Retorikken til Herennius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retorikken til Herennius"

Transkript

1 Retorikken til Herennius Søren Hindsholm Aarhus Universitet d. 22. oktober 2001 Indledning Dagens program Retorik til Herennius forhistorie og indhold. Retorik til Herennius som optik til læsning af taler, her Lysias' tale om mordet på Eratosthenes. Introduktion til Chaïm Perelman, en berømt repræsentant for nyretorikken. Alle er velkomne til at afbryde med spørgsmål og andre bidrag til emnet og diskussionen. Retorikken til Herennius Grundlæggende spørgsmål Kan en talekunst tale om noget den ikke ved? Hvad var det man i oldtiden havde lært ved en retorisk uddannelse, jf. tabel 1? Retorikken i den tidlige romerske kultur De latinske retorer, konikten mellem optimater og popularer. Ukendt forfatter, skriver mellem 8682 f.kr., er popular-venlig. Værket lægger særlig vægt på det juridiske partsindlæg, jf. tabel 2. Mnemoteknik. Stilistik skaber intellektuelt nærvær. Lysias 459/58ca. 380 f.kr. Logograf (skrev taler for andre som selv holdt dem). Eratosthenes er blevet dræbt fordi Euletos fandt ham sammen med sin kone, Eratosthenes familie anklager Euletos for mord. Sagen dømmes af efeterne: 51 mand udvalgt ved lodtrækning blandt de ca. 150 eksarchonter. 1

2 Retorikken til Herennius 2 Dansk Latin Græsk Tilegnelsesmetoder [I Ÿ 3] ratiónes méthodoi teori ars tékhn e efterligning imitátio mím esis øvelse exercitátio ásk esis Genrer [I Ÿ 2] génera causárum gén e t ōn lóg on lejlighedstalen génus demonstratívum génos epideiktikón den politiske tale génus deliberatívum génos d em egorikón det juridiske partsindlæg génus judiciále génos dikanikón Talerens opgaver [I Ÿ 3] oícia oratóris érga toú rh ētoros stofsamling [I Ÿ 4III Ÿ 16] invéntio heúresis ordning af stoet [III ŸŸ 1618] disposítio táxis sproglig udformning [IV] elocútio léxis mnemoteknik [III ŸŸ 2840] memória mn ēm e fremførelse [III ŸŸ 1927] pronuntiátio hypókrisis Bevismidler [II Ÿ 9 n.] probatiónes písteis bevismdl. uden for kunsten probatiónes inarticiáles písteis átekhnoi bevismdl. fra kunsten probatiónes articiáles písteis éntekhnoi Stridsspørgsmål [I Ÿ 18II Ÿ constitutiónes stáseis 26] stridssprgsm. om fakt. begivh. constitútio conjecturális stokhasmós stridssprgsm. om fortolk. af love constitútio legítima stásis nomik ē stridssprgsm. om skyld og straf constitútio juridiciális stásis dikaiologik ē Talens dele [I Ÿ 4] pártes oratiónis mér e toú lógou indledning exórdium prooímion beretning narrátio di ēg esis opdeling divísio próthesis bevisførelse conrmátio pístis gendrivelse confutátio élenkhos afslutning conclúsio epílogos Stiltyper [IV ŸŸ 1116] gúrae kharakt ēres høj stil gúra grávis megaloprepés mellemste stil gúra mediócris méson enkel stil gúra extenuáta iskhnón Tabel 1: Oversigt over talekunstens system (henvisningerne er til de afsnit i Retorik til Herennius hvor de enkelte emner behandles).

3 Retorikken til Herennius 3 1. Stofsamling a juridisk partsindlæg b politisk tale indledning beretning opdeling bevisførelse og gendrivelse stridsspørgsmål om de faktiske begivenheder stridsspørgsmål om fortolkning af lovene stridsspørgsmål om skyld og straf afslutning c lejlighedstalen 2. Ordning af stoet 3. Mnemoteknik 4. Fremførelse 5. Sproglig udformning Tabel 2: Strukturoversigt Talen som et stykke talekunst Man skal få et indtryk af hvordan talen er en retorisk konstruktion. Talens seks dele (fra Retorik til Herennius I Ÿ 4) kan man hurtigt nde. Det giver: [15] Indledning, [626] Beretning, [2728] Opdeling, [2936] Bestyrkelse, [3746] Gendrivelse, og [4750] Afslutning. Fremndelse af stoet I Indledningen beder Euletos dommerne sætte sig i hans sted, huske på at overalt i Hellas er man enige om straen for denne forurettelse som alle anser for den værste af alle, og så opregner han de re ting han vil vise, nemlig at Eratosthenes bedrev utugt med hustruen, forførte hende, beskæmmede børnene og forhånende ham personligt ved at trænge ind i hjemmet. Retorik til Herennius giver denne vejledning: Man får lærenemme tilhørere hvis man kort sammenfatter sagen og gør dem opmærksomme. Den er nemlig lærenem som har viljen til at lytte opmærksomt. Man får opmærksomme tilhørere hvis man lover dem en tale om noget betydningsfuldt,... eller om noget der er relevant for det politiske liv, for tilhørerne selv; og også hvis man beder om at de skal lytte opmærksomt; og hvis man opregner de punkter man vil tale om. Man kan gøre sine tilhørere velvillige på re måder: Med udgangspunkt i sin egen person, sine modstandere, tilhørerne eller med udgangspunkt i talens emne. Man skaer sig velvilje med udgangspunkt i sin egen person hvis man fremhæver sin egen pligtfølelse uden hovmod... Ligesådan hvis man taler om sine egne problemer som fx ens fattigdom, ensomhed eller uheld; og hvis man beder om at tilhørerne hjælper en, samtidig med at man gør det klart at man ikke ønsker at sætte sin lid til andre end dem. Man får velvilje med udgangspunkt i modstanderne hvis man gør dem til genstand for had, misundelse eller foragt. De rammes af had hvis man I ŸŸ 68

4 Retorikken til Herennius 4 oentligt siger at de har handlet gement, arrogant, troløst, grusomt, overmodigt, ondskabsfuldt eller skandaløst. Man skaer sig velvilje med udgangspunkt i tilhørerne hvis man oentligt siger at de har truet modige, kloge, milde og storsindede beslutninger; og hvis man ikke lægger skjul på deres gode omdømme og de store forventninger til deres afgørelse. Hermed får man et første indtryk af topikken. Beretningen er lang, spændende og ved sin indirekte fremstilling af Euletos talens mest overbevisende middel. Den minder mest om det Retorik til Herennius anser for en øvelsesgenre der handler om enten facts eller personer; om den sidste hedder det: Den slags beretning der har personer som sit emne, skal være i en livlig I Ÿ 13 stil med forskellige karaktertræk som alvor og mildhed, håb og frygt, mistro og savn, forstillelse og medlidenhed, og med eksempler på tilværelsens omskiftelighed som skæbnens omslag, uforudset ulykke, pludselig glæde og happy ending. Beretningens længde og springet mellem Ÿ 8 og Ÿ 9 (Men nu må jeg sætte jer ind i forholdene... ) er ikke i overensstemmelse med læremesterens gode råd (også uanset om der er en overleveringsfejl eller en anakoluti mellem Ÿ 7 og Ÿ 8): En beretning skal være tre ting, nemlig kort, klar og sandsynlig... Man kan berette kortfattet hvis man først begynder derfra hvor det er nødvendigt; og hvis man lader være med at søge tilbage til den allerførste begyndelse; og hvis man beretter noget i hovedtrækkene, ikke punkt for punkt; og hvis man forfølger handlingen ikke til den sidste ende, men kun så langt som der er brug for; og hvis man undgår overgange, og hvis man ikke kommer væk fra det man var begyndt at fremlægge; og hvis man præsenterer beretningens udfald sådan at tilhørerne kan slutte sig frem til det som var sket inden, også selvom man ikke har nævnt det. Fx hvis jeg siger at jeg er kommet tilbage fra en provins, så kan tilhørerne indse at jeg også må være taget til en provins. Og i det hele taget er det sikrest at springe over ikke blot det som svækker ens sag, men også det som hverken svækker eller gavner den. I ŸŸ 1415 Stridsspørgsmålene er (Bog I ŸŸ 1825): Om de faktiske begivenheder, om fortolkning af lovene og om skyld og straf. I denne tale må vi stå over for det første tilfælde, altså om de faktiske begivenheder: I en sag om de faktiske begivenheder skal anklagerens beretning være II Ÿ 3 fyldt med mistænkeliggørelser af den anklagede, indskudt og spredt over hele talen, så at ingen gerning, ingen gåen eller kommen, kort sagt ikke en eneste handling synes gjort uden bagtanke. Dette stridsspørgsmåls består af seks dele: 1. sandsynlighed 2. sammenligning 3. tegn 4. indicium 5. senere adfærd 6. bestyrkende bevis.

5 Retorikken til Herennius 5 Retorik til Herennius deler sandsynlighed op i motiv og levned. Motivet kan være så meget forskelligt, men et af stederne her er om den anklagede ville tilfredsstille et begær som kærlighed eller en lignende drift. Derefter vil den anklagedes levned blive undersøgt ud fra hans fortid. II Ÿ 5 Først vil anklageren undersøge om den anklagede før har begået noget lignende. Eratosthenes' tvivlsomme levned er at argument for ham. Her har Euletos brug for tegn, og dem får han i historien om den nat hvor han kom uventet hjem fra markerne ude på landet. Tegn inddeles i seks undergrupper: Stedet, tidspunktet, tidsrummet, II Ÿ 6 lejligheden, håbet om succes og håbet om at skjule. Parret havde både et sted (stueetagen), et roligt tidspunkt (natten), tid nok (hele natten) og de kunne gennemføre deres forehavende uden at blive opdaget når manden sov ovenpå bag lås og slå. Indicium: Døren larmede og konen var sminket: Samtidigt med forbrydelsen spørger man... om der blev hørt larm, II Ÿ 8 råben eller klirren, eller kort sagt om overhovedet noget blev registreret af nogen af sanserne, af synet, hørelsen, følesansen, lugtesansen eller smagssansen; enhver af disse sanser kan nemlig anstifte mistanke. Senere adfærd: Da Eratosthenes er blevet grebet på fersk gerning og indrømmer at han var skyldig, men tryglede mig om ikke at slå ham ihjel, men forlange en bod.: Den senere adfærd er temaet når man undersøger hvilke kendetegn II Ÿ 8 der siden følger en skyldig og en uskyldig. Hvis det er muligt, vil anklageren sige at da den anklagede blev konfronteret med anklagen, rødmede han, og han blev bleg, stammede, talte forvirret, besvimede eller gav et løfte om bestikkelse alt sammen tegn på dårlig samvittighed. Til det bestyrkende bevis er Euletos temmelig kortfattet. Afslutninger er til korte sammenfatninger, til at forstørre det man har sagt, og til at fremkalde medlidenhed. Den længste er i ŸŸ 3942, hvor han understreger at han ikke havde lagt en fælde for Eratosthenes. Endvidere forstørrer han sit emne med: Ikke bare i Athen, men i hele Hellas ser strengt på forførelse (Ÿ 2). Han har hævnet hele samfundet (Ÿ 47). Hvis Eratosthenes slipper, vil tyvene begynde at kalde sig forførere for også at slippe for straf (Ÿ 36), men i modsat fald vil andre potentielle forførere tage sig i agt (Ÿ 47 igen). Dømmes Euletos, skrider hele samfundet, illustreret med at så må man strae de ægtemænd der passer på deres hustruer (Ÿ 48). Denne forbrydelse kan sammenlignes med forførelse af friller, hvor straen er den samme, og med voldtægt, hvor det viser sig at voldtægt er en mildere forbrydelse fordi voldtægtsforbryderen ikke lige som forføreren ødelægger kvindens sind (ŸŸ 3134). Ganske eektfulde argumenter som kan jævnføres med disse 10 punkter fra Retorikken til Herennius:

6 Retorikken til Herennius 6 1. Det første emne har udgangspunkt i autoritet når man omtaler hvor stor II ŸŸ 4849 bekymring den aktuelle sag vækker hos de udødelige guder eller vore forfædre, hos konger, stater, fremmede folkeslag, vismænd og senatet; og især hvordan der i loven er fastlagt strae for disse sager. 2. Det andet emne er når man overvejer hvem de handlinger er rettet imod som man angriber i sin anklage; om de er rettet mod alle, hvad der er så langt det mest chokerende, eller mod dem der står over en, dvs. dem hvorfra det fælles emne ud fra autoritet kom, eller ens jævnbyrdige, dvs. dem i samme intellektuelle, legemlige og økonomiske situation som en selv, eller dem der er en underlegen idet de er mindre begunstigede i alle disse henseender. 3. Det tredje emne er det hvor man spørger hvad der vil ske hvis den samme eftergivenhed blev vist alle andre forbrydere, og hvor man viser hvilke risici og ubehageligheder der vil blive konsekvensen hvis denne forbrydelse ikke tages alvorligt. 4. Det fjerde emne er det hvor man viser at hvis denne forbryder tilgives, vil mange andre som udsigten til en dom indtil nu har holdt tilbage, være mere opsatte på forbrydelser. 5. Det femte emne er det hvor man viser at hvis der først én gang er dømt anderledes end man her kræver, vil intet kunne afhjælpe skaden eller rette dommernes fejl. Her vil det ikke være ubelejligt at sammenligne med andre fejltagelser så man viser at de kan blive mindre betydningsfulde med tiden eller rettes ved brug af omtanke hvorimod intet vil kunne bidrage til at formilde eller rette denne fejltagelse Det niende emne er det som består af en sammenligning af forseelser som når man fx siger at det er en større ugerning at voldtage en fri borger end at stjæle hellige genstande fra et tempel, fordi man begår den ene på grund af fattigdom, den anden på grund af ubehersket overmod Til sidst er der de midler hvormed man skaer sig medlidenhed: Tilhørernes medlidenhed vækkes hvis man taler om skæbnens store om- II Ÿ 50 skiftelighed, hvis man viser den lykke man tidligere nød, og den modgang man nu møder, ved en sammenligning; hvis man opregner og viser hvad man kan se frem til hvis man ikke vinder sagen; hvis man bønfalder og underkaster sig deres nåde hvis medlidenhed man vil opnå... Bønnen om medlidenhed skal være kort; intet tørrer væk så hurtigt som tårer. tænk på chokket da konens spil gik op for ham, og på slutningen For jeg er nu i den situation, at jeg risikerer mit liv og min formue og alt, hvad jeg har, fordi jeg adlød statens love. Talen i et andet lys 1. Den retoriske teknik viser en græsk tro på at man kan beskrive og udnytte sproget rationelt modsat magiens abracadabra eller hokuspokus.

7 Retorikken til Herennius 7 2. Den dygtige retoriker prøver netop at skjule sin kunst (noten Bog IV Ÿ 10). 3. Indsigten fra retorikkens lærebøger giver et kritisk potentiale derved at det kan bruges til at se hvad Lysias ikke gjorde. Måske det var mere rigtigt hvis sagen handlede om fortolkning af lovene, for væsentlige påstande passer ikke: Det er ikke mig, der vil slå dig ihjel, men loven. (Ÿ 26) med en eektiv personicering, i Ÿ 34: Lovene har altså ikke blot frikendt mig, mine herrer, de har ovenikøbet pålagt mig at eksekvere denne straf., og i ŸŸ 3739: Ganske vist mente jeg, mine herrer, at jeg var i min gode ret til at pågribe min kones forfører på enhver mulig måde. For hvis de blot havde talt sammen, uden at der var sket noget, så havde det været forkert af mig at befale hende at hente ham. Men hvis handlingen var fuldbyrdet, og han ofte var kommet ind i mit hus, så ville jeg efter min egen opfattelse have handlet korrekt, hvordan jeg end havde fået fat på ham. Euletos forsøger her udvide tilhørernes anerkendelse af nogle præmisser (man må ikke forføre andres koner) til også at være en anerkendelse af sin konklusion (han måtte gerne dræbe Eratosthenes). Den basale retoriske argumentationsmåde modsat naturvidenskabens og logikkens. Det bestyrkende bevis er kort hvor er de to vigtige slavevidner? Beretningen præsenterer ting indirekte så vi ikke føler samme behov for argumenter som hvis de samme ting blev præsenterer som klart formulerede påstande. Chaïm Perelman CP var en polskfødt retoriker og retslosof der virkede i Belgien. Han arbejdede med at etablere en logik for værdidomme. Hovedværk: La nouvelle rhétorique: traité de l'argumentation (1958). Dette værk gjorde CP til foregangsmand for nyretorikken, og ved at fokusere på argumentationslæren styrkede han forbindelsen mellem loso og retorik. Bevis og argumentation Beviset går efter regler, det er tvingende og upersonligt. Argumentationen sker i en talers henvendelse til tilhørere han vil vinde for sin sag. Der hersker gensidig god vilje, og det sker efter regler, fx i en retssal, og med fælles sprog. Argumentationen er emnet for den nye retorik. Den har et bredere sigte end antikkens retorik. Aristoteles opfattede dialektik som det rigtige, lososke værktøj der fandt sandheden; retorikken var en fremstilling af standpunkter, og sandhed er bedre end standpunkter (Arist. Rhet a ). Vores tradition opfatter Sandheden som noget helt unikt. Men verden er mere kompliceret, Plat. Eutyphr. 7. Publikums rolle er central i den nye retorik, for argumentationen måles på om den overbeviser det. Taleren skal altså skae sig publikums støtte, og hvor dets forudsætninger for at være i overensstemmelse med ham mangler, skal retoriske teknikker skae disse forudsætninger til veje. Grundlaget for overensstemmelse 2. antagelser 3. værdier 4. hierarkiforestillinger 1. fakta og sandheder 5. loci med det der må foretrækkes (Aristoteles)

8 Retorikken til Herennius 8 Skabelse af nærvær Argumentets struktur 2. argumenter om virkeligheden 1. quasilogiske argumenter 3. fastlæggelse af virkeligheden som model eksempel illustration model 4. fastlæggelse af virkeligheden ved analogi 5. adskillelse af begreber 6. argumenternes samspil Retorik og fornuft Vi har brug for en intellektuel udrustning som rækker ud over logikken og hjælper os til en teori om valg og beslutninger i alle de situationer livet byder os. Nyretorikken opstiller en teori om argumentation som løsning. Argumentationen appellerer til tilhørernes fornuft, og dens succes er målestokken. Denne teori vil forsøge at behandle alt det som den formelle logik og den kvantitative videnskab ikke kan behandle. Litteratur Achard 1989 Guy, Rhétorique à Herennius. Budé. Caplan 1954 Harry, [Cicero] Ad C. Herennium. Loeb. Carey 1989 C., Lysias Selected Speeches. Cambridge U.P. Jyllands-Posten 1999 Søndag den 11. juli, sektionen Indland s. 8. Lysias 1990 Lysias' taler (I, III, X, XIII, XXIII, XXIV, XXX), oversat, indledt og kommenteret af Mogens Herman Hansen. Museum Tusculanums Forlag. Perelman 1982 Chaïm, The Realm of Rhetoric. University of Notre Dame Press. (Fransk udgave L'empire de rhétorique 1977 er svær at skae, men anbefalelsesværdig, for oversættelsen virker lidt sær.) Rhetorik 1990 og 1991 Josef Kopperschmidt (udgiver). Bind I (1990) Rhetorik als Texttheorie, bind 2 (1991) Wirkungsgeschichte der Rhetorik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Meget bred samling, interessant indlæg af Chaïm Perelman. Wardy 1996 Robert, The Birth of Rhetoric. Routledge. Undersøger hvad retorik er ud fra en mere lososk synsvinkel. web-ressource Prøv

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ

steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ ole togeby steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ om at finde stof til belysning af en sag aarhus universitetsforlag Steder i bevidsthedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Side 1 af 9 Rem tene, verba sequentur! Behersk emnet, så kommer ordene af sig selv! Indledning: Argumentation kan defineres som ræsonnementer,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Den gamle togkonduktør

Den gamle togkonduktør SANDSYNLIGHEDSREGNING OG LOGIK SVÆR Den gamle togkonduktør Grubleren En pensioneret togkonduktør går en gang i døgnet en tur med sin hund. Han kommer altid forbi broen over banen og altid på et tilfældigt

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013 Retorik V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013 Vi starter med en lille øvelse I wish Skriv tre 1ng ned, du ønsker at få ud af i dag om emnet retorik Gå ud på gulvet, find en person, udveksl jeres ønsker

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om!

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kristian Kreiner April 2008 I denne kronik vil jeg illustrere, hvordan man i byggeriet kan komme galt af sted, når man tænker sig om og gør sig umage.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012 Retorik V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012 Hvad er retorik? n Læren om hensigtsmæssig tale, veltalenhed, talekunst n (Stammer fra det græske ord, rhetorike/rhetor: taler) n Retorik er læren om overbevisende

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

RETORIKKEN ER NYTTIG Aristoteles (s. 23)

RETORIKKEN ER NYTTIG Aristoteles (s. 23) SPECIALE JURA - BEVISRET RETORIKKEN ER NYTTIG Aristoteles (s. 23) VEJLEDER: METTE LYSTER KNUDSEN christine danielsen Retorikken er nyttig SPECIALE JURA - BEVISRET INDHOLD INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...3

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

(c) Linda Greve Den Gode Præsentation Folkeuniversitetet Aarhus 2010 (c) Linda Greve Den Gode Præsentation Folkeuniversitetet Aarhus 2010 (c) Linda Greve Den Gode Præsentation Folkeuniversitetet Aarhus

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Retorik som teori og videnskab. - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag

Retorik som teori og videnskab. - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag Retorik som teori og videnskab - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag Af Camilla Ladegaard Andersen, Forår 2004 Denne artikel har til formål, at diskutere retorik som teori og videnskab

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner.

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Peter Koudahl koudahl@phmetropol.dk Dagens oplæg Hvor er vi? Hvordan kan vi forstå at vælge? Kombinationsprojektet Tid som en afgørende

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon

Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon Taleren og talen vurderes ud fra 8 kriterier: 1. Fremførelse 2. Struktur 3. Sprog 4. Argumentation: Fornuft (Logos) 5. Argumentation: Troværdighed (Ethos) 6.

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Retorik og præsentationsteknik. V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013

Retorik og præsentationsteknik. V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013 Retorik og præsentationsteknik V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013 Vi starter med en lille øvelse I wish Skriv tre 1ng ned, du ønsker at få ud af i dag om emnet retorik Gå ud på gulvet, find en person,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere