Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey"

Transkript

1 Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere 6 Fremstilling af drikkevarer 8 Programindstillinger 11 Rengøring og vedligeholdelse 13 Installer mælkeslangen 18 Information på kaffemaskinens skærm 19 Fejlmeldinger 20 Transport og genbrug 21

4 Instruktioner omkring kaffemaskinens dele 1 Beholder til bønner 2 Vandtankens låg 3 Vandtank 4 Beholder til kaffegrums 5 Vandspildsbakke 6 Vandspildsrist 7 Låg til pulverbeholderen 8 Hjul til kaffemaling 9 Bønnebeholder Kaffetud 11 Håndtag 12 Mælkerør 13 Mælkeskummer 14 Varmtvandstud 15 Mælk- og cremetud Stik 1

5 1 Knap til espresso kaffe 2 Knap til alm. kaffe 3 Knap til varmt vand 4 Tænd og sluk knap 5 Skærm 6 Knap til cappuccino 7 Knap til caffe latté 8 Knap til varm mælk/creme 89 Rengøringsknap 10 Rotationsknap 12 2

6 Sikkerhedsinstruktioner Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen. Forholdsregler Rør ikke ved maskinens varmedele, da det kan forårsage skoldninger. For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskinens ledning, stik og vandtank. Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet instrueret eller er under opsyn. Således de forstår at bruge produktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffemaskinen må ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinen og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå den. Børn bør ikke lege med maskinen. Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed og sanser, samt udviklingshæmmede, hvis de er instrueret i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen, der er involveret. Hvis kaffemaskinens ledning er skadet, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker. Hiv maskinens stik ud, før den rengøres. Lad maskinen køle af, før du skiller maskinen ad eller rengører den. Brug af dele, der ikke er godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elektrisk stød eller personskader. Benyt ikke maskinen udendørs. Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader. Placer maskinen på en stabil overflade, og væk fra høje temperaturer (f.eks. gaskomfurer, elektriske kogere, induktionskomfurer mm.) Når maskinen slukkes, må stikket først rives ud, når rengøringsprogrammet er færdigt, og der ingen indikationer er på skærmen. Når maskinens espresso, long coffee og varmtvandsfunktion benyttes, vil der flyde varmt vand fra kaffetuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, da det kan forårsage skoldning. Når cappuccino, caffe latte, varm mælk/creme benyttes, tjek da, at mælketuden er tilsluttet mælkeskummeren, før overstående kaffevariationer laves. Ellers kommer der varm damp ud af maskinen, hvilket kan føre til personskader. 3

7 Advarsel Hvis maskinen skal repareres, må den aldrig skilles ad uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Her kan kontaktes ibob.dk. Forbud Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt center for reparationer, eller kontakt kundeservice hos ibob.dk. Placer aldrig maskinen i vand, og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen. Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et servicecenter, eller kontakt ibob.dk. Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til maskinen, da det kan forårsage brand. Brug kun rent vand ved stuetemperatur, når du fylder maskinens vandtank. Hæld aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank. Løft eller flyt aldrig maskinen, imens den benyttes. Hvis maskinen skal flyttes, skal den først slukkes, og stikket skal være hevet ud. Da maskinen udskiller varme, bør den ikke placeres tættere end 3 centimeter på væggen, og der skal være mindst 15 cm. op til loftet fra det sted, maskinen placeres. Stil ikke maskinen i et lille rum. Maskinens dimensioner kan ses på bagsiden. Ikke-godkendte rengøringsmidler må ikke bruges til at gøre maskinen ren, da det kan forårsage ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød. Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød. Brug aldrig ståluld eller hårde klude, da dette kan skade maskinen. Hæld aldrig kakao pulver eller andre pulvermix i bønnebeholderen eller pulverbeholderen. Dette kan skade maskinen. Hæld aldrig kaffebønner i pulverbeholderen (til formalet bønner). Dette vil ødelægge maskinen. (Pulverbeholderen er den lille beholder i toppen, hvor der kun kan tilføres 1 skefuld pulver af gangen) Hæld aldrig formalet kaffepulver i bønnebeholderen, da det vil ødelægge maskinen. Fyld aldrig special behandlede kaffebønner i maskinen (f.eks. kakaobønner eller sukkerovertrukne bønner), da dette kan skade maskinen. Kun ristede bønner må puttes i bønnebeholderen. Ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier må ikke fyldes i maskinen, da det skade kaffemaskinen. Vask aldrig bønnebeholderen eller pulverbeholderen med vand, da dette vil skade delene. Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen. Udsæt aldrig maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående, bliver den ikke dækket af garantien. 4

8 Korrekt beskyttelse af maskinen For at garantere kaffesmagen, skal du være sikker på, at vandet har en temperatur på 25 C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end det den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt. Sikkerhedstips Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød. Benyt ikke maskinen, hvis den har en beskadiget ledning. Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), skal maskinens stik hives ud med det samme, og et servicecenter skal kontaktes. Placer maskinen og dens ledning, i god afstand fra varmekilder. Lad ikke maskinens ledning komme i kontakt med skarpe genstande. For at undgå personskader, bør du hverken reparere maskinen uden tilladelse eller bruge den på en måde, der ikke er listet i denne manual. Placer maskinen udenfor børns rækkevidde. Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, bør maskinens stik hives ud, hvorefter maskinen gemmes væk. Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffemaskinen. Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen Læs denne manual, da den vil gøre dig fortrolig med kaffemaskinen samt informere dig om, hvordan den benyttes korrekt. Instruktioner til førstegangs brugere introducerer, trin-for-trin, hvordan man betjener kaffemaskinen. Problem beskrivelser vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer. Kaffemaskinemodel Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1601 5

9 Introduktion til førstegangsbrugere Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang. Strømtilførsel Placer kaffemaskinen på en stabil overflade, der ikke er tæt på vand. Hold kaffemaskinen væk fra høje temperaturer og varmekilder. Sørg for at bruge den korrekte strømkilde Sørg for, at kaffemaskinens ledning er placeret, således folk ikke falder over den. Opfyldning af vandtanken Det er kun tilladt at hælde rent vand, ved stuetemperatur, i kaffemaskinens vandtank. Fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk), da dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på ca. 25 C. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag. For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag. Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærket. Opfyldning af bønner Fyld aldrig bønner, der er blevet specialbehandlet (f.eks. sukker, kakao), i maskinens bønnebeholder. Kun ristede kaffebønner bør fyldes i maskinen. Brug aldrig andre bønner som f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier. Fyld aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, da det beskadiger kværnen. Bønnebeholderens låg bruges også som forsegling, således bønnernes aroma holdes på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk. Fyld aldrig væske i bønnebeholderen. 6

10 Kværnen Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne. Juster ikke på kværnehjulet, imens det kører, da det vil beskadige hjulet. Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det, at maskinen sættes på Roughest. Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det, at maskinen sættes på Finest. Hvis der, under kaffebrygning, ikke løber kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på Roughest. Hvis kaffen løber stærkt igennem, og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på Finest. Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af ca. 2 kopper kaffe. Tænd Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi garanterer dog, at maskinen er helt ny. Første gang, kaffemaskinen benyttes, starter den med en testning og rengøring. Dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedst mulige kaffe. Processen kan derfor ikke springes over. Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøre. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig. Under rengøringsprocessen vil der, fra maskinens tud, komme kogende vand ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spildvandet, da det er kogende. Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde, før du trykker på startknappen. Sluk Hver gang, der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang, denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengører kaffe rørene og fjerner kaffegrums. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand, fra maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, < da det kan forårsage skoldninger og forbrændinger. Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces. 7

11 Fremstilling af drikkevarer Dette afsnit instruerer dig i, hvordan du laver forskellige slags kaffe, varmt vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedenstående instruktioner grundigt, så du dermed kan lave kvalitetsdrikkevarer. Temperaturen på det varme vand er høj. Du skal derfor undgå at komme i kontakt med det, da det kan medføre skoldning. Før du begynder at lave kaffe, skal du være sikker på, at READY er indikeret i displayet. Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskin en. For at få den bedste kaffesmag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på ca. 25 C. For at sikre kaffekvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag. Varm kaffekoppen, før kaffen laves, da det giver en bedre kaffesmag. Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, og du dermed undgår kaffesprøjt. Justerbar højde på tuden: mm. Kaffebrygning Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser READY. Nedenstående eksempel viser hvordan en espresso laves. Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves. Når der vises READY i displayet, tryk da på espressoikonet for at benytte espressofunktionen. Tryk på rotationsknappen, således kværnen vil begynde at kværne. Nu kan du justere mængden af kaffebønner, hvilket gøres ved at justere på rotationsknappen. > Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængden af kaffebønner ved hjælp af rotationsknappen. Under kaffebrygningen kan du justere mængden af kaffe ved at rotere rotationsknappen. Når skærmen viser billedet til venstre, betyder det, at kaffen er færdig vi håber, du vil nyder den. 8

12 Første gang kaffe parametrene indstilles De følgende 8 ting kan indstilles første gang Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen Indstil mængden af kaffe når det laves Indstil tiden på mælkeskum, så mængden kan kontrolleres, når der laves cappuccino Indstil tiden på mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves caffe latte. Indstil temperaturen på varmt vand, før dette laves Indstil mængden af varmt vand, når dette laves Indstil tiden på varmt mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves varm mælk Indstil tiden på varmt skum, når dette laves STRONG > > Når bønnerne males, kan du justere på mængden ved hjælp af rotationsknappen. Hvis knappen justeres til venstre, er det mildt, og til højre er det stærkt. Standardindstillingen er middel. Når der laves kaffe, kan kaffemængden justeres ved hjælp af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 100 ml. 2 ryk til venstre reducerer mængden til 95 ml., og 2 ryk til højre øger mængden til 105 ml. Når der laves cappuccino, mælkeskum, eller caffe latte, kan tiden justeres på rotationsknappen, imens mælkeskummet laves. F.eks. er den nuværende tid 20 sekunder, 2 ryk til venstre og tiden reduceres til 19 sekunder, imens 2 ryk til højre vil øge tiden til 21 sekunder. Før der laves varmt vand, kan temperaturen justeres på rotationsknappen. Til venstre er lav og til højre er høj. Standardindstillingen er normal. Når der laves varmt vand, kan mængden justeres ved brug af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 150 ml.. 2 ryk til venstre vil reducere mængden til 145 ml., og 2 ryk til højre vil øge den til 155 ml. 9

13 Kaffebrygning med kaffepulver Du kan vælge funktionen, hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver < Undgå at fylde andre blandinger, som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen. Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner, da dette vil beskadige < maskinen. Rens ikke pulverbeholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød. Benyt ordentligt malet kaffepulver til Espresso funktionen. Der kan kun benyttes 7-14 g kaffepulver i maskinen. Overskrides dette, vil maskinen blive beskadiget. Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen. Alle de andre processer er det samme, som ved brug af hele bønner. Hold rotationsknappen inde i 3 sekunder for at komme ind i indstillinger, når maskinen viser READY Juster på rotationsknappen indtil USE POWDER vises i displayet. Tryk så på rotationsknappen for at lave kaffe. Åben pulverbeholderen og påfyld kaffepulver, hvorefter låget lukkes. For at lave kaffe, trykker du blot på det drikkevare ikon, du ønsker at benytte. Tryk på rotationsknappen for at afbryde. 10

14 Programindstillinger Dette kapitel giver instruktioner i programindstillinger Tjek at maskinen viser READY, tryk derefter på settings knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, således du kan indstille menuen. Vedligeholdelsesindstillinger Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af bryggedelen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side 13 og side 15. Drikkevareindstillinger Dette kapitel vil instruere dig i, hvordan du indstiller de forskellige drikkevaremuligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe, temperaturen på varmt vand, tiden det tager at lave varmt vand, tiden det tager at lave varm mælk og tiden det tager at lave varmt skum. De valgte parametre vil blive standarden for hver drik. 1. Espressoindstillinger 2. Long coffeeindstillinger 3. Varmt vandsindstillinger 4. Cappuccinoindstillinger 5. Kaffe latteindstillinger 6. Varm mælksindstillinger 7. Varmt skumindstillinger Indstillinger for drikkevarer, parametre og muligheder Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevarer. Styrken og mængden af espresso kan indstilles. Styrken og mængden af long coffee kan indstilles. Styrken og mængden af kaffedelen i cappuccino kan indstilles. Mælkeskummets tid kan indstilles. Styrken og mængden af kaffedelen i caffe latte kan indstilles. Mælk- og mælkeskummets tid kan indstilles Temperaturen og mængden af varmt vand kan indstilles. Varmmælkstiden kan indstilles. Energibesparende tilstand Energibesparende tilstand, ved dette valg vil det tage maskinen 30 sekunder at varme op for at lave cappuccino, caffe latte, varmt mælk og skum. Imens maskinen i normale tilstand kan lave disse drikke uden at varme op. Den normale tilstand bruger mere strøm end den energibesparende tilstand. Indstillingen fra fabrikken er den normale tilstand. Efter at være gået ind i programindstillinger, flytter du rotati onsknappen over på så er det indstillet. ECO SETTING, derefter trykker du på rotationsknappen, og 11

15 Automatisk slukfunktion Maskinen har en automatisk slukfunktion, der er sat til 24 timer. Dette betyder, at maskinen automatisk vil slukke efter 24 timer. Indstillingstiden på den automatiske slukfunktion er fra 15 minutter til 24 timer. Efter, at du er gået ind i indstillinger, justerer du rotationsknappen over på AUTO-OFF og trykker derefter på rotationsknappen for at gemme indstillingen. Genstart Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standardindstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standardindstillinger fra fabrikken (dog med undtagelse af sprogindstillingen). Derudover vil informationsmulighederne ikke blive genstartet. Efter, at du er gået ind i indstillinger, juster da rotationsknappen over på RESET. Tryk derefter på rotationsknappen for at bekræfte dit valg. Information I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid. 1. Det totale antal drikke 2. Antal af producerede espresso 3. Antal af producerede long coffee 4. Antal af producerede varmt vand 5. Antal af producerede cappuccino 6. Antal af producerede caffe latte 7. Antal af producerede kaffe af kaffepulver 8. Antal af producerede varm mælk 9. Antal af producerede skum 10. Antal af rensningsomgange 11. Antal af rensninger af brygningsdelen 12. Antal af afkalknings omgange 13. Antal af udskiftninger af vandfilter 14. Antal af rensninger af mælkedelen Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet, før den forlader fabrikken. Sprog Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen Først skal du gå ind i program indstillinger og dreje rotationsknappen over på CHOOSE LANGUAGE, derefter trykkes der på rotationsknappen for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der igen på rotationsknappen for at bekræfte det valgte sprog. Derefter er det indstillet. EXIT Når du har ændret i indstillinger, drej da rotationsknappen over på EXIT. Bagefter trykkes der på rotationsknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til READY. 12

16 Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes. Vær opmærksom på, at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen ikke kun vil sikrer dig den perfekte kaffesmag, men også forlænger kaffemaskinens levetid. Rensning af kaffemaskinen Dette kapitel vil forklare dig, hvordan du rengører og vedligeholder kaffemaskinen. Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang. Rengøringsfunktionen skal gennemføres, når kaffemaskinen er i READY status. Når kaffemaskinen viser READY og rengøringsindikatorlyset ikke er tændt, tryk da på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen og kaffetuden. > Processen med at rengøre kaffemaskinen kan ikke stoppes og maskinen vil automatisk vende tilbage til READY når den er færdig. Rengøring af brygningsdelen Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen. Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter VIGTIGT: Du må ikke tilføre rengøringstabletten før maskinens display beder dig om det. Gør du det inden da, vil den ryge lige igennem maskinen, og ned i kaffegrumsbeholderen. Efter du er gået ind i indstillinger, drej da rotationsknappen over på MAINTE- NANCE og tryk på rotationsknappen. Når skærmen viser billedet til venstre, indikerer det at rengøringen af brygningsdelen programmet er valgt. Tryk på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen. Vandspildsbakken bør rengøres før rengøringen af brygningsdelen, da der vil dryppe spildevand ned i bakken. 13

17 Kaffepulverbeholderens låg Åbn kaffepulverbeholderens låg, og put en rengøringstablet i (Den må ikke komme ned til kværnen. Det er meget vigtigt at den tilføjes i det lille rum ved siden af, hvor formalet kaffepulver også tilføres) Luk kaffepulverbeholderens låg, og tryk på rengøringsknappen for at starte Når skærmen viser som til venstre, tryk da på rengøringsknappen for at rengøre brygningsdelen Brygningsdelen rengøres Efter rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til READY Rengøring af mælkedelen Efter længere tids brug, vil der være noget spild i mælkedelen, og den skal derfor rengøres. Gå ind i indstillinger, og drej rotationsknappen over på MAINTRANCE og tryk på den Når skærmen viser billedet til venstre, er den inde i rengøringen. Herefter trykkes der start. Fjern mælketuden fra mælke beholderen og indsæt den i hullet i spildevandsbakken, ligesom der er vist på displayet. Tryk herefter på renseknappen for at rense mælkedelen 14

18 Mælkedelen rengøres. Når rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til READY Afkalkning af kaffemaskinen Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er afhænger af vandets hårdhed. Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud. Derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjerneren ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand. Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den. Kan købes hos ibob.dk. Opløs kalkfjerneren i rent vand, og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for, at kalkfjerneren er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket. Hele afkalkningsprocessen tager ca. 30 minutter. Hvis afkalkningsprocessen afbrydes, kan det skade kaffemaskinen. Når først afkalkningsprocessen er startet, skal den gennemføres. Efter længere tids brug vil skærmen vise NEEDS DESCALE og PRESS RINSE helt automatisk. Tryk derefter på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkningsprogrammet. Drej på rotationsknappen over på vedligeholdelsesindstillinger og tryk derefter på rotationsknappen. Drej på rotationsknappen for at komme over på afkalkningsfunktionen, og tryk derefter på rotationsknappen. Efter at du er gået ind i afkalkningsprogrammet tryk da på rensningsknappen for at starte afkalkningsprogrammet. Dette vil tage ca. 30 min. 15

19 Tag en afkalkningstab og opløs den i rent vand. Hæld derefter blandingen i vandbeholderen, og indsætvandtanken i kaffemaskinen. Efter, at du har tilført afkalkningsmiddel, skal du trykke på start afkalkning og rengøring. Når afkalkningen og rengøringen skal startes for første gang, stil da en beholder under kaffetuden. Beholderen skal have en kapacitet på mere end en 1 liter. Tøm bakken. Indsæt bakken. Efter afkalkningen og rengøringen for første gang, tag da vandbeholderen ud, tøm den for vand, og rengør den. Tilføj rent vand i beholderen, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkning og rengøring for anden gang. Dette gøres for at rengøre maskinens rør for vand med afkalkningsmiddel. Stil en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under kaffemaskinens tud. Afkalker. Når skærmen viser READY, er afkalkningen færdig. Nu kan du fortsætte med at lave kaffe. 16

20 Rengøring af kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken. Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen. Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffebundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrumsbeholderen. Når maskinen viser at den trænger til en rengøring af kaffegrumsbeholderen, skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet. > Når det samlede antal af kopper når op på 15 kopper vil maskinen automatisk vise EMPTY GROUNDS. Når maskinen viser INSTALL TRAY, fjern da kaffegrums fra spildevandsbakken og kaffebeholderen. Genindsæt spildevandsbakken i maskinen. Herefter vil den igen vise READY, og du kan forsætte med at bruge maskinen. Hvis vandspildsbakken er fuld, vil maskinen automatisk vise EMPTY TRAY. Tag vandspildsbakken ud af maskinen, og tøm den for vand. Efter rengøringen af spildevandsbakken, indsæt da bakken i maskinen igen. Derefter vender den tilbage til READY, således du kan fortsætte med at benytte maskinen. Hver gang du rengører for kaffegrums og vand i spildevandsbeholderen, rengør da spildevandsbeholderen og kaffegrumsbeholderen. Efter rengøringen af spildevandsbeholderen, tør da de 2 metaldele, der er for enden af spildevandsbakken, af, og indsæt herefter spildevandsbakken i maskinen. Rengøring af vandtanken Det anbefales, at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i. Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden) med en våd klud og mild rengøringsmiddel. Da vandtanken er fremstillet af miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbeholderen. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice hos ibob.dk 17

21 Rengøring af bønnebeholderen Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne. Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen. Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, og det kan derfor let slå revner. Vær forsigtig, når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice hos ibob.dk. Demontering og rengøring af mælkeskummeren For at garantere et fint og jævnt mælkeskum, rengør da mælkeskummeren hver dag. 1. Tag forsigtigt mælkeskummeren af. 2. Demonter hver del af mælkeskummeren. 3. Vask delene med rent vand. 4. Derefter samles mælkeskummeren igen, og indsættes kaffemaskinen. Mælkeskummeren er nu rengjort. Installer mælkeslangen Indsæt mælkeslangens tud i det lille hul på højre siden af kaffetuden (der hvor den færdig bryggede kaffe kommer ud). Når der skal laves en af de lækre mælkekaffer, skal mælkeslangens ende, stoppes ned i en mælkebeholder, eller direkte i mælkekartonnen. Efter brug indsæt da slangen i det lille hul i spildbakken, og mælken sættes tilbage på køl. Rengøring af mælkerøret For at holde mælkerøret rent, rengør det da hver dag. 1. Tag forsigtigt mælkerøret af. 2. Rengør mælkerøret med løbende vand 18

22 Rengøring af kaffemaskinen Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød. Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver, der hvor kaffegrumsbeholderen indsættes. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Vær opmærksom på, at skærmen er lavet af glas, hvorfor du skal undgå at slå på den, da det kan forårsage elektrisk stød, hvis glasset smadres. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overflader, da det kan skade maskinen.

23 Information på kaffemaskinens skærm Dette kapitel vil instruere dig i den informationen, der kan stå på maskinens skærm, samt hvad løsningen er. Årsag Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Tag vandspildsbakken ud, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskinen. Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads. Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Fyld vand i vandtanken. Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar. Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe. Indsæt vandspildsbakken korrekt. Der er ikke nok vand i maskinens rør, og maskinen vil derfor ikke kunne lave kaffe. Tryk på en tilfældig knap for at køre et vandtjek. Maskinens temperatur er for høj til, at den kan benyttes. Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time. Maskinens temperatur er for lav til, at den kan benyttes. Øg rumtemperaturen til over 10 C. Der er sket en fejl, og kaffemaskinen kan derfor ikke benyttes. Tag strømmen fra og genstart maskinen. Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen. Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, fyld da kaffepulver i maskinen. Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet 1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere. 19

24 Fejlmeldinger Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses. Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservicecenteret hos ibob.dk. Problem Årsag Løsning Kaffetemperaturen er for lav 1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Der er gået flere minutter siden, den sidste kop kaffe er lavet. Bryggedelen og de indre rør er 1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe. Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp 1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet 1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen. Utilstrækkeligt med kaffeolie Forkert valg af kaffebønnetype. Brug passende kaffebønner. Kværnen siger mærkelige lyde Der er et fremmed objekt i kværneren. Prøv at lave en ny kop. Fungerer det stadig ikke, kontakt da kundeservice centeret. Skærmen viser altid EMPTY TRAY. Der er et fremmed objekt i kværneren. Tør metaldelene af. Skærmen viser altid INSTALL TRAY. Kaffegrums i bunden af maskinen. Rengør bunden for kaffegrums. Skærmen viser altid FILL WATER TANK, selvom vandbeholderen er fuld. Vandbeholderindikatoren sidder fast. Rengør vandtanken. Skærmen viser altid FILL BEANS, selvom bønnebeholderen er fuld. Bønnebeholderen er for oliet og klistret. 1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller forkuldet. 3. Rengør bønnebeholderen. ERRORS vises på skærmen. Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes. Sluk for strømforsyningen til maskinen, og kontakt kundeservice centeret. 20

25 Transport og genbrug Gem maskinens indpakning til senere transportering. Tøm kaffemaskinen for vand, før den transporteres, da maskinen ellers kan blive skadet. Efter at have tømt maskinen for vand, tør da maskinen af både indvendigt og udvendigt indtil den er tør. Efter at vandtømningsprogrammet er kørt, vil maskinen vende tilbage til førstegangsbrug, når maskinen benyttes igen. Imens maskinen tømmes for vand, vil der være varmt damp fra maskinens kaffetude. Vær opmærksom på dette for at undgå at blive skoldet. Maskinen viser READY Tag vandbeholderen ud, og maskinen viser FILL WATER TANK. Hold presset på rengøringsknappen indtil skærmen viser EMPTY UNIT. Herefter begynder maskinen at rengøre vandvejene automatisk. Der vil derfor sprøjtes damp fra kaffetuden, hvorfor du skal holde afstand for at undgå skoldning Når vandvejene er tømt, vil maskinen automatisk slukke. Tag vandspildsbakken ud efter, at strømmen er slået fra, og tøm vandet fra spildevandsbakken. Genbrug Når kaffemaskinen skal genbruges, er det kun nogle af de indre dele der kan genbruges. Vær derfor opmærksom, således du kun genbruger de rette dele og dermed beskytter miljøet. 21

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Espressions fra Australien - designet til at holde!

Espressions fra Australien - designet til at holde! Espressions fra Australien - designet til at holde! Produkter fra Espressions er designet og udviklet i Australien og tilbyder det bedste fra 2 verdener. Høj kvalitet og et flot design gør arbejdet i køkkenet

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere