Sd enebo Mo e æde26,5700sendb T 44412945 on a @ d en ebo d-www d en ebo d Ga n 3 5700Sendb PRI S UDBETALI NG 1 475 75 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 7 040 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 5 628 EJ ERUDGI FT( MD ) BOLI

Læs mere

:62515156 DAGELØKKEVEJ38A,5953TRANEKÆR -DAGELØKKE

:62515156 DAGELØKKEVEJ38A,5953TRANEKÆR -DAGELØKKE F d hu Kon an 565 udg p md 727 Udbe a 30 B N e udg 2 808 2 171 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 En g Sag 104 2 3 1916 1994 283 E 26110168 Kon a Kenne hla en ndeha,sa g&vu d T 62515156 Ema enne h a en@danbo

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeho me 7,Udho S and,3230g æ Kon an p 795 Sagn 208745 udg md 2 Da o16 09 Be e e Hgge gka ma dhumanne D gg und

Læs mere

NYVESTERGÅRDSVEJ38,3500VÆRLØSE

NYVESTERGÅRDSVEJ38,3500VÆRLØSE V a,1 am Kon an 3 495 udg p md 4 Udbe a 175 B N e udg 17 191 13 727 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 En g Sag 135 1 3 1968 1 082 D 02914JH409 Kon a Jan Hech T 44476060 Ema j hech @danbo g d Ana g endommæg

Læs mere

AARØ 207,6100HADERSLEV

AARØ 207,6100HADERSLEV V a, am Kon an 95 udg p md Udbe a 60 B N e ej udg 5 854 4 639 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 7 2 4 9 64 8 E 89930 Kon a Cha o ejn co a en endommæg &a ua T 74520042 Ema cha o e n co a en@danbo

Læs mere

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni H bth egaa d Adoa NØ gade7,3600f ed und T 4736002531120700,Fax 47360039 bo g@ c d-www c d Sa gop ng Ad een hugade19,3300f ed æ Kon an p 1 425 Sagn 3061362 udg md 2 Da o21 05 Be e e D g e ho dhumedcen a

Læs mere

BentKohl STRUPVEJ26,8832SKALS

BentKohl STRUPVEJ26,8832SKALS V a,1 am Kon an 949 udg p md 1 521 Udbe a 50 B N e udg 4 653 3 707 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Kæ dm2 Ca p m² En g Sag 132 2 3 1948 1978 669 72 52 D 096006842 Kon a He n chthom T 70250222 Ema he n ch

Læs mere

SOLBAKKEN27,6230RØDEKRO

SOLBAKKEN27,6230RØDEKRO V a1 am Kn an 1 295 udg p md 1 Udbe a 65 B N e ej udg 6 449 5 099 B gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Ga age En g Sag 154 1 4 1965 1976 845 38 D 243AA107314 Kn a JenMadn T 20600364 Ema j en madn@danb g d Ana gej

Læs mere

016041786TS. JesperAnder NYPRI CHARMERENDEOG ÆGTESOMMERHUSMEDFLOTUDSI

016041786TS. JesperAnder NYPRI CHARMERENDEOG ÆGTESOMMERHUSMEDFLOTUDSI F d hu Kon an 599 ud p md 879 Udb a n 30 B N ud 3 214 2 485 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 62 1 3 1973 2001 904 016041786TS Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo d Ana ndommæ JpAnd n

Læs mere

Det ver kke kedel her Hvor Her kan hygge edet skul enover andet huset Der kan ave mad med ami odbol dskamp! 154m2 med vær ser badevær ser ue, um,

Det ver kke kedel her Hvor Her kan hygge edet skul enover andet huset Der kan ave mad med ami odbol dskamp! 154m2 med vær ser badevær ser ue, um, Lo g o d e1 Sa gop Ad eesmedegade47a,ø,8300odd Kon an p 1 995 Sagn 7514 udg md 2 Da o09 12 Be e e Deb eede gaboh Ho o? Handuhgged g, ede oau eno eee andepåhue D o Sådua e, aemadmed am ene e TV odbo damp

Læs mere

ndehaver LLESKOVVEJ6,6440AUGUSTENBORG

ndehaver LLESKOVVEJ6,6440AUGUSTENBORG Ande bo Købp Bo de e,md F b ua hud,md 1 4 875 Bo m2 S ue/ Væ Beå 100 1/ 2 2002 En Sa C 11020140305 Kon a KenF e b ndeha T 74426055 Ema en e b @danbo d Ana endommæ KenF e b ndeha L LLESKOVVEJ6,6440AUGUSTENBORG

Læs mere

RANDAGER6,2620ALBERTSLUND

RANDAGER6,2620ALBERTSLUND V a,1 am Kon an 3 295 udg p md 4 Udbe a 165 B N e ej udg 16 309 12 954 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G m2 Kæ dm2 En g Sag 169 2 3 1968 993 137 E 275MN130450 Kon a M enn e en T 4300 Ema m en n e en@danbo g d Ana

Læs mere

.48716100. Sagsnr :207614

.48716100. Sagsnr :207614 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eerø ha e 6,Udho S and,3230g æ Kon an p 2 495 Sagn 207614 udg md 3 Da o01 03 Be e e Hgge g dhum ndbdende n ø

Læs mere

KunoVonHahn ØRNEVEJ10,4720PRÆSTØ -BØNSVI

KunoVonHahn ØRNEVEJ10,4720PRÆSTØ -BØNSVI F d hu Kon an 695 udg p md 1 Udbe a 35 B N e udg 3 711 2 877 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Sag 83 1 3 1975 1 113 05422109 Kon a KunoVonHahn endommæg T 55991866 Ema uno hahn@danbo g d Ana g endommæg KunoVonHahn

Læs mere

den starten ønsker FAKTA

den starten ønsker FAKTA S den a en 1981ha e ou æ ea gaej -ogande ej ghed Københan Vønagø edeene og ge a hand ebo g, æ ø egaøb eog æ g eve Københanogend Benudog nd bae1-amag,ch han& I and B gge amag n d@bae1 d Te e on33898900

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

Sagsnr :140379. om i2014. Skalses.

Sagsnr :140379. om i2014. Skalses. Sa gop Ad eeg øn andpa Kon an p 1 125 Sagn 140379 udg md 1 Da o12 02 Be e e IGj e n dmedcye a and Ebj g ndøbmeaog æpåo eog n u on, ggde eu o ge ho d æehu Vedej endommend g g neudenoma ea med egep ad, y

Læs mere

5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN

5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN Sd enebo Mo e æde26,5700sendb T 4442945 on a @ d en ebo d-www d en ebo d Np Knudbø eej9,b en ne 5700Sendb PRI S UDBETALI NG 0 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 9 844 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 8 09 EJ ERUDGI FT( MD

Læs mere

HOVEDGADEN38,4913HORSLUNDE

HOVEDGADEN38,4913HORSLUNDE V a,1 am Kon an 395 udg p md 1 Udbe a 25 B N e ej udg 1 965 1 532 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 En g Sag 153 1 3 1894 1978 643 E 196S12175 Kon a Ka ensønd høj endommæg &Va ua,mde T 61614090 Ema a en oend

Læs mere

YSTSTRANDPARK225,4873VÆGGERLØSE

YSTSTRANDPARK225,4873VÆGGERLØSE F d g und Kon an udg p md Udbe a B N e ej udg G undm2 Sag 99 646 25 510 388 370 220S130144 Kon a N e JHace Sa g&vu d T 55862990 Ema n e hace@danbo g d Ana gej endommæg M che ebo e a MARI EL YSTSTRANDPARK225,4873VÆGGERLØSE

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad edøj ho 3,N,7700Th Kon an p 2 695 Sagn 81060 udg md 2 Da o06 01 Be e S n op ø bo gpå andeme em a a me b ug Hu gg geuden N,op ø 2010 a e ma a Nådupa b en ga agen( dobbe ),dadgad e e nd de ga b

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad eebøgebj g 3,Ø Kon an p 850 Sagn 16118 udg md 1 Da o23 12 Be e e SamøMæg enhanu nøj e enaaud dedenne endom be ggendem dpå Samø a g endommend øbende ed geho d,haen ugen ha e,og mu ghed audn e

Læs mere

016012008JA. JesperAnder SUPERHYGGELI

016012008JA. JesperAnder SUPERHYGGELI V a,1 am Kon an 1 775 ud p md 1 Udb a n 90 B N ud 8 751 6 925 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Ga a n En Sa 170 1 3 1907 1976 5 589 30 F 016012008JA Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo

Læs mere

ndehaver LÆRKEMOSE122,6470SYDALS -SKOVMOSE

ndehaver LÆRKEMOSE122,6470SYDALS -SKOVMOSE F d hu Kon an 995 ud p md 1 Udbe a n 50 B N e ud 5 080 4 038 Bo m2 S ue Væ Byeå G undm2 Sa 85 1 3 1965 851 11020130252 Kon a KenF e b I ndeha T 74426055 Ema en e b @danbo d Ana endommæ KenF e b I ndeha

Læs mere

Mågevej63 VÆRELSER ANTALPLAN

Mågevej63 VÆRELSER ANTALPLAN Måge63 5370Me PRI S UDBETALI NG 30 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 2 798 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 2 212 EJ ERUDGI FT( MD ) 889 BOLI GAREAL 22m2 UDHUS 15m2 GRUNDAREAL VÆRELSER ANTALPLAN BYGGEÅR SAGSNUMMER EJ ENDOMSTYPE

Læs mere

Super dshus assi Bel ggende udst ykni anl agt med ønne eal nddæmmende søer hvi ket skaber godt har moni ske Huset ekt egnet model Mar ehuset m2.

Super dshus assi Bel ggende udst ykni anl agt med ønne eal nddæmmende søer hvi ket skaber godt har moni ske Huset ekt egnet model Mar ehuset m2. F d hu Kon an 845 udg p md 1 Udbe a 45 B N e udg 4 318 3 407 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Sag 82 1 3 2011 370 MAR206480 Kon a N e JHace Sa g&vu d T 55862990 Ema n e hace@danbo g d Ana g endommæg M che

Læs mere

Sagsnr :112N130016 2002.

Sagsnr :112N130016 2002. V a,1 am Kon an 1 295 udg p md 1 642 Udbe a 65 B N e udg 6 360 5 045 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 190 2 5 1912 2002 2 545 10 C 112N130016 Ana g endommæg Pe Jenen endommæg,mde STENSEBYVEJ

Læs mere

Sagsnr :B1709PW :888

Sagsnr :B1709PW :888 Sa gop ng Ad eedy emoen26,hou,9370ha Kon an p 875 Sagn B1709PW udg md 888 Da o25 09 Be e e U enbe e g omme dej y eoghad ed ab opmæ omhed I m d dhadennu åeen on u enpåad eendy emoen26 Hou,d gg ed udmund

Læs mere

Lyngvej16,Hov VÆRELSER ANTALPLAN

Lyngvej16,Hov VÆRELSER ANTALPLAN Syd yenebo Mo e æde26,5700sendbo T 44412945 on a @ yd yen ebo d-www yd yen ebo d Lyn16,Ho 5953T aneæ PRI S UDBETALI NG 1 475 75 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 7 723 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 5 949 EJ ERUDGI FT(

Læs mere

Sagsnr :112N140092. Snogebæk

Sagsnr :112N140092. Snogebæk F d hu Kon an 295 udg p md 1 403 Udbe a 25 B N e udg 1 561 1 212 Bo gm2 S ue Væ Byggeå Sag 27 1 0 1981 2005 112N140092 Ana g endommæg Pe Jenen endommæg,mde P LEGÅRDSVEJ EN110,3730NEXØ -DUEODDE FLOTOG TOTALMODERN

Læs mere

Sagsnr :H647438 :955

Sagsnr :H647438 :955 Sa gop Ad een and 2,H ho Kon an p 500 Sagn H647438 udg d 955 Da o23 11 Be e e Rue g11 2p an abe ggende d h gb æpåbø neha e, ægehu, and ægeog nd øb endoenop ø øde eg en,e n agogde æ og p a ndu T endoenhø

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

016011986TS. JesperAnder NÆRLEMVI

016011986TS. JesperAnder NÆRLEMVI V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 3 Udb a n 125 B N ud 12 160 9 622 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Udhum2 So c an æ En Sa 275 2 5 2006 13 678 133 7KW C 016011986TS Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p

Læs mere

Ad eekae o 29,N L b,9480løen Kon an p Sagn FH1073 udg md 1 Da o07 04 Ve nd e eog e o eomm hu endena N L b, gen d Lø ene g g æ omm hu,h d æn o de

Ad eekae o 29,N L b,9480løen Kon an p Sagn FH1073 udg md 1 Da o07 04 Ve nd e eog e o eomm hu endena N L b, gen d Lø ene g g æ omm hu,h d æn o de Sa gop Ad eekae o 29,N L b,9480løen Kon an p 1 925 Sagn FH1073 udg md 1 Da o07 04 Be e e Ve nd e eog e o eomm hu endena N L b, gen d Lø en E g g æ omm hu,h d æn o de a j nehue nd e emeden en éogenbaggabaggaen

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Bo g E h Kon an 698 udg p md 2 Udbe a ng 35 B N e udg 3 483 2 737 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 En g Sag 105 2 5 1969 513 E 041F130687 Ana g endommæg Ma nwkohanen I ndeha- endommæg,mde POSTGADE2,3770ALLI

Læs mere

:54706666 BØGEVEJ12,4862GULDBORG

:54706666 BØGEVEJ12,4862GULDBORG V a,1 am Kon an 295 ud p md 1 Udb a n 25 B N s ud 1 450 1 141 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Kæ dm2 En Sa 109 2 2 1943 1 146 93 G 167S14940 Kon a EbbN sn ndomsmæ ova ua T 54706666 Ema bb n sn@danbo d Ansa ndomsmæ

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

9560Hadsund VÆRELSER ANTALPLAN

9560Hadsund VÆRELSER ANTALPLAN V epa en175,he b o 9560Hadund PRI S UDBETALI NG 40 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 3 819 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 3 075 EJ ERUDGI FT( MD ) BOLI GAREAL GRUNDAREAL 938 68m2 3 162m2 VÆRELSER 4 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad eehaup ad26,4 127Københa Kon an p 4 600 Sagn 333216 udg md 3 Da o11 10 Be e e K a e Be ggenden d S øge ge edku e H nddue udbudapændende pec a e n ogh gge geca é D un å d b enoae,koenha e oggode

Læs mere

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni H bth egaa d Adoa NØ gade7,3600f ed und T 4736002531120700,Fax 47360039 bo g@ c d-www c d Sa gop ng Ad eeø da gade1b,,2300københa Kon an p 880 Sagn 3061406 udg md 1 Da o14 01 Be e e Må eå e ø ecoop- ghed

Læs mere

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad I 33,4050S Kon an p 1 850 Sagn MV5108 udg md 3 Da o24 04 B I NDFLYTNI NGSKLARVI LLAISKI BBY KVARTERET B ggnpå g a S, gåa and cn um ab n,h du ndgo nd

Læs mere

LLAVEJ15,4684HOLMEGAARD -FENSMARK

LLAVEJ15,4684HOLMEGAARD -FENSMARK V a,1 am Kon an 945 ug p m 1 Ube a 50 B N e ug 4 669 3 709 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G unm2 En g Sag 92 1 3 1906 1966 690 G 05212V0062 Kon a RonnJeppeen enommæg &a uamde T 55737100 Ema onn j eppeen@anbo g

Læs mere

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni H btho egaa d Adoa NØ gade7,3600f ed und T 4736002531120700,Fax 47360039 bo g@ c d-www c d Sa gop ng Ad eed aabs D åbs and,3630jæg p Kon an p 2 850 Sagn 3061467 udg md 2 Da o16 08 Be e e L ebha omm humedpano

Læs mere

2300KøbenhavnS VÆRELSER ELEVATOR KÆLDERRUM

2300KøbenhavnS VÆRELSER ELEVATOR KÆLDERRUM endommæg maehäggma S age egade5,2100københanø T 70128800,Fax 35436031 n o@haggma d-www haggma d andb gge36a,43 2300Københa PR S UDBETAL NG 175 BRUTTO 18 582 NETTO 16 358 EJ ERUDG FT( MD ) 3 051 BOL GAREAL

Læs mere

5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN

5700Svendbor VÆRELSER ANTALPLAN Syd yenebo Mo e æde26,5700sendb T 44412945 on a @ yd yen ebo d-www yd yen ebo d Mø ade93 5700Sendb PRI S UDBETALI NG 1 775 90 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 8 459 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 6 763 EJ ERUDGI FT(

Læs mere

NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR.

NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR. F d hu Kon an 798 ud p md 1 Udb a 40 B N ud 4 249 3 298 Bo m2 S u Væ Byå G undm2 Udhu Sa 62 1 3 1975 1 208 40 1082013071 Kon a K auf chjø nn T 70252599 Ema au ch @danbo d Ana ndommæ Jann Gamm aa d HI NDØVEJ12,8585GLESBORG

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208858

.48716100. Sagsnr :208858 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S o bo 14,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 295 Sagn 208858 udg md 2 Da o11 11 B S n,a gn dbo g Sønna u g undpå

Læs mere

Har man moder ser gennemr enover endom med cykel and cent um, Rybner gymnasi med dej bør nevenl have, det måske huset endommen bel ggende Gef ons

Har man moder ser gennemr enover endom med cykel and cent um, Rybner gymnasi med dej bør nevenl have, det måske huset endommen bel ggende Gef ons Sa gsops Ad essege onsa Kon an p s1 768 Sagsn 150252 udg md 1 Da o02 02 Bes e se Hamanb ug enmod n s eoggennem eno eej endom med cye a s and cen um,rybn s gymnas eogmeddej gbø neen ghae, de emåsehuse j

Læs mere

Sagsnr :BO15066. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15066. :SusanneMadsen Sa gsops ng Ad esm e sban e17,ka ebæ,4736ka ebæ sm Kon an p s3 475 Sagsn BO15066 udg md 4 Da o03 11 Bes e F oogp æn abe ameds ønuds go Ka ebæfj o d Leddue eny e ohusmedmassap ads,ens øn o gbe ggenhedpåen

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gsops Ad esseha negade6,jeg ho Kon an p s630 Sagsn H879137 udg d 1 Da o12 06 Bes e se Pådes ønneogb o as ejeg ndø nddude eege e be ggende1p anshuspå 1 172ed e g o, b endeoguh nd euds go L denodø ogsø

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

:51388645 SLOTSGADE18,3480FREDENSBORG

:51388645 SLOTSGADE18,3480FREDENSBORG V a,1 am Kon an 2 850 ud p md 4 Udb a n 145 B N j ud 13 880 11 036 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Kæ dm2 En Sa 131 2 2 1884 1990 484 8 D 08302608 Kon a Ma Læø ndha- ndommæ MDE T 51388645 Ema ma ao@danbo d Ana

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an udg p md Udb a B N j udg 95 2 042 60 6 337 5 0 4 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 Sa g 7 2 2 2 96 996 806 03 28520 An a g j ndom mæg J p Bj g I nd ha RØNNEVÆNGET3 3, 83 40MAL L I NG SPÆNDENDEFRI

Læs mere

ThomasPeder SKYTTEMARKSVEJ49A,4700NÆSTVED

ThomasPeder SKYTTEMARKSVEJ49A,4700NÆSTVED V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 114 Udb a 100 B N udg 9 788 7 845 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 144 1 4 1908 1920 576 12 D 05214V0360 Kon a ThomaP n ndommæg &a uamde T 55737100 Ema Thoma

Læs mere

København. FAKTA. gynsgade66,3.t 2200KøbenhavnN

København. FAKTA. gynsgade66,3.t 2200KøbenhavnN S den a en 1981ha e ou æ ea ga -ogande ghed Københan Vønagø edeene og ge a hand ebo g, æ ø egaøb eog æ g eve Københanogend Benudog nd ba1-n de,nø eb o,ø b o, Van ø& B ønhøj n de @ba1 d Te e on33898900

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni ghed Kon an 2 850 udg p md 3 Udbe a ng 45 B N e udg 3 888 36 Bo gm2 S ue Væ Bggeå En g Sag 06 2 920 200 D 035E075024 Kon a L Ramuen T 458458 Ema amuen@danbo g d Ana g endommæg L Ramuen BI SKOPSVANESVEJ77ETH

Læs mere

5700Svendbor VÆRELSER

5700Svendbor VÆRELSER Sd enebo Mo e æde26,5700sendbo T 44412945 on a @ d en ebo d-www d en ebo d Va bo Kae22,THURØ 5700Sendbo PRI S UDBETALI NG 70 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 7 079 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 5 522 EJ ERUDGI FT( MD

Læs mere

8305Samsø VÆRELSER ANTALPLAN

8305Samsø VÆRELSER ANTALPLAN Bøgebj gej3,ø b 8305Samø PRI S UDBETALI NG 40 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 3 343 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 2 758 EJ ERUDGI FT( MD ) BOLI GAREAL 1 132m2 GARAGE 15m2 UDHUS 44m2 GRUNDAREAL 2 533m2 VÆRELSER 4 ANTALPLAN

Læs mere

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND F d hu Kon an 3 995 ud p md 2 Udb a 200 B N ud 20 440 16 122 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 150 2 2 1965 2004 1 024 11020120047 Kon a KnF b I ndha T 74426055 Ema n b @danbo d Ana ndommæ KnF b I ndha RENDBJ

Læs mere

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Smgå d n ø,4070k Kon an p 2 650 Sagn MV4448 udg md 1 Da o26 04 B FANTASTI SKUDSI GTTI LBØLGENBLÅ KVARTERET K n øno d gg d åbn,ba and ab Hb ggnhnop

Læs mere

Sagsnr :224715. :Tom Jensen

Sagsnr :224715. :Tom Jensen Sa gsops ng Ad esseto dbodgade10c,s,1253københa Kon an p s5 100 Sagsn 224715 udg md 4 Da o04 02 Bes e se KVARTERETYd sa a a ge edn ha a eb dpåmangea b enss ese æ d ghedsåsomama enb g,kongensn ogha ne on

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gad50,2a,4ro d Ronb ggad19,1130købnhank T 70231033 Fax70231036 www manbo g d n o@manbo g d Sa gop Ad Gamm S mm 16,S mm,4100r Kon an p 1 275 Sagn 4100663 udg md 1 Da o20 03 B S øn,cha m ndha dobb hu S

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

TYTTEBÆRVEJ8,9000AALBORG -HASSERI

TYTTEBÆRVEJ8,9000AALBORG -HASSERI V a,1 am Kon an 4 595 ud p md 5 Udb a n 230 B N ud 22 562 17 874 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 210 1 5 2014 803 A 4700805 Kon a DannTho ndha, ndommæ &a ua, MDE T 40999007 Ema dann ho @danbo d Ana ndommæ

Læs mere

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener SA GSOPSTI I NG E gå d pa n4 h Cha o n Sag n J N 8 Kon an p Udb a udg md å 4 7 7 8 B u o N oxc udg 6 7 Bo g p E Op ø Bo g S u æ ag A an ha N N E a J a En g mæ C FOTOG YSMED TERRASSE Sdmab d æom a d a påwww

Læs mere

Sagsnr :208786

Sagsnr :208786 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eej deba en16,råge e,3210v Kon an p 1 995 Sagn 208786 udg md 2 Da o03 01 Be e e Cha m endeog nd n a dhu Sønbe

Læs mere

BØGELUNDEN33,8300ODDER -HOU

BØGELUNDEN33,8300ODDER -HOU He å g und Kon an 750 udg p md 1 Udbe a 40 B N e ej udg 4 198 3 266 G undm2 Sag 996 049386816 Kon a JanMunchLa en ndehamde,a gogu d T 86543266 Ema j an m a en@danbo g d Ana gej endommæg JanMunchLa en ndehamde,a

Læs mere

Moder ser vel udnyt ans bør nevenl omgi vel ser Denne skønne endom enover gennemgr bende 2007, hvor der ski samt nduer dør over ndvendi emst

Moder ser vel udnyt ans bør nevenl omgi vel ser Denne skønne endom enover gennemgr bende 2007, hvor der ski samt nduer dør over ndvendi emst Sa gop Ad eeh Kon an p 1 498 Sagn 160301 udg md 1 Da o16 01 Be e e Mod n eoge udny e1p an abø neen geomg e Denneønneej endom eno egennemg bende2007,hdb a e agam nduogdø eo a I ndend g em åej endommenmeden

Læs mere

Købspr. Sagsnr :1142014203

Købspr. Sagsnr :1142014203 Køb p 325 Bo g e,md 3 F b ug a hudg,md 500 Bo gm2 S ue/ Væ B ggeå En g Sag 86 1/ 2 2001 B 1142014203 Kon a K autthom en nha T 70155100 Ema au hom en@danbo g d An a g endom mæg K autthom en nha MARKEDSPLADSEN21,STTV,6800VARDE

Læs mere

Købspr. Sagsnr :0980013228

Købspr. Sagsnr :0980013228 Ande bo g Købp 275 Bo gyde e,md 8 F b uga hudg,md 718 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå En g Sag 113 1/ 3 2007 C 0980013228 Ana gej endommæg JepHougaa dand en PARKETTEN6,8362HØRN NG 10M NTOGTURFRAAARHUSC-L GEUDT

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

:20325459 NÆRSTRANDOG CAFÉ. NYHED

:20325459 NÆRSTRANDOG CAFÉ. NYHED F d hu Kon an 350 udg p md 532 Udb a 25 B N udg 1 922 1 496 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 30 1 1 1952 454 284S14272 Kon a M av upn n T 20325459 Ema m a n n@danbo g d Ana g ndommæg M av upn n KONGSMARKVEJ7,4200SLAGELSE

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad B ombæ æ13,hj m nd,6094hj Kon an p 1 170 Sagn O20205 udg md 1 Da o11 05 B IHj m ndæ g ho dogdj gb ggndomm hu Somm hub ggndpånm an agg på828m2ogdgodp

Læs mere

USPEDERSENSVEJ68,4300HOLBÆK

USPEDERSENSVEJ68,4300HOLBÆK Ande bo g Køb p Bo g de e,md F b ug a hudg,md 8 833 Bo gm2 S ue/ Væ B ggeå 8 / 2 2007 En g Sag B 04KV0235 An a gej endom mæg K m Ve da endom mæg,mde MARI USPEDERSENSVEJ68,4300HOLBÆK " KØB"ETSUPERFLOTANDELSRÆKKEHUSTI

Læs mere

:61226622 GREVENSTRÆER7A,4220KORSØR NYEREANDEL-TÆTPÅSTORSLÅETNATUROG VAND.

:61226622 GREVENSTRÆER7A,4220KORSØR NYEREANDEL-TÆTPÅSTORSLÅETNATUROG VAND. Ande bo g Købp Bo gde e,md F b uga hudg,md 75 7 625 Bo gm2 S ue/ Væ Bggeå En g Sag 105 1/ 2 2007 C 239TVA0567 Kon a T benv nd Vu d mæg T 61226622 Ema ben nd@danbo g d Ana gej endommæg AnneLöch ela en GREVENSTRÆER7A,4220KORSØR

Læs mere

8305Samsø VÆRELSER ANTALPLAN

8305Samsø VÆRELSER ANTALPLAN Nyp Mø eej en15,n dby 8305Samø PRI S UDBETALI NG 150 BRUTTO EKSKLEJ ERUDGI FT 13 749 NETTO EKSKLEJ ERUDGI FT 11 284 EJ ERUDGI FT( MD ) 2 099 BOLI GAREAL 74m2 UDHUS GRUNDAREAL VÆRELSER ANTALPLAN BYGGEÅR

Læs mere

Sagsnr :11406511 DESUDEN:

Sagsnr :11406511 DESUDEN: F d hu Kon an 998 udg p md 2 Udb a 50 B N udg 5 300 4 115 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 Sag 152 1 3 1996 1 640 11406511 Kon a KnudM um danbo g T 70155100 Ema nud m um@danbo g d Ana g ndommæg K autthomn ndha

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 395 udg p md 1 Udbe a 70 B N e udg 6 939 5 492 Bo gm2 S ue Væ B ggeå G undm2 Sag 79 1 2 1971 2003 1 200 0978436CL Kon a Ch anløg up T 49130100 Ema c h an oeg up@danbo g d An a g endom mæg

Læs mere

APPESGADE21,4800NYKØBI

APPESGADE21,4800NYKØBI V a,1 am Kon an 895 udg p md 1 Udbe a 45 B N e ej udg 4 164 3 405 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 En g Sag 80 2 1 1887 162 G 208S13455 Kon a MadHe b ghanen endommæg,mde T 54842990 Ema mad he b g@danbo g

Læs mere

Sagsnr :N :759

Sagsnr :N :759 F d hu Kon an 395 udg p md 759 Udbe a 25 B N e udg 2 169 1 652 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 Sag 46 1 1 1981 1 289 N104596 Kon a Ka ensønd høj endommæg &Va ua,mde T 61614090 Ema a en oend ho @dan g d Ana

Læs mere