KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY"

Transkript

1 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

2 KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark

3 Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum Planning, 50 East North Temple Street, Floor 2420, Salt Lake City, UT USA. Opgiv venligst navn, adresse, ward og stav. Husk at opgive bogens titel. Skriv dernæst dine kommentarer og denne bogs stærke sider og forslag til punkter, som kunne forbedres Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Spain Engelsk original godkendt: 8/00 Godkendt til oversættelse: 8/00 Oversættelse af Teachings of the Presidents of the Church: David O. McKay Danish

4 Indhold Titel Side Indledning v Historisk oversigt x David O. McKays liv og tjenestegerning xiv 1 Jesus Kristus:»Vejen, sandheden og livet« Menneskets dobbelte natur Kirkens formål Tilbedelsens elementer Velsignelserne ved enhed »Ethvert medlem en missionær« Opstandelsens betydning Bønnens kraft Overvindelse af fristelser Profeten Joseph Smiths guddommelige kaldelse Efterlevelse af visdomsordet Præstedømmet ansvaret for at repræsentere Gud Templernes hellige betydning Forberedelse til et evigt ægteskab og en evig familie Oplev lykke i ægteskabet Forældrenes ædle kaldelse Et vidnesbyrd om sandheden Mod til at leve retfærdigt Tjenestens guddommelige natur Undervisning et ædelt værk Evangeliets første principper og ordinancer Handlefrihed og ansvar Udvikling af kristuslignende egenskaber »Således skal jeres lys skinne« Liste over malerier Indeks iii

5 David O. McKay blev ordineret til apostel i 1906 og opretholdt som Kirkens præsident i iv

6 Indledning Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe Kirkens medlemmer til en dybere forståelse af evangeliske lærdomme og for at hjælpe dem med at komme Jesus Kristus nærmere ved hjælp af denne uddelings profeters lærdomme. Denne bog indeholder præsident David O. McKays lærdomme. Han tjente som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges præsident fra april 1951 til januar Anvendelse af denne bog Hvert kapitel i denne bog indeholder fire afsnit: (1) et indledningscitat, som kort introducerer kapitlets emne, (2) en»indledning«, som illustrerer kapitlets budskab med en historie eller et råd fra præsident McKay, (3)»David O. McKays lærdomme«, som præsenterer lærdomme fra hans mange budskaber og prædikener, og (4)»Forslag til studium og samtale«, som indeholder spørgsmål, der opfordrer til personlig gennemgang og overvejelse, anvendelse af evangeliske principper og drøftelse i hjemmet eller i Kirken. Gennemgang af spørgsmålene før studiet af præsident McKays ord, kan give yderligere indsigt i hans lærdomme. Som en del af hjælpekilderne til yderligere studium og drøftelse indeholder hvert kapitel en kort liste over beslægtede skriftsteder. Denne bog skal anvendes som følger: Til personligt studium eller studium med familien. Ved hjælp af grundigt studium og bøn kan den enkelte opnå et personligt vidnesbyrd om de sandheder, præsident McKay underviste i. Denne bog vil være nyttig i ethvert medlems evangeliske bogsamling og vil være en vigtig kilde til undervisning i familien og studium i hjemmet. Samtale ved søndagsmøderne. Denne bog udgør materialet til søndagsmøderne i højpræsternes grupper, ældsternes kvov

7 INDLEDNING rummer og Hjælpeforeningen og bruges som regel den anden og tredje søndag i måneden. Disse søndagsmøder bør bestå af samtaler, der fokuserer på evangeliske lærdomme og principper. Lærerne bør koncentrere sig om tekstens indhold og om beslægtede skriftsteder og bør relatere disse lærdomme til forhold, som deltagerne er bekendte med. De kan gøre brug af spørgsmålene sidst i hvert kapitel og opfordre til samtale i klassen. Hvor det er passende, bør medlemmerne bære vidnesbyrd og fortælle om personlige oplevelser, som har med lektionerne at gøre. Når lærerne ydmygt søger Ånden i deres forberedelse til at lede undervisningen, vil alle deltagerne blive styrket i deres kundskab om sandheden. Ledere og lærere bør opfordre medlemmerne til at forberede sig til søndagsmøderne ved at læse kapitlerne i forvejen og medbringe bogen. De bør vise respekt for en sådan forberedelse ved at undervise ud fra præsident McKays ord. Når medlemmerne har læst et kapitel i forvejen, vil de kunne belære og opbygge hinanden. Det er ikke nødvendigt og anbefales ikke, at medlemmerne køber yderligere læsemateriale eller opslagsværker til at underbygge materialet i bogen. For yderligere studium af lærdommene opfordres medlemmerne til at læse i de beslægtede skriftsteder, som er medtaget i slutningen af afsnittet»forslag til studium og samtale«. Da denne bog er beregnet til personligt studium og som evangelisk opslagsværk, er mange kapitler for lange til at blive drøftet fuldt ud ved søndagsmøderne. Derfor bliver studium derhjemme afgørende for at få større gavn af præsident McKays lærdomme. Undervisning i lektioner fra kapitlerne i denne bog Kapitlerne i denne bog indeholder flere oplysninger, end de fleste lærere vil være i stand til at bruge i én undervisningsperiode. Lærerne bør bede om hjælp, søge Helligåndens vejledning og arbejde flittigt, når de udvælger de citater, skriftstedshenvisninger og spørgsmål, som bedst imødekommer deltagernes behov. vi

8 INDLEDNING Forberedelse af en lektion Følgende forslag illustrerer en mulig fremgangsmåde til at hjælpe lærerne med at forberede og præsentere lektioner fra denne bog (disse retningslinjer kan også bruges af forældre, når de forbereder lektioner til familieaftenen): 1. Studér skrifterne under bøn. Overvej at understrege afsnit, som er særligt inspirerende for dig. 2. Beslut dig for, hvad der skal ske for dem, som du underviser, som et resultat af kapitlets lærdomme. Søg Helligåndens vejledning, når du overvejer behovene hos dem, du underviser. 3. Beslut dig for, hvad du vil undervise i. Læs kapitlet igen, idet du udvælger de afsnit, som vil være bedst for dem, du underviser. 4. Beslut, hvordan du vil undervise. Planlæg, hvordan du vil undervise i det, du har valgt. Her følger nogle forslag. Led samtaler, der er grundlagt på spørgsmålene i»forslag til studium og samtale«i slutningen af hvert kapitel. Drøft udvalgte skriftsteder fra listen over beslægtede skriftsteder i slutningen af hvert kapitel. Planlæg en måde til at få deltagernes opmærksomhed i begyndelsen af lektionen. Du kan f.eks. fortælle en historie fra kapitlets indledning, skrive et tankevækkende spørgsmål på tavlen eller bruge en demonstration. Brug salmer og primarysange til at hjælpe medlemmerne med at forberede sig til at føle Ånden. Bær vidnesbyrd, hver eneste gang Ånden tilskynder dig til det og ikke kun i slutningen af lektionen. Indbyd en eller to deltagere til at være forberedt på at bære et kort vidnesbyrd om principperne i kapitlet. Fortæl, hvis det er relevant, om oplevelser, som har at gøre med principperne i kapitlet. Indbyd andre til at gøre det samme. Forslag til, hvordan man bruger disse og andre undervisningsmetoder, findes i Undervisning, Den største kaldelse ( ); Vejledning i undervisning ( ) og»evangelisk undervisning og ledelse«, afsnit 16 i Kirkens instruktionshåndbog, Bog 2: Ledere i præstedømmet og hjælpeorgani- vii

9 INDLEDNING sationerne ( ). For at hjælpe dig med at få succes i din kaldelse opfordres du også til at deltage i læreruddannelseskurset på 12 uger i dit ward eller gren, såvel som de kvartalsvise læreruddannelsesmøder. 5. Organisér dine forslag. Du kan eventuelt skrive en oversigt, der kan vejlede dig under præsentationen af lektionen. Led en meningsfyldt samtale Uanset om det er i familien eller i klasseværelset er kapitlerne i denne bog en vidunderlig mulighed for de involverede personer til at styrke hinanden ved at deltage i samtaler om evangeliet. Følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at lede en meningsfyldt samtale: Stil spørgsmål, der opfordrer til eftertænksomhed og samtale, i stedet for spørgsmål, der kan besvares med ja eller nej. Spørgsmål, der begynder med hvad, hvordan, hvorfor, hvem og hvor, er sædvanligvis mest effektive. Tilskynd andre til at fortælle om oplevelser, der viser, hvordan evangeliets principper kan anvendes i hverdagen. Motivér dem også til at fortælle om deres følelser vedrørende det, de lærer fra skrifterne. Lyt oprigtigt og vis påskønnelse for deres bidrag. Vær opmærksom på Helligåndens indflydelse. Han vil hjælpe dig med at vide, hvilke spørgsmål, du skal stille, hvem du skal spørge, eller hvordan du skal involvere andre i samtalen. Hvis du føler, at kommentarerne forvilder sig bort fra emnet, kan du høfligt føre samtalen tilbage. Vær forsigtig med ikke at afslutte en god samtale for tidligt for at prøve at nå alt det, som du har forberedt. Det, der er vigtigst, er, at eleverne føler Ånden, øger deres forståelse af evangeliet, lærer at anvende de evangeliske principper i deres liv og styrker deres forpligtelse til at efterleve evangeliet. Oplysninger om de kilder, der citeres i denne bog Præsident McKays lærdomme i denne bog er samlet fra forskellige kilder. Citaterne bevarer tegnsætning, stavemåder og viii

10 INDLEDNING brug af store og små bogstaver fra den oprindelige kilde, medmindre redaktionelle eller typografiske ændringer har været nødvendige for at forbedre læsbarheden. Derfor kan læserne måske bemærke mindre tilfælde af inkonsekvens i teksten. Præsident McKay brugte ofte ord som mænd, mennesket eller menneskeheden for at henvise til alle mennesker, både mænd og kvinder. Han brugte også ofte stedordet han for at henvise til begge køn. Dette var almindeligt i sproget på hans tid. På trods af forskellene mellem disse sprogskikke og mere nutidigt sprogbrug, vil læserne opdage, at præsident McKays lærdomme er lige så anvendelige og værdifulde både for kvinder og mænd. Præsident McKay var også boglærd, og citerede ofte andre forfattere, når han underviste. I de fleste af de oprindelige kilder angiver anførselstegn, når præsident McKay citerer en anden, men navnet på forfatteren anføres sjældent. I stedet for at afbryde bogens kapitler med mange angivelser af»[forfatter ukendt]«, har man i bogen ganske enkelt bevaret de oprindelige anførselstegn for at angive, når præsident McKay kommer med en andens ord. ix

11 Historisk oversigt Denne bog er ikke en historisk beretning, men snarere en samling af evangeliske principper, som præsident David O. McKay underviste i. For imidlertid at sætte hans lærdomme i en historisk ramme, angives følgende kronologi. Denne sammenfatning udelader nogle vigtige begivenheder i hans personlige liv, som f.eks. fødslen af hans børn og børnebørn. 1873, Født i Huntsville i Utah som søn af David 8. september: McKay og Jennette Evans McKay. 1881: David McKay rejser på mission til De Britiske Øer. David O. og hans mor påtager sig ansvaret for gården og familien (7); (tal i parentes viser David O. McKays alder). 1887: Modtager patriarkalsk velsignelse fra John Smith (13). 1889: Opretholdt som sekretær i Huntsville wards Søndagsskole (15) : Virker som lærer og forstander ved Huntsville grundskole, opretholdt som søndagsskolelærer i Huntsville ward (19-20) : Går på University of Utah, tager afsluttende eksamen og holder tale på afgangselevernes vegne (20-23) : Udfører en to år lang mission i Storbritannien. Ud over hans pligter som missionær, tjener han som leder for alle missionærerne i Skotland (23-25). x

12 HISTORISK OVERSIGT : Underviser ved Weber-stavens skole i Ogden i Utah (25-26). 1900: Udpeges til Weber-stavens søndagsskolebestyrelse (27). 1901, 2. januar: Gifter sig med Emma Ray Riggs i templet i Salt Lake City (27). 1902: Udnævnt som rektor for Weber-stavens skole (28). 1906: Ordineret til apostel af præsident Joseph F. Smith (32) : Første Verdenskrig udkæmpes (40-44). 1918: Udpeget som hovedforstander for Deseret Sunday School Union. Udgiver Ancient Apostles (45) : Virker som Kirkens uddannelseskommissær (45-47). 1920, december: Rejser iflg. opgave fra Det Første Præsidentskab på en etårig lang tur sammen med ældste Hugh J. Cannon for at besøge Kirkens missioner rundt omkring i verden (47) : Virker som præsident for Den Europæiske Mission (49-51). 1934: Opretholdt og indsat som andenrådgiver til præsident Heber J. Grant (61) : Anden Verdenskrig udkæmpes (65-71). xi

13 HISTORISK OVERSIGT 1945: Opretholdt og indsat som andenrådgiver til præsident George Albert Smith (71). 1950: Opretholdt og indsat som præsident for De Tolv Apostles Kvorum (77). 1951, 9. april: Opretholdt og indsat som Kirkens niende præsident med Stephen L Richards som førsterådgiver og J. Reuben Clark, jun. som andenrådgiver. På dette tidspunkt har Kirken omkring en million medlemmer (77). 1952, juni: Rejser på en ni uger lang tur i Europa, hvor han besøger Kirkens medlemmer i ni lande (78). 1953: Modtager drengespejdernes højeste æresbevisning, Silver Buffalo (79). 1954: Begynder en km lang missionstur som den første af Kirkens præsidenter, der besøger mellemamerikanske og sydamerikanske missioner og den første generalautoritet, der besøger missionen i Sydafrika (80). 1955, august: Besøger Europa sammen med Mormontabernakelkoret (81). 1955, september: Indvier templet i Bern i Schweiz (82). 1956, marts: Indvier templet i Los Angeles i Californien (82). 1956, oktober: Indvier Hjælpeforeningens bygning (83). xii

14 HISTORISK OVERSIGT 1958, april: Indvier templet i Hamilton i New Zealand (84). 1958, september: Indvier templet i London i England (85). 1964, november: Indvier templet i Oakland i Californien (91). 1970, 18. januar: I en alder af 96 dør han i Salt Lake City i Utah. Ved slutningen af hans tjenestegerning var Kirkens medlemstal nået op på omkring tre millioner. xiii

15 David O. McKays liv og tjenestegerning I april 1951 blev David Oman McKay i en alder af 77 den niende præsident i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I løbet af de næsten 20 år, hvor han tjente som præsident, blev han æret af Kirkens medlemmer og mange andre i hele verden som Guds profet. Mens han formanede Kirkens medlemmer til at udvikle kristuslignende egenskaber og dele evangeliet ved både undervisning og eksempel, oplevede Kirken hurtig vækst over hele verden. Ud over hans lærdomme gjorde hans fysiske fremtoning et stort indtryk. Mange mennesker kommenterede, når de mødte ham, at han ikke alene talte og handlede som en profet, men at han lignede en profet. Selv i sine sidste år havde han en høj, imponerende fysik og et tykt hvidt og bølget hår. Han udstrålede det retfærdige liv, han førte. En arv og en barndom med høje idealer I sin lære som generalautoritet henviste David O. McKay ofte med taknemmelighed til den arv og det eksempel, han modtog fra sine forældre. Hans fars, David McKays, familie havde sluttet sig til Kirken i Thurso i Skotland i I 1856 rejste familien til Amerika og efter at have arbejdet og sparet penge i tre år, krydsede de prærien til Utah og ankom i Salt Lake City i august Samme år som familien McKay sluttede sig til Kirken i Skotland (1850), tog Jennette Evans, som er David O. McKays mors familie, imod det gengivne evangelium i nærheden af Merthyr Tydfil i Sydwales. Ligesom familien McKay sejlede familien Evans til Amerika i 1856 og ankom til Utah i Begge familier slog sig derefter ned i Ogden i Utah, hvor David McKay og Jennette Evans mødtes og forelskede sig. De blev viet den 9. april 1867 i Endowment House af ældste Wilford Woodruff. 2 xiv

16 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Den 8. september 1873 blev David O. McKay født i den lille by Huntsville i Utah som det tredje barn og første søn af David og Jennette Evans McKay. Hans barndom var lykkelig, men ikke uden prøvelser. I 1880 prøvede og beviste en serie af begivenheder familiens tro og gjorde tidligt den unge David O. McKay moden. Hans to ældre søstre, Margaret og Ellena, døde i løbet af få dage, den ene af giftfeber og den anden af lungebetændelse. Omkring et år senere modtog hans far en missionskaldelse til Skotland. David McKay var noget bekymret over at modtage kaldelsen, fordi det ville betyde, at han skulle efterlade sin hustru (som ventede et barn) med ansvaret for familien og gården. Da Jennette hørte om kaldelsen var hun dog fast besluttet i sit svar:»selvfølgelig skal du acceptere, du skal ikke bekymre dig om mig. David O. og jeg skal nok klare os godt!«3 Med denne opmuntring og forvisning om hjælp fra naboer og slægtninge accepterede David McKay kaldelsen. Hans afskedsord til den syvårige David O. var:»pas på mor.«4 På grund af Jennette McKays kloge ledelse, mange menneskers hårde arbejde og Herrens velsignelser havde familien McKays gård fremgang på trods af David McKays to år lange fravær. I dette tidsrum, ja, i hele sit liv, var Jennette McKay lige så omhyggelig med børnenes åndelige velfærd:»familiebøn var en fast procedure i familien McKays hjem, og da Jennette var alene med sin lille familie var det en endnu mere betydningsfuld del af dagens begivenheder. David [O.] blev undervist i at gøre sin del ved morgen- og aftenbønnerne og lærte betydningen af himlens velsignelser i hjemmet.«5 Præsident McKay talte ofte om sin mor som et eksempel, der var værdigt at følge. Engang sagde han:»jeg kan ikke komme i tanke om en kvindelig dyd, som min mor ikke besad... Hun var, for sine børn og alle andre, som kendte hende, smuk og værdig. Selv om hun var livlig, var hun ligevægtig og behersket. Hendes mørkebrune øjne udtrykte straks enhver stigning af temperament, som hun dog altid havde under fuldkommen kontrol... Med hensyn til følsomhed, omsorg, kærlig tålmodighed, loyalitet til hjemmet og det rette, syntes hun for mig i mine drengeår og også nu efter disse år at have været den bedste.«6 xv

17 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Da David O. McKay blev bedt om at nævne den største mand, han nogensinde havde mødt, svarede han uden tøven:»min far.«7 Efter at faderen var vendt tilbage fra sin mission, tjente han fra 1883 til 1905 som biskop for Eden ward og Huntsville ward. 8 David McKay, sen., fortalte sin unge søn om mange oplevelser og bar sit vidnesbyrd. Præsident McKay mindedes:»som dreng sad jeg og hørte dette vidnesbyrd fra en, som jeg, som I ved, skattede og ærede mere end noget andet menneske i verden, og denne forvisning blev bibragt min ungdommelige sjæl.«9 Styrken i hans fars eksempel og vidnesbyrd opretholdt ham, da han voksede i kundskab om sandheden. I hverdagen underviste præsident McKays far ham i lektier, som styrkede ham og blev en del af hans lærdomme som apostel. Han fortalte engang om en oplevelse, da han samlede hø sammen med sine brødre. Det tiende læs skulle gives som tiende til Kirken. David O. McKays far bad drengene om at tage det tiende læs fra et bedre sted, end der, hvor de havde været ved at samle. Hans far sagde:»det er det tiende læs, og det bedste er ikke godt nok til Gud.«År senere fortalte David O. McKay, at det var den»mest effektive prædiken om tiende, jeg nogen sinde har hørt«. 10 Hans far lærte ham også at respektere kvinder. Præsident McKay fortalte de unge:»jeg husker min fars formaning, da jeg i mine teenageår begyndte at komme sammen med en ung pige: David, du skal behandle den unge pige, som du vil have at enhver ung mand behandler din søster. «11 Senere i livet, da han tjente som præsident for Kirken, gav han følgende hyldest til sine forældre:»jeg er taknemmelig for mine ædle forældres vise og omhyggelige formynderskab og oplæring... et formynderskab, som afholdt mig fra at vende mig til stier, som ville have åbnet for et helt andet liv! Tiden øger min påskønnelse og kærlighed til en altid årvågen, dyrebar mor og en ædel far.«12 Ungdom Som ung mand blev David O. McKay kaldet til at tjene i præsidentskabet for diakonernes kvorum. På dette tidspunkt havde diakonerne i wardet ansvar for at holde kirkebygningen ren, hugge brænde til kirkens kakkelovne og sørge for at enkerne i xvi

18 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING wardet altid havde brænde. 13 Han fortalte kvorummets medlemmer, at han»følte sine manglende evner til at udføre sin opgave, da han kunne se andre, som var bedre til at klare det end han selv... [men at] han følte, at han skulle fortsætte med Herrens hjælp.«14 Denne indstilling var typisk for den ydmyghed, hvormed han hele livet accepterede kaldelser. Som biskoppens søn havde han mulighed for at møde Kirkens ledere, som besøgte familiens hjem. Ved en lejlighed i juli 1887 kom patriark John Smith og gav ham hans patriarkalske velsignelse (David O. var dengang 13 år). Efter velsignelsen lagde patriark Smith sine hænder på den unge mands skuldre og sagde:»min dreng, du har andet at gøre end at spille kugler.«david gik senere ind i køkkenet og sagde til sin mor:»hvis han tror, at jeg holder op med at spille kugler, tager han fejl.«hans mor holdt inde med sit arbejde og forsøgte at forklare, hvad bror Smith havde ment. Selv om hverken David O. McKay eller hans mor ikke præcis vidste, hvad hans fremtid indeholdt, viser denne oplevelse, at Herren havde større ansvar i vente til den unge mand. 15 Gennem alle sine teenageår forblev han aktiv i kirketjeneste og fortsatte med at få kundskab og erfaring. I 1889, i en alder af 15 år, blev han kaldet som Huntsville wards søndagsskolesekretær, en stilling, som han havde indtil 1893, da han blev kaldet til at tjene som søndagsskolelærer. 16 Hans store kærlighed til Søndagsskolen og til undervisning fortsatte i hele hans liv. Uddannelse, missionærtjeneste og ægteskab David O. McKay skrev engang:»der er tre store epoker i en mands jordiske liv, hvoraf hans lykke her og i evigheden afhænger, [nemlig] hans fødsel, hans ægteskab og hans valg af erhverv.«17 Efter allerede at være velsignet ved fødsel og en opvækst i en retfærdig familie, fortsatte han med at have gavn af vigtige beslutninger med hensyn til sin uddannelse, profession og til sidst ægteskab. Efter at have færdiggjort sine skole indtil ottende klasse i Huntsville, gik han på Weber-stavens skole i Ogden i to år. Derpå, i skoleåret vendte han i en alder af 20 år tilbage til Huntsville og arbejdede som lærer i byens grundskole. xvii

19 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Omkring dette tidspunkt gav hans bedstemor Evans en økonomisk gave på $2.500 til hvert af sine levende børn. Pengene var små for familien McKay og naboerne foreslog, at David O. McKays mor, Jennette, investerede pengene i aktier. Hun var dog fast besluttet og erklærede:»hver cent af pengene går til vore børns uddannelse.«18 Derfor rejste David O. og tre af hans søskende (Thomas E., Jeanette og Annie) i efteråret 1894 til Salt Lake City med vogn for at gå på University of Utah. Vognen var fyldt med mel og krukker med frugt og en malkeko traskede bagefter. 19 Om David O. McKays erfaringer på universitetet skrev hans søn Llewelyn:»Skolen var vigtig. Kærligheden til at lære voksede med stormskridt, dybe venskaber blev skabt og hans fine sans for værdier blev skærpet. Han blev klassepræsident for sin klasse og blev udvalgt til at holde talen ved dimissionen... Han deltog begejstret i sport og blev højre back på universitetets førstehold i amerikansk fodbold. Den største begivenhed på dette tidspunkt var hans bekendtskab med Emma Ray Riggs.«20 I det andet år af de McKay-studerendes universitetsuddannelse, lejede de et hus af Emma Robbins Riggs, mor til Emma Ray Riggs. En dag stod mor og datter ved vinduet og iagttog da David O. og Thomas E. McKay ankom sammen med deres mor. Emma Rays mor kommenterede:»der er to unge mænd, som vil være gode ægtemænd for nogle heldige piger. Se, hvor hensynsfulde de er over for deres mor.«emma Ray bemærkede derpå:»jeg kan godt lide den mørke,«som var David O. McKay. Selv om han og Emma Ray Riggs så hinanden lejlighedsvis, opstod der ikke noget alvorligt forhold, før nogle få år senere. 21 Efter at have færdiggjort sine universitetsstudier i foråret 1897 fik David O. McKay tilbudt et job som lærer i Salt Lake County. Han var lykkelig for stillingen og ønskede at begynde at tjene penge for at hjælpe resten af sin familie. På omkring samme tidspunkt modtog og accepterede han dog et kald til at rejse på mission i Storbritannien. Den 1. august 1897 blev han indsat af præsident Seymour B. Young til at tjene som missionær på De Britiske Øer. Den første del af hans mission tilbragte han i Stirling i Skotland, hvor arbej- xviii

20 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING det var langsomt og vanskeligt. Han udførte sit arbejde flittigt, og den 9. juni 1898 blev han kaldet til at præsidere over missionærerne i Skotland. Da han modtog kaldelsen gik han til Herren for at få hjælp. Hans ansvar i denne kaldelse modnede ham og gav ham erfaring, der lå ud over hans alder og forberedte ham til fremtidig tjeneste. En anden betydningsfuld oplevelse fandt sted blot tre måneder, før han rejste hjem. Som ung havde han ofte bedt om en åndelig bekræftelse af sit vidnesbyrd. Den 29. maj 1899 deltog han i et mindeværdigt missionærmøde. Han berettede:»jeg husker intensiteten af inspirationen ved denne lejlighed, som om det var i går. Alle oplevede Herrens Ånds overvældende tilstedeværelse. Alle de tilstedeværende var i sandhed af ét hjerte og ét sind. Aldrig før havde jeg følt noget lignende. Det var sådan en manifestation, som jeg som tvivlende ung mand hemmeligt og inderligt havde bedt om i bjerge og på enge. Det gav mig vished om, at oprigtige bønner besvares engang et sted. I løbet af mødet rejste en ældste sig på eget initiativ og sagde: Brødre, der er engle i dette lokale. Selv om det lyder mærkeligt, var bekendtgørelsen ikke overraskende, men det lød helt rigtigt, selv om jeg ikke havde tænkt på, at der var guddommelige væsener til stede. Jeg vidste kun, at jeg var fyldt med taknemmelighed for Helligåndens tilstedeværelse.«22 Ældste McKay færdiggjorde sin mission med ære og blev afløst i august Under sin mission havde han korresponderet med Emma Ray Riggs, eller»ray«, som han kærligt kaldte hende (hendes forældre havde kaldt hende en solstråle [ray]). Deres forhold begyndte at blomstre i posten mellem Skotland og Salt Lake City. Han opdagede i hende en person, som var hans lige på alle måder, deriblandt i intelligens, levemåde og åndelige egenskaber. Hun havde fortsat sin uddannelse, mens David O. McKay var på sin mission, og efter at have fået sin eksamen med en B.A. i uddannelse, tog hun arbejde ved Madison School i Ogden i Utah. 23 På samme tidspunkt, i efteråret 1899 sluttede han sig til fakultetet på Weber-stavens akademi. I løbet af dette skoleår, mødtes de to ofte i en park mellem deres skoler. Det var der, han i december 1900 friede til hende. Hun spurgte:»er du sikker på, xix

21 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING at jeg er den rette?«han sagde, at han var sikker. 24 Den 2. januar 1901 blev Emma Ray Riggs og David O. McKay det første par i det 20. århundrede, der blev viet i templet i Salt Lake City. En legendarisk underviser I en alder af 28 år blev han i 1902 rektor for Weber Stake Academy. På trods af mange administrative ansvar fortsatte han med at tage aktiv del i undervisningen af de studerende. Han forblev forpligtet til uddannelse i hele sit liv, idet han troede på, at»sand uddannelse søger ikke alene at gøre mænd og kvinder til gode matematikere, sprogkyndige, grundige videnskabsmænd eller strålende litterære lys, men også til ærlige mennesker med dyd, mådehold og broderlig kærlighed. Den søger at skabe mænd og kvinder, som værdsætter sandhed, retfærdighed, visdom, gavmildhed og selvkontrol som de mest udvalgte egenskaber i et succesrigt liv.«25 Han troede på, at uddannelse var vigtig for alle. Han tjente som rektor i en periode, hvor meget få kvinder modtog en videregående uddannelse. I en omtale af kvindernes vigtige rolle, skrev han følgende:»der er ikke lagt så stor vægt på den rolle, som kvinder spillede i koloniseringen af de vestlige stater. Her følger vi blot menneskets almindelige praksis gennem tiderne. Kvinder bærer husholdningens byrde, har det største ansvar for at opdrage familien, inspirerer deres ægtemænd og sønner til at få succes, og mens disse får verdens bifald, forbliver hustruerne og mødrene, som i virkeligheden fortjener anerkendelse og ros, smilende tilfredse i deres ubemærkede opnåelser.«26 Mens han arbejdede på Weber-stavens akademi, understregede han vigtigheden af uddannelse for begge køn, og tilmeldingen af kvinder gik stærkt fremad i hans embedstid. I de år, hvor han tjente som professionel underviser og administrator på Weber-stavens akademi, virkede han også i Weberstavens søndagsskolepræsidentskab, hvor han udviklede nye programmer. På det tidspunkt, da han blev kaldet til søndagsskolepræsidentskabet, modtog organisationen kun lidt formel vejledning fra Kirkens overordnede ledelse. Som anden assisterende forstander tildelt arbejdet i klasserne begyndte David xx

22 DAVID O. MCKAYS LIV OG TJENESTEGERNING Forholdet mellem præsident McKay og hans hustru, Emma Ray Riggs McKay (ses herover), var et eksempel som Kirkens medlemmer kunne følge. O. McKay øjeblikkeligt at arbejde på at forbedre undervisningen i klasseværelset og indlæring ved at bruge de metoder, han havde lært som professionel underviser. En søndagsskoleleder beskrev hans arbejde på følgende måde:»han bad først om ugentlige møder for medlemmerne af stavens bestyrelse. Han lærte medlemmerne at lave en oversigt over hovedpunkterne i lektionerne og at vælge et mål (nu kaldet formål) for hver lektion. Han lærte dem at organisere og illustrere målet. Han understregede vigtigheden af lektiepræsentation og xxi

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Kapitel 43 - En tid med samordning og konsolidering

Kapitel 43 - En tid med samordning og konsolidering Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 43 - En tid med samordning og konsolidering Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 1961 Kirkeråd oprettedes for at samordne læseplan og

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Harold B. Lee. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah

Kirkens præsidenters lærdomme. Harold B. Lee. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kirkens præsidenters lærdomme Harold B. Lee Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne. Indsend venligst disse til Curriculum

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Kapitel 38 - Forandring og stabilitet

Kapitel 38 - Forandring og stabilitet Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 38 - Forandring og stabilitet Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 23. nov. 1918 Heber J. Grant blev ordineret og indsat som Kirkens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kapitel 37 - Indgangen til det nye århundrede

Kapitel 37 - Indgangen til det nye århundrede Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 37 - Indgangen til det nye århundrede Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 1902 Primary udgav Children's Friend 1902 Hjælpeforeningens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere