KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY"

Transkript

1 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

2 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark

3 Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum Planning, 50 East North Temple Street, Floor 2420, Salt Lake City, UT USA. Opgiv venligst navn, adresse, ward og stav. Husk at opgive bogens titel. Skriv dernæst dine kommentarer og denne bogs stærke sider og forslag til punkter, som kunne forbedres Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Spain Engelsk original godkendt: 8/00 Godkendt til oversættelse: 8/00 Oversættelse af Teachings of the Presidents of the Church: David O. McKay Danish

4 Indhold Titel Side Indledning v Historisk oversigt x David O. McKays liv og tjenestegerning xiv 1 Jesus Kristus:»Vejen, sandheden og livet« Menneskets dobbelte natur Kirkens formål Tilbedelsens elementer Velsignelserne ved enhed »Ethvert medlem en missionær« Opstandelsens betydning Bønnens kraft Overvindelse af fristelser Profeten Joseph Smiths guddommelige kaldelse Efterlevelse af visdomsordet Præstedømmet ansvaret for at repræsentere Gud Templernes hellige betydning Forberedelse til et evigt ægteskab og en evig familie Oplev lykke i ægteskabet Forældrenes ædle kaldelse Et vidnesbyrd om sandheden Mod til at leve retfærdigt Tjenestens guddommelige natur Undervisning et ædelt værk Evangeliets første principper og ordinancer Handlefrihed og ansvar Udvikling af kristuslignende egenskaber »Således skal jeres lys skinne« Liste over malerier Indeks iii

5 David O. McKay blev ordineret til apostel i 1906 og opretholdt som Kirkens præsident i iv

6 Indledning Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe Kirkens medlemmer til en dybere forståelse af evangeliske lærdomme og for at hjælpe dem med at komme Jesus Kristus nærmere ved hjælp af denne uddelings profeters lærdomme. Denne bog indeholder præsident David O. McKays lærdomme. Han tjente som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges præsident fra april 1951 til januar Anvendelse af denne bog Hvert kapitel i denne bog indeholder fire afsnit: (1) et indledningscitat, som kort introducerer kapitlets emne, (2) en»indledning«, som illustrerer kapitlets budskab med en historie eller et råd fra præsident McKay, (3)»David O. McKays lærdomme«, som præsenterer lærdomme fra hans mange budskaber og prædikener, og (4)»Forslag til studium og samtale«, som indeholder spørgsmål, der opfordrer til personlig gennemgang og overvejelse, anvendelse af evangeliske principper og drøftelse i hjemmet eller i Kirken. Gennemgang af spørgsmålene før studiet af præsident McKays ord, kan give yderligere indsigt i hans lærdomme. Som en del af hjælpekilderne til yderligere studium og drøftelse indeholder hvert kapitel en kort liste over beslægtede skriftsteder. Denne bog skal anvendes som følger: Til personligt studium eller studium med familien. Ved hjælp af grundigt studium og bøn kan den enkelte opnå et personligt vidnesbyrd om de sandheder, præsident McKay underviste i. Denne bog vil være nyttig i ethvert medlems evangeliske bogsamling og vil være en vigtig kilde til undervisning i familien og studium i hjemmet. Samtale ved søndagsmøderne. Denne bog udgør materialet til søndagsmøderne i højpræsternes grupper, ældsternes kvov

7 INDLEDNING rummer og Hjælpeforeningen og bruges som regel den anden og tredje søndag i måneden. Disse søndagsmøder bør bestå af samtaler, der fokuserer på evangeliske lærdomme og principper. Lærerne bør koncentrere sig om tekstens indhold og om beslægtede skriftsteder og bør relatere disse lærdomme til forhold, som deltagerne er bekendte med. De kan gøre brug af spørgsmålene sidst i hvert kapitel og opfordre til samtale i klassen. Hvor det er passende, bør medlemmerne bære vidnesbyrd og fortælle om personlige oplevelser, som har med lektionerne at gøre. Når lærerne ydmygt søger Ånden i deres forberedelse til at lede undervisningen, vil alle deltagerne blive styrket i deres kundskab om sandheden. Ledere og lærere bør opfordre medlemmerne til at forberede sig til søndagsmøderne ved at læse kapitlerne i forvejen og medbringe bogen. De bør vise respekt for en sådan forberedelse ved at undervise ud fra præsident McKays ord. Når medlemmerne har læst et kapitel i forvejen, vil de kunne belære og opbygge hinanden. Det er ikke nødvendigt og anbefales ikke, at medlemmerne køber yderligere læsemateriale eller opslagsværker til at underbygge materialet i bogen. For yderligere studium af lærdommene opfordres medlemmerne til at læse i de beslægtede skriftsteder, som er medtaget i slutningen af afsnittet»forslag til studium og samtale«. Da denne bog er beregnet til personligt studium og som evangelisk opslagsværk, er mange kapitler for lange til at blive drøftet fuldt ud ved søndagsmøderne. Derfor bliver studium derhjemme afgørende for at få større gavn af præsident McKays lærdomme. Undervisning i lektioner fra kapitlerne i denne bog Kapitlerne i denne bog indeholder flere oplysninger, end de fleste lærere vil være i stand til at bruge i én undervisningsperiode. Lærerne bør bede om hjælp, søge Helligåndens vejledning og arbejde flittigt, når de udvælger de citater, skriftstedshenvisninger og spørgsmål, som bedst imødekommer deltagernes behov. vi

8 INDLEDNING Forberedelse af en lektion Følgende forslag illustrerer en mulig fremgangsmåde til at hjælpe lærerne med at forberede og præsentere lektioner fra denne bog (disse retningslinjer kan også bruges af forældre, når de forbereder lektioner til familieaftenen): 1. Studér skrifterne under bøn. Overvej at understrege afsnit, som er særligt inspirerende for dig. 2. Beslut dig for, hvad der skal ske for dem, som du underviser, som et resultat af kapitlets lærdomme. Søg Helligåndens vejledning, når du overvejer behovene hos dem, du underviser. 3. Beslut dig for, hvad du vil undervise i. Læs kapitlet igen, idet du udvælger de afsnit, som vil være bedst for dem, du underviser. 4. Beslut, hvordan du vil undervise. Planlæg, hvordan du vil undervise i det, du har valgt. Her følger nogle forslag. Led samtaler, der er grundlagt på spørgsmålene i»forslag til studium og samtale«i slutningen af hvert kapitel. Drøft udvalgte skriftsteder fra listen over beslægtede skriftsteder i slutningen af hvert kapitel. Planlæg en måde til at få deltagernes opmærksomhed i begyndelsen af lektionen. Du kan f.eks. fortælle en historie fra kapitlets indledning, skrive et tankevækkende spørgsmål på tavlen eller bruge en demonstration. Brug salmer og primarysange til at hjælpe medlemmerne med at forberede sig til at føle Ånden. Bær vidnesbyrd, hver eneste gang Ånden tilskynder dig til det og ikke kun i slutningen af lektionen. Indbyd en eller to deltagere til at være forberedt på at bære et kort vidnesbyrd om principperne i kapitlet. Fortæl, hvis det er relevant, om oplevelser, som har at gøre med principperne i kapitlet. Indbyd andre til at gøre det samme. Forslag til, hvordan man bruger disse og andre undervisningsmetoder, findes i Undervisning, Den største kaldelse ( ); Vejledning i undervisning ( ) og»evangelisk undervisning og ledelse«, afsnit 16 i Kirkens instruktionshåndbog, Bog 2: Ledere i præstedømmet og hjælpeorgani- vii

9 INDLEDNING sationerne ( ). For at hjælpe dig med at få succes i din kaldelse opfordres du også til at deltage i læreruddannelseskurset på 12 uger i dit ward eller gren, såvel som de kvartalsvise læreruddannelsesmøder. 5. Organisér dine forslag. Du kan eventuelt skrive en oversigt, der kan vejlede dig under præsentationen af lektionen. Led en meningsfyldt samtale Uanset om det er i familien eller i klasseværelset er kapitlerne i denne bog en vidunderlig mulighed for de involverede personer til at styrke hinanden ved at deltage i samtaler om evangeliet. Følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at lede en meningsfyldt samtale: Stil spørgsmål, der opfordrer til eftertænksomhed og samtale, i stedet for spørgsmål, der kan besvares med ja eller nej. Spørgsmål, der begynder med hvad, hvordan, hvorfor, hvem og hvor, er sædvanligvis mest effektive. Tilskynd andre til at fortælle om oplevelser, der viser, hvordan evangeliets principper kan anvendes i hverdagen. Motivér dem også til at fortælle om deres følelser vedrørende det, de lærer fra skrifterne. Lyt oprigtigt og vis påskønnelse for deres bidrag. Vær opmærksom på Helligåndens indflydelse. Han vil hjælpe dig med at vide, hvilke spørgsmål, du skal stille, hvem du skal spørge, eller hvordan du skal involvere andre i samtalen. Hvis du føler, at kommentarerne forvilder sig bort fra emnet, kan du høfligt føre samtalen tilbage. Vær forsigtig med ikke at afslutte en god samtale for tidligt for at prøve at nå alt det, som du har forberedt. Det, der er vigtigst, er, at eleverne føler Ånden, øger deres forståelse af evangeliet, lærer at anvende de evangeliske principper i deres liv og styrker deres forpligtelse til at efterleve evangeliet. Oplysninger om de kilder, der citeres i denne bog Præsident McKays lærdomme i denne bog er samlet fra forskellige kilder. Citaterne bevarer tegnsætning, stavemåder og viii

10 INDLEDNING brug af store og små bogstaver fra den oprindelige kilde, medmindre redaktionelle eller typografiske ændringer har været nødvendige for at forbedre læsbarheden. Derfor kan læserne måske bemærke mindre tilfælde af inkonsekvens i teksten. Præsident McKay brugte ofte ord som mænd, mennesket eller menneskeheden for at henvise til alle mennesker, både mænd og kvinder. Han brugte også ofte stedordet han for at henvise til begge køn. Dette var almindeligt i sproget på hans tid. På trods af forskellene mellem disse sprogskikke og mere nutidigt sprogbrug, vil læserne opdage, at præsident McKays lærdomme er lige så anvendelige og værdifulde både for kvinder og mænd. Præsident McKay var også boglærd, og citerede ofte andre forfattere, når han underviste. I de fleste af de oprindelige kilder angiver anførselstegn, når præsident McKay citerer en anden, men navnet på forfatteren anføres sjældent. I stedet for at afbryde bogens kapitler med mange angivelser af»[forfatter ukendt]«, har man i bogen ganske enkelt bevaret de oprindelige anførselstegn for at angive, når præsident McKay kommer med en andens ord. ix

11 Historisk oversigt Denne bog er ikke en historisk beretning, men snarere en samling af evangeliske principper, som præsident David O. McKay underviste i. For imidlertid at sætte hans lærdomme i en historisk ramme, angives følgende kronologi. Denne sammenfatning udelader nogle vigtige begivenheder i hans personlige liv, som f.eks. fødslen af hans børn og børnebørn. 1873, Født i Huntsville i Utah som søn af David 8. september: McKay og Jennette Evans McKay. 1881: David McKay rejser på mission til De Britiske Øer. David O. og hans mor påtager sig ansvaret for gården og familien (7); (tal i parentes viser David O. McKays alder). 1887: Modtager patriarkalsk velsignelse fra John Smith (13). 1889: Opretholdt som sekretær i Huntsville wards Søndagsskole (15) : Virker som lærer og forstander ved Huntsville grundskole, opretholdt som søndagsskolelærer i Huntsville ward (19-20) : Går på University of Utah, tager afsluttende eksamen og holder tale på afgangselevernes vegne (20-23) : Udfører en to år lang mission i Storbritannien. Ud over hans pligter som missionær, tjener han som leder for alle missionærerne i Skotland (23-25). x

12 HISTORISK OVERSIGT : Underviser ved Weber-stavens skole i Ogden i Utah (25-26). 1900: Udpeges til Weber-stavens søndagsskolebestyrelse (27). 1901, 2. januar: Gifter sig med Emma Ray Riggs i templet i Salt Lake City (27). 1902: Udnævnt som rektor for Weber-stavens skole (28). 1906: Ordineret til apostel af præsident Joseph F. Smith (32) : Første Verdenskrig udkæmpes (40-44). 1918: Udpeget som hovedforstander for Deseret Sunday School Union. Udgiver Ancient Apostles (45) : Virker som Kirkens uddannelseskommissær (45-47). 1920, december: Rejser iflg. opgave fra Det Første Præsidentskab på en etårig lang tur sammen med ældste Hugh J. Cannon for at besøge Kirkens missioner rundt omkring i verden (47) : Virker som præsident for Den Europæiske Mission (49-51). 1934: Opretholdt og indsat som andenrådgiver til præsident Heber J. Grant (61) : Anden Verdenskrig udkæmpes (65-71). xi

13 HISTORISK OVERSIGT 1945: Opretholdt og indsat som andenrådgiver til præsident George Albert Smith (71). 1950: Opretholdt og indsat som præsident for De Tolv Apostles Kvorum (77). 1951, 9. april: Opretholdt og indsat som Kirkens niende præsident med Stephen L Richards som førsterådgiver og J. Reuben Clark, jun. som andenrådgiver. På dette tidspunkt har Kirken omkring en million medlemmer (77). 1952, juni: Rejser på en ni uger lang tur i Europa, hvor han besøger Kirkens medlemmer i ni lande (78). 1953: Modtager drengespejdernes højeste æresbevisning, Silver Buffalo (79). 1954: Begynder en km lang missionstur som den første af Kirkens præsidenter, der besøger mellemamerikanske og sydamerikanske missioner og den første generalautoritet, der besøger missionen i Sydafrika (80). 1955, august: Besøger Europa sammen med Mormontabernakelkoret (81). 1955, september: Indvier templet i Bern i Schweiz (82). 1956, marts: Indvier templet i Los Angeles i Californien (82). 1956, oktober: Indvier Hjælpeforeningens bygning (83). xii

14 HISTORISK OVERSIGT 1958, april: Indvier templet i Hamilton i New Zealand (84). 1958, september: Indvier templet i London i England (85). 1964, november: Indvier templet i Oakland i Californien (91). 1970, 18. januar: I en alder af 96 dør han i Salt Lake City i Utah. Ved slutningen af hans tjenestegerning var Kirkens medlemstal nået op på omkring tre millioner. xiii

15 David O. McKays liv og tjenestegerning I april 1951 blev David Oman McKay i en alder af 77 den niende præsident i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I løbet af de næsten 20 år, hvor han tjente som præsident, blev han æret af Kirkens medlemmer og mange andre i hele verden som Guds profet. Mens han formanede Kirkens medlemmer til at udvikle kristuslignende egenskaber og dele evangeliet ved både undervisning og eksempel, oplevede Kirken hurtig vækst over hele verden. Ud over hans lærdomme gjorde hans fysiske fremtoning et stort indtryk. Mange mennesker kommenterede, når de mødte ham, at han ikke alene talte og handlede som en profet, men at han lignede en profet. Selv i sine sidste år havde han en høj, imponerende fysik og et tykt hvidt og bølget hår. Han udstrålede det retfærdige liv, han førte. En arv og en barndom med høje idealer I sin lære som generalautoritet henviste David O. McKay ofte med taknemmelighed til den arv og det eksempel, han modtog fra sine forældre. Hans fars, David McKays, familie havde sluttet sig til Kirken i Thurso i Skotland i I 1856 rejste familien til Amerika og efter at have arbejdet og sparet penge i tre år, krydsede de prærien til Utah og ankom i Salt Lake City i august Samme år som familien McKay sluttede sig til Kirken i Skotland (1850), tog Jennette Evans, som er David O. McKays mors familie, imod det gengivne evangelium i nærheden af Merthyr Tydfil i Sydwales. Ligesom familien McKay sejlede familien Evans til Amerika i 1856 og ankom til Utah i Begge familier slog sig derefter ned i Ogden i Utah, hvor David McKay og Jennette Evans mødtes og forelskede sig. De blev viet den 9. april 1867 i Endowment House af ældste Wilford Woodruff. 2 xiv

16 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Den 8. september 1873 blev David O. McKay født i den lille by Huntsville i Utah som det tredje barn og første søn af David og Jennette Evans McKay. Hans barndom var lykkelig, men ikke uden prøvelser. I 1880 prøvede og beviste en serie af begivenheder familiens tro og gjorde tidligt den unge David O. McKay moden. Hans to ældre søstre, Margaret og Ellena, døde i løbet af få dage, den ene af giftfeber og den anden af lungebetændelse. Omkring et år senere modtog hans far en missionskaldelse til Skotland. David McKay var noget bekymret over at modtage kaldelsen, fordi det ville betyde, at han skulle efterlade sin hustru (som ventede et barn) med ansvaret for familien og gården. Da Jennette hørte om kaldelsen var hun dog fast besluttet i sit svar:»selvfølgelig skal du acceptere, du skal ikke bekymre dig om mig. David O. og jeg skal nok klare os godt!«3 Med denne opmuntring og forvisning om hjælp fra naboer og slægtninge accepterede David McKay kaldelsen. Hans afskedsord til den syvårige David O. var:»pas på mor.«4 På grund af Jennette McKays kloge ledelse, mange menneskers hårde arbejde og Herrens velsignelser havde familien McKays gård fremgang på trods af David McKays to år lange fravær. I dette tidsrum, ja, i hele sit liv, var Jennette McKay lige så omhyggelig med børnenes åndelige velfærd:»familiebøn var en fast procedure i familien McKays hjem, og da Jennette var alene med sin lille familie var det en endnu mere betydningsfuld del af dagens begivenheder. David [O.] blev undervist i at gøre sin del ved morgen- og aftenbønnerne og lærte betydningen af himlens velsignelser i hjemmet.«5 Præsident McKay talte ofte om sin mor som et eksempel, der var værdigt at følge. Engang sagde han:»jeg kan ikke komme i tanke om en kvindelig dyd, som min mor ikke besad... Hun var, for sine børn og alle andre, som kendte hende, smuk og værdig. Selv om hun var livlig, var hun ligevægtig og behersket. Hendes mørkebrune øjne udtrykte straks enhver stigning af temperament, som hun dog altid havde under fuldkommen kontrol... Med hensyn til følsomhed, omsorg, kærlig tålmodighed, loyalitet til hjemmet og det rette, syntes hun for mig i mine drengeår og også nu efter disse år at have været den bedste.«6 xv

17 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Da David O. McKay blev bedt om at nævne den største mand, han nogensinde havde mødt, svarede han uden tøven:»min far.«7 Efter at faderen var vendt tilbage fra sin mission, tjente han fra 1883 til 1905 som biskop for Eden ward og Huntsville ward. 8 David McKay, sen., fortalte sin unge søn om mange oplevelser og bar sit vidnesbyrd. Præsident McKay mindedes:»som dreng sad jeg og hørte dette vidnesbyrd fra en, som jeg, som I ved, skattede og ærede mere end noget andet menneske i verden, og denne forvisning blev bibragt min ungdommelige sjæl.«9 Styrken i hans fars eksempel og vidnesbyrd opretholdt ham, da han voksede i kundskab om sandheden. I hverdagen underviste præsident McKays far ham i lektier, som styrkede ham og blev en del af hans lærdomme som apostel. Han fortalte engang om en oplevelse, da han samlede hø sammen med sine brødre. Det tiende læs skulle gives som tiende til Kirken. David O. McKays far bad drengene om at tage det tiende læs fra et bedre sted, end der, hvor de havde været ved at samle. Hans far sagde:»det er det tiende læs, og det bedste er ikke godt nok til Gud.«År senere fortalte David O. McKay, at det var den»mest effektive prædiken om tiende, jeg nogen sinde har hørt«. 10 Hans far lærte ham også at respektere kvinder. Præsident McKay fortalte de unge:»jeg husker min fars formaning, da jeg i mine teenageår begyndte at komme sammen med en ung pige: David, du skal behandle den unge pige, som du vil have at enhver ung mand behandler din søster. «11 Senere i livet, da han tjente som præsident for Kirken, gav han følgende hyldest til sine forældre:»jeg er taknemmelig for mine ædle forældres vise og omhyggelige formynderskab og oplæring... et formynderskab, som afholdt mig fra at vende mig til stier, som ville have åbnet for et helt andet liv! Tiden øger min påskønnelse og kærlighed til en altid årvågen, dyrebar mor og en ædel far.«12 Ungdom Som ung mand blev David O. McKay kaldet til at tjene i præsidentskabet for diakonernes kvorum. På dette tidspunkt havde diakonerne i wardet ansvar for at holde kirkebygningen ren, hugge brænde til kirkens kakkelovne og sørge for at enkerne i xvi

18 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING wardet altid havde brænde. 13 Han fortalte kvorummets medlemmer, at han»følte sine manglende evner til at udføre sin opgave, da han kunne se andre, som var bedre til at klare det end han selv... [men at] han følte, at han skulle fortsætte med Herrens hjælp.«14 Denne indstilling var typisk for den ydmyghed, hvormed han hele livet accepterede kaldelser. Som biskoppens søn havde han mulighed for at møde Kirkens ledere, som besøgte familiens hjem. Ved en lejlighed i juli 1887 kom patriark John Smith og gav ham hans patriarkalske velsignelse (David O. var dengang 13 år). Efter velsignelsen lagde patriark Smith sine hænder på den unge mands skuldre og sagde:»min dreng, du har andet at gøre end at spille kugler.«david gik senere ind i køkkenet og sagde til sin mor:»hvis han tror, at jeg holder op med at spille kugler, tager han fejl.«hans mor holdt inde med sit arbejde og forsøgte at forklare, hvad bror Smith havde ment. Selv om hverken David O. McKay eller hans mor ikke præcis vidste, hvad hans fremtid indeholdt, viser denne oplevelse, at Herren havde større ansvar i vente til den unge mand. 15 Gennem alle sine teenageår forblev han aktiv i kirketjeneste og fortsatte med at få kundskab og erfaring. I 1889, i en alder af 15 år, blev han kaldet som Huntsville wards søndagsskolesekretær, en stilling, som han havde indtil 1893, da han blev kaldet til at tjene som søndagsskolelærer. 16 Hans store kærlighed til Søndagsskolen og til undervisning fortsatte i hele hans liv. Uddannelse, missionærtjeneste og ægteskab David O. McKay skrev engang:»der er tre store epoker i en mands jordiske liv, hvoraf hans lykke her og i evigheden afhænger, [nemlig] hans fødsel, hans ægteskab og hans valg af erhverv.«17 Efter allerede at være velsignet ved fødsel og en opvækst i en retfærdig familie, fortsatte han med at have gavn af vigtige beslutninger med hensyn til sin uddannelse, profession og til sidst ægteskab. Efter at have færdiggjort sine skole indtil ottende klasse i Huntsville, gik han på Weber-stavens skole i Ogden i to år. Derpå, i skoleåret vendte han i en alder af 20 år tilbage til Huntsville og arbejdede som lærer i byens grundskole. xvii

19 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Omkring dette tidspunkt gav hans bedstemor Evans en økonomisk gave på $2.500 til hvert af sine levende børn. Pengene var små for familien McKay og naboerne foreslog, at David O. McKays mor, Jennette, investerede pengene i aktier. Hun var dog fast besluttet og erklærede:»hver cent af pengene går til vore børns uddannelse.«18 Derfor rejste David O. og tre af hans søskende (Thomas E., Jeanette og Annie) i efteråret 1894 til Salt Lake City med vogn for at gå på University of Utah. Vognen var fyldt med mel og krukker med frugt og en malkeko traskede bagefter. 19 Om David O. McKays erfaringer på universitetet skrev hans søn Llewelyn:»Skolen var vigtig. Kærligheden til at lære voksede med stormskridt, dybe venskaber blev skabt og hans fine sans for værdier blev skærpet. Han blev klassepræsident for sin klasse og blev udvalgt til at holde talen ved dimissionen... Han deltog begejstret i sport og blev højre back på universitetets førstehold i amerikansk fodbold. Den største begivenhed på dette tidspunkt var hans bekendtskab med Emma Ray Riggs.«20 I det andet år af de McKay-studerendes universitetsuddannelse, lejede de et hus af Emma Robbins Riggs, mor til Emma Ray Riggs. En dag stod mor og datter ved vinduet og iagttog da David O. og Thomas E. McKay ankom sammen med deres mor. Emma Rays mor kommenterede:»der er to unge mænd, som vil være gode ægtemænd for nogle heldige piger. Se, hvor hensynsfulde de er over for deres mor.«emma Ray bemærkede derpå:»jeg kan godt lide den mørke,«som var David O. McKay. Selv om han og Emma Ray Riggs så hinanden lejlighedsvis, opstod der ikke noget alvorligt forhold, før nogle få år senere. 21 Efter at have færdiggjort sine universitetsstudier i foråret 1897 fik David O. McKay tilbudt et job som lærer i Salt Lake County. Han var lykkelig for stillingen og ønskede at begynde at tjene penge for at hjælpe resten af sin familie. På omkring samme tidspunkt modtog og accepterede han dog et kald til at rejse på mission i Storbritannien. Den 1. august 1897 blev han indsat af præsident Seymour B. Young til at tjene som missionær på De Britiske Øer. Den første del af hans mission tilbragte han i Stirling i Skotland, hvor arbej- xviii

20 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING det var langsomt og vanskeligt. Han udførte sit arbejde flittigt, og den 9. juni 1898 blev han kaldet til at præsidere over missionærerne i Skotland. Da han modtog kaldelsen gik han til Herren for at få hjælp. Hans ansvar i denne kaldelse modnede ham og gav ham erfaring, der lå ud over hans alder og forberedte ham til fremtidig tjeneste. En anden betydningsfuld oplevelse fandt sted blot tre måneder, før han rejste hjem. Som ung havde han ofte bedt om en åndelig bekræftelse af sit vidnesbyrd. Den 29. maj 1899 deltog han i et mindeværdigt missionærmøde. Han berettede:»jeg husker intensiteten af inspirationen ved denne lejlighed, som om det var i går. Alle oplevede Herrens Ånds overvældende tilstedeværelse. Alle de tilstedeværende var i sandhed af ét hjerte og ét sind. Aldrig før havde jeg følt noget lignende. Det var sådan en manifestation, som jeg som tvivlende ung mand hemmeligt og inderligt havde bedt om i bjerge og på enge. Det gav mig vished om, at oprigtige bønner besvares engang et sted. I løbet af mødet rejste en ældste sig på eget initiativ og sagde: Brødre, der er engle i dette lokale. Selv om det lyder mærkeligt, var bekendtgørelsen ikke overraskende, men det lød helt rigtigt, selv om jeg ikke havde tænkt på, at der var guddommelige væsener til stede. Jeg vidste kun, at jeg var fyldt med taknemmelighed for Helligåndens tilstedeværelse.«22 Ældste McKay færdiggjorde sin mission med ære og blev afløst i august Under sin mission havde han korresponderet med Emma Ray Riggs, eller»ray«, som han kærligt kaldte hende (hendes forældre havde kaldt hende en solstråle [ray]). Deres forhold begyndte at blomstre i posten mellem Skotland og Salt Lake City. Han opdagede i hende en person, som var hans lige på alle måder, deriblandt i intelligens, levemåde og åndelige egenskaber. Hun havde fortsat sin uddannelse, mens David O. McKay var på sin mission, og efter at have fået sin eksamen med en B.A. i uddannelse, tog hun arbejde ved Madison School i Ogden i Utah. 23 På samme tidspunkt, i efteråret 1899 sluttede han sig til fakultetet på Weber-stavens akademi. I løbet af dette skoleår, mødtes de to ofte i en park mellem deres skoler. Det var der, han i december 1900 friede til hende. Hun spurgte:»er du sikker på, xix

21 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING at jeg er den rette?«han sagde, at han var sikker. 24 Den 2. januar 1901 blev Emma Ray Riggs og David O. McKay det første par i det 20. århundrede, der blev viet i templet i Salt Lake City. En legendarisk underviser I en alder af 28 år blev han i 1902 rektor for Weber Stake Academy. På trods af mange administrative ansvar fortsatte han med at tage aktiv del i undervisningen af de studerende. Han forblev forpligtet til uddannelse i hele sit liv, idet han troede på, at»sand uddannelse søger ikke alene at gøre mænd og kvinder til gode matematikere, sprogkyndige, grundige videnskabsmænd eller strålende litterære lys, men også til ærlige mennesker med dyd, mådehold og broderlig kærlighed. Den søger at skabe mænd og kvinder, som værdsætter sandhed, retfærdighed, visdom, gavmildhed og selvkontrol som de mest udvalgte egenskaber i et succesrigt liv.«25 Han troede på, at uddannelse var vigtig for alle. Han tjente som rektor i en periode, hvor meget få kvinder modtog en videregående uddannelse. I en omtale af kvindernes vigtige rolle, skrev han følgende:»der er ikke lagt så stor vægt på den rolle, som kvinder spillede i koloniseringen af de vestlige stater. Her følger vi blot menneskets almindelige praksis gennem tiderne. Kvinder bærer husholdningens byrde, har det største ansvar for at opdrage familien, inspirerer deres ægtemænd og sønner til at få succes, og mens disse får verdens bifald, forbliver hustruerne og mødrene, som i virkeligheden fortjener anerkendelse og ros, smilende tilfredse i deres ubemærkede opnåelser.«26 Mens han arbejdede på Weber-stavens akademi, understregede han vigtigheden af uddannelse for begge køn, og tilmeldingen af kvinder gik stærkt fremad i hans embedstid. I de år, hvor han tjente som professionel underviser og administrator på Weber-stavens akademi, virkede han også i Weberstavens søndagsskolepræsidentskab, hvor han udviklede nye programmer. På det tidspunkt, da han blev kaldet til søndagsskolepræsidentskabet, modtog organisationen kun lidt formel vejledning fra Kirkens overordnede ledelse. Som anden assisterende forstander tildelt arbejdet i klasserne begyndte David xx

22 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Forholdet mellem præsident McKay og hans hustru, Emma Ray Riggs McKay (ses herover), var et eksempel som Kirkens medlemmer kunne følge. O. McKay øjeblikkeligt at arbejde på at forbedre undervisningen i klasseværelset og indlæring ved at bruge de metoder, han havde lært som professionel underviser. En søndagsskoleleder beskrev hans arbejde på følgende måde:»han bad først om ugentlige møder for medlemmerne af stavens bestyrelse. Han lærte medlemmerne at lave en oversigt over hovedpunkterne i lektionerne og at vælge et mål (nu kaldet formål) for hver lektion. Han lærte dem at organisere og illustrere målet. Han understregede vigtigheden af lektiepræsentation og xxi

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum Planning,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Omsluttet af hans kærligheds arme

Omsluttet af hans kærligheds arme Præsident Gordon B. Hinckley Omsluttet af hans kærligheds arme Oprettet: 19. september 2007 Det er den bedste kvindeorganisation i hele verden. Den har guddommelig oprindelse. Mine kære søstre, hvilken

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Kapitel 21 - Overholdelse af visdomsordet

Kapitel 21 - Overholdelse af visdomsordet Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 21 - Overholdelse af visdomsordet Oprettet: 14. december 2005 Herren har givet os visdomsordet til vores timelige og åndelige frelse. Fra Heber J. Grants liv

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

VEJLEDNING I UNDERVISNING

VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Vælg den gode del. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Vælg den gode del. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Marvin J. Ashton, De tolv apostles Kvorum Vælg den gode del Oprettet: 14. september 2007 Da jeg for et par uger siden var i Idaho for at omorganisere et stavspræsidentskab, mødte jeg ikke alene

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Bliv mænd som kaster søstjerner

Bliv mænd som kaster søstjerner Ældste David B. Haight, De tolv apostles Kvorum Bliv mænd som kaster søstjerner Oprettet: 12. september 2007 Jeg glæder mig sammen med hver eneste af jer præstedømmebærere som er forsamlet i hundredvis

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Kapitel 46 - Ansvar som forældre

Kapitel 46 - Ansvar som forældre Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 46 - Ansvar som forældre Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young elskede børn og troede på deres renhed i Guds øjne. Mange af hans taler indeholdt

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME: HEBER J. GRANT

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME: HEBER J. GRANT 5970.110.0.COVER.HJG 03 19 2003 10:58 AM Page 1 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME: HEBER J. GRANT KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME HEBER J. GRANT DANISH 4 02359 70110 0 35970 110 35970.110.1.FRONT.HJG 03-19-2003

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere