Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik"

Transkript

1 Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten at kommunikere overbevisende. Dvs. retorik er et fag, der beskæftiger sig med, hvordan man skriver og taler godt for at nå ud til og overbevise eller påvirke sine tilhørere/læsere. 1 2 To modstridende betydninger af ordet retorik 1) En forudsætning for, at mennesker kan leve som frie borgere i et socialt og politisk fællesskab. 2) Overfladisk forførelseskunst (propaganda) Joseph Goebbels: Propaganda har kun ét formål at erobre masserne; alle midler er gode, når de blot fremmer dette formål. Joseph Goebbels 3 4

2 Retorik eller propaganda? 5 6 Klik for at tilføje en titel Retorik eller propaganda? 7 8

3 Forkert opfattelse af retorik eller retorik, der misbruges? Det resultat, man gerne ville opnå med argumentationen om at renholde blodet er: den typiske ariske familie. Men det er egentlig en forkert opfattelse af retorik eller det er et eksempel på, når retorikken misbruges. Men hvis man afviser retorikken på det grundlag, at den kan misbruges, så skulle man jo også forbyde knive, fordi de også kan bruges til mord. Retorik har jo netop også den positive betydning, at den er nødvendig for et demokratisk samfund. Man kan forsøge at overbevise sin modtager, men det står ham frit for, om han vil tilslutte sig eller ej og herved adskiller retorik sig fra propaganda, for det står modtager frit for, om han vil tilslutte sig et argument eller ej. Hvorfor retorik? For at blive bedre til kritisk at vurdere argumentation i skrift og tale. For at blive bedre til at argumentere skriftligt som mundtligt. For at blive bedre til at formidle skriftligt som mundtligt Verdens første kommunikationsmodel blev skabt af den romerske taler, jurist og filosof, Cicero ( f.v.t.). Den beskriver de fem faktorer, der spiller sammen i enhver formidling, dvs. forholdet mellem afsender, modtager og omstændighederne (situationen, mediet) det, der bestemmer den genre og dermed det sprog, vi kommunikerer i: 11 12

4 Formålet med argumentation: To overordnede former for argumentation at overvinde tvivl. Bag enhver argumentation ligger derfor et 'hvorfor'. 'Kvinder, der bærer tørklæde er dårligt integrerede'. 'Islam medfører civilisationernes sammenbrud'. Demonstratio: Videnskabelig bevisførelse efter matematisk forbillede: Reglerne skildres i 'logikken' Formål: at nå frem til sand viden Argumentatio: Ræsonnementer mellem mennesker i konkrete situationer: Reglerne skildres i 'retorikken' Formål: at opnå tilslutning til en idé/et synspunkt Retorisk argumentation Retorisk argumentation: kommunikation, hvor afsender søger at vinde modtagers tilslutning til et begrundet synspunkt. Definition på et argument Ræsonnement, hvori der indgår mindst to informationer, og den ene begrunder den anden

5 Argumentets dele Et gyldigt argument indeholder: 1) Påstand: Den specifikke information, som afsender søger modtagers tilslutning til derfor (så). 2) Belæg: Den specifikke information, som afsender søger at vinde modtagers tilslutning med fordi (da). 3) Hjemmel: Det generelle princip, der bygger bro mellem påstand og belæg (er ofte implicit), dvs. eftersom (i henhold til). Argumentmodel Belæg (B) Påstand (P) Hjemmel (H) Eksempel B: (fordi) jeg har ikke gjort det, jeg er anklaget for. skal frifindes. P: (derfor) jeg H: (eftersom) er man ikke skyldig i anklagen, skal man frifindes. Identifikation af P,B og H, dvs. de enkelte dele i et argument P: findes ved at spørge: Hvad vil afsender have modtagers tilslutning til? P er som regel eksplicit. B: findes ved at spørge: Hvad bygger afsenderen P på? B kan nogle gange være implicit. H: findes ved at spørge: Hvordan kommer man fra B til P? H er som regel implicit

6 Identifikation af et helt argument Der er to måder at identificere et argument på: 1) Se efter om teksten/eller talen indeholder argumentmarkører som fx derfor, så, altså og således. 2) Tag hver sætning og spørg: Er der givet en begrundelse for det i teksten (belæg)? Hvis svaret er ja, så er der tale om et argument. Hvis svaret er nej, så er der blot tale om en påstand, dvs. det er ikke et argument. Find P, B og H Du skulle holde op med at ryge. Det er usundt. Man skal ikke gøre, hvad der er usundt. Kør langsommere, da vi ellers får en bøde. Lise kan læse, for hun er student. Lise er student, for hun kan læse. Dan fra Danmark siger: Alle danskere lyver Argumenttyper Når vi argumenterer for et synspunkt, kan vi vælge mellem forskellige belæg for vores påstand. Belægget kan hentes forskellige steder fra, og det sted vi henter belægget fra, fremgår af hjemlen. Syv argumenttyper 1) Tegn 2) Årsag 3) Klassifikation 4) Generalisering 5) Sammenligning 6) Autoritet 7) Motivation 23 24

7 1) Tegn Hjemlen indeholder en regel om, at belægget er symptom eller tegn på det anførte i påstanden. Der er altså et sammenfald mellem to ting i hjemlen. Eksempel: Sofie har mæslinger (P), fordi (B) hun har rødt udslæt på kroppen. Rødt udslæt er tegn/symptom på mæslinger (H). 2) Årsag Hjemlen indeholder en regel om, at en ting bevirker eller medfører en anden. Der er tale om en følgevirkning. Eksempel: Kantinen sælger ikke længere gulerødder (P), fordi salget var for småt (B). Dårligt salg af en vare medfører, at den tages væk (H) ) Klassifikation Hjemlen indeholder en regel om, at hvad der gælder for alle, gælder for en (deduktion). Eksempel: Sokrates er et menneske (B) Han er dødelig (P). Alle mennesker er dødelige (H). 4) Generalisering Her gælder det omvendte af klassifikation, nemlig at hvad der gælder for en, gælder alle (induktion). Eksempel: Kartoflerne er færdige (P), fordi den jeg stak i, var mør (B). Hvad der gælder den ene kartoffel, gælder alle (H)

8 5) Sammenligning Hjemlen indeholder en regel om sammenligning enten sammenligning af to ensartede størrelser (analogi) eller forskelligartede størrelser (parallel). Der er altså fælles træk (lighedspunkter) mellem to ting. Eksempel (Analogi): Jeg kommer først hjem fra festen kl. 2 (P), for det gør Peter også (B). Når Peter må, så må jeg også (H). (Retfærdighedsprincippet) Parallel: viceforstanderen på et gymnasium skal være lige så kvalificeret som forstanderen (P), fordi de skal være lige dygtige (B). Både forstanderen og viceforstanderen skal kunne lede en skole (H). 6) Autoritet Hjemlen indeholder en regel om en kildes pålidelighed. Eksempel: Det er godt at være spejder (P), for det siger Anders And (B). Hvad Anders And siger, er rigtigt (H) ) Motivation Hjemlen indeholder en regel om indre bevæggrund eller tilbøjelighed hos modtager. Eksempel: Tilgiv Jeppe, at han drikker (P), for det er synd for ham (B). Vi vil gerne tilgive den, vi har medlidenhed med (H). Appelformer De syv forskellige argumenttyper fordeler sig på tre appelformer: en intellektuel (type 1-5: tegn, årsag, klassifikation, generalisering, sammenligning argumentet er baseret på ydre relationer, dvs. ting man kan se) og to emotionelle (type 6-7: autoritet, motivation argumentet er baseret enten på modtagers tillid (autoritet) eller indre bevæggrund (motivation) (ting man ikke kan se) 31 32

9 Logos, ethos, pathos Denne inddeling svarer til retorikkens tre klassiske appelformer, hvorved man kan vinde tilslutning til et synspunkt: logos, ethos, pathos. Med disse tre appelformer bevæger vi os op på et overordnet begrebsplan, der dækker hele tekster/taler og ikke kun de enkelte argumenterende dele af dem De tre appelformer: logos, ethos, pathos Appelformerne logos (modtagerens intellekt), ethos (modtagerens længerevarende følelser) og pathos (modtagerens øjeblikkelige følelser, der opstår i situationen) henviser til tre forskellige retoriske midler til at overbevise tilhørere på. Valget af appelform afhænger af emne og omstændigheder (situation): Hvem er taleren? Hvem er tilhørerne? Hvad vil taleren overbevise tilhørerne om? Logos: har retning mod modtagernes intellekt afsender appellerer til modtagers rationelle stillingtagen afsender holder sig til sagen og koncentrerer sig om saglig, objektiv og logisk bevisførelse primært argumentation vha. de fem intellektuelle argumenttyper: tegn, årsag, klassifikation, generalisering, sammenligning På det sproglige plan er logos kendetegnet af: neutralt ordvalg og anonym stil afdæmpet og behersket fremførelse Ethos: har retning mod modtagernes følelser (især længerevarende følelser) afsender appellerer til modtagers tillid til sin person i kraft af sine personlighedstræk og karakter (troværdighed, image) Iflg. Aristoteles består Etos af tre ting: Phronesis (klogskab og sund dømmekraft), Areté (den moralske karakter og gode menneskelige egenskaber), Eunoia (velvilje over for tilhørerne) 35 36

10 Pathos: De tre talegenrer Har retning mod modtagerens spontane, affektprægede følelser og stemninger i nu et Afsender appellerer patos, som er den appelform, der er mest bundet til den konkrete kommunikationssituation den appelform, som det er vanskeligst at opbevare i den skrevne tekst På det sproglige plan er patos kendetegnet af : et værdiladet ordvalg Formål Taleropgave Talerressource Sprogkrav Form Sted Den informative tale Forståelse At ting er sket ikke sket. Belære (informere) Docere Logos: Viden Præcision Foredrag F.eks..retssal, undervisnings- institutioner Den politiske tale Tilslutning Lejligheds-talen Oplevelse At noget skal gøres/ikke At rose/dadle en gøres. person/ting. Bevæge (flytte Behage (underholde) holdninger) Movere Delectare Ethos: Troværdighed Skarphed Indlæg F.eks. råd og udvalg Patos: Indføling Humor Tale F.eks. fest 37 Tilhørere Jury, lærer, kursusholder m.fl. Beslutningstagere og interesserede Familie, venner og kolleger 38 De fem arbejdsfaser: Talens dele 1) Inventio: argumenter findes 2) disposito: talen disponeres 3) Elecutio: talen formuleres 4) Memoria: talen læres udenad 5) pronuntiatio: tales fremføres 1) Exordium: indledning 2) Narratio: redegørelse for sagen 3) Divisio: sagsforholdet 4) Argumentatio: bevisførelse 5) Peroratio: afslutning 39 40

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Retorik og præsentationsteknik. V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013

Retorik og præsentationsteknik. V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013 Retorik og præsentationsteknik V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013 Vi starter med en lille øvelse I wish Skriv tre 1ng ned, du ønsker at få ud af i dag om emnet retorik Gå ud på gulvet, find en person,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Argumentation og begrundelse

Argumentation og begrundelse Argumentation og begrundelse Indledning Begrundelse og argumentation o Erkendelsesteori o Begrundelse. o Slutningsformer. o Et indlæg vedrørende praktisk argumentation. Forelæsningsnote i videnskabsteori

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Argumentationsanalyse af kuponkataloget Bonnier Eksklusiv - easy shopping, april 2005 Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Jan Christensen, 19993369 Afleveret hos Richard Madsen den 6. maj

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Internt nyhedsbrev i NOVEM

Internt nyhedsbrev i NOVEM Internt nyhedsbrev i NOVEM Speciale i Cand.ling.merc., engelsk, International Informationsmedarbejder Handelshøjskolen i Århus, Dato: 25. november 2004 Engelsk institut Af: Helle Smedegaard Rasmussen Vejleder:

Læs mere

SKRIFTLIGT BASISKURSUS

SKRIFTLIGT BASISKURSUS SKRIFTLIGT BASISKURSUS først i januar, studieretningsstart, 2 uger (evt. 3 uger): 6 dobbeltlektioner! Gang Indhold 1 Introduktion til skriftlighed generelt fokus på, at skriftlighed er forskelligt, men

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Virksomhedskommunikation

Virksomhedskommunikation Virksomhedskommunikation Kandidatprojekt skrevet af: Josefine Spindler Vejleder: Susanne Kjærbeck Roskilde Universitetscenter Dansk modul III Foråret 2006 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning...6

Læs mere

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer 1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer Læs din studieordnings krav til den type opgave du skal skrive. Bemærk og kend forskellene på de forskellige typer opgaver man bruger på din uddannelse:

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Politisk retorik og propaganda på tv

Politisk retorik og propaganda på tv Politisk retorik og propaganda på tv En komparativ analyse af danske valgvideoer fra 2007 Med udgangspunkt i en teoretisk fremstilling af politisk retorik og propaganda analyseres, i hvilken grad tre danske

Læs mere

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter.

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Forløb: Kursisterne skal som del af deres introduktionskursus til 2-årigt HF introduceres til mundtlig formidling. Forløbet i uge 36 og 37 har fokus

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Teoretisk og praktisk Danmark er et konstitutionelt monarki, Ulan Bator er hovedstad i Mongoliet og formlen for den pythagoræiske læresætning lyder a 2 +b 2 =c 2 er alle eksempler på viden, som nemt lader

Læs mere

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen : når tekst og billeder passer sammen Billedet begrænser teksten betydning, mens teksten forankrer billedets betydning. Den viden kan bruges praktisk i al visuel kommunikation. af Niels Heie, Mediehøjskolen

Læs mere