Engelsk og Hjemkundskab klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk og Hjemkundskab 6. 7. klasse"

Transkript

1 Engelsk og Hjemkundskab klasse Udarbejdet af Debbie Damm, oktober 2006 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 1

2 Halloween 31. oktober Klassetrin: klasse. Til fagene: Engelsk Hjemkundskab Læringsmål for engelsk: ved afslutning af mellemtrinnet forventes det, at eleverne bl.a.: Kommunikation kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen er sprogligt aktive i samarbejde med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling Indhentning af information kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv. Kultur og levevilkår beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse arbejde bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklasser anvendelse og bøjning kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge Lærerens introduktion og fortælling om emnet på engelsk f.eks. i kortspil, oplæsning/dramatisering af digte Plancher, ordlister, vægordbøger søgning på de af læreren angivne steder på Internettet m.m. læse børneproducerede o.lign. tekster traditioner i den engelsksprogede verden wordsearch/labelling, oversættelser, vægordbøger ordbilledtømning fra forskellige ordklasser, danne sætninger. arbejde med faste strukturer i forb. m. f.eks. kortspil Baggrundsstof om Halloween Ordet Halloween stammer fra den katolske helligdag Allehelgensdag på engelsk All Saints eller All Hallows Day (Eve), og er en sammentrækning af All Hallows Eve. Den katolske kirke gjorde mange mennesker til helgener, hvilket skete, hvis man var en stærkt troende person, som var blevet dræbt pga. sin tro, eller hvis man havde gjort noget særligt for andre mennesker. Disse helgener fik hver deres egen helligdag/mindedag, men efterhånden var alle årets dage brugt op, og der var snart ikke flere ledige dage at tage af. Allehelgensdag er efter den katolske kalender den 1. november, og denne dag blev så indført i 610 for at mindes alle de helgener, der ikke havde deres egen helligdag. Aftenen forinden, altså 31. oktober kaldes Allehelgensaften. Karakteristiske begreber All Hallows Eve Halloween Helligdagen indføres i år november 31. oktober - aften In the year 610 All Hallows Day, 1.st of November is officially a national holyday 31 st October, All Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 2

3 Halloween trækker sine rødder mere end 2000 år tilbage i tiden til en gammel, keltisk høstfest, Samhain, solens fest. Festen blev holdt omkring 1. november, som en form for års-afslutning eller nytårsfest. Kelterne fejrede og takkede for høsten ved at ofre mad til guderne. Maden indsamledes ved at folk gik fra dør til dør og bad om et offer. Om aftenen tændtes et bål på en høj, og maden blev brændt og dermed ofret (dvs. et brændoffer). Bålet var desuden med til at holde onde ånder på afstand. Sandsynligvis har nogle tillige klædt sig ud eller sminket sig som yderligere værn mod de onde ånder. Ved denne lejlighed blev forbindelsen til de dødes verden nemlig særlig markant. Ifølge folketroen kunne de døde på denne dag blande sig med de levende, hekse og genfærd var ude på denne aften, og årets afdøde rejste til de dødes rige. Da romerne invaderede Storbritannien, havde de selv traditioner i forbindelse med forår og høst. De fejrede gudinden Pomona (æble), som de mente overvågede deres afgrøder. De mente at hun var skabt i skikkelse af en smuk, lys kvinde, som gik omkring med frugt i kæder om halsen og æbler i håret. De afholdt fest for hende den 1. november, og hver blev der lavet en masse konkurrencer, som stadig afholdes i dag. Da de kristne missionærer bl.a. Sct. Patrick1) og Sct. Columcille2), omvendte kelterne til kristendommen, gjorde man en indsats for at videreføre allerede eksisterende skikke. Pave Gregor den første udstedte i 601 det berømte edikt, hvori han fastslog at man frem for at bekæmpe lokale skikke, skulle forsøge at indlemme dem i stedet. Hvis kelterne f.eks. tilbad et træ, var det bedre at få dem til at indvie træet til Kristus, end at fælde det. I 998 blev 2. november gjort til mindefest for almindelige døde. Denne dag kaldes Allesjælesdag. På denne dag kunne man gå i forbøn for de døde, bringe offergaver o.lign., og gennem disse handlinger afkorte de afdødes tid i skærsilden. Denne form for hjælp til de afdøde i skærsilden voksede i omfang, og slog blandt andet igennem i madtraditioner. Man spiste særlige allehelgensmåltider så som kold mad, for at svale de afdøde i skærsilden, eller det hed sig, at jo flere korn man spiste i hirsegrød, jo flere sjæle ville man frelse. Man gik fra dør til dør, fra landsby til landsby og tiggede sjælekager: firkantede stykker brød bagt med korender. Jo flere kager man fik, jo flere bønner lovede man at bede for kagegiverens afdøde slægtninge. I 1517 slog Martin Luther sine berømte 95 teser op på døren til Allehelgenskirken i Wittenberg i protest mod den romersk-katolske kirkes forfald, og reformationen blev slået an. Det var på Allehelgensaften. Med tiden blev alle de oprindelige festdage afviklet dvs. de blev slået sammen til én mindedag, en dag, hvor man mindes alle de kristne, der var døde i deres tro. Men i den protestantiske kirke kan man stadig se dagen fejret, men mere som en slags mindedag for reformationen. Jack og djævlen: Halloween og det store, orange græskar hører nærmest uløseligt sammen. Græskarret som symbolet på Halloween. Traditionen startede i Irland, hvor man oprindeligt brugte at udhule majroer, for at bruge dem som lanterner. Sagnet om Jack og Djævlen fortæller om den unge irer, Jack, at han elskede at drille djævlen. En version lyder, at Jack Høst, (græskar) fest dør til dør bål onde ånder udklædning ånder, spøgelser, hekse, 1.) ca. år 432 retur til Irland for at missionere 2.) levede skikke, forløberen for trickor-treat-ing Jack-o-Lantern Hallows Eve Autumn, (pumpkin) celebration door to door bonfire evil spirits dressing up spirits, ghosts, witches a custom/ it s customary purgatory (måske skal der tegnes et billede på tavlen til forståelse af begrebet?) Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 3

4 var en drukkenboldt og spasmager. En dag narrede han djævlen op i et træ, hvorfra denne ikke kunne komme ned igen, fordi Jack havde tegnet i kors i træets bark. Jack ville kun lade djævlen komme ned igen, hvis denne lovede aldrig at friste ham mere. Da Jack siden døde, kunne han hverken komme i himlen pga. sin dårlige opførsel i livet, og ej heller ikke komme i helvede, da djævlen jo var sur på ham. I stedet blev han udstyret med et stykke gloende kul til at vise sig vej gennem det iskolde mørke. Kulstykket blev lagt i en udhulet majroe, for at det kunne holde længere. I forbindelse med dårlige høstår for bl.a. kartofler, opstod der enorm fattigdom i slutningen af 1800-tallets Storbritannien og tusinder af irlændere emigrerede til Amerika. Med sig tog de de gamle traditioner, og tilpassede dem de nye forhold. Her blev den klassiske roe-lanterne bl.a. udskiftet med det store, flotte græskar, som man fandt ud af, var moden på tidspunktet for All Hallows Eve. Man startede i det små med bål og fælles middage, men med tiden kom andre skikke til så som taffy pulls, popning af popcorn og at køre i hestevogn, siddende på toppen af hølæs. Så kom drengestregerne til, så som at hægte havelåger af, bytte husnumre om, lukke dyr ud af deres indhegninger osv. I dagens USA klæder man sig ud, børnene går fra hus til hus og tigger om slik - som i vores fastelavnstradition, der bages og udskæres græskar, og Halloween er i det hele taget vokset til en kæmpeindustri med en milliard omsætning, kun overgået af julen, og som mange voksne også deltager i. maj-roe græskar taffy pulls er en slags bolche produktion, hvor man står to og to og hiver i en slags sukkermasse turnip The Great Famin pumpkin taffy pulls Ideer til arbejdet med Halloween 2. lektioner: Medbring evt. et udhulet græskar eller roelygte m. sterinlys Spørg ind til, hvad eleverne kender til Halloween, påbegynd evt. vægordliste Hold et kort historisk oplæg på engelsk, hvor du måske må tegne og skrive på tavlen. Inddel klassen i par eller grupper af 3 til hver PCér Eleverne sendes af sted på wordhunt efter Halloween-ord / billeder. Disse skal printes ud og skrives/limes op på planche sammen med oversatte ord. Opfriskning af strukturerne: - What is this?; It s a/an ; This is a/an ; Is this a?; Yes/no, that s/ not a ; Eleverne præsenterer deres plancher Leg/evaluering: alle eleverne får halloween-navne f.eks. a brom, a witch, a cuffin, a pumpkin, a bat osv. - Bed alle som hedder bro mom at stå op, bed alle som hedder witch skal stå op, alle cuffin sæt jer, alle pumpkin sid på gulvet, 3-4 lektioner Inddel eleverne i grupper og lav følgende arbejdsstationer: - 1. reading/making poems; - 2. cutting out decoration things; - 3. working with word classes; - 4. reading texts about Halloween; - 5. following a recipe; - 6. playing cards. Materialer, bookinger, links mm. Book: computerlokalet til hele klassen/holdet Materialebehov: græskarlygte, sakse, lim, A3-karton gerne i sort, A3-papir til væg, ordbøger engelsk-dansk/grønlandsk Eleverne skal medbringe links til de få sites du ønsker de skal søge på. Ordbøger På tavlen. Lærertyggegummi til ophæng Legen kan varieres med andre ord eller vendinger 1.) poems + ordbøger; 2.) skabeloner, sakse, lærertyggegummi; karton. 3.) tekster; 4.) tekster; 5.) opskrifter; ingredienser, book køkken. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 4

5 Roter efter en passende tid til ny arbejdsstation. Afslut evt. hver runde med oplæsning fra Poems-gruppen. Afslut forløbet med samtale om, what have we learned?, kik på plancerne, udsmykning, vægordbøger, sæt opgaveark ind i logbogsmapper. 6.) kopiering af spillekort. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 5

6 Halloween Vocabulary ghost goblin haunted mask monster mummy potion pumpkin bat scary spell vampire The spirit of someone who has died, esp. one that is believed to have returned to earth to haunt a place or living people. In folklore and fairy tales, an ugly creature that does evil or mischief to humans. Inhabited or visited by ghosts. A covering for all or part of the face, usu. worn to disguise the wearer's identity. An imaginary or mythical creature, often with features of two different animals or of animals and humans. A corpse preserved by embalming, esp. one embalmed and wrapped by or in the manner of the ancient Egyptians. A mixture for drinking, esp. one that is supposed to have medicinal, magical, or poisonous effects. A large, roundish, gourdlike orange fruit that has thick edible flesh and is borne on a low-growing vine. Any of various usu. night-flying mammals that have wings that are covered with membranes and that sense objects mostly by means of reflected sound waves rather than by vision. causing fear; frightening. A word, phrase, or the like used to bewitch or enchant; charm; incantation. A legendary being, often said to be a revived corpse, which preys on people in order to suck out their blood. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 6

7 warlock witch zombie carve costume broom graveyard tombstone scull Corpse Church A man who practices witchcraft or magic arts; sorcerer. A woman who practices or is believed to practice occult magic; sorceress. A spell or supernatural force that, according to voodoo belief and legend, can enter a corpse, return life to it, and then control its actions. To form or inscribe by cutting. A set of clothes suited to a particular season, occasion, or activity. This is what a witch use transportation. Where dead people go to rest. The living people can visit and put flowers on the dead people s graves. You place this on a dead person s grave, with the name, of the person who is laying there, carved onto the stone. The boney part of your head protecting your brain A dead body A holy building, where you go to pray with God Jack-0 -lantern A lamp made of pumpkin. You put a candle in it. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 7

8 Working with nouns singular/plural a noun = et navneord = en ting, person du kan sætte en eller et foran, på engelsk a eller an noun: singular plural a monster a bat two monsters two bats Read: One dog two frogs Some like frogs I like dogs One cat two bats Some like cats I hate bats One flea two bees Go away leave me, please! bat flagermus frog frø flea loppe bee - bi ******************************************************************************** Write these words in the plural: One broomstick One ghost One spirit One cat One candle One spell two two two two two two Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 8

9 Working with nouns 2 What s that hissing sound? Sig ordene: house, fox, witch, bridge. Den sidste lyd i ordene er en hvislelyd. Hvilke seks af disse ord ender på en hvislelyd? Skriv dem nedenfor. church bus spell box cross mummy witch bat corpse mask Det er svært at udtale en hvislelyd med et s lige bagefter. Men hvad så med flertal? Hvordan laver man flertal med de ord, som ender på en hvislelyd? Church - churches Bus - buses Cross - crosses Witch - witches Box - boxes Corpse - corpses Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 9

10 Now it s Halloween nouns that don t follow the rule Now it s Halloween, what a scarey scene! Flying bats and witches hats because it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Jack-o -lanterns, screaming phantoms, cause it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Witches spells and wicked smells because it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Trick or treating, pumpkin eating, cause it s Halloween! Navneordene bats, hats, Jack-o -lantern og screaming phantoms følger hovedreglen ved at de får s på endelsen i flertal. Hvad hedder disse navneord i ental? X 2 = Ental Flertal feet teeth men women mice children Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 10

11 Name Date Halloween: Adjectives Worksheet Directions: Adjectives are words used to describe a noun. Write an adjective on each line to describe Candy. Write A Sentence Using Each Of The Adjectives Above Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 11

12 Name Date Halloween: Adjectives Worksheet Directions: Adjectives are words used to describe a noun. Write an adjective on each line to describe ghosts. Write A Sentence Using Each Of The Adjectives Above Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 12

13 Name Date Is It A Noun or an Adjective? Decide whether the underlined word in the following sentences is used as a noun or an adjective. Example: We are going to buy a pumpkin for a Jack-o-lantern this Halloween. noun Do you like to eat pumpkin seeds? adjective_ 1. That is a beautiful oak tree. 2. Will you build me a tree house? 3. She always has an apple for lunch. 4. I like apple pie with ice cream. 5. My grandmother has a beautiful flower garden. 6. That vase has a single flower in it. 7. Barn owls are beautiful birds. 8. Farmer Brown has a huge red barn. 9. Which book do you want to read? Egetræ Legehus oppe i et træ Æble Æbletærte Blomsterhave Blomst Ugler som bor i lader Lade Bog Bogreol Hundehalsbånd Hund Hest Hesteløb 10. He built a book shelf in his room. 11. Hand me the blue dog collar. 12. Sam has a new dog. 13. I like that brown horse with the black mane. 14. Is he going to the horse races this weekend? Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 13

14 Name Løsningsark Date Is It A Noun or an Adjective? Decide whether the underlined word in the following sentences is used as a noun or an adjective. Example: We are going to buy a pumpkin for a Jack-o-lantern this Halloween. noun Do you like to eat pumpkin seeds? adjective_ 1. That is a beautiful oak tree. noun 2. Will you build me a tree house? adj 3. She always has an apple for lunch. noun 4. I like apple pie with ice cream. adj 5. My grandmother has a beautiful flower garden. adj 6. That vase has a single flower in it. noun 7. Barn owls are beautiful birds. adj 8. Farmer Brown has a huge red barn. noun 9. Which book do you want to read? noun 10. He built a book shelf in his room. adj 11. Hand me the blue dog collar. adj 12. Sam has a new dog. noun 13. I like that brown horse with the black mane. noun 14. Is he going to the horse races this weekend? adj Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 14

15 Name Date Halloween Group Creative Writing Directions: As a group, you have 25 minutes to write a brief story using the words or variations of the words below. bat mummy spell monster zombie ghost haunted scary pumpkin goblin costume carve vampire potion mask witch Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 15

16 Name Date Reading Comprehension Worksheet Dear Ole: Hello, my friend, from Monster Town! Let me give you a tour and show you around. Over there is Batty, the town's favorite bat. And, oh, there's Warina, the big witch with a cat. Spooker's our spook, he tries to scare girls and boys, But he's friendly...instead he just plays with toys. There's many more monsters in our little town, They're busy planting candy corn trees all around. We're all getting ready for Halloween night. So look for us, we'll be there! Go out on Halloween night! Take a flashlight and hold onto a grown-up real tight. Happy Halloween! Shelly the Skeleton Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 16

17 1. Where is the writer sending this letter from? 2. What is the name of the witch who has a cat? 3. Who is often found playing with toys in Monster Town? 4. In which month of the year do you think this letter was written? Why? 5. What is the name of the writer? Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 17

18 Poems for the season of Halloween What to be for Halloween? A hobo or a bride? A witch or scary goblin, It s not easy to decide. Three Little Witches (can be sung to the tune of Three Little Indians) One little, two little, three little witches, Fly over haystacks, fly over ditches, Slide down moon beams without any hitches, Hey ho Halloween s here! Horned owl's hooting, it's time to go riding, Deep in the shadows are black cats hiding, With gay little goblins, sliding, gliding, Hey ho Halloween s here! Stand on your head with a lopsided wiggle, Tickle your little black cats till they giggle, Swish through clouds with a higgedy, piggle, Hey ho Halloween s here! Witch, Witch Witch witch, where do you fly? Under the clouds and over the sky. Witch, witch, what do you eat? Little black apples from Hurricane Street. Witch, witch, what do you drink? Vinegar and good red ink. Witch, witch, where do you sleep? Up in the clouds where the pillows are cheap. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 18

19 Skin and Bones There was an old woman all skin and bones, Oo-oo-oo-oo. She lived down by the old graveyard, Oo-oo-oo-oo. One night she thought she'd take a walk, Oo-oo-oo-oo. She walked down by the old graveyard, Oo-oo-oo-oo. She saw the bones a-lying around, Oo-oo-oo-oo. She went to the closet to get a broom, Oo-oo-oo-oo. She opened the door and BOO!!! Trick or Treat Witches, ghosts, and goblins. Stealing down the street, Knock on every door way, Trick or treat! When your door is opened, This is what you meet, Scary creatures shouting, Trick or treat! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 19

20 Halloween Sounds This is the way the witches fly, witches fly, witches fly, This is the way the witches fly, Swish, swish, swish. This is the way the ghosts go by, ghosts go by, ghosts go by, This is the way the ghosts go by, Oooh, oooh, oooh. This is the way the black cats howl, black cats howl, black cats howl, This is the way the black cats howl, Meow! Meow! Meow! This is the way the pumpkins laugh, pumpkins laugh, pumpkins laugh, This is the way the pumpkins laugh, Hee! Hee! Hee! This the way the night owls cry, night owls cry, night owls cry, This is the way the night owls cry, Hoo, hoo, hoo. There Was an Old Witch There was an old witch Believe it if you can, She tapped on the windows And she ran, ran, ran. she ran helter skelter with her toes in the air, Cornstalks flying from the old witches' hair. Swish goes the broomstick, meow goes the cat, Plop goes the hop-toad sitting on her hat. "Whee,"chuckled I, "What fun, what fun!" Halloween night when the witches run! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 20

21 There Was An Owl There was an owl who lived in an oak. The more he heard, the less he spoke; the less he spoke, the more he heard- We all should be like that wise old bird. Pumpkin Pumpkin pumpkin big and round, I'm glad you grow upon the ground. I'm glad you don't grow in a tree for then you might fall down on me. Pumpkin pumpkin round and fat. Turn into a Jack-o'Lantern Just like that!" Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 21

22 Halloween Song HUMPHREY THE BLUE-NOSED PUMPKIN (to the tune of Rudolph the...) Humphrey the blue-nosed pumpkin had a very obvious nose. And if you ever saw it, you might even say it shows. All of the other pumpkins, used to laugh and call him names. They never let poor Humphrey play in any pumpkin games. Then one foggy Halloween Eve, the Great Pumpkin did say, "Humphrey, with your nose so blue, you'll make all the ghosts say BOO!" Then all the pumpkins loved him, and they shouted out with glee, Humphrey, the blue-nosed pumpkin, You'll go down in history! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 22

23 Halloween recipes - opskrifter 1. Group work: White Chocolate Coated Marshmallow Monsters 2. Group or all together: Roasting Pumpkin Seeds 3. With a teacher: Scary Pumpkin cake White Chocolate Coated Marshmallow Monsters Ingredients: Directions: Marshmallows Chocolate melts Brugsen s chocolate for boiling and cooking white? Sticks (for barbeque/ice sticks) Black decorating gel, melted licorice or chocolate Stick marshmallows onto sticks, and place them in the freezer or at a very cold place for about 15 minutes until they are cold. Heat the chocolate slowly in a micro own, or in a pot on the stove. Remove the marshmallows from the freezer and dip them lightly in the melted chocolate for a thin coating. To get a Mummy look, swirl them a bit to look like layers of white wrapped around it. Ghosts should be dunked to make a little twisted peak on top. Frankenstein can be dunked and a spoon used to flatten the chocolate on top. Use a block of Styrofoam (flamingo) to stick them in to cool. In the fridge, it shouldn t take long for them to set up. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 23

24 After they harden, you can add faces. Using a small tube of black decorating gel or melted licorice, with a small tip, carefully paint on two ghostly eyes onto the marshmallows and a little mouth as well. Scary Pumpkin Cake Ingredients: 375g. Granulated sugar 1½ dl vegetable oil (sunflower or oil from grape seed) 4 eggs 350g. white flour 1 tablespoonful cinnamon 1 teaspoonful salt 1½ teaspoonful baking soda 175g fine chopped pumpkin meat 50g chopped nuts (hazel nuts, walnut nuts and almonds will do) Icing: 3½ decilitre icing sugar 3 tablespoonful water Red and yellow fruit coloring Directions: Preheat own to 175 c. Whisk sugar, oil and egg together. Add flour, cinnamon, salt and baking soda, and finally the fine chopped pumpkin meat and chopped nuts. Bake the cake for about 60 minutes. Cool off. Mix icing sugar with water. Make a large portion of icing using red fruit coloring, and a small portion using yellow. Cover the cake with red icing, and make a spider s web using the yellow icing. You can put the icing in a small plastic bag intended for food, cut of a corner of the bag, and squeeze the icing out drawing lines for the web. Add a small plastic spider as decoration. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 24

25 Roasted Pumpkin Seeds Ingredients: Seeds from an orange/eatable pumpkin 1 piece of cooking sheet Salt Directions: Preheat the own to 220 c Remove the seeds from the pumpkin, and remove the strings from the seeds (don t wash them). Put them in an even layer on an own tray. Don t put to many seeds in the own at the same time. Add salt. Bake for minutes. Stir once and awhile. Stop when they have a light gold burn. Bloody Popcorn Ingredients: Directions: popcorn Butter Red food colouring Add a little red food colouring to the butter you are melting. o get true red or black colours, buy food colouring from a craft or cake decorating supply store. When the red butter is melted, pour it over the popcorn. Caution: Red past colour may dye skin Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 25

26 Spilleark til kryds og bolle / Tic-Tac-Toe Haunted House Game board Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 26

27 Spilleark til kryds og bolle / Tic-Tac-Toe Pumpkin Game Board Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 27

28 Spillemærker til kryds og bolle / Paper Game Pieces for Tic-Tac-Toe Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 28

29 Spillevejledning: Materialer / What you need: Crayons, markers, or colored pencils Computer paper Scissors Cardboard to make your board and pieces sturdier (cereal boxes work well), optional Clay to make a 3-D version, optional You can also play the game using matching Halloween candies, optional Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 29

30 Playing cards with Halloween words (1) Goal: - Asking and answering - Vocabulary - Wind the game Directions: 1. Divide all the cards between you 2. Decide who is going to begin the game 3. Start by asking the other players for cards matching your own cards: a. Can I have your card with a broomstick on, please? b. Do you have a card with a broomstick on? i. May I have your card, please? ii. Thank you. As long as you get a card in return, you can go on asking the other players. 4. When you answer, you can say: a. Yes, you may have my card with a broomstick on. Here you are. b. Yes, I do have a card with a broomstick on. Here you are. c. No, I don t have a card with a broomstick on. I m sorry. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 30

31 Playing cards with Halloween words (2) - Memory Goal: - Making sentences - Vocabulary - Win the game with most pairs of a kind Directions: 1. Lay out all the cards on the table with the pictures facing down 2. Take turns in turning the cards in search of two of a kind 3. If you find to pictures of a kind, you can have the cards, if you can make a sentence with the word: a. You find the two witches: b. Make a sentence like these examples or others: i. Here is a witch or ii. A witch fly on a broom stick or iii. This is a witch. She is flying on a broom stick If you make a sentence, you can keep the cards, and do another turn. If you can t make a sentence, you loose your turn. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 31

32 Playing Cards Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 32

33 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 33

34 Enlarge these cards to match cards on page Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 34

35 Extra Reading Material - Supplerende materialer fra Inerisaavik Informationsafdelingen Sk. Halloween by Benni Bødker Stories of Witches by Christopher Rawson Stories of Witches cd Read by Isobel Middleton Singing Skeletons by Bodil El. Jørgensen The Ghost Rider by Benni Bødker The White Baby by Jom Højberg The Black Lake by Henrik Einspor The Magical Glasses by Sally Altschuler The Black Knight by Per Østergaard Halloween + bånd by Elisabeth Jackson, (fællessamlingen) Faglitt. The British Ghosts (fællessamlingen) Faglitt. Portfolio, Topic Books, A Year of Fun hertil lærervejledning Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 35

36 WWW-adresser fulde af forslag til undervisning med udgangspunkt i Halloween. Classroom games and activities. Undervisningsforslag. Begrænset på grund af medlemskab af sitet. Tips, ideer, fest, opskrifter, påklædning, spil, historien bag etc. Tips, ideer med aktiviteter, opskrifter m.v. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 36

37 Bilag: Skabelon til græskarhoved / a pumpkin Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 37

38 Bilag: skabelon til en kat / a cat Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 38

39 Bilag: skabelon til flyvende heks / a flying witch Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 39

40 Bilag: Skabelon til flagermus / a bat Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 40

41 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 41

Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 1

Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 1 Udarbejdet af Debbie Damm, oktober 2006 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 1 31. oktober Klassetrin: 6. 7. klasse. Til fagene: Engelsk Hjemkundskab Læringsmål for engelsk: ved afslutning

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best. Hello, hello why are you here? Hello, hello where did you hear? Why are you here? Why did you come? Let s say hello to everyone.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kommunikative færdigheder

Kommunikative færdigheder Årsplan i engelsk for 4. klasse Målene for engelskundervisningen sættes ind for rammerne af de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb I engelsk 3. klassen lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og

Læs mere

Reading for Learning!

Reading for Learning! Starter 1 (11 titles x2) Pair work: (Names) Date: (starting from) Where is my mobile Zoo animals The hawk A cat in the wheel Without Water A grass snake Without electricity Stopping the thief What s That

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Pete the Cat - I Love My White Shoes

Pete the Cat - I Love My White Shoes Pete the Cat - I Love My White Shoes Læringsforløb Målgruppe Kompetenceområde /færdigheds- og vidensmål 1.-2. klasse Mundtlig kommunikation - lytning: Eleven kan forstå hovedindholdet i korte fortællinger.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Årsplan 2015/2016 (2. klasse)

Årsplan 2015/2016 (2. klasse) 1.-4. klasse Årsplan 2015/2016 (2. klasse) Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Timefordeling: 2 lektioner om ugen, fredage. Elever: 14 elever. Alle elever er tosprogede, derfor indgår dsa vinklen i undervisningen. Mål for undervisningen:

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture

Nyhedsbrev. Streams of Culture S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev F E B R U A R 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Referat fra mødet i Adana Resultater og produkter Book of Friends I uge 2 deltog vi i det andet møde

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture

Nyhedsbrev. Streams of Culture S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev J A N U A R 2 0 1 2 Streams of Culture I N D H O L D : Referat fra mødet i Prag Resultater og produkter Traditional Cuisine I uge 3 deltog vi i det femte møde

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

The Bad-Tempered Ladybird

The Bad-Tempered Ladybird The Bad-Tempered Ladybird Vejledning, inspiration og arbejdsark Kassens indhold: 1 bog: The Bad-Tempered Ladybird af Eric Carle 1 spil: The game of ladybirds 14 fingerdukker: forskellige dyr (grønt filt)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Det er en stor pædagogisk udfordring at undervise i engelsk på almen linie, og der skal ofte tages utraditionelle metoder i brug for

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Nice chinese food Home

Nice chinese food Home press Home Chinese Food Culture Kontakt Print Welcome to the chinese world of food My name is Hank Pank. I always wanted to create a webside. I cannot cook, but eat. I like very much to eat goood food.

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

ENGELSK KOM GODT FRA START

ENGELSK KOM GODT FRA START ENGELSK KOM GODT FRA START 8.5.2014 Engelsklærere - indskolingen PROGRAM Velkommen præsentation praktisk information, kaffe, pauser, udstilling Nyt fra ministeriet English no problem præsentation af mål,

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere