AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation"

Transkript

1 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre boligluft i Stockholm...5 Nu kan alle nyde den spanske skinke...6 Sandfiltrering i Saudiarabien...8

2 FOKUS PÅ OMKOST- NINGER, ENERGI OG LIVSCYKLUS Luftfiltermarkedet er inde i en rivende udvikling. I Europa, USA og Asien rettes opmærksomheden i stigende grad mod energiomkostninger, miljøhensyn og livscyklusanalyser i forbindelse med valget af luftfiltre til luftbehandlingsanlæg. Da kunderne ønsker størst mulig værdi for pengene, fokuseres der nu i højere grad på omkostning/ydelsesforholdet. Flere og flere filterbrugere ønsker at holde energiomkostningerne nede, opnå renere luft og belaste miljøet mindre. Og de tænker mere langsigtet, når de overvejer deres filterindkøb og behov. Camfil har altid lagt vægt på at udvikle energieffektive produkter med lavt tryktab og optimal ydelse. Vores Hi-Flo-filter til luftbehandlingsenheder er et eksempel herpå: Det vandt første præmie for bedste ydelse i forhold til energiforbrug i en teknisk konkurrence i Sverige sidste år. Vi er også på forkant med udviklingen inden for miljøvenlige filtre, der giver mindre affald og indeholder komponenter, der kan genbruges. Camfil er også så heldig at have "fingeren på pulsen", når det drejer sig om erhvervslivets samarbejde på europæisk niveau. Vores erfarne tekniske direktør, Jan Gustavsson, er formand for Eurovent Filtergruppen og redegør i sin artikel for den seneste udvikling inden for filterhygiejne, livscyklusanalyser og andre tendenser. Camfil har allerede gennemført omfattende livscyklusanalyser af luftfiltre, og vi ved, at analyserne er et vigtigt redskab, når det drejer sig om at minimere filteromkostningerne, og at de i den sidste ende vil påvirke filtrenes udformning. Til slut en kort bemærkning om Asien. Vi har via vores nye anlæg i Malaysia fået en fremragende base i området, og vi ser frem til at betjene vores kunder med vores egen lokalproduktion. Mere om det i de kommende numre. God læselyst! Jan Eric Larson Adm. direktør og koncernchef Camfils produkter til gasturbiner Camfils opgraderede HI-FLO- og AIROPAC T-filtre er specielt beregnet til filtrering af indtagsluft i gasturbiner og andre roterende maskiner. De kan begge modstå massive trykbølger, uden at hverken funktion eller materialer tager skade. De kan tåle temperaturer på op til 90 C og en relativ fugtighed på 100%. Det store filterareal sikrer lang levetid, lavt tryktab og reducerede energiomkostninger. Camfils kompakte OPAKFIL-filtre finder også udstrakt anvendelse i anlæg med begrænset plads. HI-FLO T-filtrene (fire versioner) kan modstå trykbølger på op til ±3000 Pa og består af forstærkede filterposer med glasfibermedie i galvaniseret ramme. Filterarealet er 50% større end arealet af tilsvarende filtre, hvilket giver 100% længere levetid. AIROPAC-T-filtrene (tre versioner) med plisseret filterindsats i galvaniseret ramme kan modstå trykbølger på op til ±6500 Pa og har samme høje udskilningsgrad som HI-FLO T-filtrene. Et AIROPAC T-filters levetid skønnes at være dobbelt så lang som levetiden for andre filtre med samme udskilningsgrad og støvbelastning. Udskilningsgraden er for begge luftfiltre op til % for partikler på 2,0-3,0 µm og op til 80-85% for partikler på 0,35-0,45 µm. 2

3 FOTO: NPS PHOTOSTOCK Gasturbiner æder store mængder luft, hvis indhold kan give "forstoppelse" i form af indvendig tæring og tilsmudsning. Løsningen er effektive luftfiltre til indtagssystemer. Spørg Camfil og Industrifilter, der for nylig har indgået samarbejde om dette specielle marked. Vi indtager luftindtagsmarkedet Gasturbiner lever et hårdt liv. De er tvunget til at arbejde under barske forhold over hele verden, lige fra det iskolde Arktis til den tørre, brændende ørken eller offshore-industriens nedbrydende havmiljø. Og fordi de har en så vigtig funktion, må de ikke svigte. Gasturbiner spiller en væsentlig rolle i forbindelse med strømproduktionen i kraftværker og nødforsyningsanlæg. De producerer også damp og varmt vand til industrien. Driftssikkerhed er derfor et must. LUFT KAN VÆRE EN TRUSSEL Luft, som er en nødvendig ingrediens i alle forbrændingsprocesser, kan uheldigvis være en gasturbines værste fjende, da indtagsluftens forureningskilder faste partikler, havsalte, syrer, metalsalte og andre faste og flydende fremmedlegemer kan medføre tilsmudsning, korrosion og tæring af nøglekomponenter. Resultatet kan f.eks. være tilsmudsning af aksialkompressorgennemløbet eller tæring af kompressorskovlene, hvilket giver nedsat ydelse, større brændstofforbrug og dyre driftsudfald. Højeffektive filtre i en gasturbines indtagssystem kan medvirke til at forhindre, at ydeevnen falder, og forlænge komponenternes levetid. Valget af for- og efterfiltre skal tilpasses efter de lokale driftsbetingelser og tage højde for gasturbinens placering samt vejr- og temperaturforhold. Dette kræver den type ekspertise og erfaring, som den nye alliance mellem Camfil og svenske Industrifilter kan tilbyde. NY DYNAMISK DUO I henhold til en ny samarbejdsaftale bruger Industrifilter nu Camfil som hovedleverandør af luftfiltre til Industrifilters luftindtagssystemer til gasturbiner. I forbindelse med aftalen har Camfil solgt sit belgiske selskab Filteco til Industrifilter. Filteco dimensionerer og sælger luftfilterindtagssystemer til gasturbiner. Selskabet har et internationalt kundegrundlag og en højteknologisk ekspertise, der udgør et godt supplement til Industrifilters organisation. "Vi har valgt at samarbejde med Camfil på grund af virksomhedens udtømmende sortiment af produkter til gasturbiner, et sortiment, som sætter kvalitet og teknologi i højsædet. Via Camfils salgsorganisation, der opererer gennem 25 datterselskaber og en række agenter i hele verden, kan vi også komme ind på det globale marked," bemærker Peter Sandberg, administrerende direktør for Industrifilter i Sverige. "Med denne samarbejdsaftale får Industrifilter også adgang til Camfils omfattende knowhow inden for luftfiltrering." EN GLOBAL STRATEGI FOR GLOBALE KUNDER Industrifilters kunder tæller bl.a. ABB STAL (Sverige) og Dresser- Rand og Kværner Energy (Norge). Alle tre har en verdensomspændende eksport af gasturbineanlæg. Camfil og Industrifilter er nu ved at udvikle en fælles marketingstrategi for gasturbinefiltermarkedet og vil også fremover udvikle produkter i fællesskab. FOTO: NPS PHOTOSTOCK 3

4 Manden, der kom ind fra kulden Italien Østrig Her blev han fundet strålende læderfrakke med quiltet patchworkmønster. Ötzi havde også 57 tatoveringer på ryggen, og han har tvunget historikerne til at skrive historien om, eftersom de troede, at hans kobberøkse blev udviklet ca år senere. ITALIENSK STATSBORGERSKAB Blev Ötzi fundet på østrigsk eller italiensk territorium? Striden bølgede frem og tilbage i en årrække og fandt først sin afslutning for nylig: Det blev besluttet, at Ötzi tilhørte Italien. Siden Ötzi blev fundet, havde han opholdt sig på universitetet i Innsbruck, hvor han var blevet konserveret og studeret, men i 1996 blev han omsider flyttet til Italien. Efter fem tusind år i isolation har Ötzi i dag fået et nyt hjem i museet Nuovo Museo Archeologico dell' Alto Adige til 17 milliarder lire, der ligger i en villa i byen Bolzano. RENRUMSMILJØ MED CAMFILS LUFTFILTRE Han var årsag til en strid om "ejendomsretten" mellem to lande og vækker stadig forundring blandt forskere over livet for år siden. Nu er "ismanden", verdens bedst bevarede mumie, hjemme i Italien igen. Camfils luftfiltre hjælper med at bevare ham for eftertiden på et museum i Bolzano. I1991 fandt et østrigsk par på vandretur verdens ældste intakte mand i en gletscher på grænsen mellem Italien og Østrig. Fundet af den bevarede mumie, som fik kælenavnet "Ötzi", blev øjeblikkelig en verdenssensation. Omkring 570 studier af mumien i årenes løb har givet forskerne et væld af oplysninger om livet i stenalderen for over år siden. Hvis man f.eks. troede, at vores forhistoriske forfædre var uciviliserede, beskidte vildmænd, kan man godt tro om igen: Ötzi var en "velklædt" mand med kortklippet hår og kortklippede negle, og han bar stråkappe, læderstøvler og -hovedbeklædning samt farve- ILLUSTRATION: OLA NYBERG FOTO: PICA PRESSFOTO I Bolzano får den 160 cm høje Ötzi sit sidste hvilested i et særligt rum, hvor han vil blive opbevaret ved -6 C og en relativ fugtighed på 99% det samme gletscherklima, som han blev fundet i. De besøgende vil kunne se ham gennem et lille vindue, og i rummet udstilles også Ötzis bue, pile, økse og dolke, som han havde på sig, da han døde som en velhavende hyrde i en alder af ca. 40 år. Rummet er et renrumsmiljø designet af Angelantoni i samarbejde med Cleatec og Camfil. For at beskytte mumien mod biologisk og kemisk forurening anvendes i luftbehandlingsog fordelingsanlæggenes forfiltreringssystem Camfil Opakfilog Opakcarb-luftfiltre og til den laminære og konventionelle strømning i renrummet Camfil Maxilam Hood-filtre. Rummets renhed er i klasse 10 og omgivelsernes renhed i klasse 100. Museet åbner den 28. marts 1998, hvor offentligheden endelig får mulighed for at se den nedfrosne stenaldermand, der kom ind fra kulden for at varme mange mennesker om hjertet. 4

5 Bedre boligluft i Stockholm Et større kommunalt boligselskab i Stockholm er begyndt at opgradere sine luftfiltre, så beboelsesejendomme og daginstitutioner får bedre og renere luft. AB Familjebostäder i Stockholm er nu ved at opgradere sine luftbehandlingsanlæg med mere effektive luftfiltre. Hidtil har man anvendt Camfil Hi-Flo 85 (F7), men nu installerer man Hi-Flo 95 (F8). "Kvaliteten af Stockholms udeluft er faldet i de senere år, og derfor kræves der en bedre filtrering af indeluften, hvis vi skal holde kvalitetsstandarden," siger Bo Östlund, teknisk chef for Familjebostäder. "Folk skal have det godt i deres inden- BEDRE LUFT I INSTITUTIONERNE "Vi vil gerne forbedre den generelle luftkvalitet i alle vores bygninger, og vi starter med daginstitutioner og lejligheder, hvor der før har været ventilationsproblemer," fortsætter Bo Östlund. "Flere og flere børn får allergi og astma, og dette skyldes til dels, at de indånder ude- og indeluft af dårligere kvalitet. Børn passes også i større grupper i dag, og det kræver bedre filtrering og større luftgennemstrømning. MÆRKBARE RESULTATER Tests i flere bygninger har vist en tydelig forbedring af luftkvaliteten. "Selv lejerne har bemærket, at luften er behageligere," siger Bo Östlund. "Og de større energiom kostninger ved den forbedrede luftfiltrering er ubetydelige i forhold til fordelene." Familjebostäder, Stockholms kommunale boligselskab, ejer og forvalter ca lejligheder, skoler, daginstitutioner, indkøbscentre, kontorbygninger og parkeringsanlæg i Stockholm og omegn. Disse ejendomme har en samlet markedsværdi på ca. SEK 8,3 milliarder (USD 1 milliard). dørs- miljø, og her er ren luft af stor betydning. "Opgraderingen betyder, at luftgennemstrømningen kun skal øges i nogle få bygninger: Camfils Hi-Flo-filter har så lavt et tryktab, at det i de fleste tilfælde er nok at udskifte luftfiltrene uden at øge ventilatorens hastighed. Camfils svenske salgsselskab har også fået en større 2-årig kontrakt på levering af luftfiltre til bygninger, der ejes og forvaltes af Stockholms amt og Stockholms kommune. Amtet ejer og driver bl.a. alle hospitaler i området. 5

6 Nu kan alle nyde den spanske skinke Camfils Sofilam Absolutefiltre og Sofdistri-loftarmaturer bidrager til at give gourmet'er over hele verden en smagsoplevelse. Folk, der kommer hjem efter et besøg i Spanien, er som regel begejstrede for den lokale mad og drikke, især "jamón serrano", en type saltet og lufttørret skinke, der smager dejligt som appetitvækker sammen med en tør "fino" sherry. De hyppige udbrud af svinepest i Spanien har medført, at denne delikatesse har været meget svær at opdrive på eksportmarkederne. For nylig måtte en amerikansk reklamekampagne med den spanske filmstjerne Antonio Banderas opgives på grund af dette problem. LØSNINGEN ER ULTRAREN FILTRERING En af Spaniens største skinkeproducenter, Navidul, har endelig opnået det amerikanske sundhedsvæsens tilladelse til at eksportere sine produkter til USA. Tilladelsen blev givet, efter at amerikanske eksperter havde udført omfattende kontrol af de hygiejniske standarder i et af Naviduls anlæg. Installationen af et ultraren filtreringsanlæg i opskærings- og emballeringsafdelingen i Naviduls anlæg i Toledo var en af de væsentligste hygiejniske forbedringer. Camfils spanske selskab, Camfil España, hjalp med at dimensionere filtreringsudstyret. Installationen har en samlet luftgennemstrømning på m 3 /h med et tolags forfiltreringstrin (klasse G3/F7), der beskytter luftbehandlingsenhederne og renrumsfiltrene. Renrumsspecifikationerne kræver klasse ifølge den amerikanske Federal Standard 209D, men ved opstartvalideringen viste prøverne en renhed i klasse Camfils Sofilam Absolute-luftfiltre (filterklasse H14) har en udskilningsgrad for partikler på 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size). Ifølge Julio Tapiador, Naviduls tekniske direktør, er selskabet meget tilfreds med Camfil-installationen, som blev udført på rekordtid. PLANER OM FLERE INSTALLATIONER Navidul, der forventer en kraftig stigning i eksporten, har nu planer om at anvende ultraren filtrering i sine øvrige anlæg. Det forventes, at der alene på det amerikanske marked vil blive sat skinker til livs i løbet af de kommende to år. Nu kan forbrugere over hele verden nyde den spanske delikatesse, takket være Camfils luftfiltre. Notits om Navidul... Navidul driver tre store anlæg i de spanske regioner Toledo og Salamanca og er ved at projektere to nye. Her fremstilles i alt skinker om året plus en tilsvarende mængde pølser og andre beslægtede produkter. Naviduls omsætning i 1997 var på i alt USD 240 millioner. 'Et spændende år for Af Jan Gustavsson Jan Gustavsson er teknisk direktør i Camfil-gruppen og formand for Eurovent Filtergruppen og CEN/TC 195-gruppen for en ny europæisk luftfilterstandard bliver et spændende og indholdsrigt år for vores branche. Grundlaget for det næste århundredes luftfiltre vil blive lagt. Forskellige testmetoder, krav og standarder for luftfiltre vil træde i kraft og vil påvirke produkternes udformning. Man er ved at afslutte et antal vigtige forskningsprojekter om filtrenes miljøpåvirkning under både produktion og drift samt efter brug. Hygiejniske kriterier og livscyklusanalyser er i fokus og vil komme til at sætte deres spor på konstruktion og valg af luftfiltre i de kommende år. HYGIEJNISKE KRAV I Tyskland har man i 1997 vurderet en ny standard VDI 6022 "Hygiejniske krav ved planlægning, konstruktion, drift og vedligehold af ventilationssystemer" der foreskriver, at systemet og dets komponenter ikke må afgive sundhedsskadelige stoffer som f.eks. gasser, lugte, partikler og mikroorganismer. Recirkulation tillades, såfremt den opfylder disse krav. Det tilrådes, at indtagsluften filtreres i to trin. Det første filter skal være mindst klasse F5, men helst klasse F7. Det andet filter bør være mindst F7, men helst F9. Hvis der kun anvendes 1-trinsfiltrering, skal filtret være mindst klasse F7. Ved recirkulation skal der anvendes mindst klasse G4, men klasse F7 anbefales for bedre luftkvalitet i rummet. Herudover blev der opstillet andre vigtige krav til filtrene: Udskilningsgraden må ikke forringes under drift. Udskiftning skal ske på grundlag af tryktab eller hygiejniske krav. Filterskift skal ske fra den snavsede side. Filtrene skal være behørigt mærkede osv. I 1997 har universitetet i Berlin gennemført en større undersøgelse af, hvornår luftfiltre bør udskiftes for at imødekomme de hygiejniske krav. Filtre af forskellige kvaliteter, konstruktioner og mærker blev undersøgt i 6 6

7 måneder til 5 år med hensyn til bakterier, endotoxiner, lugte, tryktab og udskilningsgrad for partikler. Resultaterne vil blive vurderet i begyndelsen af Camfil har som en af hovedsponsorerne i dette projekt fulgt arbejdet kontinuerligt. Et foreløbigt resultat har vist, at filtre i klasse F5 og derunder (grundfiltre) afgiver partikler og endotoxiner under drift. Visse filtre i højere filterklasser kan også afgive endotoxiner efter ca. 1 års kontinuerlig drift. VDI 6022 foreskriver derfor, at filtre i første filtertrin bør skiftes efter højst timers drift, medmindre tryktabet inden da har initieret et skift. Filtre i andet filtertrin bør højst sidde i under kontinuerlig drift i 2 år. VDI 6022 forventes at træde i kraft i løbet af første halvår Den nye standard kommer til at have stor betydning for luftfiltre til ventilationsanlæg i Tyskland og resten af Europa. ANTIMIKROBIOLOGISK BEHANDLING Der foregår en løbende debat om, hvorvidt luftfiltre bør behandles med stoffer, som forhindrer vækst af mikrobiologiske organismer. ASHRAE i USA er i gang med at vurdere nytten af en sådan antimikrobiologisk behandling af luftfiltermateriale til forhindring af vækst af opfangede bakterier og sporer i filtre. Resultaterne af dette studie vil sandsynligvis blive offentliggjort medio LCA AF LUFTFILTRE De globale miljøspørgsmål er blevet vigtigere i de seneste år, og livscyklusanalyser (LCA) er blevet et redskab til at vurdere, hvordan (%) Relativ miljøpåvirkning Filter Drift Affald Miljøpåvirkninger luftfiltre' OMKOSTNINGER SEK Investeringer 800 LCC Energi 14,209 LCC Vedligehold 2,491 LCC Miljø/deponering 76 LCC I alt 17,576 forskellige produkter påvirker miljø, sundhedsaspekter og ressourceforbrug. Camfil har i samarbejde med universiteter studeret den miljøpåvirkning, der er forbundet med luftfiltre til ventilationsanlæg. Filtrene er blevet fulgt "fra vugge til grav", dvs. fra råmateriale til bortskaffelse. Analysen viste, at filtrets drift står for 70-80% af dets miljøpåvirkning, mens råmaterialer, produktion og transport står for 20-30% og det brugte filter kun for 1%. Øget viden om luftfiltrenes miljøpåvirkning vil medføre krav til filtrenes tryktab og tryktabsudvikling. LCA vil også blive et værdifuldt instrument ved valg af filterkomponenter og dimensionering af ventilationsanlæg. LIVSCYKLUS- OMKOSTNINGER (LCC) I Sverige arbejder man på en anbefaling vedrørende revision af ENEU-94 (vejledning i energieffektivt indkøb), og Eurovent Filtergruppen arbejder i øjeblikket på at specificere, hvordan LCC kan anvendes på luftfiltre. En anbefaling forventes at foreligge medio En LCC-analyse tager hensyn til omkostningerne ved investeringer, energiforbrug, vedligehold og bortskaffelse i løbet af et anlægs levetid. Sådanne analyser er også et glimrende instrument til minimering af filteromkostningerne i et anlæg. Driften er helt afgørende for omkostningerne ved filtrets funktion, og dette vil tvinge udviklingen i retning af mere energieffektive filtre. STANDARDER FOR PARTIKELTESTNING I USA forventes en partikeltestmetode til bestemmelse af filtres (%) Penetration Partikelstørrelse (µm) udskilningsgrad (ASHRAE 52.2) at være klar i løbet af I Europa vil EU-medlemsstaterne også stemme om en fælles standard for testning af luftfiltre. Standarden bygger på Eurovent 4/9-partikeltesten. Der er foretaget sammenlignende tests på 13 laboratorier, og 5 laboratorier har gennemført komplette tests i programmets første fase. Den nye metode ser lovende ud og forventes at træde i stedet for EN 779. HI-TECH-FILTRERING Der er i år indført en ny europæisk testmetode for HEPA- og ULPAluftfiltre, EN Efter denne metode skal filtrene testes med den partikelstørrelse, som lettest går gennem filtret (MPPS - Most Penetrating Particle Size). Det er dog tvivlsomt, om denne testmetode er tilstrækkelig, da elektronikindustrien konstant stiller krav om bedre og bedre højeffektive renrumsfiltre bliver et år, hvor der indføres nye standarder. OPSUMMERING De hygiejniske krav vil medføre, at der skal anvendes mindst F7-filtre med begrænset driftsperiode i alle ventilationsanlæg. Livscyklusanalyser af miljøpåvirkning og omkostninger vil medføre krav om filtre med lavt tryktab, langsom tryktabsudvikling og ensartet udskilningsgrad. 7

8 kun støvfri luft passerer gennem køletårnene. Derved undgås tilstopning, skader og dyre driftsudfald. Sandfiltrering i Saudiarabien For nylig blev et af de største sandfiltreringsanlæg nogensinde opført af Saudi Guardian International Float Glass Co. i Al Jubail, Saudiarabien (billedet til højre). Camfil i Belgien har hjulpet med konstruktion og levering af sandfangerfiltrene. Guardian, som er et selskab i hurtig vækst, er førende på verdensmarkedet for float-glas og har produktionsanlæg over hele verden. Produktion af float-glas kræver adgang til sand og en kolossal kølekapacitet til afkøling af brugsvandet, især under varme temperaturforhold. I anlægget i Al Jubail kræves der 8 køletårne og m 3 /h luft pr. tårn til afkøling af m 3 /h vand fra 44,3 C til 36 C ved en vådtemperatur på 32 C. Køleanlægget er konstrueret af Baltico, og det belgiske selskab har valgt køletårne fra Baltimore Aircoil, som også er belgisk. Da man søgte efter et filtreringssystem, der skulle forhindre, at tårnene blev beskadiget eller tilstoppet af sand under kraftige sandstorme, anbefalede Guardian Camfils Sandtrap-filtre på grund af deres unikke filtreringskoncept. INTEGRERET LØSNING Et hold ingeniører fra Guardian, Baltico, Baltimore og Camfil i Belgien gik så i gang med at udarbejde en enkel løsning, der integrerer sandfangerfiltrene i køletårnskonstruktionen. I alt 168 Sandtrap-4-filtre af rustfrit stål renser m 3 /h luft. 12 højtryksventilatorer, også af rustfrit stål, tilfører luft, der udskiller sandet og med høj hastighed transporterer det gennem kanaler og blæser det ud i atmosfæren. Det særlige ved Camfils Sandtrap-filtre er, at det bortfiltrerede sand udblæses i udeluften, og Camfils Sandtrap-filter Camfils Sandtrap-filter er en inertiseparator, der består af en forstøversektion (indgang), en filtreringssektion (jalousi) og en ventilatorsektion for aftapningsluft, der installeres som en samlet enhed, der stikkes ind i luftindtaget. Støv- eller sandfyldt luft passerer gennem indgangen, og luftstrømmen deles. Den største del af luften skifter retning og passerer gennem jalousiet. Den overskydende luft, aftapningsluften, accelereres af ventilatoren og udblæses lige udenfor. På grund af den høje lufthastighed langs jalousiets lameller har partiklerne så stor en inertikraft, at de "slynges" ud af filtret sammen med aftapningsluften. Begivenhedskalender Besøg Camfil/Filtra Corp. på følgende udstillinger i 1998: Nordbygg 98, Stockholm, Sverige, marts Mostra Congeno Expocomfort, Milano, Italien, marts Finnbuild 98, Helsinki, Finland, april IEST/ICCCS-Phoenix, Arizona, USA, 26. april -1. maj Airexpo 98, Bruxelles, Belgien maj CFIC Lyon, Lyon, Frankrig, juni Cleanrooms, Frankfurt, Tyskland, juni Hopitech, Nîmes, Frankrig, september A3P, Arcachon, Frankrig, oktober Batitec, Lusanne, Schweiz, oktober IPA/SIEL/GIA MATIC, Paris, Frankrig, oktober Semicon Southwest 98, Austin, Texas, USA, oktober ENC (GIIN), Nice, Frankrig, oktober For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-selskab eller -agent. AirMail CAMFIL AIRMAIL er en publikation for Camfils kunder verden over, som udgives på 9 sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Ved: Niels Erik Kongste, marketingdirektør, Camfil-gruppen Vil De vide mere? For yderligere oplysninger kontakt venligst nærmeste Camfil-datterselskab eller -agent, eller ring, skriv eller fax til Camfils hovedkontor, og vi vil ekspedere Deres henvendelse hurtigst muligt. Hovedkontor CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, SE TROSA, SVERIGE. TLF FAX Lokalt datterselskab CAMFIL A/S, KOKKEDAL INDUSTRIPARK 104, DK-2980 KOKKEDAL. TLF FAX Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Fax Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

ren luft gør en forskel

ren luft gør en forskel FRA CAMFIL FARR airmailnyhedsbrev NR.2/2005 ren luft gør en forskel 3 6 7 9 10 Fødevareindustrien: hvordan det mikroskopiske kan være katastrofalt På rette spor med filtrering til GE-lokomotiver Camfil

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol September 2009 Vol 61 Årgang 17 2009 Tema: Miljø www.skanska.dk Telefon + 45 44 68 05 65 SkanskaNews Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Children Oncology by Rogachev, Moscow FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Children Oncology by Rogachev, Moscow FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 3 april 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Når forsyningssikkerhed handler om menneskeliv

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere