Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013"

Transkript

1 Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sullissivik / Servicecenter 4 Forvaltning for Anlæg & Miljø 6 Skadedyrsbekæmpelse 6 Priser for uberettiget aflivet hunde 6 Hunde 6 Brandvæsenet 7 Servicehuse i bygderne 7 Priser for hundemedicin 8 Øvrige serviceydelser 9 Dagrenovation eller natrenovation 10 Skorstensfejning 11 Forbrændingsanlæg, dump og modtagerstation 12 Arealadministration 13 Byggesagsbehandling 14 Forvaltning for Kultur, Undervisning og Fritid 15 Takster for fritidsaktiviteter 15 Kulturhus Sermermiut 16 Daginstitutioner 17 Folkebiblioteket 19 Forvaltningen for Socialområdet 20 Ældreforsorg 20 Socialforsorg 20 Piareersarfiit 20 Adresser og åbningstider 21 2

3 Forord Kommunen yder service for borgerne primært indenfor tre store områder, undervisning, social og teknik. Ydelserne er meget forskellige, det kan eksempelvis være håndtering af dagrenovation. Kommunalbestyrelsen afsætter en bevilling i forhold til aktiviteten. Indførsel af takster i de enkelte aktiviteter letter presset på omkostninger, dermed kan kommunen sikre flere midler til eksempelvis vedligeholdelsesudgifter. Der skal betales først før kommunen kan levere en serviceydelse. Det er en overordnet retningslinie kommunen har vedtaget for at lette sagsgangen, dermed give borgerne en god service. Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte nævnte takster i dette kompendium under sit ordinære møde november Med venlig hilsen Jess Svane Borgmester 3

4 Sullissivik / Servicecenter Ved henvendelse til Sullissivik kan man få sin bopælsattest og en genudstedelse af personnummerbevis med det samme. Alkoholbevilling Virksomheder som udskænker og sælger svage og stærke ethanolholdige drikkevare, skal have deres bevilling fornyet hvert 3. år. Man skal ansøge om at få bevillingen hos den lokale borgerforvaltning og have den godkendt at. Angående nye ansøgninger, vedrørende tilladelse til udskænkning og salg af svage og stærke ethanolholdige drikkevare, skal det til behandling hos Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afholder sine ordinære møder 4 gange om året. Ansøgningen skal afleveres til sagsbehandling senest 5 uger før et ordinært kommunalbestyrelsesmøde. Spilleautomater For sagsbehandlingen angår, gælder den samme arbejdsgang som for ansøgning om alkoholbevillinger. Lejlighedsbevilling; af svage ethanolholdige drikkelse til forenings-arrangementer skal man søge om tilladelse 3 dage før arrangementets afvikling. For sen ansøgning behandles den nødvendigvis ikke. Der kan gives 3 lejlighedsbevillinger om året til samme forening. Til ansøgningen skal disse oplysninger været inkluderet; Medlemstal, godkendt referat af generalforsamlingen samt bestyrelsesmedlemmernes navne. 4

5 Adresseoplysninger Eksterne virksomheder kan ved henvendelse få adresseoplysninger mod takstbetaling. Trafikbog Ved fornyelse af trafikbogen beregnes den faktiske administrationsomkostning på området. Bopælsattest Alkoholbevilling Lejlighedsbevilling, alkohol Spilleautomat bevilling Adresseoplysninger Genudstedelse af personnummerbevis Trafikbog pr. ark 55 kr. 200 kr. 100 kr. 200 kr. 55 kr. 55 kr. 50 kr. 5

6 Forvaltning for Anlæg & Miljø Det er ikke et lovkrav, at nedenstående skadesdyr skal bekæmpes vedvarende. Der er en begrænset bevilling i forhold til kontoen, derfor skal aktiviteten planlægges nøje. Skadedyr skal bekæmpes i det omfang, det er problem for det omgivne miljø. Det lokale driftsområde oplyser, når aktiviteten skal iværksættes. Dette skal ske ved lokale opslag eller det meddeles over radioen. Det er kun hundeskyderen der må aflive hunde og katte. Kommunen skal kontaktes, hvis en hund skal aflives. Kontakt oplysninger findes på bagerste side. Oprettelse af hundeplads omfatter ikke arealtildeling, men er til udgifter forbundet med fastgørelse af kæder til fjeld etc. Skadedyrsbekæmpelse Rævehale Ravnefødder Haj hjerte Priser for uberettiget aflivet hunde Voksen tæve Voksen hanhund Unghund (4-12) mdr. Hvalp Hunde Oprettelse af hundeplads pr. hale pr. fødder pr. plads 100 kr. 25 kr. 50 kr. 300 kr. 250 kr. 150 kr. 50 kr. 500 kr. 6

7 Brandvæsenet Beredskabet i forhold til bekæmpelse af brand finansieres igennem kommunens driftskonto. Midlerne er afsat til formålet, derfor skal aktiviteter udenfor planen betales, eksempelvis nedenstående ydelser. Blind/falsk alarm Leje af autosprøjte Leje af slangetender Leje af pumpe Leje af officiersvogn Brandmand kr. 600 kr. 300 kr. 200 kr. 300 kr. 260 kr. Servicehuse i bygderne Servicehuse skal have en bestyrelse. Denne skal i samarbejde med bygdekontoret udarbejde retningslinier, således at brugernes behov kan imødekommes. Der kan være lokale forskelle for disse retningslinier, bygdekontorets overvejelser kan være afgørende for driftens opbygning. Betaling skal ske i bygdekontoret ved køb af nedenstående ydelse, adresse og åbningstider findes på bagerste side. Vask af tøj Tørretumler Bad Leje af storstuen i servicehuset Leje af storstuen i servicehuset efter lukke tid Overnatning Overnatning for en familie pr. vask pr. gang pr. gang pr. gang pr. nat pr. nat 20 kr. 20 kr. 15 kr. 225 kr. 100 kr. 350 kr. 400 kr. 7

8 Priser for hundemedicin Alle hunde skal vaccineres mod 2 forskellige sygedomme. Dette er lovkrav, kommunen fører register over de hunde som har fået vaccine. Kommunen afholder udgifterne til vaccinationer, disse tilbageføres af Selvstyret. Derfor er det vigtigt, at borgerne og kommunen samarbejder i forhold til emnet, således register og omfanget af vacciner stemmer overens med hinanden. Vacciner og medikamenter kan købes i Sullissivik eller i Forvaltning for Anlæg & Miljø, åbningstider og adresser findes på bagerste side. Bændelorm Diarre eller opkast Pencillin salve til små sår Ormekur Sovepiller P-sprøjte Vaccine til hvalpe mod hundesyge og parvovirus Penicillin Dårlige poter Pris 155 kr. 20 kr. 25 kr. 80 kr. 65 kr. 95 kr. 65 kr. 155 kr. 55 kr. 8

9 Øvrige serviceydelser Det er ikke alle driftsområder som kan levere nedenstående ydelser. Spørg hos Sullissivik hvis du er i tvivl, åbningstider og adresser findes på bagerste side. Ydelser For bistand fra kommunens entreprenør afdeling Andre opgaver såsom reparation af hundeslæde Hundeslæde, 7 brædder Pr. brædde herudover Ligkiste Voksne børn spædbarn Gravkors Voksne børn spædbarn 125 kr. 70 kr kr. 200 kr kr kr kr. 800 kr. 400 kr. 200 kr. 9

10 Dagrenovation eller natrenovation Ansvarsområdet indenfor dag- og natrenovation skal være omkostningsneutralt. Det vil sige, at indtægterne fra taksterne herfra skal dække omkostningerne, således rammen kan overholdes. Der er tre forhold der er vigtige, at være opmærksom på, når det gælder disse takster, hvilket er tilmelding, ændring og afmelding. Det skal ske inden 15. i måneden, og har effekt fra løbende måned plus 30 dage. Det gælder for alle tre forhold. Borgerne skal henvende sig hos Sullissivik for at foretage nævnte forhold. Affaldsregulativer håndterer hvorledes serviceniveauet i en by eller en bygd skal være, disse skal borgerne være opmærksom på, da der kan være lokale forskelle. De enkelte lokaliteter arbejder med mindst to gange tømninger, da regulativet foreskriver dette. Det sker for at lette arbejdsgangen og dermed mindske omkostninger som er forbundet til ansvarsområdet. Prisen for denne særtilfælde er det mindste beløb i takstbladet, derfra lægges prisen for en gang tømning ved ekstra ydelse osv. Byer og bygder 1 tømning 2 tømninger 3 tømninger og derover Frekvens pr. uge pr. uge pr. uge Pris pr. måned 140 kr. 275 kr. 290 kr. NB! Det er vigtigt at være opmærksomme på, at ovenstående ydelser gælder separat for dagrenovation og natrenovation. Disse to er separat aktiviteter med to forskellige budgetter. 10

11 Skorstensfejning Der skal foretages skorstensfejning to gange årligt, det er lovkrav. Forvaltningen har udliciteret opgaven. Huse hvor der er foretaget skorstensfejning registreres af kommunens samarbejdspartner, således at lovens bestemmelser efterleves. Pris for ydelsen fremgår i tabellen forneden, nærmere beskrivelse af tekniske detaljer kan udleveres af forvaltningen eller af bygdekontoret i det pågældende sted. Skorstensstørrelse Lille Mellem Stor Speciel 490 kr. 525 kr. 855 kr kr. Skorstenstørrelsen er fastsat efter kedlens størrelse samt antal lysninger i skorstenen. 11

12 Forbrændingsanlæg, dump og modtagerstation Ved aflevering af affald til behandlings- og modtagefaciliteterne i byer og bygder gælder nedenstående takster. Taksterne er gældende for private borgere, institutioner samt erhverv. Spildolie skal afleveres til Ilulissat forbrænding. Det er ikke muligt at aflevere spildolie i andre byer end Ilulissat i kommunen. Forbrændingen i Ilulissat kan håndtere spildolie, således at den kan bortskaffes forsvarligt. Prisen for spildolie er i henhold til nedenstående skema, men prisen skal forhandles ved aflevering af større mængde, grænsen er på liter. Brændbart affald Vogne eller containere under 9m³ Vogne over 9m³ Komprimeret affald Ikke brandbart affald Køleskabe eller frysere Elektronisk affald Spildolie Jern og metal i container under 9m³ Jern og metal i container over 9m³ Jern og metal Asbestholdigt affald, emballeret i lukket beholder Forurenet jord Blandet affald Container under 9m³ Container over 9m³ Større maskiner og køretøjer mindre end 3.5 ton Storskrald pr. læs pr. læs pr. læs pr. stk pr. kg pr. liter pr. læs pr. læs pr. kg. pr. m³ pr. m³ pr. læs pr. læs pr. enhed 300 kr. 500 kr kr. 100 kr. 15 kr. 1 kr. 300 kr. 500 kr. 50 kr kr kr. 700 kr kr. 350 kr. 300 kr. 12

13 Arealadministration Ved ansøgning om arealtildeling gælder nedenstående takser. Gebyrerne er med til at finansiere den kommunale arealadministration. Lovgrundlaget for gebyrerne er Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. I bemærkningerne til loven blev det fremhævet, at der er ikke tale om at indføre privat ejendomsret til jorden, men derimod om et gebyr, der kompenserer kommunerne for sagsbehandlingen 1: Takster 1.1: Pr. m² etageareal over 250 m² Tillæg pr. m² 10 kr. 1.2: Større ledningsanlæg Tillæg pr m kr. 1.3: Større bygninger og anlæg Tillæg pr m² kr. 1.4: Store bygninger og anlæg Maksimum beløb kr. 2: Andre forhold 2.1: Byggeri påbegyndt uden myndighedstilladelser 1 Timepris 250 kr. 1 Gebyret skal dække sagens faktiske omkostninger 13

14 Byggesagsbehandling Ved byggesagsbehandling gælder nedenstående takser. Gebyrerne er fastsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri. Gebyrsatserne fremgår af Bilag 4. til Bygnings-reglement Gebyret forfalder til betaling, når byggetilladelsen kan meddeles. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde tilladelsen, indtil gebyret er betalt. 1: Ènfamiliehuse 1.1: Byggetilladelse til énfamiliehuse kr. 2: Andet byggeri 2.1: Andet byggeri mindre end 200 m² kr. 3: Skilte 3.1: Levering og montering af ekstra B-nummer skilte 650 kr. 3.2: Ekstra husnummer skilte. 150 kr. 3 For tilladelser vedrørende enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lign.) kan fastsættes et standardgebyr på kr. 500,- pr. enhed. Gebyret dækker, at kommunen leverer husnummerskilte og B-nummerskilte. 4 Gebyret dækker, at kommunen leverer husnummerskilte og B-nummerskilte. 14

15 Forvaltning for Kultur, Undervisning og Fritid Takster for fritidsaktiviteter Lovgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer. I henhold til 1 og 2 skal kommunen anvise egnede lokaler såsom skoler og andre lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til godkendte børne- og ungdomsorganisationer uden betaling. 4 angiver, at der kan opkræves leje til dækning af anlæggets drift. Leje af haller eksklusiv Uummannaq og Aasiaat Hal for klubber Hal til træning i øvrigt Hal med alkoholudskænkning Hal til alkoholfrit arrangementer Cafeterie med alkoholudskænkning Cafeterie til alkoholfrit arrangement Mødelokale pr time 40 kr. 250 kr. 350 kr kr kr. 50 kr. 400 kr. Bordtennis, bordfodbold, airhockey Bord Stol Madras Vask pr. maskine (kun foreninger) Tørretumbler (kun foreninger) Minihaller Halleje Klubhusleje Klub Motionscenter i Ilulissat Motionscenter Motionscenter Motionscenter Motionscenter Motionscenter Sauna / helsekabine pr. person Sauna / helsekabine pr. ½ time Pr. dag Pr. dag pr. dag pr. dag pr dag pr. gang 10 turs kort månedskort ½ års kort 1 års kort 10 turskort 10 kr. 20 kr. 10 kr. 20 kr. 20 kr. 20 kr kr. 500 kr. 40 kr. 250 kr. 350 kr kr kr. 25 kr. 400 kr. 15

16 Kulturhus Sermermiut Priser for privat leje Store sal til alkoholfrit arrangement Store sal med alkoholudskænkning Konferencerum til alkoholfrit arrangement Mødelokale til alkoholfrit arrangement Mødelokale med alkoholudskænkning Stort lydanlæg i huset Mindre lydanlæg i huset Stort lydanlæg ud af huset Mindre lydanlæg ud af huset Konferencepakke Lejepriser for foreninger Store sal til alkoholfrit arrangement Store sal med alkoholudskænkning Konferencerum til alkoholfrit arrangement Mødelokale til alkoholfrit arrangement Mødelokale med alkoholudskænkning pr. døgn pr. døgn pr. døgn pr. døgn pr. døgn 400 kr. 600 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr kr kr kr kr. 300 kr. 65 kr. 250 kr. 65 kr. 65 kr. 150 kr. For alle lejemål skal der inden leje indgås lejekontrakt. Der kan kræves depositum. Sermermiut stilles til rådighed for korsangerforeningerne. Andre takster Skolepasning pr. barn Deltagergebyr til fritidsundervisning voksne Deltagergebyr venskabsbyrejser for Upv. Ilu. og Qas. pr. mdr. pr. sæson pr. tur. 250 kr. 100 kr kr. 16

17 Daginstitutioner Lovgrundlag for fastsættelse af institutionstakster Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Inatsisartutforordning nr. 4 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 5. december om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen. I henhold bekendtgørelsens 1 stk. 2. fastsættes taksterne på grundlag af kommunens udgifter til pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og af de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige i henhold til 3 fastsatte skala. Takster for Dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia i 2013 Indkomster Fra Til Vuggestue Børnehave Dagpleje Fritidshjem kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. kr. opefter 415 kr. 498 kr. 581 kr. 664 kr. 830 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 289 kr. 347 kr. 404 kr. 462 kr. 578 kr. 866 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 311 kr. 376 kr. 433 kr. 498 kr. 621 kr. 932 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 299 kr. 360 kr. 415 kr. 476 kr. 592 kr. 891 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 17

18 Regler for tilmelding og afmelding Ansøgning om plads i Dagtilbud foretages skriftligt på en formular i det lokale Servicecenter. Daginstitutionskontoret eller det lokale Servicecenter foretager pladshenvisning i henhold til regler i Kap. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Qaasuitsup Kommunias godkendte Afhentningsregler af 3. maj 2010 gælder for alle områder for dagtilbud. Indmelding til en plads i et Dagtilbud Meddelelse om indmelding eller flytning til andet dagtilbud sker skriftligt pr. brev til forsørgerne fra Daginstitutionskontoret eller det lokale Servicecenter Forsørgerne skal selv foretage besøg i den nye dagtilbud med deres barn i det antal dage barnet har behov derfor, og efter aftale med personalet i dagtilbuddet Børn, som er indskrevet i et Dagtilbud bliver automatisk visiteret videre efter alder og modenhed. I flg. 9 i LTF nr.10 af kan børn optages hos Dagplejere i alderen 0-6 år. Varigheden for pladsen hos dagplejeren afhænger af barnets behov og forsørgernes ønske. Udmeldelse fra en plads i et Dagtilbud: Foretages skriftligt på formular på det lokale Servicecenter. Udmelding skal foretages til udgangen af 1 måned senest 3 uger før den sidste dato i måneden. Udmelding fra pladser for børn, som har fripladser, støttepersoner, hjemme hos er eller som er henvist fra Socialforvaltningen, skal godkendes af socialrådgiveren. Benyttes pladsen ikke i de første 2 måneder efter indmelding udmeldes barnet af Daginstitutionskontoret eller det lokale Servicecenter 18

19 Folkebiblioteket Fastsættelse af gebyrer er fastsat på baggrund af Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet samt Landstingsforordning nr. 5 af 12. maj 2005 om ændring af Landstingsforordning om biblioteksvæsenet. Låneregler Det er gratis at benytte biblioteket. Lånetiden er normalt 1 måned, men kan være kortere for nogle materialer. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret. Overskrider du ånetiden, skal du betale gebyr. Du kan reservere materialer, der er udlånt. Bortkomne eller ødelagte materialer skal erstattes efter bibliotekets skøn. Det erstattede materiale tilhører biblioteket. Ved misbrug af biblioteket eller ved ikke betalt gæld, vil det ikke længere være muligt at låne. Bødetakster Børn & unge Voksne Lånetiden overskredet op til 14 dage Første hjemkaldelse Anden hjemkaldelse Regning 10 kr. 15 kr. 20 kr. 50 kr. 20 kr. 30 kr. 40 kr. 100 kr. Personer under 18 år regnes for børn. Erstatningspriser Bøger til voksne og børn Tegneserier og pegebøger Blade / Tidsskrifter Video + DVD CD LYD + mp3 + Audio CD + CD-ROM (Tilhørende) DVD-ROM, CD-ROM, PS2 + PS3 Lydbøger (pr. boks) & covers til DVD m.v. 300 kr. 150 kr. 75 kr. 600 kr. / 250 kr. 250 kr. 150 kr. 700 kr. 50 kr. 19

20 Forvaltningen for Socialområdet Ældreforsorg Døgnbetaling for plejepatienter u/60 år: pr. døgn 917 kr. Vaskeriservice pr. gang 10 kr. Socialforsorg Der udbetales socialhjælp iflg. gældende bestemmelser Piareersarfiit Kollegieværelse pr. mdr. 850 kr. Leje af undervisningslokale pr. dag kr. Leje af faglokale pr. dag kr. 20

21 Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip aqq. 9 Box Ilulissat Telefon: Telefax: Åbningstider gældende for alle Servicecentre Mandag - Onsdag 09:00 14:00 Torsdag 09:00 15:00 Fredag 09:00 12:00 Sullissivik adresser Qaanaaq Servicecenter Qaanaaq B-44 A 3971 Qaanaaq Upernavik Servicecenter Upernavik Napparsimaviup aqq. B Upernavik Uummannaq Servicecenter Uummannaq Sanatoriamut B Uummannaq Qeqertarsuaq Servicecenter Qeqertarsuaq Holten Møllerip aqq. 3D 3953 Qeqertarsuaq Ilulissat Servicecenter Ilulissat Kaaleeraq Poulsenip aqq Ilulissat Qasigiannguit Servicecenter Qasigiannguit S M Saxtorphsvej Qasigiannguit Aasiaat Servicecenter Aasiaat Niels Egedes Plads Aasiaat Kangaatsiaq Servicecenter Kangaatsiaq B Kangaatsiaq 21

22

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere