Retorikken til Herennius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retorikken til Herennius"

Transkript

1 Retorikken til Herennius Søren Hindsholm Aarhus Universitet d. 22. oktober 2001 Indledning Dagens program Retorik til Herennius forhistorie og indhold. Retorik til Herennius som optik til læsning af taler, her Lysias' tale om mordet på Eratosthenes. Introduktion til Chaïm Perelman, en berømt repræsentant for nyretorikken. Alle er velkomne til at afbryde med spørgsmål og andre bidrag til emnet og diskussionen. Retorikken til Herennius Grundlæggende spørgsmål Kan en talekunst tale om noget den ikke ved? Hvad var det man i oldtiden havde lært ved en retorisk uddannelse, jf. tabel 1? Retorikken i den tidlige romerske kultur De latinske retorer, konikten mellem optimater og popularer. Ukendt forfatter, skriver mellem 8682 f.kr., er popular-venlig. Værket lægger særlig vægt på det juridiske partsindlæg, jf. tabel 2. Mnemoteknik. Stilistik skaber intellektuelt nærvær. Lysias 459/58ca. 380 f.kr. Logograf (skrev taler for andre som selv holdt dem). Eratosthenes er blevet dræbt fordi Euletos fandt ham sammen med sin kone, Eratosthenes familie anklager Euletos for mord. Sagen dømmes af efeterne: 51 mand udvalgt ved lodtrækning blandt de ca. 150 eksarchonter. 1

2 Retorikken til Herennius 2 Dansk Latin Græsk Tilegnelsesmetoder [I Ÿ 3] ratiónes méthodoi teori ars tékhn e efterligning imitátio mím esis øvelse exercitátio ásk esis Genrer [I Ÿ 2] génera causárum gén e t ōn lóg on lejlighedstalen génus demonstratívum génos epideiktikón den politiske tale génus deliberatívum génos d em egorikón det juridiske partsindlæg génus judiciále génos dikanikón Talerens opgaver [I Ÿ 3] oícia oratóris érga toú rh ētoros stofsamling [I Ÿ 4III Ÿ 16] invéntio heúresis ordning af stoet [III ŸŸ 1618] disposítio táxis sproglig udformning [IV] elocútio léxis mnemoteknik [III ŸŸ 2840] memória mn ēm e fremførelse [III ŸŸ 1927] pronuntiátio hypókrisis Bevismidler [II Ÿ 9 n.] probatiónes písteis bevismdl. uden for kunsten probatiónes inarticiáles písteis átekhnoi bevismdl. fra kunsten probatiónes articiáles písteis éntekhnoi Stridsspørgsmål [I Ÿ 18II Ÿ constitutiónes stáseis 26] stridssprgsm. om fakt. begivh. constitútio conjecturális stokhasmós stridssprgsm. om fortolk. af love constitútio legítima stásis nomik ē stridssprgsm. om skyld og straf constitútio juridiciális stásis dikaiologik ē Talens dele [I Ÿ 4] pártes oratiónis mér e toú lógou indledning exórdium prooímion beretning narrátio di ēg esis opdeling divísio próthesis bevisførelse conrmátio pístis gendrivelse confutátio élenkhos afslutning conclúsio epílogos Stiltyper [IV ŸŸ 1116] gúrae kharakt ēres høj stil gúra grávis megaloprepés mellemste stil gúra mediócris méson enkel stil gúra extenuáta iskhnón Tabel 1: Oversigt over talekunstens system (henvisningerne er til de afsnit i Retorik til Herennius hvor de enkelte emner behandles).

3 Retorikken til Herennius 3 1. Stofsamling a juridisk partsindlæg b politisk tale indledning beretning opdeling bevisførelse og gendrivelse stridsspørgsmål om de faktiske begivenheder stridsspørgsmål om fortolkning af lovene stridsspørgsmål om skyld og straf afslutning c lejlighedstalen 2. Ordning af stoet 3. Mnemoteknik 4. Fremførelse 5. Sproglig udformning Tabel 2: Strukturoversigt Talen som et stykke talekunst Man skal få et indtryk af hvordan talen er en retorisk konstruktion. Talens seks dele (fra Retorik til Herennius I Ÿ 4) kan man hurtigt nde. Det giver: [15] Indledning, [626] Beretning, [2728] Opdeling, [2936] Bestyrkelse, [3746] Gendrivelse, og [4750] Afslutning. Fremndelse af stoet I Indledningen beder Euletos dommerne sætte sig i hans sted, huske på at overalt i Hellas er man enige om straen for denne forurettelse som alle anser for den værste af alle, og så opregner han de re ting han vil vise, nemlig at Eratosthenes bedrev utugt med hustruen, forførte hende, beskæmmede børnene og forhånende ham personligt ved at trænge ind i hjemmet. Retorik til Herennius giver denne vejledning: Man får lærenemme tilhørere hvis man kort sammenfatter sagen og gør dem opmærksomme. Den er nemlig lærenem som har viljen til at lytte opmærksomt. Man får opmærksomme tilhørere hvis man lover dem en tale om noget betydningsfuldt,... eller om noget der er relevant for det politiske liv, for tilhørerne selv; og også hvis man beder om at de skal lytte opmærksomt; og hvis man opregner de punkter man vil tale om. Man kan gøre sine tilhørere velvillige på re måder: Med udgangspunkt i sin egen person, sine modstandere, tilhørerne eller med udgangspunkt i talens emne. Man skaer sig velvilje med udgangspunkt i sin egen person hvis man fremhæver sin egen pligtfølelse uden hovmod... Ligesådan hvis man taler om sine egne problemer som fx ens fattigdom, ensomhed eller uheld; og hvis man beder om at tilhørerne hjælper en, samtidig med at man gør det klart at man ikke ønsker at sætte sin lid til andre end dem. Man får velvilje med udgangspunkt i modstanderne hvis man gør dem til genstand for had, misundelse eller foragt. De rammes af had hvis man I ŸŸ 68

4 Retorikken til Herennius 4 oentligt siger at de har handlet gement, arrogant, troløst, grusomt, overmodigt, ondskabsfuldt eller skandaløst. Man skaer sig velvilje med udgangspunkt i tilhørerne hvis man oentligt siger at de har truet modige, kloge, milde og storsindede beslutninger; og hvis man ikke lægger skjul på deres gode omdømme og de store forventninger til deres afgørelse. Hermed får man et første indtryk af topikken. Beretningen er lang, spændende og ved sin indirekte fremstilling af Euletos talens mest overbevisende middel. Den minder mest om det Retorik til Herennius anser for en øvelsesgenre der handler om enten facts eller personer; om den sidste hedder det: Den slags beretning der har personer som sit emne, skal være i en livlig I Ÿ 13 stil med forskellige karaktertræk som alvor og mildhed, håb og frygt, mistro og savn, forstillelse og medlidenhed, og med eksempler på tilværelsens omskiftelighed som skæbnens omslag, uforudset ulykke, pludselig glæde og happy ending. Beretningens længde og springet mellem Ÿ 8 og Ÿ 9 (Men nu må jeg sætte jer ind i forholdene... ) er ikke i overensstemmelse med læremesterens gode råd (også uanset om der er en overleveringsfejl eller en anakoluti mellem Ÿ 7 og Ÿ 8): En beretning skal være tre ting, nemlig kort, klar og sandsynlig... Man kan berette kortfattet hvis man først begynder derfra hvor det er nødvendigt; og hvis man lader være med at søge tilbage til den allerførste begyndelse; og hvis man beretter noget i hovedtrækkene, ikke punkt for punkt; og hvis man forfølger handlingen ikke til den sidste ende, men kun så langt som der er brug for; og hvis man undgår overgange, og hvis man ikke kommer væk fra det man var begyndt at fremlægge; og hvis man præsenterer beretningens udfald sådan at tilhørerne kan slutte sig frem til det som var sket inden, også selvom man ikke har nævnt det. Fx hvis jeg siger at jeg er kommet tilbage fra en provins, så kan tilhørerne indse at jeg også må være taget til en provins. Og i det hele taget er det sikrest at springe over ikke blot det som svækker ens sag, men også det som hverken svækker eller gavner den. I ŸŸ 1415 Stridsspørgsmålene er (Bog I ŸŸ 1825): Om de faktiske begivenheder, om fortolkning af lovene og om skyld og straf. I denne tale må vi stå over for det første tilfælde, altså om de faktiske begivenheder: I en sag om de faktiske begivenheder skal anklagerens beretning være II Ÿ 3 fyldt med mistænkeliggørelser af den anklagede, indskudt og spredt over hele talen, så at ingen gerning, ingen gåen eller kommen, kort sagt ikke en eneste handling synes gjort uden bagtanke. Dette stridsspørgsmåls består af seks dele: 1. sandsynlighed 2. sammenligning 3. tegn 4. indicium 5. senere adfærd 6. bestyrkende bevis.

5 Retorikken til Herennius 5 Retorik til Herennius deler sandsynlighed op i motiv og levned. Motivet kan være så meget forskelligt, men et af stederne her er om den anklagede ville tilfredsstille et begær som kærlighed eller en lignende drift. Derefter vil den anklagedes levned blive undersøgt ud fra hans fortid. II Ÿ 5 Først vil anklageren undersøge om den anklagede før har begået noget lignende. Eratosthenes' tvivlsomme levned er at argument for ham. Her har Euletos brug for tegn, og dem får han i historien om den nat hvor han kom uventet hjem fra markerne ude på landet. Tegn inddeles i seks undergrupper: Stedet, tidspunktet, tidsrummet, II Ÿ 6 lejligheden, håbet om succes og håbet om at skjule. Parret havde både et sted (stueetagen), et roligt tidspunkt (natten), tid nok (hele natten) og de kunne gennemføre deres forehavende uden at blive opdaget når manden sov ovenpå bag lås og slå. Indicium: Døren larmede og konen var sminket: Samtidigt med forbrydelsen spørger man... om der blev hørt larm, II Ÿ 8 råben eller klirren, eller kort sagt om overhovedet noget blev registreret af nogen af sanserne, af synet, hørelsen, følesansen, lugtesansen eller smagssansen; enhver af disse sanser kan nemlig anstifte mistanke. Senere adfærd: Da Eratosthenes er blevet grebet på fersk gerning og indrømmer at han var skyldig, men tryglede mig om ikke at slå ham ihjel, men forlange en bod.: Den senere adfærd er temaet når man undersøger hvilke kendetegn II Ÿ 8 der siden følger en skyldig og en uskyldig. Hvis det er muligt, vil anklageren sige at da den anklagede blev konfronteret med anklagen, rødmede han, og han blev bleg, stammede, talte forvirret, besvimede eller gav et løfte om bestikkelse alt sammen tegn på dårlig samvittighed. Til det bestyrkende bevis er Euletos temmelig kortfattet. Afslutninger er til korte sammenfatninger, til at forstørre det man har sagt, og til at fremkalde medlidenhed. Den længste er i ŸŸ 3942, hvor han understreger at han ikke havde lagt en fælde for Eratosthenes. Endvidere forstørrer han sit emne med: Ikke bare i Athen, men i hele Hellas ser strengt på forførelse (Ÿ 2). Han har hævnet hele samfundet (Ÿ 47). Hvis Eratosthenes slipper, vil tyvene begynde at kalde sig forførere for også at slippe for straf (Ÿ 36), men i modsat fald vil andre potentielle forførere tage sig i agt (Ÿ 47 igen). Dømmes Euletos, skrider hele samfundet, illustreret med at så må man strae de ægtemænd der passer på deres hustruer (Ÿ 48). Denne forbrydelse kan sammenlignes med forførelse af friller, hvor straen er den samme, og med voldtægt, hvor det viser sig at voldtægt er en mildere forbrydelse fordi voldtægtsforbryderen ikke lige som forføreren ødelægger kvindens sind (ŸŸ 3134). Ganske eektfulde argumenter som kan jævnføres med disse 10 punkter fra Retorikken til Herennius:

6 Retorikken til Herennius 6 1. Det første emne har udgangspunkt i autoritet når man omtaler hvor stor II ŸŸ 4849 bekymring den aktuelle sag vækker hos de udødelige guder eller vore forfædre, hos konger, stater, fremmede folkeslag, vismænd og senatet; og især hvordan der i loven er fastlagt strae for disse sager. 2. Det andet emne er når man overvejer hvem de handlinger er rettet imod som man angriber i sin anklage; om de er rettet mod alle, hvad der er så langt det mest chokerende, eller mod dem der står over en, dvs. dem hvorfra det fælles emne ud fra autoritet kom, eller ens jævnbyrdige, dvs. dem i samme intellektuelle, legemlige og økonomiske situation som en selv, eller dem der er en underlegen idet de er mindre begunstigede i alle disse henseender. 3. Det tredje emne er det hvor man spørger hvad der vil ske hvis den samme eftergivenhed blev vist alle andre forbrydere, og hvor man viser hvilke risici og ubehageligheder der vil blive konsekvensen hvis denne forbrydelse ikke tages alvorligt. 4. Det fjerde emne er det hvor man viser at hvis denne forbryder tilgives, vil mange andre som udsigten til en dom indtil nu har holdt tilbage, være mere opsatte på forbrydelser. 5. Det femte emne er det hvor man viser at hvis der først én gang er dømt anderledes end man her kræver, vil intet kunne afhjælpe skaden eller rette dommernes fejl. Her vil det ikke være ubelejligt at sammenligne med andre fejltagelser så man viser at de kan blive mindre betydningsfulde med tiden eller rettes ved brug af omtanke hvorimod intet vil kunne bidrage til at formilde eller rette denne fejltagelse Det niende emne er det som består af en sammenligning af forseelser som når man fx siger at det er en større ugerning at voldtage en fri borger end at stjæle hellige genstande fra et tempel, fordi man begår den ene på grund af fattigdom, den anden på grund af ubehersket overmod Til sidst er der de midler hvormed man skaer sig medlidenhed: Tilhørernes medlidenhed vækkes hvis man taler om skæbnens store om- II Ÿ 50 skiftelighed, hvis man viser den lykke man tidligere nød, og den modgang man nu møder, ved en sammenligning; hvis man opregner og viser hvad man kan se frem til hvis man ikke vinder sagen; hvis man bønfalder og underkaster sig deres nåde hvis medlidenhed man vil opnå... Bønnen om medlidenhed skal være kort; intet tørrer væk så hurtigt som tårer. tænk på chokket da konens spil gik op for ham, og på slutningen For jeg er nu i den situation, at jeg risikerer mit liv og min formue og alt, hvad jeg har, fordi jeg adlød statens love. Talen i et andet lys 1. Den retoriske teknik viser en græsk tro på at man kan beskrive og udnytte sproget rationelt modsat magiens abracadabra eller hokuspokus.

7 Retorikken til Herennius 7 2. Den dygtige retoriker prøver netop at skjule sin kunst (noten Bog IV Ÿ 10). 3. Indsigten fra retorikkens lærebøger giver et kritisk potentiale derved at det kan bruges til at se hvad Lysias ikke gjorde. Måske det var mere rigtigt hvis sagen handlede om fortolkning af lovene, for væsentlige påstande passer ikke: Det er ikke mig, der vil slå dig ihjel, men loven. (Ÿ 26) med en eektiv personicering, i Ÿ 34: Lovene har altså ikke blot frikendt mig, mine herrer, de har ovenikøbet pålagt mig at eksekvere denne straf., og i ŸŸ 3739: Ganske vist mente jeg, mine herrer, at jeg var i min gode ret til at pågribe min kones forfører på enhver mulig måde. For hvis de blot havde talt sammen, uden at der var sket noget, så havde det været forkert af mig at befale hende at hente ham. Men hvis handlingen var fuldbyrdet, og han ofte var kommet ind i mit hus, så ville jeg efter min egen opfattelse have handlet korrekt, hvordan jeg end havde fået fat på ham. Euletos forsøger her udvide tilhørernes anerkendelse af nogle præmisser (man må ikke forføre andres koner) til også at være en anerkendelse af sin konklusion (han måtte gerne dræbe Eratosthenes). Den basale retoriske argumentationsmåde modsat naturvidenskabens og logikkens. Det bestyrkende bevis er kort hvor er de to vigtige slavevidner? Beretningen præsenterer ting indirekte så vi ikke føler samme behov for argumenter som hvis de samme ting blev præsenterer som klart formulerede påstande. Chaïm Perelman CP var en polskfødt retoriker og retslosof der virkede i Belgien. Han arbejdede med at etablere en logik for værdidomme. Hovedværk: La nouvelle rhétorique: traité de l'argumentation (1958). Dette værk gjorde CP til foregangsmand for nyretorikken, og ved at fokusere på argumentationslæren styrkede han forbindelsen mellem loso og retorik. Bevis og argumentation Beviset går efter regler, det er tvingende og upersonligt. Argumentationen sker i en talers henvendelse til tilhørere han vil vinde for sin sag. Der hersker gensidig god vilje, og det sker efter regler, fx i en retssal, og med fælles sprog. Argumentationen er emnet for den nye retorik. Den har et bredere sigte end antikkens retorik. Aristoteles opfattede dialektik som det rigtige, lososke værktøj der fandt sandheden; retorikken var en fremstilling af standpunkter, og sandhed er bedre end standpunkter (Arist. Rhet a ). Vores tradition opfatter Sandheden som noget helt unikt. Men verden er mere kompliceret, Plat. Eutyphr. 7. Publikums rolle er central i den nye retorik, for argumentationen måles på om den overbeviser det. Taleren skal altså skae sig publikums støtte, og hvor dets forudsætninger for at være i overensstemmelse med ham mangler, skal retoriske teknikker skae disse forudsætninger til veje. Grundlaget for overensstemmelse 2. antagelser 3. værdier 4. hierarkiforestillinger 1. fakta og sandheder 5. loci med det der må foretrækkes (Aristoteles)

8 Retorikken til Herennius 8 Skabelse af nærvær Argumentets struktur 2. argumenter om virkeligheden 1. quasilogiske argumenter 3. fastlæggelse af virkeligheden som model eksempel illustration model 4. fastlæggelse af virkeligheden ved analogi 5. adskillelse af begreber 6. argumenternes samspil Retorik og fornuft Vi har brug for en intellektuel udrustning som rækker ud over logikken og hjælper os til en teori om valg og beslutninger i alle de situationer livet byder os. Nyretorikken opstiller en teori om argumentation som løsning. Argumentationen appellerer til tilhørernes fornuft, og dens succes er målestokken. Denne teori vil forsøge at behandle alt det som den formelle logik og den kvantitative videnskab ikke kan behandle. Litteratur Achard 1989 Guy, Rhétorique à Herennius. Budé. Caplan 1954 Harry, [Cicero] Ad C. Herennium. Loeb. Carey 1989 C., Lysias Selected Speeches. Cambridge U.P. Jyllands-Posten 1999 Søndag den 11. juli, sektionen Indland s. 8. Lysias 1990 Lysias' taler (I, III, X, XIII, XXIII, XXIV, XXX), oversat, indledt og kommenteret af Mogens Herman Hansen. Museum Tusculanums Forlag. Perelman 1982 Chaïm, The Realm of Rhetoric. University of Notre Dame Press. (Fransk udgave L'empire de rhétorique 1977 er svær at skae, men anbefalelsesværdig, for oversættelsen virker lidt sær.) Rhetorik 1990 og 1991 Josef Kopperschmidt (udgiver). Bind I (1990) Rhetorik als Texttheorie, bind 2 (1991) Wirkungsgeschichte der Rhetorik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Meget bred samling, interessant indlæg af Chaïm Perelman. Wardy 1996 Robert, The Birth of Rhetoric. Routledge. Undersøger hvad retorik er ud fra en mere lososk synsvinkel. web-ressource Prøv

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Apuleius' Æselroman, 10. bog kap. 2 12 - oversættelse - 29/01/06 22:22 1/8

Apuleius' Æselroman, 10. bog kap. 2 12 - oversættelse - 29/01/06 22:22 1/8 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap. 2 12 - oversættelse - 29/01/06 22:22 1/8 2. Nogle dage efter husker jeg en bemærkelsesværdig, frygtelig forbryderisk ugerning der på stedet. I skal også læse om den, og

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere