Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey"

Transkript

1 Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere 6 Fremstilling af drikkevarer 8 Programindstillinger 11 Rengøring og vedligeholdelse 13 Installer mælkeslangen 18 Information på kaffemaskinens skærm 19 Fejlmeldinger 20 Transport og genbrug 21

4 Instruktioner omkring kaffemaskinens dele 1 Beholder til bønner 2 Vandtankens låg 3 Vandtank 4 Beholder til kaffegrums 5 Vandspildsbakke 6 Vandspildsrist 7 Låg til pulverbeholderen 8 Hjul til kaffemaling 9 Bønnebeholder Kaffetud 11 Håndtag 12 Mælkerør 13 Mælkeskummer 14 Varmtvandstud 15 Mælk- og cremetud Stik 1

5 1 Knap til espresso kaffe 2 Knap til alm. kaffe 3 Knap til varmt vand 4 Tænd og sluk knap 5 Skærm 6 Knap til cappuccino 7 Knap til caffe latté 8 Knap til varm mælk/creme 89 Rengøringsknap 10 Rotationsknap 12 2

6 Sikkerhedsinstruktioner Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen. Forholdsregler Rør ikke ved maskinens varmedele, da det kan forårsage skoldninger. For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskinens ledning, stik og vandtank. Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet instrueret eller er under opsyn. Således de forstår at bruge produktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffemaskinen må ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinen og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå den. Børn bør ikke lege med maskinen. Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed og sanser, samt udviklingshæmmede, hvis de er instrueret i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen, der er involveret. Hvis kaffemaskinens ledning er skadet, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker. Hiv maskinens stik ud, før den rengøres. Lad maskinen køle af, før du skiller maskinen ad eller rengører den. Brug af dele, der ikke er godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elektrisk stød eller personskader. Benyt ikke maskinen udendørs. Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader. Placer maskinen på en stabil overflade, og væk fra høje temperaturer (f.eks. gaskomfurer, elektriske kogere, induktionskomfurer mm.) Når maskinen slukkes, må stikket først rives ud, når rengøringsprogrammet er færdigt, og der ingen indikationer er på skærmen. Når maskinens espresso, long coffee og varmtvandsfunktion benyttes, vil der flyde varmt vand fra kaffetuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, da det kan forårsage skoldning. Når cappuccino, caffe latte, varm mælk/creme benyttes, tjek da, at mælketuden er tilsluttet mælkeskummeren, før overstående kaffevariationer laves. Ellers kommer der varm damp ud af maskinen, hvilket kan føre til personskader. 3

7 Advarsel Hvis maskinen skal repareres, må den aldrig skilles ad uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Her kan kontaktes ibob.dk. Forbud Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt center for reparationer, eller kontakt kundeservice hos ibob.dk. Placer aldrig maskinen i vand, og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen. Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et servicecenter, eller kontakt ibob.dk. Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til maskinen, da det kan forårsage brand. Brug kun rent vand ved stuetemperatur, når du fylder maskinens vandtank. Hæld aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank. Løft eller flyt aldrig maskinen, imens den benyttes. Hvis maskinen skal flyttes, skal den først slukkes, og stikket skal være hevet ud. Da maskinen udskiller varme, bør den ikke placeres tættere end 3 centimeter på væggen, og der skal være mindst 15 cm. op til loftet fra det sted, maskinen placeres. Stil ikke maskinen i et lille rum. Maskinens dimensioner kan ses på bagsiden. Ikke-godkendte rengøringsmidler må ikke bruges til at gøre maskinen ren, da det kan forårsage ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød. Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød. Brug aldrig ståluld eller hårde klude, da dette kan skade maskinen. Hæld aldrig kakao pulver eller andre pulvermix i bønnebeholderen eller pulverbeholderen. Dette kan skade maskinen. Hæld aldrig kaffebønner i pulverbeholderen (til formalet bønner). Dette vil ødelægge maskinen. (Pulverbeholderen er den lille beholder i toppen, hvor der kun kan tilføres 1 skefuld pulver af gangen) Hæld aldrig formalet kaffepulver i bønnebeholderen, da det vil ødelægge maskinen. Fyld aldrig special behandlede kaffebønner i maskinen (f.eks. kakaobønner eller sukkerovertrukne bønner), da dette kan skade maskinen. Kun ristede bønner må puttes i bønnebeholderen. Ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier må ikke fyldes i maskinen, da det skade kaffemaskinen. Vask aldrig bønnebeholderen eller pulverbeholderen med vand, da dette vil skade delene. Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen. Udsæt aldrig maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående, bliver den ikke dækket af garantien. 4

8 Korrekt beskyttelse af maskinen For at garantere kaffesmagen, skal du være sikker på, at vandet har en temperatur på 25 C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end det den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt. Sikkerhedstips Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød. Benyt ikke maskinen, hvis den har en beskadiget ledning. Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), skal maskinens stik hives ud med det samme, og et servicecenter skal kontaktes. Placer maskinen og dens ledning, i god afstand fra varmekilder. Lad ikke maskinens ledning komme i kontakt med skarpe genstande. For at undgå personskader, bør du hverken reparere maskinen uden tilladelse eller bruge den på en måde, der ikke er listet i denne manual. Placer maskinen udenfor børns rækkevidde. Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, bør maskinens stik hives ud, hvorefter maskinen gemmes væk. Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffemaskinen. Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen Læs denne manual, da den vil gøre dig fortrolig med kaffemaskinen samt informere dig om, hvordan den benyttes korrekt. Instruktioner til førstegangs brugere introducerer, trin-for-trin, hvordan man betjener kaffemaskinen. Problem beskrivelser vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer. Kaffemaskinemodel Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1601 5

9 Introduktion til førstegangsbrugere Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang. Strømtilførsel Placer kaffemaskinen på en stabil overflade, der ikke er tæt på vand. Hold kaffemaskinen væk fra høje temperaturer og varmekilder. Sørg for at bruge den korrekte strømkilde Sørg for, at kaffemaskinens ledning er placeret, således folk ikke falder over den. Opfyldning af vandtanken Det er kun tilladt at hælde rent vand, ved stuetemperatur, i kaffemaskinens vandtank. Fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk), da dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på ca. 25 C. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag. For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag. Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærket. Opfyldning af bønner Fyld aldrig bønner, der er blevet specialbehandlet (f.eks. sukker, kakao), i maskinens bønnebeholder. Kun ristede kaffebønner bør fyldes i maskinen. Brug aldrig andre bønner som f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier. Fyld aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, da det beskadiger kværnen. Bønnebeholderens låg bruges også som forsegling, således bønnernes aroma holdes på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk. Fyld aldrig væske i bønnebeholderen. 6

10 Kværnen Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne. Juster ikke på kværnehjulet, imens det kører, da det vil beskadige hjulet. Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det, at maskinen sættes på Roughest. Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det, at maskinen sættes på Finest. Hvis der, under kaffebrygning, ikke løber kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på Roughest. Hvis kaffen løber stærkt igennem, og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på Finest. Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af ca. 2 kopper kaffe. Tænd Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi garanterer dog, at maskinen er helt ny. Første gang, kaffemaskinen benyttes, starter den med en testning og rengøring. Dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedst mulige kaffe. Processen kan derfor ikke springes over. Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøre. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig. Under rengøringsprocessen vil der, fra maskinens tud, komme kogende vand ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spildvandet, da det er kogende. Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde, før du trykker på startknappen. Sluk Hver gang, der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang, denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengører kaffe rørene og fjerner kaffegrums. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand, fra maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, < da det kan forårsage skoldninger og forbrændinger. Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces. 7

11 Fremstilling af drikkevarer Dette afsnit instruerer dig i, hvordan du laver forskellige slags kaffe, varmt vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedenstående instruktioner grundigt, så du dermed kan lave kvalitetsdrikkevarer. Temperaturen på det varme vand er høj. Du skal derfor undgå at komme i kontakt med det, da det kan medføre skoldning. Før du begynder at lave kaffe, skal du være sikker på, at READY er indikeret i displayet. Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskin en. For at få den bedste kaffesmag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på ca. 25 C. For at sikre kaffekvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag. Varm kaffekoppen, før kaffen laves, da det giver en bedre kaffesmag. Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, og du dermed undgår kaffesprøjt. Justerbar højde på tuden: mm. Kaffebrygning Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser READY. Nedenstående eksempel viser hvordan en espresso laves. Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves. Når der vises READY i displayet, tryk da på espressoikonet for at benytte espressofunktionen. Tryk på rotationsknappen, således kværnen vil begynde at kværne. Nu kan du justere mængden af kaffebønner, hvilket gøres ved at justere på rotationsknappen. > Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængden af kaffebønner ved hjælp af rotationsknappen. Under kaffebrygningen kan du justere mængden af kaffe ved at rotere rotationsknappen. Når skærmen viser billedet til venstre, betyder det, at kaffen er færdig vi håber, du vil nyder den. 8

12 Første gang kaffe parametrene indstilles De følgende 8 ting kan indstilles første gang Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen Indstil mængden af kaffe når det laves Indstil tiden på mælkeskum, så mængden kan kontrolleres, når der laves cappuccino Indstil tiden på mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves caffe latte. Indstil temperaturen på varmt vand, før dette laves Indstil mængden af varmt vand, når dette laves Indstil tiden på varmt mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves varm mælk Indstil tiden på varmt skum, når dette laves STRONG > > Når bønnerne males, kan du justere på mængden ved hjælp af rotationsknappen. Hvis knappen justeres til venstre, er det mildt, og til højre er det stærkt. Standardindstillingen er middel. Når der laves kaffe, kan kaffemængden justeres ved hjælp af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 100 ml. 2 ryk til venstre reducerer mængden til 95 ml., og 2 ryk til højre øger mængden til 105 ml. Når der laves cappuccino, mælkeskum, eller caffe latte, kan tiden justeres på rotationsknappen, imens mælkeskummet laves. F.eks. er den nuværende tid 20 sekunder, 2 ryk til venstre og tiden reduceres til 19 sekunder, imens 2 ryk til højre vil øge tiden til 21 sekunder. Før der laves varmt vand, kan temperaturen justeres på rotationsknappen. Til venstre er lav og til højre er høj. Standardindstillingen er normal. Når der laves varmt vand, kan mængden justeres ved brug af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 150 ml.. 2 ryk til venstre vil reducere mængden til 145 ml., og 2 ryk til højre vil øge den til 155 ml. 9

13 Kaffebrygning med kaffepulver Du kan vælge funktionen, hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver < Undgå at fylde andre blandinger, som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen. Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner, da dette vil beskadige < maskinen. Rens ikke pulverbeholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød. Benyt ordentligt malet kaffepulver til Espresso funktionen. Der kan kun benyttes 7-14 g kaffepulver i maskinen. Overskrides dette, vil maskinen blive beskadiget. Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen. Alle de andre processer er det samme, som ved brug af hele bønner. Hold rotationsknappen inde i 3 sekunder for at komme ind i indstillinger, når maskinen viser READY Juster på rotationsknappen indtil USE POWDER vises i displayet. Tryk så på rotationsknappen for at lave kaffe. Åben pulverbeholderen og påfyld kaffepulver, hvorefter låget lukkes. For at lave kaffe, trykker du blot på det drikkevare ikon, du ønsker at benytte. Tryk på rotationsknappen for at afbryde. 10

14 Programindstillinger Dette kapitel giver instruktioner i programindstillinger Tjek at maskinen viser READY, tryk derefter på settings knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, således du kan indstille menuen. Vedligeholdelsesindstillinger Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af bryggedelen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side 13 og side 15. Drikkevareindstillinger Dette kapitel vil instruere dig i, hvordan du indstiller de forskellige drikkevaremuligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe, temperaturen på varmt vand, tiden det tager at lave varmt vand, tiden det tager at lave varm mælk og tiden det tager at lave varmt skum. De valgte parametre vil blive standarden for hver drik. 1. Espressoindstillinger 2. Long coffeeindstillinger 3. Varmt vandsindstillinger 4. Cappuccinoindstillinger 5. Kaffe latteindstillinger 6. Varm mælksindstillinger 7. Varmt skumindstillinger Indstillinger for drikkevarer, parametre og muligheder Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevarer. Styrken og mængden af espresso kan indstilles. Styrken og mængden af long coffee kan indstilles. Styrken og mængden af kaffedelen i cappuccino kan indstilles. Mælkeskummets tid kan indstilles. Styrken og mængden af kaffedelen i caffe latte kan indstilles. Mælk- og mælkeskummets tid kan indstilles Temperaturen og mængden af varmt vand kan indstilles. Varmmælkstiden kan indstilles. Energibesparende tilstand Energibesparende tilstand, ved dette valg vil det tage maskinen 30 sekunder at varme op for at lave cappuccino, caffe latte, varmt mælk og skum. Imens maskinen i normale tilstand kan lave disse drikke uden at varme op. Den normale tilstand bruger mere strøm end den energibesparende tilstand. Indstillingen fra fabrikken er den normale tilstand. Efter at være gået ind i programindstillinger, flytter du rotati onsknappen over på så er det indstillet. ECO SETTING, derefter trykker du på rotationsknappen, og 11

15 Automatisk slukfunktion Maskinen har en automatisk slukfunktion, der er sat til 24 timer. Dette betyder, at maskinen automatisk vil slukke efter 24 timer. Indstillingstiden på den automatiske slukfunktion er fra 15 minutter til 24 timer. Efter, at du er gået ind i indstillinger, justerer du rotationsknappen over på AUTO-OFF og trykker derefter på rotationsknappen for at gemme indstillingen. Genstart Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standardindstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standardindstillinger fra fabrikken (dog med undtagelse af sprogindstillingen). Derudover vil informationsmulighederne ikke blive genstartet. Efter, at du er gået ind i indstillinger, juster da rotationsknappen over på RESET. Tryk derefter på rotationsknappen for at bekræfte dit valg. Information I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid. 1. Det totale antal drikke 2. Antal af producerede espresso 3. Antal af producerede long coffee 4. Antal af producerede varmt vand 5. Antal af producerede cappuccino 6. Antal af producerede caffe latte 7. Antal af producerede kaffe af kaffepulver 8. Antal af producerede varm mælk 9. Antal af producerede skum 10. Antal af rensningsomgange 11. Antal af rensninger af brygningsdelen 12. Antal af afkalknings omgange 13. Antal af udskiftninger af vandfilter 14. Antal af rensninger af mælkedelen Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet, før den forlader fabrikken. Sprog Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen Først skal du gå ind i program indstillinger og dreje rotationsknappen over på CHOOSE LANGUAGE, derefter trykkes der på rotationsknappen for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der igen på rotationsknappen for at bekræfte det valgte sprog. Derefter er det indstillet. EXIT Når du har ændret i indstillinger, drej da rotationsknappen over på EXIT. Bagefter trykkes der på rotationsknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til READY. 12

16 Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes. Vær opmærksom på, at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen ikke kun vil sikrer dig den perfekte kaffesmag, men også forlænger kaffemaskinens levetid. Rensning af kaffemaskinen Dette kapitel vil forklare dig, hvordan du rengører og vedligeholder kaffemaskinen. Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang. Rengøringsfunktionen skal gennemføres, når kaffemaskinen er i READY status. Når kaffemaskinen viser READY og rengøringsindikatorlyset ikke er tændt, tryk da på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen og kaffetuden. > Processen med at rengøre kaffemaskinen kan ikke stoppes og maskinen vil automatisk vende tilbage til READY når den er færdig. Rengøring af brygningsdelen Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen. Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter VIGTIGT: Du må ikke tilføre rengøringstabletten før maskinens display beder dig om det. Gør du det inden da, vil den ryge lige igennem maskinen, og ned i kaffegrumsbeholderen. Efter du er gået ind i indstillinger, drej da rotationsknappen over på MAINTE- NANCE og tryk på rotationsknappen. Når skærmen viser billedet til venstre, indikerer det at rengøringen af brygningsdelen programmet er valgt. Tryk på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen. Vandspildsbakken bør rengøres før rengøringen af brygningsdelen, da der vil dryppe spildevand ned i bakken. 13

17 Kaffepulverbeholderens låg Åbn kaffepulverbeholderens låg, og put en rengøringstablet i (Den må ikke komme ned til kværnen. Det er meget vigtigt at den tilføjes i det lille rum ved siden af, hvor formalet kaffepulver også tilføres) Luk kaffepulverbeholderens låg, og tryk på rengøringsknappen for at starte Når skærmen viser som til venstre, tryk da på rengøringsknappen for at rengøre brygningsdelen Brygningsdelen rengøres Efter rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til READY Rengøring af mælkedelen Efter længere tids brug, vil der være noget spild i mælkedelen, og den skal derfor rengøres. Gå ind i indstillinger, og drej rotationsknappen over på MAINTRANCE og tryk på den Når skærmen viser billedet til venstre, er den inde i rengøringen. Herefter trykkes der start. Fjern mælketuden fra mælke beholderen og indsæt den i hullet i spildevandsbakken, ligesom der er vist på displayet. Tryk herefter på renseknappen for at rense mælkedelen 14

18 Mælkedelen rengøres. Når rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til READY Afkalkning af kaffemaskinen Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er afhænger af vandets hårdhed. Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud. Derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjerneren ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand. Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den. Kan købes hos ibob.dk. Opløs kalkfjerneren i rent vand, og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for, at kalkfjerneren er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket. Hele afkalkningsprocessen tager ca. 30 minutter. Hvis afkalkningsprocessen afbrydes, kan det skade kaffemaskinen. Når først afkalkningsprocessen er startet, skal den gennemføres. Efter længere tids brug vil skærmen vise NEEDS DESCALE og PRESS RINSE helt automatisk. Tryk derefter på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkningsprogrammet. Drej på rotationsknappen over på vedligeholdelsesindstillinger og tryk derefter på rotationsknappen. Drej på rotationsknappen for at komme over på afkalkningsfunktionen, og tryk derefter på rotationsknappen. Efter at du er gået ind i afkalkningsprogrammet tryk da på rensningsknappen for at starte afkalkningsprogrammet. Dette vil tage ca. 30 min. 15

19 Tag en afkalkningstab og opløs den i rent vand. Hæld derefter blandingen i vandbeholderen, og indsætvandtanken i kaffemaskinen. Efter, at du har tilført afkalkningsmiddel, skal du trykke på start afkalkning og rengøring. Når afkalkningen og rengøringen skal startes for første gang, stil da en beholder under kaffetuden. Beholderen skal have en kapacitet på mere end en 1 liter. Tøm bakken. Indsæt bakken. Efter afkalkningen og rengøringen for første gang, tag da vandbeholderen ud, tøm den for vand, og rengør den. Tilføj rent vand i beholderen, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkning og rengøring for anden gang. Dette gøres for at rengøre maskinens rør for vand med afkalkningsmiddel. Stil en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under kaffemaskinens tud. Afkalker. Når skærmen viser READY, er afkalkningen færdig. Nu kan du fortsætte med at lave kaffe. 16

20 Rengøring af kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken. Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen. Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffebundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrumsbeholderen. Når maskinen viser at den trænger til en rengøring af kaffegrumsbeholderen, skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet. > Når det samlede antal af kopper når op på 15 kopper vil maskinen automatisk vise EMPTY GROUNDS. Når maskinen viser INSTALL TRAY, fjern da kaffegrums fra spildevandsbakken og kaffebeholderen. Genindsæt spildevandsbakken i maskinen. Herefter vil den igen vise READY, og du kan forsætte med at bruge maskinen. Hvis vandspildsbakken er fuld, vil maskinen automatisk vise EMPTY TRAY. Tag vandspildsbakken ud af maskinen, og tøm den for vand. Efter rengøringen af spildevandsbakken, indsæt da bakken i maskinen igen. Derefter vender den tilbage til READY, således du kan fortsætte med at benytte maskinen. Hver gang du rengører for kaffegrums og vand i spildevandsbeholderen, rengør da spildevandsbeholderen og kaffegrumsbeholderen. Efter rengøringen af spildevandsbeholderen, tør da de 2 metaldele, der er for enden af spildevandsbakken, af, og indsæt herefter spildevandsbakken i maskinen. Rengøring af vandtanken Det anbefales, at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i. Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden) med en våd klud og mild rengøringsmiddel. Da vandtanken er fremstillet af miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbeholderen. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice hos ibob.dk 17

21 Rengøring af bønnebeholderen Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne. Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen. Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, og det kan derfor let slå revner. Vær forsigtig, når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice hos ibob.dk. Demontering og rengøring af mælkeskummeren For at garantere et fint og jævnt mælkeskum, rengør da mælkeskummeren hver dag. 1. Tag forsigtigt mælkeskummeren af. 2. Demonter hver del af mælkeskummeren. 3. Vask delene med rent vand. 4. Derefter samles mælkeskummeren igen, og indsættes kaffemaskinen. Mælkeskummeren er nu rengjort. Installer mælkeslangen Indsæt mælkeslangens tud i det lille hul på højre siden af kaffetuden (der hvor den færdig bryggede kaffe kommer ud). Når der skal laves en af de lækre mælkekaffer, skal mælkeslangens ende, stoppes ned i en mælkebeholder, eller direkte i mælkekartonnen. Efter brug indsæt da slangen i det lille hul i spildbakken, og mælken sættes tilbage på køl. Rengøring af mælkerøret For at holde mælkerøret rent, rengør det da hver dag. 1. Tag forsigtigt mælkerøret af. 2. Rengør mælkerøret med løbende vand 18

22 Rengøring af kaffemaskinen Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød. Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver, der hvor kaffegrumsbeholderen indsættes. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Vær opmærksom på, at skærmen er lavet af glas, hvorfor du skal undgå at slå på den, da det kan forårsage elektrisk stød, hvis glasset smadres. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overflader, da det kan skade maskinen.

23 Information på kaffemaskinens skærm Dette kapitel vil instruere dig i den informationen, der kan stå på maskinens skærm, samt hvad løsningen er. Årsag Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Tag vandspildsbakken ud, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskinen. Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads. Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Fyld vand i vandtanken. Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar. Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe. Indsæt vandspildsbakken korrekt. Der er ikke nok vand i maskinens rør, og maskinen vil derfor ikke kunne lave kaffe. Tryk på en tilfældig knap for at køre et vandtjek. Maskinens temperatur er for høj til, at den kan benyttes. Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time. Maskinens temperatur er for lav til, at den kan benyttes. Øg rumtemperaturen til over 10 C. Der er sket en fejl, og kaffemaskinen kan derfor ikke benyttes. Tag strømmen fra og genstart maskinen. Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen. Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, fyld da kaffepulver i maskinen. Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet 1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere. 19

24 Fejlmeldinger Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses. Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservicecenteret hos ibob.dk. Problem Årsag Løsning Kaffetemperaturen er for lav 1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Der er gået flere minutter siden, den sidste kop kaffe er lavet. Bryggedelen og de indre rør er 1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe. Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp 1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet 1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen. Utilstrækkeligt med kaffeolie Forkert valg af kaffebønnetype. Brug passende kaffebønner. Kværnen siger mærkelige lyde Der er et fremmed objekt i kværneren. Prøv at lave en ny kop. Fungerer det stadig ikke, kontakt da kundeservice centeret. Skærmen viser altid EMPTY TRAY. Der er et fremmed objekt i kværneren. Tør metaldelene af. Skærmen viser altid INSTALL TRAY. Kaffegrums i bunden af maskinen. Rengør bunden for kaffegrums. Skærmen viser altid FILL WATER TANK, selvom vandbeholderen er fuld. Vandbeholderindikatoren sidder fast. Rengør vandtanken. Skærmen viser altid FILL BEANS, selvom bønnebeholderen er fuld. Bønnebeholderen er for oliet og klistret. 1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller forkuldet. 3. Rengør bønnebeholderen. ERRORS vises på skærmen. Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes. Sluk for strømforsyningen til maskinen, og kontakt kundeservice centeret. 20

25 Transport og genbrug Gem maskinens indpakning til senere transportering. Tøm kaffemaskinen for vand, før den transporteres, da maskinen ellers kan blive skadet. Efter at have tømt maskinen for vand, tør da maskinen af både indvendigt og udvendigt indtil den er tør. Efter at vandtømningsprogrammet er kørt, vil maskinen vende tilbage til førstegangsbrug, når maskinen benyttes igen. Imens maskinen tømmes for vand, vil der være varmt damp fra maskinens kaffetude. Vær opmærksom på dette for at undgå at blive skoldet. Maskinen viser READY Tag vandbeholderen ud, og maskinen viser FILL WATER TANK. Hold presset på rengøringsknappen indtil skærmen viser EMPTY UNIT. Herefter begynder maskinen at rengøre vandvejene automatisk. Der vil derfor sprøjtes damp fra kaffetuden, hvorfor du skal holde afstand for at undgå skoldning Når vandvejene er tømt, vil maskinen automatisk slukke. Tag vandspildsbakken ud efter, at strømmen er slået fra, og tøm vandet fra spildevandsbakken. Genbrug Når kaffemaskinen skal genbruges, er det kun nogle af de indre dele der kan genbruges. Vær derfor opmærksom, således du kun genbruger de rette dele og dermed beskytter miljøet. 21

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

- kaffe til enhver lejlighed

- kaffe til enhver lejlighed Ristet kaffe 1 2 Merrild kaffe til enhver lejlighed Hos Merrild Coffee Systems er vi eksperter i kaffe. Vi har mange års erfaring med udvælgelse af kaffebønner, ristning og formaling til de forskellige

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Kunderne siger. Fakta

Kunderne siger. Fakta Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean Beanto-Cup optimeret Animo introducerer den nye OptiBean Den nye standard for Bean-to-Cup * *Fra bønne til kop OptiBean fra Animo Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere