Engelsk og Hjemkundskab klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk og Hjemkundskab 6. 7. klasse"

Transkript

1 Engelsk og Hjemkundskab klasse Udarbejdet af Debbie Damm, oktober 2006 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 1

2 Halloween 31. oktober Klassetrin: klasse. Til fagene: Engelsk Hjemkundskab Læringsmål for engelsk: ved afslutning af mellemtrinnet forventes det, at eleverne bl.a.: Kommunikation kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen er sprogligt aktive i samarbejde med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling Indhentning af information kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv. Kultur og levevilkår beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse arbejde bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklasser anvendelse og bøjning kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge Lærerens introduktion og fortælling om emnet på engelsk f.eks. i kortspil, oplæsning/dramatisering af digte Plancher, ordlister, vægordbøger søgning på de af læreren angivne steder på Internettet m.m. læse børneproducerede o.lign. tekster traditioner i den engelsksprogede verden wordsearch/labelling, oversættelser, vægordbøger ordbilledtømning fra forskellige ordklasser, danne sætninger. arbejde med faste strukturer i forb. m. f.eks. kortspil Baggrundsstof om Halloween Ordet Halloween stammer fra den katolske helligdag Allehelgensdag på engelsk All Saints eller All Hallows Day (Eve), og er en sammentrækning af All Hallows Eve. Den katolske kirke gjorde mange mennesker til helgener, hvilket skete, hvis man var en stærkt troende person, som var blevet dræbt pga. sin tro, eller hvis man havde gjort noget særligt for andre mennesker. Disse helgener fik hver deres egen helligdag/mindedag, men efterhånden var alle årets dage brugt op, og der var snart ikke flere ledige dage at tage af. Allehelgensdag er efter den katolske kalender den 1. november, og denne dag blev så indført i 610 for at mindes alle de helgener, der ikke havde deres egen helligdag. Aftenen forinden, altså 31. oktober kaldes Allehelgensaften. Karakteristiske begreber All Hallows Eve Halloween Helligdagen indføres i år november 31. oktober - aften In the year 610 All Hallows Day, 1.st of November is officially a national holyday 31 st October, All Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 2

3 Halloween trækker sine rødder mere end 2000 år tilbage i tiden til en gammel, keltisk høstfest, Samhain, solens fest. Festen blev holdt omkring 1. november, som en form for års-afslutning eller nytårsfest. Kelterne fejrede og takkede for høsten ved at ofre mad til guderne. Maden indsamledes ved at folk gik fra dør til dør og bad om et offer. Om aftenen tændtes et bål på en høj, og maden blev brændt og dermed ofret (dvs. et brændoffer). Bålet var desuden med til at holde onde ånder på afstand. Sandsynligvis har nogle tillige klædt sig ud eller sminket sig som yderligere værn mod de onde ånder. Ved denne lejlighed blev forbindelsen til de dødes verden nemlig særlig markant. Ifølge folketroen kunne de døde på denne dag blande sig med de levende, hekse og genfærd var ude på denne aften, og årets afdøde rejste til de dødes rige. Da romerne invaderede Storbritannien, havde de selv traditioner i forbindelse med forår og høst. De fejrede gudinden Pomona (æble), som de mente overvågede deres afgrøder. De mente at hun var skabt i skikkelse af en smuk, lys kvinde, som gik omkring med frugt i kæder om halsen og æbler i håret. De afholdt fest for hende den 1. november, og hver blev der lavet en masse konkurrencer, som stadig afholdes i dag. Da de kristne missionærer bl.a. Sct. Patrick1) og Sct. Columcille2), omvendte kelterne til kristendommen, gjorde man en indsats for at videreføre allerede eksisterende skikke. Pave Gregor den første udstedte i 601 det berømte edikt, hvori han fastslog at man frem for at bekæmpe lokale skikke, skulle forsøge at indlemme dem i stedet. Hvis kelterne f.eks. tilbad et træ, var det bedre at få dem til at indvie træet til Kristus, end at fælde det. I 998 blev 2. november gjort til mindefest for almindelige døde. Denne dag kaldes Allesjælesdag. På denne dag kunne man gå i forbøn for de døde, bringe offergaver o.lign., og gennem disse handlinger afkorte de afdødes tid i skærsilden. Denne form for hjælp til de afdøde i skærsilden voksede i omfang, og slog blandt andet igennem i madtraditioner. Man spiste særlige allehelgensmåltider så som kold mad, for at svale de afdøde i skærsilden, eller det hed sig, at jo flere korn man spiste i hirsegrød, jo flere sjæle ville man frelse. Man gik fra dør til dør, fra landsby til landsby og tiggede sjælekager: firkantede stykker brød bagt med korender. Jo flere kager man fik, jo flere bønner lovede man at bede for kagegiverens afdøde slægtninge. I 1517 slog Martin Luther sine berømte 95 teser op på døren til Allehelgenskirken i Wittenberg i protest mod den romersk-katolske kirkes forfald, og reformationen blev slået an. Det var på Allehelgensaften. Med tiden blev alle de oprindelige festdage afviklet dvs. de blev slået sammen til én mindedag, en dag, hvor man mindes alle de kristne, der var døde i deres tro. Men i den protestantiske kirke kan man stadig se dagen fejret, men mere som en slags mindedag for reformationen. Jack og djævlen: Halloween og det store, orange græskar hører nærmest uløseligt sammen. Græskarret som symbolet på Halloween. Traditionen startede i Irland, hvor man oprindeligt brugte at udhule majroer, for at bruge dem som lanterner. Sagnet om Jack og Djævlen fortæller om den unge irer, Jack, at han elskede at drille djævlen. En version lyder, at Jack Høst, (græskar) fest dør til dør bål onde ånder udklædning ånder, spøgelser, hekse, 1.) ca. år 432 retur til Irland for at missionere 2.) levede skikke, forløberen for trickor-treat-ing Jack-o-Lantern Hallows Eve Autumn, (pumpkin) celebration door to door bonfire evil spirits dressing up spirits, ghosts, witches a custom/ it s customary purgatory (måske skal der tegnes et billede på tavlen til forståelse af begrebet?) Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 3

4 var en drukkenboldt og spasmager. En dag narrede han djævlen op i et træ, hvorfra denne ikke kunne komme ned igen, fordi Jack havde tegnet i kors i træets bark. Jack ville kun lade djævlen komme ned igen, hvis denne lovede aldrig at friste ham mere. Da Jack siden døde, kunne han hverken komme i himlen pga. sin dårlige opførsel i livet, og ej heller ikke komme i helvede, da djævlen jo var sur på ham. I stedet blev han udstyret med et stykke gloende kul til at vise sig vej gennem det iskolde mørke. Kulstykket blev lagt i en udhulet majroe, for at det kunne holde længere. I forbindelse med dårlige høstår for bl.a. kartofler, opstod der enorm fattigdom i slutningen af 1800-tallets Storbritannien og tusinder af irlændere emigrerede til Amerika. Med sig tog de de gamle traditioner, og tilpassede dem de nye forhold. Her blev den klassiske roe-lanterne bl.a. udskiftet med det store, flotte græskar, som man fandt ud af, var moden på tidspunktet for All Hallows Eve. Man startede i det små med bål og fælles middage, men med tiden kom andre skikke til så som taffy pulls, popning af popcorn og at køre i hestevogn, siddende på toppen af hølæs. Så kom drengestregerne til, så som at hægte havelåger af, bytte husnumre om, lukke dyr ud af deres indhegninger osv. I dagens USA klæder man sig ud, børnene går fra hus til hus og tigger om slik - som i vores fastelavnstradition, der bages og udskæres græskar, og Halloween er i det hele taget vokset til en kæmpeindustri med en milliard omsætning, kun overgået af julen, og som mange voksne også deltager i. maj-roe græskar taffy pulls er en slags bolche produktion, hvor man står to og to og hiver i en slags sukkermasse turnip The Great Famin pumpkin taffy pulls Ideer til arbejdet med Halloween 2. lektioner: Medbring evt. et udhulet græskar eller roelygte m. sterinlys Spørg ind til, hvad eleverne kender til Halloween, påbegynd evt. vægordliste Hold et kort historisk oplæg på engelsk, hvor du måske må tegne og skrive på tavlen. Inddel klassen i par eller grupper af 3 til hver PCér Eleverne sendes af sted på wordhunt efter Halloween-ord / billeder. Disse skal printes ud og skrives/limes op på planche sammen med oversatte ord. Opfriskning af strukturerne: - What is this?; It s a/an ; This is a/an ; Is this a?; Yes/no, that s/ not a ; Eleverne præsenterer deres plancher Leg/evaluering: alle eleverne får halloween-navne f.eks. a brom, a witch, a cuffin, a pumpkin, a bat osv. - Bed alle som hedder bro mom at stå op, bed alle som hedder witch skal stå op, alle cuffin sæt jer, alle pumpkin sid på gulvet, 3-4 lektioner Inddel eleverne i grupper og lav følgende arbejdsstationer: - 1. reading/making poems; - 2. cutting out decoration things; - 3. working with word classes; - 4. reading texts about Halloween; - 5. following a recipe; - 6. playing cards. Materialer, bookinger, links mm. Book: computerlokalet til hele klassen/holdet Materialebehov: græskarlygte, sakse, lim, A3-karton gerne i sort, A3-papir til væg, ordbøger engelsk-dansk/grønlandsk Eleverne skal medbringe links til de få sites du ønsker de skal søge på. Ordbøger På tavlen. Lærertyggegummi til ophæng Legen kan varieres med andre ord eller vendinger 1.) poems + ordbøger; 2.) skabeloner, sakse, lærertyggegummi; karton. 3.) tekster; 4.) tekster; 5.) opskrifter; ingredienser, book køkken. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 4

5 Roter efter en passende tid til ny arbejdsstation. Afslut evt. hver runde med oplæsning fra Poems-gruppen. Afslut forløbet med samtale om, what have we learned?, kik på plancerne, udsmykning, vægordbøger, sæt opgaveark ind i logbogsmapper. 6.) kopiering af spillekort. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 5

6 Halloween Vocabulary ghost goblin haunted mask monster mummy potion pumpkin bat scary spell vampire The spirit of someone who has died, esp. one that is believed to have returned to earth to haunt a place or living people. In folklore and fairy tales, an ugly creature that does evil or mischief to humans. Inhabited or visited by ghosts. A covering for all or part of the face, usu. worn to disguise the wearer's identity. An imaginary or mythical creature, often with features of two different animals or of animals and humans. A corpse preserved by embalming, esp. one embalmed and wrapped by or in the manner of the ancient Egyptians. A mixture for drinking, esp. one that is supposed to have medicinal, magical, or poisonous effects. A large, roundish, gourdlike orange fruit that has thick edible flesh and is borne on a low-growing vine. Any of various usu. night-flying mammals that have wings that are covered with membranes and that sense objects mostly by means of reflected sound waves rather than by vision. causing fear; frightening. A word, phrase, or the like used to bewitch or enchant; charm; incantation. A legendary being, often said to be a revived corpse, which preys on people in order to suck out their blood. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 6

7 warlock witch zombie carve costume broom graveyard tombstone scull Corpse Church A man who practices witchcraft or magic arts; sorcerer. A woman who practices or is believed to practice occult magic; sorceress. A spell or supernatural force that, according to voodoo belief and legend, can enter a corpse, return life to it, and then control its actions. To form or inscribe by cutting. A set of clothes suited to a particular season, occasion, or activity. This is what a witch use transportation. Where dead people go to rest. The living people can visit and put flowers on the dead people s graves. You place this on a dead person s grave, with the name, of the person who is laying there, carved onto the stone. The boney part of your head protecting your brain A dead body A holy building, where you go to pray with God Jack-0 -lantern A lamp made of pumpkin. You put a candle in it. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 7

8 Working with nouns singular/plural a noun = et navneord = en ting, person du kan sætte en eller et foran, på engelsk a eller an noun: singular plural a monster a bat two monsters two bats Read: One dog two frogs Some like frogs I like dogs One cat two bats Some like cats I hate bats One flea two bees Go away leave me, please! bat flagermus frog frø flea loppe bee - bi ******************************************************************************** Write these words in the plural: One broomstick One ghost One spirit One cat One candle One spell two two two two two two Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 8

9 Working with nouns 2 What s that hissing sound? Sig ordene: house, fox, witch, bridge. Den sidste lyd i ordene er en hvislelyd. Hvilke seks af disse ord ender på en hvislelyd? Skriv dem nedenfor. church bus spell box cross mummy witch bat corpse mask Det er svært at udtale en hvislelyd med et s lige bagefter. Men hvad så med flertal? Hvordan laver man flertal med de ord, som ender på en hvislelyd? Church - churches Bus - buses Cross - crosses Witch - witches Box - boxes Corpse - corpses Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 9

10 Now it s Halloween nouns that don t follow the rule Now it s Halloween, what a scarey scene! Flying bats and witches hats because it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Jack-o -lanterns, screaming phantoms, cause it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Witches spells and wicked smells because it s Halloween! Now it s Halloween, what a scary scene! Trick or treating, pumpkin eating, cause it s Halloween! Navneordene bats, hats, Jack-o -lantern og screaming phantoms følger hovedreglen ved at de får s på endelsen i flertal. Hvad hedder disse navneord i ental? X 2 = Ental Flertal feet teeth men women mice children Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 10

11 Name Date Halloween: Adjectives Worksheet Directions: Adjectives are words used to describe a noun. Write an adjective on each line to describe Candy. Write A Sentence Using Each Of The Adjectives Above Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 11

12 Name Date Halloween: Adjectives Worksheet Directions: Adjectives are words used to describe a noun. Write an adjective on each line to describe ghosts. Write A Sentence Using Each Of The Adjectives Above Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 12

13 Name Date Is It A Noun or an Adjective? Decide whether the underlined word in the following sentences is used as a noun or an adjective. Example: We are going to buy a pumpkin for a Jack-o-lantern this Halloween. noun Do you like to eat pumpkin seeds? adjective_ 1. That is a beautiful oak tree. 2. Will you build me a tree house? 3. She always has an apple for lunch. 4. I like apple pie with ice cream. 5. My grandmother has a beautiful flower garden. 6. That vase has a single flower in it. 7. Barn owls are beautiful birds. 8. Farmer Brown has a huge red barn. 9. Which book do you want to read? Egetræ Legehus oppe i et træ Æble Æbletærte Blomsterhave Blomst Ugler som bor i lader Lade Bog Bogreol Hundehalsbånd Hund Hest Hesteløb 10. He built a book shelf in his room. 11. Hand me the blue dog collar. 12. Sam has a new dog. 13. I like that brown horse with the black mane. 14. Is he going to the horse races this weekend? Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 13

14 Name Løsningsark Date Is It A Noun or an Adjective? Decide whether the underlined word in the following sentences is used as a noun or an adjective. Example: We are going to buy a pumpkin for a Jack-o-lantern this Halloween. noun Do you like to eat pumpkin seeds? adjective_ 1. That is a beautiful oak tree. noun 2. Will you build me a tree house? adj 3. She always has an apple for lunch. noun 4. I like apple pie with ice cream. adj 5. My grandmother has a beautiful flower garden. adj 6. That vase has a single flower in it. noun 7. Barn owls are beautiful birds. adj 8. Farmer Brown has a huge red barn. noun 9. Which book do you want to read? noun 10. He built a book shelf in his room. adj 11. Hand me the blue dog collar. adj 12. Sam has a new dog. noun 13. I like that brown horse with the black mane. noun 14. Is he going to the horse races this weekend? adj Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 14

15 Name Date Halloween Group Creative Writing Directions: As a group, you have 25 minutes to write a brief story using the words or variations of the words below. bat mummy spell monster zombie ghost haunted scary pumpkin goblin costume carve vampire potion mask witch Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 15

16 Name Date Reading Comprehension Worksheet Dear Ole: Hello, my friend, from Monster Town! Let me give you a tour and show you around. Over there is Batty, the town's favorite bat. And, oh, there's Warina, the big witch with a cat. Spooker's our spook, he tries to scare girls and boys, But he's friendly...instead he just plays with toys. There's many more monsters in our little town, They're busy planting candy corn trees all around. We're all getting ready for Halloween night. So look for us, we'll be there! Go out on Halloween night! Take a flashlight and hold onto a grown-up real tight. Happy Halloween! Shelly the Skeleton Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 16

17 1. Where is the writer sending this letter from? 2. What is the name of the witch who has a cat? 3. Who is often found playing with toys in Monster Town? 4. In which month of the year do you think this letter was written? Why? 5. What is the name of the writer? Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 17

18 Poems for the season of Halloween What to be for Halloween? A hobo or a bride? A witch or scary goblin, It s not easy to decide. Three Little Witches (can be sung to the tune of Three Little Indians) One little, two little, three little witches, Fly over haystacks, fly over ditches, Slide down moon beams without any hitches, Hey ho Halloween s here! Horned owl's hooting, it's time to go riding, Deep in the shadows are black cats hiding, With gay little goblins, sliding, gliding, Hey ho Halloween s here! Stand on your head with a lopsided wiggle, Tickle your little black cats till they giggle, Swish through clouds with a higgedy, piggle, Hey ho Halloween s here! Witch, Witch Witch witch, where do you fly? Under the clouds and over the sky. Witch, witch, what do you eat? Little black apples from Hurricane Street. Witch, witch, what do you drink? Vinegar and good red ink. Witch, witch, where do you sleep? Up in the clouds where the pillows are cheap. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 18

19 Skin and Bones There was an old woman all skin and bones, Oo-oo-oo-oo. She lived down by the old graveyard, Oo-oo-oo-oo. One night she thought she'd take a walk, Oo-oo-oo-oo. She walked down by the old graveyard, Oo-oo-oo-oo. She saw the bones a-lying around, Oo-oo-oo-oo. She went to the closet to get a broom, Oo-oo-oo-oo. She opened the door and BOO!!! Trick or Treat Witches, ghosts, and goblins. Stealing down the street, Knock on every door way, Trick or treat! When your door is opened, This is what you meet, Scary creatures shouting, Trick or treat! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 19

20 Halloween Sounds This is the way the witches fly, witches fly, witches fly, This is the way the witches fly, Swish, swish, swish. This is the way the ghosts go by, ghosts go by, ghosts go by, This is the way the ghosts go by, Oooh, oooh, oooh. This is the way the black cats howl, black cats howl, black cats howl, This is the way the black cats howl, Meow! Meow! Meow! This is the way the pumpkins laugh, pumpkins laugh, pumpkins laugh, This is the way the pumpkins laugh, Hee! Hee! Hee! This the way the night owls cry, night owls cry, night owls cry, This is the way the night owls cry, Hoo, hoo, hoo. There Was an Old Witch There was an old witch Believe it if you can, She tapped on the windows And she ran, ran, ran. she ran helter skelter with her toes in the air, Cornstalks flying from the old witches' hair. Swish goes the broomstick, meow goes the cat, Plop goes the hop-toad sitting on her hat. "Whee,"chuckled I, "What fun, what fun!" Halloween night when the witches run! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 20

21 There Was An Owl There was an owl who lived in an oak. The more he heard, the less he spoke; the less he spoke, the more he heard- We all should be like that wise old bird. Pumpkin Pumpkin pumpkin big and round, I'm glad you grow upon the ground. I'm glad you don't grow in a tree for then you might fall down on me. Pumpkin pumpkin round and fat. Turn into a Jack-o'Lantern Just like that!" Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 21

22 Halloween Song HUMPHREY THE BLUE-NOSED PUMPKIN (to the tune of Rudolph the...) Humphrey the blue-nosed pumpkin had a very obvious nose. And if you ever saw it, you might even say it shows. All of the other pumpkins, used to laugh and call him names. They never let poor Humphrey play in any pumpkin games. Then one foggy Halloween Eve, the Great Pumpkin did say, "Humphrey, with your nose so blue, you'll make all the ghosts say BOO!" Then all the pumpkins loved him, and they shouted out with glee, Humphrey, the blue-nosed pumpkin, You'll go down in history! Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 22

23 Halloween recipes - opskrifter 1. Group work: White Chocolate Coated Marshmallow Monsters 2. Group or all together: Roasting Pumpkin Seeds 3. With a teacher: Scary Pumpkin cake White Chocolate Coated Marshmallow Monsters Ingredients: Directions: Marshmallows Chocolate melts Brugsen s chocolate for boiling and cooking white? Sticks (for barbeque/ice sticks) Black decorating gel, melted licorice or chocolate Stick marshmallows onto sticks, and place them in the freezer or at a very cold place for about 15 minutes until they are cold. Heat the chocolate slowly in a micro own, or in a pot on the stove. Remove the marshmallows from the freezer and dip them lightly in the melted chocolate for a thin coating. To get a Mummy look, swirl them a bit to look like layers of white wrapped around it. Ghosts should be dunked to make a little twisted peak on top. Frankenstein can be dunked and a spoon used to flatten the chocolate on top. Use a block of Styrofoam (flamingo) to stick them in to cool. In the fridge, it shouldn t take long for them to set up. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 23

24 After they harden, you can add faces. Using a small tube of black decorating gel or melted licorice, with a small tip, carefully paint on two ghostly eyes onto the marshmallows and a little mouth as well. Scary Pumpkin Cake Ingredients: 375g. Granulated sugar 1½ dl vegetable oil (sunflower or oil from grape seed) 4 eggs 350g. white flour 1 tablespoonful cinnamon 1 teaspoonful salt 1½ teaspoonful baking soda 175g fine chopped pumpkin meat 50g chopped nuts (hazel nuts, walnut nuts and almonds will do) Icing: 3½ decilitre icing sugar 3 tablespoonful water Red and yellow fruit coloring Directions: Preheat own to 175 c. Whisk sugar, oil and egg together. Add flour, cinnamon, salt and baking soda, and finally the fine chopped pumpkin meat and chopped nuts. Bake the cake for about 60 minutes. Cool off. Mix icing sugar with water. Make a large portion of icing using red fruit coloring, and a small portion using yellow. Cover the cake with red icing, and make a spider s web using the yellow icing. You can put the icing in a small plastic bag intended for food, cut of a corner of the bag, and squeeze the icing out drawing lines for the web. Add a small plastic spider as decoration. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 24

25 Roasted Pumpkin Seeds Ingredients: Seeds from an orange/eatable pumpkin 1 piece of cooking sheet Salt Directions: Preheat the own to 220 c Remove the seeds from the pumpkin, and remove the strings from the seeds (don t wash them). Put them in an even layer on an own tray. Don t put to many seeds in the own at the same time. Add salt. Bake for minutes. Stir once and awhile. Stop when they have a light gold burn. Bloody Popcorn Ingredients: Directions: popcorn Butter Red food colouring Add a little red food colouring to the butter you are melting. o get true red or black colours, buy food colouring from a craft or cake decorating supply store. When the red butter is melted, pour it over the popcorn. Caution: Red past colour may dye skin Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 25

26 Spilleark til kryds og bolle / Tic-Tac-Toe Haunted House Game board Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 26

27 Spilleark til kryds og bolle / Tic-Tac-Toe Pumpkin Game Board Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 27

28 Spillemærker til kryds og bolle / Paper Game Pieces for Tic-Tac-Toe Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 28

29 Spillevejledning: Materialer / What you need: Crayons, markers, or colored pencils Computer paper Scissors Cardboard to make your board and pieces sturdier (cereal boxes work well), optional Clay to make a 3-D version, optional You can also play the game using matching Halloween candies, optional Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 29

30 Playing cards with Halloween words (1) Goal: - Asking and answering - Vocabulary - Wind the game Directions: 1. Divide all the cards between you 2. Decide who is going to begin the game 3. Start by asking the other players for cards matching your own cards: a. Can I have your card with a broomstick on, please? b. Do you have a card with a broomstick on? i. May I have your card, please? ii. Thank you. As long as you get a card in return, you can go on asking the other players. 4. When you answer, you can say: a. Yes, you may have my card with a broomstick on. Here you are. b. Yes, I do have a card with a broomstick on. Here you are. c. No, I don t have a card with a broomstick on. I m sorry. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 30

31 Playing cards with Halloween words (2) - Memory Goal: - Making sentences - Vocabulary - Win the game with most pairs of a kind Directions: 1. Lay out all the cards on the table with the pictures facing down 2. Take turns in turning the cards in search of two of a kind 3. If you find to pictures of a kind, you can have the cards, if you can make a sentence with the word: a. You find the two witches: b. Make a sentence like these examples or others: i. Here is a witch or ii. A witch fly on a broom stick or iii. This is a witch. She is flying on a broom stick If you make a sentence, you can keep the cards, and do another turn. If you can t make a sentence, you loose your turn. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 31

32 Playing Cards Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 32

33 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 33

34 Enlarge these cards to match cards on page Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 34

35 Extra Reading Material - Supplerende materialer fra Inerisaavik Informationsafdelingen Sk. Halloween by Benni Bødker Stories of Witches by Christopher Rawson Stories of Witches cd Read by Isobel Middleton Singing Skeletons by Bodil El. Jørgensen The Ghost Rider by Benni Bødker The White Baby by Jom Højberg The Black Lake by Henrik Einspor The Magical Glasses by Sally Altschuler The Black Knight by Per Østergaard Halloween + bånd by Elisabeth Jackson, (fællessamlingen) Faglitt. The British Ghosts (fællessamlingen) Faglitt. Portfolio, Topic Books, A Year of Fun hertil lærervejledning Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 35

36 WWW-adresser fulde af forslag til undervisning med udgangspunkt i Halloween. Classroom games and activities. Undervisningsforslag. Begrænset på grund af medlemskab af sitet. Tips, ideer, fest, opskrifter, påklædning, spil, historien bag etc. Tips, ideer med aktiviteter, opskrifter m.v. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 36

37 Bilag: Skabelon til græskarhoved / a pumpkin Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 37

38 Bilag: skabelon til en kat / a cat Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 38

39 Bilag: skabelon til flyvende heks / a flying witch Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 39

40 Bilag: Skabelon til flagermus / a bat Note: Du kan selv ændre størrelsen alt efter behov klik på figuren og juster. Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 40

41 Højtider, mærkedage og andre festlige lejligheder Side 41

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ENGELSK KOM GODT FRA START

ENGELSK KOM GODT FRA START ENGELSK KOM GODT FRA START 8.5.2014 Engelsklærere - indskolingen PROGRAM Velkommen præsentation praktisk information, kaffe, pauser, udstilling Nyt fra ministeriet English no problem præsentation af mål,

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

August til Oktober. Grammatik. Food

August til Oktober. Grammatik. Food Årsplan for 6 kl. i engelsk 2015/2016./ Clare Walker-Pedersen Model for årsplan: Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af engelsk i 6. klasse er de mål og trinmål, som er beskrevet

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog.

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I skoleåret 2013/14 sammelægges 4. og 5. Klasse i Engelsk. Selvom de overordnede emner og målsætninger er de samme, lægges der vægt på undervisningsdifferentiering

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless 1 1. Steve Bishop Born to be Wild Information gap. Student A: Don t tell your partner the words on your list. You have to explain what the words mean in such a way that your partner will guess the words.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Year Plan- English English 4 h Grade.

Year Plan- English English 4 h Grade. Year Plan- English English 4 h Grade. Når børnene træder ind af døren til klasselokalet, træder de også ind i en engelsk talende verden. Mrs. Birgit Potter taler som sagt engelsk, men bruger masser af

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad:

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad: Fjordholmen Country Line Dancers.Klubblad: Pris. 10 kr. Klubsblad 1. Kvartal 2011 Indholdsfortegnelse: Side 1: Billedet er taget fra vores fødselsdag 2010. Side 2: Indholdsfortegnelse. Side 3: Danseliste

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere