AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation"

Transkript

1 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre boligluft i Stockholm...5 Nu kan alle nyde den spanske skinke...6 Sandfiltrering i Saudiarabien...8

2 FOKUS PÅ OMKOST- NINGER, ENERGI OG LIVSCYKLUS Luftfiltermarkedet er inde i en rivende udvikling. I Europa, USA og Asien rettes opmærksomheden i stigende grad mod energiomkostninger, miljøhensyn og livscyklusanalyser i forbindelse med valget af luftfiltre til luftbehandlingsanlæg. Da kunderne ønsker størst mulig værdi for pengene, fokuseres der nu i højere grad på omkostning/ydelsesforholdet. Flere og flere filterbrugere ønsker at holde energiomkostningerne nede, opnå renere luft og belaste miljøet mindre. Og de tænker mere langsigtet, når de overvejer deres filterindkøb og behov. Camfil har altid lagt vægt på at udvikle energieffektive produkter med lavt tryktab og optimal ydelse. Vores Hi-Flo-filter til luftbehandlingsenheder er et eksempel herpå: Det vandt første præmie for bedste ydelse i forhold til energiforbrug i en teknisk konkurrence i Sverige sidste år. Vi er også på forkant med udviklingen inden for miljøvenlige filtre, der giver mindre affald og indeholder komponenter, der kan genbruges. Camfil er også så heldig at have "fingeren på pulsen", når det drejer sig om erhvervslivets samarbejde på europæisk niveau. Vores erfarne tekniske direktør, Jan Gustavsson, er formand for Eurovent Filtergruppen og redegør i sin artikel for den seneste udvikling inden for filterhygiejne, livscyklusanalyser og andre tendenser. Camfil har allerede gennemført omfattende livscyklusanalyser af luftfiltre, og vi ved, at analyserne er et vigtigt redskab, når det drejer sig om at minimere filteromkostningerne, og at de i den sidste ende vil påvirke filtrenes udformning. Til slut en kort bemærkning om Asien. Vi har via vores nye anlæg i Malaysia fået en fremragende base i området, og vi ser frem til at betjene vores kunder med vores egen lokalproduktion. Mere om det i de kommende numre. God læselyst! Jan Eric Larson Adm. direktør og koncernchef Camfils produkter til gasturbiner Camfils opgraderede HI-FLO- og AIROPAC T-filtre er specielt beregnet til filtrering af indtagsluft i gasturbiner og andre roterende maskiner. De kan begge modstå massive trykbølger, uden at hverken funktion eller materialer tager skade. De kan tåle temperaturer på op til 90 C og en relativ fugtighed på 100%. Det store filterareal sikrer lang levetid, lavt tryktab og reducerede energiomkostninger. Camfils kompakte OPAKFIL-filtre finder også udstrakt anvendelse i anlæg med begrænset plads. HI-FLO T-filtrene (fire versioner) kan modstå trykbølger på op til ±3000 Pa og består af forstærkede filterposer med glasfibermedie i galvaniseret ramme. Filterarealet er 50% større end arealet af tilsvarende filtre, hvilket giver 100% længere levetid. AIROPAC-T-filtrene (tre versioner) med plisseret filterindsats i galvaniseret ramme kan modstå trykbølger på op til ±6500 Pa og har samme høje udskilningsgrad som HI-FLO T-filtrene. Et AIROPAC T-filters levetid skønnes at være dobbelt så lang som levetiden for andre filtre med samme udskilningsgrad og støvbelastning. Udskilningsgraden er for begge luftfiltre op til % for partikler på 2,0-3,0 µm og op til 80-85% for partikler på 0,35-0,45 µm. 2

3 FOTO: NPS PHOTOSTOCK Gasturbiner æder store mængder luft, hvis indhold kan give "forstoppelse" i form af indvendig tæring og tilsmudsning. Løsningen er effektive luftfiltre til indtagssystemer. Spørg Camfil og Industrifilter, der for nylig har indgået samarbejde om dette specielle marked. Vi indtager luftindtagsmarkedet Gasturbiner lever et hårdt liv. De er tvunget til at arbejde under barske forhold over hele verden, lige fra det iskolde Arktis til den tørre, brændende ørken eller offshore-industriens nedbrydende havmiljø. Og fordi de har en så vigtig funktion, må de ikke svigte. Gasturbiner spiller en væsentlig rolle i forbindelse med strømproduktionen i kraftværker og nødforsyningsanlæg. De producerer også damp og varmt vand til industrien. Driftssikkerhed er derfor et must. LUFT KAN VÆRE EN TRUSSEL Luft, som er en nødvendig ingrediens i alle forbrændingsprocesser, kan uheldigvis være en gasturbines værste fjende, da indtagsluftens forureningskilder faste partikler, havsalte, syrer, metalsalte og andre faste og flydende fremmedlegemer kan medføre tilsmudsning, korrosion og tæring af nøglekomponenter. Resultatet kan f.eks. være tilsmudsning af aksialkompressorgennemløbet eller tæring af kompressorskovlene, hvilket giver nedsat ydelse, større brændstofforbrug og dyre driftsudfald. Højeffektive filtre i en gasturbines indtagssystem kan medvirke til at forhindre, at ydeevnen falder, og forlænge komponenternes levetid. Valget af for- og efterfiltre skal tilpasses efter de lokale driftsbetingelser og tage højde for gasturbinens placering samt vejr- og temperaturforhold. Dette kræver den type ekspertise og erfaring, som den nye alliance mellem Camfil og svenske Industrifilter kan tilbyde. NY DYNAMISK DUO I henhold til en ny samarbejdsaftale bruger Industrifilter nu Camfil som hovedleverandør af luftfiltre til Industrifilters luftindtagssystemer til gasturbiner. I forbindelse med aftalen har Camfil solgt sit belgiske selskab Filteco til Industrifilter. Filteco dimensionerer og sælger luftfilterindtagssystemer til gasturbiner. Selskabet har et internationalt kundegrundlag og en højteknologisk ekspertise, der udgør et godt supplement til Industrifilters organisation. "Vi har valgt at samarbejde med Camfil på grund af virksomhedens udtømmende sortiment af produkter til gasturbiner, et sortiment, som sætter kvalitet og teknologi i højsædet. Via Camfils salgsorganisation, der opererer gennem 25 datterselskaber og en række agenter i hele verden, kan vi også komme ind på det globale marked," bemærker Peter Sandberg, administrerende direktør for Industrifilter i Sverige. "Med denne samarbejdsaftale får Industrifilter også adgang til Camfils omfattende knowhow inden for luftfiltrering." EN GLOBAL STRATEGI FOR GLOBALE KUNDER Industrifilters kunder tæller bl.a. ABB STAL (Sverige) og Dresser- Rand og Kværner Energy (Norge). Alle tre har en verdensomspændende eksport af gasturbineanlæg. Camfil og Industrifilter er nu ved at udvikle en fælles marketingstrategi for gasturbinefiltermarkedet og vil også fremover udvikle produkter i fællesskab. FOTO: NPS PHOTOSTOCK 3

4 Manden, der kom ind fra kulden Italien Østrig Her blev han fundet strålende læderfrakke med quiltet patchworkmønster. Ötzi havde også 57 tatoveringer på ryggen, og han har tvunget historikerne til at skrive historien om, eftersom de troede, at hans kobberøkse blev udviklet ca år senere. ITALIENSK STATSBORGERSKAB Blev Ötzi fundet på østrigsk eller italiensk territorium? Striden bølgede frem og tilbage i en årrække og fandt først sin afslutning for nylig: Det blev besluttet, at Ötzi tilhørte Italien. Siden Ötzi blev fundet, havde han opholdt sig på universitetet i Innsbruck, hvor han var blevet konserveret og studeret, men i 1996 blev han omsider flyttet til Italien. Efter fem tusind år i isolation har Ötzi i dag fået et nyt hjem i museet Nuovo Museo Archeologico dell' Alto Adige til 17 milliarder lire, der ligger i en villa i byen Bolzano. RENRUMSMILJØ MED CAMFILS LUFTFILTRE Han var årsag til en strid om "ejendomsretten" mellem to lande og vækker stadig forundring blandt forskere over livet for år siden. Nu er "ismanden", verdens bedst bevarede mumie, hjemme i Italien igen. Camfils luftfiltre hjælper med at bevare ham for eftertiden på et museum i Bolzano. I1991 fandt et østrigsk par på vandretur verdens ældste intakte mand i en gletscher på grænsen mellem Italien og Østrig. Fundet af den bevarede mumie, som fik kælenavnet "Ötzi", blev øjeblikkelig en verdenssensation. Omkring 570 studier af mumien i årenes løb har givet forskerne et væld af oplysninger om livet i stenalderen for over år siden. Hvis man f.eks. troede, at vores forhistoriske forfædre var uciviliserede, beskidte vildmænd, kan man godt tro om igen: Ötzi var en "velklædt" mand med kortklippet hår og kortklippede negle, og han bar stråkappe, læderstøvler og -hovedbeklædning samt farve- ILLUSTRATION: OLA NYBERG FOTO: PICA PRESSFOTO I Bolzano får den 160 cm høje Ötzi sit sidste hvilested i et særligt rum, hvor han vil blive opbevaret ved -6 C og en relativ fugtighed på 99% det samme gletscherklima, som han blev fundet i. De besøgende vil kunne se ham gennem et lille vindue, og i rummet udstilles også Ötzis bue, pile, økse og dolke, som han havde på sig, da han døde som en velhavende hyrde i en alder af ca. 40 år. Rummet er et renrumsmiljø designet af Angelantoni i samarbejde med Cleatec og Camfil. For at beskytte mumien mod biologisk og kemisk forurening anvendes i luftbehandlingsog fordelingsanlæggenes forfiltreringssystem Camfil Opakfilog Opakcarb-luftfiltre og til den laminære og konventionelle strømning i renrummet Camfil Maxilam Hood-filtre. Rummets renhed er i klasse 10 og omgivelsernes renhed i klasse 100. Museet åbner den 28. marts 1998, hvor offentligheden endelig får mulighed for at se den nedfrosne stenaldermand, der kom ind fra kulden for at varme mange mennesker om hjertet. 4

5 Bedre boligluft i Stockholm Et større kommunalt boligselskab i Stockholm er begyndt at opgradere sine luftfiltre, så beboelsesejendomme og daginstitutioner får bedre og renere luft. AB Familjebostäder i Stockholm er nu ved at opgradere sine luftbehandlingsanlæg med mere effektive luftfiltre. Hidtil har man anvendt Camfil Hi-Flo 85 (F7), men nu installerer man Hi-Flo 95 (F8). "Kvaliteten af Stockholms udeluft er faldet i de senere år, og derfor kræves der en bedre filtrering af indeluften, hvis vi skal holde kvalitetsstandarden," siger Bo Östlund, teknisk chef for Familjebostäder. "Folk skal have det godt i deres inden- BEDRE LUFT I INSTITUTIONERNE "Vi vil gerne forbedre den generelle luftkvalitet i alle vores bygninger, og vi starter med daginstitutioner og lejligheder, hvor der før har været ventilationsproblemer," fortsætter Bo Östlund. "Flere og flere børn får allergi og astma, og dette skyldes til dels, at de indånder ude- og indeluft af dårligere kvalitet. Børn passes også i større grupper i dag, og det kræver bedre filtrering og større luftgennemstrømning. MÆRKBARE RESULTATER Tests i flere bygninger har vist en tydelig forbedring af luftkvaliteten. "Selv lejerne har bemærket, at luften er behageligere," siger Bo Östlund. "Og de større energiom kostninger ved den forbedrede luftfiltrering er ubetydelige i forhold til fordelene." Familjebostäder, Stockholms kommunale boligselskab, ejer og forvalter ca lejligheder, skoler, daginstitutioner, indkøbscentre, kontorbygninger og parkeringsanlæg i Stockholm og omegn. Disse ejendomme har en samlet markedsværdi på ca. SEK 8,3 milliarder (USD 1 milliard). dørs- miljø, og her er ren luft af stor betydning. "Opgraderingen betyder, at luftgennemstrømningen kun skal øges i nogle få bygninger: Camfils Hi-Flo-filter har så lavt et tryktab, at det i de fleste tilfælde er nok at udskifte luftfiltrene uden at øge ventilatorens hastighed. Camfils svenske salgsselskab har også fået en større 2-årig kontrakt på levering af luftfiltre til bygninger, der ejes og forvaltes af Stockholms amt og Stockholms kommune. Amtet ejer og driver bl.a. alle hospitaler i området. 5

6 Nu kan alle nyde den spanske skinke Camfils Sofilam Absolutefiltre og Sofdistri-loftarmaturer bidrager til at give gourmet'er over hele verden en smagsoplevelse. Folk, der kommer hjem efter et besøg i Spanien, er som regel begejstrede for den lokale mad og drikke, især "jamón serrano", en type saltet og lufttørret skinke, der smager dejligt som appetitvækker sammen med en tør "fino" sherry. De hyppige udbrud af svinepest i Spanien har medført, at denne delikatesse har været meget svær at opdrive på eksportmarkederne. For nylig måtte en amerikansk reklamekampagne med den spanske filmstjerne Antonio Banderas opgives på grund af dette problem. LØSNINGEN ER ULTRAREN FILTRERING En af Spaniens største skinkeproducenter, Navidul, har endelig opnået det amerikanske sundhedsvæsens tilladelse til at eksportere sine produkter til USA. Tilladelsen blev givet, efter at amerikanske eksperter havde udført omfattende kontrol af de hygiejniske standarder i et af Naviduls anlæg. Installationen af et ultraren filtreringsanlæg i opskærings- og emballeringsafdelingen i Naviduls anlæg i Toledo var en af de væsentligste hygiejniske forbedringer. Camfils spanske selskab, Camfil España, hjalp med at dimensionere filtreringsudstyret. Installationen har en samlet luftgennemstrømning på m 3 /h med et tolags forfiltreringstrin (klasse G3/F7), der beskytter luftbehandlingsenhederne og renrumsfiltrene. Renrumsspecifikationerne kræver klasse ifølge den amerikanske Federal Standard 209D, men ved opstartvalideringen viste prøverne en renhed i klasse Camfils Sofilam Absolute-luftfiltre (filterklasse H14) har en udskilningsgrad for partikler på 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size). Ifølge Julio Tapiador, Naviduls tekniske direktør, er selskabet meget tilfreds med Camfil-installationen, som blev udført på rekordtid. PLANER OM FLERE INSTALLATIONER Navidul, der forventer en kraftig stigning i eksporten, har nu planer om at anvende ultraren filtrering i sine øvrige anlæg. Det forventes, at der alene på det amerikanske marked vil blive sat skinker til livs i løbet af de kommende to år. Nu kan forbrugere over hele verden nyde den spanske delikatesse, takket være Camfils luftfiltre. Notits om Navidul... Navidul driver tre store anlæg i de spanske regioner Toledo og Salamanca og er ved at projektere to nye. Her fremstilles i alt skinker om året plus en tilsvarende mængde pølser og andre beslægtede produkter. Naviduls omsætning i 1997 var på i alt USD 240 millioner. 'Et spændende år for Af Jan Gustavsson Jan Gustavsson er teknisk direktør i Camfil-gruppen og formand for Eurovent Filtergruppen og CEN/TC 195-gruppen for en ny europæisk luftfilterstandard bliver et spændende og indholdsrigt år for vores branche. Grundlaget for det næste århundredes luftfiltre vil blive lagt. Forskellige testmetoder, krav og standarder for luftfiltre vil træde i kraft og vil påvirke produkternes udformning. Man er ved at afslutte et antal vigtige forskningsprojekter om filtrenes miljøpåvirkning under både produktion og drift samt efter brug. Hygiejniske kriterier og livscyklusanalyser er i fokus og vil komme til at sætte deres spor på konstruktion og valg af luftfiltre i de kommende år. HYGIEJNISKE KRAV I Tyskland har man i 1997 vurderet en ny standard VDI 6022 "Hygiejniske krav ved planlægning, konstruktion, drift og vedligehold af ventilationssystemer" der foreskriver, at systemet og dets komponenter ikke må afgive sundhedsskadelige stoffer som f.eks. gasser, lugte, partikler og mikroorganismer. Recirkulation tillades, såfremt den opfylder disse krav. Det tilrådes, at indtagsluften filtreres i to trin. Det første filter skal være mindst klasse F5, men helst klasse F7. Det andet filter bør være mindst F7, men helst F9. Hvis der kun anvendes 1-trinsfiltrering, skal filtret være mindst klasse F7. Ved recirkulation skal der anvendes mindst klasse G4, men klasse F7 anbefales for bedre luftkvalitet i rummet. Herudover blev der opstillet andre vigtige krav til filtrene: Udskilningsgraden må ikke forringes under drift. Udskiftning skal ske på grundlag af tryktab eller hygiejniske krav. Filterskift skal ske fra den snavsede side. Filtrene skal være behørigt mærkede osv. I 1997 har universitetet i Berlin gennemført en større undersøgelse af, hvornår luftfiltre bør udskiftes for at imødekomme de hygiejniske krav. Filtre af forskellige kvaliteter, konstruktioner og mærker blev undersøgt i 6 6

7 måneder til 5 år med hensyn til bakterier, endotoxiner, lugte, tryktab og udskilningsgrad for partikler. Resultaterne vil blive vurderet i begyndelsen af Camfil har som en af hovedsponsorerne i dette projekt fulgt arbejdet kontinuerligt. Et foreløbigt resultat har vist, at filtre i klasse F5 og derunder (grundfiltre) afgiver partikler og endotoxiner under drift. Visse filtre i højere filterklasser kan også afgive endotoxiner efter ca. 1 års kontinuerlig drift. VDI 6022 foreskriver derfor, at filtre i første filtertrin bør skiftes efter højst timers drift, medmindre tryktabet inden da har initieret et skift. Filtre i andet filtertrin bør højst sidde i under kontinuerlig drift i 2 år. VDI 6022 forventes at træde i kraft i løbet af første halvår Den nye standard kommer til at have stor betydning for luftfiltre til ventilationsanlæg i Tyskland og resten af Europa. ANTIMIKROBIOLOGISK BEHANDLING Der foregår en løbende debat om, hvorvidt luftfiltre bør behandles med stoffer, som forhindrer vækst af mikrobiologiske organismer. ASHRAE i USA er i gang med at vurdere nytten af en sådan antimikrobiologisk behandling af luftfiltermateriale til forhindring af vækst af opfangede bakterier og sporer i filtre. Resultaterne af dette studie vil sandsynligvis blive offentliggjort medio LCA AF LUFTFILTRE De globale miljøspørgsmål er blevet vigtigere i de seneste år, og livscyklusanalyser (LCA) er blevet et redskab til at vurdere, hvordan (%) Relativ miljøpåvirkning Filter Drift Affald Miljøpåvirkninger luftfiltre' OMKOSTNINGER SEK Investeringer 800 LCC Energi 14,209 LCC Vedligehold 2,491 LCC Miljø/deponering 76 LCC I alt 17,576 forskellige produkter påvirker miljø, sundhedsaspekter og ressourceforbrug. Camfil har i samarbejde med universiteter studeret den miljøpåvirkning, der er forbundet med luftfiltre til ventilationsanlæg. Filtrene er blevet fulgt "fra vugge til grav", dvs. fra råmateriale til bortskaffelse. Analysen viste, at filtrets drift står for 70-80% af dets miljøpåvirkning, mens råmaterialer, produktion og transport står for 20-30% og det brugte filter kun for 1%. Øget viden om luftfiltrenes miljøpåvirkning vil medføre krav til filtrenes tryktab og tryktabsudvikling. LCA vil også blive et værdifuldt instrument ved valg af filterkomponenter og dimensionering af ventilationsanlæg. LIVSCYKLUS- OMKOSTNINGER (LCC) I Sverige arbejder man på en anbefaling vedrørende revision af ENEU-94 (vejledning i energieffektivt indkøb), og Eurovent Filtergruppen arbejder i øjeblikket på at specificere, hvordan LCC kan anvendes på luftfiltre. En anbefaling forventes at foreligge medio En LCC-analyse tager hensyn til omkostningerne ved investeringer, energiforbrug, vedligehold og bortskaffelse i løbet af et anlægs levetid. Sådanne analyser er også et glimrende instrument til minimering af filteromkostningerne i et anlæg. Driften er helt afgørende for omkostningerne ved filtrets funktion, og dette vil tvinge udviklingen i retning af mere energieffektive filtre. STANDARDER FOR PARTIKELTESTNING I USA forventes en partikeltestmetode til bestemmelse af filtres (%) Penetration Partikelstørrelse (µm) udskilningsgrad (ASHRAE 52.2) at være klar i løbet af I Europa vil EU-medlemsstaterne også stemme om en fælles standard for testning af luftfiltre. Standarden bygger på Eurovent 4/9-partikeltesten. Der er foretaget sammenlignende tests på 13 laboratorier, og 5 laboratorier har gennemført komplette tests i programmets første fase. Den nye metode ser lovende ud og forventes at træde i stedet for EN 779. HI-TECH-FILTRERING Der er i år indført en ny europæisk testmetode for HEPA- og ULPAluftfiltre, EN Efter denne metode skal filtrene testes med den partikelstørrelse, som lettest går gennem filtret (MPPS - Most Penetrating Particle Size). Det er dog tvivlsomt, om denne testmetode er tilstrækkelig, da elektronikindustrien konstant stiller krav om bedre og bedre højeffektive renrumsfiltre bliver et år, hvor der indføres nye standarder. OPSUMMERING De hygiejniske krav vil medføre, at der skal anvendes mindst F7-filtre med begrænset driftsperiode i alle ventilationsanlæg. Livscyklusanalyser af miljøpåvirkning og omkostninger vil medføre krav om filtre med lavt tryktab, langsom tryktabsudvikling og ensartet udskilningsgrad. 7

8 kun støvfri luft passerer gennem køletårnene. Derved undgås tilstopning, skader og dyre driftsudfald. Sandfiltrering i Saudiarabien For nylig blev et af de største sandfiltreringsanlæg nogensinde opført af Saudi Guardian International Float Glass Co. i Al Jubail, Saudiarabien (billedet til højre). Camfil i Belgien har hjulpet med konstruktion og levering af sandfangerfiltrene. Guardian, som er et selskab i hurtig vækst, er førende på verdensmarkedet for float-glas og har produktionsanlæg over hele verden. Produktion af float-glas kræver adgang til sand og en kolossal kølekapacitet til afkøling af brugsvandet, især under varme temperaturforhold. I anlægget i Al Jubail kræves der 8 køletårne og m 3 /h luft pr. tårn til afkøling af m 3 /h vand fra 44,3 C til 36 C ved en vådtemperatur på 32 C. Køleanlægget er konstrueret af Baltico, og det belgiske selskab har valgt køletårne fra Baltimore Aircoil, som også er belgisk. Da man søgte efter et filtreringssystem, der skulle forhindre, at tårnene blev beskadiget eller tilstoppet af sand under kraftige sandstorme, anbefalede Guardian Camfils Sandtrap-filtre på grund af deres unikke filtreringskoncept. INTEGRERET LØSNING Et hold ingeniører fra Guardian, Baltico, Baltimore og Camfil i Belgien gik så i gang med at udarbejde en enkel løsning, der integrerer sandfangerfiltrene i køletårnskonstruktionen. I alt 168 Sandtrap-4-filtre af rustfrit stål renser m 3 /h luft. 12 højtryksventilatorer, også af rustfrit stål, tilfører luft, der udskiller sandet og med høj hastighed transporterer det gennem kanaler og blæser det ud i atmosfæren. Det særlige ved Camfils Sandtrap-filtre er, at det bortfiltrerede sand udblæses i udeluften, og Camfils Sandtrap-filter Camfils Sandtrap-filter er en inertiseparator, der består af en forstøversektion (indgang), en filtreringssektion (jalousi) og en ventilatorsektion for aftapningsluft, der installeres som en samlet enhed, der stikkes ind i luftindtaget. Støv- eller sandfyldt luft passerer gennem indgangen, og luftstrømmen deles. Den største del af luften skifter retning og passerer gennem jalousiet. Den overskydende luft, aftapningsluften, accelereres af ventilatoren og udblæses lige udenfor. På grund af den høje lufthastighed langs jalousiets lameller har partiklerne så stor en inertikraft, at de "slynges" ud af filtret sammen med aftapningsluften. Begivenhedskalender Besøg Camfil/Filtra Corp. på følgende udstillinger i 1998: Nordbygg 98, Stockholm, Sverige, marts Mostra Congeno Expocomfort, Milano, Italien, marts Finnbuild 98, Helsinki, Finland, april IEST/ICCCS-Phoenix, Arizona, USA, 26. april -1. maj Airexpo 98, Bruxelles, Belgien maj CFIC Lyon, Lyon, Frankrig, juni Cleanrooms, Frankfurt, Tyskland, juni Hopitech, Nîmes, Frankrig, september A3P, Arcachon, Frankrig, oktober Batitec, Lusanne, Schweiz, oktober IPA/SIEL/GIA MATIC, Paris, Frankrig, oktober Semicon Southwest 98, Austin, Texas, USA, oktober ENC (GIIN), Nice, Frankrig, oktober For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller -agent. AirMail CAMFIL AIRMAIL er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Ved: Niels Erik Kongste, marketingdirektør, Camfil-gruppen Vil De vide mere? For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-datterselskab eller -agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, og vi vil ekspedere Deres henvendelse hurtigst muligt. Hovedkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, SE TROSA, SVERIGE. TLF FAX Lokalt datterselskab CAMFIL A/S, KOKKEDAL INDUSTRIPARK 104, DK-2980 KOKKEDAL. TLF FAX Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

airmail Velbekomme Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede

airmail Velbekomme Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede airmail NYHEDSBREV FRA CAMFIL NR. 1/2000 Velbekomme 3 4 5 6 Løsninger til levnedsmiddelindustrien Camfil gør rent bord med det 20. århundrede Camfils engagement i bilindustrien skifter til et højere gear

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Kunderne siger. Fakta

Kunderne siger. Fakta Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

Central Støvsuger System

Central Støvsuger System En ny livsstil Central Støvsuger System Et bedre indeklima, effektiv og let at bruge, er bare nogle af fordelene ved at have en centralstøvsuger fra Cyclo Vac installeret i dit hjem. Luft-kvalitet er vigtigt

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars 3 4 5 6 Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid Nyt selskab

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

En grøn forretningsløsning

En grøn forretningsløsning En grøn forretningsløsning Miljøvenlig vådrensning med økonomiske muligheder electrolux professional lagoon-vådrensning 2 electrolux Electrolux professional Professional Cleaning lagoon-vådrensning Sector

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Styr klimaet med din tablet eller mobil

Styr klimaet med din tablet eller mobil Styr klimaet med din tablet eller mobil Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING Varme, man længes hjem til er er noget med vores nordlige breddegrader. Midt i den kolde vinter er det

Læs mere

Filter og Siloanlæg EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER

Filter og Siloanlæg EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER Filter og Siloanlæg EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER Spånsugningsanlæg Modulopbyggede filteranlæg type AKF-WDHK og AMX er beregnet for store luft- og spånmængder. Filtrene er meget driftsikre og fleksible

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Kontrol af operationsstuer Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Udført for: Region Sjælland Sygehus Vest Fælledvej 1 DK-4200 Slagelse Udgivelsesdato : 31. oktober 2007 Projekt

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Clean Air Solutions. Capabilities brochure

Clean Air Solutions. Capabilities brochure Clean Air Solutions Capabilities brochure 1963 CAMFIL BLIVER GRUNDLAGT OVER 50 ÅR MED RENLUFTS- LØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Styr klimaet med din tablet eller mobil

Styr klimaet med din tablet eller mobil Styr klimaet med din tablet eller mobil Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING Varme, man længes hjem til er er noget med vores nordlige breddegrader. Midt i den kolde vinter er det

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere