Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013"

Transkript

1 Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sullissivik / Servicecenter 4 Forvaltning for Anlæg & Miljø 6 Skadedyrsbekæmpelse 6 Priser for uberettiget aflivet hunde 6 Hunde 6 Brandvæsenet 7 Servicehuse i bygderne 7 Priser for hundemedicin 8 Øvrige serviceydelser 9 Dagrenovation eller natrenovation 10 Skorstensfejning 11 Forbrændingsanlæg, dump og modtagerstation 12 Arealadministration 13 Byggesagsbehandling 14 Forvaltning for Kultur, Undervisning og Fritid 15 Takster for fritidsaktiviteter 15 Kulturhus Sermermiut 16 Daginstitutioner 17 Folkebiblioteket 19 Forvaltningen for Socialområdet 20 Ældreforsorg 20 Socialforsorg 20 Piareersarfiit 20 Adresser og åbningstider 21 2

3 Forord Kommunen yder service for borgerne primært indenfor tre store områder, undervisning, social og teknik. Ydelserne er meget forskellige, det kan eksempelvis være håndtering af dagrenovation. Kommunalbestyrelsen afsætter en bevilling i forhold til aktiviteten. Indførsel af takster i de enkelte aktiviteter letter presset på omkostninger, dermed kan kommunen sikre flere midler til eksempelvis vedligeholdelsesudgifter. Der skal betales først før kommunen kan levere en serviceydelse. Det er en overordnet retningslinie kommunen har vedtaget for at lette sagsgangen, dermed give borgerne en god service. Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte nævnte takster i dette kompendium under sit ordinære møde november Med venlig hilsen Jess Svane Borgmester 3

4 Sullissivik / Servicecenter Ved henvendelse til Sullissivik kan man få sin bopælsattest og en genudstedelse af personnummerbevis med det samme. Alkoholbevilling Virksomheder som udskænker og sælger svage og stærke ethanolholdige drikkevare, skal have deres bevilling fornyet hvert 3. år. Man skal ansøge om at få bevillingen hos den lokale borgerforvaltning og have den godkendt at. Angående nye ansøgninger, vedrørende tilladelse til udskænkning og salg af svage og stærke ethanolholdige drikkevare, skal det til behandling hos Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afholder sine ordinære møder 4 gange om året. Ansøgningen skal afleveres til sagsbehandling senest 5 uger før et ordinært kommunalbestyrelsesmøde. Spilleautomater For sagsbehandlingen angår, gælder den samme arbejdsgang som for ansøgning om alkoholbevillinger. Lejlighedsbevilling; af svage ethanolholdige drikkelse til forenings-arrangementer skal man søge om tilladelse 3 dage før arrangementets afvikling. For sen ansøgning behandles den nødvendigvis ikke. Der kan gives 3 lejlighedsbevillinger om året til samme forening. Til ansøgningen skal disse oplysninger været inkluderet; Medlemstal, godkendt referat af generalforsamlingen samt bestyrelsesmedlemmernes navne. 4

5 Adresseoplysninger Eksterne virksomheder kan ved henvendelse få adresseoplysninger mod takstbetaling. Trafikbog Ved fornyelse af trafikbogen beregnes den faktiske administrationsomkostning på området. Bopælsattest Alkoholbevilling Lejlighedsbevilling, alkohol Spilleautomat bevilling Adresseoplysninger Genudstedelse af personnummerbevis Trafikbog pr. ark 55 kr. 200 kr. 100 kr. 200 kr. 55 kr. 55 kr. 50 kr. 5

6 Forvaltning for Anlæg & Miljø Det er ikke et lovkrav, at nedenstående skadesdyr skal bekæmpes vedvarende. Der er en begrænset bevilling i forhold til kontoen, derfor skal aktiviteten planlægges nøje. Skadedyr skal bekæmpes i det omfang, det er problem for det omgivne miljø. Det lokale driftsområde oplyser, når aktiviteten skal iværksættes. Dette skal ske ved lokale opslag eller det meddeles over radioen. Det er kun hundeskyderen der må aflive hunde og katte. Kommunen skal kontaktes, hvis en hund skal aflives. Kontakt oplysninger findes på bagerste side. Oprettelse af hundeplads omfatter ikke arealtildeling, men er til udgifter forbundet med fastgørelse af kæder til fjeld etc. Skadedyrsbekæmpelse Rævehale Ravnefødder Haj hjerte Priser for uberettiget aflivet hunde Voksen tæve Voksen hanhund Unghund (4-12) mdr. Hvalp Hunde Oprettelse af hundeplads pr. hale pr. fødder pr. plads 100 kr. 25 kr. 50 kr. 300 kr. 250 kr. 150 kr. 50 kr. 500 kr. 6

7 Brandvæsenet Beredskabet i forhold til bekæmpelse af brand finansieres igennem kommunens driftskonto. Midlerne er afsat til formålet, derfor skal aktiviteter udenfor planen betales, eksempelvis nedenstående ydelser. Blind/falsk alarm Leje af autosprøjte Leje af slangetender Leje af pumpe Leje af officiersvogn Brandmand kr. 600 kr. 300 kr. 200 kr. 300 kr. 260 kr. Servicehuse i bygderne Servicehuse skal have en bestyrelse. Denne skal i samarbejde med bygdekontoret udarbejde retningslinier, således at brugernes behov kan imødekommes. Der kan være lokale forskelle for disse retningslinier, bygdekontorets overvejelser kan være afgørende for driftens opbygning. Betaling skal ske i bygdekontoret ved køb af nedenstående ydelse, adresse og åbningstider findes på bagerste side. Vask af tøj Tørretumler Bad Leje af storstuen i servicehuset Leje af storstuen i servicehuset efter lukke tid Overnatning Overnatning for en familie pr. vask pr. gang pr. gang pr. gang pr. nat pr. nat 20 kr. 20 kr. 15 kr. 225 kr. 100 kr. 350 kr. 400 kr. 7

8 Priser for hundemedicin Alle hunde skal vaccineres mod 2 forskellige sygedomme. Dette er lovkrav, kommunen fører register over de hunde som har fået vaccine. Kommunen afholder udgifterne til vaccinationer, disse tilbageføres af Selvstyret. Derfor er det vigtigt, at borgerne og kommunen samarbejder i forhold til emnet, således register og omfanget af vacciner stemmer overens med hinanden. Vacciner og medikamenter kan købes i Sullissivik eller i Forvaltning for Anlæg & Miljø, åbningstider og adresser findes på bagerste side. Bændelorm Diarre eller opkast Pencillin salve til små sår Ormekur Sovepiller P-sprøjte Vaccine til hvalpe mod hundesyge og parvovirus Penicillin Dårlige poter Pris 155 kr. 20 kr. 25 kr. 80 kr. 65 kr. 95 kr. 65 kr. 155 kr. 55 kr. 8

9 Øvrige serviceydelser Det er ikke alle driftsområder som kan levere nedenstående ydelser. Spørg hos Sullissivik hvis du er i tvivl, åbningstider og adresser findes på bagerste side. Ydelser For bistand fra kommunens entreprenør afdeling Andre opgaver såsom reparation af hundeslæde Hundeslæde, 7 brædder Pr. brædde herudover Ligkiste Voksne børn spædbarn Gravkors Voksne børn spædbarn 125 kr. 70 kr kr. 200 kr kr kr kr. 800 kr. 400 kr. 200 kr. 9

10 Dagrenovation eller natrenovation Ansvarsområdet indenfor dag- og natrenovation skal være omkostningsneutralt. Det vil sige, at indtægterne fra taksterne herfra skal dække omkostningerne, således rammen kan overholdes. Der er tre forhold der er vigtige, at være opmærksom på, når det gælder disse takster, hvilket er tilmelding, ændring og afmelding. Det skal ske inden 15. i måneden, og har effekt fra løbende måned plus 30 dage. Det gælder for alle tre forhold. Borgerne skal henvende sig hos Sullissivik for at foretage nævnte forhold. Affaldsregulativer håndterer hvorledes serviceniveauet i en by eller en bygd skal være, disse skal borgerne være opmærksom på, da der kan være lokale forskelle. De enkelte lokaliteter arbejder med mindst to gange tømninger, da regulativet foreskriver dette. Det sker for at lette arbejdsgangen og dermed mindske omkostninger som er forbundet til ansvarsområdet. Prisen for denne særtilfælde er det mindste beløb i takstbladet, derfra lægges prisen for en gang tømning ved ekstra ydelse osv. Byer og bygder 1 tømning 2 tømninger 3 tømninger og derover Frekvens pr. uge pr. uge pr. uge Pris pr. måned 140 kr. 275 kr. 290 kr. NB! Det er vigtigt at være opmærksomme på, at ovenstående ydelser gælder separat for dagrenovation og natrenovation. Disse to er separat aktiviteter med to forskellige budgetter. 10

11 Skorstensfejning Der skal foretages skorstensfejning to gange årligt, det er lovkrav. Forvaltningen har udliciteret opgaven. Huse hvor der er foretaget skorstensfejning registreres af kommunens samarbejdspartner, således at lovens bestemmelser efterleves. Pris for ydelsen fremgår i tabellen forneden, nærmere beskrivelse af tekniske detaljer kan udleveres af forvaltningen eller af bygdekontoret i det pågældende sted. Skorstensstørrelse Lille Mellem Stor Speciel 490 kr. 525 kr. 855 kr kr. Skorstenstørrelsen er fastsat efter kedlens størrelse samt antal lysninger i skorstenen. 11

12 Forbrændingsanlæg, dump og modtagerstation Ved aflevering af affald til behandlings- og modtagefaciliteterne i byer og bygder gælder nedenstående takster. Taksterne er gældende for private borgere, institutioner samt erhverv. Spildolie skal afleveres til Ilulissat forbrænding. Det er ikke muligt at aflevere spildolie i andre byer end Ilulissat i kommunen. Forbrændingen i Ilulissat kan håndtere spildolie, således at den kan bortskaffes forsvarligt. Prisen for spildolie er i henhold til nedenstående skema, men prisen skal forhandles ved aflevering af større mængde, grænsen er på liter. Brændbart affald Vogne eller containere under 9m³ Vogne over 9m³ Komprimeret affald Ikke brandbart affald Køleskabe eller frysere Elektronisk affald Spildolie Jern og metal i container under 9m³ Jern og metal i container over 9m³ Jern og metal Asbestholdigt affald, emballeret i lukket beholder Forurenet jord Blandet affald Container under 9m³ Container over 9m³ Større maskiner og køretøjer mindre end 3.5 ton Storskrald pr. læs pr. læs pr. læs pr. stk pr. kg pr. liter pr. læs pr. læs pr. kg. pr. m³ pr. m³ pr. læs pr. læs pr. enhed 300 kr. 500 kr kr. 100 kr. 15 kr. 1 kr. 300 kr. 500 kr. 50 kr kr kr. 700 kr kr. 350 kr. 300 kr. 12

13 Arealadministration Ved ansøgning om arealtildeling gælder nedenstående takser. Gebyrerne er med til at finansiere den kommunale arealadministration. Lovgrundlaget for gebyrerne er Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. I bemærkningerne til loven blev det fremhævet, at der er ikke tale om at indføre privat ejendomsret til jorden, men derimod om et gebyr, der kompenserer kommunerne for sagsbehandlingen 1: Takster 1.1: Pr. m² etageareal over 250 m² Tillæg pr. m² 10 kr. 1.2: Større ledningsanlæg Tillæg pr m kr. 1.3: Større bygninger og anlæg Tillæg pr m² kr. 1.4: Store bygninger og anlæg Maksimum beløb kr. 2: Andre forhold 2.1: Byggeri påbegyndt uden myndighedstilladelser 1 Timepris 250 kr. 1 Gebyret skal dække sagens faktiske omkostninger 13

14 Byggesagsbehandling Ved byggesagsbehandling gælder nedenstående takser. Gebyrerne er fastsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri. Gebyrsatserne fremgår af Bilag 4. til Bygnings-reglement Gebyret forfalder til betaling, når byggetilladelsen kan meddeles. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde tilladelsen, indtil gebyret er betalt. 1: Ènfamiliehuse 1.1: Byggetilladelse til énfamiliehuse kr. 2: Andet byggeri 2.1: Andet byggeri mindre end 200 m² kr. 3: Skilte 3.1: Levering og montering af ekstra B-nummer skilte 650 kr. 3.2: Ekstra husnummer skilte. 150 kr. 3 For tilladelser vedrørende enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lign.) kan fastsættes et standardgebyr på kr. 500,- pr. enhed. Gebyret dækker, at kommunen leverer husnummerskilte og B-nummerskilte. 4 Gebyret dækker, at kommunen leverer husnummerskilte og B-nummerskilte. 14

15 Forvaltning for Kultur, Undervisning og Fritid Takster for fritidsaktiviteter Lovgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer. I henhold til 1 og 2 skal kommunen anvise egnede lokaler såsom skoler og andre lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til godkendte børne- og ungdomsorganisationer uden betaling. 4 angiver, at der kan opkræves leje til dækning af anlæggets drift. Leje af haller eksklusiv Uummannaq og Aasiaat Hal for klubber Hal til træning i øvrigt Hal med alkoholudskænkning Hal til alkoholfrit arrangementer Cafeterie med alkoholudskænkning Cafeterie til alkoholfrit arrangement Mødelokale pr time 40 kr. 250 kr. 350 kr kr kr. 50 kr. 400 kr. Bordtennis, bordfodbold, airhockey Bord Stol Madras Vask pr. maskine (kun foreninger) Tørretumbler (kun foreninger) Minihaller Halleje Klubhusleje Klub Motionscenter i Ilulissat Motionscenter Motionscenter Motionscenter Motionscenter Motionscenter Sauna / helsekabine pr. person Sauna / helsekabine pr. ½ time Pr. dag Pr. dag pr. dag pr. dag pr dag pr. gang 10 turs kort månedskort ½ års kort 1 års kort 10 turskort 10 kr. 20 kr. 10 kr. 20 kr. 20 kr. 20 kr kr. 500 kr. 40 kr. 250 kr. 350 kr kr kr. 25 kr. 400 kr. 15

16 Kulturhus Sermermiut Priser for privat leje Store sal til alkoholfrit arrangement Store sal med alkoholudskænkning Konferencerum til alkoholfrit arrangement Mødelokale til alkoholfrit arrangement Mødelokale med alkoholudskænkning Stort lydanlæg i huset Mindre lydanlæg i huset Stort lydanlæg ud af huset Mindre lydanlæg ud af huset Konferencepakke Lejepriser for foreninger Store sal til alkoholfrit arrangement Store sal med alkoholudskænkning Konferencerum til alkoholfrit arrangement Mødelokale til alkoholfrit arrangement Mødelokale med alkoholudskænkning pr. døgn pr. døgn pr. døgn pr. døgn pr. døgn 400 kr. 600 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr kr kr kr kr. 300 kr. 65 kr. 250 kr. 65 kr. 65 kr. 150 kr. For alle lejemål skal der inden leje indgås lejekontrakt. Der kan kræves depositum. Sermermiut stilles til rådighed for korsangerforeningerne. Andre takster Skolepasning pr. barn Deltagergebyr til fritidsundervisning voksne Deltagergebyr venskabsbyrejser for Upv. Ilu. og Qas. pr. mdr. pr. sæson pr. tur. 250 kr. 100 kr kr. 16

17 Daginstitutioner Lovgrundlag for fastsættelse af institutionstakster Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Inatsisartutforordning nr. 4 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 5. december om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen. I henhold bekendtgørelsens 1 stk. 2. fastsættes taksterne på grundlag af kommunens udgifter til pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og af de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige i henhold til 3 fastsatte skala. Takster for Dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia i 2013 Indkomster Fra Til Vuggestue Børnehave Dagpleje Fritidshjem kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. kr. opefter 415 kr. 498 kr. 581 kr. 664 kr. 830 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 289 kr. 347 kr. 404 kr. 462 kr. 578 kr. 866 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 311 kr. 376 kr. 433 kr. 498 kr. 621 kr. 932 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 299 kr. 360 kr. 415 kr. 476 kr. 592 kr. 891 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 17

18 Regler for tilmelding og afmelding Ansøgning om plads i Dagtilbud foretages skriftligt på en formular i det lokale Servicecenter. Daginstitutionskontoret eller det lokale Servicecenter foretager pladshenvisning i henhold til regler i Kap. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Qaasuitsup Kommunias godkendte Afhentningsregler af 3. maj 2010 gælder for alle områder for dagtilbud. Indmelding til en plads i et Dagtilbud Meddelelse om indmelding eller flytning til andet dagtilbud sker skriftligt pr. brev til forsørgerne fra Daginstitutionskontoret eller det lokale Servicecenter Forsørgerne skal selv foretage besøg i den nye dagtilbud med deres barn i det antal dage barnet har behov derfor, og efter aftale med personalet i dagtilbuddet Børn, som er indskrevet i et Dagtilbud bliver automatisk visiteret videre efter alder og modenhed. I flg. 9 i LTF nr.10 af kan børn optages hos Dagplejere i alderen 0-6 år. Varigheden for pladsen hos dagplejeren afhænger af barnets behov og forsørgernes ønske. Udmeldelse fra en plads i et Dagtilbud: Foretages skriftligt på formular på det lokale Servicecenter. Udmelding skal foretages til udgangen af 1 måned senest 3 uger før den sidste dato i måneden. Udmelding fra pladser for børn, som har fripladser, støttepersoner, hjemme hos er eller som er henvist fra Socialforvaltningen, skal godkendes af socialrådgiveren. Benyttes pladsen ikke i de første 2 måneder efter indmelding udmeldes barnet af Daginstitutionskontoret eller det lokale Servicecenter 18

19 Folkebiblioteket Fastsættelse af gebyrer er fastsat på baggrund af Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet samt Landstingsforordning nr. 5 af 12. maj 2005 om ændring af Landstingsforordning om biblioteksvæsenet. Låneregler Det er gratis at benytte biblioteket. Lånetiden er normalt 1 måned, men kan være kortere for nogle materialer. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret. Overskrider du ånetiden, skal du betale gebyr. Du kan reservere materialer, der er udlånt. Bortkomne eller ødelagte materialer skal erstattes efter bibliotekets skøn. Det erstattede materiale tilhører biblioteket. Ved misbrug af biblioteket eller ved ikke betalt gæld, vil det ikke længere være muligt at låne. Bødetakster Børn & unge Voksne Lånetiden overskredet op til 14 dage Første hjemkaldelse Anden hjemkaldelse Regning 10 kr. 15 kr. 20 kr. 50 kr. 20 kr. 30 kr. 40 kr. 100 kr. Personer under 18 år regnes for børn. Erstatningspriser Bøger til voksne og børn Tegneserier og pegebøger Blade / Tidsskrifter Video + DVD CD LYD + mp3 + Audio CD + CD-ROM (Tilhørende) DVD-ROM, CD-ROM, PS2 + PS3 Lydbøger (pr. boks) & covers til DVD m.v. 300 kr. 150 kr. 75 kr. 600 kr. / 250 kr. 250 kr. 150 kr. 700 kr. 50 kr. 19

20 Forvaltningen for Socialområdet Ældreforsorg Døgnbetaling for plejepatienter u/60 år: pr. døgn 917 kr. Vaskeriservice pr. gang 10 kr. Socialforsorg Der udbetales socialhjælp iflg. gældende bestemmelser Piareersarfiit Kollegieværelse pr. mdr. 850 kr. Leje af undervisningslokale pr. dag kr. Leje af faglokale pr. dag kr. 20

21 Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip aqq. 9 Box Ilulissat Telefon: Telefax: Åbningstider gældende for alle Servicecentre Mandag - Onsdag 09:00 14:00 Torsdag 09:00 15:00 Fredag 09:00 12:00 Sullissivik adresser Qaanaaq Servicecenter Qaanaaq B-44 A 3971 Qaanaaq Upernavik Servicecenter Upernavik Napparsimaviup aqq. B Upernavik Uummannaq Servicecenter Uummannaq Sanatoriamut B Uummannaq Qeqertarsuaq Servicecenter Qeqertarsuaq Holten Møllerip aqq. 3D 3953 Qeqertarsuaq Ilulissat Servicecenter Ilulissat Kaaleeraq Poulsenip aqq Ilulissat Qasigiannguit Servicecenter Qasigiannguit S M Saxtorphsvej Qasigiannguit Aasiaat Servicecenter Aasiaat Niels Egedes Plads Aasiaat Kangaatsiaq Servicecenter Kangaatsiaq B Kangaatsiaq 21

22

QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLADET 2016

QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLADET 2016 QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLADET 2016 Indhold Sullissivik / Servicecenter... 3 Alkoholbevilling... 3 Spilleautomater... 3 Takster i administrationen... 4 Adresseoplysninger... 4 Trafikbog... 4 Forvaltningen

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLAD 2017

QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLAD 2017 QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLAD 2017 Indhold Sullissivik / Servicecenter... 3 Alkoholbevilling... 3 Spilleautomater... 3 ADMINISTRATION... 4 ADRESSEOPLYSNINGER... 4 TRAFIKBOG... 4 FORVALTNING FOR ERHVERVSOMRÅDE...

Læs mere

Kommune Kujalleq TAKSTER OG GEBYR 2016. Kommune Kujalleq S. 1

Kommune Kujalleq TAKSTER OG GEBYR 2016. Kommune Kujalleq S. 1 Kommune Kujalleq TAKSTER OG GEBYR 2016 Kommune Kujalleq S. 1 SULLISSIVIK / SERVICECENTER Ved henvendelse til Sullissivik kan man få sin bopælsattest med betaling iht. Takstbetaling, og gratis ved selv

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

T A K S T B L A D 2012

T A K S T B L A D 2012 T A K S T B L A D 2012 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SAI Anlægs- & Miljøforvaltningen - 1 - Forbrændingsanlægget - Brændbart affald Sted Serviceydelse Enhed Takst Nuuk Forbrændingsanlægget - Brændbart affald

Læs mere

Forvaltning for Anlæg og Miljø. Takstblad. for 2016

Forvaltning for Anlæg og Miljø. Takstblad. for 2016 Forvaltning for Anlæg og Miljø Takstblad for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fælles gebyrer... 3 1.1. Arealtildelinger... 3 1.2 Byggetilladelser... 3 1.3 Generelt gebyr... 4 1.4 Beredskab... 4 3. Skorstensfejning

Læs mere

Takster og gebyrer 2014

Takster og gebyrer 2014 Takster og gebyrer 2014 Anlægs- og Miljøforvaltningen Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk Anlægs- og Miljøforvaltningen Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Takster og gebyrer 2015

Takster og gebyrer 2015 Takster og gebyrer 2015 Forvaltning for Anlæg og Miljø Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks 1005 3900 Nuuk Side 2 Indhold 1. Fælles gebyrer... 3 1.1 Arealtildelinger...

Læs mere

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer 6 TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

T A K S T B L A D 2013

T A K S T B L A D 2013 T A K S T B L A D 2013 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SAI Anlægs- & Miljøforvaltningen - 1 - Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2013 Kommunal udskrivningsprocent 25,0 DET TEKNISKE OMRÅDE Forbrændingsanlægget

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2014 1 1: Formål At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Formateret TAKSTBILAG

Formateret TAKSTBILAG Formateret TAKSTBILAG 2008 TAKSTBILAG I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2008. På forsyningsområderne er taksterne

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTER BUDGET 2014 BY, KULTUR OG ERHVERV

TAKSTER BUDGET 2014 BY, KULTUR OG ERHVERV BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 3. september 2013 Revideret: 20. september 2013 Tlf. dir.: 4477 3013 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 2013-12434 Dok.nr: 2013-162943 TAKSTER BUDGET 2014

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Styrelsesloven 41a gælder IKKE:

Styrelsesloven 41a gælder IKKE: Styrelsesloven 41a gælder IKKE: Svømmehalstakster Kommunalfuldmagten Oprindeligt en aftale mellem Københavns kommune, Frederiksberg kommune og KI om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Styrelsesloven 41a gælder IKKE Bibliotekerne Overskridelse af lånetiden (momsfritaget)

Styrelsesloven 41a gælder IKKE Bibliotekerne Overskridelse af lånetiden (momsfritaget) TAKSTER I Bibliotekerne Overskridelse af lånetiden (momsfritaget) Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om Biblioteksvirksomhed 21. Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser, der er angivet

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

13.00 Kommunale takster

13.00 Kommunale takster 13.00 Kommunale takster TAKSTER for Teknik og Miljø pr. 01. Januar 2017 QAQORTOQ NARSAQ NANORTALIK BYGDER SKADEDYR/HUNDE/KATTE Rævehale Beløb udbetales pr. stk. der indleveres. 300 kr. 300 kr. 300 kr.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2014

Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2014 Kommunal udskrivningsprocent 26,0 25,0 DET TEKNISKE OMRÅDE Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2014 Forbrændingsanlægget Nuuk Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Kr.pr.ton 630 500 Malet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Takstblad. OBS Takst OBS Takst Økonomiudvalget

Takstblad. OBS Takst OBS Takst Økonomiudvalget Økonomiudvalget blad Oplysninger/attester Adresseoplysninger *) 75,00 kr. Afventer udmelding fra ministeriet Bopælsattester *) 75,00 kr. Afventer udmelding fra ministeriet Sundhedskort **) 190,00 kr. Afventer

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne REGLEMENT for Egedal Bibliotekerne Hvem er Egedal Bibliotekerne? Egedal Bibliotekerne består af fire filialer. Smørum Bibliotek, Ølstykke Bibliotek, Ganløse Bibliotek og Biblioteket i Stenløse Kulturhus.

Læs mere

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 7230 9520 E-mail: mes@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 20.00.00-S29-2-14 Dok: Takstblad 2016 TAKSTER BUDGET 2016 Side 2 Musikundervisning for

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER

REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk gældende fra 7. september 2017 odensebib.dk REGLER TAKSTER Odense Bibliotekerne odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: adm-bib@odense.dk LÅNEREGLER 3 Indmeldelse

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Forslag til takster 2017

Forslag til takster 2017 Forslag til takster 2017 Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Budget 2016 Budget 2017 FRITIDSFACILITETER Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Bibliotekerne odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: adm-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Takster for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR. Dato: 5. august 2016

Takster for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR. Dato: 5. august 2016 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. august 2016 Tlf. dir.: 4477 xxxx E-mail: xxx@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Side 1 Institutionsområdet Aktivitetsbestemte

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Affaldsanlægssektorplanen. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko

Affaldsanlægssektorplanen. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko Affaldsanlægssektorplanen Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko Koalitionsaftale 2014 2018 Miljø/affald Vi har et fælles ansvar for at passe på vores natur og miljø. Borgerne

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Det med småt og åbningstider

Det med småt og åbningstider Det med småt og åbningstider Gælder fra 1. oktober 2015 Gælder fra april 2015 Velkommen Velkommen på biblioteket. Vi glæder os til at se dig. Vi håber du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere