Engelsk og Hjemkundskab klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk og Hjemkundskab 6. 7. klasse"

Transkript

1 Engelsk og Hjemkundskab klasse Udarbejdet af Debbie Damm, oktober 2006 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 1

2 Halloween 31. oktober Klassetrin: klasse. Til fagene: Engelsk Hjemkundskab Læringsmål for engelsk: ved afslutning af mellemtrinnet forventes det, at eleverne bl.a.: Kommunikation kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen er sprogligt aktive i samarbejde med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling Indhentning af information kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv. Kultur og levevilkår beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse arbejde bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklasser anvendelse og bøjning kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge Lærerens introduktion og fortælling om emnet på engelsk f.eks. i kortspil, oplæsning/dramatisering af digte Plancher, ordlister, vægordbøger søgning på de af læreren angivne steder på Internettet m.m. læse børneproducerede o.lign. tekster traditioner i den engelsksprogede verden wordsearch/labelling, oversættelser, vægordbøger ordbilledtømning fra forskellige ordklasser, danne sætninger. arbejde med faste strukturer i forb. m. f.eks. kortspil Baggrundsstof om Halloween Ordet Halloween stammer fra den katolske helligdag Allehelgensdag på engelsk All Saints eller All Hallows Day (Eve), og er en sammentrækning af All Hallows Eve. Den katolske kirke gjorde mange mennesker til helgener, hvilket skete, hvis man var en stærkt troende person, som var blevet dræbt pga. sin tro, eller hvis man havde gjort noget særligt for andre mennesker. Disse helgener fik hver deres egen helligdag/mindedag, men efterhånden var alle årets dage brugt op, og der var snart ikke flere ledige dage at tage af. Allehelgensdag er efter den katolske kalender den 1. november, og denne dag blev så indført i 610 for at mindes alle de helgener, der ikke havde deres egen helligdag. Aftenen forinden, altså 31. oktober kaldes Allehelgensaften. Karakteristiske begreber All Hallows Eve Halloween Helligdagen indføres i år november 31. oktober - aften In the year 610 All Hallows Day, 1.st of November is officially a national holyday 31 st October, All Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 2

3 Halloween trækker sine rødder mere end 2000 år tilbage i tiden til en gammel, keltisk høstfest, Samhain, solens fest. Festen blev holdt omkring 1. november, som en form for års-afslutning eller nytårsfest. Kelterne fejrede og takkede for høsten ved at ofre mad til guderne. Maden indsamledes ved at folk gik fra dør til dør og bad om et offer. Om aftenen tændtes et bål på en høj, og maden blev brændt og dermed ofret (dvs. et brændoffer). Bålet var desuden med til at holde onde ånder på afstand. Sandsynligvis har nogle tillige klædt sig ud eller sminket sig som yderligere værn mod de onde ånder. Ved denne lejlighed blev forbindelsen til de dødes verden nemlig særlig markant. Ifølge folketroen kunne de døde på denne dag blande sig med de levende, hekse og genfærd var ude på denne aften, og årets afdøde rejste til de dødes rige. Da romerne invaderede Storbritannien, havde de selv traditioner i forbindelse med forår og høst. De fejrede gudinden Pomona (æble), som de mente overvågede deres afgrøder. De mente at hun var skabt i skikkelse af en smuk, lys kvinde, som gik omkring med frugt i kæder om halsen og æbler i håret. De afholdt fest for hende den 1. november, og hver blev der lavet en masse konkurrencer, som stadig afholdes i dag. Da de kristne missionærer bl.a. Sct. Patrick1) og Sct. Columcille2), omvendte kelterne til kristendommen, gjorde man en indsats for at videreføre allerede eksisterende skikke. Pave Gregor den første udstedte i 601 det berømte edikt, hvori han fastslog at man frem for at bekæmpe lokale skikke, skulle forsøge at indlemme dem i stedet. Hvis kelterne f.eks. tilbad et træ, var det bedre at få dem til at indvie træet til Kristus, end at fælde det. I 998 blev 2. november gjort til mindefest for almindelige døde. Denne dag kaldes Allesjælesdag. På denne dag kunne man gå i forbøn for de døde, bringe offergaver o.lign., og gennem disse handlinger afkorte de afdødes tid i skærsilden. Denne form for hjælp til de afdøde i skærsilden voksede i omfang, og slog blandt andet igennem i madtraditioner. Man spiste særlige allehelgensmåltider så som kold mad, for at svale de afdøde i skærsilden, eller det hed sig, at jo flere korn man spiste i hirsegrød, jo flere sjæle ville man frelse. Man gik fra dør til dør, fra landsby til landsby og tiggede sjælekager: firkantede stykker brød bagt med korender. Jo flere kager man fik, jo flere bønner lovede man at bede for kagegiverens afdøde slægtninge. I 1517 slog Martin Luther sine berømte 95 teser op på døren til Allehelgenskirken i Wittenberg i protest mod den romersk-katolske kirkes forfald, og reformationen blev slået an. Det var på Allehelgensaften. Med tiden blev alle de oprindelige festdage afviklet dvs. de blev slået sammen til én mindedag, en dag, hvor man mindes alle de kristne, der var døde i deres tro. Men i den protestantiske kirke kan man stadig se dagen fejret, men mere som en slags mindedag for reformationen. Jack og djævlen: Halloween og det store, orange græskar hører nærmest uløseligt sammen. Græskarret som symbolet på Halloween. Traditionen startede i Irland, hvor man oprindeligt brugte at udhule majroer, for at bruge dem som lanterner. Sagnet om Jack og Djævlen fortæller om den unge irer, Jack, at han elskede at drille djævlen. En version lyder, at Jack Høst, (græskar) fest dør til dør bål onde ånder udklædning ånder, spøgelser, hekse, 1.) ca. år 432 retur til Irland for at missionere 2.) levede skikke, forløberen for trickor-treat-ing Jack-o-Lantern Hallows Eve Autumn, (pumpkin) celebration door to door bonfire evil spirits dressing up spirits, ghosts, witches a custom/ it s customary purgatory (måske skal der tegnes et billede på tavlen til forståelse af begrebet?) Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 3

4 var en drukkenboldt og spasmager. En dag narrede han djævlen op i et træ, hvorfra denne ikke kunne komme ned igen, fordi Jack havde tegnet i kors i træets bark. Jack ville kun lade djævlen komme ned igen, hvis denne lovede aldrig at friste ham mere. Da Jack siden døde, kunne han hverken komme i himlen pga. sin dårlige opførsel i livet, og ej heller ikke komme i helvede, da djævlen jo var sur på ham. I stedet blev han udstyret med et stykke gloende kul til at vise sig vej gennem det iskolde mørke. Kulstykket blev lagt i en udhulet majroe, for at det kunne holde længere. I forbindelse med dårlige høstår for bl.a. kartofler, opstod der enorm fattigdom i slutningen af 1800-tallets Storbritannien og tusinder af irlændere emigrerede til Amerika. Med sig tog de de gamle traditioner, og tilpassede dem de nye forhold. Her blev den klassiske roe-lanterne bl.a. udskiftet med det store, flotte græskar, som man fandt ud af, var moden på tidspunktet for All Hallows Eve. Man startede i det små med bål og fælles middage, men med tiden kom andre skikke til så som taffy pulls, popning af popcorn og at køre i hestevogn, siddende på toppen af hølæs. Så kom drengestregerne til, så som at hægte havelåger af, bytte husnumre om, lukke dyr ud af deres indhegninger osv. I dagens USA klæder man sig ud, børnene går fra hus til hus og tigger om slik - som i vores fastelavnstradition, der bages og udskæres græskar, og Halloween er i det hele taget vokset til en kæmpeindustri med en milliard omsætning, kun overgået af julen, og som mange voksne også deltager i. maj-roe græskar taffy pulls er en slags bolche produktion, hvor man står to og to og hiver i en slags sukkermasse turnip The Great Famin pumpkin taffy pulls Ideer til arbejdet med Halloween 2. lektioner: Medbring evt. et udhulet græskar eller roelygte m. sterinlys Spørg ind til, hvad eleverne kender til Halloween, påbegynd evt. vægordliste Hold et kort historisk oplæg på engelsk, hvor du måske må tegne og skrive på tavlen. Inddel klassen i par eller grupper af 3 til hver PCér Eleverne sendes af sted på wordhunt efter Halloween-ord / billeder. Disse skal printes ud og skrives/limes op på planche sammen med oversatte ord. Opfriskning af strukturerne: - What is this?; It s a/an ; This is a/an ; Is this a?; Yes/no, that s/ not a ; Eleverne præsenterer deres plancher Leg/evaluering: alle eleverne får halloween-navne f.eks. a brom, a witch, a cuffin, a pumpkin, a bat osv. - Bed alle som hedder bro mom at stå op, bed alle som hedder witch skal stå op, alle cuffin sæt jer, alle pumpkin sid på gulvet, 3-4 lektioner Inddel eleverne i grupper og lav følgende arbejdsstationer: - 1. reading/making poems; - 2. cutting out decoration things; - 3. working with word classes; - 4. reading texts about Halloween; - 5. following a recipe; - 6. playing cards. Materialer, bookinger, links mm. Book: computerlokalet til hele klassen/holdet Materialebehov: græskarlygte, sakse, lim, A3-karton gerne i sort, A3-papir til væg, ordbøger engelsk-dansk/grønlandsk Eleverne skal medbringe links til de få sites du ønsker de skal søge på. Ordbøger På tavlen. Lærertyggegummi til ophæng Legen kan varieres med andre ord eller vendinger 1.) poems + ordbøger; 2.) skabeloner, sakse, lærertyggegummi; karton. 3.) tekster; 4.) tekster; 5.) opskrifter; ingredienser, book køkken. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 4

5 Roter efter en passende tid til ny arbejdsstation. Afslut evt. hver runde med oplæsning fra Poems-gruppen. Afslut forløbet med samtale om, what have we learned?, kik på plancerne, udsmykning, vægordbøger, sæt opgaveark ind i logbogsmapper. 6.) kopiering af spillekort. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 5

6 Halloween Vocabulary ghost goblin haunted mask monster mummy potion pumpkin bat scary spell vampire The spirit of someone who has died, esp. one that is believed to have returned to earth to haunt a place or living people. In folklore and fairy tales, an ugly creature that does evil or mischief to humans. Inhabited or visited by ghosts. A covering for all or part of the face, usu. worn to disguise the wearer's identity. An imaginary or mythical creature, often with features of two different animals or of animals and humans. A corpse preserved by embalming, esp. one embalmed and wrapped by or in the manner of the ancient Egyptians. A mixture for drinking, esp. one that is supposed to have medicinal, magical, or poisonous effects. A large, roundish, gourdlike orange fruit that has thick edible flesh and is borne on a low-growing vine. Any of various usu. night-flying mammals that have wings that are covered with membranes and that sense objects mostly by means of reflected sound waves rather than by vision. causing fear; frightening. A word, phrase, or the like used to bewitch or enchant; charm; incantation. A legendary being, often said to be a revived corpse, which preys on people in order to suck out their blood. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 6

7 warlock witch zombie carve costume broom graveyard tombstone scull Corpse Church A man who practices witchcraft or magic arts; sorcerer. A woman who practices or is believed to practice occult magic; sorceress. A spell or supernatural force that, according to voodoo belief and legend, can enter a corpse, return life to it, and then control its actions. To form or inscribe by cutting. A set of clothes suited to a particular season, occasion, or activity. This is what a witch use transportation. Where dead people go to rest. The living people can visit and put flowers on the dead people s graves. You place this on a dead person s grave, with the name, of the person who is laying there, carved onto the stone. The boney part of your head protecting your brain A dead body A holy building, where you go to pray with God Jack-0 -lantern A lamp made of pumpkin. You put a candle in it. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 7

8 Working with nouns singular/plural a noun = et navneord = en ting, person du kan sætte en eller et foran, på engelsk a eller an noun: singular plural a monster a bat two monsters two bats Read: One dog two frogs Some like frogs I like dogs One cat two bats Some like cats I hate bats One flea two bees Go away leave me, please! bat flagermus frog frø flea loppe bee - bi ******************************************************************************** Write these words in the plural: One broomstick One ghost One spirit One cat One candle One spell two two two two two two Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 8

9 Working with nouns 2 What s that hissing sound? Sig ordene: house, fox, witch, bridge. Den sidste lyd i ordene er en hvislelyd. Hvilke seks af disse ord ender på en hvislelyd? Skriv dem nedenfor. church bus spell box cross mummy witch bat corpse mask Det er svært at udtale en hvislelyd med et s lige bagefter. Men hvad så med flertal? Hvordan laver man flertal med de ord, som ender på en hvislelyd? Church - churches Bus - buses Cross - crosses Witch - witches Box - boxes Corpse - corpses Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 9

10 Now it s Halloween nouns that don t follow the rule Now it s Halloween, what a scarey scene! Flying bats and witches hats because it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Jack-o -lanterns, screaming phantoms, cause it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Witches spells and wicked smells because it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Trick or treating, pumpkin eating, cause it s Halloween! Navneordene bats, hats, Jack-o -lantern og screaming phantoms følger hovedreglen ved at de får s på endelsen i flertal. Hvad hedder disse navneord i ental? X 2 = Ental Flertal feet teeth men women mice children Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 10

11 Name Date Halloween: Adjectives Worksheet Directions: Adjectives are words used to describe a noun. Write an adjective on each line to describe Candy. Write A Sentence Using Each Of The Adjectives Above Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 11

12 Name Date Halloween: Adjectives Worksheet Directions: Adjectives are words used to describe a noun. Write an adjective on each line to describe ghosts. Write A Sentence Using Each Of The Adjectives Above Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 12

13 Name Date Is It A Noun or an Adjective? Decide whether the underlined word in the following sentences is used as a noun or an adjective. Example: We are going to buy a pumpkin for a Jack-o-lantern this Halloween. noun Do you like to eat pumpkin seeds? adjective_ 1. That is a beautiful oak tree. 2. Will you build me a tree house? 3. She always has an apple for lunch. 4. I like apple pie with ice cream. 5. My grandmother has a beautiful flower garden. 6. That vase has a single flower in it. 7. Barn owls are beautiful birds. 8. Farmer Brown has a huge red barn. 9. Which book do you want to read? Egetræ Legehus oppe i et træ Æble Æbletærte Blomsterhave Blomst Ugler som bor i lader Lade Bog Bogreol Hundehalsbånd Hund Hest Hesteløb 10. He built a book shelf in his room. 11. Hand me the blue dog collar. 12. Sam has a new dog. 13. I like that brown horse with the black mane. 14. Is he going to the horse races this weekend? Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 13

14 Name Løsningsark Date Is It A Noun or an Adjective? Decide whether the underlined word in the following sentences is used as a noun or an adjective. Example: We are going to buy a pumpkin for a Jack-o-lantern this Halloween. noun Do you like to eat pumpkin seeds? adjective_ 1. That is a beautiful oak tree. noun 2. Will you build me a tree house? adj 3. She always has an apple for lunch. noun 4. I like apple pie with ice cream. adj 5. My grandmother has a beautiful flower garden. adj 6. That vase has a single flower in it. noun 7. Barn owls are beautiful birds. adj 8. Farmer Brown has a huge red barn. noun 9. Which book do you want to read? noun 10. He built a book shelf in his room. adj 11. Hand me the blue dog collar. adj 12. Sam has a new dog. noun 13. I like that brown horse with the black mane. noun 14. Is he going to the horse races this weekend? adj Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 14

15 Name Date Halloween Group Creative Writing Directions: As a group, you have 25 minutes to write a brief story using the words or variations of the words below. bat mummy spell monster zombie ghost haunted scary pumpkin goblin costume carve vampire potion mask witch Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 15

16 Name Date Reading Comprehension Worksheet Dear Ole: Hello, my friend, from Monster Town! Let me give you a tour and show you around. Over there is Batty, the town's favorite bat. And, oh, there's Warina, the big witch with a cat. Spooker's our spook, he tries to scare girls and boys, But he's friendly...instead he just plays with toys. There's many more monsters in our little town, They're busy planting candy corn trees all around. We're all getting ready for Halloween night. So look for us, we'll be there! Go out on Halloween night! Take a flashlight and hold onto a grown-up real tight. Happy Halloween! Shelly the Skeleton Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 16

17 1. Where is the writer sending this letter from? 2. What is the name of the witch who has a cat? 3. Who is often found playing with toys in Monster Town? 4. In which month of the year do you think this letter was written? Why? 5. What is the name of the writer? Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 17

18 Poems for the season of Halloween What to be for Halloween? A hobo or a bride? A witch or scary goblin, It s not easy to decide. Three Little Witches (can be sung to the tune of Three Little Indians) One little, two little, three little witches, Fly over haystacks, fly over ditches, Slide down moon beams without any hitches, Hey ho Halloween s here! Horned owl's hooting, it's time to go riding, Deep in the shadows are black cats hiding, With gay little goblins, sliding, gliding, Hey ho Halloween s here! Stand on your head with a lopsided wiggle, Tickle your little black cats till they giggle, Swish through clouds with a higgedy, piggle, Hey ho Halloween s here! Witch, Witch Witch witch, where do you fly? Under the clouds and over the sky. Witch, witch, what do you eat? Little black apples from Hurricane Street. Witch, witch, what do you drink? Vinegar and good red ink. Witch, witch, where do you sleep? Up in the clouds where the pillows are cheap. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 18

19 Skin and Bones There was an old woman all skin and bones, Oo-oo-oo-oo. She lived down by the old graveyard, Oo-oo-oo-oo. One night she thought she'd take a walk, Oo-oo-oo-oo. She walked down by the old graveyard, Oo-oo-oo-oo. She saw the bones a-lying around, Oo-oo-oo-oo. She went to the closet to get a broom, Oo-oo-oo-oo. She opened the door and BOO!!! Trick or Treat Witches, ghosts, and goblins. Stealing down the street, Knock on every door way, Trick or treat! When your door is opened, This is what you meet, Scary creatures shouting, Trick or treat! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 19

20 Halloween Sounds This is the way the witches fly, witches fly, witches fly, This is the way the witches fly, Swish, swish, swish. This is the way the ghosts go by, ghosts go by, ghosts go by, This is the way the ghosts go by, Oooh, oooh, oooh. This is the way the black cats howl, black cats howl, black cats howl, This is the way the black cats howl, Meow! Meow! Meow! This is the way the pumpkins laugh, pumpkins laugh, pumpkins laugh, This is the way the pumpkins laugh, Hee! Hee! Hee! This the way the night owls cry, night owls cry, night owls cry, This is the way the night owls cry, Hoo, hoo, hoo. There Was an Old Witch There was an old witch Believe it if you can, She tapped on the windows And she ran, ran, ran. she ran helter skelter with her toes in the air, Cornstalks flying from the old witches' hair. Swish goes the broomstick, meow goes the cat, Plop goes the hop-toad sitting on her hat. "Whee,"chuckled I, "What fun, what fun!" Halloween night when the witches run! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 20

21 There Was An Owl There was an owl who lived in an oak. The more he heard, the less he spoke; the less he spoke, the more he heard- We all should be like that wise old bird. Pumpkin Pumpkin pumpkin big and round, I'm glad you grow upon the ground. I'm glad you don't grow in a tree for then you might fall down on me. Pumpkin pumpkin round and fat. Turn into a Jack-o'Lantern Just like that!" Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 21

22 Halloween Song HUMPHREY THE BLUE-NOSED PUMPKIN (to the tune of Rudolph the...) Humphrey the blue-nosed pumpkin had a very obvious nose. And if you ever saw it, you might even say it shows. All of the other pumpkins, used to laugh and call him names. They never let poor Humphrey play in any pumpkin games. Then one foggy Halloween Eve, the Great Pumpkin did say, "Humphrey, with your nose so blue, you'll make all the ghosts say BOO!" Then all the pumpkins loved him, and they shouted out with glee, Humphrey, the blue-nosed pumpkin, You'll go down in history! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 22

23 Halloween recipes - opskrifter 1. Group work: White Chocolate Coated Marshmallow Monsters 2. Group or all together: Roasting Pumpkin Seeds 3. With a teacher: Scary Pumpkin cake White Chocolate Coated Marshmallow Monsters Ingredients: Directions: Marshmallows Chocolate melts Brugsen s chocolate for boiling and cooking white? Sticks (for barbeque/ice sticks) Black decorating gel, melted licorice or chocolate Stick marshmallows onto sticks, and place them in the freezer or at a very cold place for about 15 minutes until they are cold. Heat the chocolate slowly in a micro own, or in a pot on the stove. Remove the marshmallows from the freezer and dip them lightly in the melted chocolate for a thin coating. To get a Mummy look, swirl them a bit to look like layers of white wrapped around it. Ghosts should be dunked to make a little twisted peak on top. Frankenstein can be dunked and a spoon used to flatten the chocolate on top. Use a block of Styrofoam (flamingo) to stick them in to cool. In the fridge, it shouldn t take long for them to set up. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 23

24 After they harden, you can add faces. Using a small tube of black decorating gel or melted licorice, with a small tip, carefully paint on two ghostly eyes onto the marshmallows and a little mouth as well. Scary Pumpkin Cake Ingredients: 375g. Granulated sugar 1½ dl vegetable oil (sunflower or oil from grape seed) 4 eggs 350g. white flour 1 tablespoonful cinnamon 1 teaspoonful salt 1½ teaspoonful baking soda 175g fine chopped pumpkin meat 50g chopped nuts (hazel nuts, walnut nuts and almonds will do) Icing: 3½ decilitre icing sugar 3 tablespoonful water Red and yellow fruit coloring Directions: Preheat own to 175 c. Whisk sugar, oil and egg together. Add flour, cinnamon, salt and baking soda, and finally the fine chopped pumpkin meat and chopped nuts. Bake the cake for about 60 minutes. Cool off. Mix icing sugar with water. Make a large portion of icing using red fruit coloring, and a small portion using yellow. Cover the cake with red icing, and make a spider s web using the yellow icing. You can put the icing in a small plastic bag intended for food, cut of a corner of the bag, and squeeze the icing out drawing lines for the web. Add a small plastic spider as decoration. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 24

25 Roasted Pumpkin Seeds Ingredients: Seeds from an orange/eatable pumpkin 1 piece of cooking sheet Salt Directions: Preheat the own to 220 c Remove the seeds from the pumpkin, and remove the strings from the seeds (don t wash them). Put them in an even layer on an own tray. Don t put to many seeds in the own at the same time. Add salt. Bake for minutes. Stir once and awhile. Stop when they have a light gold burn. Bloody Popcorn Ingredients: Directions: popcorn Butter Red food colouring Add a little red food colouring to the butter you are melting. o get true red or black colours, buy food colouring from a craft or cake decorating supply store. When the red butter is melted, pour it over the popcorn. Caution: Red past colour may dye skin Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 25

26 Spilleark til kryds og bolle / Tic-Tac-Toe Haunted House Game board Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 26

27 Spilleark til kryds og bolle / Tic-Tac-Toe Pumpkin Game Board Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 27

28 Spillemærker til kryds og bolle / Paper Game Pieces for Tic-Tac-Toe Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 28

29 Spillevejledning: Materialer / What you need: Crayons, markers, or colored pencils Computer paper Scissors Cardboard to make your board and pieces sturdier (cereal boxes work well), optional Clay to make a 3-D version, optional You can also play the game using matching Halloween candies, optional Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 29

30 Playing cards with Halloween words (1) Goal: - Asking and answering - Vocabulary - Wind the game Directions: 1. Divide all the cards between you 2. Decide who is going to begin the game 3. Start by asking the other players for cards matching your own cards: a. Can I have your card with a broomstick on, please? b. Do you have a card with a broomstick on? i. May I have your card, please? ii. Thank you. As long as you get a card in return, you can go on asking the other players. 4. When you answer, you can say: a. Yes, you may have my card with a broomstick on. Here you are. b. Yes, I do have a card with a broomstick on. Here you are. c. No, I don t have a card with a broomstick on. I m sorry. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 30

31 Playing cards with Halloween words (2) - Memory Goal: - Making sentences - Vocabulary - Win the game with most pairs of a kind Directions: 1. Lay out all the cards on the table with the pictures facing down 2. Take turns in turning the cards in search of two of a kind 3. If you find to pictures of a kind, you can have the cards, if you can make a sentence with the word: a. You find the two witches: b. Make a sentence like these examples or others: i. Here is a witch or ii. A witch fly on a broom stick or iii. This is a witch. She is flying on a broom stick If you make a sentence, you can keep the cards, and do another turn. If you can t make a sentence, you loose your turn. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 31

32 Playing Cards Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 32

33 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 33

34 Enlarge these cards to match cards on page Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 34

35 Extra Reading Material - Supplerende materialer fra Inerisaavik Informationsafdelingen Sk. Halloween by Benni Bødker Stories of Witches by Christopher Rawson Stories of Witches cd Read by Isobel Middleton Singing Skeletons by Bodil El. Jørgensen The Ghost Rider by Benni Bødker The White Baby by Jom Højberg The Black Lake by Henrik Einspor The Magical Glasses by Sally Altschuler The Black Knight by Per Østergaard Halloween + bånd by Elisabeth Jackson, (fællessamlingen) Faglitt. The British Ghosts (fællessamlingen) Faglitt. Portfolio, Topic Books, A Year of Fun hertil lærervejledning Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 35

36 WWW-adresser fulde af forslag til undervisning med udgangspunkt i Halloween. Classroom games and activities. Undervisningsforslag. Begrænset på grund af medlemskab af sitet. Tips, ideer, fest, opskrifter, påklædning, spil, historien bag etc. Tips, ideer med aktiviteter, opskrifter m.v. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 36

37 Bilag: Skabelon til græskarhoved / a pumpkin Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 37

38 Bilag: skabelon til en kat / a cat Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 38

39 Bilag: skabelon til flyvende heks / a flying witch Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 39

40 Bilag: Skabelon til flagermus / a bat Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 40

41 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 41

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots!

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots! obbelthestens officielle sangbog 2006 Indhold Indhold... 2 Red Warszawa - lkohol... 3 lexanderband - u er kun smuk når jeg er stiv... 4 Oasis - Wonderwall... 5 Nirvana - bout irl... 7 Nirvana - Polly...

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

The Amager s International School Newsletter

The Amager s International School Newsletter The Amager s International School Newsletter 2005 May. Issue nr.3 Amager`s International School Address: Engvej 141, 2300 Copenhagen S. Denmark Tel.: 32 58 72 42 Fax: 32 84 72 42 Web.: www.a-i-s.dk E-mail:

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Den Lille Frue I Det Store Hus PDF

Den Lille Frue I Det Store Hus PDF Den Lille Frue I Det Store Hus PDF ==>Download: Den Lille Frue I Det Store Hus PDF ebook Den Lille Frue I Det Store Hus PDF - Are you searching for Den Lille Frue I Det Store Hus Books? Now, you will be

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015

Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015 1 SamirNepal.dk Velkommen Welcome to Samir s world Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015 Følg med på Facebook Grethe Grønkjær og Bo Westersø 2 Side 2 GeGe Forlag, 2015, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Vil du med til Tyrkiet? PDF

Vil du med til Tyrkiet? PDF Vil du med til Tyrkiet? PDF ==>Download: Vil du med til Tyrkiet? PDF ebook By Hansen, Elin Vil du med til Tyrkiet? PDF By Hansen, Elin - Are you searching for Vil du med til Tyrkiet? pdf Books? Now, you

Læs mere

Den unge Praestefrue PDF

Den unge Praestefrue PDF Den unge Praestefrue PDF ==>Download: Den unge Praestefrue PDF ebook By Ibsen, Aage Den unge Praestefrue PDF By Ibsen, Aage - Are you searching for Den unge Praestefrue pdf Books? Now, you will be happy

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

DEN DANSKE SALME BOG PDF

DEN DANSKE SALME BOG PDF DEN DANSKE SALME BOG PDF ==>Download: DEN DANSKE SALME BOG PDF ebook DEN DANSKE SALME BOG PDF - Are you searching for DEN DANSKE SALME BOG Books? Now, you will be happy that at this time DEN DANSKE SALME

Læs mere

==>Download: Den Nye Fantasi PDF ebook By Pedersen Knud

==>Download: Den Nye Fantasi PDF ebook By Pedersen Knud Den Nye Fantasi PDF ==>Download: Den Nye Fantasi PDF ebook By Pedersen Knud Den Nye Fantasi PDF By Pedersen Knud - Are you searching for Den Nye Fantasi pdf Books? Now, you will be happy that Den Nye Fantasi

Læs mere

Ikke En Af Den Slags Piger PDF

Ikke En Af Den Slags Piger PDF Ikke En Af Den Slags Piger PDF ==>Download: Ikke En Af Den Slags Piger PDF ebook Ikke En Af Den Slags Piger PDF - Are you searching for Ikke En Af Den Slags Piger Books? Now, you will be happy that at

Læs mere

==>Download: Lysene i Esbjerg PDF ebook By Bertelsen Erik

==>Download: Lysene i Esbjerg PDF ebook By Bertelsen Erik Lysene i Esbjerg PDF ==>Download: Lysene i Esbjerg PDF ebook By Bertelsen Erik Lysene i Esbjerg PDF By Bertelsen Erik - Are you searching for Lysene i Esbjerg pdf Books? Now, you will be happy that Lysene

Læs mere

Det islandske Svovl. PDF

Det islandske Svovl. PDF Det islandske Svovl. PDF ==>Download: Det islandske Svovl. PDF ebook By Petersen, Sophie. Det islandske Svovl. PDF By Petersen, Sophie. - Are you searching for Det islandske Svovl. pdf Books? Now, you

Læs mere

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's sorcerer and the birds Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter

Læs mere

Borg og slot : I billeder PDF

Borg og slot : I billeder PDF Borg og slot : I billeder PDF ==>Download: Borg og slot : I billeder PDF ebook By Werner, Sigvart (Pictures by); Mathiasen, Therkel (Introduction by); Borg og slot : I billeder PDF By Werner, Sigvart (Pictures

Læs mere

Første verdenskrigs sange

Første verdenskrigs sange Første verdenskrigs sange Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi 2 3 Fredssange Saks eller skriv den sangtitel du er interesseret i, ind i din favorit søgemaskine eller i You Tube,

Læs mere

Af sporet er du kommet PDF

Af sporet er du kommet PDF Af sporet er du kommet PDF ==>Download: Af sporet er du kommet PDF ebook By Madsen, Svend Åge Af sporet er du kommet PDF By Madsen, Svend Åge - Are you searching for Af sporet er du kommet pdf Books? Now,

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

THE TIGER LILLIES PERFORM. HAMLET Republique 2015

THE TIGER LILLIES PERFORM. HAMLET Republique 2015 THE TIGER LILLIES PERFORM HAMLET Republique 2015 1.akt PROLOGUE 1: Darkness PROLOGUE 2: Who s There No Music. All: WHO S THERE PROLOGUE 3: The King, my father (BO Martyn Jaques ligger på kisten NC Hamlet

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

==>Download: BOGEN OM TIVOLI PDF ebook By KNUDSEN MOGENS, EGLI HEINI

==>Download: BOGEN OM TIVOLI PDF ebook By KNUDSEN MOGENS, EGLI HEINI BOGEN OM TIVOLI PDF ==>Download: BOGEN OM TIVOLI PDF ebook By KNUDSEN MOGENS, EGLI HEINI BOGEN OM TIVOLI PDF By KNUDSEN MOGENS, EGLI HEINI - Are you searching for BOGEN OM TIVOLI pdf Books? Now, you will

Læs mere

Omkring Christiania. Med en fyldig dokumentation. PDF

Omkring Christiania. Med en fyldig dokumentation. PDF Omkring Christiania. Med en fyldig dokumentation. PDF ==>Download: Omkring Christiania. Med en fyldig dokumentation. PDF ebook Omkring Christiania. Med en fyldig dokumentation. PDF - Are you searching

Læs mere